Kysely Innokylän hyödyntämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely Innokylän hyödyntämisestä"

Transkriptio

1 Kysely Innokylän hyödyntämisestä. Missä tarkoituksessa ensisijaisesti vierailet Innokylän verkkopalvelussa? Vastaajien määrä: 38 Etsin tietoa kehittämishankkeista ja niiden tuloksista Käytän Innokylän työvälineitä aktiivisesti työssäni Seuraan itseäni kiinnostavia ajankohtaisia asioita Olen satunnainen vierailija Jos olet hyödyntänyt Innokylää työssäsi, mitä Innokylän verkkopalvelun työkaluja ja välineitä olet käyttänyt? Kysymyksen perään voit laittaa kunkin työkalun kohdalle, kuinka monessa kyseisen työkalun työskentelyssä olet mukana. Vastaajien määrä: Hankepankkia Verstasta Toimintamallia Verkostoa Tapahtumakalenteria Avoimet vastaukset: Hankepankkia

2 25 2 Avoimet vastaukset: Verstasta Avoimet vastaukset: Toimintamallia Avoimet vastaukset: Verkostoa Avoimet vastaukset: Tapahtumakalenteria 2 3

3 3. Mitkä ovat mielestäsi kolme parasta tai toimivinta asiaa Innokylässä? Vastaajien määrä: 38 Ensimmäinen: en osaa sanoa Järjestöjen hankkeet sisällä Minusta Innokylä ei ole kovin toimiva tai innostava vieläkään eri puolilla kehitetyt toimintamallit ja hankkeet löytyvät samasta paikasta verkostot laaja katsaus hankkeista Avoimuus Hyvä tietopankki Tapahtumakalenteri Ilmainen työkalu Hankepankki hankepankki Tietoa kehittämistyöstä Haku Kaikille avoin Perusidea, että tehty kehitystyö on muidenkin tahojen sovellettavissa kansallisuus yksi yhteinen alusta Kehittämisen työkalut Hankepankki menetelmäpankki Materiaalit voi tallentaa yhteen paikkaan saa tietoa hankkeissa kehitetystä Monenmoista kiinnostavaakin sisältöä, mutta... Laajasti tietoa hankkeista Korostaa sitä, että sosiaali ja terveysalalla pitää ottaa innovaatioiden kehittäminen tosissaan Tiedonsaanti eri toimijoista/hankkeista ym. Hankepankki Jos olisi helppokäyttöisempi, Innokylä voisi toimia hyvänä tiedotuskanavana Kehittämisympäristö yhteisenä kehittämisen alustana mahdollistamassa myös yhdessä verkossa tapahtuvaa työskentelyä kokoaa kaiken alalla tapahtuvan, josta voi oppia tai johon liittyä Hyvät käytännöt ja toimintamallit tulevat näkyviksi idea yhteisestä kehittämisalustasta Monipuolinen työskentelyalusta Voi koota kehittämiskohteen materiaaleja yms. yhteen paikkaan mahdollistaa yhteistyötä Hankepankin olemassa olo hyvä idea verkostot Toinen:

4 mielestäni se on vaan tosi sekava Kastehankkeet sisällä maksuttomat työkalut koontipaikka hankkeille ja toimintamalleille ajankohtaisuus Yksi osoite kaikelle tarvittavalle Tukea käyttöön on tarjolla verkosto Saa näkyvyyttä samalla Innokylän markkinoidessa Verkostot tapahtumakalenteri Työkaluja kehittämiseen Se että voi hankkia tietoa Selkeät kotisivut Kokoelma hankkeista avoimuus kuka vaan voi tulla mukaan Verkostot Verkostot hanketta suunnitellessa voi löytää tietoa, mitä on tehty? saa tietoa muualla olevista toimintamalleista Yritystä ja satsausta on ollut, mutta kentän näkökulmasta ei ole saatu ammattilaisia palvelevaa alustaa. Tapahtumakalenteri Mahdollisuus kehittämiselle ja yhteistyölle Nettisivuston helppokäyttöisyys Toimintamallit Osassa hankeesittelyjä on nähty paljon vaivaa ja ne ovat selkeitä/luettavia Toimintamallit (ja niiden leviäminen), kun ne on kuvattu huolellisesti tukee verkostoitumista Kaikki hyvät käytännöt ja toimintamallit löytyvät samsta paikasta verkostot Sisältöä on tuotettu paljon Periaattessa vireillä/päättynyt kehittämistyö "yksissä kansissa" x sivuston käyttö yksittäisen hankkeen materiaalipankkina en tiedä kirjautuminen Kolmas: liian monimutkainen Verkosto

5 avoimuus verkostoitumisen helppous Etusivulla suunnilleen kaikki tarvittava tarjolla ei tule mieleen hankepankki Livenä tavatut verkostolaiset Markkinointimahdollisuus Verkostot Verkostot. Selkeät hankeideat ja työkalut houkuttavat kehittelemään omia sovelluksia ja tuotteita Työkalut ja oppaat kehittyvyys se kehittyy koko ajan Pohjatyöskentely omalle hankkeelle / verstas Toimintamallit?? en osaa sanoa kolmatta Verkostot Menetelmäpankki ja verkostoitumisen mahdollisuus Monipuolisuus Sosiaalisen median kanavat Hyvä ideana Innokylän kokonaiskonsepti ystävällinen olemus! Innokylä tarjoaa kehittämisen työkaluja työkaluna toimiminen Innokylä on aktiivisesti esillä esim. Twitterissä ja usein hauskalla tyylillä En keksi x tietojen ajankohtaisuus en tiedä hyvä ulkoasu

6 4. Mitkä ovat kolme keskeisintä asiaa, joita haluaisit parannettavan Innokylässä? Vastaajien määrä: 38 Ensimmäinen: kokonaisuus Yksityinen palvelutuontanto, toimintamallit ja innovaatiot Julkisen ja kolmannen sektorin kohtaamista Toimntamallien ja hankkeiden haun parantaminen työskentelyssä liitteiden muokkausmahdollisuudet sujuvimmiksi tekninen toteutus tökkii Markkinointi: käyttö ja osaaminen ovat hiljalleen kasvamassa, mutta tarvitaan enemmän käyttäjiä. Käytettävyys Käytettävyyttä Tosi sekava, liikaa kaikkea Yhteinen työskentely verkoston rakenne Tieto on ns tutkimatta tietoa. On vaikea erottaa, mikä todella toimii kun eri malleja on niin paljon. Kuvien ja tiedostojen lisääminen Verkostohaku, jossa etsitään yhteistyökumpaneita selkeyttä näkymiin kökköys jotenkin käyttöliittymä on vähän hankea aika usein Koulutukset innokylän työkalujen käytöstä laajemminkin Toimintamallit erotella osioita erilaisiksi. Palastessa takaisin en tahdo muistaa löytyikö juttu verstaalta vai hankepankista... Toiminnallisuus (esim. ilmoitukset viestien sisällöstä suoraan spostiin, hyvä hakutoiminta, materiaalien vieminen helpommaksi ja linkittyminen LinkedIniin ja someen paremmaksi käytettävyys todella monimutkaista Kehittämistyön tuotokset, tulokset, kehittämismenetelmät, suuremmat ja pienemmät asiat ovat alun perin lähdetty tuomaan kaikki yhtenä sulassa sovussa olevana massana. Eri kokoisten asioiden ylä ja alatasot ovat jäsentymätöntä mössöä. Edes tällainen kehittämistyön ammattilainen ei löydä sieltä tarkoituksenmukaisesti tarvitsemaansa tietoa. Sisällöllinen perusrakenne ja käsikirjoitus puuttuu täysin. Markkinointi kyseisestä palvelusta Voisiko olla jotain alueellista tukea kehittämistyölle, vetureita voi löytyä esim. ammattikorkeakouluista, itsekin voisi olla kiinnostunut Innokylää voisi markkinoida vielä enemmän eri toimijoille Hakutoiminnot Asiakirjojen/sisältöjen vieminen Innokylään helpommaksi (erittäin jäykkä) Teknisen toiminnan luotettavuus eri käyttöjärjestelmissä ja selaimissa, teknisistä virhetoiminnoista tulevaan virheilmoitukseen tarkemman syyn kuvaus Konkreettisia esimerkkejä ja kuvauksia, mitä toimista / hankkeista seuraa Käytettävyys, vielä aika monimutkaista käyttää sivuja ja työkaluja selkeys, ei olisi mahdollisuutta lisätä moneen paikkaan samaa asia Verkostoalustan työskentelyosion käytettävyyden parantaminen Kankea ja monimutkainen rakenne

7 kattavuus Sivuston markkinoinnin lisääminen (kunnat, järjestöt ym.) käyttöystävällisyys yhteystietoja eri aihepiirin henkilöistä ja toiminnoista Toinen: tehkää siitä helpompi käyttää Lääketieteen innovaatiot, kehittämishankkeet materiaaleissa yhteen kuuluvien asioiden luokittelumahdollisuus nimettyyn kansioon, ei jokaista asiaa omana tiedostonaan materiaalimassaan vuorovaikutteisuus paremmaksi Kansiointimahdollisuus verkostoissa esim. kaikki kokousmateriaalit yhteen kansioon. Selkeys Käytettävyyttä haku huono, hankalaa löytää: esim. aakkosellista listausta verkostoista ei löydä Liikaa kaikkea koko sivuston toiminnot Innolla on vielä varsin tuntematon monissa työpaikoissa. Innokkaan markkinointiin tulisi satsata. Testin ja linkkien lisääminen verkoston kommentteihin Vielä enemmän julkinen ja yksityinen puoli tekisivät yhteistyötä käsitteet eivät välttämättä aukea satunnaiselle kävijälle vaikeaselkoisuus osin vaikea tajuta eroja verstaiden ja mallien yms. välillä sote puolen verkostojen luominen esim. innotuutorkoulutuslaisten tapaamiset / jatkokouluttaminen Tapahtumakalenteri Hakuominaisuudessa on jotain kehittettävää Nykyaikaistaminen (sivut vanhanaikaiset sekä ulkonäöllisesti että toiminnallisesti) hankala löytyy asioita Alustan rakenne on muuttunut vuosien varrella koko ajan. Ei ole luottamusta siihen, että alustalle viedyt asiat säilyvät siellä eli että se olisi pysyvämpi tietopankki. Esim. hankkeiden raporttien ja tulosten pysyvänä pitkäkestoisena säilytyspaikkana, ainoana sellaisena, se ei siis toimi. On liian iso vaara, että esimerkiksi hankkeissa tuotetut materiaalit ja raportit katoavatkin bittiavaruuteen... Sivustojen elävöittäminen/lisää mielenkiintoisuutta? xx Konkreettisia vinkkejä/aineistoa/materiaalia työhön ei voi koskaan olla liikaa saatavilla Asiasanoitus Päällekkäisyyden poistaminen (samat asiat toistuu useissa kohdissa) Hakutoiminnot loogisemmin esitetyiksi nyt sanahauilla tulee silppumaista tietoa viittauksina samaan verkostoon, käytäntöön jne. Hakutuloksessa voisi selkeämmin näkyä se, milloin hakutulos liittyy verkostoon, milloin toimintamalliin tms. x koulutusta ja opastusta lisää lomakkeiden muokkaaminen

8 Verkostoalustan kehittämisosion monipuolistaminen Vaikea löytää etsimäänsä x valtakunnallinen yhteistyö niiden hankkeiden kohdalla, jotka tekevät samoja asioita selkeys alueellinen luokittelu Kolmas: sivustoa tulisi yksinkertaistaa Yhtäläiset palveluketjut suomalaisille työskentelyyn suljettu mahdollisuus, silloin kun sitä halutaan hakutoiminnot Kasteohjelman kaikki asiat voisi koota yhden sivun alle, nyt Kastetta näyttää löytyvän monesta paikasta. Tai sitten en vielä osaa käyttää sujuvasti. Toimivuus Käytettävyyttä ei jaksa kirjautua aina uuuteen palveluun Kankea materiaalitkansio Verkostossa Todellisen yhteiskehittämisen mahdollistaminen. Tekniikka on vielä melko kankea.. Kouluttajaverkoston rakentaminen kehittäjien yhteystiedot näkyviin, jotta voi ottaa suoraan yhteyttä käytettävyys esim. materiaalit tallentuvat hassusti: pitäisi pystyä siirtelemään sijainteja yms. Verstas? Ei erillistä kirjautumista (tilin luomista) vaan esim. Facebookilla tai Twitterillä yms. voisi liittyä verkostoon sivujen logiikka ei toimi minulle Kiireisille ammattilaisille ja johdolle verstaassa työskenteleminen ei ole lainkaan luonteva kehittämisen toimintaympäristö. Päivittäminen, joskus näkee "vanhempaa" tietoa sivustoilla? xx Oman alueen toimijoita voisi olla enemmän Innokylässä Vanhentuneiden ei enää voimassa olevien tietojen poisto Tunnettavuus huonoa (toivoisi, että suurella vaivalla tehdyt toimintamallit jne. olisivat laajalti hyödynnettäviä eli Innokylää ei välttämättä tiedetä ammattilaisten joukossa Kehittämisympäristöjen käytäntöjen ja toimintamallien osalta kuvausten luokittelu kesken oleviin ja valmiisiin (esim. Innokylän etusivulle ja hakutoimintoihin näkyviin esim. "Kehitystyö alkanut" ja "Uusia valmistuneita kuvauksia" x aktiivista tiedottamista ja yhteydenpitoa esim. innotuutoreihin

9 Verkostojen uutispalstan kehittäminen Tehdään turhaa ja päällekkäistä työtä x enemmän käyttäjiä/tietoa aiheiden mukainen luokittelu 5. Voit tehdä tähän konkreettisen ehdotuksen, miten yllä esitettyjä kehitettäviä asioita voisi parantaa Vastaajien määrä: 9 Palkattava työhön kyseisten alojen ammattilaisia. Kun otat liitteen, muokkaat ja tallennat, se tallentuisi myös Innokylään. Nyt joudut lataamaan sen uudestaan ja poistamaan vanhan. 2. Mahdollisuus luoda omia kansioita verkoston "materiaalit"osioon ja niihin sijoittaa liitteitä. 3. Työskentelykansiossa mahdollisuus rajata esim. verkoston jäsenille pääsy työstettävään aineistoon, nyt tämä mahdollisuus vain Materiaalitkansiossa. Esim. liitteiden liittäminen hankalaa, ei toimi kaikilla selaimilla, verstaat paremmin toimiviksi, kommentit näkyvät kaikilla sivuilla riippumatta niiden alkuperästä Verstaalle on erittäin vaikeaa ja epäkäytännöllistä lisätä dokumentteja ja epäselvää miten ne saa sieltä halutessaan pois. Palvelu ei aina toimi kunnolla. Vähemmän monimutkainen jäseneksi hyväksymisprosessi esim. verkostoihin tai verstaskäyttäjäksi voisi lisätä kiinnostusta kuntien ihmisille käyttää tätä. Vaikea käyttää saati sitten markkinoida eteenpäin. Hyvä kuitenkin, että kaikki materiaali on löydettävissä, vaikkei olisi rekisteröitynyt käyttäjäksi. Työskennellessä pitäisi voida ottaa asiakirja muokattavaksi ja sitten palauttaa se muokattuna takaisin. Nyt se täytyy monen mutkan kautta tallentaa muualle, poistaa ja lisätä. Siellä liikaa kaikkea ja toisaalta ei voi esim. verkosonsivulle lisätä kuvia suoraan tai sivuja, rakenne on outo. portaalin. sivua tulisi lyhentää ja sisältö jakaa; etusivu liian pitkä ja informaatiota aivan liian paljon verkoston osiot/kansiot tulisi miettiä uudelleen; esim. Materiaalitalikansioiden jaottelua pitäisi pystyä muokkaamaan, myös lisäämään ja poistamaan Työskentelykansio ei ole todellinen työskentelyn mahdollistava ympäristö (kansion osuvampi nimeäminen...?) Verstaassa (tai muualla portaalissa) tulisi olla wikityyppisen yhteiskehittämisen mahdollistava osio Esim. materiaalien tallennuksen yhteydessä pitäisi pysytyä itse m äärittelemään mihin väliin tallennettava asia menee (nyt menee kai aakkosissa) muistiot ja liitteet menevät ihan sikin sokin nyt Toimintamalleja pitäisi pystyä hakemaan nykyistä tehokkaammin (hakukone) Markkinointia voi kehittää tai ainakin tietoa palvelusta koska paljon löytyy hyödyllistä tietoa eri puolella Suomea tehdyistä hankkeista. Voisiko tätä "elävöittää" jotenkin enemmän esim. valokuvia, toki yksityisyyden suoja pitää ottaa huomioon. Voisin vaikka kertoa nykyisille vastaaville ideoita henkilökohtaisesti vaikka verkkoneuvotteluvälineitä hyödyntäen.

10 Ks. edellä Vaikea silti kuvailla! Vaikkapa yksityisen kansalaisen kannalta. Nyt hänellä on näin... hanke tähtää siihen, että kansalaisella paranee sejase asia... tuntuu kömpelöltä, mutta näin asia todella hahmottuisi lukijalle. ainakin alueelliset verkostoto innotutoreille tai innokylän käyttäjijlle voisivat olla hyvä juttu. Nyt toiminta on kovin pääkaupunkikeskeistä. Verkostojen työskentelyosion muokkausnäkymä on liian kapea ja tekstiä on hankala tuottaa. Kopioin tekstiä usein wordistä työskentelyosioon ja se pitää tehdä muistion kautta, muuten ei istu reunaasetuksiin. En tiedä pystyykö tähän vaikuttamaan mitenkään. Verkosto kehittää osioon pitäisi voida laittaa myös tavallista tekstiä, ei vain linkkiä. Toimiiko sähköpostimuistutustoiminto? Vaikka olen merkinnyt seuraavani tiettyjä palstoja (rasti niissä kahdessa paikassa, joihin se on mahdollista laittaa), en muista koskaan saaneeni sähköpostiin tietoa, jos joku on laittanut palstalle uutta tietoa. Joku muukin on valittanut tätä. Tämän voisi tarkistaa. En tiedä millainen työ olisi tuottaa työkalu, jolla tekstien paikkoja voisi muuttaa. Esim. uutispalstalla voisi nostaa kärkeen jonkun vanhemman uutisen, toiset asiat vanhenevat nopemmin ja tärkeät välillä hukkuvat. Tätä voi toki kiertää kirjoittamalla saman uutisen uudelleen. Alikansiot olisivat käteviä, kun materiaalia alkaa kertyä, esim. työskentely tai materiaalit osiossa. linjaus sen käytöstä tai lakkauttamisesta ja sen jälkeen pulinat pois, aika moni jättää hyödyntämättä ja käyttämättä mielstäni sivusto on epäkäytännällinen, en ymmärrä miten voisin sitä käyttää tai viedä sinne tietoa. Kun aikaa on käytettävissä vähän, tuntuu että tämän opetteluun ei riitä motivaatiota lastensuojelun edunvalvojien pankki sosiaaliportin tapaan 6. Verkoston Materiaalitosiossa on tällä hetkellä kiinteät otsikot materiaaleille (Kaikki, Esitykset ja diat, Kuvat ja logot, Esitteet ja julkaisut, muut. Katso esimerkki täältä). Jos niitä muutetaan, mitkä olisivat kolme tärkeintä omaa työskentelyäsi palvelevaa otsikkoa? Vastaajien määrä: 9 Ensimmäinen: Julkaisut Työryhmien kokouskansiot muistiot Esitteet olisi omanaan Esitykset Se että saisi nimetä itse nuo osiot Esitykset & kuvat

11 Muistiot ja muu materiaali toimii ihan ok. Tällä ei niin merkitystä vaan koko sivuston toiminnallisuuden uudistamisella. Esitteet xx Diat ja esitykset Muistiot Tällä ei ole minulle merkitystä Muistiot Käytettävät lomakkeet JULKAISUT materiaalit Toinen: Esitykset Hankkeen sisäiset materiaalit (esim. sopimuspohjat, raportointipohjat) raportit Raportit ja muut julkaisut Kuvat ja logot Se että saisi nimetä itse nuo osiot Muistiot & pöytäkirjat Esitykset Esitykset xx Esitteet ja julkaisut Esitykset x Esitykset VIESTINTÄ jäsenet Kolmas: Esitteet Esitykset ja diat esitykset Muistiot Esitteet ja julkaisut Se että saisi nimetä itse nuo osiot Esitteet ja julkaisut Kuvat ja logot Julkaisut xx

12 Kuvat ja logot Esitteet ja julkaisut x Poistetut voisi olla arkistoidut MUUT linkit 7. Mitkä ovat asioita tai toimintoja, jotka palvelevat käyttöäsi tai työskentelyäsi Innokylän Verkostossa? Vastaajien määrä: 20 Verkostossa voi jakaa materiaaleja ja työstää asioita, kun osallistujat ovat fyysisesti erillään, esim. paikkakunnilla. Verkosto palvelee myös viestintää ja tavoittaa hyvin ne verkoston jäsenet, jotka käyvät verkoston sivuilla. Tieto näkyy kaikille samanlaisena eikä sitä tarvitse lähetellä sähköpostitse raskaina liitteinä. Omat verkostot Se että saisi nimetä itse oman verkoston sivut. Yhteisen työeskentelyn joustavuus hankepankki erinomainen, mutta hakutoimintoa siinä ja muualla portaalissa tulisi kehittää (alueellisuus ym.). keskustelu/infopalsta Keskustelu, ajankohtaiset asiat, meteriaalit, linkit Verkostojen olemassaolon ja jäsenten julkisuus Olen suorittanut Tuotekehittäjän EAT / innotuutorikoulutuksen ja huomaan saavani sieltä saamiani perustietoja arkeen pikku hiljaa. Viesti siitä, että jotakin uutta on lisätty, kysytty tms. Verkoston sivulle voi koota asiasta kiinnostuneille tarkoitettua julkista tietoa, ja välittää tietoa ajankohtaisista koulutuksista, julkaisuista yms. Voisinpa valita hakusanoja ja niihin liittyvien asioiden ilmaantuessa sivustoon, saisin siitä tiedon Kyllä varmaankin ideoiden ja kokemusten jakaminen on parasta antia työskentely, materiaalit, yms. muokkaaminen kuitenkin haasteellista. Ilmoitustaulu, työskentely, materiaalit, uutiset, viestipalsta Työskentelyosiota on käytetty muistioiden yms. "kotina" koko konsepti simppelimmäksi keskustelu vertaisten kesken lastensuojelun edunvalvojien ryhmässä

13 8. Materiaalitosion otsikoiden lisäksi, mitkä ovat asioita, joita tulisi parantaa Innokylän Verkostotyökalussa ja miten? Vastaajien määrä: 5 Edellä jo viittasin työskentelyn sujuvoittamiseen, jos yhdessä muokataan jotakin aineistoa. Kun muokkaat, pitäisi tallennuksen onnistua suoraan, eikä liitteitä liikuteltaisi edestakaisin. Versiohistoriassa voisi säilyä edeltävät versiot, kunnes verkoston ylläpitäjä tai aineistosta vastaava ne poistaisi. Omien kansioiden luontimahdollisuus toivottavaa suuren aineistomäärän hallitsemiseksi. Jos ei muuten, niin tuonne "Muut"kansioon. Innokylään rekisteröityminen ja verkostoihin liittyminen/kutsuminen jouhevammaksi: rekisteröitymisen yhteydessä voisi jo valita verkostonsa. Uutisetilmoitustaluviestit: samantyyppisiä alustoja kaikki! Miten erotellaan? verkoston ylläpitäminen helpommaksi (ylläpitäjien hallinta jne). Materiaaleissa Kaikkilaatikko voisi olla viimeisenä. Keskustelu ja vuorovaikutus pitäisi olla paremmin mahdollistettua. Ks. aiemmat vastaukset... Keskustelukenttä voisi olla hieman isompi ja sisäiset linkitykset pitäisi toimia (voisi keskustelussa ohjata johonkin dokkariin yms.) Verkostojen hakeminen pitäisi olla helpompaa, ettei niitä tarvitsisi selata Voisivatko hankkeet olla vielä järjestettyinä vaikka aihealueittain ja mahdollisesti vielä paikkakunnittain esim. karttapohjassa, näkisi suoraan missä päin asiaa on kehitetty? Yhteiskehittämisen mahdollisuutta, sen havainnollistamista ja näihin liittyvää viestintää / tiedottamista. ) Postituslista: verkoston ylläpitäjille mahdollisuus perustaa verkostolle postituslista, josta voisi lähettää automaattisesti tietoa kaikille verkostoon ilmoittautuneille esim. muistutuksia verkoston tapahtumista. Näyttää siltä, että Verkostoympäristön nykyisillä sivuilla olevia fb, twitter yms. toiminnot eivät ole riittävät tiedon välittämiseen. 2) Verkoston käytön seuranta: Näkyvä laskuri kunkin verkoston sivulle, jossa näkyisi käynti ja kävijämäärät. Tai ainakin verkoston ylläpitäjille parin kuukauden välein seurantatietoa verkoston sivuilla kävijöiden sekä käyntien määristä. En osaa sanoa En osaa sanoa, olen ollut käyttämässä niin vähän... muokkaaminen tulisi tehdä helpommaksi ja jouhevammaksi. Ks. kysymys 5 Saako materiaaliosioon kansioita, niitä olisin tarvinnut. yhteystietoja selkeästi näkyviin alueittain

14 9. Jos sinulla on muita kehitysideoita Innokylän verkkopalveluun, voit kirjata niitä tähän. Vastaajien määrä: 5 Sivustosta on yritetty tehdä liian "hauska" ja "innovatiivinen", se on johtanut vain siihen, että sivusto on sekava ja hankala sekä vaikeasti ymmärrettävä. Joskus yksinkertainen on kaunista :) Osio, jossa on listattu parhaiten levinneet toimintamallit. Listaus kehittämishankkeiden tuloksista. Miten parantanut suomalaista sotealaa. Esimerkiksi Kysymys: Voiko tai suositellaanko näillä korvattavan esim. hankkeen kotisivut? Havainnollisuus verrattuna perinteisiin kotisivuihin vielä hieman sekavaa. Tähän on laitettu paljon rahaa, joten panostakaa myös käytettävyyteen. Epäilen, ettei monet kunnan ihmisistä käytä, jos tämä on näin sekava. ks. aiemmat vastaukset. Miksi etusivulla on osa asioista 2 kertaa se sekoittaa kehittämisympäristö = verstas + toimintamalli Sitten on erikseen vielä toimintamalli ja verstas. Tämä hämää edelleen: ehdottaisin "Kehittämisympäristöä" poistettavaksi: jäisi vain erilliset kokonaisuudet (eli verstas, toimintamalli, verkosto, Innopaja jne). Hankepankkikin on vähän turha: sen voisi korvata toimintamallilla (hanke on vain väline toimintamalli lienee pysyvämpi). Hakukone :) Lisäksi Innokylän ja alueellisten järjestöportaalien välille tulisi rakentaa järkevä, toimiva yhteys, esim. jelli.fi, ihimiset.fi, yhdistystori.fi Innokylää ei tule suositeltua sen monimutkaisuuden takia. Toivoisin että se olisi selkeämpi ja visuaalisesti kiinnostava kokonaisuus, josta löytyy asiat helposti. MYös julkaisujen keskeneräisyys joskus tuntuu harmilliselta Yhteystiedot: Juha Knuuttila . p Internet: Virheilmoitusten, kirjautumisongelmien yhteydessä tulevan tekstin yhteyteen NÄKYVIIN MYÖS INNOKYLÄN SÄHKÖPOSTIOSOITE, johon virheestä voi laittaa viestiä & vastaus niihin nopeasti. Postilaatikko: Innokylän henkilökohtaisen postilaatikon kautta avauttavat viestit AVAUTUMAAN VIESTILISTAN YLÄPUOLELLE. Jos postilaatikkoon on tullut useampia viestejä, sivua joutuu rullaamaan edestakaisin, kun vastailee viesteihin. Harvemmin postilaatikkoa käyttävä ei välttämättä myöskään huomaa poistaa käsittelemiään viestejä, joten voisiko käsitellyt viestit saada siirtymään Arkistoosaan automaattisesti niiden vastaamisen jälkeen? Mikäli sivuilla on tarpeeksi liikennettä, eipä mitään. Jos halutaan enemmän aktiivisuutta, olisi kiva nähdä päivän kasvot / haastattelu / blogi... johon liittyisi keskusteua, tms aktivoivaa.

15 Pystyisikö Innokylään käyttämään reaaliaikaiseen yhteistekstin tuottamiseen? Tässä olisi innovatiivisuutta. Innokylän "velvoitettu" käyttö koetaan hankalaksi ja monimutkaiseksi. Jos olen ymmärtänyt oikein hankken tuloksia pitäisi kirjata sekä kehittämisympäristöön > toimintamalli että hankkeen tuloksiin. Kaksinkertaien työ. Tietojen syöttäminen Innokylään vie paljon aikaa ja tekstin editoiminen/editorit ovat alkeellisia. Tuntuu monesti ns. turhalta työltä. Lisäksi asioiden löytäminen sieltä on hankalaa, monet pyytää laittamaan "sen asian" sähköpostilla, kun pyytää etsimään Innokylästä. Lisäksi Pohjoisessa Suomessa on ollut huonosti saatavilla koulutusta/perehdytystä Innokylän työkalujen käyttöön. Mikä on yhteys THL:n muihin verkostoihin ja kanaviin? Miksi ylläpidetään useita järjestelmiä? Miten tunnettu Innokylä on THL:n ulkopuolella? Tuoko oikeasti lisäarvoa? Miten voi seurata Innokylän uutuuksia, jos ei halua/ehdi käydä kuin yhdellä sotealan sivustolla. 0. Suosittelisitko Innokylän verkkopalvelua muille? Vastaajien määrä: 38 Kyllä Ei

Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä

Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä Hankepankki Kehittämismenetelmät Yhteistyötilat Innopajat 1 Mitä erityistä saat Innokylästä? Verkkopalvelu Ideaa ja inspiraatiota: Terveyden edistämisen käytäntöjä

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto)

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti STKS Tietoaineistoseminaari 14.3.2012 Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) tietoisku Oppiva kirjasto

Lisätiedot

itslearning-julkaisu 67

itslearning-julkaisu 67 itslearning-julkaisu 67 Julkaisun pääkohdat Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 67. Julkaisussa keskitytään erityisesti uuteen itslearningkirjastoon. Se on suunniteltu entistä nopeammaksi, helppokäyttöisemmäksi

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016)

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) 1 22.3.2016 Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) Koulutuksen ajankohta: 1.10.2015 5.2.2016, Yhteisöklubi Silta, Kokkola Kouluttajat: Anne Laimio & Heli Lumiaro 2 Kokkolan

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 Data@Flow ohjeet AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 1 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sisältöalueiden muokkaaminen... 4 2.1. Sisältöalueen sisällön muokkaaminen...

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Suomen joukkueen Viestintä

Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen viestintä Jamposti * Suomen joukkueen virallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy ennen leiriä neljä kertaa, leirillä joka päivä ja leirin jälkeen kerran. * Nro

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Ota hyödyt irti Yammerista. Viksujen tapaaminen Marja Keränen ja Asta Ruodemäki

Ota hyödyt irti Yammerista. Viksujen tapaaminen Marja Keränen ja Asta Ruodemäki Viksut 18.3.2015 Aamukahvit 9.15-9-30 Viestinnän ajankohtaisasiat/ Miikka Kimari 9.30-10.00 Painotyöt,Yliopistopaino / Ilpo Viitala 10.00-10.45 Tiedeviestintä ja mediayhteydet / Liisa Harjula ja Anitta

Lisätiedot

Uuden etusivun ja toiminnallisuuksien esittelymateriaali Aloittava yritys. Päivämäärä:

Uuden etusivun ja toiminnallisuuksien esittelymateriaali Aloittava yritys. Päivämäärä: Uuden etusivun ja toiminnallisuuksien esittelymateriaali Aloittava yritys Päivämäärä: 9.0.0 SISÄLLYSLUETTELO TERMISTÖ JOHDANTO YHTEENVETO MUUTOKSET USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET . TERMISTÖ Termi Etusivu Sisältölaatikko

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 25 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas

ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas 1 SISÄLLYS: Sisällyluettelo ja kuvapankin tunnukset 1 Viestintäpäällikö Paula Salosen tervehdys 2 1. UUDEN VALOKUVAN LISÄÄMINEN

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Kyvyt.fi:n pohjalla nyt Mahara 1.4 Kyvyt.fi:n käyttöliittymä noudata pääosin Maharan navigointimallia Maharan uudistusten lisäksi Discendum tuo paljon uusia ominaisuuksia

Lisätiedot

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta)

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) 15.3.2017 vj Oikeus: Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) HUOLTAJAN LISÄÄMINEN Lippukunnat voi lisätä alaikäisille

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Facebook Facebook Hyödyt Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Haitat Moni mieltää vapaa-ajan viettopaikaksi Sivustojen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Outlook 2007:stä

Kysymyksiä ja vastauksia Outlook 2007:stä Kuopion yliopisto / Tike / Pekka Ruippo 1 Kysymyksiä ja vastauksia Outlook 2007:stä Miten saan Outlookissa vastausviesteihin vanhan viestin tunnisteeksi > -merkin? Miten saan selville viestin lähettäjän

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten. LabkoNet 20.08.2013 LabkoNet järjestelmä Käyttöön tuleva järjestelmä pohjautuu vuodesta 2003 käytössä olleeseen LabkoNet palveluun Nykyistä LabkoNet sivustoa laajennetaan liikennöitsijöiden omalla sivustolla

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

OHJE 2: Jatkavat oppilaat

OHJE 2: Jatkavat oppilaat OHJE 2: Jatkavat oppilaat Sinulla on jo Peda.net -tunnukset ja Omassa tilassasi Kulkuri-sivu. Jos jompikumpi puuttuu, lue ensin OHJE 1: Uudet oppilaat. Kirjaudu ensin sisään Peda.nettiin osoitteessa https://peda.net.

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012 Keskustelualue Uudet ominaisuudet: - Keskustelualueen voi näyttää blogin näköisenä - Viestiin voi liittää useita liitetiedostoja. Opettaja voi määritellä liitteiden maksimimäärän per viesti keskustelualueen

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tietojärjestelmätieteen opiskelijavalinta. Nimi: Henkilötunnus:

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tietojärjestelmätieteen opiskelijavalinta. Nimi: Henkilötunnus: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tehtävä 1. Tehtävän enimmäispistemäärä on 15. Esitä lyhyesti äskeisen esityksen keskeinen sisältö. Ilmaise asiasi sujuvasti ja selkeästi, kokonaisilla virkkeillä

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

opetusta elämää varten

opetusta elämää varten opetusta elämää varten Opetin.fi opetusta elämää varten Käyttäjän opas Opetin.fi on eri oppiaineiden ja kouluasteiden opettajille ja yrityksille suunnattu verkkopalvelu, joka tarjoaa elinkeinoelämää, yrityksiä

Lisätiedot