EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Talous- ja raha-asioiden valiokunta 5. elokuuta 2003 TYÖASIAKIRJA Riskirahastot ja johdannaiset Talous- ja raha-asioiden valiokunta Esittelijä: John Purvis DT\ doc PE

2 Riskirahastot Ensimmäisen riskirahaston perusti A. W. Jones vuonna Hän yhdisti kaksi riskialtista sijoitusmenetelmää lyhyeksimyynnin ja vivun käyttämisen kokonaismarkkinariskin rajoittamiseksi. Rahasto oli siksi "suojattu", koska siinä oli sekä lainarahalla ostettuja osakkeita, jotka toisivat tuottoa markkinoiden noustessa, että lyhyitä positioita, jotka tuottaisivat markkinoiden laskiessa. Hän myös määritti rahastonhoitajan saaman palkkion osuutena tuotosta (hänen tapauksessaan 20 %) ja sijoitti rahastoon omia varojaan. Hoidettavina olevia varoja arvioidaan olevan tällä hetkellä miljardia dollaria. Euroopassa hallinnoituja riskirahastoja oli vuonna 2001, mutta niiden osuus kaikista riskirahastoissa olevista varoista koko maailmassa oli vain 15 %. 2 Yhdysvaltojen presidentin rahoitusmarkkinatyöryhmän vuonna 1999 esittämän määritelmän mukaan riskirahasto on "sijoittajien varoja yhteen keräävä investointimuoto, joka on organisoitu yksityisesti, jota hallitsevat ammattimaiset salkunhoitajat ja joka ei ole suuren yleisön ulottuvilla". Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluviranomainen (Financial Services Authority) ei ole suostunut määrittelemään termiä, koska tunnistettava yhteinen tekijä puuttuu. Rahastoissa on kuitenkin yleensä joitakin yhteisiä piirteitä: yksityiset kumppanuudet tai sijoitusyhtiöt; offshore-kotipaikat, joissa verotus ja sääntely ovat usein kevyitä; tuottosidonnaiset palkkiot; vapaus käyttää useita erilaisia sijoitusmenetelmiä tuoton lisäämiseksi ja/tai riskin pienentämiseksi; rahastojen asiakkaiden rajaaminen rikkaisiin ja asiantunteviin sijoittajiin; absoluuttisen tuoton tavoite. Kaupankäyntistrategiat perustuvat usein matemaattisiin malleihin, markkinoiden tehottomuuteen tai taloudellisiin trendeihin. On mahdollista erottaa seuraavat tärkeimmät sijoitusluokat (Tremont/TASS): Long/Short equity Convertible arbitrage Event driven Equity Market neutral Global Macro Fixed Income Arbitrage Osakkeiden pitkäksi osto/lyhyeksi myynti (longaus/shorttaus). Sijoittaminen nousu- tai laskuodotuksen mukaisesti markkinaneutraalin strategian asemesta. Vaihtovelkakirjoihin liittyvä arbitraasi. Vaihtovelkakirjojen ostaminen pitkäksi ja vastaavien osakkeiden myynti lyhyeksi. Tapahtumapainotteinen sijoittaminen. Yhtiön toimiin (esimerkiksi yhteensulautuminen) liittyvän tuoton tavoittelu. Neutraali strategia osakemarkkinoilla. Osakemarkkinoiden tehottomuuksien hyödyntäminen ja markkinariskin minimointi. Globaali makrotaloudellinen strategia. Suuriin taloudellisiin trendeihin tai tapahtumiin liittyvän tuoton tavoittelu. Korkoarbitraasi. Korkopapereiden arbitraasimahdollisuuksista saatava tuotto. 1 Rahoituspalveluviranomaisen keskusteluasiakirja riskirahastoista (elokuu 2002). 2 Tiedot: PricewaterhouseCoopers (toukokuu 2003). PE /5 DT\ doc

3 Dedicated Short Bias Emerging Markets Managed Futures Funds of Funds Painotus lyhyeksi myyntiin. Sijoittaminen etupäässä osakkeiden ja osakejohdannaisten lyhyisiin positioihin. Kehittyvät markkinat. Tehottomuuksien ja tiedonpuutteen hyödyntäminen vielä kehitysvaiheessa olevilla markkinoilla. Futuurikauppa. Kaupankäynti listattujen rahoitus- ja hyödykefutuurien markkinoilla. Sateenvarjorahastot. Sijoittaminen samanaikaisesti useisiin riskirahastoihin, joilla on erilaiset sijoitusstrategiat. Riskirahastojen ei tarvitse noudattaa mitään "virallista" riskinhajautusastetta. Rahastojen viimeaikainen voimakas kasvu johtuu siitä, että niiden keskimääräinen tuotto on ylittänyt tärkeimmät indeksit, sekä sijoittajien halusta hajauttaa salkkujaan 1. Sijoittajat ovat yleensä olleet "valveutuneita" henkilöitä, jotka ymmärtävät ja hyväksyvät riskirahastoihin liittyvät riskit. Riskirahastoihin pääsy on tehty vaikeaksi muille kuin asiaan vihkiytyneille sijoittajille. Kuitenkin viimeksi kuluneiden kahden tai kolmen vuoden aikana mukaan on tullut paljon uusia sijoittajia. Osan niistä muodostavat yhtiöt, joita johtavat ennen pelkästään pitkäksi ostoa harrastaneet varainhoitajat. Eläkerahastot ja vakuutusyhtiöt ovat yhä merkittävämpiä toimijoita alalla. Yhteissijoitusyrityksistä annetut direktiivit sallivat rahastojen sijoittavan enintään 30 % varoistaan "muihin yhteissijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin" riskirahastot mukaan lukien, kunhan ne noudattavat asiaan liittyvien direktiivien mukaisia normeja 2. Myös rahastojen käsittely tiedotusvälineissä on lisännyt piensijoittajien kiinnostusta niitä kohtaan. Riskirahastot kuuluvat niiden kotipaikan lainsäädännön alaisuuteen. Lainsäädäntö voi rajoittua koskemaan esimerkiksi petoksia, rahanpesua ja markkinoiden manipulointia. Rahastonhoitajat ovat usein toisen ja tiukemman lainsäädännön soveltamisalueella, mutta he kuuluvat tämän lainsäädännön mukaisen sääntelyn alaisuuteen vain suorittamansa rahastonhoidon osalta. Sääntelijöiltä puuttuu yhtenäinen kattava menettely, ja lakeja ollaan parhaillaan muuttamassa useissa EU:n jäsenvaltioissa. Luvansaaneiden sateenvarjorahastojen lukumäärä on kasvanut viime aikoina. Sveitsi, Luxemburg, Italia ja Hong Kong ovat helpottaneet sääntelyä ja tuoneet tällaiset rahastot samalla entistä paremmin keskivertosijoittajan ulottuville 3. Saksan lainsäätäjä käsittelee parhaillaan sääntelyä koskevia ehdotuksia. Yhdistynyt kuningaskunta päätti äskettäin olla muuttamatta sääntelyään sallivammaksi. Irlanti on ehkä laajentanut pääsyä riskirahastoihin kaikkein aktiivisimmin. Aiemmin piensijoittajat pystyivät sijoittamaan vain sateenvarjorahastoihin, jotka sijoittivat alle 10 % nettovaroistaan sääntelemättömiin rahastoihin. Irlannin keskuspankki muutti asiaa joulukuussa 2002 niin, että rekisteröidyille sateenvarjorahastoille sallittiin sijoittaminen kokonaan sääntelemättömiin sijoitusvaihtoehtoihin sillä ehdolla, että minimisijoitus on 1 CSFB/Tremont-riskirahastoindeksi (toukokuu 2002 toukokuu 2003) nousi 3,17 %, kun S&P-indeksi laski -17,83 %. Tuotossa oli kuitenkin suuria eroja riskirahastojen eri alaluokkien välillä. 2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 21. tammikuuta 2002 annetut direktiivit 2001/107/EY ja 2001/108/EY neuvoston direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta. 3 Financial Times, torstai 31. heinäkuuta 2003, USA Edition 2. DT\ doc 3/5 PE

4 12 500, rahastonhoitajalla on vaadittava asiantuntemus ja rahasto ei sijoita toisiin sateenvarjorahastoihin. Jos piensijoittajien sijoitukset riskirahastoihin kasvavat, olisi suotavaa, että rahastojen kotipaikka olisi Euroopassa, jolloin niitä voitaisiin valvoa paremmin. Verotusjärjestelmät ja yksien säänneltyjen markkinoiden puute vähentävät kiinnostusta, ja monet jäsenvaltiot perivät ylimääräisiä veroja sijoittajilta, jotka sijoittavat ulkomaisiin riskirahastoihin. Johdannaiset Johdannaisten avulla riskiä voidaan joko vähentää tai lisätä. Antiikin Kreikassa johdannaisia käyttivät oliivinkasvattajat, jotka sopivat myyntihinnan ja -ajan etukäteen suojautuakseen siltä riskiltä, että hinnat ovat sadonkorjuuaikaan halvemmat. Johdannaisiin kuuluu monia tuotteita, ja uusia luodaan kaiken aikaa. Kasvu on ollut erityisen nopeaa futuurien, optioiden ja vaihtosopimusten 1 (swap) markkinoilla. Toteuttamattomia korko- ja valuuttajohdannaisia 2 oli kesäkuun 2002 lopussa 82,7 triljoonaa dollaria, lainajohdannaisia 1,6 triljoonaa dollaria ja osakejohdannaisia 2,3 triljoonaa dollaria 3. Tuotto liittyy pohjana olevaan "omaisuuteen" tai matemaattisesti mitattavissa olevaan kohteeseen (osake, korko, valuutta, hyödyke (myös energia), indeksi, volatiliteetti), ja selvityspäivä on tavallisesti tulevaisuudessa. Yksityisille sijoittajille avoimilla Euroopan johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa etupäässä katetuilla optiotodistuksilla (covered warrants), sertifikaateilla ja käänteisillä vaihtovelkakirjalainoilla (reverse convertible bonds, "rahamarkkinatuotteet"), ja joissakin maissa kauppaa käydään "järjestäytyneillä markkinoilla". Äärimmäisempi mahdollisuus on sijoittaminen korko- tai hintaeroon (spread betting). Mahdollisuus "lyödä vetoa" rahoitusvälineiden arvonkehityksestä on yksi keino ottaa riskialtis tai spekulatiivinen positio. Yhdistyneessä kuningaskunnassa rahoituspalveluviranomainen sääntelee alaa samanaikaisesti perinteisten rahoituspalvelujen kanssa. Johdannaistuotteita voidaan myydä piensijoittajille Euroopassa 4, mikäli niitä koskevassa esitteessä on selvitetty johdannaisten toiminta ja riskiprofiili. Kaikki maat korostavat investointiyhtiön vastuuta arvioida asiakkaan kyky käsitellä tällaisia tuotteita. Sääntelijät voivat evätä hyväksynnän johdannaistuotteelta, jos se ei heidän mielestään ole selkeä ja ymmärrettävä. Kysymyksiä, joista on keskusteltava Riskirahastojen markkinat ovat hajanaiset, koska niihin sovellettava sääntely vaihtelee, koska yhdenmukaiset markkinat puuttuvat ja koska niitä syrjitään verotuksellisesti. Institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat ovat yhä kiinnostuneempia niistä, mutta heiltä puuttuvat sopivat välineet EU:n lainkäyttöalueella. Pitäisikö EU:n antaa yhteissijoitusyrityksistä annettua direktiiviä vastaava direktiivi, jolla riskirahastoille luotaisiin Euroopassa yhdet hyvin säännellyt markkinat? 1 Koronvaihtosopimus: pankkien tai yritysten välinen sopimus koronmaksun vaihtamisesta (tavallisesti kiinteän ja muuttuvan koron välillä). 2 "Toteuttamaton summa tai nimellissumma" on määrä, jota käytetään maksujen laskemiseen. Tavallisesti sen omistaja ei vaihdu. 3 International Swaps and Derivatives Association. 4 Esitteistä annetun direktiivin 203 mukaan johdannaiset saavat Euroopan laajuisen hyväksynnän. PE /5 DT\ doc

5 Huolta aiheuttaa se, että riskirahastoja voitaisiin myydä piensijoittajille ilman, että kaupankäyntistrategioita, tuottosidonnaisia palkkioita, tuoton raportointia, rahoituksellista avoimuutta ja hinnoitteluvarmuutta julkistetaan selvästi. Pitäisikö asettaa oikeudellisia vaatimuksia, jonka mukaan tietojen pitäisi olla avoimempia, sekä sen rajoittamista, minkätyyppisiä riskirahastoja piensijoittajille voidaan myydä? Pitäisikö sijoittajia ja lainanantajia vaatia julkistamaan riskirahasto-osuutensa? Valvotaanko rahastonhoitajia riittävästi sen varmistamiseksi, että heillä on käytössään riittävät riskinhallintajärjestelmät? Johdannaisten yhteydessä sääntelijät ovat alkaneet pohtia, onko niiden pohjana olevista instrumenteista saatavissa riittävästi tietoa, ovatko piensijoittajat tietoisia siitä, miten tuote reagoi markkinoiden muuttuessa, onko tuotteiden hintarakenne asianmukainen ja ovatko esitteet soveltuvia piensijoittajille. Pitäisikö esitteitä ja sijoittajien saamaa tietoa koskevat säännöt yhdenmukaistaa? Pitäisikö sijoitusten vähimmäismäärä asettaa? Miten määritellä sijoittajat, jotka saavat sijoittaa riskirahastoon? Huolta aiheuttaa myös systemaattinen vaikutus, joka johdannaisilla ja riskirahastoilla voi olla rahoitusmarkkinoihin markkinariskin, operationaalisen riskin ja luottoriskin kautta. Onko tämä huoli perusteltu, ja miten asiaa pitäisi valvoa? Riskirahastojen ja johdannaisten riskit voivat olla suuria, jos niiden sisäinen valvonta on riittämätöntä. Tuotteiden kanssa harvemmin tekemisissä olevat tahot, kuten yritykset ja yksityishenkilöt, eivät ehkä pysty käsittelemään niitä riittävän hyvin, jolloin aiheutuu ennakoimattomien ja liian suurien tappioiden vaara. Millainen järjestelmä tarvitaan kirjanpitoon, johdannaisten arvonmääritykseen ja riskinhallintaan? Pankit ovat asettaneet luottoriskille sisäisiä rajoja (omien kriteereidensä ja/tai luokituksensa perusteella), vaikkakin luottojohdannaiset voivat vääristää tai liioitella näitä arvioita. Basel II -komitea ottaa käyttöön erityisiä tämäntyyppistä riskiä koskevia vaatimuksia. Millaiset varantovelvoitteet ovat asianmukaisia ja miten niitä pitäisi arvioida? Sääntelijöiden voi olla vaikea arvioida riskejä ja pysyä mukana nopeassa kehityksessä. Sääntelijät eivät ehkä aina ole tietoisia kansainvälisen rahoitusjärjestelmän riskeistä kokonaisuudessaan. Onko kansallisilla sääntelijöillä riittävät voimavarat kasvun sekä uusien menetelmien käsittelyyn? Pitäisikö olla olemassa mekanismi, jolla monikansallisten ja maailmanlaajuisten yksiköiden kokonaisriskit koottaisiin yhteen? Pitäisikö kansallisilta sääntelijöiltä edellyttää tietojenvaihtoa toimijakohtaisista riskeistä? Tarvittaisiinko EU:n tason koordinoijaa tai sääntelijää? On väitetty, että johdannaiset ja riskirahastot ovat osaltaan lisänneet markkinoiden viimeaikaista volatiliteettia. Toisten mielestä ne parantavat markkinoiden vakautta. Esittelijä katsoo, että kaiken kaikkiaan riskirahastot ja johdannaiset edistävät rahoitusmarkkinoiden tehokkuutta ja auttavat niitä tasapainottamaan itse itseään, ja pitää parhaana vaihtoehtona kevyttä sääntelyä vapailla globaaleilla markkinoilla niin, että perussäännöt ovat lähes yhdenmukaisia. Tarvitaanko yhdenmukaisia EU:n tai koko maailman suuntaviivoja tai sääntöjä? Ovatko yhtenäiset säännöt ja yhdenmukainen verokohtelu yhtenäismarkkinoilla olennainen edellytys sille, että EU tarjoaa suotuisan ympäristön näille yhä suositummille sijoitusvälineille ja -mekanismeille? DT\ doc 5/5 PE

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31.

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. toukokuuta 2012 Tämä Yksinkertaistettu rahastoesite sisältää avaintiedot

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite

Yksinkertaistettu rahastoesite Nomura Funds Ireland plc Yksinkertaistettu rahastoesite 14. joulukuuta 211 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää Nomura Funds Ireland plc -rahastoon (yhtiö) liittyvät keskeiset tiedot. Yhtiö on

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Hedge-rahastot työeläkesijoittajien salkuissa

Hedge-rahastot työeläkesijoittajien salkuissa R RAPORTTEJA Hannu Kahra (toim.) Hedge-rahastot työeläkesijoittajien salkuissa Eläketurvakeskuksen rapor tteja 2011:2 RAPORTTEJA Hannu Kahra (toim.) Hedge-rahastot työeläkesijoittajien salkuissa Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE 2 Sijoitusneuvojan ETF -opas Pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) mullistavat sijoittajien ja heidän sijoitusneuvojiensa tavan hallita sijoitussalkkujaan.

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Japan Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS FINISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 TIIVISTELMÄ Yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Tiivistelmässä olevat tiedot on luettava ja käsitettävä

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO Varainhoito on luottamustehtävä...2 Miten alkuun?... 2 Merkinnät ja lunastukset... 3 Sijoitussalkun rakentaminen... 4 Varainhoito...

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 28.6.2012 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 6 3 Yleisiä

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

ARVOPAPERILAINAUS SALKKUJEN TODELLISEN POTENTIAALIN HYÖDYNTÄMINEN

ARVOPAPERILAINAUS SALKKUJEN TODELLISEN POTENTIAALIN HYÖDYNTÄMINEN SUOMALAISILLE SIJOITTAJILLE ARVOPAPERILAINAUS SALKKUJEN TODELLISEN POTENTIAALIN HYÖDYNTÄMINEN Johdanto Arvopaperilainaus on vakiintunut käytäntö, jolla ETF:t lainaavat lyhytaikaisesti arvopapereita tai

Lisätiedot

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto ) JPMorgan s EU Government Bond ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot