Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus"

Transkriptio

1 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Sirpa Pussinen

2 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Sirpa Pussinen Hämeen ammattikorkeakoulu

3 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Sirpa Pussinen painettu ISBN ISSN HAMKin julkaisuja 7/2013 e-julkaisu ISBN (PDF) ISSN X HAMKin e-julkaisuja 17/2013 Hämeen ammattikorkeakoulu ja kirjoittajat JULKAISIJA PUBLISHER Hämeen ammattikorkeakoulu PL HÄMEENLINNA puh. (03) Ulkoasu ja taitto: HAMK Julkaisut Kannen kuva: Anne Friis Painopaikka: Tammerprint, Tampere Hämeenlinna, marraskuu 2013

4 Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 7 Monen palan summa... 9 Tekijänä Hevosyritys huippukuntoon -hanke ( )... 9 Hevosyritysten tulevaisuuskysely...10 Kokemukset ja näkemykset osana katsausta...11 Hevosyrittäjyys Suomessa Hevosyritysten tulevaisuuskyselyn perustiedot Hevosyrittäjyys laajenee vai vähenee? Kyselyn mukaan osa laajentaa ja osa lopettaa...19 Työpajassa keskusteltua: hevosalan kasvulle on vielä tilaa Johtopäätökset: toimintamuotojen välillä on eroja...21 Hevosyrityksen elinkaari Kysyntään uskotaan Tulokset kertovat kysyntänäkymien myönteisyydestä...25 Työpajassa keskusteltua: hevosyritys nykyajan mummola...26 Johtopäätökset: kysynnän kasvu ei ole itsestäänselvyys...27 Kuluttajatutkimuksille tarvetta...27 Kannattavuusnäkymät nyt ja lähivuosina Kysely osoitti kannattavuusnäkymien vaihtelun Työpajassa keskusteltua: oikea hinnoittelu tärkeää Johtopäätökset: suunta eteenpäin...31 Tulevaisuuden vastuullinen hevosyritys Toimitusjohtajan ja hevososaajan yhdistelmä Yrittäjän näkökulma Onnentunnetta ei voi ostaa kaupan hyllyltä Hevosyrittäjien arviot kehittämiskohteista Ympäristöasioille ja hevostaidoille parhaimmat arvosanat...37 Yrittäjien jaksaminen ja liiketoimintaosaaminen tarvitsevat tukea... 38

5 Hevonen sielun peilinä Opinnäytetöiden tulosnurkka Hevoskasvatustoiminnan menestystekijät Ravivalmennuspalveluiden kehittämistarpeet Hevosyrittäjä taiteilee jaksamisen ja hyvinvoinnin trapetsilla...45 Ratsastustuntien hinnoissa suurta vaihtelua...47 Työaikaa kuluu rutiineihin Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen vaikuttavuus Vaikutusta yrittäjän arkeen...51 Tiedon lisäksi toisten tapaamista...52 Koulutuksille tarvetta jatkossakin Yrityksen kehitysvaiheisiin vastaavaa kehitystyötä Ohjausryhmän arvio Hevosyritys huippukuntoon -hankkeesta Onnistumisia ja kehittämisen paikkoja...57 Ajatuksia tulevaisuuteen...59 Yhteenveto tulevaisuuden menestystekijöistä Hevosala muuttuu ja kehittyy...62 Yritykset ovat erilaisia Hevoskasvatus edelleen keskiössä Menestystekijänä osaaminen Menestyvä hevosala mahdollisuuksien hevonen ABSTRACT A growing equine industry...67 Challenges and possibilities The national cooperation project for equine entrepreneurs...69 LÄHTEITÄ... 70

6 5 ESIPUHE Suurin kiitos tämän Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsauksen julkaisemisesta kuuluu sille aktiiviselle hevosalan ammattilaisten ja yrittäjien joukolle, joka on osallistunut valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen koulutuksiin, kyselyihin ja keskusteluihin. Hevosalan ammattikunnassa loistaa osaajien joukko, joka ideoillaan ja teoillaan vie koko hevosalaa eteenpäin. Kiitokset kuuluvat yhtä lailla hankkeen ohjausryhmälle, joka ensiaskelista alkaen on tehnyt hyvää yhteistyötä, tuonut laajaa tiedotusapua ja asiantuntemusta toteutukseen. Ohjausryhmässä ovat olleet mukana Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry, MTK ry, MTT Hevostalous, Hippolis, Hevosopisto Oy, Suomen Ravivalmentajat ry, Suomen Hevosenomistajien keskusliitto ry, ProAgria Etelä-Suomi ry, Suomen Hevostietokeskus ry, Maaseutuvirasto ja Hämeen ELY-keskus. Hankkeen rahoituslähteenä on ollut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ( ). Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut hevosalan tutkija ja moniosaaja, MTT Hevostalouden Markku Saastamoinen. Suvi Louhelaiselle kuuluu erityiskiitos hankkeen projektikoordinaattorina toimimisesta vuosien aikana. Hämeen ammattikorkeakoulun osaajia on osallistunut hankkeen eri vaiheisiin. Lehtori Terhi Thuneberg on hevosalan asiantuntemuksellaan ollut kumppanina koko projektin ajan, erityisesti opiskelijayhteistyössä. Lehtori Reetta Ahola on tehnyt kartta-aineistot hevosyritysten sijoittumisesta Suomen kartalle. HAMKin viestintäpalvelut ovat vastanneet julkaisun taitosta ja visuaalisesta ilmeestä. Jukka Korhonen, Tapani Pöykkö ja Aki Haimi ovat olleet tukena ja viestinvälittäjinä. Opiskelijaprojektit ja opinnäytetyöt ovat olleet arvokkaita tietolähteitä matkan varrella. Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) päätehtävänä on ollut hevosyrittäjien koulutus ja tämä katsaus on ikään kuin laaja, eri näkökulmia ja kehityskohteita esille tuova loppuraportti. Sisältö ja johtopäätökset on koottu kaikista niistä palasista, joita kuluneen kolmen vuoden aikana on hankkeessa kuultu, koettu, nähty ja luettu. Katsauksella välitämme terveisiä ja viestiä siitä, mitä hevosyrittäjille kuuluu.

7 6 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Katsaus on suunnattu hevosalan ammattilaisille, hevosalasta kiinnostuneille, päätöstentekijöille, rahoittajille, kehittäjille ja opiskelijoille. Henkilökohtaisesti tunnen aina hiljaista hämmennystä sen edessä, kuinka suurella sydämellä ihmiset hevosalalla työtään tekevät. Hyvinkäällä Sirpa Pussinen Hämeen ammattikorkeakoulu Kuva: Sirpa Pussinen

8 7 TIIVISTELMÄ Hämeen ammattikorkeakoulun Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen osana on tehty hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus. Katsauksessa ovat tarkastelussa hevosyritysten laajentamis- ja vähentämissuunnitelmat sekä kysyntä- ja kannattavuusnäkymät vuosina 2013 ja Pääaineistona on ollut kysely, johon vastasi 166 hevosalan yrittäjää. Muita tietolähteitä ovat olleet hevosyrittäjien työpajatyöskentelyn tulokset ja ammattikorkeakouluissa tehdyt opinnäytetyöt. Johtopäätöksenä on, että hevosala kokonaisuutena jatkaa kehittymistään ja kasvuaan lähitulevaisuudessa. Kyselyn perusteella laajentamisaikeita oli noin puolella (45 %) vastaajista. Yritystoiminnasta poistuvien, joko harrastukseen siirtyvien tai kokonaan lopettavien, lukumäärä (alle 2 % vuosittain) ei ole merkittävästi muuttunut verrattuna aiempiin vuosiin. Hevosyrittäjät uskovat kysynnän kehittymiseen, sillä suurin osa (70 %) koki kysyntätilanteen kehittyvän vuoteen 2018 mennessä erittäin tai melko hyväksi. Kannattavuusnäkymien arvioinnissa sitä vastoin näkyi enemmän vaihtelua: vuoteen 2018 mennessä 43 % vastaajista kokee kannattavuuden erittäin tai melko hyväksi, 42 % tyydyttäväksi tai välttäväksi ja loput (14 %) heikoksi tai erittäin heikoksi. Tämä kuvastaa, että yrittäjien mielestä asiakkaita ja kiinnostusta hevosalaa kohtaan on, mutta toiminnan kannattavuus ei ole vastaavalla tasolla. Kannattavuuden kehittymiseen vaikuttavat hevosyritysten investoinnit infrastruktuuriin ja hevosten ylläpitoon. Kannattavuuden parantamisessa oikea hinnoittelu, realistinen kannattavuussuunnittelu ja yhteistyöllä saavutettavat kustannusedut ovat avainasemassa. Tärkeitä hevosalan yritystoiminnan kehittämiskohteita ovat hevosten hyvinvointia ja yrittäjien liiketoimintaosaamista edistävät toimenpiteet. Yritykset tarvitsevat tukea eri kehitysvaiheissaan, oli kyseessä aloittava yrittäjä tai jo toimintaansa vakiinnuttanut. Nuorisotyö tuo uusia harrastajia, urheilun huippuja ja tulevaisuuden yrittäjiä hevosalalle. Hevosurheilu, vahvat tunteet sekä hevosen ja ihmisen välinen suhde muodostavat vetovoiman, joka on ainutlaatuinen ja siksi kilpailukykyinen vapaa-ajan aktiviteettien joukossa.

9 8 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Valtakunnallisessa Hevosyritys huippukuntoon -koulutushankkeessa ( ) on järjestetty eri puolella Suomea koulutuspäiviä (43 päivää), joihin on osallistunut yli osallistujaa. Osallistujille tehdyn arviointikyselyn perusteella koulutuksiin osallistumisen motiivit liittyivät tiedonhaun lisäksi vertaistukeen ja toisten tapaamiseen. Koulutuksilla on ollut merkittävästi vaikutusta pitkän tähtäimen suunnitteluun, ympäristöasioiden huomioimiseen, markkinointiin ja hinnoitteluun. Hevosalan alueelliselle ja valtakunnalliselle hanketoiminnalle on tarvetta tulevaisuudessakin. Erityisen myönteistä hankkeessa on ollut hevosalan toimijoiden hyvä yhteistyö. Valtakunnallinen Hevosyritys huippukuntoon -hanke Kesto: Pääkohderyhmä: Hevosalan yrittäjät ja toimintaa suunnittelevat Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Yhteistyössä: Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry, MTK ry, MTT Hevostalous, Hippolis, Hevosopisto Oy, Suomen Ravivalmentajat ry, Suomen Hevosenomistajien keskusliitto ry, ProAgria Etelä- Suomi ry, Suomen Hevostietokeskus ry, Maaseutuvirasto Rahoitus: EU-osarahoitteinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma / Hämeen ELY-keskus

10 9 Monen palan summa Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsauksen taustalla on tarve tietää, mitä hevosalan yrittäjille kuuluu. Toimialan seuranta ja ennakointi on erityisen tärkeää, sillä hevosalalle on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut uusia yrityksiä ja harrastus on tavoittanut yhä useamman suomalaisen. Viime vuosina vallinnut heikko taloustilanne on herättänyt kysymyksen siitä, millaisena hevosalan yrittäjät, uudet ja konkarit, kokevat hevosalan tulevaisuuden. Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen päätehtävä on ollut hevosyrittäjien koulutus ja tämä katsaus on siten ennemminkin laajennettu loppuraportti, jossa tarkastellaan hevosyrittäjien ajankohtaisia asioita. Lisäksi katsaus sisältää Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen arvioinnin ja pohdinnan valtakunnallisen hanketoiminnan vaikuttavuudesta. Raportissa on hyödynnetty opiskelijaprojekteja ja nettikyselyjä. Tässä yhteydessä hevosalalla tarkoitetaan koko toimialaa, sisältäen eri toimintamuodot, kuten kasvatustoiminnan, ratsastuspalvelut, ravivalmennuksen ja muut erikoistuneet palvelut. Hevosalaan linkittyvät mm. eläinlääkintä-, kengitys- ja lomituspalvelut, rehut, kaupanala, rakentaminen ja muut investoinnit. Hevosalan yritystoiminnalla/ yrittäjillä tarkoitetaan hevosten parissa työskenteleviä ammattilaisia, jotka saavat toimeentulonsa osa- tai kokoaikaisesta yritystoiminnasta. Tekijänä Hevosyritys huippukuntoon -hanke ( ) Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus on osa valtakunnallista Hevosyritys huippukuntoon -hanketta, jonka päätehtäviä ovat olleet koulutukset hevosyrittäjille ja toimintaa suunnitteleville sekä Hevosyrittäjä-oppaiden kokoaminen. Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen päätavoitteena on ollut edistää yrittäjien liiketoimintaosaamista. Koulutusten ja oppaiden teemoja ovat olleet liiketoiminta ja johtaminen, ympäristöasiat, tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen sekä hevoskasvatus. Koulutuksiin (43 päivää)

11 10 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti on osallistunut yli osallistujaa eri puolelta Suomea. Taulukkoon 1 on koottu hankkeen keskeisimmät numeeriset tulokset. Koulutusmateriaalit ja oppaat löytyvät hevosyrittaja.fi -sivuilta. Taulukko 1. Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen keskeisimmät tulokset syksyyn 2013 mennessä. Oppaat ja koulutusten luentomateriaalit ovat luettavissa sivuilla. HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON -HANKE Osallistujat oppilastyöpäivinä Osallistujat eri henkilöinä 746 Koulutuspäivien lukumäärä 43 Verkkokoulutuspäivien lukumäärä 3 Koulutuspäivät keskimäärin / ELY-keskus 3 Kansainvälinen ammattimatka (Ruotsi, Tanska) 1 Oppaat ja julkaisut 5 Lehtijutut printtimediassa 54 Radio ja TV-jutut 6 Ohjausryhmän kokoukset 8 Henkilötyövuodet ( mennessä) 3,49 Kokonaiskustannusarvio (euroa), josta yksityisen rahoituksen osuus 10 % Hevosyritysten tulevaisuuskysely Hevosalan yritysten profiilia ja yrittäjyyden muutoksia on seurattu aiemmissa hankkeissa, Kasvava hevosala - hevosalan kehitysnäkymiä Suomessa -raportissa (Laurea-ammattikorkeakoulu 2007) sekä Katsaus hevosalan yritystoimintaan -raportissa (Hämeen ammattikorkeakoulu 2010). Toistuvaa seurantabarometriä ei hevosalalla toistaiseksi tehdä, mutta tässä tulevaisuuskatsauksessa jatkamme aiempien selvitysten ja ajankohtaisten aiheiden edelleen käsittelyä. Tämä raportointi poikkeaa aiemmista selvityksistä siten, että näissä on ollut erilainen rahoituspohja ja kyselyn toteuttajana Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Hevosyritysten tulevaisuuskyselyn vastaukset ovat tämän katsauksen pääaineisto. Kysely tehtiin helmikuussa 2013 HAMKin hevosagrologi-opiskelijoiden Anna Koskelan ja Emma Laineen kanssa. Perustietojen lisäksi kysymykset käsittelivät yritysten laajentamis- tai vähentämissuunnitelmia, kysyntä- ja kannattavuusnäkymiä sekä arvioita hevosalan nykytilasta ja kehittämiskohteista.

12 Monen palan summa 11 Kysely toteutettiin sähköisenä, jolloin sitä oli helppo laajasti levittää internet-sivujen ja sähköpostien välityksellä. Nettikyselyn etuna oli tehokas tiedon keruu ja aineiston sujuva käsiteltävyys. Riittävän suuren vastausmäärän saamiseksi lähetimme postitse saatekirjeen Suomen Ratsastajainliiton jäsentalleille (320 kpl) ja Suomen Hippoksen ammattilisenssin omaaville ravivalmentajille (160 kpl). Hevosurheilu-lehdessä julkaistiin uutinen ja kumppaneiden (Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto, Hippolis, SHKL) nettisivuilla olivat sekä tiedote että linkki kyselyyn. Näillä keinoilla kyselyyn vastasi 166 vastaajaa, jotka harjoittivat osa- tai kokoaikaisesti hevosalan yritystoimintaa. Sähköisesti tehdyn kyselyn heikkoutena on, ettei vastaajien profiili täysin edusta koko hevosalaa. Ikäjakauma tai vastaajien lukumäärä toimintamuodoittain eivät kuvaa todellisuutta. Esimerkiksi kasvatustoimintaa harjoittavien osuus oli pieni. Vaikka vastausten lukumäärää (166 kpl) voi kaikkiaan pitää kohtuullisena, on toimintamuotokohtaiset johtopäätökset tehtävä harkiten. Raportin kirjoittamisessa on hyödynnetty myös muita lähteitä ja aikaisempia selvityksiä. Kokemukset ja näkemykset osana katsausta Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen viimeisenä koulutuskokonaisuutena järjestettiin kolmipäiväinen Tulevaisuuden hevosyrittäjä -koulutus, jossa yksi päivä oli omistettu tulevaisuuden visioinnille. Hyvinkäällä pidettyyn tilaisuuteen osallistui 27 yrittäjää tai toimintaa suunnittelevaa. Uutena asiana testasimme verkkokoulutusta, jonka kautta osallistujia oli noin 30 päivää kohden. Tämä koulutukseen osallistuneiden ammattilaisten joukko oli arvokas asiantuntijaryhmä katsauksen kokoamisessa. Osana koulutusta teimme ryhmätöitä Tulevaisuuden tekijät -työpajoissa, joissa kävimme läpi hevosalan yrittäjyyden nykytilaa, kannattavuus- ja kysyntänäkymiä. Näin saimme tehdyn kyselyn vastauksille rivien välistä -tukea ja syvempää näkemystä. Verkkokoulutukseen osallistuneille oli oma verkkotyöpaja ja mahdollisuus chat-keskusteluun. Nämä monipuoliset keskustelut on huomioitu osana tätä katsausta. Tulevaisuuskyselyn ja työpajojen lisäksi hankkeen koulutuskiertueen aikana on noussut esille lukuisia näkökulmia hevosyrittäjyydestä. Koulutusten vaikuttavuudesta ja toiveista tulevalle ohjelmakaudelle on tehty arviointikyselyt, joiden yhteenvedot ovat osana tätä katsausta. Kehittämisehdotukset hyödyttävät tulevia hankkeiden toteuttajia, hevosalan kehittäjiä ja rahoittajia.

13 12 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Kuva: Anne Friis

14 13 Hevosyrittäjyys Suomessa Suomessa on noin hevosalan yritystoimintaa harjoittavaa tallia. Hevosia on noin (Suomen Hippos 2013). Hevosalan yritystoimintaa harjoitetaan koko maassa, pääpainon ollessa eteläisessä Suomessa. Kartat (kuvat 1, 2 ja 3) kuvaavat yritysten sijoittumista Suomen Ratsastajainliiton jäsentallien ja Suomen Hippoksen ammattilisenssin omaavien ravivalmentajien perusteella. Hevosalan yritykset ovat pienyrityksiä, jotka työllistävät yrittäjän tai yrittäjäpariskunnan lisäksi vaihtelevasti ulkopuolisia työntekijöitä, yleensä yhdestä kahteen työntekijää. Keskimääräinen liikevaihto ratsastuskouluissa ja ravivalmennustalleilla on euron luokkaa, hevospaikkojen lukumäärän ollessa keskimäärin 26 (Pussinen & Thuneberg 2010). Eläinpaikkakohtaiset liikevaihdot ovat Suomessa samansuuruisia kuin Euroopassa yleensä. Eurooppalaista hevostaloutta käsitelleen tutkimuksen (Liljestop 2009) havaintona oli, että liikevaihto on vuosittain hevosta kohden euroa. Suurimmat suomalaiset hevostallit ovat kooltaan 70 hevospaikkaa, liikevaihdon ollessa yli puoli miljoonaa euroa. Työntekijöitä voi olla enimmillään jopa kymmenkunta. Suomessa ei toistaiseksi ole koko maan kattavaa yhtenäistä talli- tai yritysrekisteriä, vaan yhteystiedot ovat koottava eri lähteistä. Suomen Ratsastajainliitto (SRL) ylläpitää jäsentalleistaan rekisteriä, jonka mukaan hyväksyttyjä ratsastuskouluja, harrastetalleja ja yksityistalleja on kaikkiaan noin 320. Ratsastuspalveluita tarjoavia talleja kuitenkin arvioidaan olevan koko maassa noin Ratsastajainliiton hyväksynnän ehtona on tiettyjen tallien puitteisiin ja henkilökunnan koulutukseen liittyvien kriteerien täyttyminen. Vastaavasti järjestö tarjoaa edunvalvontaa ja tukea koulutusten, neuvonnan ja vastuuvakuutusten muodoissa. Suomen Hippos ry ylläpitää lisenssijärjestelmässään tietoa ravivalmentajien lukumäärästä ja taustoista. Ammattilisenssin omaavia valmentajia on noin 160, mutta ravivalmennuspalveluita tarjoavia talleja tiedetään olevan huomattavasti enemmän. Kasvatustoimintaa harjoitetaan tyypillisesti maatalouden ohessa, jolloin maataloustukitukijärjestelmän piirissä olevat tallit kuuluvat maataloushallinnon rekistereihin.

15 14 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Kuva 1. Suomen Ratsastajainliiton hyväksymien tallien (320) sijoittuminen kartalle vuoden 2012 tietojen perusteella. Kartta: Reetta Ahola / HAMK.

16 Hevosyrittäjyys Suomessa 15 Kuva 2. Suomen Hippoksen A1 ja A2 ammattilisenssijärjestelmään kuuluvien ravivalmentajien (160) sijoittuminen kartalle vuoden 2012 tietojen perusteella. Kartta: Reetta Ahola / HAMK.

17 16 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Kuva 3. Yhdistetty kartta, jossa näkyy Suomen Ratsastajainliiton hyväksymien tallien ja ammattiravivalmentajien (Suomen Hippoksen A1 ja A2 lisenssit) sijoittuminen kartalle vuoden 2012 tietojen perusteella. Kartta: Reetta Ahola / HAMK.

18 17 Hevosyritysten tulevaisuuskyselyn perustiedot Hevosyritysten tulevaisuuskyselyyn vastasi 166 hevosalan osa- tai kokoaikaista HEVOSYRITYSTEN yrittäjää (kuvio TULEVAISUUSKYSELYN 1). Kyselyä markkinoitiin PERUSTIEDOT erityisesti Suomen Ratsastajainliiton jäsentalleille ja ammattilisenssin omaaville ravivalmentajille, joiden Hevosyritysten yhteystiedot tulevaisuuskyselyyn olivat helposti vastasi 166 saatavilla. hevosalan osa tai kokoaikaista yrittäjää (kuvio 1). Kyselyä markkinoitiin erityisesti Suomen Ratsastajainliiton jäsentalleille ja ammattilisenssin omaaville Toimintamuodoittain ravivalmentajille, joiden yhteystiedot tarkasteltuna, olivat helposti suurin saatavilla. osa oli ratsastuspalveluita (60 vastaajaa) tai karsinapaikkojen vuokrausta (46 vastaajaa) tarjoavia talleja. Kyselyn menetelmästä johtuen ravivalmennuspalveluita (24) ja kasva- Toimintamuodoittain tarkasteltuna, suurin osa oli ratsastuspalveluita (60 vastaajaa) tai karsinapaikkojen vuokrausta (46 vastaajaa) tarjoavia talleja. Kyselyn menetelmästä johtuen ravivalmennuspalveluita (24) ja tustoimintaa (19) harjoittavia oli suhteellisesti vähemmän kuin todellisuudessa Matkailupalveluita tiedetään ja hevosen olevan. käyttöä Matkailupalveluita osana sosiaali ja terveysalan ja hevosen palveluina käyttöä ilmoitti osana harjoittavansa sosiaa- kasvatustoimintaa (19) harjoittavia oli suhteellisesti vähemmän kuin todellisuudessa tiedetään olevan. li- kaikkiaan ja terveysalan 17 vastaajaa. palveluina ilmoitti harjoittavansa kaikkiaan 17 vastaajaa. Ratsastuspalvelut 60 Karsinapaikkojen vuokraus 46 Ravihevosten valmennus 24 Hevosten kasvatus 19 Hevonen osana sos terv.alan palvelua 11 Hevonen osana matkailupalveluita 6 Kuvio 1. Hevosyritysten tulevaisuuskyselyyn vastaajat (166) lajiteltuna pääasiallisen toimintamuodon Kuvio 1. Hevosyritysten tulevaisuuskyselyyn vastaajat (166) lajiteltuna pääasiallisen toimintamuodon mukaan lukumäärinä. Vastaaja on voinut valita yhden pääasiallisen toimintamuodon. Jäljempänä olevissa mukaan lukumäärinä. Vastaaja on voinut valita yhden pääasiallisen toimintamuodon. Jäljempänä olevissa kuvioissa käytetään toimintamuodoista kuvioissa käytetään toimintamuodoista lyhenteitä. lyhenteitä. Vastaajajoukossa oli edustettuina eri ikäistä ja erilaajuista yritystoimintaa. Maantieteellisesti Etelä Suomi oli parhaiten edustettuna. Siellä tallien määrä on suurempi kuin muualla maassa. Pohjois Suomi, Pohjois Savo ja Itä Suomi sitä vastoin olivat heikoiten edustettuina. Suurin osa vastaajista (48 %) oli toiminut hevosalan yrittäjänä 6 20 vuotta. Alle viisi vuotta yritystoimintaa harjoittaneita oli reilu kolmasosa (35 %). Todellisia konkareita, yli 20 vuotta toimintaa pyörittäneitä, oli 17 prosenttia. Suomen Ratsastajainliiton hyväksymät tallit olivat keskeinen kohderyhmä kyselyn markkinoinnissa, mikä näkyi vastauksissa. Vastaajista SRL:n hyväksymiä oli kaikkiaan 65, joista ratsastuskouluja oli 29,

19 18 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Vastaajajoukossa oli edustettuina eri-ikäistä ja erilaajuista yritystoimintaa. Maantieteellisesti Etelä-Suomi oli parhaiten edustettuna. Siellä tallien määrä on suurempi kuin muualla maassa. Pohjois-Suomi, Pohjois-Savo ja Itä-Suomi sitä vastoin olivat heikoiten edustettuina. Suurin osa vastaajista (48 %) oli toiminut hevosalan yrittäjänä 6 20 vuotta. Alle viisi vuotta yritystoimintaa harjoittaneita oli reilu kolmasosa (35 %). Todellisia konkareita, yli 20 vuotta toimintaa pyörittäneitä, oli 17 prosenttia. Suomen Ratsastajainliiton hyväksymät tallit olivat keskeinen kohderyhmä kyselyn markkinoinnissa, mikä näkyi vastauksissa. Vastaajista SRL:n hyväksymiä oli kaikkiaan 65, joista ratsastuskouluja oli 29, harrastetalleja 13 ja karsinapaikkoja vuokraavia yksityistalleja 23. Vastaajista suurin osa (64 %) oli päätoimisia yrittäjiä ja sivutoimisesti toimintaa harjoitti reilu kolmasosa (36 %). Hevosalan yritystoimintaa voi tehdä eri yritysmuodoissa: noin kolmasosalla (27 %) oli osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö ja kolmasosalla (33 %) toiminimi. Kolmasosa (35 %) harjoitti hevostaloutta maatilan tuotantosuuntana. Maatalousyhtymä oli neljällä prosentilla vastaajista. Toiminnan laajuudessa oli huomattavaa vaihtelua. Hevospaikkojen lukumäärä vaihteli koko aineistossa muutamasta paikasta jopa 70 paikkaan, keskimäärän ollessa 16 paikkaa tallia kohden. Ravi- ja ratsastuspalveluja tarjoavissa talleissa keskimääräinen hevospaikkojen lukumäärä oli 19, mikä on hieman vähemmän kuin aiemmissa selvityksissä. Omistuksessa olevia hevosia tai poneja oli vastaajilla keskimäärin yhdeksän, osalla ei lainkaan ja enimmillään jopa 75. Tämä kuvastaa sitä, että hevosalan yrittäjänä voi toimia myös ilman hevosenomistamista, esimerkkinä karsinapaikkojen vuokraus tai hevosten valmennus.

20 19 Hevosyrittäjyys laajenee vai vähenee? Hevosalan tulevaisuuden ennakoinnin tärkeänä kysymyksenä on, laajeneeko hevosala edelleen. Hevosalalle on tullut uutta yritystoimintaa läpi 2000-luvun. Kasvukehitys ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, sillä hevosalalla, kuten muillakin toimialoilla, tapahtuu ikääntymistä. Uusia yrittäjiä tarvitaan turvaamaan hevosalan kehittyminen tulevaisuudessa. Riittääkö uusien yrittäjien ja laajentajien tuoma volyymi verrattuna niihin, jotka vähentävät tai lopettavat toimintaansa? Kyselyn mukaan osa laajentaa ja osa lopettaa Hevosyritysten tulevaisuuskyselyssä kysyttiin arvioita toiminnan kehittymisestä seuraavan viiden vuoden aikana (kuvio 2). Vastaajista puolella (45 %) oli suunnitelmia laajentaa toimintaansa ja kolmasosa (33 %) aikoi säilyttää toimintansa ennallaan. Syitä laajentamiselle olivat yleisimmin yritystoiminnan strateginen valinta, muutamilla sukupolvenvaihdos tai hyvä taloudelliset näkymät. Vapaassa sanassa moni vastasi syiksi kysynnän kasvun ja tehdyt tai tekeillä olevat investoinnit. Laajentajista lähes puolet (48 %) oli harjoittanut toimintaa alle viisi vuotta, keski-iän ollessa 39 vuotta. Ratsastuspalveluissa ja karsinapaikkoja vuokraavilla talleilla oli eniten laajentamisaikeita. Vähentämistä sitä vastoin harkitsi 13 prosenttia, harrastukseen siirtymistä viisi prosenttia ja toiminnan lopettamista neljä prosenttia vastaajista. Kaikkiaan siis viidesosa (22 %) vastaajista kuului hiipuvien joukkoon. Syitä toiminnan vähentämiselle tai lopettamiselle olivat useimmiten kannattamattomuus. Muita syitä olivat eläkkeelle siirtyminen, työn raskaus tai terveystilanne, perhesyyt tai investointitarpeet. Tyypillinen tähän joukkoon kuuluva oli harjoittanut toimintaa yli 10 tai jopa yli 20 vuotta. Suhteellisesti eniten vähennyssuunnitelmia oli ravivalmentajien joukossa. Merkille pantavaa on, että vähentämissuunnitelmat eivät täysin kohdistu pieniin talleihin vaan hiipuvien ryhmään kuuluu myös isoja, yli 30 hevosen talleja. Toiminnan kokonaan lopettavien keski-ikä oli 55 vuotta.

21 20 Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ( ) raportti Lähivuosien aikana yritystoiminnasta poistuvien eli harrastukseen siirtyvien ja lopettajien määrä on samansuuntainen kuin aiempina vuosina, noin esimerkiksi kymmenen maataloudessa. prosentin luokkaa viiden vuoden tähtäimellä. Keskimääräisen poistuman arvioidaan olevan alle kaksi prosenttia vuosittain, mikä on vähemmän kuin esimerkiksi maataloudessa. Kaikki (166) 45% 33% 13% 5% 4% Ratsastuspalv. (60) 43% 32% 13% 5% 7% Karsinapaikat (46) 54% 35% 4% 4% Ravivalmennus (24) 17% 38% 33% 4% 8% Kasvatus (19) 47% 32% 11% 11% Sos terv.ala (11) 55% 36% 9% Matkailu (6) 83% 17% toiminta laajenee säilyy ennallaan vähenee muuttuu harrastukseksi toiminta loppuu Kuvio 2. Hevosyrittäjien arviot toiminnan kehittymisestä seuraavan viiden vuoden aikana pääasiallisen toimintamuodon Kuvio 2. mukaan Hevosyrittäjien jaoteltuna. arviot Kaikista toiminnan vastaajista kehittymisestä lähes puolet seuraavan (45%) viiden arvioi vuoden toiminnan aikana laajentuvan pääasiallisen toimintamuodon mukaan jaoteltuna. Kaikista vastaajista lähes puolet (45 %) arvioi toi- vuoteen 2018 mennessä. minnan laajentuvan vuoteen 2018 mennessä. Työpajassa keskusteltua: hevosalan kasvulle on vielä tilaa Työpajassa keskusteltua: hevosalan kasvulle on vielä tilaa Tulevaisuuden hevosyrittäjä koulutuksen tulevaisuustyöpajoissa hevosalan yrittäjät ja ammattilaiset Tulevaisuuden hevosyrittäjä -koulutuksen tulevaisuustyöpajoissa hevosalan keskustelivat hevosalan kehittymisestä. Yksimielinen toteamus oli, ettei hevosalan kasvulle ole näkyvissä yrittäjät ja ammattilaiset keskustelivat hevosalan kehittymisestä. Yksimielinen oli toteamus nähtävissä eniten oli, hajontaa, ettei hevosalan sillä kokee kasvulle kannattavuuden ole näkyvissä vaikeaksi ja laantumista, tulevaisuuden vaan laantumista, vaan kokonaisuutena sen nähdään jatkossa säilyvän ennallaan tai kasvavan. Ravitoimintaan liittyen hämäräksi, kokonaisuutena kun taas osa uskoo sen nähdään kasvuun ja siihen, jatkossa että jotain säilyvän uutta ja ennallaan hyvää on nyt ilmassa. tai kasvavan. Yleisesti ottaen Ravitoimintaan ja tarjonnan liittyen tila koettiin oli melko nähtävissä hyväksi. eniten hajontaa, sillä osa kokee kannat- kysynnän tavuuden vaikeaksi ja tulevaisuuden hämäräksi, kun taas osa uskoo kasvuun Keskusteluissa korostui nuorisotyön merkitys ja nuorten kasvaminen tulevaisuuden yrittäjiksi. Hevosen ja siihen, että jotain uutta ja hyvää on nyt ilmassa. Yleisesti ottaen kysynnän laadulliset ja tarjonnan tavoitteet tila ja motiivit koettiin ovat melko voimakkaita, hyväksi. halu työskennellä hevosten kanssa on monien vetovoima kantaa ja todennäköistä on, että ala houkuttelee työpaikkana jatkossakin. Yritystoimintaan liittyvät harrastajien ja alalle kouluttautuvien unelma. Keskusteluissa korostui nuorisotyön merkitys ja nuorten kasvaminen tulevaisuuden yrittäjiksi. Hevosen vetovoima kantaa ja todennäköistä on, että Uhkakuvan muodostaa työssä jaksaminen, joka puhutti työpajaan osallistuneita. Huolenaihe oli nähtävissä keskustelujen lisäksi myös kyselyn tuloksista. Kehittämisehdotuksia työssä jaksamiselle olivat töiden ala houkuttelee työpaikkana jatkossakin. Yritystoimintaan liittyvät laadulliset tavoitteet ja motiivit ovat voimakkaita, halu työskennellä hevosten kans- organisointi, koneellistaminen, töiden ulkoistaminen ja ostopalvelut. Fyysisen työmäärän vähentyessä jää sa on monien harrastajien ja alalle kouluttautuvien unelma. Uhkakuvan muodostaa työssä jaksaminen, joka puhutti työpajaan osallistuneita. Huolenaihe oli nähtävissä keskustelujen lisäksi myös kyselyn tuloksista. Kehittämisehdotuksia työssä jaksamiselle olivat töiden organisointi,

22 Hevosyrittäjyys laajenee vai vähenee? 21 koneellistaminen, töiden ulkoistaminen ja ostopalvelut. Fyysisen työmäärän vähentyessä jää enemmän aikaa ajatustyölle ja yritystoiminnan kehittämiselle. Jaksamisen kannalta on tärkeää tehdä jotain aivan muuta kuin työskennellä hevosten parissa. Liikuntaharrastukset ja koulutuksiin osallistuminen ovat irtiottoja arjesta. Johtopäätökset: toimintamuotojen välillä on eroja Toimintamuotokohtaisessa tarkastelussa näkyy ratsastuspalvelujen, karsinapaikkojen vuokrauksen ja muun palveluntarjonnan laajentamisaikeet jopa yleisempänä kuin vuoden 2010 selvityksessä. Kenties tämä kuvaa sitä, että vuonna 2010 ennakoitiin taloustilanteen heikentyvän, kun taas tällä hetkellä uskotaan taloustilanteen parantuvan seuraavan viiden vuoden aikana. Toisaalta näkymä ei ole täysin yksiselitteinen, sillä myös ratsastuspalveluissa näkyy vähentämis- ja lopettamisaikeita. Eläinsuojia ja talliolosuhteita koskevan lainsäädännön (eläinsuojelulaki ja asetus, MMM:n päätös 14/ EEO/1998) myötä sisäkorkeuksien ja karsinakokojen vaatimusten täyttyminen voi joillain talleilla aiheuttaa vähentämis- tai lopettamissuunnitelmia. Ravihevosten valmennuspalvelut poikkeavat muista, sillä yrityksissä laajennetaan vähemmän ja vähennetään enemmän kuin keskimäärin vastaajien joukossa. Ravivalmentajien mielialoihin vaikuttavat erityisesti ravipelien pelivaihdon kehitys ja siitä käytävä keskustelu sekä vaikutus palkintotasoon. Myös aiemmissa selvityksissä on havaittu, että ravitoiminta elää melko vakiintunutta vaihetta. Yritystoimintaa on harjoitettu kauan ja kun haluttu taso on saavutettu, on pääpaino ollut ennallaan säilyttämisessä. Ravimaailmassa tapahtuu parhaillaan useita hyviä asioita näkyvyyden ja kansainvälisen menestyksen saralla. Menestyneet ravitähdet, kuten Brad de Veluwe, ovat viestinnällisesti arvokkaita ilmiöitä ja suuret ravitapahtumat kiinnostavat yleisöä. Uusia, nuoria ravivalmentajia ja ohjastajia, on ollut julkisuudessa ja tv-näkyvyyden parannuttua kiitettävästi esillä. Positiivisuutta on ilmassa, mutta ennen kuin se näkyy ravivalmentajien lompakossa, vie aikaa. Kokonaisuudessaan palkintotaso on Suomen Hippoksen vuosikertomuksen (2012) mukaan kehittynyt, sillä raviradat maksoivat vuonna ,3 prosenttia enemmän palkintoja vuoteen 2011 verrattuna. Hevospelivaihto on pysynyt melko vakiintuneella tasolla, nousten 0,6 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen Ilahduttavaa on, että kasvatustoiminnassa on näkyvissä laajentamissuunnitelmia, vaikka kasvatuksessa tiedetään yleisesti ottaen olevan haasteellinen vaihe. Suomessa syntyneiden varsojen lukumäärät ovat vähentyneet vuosien 2011 ja 2012 aikana suomenhevosten osalta 6,5 prosenttia, lämminveristen ravihevosten osalta 8,7 prosenttia ja ratsu- ja ponivarsojen osalta 9,7 prosenttia (Suomen Hippoksen vuosikertomus 2012). Epävarma taloustilanne on heijastunut varsojen myyntiin ja kannattavuuteen. Muutokset kansallisessa kotieläintuessa voivat vaikuttaa kasvattajien suunnitelmiin, samoin talliolosuhteita koskeva lainsäädännön

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Julkaistu 12.10.2012 Hevosalan yhteistyöseminaarissa Ypäjällä Hevostalouden tulevaisuuden näkymiä ja kehittämiskohteita Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON 2010-2013 1. Tavoitteet Vahvistaa hevosalan kilpailukykyä ja laadukkaita palveluja - Lisäämällä hevosalan yrittäjien osaamista ja vahvistamalla yrittäjyysasennetta - Parantamalla

Lisätiedot

Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen

Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen MTK:n maatalous- ja maaseutupolitiikan AMK-konferenssi 19.3.2015 Maarit Hollmén, MTK Hevosmäärän historia 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000

Lisätiedot

Asiasanat Hevonen, hevostalous, yrittäjyys, hevoskasvatus, jalostus. Maataloustieteen Päivät 2016 www.smts.fi 1

Asiasanat Hevonen, hevostalous, yrittäjyys, hevoskasvatus, jalostus. Maataloustieteen Päivät 2016 www.smts.fi 1 Kilpailukykyinen hevostalous tarvitsee kotimaista kasvatusta Thuneberg Terhi 1, Pussinen Sirpa 1, Mäenpää Minna 2 ja Louhelainen Suvi 2 1 Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustialantie 105, 31310 Mustiala, etunimi.sukunimi@hamk.fi

Lisätiedot

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Markku Saastamoinen Luonnonvarakeskus Luke Suomenhevosen jalostusohjesäännön uudistaminen, Tampere 9.5.2015 Yhteiskunnan muutos hevostalouden

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Tulevaisuudesta ei voi tietää mitään varmaa, mutta on hyödyllistä ajatella niin kuin tietäisimme siitä jotain Jokinen, L. 2011

Tulevaisuudesta ei voi tietää mitään varmaa, mutta on hyödyllistä ajatella niin kuin tietäisimme siitä jotain Jokinen, L. 2011 Hevosalan yhteistyöseminaari Ypäjä 25.5.2011 Suvi Louhelainen, HAMK/Hevosyritys huippukuntoon -hanke Hevostalouden vaihtoehdot- TULEVAISUUDENKUVIA Kuva: Hippola Kuva: Hippola Tulevaisuudesta ei voi tietää

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria. HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.fi Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN

MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Mahdollisuuksien hevonen -hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaa www.suomifinland100.fi Miksi? Suomenhevonen on kulkenut suomalaisten rinnalla koko

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 MIKSI TYÖPANKKITOIMINTAA? Luodaan hankalasti työllistyville väylä työttömyydestä avoimille työmarkkinoille:

Lisätiedot

UUSI HEVOSTALOUS hevosen muuttuva tehtävä ja merkitys

UUSI HEVOSTALOUS hevosen muuttuva tehtävä ja merkitys UUSI HEVOSTALOUS hevosen muuttuva tehtävä ja merkitys MMT, dos. Markku Saastamoinen MTT kotieläintuotannon tutkimus Kulttuuripolitiikan päivät 2014, Joensuu 24.-25.5.2014 Hevostalouden ja hevosen roolin

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Itä-Suomen nuorisotyönpäivät 29.9.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

MONIALAISTEN TILOJEN NÄKYMIÄ

MONIALAISTEN TILOJEN NÄKYMIÄ 21.11. Hamk MONIALAISTEN TILOJEN NÄKYMIÄ Leena Rantamäki-Lahtinen MTT taloustutkimus leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi Taustaa Siitä huolimatta, että maailma kaupungistuu nopeasti, maaseutualueet ovat edelleen

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Tervetuloa. ratsastamaan!

Tervetuloa. ratsastamaan! Tervetuloa ratsastamaan! Miksi ratsastus? Hevoset ovat ihania. Siihen kiteytyy, miksi 170 000 suomalaista ratsastaa. Ratsastus tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia harrastaa monin eri tavoin. Hevosen kanssa

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Onnistumme yhdessä Aktiivista uudistumista ja uusia palveluja Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Raviurheilun lisenssijärjestelmäuudistus. Esittelymateriaali Sisältö tarkentuu kevään aikana

Raviurheilun lisenssijärjestelmäuudistus. Esittelymateriaali Sisältö tarkentuu kevään aikana Raviurheilun lisenssijärjestelmäuudistus Esittelymateriaali 2.5.2013 Sisältö tarkentuu kevään aikana Tausta Suomen Hippos ry on uudistamassa koko suomalaisen raviurheilun lisenssijärjestelmää. Uuden lisenssijärjestelmän

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuksen työnjako

Sopeutumisvalmennuksen työnjako Sopeutumisvalmennuksen työnjako Sari Miettinen Projektipäällikkö, vastaava tutkija (TtT) Vastuuyliopettaja Hyvinvointiosaamisen yksikkö Hämeen ammattikorkeakoulu Lähtökohtia Hankkeen kohteena nykytilan

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Maaseudun kehittäjien tapaaminen Helsinki 1.12.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto EI TUETA YRITYSTOIMINTAA TUETAAN MUUTOSTA TUETAAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTYMISTÄ,

Lisätiedot

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Nykytilanteesta tulevaisuuteen: Maatilojen Kehitysnäkymät vuoteen 2022 Suomen Gallup

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Ratsastuksen 2000-luvun ilmiöt

Ratsastuksen 2000-luvun ilmiöt HEVOSALA WAU! Yhteiskunnan muutos o Väestö ikääntyy ja keskittyy alueellisesti o Yhteiskunta palvelullistuu ja hyvinvointipalveluiden kysyntä kasvaa o Some ja digitaalisuus mullistavat vuorovaikutussuhteita

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Rauno Kuha. Lapin keskikokoisten maatilojen tulevaisuus. Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi

Rauno Kuha. Lapin keskikokoisten maatilojen tulevaisuus. Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi Rauno Kuha Lapin keskikokoisten maatilojen tulevaisuus Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi Taustaa Maaseudun ja maatalouden toimintaympäristö on muuttumassa nopeasti. Maapallon kasvava

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Sukulaissijaisvanhempien valmennus. Vahvuudet ja kehittämistarpeet YHTEISEN ARVIOINNIN LOPPURAPORTTI

Sukulaissijaisvanhempien valmennus. Vahvuudet ja kehittämistarpeet YHTEISEN ARVIOINNIN LOPPURAPORTTI 1 Sukulaissijaisvanhemmuus sosiaalityöntekijän käsikirja Loppuraportti Sukulaissijaisvanhempien valmennus Vahvuudet ja kehittämistarpeet YHTEISEN ARVIOINNIN LOPPURAPORTTI 2 Sukulaissijaisvanhemmuus sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot