Venäläisvierailu Suomeen Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi."

Transkriptio

1 Kokous 25/ Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista maahamme kilpailumatkalle vielä kuluvan syyskauden aikana. Asiaa k Jskeva kirje on toimitettu SN-Seuran välityksellä Neuvostoliiton urheilujohdolle. Ottelupäiväksi on esitetty marraskuun 7 päivää Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Valitsemisvaliokunta on larsovassa suoritettavaan jalkapallomaaotteluun valinnut Suomea edustamaan seuraavan joukkueen (lukien maalivahdista vasempaan laitahjkkääjään): T. Sarnola HPS, K. artin VIFK, S.G. 1yntti VIFK, V. Asikainen Haka, T. Pylkkönen Ponnistus, M. Schick KIF, H. Svahn VIFK, A. Rytkönen KuPS, J. Saarinen V1S, J. Vaihela TuTo ja K. Lehtovirta TuVe. Varalta: O. Laaksonen TuTo, H. Johansson TPS, O. Bokomoloff KIF ja Matti ehto Kullervo. Liittojen yhteistyövaliokunta on johtajistoon pääjohtajaksi valinnut K. Alakarin, mutta hänelle sattuneen esteen vuoksi on hänen tilalleen valittu A. Englund (SfL), apulaisjohtajaksi E. Pastinen (TU ) ja huoltajaksi A. Lehtonen (SPL) aisten hiihtoleiri. Hiihtojaosto esittää ltk:n tarkistettavaksi UTT:n p"ätöksen, minkä mukaan naisten hiihtoleirin menoarviosta on poistettu päivärahat, yhteensä :-. Leiri on tarkoitettu järjestettäväksi mahdollisesti Vuokatissa. Hiihtojaosto perus- telee kantaansa sillä, että useimmat naishiihtäjämme ovat ns. "itsensä elättäjiä", jolloin 10 vrk:n leirilläolo tuottaa heille ilman päivärahoja taloudellisia vaikeuksia ja mahdollisesti poisjäämisiä. Mainittakoon lisäksi, että esim. Salapausseläll~i v naishiihtäjämme tuottivat liitolle sijoituksillaan mieshiihtäjiin verrattuina taloudellisesti yhtä suuren tuloksen Hiihtäjien ja mäenlaskijain vaihto lorjan kanssa. Hiihtojaosto on käsitellyt Norges ForbLUld 'in kirjel män koskien leiril"isten vaihtoa ja esittä::', että liitto lähettäisi mäenl skija atti Suoniemen (PisT) Norjaan ja Norjasta kutsuttaisiin Oddvar 3andvik edustushiihtäjien leirille, joka pidetään Vuokatilla Liitot vastaavat omiensa matka~uluista ja vierailevien 1 iril~isten ylöspitokustannuksista ja päivlirahoista. UTT käsitellyt jaoston esityksen ja hyvaksynyt sen sel llisenaan paitsi mikäli on kysymyksessä Suonieme n päiv8.rahojen. korvaus, jäisi se asianomaisen Pis palan Tarmon suoritettavaksi Kirjanpitäjän paikan täyttäminen. lääräaikaan mennessä olivat kirjanpitäjän paikkaa hakeneet seuraavat henkilöt: Aune Kanerva, kaarina Linnaste ', Väinö Saarinen, Taimi Sydänmaa, Veikko ~uusela ja Saimi Lahtinen. uoritettuaan erin~isiä lisätiedusteluja t yövaliokunta kokouksessaan 10/48 päätti es i t tää liitto toimikurll1alle, että tehtävään ja amalla konttoripäälliköksi valittaisiin hakijoista ekonoomi Veikko Kuusela Helsingistä. Palkka markkaa kuukau-l~ dessa ja toimi tsi j oiden kes~'l omaetuis uudet. Ekonoomi Kuusela voi ottaa tehtävän vastaan lokakuun 15 pvä S. - Uusia seuroja. Toimistovaliokunta esittää hyväksyttäväksi seuraavat uudet seurat liiton jädenjärjestöiksi: Saimaan piiristä: Voimistelu- ja Urheiluseura Kaartilan Kaarto r. y. per Säämingissä Satakunnan piiristä: Voimistelu- ja Urheiluseura Toukarin Reipas r. y. per Toukarissa.

2 / Kokous 25/48-4. Pää t ö k s et l. ~. - Kokouksen päätösvaltaisllus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtaja Olavi S~vanto (9), sekä liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne (10)~ Unto Siivonen (10)~ Pauli Koponen (11), Helvi Raatikainen (8), Arvi Heiskanen (9), Lennart Kivi (~ ), Lauri Nurmi (10), A.K. Leskinen (9), Esko Peltomäki (9) ja Kustaa Vuori (10) sekä liiton toimitsijat Leo Huttunen, Urho iemenkari, Veikko Peuhkuri, Esko Nenonen, Toivo Määttä, Joonas Kykkänen, Toivo Salonen ja sihteeri Eino A. ~uokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Kokous oli päätösval tainen Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 24/48 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset >. - Kutsuja kansainvälisiin painikilpailuihin. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston toimenpiteet Yhteistoimintavaliokunnat. Koripalloilun yhteistoimintavaliokuntaan valittiin liiton edustajiksi Lennart Kivi, Joonas Kykkänen ja Keijo 1 Viianen Poh.;oismaisen mäenlaskuarvostelutuomarikerhon perus taminen. Liittotoimikunta hylkäsi hiihtojaoston esityksen Uimaloiden ja uimahallin rakentajien konferenssi. Liittotoimikunta kehoitti uintijaostoa toimimaan siten, että Hugo Harjuselle anotaan matka-avustusta Valtion urheilulautakunnalta. Siinä tapauksessa, että tätä tietä ei ole mahdollisuus matkakorvauksen saantiin, liitto suorittaa kuluista er. puolet _. - Lapin pllrln seuratoimitsijakurssit. Liittotoimikunta päätti lähettää ohjaajan kursseille. Ohjaajan järjestää toimisto Suomen urheilun ansioristi ja - mitali. ~ - l Kysymyksen käsittely siirrettiin seuraavaan kokouk-_ seen Pohjois-Ikaalisten Vallhdin liittoon liittyminen. Esitettyjen selvitysten perusteell a liittotoimi- i. kunta päätti, ettei ole syytä paikkakunnalle perustaa uutta seqraa, vaan piiritoimikuntaa kehoitetaan hoitamaan asia siten, että Pohjois-Ikaalisten Vauhti alaosastona liittyy paikkakunnalla toimivaan, liiton alaiseen Riitialan Taisto- nimiseen seuraan. ~ Jotta liittotoimikunnan tarkoitus tulisi täys~n selväksi, olisi se;': piiritoimikunnan lähetettävä henkilö paikkakunnalle hoitamaan asiaa päätöksen edellyttämällä tavalla ~. - SVUL:n kirjelmä. a- SVUL:lle ilmoitetaan, että yhteistoimintasopimuk- ~~i sen mukaisesti TUL on valmis neuvottelemaan kysymyksestä ja pyytää, että SVUL ilmoittaisi neuvotteluihin nimeämänsä edustajat. TUL:n edllstajien nimeäminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen ll.. - Työväen Akatemian apurahat. Työvaliokunta ehdotti, että myönnettäisiin 6 lcpl markan apurahaa mo l emmissa oppilaitoksissa opiskelevien oppilaiden haettaviksi! Liittotoimikunta määrittelee hakemusten perusteella, kenelle apuraha myönnetään. Työvaliokunnan päätöksestä poiketen varapuheenjohtaja ilmoitti kantanaan, että kysymyksen tässä vaiheessa samalla päätettäisiin siitä, että apurahat jaetaan tasan molempien oppilaitosten kesken. Liittotoimikunta hyväksyi työvaliokunnan ehdotuksen. Päätös tehtiin 6 äänellä 3 vastaan. :1- r: --.1, n. i n i o,ä lillffi e s - la te i- ä

3 Kokous 25/ TULn Tampereen p11r1n kirjelmä. Sen johdosta, että muualtakin oli tullut samanlaisia ilmoituksia, liittotoimikunta päätti asettaa toimikunnan hoitamaan asiaa yhdessä SAK:n kanssa. Toimikunnan jäsenten nimeäminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen mihin mennessä sihteeri tarkastaa pikakirjoituspöytäkirjasta, mitä liittokokous on asiasta pä2.ttänyt. / Valmentajien työsopimus. Liittotoimikunta hyväksyi toimisopimusta koskevan luonnoksen siten täsmennettynä, että matkakuluja koskevasta määritelmästä poistetaan sivulause flellei toisin sovita", vaimer. tajan palkkojen kehitystä koskeva kohta sanamuodoltaan selvennetään, samoin selvennetään valmentajan ylläpitokustannuksia ja työpäivien lukumäärää koskevat määritelmät ~. - Seuraohjaajakurssit Lappeenrannassa. Liittotoimikunta hyväksyi koripallojaoston esitykset Venäläisvierailu Suomeen. Yhteistyövaliokunnan toimenpiteet hyväksyttiin. 10' Samassa yhteydessä liittotoimikunta kehoitti toimistoa huol ehtimaan s ii tä, että määräai kaan mennessä mm-se uran välityksellä joko TUL:n taholta tai yhteistoimintavaliokuntien nimissä Neuvostoliiton urheilujohdolle esitetään ehdotus, millä urheilualoilla suomalqiset olisivat halukkaita urheilijavaihtoon Neuvostoliiton kansva ensi vuonna A - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Liittotoimikunta hyväksyi valiokuntien suorittamat vaalit joukkueen jäsenistä ja johtajista Naisten hiihtoleiri. Liittotoimikunta hyväksyi hiihtojaoston esitykser. päivärahojen suorittamisesta. Päätös tehtiin 5 äänellä 4 vastaan. Päätöksen johdosta ltk:n jäsen Nurmi esitti seuraavan vastalauseen: TULn naisten pikahiihto ei ole sillä tasolla, että tälle leirille kutsuttavien naisten urheilullinen taso vastaisi ns. korkeimman luokan huippu-urheilijain tasoa. Keillä on liitossa vain kaksi korkeintaan kolme naista, jotka ovat lähimain samalla tasolla kuin esimerkiksi SHL:n parhaat naishiihtäjät. Suomen mestaruuskilpailuissa 1948 TUL:n naiset saavuttivat 3 ja 6 sijan eikä heitä muita ollutkaan viidentoista parhaar. joukossa. Salpausselan kisoissa 1948 TUL:n naishiihtäjät sijoit-~~' tuivat 3., 5.ja 10. eikä heitä myöskään näissä kisoissa ollut.1 1" 15 parhaan joukossa useampia. Ltk:n jäsen Siivonen esitti pätitöksen johdosta eriävän mielipiteensä Hiihtäjien ja mäenlaskijain vaihto Norjan kanssa. Liittotoimikunta hyväksyi hiihtojaoston esitykse~ UTT:n ehdottamassa muodossa. ~ ~. - Kirjanpitäjän paikan täyttäminen. Liittotoimikunta yhtyi työvaliokuntaan ja valitsi tehtävään ekonoomi Veikko Kuuselan Helsingistä ehdotet~in palkka- ja lomaeduin Uusia seuroja. Esillä jäsenjärjestöiksi. ~~~~h väksyttiin liiton le Vakuudeksi:

4 Kokous 26/48-1. Työväen Urheiluliitto r. y :n l iittotoimikunnan liiton toimistossa lokakuun 28 pnä 1948 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta l.. - Kokouksen pälitösvaltaisqus. Todetaan lii ttot i ikl.u1nan j...,en ten saapllvillaolo ja kokouksen p=':': tösval taisuus ;. ~arki IUL:n edellijen kor::o.lk ey!. pliyt; ' ir ja., 4 ~ ,. - r~yöpnh L lurheillt. K :citcll... n 'd llisest; :\.o.oukses"-d siirt.y 11y JiJ ',yy,' työpai: k'lu.rheilllll organisoi ioesta, jota :.'ampereen nii~'i " i- - nikunt oli kirjelmäll... n lokal u.un. 1 p"ivlin;' liittotoirni -unn lie r sekh;.) K:n yuvaiiocu.nnalle il oittanu.t. / PaIloilu '-:lo,..to esi i. tr~:', ett" ryh lyt vu.isiin nulvotteiuplin SUOrler ' :Ioli i ton kane a voimasg301ev' r; yhtei.>työ::.o... i muk er tarki.t i clsi. Jr Ou to toivoo 0' ~. Llk,i'1 ;'on "'e~... cihin j q ui! OIT"li El ille kilpai luma tkoill p vai i ttavi n ed u. 't ~ie n ;38 k" j o:lr::"u.ei 'en j ohtf:\ j ien v'11intc:. tnp')' ko""k ev iin m" "r'i,yks iin, ko:::; c nykyi.3 ':'n \ oi rra!3naolev3 '10 imu.s t~ su" s...l.hte S~3 j"ttn" ratk'!ijuv'lll n )J? :lle. lainikä!:in olisi harcittavq j')lka r 11oIT1::'laottel... j3 kodkevic'n trlou. dellisten ~"; r;.y..,tei u.utt<miota. Sen lis~'ksi sopi Uf>t olisi e r r~' il tä muilta kin osil t '1 S ei vennett; v~ ja t' rkidte tt lva. Ilmoi tus rlllu~josten aikrans' qmijesta olisi t r... t;'v~ ' ennen narrqs kuun 1 p;':i vä", kos ka sopi 'TIu.s MU.U.SS a tapatlk.:>essa jatku.u nykyisellään. varten. Tyrkkeilyjrlosto esitt;-i", ett;i liiton u.olesta,,r tettaisiin informatiotarkoi tuk essa eri ldelille k'" nnett se108- tusvihkonen, jota ul'tomaille l';hetett;';vien jouk.ueiden joht'"'j'1t j 8 myös urhe ilijat vo i3 i vat k;i;vtt;c aplll1aan s elos taessaan maan u:::.'heilueläm i;, liiton toimintaa ja ser.. pyrkimyksiä.. Sihteeri lau.s D.n.k js i tyk,enä;' n, ett~ vihko",en v' lr1is taminen liittyy läheiseöt i yle iseen propaganda n ja e~do ttaa, ettäe;: sen valmistaminer.. annettaisiin propagandatoimiku.nnan tehtävb."si Pesäpallosarjojen tilit. Pesäpallo jaosto es i ttät: hyväksytte.väksi v mestaruus",arjan tilit. Sarjakassaan on kert nyt otteluista, sen jälkeen kun niistä on vähennetty liiton toi~istoku.lut, :-. Sarjan taloudellisten mä" ~"y~ten mukaan j etaan su.rr...ma sarjaseurojen kesken tappiosu.htees '1. Seu.rojer osu.u. et: TLlrun Toverit : Haminan Ponteva :-,... 'väen M::iilapojat :-, Jyv~iskyli:in Veikot :-, Riihim'en Pyrkivä : - ja Pesä- PAikot :-. Su.u.rsarjan sar~nkassaan on kertynyt ottelu.ista 1').400:-.,sarjan talou. eilisten määr~iysten mukann j etaan su.rw_'l loppu.sarjqqn osallistuneiden seurojen kesken tappiosuhtees3s. 3eu. rojen osu.udet: Porin Veto : -, Heinolan Palloilijat :. Oulun Työv. Ealloilijat :- ja Vimpelin Isku :-. Pesäpallojaosto eoittä~ lisäksi, että nu.orten mes taru.u.ssarjan ltk::n myönternä avu.stu.smääräraha :-, jonka U~T on jaoston esityksestä koroittanu.t : - jottq sellrojen

5 Kokous 26/48-2. tappioista voitaisiin korvata 2/3, jaettaisiin sarjaseur0ille tappiosuhteessa seuraavasti: Kuusankosken Puhti :-, Helsingin Isku :-, Jyv~isk;vTin Veikot :-, Lohikosken Lohi : - ja Porin Py'intö : :. - Pesäoalloilun,yhteiotoiminta. Pesäpallojaosto on k':si tellyt Pesäpallolii ton esityksen yhteisten alasarjojen jlirjest:~isestä ja on esityksen periaatteessa hyv:' ksynyt, mutta el1..1len lisäneuvotteluja haluaa jaosto kuitenkin saada asiasta ltk:n periaatep~ätöksen c' - J:':äkiel:koliittojoukkueet: PlIVlIt ja v~lineet. Jääkiekkojaosto esitt~~ liitolle hbnkittavaksi ylltenäisen peliplivun liittojolikkliett varten. 12:n miehen peliplikli, johon kliulliu villapaita, housut ja Iitk~t sukat, tlille maksamaan villaa ta valmistettuina (paita ja sukat) n :-. Lisäksi j ao sto es i ttää liitto j ouk,'lie tta varten h"311 ld ttavaks i :na3.1i v 'hdin säärisuojukset hinta 6.575: Tuberkuloosiliiton kirjelmä. Liitolle osoi ttamassaan kirje1m:; sli TlIberkuloosiliitto muistuttaa varojen keräyksestätuberkuloottisten amrnattioppilaitoksen hyväksi. Liitto esittää, ett:i TUL tekisi sopivaksi katsomansa 1 hj oi tuksen Portti El"mä:~n - keräyksen hyv;iks i '. - Nuo 'ten teknillinen koulutus. K'isi telle;än nuorisovaliokunnan esitys periaatteellista kannanmerlintää. varten nuorten urheilijain koulutus- ja leiritoiminnan järjestelystä vastaisuudessa (liite LI). / Suomen urheilun ansioristi. Käsi telli" :_n edellisestä kokouksessa pöydälle j~iä nyt kysymys Suomen urheilun ansioristiä koskevan ohjesä':nnön 4. ~ :n muuttarr:ises Ja. nille ennakolta). (Muutosluonnos 12.hetetty lii ttotoimukunnan jäse Liiton 30-v. jjhla. KäsitellRän liiton 30-v. juhlatoimikunnan esitjs. (Liite? 2) Voimisteluliitto-ottelu TUL A - SVL B. Voimistelujaosto esittää, että voimisteluliittoottelu TUL A - SVL B hyv~:ksyttiin järjestettö:iväksi joulukuun 12 pnä. Ottelu järjestettäisiin joko Raumall a, Nokialla tai Tampereella. Järjestäjäseuroina ruln ja S VLn seurat. Järjestäjät maksa vat joukkueiden, joihin kuuluu 6 voimistelijaa, joht~ja ja tuomari matkat, asunnon ja päivärahat. Liitot eivät peri eri kilpa'::"lumaksua, vaan jää mahdollinen voitto järjestäjille tasan jaettavaksi Skånes Gymnastikförbund'in tiedustelu. Skånes Gymnastikförbund tiedustelee, voisiko ~UL tai sen alajärjestöt ottaa v9.sta ln esiintymismatlmlle liiton 20- miehisen voimistelujoukkueen. Voimistelujaosto esittää, että Skån~ Gymnas.tikförbund 'in kansva ryhdyttäisiin neuvotteluihin. JOlJJckue esiintyisi liittomme 30 - v. juhlien yhteydessä piirijlihlissa. Vastavierailu Sk~neen tehtäisiin joko kesällä tai syksyllä Samalla sovittaisiin klistannliksista J - Porjan - SlIomen painimaaottelu. Suomen Painiko'"1iLean tekemän päätöksen perlisteella suoritettiin orissa r;orja-sliorr.i maa ottelun karsintc. raskaassa sarjassa. Karsinr.oissa sijoittautui ensimmäiseksi T. Kangasniemi team, toiseksi'{. äkelli. TlITo ja kolmanneksi P. iihimäki HPM. PainikomiteasQa edu0tajia koskevassa käsit~elyssä TULn edlistajat esittivät, että SlIomen edustaj1ksi karsintojen pe rlisteella olisi valitt ava T. Kangqsnie~i ja K. äkelä. SPLn edustajat esittivät va timuksenaan raskaansarjan edustajiksi T. Ka niemen ja P. Riihimaen ja vaativat edelli':'m8;n;tl t ehdotukbet ääne tykseen. TULn e ustajat asian k;'sittelyn p 'ysivät siirti:.i.mti"n, koska asian joutuminen äänestyksen alaiseksi olisi tiennyt sitä,

6 Kokous 26/ ett;:j, heikompi mi es olisi valittu edustajaksi raska seen sarj '13n. TULn pai nijaosto käsi tteli kokouksessaan 22. 1(,. 48 asi an ja päätti esittää lii ttotoi mikunnalle, ett ä on pidetl.,':v;"; kiinni karsintojen tul oksesta ja jou..ueeseel on sen mukaisesti vali ttava T. KangBsni eni j a ~. Mikel ä. Ell ei karsintojen oikeut ettua tul osta oteta huomi oon, niin TUL ei osall istu ko e maaottel uun Kar j a l an pllrin hiihtol eiri. Hiihtojaosto es i ttää, että liitto korvais i Outokummustla pidetyn hiihtol eirin Kal'ja l ~:m piirill e, aiheuttamat kul ut, yhteensä :-. J aosto j a pii ri olivat sopineet keskenään sii tä, että koska l i i ton hi~htovalmentajalla, Elovaaralla, oli hyvin t i ukka llla t kaoh j ~ l ma " niin l eiri voi tai siin järjestä'~ Joensuussa asuvan Sul o l\.oskisen ohjau:csella, mistä lii tto suori ttaisi l{orvauksen, joka tuli ol emann huomattavasti pienempi kuin jos tehtävä n olisi hoi tanut lovaara. Hii htojaosto pitää suotavana, että Karjalan piiril- l e korvattaisiin koko menoe r ä. UTT : n kanta : Yl eisenä l)eriaatteena on pidett"v~ s i tä, ettti piiy>it i tse hoi tav'lt kursseistr-lnrl a i heut).v' t kllstannukset. PoikkeustalåJ.ksi a voi kyll~ ' kin ollq, jos piirin tahol ta esite t ~än r ii tt:'v;'n perustellut syyt kurssien pi til iseen. Piir:'!nmnallisten kurssien tuke~inen on tapshtunut p~äasiallisesti opettaj avoimien l ähettuffii sen muodossa. / M - Kymenl'akson piirijoukkue ~orjaan. Kymenlaa leso n piirit oirnikunta anoo lii ttotoimilw.nnai ta, ettii se avus tais i piirin nyrkkeily j ouklr ueen 01' j n - mat l:an kustannuksia markqll a. Työvaliokunta kokouksessaan ehdotti piirille sellaista ratkaisua, että osa jlisenist~ valittai siin muista piireist.., jolloin lii tto voisi m':äräsununalla osalli s tua kust:::u'...rhl..ksiin. Piiritoimikunta k i rjelmi-issään seli ttiiä, ett~. koska kysymys on pi iri en yritykses tä, j ossa viimevuotinen n orj a laisvierai1u aiheutti piirille seuroineen yli markan t appion, olisi liiton tuettava piirin vastavierailua, koska se s ellaisenaan merkitsee my ös liiton edustustehtä vää CSIT:n kirjelmä. csr :n sihteeri tied ustel ee osall istuuko Työväen Urhe i lul i i to Lont oossa pidett"vään työläisu~heiluli i ttojen j;'r j estäytymistfi k oskevaan kokoukseen. Edelleen komitea kirjelmäss :-iiln t i edustel ee mikä on TULn lopullinen kanta peruste tav~an kan ~ inväliseen työl äis urhe ill:tinternationaaliin nähden ~. - [ymenl akson piirin kirjelmä. Pii ri toimikunta ihmettelee, mistä johtuu, ett~ liiton nyrkkeil y jaosto on määrännyt Veikko Iskaniuksen ja Unto Raski n viime vuoden syyskllussa Norja.s.n tekemestä lllkomaanr:latk8s~a korvaugta seuroi l l e 2C. OOO :-, ja toivoo, että liittotoimikunta peruuttaisi jaoston mainittua asial koskavan p~~ttksen. Jaoston sel itys as i O'ian:, Kyseessä oleville seur'0ille oli aikaisemmin tiedoi tettu ehdo i sta, joilla norjal.iset nyr' keilijät olivat saatavissal seurojen ki lpailuihi n seurr)jen hyv:'ksyess;' eh:10t. Liiton OSLlllS : - j ol1tuu nii st<:i menoista, joita liitolla :lli lähettäes::jä'in nyrkkeily joukkueen kevättalvella -48 :orjasn. J o uk~lleessa olivat K. Pekkola j') H. Suominen S8K;" johtf~jana o uhir_o. lyt tapahtunut norjal'::listen kilpailumatka oli v'wtavi railu t:;tl':n rnatkaar: eik:'i Iskanius- R!1.sk i n matk'lan, kl1ten Kymenlaakson piirin kil'jelr:"s sä v ti i tetä;:n. Ko.;;ka kilpail lä..j ~ ji.;r j es t;' vien se llro jer: tahol t'l ei ole millliän tavalla esite tty muist Lltllksia j aoston esittämiin ehto:' hin, ei jao to katso olevan nitij'n syytti tarkistau aik~isern in tekemjänsä pä.. töstä Ktisipallojaoston esityksiä. 1. Uu et säännöt: Kans~inv~linen Käsipalloliitto 01 vahvistanut uudet ki.;.sipallopeiln sä"nnöt Iariisissa pitämtis :"'n sä:'ntökongres issa l okak lussa 194 n Jaosto ehdottaa, että. LlUsien sä~ntöjen painattnmisesta Suomes~~ luolehtii yhteistoimintav31iokunta.

7 Kokous ')6/ Tiedoitwst'laisuus lehdistölle. Yhteistoiminlav3.1iokunta k"'tsoo t arpeelliueksi T.irjestää ti'edoitustilaiouu~en lehdistölle. Liiton osuus tilaisuuden aiheuttamista kuluista on : ~. - Lisämaata fajulahteen. Työvaliokunta e si ttä i. lii tt otoimi kunnan pää tett:iväksi kaupan, jolla lajulahden UYheiluopistolle on ostettu lisämaata noin hehta~rin suuruinen alue. Hinta on 30 markkaa noliömetriltä (peltoma ta) ja velvollisuus ostajan kustannuksella siirtää ostetulle maalle jä::vä la to 200 metrin p:j:'hän ladon nykyisestä sijainnista. Lioämaan ostoon liitto oli pakotettu sen johdosta, että nykyiselle alueell e ei voitu sijoittaa normaalikokoista urhei1ukenttää, mitä asianomaiset jaostot pitivlit vält ä~1ttöm~lä. Samalla valiokunta ilmoittaa hyv"ksyneensä toimenpiteet, joilla on tarkoitus hankkia hehtaarin suuruinen maastoq1ue valtion ~etsäti l qsta liiton hallintaan tai omistukseen Propagandatoimikunnan toimenpiteet. Työvaliokunta on hyväksynyt seuraavat propagandavaliokunnan toimenpiteet: 1) Valtakunnan urheiluliitto-kysymy.3tii selostavan propa~andalehtisen julkaisemisen. 2) Informatiotilaisuuksi en jilrjcstäminen työv~en - puolueider johtohenki~öille sekä t yöväen eduskuntaryhmien pllil. johtajille Uusia seuroja. Toimistovaliokunta esittää seuraavat uudet oeu..:at hyv:.ksytt iväksi lii ton jäsenj~irjestöiksi : Kuopion.E.i2:rls1ä...:.. V- ja U-seura Suonenjoen Vesa r. y. per uonejo.ella (oeura on aikanaan lakkautettu) Kymenlaakson piir istä : Voimistelu- ja Urheiluseura-KymIn-AIlcu r.y. per Kymissä La.E.i.Q.Eiiris!ä.l Voimistelu- ja urneiluseura Sierypij~rven Kiri r.y. per Kolarissa. Oulun.Qiiris.!ä..:.. Voimistelu- ja urheiluseura Kitkan iilat r. y. per l:ul1sa - mossa. Pohjanmaan piiristä : Voimis'telu- ja urheiluseura-lapllan lonnistus r. y. per Lapualla Samalla esi tetään vahvistettavaksi Työv:'en Voimistelu- ja Urheiluseura Imatran Voima r.y:n sälintöjen l.,:n eli seuran kotipaikan muutos :. - Liitoista muuttoja. Oiva Joht onen on siirtynyt H:gin Voimailijoistu H:gin Jyryyn Jaosto hyväksynyt sii rron. Muuttopaperit nossa Nyrkkeily jaoston puheenjohtajan kirjelmä. Tyytym~ttömänä siihen, että jaoston puheenjohtaja Eikka 1 ;~kinen on syrjäytetty nimettäesuä krn 'ainvälisen liiton I luokan tuomareita, jaoston puheenjohtaja on liittotoimikunnalle osoittamassaan ki rjel rrä ssä katsonut, ettei hän voi liiton arvovaltaa säilyttäen hoita'l jaoston puheenjohtajan tehtäviä, va n pyy tää vapautusta sekä jaoston puheenoohtajan tehtävistä e-ttil uuomen Nyrkkeilykomitean jäsenyydest~.

8 KokollS ~6/ y ' - KokolIks eno "ä tögval~~aislius. To.ettiin, ottä db plivilla oliv t liiton pliheenjoh- ~ taja Olflvi SlIvanto (10) ~ sek~' liittot irr.ik'mnan j~,öer.et Yrjö 'nl"'c (11), :Tnto Siivonen (11 ), P'""Ll.li 0 onen (12), rvi HeislG:lnen (l( ), Lennart tiivi (1 rj! ), Lalu'i.. lir;i (11, Le61 in'11 (10), ~,"'ie 0 : altonen (10), Esko... eltom""ki (10) ja usta VlIori (11) oekli liitor.:. toi""i t sija t Eino Ran tanen, Veikko PeL,-hkul'i, Toivo.. 1:... ttl:., meivo.. ustonen, Leo littunen, Loivo JL:rvinen, Urho 1 iemenk<:li'i, J oon s Kf"k "nen, Toivo Salonen ja sil teeri ::ino l. lu.okn:o, jo"3 laati kokouks sta pöyt~kirjan. Kokous ol i päätösvaltainen. 4F~ Pöytäki rjan tarkistus. Luettii n kokolikaen 25/48 pöytlikirja ja vahvistettiin tehdyt p~~ t ökset TUL:n j a SV L: n yhte i sto i mir.:.ta. Lii tt otoi mi kunta päätt'i es i t y kse ssä maini tt llihin n ellvottelllihin liiton edllstajiksi valita pllheenjohtaja Ol avi Suvannon, varapuheenjohtaja Yrjö Enteen j a ltk:n j äse ne n A.rvi He i skasen sekä varamiehiksi pääsihteeri E. llokon j a l tk : n jäsenen Lennart Kive myö pai kkalirheilu. Käsi ttelemään ' yhdessi::i S :n kans a työ aikkalll~hl)ilun organisoimista kodkeva kysynystä liiton edustajiksi valittiin Lennart Kivi, Esko Peltom:'ki ja jt:.rjestöohjaaj ':'oivo l,~ ttl ,,: - Palloilun yhteist.rösopi:!lus. iittotoilikljnt'. kat30i, rt"-ei njan' 01 t' ole... oliv sopimuksen irtisanoi iselle, llltta ntoi jaostolie valtuudet rj tyä toimenpi te is iin sopimllksen LlUdist i..,e'.oi ni11 tä osil ta, j ot"a jaosto edityksess3."n L'l'3.initoce..:..liiton esitys p. lloliitolle tchdliän vasta I:J.nrr'1sku.un 1 p"ivi'n j; lkeen ". - 1iittotoimi' unta hyv" _oyi esityksen ja jätti se.. meen.. 1nor: prop u' nd 'ltoimi' unnan oide tta vaksi toi tilit. - Pesä allosarjojen tilit. Työvc:~lioku.nnan e dotllksesta lii ttotoimikl1.nt v hvisti PesäpalloilQn yhteistoil intq. JaostolIe myönnettiin sen 1-7t"mät v ltuudet n uvote:l a pesdpqlloillj_ll yhteisten al s'?!rjojen järjestwliisestu 101ii ton kanssa. iittojoukkueen puvut ja välineet. Työv8.1iokunnan e hdotu.kse sta lii tt oto imikun 2 lj L ".. tt i myöntil'i gnotlin m""rärahan j ;'äkiekkoj oukkueen J: elipu.kimia varten ja jltti U 'T:n ratk' iiut'lv' ksi kysymy kseen tlilev' n pu.v!.1n mallin ja 1 värit Tuberkuloosilii ton kirjelm.;. Ei ntenut aih tta toime luorten te~nillinen koullltus. iteisiin. Liittotoirnikunt~ lcatsoi, ettei ole estett; nuorten teknillisen kollilj_tlj_k~en käytännöllisestä järj stäm.isestii nu.ol'isovaliokunnan ehdottamall a tavall a. hikhli j ,akin tap" uksis:;,'3, ilmenee ristiriitaa UTT:n hyv:'ksymän kutssisllunni telman kan :Ja, kt: si ttelee lii ttotoimikunta n~m;i t' paukset erikseen ". - Sllomen LlrheilLln ansioristi. Äänestyksen j;'lkeen 4 äänellä 4 vastaan lii ttotoimi- il kllnta teki päätöksen, jonka mukaan myös liiton jäsenet voivat vastaanott. SQomen urheilun ansioristiä ja mitalia. Piiritoimikunnil-I - " - -~

9 Kokous 26/48-6. le ilmoitetaan, että huomioonottaen merkkien peropaganda-arvon olis, ehdolle asetettava rii tt:ivästi ehdokkaita Esitykset on tehtävä marr2s!{uun loppuun mennessä. Ilmoi tukser yhteydessä samalla huomautetaan esitysten valmistqmisesta liiton omien ansiomerkkien jakamista varten ~. - Liiton 30 - v. juhla. Liittotoimikunta hyväksyi juhlatoimikunnan esitylmen seuraavin huomautuksin ja muutoksin: " 1) kohta hyväksyttiin ~j,änestyksen jälkeen 5 äänellä 2 vastaan siten muutettunp., että vanhojen veteraanien esiintymistä koskeva kohta poistetaan. Kohdat 2) ja 3) hyväksyttiin muuttumattomana. 4) kohta muutettiin siten, että seurojen osuus kukan myyntiarvosta on 15 mk ja piirien osuus 5 markkaa. 5) kohta hyv~'ksyttiin jälleen muuttumattomana. 6) kohta muutettiin sikäli, että jalkapallojoukkueita tiedustellaan myös muista sopiviksi katsottavista maista. 7) kohdasta hyvliksyttiin piiriohjaajien harjoitustil aisuutta kosktva esitys ja tähän tarkoitukseen myönnettiin markkaa. 8) kohdan käsittely siir~ettiin toistaiseksi Voimisteluliitto-ottelu TUL A - SVL B. Liittotoimikunta hyvliksyi voimistelujaoston esityksen 5 äänellä 3 v~staan Skånes Gymnastikförbund ' in tiedustelu. Voimistelujaosto valtuutettiin suorittamaan alustavia neuvotteluja mahdollisen vierailun aikaansaumiseksi Norjan - Suomen painimaaottelu. Liittotoimikunta siirsi asian käsittelyn siksi kunnes painin yhteistoimintavaliokunta on tehnyt lopullisen päätöksensä joukkueen kokoonp8nosta. Valiokunnan jäsenet valtuutettiin asian käsittelyn yhteydessä ilmoittamaan, ett~ jos valiokunta enenmistöpäätöksellä valtaansa käyttäen tekee vlikivbltapäätöksen, tulee liittotoimikunta määrittelemään päätöksen johdosta kantansa :. - Karjalan piirin hiihtoleiri. Työvaliokunta ehdotti, että arjal an riirikunnalle suoritettaisiin täysi korvaus ko e hiihtoleirin menoista. Liittotoimikunta hyväksyi työvaliokunnan ehdotuksen ". - Kymenlaakson piirijoukkue 1,orjaan. Työvaliokunta ehdotti päätettäväksi, että piiritoim i~ kunnalle ilmoitetaan, että liitto ei osallistu k. o. matkan matkakustannuksiin. Sen sijaan piiritoimikuntaa kehoitetaan esittäm'än täydellinen selvitys norjalaisen joukkueen vierailun aiheuttamista me noista ja tuloiota, ja tekemään avustusanomuksen liiton osallistumisestä tappion korvaamiseen. Saatuaan selvityksen liittotoimikunta harkitsee mahdollisen avustuksen tarpellisuuden. Liittotoimikunta hyväksyi työvaliokunnan ehdotuksen :. - CSIT:n kirjelmä. CSIT:lle ilmoitetaan, ett~ Suomen Työväen Urheiluliiton kanta urheiluinternationalin perustamiseen on sama.mikä esitettiin Pariisin, Brysselin ja Varsovan kokouksissa ~. - Kymenlaakson piirin kirjelmä. Piiritoirnikunnalle ilmoitetaan, ettei ko e korvaus johdu mainittujen nyrkkeilijäin matkakustannuksista, va n perustuu seurojen ja jqoston kanssa tehtyyn vapaaehtoiseen ennakkosopimukseen kustantluksista, jotka eiheutuivat norjalaisnyrkkeilijäin kilpailumatkasta Suomessa. Jaosto l lihettää seikkaperäisen selityksen aoiasta ~. - Kisi 'Oallo j "los ton esi tyks iä. 1) Uusien sääntöjen käytäntöönotto merkittiin kuulluk si. 2) Kysymys ei anna aihetta toimenpiteisiin holta.

10 Kokous 26/ ? Lisämaata Pajulahteen. Toimenpiteet vahvistettiin. L Propagandatoimikunnan toimenpiteet. Toimenpiteet hyv ksyttiin ,. - Uusia 3euroja. Sieopijärven Kiri, Kotkan Kiilat ja Kymin lku nyväksytt iin lii tod j äs enjiir j estöihd. Sen si j aan Lap lj.an Ponnistl1lmen ja S uonenj oen Vesan lii ttymisanoidlls j tii pöydälle lisäsel vitysten hankkimista varten. Samalla hyv~"ksyttiin Imatran Voiman sääntöjen muutos' ta koskeva esitys ~. - Liitoi8ta muuttoja. Esillä olll1t liiton muutto vahvistettiin Pyrkkeilyjaoston Duheen~ohtajan kirjelmä. lysymyksen käsittely siirrettiin. Esille tulleet asiat Hyvien tapojen opetus kursgilla. Puheenjohtajan esityksestä kasvatusjaoston tehtäväksi annettiin hoitaa kysymys, missä muodossa liiton eri kurssien ohj elmaan liitettäisiin luento, jossa tehostettaisiin raittiuden ja hyvien tapojen merkitystä erikoisesti esiinnyttäessä liiton tehtävis... ": ~. - V olympi~laisten ohjelma. Järjestelytoimik.mnalle esi tetä~'n seuraava ::'yöv;'en Urheiluliiton ehdotus v olymlial<isten kilpailuohjelmnksi: Urheilumuoto. Suori tusaika. Muita huomal1tuksia. Yl isurheilu 8 pv. Esitet~'än poistettavaksi 50 km kävely. "Cinti 8 P ini 8 yrkkeily Jalkl3p Ilo Purj h us Painonnosto Pyöräily Soutu Melonta Voimistelu Koripalloilu luo.u t ur he i luml1 od 0 t : 1\ iekkailu Ampo.minen Ratsastus 6 tt 11 II 4 pv. 5 II '3 6 tt Näytösluontoisina pesä- ja käsipalloilu. Poistettaviksi esitetään seuraavat kilpailumuodot: Nykyaikainen 5-ottelu Pl1r j elen t 0 aahockey Hevospooli S LJ.unnis t us detta. Kilpaill1paikkana Ratsastushalli tai Kaartin maneesi. Kilpailupaikkana Messuhalli tai Velodromi. Helsingin lisäksi voitaisiin ~ alkl1eräottelujen 8uorituspaik-. koina käytti;i~i ~urkua, Tamperetta, Kotkaa ja Lahtea. KahdenkUden nostot. Kilpailupaikkana Kaartin maneesi. Kilpailupaikkana Velodromi. Kunnostettqva erillinen katoksellinen kilpailupaikka. Ohjelma kv. 12-ottelu, jou''+l..le ja mieskohtainen kilpailu. Suori tl1stapa nopearr.maki- i kuin Lontoossa. Kisojen järjeot2jllisjaksi esiteteän hein~:-elokuun vaih-

11 Kokous 26/ Edelleen päiltettiin hankkia järjestelytoimi~rrnnalta kokonaissuulmitelma toimi'untien asettamisesta ja nii en tehtävistä. Sen ;erllsteella toinisto "hakee" henkilöt, joita liittotoimikunnan jäsenet ehdottavat, liiton edustajiksi toimikllntiin, tekee ehdotuksen ja esi ttä s en työvaliokunnan k; - siteltäväksi. Vakllllde ~s i

12 -1. i: lii 0 Ii::" 1 01" toi n.. ir~ G i t Y s 1 i s t n K ente I vi.ll 10 n ol:.ou'-:: en öyt..., ir,j. inikomite', on v':llinnllt 0",,108sa 1..J tr old it ottelulll1 uom n jou1.cll e'ea UI' '1vat ~ ngas.' i, r::ul, L. Vi.i 1, r~ 57 k ~. L in 11, :. L, J. Joh... nsson, 8PL, '3 j 62 k 3. uostil, TT:', P. Riet'l, J L, sar~q 67 ke.;. ~TTL, V. Kynt"j;', S11 J (Kyr. ; j:ill::"l oi~ettlq, ttei hl1 l.:...,t u 0 tteluun on h"r en til'lll en nimej.;ty S. 1 n~r, arjr. 73 k. V. "nnik T", ~,.. SiT. n in n, S,sqrj 791",. u. R;' 'n811, '0~, ;:. \.inn..ln8n, ::;P.l.J, s'rj'l 87 k.. Gr'n~ Ll,... 1 P. ~e poner.., u L, rs'"kasdrrjn 10 n Jnnie i j'~ r" 1", DL. voukkueen joltnj I i or.. v!"llittll L. Joh.n 'OIl, ~U:U, huolt'1<'aksi Y. V"h;"ill1"~i, SPL, sekf tuomareiksi Lct.to,.;..1, ja H. Jos, 31L. t Olli kll.e l"htee matkalle ja pa13::\ tn 'lisin v"li ttöm:'sti kilpaillljen ; ;'ityttyt.: Helsingin v ol;vml.iakisojen toimikunnat. 1 ;'si telhc n v Hels ingin olympi.kiso ja oske-' va sllunn.:.telm'l toimikur..nis t'l ja p.. ätet.. n liiton E:hdo' k ic r.. asett~misesta niihin. Liite ~ ,. - J~oJtosihteerin toi Mä;'r:iaikaan nneuv:: on ::.lvoinr'1 oleva jaostosihteerir toin,~ haker.._et seuraavat Jenkil~t: Jä jfstöaihteeri ':'oivo ~i:.i; tt i (Helsinki), toirr,innanohj::13ja Keijo Vii::men (Helsinki), Eino S"1lo (HKT), rautatievirkamies Into Eng~tröm (Tikrurilan Kajastus), konttoristi ~ellvo V. 1 urmi ( 1 '11) ja kirjo 9ainot l~' inen Sulo Lundelir.. (. Ku). UmT esitt;. ~i., ett _ teht~ivään valitt isiin lll~innä voimistclua138 tun ev'i henkilö, R.settaen t;"'män perllsteella ensirr.mäiselle tilalle liiton nykjisen jiirjestöohjaaja ~oivo. :'~' t:-in. Voimistelujaoston sihteerin teht;'vien lisäksi tulisi vali- : tun henkilön hoirlett' vaksi myös pienempien jaostojen työt sek~: lisäksi liiton juhlqtoiminnan järjestely. Jos toinen ja~tosih teer in toimi täytetään, esi ttiiä UTT tehtäv;';' n vali tt va ks i toiminnanohjaaja Keijo Viiasen UTT aae;,tqma urhc.ilumprl" itoimikuntn on te' n"-;; loi tteen ns. kllnniam8rkin k";ytg,nt"ön ottmrisesta lii tom' koi tllksena on, e t;i mprkkl~ jaettaisiin huor.1attaville kotii"qisil1 e llrheilumiehille he id;' n mer kkipäi vinti'in se k1..:. mllissa s opivissa tilaisuuksissa. Samoin ehdoteta'1n merlckiä jaettava 'si ulkc laisille urheilujohtajille heidän vieraillessaan maassarmne tai suom' 1' isten käydessä ulkolaisilla kilpailllmat~coilla. Mikt;~i esitys peri3a tteessa hyv:'ksyt<iän, talee UTT valmisteleoa n asiaa ja hankkimaan m 'r i 't; luonnoksia : A Dllrahn- nomukria. Seuraavat Työv~en Akatemian ja Sirola-opiston oppil lat ~novat liitolta apllrahaa opintojensa osittnisiq ku,t n nuks i varten: Työv:ien ~ka+ _"1.ian.2.Pl2.il'~at..!.. Tuomi 1 ieminen (Pon"ion Tähti), 2aimi 1:8.'\"1nen (l.j, ukaan Kisa), Asser Pinomälci (Yluj :'rven Ryhti), Fiilo Ki vif1ii tty (Lamoin :Juja), Ei no KäI: ".r'~ine1: (JtirvcnpäL-i.n Isku), Uljas ~ kelä (~allman _yöv. Urhei.lijat), Toivo B. Takqla (L3~den hal~va), MR.rtti Heiskanen (Helsingin ~ar mo), Kauko Painiv' r (T rnpereen Kilpa-Veljet) ja Karrlo 8iltari (Savonlinnan Jyry).

13 Kekeus 27/48-2. Sirela.::0.Ei~t o,n_ e,qqila..t-=.. Olavi ;;'mt'.räinen (Ti'<:kakesken Inte), Pentti ura (Tampereen Veiket), Veitte Raatikninen (Helsingin Visa) ja Liisa Marjamaa (Tampereen Yritys). Kai kkiin e delp'ma ini t tuihin hakemu ks iin lii ttvy seurain ja piirien suesituksia. Päätetään avuvtuksien myöntämisestä :. - Suenen~een Vesan ja Lapuan Pennistuksen liitteen liittyminen. Käsitellään saapuneit~en lisäselvitysten perw3teel la Suen~n~een Vesan ja apuan Pennistuksen liiten jäsenyyteen p;iäsemist'i keskevat anemukset 'uerisejärjestöjen edustaj isten kel eus. uerisejärjestöjen edustajiston kekeus pidetään marraskuun 18 päivijnä klo Elannen kerhohueneuntessa Kluuvik. 5. Kekeuskutsu asialuetteleineen saapunut liitelie. Liiten edu t9jsehdekkaa~ kekeukseen esittää nuerisevaliokuntq liittotnimikunnan kekeuksessa Oy. Veikkausteimiste Ab:n yhtiökekeus. Oy. Veikkausteimiste Ab:n esakkait kutduta n vars inaiseen yhtiöko {eukseen, j eka ni de t;;j," n. tiön teimis te.,;,va klo. 17. Esi tyslistalla mm. j 'i sen ten valint'3 j eh tekllj1 - tean v:lle neuvettelukekeus. Kans'1lc,lisryhdin neuvettell.lkokous Ji ' etty Kekeuksessa esillä ellut kysymys nurheiluhengen ja k n... a is tai 0. j en kasvattaminen Suemen elympiakise jaa ja t ellen II. Lii- - ten eduot jana en tilaisuudessa ellut kasvatusjaesten valitclemat henkilöt Ku v su,; a juhlat iiris u lksiin. Salon Vilpas, 40-vuetisjuh Helsingin ses.de Raittiusjärjestö, 20 -vueticjuhla ele~piin tilaisuuksiin kutsuttu liiten edu~taja Vueden j;'" pallernqaettelut. P- lloilun yhteistyövaliokunta on hyv"k'jynyt j;':: pallem otteluohj ei an se ura' vaksi: Oslos)a..,0 r j' - Slle. i, V~steräsis~a Ruotsi-Suomi A-oL elu, Helsingi8s~ Suemi-Ruotsi ~-ottelu. Me ot-teluja silrlällä vitäen j;'rj otetään edu tuspelaa j ille ValrlenrlU.31 eiri Oulussa Le irille kut.3l1. taan 28 elaajaa Yleisurheiluma Yleisurheilun yhteisteimintav~liokunta on h- vu"- j s,-nyt vueden 1949:n aik'll"'.1 ouoritett v ksi ylel.,tlrh ill ' et 1'1_ lut: Ruotsi-Suomi uetaissa, duomi~ er~a 'lomesu3 j Suo. i- ljka Suomes.3a. Lisäksi en valiokunta pä;'t änyt tieduutell' olioikc Neuvesteliitte h luk s maaetteluun ensi kesänä. Sacoin en Tsekkeslevakia pyyt;'illyt naaot telua Sllemea vastaan eno.:ji kes "n ' Yleisurheilujaosto. pueltaa Ruetsia, euveotoliitto', 1 erj aa j:l R9ns.ca vastaan s uel'i-le tta vi'''' ettei uj a. Tse keslev I i a-ettelua puelta~ jaeste siin~ tap ukaessa, ettei R nskaottelusta tule i t i'~n niili" enc...oill'3, jotk~ yhteisteiminlj v lie kunta en oi t;i v rten ase ttunut Suomen Ul'h ilulii tto on eoi tt:'nyt, ett'; nuectc S 1- ilpailut pei~tet t isiin JL - kili~ilujen ohjelm ct~. Yl isurheiluj aoste puel t"a e3i ty... t e.dell', ett sar.'l 11" - el,te ' 1i'1isiin myöskin m~astej 0ksln S - kili ilut.

14 K0koLlS?7/ 48 - j ". j oismainen yleisurhe ilu'-on ressi. Jvens'~ Idrottsför'.und jt'rj st:.- lo. -ll.l? f. r TLl i<holo33sa poh joi,," m lis en yle isurheilukongre ss in, j 08 a es':' tys- ~ liset lla ovat mm. ylciaurlleiluottelu USA - PohjoLJr:l3 t, pol: Cli'- ~ mainen ffiabottelu ja kilpailukalenteri. t YleisLlr'leiluj']osto esitt8,::, ettt= liiton ec..llt' l'ihetett isiin kong esdiin J30stouihtecri Leo IILlttunen ". - Pyöräili j <in ne uvottelutilaisulls. Erg,iden porvarillis ten pyör:-' ili j öi en taholta oli kutsuttll koolle neuvot J ellltilai'" LlLli.), j OSdB kes lmstcl tiin pyör:' ilyn erikoisliiton pel'usts"1isesta. ~ilais~1ll~e,j B oli l"önä moley-lmi...,ta liitoist lljör"ilijöitii ja johtol.iehi:, jo-lka oliv3.t s aanl?et h nkilöl:oh'~~lis en rllts Lill. Kosk.'J. asia on ollllt julkis! udes:.:;a t;'si telt"y,y:,,:.,. l-('sitteli pyör:iil. j'losto kokouksessa' n t',p Lll-:: en j' to- tesi, elt" jr:ostolla ei ole osuutta Iro. kokollkseen jn k'ltsoo, ett'i Je ei 8uo~ittele erikoisliiton P~I'Ll3t ist"i. S'J.f.1"!ll, j osto totesi, ett;' Pyö"";'ilykomi tean julkisuj,teen saattar::18 kannan 1m, i su ei ole oll;it ko itean k"sitelt"',v~;n" eik" siitä ole ;ree.,'''l' telta ~ ULn kumi t"''13n kuu::'tl'rie f1 j" senten kanv -a. Jaost 0 ei klli te k3clr katso ol-;var.. tqrppellidta ;:::ritelli t:hlä hetkellä k 1 t2 l:oa jlllkisllll es a l ' - Piirin vqll,tllstyönlel'ij;i.in NeuvottelupUiville ov t sellraavat pii~it ilmoittaneet l:~hett;'v3.lls;i edll~t'ljansa : Helsinki P~ul Nordberg, Suomenkylän KiJaveljet, toinen duvt'1ja (na inen) Porvoosta. H;'me, IaisLl Laakoonen, ~okiniemen yrintö j' ~I'vi Kivi"1ho, Launosten 10Llseva. Karjala, aikki T3nsk::ln~n ja Aarne KeGo. K2Skis!J.oy~i, Hanna P1L1kko jq Y 'j'; ~n') to. r-llopio, Alma Hallikainen ja Eino ~ iilikainen,.~ymenluakso, ilmoi t a,- :r.lyöhemn.in ed L1St jnnsa, j 08 löytää 113 lllkkfli ta tulij)";' t'1. OUl Ll,,nja Lehtinen ja Vilho KiljLlnen. Pohjanmaa,,3Llh, :I~~ l:.~ jc VillJ.o ~:eriruoho. S3imu3., ritta Björgvist ja Reino Ka ton81 3"' t' rl:llnta, ::11i D"'Itv' j3 Arvi Kontula.1:' rrpere, l.'lrgit Mets"vLlori, 1 L3Llri il:laja ja Eino Stenfors. ULlsim'33, r..yyne Salmi ja n"t,o Lehto. Va~sinaisuLlo~i, Terttu Oj~la jq Aimo LaiksoneL. Lap i, ei ole Fihettänyt vielb. ilmoi tusta. NeuvottelLlPäivien ohjelma: kwantai: Klo 9, NeQvottelLlniiivien av')lls, Viljo L~osoncrl. tj Neuvo telu~~'ivien jurjest".ytyminen, ~oivo " " tj II II II II It II Klo!l II II It II Salonen. TULn valis tu80hje L'Il3 liiton tulevaa'n toi aisten OS~LlS liiton ja vcjlistllstyön nerl~itye intaa, Viljo KosonGG. valistustyös ä, Jclvi Ro.at ikr\in~n. Kcskllstell1a. RLlokailLl. Lomaliitto r. y:n tarjoamat kaj vit o ValistLl0työn toteuttaminen piirissä j~ sa, ~oivo Salonen. Liiton lehdistön OSULlS valistustyössä, loivo JD.rvinen. KeskLlstelLla. K; 'ynti teatterissa. S Lln t 'd : T~Ln raittillso jel a j sen toteutt ni~en, To i vo...)110nen Käyttäytyminen, hyvien ja raittiiden t 'ojen merkitys, ~eo Kasrio. KeskustelLla Ruokail Ll. Kiertok2~-nti linja- alltolla Helsinlci'i katsomae sa o Kahvi tarjoil Ll ja pälittäjäissanat (SLlv3nto tai E;nne). klllttuurillrheilllliiton kutsll. :ollannin klll ttllllril1_rne illllii t to on lähe tti'l.. yt

15 Kokous 27/48-4. sun py. täen liittoamme Lihettlimhi.in osanotto jia j~rj~st~:m:' nsä _ kansainväliseen hellunt iurheil ujuhla n Arnhemis Juhlac ohje\ ' maan kuuluu kilpailuja uinnis q, painissa ja voimistelu3s3 sek~ ~l lisäksi otteluja jal, kor' -, käsi- ja basketpallos3a. ~ Osanotto kis0ihin t 1 lhtuisi l~hett 'jmliit~ojen e lcus te nnukse 11a. UTT on k:'1i tellyt kirj een ja p:i' tt"nyt p: v t~'" hollantilaisia i l moittamaan, voi sivatko he m9hdollisesti osnllis tua ylöspito- ja matkakustannuksiin. S~ tu~ n vast uksen tulee UTT antamaac laus mt nsa 0 alli~t~~isesta juhlaan v ' - Suomen Suomen 1 yrkkeil yl ii tto on te~lllyt C1l1utokGerl edus- I t,) jiensa suhteen... yrkkeilykomi teas~a. E. darmon, -. Smedsin j G. 7'uusel an t ilalle on edusta j i ksi v : i ttu urho eine n,.1... Srm~ila ja vara~ i ~eksi E. Savol ainen. Kom i tea pi t"nyt ensirni:1:' isen kokouksen:::3 null Le - t us~a kokoonranossa jaon puheenj ohta jaksi v ra uh.:enj 011 t jan ominaisulldes a astunut V.... es ko. Valment pallckak;vs~,'m 'S. eini on liitoll e esitt~illyt -lk~n korotllsva timuksen p"ytäen perus palku.ansa koro ~ qmista ') ( JOO: markasta markaksi se k" päi v':rahan : - marka;'" i.uisä, s i hänen ehtoihi nsa kuul uu, että päiväraha suoritettaisiin vr..ihent"miittöm'inl silloinkin, lnm h"n leirili;' tai kursseill3. nauttii tfy tec ylöspidon. _alle a olisi suo.ite--tav3 ta' nnel1t:. vnsti lokakuun 1 p1i~'stä 1948 alkaen. UTT on astan johdosta k';ynyt nelj.vo IJteluja R~inin kanssa -ja p.i.: ssyt siihen tulokoeen, että Reinin palkk koroi tettaisiin ~('. OOO:- marlceksi ock~.,:äivl:.raha 700: - mark' -si. Edelläolevan lis~ksi suoritettaisiin erillisenä palkkiona Kuukau~it tain hrinelle : - markk 3. Leirilli.i on c"n n'jutviva ve.paan ylöspidon. alkka suo 'itett:.:lisiin t:un".n rrulca.n alkaen. Ssoallq on sovittu siitä, että Reini tekisi sopimuksen v;:.. int:un 1': kk: n sj aksi Yl eisurheil un rhteistoimintqv~liokunr:an tili~. Yl eisurheilujaosto esi ttä" lii ttotoijr..i;:ur...n311 va. vistettavaksi Y l ei~ur... ilun yhteistoirintav liolcunnan tili ty!~ sen : a ) _ Ol.y.!!!pl.ayal'T...nnusm~ä!:.ä.E.aL3..!. saatu..)uomen lympial iselta Komitealta mk :-, jo~t~ yhteiset enot Dk : 70. Ylijä"mä mk :30, josta r::ul saa 24, 7 ~ = mk : 85 j9 SUL 75, 3 % = :45. J?) _ol YEl 0l.aY 11i,gta" il..!2~l..9:t..!.. pllhclas voi ~ to : -, JOuta ~UL:n OdUUS 24, 3 ~ = mk : - Ja UL:n osuus 75, 7 % = mk : -. c) maaottelu't: puhd s voitto mk 2. ( :-, jost TU., : n OSLlllS 23-;-7- %- =-mk b :- ja SUL:n osuus 76, 3 I~ =? : -. YhteL, t oir::int~ v' liokunnassa ovat lii ton e LJ t j8 t "'Ji";V'neet t"ll:' koh... aa vaotdl useensa syyst i ', ett:;. - orja- Suomi maao i elusoa joukkueen yli:ohto 'i'ul:n eduut j'111 mielipidetti' ku.ulec' tta tai h:inelle edes,i tä'in ilmoittamatta syrjäytti Arvo. llyökyrannan viestijou'ckllec:st!j., johon yhteistoimint'-v:11iokuntä oli yökyr nnan valinnut. d) S - kilpailut: puh as voit"o mk :-, ~os ta ~UL:n osuus 40-%=- mk : - ja SUL:n osuus 60,tJ = :-. Yhteenveto: OlympiavalmennuvLlE ;'räraha Olympiavalinta' il ilut Maaott elut S ~- kilpailljt TU.u:lle 562. :534 : : : : - SU :lle : :':: : : - Dl k : :45 ====================================

16 Kokous 27/ ii ton yleis urhe'illl'il~ ::taruus kil p'lilllj E til i t:vs. Ylei""ul'heiluj-'o",,-;;o esi t t"ä liittot,i ik..lr..n r!: v'1..l4vi te;tt'lv'l.,i _orin yrir..n"n j;'r~.. rl' i()l'l liiton yleisur: illu'18,t') rdu;:,kil il'ljer tilityksen. t\:ilpai:ujen tulot mk , 'not rr:k :- j voitto IT'k 54. '543: -, jodlrl liiton OCLlllS 25 " - me :- on ti:lite ti liito!': k 803 n. - e.3itt l':'i"tot i."'il{l1.lll1 seui' "w t VUO'::''''ll 1 4 :~ r, 1 fi ':.'7 r. 3C ~ ,,/, S' nr 0 1 '55, m ~.?7, 1'\ r:j lfl.:;2, JOI' a Arv \" 1 t I :::. ; n l3i.r 3.. '7.. ~ g l~.g.. ). " r" r- Ln.7'>,..!),C Ii 5,1 "'0 fl' no Yr<'" ~ rvo L no , 3KD ilmoittaa ryhtyne ns;': j""r~t")s+';i.m:':'n pnsi n3 'Suomen Työväenpuolueen" 50-vuotisjuhlaa jq ehuottaq, myös TUL os'llistuisi j;,lh131li3uuksien viette l'l. Pä~ ' tet"äl" toi.. en: i teid tt:. ' :;usia seu~ Ja. 17 i t :'u- ~3.J 'tt";' u... rr 'IV r tek i: r' iv" -:.:0. Pää t ö k S e t Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheel'ljo~taja 01,vi Suvanto (11) sekä liittotoimikunnan j<isenet Yrjö 'Enne (1 2)~ Unto Siivonen (1 2), Pauli Koponen (13), Arvi heiskanen (11), Lennart Kivi (11), L ljri Furmi (12), Helvi RaatikRiner... (g),. K. Leskinen (11), Vieno al tonen (11), Esko Peltomiki (11) ja Kustaa Vuori (12),ja liiton toimitsijat ino Rantanen, Toivo Salonen, Leo Hu.ttunen, Toivo 1W;ittä, Urho iemenkqri, _oivo Järvinen, Veikko Peuhkuri ja sihteeri Eir.o luokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösva1taisuu8 nerkittiin öytäkirj ~,tarkistus. Luettiin kokoucsen 26/48 pöytäkirja ja V hvistettiin tehdyt päätökset ,)'. - Painimaaottelll r'torja-slj.omi. 1erkittiin tiedoksi painimaajouk ueen valinta Norj~a vastaan sllori tettav en ma otteluun. riinikä;' hyvii!{syt tiin johtajien vaali.

17 Kokous 27/ w ' - Helsir:gir: Lii tt otoimik ;U1t~ hyväk... yi valmistavgln t oimiic~mnan ehd ot Llksen jäs ene hdokkqist~ v olym i akis 0 je!: t 0 ip.lil::untiin seuraavin muutok~in: I.~alo stai ~k~ta: Pääjohtaja Sakari T omio~, jon'a~a Sulo Suortti, kamreeri ~a~no Sillan.. ä ~ pääs i te v ('i. A. luokka. III Majoitue- js muonitlst... i:nikunta: rkiston..hoi"aja e ~vi Raatikainen, työnjohtaja PaL'..li KO_:J ~el, vai' tcn.oitaja Tahvo Lehto~en, t rkas ~~a Severi KOckinen j~ joltaja Yrjö Line. IV V sta rotto- ~ v~ihu tystoimil Lmta: Jc lt 'a 01 vi SL1V', non til lie jäseneksi tuom ri l.'vi ei! :U:':'''kiet0hJ.oltotoi ik::mta: Toht ori Fere, t c.ltori. kane!:, t _1 0::' i 1 um as j!':l to. to 'i Rose.ir [II ~ iedoi tlto : v 1 toi. i.""r.t : T (..imi t aja ~a UI' i X..:trD:', -1'0 imi t aja Or.. tro Tir r. H.. llikkö Ei:~ _.. ~inen. VIII Taidetoimikunta: Profe so. i ~ntero Rir: e, (~ ote ~ L L. er.. ~ 't : ~s~ J' v tonloi... ""il:'1o?:ivi, i"'irj il:jo... r.tti... :-:\ ~i ~. "oi""'it" " Toini 1 toeer.. IX lel,t "knillir er to i. ib.u:t : :.. rc....,taj et.>..":iivc ei, w.l"o-.. l~a ja. ljes"'ine, di. i Kivi :' ~C<os" 0_... lli~kö _ino ant ren e 51: ~ ~. JaGstos~hteerin toimen Työvaliokur.t ~h<lotti UTT:n esity~,-sen mu';:,i 80" i, ettt: ~aostosi~j(,eerin toimeen v litaa ji:lr'estöoh~aaj8 Toivo. :":i- Jöu liokunnn "äsen Yrj"... llne esitti omana t,.'. )tukse å'!"', ejö" kutsymys j ä r j estöohjaa j an siirtär:lis estä j aost03 ihteerin toimeen ~ kä iteltäisiin yhdessä näin avoimeksi joutuvan järjestöohjaajan paikan täyttämisen kanssa. El lei liittotoimikunta katso voiv nsa hyväksyä tätä ehdotusta, hän esitti asian ~ätettäväksi ~"~d~~le. Koska asia oli yydetty ~ö dälle, siirsi liittotoi rr..ikunta vaalin äeura yagir. ~"okoukseen s. kunniamerkin käytäntö"n Liitt mnr. lii t n ulko~ L 01 mit list J~ ~ ätti B. _n v~luiste:w. telu!' e J.s'teella 'UT:':n te.. t':v"ksi ,;. - ~J~ÖV' l':"okl.r.. a e dotti, ~ tosterj ~oht'" ilt.../~ det..,~ ladun 0 k' :oista '" :" ti,,0!:i':"c" ";:' "". ura oiota, 'oi-'.:; hakij t.' hdol.. ises i ovut IDlJ.. na::..t' ~' 1._ J. ii ttotoimikunta lyvälc yi tyuv lioklull' r. e o.j..t.; l:""en ~ ; " tt.:. at',. ist avl stus 'en jaon sen j "lh:ecr:, J:::un 1 n eet ,8 - Suonen~~e~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~ liitty illen. Lii ttotoimilw.. ta ank imise~s~ sii+ä, void anko l a ~ "3L~tetun sem' n toi inn 1 ' k ymyst" seloot ioo v..,taul: isoa e U' rein oli m i ittu oikeudenomist ~an vi~ sen '''orv' u ~...,e v staanottarnist... varten , ' u ' - Suomeh ~uorisojärjestljen equst, u~ous. Fuorisovalio kunnan ehc:. otuksesta LlOmcn 1 Llo.. ci.., 0 ~ '~r jestöjen edl"..sta' iston '.. okol1kse~n liiton edu.3t ~iksi valit "iin Harri ~ _ 01, Ilta.La' l~so, ~oi '10 us~öonen, ~ iis llstonen~'.. ~srtti Ennoila.

18 Kokous '27/ Veik austoimisto b:.r.. yhtiökokous Oy Veikkaustoimisto h:r.. 'B:lsinaiseen y' ti;j'co,:::ouk seen, jo' q idetään yhtibn toimidtossa 24.11, liiton e~ust valittiin t rkqstaja vr.to Siivoner Kansalai~hdin neuvottelulokous. Käsittelyn yhteydessä merkittiin k.lulluksi, että 1 ii ton edus taj ina esi ty \:S ess;' c.'1ini tussa neu vott elukokol"'_kse.3 S3 olivat ol... eet k svatusj'"'oston jäsenet ~~ivo 09:'01 er. j_. eo Kaspio. siar.. laat.lull katsoen liittotoimikunta 1 '-ätti siirt;.., "ysymyksen enem "n äsit elyn joko seuraav en kokoukseen tai Gi~u varten l oollekuts uttav 3n ylim': iiräiseen lii t toto imii{unnx ~... o,wukseen :u.hlatilaisuuksiin.. aion Vilppaan' lassa esi tt~'ä Ii i ton onni tt ei ut p heenjo t ja Olavi Suv.. to, jo-a matkustaa tilaisu:lteen juhlauhuja. i. Helsingin sos. dem. Raittiusjärjestön juhlaan jlirjestää liiton edustuksen toimisto Vuoden 1949 jääpallomaaottelut. Yhteistyöv'Jliokunnan toimenpiteet merkittiin kuulluksi ~. - Yleisurheilumaaottelut. Liittotoimikunta yhtyi yhteistoimintaval iokunnnn toimenpiteisiin, jotk~ koskevat tulevien maaottelujen jär~est tä kaikilta muilta osilta, mutta 'äätti suositella nimenomaan Suomen-Tsekkoslovekian maaot~velun järjestämistä, jonka yhteistoimintaval iokunta oli jättänyt riippuvaiseicsi Ranskan-ot' ellwta Päätös tehtiin 5 ä"nellä 2 vslstaan Yleisurheilun S - kilpailut. Äänestyksen jälkeen liittotoimiicunta päätti, ettei liitto hyväksy kummankaan lajin Ioistamist S.-kilpailL' jen ohjelmasta. Pä"tös tehtiin 5 äänellä 4 vasta8n Pohjoismainen yleisurheilukongressi. LiittotoimikLJ.nta hyväksyi osanoton pohjoism:..iseen yleisurheilukongrejsiin sekä jaoston esityksestä valitsi liiton edus taj aks i ja ost osiht,eeri eo" utt us en PY9räilij~in neuvottelutilaisuus. Kuultuaan selostuksen liittotoimikunta yhtyi jaes t n kantaan, ettei mitään erikoisliittoa pyöräilyssä ole syytä peru~taa. Kokouksessa mukanaolleille liiton jäsenille jaoston toimesta huomautet<:>an, ettei tb._:äl.. tapaisiin neuvot"teluihin ole syytä liiton jäsenten osallistua, koska niiden tarkoituksena on vaikuttaa nykyistä sopimukoenalaista yhteistoimintaa ja toisa'lt edistää SVUL.n pyrkimyksiä vai tainmnallista keskusjärje stöä kos- 1 kevassa, parhaillaan päiväjärjestyksessä olevassa kysymyli:~essä. Samalla huomautetaan, että kokouksessa olleet liiton jäsenet ovat lausunnoissaan esittäneet ajatuksia, jotka eivät ole sopusoinnussa liiton edustaman virallisen ur':""eill1politiikan kanosa. - Piirin valistust Liittotoimikunta v:hvisti neuvottelllpäi ville hyväksytyn osanoton sekä hyväksyi neuvottelupäivien ohjelman siten muutettuna, että sunnuntain ohjelmaosa yhdistetä[in mai!'!i tu t l uennot sekä lisätään luento ajankohtaisista urheilllpoliittisista kysymyksistä. Tämän tilanneselostuksen antaa pääsihteeri tai l hänen estettynä ollessa propagandatoimikunnan määrä~mä henkilö ~. - Hollannin kulttum~iurheiluliiton kl1tsu Liittotoimikunta ~yväksyi UTT:n toimenpiteet ja jätti asian edelleen kehittä~isen toimikunnan tehtäväksi.

19 Kokous 27/ Suomen Nyrkkeilykomitean jäsenyys. Komitean ilmoitus me rki ttiin kuullllksi ~. - Valmentaja Reinin palkkakysymys. Kuultuaan työvaliokunnan lausunnon liittotoimikunt päätti jättää pllheenjohtajan ja sihteerin tehtäväksi sopimuksen solmimisen valmentaja Reinin kanssa työvaliokunnan lausunnon perust eella ,. - Yleis urheilun yhteistoimintaval iokunnan tilit. Liittotoimikunta vahvisti yleisurheilun yhteistoimintavaliokunnan tilit jaoston esittämässä muodossa. Maaottelut ' Ii tyksiä koskevan huamautuksen j ohdost a lii ttot oioikunt a päätti esittää asian yhteistoimintaneuvoston ratkaista va"~i, ros ka SU :n kanta ko maaottel ujen tulojen jaosta esi tyksess:' mainitult oualta on liittotoimikunnan käsityksen mu~an yhteistoi intasopimuksen määräysten vastainen. Liiton tilit' s. Lii ttot oimikunt a vah\1i.sti tilityks en ~ iiton ennätykset. Vahvistettiin esillä olleet uudet ennätjkset :'5.. - "yrkkeilyjaoston puheenjohtajan ktijelmä. Asia siirrettiin ~. - SKDL:n kirjelmä. Asianoma iselle ilmo i tetaan, että T~löväen Urheiluliitto osallistuu vaan sellaisiin työväenjärjestöjen yhteisiin yrityksiin, joiden järjestäjinä ovat maan målemmat poliit""iset puolueet. Päätös oli yksimielinen js perustui liittotoimikunnan aikaisemmin tekemään peria tepäätökseen. ii ton var'apuheenjoh"'.:.aja kantanaan e si tti, että T n seurat olisivat antaneet 0", jelf.la-a],jlla mainittujen juhlallis.1uksien yhteydessä ja että lii totoimiklj.nta olisi antanu.t t" tä tar "oi t "~avan kehoituksen perus järj est öilleen v ' - Uusia seuroja. Parantalan Pyrkivä hyväksyttiin liiton jäseljiirjestöksi. Esille tulleet asiat Lainarahaston ~erustaminen. Sen johdosta, että useat seurat ja piirit ovat tiedustelleet liiton rahallista tuk_a sekä toimipaikkojensa että urheilllvälineiden h8nkkir::.iseksi, työvaliokunta ehdotti liittotoimik'nnan päätettäväksi, että tätä tarkoitllsta varten liitto e rustaisi milj oonaan IJ8 rk,caan nollsevan rar...aston, jos ta seuroille voitaisiin myöntät: lainavaro ja edelle.vii ~cattuihin varkoi tuks:' in. Lii tt oto imikunta!l;)tväksyi työvaliokunnan ehd otlj.::: sen rahaston perust'~rr..isesta sekä samalla valiokunnan toimenpiteet, joiden mll,man rahastosta IJyönnetään TRmpereen Kilpaveljille marl:an suuruinen laina 6 kuukauden ajaksi ln3akiinte is tön ostamista varten ~. - Korpidrottin edustajia T n vieraiksi. LiittotoimikLJ.nnan jäsen arne Leskinen ilmoitti, että Korpidrottin edustajat Henri Ohlsen ja Ingrid Franzsen liiton aikaisempaa kutsua noudattaen s3ap~vat liiton vieraiksi maantaina marr!1skn.un 15 p. Ilmoitus r:lerkittiin kllulluksi ja vie- I ra:lun ohj elmasta..,:>1:1":tetkiärl myöhemmin.

20 Kokous 27/ ~. - Pajul hden opetusohjelma. LTFJl jäsenen Arvi Heiskasen ehdotuksesta liittotoimikuntq asetti komitean laatimaan Pajulailden opetusoh:elm... ~a. Komiteaan työalioklmn3.!l jäsenten lis;'ksi v::11i ttiin naistoimikllnna puheenjohtaja elvi Raatikainen. ~ ". - Rantamaan II urheiludarlamel!t ~i ". Neuvotteluun, job? pidet[~"n ivul:n edustajien kanssa yhdenmukaisen esiintymisen aikaans H4.llSe ~si kansanedustaj antti J. Rantamaan "urheiluparlame!ltin If ''''okouksessa , valittiin liiton edustajiksi puheenjohtaja Suvanto, va=apuheenjohtaj'3. Enne, 1 tkn jäsen Arvi Heiskanen, sihteeri Wuokko ja jaostosihteeri Rantanen. VakQQdekSi~~~~~~J Ein,6 A. Wuokko

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Liikuntaneuvosto 14.10.2010 AIKA 14.10.2010 klo 13:00-13:28 PAIKKA Otanmäen urheilutalo, Rullaajantie 4 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot