Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus"

Transkriptio

1 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Sirpa Pussinen

2 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Sirpa Pussinen Hämeen ammattikorkeakoulu

3 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Sirpa Pussinen painettu ISBN ISSN HAMKin julkaisuja 7/2013 e-julkaisu ISBN (PDF) ISSN X HAMKin e-julkaisuja 17/2013 Hämeen ammattikorkeakoulu ja kirjoittajat JULKAISIJA PUBLISHER Hämeen ammattikorkeakoulu PL HÄMEENLINNA puh. (03) Ulkoasu ja taitto: HAMK Julkaisut Kannen kuva: Anne Friis Painopaikka: Tammerprint, Tampere Hämeenlinna, marraskuu 2013

4 Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 7 Monen palan summa... 9 Tekijänä Hevosyritys huippukuntoon -hanke ( )... 9 Hevosyritysten tulevaisuuskysely...10 Kokemukset ja näkemykset osana katsausta...11 Hevosyrittäjyys Suomessa Hevosyritysten tulevaisuuskyselyn perustiedot Hevosyrittäjyys laajenee vai vähenee? Kyselyn mukaan osa laajentaa ja osa lopettaa...19 Työpajassa keskusteltua: hevosalan kasvulle on vielä tilaa Johtopäätökset: toimintamuotojen välillä on eroja...21 Hevosyrityksen elinkaari Kysyntään uskotaan Tulokset kertovat kysyntänäkymien myönteisyydestä...25 Työpajassa keskusteltua: hevosyritys nykyajan mummola...26 Johtopäätökset: kysynnän kasvu ei ole itsestäänselvyys...27 Kuluttajatutkimuksille tarvetta...27 Kannattavuusnäkymät nyt ja lähivuosina Kysely osoitti kannattavuusnäkymien vaihtelun Työpajassa keskusteltua: oikea hinnoittelu tärkeää Johtopäätökset: suunta eteenpäin...31 Tulevaisuuden vastuullinen hevosyritys Toimitusjohtajan ja hevososaajan yhdistelmä Yrittäjän näkökulma Onnentunnetta ei voi ostaa kaupan hyllyltä Hevosyrittäjien arviot kehittämiskohteista Ympäristöasioille ja hevostaidoille parhaimmat arvosanat...37 Yrittäjien jaksaminen ja liiketoimintaosaaminen tarvitsevat tukea... 38

5 Hevonen sielun peilinä Opinnäytetöiden tulosnurkka Hevoskasvatustoiminnan menestystekijät Ravivalmennuspalveluiden kehittämistarpeet Hevosyrittäjä taiteilee jaksamisen ja hyvinvoinnin trapetsilla...45 Ratsastustuntien hinnoissa suurta vaihtelua...47 Työaikaa kuluu rutiineihin Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen vaikuttavuus Vaikutusta yrittäjän arkeen...51 Tiedon lisäksi toisten tapaamista...52 Koulutuksille tarvetta jatkossakin Yrityksen kehitysvaiheisiin vastaavaa kehitystyötä Ohjausryhmän arvio Hevosyritys huippukuntoon -hankkeesta Onnistumisia ja kehittämisen paikkoja...57 Ajatuksia tulevaisuuteen...59 Yhteenveto tulevaisuuden menestystekijöistä Hevosala muuttuu ja kehittyy...62 Yritykset ovat erilaisia Hevoskasvatus edelleen keskiössä Menestystekijänä osaaminen Menestyvä hevosala mahdollisuuksien hevonen ABSTRACT A growing equine industry...67 Challenges and possibilities The national cooperation project for equine entrepreneurs...69 LÄHTEITÄ... 70

6 5 ESIPUHE Suurin kiitos tämän Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsauksen julkaisemisesta kuuluu sille aktiiviselle hevosalan ammattilaisten ja yrittäjien joukolle, joka on osallistunut valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen koulutuksiin, kyselyihin ja keskusteluihin. Hevosalan ammattikunnassa loistaa osaajien joukko, joka ideoillaan ja teoillaan vie koko hevosalaa eteenpäin. Kiitokset kuuluvat yhtä lailla hankkeen ohjausryhmälle, joka ensiaskelista alkaen on tehnyt hyvää yhteistyötä, tuonut laajaa tiedotusapua ja asiantuntemusta toteutukseen. Ohjausryhmässä ovat olleet mukana Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry, MTK ry, MTT Hevostalous, Hippolis, Hevosopisto Oy, Suomen Ravivalmentajat ry, Suomen Hevosenomistajien keskusliitto ry, ProAgria Etelä-Suomi ry, Suomen Hevostietokeskus ry, Maaseutuvirasto ja Hämeen ELY-keskus. Hankkeen rahoituslähteenä on ollut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ( ). Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut hevosalan tutkija ja moniosaaja, MTT Hevostalouden Markku Saastamoinen. Suvi Louhelaiselle kuuluu erityiskiitos hankkeen projektikoordinaattorina toimimisesta vuosien aikana. Hämeen ammattikorkeakoulun osaajia on osallistunut hankkeen eri vaiheisiin. Lehtori Terhi Thuneberg on hevosalan asiantuntemuksellaan ollut kumppanina koko projektin ajan, erityisesti opiskelijayhteistyössä. Lehtori Reetta Ahola on tehnyt kartta-aineistot hevosyritysten sijoittumisesta Suomen kartalle. HAMKin viestintäpalvelut ovat vastanneet julkaisun taitosta ja visuaalisesta ilmeestä. Jukka Korhonen, Tapani Pöykkö ja Aki Haimi ovat olleet tukena ja viestinvälittäjinä. Opiskelijaprojektit ja opinnäytetyöt ovat olleet arvokkaita tietolähteitä matkan varrella. Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) päätehtävänä on ollut hevosyrittäjien koulutus ja tämä katsaus on ikään kuin laaja, eri näkökulmia ja kehityskohteita esille tuova loppuraportti. Sisältö ja johtopäätökset on koottu kaikista niistä palasista, joita kuluneen kolmen vuoden aikana on hankkeessa kuultu, koettu, nähty ja luettu. Katsauksella välitämme terveisiä ja viestiä siitä, mitä hevosyrittäjille kuuluu.

7 6 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Katsaus on suunnattu hevosalan ammattilaisille, hevosalasta kiinnostuneille, päätöstentekijöille, rahoittajille, kehittäjille ja opiskelijoille. Henkilökohtaisesti tunnen aina hiljaista hämmennystä sen edessä, kuinka suurella sydämellä ihmiset hevosalalla työtään tekevät. Hyvinkäällä Sirpa Pussinen Hämeen ammattikorkeakoulu Kuva: Sirpa Pussinen

8 7 TIIVISTELMÄ Hämeen ammattikorkeakoulun Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen osana on tehty hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus. Katsauksessa ovat tarkastelussa hevosyritysten laajentamis- ja vähentämissuunnitelmat sekä kysyntä- ja kannattavuusnäkymät vuosina 2013 ja Pääaineistona on ollut kysely, johon vastasi 166 hevosalan yrittäjää. Muita tietolähteitä ovat olleet hevosyrittäjien työpajatyöskentelyn tulokset ja ammattikorkeakouluissa tehdyt opinnäytetyöt. Johtopäätöksenä on, että hevosala kokonaisuutena jatkaa kehittymistään ja kasvuaan lähitulevaisuudessa. Kyselyn perusteella laajentamisaikeita oli noin puolella (45 %) vastaajista. Yritystoiminnasta poistuvien, joko harrastukseen siirtyvien tai kokonaan lopettavien, lukumäärä (alle 2 % vuosittain) ei ole merkittävästi muuttunut verrattuna aiempiin vuosiin. Hevosyrittäjät uskovat kysynnän kehittymiseen, sillä suurin osa (70 %) koki kysyntätilanteen kehittyvän vuoteen 2018 mennessä erittäin tai melko hyväksi. Kannattavuusnäkymien arvioinnissa sitä vastoin näkyi enemmän vaihtelua: vuoteen 2018 mennessä 43 % vastaajista kokee kannattavuuden erittäin tai melko hyväksi, 42 % tyydyttäväksi tai välttäväksi ja loput (14 %) heikoksi tai erittäin heikoksi. Tämä kuvastaa, että yrittäjien mielestä asiakkaita ja kiinnostusta hevosalaa kohtaan on, mutta toiminnan kannattavuus ei ole vastaavalla tasolla. Kannattavuuden kehittymiseen vaikuttavat hevosyritysten investoinnit infrastruktuuriin ja hevosten ylläpitoon. Kannattavuuden parantamisessa oikea hinnoittelu, realistinen kannattavuussuunnittelu ja yhteistyöllä saavutettavat kustannusedut ovat avainasemassa. Tärkeitä hevosalan yritystoiminnan kehittämiskohteita ovat hevosten hyvinvointia ja yrittäjien liiketoimintaosaamista edistävät toimenpiteet. Yritykset tarvitsevat tukea eri kehitysvaiheissaan, oli kyseessä aloittava yrittäjä tai jo toimintaansa vakiinnuttanut. Nuorisotyö tuo uusia harrastajia, urheilun huippuja ja tulevaisuuden yrittäjiä hevosalalle. Hevosurheilu, vahvat tunteet sekä hevosen ja ihmisen välinen suhde muodostavat vetovoiman, joka on ainutlaatuinen ja siksi kilpailukykyinen vapaa-ajan aktiviteettien joukossa.

9 8 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Valtakunnallisessa Hevosyritys huippukuntoon -koulutushankkeessa ( ) on järjestetty eri puolella Suomea koulutuspäiviä (43 päivää), joihin on osallistunut yli osallistujaa. Osallistujille tehdyn arviointikyselyn perusteella koulutuksiin osallistumisen motiivit liittyivät tiedonhaun lisäksi vertaistukeen ja toisten tapaamiseen. Koulutuksilla on ollut merkittävästi vaikutusta pitkän tähtäimen suunnitteluun, ympäristöasioiden huomioimiseen, markkinointiin ja hinnoitteluun. Hevosalan alueelliselle ja valtakunnalliselle hanketoiminnalle on tarvetta tulevaisuudessakin. Erityisen myönteistä hankkeessa on ollut hevosalan toimijoiden hyvä yhteistyö. Valtakunnallinen Hevosyritys huippukuntoon -hanke Kesto: Pääkohderyhmä: Hevosalan yrittäjät ja toimintaa suunnittelevat Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Yhteistyössä: Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry, MTK ry, MTT Hevostalous, Hippolis, Hevosopisto Oy, Suomen Ravivalmentajat ry, Suomen Hevosenomistajien keskusliitto ry, ProAgria Etelä- Suomi ry, Suomen Hevostietokeskus ry, Maaseutuvirasto Rahoitus: EU-osarahoitteinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma / Hämeen ELY-keskus

10 9 Monen palan summa Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsauksen taustalla on tarve tietää, mitä hevosalan yrittäjille kuuluu. Toimialan seuranta ja ennakointi on erityisen tärkeää, sillä hevosalalle on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut uusia yrityksiä ja harrastus on tavoittanut yhä useamman suomalaisen. Viime vuosina vallinnut heikko taloustilanne on herättänyt kysymyksen siitä, millaisena hevosalan yrittäjät, uudet ja konkarit, kokevat hevosalan tulevaisuuden. Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen päätehtävä on ollut hevosyrittäjien koulutus ja tämä katsaus on siten ennemminkin laajennettu loppuraportti, jossa tarkastellaan hevosyrittäjien ajankohtaisia asioita. Lisäksi katsaus sisältää Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen arvioinnin ja pohdinnan valtakunnallisen hanketoiminnan vaikuttavuudesta. Raportissa on hyödynnetty opiskelijaprojekteja ja nettikyselyjä. Tässä yhteydessä hevosalalla tarkoitetaan koko toimialaa, sisältäen eri toimintamuodot, kuten kasvatustoiminnan, ratsastuspalvelut, ravivalmennuksen ja muut erikoistuneet palvelut. Hevosalaan linkittyvät mm. eläinlääkintä-, kengitys- ja lomituspalvelut, rehut, kaupanala, rakentaminen ja muut investoinnit. Hevosalan yritystoiminnalla/ yrittäjillä tarkoitetaan hevosten parissa työskenteleviä ammattilaisia, jotka saavat toimeentulonsa osa- tai kokoaikaisesta yritystoiminnasta. Tekijänä Hevosyritys huippukuntoon -hanke ( ) Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus on osa valtakunnallista Hevosyritys huippukuntoon -hanketta, jonka päätehtäviä ovat olleet koulutukset hevosyrittäjille ja toimintaa suunnitteleville sekä Hevosyrittäjä-oppaiden kokoaminen. Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen päätavoitteena on ollut edistää yrittäjien liiketoimintaosaamista. Koulutusten ja oppaiden teemoja ovat olleet liiketoiminta ja johtaminen, ympäristöasiat, tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen sekä hevoskasvatus. Koulutuksiin (43 päivää)

11 10 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti on osallistunut yli osallistujaa eri puolelta Suomea. Taulukkoon 1 on koottu hankkeen keskeisimmät numeeriset tulokset. Koulutusmateriaalit ja oppaat löytyvät hevosyrittaja.fi -sivuilta. Taulukko 1. Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen keskeisimmät tulokset syksyyn 2013 mennessä. Oppaat ja koulutusten luentomateriaalit ovat luettavissa sivuilla. HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON -HANKE Osallistujat oppilastyöpäivinä Osallistujat eri henkilöinä 746 Koulutuspäivien lukumäärä 43 Verkkokoulutuspäivien lukumäärä 3 Koulutuspäivät keskimäärin / ELY-keskus 3 Kansainvälinen ammattimatka (Ruotsi, Tanska) 1 Oppaat ja julkaisut 5 Lehtijutut printtimediassa 54 Radio ja TV-jutut 6 Ohjausryhmän kokoukset 8 Henkilötyövuodet ( mennessä) 3,49 Kokonaiskustannusarvio (euroa), josta yksityisen rahoituksen osuus 10 % Hevosyritysten tulevaisuuskysely Hevosalan yritysten profiilia ja yrittäjyyden muutoksia on seurattu aiemmissa hankkeissa, Kasvava hevosala - hevosalan kehitysnäkymiä Suomessa -raportissa (Laurea-ammattikorkeakoulu 2007) sekä Katsaus hevosalan yritystoimintaan -raportissa (Hämeen ammattikorkeakoulu 2010). Toistuvaa seurantabarometriä ei hevosalalla toistaiseksi tehdä, mutta tässä tulevaisuuskatsauksessa jatkamme aiempien selvitysten ja ajankohtaisten aiheiden edelleen käsittelyä. Tämä raportointi poikkeaa aiemmista selvityksistä siten, että näissä on ollut erilainen rahoituspohja ja kyselyn toteuttajana Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Hevosyritysten tulevaisuuskyselyn vastaukset ovat tämän katsauksen pääaineisto. Kysely tehtiin helmikuussa 2013 HAMKin hevosagrologi-opiskelijoiden Anna Koskelan ja Emma Laineen kanssa. Perustietojen lisäksi kysymykset käsittelivät yritysten laajentamis- tai vähentämissuunnitelmia, kysyntä- ja kannattavuusnäkymiä sekä arvioita hevosalan nykytilasta ja kehittämiskohteista.

12 Monen palan summa 11 Kysely toteutettiin sähköisenä, jolloin sitä oli helppo laajasti levittää internet-sivujen ja sähköpostien välityksellä. Nettikyselyn etuna oli tehokas tiedon keruu ja aineiston sujuva käsiteltävyys. Riittävän suuren vastausmäärän saamiseksi lähetimme postitse saatekirjeen Suomen Ratsastajainliiton jäsentalleille (320 kpl) ja Suomen Hippoksen ammattilisenssin omaaville ravivalmentajille (160 kpl). Hevosurheilu-lehdessä julkaistiin uutinen ja kumppaneiden (Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto, Hippolis, SHKL) nettisivuilla olivat sekä tiedote että linkki kyselyyn. Näillä keinoilla kyselyyn vastasi 166 vastaajaa, jotka harjoittivat osa- tai kokoaikaisesti hevosalan yritystoimintaa. Sähköisesti tehdyn kyselyn heikkoutena on, ettei vastaajien profiili täysin edusta koko hevosalaa. Ikäjakauma tai vastaajien lukumäärä toimintamuodoittain eivät kuvaa todellisuutta. Esimerkiksi kasvatustoimintaa harjoittavien osuus oli pieni. Vaikka vastausten lukumäärää (166 kpl) voi kaikkiaan pitää kohtuullisena, on toimintamuotokohtaiset johtopäätökset tehtävä harkiten. Raportin kirjoittamisessa on hyödynnetty myös muita lähteitä ja aikaisempia selvityksiä. Kokemukset ja näkemykset osana katsausta Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen viimeisenä koulutuskokonaisuutena järjestettiin kolmipäiväinen Tulevaisuuden hevosyrittäjä -koulutus, jossa yksi päivä oli omistettu tulevaisuuden visioinnille. Hyvinkäällä pidettyyn tilaisuuteen osallistui 27 yrittäjää tai toimintaa suunnittelevaa. Uutena asiana testasimme verkkokoulutusta, jonka kautta osallistujia oli noin 30 päivää kohden. Tämä koulutukseen osallistuneiden ammattilaisten joukko oli arvokas asiantuntijaryhmä katsauksen kokoamisessa. Osana koulutusta teimme ryhmätöitä Tulevaisuuden tekijät -työpajoissa, joissa kävimme läpi hevosalan yrittäjyyden nykytilaa, kannattavuus- ja kysyntänäkymiä. Näin saimme tehdyn kyselyn vastauksille rivien välistä -tukea ja syvempää näkemystä. Verkkokoulutukseen osallistuneille oli oma verkkotyöpaja ja mahdollisuus chat-keskusteluun. Nämä monipuoliset keskustelut on huomioitu osana tätä katsausta. Tulevaisuuskyselyn ja työpajojen lisäksi hankkeen koulutuskiertueen aikana on noussut esille lukuisia näkökulmia hevosyrittäjyydestä. Koulutusten vaikuttavuudesta ja toiveista tulevalle ohjelmakaudelle on tehty arviointikyselyt, joiden yhteenvedot ovat osana tätä katsausta. Kehittämisehdotukset hyödyttävät tulevia hankkeiden toteuttajia, hevosalan kehittäjiä ja rahoittajia.

13 12 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Kuva: Anne Friis

14 13 Hevosyrittäjyys Suomessa Suomessa on noin hevosalan yritystoimintaa harjoittavaa tallia. Hevosia on noin (Suomen Hippos 2013). Hevosalan yritystoimintaa harjoitetaan koko maassa, pääpainon ollessa eteläisessä Suomessa. Kartat (kuvat 1, 2 ja 3) kuvaavat yritysten sijoittumista Suomen Ratsastajainliiton jäsentallien ja Suomen Hippoksen ammattilisenssin omaavien ravivalmentajien perusteella. Hevosalan yritykset ovat pienyrityksiä, jotka työllistävät yrittäjän tai yrittäjäpariskunnan lisäksi vaihtelevasti ulkopuolisia työntekijöitä, yleensä yhdestä kahteen työntekijää. Keskimääräinen liikevaihto ratsastuskouluissa ja ravivalmennustalleilla on euron luokkaa, hevospaikkojen lukumäärän ollessa keskimäärin 26 (Pussinen & Thuneberg 2010). Eläinpaikkakohtaiset liikevaihdot ovat Suomessa samansuuruisia kuin Euroopassa yleensä. Eurooppalaista hevostaloutta käsitelleen tutkimuksen (Liljestop 2009) havaintona oli, että liikevaihto on vuosittain hevosta kohden euroa. Suurimmat suomalaiset hevostallit ovat kooltaan 70 hevospaikkaa, liikevaihdon ollessa yli puoli miljoonaa euroa. Työntekijöitä voi olla enimmillään jopa kymmenkunta. Suomessa ei toistaiseksi ole koko maan kattavaa yhtenäistä talli- tai yritysrekisteriä, vaan yhteystiedot ovat koottava eri lähteistä. Suomen Ratsastajainliitto (SRL) ylläpitää jäsentalleistaan rekisteriä, jonka mukaan hyväksyttyjä ratsastuskouluja, harrastetalleja ja yksityistalleja on kaikkiaan noin 320. Ratsastuspalveluita tarjoavia talleja kuitenkin arvioidaan olevan koko maassa noin Ratsastajainliiton hyväksynnän ehtona on tiettyjen tallien puitteisiin ja henkilökunnan koulutukseen liittyvien kriteerien täyttyminen. Vastaavasti järjestö tarjoaa edunvalvontaa ja tukea koulutusten, neuvonnan ja vastuuvakuutusten muodoissa. Suomen Hippos ry ylläpitää lisenssijärjestelmässään tietoa ravivalmentajien lukumäärästä ja taustoista. Ammattilisenssin omaavia valmentajia on noin 160, mutta ravivalmennuspalveluita tarjoavia talleja tiedetään olevan huomattavasti enemmän. Kasvatustoimintaa harjoitetaan tyypillisesti maatalouden ohessa, jolloin maataloustukitukijärjestelmän piirissä olevat tallit kuuluvat maataloushallinnon rekistereihin.

15 14 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Kuva 1. Suomen Ratsastajainliiton hyväksymien tallien (320) sijoittuminen kartalle vuoden 2012 tietojen perusteella. Kartta: Reetta Ahola / HAMK.

16 Hevosyrittäjyys Suomessa 15 Kuva 2. Suomen Hippoksen A1 ja A2 ammattilisenssijärjestelmään kuuluvien ravivalmentajien (160) sijoittuminen kartalle vuoden 2012 tietojen perusteella. Kartta: Reetta Ahola / HAMK.

17 16 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Kuva 3. Yhdistetty kartta, jossa näkyy Suomen Ratsastajainliiton hyväksymien tallien ja ammattiravivalmentajien (Suomen Hippoksen A1 ja A2 lisenssit) sijoittuminen kartalle vuoden 2012 tietojen perusteella. Kartta: Reetta Ahola / HAMK.

18 17 Hevosyritysten tulevaisuuskyselyn perustiedot Hevosyritysten tulevaisuuskyselyyn vastasi 166 hevosalan osa- tai kokoaikaista HEVOSYRITYSTEN yrittäjää (kuvio TULEVAISUUSKYSELYN 1). Kyselyä markkinoitiin PERUSTIEDOT erityisesti Suomen Ratsastajainliiton jäsentalleille ja ammattilisenssin omaaville ravivalmentajille, joiden Hevosyritysten yhteystiedot tulevaisuuskyselyyn olivat helposti vastasi 166 saatavilla. hevosalan osa tai kokoaikaista yrittäjää (kuvio 1). Kyselyä markkinoitiin erityisesti Suomen Ratsastajainliiton jäsentalleille ja ammattilisenssin omaaville Toimintamuodoittain ravivalmentajille, joiden yhteystiedot tarkasteltuna, olivat helposti suurin saatavilla. osa oli ratsastuspalveluita (60 vastaajaa) tai karsinapaikkojen vuokrausta (46 vastaajaa) tarjoavia talleja. Kyselyn menetelmästä johtuen ravivalmennuspalveluita (24) ja kasva- Toimintamuodoittain tarkasteltuna, suurin osa oli ratsastuspalveluita (60 vastaajaa) tai karsinapaikkojen vuokrausta (46 vastaajaa) tarjoavia talleja. Kyselyn menetelmästä johtuen ravivalmennuspalveluita (24) ja tustoimintaa (19) harjoittavia oli suhteellisesti vähemmän kuin todellisuudessa Matkailupalveluita tiedetään ja hevosen olevan. käyttöä Matkailupalveluita osana sosiaali ja terveysalan ja hevosen palveluina käyttöä ilmoitti osana harjoittavansa sosiaa- kasvatustoimintaa (19) harjoittavia oli suhteellisesti vähemmän kuin todellisuudessa tiedetään olevan. li- kaikkiaan ja terveysalan 17 vastaajaa. palveluina ilmoitti harjoittavansa kaikkiaan 17 vastaajaa. Ratsastuspalvelut 60 Karsinapaikkojen vuokraus 46 Ravihevosten valmennus 24 Hevosten kasvatus 19 Hevonen osana sos terv.alan palvelua 11 Hevonen osana matkailupalveluita 6 Kuvio 1. Hevosyritysten tulevaisuuskyselyyn vastaajat (166) lajiteltuna pääasiallisen toimintamuodon Kuvio 1. Hevosyritysten tulevaisuuskyselyyn vastaajat (166) lajiteltuna pääasiallisen toimintamuodon mukaan lukumäärinä. Vastaaja on voinut valita yhden pääasiallisen toimintamuodon. Jäljempänä olevissa mukaan lukumäärinä. Vastaaja on voinut valita yhden pääasiallisen toimintamuodon. Jäljempänä olevissa kuvioissa käytetään toimintamuodoista kuvioissa käytetään toimintamuodoista lyhenteitä. lyhenteitä. Vastaajajoukossa oli edustettuina eri ikäistä ja erilaajuista yritystoimintaa. Maantieteellisesti Etelä Suomi oli parhaiten edustettuna. Siellä tallien määrä on suurempi kuin muualla maassa. Pohjois Suomi, Pohjois Savo ja Itä Suomi sitä vastoin olivat heikoiten edustettuina. Suurin osa vastaajista (48 %) oli toiminut hevosalan yrittäjänä 6 20 vuotta. Alle viisi vuotta yritystoimintaa harjoittaneita oli reilu kolmasosa (35 %). Todellisia konkareita, yli 20 vuotta toimintaa pyörittäneitä, oli 17 prosenttia. Suomen Ratsastajainliiton hyväksymät tallit olivat keskeinen kohderyhmä kyselyn markkinoinnissa, mikä näkyi vastauksissa. Vastaajista SRL:n hyväksymiä oli kaikkiaan 65, joista ratsastuskouluja oli 29,

19 18 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Vastaajajoukossa oli edustettuina eri-ikäistä ja erilaajuista yritystoimintaa. Maantieteellisesti Etelä-Suomi oli parhaiten edustettuna. Siellä tallien määrä on suurempi kuin muualla maassa. Pohjois-Suomi, Pohjois-Savo ja Itä-Suomi sitä vastoin olivat heikoiten edustettuina. Suurin osa vastaajista (48 %) oli toiminut hevosalan yrittäjänä 6 20 vuotta. Alle viisi vuotta yritystoimintaa harjoittaneita oli reilu kolmasosa (35 %). Todellisia konkareita, yli 20 vuotta toimintaa pyörittäneitä, oli 17 prosenttia. Suomen Ratsastajainliiton hyväksymät tallit olivat keskeinen kohderyhmä kyselyn markkinoinnissa, mikä näkyi vastauksissa. Vastaajista SRL:n hyväksymiä oli kaikkiaan 65, joista ratsastuskouluja oli 29, harrastetalleja 13 ja karsinapaikkoja vuokraavia yksityistalleja 23. Vastaajista suurin osa (64 %) oli päätoimisia yrittäjiä ja sivutoimisesti toimintaa harjoitti reilu kolmasosa (36 %). Hevosalan yritystoimintaa voi tehdä eri yritysmuodoissa: noin kolmasosalla (27 %) oli osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö ja kolmasosalla (33 %) toiminimi. Kolmasosa (35 %) harjoitti hevostaloutta maatilan tuotantosuuntana. Maatalousyhtymä oli neljällä prosentilla vastaajista. Toiminnan laajuudessa oli huomattavaa vaihtelua. Hevospaikkojen lukumäärä vaihteli koko aineistossa muutamasta paikasta jopa 70 paikkaan, keskimäärän ollessa 16 paikkaa tallia kohden. Ravi- ja ratsastuspalveluja tarjoavissa talleissa keskimääräinen hevospaikkojen lukumäärä oli 19, mikä on hieman vähemmän kuin aiemmissa selvityksissä. Omistuksessa olevia hevosia tai poneja oli vastaajilla keskimäärin yhdeksän, osalla ei lainkaan ja enimmillään jopa 75. Tämä kuvastaa sitä, että hevosalan yrittäjänä voi toimia myös ilman hevosenomistamista, esimerkkinä karsinapaikkojen vuokraus tai hevosten valmennus.

20 19 Hevosyrittäjyys laajenee vai vähenee? Hevosalan tulevaisuuden ennakoinnin tärkeänä kysymyksenä on, laajeneeko hevosala edelleen. Hevosalalle on tullut uutta yritystoimintaa läpi 2000-luvun. Kasvukehitys ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, sillä hevosalalla, kuten muillakin toimialoilla, tapahtuu ikääntymistä. Uusia yrittäjiä tarvitaan turvaamaan hevosalan kehittyminen tulevaisuudessa. Riittääkö uusien yrittäjien ja laajentajien tuoma volyymi verrattuna niihin, jotka vähentävät tai lopettavat toimintaansa? Kyselyn mukaan osa laajentaa ja osa lopettaa Hevosyritysten tulevaisuuskyselyssä kysyttiin arvioita toiminnan kehittymisestä seuraavan viiden vuoden aikana (kuvio 2). Vastaajista puolella (45 %) oli suunnitelmia laajentaa toimintaansa ja kolmasosa (33 %) aikoi säilyttää toimintansa ennallaan. Syitä laajentamiselle olivat yleisimmin yritystoiminnan strateginen valinta, muutamilla sukupolvenvaihdos tai hyvä taloudelliset näkymät. Vapaassa sanassa moni vastasi syiksi kysynnän kasvun ja tehdyt tai tekeillä olevat investoinnit. Laajentajista lähes puolet (48 %) oli harjoittanut toimintaa alle viisi vuotta, keski-iän ollessa 39 vuotta. Ratsastuspalveluissa ja karsinapaikkoja vuokraavilla talleilla oli eniten laajentamisaikeita. Vähentämistä sitä vastoin harkitsi 13 prosenttia, harrastukseen siirtymistä viisi prosenttia ja toiminnan lopettamista neljä prosenttia vastaajista. Kaikkiaan siis viidesosa (22 %) vastaajista kuului hiipuvien joukkoon. Syitä toiminnan vähentämiselle tai lopettamiselle olivat useimmiten kannattamattomuus. Muita syitä olivat eläkkeelle siirtyminen, työn raskaus tai terveystilanne, perhesyyt tai investointitarpeet. Tyypillinen tähän joukkoon kuuluva oli harjoittanut toimintaa yli 10 tai jopa yli 20 vuotta. Suhteellisesti eniten vähennyssuunnitelmia oli ravivalmentajien joukossa. Merkille pantavaa on, että vähentämissuunnitelmat eivät täysin kohdistu pieniin talleihin vaan hiipuvien ryhmään kuuluu myös isoja, yli 30 hevosen talleja. Toiminnan kokonaan lopettavien keski-ikä oli 55 vuotta.

21 20 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Lähivuosien aikana yritystoiminnasta poistuvien eli harrastukseen siirtyvien ja lopettajien määrä on samansuuntainen kuin aiempina vuosina, noin esimerkiksi kymmenen maataloudessa. prosentin luokkaa viiden vuoden tähtäimellä. Keskimääräisen poistuman arvioidaan olevan alle kaksi prosenttia vuosittain, mikä on vähemmän kuin esimerkiksi maataloudessa. Kaikki (166) 45% 33% 13% 5% 4% Ratsastuspalv. (60) 43% 32% 13% 5% 7% Karsinapaikat (46) 54% 35% 4% 4% Ravivalmennus (24) 17% 38% 33% 4% 8% Kasvatus (19) 47% 32% 11% 11% Sos terv.ala (11) 55% 36% 9% Matkailu (6) 83% 17% toiminta laajenee säilyy ennallaan vähenee muuttuu harrastukseksi toiminta loppuu Kuvio 2. Hevosyrittäjien arviot toiminnan kehittymisestä seuraavan viiden vuoden aikana pääasiallisen toimintamuodon Kuvio 2. mukaan Hevosyrittäjien jaoteltuna. arviot Kaikista toiminnan vastaajista kehittymisestä lähes puolet seuraavan (45%) viiden arvioi vuoden toiminnan aikana laajentuvan pääasiallisen toimintamuodon mukaan jaoteltuna. Kaikista vastaajista lähes puolet (45 %) arvioi toi- vuoteen 2018 mennessä. minnan laajentuvan vuoteen 2018 mennessä. Työpajassa keskusteltua: hevosalan kasvulle on vielä tilaa Työpajassa keskusteltua: hevosalan kasvulle on vielä tilaa Tulevaisuuden hevosyrittäjä koulutuksen tulevaisuustyöpajoissa hevosalan yrittäjät ja ammattilaiset Tulevaisuuden hevosyrittäjä -koulutuksen tulevaisuustyöpajoissa hevosalan keskustelivat hevosalan kehittymisestä. Yksimielinen toteamus oli, ettei hevosalan kasvulle ole näkyvissä yrittäjät ja ammattilaiset keskustelivat hevosalan kehittymisestä. Yksimielinen oli toteamus nähtävissä eniten oli, hajontaa, ettei hevosalan sillä kokee kasvulle kannattavuuden ole näkyvissä vaikeaksi ja laantumista, tulevaisuuden vaan laantumista, vaan kokonaisuutena sen nähdään jatkossa säilyvän ennallaan tai kasvavan. Ravitoimintaan liittyen hämäräksi, kokonaisuutena kun taas osa uskoo sen nähdään kasvuun ja siihen, jatkossa että jotain säilyvän uutta ja ennallaan hyvää on nyt ilmassa. tai kasvavan. Yleisesti ottaen Ravitoimintaan ja tarjonnan liittyen tila koettiin oli melko nähtävissä hyväksi. eniten hajontaa, sillä osa kokee kannat- kysynnän tavuuden vaikeaksi ja tulevaisuuden hämäräksi, kun taas osa uskoo kasvuun Keskusteluissa korostui nuorisotyön merkitys ja nuorten kasvaminen tulevaisuuden yrittäjiksi. Hevosen ja siihen, että jotain uutta ja hyvää on nyt ilmassa. Yleisesti ottaen kysynnän laadulliset ja tarjonnan tavoitteet tila ja motiivit koettiin ovat melko voimakkaita, hyväksi. halu työskennellä hevosten kanssa on monien vetovoima kantaa ja todennäköistä on, että ala houkuttelee työpaikkana jatkossakin. Yritystoimintaan liittyvät harrastajien ja alalle kouluttautuvien unelma. Keskusteluissa korostui nuorisotyön merkitys ja nuorten kasvaminen tulevaisuuden yrittäjiksi. Hevosen vetovoima kantaa ja todennäköistä on, että Uhkakuvan muodostaa työssä jaksaminen, joka puhutti työpajaan osallistuneita. Huolenaihe oli nähtävissä keskustelujen lisäksi myös kyselyn tuloksista. Kehittämisehdotuksia työssä jaksamiselle olivat töiden ala houkuttelee työpaikkana jatkossakin. Yritystoimintaan liittyvät laadulliset tavoitteet ja motiivit ovat voimakkaita, halu työskennellä hevosten kans- organisointi, koneellistaminen, töiden ulkoistaminen ja ostopalvelut. Fyysisen työmäärän vähentyessä jää sa on monien harrastajien ja alalle kouluttautuvien unelma. Uhkakuvan muodostaa työssä jaksaminen, joka puhutti työpajaan osallistuneita. Huolenaihe oli nähtävissä keskustelujen lisäksi myös kyselyn tuloksista. Kehittämisehdotuksia työssä jaksamiselle olivat töiden organisointi,

22 Hevosyrittäjyys laajenee vai vähenee? 21 koneellistaminen, töiden ulkoistaminen ja ostopalvelut. Fyysisen työmäärän vähentyessä jää enemmän aikaa ajatustyölle ja yritystoiminnan kehittämiselle. Jaksamisen kannalta on tärkeää tehdä jotain aivan muuta kuin työskennellä hevosten parissa. Liikuntaharrastukset ja koulutuksiin osallistuminen ovat irtiottoja arjesta. Johtopäätökset: toimintamuotojen välillä on eroja Toimintamuotokohtaisessa tarkastelussa näkyy ratsastuspalvelujen, karsinapaikkojen vuokrauksen ja muun palveluntarjonnan laajentamisaikeet jopa yleisempänä kuin vuoden 2010 selvityksessä. Kenties tämä kuvaa sitä, että vuonna 2010 ennakoitiin taloustilanteen heikentyvän, kun taas tällä hetkellä uskotaan taloustilanteen parantuvan seuraavan viiden vuoden aikana. Toisaalta näkymä ei ole täysin yksiselitteinen, sillä myös ratsastuspalveluissa näkyy vähentämis- ja lopettamisaikeita. Eläinsuojia ja talliolosuhteita koskevan lainsäädännön (eläinsuojelulaki ja asetus, MMM:n päätös 14/ EEO/1998) myötä sisäkorkeuksien ja karsinakokojen vaatimusten täyttyminen voi joillain talleilla aiheuttaa vähentämis- tai lopettamissuunnitelmia. Ravihevosten valmennuspalvelut poikkeavat muista, sillä yrityksissä laajennetaan vähemmän ja vähennetään enemmän kuin keskimäärin vastaajien joukossa. Ravivalmentajien mielialoihin vaikuttavat erityisesti ravipelien pelivaihdon kehitys ja siitä käytävä keskustelu sekä vaikutus palkintotasoon. Myös aiemmissa selvityksissä on havaittu, että ravitoiminta elää melko vakiintunutta vaihetta. Yritystoimintaa on harjoitettu kauan ja kun haluttu taso on saavutettu, on pääpaino ollut ennallaan säilyttämisessä. Ravimaailmassa tapahtuu parhaillaan useita hyviä asioita näkyvyyden ja kansainvälisen menestyksen saralla. Menestyneet ravitähdet, kuten Brad de Veluwe, ovat viestinnällisesti arvokkaita ilmiöitä ja suuret ravitapahtumat kiinnostavat yleisöä. Uusia, nuoria ravivalmentajia ja ohjastajia, on ollut julkisuudessa ja tv-näkyvyyden parannuttua kiitettävästi esillä. Positiivisuutta on ilmassa, mutta ennen kuin se näkyy ravivalmentajien lompakossa, vie aikaa. Kokonaisuudessaan palkintotaso on Suomen Hippoksen vuosikertomuksen (2012) mukaan kehittynyt, sillä raviradat maksoivat vuonna ,3 prosenttia enemmän palkintoja vuoteen 2011 verrattuna. Hevospelivaihto on pysynyt melko vakiintuneella tasolla, nousten 0,6 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen Ilahduttavaa on, että kasvatustoiminnassa on näkyvissä laajentamissuunnitelmia, vaikka kasvatuksessa tiedetään yleisesti ottaen olevan haasteellinen vaihe. Suomessa syntyneiden varsojen lukumäärät ovat vähentyneet vuosien 2011 ja 2012 aikana suomenhevosten osalta 6,5 prosenttia, lämminveristen ravihevosten osalta 8,7 prosenttia ja ratsu- ja ponivarsojen osalta 9,7 prosenttia (Suomen Hippoksen vuosikertomus 2012). Epävarma taloustilanne on heijastunut varsojen myyntiin ja kannattavuuteen. Muutokset kansallisessa kotieläintuessa voivat vaikuttaa kasvattajien suunnitelmiin, samoin talliolosuhteita koskeva lainsäädännön

Hevosalan fiilisbarometri 2015

Hevosalan fiilisbarometri 2015 Hevosalan fiilisbarometri 2015 Yhteenveto tuloksista Sirpa Pussinen ja Terhi Thuneberg Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) Kyselyprojektissa mukana HAMKin hevostalouden opiskelijat Riikka Alijoki, Marika

Lisätiedot

Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus

Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen (2010 2014) raportti Sirpa Pussinen Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon

Lisätiedot

www.hevosyrittaja.fi Kasvatustoiminnan näkökulma HEVOSYRITYS KYSELYN (2013) TULOKSIA Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Jalostuspäivät 2014

www.hevosyrittaja.fi Kasvatustoiminnan näkökulma HEVOSYRITYS KYSELYN (2013) TULOKSIA Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Jalostuspäivät 2014 Kuva Janina Suokas Kasvatustoiminnan näkökulma HEVOSYRITYS KYSELYN (2013) TULOKSIA Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Jalostuspäivät 2014 www.hevosyrittaja.fi Jalostuspäivien kasvatustoiminnan TULEVAISUUS

Lisätiedot

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Julkaistu 12.10.2012 Hevosalan yhteistyöseminaarissa Ypäjällä Hevostalouden tulevaisuuden näkymiä ja kehittämiskohteita Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON 2010-2013 1. Tavoitteet Vahvistaa hevosalan kilpailukykyä ja laadukkaita palveluja - Lisäämällä hevosalan yrittäjien osaamista ja vahvistamalla yrittäjyysasennetta - Parantamalla

Lisätiedot

Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry. Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012

Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry. Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012 Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012 Hevosmäärän historia 375 000 31 500 75 000 130 000 Hevosmäärän jakautuminen Hevostalouden tunnuslukuja Suomessa n. 75 000

Lisätiedot

Katsaus hevosalan yritystoimintaan

Katsaus hevosalan yritystoimintaan Katsaus hevosalan yritystoimintaan raportti hevosyrittäjyys 2009 -kyselystä Sirpa Pussinen & Terhi Thuneberg Katsaus hevosalan yritystoimintaan raportti hevosyrittäjyys 2009 -kyselystä Sirpa Pussinen &

Lisätiedot

SUOMALAINEN HEVOSYRITTÄJÄ

SUOMALAINEN HEVOSYRITTÄJÄ SUOMALAINEN HEVOSYRITTÄJÄ Uudistuva hevostalous, Hevosyrittäjyyskysely 2017 Hevosyrittäjäuutiset 12.5.2017 Mustiala Markku Saastamoinen, Luke Vastaajien jakautuminen 25 % 75 % 575 vastausta; 75 yrittäjiä

Lisätiedot

Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen

Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen MTK:n maatalous- ja maaseutupolitiikan AMK-konferenssi 19.3.2015 Maarit Hollmén, MTK Hevosmäärän historia 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

- puheenjohtajien yhteenvedot, osallistujien priorisointi numeroina

- puheenjohtajien yhteenvedot, osallistujien priorisointi numeroina Learning cafe- TIIVISTELMÄ TYÖPAJOJEN TULOKSISTA HEVOSALA 2020 Neuvonta, koulutus ja kehittäminen Ke 25.5.2011, OSANA HEVOSALAN YHTEISTYÖSEMINAARIA Alustuksena: Hevosalan tulevaisuustyöpajan tulokset,

Lisätiedot

Asiasanat Hevonen, hevostalous, yrittäjyys, hevoskasvatus, jalostus. Maataloustieteen Päivät 2016 www.smts.fi 1

Asiasanat Hevonen, hevostalous, yrittäjyys, hevoskasvatus, jalostus. Maataloustieteen Päivät 2016 www.smts.fi 1 Kilpailukykyinen hevostalous tarvitsee kotimaista kasvatusta Thuneberg Terhi 1, Pussinen Sirpa 1, Mäenpää Minna 2 ja Louhelainen Suvi 2 1 Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustialantie 105, 31310 Mustiala, etunimi.sukunimi@hamk.fi

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Hankkeiden merkitys toimialan kehittämiselle. Hevosalan verkostot. Sirpa Pussinen Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) Lahti Sivu

Hankkeiden merkitys toimialan kehittämiselle. Hevosalan verkostot. Sirpa Pussinen Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) Lahti Sivu Hankkeiden merkitys toimialan kehittämiselle Hevosalan verkostot Sirpa Pussinen Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) Lahti 10.5.2017 Sivu 1 9.5.2017 Tradenomi YAMK YAMK, Laurea-amk; opinnäytteenä Suomenhevosen

Lisätiedot

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Markku Saastamoinen Luonnonvarakeskus Luke Suomenhevosen jalostusohjesäännön uudistaminen, Tampere 9.5.2015 Yhteiskunnan muutos hevostalouden

Lisätiedot

HEVOSALAN TULEVAISUUDEN MENESTYSTEKIJÖITÄ JA OSAAMISTA

HEVOSALAN TULEVAISUUDEN MENESTYSTEKIJÖITÄ JA OSAAMISTA HEVOSALAN TULEVAISUUDEN MENESTYSTEKIJÖITÄ JA OSAAMISTA Markku Saastamoinen MTT HEVOSTUTKIMUS Mahdollisuuksien hevonen, Tulevaisuuspäivä, Espoo 2.4.2014 Tulevaisuus? Hevosala tunnetusti suhdanneherkkä ja

Lisätiedot

Tulevaisuudesta ei voi tietää mitään varmaa, mutta on hyödyllistä ajatella niin kuin tietäisimme siitä jotain Jokinen, L. 2011

Tulevaisuudesta ei voi tietää mitään varmaa, mutta on hyödyllistä ajatella niin kuin tietäisimme siitä jotain Jokinen, L. 2011 Hevosalan yhteistyöseminaari Ypäjä 25.5.2011 Suvi Louhelainen, HAMK/Hevosyritys huippukuntoon -hanke Hevostalouden vaihtoehdot- TULEVAISUUDENKUVIA Kuva: Hippola Kuva: Hippola Tulevaisuudesta ei voi tietää

Lisätiedot

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat. Havaintoja hevosyritysten johtamisesta

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat. Havaintoja hevosyritysten johtamisesta Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat Havaintoja hevosyritysten johtamisesta Miksi hanke ja tutkimus? Kasvava toimiala Harrastuksesta yritystoimintaa Suuret kiinteät kulut Suuret riskit Heikko

Lisätiedot

Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta

Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta Ely:n kokemuksia käynnissä olevista hankkeista Uusien hankkeiden suunnitteluun näkemyksiä Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Ypäjä 24.5.2011 Hevosalan

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

Hevosyritys huippukuntoon valtakunnallisen koulutushankkeen loppuraportti 2014

Hevosyritys huippukuntoon valtakunnallisen koulutushankkeen loppuraportti 2014 Hevosyritys huippukuntoon valtakunnallisen koulutushankkeen loppuraportti 2014 Sirpa Pussinen Hevosyritys huippukuntoon valtakunnallisen koulutushankkeen loppuraportti 2014 Sirpa Pussinen Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Katsaus hevosalan yritystoimintaan

Katsaus hevosalan yritystoimintaan Katsaus hevosalan yritystoimintaan raportti hevosyrittäjyys 2009 -kyselystä Sirpa Pussinen & Terhi Thuneberg Katsaus hevosalan yritystoimintaan raportti hevosyrittäjyys 2009 -kyselystä Sirpa Pussinen &

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Hevonen kaavoituksessa, rakentamisessa ja ympäristössä seminaari. Lahti 15.4.2014 Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomi

Hevonen kaavoituksessa, rakentamisessa ja ympäristössä seminaari. Lahti 15.4.2014 Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomi Hevonen kaavoituksessa, rakentamisessa ja ympäristössä seminaari Lahti 15.4.2014 Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomi SUOMESSA HEVOSTIHEYS ASUKASTA TAI 1000 /ha KOHDEN ON ERITTÄIN PIENI VERRATTUNA MONEEN

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 19. Sirpa Pussinen, Jukka Korhonen, Ilpo Pölönen, Rauni Varkia KASVAVA HEVOSALA

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 19. Sirpa Pussinen, Jukka Korhonen, Ilpo Pölönen, Rauni Varkia KASVAVA HEVOSALA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 19 Sirpa Pussinen, Jukka Korhonen, Ilpo Pölönen, Rauni Varkia KASVAVA HEVOSALA Hevosalan kehitysnäkymiä Suomessa Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 19

Lisätiedot

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria. HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.fi Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta. projektipäällikkö Heini Iinatti

Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta. projektipäällikkö Heini Iinatti Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta projektipäällikkö Heini Iinatti Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma Laadittiin 2008, valmis 2009 Tunnistettiin kehittämistarpeet Määriteltiin

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

S U O M E N H I P P O S Strategia

S U O M E N H I P P O S Strategia S U O M E N H I P P O S Strategia 2018 2020 Missio Nykyaikainen ja kehittyvä Kasvavan hevosalan asiakaslähtöinen tuki- ja palveluorganisaatio Visio Hyvinvoiva hevonen keskiössä Suomen Hippos on yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Ypäjällä

Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Ypäjällä Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Ypäjällä Työn aiheen valintaan johtivat omat kokemukseni sekä hevosurheilun harrastajana että hevosalan koulutettuna työntekijänä kuin myös pitkä kokemus vapaaehtoisella

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN

MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Mahdollisuuksien hevonen -hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaa www.suomifinland100.fi Miksi? Suomenhevonen on kulkenut suomalaisten rinnalla koko

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Hevostalouden kannatteleva voima

Hevostalouden kannatteleva voima Hevostalouden kannatteleva voima Katariina Suvitaival 17.03.2011 Hevostutkimuksen päivä/ksu 1 Aiheen esittely Hevosala kasvaa - mihin se nojaa Koulutus TUKIPALVELUT Neuvonta Hallinto Tiedotus ERIKOISOSAAMINEN

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on loistava, monipuolinen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE

HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE 13.04. 15.10.2010 1 Hevosvoimaa -esiselvityshanke Rahoittaja Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry., hallinnoija Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy Esiselvityshanke 13.4.

Lisätiedot

Maaseutu mahdollistajana katalyyttinä hevonen. Leena Rantamäki-Lahtinen MTT taloustutkimus

Maaseutu mahdollistajana katalyyttinä hevonen. Leena Rantamäki-Lahtinen MTT taloustutkimus Maaseutu mahdollistajana katalyyttinä hevonen Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi MTT taloustutkimus 31.5.2011 Taustaa Siitä huolimatta, että maailma kaupungistuu nopeasti, maaseutualueet

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille

Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille Nuori2017 28.3.2017 Työpajatoiminnan vaikuttavuus ja Sovari-mittari Reetta Pietikäinen Valtakunnallinen työpajayhdistys Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastuksen kasvulukuja Kansallisen liikuntatutkimuksen tulosten perusteella. Tämä artikkeli päivitetään, kun uusi tutkimus valmistuu. Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastusharrastus

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin?

Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin? Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin? Helsingin yrittäjät Elon työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointikysely 8.1.-16.1.2018 N=366 Kiitos aktiivisuudesta! Vastaajien taustatietoja Helsingin yrittäjät,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

UKKO.fi käyttäjäkysely 2017

UKKO.fi käyttäjäkysely 2017 UKKO.fi käyttäjäkysely 2017 UKKO.fi kevytyrittäjien käyttäjäprofiili Tämän vuotisen käyttäjäkyselyn tavoitteena oli kartoittaa UKKO.fi laskutuspalvelun kautta kevytyrittäjinä itsensä työllistävien ammattilaisten

Lisätiedot

Tallien toimintaympäristöt Jalostuspäivät 2009 Minna-Liisa Heiskanen Suomen Hevostietokeskus ry

Tallien toimintaympäristöt Jalostuspäivät 2009 Minna-Liisa Heiskanen Suomen Hevostietokeskus ry Tallien toimintaympäristöt Jalostuspäivät 2009 Minna-Liisa Heiskanen Suomen Hevostietokeskus ry Lainsäädäntö määrittää oikeudet ja velvollisuudet; tallitoimintaa sääteleviä lakeja ja säädöksiä Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

10.12.2014. TEK Martti Kivioja 10.12.2014

10.12.2014. TEK Martti Kivioja 10.12.2014 1 kartoittaa työsuhteen ja sivutoimiyrittäjyyden yhdistämiseen liittyviä ongelmakohtia akateemisen sivutoimiyrittäjän näkökulmasta, kartoittaa akateemisten sivutoimiyrittäjien palvelu- ja edunvalvontatarpeita

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Hevosalan yrittäjyyskartoitus Satakunnassa

Hevosalan yrittäjyyskartoitus Satakunnassa Hevosalan yrittäjyyskartoitus Satakunnassa Nykytoiminnan ja kehittämistarpeiden kartoittaminen - kysely alan toimijoille Hevostaloutta harjoittavan nimi Tallin / Yrityksen nimi Lähiosoite Postinumero (

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

UUSI HEVOSTALOUS hevosen muuttuva tehtävä ja merkitys

UUSI HEVOSTALOUS hevosen muuttuva tehtävä ja merkitys UUSI HEVOSTALOUS hevosen muuttuva tehtävä ja merkitys MMT, dos. Markku Saastamoinen MTT kotieläintuotannon tutkimus Kulttuuripolitiikan päivät 2014, Joensuu 24.-25.5.2014 Hevostalouden ja hevosen roolin

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014 Pankki yritysten kumppanina Kari Kolomainen 31.3.2014 Nordea haluaa olla mukana tukemassa yritysten kasvua Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Vahvuus syntyy hyvästä kannattavuudesta,

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Tervetuloa. ratsastamaan!

Tervetuloa. ratsastamaan! Tervetuloa ratsastamaan! Miksi ratsastus? Hevoset ovat ihania. Siihen kiteytyy, miksi 170 000 suomalaista ratsastaa. Ratsastus tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia harrastaa monin eri tavoin. Hevosen kanssa

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Hankkeen tavoitteet ja toimintasuunnitelma Hanke on tiedotushanke, jonka tavoitteena on ruokamatkailuun ja se kehittämiseen

Lisätiedot

2 Hevosala vaikuttaa, työllistää ja liikuttaa

2 Hevosala vaikuttaa, työllistää ja liikuttaa 2 Hevosala vaikuttaa, työllistää ja liikuttaa Sirpa Pussinen ja Terhi Thuneberg 2.1 Hevonen harrastus- ja virkistyskumppanina Hevosala tuo kuntaan harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia ja asiakkaita myös

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Tavoitteet yrittäjyysosiolle

Tavoitteet yrittäjyysosiolle LADEC Yrittäjyyden kehittäminen Elinvoimaa Metsästä hanke 2012-2014 LOPPUSEMINAARI Petri Jalkanen, Tavoitteet yrittäjyysosiolle Metsäpalveluyrittäjyyden vahvistaminen Metsaan.fi alustan avulla työtilaisuuksia

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Hannele Aalto, Viikinkilinna / Vaellustalli Toreson Satu Haagmann, Luomajärven Hevoskievari Oy Suvi Louhelainen, Suomen Hippos ry Riku Leppänen,

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTELIAISUUS INNOSTUS KORKEAKOULUELÄMÄN JÄLKEINEN OSAAMINEN QUO VADIS :

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot