Venäläisvierailu Suomeen Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi."

Transkriptio

1 Kokous 25/ Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista maahamme kilpailumatkalle vielä kuluvan syyskauden aikana. Asiaa k Jskeva kirje on toimitettu SN-Seuran välityksellä Neuvostoliiton urheilujohdolle. Ottelupäiväksi on esitetty marraskuun 7 päivää Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Valitsemisvaliokunta on larsovassa suoritettavaan jalkapallomaaotteluun valinnut Suomea edustamaan seuraavan joukkueen (lukien maalivahdista vasempaan laitahjkkääjään): T. Sarnola HPS, K. artin VIFK, S.G. 1yntti VIFK, V. Asikainen Haka, T. Pylkkönen Ponnistus, M. Schick KIF, H. Svahn VIFK, A. Rytkönen KuPS, J. Saarinen V1S, J. Vaihela TuTo ja K. Lehtovirta TuVe. Varalta: O. Laaksonen TuTo, H. Johansson TPS, O. Bokomoloff KIF ja Matti ehto Kullervo. Liittojen yhteistyövaliokunta on johtajistoon pääjohtajaksi valinnut K. Alakarin, mutta hänelle sattuneen esteen vuoksi on hänen tilalleen valittu A. Englund (SfL), apulaisjohtajaksi E. Pastinen (TU ) ja huoltajaksi A. Lehtonen (SPL) aisten hiihtoleiri. Hiihtojaosto esittää ltk:n tarkistettavaksi UTT:n p"ätöksen, minkä mukaan naisten hiihtoleirin menoarviosta on poistettu päivärahat, yhteensä :-. Leiri on tarkoitettu järjestettäväksi mahdollisesti Vuokatissa. Hiihtojaosto perus- telee kantaansa sillä, että useimmat naishiihtäjämme ovat ns. "itsensä elättäjiä", jolloin 10 vrk:n leirilläolo tuottaa heille ilman päivärahoja taloudellisia vaikeuksia ja mahdollisesti poisjäämisiä. Mainittakoon lisäksi, että esim. Salapausseläll~i v naishiihtäjämme tuottivat liitolle sijoituksillaan mieshiihtäjiin verrattuina taloudellisesti yhtä suuren tuloksen Hiihtäjien ja mäenlaskijain vaihto lorjan kanssa. Hiihtojaosto on käsitellyt Norges ForbLUld 'in kirjel män koskien leiril"isten vaihtoa ja esittä::', että liitto lähettäisi mäenl skija atti Suoniemen (PisT) Norjaan ja Norjasta kutsuttaisiin Oddvar 3andvik edustushiihtäjien leirille, joka pidetään Vuokatilla Liitot vastaavat omiensa matka~uluista ja vierailevien 1 iril~isten ylöspitokustannuksista ja päivlirahoista. UTT käsitellyt jaoston esityksen ja hyvaksynyt sen sel llisenaan paitsi mikäli on kysymyksessä Suonieme n päiv8.rahojen. korvaus, jäisi se asianomaisen Pis palan Tarmon suoritettavaksi Kirjanpitäjän paikan täyttäminen. lääräaikaan mennessä olivat kirjanpitäjän paikkaa hakeneet seuraavat henkilöt: Aune Kanerva, kaarina Linnaste ', Väinö Saarinen, Taimi Sydänmaa, Veikko ~uusela ja Saimi Lahtinen. uoritettuaan erin~isiä lisätiedusteluja t yövaliokunta kokouksessaan 10/48 päätti es i t tää liitto toimikurll1alle, että tehtävään ja amalla konttoripäälliköksi valittaisiin hakijoista ekonoomi Veikko Kuusela Helsingistä. Palkka markkaa kuukau-l~ dessa ja toimi tsi j oiden kes~'l omaetuis uudet. Ekonoomi Kuusela voi ottaa tehtävän vastaan lokakuun 15 pvä S. - Uusia seuroja. Toimistovaliokunta esittää hyväksyttäväksi seuraavat uudet seurat liiton jädenjärjestöiksi: Saimaan piiristä: Voimistelu- ja Urheiluseura Kaartilan Kaarto r. y. per Säämingissä Satakunnan piiristä: Voimistelu- ja Urheiluseura Toukarin Reipas r. y. per Toukarissa.

2 / Kokous 25/48-4. Pää t ö k s et l. ~. - Kokouksen päätösvaltaisllus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtaja Olavi S~vanto (9), sekä liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne (10)~ Unto Siivonen (10)~ Pauli Koponen (11), Helvi Raatikainen (8), Arvi Heiskanen (9), Lennart Kivi (~ ), Lauri Nurmi (10), A.K. Leskinen (9), Esko Peltomäki (9) ja Kustaa Vuori (10) sekä liiton toimitsijat Leo Huttunen, Urho iemenkari, Veikko Peuhkuri, Esko Nenonen, Toivo Määttä, Joonas Kykkänen, Toivo Salonen ja sihteeri Eino A. ~uokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Kokous oli päätösval tainen Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 24/48 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset >. - Kutsuja kansainvälisiin painikilpailuihin. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston toimenpiteet Yhteistoimintavaliokunnat. Koripalloilun yhteistoimintavaliokuntaan valittiin liiton edustajiksi Lennart Kivi, Joonas Kykkänen ja Keijo 1 Viianen Poh.;oismaisen mäenlaskuarvostelutuomarikerhon perus taminen. Liittotoimikunta hylkäsi hiihtojaoston esityksen Uimaloiden ja uimahallin rakentajien konferenssi. Liittotoimikunta kehoitti uintijaostoa toimimaan siten, että Hugo Harjuselle anotaan matka-avustusta Valtion urheilulautakunnalta. Siinä tapauksessa, että tätä tietä ei ole mahdollisuus matkakorvauksen saantiin, liitto suorittaa kuluista er. puolet _. - Lapin pllrln seuratoimitsijakurssit. Liittotoimikunta päätti lähettää ohjaajan kursseille. Ohjaajan järjestää toimisto Suomen urheilun ansioristi ja - mitali. ~ - l Kysymyksen käsittely siirrettiin seuraavaan kokouk-_ seen Pohjois-Ikaalisten Vallhdin liittoon liittyminen. Esitettyjen selvitysten perusteell a liittotoimi- i. kunta päätti, ettei ole syytä paikkakunnalle perustaa uutta seqraa, vaan piiritoimikuntaa kehoitetaan hoitamaan asia siten, että Pohjois-Ikaalisten Vauhti alaosastona liittyy paikkakunnalla toimivaan, liiton alaiseen Riitialan Taisto- nimiseen seuraan. ~ Jotta liittotoimikunnan tarkoitus tulisi täys~n selväksi, olisi se;': piiritoimikunnan lähetettävä henkilö paikkakunnalle hoitamaan asiaa päätöksen edellyttämällä tavalla ~. - SVUL:n kirjelmä. a- SVUL:lle ilmoitetaan, että yhteistoimintasopimuk- ~~i sen mukaisesti TUL on valmis neuvottelemaan kysymyksestä ja pyytää, että SVUL ilmoittaisi neuvotteluihin nimeämänsä edustajat. TUL:n edllstajien nimeäminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen ll.. - Työväen Akatemian apurahat. Työvaliokunta ehdotti, että myönnettäisiin 6 lcpl markan apurahaa mo l emmissa oppilaitoksissa opiskelevien oppilaiden haettaviksi! Liittotoimikunta määrittelee hakemusten perusteella, kenelle apuraha myönnetään. Työvaliokunnan päätöksestä poiketen varapuheenjohtaja ilmoitti kantanaan, että kysymyksen tässä vaiheessa samalla päätettäisiin siitä, että apurahat jaetaan tasan molempien oppilaitosten kesken. Liittotoimikunta hyväksyi työvaliokunnan ehdotuksen. Päätös tehtiin 6 äänellä 3 vastaan. :1- r: --.1, n. i n i o,ä lillffi e s - la te i- ä

3 Kokous 25/ TULn Tampereen p11r1n kirjelmä. Sen johdosta, että muualtakin oli tullut samanlaisia ilmoituksia, liittotoimikunta päätti asettaa toimikunnan hoitamaan asiaa yhdessä SAK:n kanssa. Toimikunnan jäsenten nimeäminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen mihin mennessä sihteeri tarkastaa pikakirjoituspöytäkirjasta, mitä liittokokous on asiasta pä2.ttänyt. / Valmentajien työsopimus. Liittotoimikunta hyväksyi toimisopimusta koskevan luonnoksen siten täsmennettynä, että matkakuluja koskevasta määritelmästä poistetaan sivulause flellei toisin sovita", vaimer. tajan palkkojen kehitystä koskeva kohta sanamuodoltaan selvennetään, samoin selvennetään valmentajan ylläpitokustannuksia ja työpäivien lukumäärää koskevat määritelmät ~. - Seuraohjaajakurssit Lappeenrannassa. Liittotoimikunta hyväksyi koripallojaoston esitykset Venäläisvierailu Suomeen. Yhteistyövaliokunnan toimenpiteet hyväksyttiin. 10' Samassa yhteydessä liittotoimikunta kehoitti toimistoa huol ehtimaan s ii tä, että määräai kaan mennessä mm-se uran välityksellä joko TUL:n taholta tai yhteistoimintavaliokuntien nimissä Neuvostoliiton urheilujohdolle esitetään ehdotus, millä urheilualoilla suomalqiset olisivat halukkaita urheilijavaihtoon Neuvostoliiton kansva ensi vuonna A - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Liittotoimikunta hyväksyi valiokuntien suorittamat vaalit joukkueen jäsenistä ja johtajista Naisten hiihtoleiri. Liittotoimikunta hyväksyi hiihtojaoston esitykser. päivärahojen suorittamisesta. Päätös tehtiin 5 äänellä 4 vastaan. Päätöksen johdosta ltk:n jäsen Nurmi esitti seuraavan vastalauseen: TULn naisten pikahiihto ei ole sillä tasolla, että tälle leirille kutsuttavien naisten urheilullinen taso vastaisi ns. korkeimman luokan huippu-urheilijain tasoa. Keillä on liitossa vain kaksi korkeintaan kolme naista, jotka ovat lähimain samalla tasolla kuin esimerkiksi SHL:n parhaat naishiihtäjät. Suomen mestaruuskilpailuissa 1948 TUL:n naiset saavuttivat 3 ja 6 sijan eikä heitä muita ollutkaan viidentoista parhaar. joukossa. Salpausselan kisoissa 1948 TUL:n naishiihtäjät sijoit-~~' tuivat 3., 5.ja 10. eikä heitä myöskään näissä kisoissa ollut.1 1" 15 parhaan joukossa useampia. Ltk:n jäsen Siivonen esitti pätitöksen johdosta eriävän mielipiteensä Hiihtäjien ja mäenlaskijain vaihto Norjan kanssa. Liittotoimikunta hyväksyi hiihtojaoston esitykse~ UTT:n ehdottamassa muodossa. ~ ~. - Kirjanpitäjän paikan täyttäminen. Liittotoimikunta yhtyi työvaliokuntaan ja valitsi tehtävään ekonoomi Veikko Kuuselan Helsingistä ehdotet~in palkka- ja lomaeduin Uusia seuroja. Esillä jäsenjärjestöiksi. ~~~~h väksyttiin liiton le Vakuudeksi:

4 Kokous 26/48-1. Työväen Urheiluliitto r. y :n l iittotoimikunnan liiton toimistossa lokakuun 28 pnä 1948 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta l.. - Kokouksen pälitösvaltaisqus. Todetaan lii ttot i ikl.u1nan j...,en ten saapllvillaolo ja kokouksen p=':': tösval taisuus ;. ~arki IUL:n edellijen kor::o.lk ey!. pliyt; ' ir ja., 4 ~ ,. - r~yöpnh L lurheillt. K :citcll... n 'd llisest; :\.o.oukses"-d siirt.y 11y JiJ ',yy,' työpai: k'lu.rheilllll organisoi ioesta, jota :.'ampereen nii~'i " i- - nikunt oli kirjelmäll... n lokal u.un. 1 p"ivlin;' liittotoirni -unn lie r sekh;.) K:n yuvaiiocu.nnalle il oittanu.t. / PaIloilu '-:lo,..to esi i. tr~:', ett" ryh lyt vu.isiin nulvotteiuplin SUOrler ' :Ioli i ton kane a voimasg301ev' r; yhtei.>työ::.o... i muk er tarki.t i clsi. Jr Ou to toivoo 0' ~. Llk,i'1 ;'on "'e~... cihin j q ui! OIT"li El ille kilpai luma tkoill p vai i ttavi n ed u. 't ~ie n ;38 k" j o:lr::"u.ei 'en j ohtf:\ j ien v'11intc:. tnp')' ko""k ev iin m" "r'i,yks iin, ko:::; c nykyi.3 ':'n \ oi rra!3naolev3 '10 imu.s t~ su" s...l.hte S~3 j"ttn" ratk'!ijuv'lll n )J? :lle. lainikä!:in olisi harcittavq j')lka r 11oIT1::'laottel... j3 kodkevic'n trlou. dellisten ~"; r;.y..,tei u.utt<miota. Sen lis~'ksi sopi Uf>t olisi e r r~' il tä muilta kin osil t '1 S ei vennett; v~ ja t' rkidte tt lva. Ilmoi tus rlllu~josten aikrans' qmijesta olisi t r... t;'v~ ' ennen narrqs kuun 1 p;':i vä", kos ka sopi 'TIu.s MU.U.SS a tapatlk.:>essa jatku.u nykyisellään. varten. Tyrkkeilyjrlosto esitt;-i", ett;i liiton u.olesta,,r tettaisiin informatiotarkoi tuk essa eri ldelille k'" nnett se108- tusvihkonen, jota ul'tomaille l';hetett;';vien jouk.ueiden joht'"'j'1t j 8 myös urhe ilijat vo i3 i vat k;i;vtt;c aplll1aan s elos taessaan maan u:::.'heilueläm i;, liiton toimintaa ja ser.. pyrkimyksiä.. Sihteeri lau.s D.n.k js i tyk,enä;' n, ett~ vihko",en v' lr1is taminen liittyy läheiseöt i yle iseen propaganda n ja e~do ttaa, ettäe;: sen valmistaminer.. annettaisiin propagandatoimiku.nnan tehtävb."si Pesäpallosarjojen tilit. Pesäpallo jaosto es i ttät: hyväksytte.väksi v mestaruus",arjan tilit. Sarjakassaan on kert nyt otteluista, sen jälkeen kun niistä on vähennetty liiton toi~istoku.lut, :-. Sarjan taloudellisten mä" ~"y~ten mukaan j etaan su.rr...ma sarjaseurojen kesken tappiosu.htees '1. Seu.rojer osu.u. et: TLlrun Toverit : Haminan Ponteva :-,... 'väen M::iilapojat :-, Jyv~iskyli:in Veikot :-, Riihim'en Pyrkivä : - ja Pesä- PAikot :-. Su.u.rsarjan sar~nkassaan on kertynyt ottelu.ista 1').400:-.,sarjan talou. eilisten määr~iysten mukann j etaan su.rw_'l loppu.sarjqqn osallistuneiden seurojen kesken tappiosuhtees3s. 3eu. rojen osu.udet: Porin Veto : -, Heinolan Palloilijat :. Oulun Työv. Ealloilijat :- ja Vimpelin Isku :-. Pesäpallojaosto eoittä~ lisäksi, että nu.orten mes taru.u.ssarjan ltk::n myönternä avu.stu.smääräraha :-, jonka U~T on jaoston esityksestä koroittanu.t : - jottq sellrojen

5 Kokous 26/48-2. tappioista voitaisiin korvata 2/3, jaettaisiin sarjaseur0ille tappiosuhteessa seuraavasti: Kuusankosken Puhti :-, Helsingin Isku :-, Jyv~isk;vTin Veikot :-, Lohikosken Lohi : - ja Porin Py'intö : :. - Pesäoalloilun,yhteiotoiminta. Pesäpallojaosto on k':si tellyt Pesäpallolii ton esityksen yhteisten alasarjojen jlirjest:~isestä ja on esityksen periaatteessa hyv:' ksynyt, mutta el1..1len lisäneuvotteluja haluaa jaosto kuitenkin saada asiasta ltk:n periaatep~ätöksen c' - J:':äkiel:koliittojoukkueet: PlIVlIt ja v~lineet. Jääkiekkojaosto esitt~~ liitolle hbnkittavaksi ylltenäisen peliplivun liittojolikkliett varten. 12:n miehen peliplikli, johon kliulliu villapaita, housut ja Iitk~t sukat, tlille maksamaan villaa ta valmistettuina (paita ja sukat) n :-. Lisäksi j ao sto es i ttää liitto j ouk,'lie tta varten h"311 ld ttavaks i :na3.1i v 'hdin säärisuojukset hinta 6.575: Tuberkuloosiliiton kirjelmä. Liitolle osoi ttamassaan kirje1m:; sli TlIberkuloosiliitto muistuttaa varojen keräyksestätuberkuloottisten amrnattioppilaitoksen hyväksi. Liitto esittää, ett:i TUL tekisi sopivaksi katsomansa 1 hj oi tuksen Portti El"mä:~n - keräyksen hyv;iks i '. - Nuo 'ten teknillinen koulutus. K'isi telle;än nuorisovaliokunnan esitys periaatteellista kannanmerlintää. varten nuorten urheilijain koulutus- ja leiritoiminnan järjestelystä vastaisuudessa (liite LI). / Suomen urheilun ansioristi. Käsi telli" :_n edellisestä kokouksessa pöydälle j~iä nyt kysymys Suomen urheilun ansioristiä koskevan ohjesä':nnön 4. ~ :n muuttarr:ises Ja. nille ennakolta). (Muutosluonnos 12.hetetty lii ttotoimukunnan jäse Liiton 30-v. jjhla. KäsitellRän liiton 30-v. juhlatoimikunnan esitjs. (Liite? 2) Voimisteluliitto-ottelu TUL A - SVL B. Voimistelujaosto esittää, että voimisteluliittoottelu TUL A - SVL B hyv~:ksyttiin järjestettö:iväksi joulukuun 12 pnä. Ottelu järjestettäisiin joko Raumall a, Nokialla tai Tampereella. Järjestäjäseuroina ruln ja S VLn seurat. Järjestäjät maksa vat joukkueiden, joihin kuuluu 6 voimistelijaa, joht~ja ja tuomari matkat, asunnon ja päivärahat. Liitot eivät peri eri kilpa'::"lumaksua, vaan jää mahdollinen voitto järjestäjille tasan jaettavaksi Skånes Gymnastikförbund'in tiedustelu. Skånes Gymnastikförbund tiedustelee, voisiko ~UL tai sen alajärjestöt ottaa v9.sta ln esiintymismatlmlle liiton 20- miehisen voimistelujoukkueen. Voimistelujaosto esittää, että Skån~ Gymnas.tikförbund 'in kansva ryhdyttäisiin neuvotteluihin. JOlJJckue esiintyisi liittomme 30 - v. juhlien yhteydessä piirijlihlissa. Vastavierailu Sk~neen tehtäisiin joko kesällä tai syksyllä Samalla sovittaisiin klistannliksista J - Porjan - SlIomen painimaaottelu. Suomen Painiko'"1iLean tekemän päätöksen perlisteella suoritettiin orissa r;orja-sliorr.i maa ottelun karsintc. raskaassa sarjassa. Karsinr.oissa sijoittautui ensimmäiseksi T. Kangasniemi team, toiseksi'{. äkelli. TlITo ja kolmanneksi P. iihimäki HPM. PainikomiteasQa edu0tajia koskevassa käsit~elyssä TULn edlistajat esittivät, että SlIomen edustaj1ksi karsintojen pe rlisteella olisi valitt ava T. Kangqsnie~i ja K. äkelä. SPLn edustajat esittivät va timuksenaan raskaansarjan edustajiksi T. Ka niemen ja P. Riihimaen ja vaativat edelli':'m8;n;tl t ehdotukbet ääne tykseen. TULn e ustajat asian k;'sittelyn p 'ysivät siirti:.i.mti"n, koska asian joutuminen äänestyksen alaiseksi olisi tiennyt sitä,

6 Kokous 26/ ett;:j, heikompi mi es olisi valittu edustajaksi raska seen sarj '13n. TULn pai nijaosto käsi tteli kokouksessaan 22. 1(,. 48 asi an ja päätti esittää lii ttotoi mikunnalle, ett ä on pidetl.,':v;"; kiinni karsintojen tul oksesta ja jou..ueeseel on sen mukaisesti vali ttava T. KangBsni eni j a ~. Mikel ä. Ell ei karsintojen oikeut ettua tul osta oteta huomi oon, niin TUL ei osall istu ko e maaottel uun Kar j a l an pllrin hiihtol eiri. Hiihtojaosto es i ttää, että liitto korvais i Outokummustla pidetyn hiihtol eirin Kal'ja l ~:m piirill e, aiheuttamat kul ut, yhteensä :-. J aosto j a pii ri olivat sopineet keskenään sii tä, että koska l i i ton hi~htovalmentajalla, Elovaaralla, oli hyvin t i ukka llla t kaoh j ~ l ma " niin l eiri voi tai siin järjestä'~ Joensuussa asuvan Sul o l\.oskisen ohjau:csella, mistä lii tto suori ttaisi l{orvauksen, joka tuli ol emann huomattavasti pienempi kuin jos tehtävä n olisi hoi tanut lovaara. Hii htojaosto pitää suotavana, että Karjalan piiril- l e korvattaisiin koko menoe r ä. UTT : n kanta : Yl eisenä l)eriaatteena on pidett"v~ s i tä, ettti piiy>it i tse hoi tav'lt kursseistr-lnrl a i heut).v' t kllstannukset. PoikkeustalåJ.ksi a voi kyll~ ' kin ollq, jos piirin tahol ta esite t ~än r ii tt:'v;'n perustellut syyt kurssien pi til iseen. Piir:'!nmnallisten kurssien tuke~inen on tapshtunut p~äasiallisesti opettaj avoimien l ähettuffii sen muodossa. / M - Kymenl'akson piirijoukkue ~orjaan. Kymenlaa leso n piirit oirnikunta anoo lii ttotoimilw.nnai ta, ettii se avus tais i piirin nyrkkeily j ouklr ueen 01' j n - mat l:an kustannuksia markqll a. Työvaliokunta kokouksessaan ehdotti piirille sellaista ratkaisua, että osa jlisenist~ valittai siin muista piireist.., jolloin lii tto voisi m':äräsununalla osalli s tua kust:::u'...rhl..ksiin. Piiritoimikunta k i rjelmi-issään seli ttiiä, ett~. koska kysymys on pi iri en yritykses tä, j ossa viimevuotinen n orj a laisvierai1u aiheutti piirille seuroineen yli markan t appion, olisi liiton tuettava piirin vastavierailua, koska se s ellaisenaan merkitsee my ös liiton edustustehtä vää CSIT:n kirjelmä. csr :n sihteeri tied ustel ee osall istuuko Työväen Urhe i lul i i to Lont oossa pidett"vään työläisu~heiluli i ttojen j;'r j estäytymistfi k oskevaan kokoukseen. Edelleen komitea kirjelmäss :-iiln t i edustel ee mikä on TULn lopullinen kanta peruste tav~an kan ~ inväliseen työl äis urhe ill:tinternationaaliin nähden ~. - [ymenl akson piirin kirjelmä. Pii ri toimikunta ihmettelee, mistä johtuu, ett~ liiton nyrkkeil y jaosto on määrännyt Veikko Iskaniuksen ja Unto Raski n viime vuoden syyskllussa Norja.s.n tekemestä lllkomaanr:latk8s~a korvaugta seuroi l l e 2C. OOO :-, ja toivoo, että liittotoimikunta peruuttaisi jaoston mainittua asial koskavan p~~ttksen. Jaoston sel itys as i O'ian:, Kyseessä oleville seur'0ille oli aikaisemmin tiedoi tettu ehdo i sta, joilla norjal.iset nyr' keilijät olivat saatavissal seurojen ki lpailuihi n seurr)jen hyv:'ksyess;' eh:10t. Liiton OSLlllS : - j ol1tuu nii st<:i menoista, joita liitolla :lli lähettäes::jä'in nyrkkeily joukkueen kevättalvella -48 :orjasn. J o uk~lleessa olivat K. Pekkola j') H. Suominen S8K;" johtf~jana o uhir_o. lyt tapahtunut norjal'::listen kilpailumatka oli v'wtavi railu t:;tl':n rnatkaar: eik:'i Iskanius- R!1.sk i n matk'lan, kl1ten Kymenlaakson piirin kil'jelr:"s sä v ti i tetä;:n. Ko.;;ka kilpail lä..j ~ ji.;r j es t;' vien se llro jer: tahol t'l ei ole millliän tavalla esite tty muist Lltllksia j aoston esittämiin ehto:' hin, ei jao to katso olevan nitij'n syytti tarkistau aik~isern in tekemjänsä pä.. töstä Ktisipallojaoston esityksiä. 1. Uu et säännöt: Kans~inv~linen Käsipalloliitto 01 vahvistanut uudet ki.;.sipallopeiln sä"nnöt Iariisissa pitämtis :"'n sä:'ntökongres issa l okak lussa 194 n Jaosto ehdottaa, että. LlUsien sä~ntöjen painattnmisesta Suomes~~ luolehtii yhteistoimintav31iokunta.

7 Kokous ')6/ Tiedoitwst'laisuus lehdistölle. Yhteistoiminlav3.1iokunta k"'tsoo t arpeelliueksi T.irjestää ti'edoitustilaiouu~en lehdistölle. Liiton osuus tilaisuuden aiheuttamista kuluista on : ~. - Lisämaata fajulahteen. Työvaliokunta e si ttä i. lii tt otoimi kunnan pää tett:iväksi kaupan, jolla lajulahden UYheiluopistolle on ostettu lisämaata noin hehta~rin suuruinen alue. Hinta on 30 markkaa noliömetriltä (peltoma ta) ja velvollisuus ostajan kustannuksella siirtää ostetulle maalle jä::vä la to 200 metrin p:j:'hän ladon nykyisestä sijainnista. Lioämaan ostoon liitto oli pakotettu sen johdosta, että nykyiselle alueell e ei voitu sijoittaa normaalikokoista urhei1ukenttää, mitä asianomaiset jaostot pitivlit vält ä~1ttöm~lä. Samalla valiokunta ilmoittaa hyv"ksyneensä toimenpiteet, joilla on tarkoitus hankkia hehtaarin suuruinen maastoq1ue valtion ~etsäti l qsta liiton hallintaan tai omistukseen Propagandatoimikunnan toimenpiteet. Työvaliokunta on hyväksynyt seuraavat propagandavaliokunnan toimenpiteet: 1) Valtakunnan urheiluliitto-kysymy.3tii selostavan propa~andalehtisen julkaisemisen. 2) Informatiotilaisuuksi en jilrjcstäminen työv~en - puolueider johtohenki~öille sekä t yöväen eduskuntaryhmien pllil. johtajille Uusia seuroja. Toimistovaliokunta esittää seuraavat uudet oeu..:at hyv:.ksytt iväksi lii ton jäsenj~irjestöiksi : Kuopion.E.i2:rls1ä...:.. V- ja U-seura Suonenjoen Vesa r. y. per uonejo.ella (oeura on aikanaan lakkautettu) Kymenlaakson piir istä : Voimistelu- ja Urheiluseura-KymIn-AIlcu r.y. per Kymissä La.E.i.Q.Eiiris!ä.l Voimistelu- ja urneiluseura Sierypij~rven Kiri r.y. per Kolarissa. Oulun.Qiiris.!ä..:.. Voimistelu- ja urheiluseura Kitkan iilat r. y. per l:ul1sa - mossa. Pohjanmaan piiristä : Voimis'telu- ja urheiluseura-lapllan lonnistus r. y. per Lapualla Samalla esi tetään vahvistettavaksi Työv:'en Voimistelu- ja Urheiluseura Imatran Voima r.y:n sälintöjen l.,:n eli seuran kotipaikan muutos :. - Liitoista muuttoja. Oiva Joht onen on siirtynyt H:gin Voimailijoistu H:gin Jyryyn Jaosto hyväksynyt sii rron. Muuttopaperit nossa Nyrkkeily jaoston puheenjohtajan kirjelmä. Tyytym~ttömänä siihen, että jaoston puheenjohtaja Eikka 1 ;~kinen on syrjäytetty nimettäesuä krn 'ainvälisen liiton I luokan tuomareita, jaoston puheenjohtaja on liittotoimikunnalle osoittamassaan ki rjel rrä ssä katsonut, ettei hän voi liiton arvovaltaa säilyttäen hoita'l jaoston puheenjohtajan tehtäviä, va n pyy tää vapautusta sekä jaoston puheenoohtajan tehtävistä e-ttil uuomen Nyrkkeilykomitean jäsenyydest~.

8 KokollS ~6/ y ' - KokolIks eno "ä tögval~~aislius. To.ettiin, ottä db plivilla oliv t liiton pliheenjoh- ~ taja Olflvi SlIvanto (10) ~ sek~' liittot irr.ik'mnan j~,öer.et Yrjö 'nl"'c (11), :Tnto Siivonen (11 ), P'""Ll.li 0 onen (12), rvi HeislG:lnen (l( ), Lennart tiivi (1 rj! ), Lalu'i.. lir;i (11, Le61 in'11 (10), ~,"'ie 0 : altonen (10), Esko... eltom""ki (10) ja usta VlIori (11) oekli liitor.:. toi""i t sija t Eino Ran tanen, Veikko PeL,-hkul'i, Toivo.. 1:... ttl:., meivo.. ustonen, Leo littunen, Loivo JL:rvinen, Urho 1 iemenk<:li'i, J oon s Kf"k "nen, Toivo Salonen ja sil teeri ::ino l. lu.okn:o, jo"3 laati kokouks sta pöyt~kirjan. Kokous ol i päätösvaltainen. 4F~ Pöytäki rjan tarkistus. Luettii n kokolikaen 25/48 pöytlikirja ja vahvistettiin tehdyt p~~ t ökset TUL:n j a SV L: n yhte i sto i mir.:.ta. Lii tt otoi mi kunta päätt'i es i t y kse ssä maini tt llihin n ellvottelllihin liiton edllstajiksi valita pllheenjohtaja Ol avi Suvannon, varapuheenjohtaja Yrjö Enteen j a ltk:n j äse ne n A.rvi He i skasen sekä varamiehiksi pääsihteeri E. llokon j a l tk : n jäsenen Lennart Kive myö pai kkalirheilu. Käsi ttelemään ' yhdessi::i S :n kans a työ aikkalll~hl)ilun organisoimista kodkeva kysynystä liiton edustajiksi valittiin Lennart Kivi, Esko Peltom:'ki ja jt:.rjestöohjaaj ':'oivo l,~ ttl ,,: - Palloilun yhteist.rösopi:!lus. iittotoilikljnt'. kat30i, rt"-ei njan' 01 t' ole... oliv sopimuksen irtisanoi iselle, llltta ntoi jaostolie valtuudet rj tyä toimenpi te is iin sopimllksen LlUdist i..,e'.oi ni11 tä osil ta, j ot"a jaosto edityksess3."n L'l'3.initoce..:..liiton esitys p. lloliitolle tchdliän vasta I:J.nrr'1sku.un 1 p"ivi'n j; lkeen ". - 1iittotoimi' unta hyv" _oyi esityksen ja jätti se.. meen.. 1nor: prop u' nd 'ltoimi' unnan oide tta vaksi toi tilit. - Pesä allosarjojen tilit. Työvc:~lioku.nnan e dotllksesta lii ttotoimikl1.nt v hvisti PesäpalloilQn yhteistoil intq. JaostolIe myönnettiin sen 1-7t"mät v ltuudet n uvote:l a pesdpqlloillj_ll yhteisten al s'?!rjojen järjestwliisestu 101ii ton kanssa. iittojoukkueen puvut ja välineet. Työv8.1iokunnan e hdotu.kse sta lii tt oto imikun 2 lj L ".. tt i myöntil'i gnotlin m""rärahan j ;'äkiekkoj oukkueen J: elipu.kimia varten ja jltti U 'T:n ratk' iiut'lv' ksi kysymy kseen tlilev' n pu.v!.1n mallin ja 1 värit Tuberkuloosilii ton kirjelm.;. Ei ntenut aih tta toime luorten te~nillinen koullltus. iteisiin. Liittotoirnikunt~ lcatsoi, ettei ole estett; nuorten teknillisen kollilj_tlj_k~en käytännöllisestä järj stäm.isestii nu.ol'isovaliokunnan ehdottamall a tavall a. hikhli j ,akin tap" uksis:;,'3, ilmenee ristiriitaa UTT:n hyv:'ksymän kutssisllunni telman kan :Ja, kt: si ttelee lii ttotoimikunta n~m;i t' paukset erikseen ". - Sllomen LlrheilLln ansioristi. Äänestyksen j;'lkeen 4 äänellä 4 vastaan lii ttotoimi- il kllnta teki päätöksen, jonka mukaan myös liiton jäsenet voivat vastaanott. SQomen urheilun ansioristiä ja mitalia. Piiritoimikunnil-I - " - -~

9 Kokous 26/48-6. le ilmoitetaan, että huomioonottaen merkkien peropaganda-arvon olis, ehdolle asetettava rii tt:ivästi ehdokkaita Esitykset on tehtävä marr2s!{uun loppuun mennessä. Ilmoi tukser yhteydessä samalla huomautetaan esitysten valmistqmisesta liiton omien ansiomerkkien jakamista varten ~. - Liiton 30 - v. juhla. Liittotoimikunta hyväksyi juhlatoimikunnan esitylmen seuraavin huomautuksin ja muutoksin: " 1) kohta hyväksyttiin ~j,änestyksen jälkeen 5 äänellä 2 vastaan siten muutettunp., että vanhojen veteraanien esiintymistä koskeva kohta poistetaan. Kohdat 2) ja 3) hyväksyttiin muuttumattomana. 4) kohta muutettiin siten, että seurojen osuus kukan myyntiarvosta on 15 mk ja piirien osuus 5 markkaa. 5) kohta hyv~'ksyttiin jälleen muuttumattomana. 6) kohta muutettiin sikäli, että jalkapallojoukkueita tiedustellaan myös muista sopiviksi katsottavista maista. 7) kohdasta hyvliksyttiin piiriohjaajien harjoitustil aisuutta kosktva esitys ja tähän tarkoitukseen myönnettiin markkaa. 8) kohdan käsittely siir~ettiin toistaiseksi Voimisteluliitto-ottelu TUL A - SVL B. Liittotoimikunta hyvliksyi voimistelujaoston esityksen 5 äänellä 3 v~staan Skånes Gymnastikförbund ' in tiedustelu. Voimistelujaosto valtuutettiin suorittamaan alustavia neuvotteluja mahdollisen vierailun aikaansaumiseksi Norjan - Suomen painimaaottelu. Liittotoimikunta siirsi asian käsittelyn siksi kunnes painin yhteistoimintavaliokunta on tehnyt lopullisen päätöksensä joukkueen kokoonp8nosta. Valiokunnan jäsenet valtuutettiin asian käsittelyn yhteydessä ilmoittamaan, ett~ jos valiokunta enenmistöpäätöksellä valtaansa käyttäen tekee vlikivbltapäätöksen, tulee liittotoimikunta määrittelemään päätöksen johdosta kantansa :. - Karjalan piirin hiihtoleiri. Työvaliokunta ehdotti, että arjal an riirikunnalle suoritettaisiin täysi korvaus ko e hiihtoleirin menoista. Liittotoimikunta hyväksyi työvaliokunnan ehdotuksen ". - Kymenlaakson piirijoukkue 1,orjaan. Työvaliokunta ehdotti päätettäväksi, että piiritoim i~ kunnalle ilmoitetaan, että liitto ei osallistu k. o. matkan matkakustannuksiin. Sen sijaan piiritoimikuntaa kehoitetaan esittäm'än täydellinen selvitys norjalaisen joukkueen vierailun aiheuttamista me noista ja tuloiota, ja tekemään avustusanomuksen liiton osallistumisestä tappion korvaamiseen. Saatuaan selvityksen liittotoimikunta harkitsee mahdollisen avustuksen tarpellisuuden. Liittotoimikunta hyväksyi työvaliokunnan ehdotuksen :. - CSIT:n kirjelmä. CSIT:lle ilmoitetaan, ett~ Suomen Työväen Urheiluliiton kanta urheiluinternationalin perustamiseen on sama.mikä esitettiin Pariisin, Brysselin ja Varsovan kokouksissa ~. - Kymenlaakson piirin kirjelmä. Piiritoirnikunnalle ilmoitetaan, ettei ko e korvaus johdu mainittujen nyrkkeilijäin matkakustannuksista, va n perustuu seurojen ja jqoston kanssa tehtyyn vapaaehtoiseen ennakkosopimukseen kustantluksista, jotka eiheutuivat norjalaisnyrkkeilijäin kilpailumatkasta Suomessa. Jaosto l lihettää seikkaperäisen selityksen aoiasta ~. - Kisi 'Oallo j "los ton esi tyks iä. 1) Uusien sääntöjen käytäntöönotto merkittiin kuulluk si. 2) Kysymys ei anna aihetta toimenpiteisiin holta.

10 Kokous 26/ ? Lisämaata Pajulahteen. Toimenpiteet vahvistettiin. L Propagandatoimikunnan toimenpiteet. Toimenpiteet hyv ksyttiin ,. - Uusia 3euroja. Sieopijärven Kiri, Kotkan Kiilat ja Kymin lku nyväksytt iin lii tod j äs enjiir j estöihd. Sen si j aan Lap lj.an Ponnistl1lmen ja S uonenj oen Vesan lii ttymisanoidlls j tii pöydälle lisäsel vitysten hankkimista varten. Samalla hyv~"ksyttiin Imatran Voiman sääntöjen muutos' ta koskeva esitys ~. - Liitoi8ta muuttoja. Esillä olll1t liiton muutto vahvistettiin Pyrkkeilyjaoston Duheen~ohtajan kirjelmä. lysymyksen käsittely siirrettiin. Esille tulleet asiat Hyvien tapojen opetus kursgilla. Puheenjohtajan esityksestä kasvatusjaoston tehtäväksi annettiin hoitaa kysymys, missä muodossa liiton eri kurssien ohj elmaan liitettäisiin luento, jossa tehostettaisiin raittiuden ja hyvien tapojen merkitystä erikoisesti esiinnyttäessä liiton tehtävis... ": ~. - V olympi~laisten ohjelma. Järjestelytoimik.mnalle esi tetä~'n seuraava ::'yöv;'en Urheiluliiton ehdotus v olymlial<isten kilpailuohjelmnksi: Urheilumuoto. Suori tusaika. Muita huomal1tuksia. Yl isurheilu 8 pv. Esitet~'än poistettavaksi 50 km kävely. "Cinti 8 P ini 8 yrkkeily Jalkl3p Ilo Purj h us Painonnosto Pyöräily Soutu Melonta Voimistelu Koripalloilu luo.u t ur he i luml1 od 0 t : 1\ iekkailu Ampo.minen Ratsastus 6 tt 11 II 4 pv. 5 II '3 6 tt Näytösluontoisina pesä- ja käsipalloilu. Poistettaviksi esitetään seuraavat kilpailumuodot: Nykyaikainen 5-ottelu Pl1r j elen t 0 aahockey Hevospooli S LJ.unnis t us detta. Kilpaill1paikkana Ratsastushalli tai Kaartin maneesi. Kilpailupaikkana Messuhalli tai Velodromi. Helsingin lisäksi voitaisiin ~ alkl1eräottelujen 8uorituspaik-. koina käytti;i~i ~urkua, Tamperetta, Kotkaa ja Lahtea. KahdenkUden nostot. Kilpailupaikkana Kaartin maneesi. Kilpailupaikkana Velodromi. Kunnostettqva erillinen katoksellinen kilpailupaikka. Ohjelma kv. 12-ottelu, jou''+l..le ja mieskohtainen kilpailu. Suori tl1stapa nopearr.maki- i kuin Lontoossa. Kisojen järjeot2jllisjaksi esiteteän hein~:-elokuun vaih-

11 Kokous 26/ Edelleen päiltettiin hankkia järjestelytoimi~rrnnalta kokonaissuulmitelma toimi'untien asettamisesta ja nii en tehtävistä. Sen ;erllsteella toinisto "hakee" henkilöt, joita liittotoimikunnan jäsenet ehdottavat, liiton edustajiksi toimikllntiin, tekee ehdotuksen ja esi ttä s en työvaliokunnan k; - siteltäväksi. Vakllllde ~s i

12 -1. i: lii 0 Ii::" 1 01" toi n.. ir~ G i t Y s 1 i s t n K ente I vi.ll 10 n ol:.ou'-:: en öyt..., ir,j. inikomite', on v':llinnllt 0",,108sa 1..J tr old it ottelulll1 uom n jou1.cll e'ea UI' '1vat ~ ngas.' i, r::ul, L. Vi.i 1, r~ 57 k ~. L in 11, :. L, J. Joh... nsson, 8PL, '3 j 62 k 3. uostil, TT:', P. Riet'l, J L, sar~q 67 ke.;. ~TTL, V. Kynt"j;', S11 J (Kyr. ; j:ill::"l oi~ettlq, ttei hl1 l.:...,t u 0 tteluun on h"r en til'lll en nimej.;ty S. 1 n~r, arjr. 73 k. V. "nnik T", ~,.. SiT. n in n, S,sqrj 791",. u. R;' 'n811, '0~, ;:. \.inn..ln8n, ::;P.l.J, s'rj'l 87 k.. Gr'n~ Ll,... 1 P. ~e poner.., u L, rs'"kasdrrjn 10 n Jnnie i j'~ r" 1", DL. voukkueen joltnj I i or.. v!"llittll L. Joh.n 'OIl, ~U:U, huolt'1<'aksi Y. V"h;"ill1"~i, SPL, sekf tuomareiksi Lct.to,.;..1, ja H. Jos, 31L. t Olli kll.e l"htee matkalle ja pa13::\ tn 'lisin v"li ttöm:'sti kilpaillljen ; ;'ityttyt.: Helsingin v ol;vml.iakisojen toimikunnat. 1 ;'si telhc n v Hels ingin olympi.kiso ja oske-' va sllunn.:.telm'l toimikur..nis t'l ja p.. ätet.. n liiton E:hdo' k ic r.. asett~misesta niihin. Liite ~ ,. - J~oJtosihteerin toi Mä;'r:iaikaan nneuv:: on ::.lvoinr'1 oleva jaostosihteerir toin,~ haker.._et seuraavat Jenkil~t: Jä jfstöaihteeri ':'oivo ~i:.i; tt i (Helsinki), toirr,innanohj::13ja Keijo Vii::men (Helsinki), Eino S"1lo (HKT), rautatievirkamies Into Eng~tröm (Tikrurilan Kajastus), konttoristi ~ellvo V. 1 urmi ( 1 '11) ja kirjo 9ainot l~' inen Sulo Lundelir.. (. Ku). UmT esitt;. ~i., ett _ teht~ivään valitt isiin lll~innä voimistclua138 tun ev'i henkilö, R.settaen t;"'män perllsteella ensirr.mäiselle tilalle liiton nykjisen jiirjestöohjaaja ~oivo. :'~' t:-in. Voimistelujaoston sihteerin teht;'vien lisäksi tulisi vali- : tun henkilön hoirlett' vaksi myös pienempien jaostojen työt sek~: lisäksi liiton juhlqtoiminnan järjestely. Jos toinen ja~tosih teer in toimi täytetään, esi ttiiä UTT tehtäv;';' n vali tt va ks i toiminnanohjaaja Keijo Viiasen UTT aae;,tqma urhc.ilumprl" itoimikuntn on te' n"-;; loi tteen ns. kllnniam8rkin k";ytg,nt"ön ottmrisesta lii tom' koi tllksena on, e t;i mprkkl~ jaettaisiin huor.1attaville kotii"qisil1 e llrheilumiehille he id;' n mer kkipäi vinti'in se k1..:. mllissa s opivissa tilaisuuksissa. Samoin ehdoteta'1n merlckiä jaettava 'si ulkc laisille urheilujohtajille heidän vieraillessaan maassarmne tai suom' 1' isten käydessä ulkolaisilla kilpailllmat~coilla. Mikt;~i esitys peri3a tteessa hyv:'ksyt<iän, talee UTT valmisteleoa n asiaa ja hankkimaan m 'r i 't; luonnoksia : A Dllrahn- nomukria. Seuraavat Työv~en Akatemian ja Sirola-opiston oppil lat ~novat liitolta apllrahaa opintojensa osittnisiq ku,t n nuks i varten: Työv:ien ~ka+ _"1.ian.2.Pl2.il'~at..!.. Tuomi 1 ieminen (Pon"ion Tähti), 2aimi 1:8.'\"1nen (l.j, ukaan Kisa), Asser Pinomälci (Yluj :'rven Ryhti), Fiilo Ki vif1ii tty (Lamoin :Juja), Ei no KäI: ".r'~ine1: (JtirvcnpäL-i.n Isku), Uljas ~ kelä (~allman _yöv. Urhei.lijat), Toivo B. Takqla (L3~den hal~va), MR.rtti Heiskanen (Helsingin ~ar mo), Kauko Painiv' r (T rnpereen Kilpa-Veljet) ja Karrlo 8iltari (Savonlinnan Jyry).

13 Kekeus 27/48-2. Sirela.::0.Ei~t o,n_ e,qqila..t-=.. Olavi ;;'mt'.räinen (Ti'<:kakesken Inte), Pentti ura (Tampereen Veiket), Veitte Raatikninen (Helsingin Visa) ja Liisa Marjamaa (Tampereen Yritys). Kai kkiin e delp'ma ini t tuihin hakemu ks iin lii ttvy seurain ja piirien suesituksia. Päätetään avuvtuksien myöntämisestä :. - Suenen~een Vesan ja Lapuan Pennistuksen liitteen liittyminen. Käsitellään saapuneit~en lisäselvitysten perw3teel la Suen~n~een Vesan ja apuan Pennistuksen liiten jäsenyyteen p;iäsemist'i keskevat anemukset 'uerisejärjestöjen edustaj isten kel eus. uerisejärjestöjen edustajiston kekeus pidetään marraskuun 18 päivijnä klo Elannen kerhohueneuntessa Kluuvik. 5. Kekeuskutsu asialuetteleineen saapunut liitelie. Liiten edu t9jsehdekkaa~ kekeukseen esittää nuerisevaliokuntq liittotnimikunnan kekeuksessa Oy. Veikkausteimiste Ab:n yhtiökekeus. Oy. Veikkausteimiste Ab:n esakkait kutduta n vars inaiseen yhtiöko {eukseen, j eka ni de t;;j," n. tiön teimis te.,;,va klo. 17. Esi tyslistalla mm. j 'i sen ten valint'3 j eh tekllj1 - tean v:lle neuvettelukekeus. Kans'1lc,lisryhdin neuvettell.lkokous Ji ' etty Kekeuksessa esillä ellut kysymys nurheiluhengen ja k n... a is tai 0. j en kasvattaminen Suemen elympiakise jaa ja t ellen II. Lii- - ten eduot jana en tilaisuudessa ellut kasvatusjaesten valitclemat henkilöt Ku v su,; a juhlat iiris u lksiin. Salon Vilpas, 40-vuetisjuh Helsingin ses.de Raittiusjärjestö, 20 -vueticjuhla ele~piin tilaisuuksiin kutsuttu liiten edu~taja Vueden j;'" pallernqaettelut. P- lloilun yhteistyövaliokunta on hyv"k'jynyt j;':: pallem otteluohj ei an se ura' vaksi: Oslos)a..,0 r j' - Slle. i, V~steräsis~a Ruotsi-Suomi A-oL elu, Helsingi8s~ Suemi-Ruotsi ~-ottelu. Me ot-teluja silrlällä vitäen j;'rj otetään edu tuspelaa j ille ValrlenrlU.31 eiri Oulussa Le irille kut.3l1. taan 28 elaajaa Yleisurheiluma Yleisurheilun yhteisteimintav~liokunta on h- vu"- j s,-nyt vueden 1949:n aik'll"'.1 ouoritett v ksi ylel.,tlrh ill ' et 1'1_ lut: Ruotsi-Suomi uetaissa, duomi~ er~a 'lomesu3 j Suo. i- ljka Suomes.3a. Lisäksi en valiokunta pä;'t änyt tieduutell' olioikc Neuvesteliitte h luk s maaetteluun ensi kesänä. Sacoin en Tsekkeslevakia pyyt;'illyt naaot telua Sllemea vastaan eno.:ji kes "n ' Yleisurheilujaosto. pueltaa Ruetsia, euveotoliitto', 1 erj aa j:l R9ns.ca vastaan s uel'i-le tta vi'''' ettei uj a. Tse keslev I i a-ettelua puelta~ jaeste siin~ tap ukaessa, ettei R nskaottelusta tule i t i'~n niili" enc...oill'3, jotk~ yhteisteiminlj v lie kunta en oi t;i v rten ase ttunut Suomen Ul'h ilulii tto on eoi tt:'nyt, ett'; nuectc S 1- ilpailut pei~tet t isiin JL - kili~ilujen ohjelm ct~. Yl isurheiluj aoste puel t"a e3i ty... t e.dell', ett sar.'l 11" - el,te ' 1i'1isiin myöskin m~astej 0ksln S - kili ilut.

14 K0koLlS?7/ 48 - j ". j oismainen yleisurhe ilu'-on ressi. Jvens'~ Idrottsför'.und jt'rj st:.- lo. -ll.l? f. r TLl i<holo33sa poh joi,," m lis en yle isurheilukongre ss in, j 08 a es':' tys- ~ liset lla ovat mm. ylciaurlleiluottelu USA - PohjoLJr:l3 t, pol: Cli'- ~ mainen ffiabottelu ja kilpailukalenteri. t YleisLlr'leiluj']osto esitt8,::, ettt= liiton ec..llt' l'ihetett isiin kong esdiin J30stouihtecri Leo IILlttunen ". - Pyöräili j <in ne uvottelutilaisulls. Erg,iden porvarillis ten pyör:-' ili j öi en taholta oli kutsuttll koolle neuvot J ellltilai'" LlLli.), j OSdB kes lmstcl tiin pyör:' ilyn erikoisliiton pel'usts"1isesta. ~ilais~1ll~e,j B oli l"önä moley-lmi...,ta liitoist lljör"ilijöitii ja johtol.iehi:, jo-lka oliv3.t s aanl?et h nkilöl:oh'~~lis en rllts Lill. Kosk.'J. asia on ollllt julkis! udes:.:;a t;'si telt"y,y:,,:.,. l-('sitteli pyör:iil. j'losto kokouksessa' n t',p Lll-:: en j' to- tesi, elt" jr:ostolla ei ole osuutta Iro. kokollkseen jn k'ltsoo, ett'i Je ei 8uo~ittele erikoisliiton P~I'Ll3t ist"i. S'J.f.1"!ll, j osto totesi, ett;' Pyö"";'ilykomi tean julkisuj,teen saattar::18 kannan 1m, i su ei ole oll;it ko itean k"sitelt"',v~;n" eik" siitä ole ;ree.,'''l' telta ~ ULn kumi t"''13n kuu::'tl'rie f1 j" senten kanv -a. Jaost 0 ei klli te k3clr katso ol-;var.. tqrppellidta ;:::ritelli t:hlä hetkellä k 1 t2 l:oa jlllkisllll es a l ' - Piirin vqll,tllstyönlel'ij;i.in NeuvottelupUiville ov t sellraavat pii~it ilmoittaneet l:~hett;'v3.lls;i edll~t'ljansa : Helsinki P~ul Nordberg, Suomenkylän KiJaveljet, toinen duvt'1ja (na inen) Porvoosta. H;'me, IaisLl Laakoonen, ~okiniemen yrintö j' ~I'vi Kivi"1ho, Launosten 10Llseva. Karjala, aikki T3nsk::ln~n ja Aarne KeGo. K2Skis!J.oy~i, Hanna P1L1kko jq Y 'j'; ~n') to. r-llopio, Alma Hallikainen ja Eino ~ iilikainen,.~ymenluakso, ilmoi t a,- :r.lyöhemn.in ed L1St jnnsa, j 08 löytää 113 lllkkfli ta tulij)";' t'1. OUl Ll,,nja Lehtinen ja Vilho KiljLlnen. Pohjanmaa,,3Llh, :I~~ l:.~ jc VillJ.o ~:eriruoho. S3imu3., ritta Björgvist ja Reino Ka ton81 3"' t' rl:llnta, ::11i D"'Itv' j3 Arvi Kontula.1:' rrpere, l.'lrgit Mets"vLlori, 1 L3Llri il:laja ja Eino Stenfors. ULlsim'33, r..yyne Salmi ja n"t,o Lehto. Va~sinaisuLlo~i, Terttu Oj~la jq Aimo LaiksoneL. Lap i, ei ole Fihettänyt vielb. ilmoi tusta. NeuvottelLlPäivien ohjelma: kwantai: Klo 9, NeQvottelLlniiivien av')lls, Viljo L~osoncrl. tj Neuvo telu~~'ivien jurjest".ytyminen, ~oivo " " tj II II II II It II Klo!l II II It II Salonen. TULn valis tu80hje L'Il3 liiton tulevaa'n toi aisten OS~LlS liiton ja vcjlistllstyön nerl~itye intaa, Viljo KosonGG. valistustyös ä, Jclvi Ro.at ikr\in~n. Kcskllstell1a. RLlokailLl. Lomaliitto r. y:n tarjoamat kaj vit o ValistLl0työn toteuttaminen piirissä j~ sa, ~oivo Salonen. Liiton lehdistön OSULlS valistustyössä, loivo JD.rvinen. KeskLlstelLla. K; 'ynti teatterissa. S Lln t 'd : T~Ln raittillso jel a j sen toteutt ni~en, To i vo...)110nen Käyttäytyminen, hyvien ja raittiiden t 'ojen merkitys, ~eo Kasrio. KeskustelLla Ruokail Ll. Kiertok2~-nti linja- alltolla Helsinlci'i katsomae sa o Kahvi tarjoil Ll ja pälittäjäissanat (SLlv3nto tai E;nne). klllttuurillrheilllliiton kutsll. :ollannin klll ttllllril1_rne illllii t to on lähe tti'l.. yt

15 Kokous 27/48-4. sun py. täen liittoamme Lihettlimhi.in osanotto jia j~rj~st~:m:' nsä _ kansainväliseen hellunt iurheil ujuhla n Arnhemis Juhlac ohje\ ' maan kuuluu kilpailuja uinnis q, painissa ja voimistelu3s3 sek~ ~l lisäksi otteluja jal, kor' -, käsi- ja basketpallos3a. ~ Osanotto kis0ihin t 1 lhtuisi l~hett 'jmliit~ojen e lcus te nnukse 11a. UTT on k:'1i tellyt kirj een ja p:i' tt"nyt p: v t~'" hollantilaisia i l moittamaan, voi sivatko he m9hdollisesti osnllis tua ylöspito- ja matkakustannuksiin. S~ tu~ n vast uksen tulee UTT antamaac laus mt nsa 0 alli~t~~isesta juhlaan v ' - Suomen Suomen 1 yrkkeil yl ii tto on te~lllyt C1l1utokGerl edus- I t,) jiensa suhteen... yrkkeilykomi teas~a. E. darmon, -. Smedsin j G. 7'uusel an t ilalle on edusta j i ksi v : i ttu urho eine n,.1... Srm~ila ja vara~ i ~eksi E. Savol ainen. Kom i tea pi t"nyt ensirni:1:' isen kokouksen:::3 null Le - t us~a kokoonranossa jaon puheenj ohta jaksi v ra uh.:enj 011 t jan ominaisulldes a astunut V.... es ko. Valment pallckak;vs~,'m 'S. eini on liitoll e esitt~illyt -lk~n korotllsva timuksen p"ytäen perus palku.ansa koro ~ qmista ') ( JOO: markasta markaksi se k" päi v':rahan : - marka;'" i.uisä, s i hänen ehtoihi nsa kuul uu, että päiväraha suoritettaisiin vr..ihent"miittöm'inl silloinkin, lnm h"n leirili;' tai kursseill3. nauttii tfy tec ylöspidon. _alle a olisi suo.ite--tav3 ta' nnel1t:. vnsti lokakuun 1 p1i~'stä 1948 alkaen. UTT on astan johdosta k';ynyt nelj.vo IJteluja R~inin kanssa -ja p.i.: ssyt siihen tulokoeen, että Reinin palkk koroi tettaisiin ~('. OOO:- marlceksi ock~.,:äivl:.raha 700: - mark' -si. Edelläolevan lis~ksi suoritettaisiin erillisenä palkkiona Kuukau~it tain hrinelle : - markk 3. Leirilli.i on c"n n'jutviva ve.paan ylöspidon. alkka suo 'itett:.:lisiin t:un".n rrulca.n alkaen. Ssoallq on sovittu siitä, että Reini tekisi sopimuksen v;:.. int:un 1': kk: n sj aksi Yl eisurheil un rhteistoimintqv~liokunr:an tili~. Yl eisurheilujaosto esi ttä" lii ttotoijr..i;:ur...n311 va. vistettavaksi Y l ei~ur... ilun yhteistoirintav liolcunnan tili ty!~ sen : a ) _ Ol.y.!!!pl.ayal'T...nnusm~ä!:.ä.E.aL3..!. saatu..)uomen lympial iselta Komitealta mk :-, jo~t~ yhteiset enot Dk : 70. Ylijä"mä mk :30, josta r::ul saa 24, 7 ~ = mk : 85 j9 SUL 75, 3 % = :45. J?) _ol YEl 0l.aY 11i,gta" il..!2~l..9:t..!.. pllhclas voi ~ to : -, JOuta ~UL:n OdUUS 24, 3 ~ = mk : - Ja UL:n osuus 75, 7 % = mk : -. c) maaottelu't: puhd s voitto mk 2. ( :-, jost TU., : n OSLlllS 23-;-7- %- =-mk b :- ja SUL:n osuus 76, 3 I~ =? : -. YhteL, t oir::int~ v' liokunnassa ovat lii ton e LJ t j8 t "'Ji";V'neet t"ll:' koh... aa vaotdl useensa syyst i ', ett:;. - orja- Suomi maao i elusoa joukkueen yli:ohto 'i'ul:n eduut j'111 mielipidetti' ku.ulec' tta tai h:inelle edes,i tä'in ilmoittamatta syrjäytti Arvo. llyökyrannan viestijou'ckllec:st!j., johon yhteistoimint'-v:11iokuntä oli yökyr nnan valinnut. d) S - kilpailut: puh as voit"o mk :-, ~os ta ~UL:n osuus 40-%=- mk : - ja SUL:n osuus 60,tJ = :-. Yhteenveto: OlympiavalmennuvLlE ;'räraha Olympiavalinta' il ilut Maaott elut S ~- kilpailljt TU.u:lle 562. :534 : : : : - SU :lle : :':: : : - Dl k : :45 ====================================

16 Kokous 27/ ii ton yleis urhe'illl'il~ ::taruus kil p'lilllj E til i t:vs. Ylei""ul'heiluj-'o",,-;;o esi t t"ä liittot,i ik..lr..n r!: v'1..l4vi te;tt'lv'l.,i _orin yrir..n"n j;'r~.. rl' i()l'l liiton yleisur: illu'18,t') rdu;:,kil il'ljer tilityksen. t\:ilpai:ujen tulot mk , 'not rr:k :- j voitto IT'k 54. '543: -, jodlrl liiton OCLlllS 25 " - me :- on ti:lite ti liito!': k 803 n. - e.3itt l':'i"tot i."'il{l1.lll1 seui' "w t VUO'::''''ll 1 4 :~ r, 1 fi ':.'7 r. 3C ~ ,,/, S' nr 0 1 '55, m ~.?7, 1'\ r:j lfl.:;2, JOI' a Arv \" 1 t I :::. ; n l3i.r 3.. '7.. ~ g l~.g.. ). " r" r- Ln.7'>,..!),C Ii 5,1 "'0 fl' no Yr<'" ~ rvo L no , 3KD ilmoittaa ryhtyne ns;': j""r~t")s+';i.m:':'n pnsi n3 'Suomen Työväenpuolueen" 50-vuotisjuhlaa jq ehuottaq, myös TUL os'llistuisi j;,lh131li3uuksien viette l'l. Pä~ ' tet"äl" toi.. en: i teid tt:. ' :;usia seu~ Ja. 17 i t :'u- ~3.J 'tt";' u... rr 'IV r tek i: r' iv" -:.:0. Pää t ö k S e t Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheel'ljo~taja 01,vi Suvanto (11) sekä liittotoimikunnan j<isenet Yrjö 'Enne (1 2)~ Unto Siivonen (1 2), Pauli Koponen (13), Arvi heiskanen (11), Lennart Kivi (11), L ljri Furmi (12), Helvi RaatikRiner... (g),. K. Leskinen (11), Vieno al tonen (11), Esko Peltomiki (11) ja Kustaa Vuori (12),ja liiton toimitsijat ino Rantanen, Toivo Salonen, Leo Hu.ttunen, Toivo 1W;ittä, Urho iemenkqri, _oivo Järvinen, Veikko Peuhkuri ja sihteeri Eir.o luokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösva1taisuu8 nerkittiin öytäkirj ~,tarkistus. Luettiin kokoucsen 26/48 pöytäkirja ja V hvistettiin tehdyt päätökset ,)'. - Painimaaottelll r'torja-slj.omi. 1erkittiin tiedoksi painimaajouk ueen valinta Norj~a vastaan sllori tettav en ma otteluun. riinikä;' hyvii!{syt tiin johtajien vaali.

17 Kokous 27/ w ' - Helsir:gir: Lii tt otoimik ;U1t~ hyväk... yi valmistavgln t oimiic~mnan ehd ot Llksen jäs ene hdokkqist~ v olym i akis 0 je!: t 0 ip.lil::untiin seuraavin muutok~in: I.~alo stai ~k~ta: Pääjohtaja Sakari T omio~, jon'a~a Sulo Suortti, kamreeri ~a~no Sillan.. ä ~ pääs i te v ('i. A. luokka. III Majoitue- js muonitlst... i:nikunta: rkiston..hoi"aja e ~vi Raatikainen, työnjohtaja PaL'..li KO_:J ~el, vai' tcn.oitaja Tahvo Lehto~en, t rkas ~~a Severi KOckinen j~ joltaja Yrjö Line. IV V sta rotto- ~ v~ihu tystoimil Lmta: Jc lt 'a 01 vi SL1V', non til lie jäseneksi tuom ri l.'vi ei! :U:':'''kiet0hJ.oltotoi ik::mta: Toht ori Fere, t c.ltori. kane!:, t _1 0::' i 1 um as j!':l to. to 'i Rose.ir [II ~ iedoi tlto : v 1 toi. i.""r.t : T (..imi t aja ~a UI' i X..:trD:', -1'0 imi t aja Or.. tro Tir r. H.. llikkö Ei:~ _.. ~inen. VIII Taidetoimikunta: Profe so. i ~ntero Rir: e, (~ ote ~ L L. er.. ~ 't : ~s~ J' v tonloi... ""il:'1o?:ivi, i"'irj il:jo... r.tti... :-:\ ~i ~. "oi""'it" " Toini 1 toeer.. IX lel,t "knillir er to i. ib.u:t : :.. rc....,taj et.>..":iivc ei, w.l"o-.. l~a ja. ljes"'ine, di. i Kivi :' ~C<os" 0_... lli~kö _ino ant ren e 51: ~ ~. JaGstos~hteerin toimen Työvaliokur.t ~h<lotti UTT:n esity~,-sen mu';:,i 80" i, ettt: ~aostosi~j(,eerin toimeen v litaa ji:lr'estöoh~aaj8 Toivo. :":i- Jöu liokunnn "äsen Yrj"... llne esitti omana t,.'. )tukse å'!"', ejö" kutsymys j ä r j estöohjaa j an siirtär:lis estä j aost03 ihteerin toimeen ~ kä iteltäisiin yhdessä näin avoimeksi joutuvan järjestöohjaajan paikan täyttämisen kanssa. El lei liittotoimikunta katso voiv nsa hyväksyä tätä ehdotusta, hän esitti asian ~ätettäväksi ~"~d~~le. Koska asia oli yydetty ~ö dälle, siirsi liittotoi rr..ikunta vaalin äeura yagir. ~"okoukseen s. kunniamerkin käytäntö"n Liitt mnr. lii t n ulko~ L 01 mit list J~ ~ ätti B. _n v~luiste:w. telu!' e J.s'teella 'UT:':n te.. t':v"ksi ,;. - ~J~ÖV' l':"okl.r.. a e dotti, ~ tosterj ~oht'" ilt.../~ det..,~ ladun 0 k' :oista '" :" ti,,0!:i':"c" ";:' "". ura oiota, 'oi-'.:; hakij t.' hdol.. ises i ovut IDlJ.. na::..t' ~' 1._ J. ii ttotoimikunta lyvälc yi tyuv lioklull' r. e o.j..t.; l:""en ~ ; " tt.:. at',. ist avl stus 'en jaon sen j "lh:ecr:, J:::un 1 n eet ,8 - Suonen~~e~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~ liitty illen. Lii ttotoimilw.. ta ank imise~s~ sii+ä, void anko l a ~ "3L~tetun sem' n toi inn 1 ' k ymyst" seloot ioo v..,taul: isoa e U' rein oli m i ittu oikeudenomist ~an vi~ sen '''orv' u ~...,e v staanottarnist... varten , ' u ' - Suomeh ~uorisojärjestljen equst, u~ous. Fuorisovalio kunnan ehc:. otuksesta LlOmcn 1 Llo.. ci.., 0 ~ '~r jestöjen edl"..sta' iston '.. okol1kse~n liiton edu.3t ~iksi valit "iin Harri ~ _ 01, Ilta.La' l~so, ~oi '10 us~öonen, ~ iis llstonen~'.. ~srtti Ennoila.

18 Kokous '27/ Veik austoimisto b:.r.. yhtiökokous Oy Veikkaustoimisto h:r.. 'B:lsinaiseen y' ti;j'co,:::ouk seen, jo' q idetään yhtibn toimidtossa 24.11, liiton e~ust valittiin t rkqstaja vr.to Siivoner Kansalai~hdin neuvottelulokous. Käsittelyn yhteydessä merkittiin k.lulluksi, että 1 ii ton edus taj ina esi ty \:S ess;' c.'1ini tussa neu vott elukokol"'_kse.3 S3 olivat ol... eet k svatusj'"'oston jäsenet ~~ivo 09:'01 er. j_. eo Kaspio. siar.. laat.lull katsoen liittotoimikunta 1 '-ätti siirt;.., "ysymyksen enem "n äsit elyn joko seuraav en kokoukseen tai Gi~u varten l oollekuts uttav 3n ylim': iiräiseen lii t toto imii{unnx ~... o,wukseen :u.hlatilaisuuksiin.. aion Vilppaan' lassa esi tt~'ä Ii i ton onni tt ei ut p heenjo t ja Olavi Suv.. to, jo-a matkustaa tilaisu:lteen juhlauhuja. i. Helsingin sos. dem. Raittiusjärjestön juhlaan jlirjestää liiton edustuksen toimisto Vuoden 1949 jääpallomaaottelut. Yhteistyöv'Jliokunnan toimenpiteet merkittiin kuulluksi ~. - Yleisurheilumaaottelut. Liittotoimikunta yhtyi yhteistoimintaval iokunnnn toimenpiteisiin, jotk~ koskevat tulevien maaottelujen jär~est tä kaikilta muilta osilta, mutta 'äätti suositella nimenomaan Suomen-Tsekkoslovekian maaot~velun järjestämistä, jonka yhteistoimintaval iokunta oli jättänyt riippuvaiseicsi Ranskan-ot' ellwta Päätös tehtiin 5 ä"nellä 2 vslstaan Yleisurheilun S - kilpailut. Äänestyksen jälkeen liittotoimiicunta päätti, ettei liitto hyväksy kummankaan lajin Ioistamist S.-kilpailL' jen ohjelmasta. Pä"tös tehtiin 5 äänellä 4 vasta8n Pohjoismainen yleisurheilukongressi. LiittotoimikLJ.nta hyväksyi osanoton pohjoism:..iseen yleisurheilukongrejsiin sekä jaoston esityksestä valitsi liiton edus taj aks i ja ost osiht,eeri eo" utt us en PY9räilij~in neuvottelutilaisuus. Kuultuaan selostuksen liittotoimikunta yhtyi jaes t n kantaan, ettei mitään erikoisliittoa pyöräilyssä ole syytä peru~taa. Kokouksessa mukanaolleille liiton jäsenille jaoston toimesta huomautet<:>an, ettei tb._:äl.. tapaisiin neuvot"teluihin ole syytä liiton jäsenten osallistua, koska niiden tarkoituksena on vaikuttaa nykyistä sopimukoenalaista yhteistoimintaa ja toisa'lt edistää SVUL.n pyrkimyksiä vai tainmnallista keskusjärje stöä kos- 1 kevassa, parhaillaan päiväjärjestyksessä olevassa kysymyli:~essä. Samalla huomautetaan, että kokouksessa olleet liiton jäsenet ovat lausunnoissaan esittäneet ajatuksia, jotka eivät ole sopusoinnussa liiton edustaman virallisen ur':""eill1politiikan kanosa. - Piirin valistust Liittotoimikunta v:hvisti neuvottelllpäi ville hyväksytyn osanoton sekä hyväksyi neuvottelupäivien ohjelman siten muutettuna, että sunnuntain ohjelmaosa yhdistetä[in mai!'!i tu t l uennot sekä lisätään luento ajankohtaisista urheilllpoliittisista kysymyksistä. Tämän tilanneselostuksen antaa pääsihteeri tai l hänen estettynä ollessa propagandatoimikunnan määrä~mä henkilö ~. - Hollannin kulttum~iurheiluliiton kl1tsu Liittotoimikunta ~yväksyi UTT:n toimenpiteet ja jätti asian edelleen kehittä~isen toimikunnan tehtäväksi.

19 Kokous 27/ Suomen Nyrkkeilykomitean jäsenyys. Komitean ilmoitus me rki ttiin kuullllksi ~. - Valmentaja Reinin palkkakysymys. Kuultuaan työvaliokunnan lausunnon liittotoimikunt päätti jättää pllheenjohtajan ja sihteerin tehtäväksi sopimuksen solmimisen valmentaja Reinin kanssa työvaliokunnan lausunnon perust eella ,. - Yleis urheilun yhteistoimintaval iokunnan tilit. Liittotoimikunta vahvisti yleisurheilun yhteistoimintavaliokunnan tilit jaoston esittämässä muodossa. Maaottelut ' Ii tyksiä koskevan huamautuksen j ohdost a lii ttot oioikunt a päätti esittää asian yhteistoimintaneuvoston ratkaista va"~i, ros ka SU :n kanta ko maaottel ujen tulojen jaosta esi tyksess:' mainitult oualta on liittotoimikunnan käsityksen mu~an yhteistoi intasopimuksen määräysten vastainen. Liiton tilit' s. Lii ttot oimikunt a vah\1i.sti tilityks en ~ iiton ennätykset. Vahvistettiin esillä olleet uudet ennätjkset :'5.. - "yrkkeilyjaoston puheenjohtajan ktijelmä. Asia siirrettiin ~. - SKDL:n kirjelmä. Asianoma iselle ilmo i tetaan, että T~löväen Urheiluliitto osallistuu vaan sellaisiin työväenjärjestöjen yhteisiin yrityksiin, joiden järjestäjinä ovat maan målemmat poliit""iset puolueet. Päätös oli yksimielinen js perustui liittotoimikunnan aikaisemmin tekemään peria tepäätökseen. ii ton var'apuheenjoh"'.:.aja kantanaan e si tti, että T n seurat olisivat antaneet 0", jelf.la-a],jlla mainittujen juhlallis.1uksien yhteydessä ja että lii totoimiklj.nta olisi antanu.t t" tä tar "oi t "~avan kehoituksen perus järj est öilleen v ' - Uusia seuroja. Parantalan Pyrkivä hyväksyttiin liiton jäseljiirjestöksi. Esille tulleet asiat Lainarahaston ~erustaminen. Sen johdosta, että useat seurat ja piirit ovat tiedustelleet liiton rahallista tuk_a sekä toimipaikkojensa että urheilllvälineiden h8nkkir::.iseksi, työvaliokunta ehdotti liittotoimik'nnan päätettäväksi, että tätä tarkoitllsta varten liitto e rustaisi milj oonaan IJ8 rk,caan nollsevan rar...aston, jos ta seuroille voitaisiin myöntät: lainavaro ja edelle.vii ~cattuihin varkoi tuks:' in. Lii tt oto imikunta!l;)tväksyi työvaliokunnan ehd otlj.::: sen rahaston perust'~rr..isesta sekä samalla valiokunnan toimenpiteet, joiden mll,man rahastosta IJyönnetään TRmpereen Kilpaveljille marl:an suuruinen laina 6 kuukauden ajaksi ln3akiinte is tön ostamista varten ~. - Korpidrottin edustajia T n vieraiksi. LiittotoimikLJ.nnan jäsen arne Leskinen ilmoitti, että Korpidrottin edustajat Henri Ohlsen ja Ingrid Franzsen liiton aikaisempaa kutsua noudattaen s3ap~vat liiton vieraiksi maantaina marr!1skn.un 15 p. Ilmoitus r:lerkittiin kllulluksi ja vie- I ra:lun ohj elmasta..,:>1:1":tetkiärl myöhemmin.

20 Kokous 27/ ~. - Pajul hden opetusohjelma. LTFJl jäsenen Arvi Heiskasen ehdotuksesta liittotoimikuntq asetti komitean laatimaan Pajulailden opetusoh:elm... ~a. Komiteaan työalioklmn3.!l jäsenten lis;'ksi v::11i ttiin naistoimikllnna puheenjohtaja elvi Raatikainen. ~ ". - Rantamaan II urheiludarlamel!t ~i ". Neuvotteluun, job? pidet[~"n ivul:n edustajien kanssa yhdenmukaisen esiintymisen aikaans H4.llSe ~si kansanedustaj antti J. Rantamaan "urheiluparlame!ltin If ''''okouksessa , valittiin liiton edustajiksi puheenjohtaja Suvanto, va=apuheenjohtaj'3. Enne, 1 tkn jäsen Arvi Heiskanen, sihteeri Wuokko ja jaostosihteeri Rantanen. VakQQdekSi~~~~~~J Ein,6 A. Wuokko

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä.

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä. Kokous 51/45-3. Jaosto pä'itti tiedoi ttaa ruotsil ::ielisille s euroille, ett" ni. den ohja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot