RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551"

Transkriptio

1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-21:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 263 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN 557 VUODELLE TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN/TA KIRKONKYLÄN VEDENKÄSITTELYLAITOKSEN 561 PERUSKORJAUS (ALAVESISÄILIÖ)/TA-2015 INVESTOINTIOSA 269 YKSITYISTEIDEN PERUSKORJAUKSET VUONNA /MUUTOS TA-2014 KÄYTTÖTALOUSOSAAN 270 LUPA KARJALAN LENNOSTOLLE 567 MOOTTORIKELKKAURIEN KÄYTTÖÖN KESÄAIKANA 271 RAUTAVAARA-SAVOTTA/MATTI RINTEEN 569 KUNTALAISALOITE ARMAS MAASALON MUISTOMERKISTÄ JA CD -LEVYSTÄ 272 RAVITSEMIS- JA SIIVOUSPALVELUPÄÄLLIKÖN VIRAN 573 VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN 273 SIIVOUSPALVELUPÄÄLLIKÖN VIRAN 575 PERUSTAMINEN/TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN 274 RAUTAVAARA-SAVOTTA: METSÄTALO-NIMISEN ENTISEN 577 PÄIVÄKODIN PURKAMINEN 275 KUNNAN HANKKIMAN HENKILÖKULJESTUSPALVELUIDEN 579 HYVÄKSYMINEN 276 KUNNAN TYÖLLISYYSSTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN JATKOTOIMENPITEITÄ VARTEN 277 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA 585 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 278 ILMOITUSASIAT JA SAAPUNEET KIRJELMÄT RAUTAVAARA-SAVOTTA: KUNTAYHTYMÄ- JA 588 KONSERNIKATSAUS SEKÄ RTVO 280 KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS JA MUUT 590 ESILLE TULEVAT ASIAT 281 RAUTAVAARA- SAVOTTA: SAVOTAN KESKUSTELUASIAT KUNNAN OMISTAMIEN VUOKRAKIINTEISTÖJEN JA OSAKEHUONEISTOJEN YHTIÖITTÄMINEN 593

2 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahonen Matti puheenjohtaja Korhonen Mikko 1. vpj. Kokkonen Kirsi 2. vpj. Korhonen Jorma jäsen Partanen Rauha jäsen Riekkinen Marita jäsen Karmitsa Aki varajäsen POISSA Mustonen Mika jäsen MUU Matikainen Matti kv:n pj. Oinonen Veijo kv:n 1.vpj. Pursiainen Rauni kv:n 2. vpj. Murto Unto kunnanjohtaja KÄSITELLYT ASIAT LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Mikko Korhonen ja Jorma Korhonen sekä varalle Aki Karmitsa ja Marita Riekkinen. Valitaan ko. henkilöt. ALLEKIRJOITUKSET Matti Ahonen puheenjohtaja Unto Murto pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Mikko Korhonen Jorma Korhonen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kj:n ehdotus: Puheenjohtaja Matti Ahonen toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja Matti Ahonen totesi kunnanhallituksen kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall Pöytäkirjan tarkastuksen suorittavat kunnanhallituksen jäsenet aakkosjärjestyksessä, kaksi jäsentä kerrallaan. Lisäksi valitaan kaksi jäsentä varalle. Pöytäkirjantarkastajina viime kokouksessa olivat: Kirsi Kokkonen ja Rauha Partanen. Varalla Lilja Korhonen ja Jorma Korhonen. Pöytäkirjan tarkastuksen vuorossa ovat: Mikko Korhonen ja Jorma Korhonen sekä varalle Mika Mustonen ja Marita Riekkinen. Valitaan ko. henkilöt. Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Korhonen ja Jorma Korhonen sekä varalle Aki Karmitsa ja Marita Riekkinen.

5 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015 Khall Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tulovero prosentista. Kunnan tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosenttien vertailua vuodelta 2014: - Rautavaara 20,00 % - Juankoski 21,50 % - Valtimo 20,00% - Kaavi 20,50 % - Nurmes 20,50% - Tuusniemi 21,00 % - Keitele 19,50% - Pielavesi 20,75% - Rautalampi 21,50 % - Siilinjärvi 21,25% - Sonkajärvi 20,50% - Pohjois-Savo 20,58 % (keskiarvo) - Koko maa 19,74 % (keskiarvo) - Maan alhaisin 16,50 % (Kauniainen) - Maan korkein 22,50 % (Kitee ). Valtiovarainministeriön suorittaa kuntien taloustilanteen analysointia (Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (172/2007): Keskeisiä kunnan talouden raja-arvoja ovat 9 :n ja sitä täydentävän asetuksen mukaan kuusi (6): kertynyt alijäämä, vuosikate, tuloveroprosentti, kunnan lainamäärä,omavaraisuusaste ja kunnan suhteellinen velkaantuneisuus. Kriisikuntalistalle kunta joutuu, jos kaikki edellä mainitut kuusi (6) ehtoa täyttyvät. Rautavaaran kunnan kuntatalouden raja-arvoista täyttyy vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan kaksi (2/6): - tuloveroprosentti 20,0% - lainamäärä/asukas /asukas. Rautavaaran tilinpäätöksessä pystyimme kattamaan poistot 142,2 %:sti. Rautavaaran kunnassa tuloveroprosentin korotus 0,50 %:lla tehtiin viimeksi vuonna 2008 nykyiseen 19,50 %:sta 20,00 %:iin. Kunnan efektiivinen veroaste on v ,83% ja v ,93% Vuoden 2015 talousarviota on valmisteltu 20,00 tuloveroprosentin pohjalta. Kyseisellä veroprosentilla kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan vuonna euroa. Yhden tuloveroprosentin tuotto toisi tuloja lisää noin euroa.

6 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kuntiin kertyneet isot veronkorotuspaineet johtuvat suurelta osin valtionosuuksien leikkauksista. Paineet kunnallisveroon, jos vain tuloveroprosentti joustaisi on Suomen Kuntaliiton laskelmien mukaan keskimäärin 1,6 prosenttiyksikköä/kunta. Rautavaaran kunnan valtionosuuksien leikkaus aikaisemmilla maan hallituksen kehysriihissä on vv euroa eli -2,7%. Lisäksi vuoden 2015 alusta voimaan tulevassa valtionosuusuudistuksessa Rautavaaran kunta on suurin häviäjä Pohjois-Savossa ja koko valtakunnan listalla olemme sijaluvulla 9. Valtionosuusleikkaus vie meiltä euroa eli 370 euroa/asukas. Laskennallinen vaikutus tällä tuloveroprosenttiin on 3,7%. Huom! Muutos on rajattu +/-50 euroon asukasta kohden vuonna Yksistään Rautavaaran kunnan vuodelle 2015 menettämät valtionosuudet ovat vahva peruste tuloveroprosentin korottamiseen 1,0 prosentilla. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Verohallinto: Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa Rautavaaran kunnan tuloveroksi vuodelle ,00 % Esittelijän perustelut: - tulovero on merkittävä tekijä kunnan vuosikatteessa, joka on vahvasti kunnan tulokseen vaikuttava erä, mutta myös investointien omarahoitukseen ja aiempien vuosien lainojen lyhennyksiin käytettävä tulo. Lisäksi kunnan tulorakenteessa valtionosuudet ovat 53%. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015 Khall Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistö veroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Eduskunta hyväksyi lakiesityksen, joka nostaa yleisen kiinteistöprosentin sekä vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin ala- ja ylärajoja. Hyväksytty laki sisältää muiden kuin vakituisten asuinrakennusten osalta seuraavan virheen: alla olevassa tekstissä (kirjoitettu kursiivilla) sana korkeampi pitäisi olla sana alempi. Valtiovarainministeriö on tehnyt virheen korjaavan lakiesityksen, joka on annettu eduskunnalle Tavoitteena on, että virheen korjaava lakiesitys saadaan eduskunnassa käsiteltyä niin nopeasti, että sekä virheen sisältävä lakiesitys HE 158 ja sen korjaava lakiesitys HE 188 voidaan lopullisesti vahvistaa samassa presidentin esittelyssä Hyväksytyn lakiesityksen mukaiset kiinteistöverojen ala- ja ylärajat ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80-1,55 - vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,37 0,80 - muiden asuinrakennusten (kesämökit) veroprosentti 0,80 1,55 Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti tai, jos näin laskettu veroprosentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi, enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi. - rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 1,00-3,00 - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 Verohallitus tullee aikaisempien vuosien tapaan antamaan syksyllä ohjeen, jonka mukaan kunnan tulee ilmoittaa vuoden 2015 tuloveroja kiinteistöveroprosenttinsa Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä Koko maan keskimääräiset kiinteistöveroprosentit vuonna 2014: - yleinen 0,94% - vakituinen asuinrakennus 0,43% - muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,05% Pohjois-Savossa kiinteistöprosentit ovat olleet vuonna 2014: - yleinen, keskimäärin 1,20% vaihteluväli 0,65%-1,35% - vakituinen asuinrakennus, keskimäärin 0,53%, vaihteluväli 0,35%- 0,70%

8 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus muu kuin vakituinen asuinrakennus, keskimäärin 1,07%, vaihteluväli 0,80%-1,30%. Rautavaaran kunnan kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2014: vakituinen asuinrakennus 0,40 % muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,95 % yleinen kiinteistöveroprosentti 0,65 % rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 % -- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %. Kiinteistöveron tuotot vv ja esitys TA-2015: - vuonna 2009/TP euroa - vuonna 2010/TP euroa - vuoden 2011/TP euroa - vuoden 2012/TP euroa - vuoden 2013/TP euroa - vuoden 2014/TA euroa. - vuoden 2015/kj:n TA-ehdotus euroa Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2015 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: vakituinen asuinrakennus 0,50 % muu kuin vakituinen asuinrakennus (kesämökit) 0,95 % yleinen kiinteistöveroprosentti 0,70 % rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 % -- yleishyödyllisten yhteisöjen omistama rakennus ja sen maapohja (KiinteistöveroL 13 a ) kiinteistöveroprosentti 0,00 % Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän kokouksessa esittämä muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2015 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: vakituinen asuinrakennus 0,50 % muu kuin vakituinen asuinrakennus (kesämökit) 1,05 % yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 % rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 % -- yleishyödyllisten yhteisöjen omistama rakennus ja sen maapohja (KiinteistöveroL 13 a ) kiinteistöveroprosentti 0,00 %

9 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN/TA-2014 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 7/ :ssä 82 Rautavaaran kunnan talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman Vuoden 2014 talousarvion alkuperäisessä rahoitusosassa tarvittava talousarvion pitkäaikaisten ottolainojen määrä vuodelle 2014 arvioitiin olevan euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin arvioitiin tarvittavan euroa. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 3/ :ssä euron määräisen pitkäaikaisten lainojen lisäyksen käytettäväksi antolainojen lisäykseen (Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle). Kunta on pyytänyt tarjouksia euron suuruisen TA- lainasta, jonka laina-aika on 8 vuotta, lyhennykset tapahtuvat tasalyhennyksin 6 kk:n välein ja viitekorko on 6 kk Euribor tai muu vastaava viitekorko seuraavilta rahalaitoksilta: - Danske Bank Oyj - Kuntarahoitus Oyj - Nordea Pankki Suomi Oyj - Pohjois-Savon Osuuspankki Tarjousvertailun mukaan edullisin tarjous (6 kk Euribor tai muu vastaava vaihtuva korko) on Pohjois-Savon Osuuspankilla. Saatujen tarjouksien korot ovat tarjouspäivän ( ) indikaatio ja lopullinen korko määräytyy nostopäivän korkotason mukaan. Korot ovat tarjouspäivän ( ) indikaatio, lopullinen korko määräytyy nostopäivän korkotason mukaan. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: - vs talous- ja kehittämisjohtaja Helena Meyes * puh * sp: ja kunnanjohtaja Unto Murto * puh * sp:

10 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Esityslistan liite numerotta: - Lainatarjousten vertailu Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. todeta esteelliset (hallintolaki 10 ja 11). 2. ottaa euron lainan Pohjois-Savon Osuuspakilta tarjouksen 1) 6 kk euribor tai muu vastaava vaihtuva korko) mukaisesti. Laina-aika on kahdeksan (8) vuotta. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

11 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Tekninenlautakunta Kunnanhallitus KIRKONKYLÄN VEDENKÄSITTELYLAITOKSEN PERUSKORJAUS (ALAVESISÄILIÖ)/TA-2015 INVESTOINTIOSA Tekla Kirkonkylän vedenkäsittelylaitos (alavesisäiliö) vaatii kunnostusta. Alkalointijärjestelmä vaatii kunnostusta ja UV-desinfiointijärjestelmä puuttuu. Kunnostuksen vaatimat toimenpiteet alkaloinnin osalta ovat vesilaitoskalkkijärjestelmän uusiminen tai muuttaminen kalkkikivisuodatus säiliöiden kautta toimivaksi. Savo-Karjalan vesi- ja ympäristösuunnittelu selvitti eri saneerausvaihtoehtoja ja suoritetun katselmuksen perusteella arvioitiin toteuttamisvaihtoehtoja. Katselmuksen avulla pyrittiin selvittämään tilankäytöltään tehokkain ja rakennuskustannuksiltaan edullisin ratkaisu. Nykyisten laitteistojen kuntoa, käyttökelpoisuutta ja hyödyntämistä selvitettiin samalla. Samassa yhteydessä pyydettiin tarjous rakentamisen kannalta oleellisista komponenteista eli kalkkikivisäiliöistä. Toimintavarmuden kautta tulevat mahdolliset vaikutukset käyttöveden laatuun on pyritty huomioimaan ratkaisua etsittäessä. Kalkkikiven avulla toimiva järjestelmä on saatujen selvitysten perusteella toimintavarmempi. Kunnaninsinöörin ehdotus Muutetaan nykyinen alkalointi toimimaan kalkkikivisuodatinjärjestelmän avulla. Perusteluina ovat toimintavarmuus ja rakennuskustannuksien yhdenvertaisuus vesilaitoskalkkiin perustuvaan järjestelmään. Alustavan arvion perusteella myös käyttökustannukset olisivat edullisemmat. Huomioidaan remontin aiheuttamat kustannukset 2015 talousarviossa , alv. 0 %. Mikäli päädytään kalkkikivijärjestelmään, tilataan saadun tarjouksen perusteella kalkkikivisuodatinsäiliöt Uponorilta. Saneeraustyö toteutetaan kunnan omana työnä käyttäen sopimusurakoitsijoita. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Khall Rautavaaran kunnan Kirkonkylän vedenkäsittelylaitoksen (alavesisäiliö) laajennusta ja peruskorjausta on suunniteltu ja pyydetty tarjoukset: - Alkalointi vesilaitoskalkilla, investointikust., alv.0% Alkalointi kalkkikivellä, investointikust., alv.0 %

12 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Tekninenlautakunta Kunnanhallitus Peruskorjauksen aiheuttamat kustannukset :a osoitetaan vuoden 2015 talousarvion investointiosassa. Saatujen selvitysten perusteella alkalointi kalkkikivellä on Kirkonkylän vedenkäsittelylaitoksen peruskorjauksessa paras ratkaisu. Esityslistan liitteet, numerotta: - Savo-Karjalan vesi- ja ympäristösuunnittelun selvitykset eri peruskorjausvaihtoehdista: Alkalointi vesilaitoskalkilla ja Alkalointi kalkkikivellä sekä Uponor Infra Oy:n tarjous Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä teknisen lautakunnan kokouksessa nro 12/ :ssä 100 tekemän esityksen: Kirkokylän vedenkäsittelylaitoksen (alavesisäiliö) peruskorjauksessa nykyinen alkalonti muutetaan toimimaan kalkkikivisuodatinjärjestelmäksi. 2. kalkkikivisuodatinsäiliöt tilataan Uponorilta ja itse saneeraustyö toteutetaan kunnan omana työnä käyttäen sopimusurakoitsijoita. 3. kate :n peruskorjauskustannuksiin osoitetaan vuoden 2015 investointiosassa. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

13 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeinolautakunta Kunnanhallitus YKSITYISTEIDEN PERUSKORJAUKSET VUONNA 2014/MUUTOS TA-2014 KÄYTTÖTALOUSOSAAN Elinkeinoltk Yksityisteiden peruskorjaustarpeeksi on hakemusaikana kunnalle ilmoitettu seuraavat yksityistiet: Tien nimi: Pituus1) Kokonaiskustannusarvio Kantoniemen yksityistk m Kataja-Hetemäki yksityistie 1750 m Lehtomäen yksityistie 1700 m Yhteensä: 4210 m Lisäksi Taisto Dunder on hakemusajan jälkeen tapahtuneen rankkasateen aiheuttaman äkillisen tierikon takia jättänyt avustushakemuksen Halkomäentien korjaamiseksi liikennöitävään kuntoon. Tien välitön korjaustarve on todennettu teknisen toimen suorittamalla katselmuksella heti hakemuksen jättämisen jälkeen ja todennettu kyseessä oleva äkillinen tierummun korjaustarve. Halkomäentie 10 m Hakemukset yhteensä: 4210 m ) Hakemuksessa ilmoitettu peruskorjattavan tieosan pituus tai myöhemmin tarkistemitattu avustukseen hyväksyttävä matka metreinä. Elinkeinolautakunta (elinkeinoltk 13/2014) on päättänyt yksityisteille annettavasta maksullisesta palvelusta, että: 1. Yksityisille tiekunnille tarjotaan yksityistien korjausta maksullisena palveluna kunnanvaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa. Mikäli korjaushanke on määrärahoihin nähden merkittävän suuri, niin päätös voidaan tehdä ehdollisena edellyttäen kunnanvaltuuston myönteistä päätöstä määrärahan korottamiseksi. 2. Kunnan maksullisen palvelun myöntämisehtoina ovat tien piirissä oleva vakituinen asutus (vähintään yksi vakituinen asunto) ja avustettavan tien pituuden on oltava vähintään 200 m. Hakemuksia arvioidaan mm. tien parantamistarpeen, hankkeen sisällön, kiireellisyyden ja muiden avustustarpeeseen tekijöiden perusteella. 3. Tiekunnalta perittävä maksu (omarahoitusosuus) on 50,00 euroa/tiekunnan osakas. 4. Elinkeinolautakunta esittää kunnan tekniselle toimelle yhteistyötä maksullisena palveluna myönnettävien yksityisteiden korjausavustusten kohdentamisessa ja palvelun järjestämisessä.tieavustuksiin on varattu vuodelle 2014 yhteensä euroa. Tämä määräraha sisältää myös myönnettävät aurausja kunnossapitoavustukset.vuonna 2013 myönnettiin auraus- ja kunnossapitoavustuksena euroa. Peruskorjausavustuksia on haettu vuodelle 2013 yhteensä euroa. Mikään tiekunta ei ole ilmoittanut hakeneensa/ hakevansa yksityisteiden peruskorjaushankkeisiin valtion tai Metsäkeskuksen avustusta.

14 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeinolautakunta Kunnanhallitus Tkj:n päätösehdotus: Elinkeinolautakunta päättää: 1. tarjota yksityisteiden peruskorjausta vuodelle 2014 seuraavasti: Tien nimi: Pituus (m): Kokonaiskustannusarvio: Kataja-Hetemäki yksityistie 1750 m Lehtomäen yksityistie 1700 m Kantoniemen yksityistk m Halkomäentie 10 m Yhteensä: 4210 m Kantoniemen ja Halkomäentie yksityisteiden tiekunnille myönnettävät avustukset ovat ehdollisia ja ne edellyttävät kunnanvaltuuston hyväksymää muutosta vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan. Peruskorjaus suoritetaan kunnan maksullisena palveluna. 2. esittää kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi kunnanvaltuustolle euron muutosta vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan maaseututoimi/tieavustukset yksityisille ( ). 3. palvelusta tiekunnalta perittäväksi maksuksi vahvistetaan 50,00 euroa/tieosakas. Perittävä maksu sisältää voimassa olevan arvonlisäveron. 4. esittää kunnan tekniselle toimelle peruskorjausten toteuttamista kyseisille yksityisteille korjaushakemusten mukaisesti. Marita Riekkinen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkistettiin kokouksessa heti julkilukemalla. Khall 178 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 3 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:t: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. todeta esteelliset eli jäävit (hallintolaki 28 ). 2. tehdä ,00 euron määrärahamuutoksen elinkeinolautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan maaseututoimi/ tieavustukset yksityisille ( ). 3.kattaa ,00 euron määrärahamuutoksen vuoden 2014 talousarviossa arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla.

15 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeinolautakunta Kunnanhallitus Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle lisäselvityksiä varten Elinkeinolautakunnan tulee selvittää: 1. ensisijaisesti valtion ja Metsäkeskuksen avustukset yksityisteiden peruskorjaushankkeisiin 2. tiekuntien peruskorjausrahat kunnalta vasta tämän jälkeen. Merkitään, että jäsen Marita Riekkinen poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon ajaksi (yhteisöjäävi). Elinkla Yksityisteiden peruskorjausta hakeneet tiekunnat ovat saaneet tietoonsa Khall 178 päätöksen.tiekunnille on annettu ohjeet valtionavustuskelpoisuuden selvittämiseksi ja valtionavun hakemiseksi sekä Metsäkeskuksen OTSO Metsäpalvelujen yksityisteiden avustusten hakukäytäntö. Tähän mennessä Taisto Dunder on saanut vastauksen ettei hänen edustamansa yksityistie ole valtionapukelpoinen. Tkj:n päätösehdotus Käynnistetään selvitys yksityisteiden auraus- ja peruskorjausavustusperusteiden muuttamiseksi paremmin palvelemaan kuntalaisten yhdenvertaisuusperiaatteita. Tällä tavoitellaan myös tienkäyttäjien jatkuvaa teiden kunnossapitoa. Elinkeinolautakunta totesi, että haetut yksityistieavustukset on jäädytetty siihen saakka, kun tiekunnat esittävät Khall 178 edellyttämät muut avustusmahdollisuudet. Elinkeinolautakunta päätti käynnistää selvityksen yksityisteiden avustusperusteiden muuttamisesta palvelemaan kuntalaisten yhdenvertaisuusperiaatteita. Khall Talous- ja kehittämisjohtaja on päivätyllä kirjeellään tiedottanut khall. 178 ( ) päätöksestä ja antanut ohjeet valtionapukelpoisuuden selvittämisestä ja hakemisesta sekä Otso Metsäpalvelujen hakukäytännöistä yksityisteiden avustuksiin Kantoniemen yksityistien, Kataja-Hetemäki yksityistien, Lehtomäen yksityistien ja Halkomäentie tiekuntia. Halkomäentien osalta päätös avus tuskelpoisuudesta on ollut kielteinen. Muiden tiekuntien selvityksiä ei ole tähän mennessä ilmoitettu elinkeinolautakunnalle.

16 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeinolautakunta Kunnanhallitus Kunnan tekninen osasto on kilpailuttanut Lehtomäentien ja Kataja-Hetemäki yksityistien peruskunnostamisen ja päättänyt hankkia peruskunnostuksen ao. teille Maanrakennusurakointi Lauri Keinäseltä. Kataja-Hetemäki yksityistien perusparannus on suoritettu loppuun ja Lehtomäen yksityistien kunnostus on käynnistymässä. Koska näiden teiden osalta kustannukset eivät ylitä Maaseututoimen yksityistieavustusten talousarviota on perusteltua pitää päätökset voimassa ja hoitaa asia loppuun. Tällöin myös talousarvioon varatut määrärahat käytetään kokonaisuudessaan teiden hyväksi. Vuoden 2015 yksityistieavustusten perusteet tarkistetaan uudelleen huomioiden kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi annetun yksityisteiden avustusselvityksen vuoden 2014 määrärahojen osalta ja hyväksyy suoritetut toimenpiteet. 2. vuoden 2015 yksityistieavustusten perusteet tulee elinkeinolautakunnan tarkistaa hyvissä ajoin ottamalla huomioon kuntalaisten yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

17 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus LUPA KARJALAN LENNOSTOLLE MOOTTORIKELKKAURIEN KÄYTTÖÖN KESÄAIKANA Khall Karjalan Lennosto (Kuljetuskeskus TOIVALA) koulutusupseeri Olli Miettinen pyytää lupaa käyttää moottorikelkkauria Rautavaaran kunnan alueella kesäaikaan (touko- ja syyskuu) moottoripyörä- ja maastoskootterikurssien harjoituksiin Ylä-Luosta Sotinpuro Metsäkartano Siera välisellä alueella. Maastoliikennelain ( /1710) mukaan luvan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla liikkumiseen maastossa tarvitaan maanomistajan lupa. Maastoliikennelaki ( /1710) 30 - Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin luvan myöntämisen edellytyksinä ovat, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle," Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupaa ei tarvita poliisin, palo- ja pelastustoimen viranomaisen tai puolustusvoimien harjoituksiin. ( /1018) Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. myöntää luvan Karjalan Lennostolle käyttää moottorikelkkauria Rautavaaran kunnan alueella kesäaikaan (touko- ja syyskuu) moottoripyörä- ja maastoskootterikursien harjoituksiin Ylä-Luosta-Sotinpuro - Metsäkartano-Siera välisellä alueella. 2. moottorikelkkaurien käyttö ei saa aiheuttaa haittaa uraston talvikäytölle eikä luonnolle tai muulle toiminnalle. 3. moottorikelkkaurien käytöstä tehdään osapuolten kesken kirjallinen sopimus: osapuolet vahvistavat sen, että moottorikelkkaurat ovat siinä kunnossa kuin ne ovat sopimushetkellä. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

18 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA/MATTI RINTEEN KUNTALAISALOITE ARMAS MAASALON MUISTOMERKISTÄ JA CD -LEVYSTÄ Khall 39 Peruskuntalainen Matti Rinne on tehnyt kuntalaisaloitteen (KuntaL 28): tulee kuluneeksi 130 vuotta säveltäjä Armas Maasalon syntymästä Rautavaaralla. Sukunimi oli vuoteen 1905 Masalin. Esitän, että kunta yhdessä seurakunnan ja helluntaiseurakunnan kanssa valmistuttaisivat säveltäjän muistomerkin. Tuskin monikaan Suomessa tietävät, että hän syntyi Rautavaaralla. Muistomerkki voisi olla esim. rautavaaralainen kivi, mihin kiinnitettäisiin liitteen mukaiset messinkiset merkit ja teksti. Hankkeeseen voisi saada mukaan myös kirkkohallituksen, koska Maasalo oli tekemässä v kirkolliskokouksen mukaisen koraalikirjan ja virsikirjan. Nykyisessä virsikirjassa on useita Maasalon virsiä. Tunnetuin sävellyksistä lienee Joulunkellot, minkä tuntevat kaikki suomalaiset. Toinen tunnetuin on virsi Tule kanssasi herra Jeesus. Hankkeeseen voisi saada mukaan myös Helsingin et. Srk:n, koska hän toimi siellä urkurina ja Sibelius -Akatemian, koska hän oli siellä opettajana. Sieltä voisi saada myös konsertin vaikka muistomerkin paljastuksen yhteyteen. Paljastajaksi esittäisin tasavallan presidenttiä ja hänen puolisoaan, koska ovat taiteenystäviä tai kulttuuriministeriä. Rahoitusta voisi hakea hankkeelle eri tahoilta. Rautavaaralta puuttuu myös paikan- tai tiennimistä Maasalo. Mikäli esittämäni hanke toteutuu on sillä merkittävä tehtävä Rautavaaran tunnetuksi tekemisessä, sillä varmasti valtakunnan lehdistö, radio ja TV kiinnostuvat asiasta. Esitän vielä paljastus tapahtuisi perjantaina Esitän mikäli hanke toteutuu sijoituspaikaksi uutta keskustan puistoa ja Tulimäentien varteen viitta säveltäjä Armas Maasalon syntymän muistomerkki luvun lopulla julkaistiin Rautavaaran toimesta Maasalo LP yhdessä MTV:n kanssa. Olin silloin itsekin neuvotteluissa mukana. Levyn kannessa oli kuvia Rautavaaralta. Eikö voitaisi ottaa alkuperäisestä uudet kopiot CD:lle ja laittaa taas tietoa Rautavaarasta ja siitä, että Maasalo on syntyjään rautavaaralainen. CD:tä voisi levittää myyntiin ympäri Suomea. Ehdottamani asiat voisivat olla suuri tekijä Rautavaaran tunnetuksi tekemisessä. Toivon esittämieni hankkeiden toteutuvan. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

19 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kokouksessa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Matti Rinteen tekemän kuntalaisaloitteen Armas Maasalon syntymän muistomerkistä ja cd-levystä sivistyslautakunnan/rehtori Matti Korkalaisen valmisteltavaksi vuoden 2014 määrärahojen puitteissa. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Siv.ltk Armas Maasalo, vuoteen 1905 Masalin, ( Rautavaara Helsinki) oli suomalainen säveltäjä ja urkuri. Armas Maasalo opiskeli urkujensoittoa Viipurin lukkari- ja urkurikoulussa lukuvuoden Vuonna 1907 hän ilmoittautui Helsingin Musiikkiopistoon sekä Helsingin yliopistoon, josta valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna Samaan aikaan hän opiskeli musiikkia Helsingin Filharmonisen seuran orkesterikoulussa. Maasalo täydensi opintojaan Ranskaan ja Saksaan vuosina tekemillään opintomatkoilla. Maasalo työskenteli mm. Helsingin Normaalilyseon musiikinopettajana vuosina , Kansalliskuoron johtajana vuosina , Helsingin Johanneksen kirkon urkurina , Helsingin kirkko-musiikkiopiston johtajana , Suomen Kirkkokuoroliiton ensimmäisenä johtajana ja Sibelius Akatemian kirkkomusiikin osaston johtajana Hän oli myös virsikirjakomitean jäsen 1930 luvulla. Maasalo toimitti yhdessä Taneli Kuusiston ja Aleksi Lehtosen kanssa vuonna 1943 käyttöön otetun Suomen evankelislute-rilaisen kirkon Koraalikirjan. Maasalolla oli lukuisia luottamustehtäviä kirkkomusiikin alalla; hän toimi mm. Suomen kanttoriurkuriliiton ja Suomen Kirkkokuoroliiton puheenjohtajana sekä monien laulujuhlien johtajana ja palkintotuomarina. Professorin arvonimi myönnettiin hänelle vuonna Armas Maasalon tuotanto sisältää mm. kaksi orkesterisarjaa, pianokon-serton, urku- ja kuoroteoksia sekä liturgista ja hengellistä musiikkia. Hän on säveltänyt myös joululauluja sekä lauluja koulukirjoihin. Vuonna 1952 hän julkaisi Helsingin Kirkkomusiikkiopiston 50 vuotishistoriikin. Maasalon sävellyksiä: - Joulun Kellot, san. Helmi Auvinen

Sivistyslautakunta 18.3.2014. KOKOUSAIKA Maanantai 24.3.2014 klo 18.00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT.

Sivistyslautakunta 18.3.2014. KOKOUSAIKA Maanantai 24.3.2014 klo 18.00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT. KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 18.3.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 24.3.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 8 23 1 8 Vuoden 2013 tulosaluekohtaisen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 11.8.2011 KOKOUSAIKA Torstai 18.8.2011 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 39 24 Koillis-Savon Kehitys

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot