Kysely Innokylän hyödyntämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely Innokylän hyödyntämisestä"

Transkriptio

1 Kysely Innokylän hyödyntämisestä. Missä tarkoituksessa ensisijaisesti vierailet Innokylän verkkopalvelussa? Vastaajien määrä: 38 Etsin tietoa kehittämishankkeista ja niiden tuloksista Käytän Innokylän työvälineitä aktiivisesti työssäni Seuraan itseäni kiinnostavia ajankohtaisia asioita Olen satunnainen vierailija Jos olet hyödyntänyt Innokylää työssäsi, mitä Innokylän verkkopalvelun työkaluja ja välineitä olet käyttänyt? Kysymyksen perään voit laittaa kunkin työkalun kohdalle, kuinka monessa kyseisen työkalun työskentelyssä olet mukana. Vastaajien määrä: Hankepankkia Verstasta Toimintamallia Verkostoa Tapahtumakalenteria Avoimet vastaukset: Hankepankkia

2 25 2 Avoimet vastaukset: Verstasta Avoimet vastaukset: Toimintamallia Avoimet vastaukset: Verkostoa Avoimet vastaukset: Tapahtumakalenteria 2 3

3 3. Mitkä ovat mielestäsi kolme parasta tai toimivinta asiaa Innokylässä? Vastaajien määrä: 38 Ensimmäinen: en osaa sanoa Järjestöjen hankkeet sisällä Minusta Innokylä ei ole kovin toimiva tai innostava vieläkään eri puolilla kehitetyt toimintamallit ja hankkeet löytyvät samasta paikasta verkostot laaja katsaus hankkeista Avoimuus Hyvä tietopankki Tapahtumakalenteri Ilmainen työkalu Hankepankki hankepankki Tietoa kehittämistyöstä Haku Kaikille avoin Perusidea, että tehty kehitystyö on muidenkin tahojen sovellettavissa kansallisuus yksi yhteinen alusta Kehittämisen työkalut Hankepankki menetelmäpankki Materiaalit voi tallentaa yhteen paikkaan saa tietoa hankkeissa kehitetystä Monenmoista kiinnostavaakin sisältöä, mutta... Laajasti tietoa hankkeista Korostaa sitä, että sosiaali ja terveysalalla pitää ottaa innovaatioiden kehittäminen tosissaan Tiedonsaanti eri toimijoista/hankkeista ym. Hankepankki Jos olisi helppokäyttöisempi, Innokylä voisi toimia hyvänä tiedotuskanavana Kehittämisympäristö yhteisenä kehittämisen alustana mahdollistamassa myös yhdessä verkossa tapahtuvaa työskentelyä kokoaa kaiken alalla tapahtuvan, josta voi oppia tai johon liittyä Hyvät käytännöt ja toimintamallit tulevat näkyviksi idea yhteisestä kehittämisalustasta Monipuolinen työskentelyalusta Voi koota kehittämiskohteen materiaaleja yms. yhteen paikkaan mahdollistaa yhteistyötä Hankepankin olemassa olo hyvä idea verkostot Toinen:

4 mielestäni se on vaan tosi sekava Kastehankkeet sisällä maksuttomat työkalut koontipaikka hankkeille ja toimintamalleille ajankohtaisuus Yksi osoite kaikelle tarvittavalle Tukea käyttöön on tarjolla verkosto Saa näkyvyyttä samalla Innokylän markkinoidessa Verkostot tapahtumakalenteri Työkaluja kehittämiseen Se että voi hankkia tietoa Selkeät kotisivut Kokoelma hankkeista avoimuus kuka vaan voi tulla mukaan Verkostot Verkostot hanketta suunnitellessa voi löytää tietoa, mitä on tehty? saa tietoa muualla olevista toimintamalleista Yritystä ja satsausta on ollut, mutta kentän näkökulmasta ei ole saatu ammattilaisia palvelevaa alustaa. Tapahtumakalenteri Mahdollisuus kehittämiselle ja yhteistyölle Nettisivuston helppokäyttöisyys Toimintamallit Osassa hankeesittelyjä on nähty paljon vaivaa ja ne ovat selkeitä/luettavia Toimintamallit (ja niiden leviäminen), kun ne on kuvattu huolellisesti tukee verkostoitumista Kaikki hyvät käytännöt ja toimintamallit löytyvät samsta paikasta verkostot Sisältöä on tuotettu paljon Periaattessa vireillä/päättynyt kehittämistyö "yksissä kansissa" x sivuston käyttö yksittäisen hankkeen materiaalipankkina en tiedä kirjautuminen Kolmas: liian monimutkainen Verkosto

5 avoimuus verkostoitumisen helppous Etusivulla suunnilleen kaikki tarvittava tarjolla ei tule mieleen hankepankki Livenä tavatut verkostolaiset Markkinointimahdollisuus Verkostot Verkostot. Selkeät hankeideat ja työkalut houkuttavat kehittelemään omia sovelluksia ja tuotteita Työkalut ja oppaat kehittyvyys se kehittyy koko ajan Pohjatyöskentely omalle hankkeelle / verstas Toimintamallit?? en osaa sanoa kolmatta Verkostot Menetelmäpankki ja verkostoitumisen mahdollisuus Monipuolisuus Sosiaalisen median kanavat Hyvä ideana Innokylän kokonaiskonsepti ystävällinen olemus! Innokylä tarjoaa kehittämisen työkaluja työkaluna toimiminen Innokylä on aktiivisesti esillä esim. Twitterissä ja usein hauskalla tyylillä En keksi x tietojen ajankohtaisuus en tiedä hyvä ulkoasu

6 4. Mitkä ovat kolme keskeisintä asiaa, joita haluaisit parannettavan Innokylässä? Vastaajien määrä: 38 Ensimmäinen: kokonaisuus Yksityinen palvelutuontanto, toimintamallit ja innovaatiot Julkisen ja kolmannen sektorin kohtaamista Toimntamallien ja hankkeiden haun parantaminen työskentelyssä liitteiden muokkausmahdollisuudet sujuvimmiksi tekninen toteutus tökkii Markkinointi: käyttö ja osaaminen ovat hiljalleen kasvamassa, mutta tarvitaan enemmän käyttäjiä. Käytettävyys Käytettävyyttä Tosi sekava, liikaa kaikkea Yhteinen työskentely verkoston rakenne Tieto on ns tutkimatta tietoa. On vaikea erottaa, mikä todella toimii kun eri malleja on niin paljon. Kuvien ja tiedostojen lisääminen Verkostohaku, jossa etsitään yhteistyökumpaneita selkeyttä näkymiin kökköys jotenkin käyttöliittymä on vähän hankea aika usein Koulutukset innokylän työkalujen käytöstä laajemminkin Toimintamallit erotella osioita erilaisiksi. Palastessa takaisin en tahdo muistaa löytyikö juttu verstaalta vai hankepankista... Toiminnallisuus (esim. ilmoitukset viestien sisällöstä suoraan spostiin, hyvä hakutoiminta, materiaalien vieminen helpommaksi ja linkittyminen LinkedIniin ja someen paremmaksi käytettävyys todella monimutkaista Kehittämistyön tuotokset, tulokset, kehittämismenetelmät, suuremmat ja pienemmät asiat ovat alun perin lähdetty tuomaan kaikki yhtenä sulassa sovussa olevana massana. Eri kokoisten asioiden ylä ja alatasot ovat jäsentymätöntä mössöä. Edes tällainen kehittämistyön ammattilainen ei löydä sieltä tarkoituksenmukaisesti tarvitsemaansa tietoa. Sisällöllinen perusrakenne ja käsikirjoitus puuttuu täysin. Markkinointi kyseisestä palvelusta Voisiko olla jotain alueellista tukea kehittämistyölle, vetureita voi löytyä esim. ammattikorkeakouluista, itsekin voisi olla kiinnostunut Innokylää voisi markkinoida vielä enemmän eri toimijoille Hakutoiminnot Asiakirjojen/sisältöjen vieminen Innokylään helpommaksi (erittäin jäykkä) Teknisen toiminnan luotettavuus eri käyttöjärjestelmissä ja selaimissa, teknisistä virhetoiminnoista tulevaan virheilmoitukseen tarkemman syyn kuvaus Konkreettisia esimerkkejä ja kuvauksia, mitä toimista / hankkeista seuraa Käytettävyys, vielä aika monimutkaista käyttää sivuja ja työkaluja selkeys, ei olisi mahdollisuutta lisätä moneen paikkaan samaa asia Verkostoalustan työskentelyosion käytettävyyden parantaminen Kankea ja monimutkainen rakenne

7 kattavuus Sivuston markkinoinnin lisääminen (kunnat, järjestöt ym.) käyttöystävällisyys yhteystietoja eri aihepiirin henkilöistä ja toiminnoista Toinen: tehkää siitä helpompi käyttää Lääketieteen innovaatiot, kehittämishankkeet materiaaleissa yhteen kuuluvien asioiden luokittelumahdollisuus nimettyyn kansioon, ei jokaista asiaa omana tiedostonaan materiaalimassaan vuorovaikutteisuus paremmaksi Kansiointimahdollisuus verkostoissa esim. kaikki kokousmateriaalit yhteen kansioon. Selkeys Käytettävyyttä haku huono, hankalaa löytää: esim. aakkosellista listausta verkostoista ei löydä Liikaa kaikkea koko sivuston toiminnot Innolla on vielä varsin tuntematon monissa työpaikoissa. Innokkaan markkinointiin tulisi satsata. Testin ja linkkien lisääminen verkoston kommentteihin Vielä enemmän julkinen ja yksityinen puoli tekisivät yhteistyötä käsitteet eivät välttämättä aukea satunnaiselle kävijälle vaikeaselkoisuus osin vaikea tajuta eroja verstaiden ja mallien yms. välillä sote puolen verkostojen luominen esim. innotuutorkoulutuslaisten tapaamiset / jatkokouluttaminen Tapahtumakalenteri Hakuominaisuudessa on jotain kehittettävää Nykyaikaistaminen (sivut vanhanaikaiset sekä ulkonäöllisesti että toiminnallisesti) hankala löytyy asioita Alustan rakenne on muuttunut vuosien varrella koko ajan. Ei ole luottamusta siihen, että alustalle viedyt asiat säilyvät siellä eli että se olisi pysyvämpi tietopankki. Esim. hankkeiden raporttien ja tulosten pysyvänä pitkäkestoisena säilytyspaikkana, ainoana sellaisena, se ei siis toimi. On liian iso vaara, että esimerkiksi hankkeissa tuotetut materiaalit ja raportit katoavatkin bittiavaruuteen... Sivustojen elävöittäminen/lisää mielenkiintoisuutta? xx Konkreettisia vinkkejä/aineistoa/materiaalia työhön ei voi koskaan olla liikaa saatavilla Asiasanoitus Päällekkäisyyden poistaminen (samat asiat toistuu useissa kohdissa) Hakutoiminnot loogisemmin esitetyiksi nyt sanahauilla tulee silppumaista tietoa viittauksina samaan verkostoon, käytäntöön jne. Hakutuloksessa voisi selkeämmin näkyä se, milloin hakutulos liittyy verkostoon, milloin toimintamalliin tms. x koulutusta ja opastusta lisää lomakkeiden muokkaaminen

8 Verkostoalustan kehittämisosion monipuolistaminen Vaikea löytää etsimäänsä x valtakunnallinen yhteistyö niiden hankkeiden kohdalla, jotka tekevät samoja asioita selkeys alueellinen luokittelu Kolmas: sivustoa tulisi yksinkertaistaa Yhtäläiset palveluketjut suomalaisille työskentelyyn suljettu mahdollisuus, silloin kun sitä halutaan hakutoiminnot Kasteohjelman kaikki asiat voisi koota yhden sivun alle, nyt Kastetta näyttää löytyvän monesta paikasta. Tai sitten en vielä osaa käyttää sujuvasti. Toimivuus Käytettävyyttä ei jaksa kirjautua aina uuuteen palveluun Kankea materiaalitkansio Verkostossa Todellisen yhteiskehittämisen mahdollistaminen. Tekniikka on vielä melko kankea.. Kouluttajaverkoston rakentaminen kehittäjien yhteystiedot näkyviin, jotta voi ottaa suoraan yhteyttä käytettävyys esim. materiaalit tallentuvat hassusti: pitäisi pystyä siirtelemään sijainteja yms. Verstas? Ei erillistä kirjautumista (tilin luomista) vaan esim. Facebookilla tai Twitterillä yms. voisi liittyä verkostoon sivujen logiikka ei toimi minulle Kiireisille ammattilaisille ja johdolle verstaassa työskenteleminen ei ole lainkaan luonteva kehittämisen toimintaympäristö. Päivittäminen, joskus näkee "vanhempaa" tietoa sivustoilla? xx Oman alueen toimijoita voisi olla enemmän Innokylässä Vanhentuneiden ei enää voimassa olevien tietojen poisto Tunnettavuus huonoa (toivoisi, että suurella vaivalla tehdyt toimintamallit jne. olisivat laajalti hyödynnettäviä eli Innokylää ei välttämättä tiedetä ammattilaisten joukossa Kehittämisympäristöjen käytäntöjen ja toimintamallien osalta kuvausten luokittelu kesken oleviin ja valmiisiin (esim. Innokylän etusivulle ja hakutoimintoihin näkyviin esim. "Kehitystyö alkanut" ja "Uusia valmistuneita kuvauksia" x aktiivista tiedottamista ja yhteydenpitoa esim. innotuutoreihin

9 Verkostojen uutispalstan kehittäminen Tehdään turhaa ja päällekkäistä työtä x enemmän käyttäjiä/tietoa aiheiden mukainen luokittelu 5. Voit tehdä tähän konkreettisen ehdotuksen, miten yllä esitettyjä kehitettäviä asioita voisi parantaa Vastaajien määrä: 9 Palkattava työhön kyseisten alojen ammattilaisia. Kun otat liitteen, muokkaat ja tallennat, se tallentuisi myös Innokylään. Nyt joudut lataamaan sen uudestaan ja poistamaan vanhan. 2. Mahdollisuus luoda omia kansioita verkoston "materiaalit"osioon ja niihin sijoittaa liitteitä. 3. Työskentelykansiossa mahdollisuus rajata esim. verkoston jäsenille pääsy työstettävään aineistoon, nyt tämä mahdollisuus vain Materiaalitkansiossa. Esim. liitteiden liittäminen hankalaa, ei toimi kaikilla selaimilla, verstaat paremmin toimiviksi, kommentit näkyvät kaikilla sivuilla riippumatta niiden alkuperästä Verstaalle on erittäin vaikeaa ja epäkäytännöllistä lisätä dokumentteja ja epäselvää miten ne saa sieltä halutessaan pois. Palvelu ei aina toimi kunnolla. Vähemmän monimutkainen jäseneksi hyväksymisprosessi esim. verkostoihin tai verstaskäyttäjäksi voisi lisätä kiinnostusta kuntien ihmisille käyttää tätä. Vaikea käyttää saati sitten markkinoida eteenpäin. Hyvä kuitenkin, että kaikki materiaali on löydettävissä, vaikkei olisi rekisteröitynyt käyttäjäksi. Työskennellessä pitäisi voida ottaa asiakirja muokattavaksi ja sitten palauttaa se muokattuna takaisin. Nyt se täytyy monen mutkan kautta tallentaa muualle, poistaa ja lisätä. Siellä liikaa kaikkea ja toisaalta ei voi esim. verkosonsivulle lisätä kuvia suoraan tai sivuja, rakenne on outo. portaalin. sivua tulisi lyhentää ja sisältö jakaa; etusivu liian pitkä ja informaatiota aivan liian paljon verkoston osiot/kansiot tulisi miettiä uudelleen; esim. Materiaalitalikansioiden jaottelua pitäisi pystyä muokkaamaan, myös lisäämään ja poistamaan Työskentelykansio ei ole todellinen työskentelyn mahdollistava ympäristö (kansion osuvampi nimeäminen...?) Verstaassa (tai muualla portaalissa) tulisi olla wikityyppisen yhteiskehittämisen mahdollistava osio Esim. materiaalien tallennuksen yhteydessä pitäisi pysytyä itse m äärittelemään mihin väliin tallennettava asia menee (nyt menee kai aakkosissa) muistiot ja liitteet menevät ihan sikin sokin nyt Toimintamalleja pitäisi pystyä hakemaan nykyistä tehokkaammin (hakukone) Markkinointia voi kehittää tai ainakin tietoa palvelusta koska paljon löytyy hyödyllistä tietoa eri puolella Suomea tehdyistä hankkeista. Voisiko tätä "elävöittää" jotenkin enemmän esim. valokuvia, toki yksityisyyden suoja pitää ottaa huomioon. Voisin vaikka kertoa nykyisille vastaaville ideoita henkilökohtaisesti vaikka verkkoneuvotteluvälineitä hyödyntäen.

10 Ks. edellä Vaikea silti kuvailla! Vaikkapa yksityisen kansalaisen kannalta. Nyt hänellä on näin... hanke tähtää siihen, että kansalaisella paranee sejase asia... tuntuu kömpelöltä, mutta näin asia todella hahmottuisi lukijalle. ainakin alueelliset verkostoto innotutoreille tai innokylän käyttäjijlle voisivat olla hyvä juttu. Nyt toiminta on kovin pääkaupunkikeskeistä. Verkostojen työskentelyosion muokkausnäkymä on liian kapea ja tekstiä on hankala tuottaa. Kopioin tekstiä usein wordistä työskentelyosioon ja se pitää tehdä muistion kautta, muuten ei istu reunaasetuksiin. En tiedä pystyykö tähän vaikuttamaan mitenkään. Verkosto kehittää osioon pitäisi voida laittaa myös tavallista tekstiä, ei vain linkkiä. Toimiiko sähköpostimuistutustoiminto? Vaikka olen merkinnyt seuraavani tiettyjä palstoja (rasti niissä kahdessa paikassa, joihin se on mahdollista laittaa), en muista koskaan saaneeni sähköpostiin tietoa, jos joku on laittanut palstalle uutta tietoa. Joku muukin on valittanut tätä. Tämän voisi tarkistaa. En tiedä millainen työ olisi tuottaa työkalu, jolla tekstien paikkoja voisi muuttaa. Esim. uutispalstalla voisi nostaa kärkeen jonkun vanhemman uutisen, toiset asiat vanhenevat nopemmin ja tärkeät välillä hukkuvat. Tätä voi toki kiertää kirjoittamalla saman uutisen uudelleen. Alikansiot olisivat käteviä, kun materiaalia alkaa kertyä, esim. työskentely tai materiaalit osiossa. linjaus sen käytöstä tai lakkauttamisesta ja sen jälkeen pulinat pois, aika moni jättää hyödyntämättä ja käyttämättä mielstäni sivusto on epäkäytännällinen, en ymmärrä miten voisin sitä käyttää tai viedä sinne tietoa. Kun aikaa on käytettävissä vähän, tuntuu että tämän opetteluun ei riitä motivaatiota lastensuojelun edunvalvojien pankki sosiaaliportin tapaan 6. Verkoston Materiaalitosiossa on tällä hetkellä kiinteät otsikot materiaaleille (Kaikki, Esitykset ja diat, Kuvat ja logot, Esitteet ja julkaisut, muut. Katso esimerkki täältä). Jos niitä muutetaan, mitkä olisivat kolme tärkeintä omaa työskentelyäsi palvelevaa otsikkoa? Vastaajien määrä: 9 Ensimmäinen: Julkaisut Työryhmien kokouskansiot muistiot Esitteet olisi omanaan Esitykset Se että saisi nimetä itse nuo osiot Esitykset & kuvat

11 Muistiot ja muu materiaali toimii ihan ok. Tällä ei niin merkitystä vaan koko sivuston toiminnallisuuden uudistamisella. Esitteet xx Diat ja esitykset Muistiot Tällä ei ole minulle merkitystä Muistiot Käytettävät lomakkeet JULKAISUT materiaalit Toinen: Esitykset Hankkeen sisäiset materiaalit (esim. sopimuspohjat, raportointipohjat) raportit Raportit ja muut julkaisut Kuvat ja logot Se että saisi nimetä itse nuo osiot Muistiot & pöytäkirjat Esitykset Esitykset xx Esitteet ja julkaisut Esitykset x Esitykset VIESTINTÄ jäsenet Kolmas: Esitteet Esitykset ja diat esitykset Muistiot Esitteet ja julkaisut Se että saisi nimetä itse nuo osiot Esitteet ja julkaisut Kuvat ja logot Julkaisut xx

12 Kuvat ja logot Esitteet ja julkaisut x Poistetut voisi olla arkistoidut MUUT linkit 7. Mitkä ovat asioita tai toimintoja, jotka palvelevat käyttöäsi tai työskentelyäsi Innokylän Verkostossa? Vastaajien määrä: 20 Verkostossa voi jakaa materiaaleja ja työstää asioita, kun osallistujat ovat fyysisesti erillään, esim. paikkakunnilla. Verkosto palvelee myös viestintää ja tavoittaa hyvin ne verkoston jäsenet, jotka käyvät verkoston sivuilla. Tieto näkyy kaikille samanlaisena eikä sitä tarvitse lähetellä sähköpostitse raskaina liitteinä. Omat verkostot Se että saisi nimetä itse oman verkoston sivut. Yhteisen työeskentelyn joustavuus hankepankki erinomainen, mutta hakutoimintoa siinä ja muualla portaalissa tulisi kehittää (alueellisuus ym.). keskustelu/infopalsta Keskustelu, ajankohtaiset asiat, meteriaalit, linkit Verkostojen olemassaolon ja jäsenten julkisuus Olen suorittanut Tuotekehittäjän EAT / innotuutorikoulutuksen ja huomaan saavani sieltä saamiani perustietoja arkeen pikku hiljaa. Viesti siitä, että jotakin uutta on lisätty, kysytty tms. Verkoston sivulle voi koota asiasta kiinnostuneille tarkoitettua julkista tietoa, ja välittää tietoa ajankohtaisista koulutuksista, julkaisuista yms. Voisinpa valita hakusanoja ja niihin liittyvien asioiden ilmaantuessa sivustoon, saisin siitä tiedon Kyllä varmaankin ideoiden ja kokemusten jakaminen on parasta antia työskentely, materiaalit, yms. muokkaaminen kuitenkin haasteellista. Ilmoitustaulu, työskentely, materiaalit, uutiset, viestipalsta Työskentelyosiota on käytetty muistioiden yms. "kotina" koko konsepti simppelimmäksi keskustelu vertaisten kesken lastensuojelun edunvalvojien ryhmässä

13 8. Materiaalitosion otsikoiden lisäksi, mitkä ovat asioita, joita tulisi parantaa Innokylän Verkostotyökalussa ja miten? Vastaajien määrä: 5 Edellä jo viittasin työskentelyn sujuvoittamiseen, jos yhdessä muokataan jotakin aineistoa. Kun muokkaat, pitäisi tallennuksen onnistua suoraan, eikä liitteitä liikuteltaisi edestakaisin. Versiohistoriassa voisi säilyä edeltävät versiot, kunnes verkoston ylläpitäjä tai aineistosta vastaava ne poistaisi. Omien kansioiden luontimahdollisuus toivottavaa suuren aineistomäärän hallitsemiseksi. Jos ei muuten, niin tuonne "Muut"kansioon. Innokylään rekisteröityminen ja verkostoihin liittyminen/kutsuminen jouhevammaksi: rekisteröitymisen yhteydessä voisi jo valita verkostonsa. Uutisetilmoitustaluviestit: samantyyppisiä alustoja kaikki! Miten erotellaan? verkoston ylläpitäminen helpommaksi (ylläpitäjien hallinta jne). Materiaaleissa Kaikkilaatikko voisi olla viimeisenä. Keskustelu ja vuorovaikutus pitäisi olla paremmin mahdollistettua. Ks. aiemmat vastaukset... Keskustelukenttä voisi olla hieman isompi ja sisäiset linkitykset pitäisi toimia (voisi keskustelussa ohjata johonkin dokkariin yms.) Verkostojen hakeminen pitäisi olla helpompaa, ettei niitä tarvitsisi selata Voisivatko hankkeet olla vielä järjestettyinä vaikka aihealueittain ja mahdollisesti vielä paikkakunnittain esim. karttapohjassa, näkisi suoraan missä päin asiaa on kehitetty? Yhteiskehittämisen mahdollisuutta, sen havainnollistamista ja näihin liittyvää viestintää / tiedottamista. ) Postituslista: verkoston ylläpitäjille mahdollisuus perustaa verkostolle postituslista, josta voisi lähettää automaattisesti tietoa kaikille verkostoon ilmoittautuneille esim. muistutuksia verkoston tapahtumista. Näyttää siltä, että Verkostoympäristön nykyisillä sivuilla olevia fb, twitter yms. toiminnot eivät ole riittävät tiedon välittämiseen. 2) Verkoston käytön seuranta: Näkyvä laskuri kunkin verkoston sivulle, jossa näkyisi käynti ja kävijämäärät. Tai ainakin verkoston ylläpitäjille parin kuukauden välein seurantatietoa verkoston sivuilla kävijöiden sekä käyntien määristä. En osaa sanoa En osaa sanoa, olen ollut käyttämässä niin vähän... muokkaaminen tulisi tehdä helpommaksi ja jouhevammaksi. Ks. kysymys 5 Saako materiaaliosioon kansioita, niitä olisin tarvinnut. yhteystietoja selkeästi näkyviin alueittain

14 9. Jos sinulla on muita kehitysideoita Innokylän verkkopalveluun, voit kirjata niitä tähän. Vastaajien määrä: 5 Sivustosta on yritetty tehdä liian "hauska" ja "innovatiivinen", se on johtanut vain siihen, että sivusto on sekava ja hankala sekä vaikeasti ymmärrettävä. Joskus yksinkertainen on kaunista :) Osio, jossa on listattu parhaiten levinneet toimintamallit. Listaus kehittämishankkeiden tuloksista. Miten parantanut suomalaista sotealaa. Esimerkiksi Kysymys: Voiko tai suositellaanko näillä korvattavan esim. hankkeen kotisivut? Havainnollisuus verrattuna perinteisiin kotisivuihin vielä hieman sekavaa. Tähän on laitettu paljon rahaa, joten panostakaa myös käytettävyyteen. Epäilen, ettei monet kunnan ihmisistä käytä, jos tämä on näin sekava. ks. aiemmat vastaukset. Miksi etusivulla on osa asioista 2 kertaa se sekoittaa kehittämisympäristö = verstas + toimintamalli Sitten on erikseen vielä toimintamalli ja verstas. Tämä hämää edelleen: ehdottaisin "Kehittämisympäristöä" poistettavaksi: jäisi vain erilliset kokonaisuudet (eli verstas, toimintamalli, verkosto, Innopaja jne). Hankepankkikin on vähän turha: sen voisi korvata toimintamallilla (hanke on vain väline toimintamalli lienee pysyvämpi). Hakukone :) Lisäksi Innokylän ja alueellisten järjestöportaalien välille tulisi rakentaa järkevä, toimiva yhteys, esim. jelli.fi, ihimiset.fi, yhdistystori.fi Innokylää ei tule suositeltua sen monimutkaisuuden takia. Toivoisin että se olisi selkeämpi ja visuaalisesti kiinnostava kokonaisuus, josta löytyy asiat helposti. MYös julkaisujen keskeneräisyys joskus tuntuu harmilliselta Yhteystiedot: Juha Knuuttila . p Internet: Virheilmoitusten, kirjautumisongelmien yhteydessä tulevan tekstin yhteyteen NÄKYVIIN MYÖS INNOKYLÄN SÄHKÖPOSTIOSOITE, johon virheestä voi laittaa viestiä & vastaus niihin nopeasti. Postilaatikko: Innokylän henkilökohtaisen postilaatikon kautta avauttavat viestit AVAUTUMAAN VIESTILISTAN YLÄPUOLELLE. Jos postilaatikkoon on tullut useampia viestejä, sivua joutuu rullaamaan edestakaisin, kun vastailee viesteihin. Harvemmin postilaatikkoa käyttävä ei välttämättä myöskään huomaa poistaa käsittelemiään viestejä, joten voisiko käsitellyt viestit saada siirtymään Arkistoosaan automaattisesti niiden vastaamisen jälkeen? Mikäli sivuilla on tarpeeksi liikennettä, eipä mitään. Jos halutaan enemmän aktiivisuutta, olisi kiva nähdä päivän kasvot / haastattelu / blogi... johon liittyisi keskusteua, tms aktivoivaa.

15 Pystyisikö Innokylään käyttämään reaaliaikaiseen yhteistekstin tuottamiseen? Tässä olisi innovatiivisuutta. Innokylän "velvoitettu" käyttö koetaan hankalaksi ja monimutkaiseksi. Jos olen ymmärtänyt oikein hankken tuloksia pitäisi kirjata sekä kehittämisympäristöön > toimintamalli että hankkeen tuloksiin. Kaksinkertaien työ. Tietojen syöttäminen Innokylään vie paljon aikaa ja tekstin editoiminen/editorit ovat alkeellisia. Tuntuu monesti ns. turhalta työltä. Lisäksi asioiden löytäminen sieltä on hankalaa, monet pyytää laittamaan "sen asian" sähköpostilla, kun pyytää etsimään Innokylästä. Lisäksi Pohjoisessa Suomessa on ollut huonosti saatavilla koulutusta/perehdytystä Innokylän työkalujen käyttöön. Mikä on yhteys THL:n muihin verkostoihin ja kanaviin? Miksi ylläpidetään useita järjestelmiä? Miten tunnettu Innokylä on THL:n ulkopuolella? Tuoko oikeasti lisäarvoa? Miten voi seurata Innokylän uutuuksia, jos ei halua/ehdi käydä kuin yhdellä sotealan sivustolla. 0. Suosittelisitko Innokylän verkkopalvelua muille? Vastaajien määrä: 38 Kyllä Ei

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslia Valtionhallinnon tiedotusta selvittävä työryhmä MINISTERIÖT VERKOSSA Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslian raportteja 2000/3 Valtionhallinnon tiedotusta

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Palautetta voi lähettää osoitteeseen: moodletuki@turku.fi Sisällysluettelo 1 Kasvatus- ja opetustoimen moodlet...1

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Dokumentin on julkaissut Teemu Kinnunen Veitikantie 42-44 A 10 Rovaniemi, Suomi, Finland

Dokumentin on julkaissut Teemu Kinnunen Veitikantie 42-44 A 10 Rovaniemi, Suomi, Finland Tekijänoikeudet (c) 2011 Teemu Kinnunen, Kaikki oikeudet pidätetään Tämä dokumentti on tekijänoikeuslailla suojattu. Tekstin tai sen osan kopioiminen kaupalliseen käyttöön on ehdottomasti kielletty. Lukija

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Olli Ruohomäki 16.4.2012 Sisällys ALKUSANAT... 4 EI AIVAN LYHYT JOHDANTO... 5 PERUSIDEOITA... 6 TIETTYÄ AVOIMUUTTA... 6 ERILAISIA OPETUSMUOTOJA... 8 AVOIMET OPPIMATERIAALIT...

Lisätiedot

KANSALLINEN TERVEYSTILI

KANSALLINEN TERVEYSTILI KANSALLINEN TERVEYSTILI Näkökulmia käyttöönottoon ja toteutukseen 15.4.2015 Pekka Turunen, Taltioni Aki Siponen, Microsoft Perttu Rönkkö, Innofactor Sisällysluettelo 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili...

Lisätiedot

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki. 1 LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Nykytilanteen kuvaus... 4 1.2. Verkkopalvelun tavoitteet... 5 1.3. Lainsäädäntö, standardit ja suositukset...

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sosiaalisestirajoittuneet.biz-sivuston käyttäjien

Sosiaalisestirajoittuneet.biz-sivuston käyttäjien Sosiaalisestirajoittuneet.biz-sivuston käyttäjien vastaukset avoimeen kysymykseen Mitä hyvää / huonoa kyseisessä sivustossa on? Miten haluaisit sivustoa kehitettävän? 15/30 Research Hyvää kaikki / huonoa

Lisätiedot