RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551"

Transkriptio

1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-21:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 263 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN 557 VUODELLE TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN/TA KIRKONKYLÄN VEDENKÄSITTELYLAITOKSEN 561 PERUSKORJAUS (ALAVESISÄILIÖ)/TA-2015 INVESTOINTIOSA 269 YKSITYISTEIDEN PERUSKORJAUKSET VUONNA /MUUTOS TA-2014 KÄYTTÖTALOUSOSAAN 270 LUPA KARJALAN LENNOSTOLLE 567 MOOTTORIKELKKAURIEN KÄYTTÖÖN KESÄAIKANA 271 RAUTAVAARA-SAVOTTA/MATTI RINTEEN 569 KUNTALAISALOITE ARMAS MAASALON MUISTOMERKISTÄ JA CD -LEVYSTÄ 272 RAVITSEMIS- JA SIIVOUSPALVELUPÄÄLLIKÖN VIRAN 573 VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN 273 SIIVOUSPALVELUPÄÄLLIKÖN VIRAN 575 PERUSTAMINEN/TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN 274 RAUTAVAARA-SAVOTTA: METSÄTALO-NIMISEN ENTISEN 577 PÄIVÄKODIN PURKAMINEN 275 KUNNAN HANKKIMAN HENKILÖKULJESTUSPALVELUIDEN 579 HYVÄKSYMINEN 276 KUNNAN TYÖLLISYYSSTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN JATKOTOIMENPITEITÄ VARTEN 277 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA 585 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 278 ILMOITUSASIAT JA SAAPUNEET KIRJELMÄT RAUTAVAARA-SAVOTTA: KUNTAYHTYMÄ- JA 588 KONSERNIKATSAUS SEKÄ RTVO 280 KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS JA MUUT 590 ESILLE TULEVAT ASIAT 281 RAUTAVAARA- SAVOTTA: SAVOTAN KESKUSTELUASIAT KUNNAN OMISTAMIEN VUOKRAKIINTEISTÖJEN JA OSAKEHUONEISTOJEN YHTIÖITTÄMINEN 593

2 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahonen Matti puheenjohtaja Korhonen Mikko 1. vpj. Kokkonen Kirsi 2. vpj. Korhonen Jorma jäsen Partanen Rauha jäsen Riekkinen Marita jäsen Karmitsa Aki varajäsen POISSA Mustonen Mika jäsen MUU Matikainen Matti kv:n pj. Oinonen Veijo kv:n 1.vpj. Pursiainen Rauni kv:n 2. vpj. Murto Unto kunnanjohtaja KÄSITELLYT ASIAT LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Mikko Korhonen ja Jorma Korhonen sekä varalle Aki Karmitsa ja Marita Riekkinen. Valitaan ko. henkilöt. ALLEKIRJOITUKSET Matti Ahonen puheenjohtaja Unto Murto pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Mikko Korhonen Jorma Korhonen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kj:n ehdotus: Puheenjohtaja Matti Ahonen toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja Matti Ahonen totesi kunnanhallituksen kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall Pöytäkirjan tarkastuksen suorittavat kunnanhallituksen jäsenet aakkosjärjestyksessä, kaksi jäsentä kerrallaan. Lisäksi valitaan kaksi jäsentä varalle. Pöytäkirjantarkastajina viime kokouksessa olivat: Kirsi Kokkonen ja Rauha Partanen. Varalla Lilja Korhonen ja Jorma Korhonen. Pöytäkirjan tarkastuksen vuorossa ovat: Mikko Korhonen ja Jorma Korhonen sekä varalle Mika Mustonen ja Marita Riekkinen. Valitaan ko. henkilöt. Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Korhonen ja Jorma Korhonen sekä varalle Aki Karmitsa ja Marita Riekkinen.

5 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015 Khall Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tulovero prosentista. Kunnan tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosenttien vertailua vuodelta 2014: - Rautavaara 20,00 % - Juankoski 21,50 % - Valtimo 20,00% - Kaavi 20,50 % - Nurmes 20,50% - Tuusniemi 21,00 % - Keitele 19,50% - Pielavesi 20,75% - Rautalampi 21,50 % - Siilinjärvi 21,25% - Sonkajärvi 20,50% - Pohjois-Savo 20,58 % (keskiarvo) - Koko maa 19,74 % (keskiarvo) - Maan alhaisin 16,50 % (Kauniainen) - Maan korkein 22,50 % (Kitee ). Valtiovarainministeriön suorittaa kuntien taloustilanteen analysointia (Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (172/2007): Keskeisiä kunnan talouden raja-arvoja ovat 9 :n ja sitä täydentävän asetuksen mukaan kuusi (6): kertynyt alijäämä, vuosikate, tuloveroprosentti, kunnan lainamäärä,omavaraisuusaste ja kunnan suhteellinen velkaantuneisuus. Kriisikuntalistalle kunta joutuu, jos kaikki edellä mainitut kuusi (6) ehtoa täyttyvät. Rautavaaran kunnan kuntatalouden raja-arvoista täyttyy vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan kaksi (2/6): - tuloveroprosentti 20,0% - lainamäärä/asukas /asukas. Rautavaaran tilinpäätöksessä pystyimme kattamaan poistot 142,2 %:sti. Rautavaaran kunnassa tuloveroprosentin korotus 0,50 %:lla tehtiin viimeksi vuonna 2008 nykyiseen 19,50 %:sta 20,00 %:iin. Kunnan efektiivinen veroaste on v ,83% ja v ,93% Vuoden 2015 talousarviota on valmisteltu 20,00 tuloveroprosentin pohjalta. Kyseisellä veroprosentilla kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan vuonna euroa. Yhden tuloveroprosentin tuotto toisi tuloja lisää noin euroa.

6 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kuntiin kertyneet isot veronkorotuspaineet johtuvat suurelta osin valtionosuuksien leikkauksista. Paineet kunnallisveroon, jos vain tuloveroprosentti joustaisi on Suomen Kuntaliiton laskelmien mukaan keskimäärin 1,6 prosenttiyksikköä/kunta. Rautavaaran kunnan valtionosuuksien leikkaus aikaisemmilla maan hallituksen kehysriihissä on vv euroa eli -2,7%. Lisäksi vuoden 2015 alusta voimaan tulevassa valtionosuusuudistuksessa Rautavaaran kunta on suurin häviäjä Pohjois-Savossa ja koko valtakunnan listalla olemme sijaluvulla 9. Valtionosuusleikkaus vie meiltä euroa eli 370 euroa/asukas. Laskennallinen vaikutus tällä tuloveroprosenttiin on 3,7%. Huom! Muutos on rajattu +/-50 euroon asukasta kohden vuonna Yksistään Rautavaaran kunnan vuodelle 2015 menettämät valtionosuudet ovat vahva peruste tuloveroprosentin korottamiseen 1,0 prosentilla. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Verohallinto: Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa Rautavaaran kunnan tuloveroksi vuodelle ,00 % Esittelijän perustelut: - tulovero on merkittävä tekijä kunnan vuosikatteessa, joka on vahvasti kunnan tulokseen vaikuttava erä, mutta myös investointien omarahoitukseen ja aiempien vuosien lainojen lyhennyksiin käytettävä tulo. Lisäksi kunnan tulorakenteessa valtionosuudet ovat 53%. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015 Khall Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistö veroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Eduskunta hyväksyi lakiesityksen, joka nostaa yleisen kiinteistöprosentin sekä vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin ala- ja ylärajoja. Hyväksytty laki sisältää muiden kuin vakituisten asuinrakennusten osalta seuraavan virheen: alla olevassa tekstissä (kirjoitettu kursiivilla) sana korkeampi pitäisi olla sana alempi. Valtiovarainministeriö on tehnyt virheen korjaavan lakiesityksen, joka on annettu eduskunnalle Tavoitteena on, että virheen korjaava lakiesitys saadaan eduskunnassa käsiteltyä niin nopeasti, että sekä virheen sisältävä lakiesitys HE 158 ja sen korjaava lakiesitys HE 188 voidaan lopullisesti vahvistaa samassa presidentin esittelyssä Hyväksytyn lakiesityksen mukaiset kiinteistöverojen ala- ja ylärajat ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80-1,55 - vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,37 0,80 - muiden asuinrakennusten (kesämökit) veroprosentti 0,80 1,55 Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti tai, jos näin laskettu veroprosentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi, enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi. - rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 1,00-3,00 - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 Verohallitus tullee aikaisempien vuosien tapaan antamaan syksyllä ohjeen, jonka mukaan kunnan tulee ilmoittaa vuoden 2015 tuloveroja kiinteistöveroprosenttinsa Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä Koko maan keskimääräiset kiinteistöveroprosentit vuonna 2014: - yleinen 0,94% - vakituinen asuinrakennus 0,43% - muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,05% Pohjois-Savossa kiinteistöprosentit ovat olleet vuonna 2014: - yleinen, keskimäärin 1,20% vaihteluväli 0,65%-1,35% - vakituinen asuinrakennus, keskimäärin 0,53%, vaihteluväli 0,35%- 0,70%

8 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus muu kuin vakituinen asuinrakennus, keskimäärin 1,07%, vaihteluväli 0,80%-1,30%. Rautavaaran kunnan kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2014: vakituinen asuinrakennus 0,40 % muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,95 % yleinen kiinteistöveroprosentti 0,65 % rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 % -- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %. Kiinteistöveron tuotot vv ja esitys TA-2015: - vuonna 2009/TP euroa - vuonna 2010/TP euroa - vuoden 2011/TP euroa - vuoden 2012/TP euroa - vuoden 2013/TP euroa - vuoden 2014/TA euroa. - vuoden 2015/kj:n TA-ehdotus euroa Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2015 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: vakituinen asuinrakennus 0,50 % muu kuin vakituinen asuinrakennus (kesämökit) 0,95 % yleinen kiinteistöveroprosentti 0,70 % rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 % -- yleishyödyllisten yhteisöjen omistama rakennus ja sen maapohja (KiinteistöveroL 13 a ) kiinteistöveroprosentti 0,00 % Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän kokouksessa esittämä muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2015 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: vakituinen asuinrakennus 0,50 % muu kuin vakituinen asuinrakennus (kesämökit) 1,05 % yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 % rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 % -- yleishyödyllisten yhteisöjen omistama rakennus ja sen maapohja (KiinteistöveroL 13 a ) kiinteistöveroprosentti 0,00 %

9 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN/TA-2014 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 7/ :ssä 82 Rautavaaran kunnan talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman Vuoden 2014 talousarvion alkuperäisessä rahoitusosassa tarvittava talousarvion pitkäaikaisten ottolainojen määrä vuodelle 2014 arvioitiin olevan euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin arvioitiin tarvittavan euroa. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 3/ :ssä euron määräisen pitkäaikaisten lainojen lisäyksen käytettäväksi antolainojen lisäykseen (Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle). Kunta on pyytänyt tarjouksia euron suuruisen TA- lainasta, jonka laina-aika on 8 vuotta, lyhennykset tapahtuvat tasalyhennyksin 6 kk:n välein ja viitekorko on 6 kk Euribor tai muu vastaava viitekorko seuraavilta rahalaitoksilta: - Danske Bank Oyj - Kuntarahoitus Oyj - Nordea Pankki Suomi Oyj - Pohjois-Savon Osuuspankki Tarjousvertailun mukaan edullisin tarjous (6 kk Euribor tai muu vastaava vaihtuva korko) on Pohjois-Savon Osuuspankilla. Saatujen tarjouksien korot ovat tarjouspäivän ( ) indikaatio ja lopullinen korko määräytyy nostopäivän korkotason mukaan. Korot ovat tarjouspäivän ( ) indikaatio, lopullinen korko määräytyy nostopäivän korkotason mukaan. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: - vs talous- ja kehittämisjohtaja Helena Meyes * puh * sp: ja kunnanjohtaja Unto Murto * puh * sp:

10 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Esityslistan liite numerotta: - Lainatarjousten vertailu Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. todeta esteelliset (hallintolaki 10 ja 11). 2. ottaa euron lainan Pohjois-Savon Osuuspakilta tarjouksen 1) 6 kk euribor tai muu vastaava vaihtuva korko) mukaisesti. Laina-aika on kahdeksan (8) vuotta. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

11 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Tekninenlautakunta Kunnanhallitus KIRKONKYLÄN VEDENKÄSITTELYLAITOKSEN PERUSKORJAUS (ALAVESISÄILIÖ)/TA-2015 INVESTOINTIOSA Tekla Kirkonkylän vedenkäsittelylaitos (alavesisäiliö) vaatii kunnostusta. Alkalointijärjestelmä vaatii kunnostusta ja UV-desinfiointijärjestelmä puuttuu. Kunnostuksen vaatimat toimenpiteet alkaloinnin osalta ovat vesilaitoskalkkijärjestelmän uusiminen tai muuttaminen kalkkikivisuodatus säiliöiden kautta toimivaksi. Savo-Karjalan vesi- ja ympäristösuunnittelu selvitti eri saneerausvaihtoehtoja ja suoritetun katselmuksen perusteella arvioitiin toteuttamisvaihtoehtoja. Katselmuksen avulla pyrittiin selvittämään tilankäytöltään tehokkain ja rakennuskustannuksiltaan edullisin ratkaisu. Nykyisten laitteistojen kuntoa, käyttökelpoisuutta ja hyödyntämistä selvitettiin samalla. Samassa yhteydessä pyydettiin tarjous rakentamisen kannalta oleellisista komponenteista eli kalkkikivisäiliöistä. Toimintavarmuden kautta tulevat mahdolliset vaikutukset käyttöveden laatuun on pyritty huomioimaan ratkaisua etsittäessä. Kalkkikiven avulla toimiva järjestelmä on saatujen selvitysten perusteella toimintavarmempi. Kunnaninsinöörin ehdotus Muutetaan nykyinen alkalointi toimimaan kalkkikivisuodatinjärjestelmän avulla. Perusteluina ovat toimintavarmuus ja rakennuskustannuksien yhdenvertaisuus vesilaitoskalkkiin perustuvaan järjestelmään. Alustavan arvion perusteella myös käyttökustannukset olisivat edullisemmat. Huomioidaan remontin aiheuttamat kustannukset 2015 talousarviossa , alv. 0 %. Mikäli päädytään kalkkikivijärjestelmään, tilataan saadun tarjouksen perusteella kalkkikivisuodatinsäiliöt Uponorilta. Saneeraustyö toteutetaan kunnan omana työnä käyttäen sopimusurakoitsijoita. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Khall Rautavaaran kunnan Kirkonkylän vedenkäsittelylaitoksen (alavesisäiliö) laajennusta ja peruskorjausta on suunniteltu ja pyydetty tarjoukset: - Alkalointi vesilaitoskalkilla, investointikust., alv.0% Alkalointi kalkkikivellä, investointikust., alv.0 %

12 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Tekninenlautakunta Kunnanhallitus Peruskorjauksen aiheuttamat kustannukset :a osoitetaan vuoden 2015 talousarvion investointiosassa. Saatujen selvitysten perusteella alkalointi kalkkikivellä on Kirkonkylän vedenkäsittelylaitoksen peruskorjauksessa paras ratkaisu. Esityslistan liitteet, numerotta: - Savo-Karjalan vesi- ja ympäristösuunnittelun selvitykset eri peruskorjausvaihtoehdista: Alkalointi vesilaitoskalkilla ja Alkalointi kalkkikivellä sekä Uponor Infra Oy:n tarjous Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä teknisen lautakunnan kokouksessa nro 12/ :ssä 100 tekemän esityksen: Kirkokylän vedenkäsittelylaitoksen (alavesisäiliö) peruskorjauksessa nykyinen alkalonti muutetaan toimimaan kalkkikivisuodatinjärjestelmäksi. 2. kalkkikivisuodatinsäiliöt tilataan Uponorilta ja itse saneeraustyö toteutetaan kunnan omana työnä käyttäen sopimusurakoitsijoita. 3. kate :n peruskorjauskustannuksiin osoitetaan vuoden 2015 investointiosassa. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

13 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeinolautakunta Kunnanhallitus YKSITYISTEIDEN PERUSKORJAUKSET VUONNA 2014/MUUTOS TA-2014 KÄYTTÖTALOUSOSAAN Elinkeinoltk Yksityisteiden peruskorjaustarpeeksi on hakemusaikana kunnalle ilmoitettu seuraavat yksityistiet: Tien nimi: Pituus1) Kokonaiskustannusarvio Kantoniemen yksityistk m Kataja-Hetemäki yksityistie 1750 m Lehtomäen yksityistie 1700 m Yhteensä: 4210 m Lisäksi Taisto Dunder on hakemusajan jälkeen tapahtuneen rankkasateen aiheuttaman äkillisen tierikon takia jättänyt avustushakemuksen Halkomäentien korjaamiseksi liikennöitävään kuntoon. Tien välitön korjaustarve on todennettu teknisen toimen suorittamalla katselmuksella heti hakemuksen jättämisen jälkeen ja todennettu kyseessä oleva äkillinen tierummun korjaustarve. Halkomäentie 10 m Hakemukset yhteensä: 4210 m ) Hakemuksessa ilmoitettu peruskorjattavan tieosan pituus tai myöhemmin tarkistemitattu avustukseen hyväksyttävä matka metreinä. Elinkeinolautakunta (elinkeinoltk 13/2014) on päättänyt yksityisteille annettavasta maksullisesta palvelusta, että: 1. Yksityisille tiekunnille tarjotaan yksityistien korjausta maksullisena palveluna kunnanvaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa. Mikäli korjaushanke on määrärahoihin nähden merkittävän suuri, niin päätös voidaan tehdä ehdollisena edellyttäen kunnanvaltuuston myönteistä päätöstä määrärahan korottamiseksi. 2. Kunnan maksullisen palvelun myöntämisehtoina ovat tien piirissä oleva vakituinen asutus (vähintään yksi vakituinen asunto) ja avustettavan tien pituuden on oltava vähintään 200 m. Hakemuksia arvioidaan mm. tien parantamistarpeen, hankkeen sisällön, kiireellisyyden ja muiden avustustarpeeseen tekijöiden perusteella. 3. Tiekunnalta perittävä maksu (omarahoitusosuus) on 50,00 euroa/tiekunnan osakas. 4. Elinkeinolautakunta esittää kunnan tekniselle toimelle yhteistyötä maksullisena palveluna myönnettävien yksityisteiden korjausavustusten kohdentamisessa ja palvelun järjestämisessä.tieavustuksiin on varattu vuodelle 2014 yhteensä euroa. Tämä määräraha sisältää myös myönnettävät aurausja kunnossapitoavustukset.vuonna 2013 myönnettiin auraus- ja kunnossapitoavustuksena euroa. Peruskorjausavustuksia on haettu vuodelle 2013 yhteensä euroa. Mikään tiekunta ei ole ilmoittanut hakeneensa/ hakevansa yksityisteiden peruskorjaushankkeisiin valtion tai Metsäkeskuksen avustusta.

14 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeinolautakunta Kunnanhallitus Tkj:n päätösehdotus: Elinkeinolautakunta päättää: 1. tarjota yksityisteiden peruskorjausta vuodelle 2014 seuraavasti: Tien nimi: Pituus (m): Kokonaiskustannusarvio: Kataja-Hetemäki yksityistie 1750 m Lehtomäen yksityistie 1700 m Kantoniemen yksityistk m Halkomäentie 10 m Yhteensä: 4210 m Kantoniemen ja Halkomäentie yksityisteiden tiekunnille myönnettävät avustukset ovat ehdollisia ja ne edellyttävät kunnanvaltuuston hyväksymää muutosta vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan. Peruskorjaus suoritetaan kunnan maksullisena palveluna. 2. esittää kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi kunnanvaltuustolle euron muutosta vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan maaseututoimi/tieavustukset yksityisille ( ). 3. palvelusta tiekunnalta perittäväksi maksuksi vahvistetaan 50,00 euroa/tieosakas. Perittävä maksu sisältää voimassa olevan arvonlisäveron. 4. esittää kunnan tekniselle toimelle peruskorjausten toteuttamista kyseisille yksityisteille korjaushakemusten mukaisesti. Marita Riekkinen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkistettiin kokouksessa heti julkilukemalla. Khall 178 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 3 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:t: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. todeta esteelliset eli jäävit (hallintolaki 28 ). 2. tehdä ,00 euron määrärahamuutoksen elinkeinolautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan maaseututoimi/ tieavustukset yksityisille ( ). 3.kattaa ,00 euron määrärahamuutoksen vuoden 2014 talousarviossa arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla.

15 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeinolautakunta Kunnanhallitus Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle lisäselvityksiä varten Elinkeinolautakunnan tulee selvittää: 1. ensisijaisesti valtion ja Metsäkeskuksen avustukset yksityisteiden peruskorjaushankkeisiin 2. tiekuntien peruskorjausrahat kunnalta vasta tämän jälkeen. Merkitään, että jäsen Marita Riekkinen poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon ajaksi (yhteisöjäävi). Elinkla Yksityisteiden peruskorjausta hakeneet tiekunnat ovat saaneet tietoonsa Khall 178 päätöksen.tiekunnille on annettu ohjeet valtionavustuskelpoisuuden selvittämiseksi ja valtionavun hakemiseksi sekä Metsäkeskuksen OTSO Metsäpalvelujen yksityisteiden avustusten hakukäytäntö. Tähän mennessä Taisto Dunder on saanut vastauksen ettei hänen edustamansa yksityistie ole valtionapukelpoinen. Tkj:n päätösehdotus Käynnistetään selvitys yksityisteiden auraus- ja peruskorjausavustusperusteiden muuttamiseksi paremmin palvelemaan kuntalaisten yhdenvertaisuusperiaatteita. Tällä tavoitellaan myös tienkäyttäjien jatkuvaa teiden kunnossapitoa. Elinkeinolautakunta totesi, että haetut yksityistieavustukset on jäädytetty siihen saakka, kun tiekunnat esittävät Khall 178 edellyttämät muut avustusmahdollisuudet. Elinkeinolautakunta päätti käynnistää selvityksen yksityisteiden avustusperusteiden muuttamisesta palvelemaan kuntalaisten yhdenvertaisuusperiaatteita. Khall Talous- ja kehittämisjohtaja on päivätyllä kirjeellään tiedottanut khall. 178 ( ) päätöksestä ja antanut ohjeet valtionapukelpoisuuden selvittämisestä ja hakemisesta sekä Otso Metsäpalvelujen hakukäytännöistä yksityisteiden avustuksiin Kantoniemen yksityistien, Kataja-Hetemäki yksityistien, Lehtomäen yksityistien ja Halkomäentie tiekuntia. Halkomäentien osalta päätös avus tuskelpoisuudesta on ollut kielteinen. Muiden tiekuntien selvityksiä ei ole tähän mennessä ilmoitettu elinkeinolautakunnalle.

16 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeinolautakunta Kunnanhallitus Kunnan tekninen osasto on kilpailuttanut Lehtomäentien ja Kataja-Hetemäki yksityistien peruskunnostamisen ja päättänyt hankkia peruskunnostuksen ao. teille Maanrakennusurakointi Lauri Keinäseltä. Kataja-Hetemäki yksityistien perusparannus on suoritettu loppuun ja Lehtomäen yksityistien kunnostus on käynnistymässä. Koska näiden teiden osalta kustannukset eivät ylitä Maaseututoimen yksityistieavustusten talousarviota on perusteltua pitää päätökset voimassa ja hoitaa asia loppuun. Tällöin myös talousarvioon varatut määrärahat käytetään kokonaisuudessaan teiden hyväksi. Vuoden 2015 yksityistieavustusten perusteet tarkistetaan uudelleen huomioiden kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi annetun yksityisteiden avustusselvityksen vuoden 2014 määrärahojen osalta ja hyväksyy suoritetut toimenpiteet. 2. vuoden 2015 yksityistieavustusten perusteet tulee elinkeinolautakunnan tarkistaa hyvissä ajoin ottamalla huomioon kuntalaisten yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

17 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus LUPA KARJALAN LENNOSTOLLE MOOTTORIKELKKAURIEN KÄYTTÖÖN KESÄAIKANA Khall Karjalan Lennosto (Kuljetuskeskus TOIVALA) koulutusupseeri Olli Miettinen pyytää lupaa käyttää moottorikelkkauria Rautavaaran kunnan alueella kesäaikaan (touko- ja syyskuu) moottoripyörä- ja maastoskootterikurssien harjoituksiin Ylä-Luosta Sotinpuro Metsäkartano Siera välisellä alueella. Maastoliikennelain ( /1710) mukaan luvan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla liikkumiseen maastossa tarvitaan maanomistajan lupa. Maastoliikennelaki ( /1710) 30 - Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin luvan myöntämisen edellytyksinä ovat, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle," Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupaa ei tarvita poliisin, palo- ja pelastustoimen viranomaisen tai puolustusvoimien harjoituksiin. ( /1018) Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. myöntää luvan Karjalan Lennostolle käyttää moottorikelkkauria Rautavaaran kunnan alueella kesäaikaan (touko- ja syyskuu) moottoripyörä- ja maastoskootterikursien harjoituksiin Ylä-Luosta-Sotinpuro - Metsäkartano-Siera välisellä alueella. 2. moottorikelkkaurien käyttö ei saa aiheuttaa haittaa uraston talvikäytölle eikä luonnolle tai muulle toiminnalle. 3. moottorikelkkaurien käytöstä tehdään osapuolten kesken kirjallinen sopimus: osapuolet vahvistavat sen, että moottorikelkkaurat ovat siinä kunnossa kuin ne ovat sopimushetkellä. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

18 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA/MATTI RINTEEN KUNTALAISALOITE ARMAS MAASALON MUISTOMERKISTÄ JA CD -LEVYSTÄ Khall 39 Peruskuntalainen Matti Rinne on tehnyt kuntalaisaloitteen (KuntaL 28): tulee kuluneeksi 130 vuotta säveltäjä Armas Maasalon syntymästä Rautavaaralla. Sukunimi oli vuoteen 1905 Masalin. Esitän, että kunta yhdessä seurakunnan ja helluntaiseurakunnan kanssa valmistuttaisivat säveltäjän muistomerkin. Tuskin monikaan Suomessa tietävät, että hän syntyi Rautavaaralla. Muistomerkki voisi olla esim. rautavaaralainen kivi, mihin kiinnitettäisiin liitteen mukaiset messinkiset merkit ja teksti. Hankkeeseen voisi saada mukaan myös kirkkohallituksen, koska Maasalo oli tekemässä v kirkolliskokouksen mukaisen koraalikirjan ja virsikirjan. Nykyisessä virsikirjassa on useita Maasalon virsiä. Tunnetuin sävellyksistä lienee Joulunkellot, minkä tuntevat kaikki suomalaiset. Toinen tunnetuin on virsi Tule kanssasi herra Jeesus. Hankkeeseen voisi saada mukaan myös Helsingin et. Srk:n, koska hän toimi siellä urkurina ja Sibelius -Akatemian, koska hän oli siellä opettajana. Sieltä voisi saada myös konsertin vaikka muistomerkin paljastuksen yhteyteen. Paljastajaksi esittäisin tasavallan presidenttiä ja hänen puolisoaan, koska ovat taiteenystäviä tai kulttuuriministeriä. Rahoitusta voisi hakea hankkeelle eri tahoilta. Rautavaaralta puuttuu myös paikan- tai tiennimistä Maasalo. Mikäli esittämäni hanke toteutuu on sillä merkittävä tehtävä Rautavaaran tunnetuksi tekemisessä, sillä varmasti valtakunnan lehdistö, radio ja TV kiinnostuvat asiasta. Esitän vielä paljastus tapahtuisi perjantaina Esitän mikäli hanke toteutuu sijoituspaikaksi uutta keskustan puistoa ja Tulimäentien varteen viitta säveltäjä Armas Maasalon syntymän muistomerkki luvun lopulla julkaistiin Rautavaaran toimesta Maasalo LP yhdessä MTV:n kanssa. Olin silloin itsekin neuvotteluissa mukana. Levyn kannessa oli kuvia Rautavaaralta. Eikö voitaisi ottaa alkuperäisestä uudet kopiot CD:lle ja laittaa taas tietoa Rautavaarasta ja siitä, että Maasalo on syntyjään rautavaaralainen. CD:tä voisi levittää myyntiin ympäri Suomea. Ehdottamani asiat voisivat olla suuri tekijä Rautavaaran tunnetuksi tekemisessä. Toivon esittämieni hankkeiden toteutuvan. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

19 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kokouksessa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Matti Rinteen tekemän kuntalaisaloitteen Armas Maasalon syntymän muistomerkistä ja cd-levystä sivistyslautakunnan/rehtori Matti Korkalaisen valmisteltavaksi vuoden 2014 määrärahojen puitteissa. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Siv.ltk Armas Maasalo, vuoteen 1905 Masalin, ( Rautavaara Helsinki) oli suomalainen säveltäjä ja urkuri. Armas Maasalo opiskeli urkujensoittoa Viipurin lukkari- ja urkurikoulussa lukuvuoden Vuonna 1907 hän ilmoittautui Helsingin Musiikkiopistoon sekä Helsingin yliopistoon, josta valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna Samaan aikaan hän opiskeli musiikkia Helsingin Filharmonisen seuran orkesterikoulussa. Maasalo täydensi opintojaan Ranskaan ja Saksaan vuosina tekemillään opintomatkoilla. Maasalo työskenteli mm. Helsingin Normaalilyseon musiikinopettajana vuosina , Kansalliskuoron johtajana vuosina , Helsingin Johanneksen kirkon urkurina , Helsingin kirkko-musiikkiopiston johtajana , Suomen Kirkkokuoroliiton ensimmäisenä johtajana ja Sibelius Akatemian kirkkomusiikin osaston johtajana Hän oli myös virsikirjakomitean jäsen 1930 luvulla. Maasalo toimitti yhdessä Taneli Kuusiston ja Aleksi Lehtosen kanssa vuonna 1943 käyttöön otetun Suomen evankelislute-rilaisen kirkon Koraalikirjan. Maasalolla oli lukuisia luottamustehtäviä kirkkomusiikin alalla; hän toimi mm. Suomen kanttoriurkuriliiton ja Suomen Kirkkokuoroliiton puheenjohtajana sekä monien laulujuhlien johtajana ja palkintotuomarina. Professorin arvonimi myönnettiin hänelle vuonna Armas Maasalon tuotanto sisältää mm. kaksi orkesterisarjaa, pianokon-serton, urku- ja kuoroteoksia sekä liturgista ja hengellistä musiikkia. Hän on säveltänyt myös joululauluja sekä lauluja koulukirjoihin. Vuonna 1952 hän julkaisi Helsingin Kirkkomusiikkiopiston 50 vuotishistoriikin. Maasalon sävellyksiä: - Joulun Kellot, san. Helmi Auvinen

20 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Mä kanssa enkelten (osana Jouluvesper teosta), san. K. V. Tamminen - Tule kanssani, Herra Jeesus, san. Hilja Haahti - Jeesus, kuule rukoukset, san. Jenny Pohjola - Tuhansin kielin, san. Lauri Pohjanpää - Genesis Armas Maasalo voitti tällä sävellyksellä Viipurin Laulu-veikot mieskuoron sävellyskilpailun toisen palkinnon v Säveltäjälle nimetty Maasalonpolku sijaitsee Helsingin Pukinmäessä. Lähde: Wikipedia. Armas Maasalo oli oman aikansa merkittävä musiikillinen vaikuttaja. Hän on syntynyt ja elänyt varhaislapsuutensa Rautavaaralla. Syntymäkunnan puolesta on paikallaan selvittää kuntalaisaloitteessa esitettyjen asioiden ja toimenpiteiden toteuttamista yhdessä rautavaaralaisten seurakuntien ja Kotiseutuseuran yhteistyönä. Osastopäällikön ehdotus: Sivla Sivistyslautakunta selvittää Matti Rinteen kuntalaisaloitteessaan esittämien asioiden toteuttamista yhteistyössä seurakuntien ja Kotiseutuseuran kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Matti Rinteen kuntalaisaloitteessaan esittämien asioiden toteuttamista on selvitetty yhteistyössä seurakuntien ja kotiseutuseuran kanssa. Kaikki em. tahot näkevät mahdollisena kunnioittaa Rautavaaralla syntynyttä Armas Maasaloa muistomerkillä. Myös Lions Club Rautavaara on ilmoittanut olevansa mukana asiassa. Yhteisen selvitystyön myötä on noussut esiin ajatus pystyttää Armas Maasalon muistomerkki puistoon torin läheisyyteen ja nimetä puiston läpi menevä polku Maasalonpoluksi. Muistomerkiksi on suunniteltu kiveä, johon tulisi muistolaatta. Kivi olisi löydettävissä Kulvemäen louhokselta Ilkka Roininen, Lauri Keinänen ja rehtori kävivät louhoksella tutkimassa muistomerkiksi sopivilta vaikuttavia kiviä. Tarkoituksenmukaista on, että Maasalon muistaminen tehdään paikallsin voimin. Lauri Keinänen on ilmoittanut hoitavansa kuljetuksen, samoin muu toteutus pyritään tekemään paikallisin voimin. Osastopäällikön ehdotus: Sivistyslautakunta keskustelee aloitteen pohjalta toteutettavista toimenpiteistä. Teen päätösehdotuksen kokouksessa keskustelun

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 115

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 115 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 115 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:30-20:00 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2015 86

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2015 86 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2015 86 16.11.2015 Aika 16.11.2015 klo 18:30-19:20 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 88 36 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto

RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto Kunnanhallitus 325 14.12.2015 Kunnanvaltuusto 49 21.12.2015 Kunnanhallitus 24 01.02.2016 Kunnanvaltuusto 7 07.03.2016 RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto Khall

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 4537/02.03.01/2013 298 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. (09)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kunnanhallitus 129 20.10.2014 Kunnanvaltuusto 47 27.10.2014 TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Khall 20.10.2014 129 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.11.2010 kello 18.00 18.20 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I varapj Talasoja Timo,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja.

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja. 1/2012 1 Maaseutulautakunta. Keskiviikko 13.6.2012 klo 18.00 19.33 Kunnantalo, kokoushuone Tapanainen Matti Pesu Oiva Haiko Heikki Husu Tuuliainen Tarja Lehtonen Ritva Lahtinen Annikki Pekki Reijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18:27 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 374 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 94 14.11.2016 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2017 1933/02.03.01.01/2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 374 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2010 Kokousaika 15.11.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 8 / 2013 115 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 8 / 2013 115 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ESITYSLISTA 8 / 2013 115 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA torstai 17.10.2013 klo 16.00 - KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille Kunnanhallitus 203 05.09.2016 Kunnanhallitus 290 28.11.2016 Kunnanhallitus 302 12.12.2016 Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille 2016-2017 Khall 05.09.2016 203 Uusi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2016 71 13.06.2016 Aika 13.06.2016 klo 18:30-20:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 73 44 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo Saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri, pj. Kärkelä Pilvi jäsenet Markkola

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 2.11.2009 kello 17.00 18.52 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 2.7.2014 78 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2014 Kokousaika 2.7.2014 klo 15.00-16.25 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79 2. 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2011 1 / 7 Maaseutuelinkeinolautakunta 11.10.2011 Aika 11.10.2011 klo 18:00-19:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 89 16.11.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot