OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist in Student Health Care 6 Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT BEST THESeS AWARDED

2 2 09 Sisällysluettelo Index 4 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Pääkirjoitus Editorial Opiskelijat vaikuttavat ja luovat tulevaisuutta SAMK students contribute to university development 6 Opiskelijaterveydenhuolto vahvistui psykologilla Student health care services strengthened with a psychologist 8 8 Hyvinvointiteknologiassa sosiaali- ja terveysalan kasvatit ja insinöörit puhuvat samaa kieltä 10 As cultures meet, international relations deepen Column: Skills development centres on international aspects Kansainvälisyys osaamisen kehittämisen keskiössä Logistiikkaa vai logistiikkaa? Yhteistoteutukset karsivat päällekkäisyyksiä Raumalla Joint implementations weed out duplicate modules in Rauma 14 Tuija Vähänen on Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 16 Mistä on opinnäytetöiden huiput tehty? Best theses awarded in annual competition Uutisia 16

3 Miksi vaivautua vaikuttamaan? TEKSTI TEXT: Päätoimittaja Editor in Chief Hanna Isoaho Opiskelijoilla on monia vaikutusmahdollisuuksia ammattikorkeakoulussa. Voi osallistua hallinnon ja kehittämisryhmien kautta tai, jos ei ole kokous- ja hallintotyyppiä, voi vaikuttaa antamalla palautetta saamastaan opetuksesta tai osallistumalla opetusministeriön ja SAMKin tekemiin opiskelijatutkimuksiin. Kaikella osallistumisella vaikutetaan ammattikorkeakoulun laadun kehittämiseen ja sitä kautta omaan ja tulevien opiskelijapolvien koulutuspohjaan. Mitä opiskelijat itse saavat siitä, että istuvat kokouksissa tai vastaavat kyselyihin? Tai toimivat uusien opiskelijoiden vertaisohjaajina? Miksi kannattaa vaivautua? Itselleni ei olisi tullut mieleenkään (silloin aikojen alussa) osallistua Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintaan. Jo pelkkä ylioppilaslehden lukeminen tuntui ajoittain ahdistavalta (ja kuivakkaalta). No, ajat ovat tietysti muuttuneet ja itsekin ajattelisin jo tänä päivänä toisin. Ehkä ammattikorkeakoulujen käytännönläheinen ote on omalta osaltaan madaltanut kynnystä. Oman henkilökohtaisen kehittymisen kannalta osallistumisella ja vaikuttamisella on tehtävänsä. Siinä oppii ja rutinoituu: neuvottelemaan, ottamaan kantaa, edistämään yhteisiä asioita, olemaan kriittinen, laajentamaan maailmankuvaansa. Kiteytettynä: oppii työelämävalmiuksia, joita monesti kerätään vasta vuosien mittaan opintojen jälkeen työpaikoilla. Luulisi myös työnantajien innostuvan tällaisesta elämän hallinnan otteesta. Vastavalmistuneet opiskelijat ovat sanoneet sanansa: opetus SAMKissa on asiantuntevaa ja korkeatasoista. Tästä on todisteena opetusministeriön OPALA-kyselytutkimuksen kärkisija. On syytä nostaa häntä pystyyn. Tämä on HYVÄ UUTINEN. Active participation brings many benefits Students at SAMK have many channels to influence. They can participate in several administrative and development groups, provide feedback on teaching and courses and respond to diverse student surveys. As a consequence, they can contribute to the quality development of SAMK, and eventually, affect their own as well as the education of future students. Active participation has clear benefits to the personal development of a student. He/she learns to negotiate, express opinions, promote common interests, be critical, widen outlook on life and world in other words, very vital skills needed in future working life. SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS JULKAISIJA PUBLISHER Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Tiedepuisto 3, Pori puh./tel (0) fax (0) PÄÄTOIMITTAJA EDITOR IN CHIEF Hanna Isoaho TOIMITUSKUNTA EDITORS Jenny Antonen Eeva-Leena Forma Anna-Liisa Montonen Inna Saarinen Elina Viitanen Katri Väkiparta KÄÄNNÖKSET TRANSLATIONS Arja Liikala TAITTO LAYOUT Heidi Valtonen / Vida Design KANNEN KUVA COVER PHOTO Heidi Valtonen / Vida Design PAINOPAIKKA PRINT Painorauma Oy PAINOS CIRCULATION kpl SÄHKÖPOSTIT SEURAAVA AGORA ILMESTYY FOLLOWING AGORA WILL BE PUBLISHED syyskuussa/in September OSOITTEENMUUTOKSET, LEHTITILAUK- SET, PALAUTTEET CHANGES OF ADDRESS, SUBSCRIPTIONS, FEEDBACK: ISSN X

4 Opiskelijat ovat mukana hallituksessa ja kehittämisryhmissä TEKSTI TEXT: Hanna Isoaho KUVAT PHOTOS: Heidi Valtonen OPISKELIJAT VAIKUTTAVAT JA LUOVAT TULEVAISUUTTA Opiskelijakunta sammakko on opiskelijoiden virallinen taho vaikuttaa ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämiseen ja opiskelijoiden aseman parantamiseen sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuus alkaa hallinnosta lähtien. samkin sisäisessä hallituksessa on kaksi opiskelijaedustajaa. Vaikka opiskelijakunnalla on useita vaikuttajia, toiminta henkilöityy helposti näkyvimpään kaksikkoon. Pääsihteeri Juha Lamminen ajaa opiskelijakunnan asioita palkattuna edusmiehenä pitkäjänteisesti. Hallituksen puheenjohtajan paikka on vaihtuvampaa laatua, koska opiskelijoilla on taipumus valmistua. Tällä hetkellä puheen- KEHITTÄMISRYHMISSÄ MUKANA SAMKissa on parikymmentä kehittämistyöryhmää, joissa toimii noin sata henkilökuntaan kuuluvaa ja 20 opiskelijaa. Opiskelijat voivat valita työryhmäjäsenyytensä oman alansa tai kiinnostuksensa mukaan. Esimerkiksi viestintää opiskelevat edustavat viestinnän ja markkijohtajan nuijaa heiluttelee Joonas Laukkanen. SAMMAKON kansainvälisen asioiden vastaavasta puheenjohtajaksi siirtyneellä tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn opiskelijalla on näköalapaikka koko Satakunnan korkeakoulukenttään: hän kuuluu myös Satakunnan korkeakoululaitoksen johtoryhmään. 4

5 Opiskelijakunta SAMMAKON pääsihteeri Juha Lamminen (vas.) ja hallituksen puheenjohtaja Joonas Laukkanen katsovat tulevaisuuteen. Korkeakoulujen rakenneuudistuksessa SAMKia pitäisi kehittää SAMKina. noinnin kehittämisryhmässä, Lamminen kertoo. Opiskelijoiden toimintaa tukevia kehittämisryhmiä ovat mm. Opiskelijahyvinvoinnin kehittämisryhmä ja SAMK SAMMAK- KO -työryhmä. Opetussisältöihin opiskelijat pääsevät vaikuttamaan antamalla lausuntoja valmisteilla olevista opetussuunnitelmista ja osallistumalla koulutustoimikunnan työskentelyyn. TASAVERTAISUUDEN PUOLESTA SAMMAKON tavoitteena on, että opiskelijoiden olosuhteet olisivat tasavertaiset eri puolella SAMKia ja kaikilla paikkakunnilla. Lammisen mukaan asiassa on edetty hyvään suuntaan. Ovathan yhtenevät toimintatavat keskeisen huomion kohteena SAMKin laadunhallintajärjestelmässä. Päätöksenteko pitää pysyä Satakunnassa ja SAMKin säilyä vahvana ja isona ammattikorkeakouluna, miehet miettivät. SAMK students contribute to university development The students in the Satakunta University of Applied Sciences can influence the quality and development of education at SAMK e.g. by providing feedback on courses and by answering to diverse surveys. The official trustee of the students is the student union SAMMAKKO which has its representatives in the board of the University, in many development groups and committees. SAMK YKKÖNEN OPETUKSEN LAADUSSA Valmistuville ammattikorkeakouluopiskelijoille Opiskelijoilta kerätään palautetta säännöllisesti tehdään vuosittain opetusministeriön organisoima kysely, jossa selvitetään muun muassa Koko opiskelijakuntaa koskevat tutkimus- myös SAMKin omassa opiskelijakyselyssä. opiskelijoiden käsitystä omassa ammattikorkeakoulussa annetun opetuksen laadusta. saatujen vastausten kanssa. tulokset ovat samoilla linjoilla valmistuneilta SAMK on jo vuosia ollut parhaiden ammattikorkeakoulujen joukossa. Enemmistö opiskelijoista on tyytyväisiä opetuksen laatuun, ohjaus- ja neuvontapalveluihin, harjoitteluun liittyvään ohjaukseen sekä Viimeksi tehdyssä tutkimuksessa SAMK rankattiin Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi opetustilojen, välineiden ja laitteiden ajantasaisuuteen, kertoo tutkimuksista vastaava opetuksen asiantuntevuudessa ja korkeatasoisuudessa. SAMKin sisällä tyytyväisimpiä opiskelun laatuun ovat olleet tekniikan kehitysjohtaja Päivi Jaatinen. opiskelijat. Juha Lamminen, Chief Secretary of the Union and Joonas Laukkanen, chairman of the student s board are especially satisfied with the fact that the students studying in different degree programmes and on various locations are now more equal when the ways to operate have become more consistent based on internal quality work. According to a research done by Ministry of Education and addressed to graduates from the Finnish universities of applied sciences, SAMK is in terms of professionalism and level of education the best university of applied sciences in Finland. 5

6 Psykologi tukee opiskelijaa löytämään omia selviytymiskeinojaan Opiskeluterveydenhuolto VAhvistui psykologilla Odotettu opiskelijapsykologi Hanna Niemi hahmottaa kevään ajan tulevaa työkenttäänsä samkissa. Syksyksi selviää, missä palveluita tarjotaan. Henkilöstöltä ja opiskelijoilta Niemi on kuullut runsaasti odotuksia: vastaanottoa opiskelijoille, tukea opettajatutoreille, hyvinvointiasioiden kehittämistä ja osallistumista kriisiryhmään. TEKSTI TEXT: Tuula Ruusunen KUVAT PHOTOS: Heidi Valtonen 6

7 On hienoa päästä vaikuttamaan omaan työnkuvaansa, sanoo Niemi. Työn rajaaminen ei ole helppoa naiselle, joka mielellään tarttuu kaikkeen kiinnostavaan. Yksi psykologi suuressa ammattikorkeakoulussa on vähän. Hanna Niemi on aiemmalta ammatiltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Ennen SAMKia hän on työskennellyt mm. koulupsykologina Kokkolassa ja Porissa. Niemi odottaa innokkaasti työskentelyä nuorten aikuisten kanssa. Koulupsykologin työ oli enemmän tutkimustyyppistä, kun taas opiskelijapsykologin työ on tuen antamista keskusteluin. TÄYSI-IKÄISET NUORET VASTA MATKALLA AIKUISUUTEEN Opiskelijoiden ongelmat voivat liittyä aikuistumisikävaiheeseen ja itsenäistymiseen. Opinnoissa on haasteita, ja elämään kuuluu myös sairautta, surua ja kriisejä. Nykyyhteiskunta on vaativa. Sille ovat ominaista kiire ja suorituskeskeisyys. Työn ja opiskelun yhdistäminen on haasteellista, Hanna Niemi kuvaa. Psykologi tukee opiskelijaa löytämään omia selviytymiskeinojaan. Vaikka nuoret ovat täysi-ikäisiä, he ovat vasta matkalla kohti aikuisuutta, korostaa myös opiskeluterveydenhoitaja Eija Kiiskinen. Osa nuorten mielenterveysongelmista on terve reaktio yhteiskunnan ongelmiin, osa taas keinottomuutta hallita tilannetta. Opiskeluterveydenhoitajat ovat psykologin tärkeitä yhteistyökumppaneita. Porin sosiaalija terveysalan opetuspisteessä työskentelevään Eija Kiiskiseen tutustuessaan Hanna Niemi sai perspektiiviä opiskeluterveydenhuoltoon yli 22 vuoden ajalta. Sairaanhoito-oppilaitoksen aikana aloittanut Kiiskinen on nähnyt opiskelumaailman monet muutokset luvulla ongelmat liittyivät usein seksuaalisuuteen, käytiin läpi sukupuolitauti- ja aborttiasioita, ja alkoholi- ja mielenterveysongelmiakin oli luvulla esiin nousivat työturvallisuusasiat, MRSA-bakteeri, neulanpistotapaturmat ja luki-vaikeudet luvulla esimerkiksi ongelmien taustalla oleva vanhempien alkoholismi on uskallettu ottaa esiin. Mielenterveysongelmia on ollut aina, mutta avun hakemisen kynnys on madaltunut ja asioista puhutaan avoimemmin, Eija Kiiskinen painottaa. Opiskeluterveydenhoitaja Eija Kiiskinen (vas.) on havainnut opiskelijoilla ongelmia, jotka eivät ole sairauksia, mutta kaipaavat selvittämistä keskustelemalla. Hän on mielissään, että jatkossa opiskelijat voivat päästä keskustelemaan opiskelijapsykologi Hanna Niemen kanssa asioista, joissa terveydenhoitajan resurssit ja taidot eivät välttämättä riitä. Nykyopiskelijat ovat yhteistyökykyisiä, esiintymistaitoisia, osaavat ottaa toiset huomioon ja pitää puoliaan. Sosiaali- ja terveysalalla opiskeltavat aiheet saattavat nostaa pintaan opiskelijalle kipeitä asioita. Voidakseen kehittyä auttajaksi ihmisen pitää kohdata omaan elämäänsä liittyneet vaikeat asiat. Niiden käsittelyssä psykologi voisi olla apuna, Kiiskinen sanoo. Olen nähnyt paljon vaivaa päästäkseni vähällä, naurahtaa Kiiskinen. Hän on raivannut asiakastyölle aikaa organisoimalla rutiineita kekseliäästi. Työnohjaajakoulutus on vahvistanut ammattitaitoa. Tukirankaa toimintaansa Kiiskinen on löytänyt filosofiasta ja kirjallisuudesta. Hän on innostunut dialogisuudesta tutustuttuaan sorrettujen pedagogiikkaan. SAMK on hänelle näköalapaikka nuoruuteen ja terveydenhuoltoalaan, ja koulun kirjastossa on uusin tieto. Student health care services strengthened with a psycholo- GISt Hanna Niemi, SAMK s student psychologist, is facing a lot of hopes and expectations in her new job: student counselling, support to teacher tutors, development of welfare issues and participation in the crisis management group. Students may have problems with becoming independent, responsible adults. Studying is often very challenging and, at the same time, there may also be diseases, sorrow or crises in personal life. My job is to support and assist students in finding their own ways and methods to get along in life, describes Hanna Niemi. Today s modern society is demanding, performance-orientated and full of hurryscurry. It is quite challenging to combine work and study. Student health care nurses are important partners to Hanna. When getting to know Eija Kiiskinen, who has been employed in the Faculty of Social Services and Health Care Pori for more than 22 years, Hanna could get a good perspective into student health care services. There have always been also mental health disorders among the students, but today it seems to be a lot easier to ask for help. These matters are discussed more openly, Kiiskinen emphasises. Modern students are very cooperative, good speakers, considerate towards other people and assertive. 7

8 Hyvinvointiteknologiassa sosiaali- ja terveysalan kasvatit ja insinöörit puhuvat samaa kieltä TEKSTI ja kuvat TEXT and photos: Anna-Liisa Montonen Hyvinvointiteknologian koulutusohjelmalla alkaa olla perinteitä Satakunnan ammattikorkeakoulussa. koulutusohjelmasta on valmistunut jo neljä ryhmää ja viides ryhmä aloitti 15 opiskelijan voimin tammikuussa Vuosien varrella on tehty kovasti työtä, että insinöörit ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijat saadaan keskustelemaan saman pöydän ääreen. Nyt alkaneella opintojaksolla käytössä on uusi sisältö ja toteutustapa, kertoo opintojakson koulutusohjelmavastaava Andrew Sirkka sosiaali- ja terveysalalta. Hyvinvointiteknologian koulutusohjelman idea on moniammatillisen näkökulman luominen ja toimialojen välisen keskustelun syntyminen. Uudella toteutustavalla tarkoitetaankin sitä, että kaikki toiminnot ovat nyt yhteisiä. SAMAA KIELTÄ, ERI KOULUTUSOHJELMAA Tammikuussa hyvinvointiteknologian opinnot aloittaneet fysioterapeutti Kari Löytökorpi ja insinööri Carita Laine puhuvat koulutusohjelman tarpeen puolesta. Keskustelua syntyy oitis kahvikupposten äärellä ja eri näkökulmia pohditaan aiheen parissa. Carita ja Kari myöntävät, että koulutusohjelma ei herätä kovin paljon intohimoja ulkopuolisten parissa ja sen sisällöstä kysel- 8

9 Carita Laine ja Kari Löytökorpi aloittivat hyvinvointiteknologian opinnot tammikuussa. Molemmat ovat olleet tyytyväisiä opintojen mielekkyyteen: Aikaa saisi kulumaan tämän opiskeluun niin paljon kuin haluaisi, he tuumaavat. läänkin usein. Heille kuitenkin opiskelun salat ovat jo avautuneet. Nyt kun aiheeseen on perehtynyt, huomaa, että hyvinvointiteknologiaa on joka puolella, aloittaa Carita. Toisaalta aihe laittaa pohtimaan, miksi kaikki hyvinvointiteknologian välineet ovat edelleen melko raakileita, vaikka esimerkiksi väestön vanhenemisen myötä tällaisia palveluja tarvittaisiin ehdottomasti. Myös Kari näkee hyvinvointiteknologian koulutusohjelman tärkeänä tulevaisuuden kannalta. Opintojen kokonaisuus on todella laaja ja puolen vuoden opiskelun jälkeen silmät ovat vasta auenneet mahdollisuuksille. Vaikka koulutus onkin pitkälti asiantuntijuuskoulutusta eikä tuotekehittelyä, mahdollistaa se kuitenkin innovaatioiden syntymistä. Caritan ja Karin kokemuksen mukaan opintojen painopiste on enemmän sosiaali- ja terveysalan alueella. Kyseessä on kuitenkin ihmisen hoito vastaan teknologia, painottaa Kari. Etiikka onkin noussut merkittäväksi teemaksi opintojaksolla. YMMÄRRYSTÄ VUOROVAIKUTUKSEN KAUTTA Carita ja Kari kokevat saaneensa opintojaksolla aikaan hyviä keskusteluja, joissa erilaisista lähtökulmista syntyneet näkemykset eivät riitele keskenään. Kun kyseessä ovat sekä laitteet, että ihmiset, avautuu eteen mahdollisuuksien kirjo, opiskelijat toteavat. Aiemmat hyvinvointiteknologian ryhmät ovat olleet tyytyväisiä poikkialaisesta lähestymistavasta. Toisaalta jos asiaa tarkastellaan vaikka insinöörin näkökulmasta niin kyllä se insinöörikin on tutustunut sosiaali- ja terveyspalveluihin, joskin asiakkaan näkökulmasta, toteaa tekniikan ja merenkulun koulutusjohtaja Sirpa Sandelin. Vastaavasti sairaanhoitaja käyttää työssään erilaisia teknisiä laitteita. Vuorovaikutuksesta syntyvä hyöty on ilmeinen, sillä opiskelijat ovat kertoneet oman ajattelutavan muuntumisesta opintojakson aikana sosiaali- ja terveysalan opiskelijat oppivat insinööreiltä ja päinvastoin. Hankkeissa, joissa nämä kaksi alaa kohtaavat, on syytä olla mukana molempien alojen edustajat, jolloin tämä ohjelma antaa valmiudet puhua samaa kieltä toisen ammattialan edustajan kanssa, tiivistää Sandelin. Ryhmämme on todella hyvä! Tähän koulutusohjelmaan hakevat varmasti tietynlaiset ihmiset; kyseenalaistavat, sosiaaliset ja vahvan motivaation omaavat, painottavat molemmat. LISÄARVOA TYöELÄMÄÄN Suuri osa koulutuksesta järjestetään verkkoopetuksena Moodlen kautta, jossa opiskelijat käyvät keskustelua säännöllisesti. Lähiopetuskerrat ovat seminaarityylisiä, joissa luennoitsijat tai opiskelijat esittävät omia ideoitaan ja mielipiteitään, joita myöhemmin puretaan sekaryhmissä. Opintoja on tarkoitus viedä eteenpäin hankkimalla lisäarvoa aiempaan ammattiin ja jo opintojen alkuvaiheessa aloitetaan oppinäytetyön suunnittelu työelämälähtöisen ajattelun pohjalta. Koulutusohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä monissa eri tehtävissä. Aiemmista ryhmistä valmistuneet työskentelevät muun muassa tutkimus- ja kehittämistehtävissä tai projektinhallintaan liittyvissä tehtävissä, luettelee Sirkka. Valmistuneet opiskelijat ovatkin saaneet omissa organisaatioissaan vaativampia tehtäviä ja usein esimerkiksi sairaanhoitajat työskentelevät kehittämistehtävissä, joissa hoitotyöhön tuodaan tietoteknisiä ratkaisuja. Caritan ja Karin mielestä opintojaksolla voisi olla enemmän kontaktitunteja ja osa opinnoista voitaisiin suorittaa englanniksi. Aikaa tähän saisi kulumaan niin paljon kuin haluasi. Muutosta kuitenkin tapahtuu, halusimme tai emme, ja edelleen tehdään paljon keksintöjä jotka eivät toimi. Tämä taas nostaa kynnystä ottaa tekniikka käyttöön. Sarkaa tällä alalla on siis vielä jäljellä, mutta hyvä niin. FAKTA Koulutusohjelma alkoi v Yhteensä 4 ryhmää aloittanut Valmistunut: 13 sosiaali- ja terveysalalta, 6 insinööritaustaista Seuraa hakuja netissä: 9

10 As cultures meet, international relations deepen TEKSTI TEXT: Maarit Gratschew According to Friederike, Tanja and Maika, some of the German students, the most interesting thing during the week has been the company visit to Oras. They saw an interesting presentation of the company, which they thought was the highlight of the week so far. What they hoped to do in Finland was to get to know a bit about Finnish culture. They also enjoyed the reception given by the Mayor of Rauma. 10 SAMK received some visitors from the German Fachhochscule Ludwigshafen for a week in April. A group of German master s degree students met the Finnish master s students of Business Management and Entrepreneurship (BME), in Rauma. The main goal of the visit was to give the German and Finnish students the chance to share their experiences, hear different views, and broaden their horizons. A long friendship leads to success The programme of the week was based on the requests and interests of the master s degree students and the staff at Ludwigshafen. The schedule mostly consisted of lectures and company visits. The lectures covered subjects like company culture in multicultural companies and its effect on the personnel of the company. The idea for the visit came up already before I started here, explains Dr Anne Vihakara, Coordinator of the BME Degree Programme. Now that SAMK also had its own BME group, something which had already been ongoing in Germany for a number of years, it was time to get together for a week in Finland. According to professor Rainer Busch from Fachhochscule Ludwigshafen, their institution has been cooperating with SAMK on different levels for over 15 years. A study group from Finland visited us in Ludwigshafen in The Finns had a chance to get in touch with German companies and their staff in the same way that we are doing now here in Finland, says Busch. Many of our students have never been to Finland, so it s very interesting and different for them, he continues. The German students degree programme includes an intensive week abroad, and selecting a suitable destination country. Professor Busch suggested that the group should travel to Finland because cooperation between SAMK and Ludwigshafen has been excellent and continuous. In fact, we are already discussing our next project together, tells Vihakara. This week will not be one of a kind, because the students seem very pleased with it. In addition to SAMK, Ludwigshafen has very close links to China. We actually have a Chinese student with us here in Finland. In fact, next year we might even be going to China for a trip like this, says Busch. The most important thing is to get to know the environment in other countries and to get a taste of the academic atmosphere. THE RANge OF INTERNATIONAL ACTIVITY WIDENS There might also be cooperation of another kind ahead. Like Ludwigshafen, SAMK is focusing on international activities in China. Cooperation with China would involve other areas in addition to the BME programme. A visit to another country is being planned for our BME students too - we only have to decide where to go. Germany and Saint Petersburg are certainly places to consider, says Vihakara. Today, cooperation can obviously be carried out also without travelling. Virtual Classroom is a tool which enables shared online lectures with foreign partners all over the world. Satakunta University of Applied Sciences, Fachhochscule Ludwigshafen and the Chinese University of Fuzhou are all already using Virtual Classroom.

11 Skills development centres on international aspects TEKSTI TEXT: Development Manager/kehittämispäällikkö Jonna Šmrha The closer the summer, the MOre we talk about international matters in the Faculty OF Business and Culture. popular topics FOr discussion in meetings and coffee breaks are Englishconducted degree programmes, which will increase next autumn, and the growing number OF international students. This in mind, we also need to enhance international skills OF our staff. Management and Entrepreneurship (BME) käynnistyi vuonna Kun näihin tietoihin lisätään opiskeluvaihdot ja ulkomailla suoritettavat työharjoittelut, opettaja- ja henkilökuntavaihdot sekä kansainvälistä kärkeä olevat tutkimushankkeet, on helppo ymmärtää kuinka merkittävä tekijä kansainvälisyys työssämme on. International operations have been an essential part of the Faculty of Business and Culture for years already. We have two Bachelor Degree Programmes conducted in English. In addition, Business Management and Entrepreneurship (BME), our first international Degree Programme leading to Master s degree, started in When we still add student exchanges, training periods abroad, exchange of lecturers and other staff as well as top-quality research projects, it is easy to understand how significant international skills are in our operations. Our brand-new English Degree Programme leading to Bachelor s degree is Innovative Business Services (IBS) which will start in autumn. With new incoming foreign students it is essential to pay more attention to international skills of our staff. Skills development is strongly emphasized in our new knowledge strategy in which enhanced international skills are among our top priorities in We have placed special focus on improved knowledge of foreign languages and multicultural communications. Both our own and external specialists have and will be benefited in reaching this goal. Though we have increasing possibilities for further education, the fact is, however, that the best way to learn is through personal experience. There are lots of chances to cooperate with our partner universities and student groups, allowing us to train how to behave in different cultures and to improve our language proficiency. As a good example it is worth mentioning the staff of Business and Culture Rauma who are completely at ease with their international students. They have had their English-language Degree Programme, International Business and Marketing Logistics, for more than 10 years and it has definitely borne fruit. Now it is up to us to draw from their experiences. Development Manager is in charge of skills development of the Faculty of Business and Culture. She has been closely involved in planning training which will increase international skills of the staff. KanSAInvälISyys OSAAmISen kehittämisen keskiössä Kansainvälinen toiminta on ollut osa Liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan arkea jo pitkään. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavia englanninkielisiä koulutusohjelmia on kaksi ja ensimmäinen ylempään AMK-tutkintoon johtava kansainvälinen koulutusohjelma, Business Uusin englanninkielinen koulutusohjelma Innovative Business Services (IBS) käynnistyy syksyllä. Kansainvälisten opiskelijoiden tehdessä tuloaan Liiketoiminta ja kulttuuri Porin kampukselle myös henkilökunnan kansainvälisyysvalmiuksiin on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota. Osaamisen kehittämistä tukee alkuvuodesta valmistunut toimialan uusi osaamisstrategia, jonka tavoitteista juuri kansainvälisyysosaamisen lisääminen on nostettu yhdeksi vuoden 2009 painopistealueeksi. Kehittämistoiminnan keskiöön on käytännössä nostettu kielitaitovalmiudet ja kulttuurienvälinen viestintä. Kouluttautumismahdollisuuksien lisääntymisestä huolimatta voidaan todeta, että kv-taitojen oppiminen edistyy eniten omakohtaisten kokemusten kautta. Lukuisat yhteistyömahdollisuudet partnerikorkeakoulujen ja opiskeluryhmien kanssa antavat henkilökunnalle parhaan mahdollisen tavan oppia eri kulttuureissa toimimista ja vahvistaa työssään tarvittavaa kielitaitoa. Hyvänä esimerkkinä asiasta toimii Liiketoiminta Rauman henkilökunta, joka on kuin kotonaan kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. International Business and Marketing Logistics -koulutusohjelma on tehnyt tehtävänsä yli 10 vuotisen historiansa aikana ja niistä kokemuksista meidän muiden on nyt hyvä ammentaa. 11

12 Logistiikkaa vai logistiikkaa? Yhteistoteutukset karsivat päällekkäisyyksiä Raumalla TEKSTI TEXT: Tuuli Heervä, markkinoinnin ja viestinnän opiskelija KUVAT PHOTOS: Heidi Valtonen SAMKin liiketoiminnan ja tekniikan kampukset Raumalla lyövät yhteistyön kättä entistä tiukemmin. Sen sijaan, että kumpikin tarjoaisi OMille opiskelijoilleen jokaisen kurssin itse, on päällekkäisyyksiä karsittu ja opiskelijoille tarjotaan yhteismoduuleja. EnsiMMäinen toteutus on takanapäin. 12 Liiketoiminnan logistiikan ja logistiikan koulutusohjelmissa järjestettiin syksyllä ensimmäinen yhteinen perusopintojen moduuli Yrityksen perusprosessit. Siihen osallistui kolmisenkymmentä opiskelijaa, suunnilleen saman verran kummastakin koulutusohjelmasta. Opetuksesta vastasi neljä opettajaa liiketoiminnan ja kaksi tekniikan puolelta. Opetus toteutettiin liiketoiminnan tiloissa ja siinä käytettiin ongelmaperustaista (Problem Based Learning, PBL) oppimistapaa. MONENLAISTA OPPIA Moduuliin osallistuneet opettajat ovat pääosin erittäin tyytyväisiä toteutukseen, joskin hiomisen paikkojakin löytyi. Lukujärjestysten yhteensovittaminen ei sujunut ongelmitta, mutta kun vaikeat kohdat nyt on löydetty, niihinkään ei kompastuta seuraavalla kerralla, kertovat liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmavastaava Ari Vahteristo ja lehtori Riitta Numminen.

13 Vasemmalla: Opetukseen löytyy ideoita niin nykyisistä datavirroista kuin 1960-luvun opetushärvelistä, toteavat yhteismoduulin suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olleet koulutusohjelmavastaava Ari Vahteristo (vas.) ja lehtorit Tapio Pirkanaho, Riitta Numminen ja Tero Tuomi. Lehtori Arto Keskinen sekä tekniikan puolelta koulutusohjelmavastaava Riitta Tempakka ja harjoitteluinsinööri Jukka Salomaa olivat kuvaushetkellä ideoita toteuttamassa. Oikealla: Yhteiset opinnot lähentävät tekniikan ja liiketoiminnan opiskelijoita Raumalla. Alkuhankaluuksia aiheutti myös se, että käytössä ollut PBL-oppimistyyli ei ollut ennestään tuttu tekniikan opiskelijoille. Toisaalta juuri PBL, kun se kerran oli opittu, saa opettajilta myös kiitosta. Moduulissa opettaneen tekniikan koulutusohjelmavastaavan Riitta Tempakan mukaan uudet opiskelijat harjaantuivat sitä kautta nopeasti tiedon etsintään ja tulosten raportointiin. Lehtori Tapio Pirkanaho liiketoiminnasta nostaa esiin yhteismoduulin antina sen, että opiskelijat ymmärtävät sekä liiketoiminnan että tekniikan tärkeyden yrityksen prosesseissa. Ne eivät ole irrallisia asioita, vaan toisiaan täydentäviä yhteistyön osia. Asian oivaltaminen karsii turhia kuiluja myöhemmistä työelämän tilanteista. OPISKELIJAN SILMIN Myös opiskelijoita puhutti paljon käytetty PBL-opetusmenetelmä. Yhteismoduulin hyvänä puolena taas oli ilman muuta uusiin ihmisiin tutustuminen. Raja-aitoja kaatui. Opiskelijat pitävät yhteismoduulia pääosin hyvänä kokemuksena, kunhan kaikille annetaan tarpeellinen perehdytys ennen toteutuksen alkua. Lähtisin ihan hyvillä mielin uuteen yhteistoteutukseen, vakuuttaa liiketoiminnan logistiikkaa opiskeleva Katri Halme. Lisää yhteistä on luvassa muun muassa kuljetuksiin ja materiaalin hallintaan liittyen. FAKTA Liiketoiminnan logistiikka Liiketoiminta Rauma Aloituspaikkoja: 20 Tutkintonimike: tradenomi Logistiikka Tekniikka ja merenkulku Rauma Aloituspaikkoja: 25 Tutkintonimike: insinööri (AMK) JOInt implementations weed out duplicate modules in Rauma The Faculties of Business and Technology in Rauma weed out duplications and offer joint modules to the students of business logistics and logistics. The lecturers are mainly satisfied with the first implementation. Some problems arose with reconciling teaching timetables and with a different style of learning. Main advantages have been born networks and the students increased understanding of the complementary roles of business and technology in enterprises. Part of the students considered the new system of learning a bit odd but otherwise the joint module was regarded as a good experience. More joint modules will be arranged when the new curriculum progresses. 13

14 SUOMALAISET ALIARVIOIVAT VALITETTAVAN USEIN OMAT KYKYNSÄ ja OSAAMISENSA. 14 Tuija Vähänen on Tuija Vähänen testaa muun muassa Superlonpatjojen paloturvallisuutta. Nämä merimiehille tarkoitetut patjat eivät pala lainkaan. Superlonin supernainen TEKSTI TEXT: Marika Pöyri KUVAT PHOTOS: Heidi Valtonen

15 Supernaiselle on kaikki mahdollista myös se, että päätyy filosofian maisterina insinööriksi. Supernainen tekee myös supertekoja: täydentää työnsä ohessa osaamistaan samkin Yritysjuridiikan erikoistumisopinnoissa sekä oikeustradenomiopinnoissa, käy hakemassa uusia tuulia Perjantain Huiput -seminaareista ja on mukana perustamassa työterveyspalveluja tuottavaa yritystä. Tuija Vähänen työskentelee Raumalla laatuinsinöörinä Superlon Oy:ssa, joka valmistaa nimensä mukaisesti superlonia: patjoja ja pehmusteita. Harva tietää, että Superlon ei ole yleisnimitys vaahtomuovipatjoille vaan se on menestyvä tuotemerkki. Superlonille on käynyt kuten aikanaan esimerkiksi monoille ja kännykälle. OPISKELU SAMKISSA VIE ETEENPÄIN Tuijalle ammatillinen kehittyminen on erittäin tärkeää: Eteenpäin täytyy mennä koko ajan. Tuija kertoo myös kouluttautuvansa ahkerasti. SAMKin järjestämät koulutukset ovat lähellä. Perheellinen, työssäkäyvä ihminen ei niin vain Helsinkiin ehdi lähteä. Tuija sanoo yllättyneensä positiivisesti SAMKin koulutusten tasosta. SAMK järjestää asiantuntevaa ja laadukasta koulutusta. Myös keskustelut eri aloilta tulevien opiskelutoverien kanssa antaa uudenlaista näkökulmaa omaan tekemiseen työssä. Monista opiskelutovereista on tullut hyviä ystäviäni. Koulutuksesta pitää olla oikeasti hyötyä työnantajalle, silloin koulutuksiin on mahdollista käyttää myös työaikaa. Yritysjuridiikan erikoistumisopinnoista ja oikeustradenomitutkinnosta Tuija on hakenut tietoa laatuasioihin liittyviin oikeudellisiin muutoksiin sekä sopimusoikeusasioihin. Vaikka opiskelu vaatii, se myös antaa. Opiskelu on tavoitteellista toimintaa, ja ihmisellä pitää mielestäni aina olla tavoitteita. Tuija Vähäselle ammatillinen kehittyminen on tärkeää. Ahkeran kouluttautujan onneksi SAMKin palvelut ovat lähellä. Työn ILO TIVOLI SATSAA TYöTERVEYSPALVELUJEN LAATUUN Lama ei Tuija Vähästä lannista. Hän on tuore yrittäjä ja työterveyshuoltoa tarjoavan yrityksen osakas. Työn ilo Tivoli Oy:n suunnitelmissa on pystyttää työterveyspalveluja tarjoava yritys pääkaupunkiseudulle. Perustetussa yrityksessä Tuijan tehtävänä on kehittää työterveyspalveluiden laatuprosesseja. Yritykset satsaavat työterveyshuoltoon taantumasta huolimatta, koska suuret ikäluokat ovat todella niitä suuria ikäluokkia. Ikäluokan poistuminen työmarkkinoilta on jo alkanut. Työterveyskulut ovat ennakoitavissa olevia kuluja. Asiakkaan pitää myös tietää, mitä ja minkälaista palvelua maksetulla rahalla saa. VAATIMATTOMUUS EI KAUNISTA KETÄÄN Tuijalta ei riitä ymmärrystä suomalaiselle vaatimattomuutta arvostavalle perinteelle. Hänen mottonsa on: korkealle ja kovaa, mutta ehdottomasti muita louk- Superlon s Superwoman Tuija Vähänen works as a Quality Engineer at Superlon Oy which manufactures mattresses and furniture couch cushions in Rauma. In addition to work, she is an enthusiastic student. Currently Tuija is improving her professional skills at SAMK in both specialisation studies for business law and degree studies for jurisprudence and she is an eager participant in SAMK s Friday seminars. What s even more, Tuija is engaged in establishing as a business partner a new enterprise offering occupational health services. The new enterprise is called Työn Ilo Tivoli and it will be located in the metropolitan area. FAKTA Ammatillisia erikoistumisopintoja ja Perjantain Huiput -seminaareja järjestää SAMKin Täydennyskoulutuskeskus. Katso ajankohtaiset haut ja seminaarit netistä: kaamatta. Suomalaiset aliarvioivat valitettavan usein omat kykynsä ja osaamisensa. Vaatimattomuus ei ole hyve nykypäivän työmarkkinoilla. Se meidän suomalaisten pitäisi jo vähitellen oppia globaalissa markkinataloudessa. Tuijan haaveena ei silti ole suuri johtajuus. Enemminkin hän haluaa olla Sirkka Hämäläisen kaltainen vaikuttaja. Hämäläisellä on vaikutusmahdollisuuksia asiantuntijana, mutta hän ei ole liikaa esillä eikä lööpeissä, Tuija napauttaa. Tuija näkeekin itsensä tulevaisuudessa asiantuntijatehtävissä vaikuttamassa esimerkiksi ympäristöasioihin. Tuija Vähänen on todellinen supernainen, jonka energisyyttä ja positiivista suhtautumista kaikkeen ympäröivään ei voi kuin ihailla. Mutta mistä tämä kaikki energia tulee? Minulla on kaikkeen tekemiseeni palo, motivaatio, joka vie eteenpäin. Lisäksi aika perheen ja liikunnan parissa auttavat jaksamaan kiireisemmässäkin arjessa. 15

16 Best theses awarded in annual competition Finnish universities of applied sciences arrange annually national Thesis Competition. The purpose of the competition is to increase public awareness of degree programmes and special features of the universities. One goal is also to enhance the quality of the theses and to strengthen thesis culture in general. A total of 173 theses were sent to the Thesis 2008 Competition. Two theses from the Satakunta University of Applied Sciences, made by Marjo-Riitta Sarmet and Harri Nuora, were awarded. The thesis of Marjo- Riitta Sarmet deals with Development of operational process, Case Kela s school transportation subsidy. Harri Nuora studied in his thesis Guidelines and regulations for dimensioning closed piping systems. Mistä on opinnäytetöiden huiput tehty? TEKSTI TEXT: Eeva-Leena Forma ja Inna Saarinen KUVAT PHOTOS: Liisa Jokinen, Inna Saarinen ja futureimagebank.com Omasta työstä aihe voitokkaaseen opinnäytteeseen Asiakassihteeri Marjo Sarmet on tehnyt Rauman Kelassa pitkäaikaisen työuran, pian 20 vuotta. Hän valmistui viime kesänä tradenomiksi ja sai tänä keväänä opinnäytetyöllään palkinnon valtakunnallisessa Thesis-kilpailussa. Aihe voitokkaaseen työhön löytyi helposti Sarmetin tehtävistä, joihin kuuluvat erityisesti koulumatka- ja opintotuet. Muutama vuosi sitten Kelassa keskitettiin vähemmän käytettyjä etuuksia. Länsirannikon vakuutuspiiriin siirrettiin koulumatkatukien käsittely koko Satakunnan alueella. Aiempaa toimintaprosessia oli muutettava, Sarmet kertoo. Hän kehitti opinnäytetyössään koulumatkatukien yhteistä käsittelyprosessia. Lopuksi hän teki yhteistyötahoille seurantakyselyn. Muutoksen läpiviennistä saatiin mittareiden mukaan hyvät kokemukset ja tavoitteet saavutettiin. Sarmet on iloinen Thesis-kilpailun voitosta, mutta se yllätti hänet täysin. Tämähän on ihan perustyötäni, hän sanoo vaatimattomasti. KOULUTUKSESTA TIEDON LISÄKSI YSTÄVIÄ Sinnikäs opiskelija on suorittanut työn ohessa kela-tutkinnon ja opiskeli datanomiksi ennen tradenomintutkintoa. SAMKissa karttuivat erityisesti kielitaito ja organisointikyky. Aikuisopiskelusta on ollut hyötyä työssäni. Toisaalta työkokemuksesta tuli opintoihin jäntevyyttä, hän pohtii. Tietopuolen lisäksi Marjo Sarmet sai opintojen kuluessa hyviä ystäviä. Kuuden naisen porukalla tavataan vieläkin sään- 16

17 nöllisen epäsäännöllisesti. Yksi opiskelutovereista on jo vuosi sitten aloittanut jatko-opinnot. Sarmet puolestaan aikoo vähän hengähtää. Vaikkei hän vielä lupaa aloittaa uusia opintoja, mitään ei ole suljettu pois. Ylempi tutkinto siintelee Sarmetin mielessä joko ammattikorkeakoulun tai yliopiston puolella. Tietysti myös kotiväen mielipidettä uusiin opintoihin täytyy kysellä. Vaikka kotiväki on kyllä aina suhtautunut positiivisesti opiskeluuni, Sarmet lisää. OPINNÄYTETYöSSÄ YHDISTYY AIEMMIN OPITTU Harri Nuora valmistui insinööriksi (AMK) vuonna Alkukesällä 2007 löytyi yritys, jonne opinnäytetyö tehtiin. AX-LVI Oy:n Urpo Koivulalla oli ehdotus opinnäytetyöni aiheeksi. Minulla oli jo aiemmin hyviä kokemuksia yrityksestä, toteaa Nuora. Meidän kannaltamme työllä oli merkittävä uutuusarvo. Saimme käyttöömme työkalut, jotka ottavat kattavasti huomioon suunnittelijan työssä putkisuunnitteluun liittyvät muuttujat ja niiden päivitettävyyden. Erityisen tyytyväisiä olemme työn tekniseen tasoon. Työssä on käsitelty mitoitukseen liittyviä fysikaalisia kaavoja ja laskentamenetelmiä ammattitaitoisesti. Myös työn kustannustietoisuus on erittäin korkealla tasolla, toteaa Koivula. Työn tilaaja AX-LVI Oy tekee monipuolista suunnittelua julkis-, asuin- ja liikerakentamisen sektoreille sekä teollisuudelle. Verkostojen mitoittamiseen tullaan varmasti tulevaisuudessa kiinnittämään enemmän huomioita sekä jatkuvasti kallistuvien putkimateriaalien myötä että energianäkökulmasta, toteaa Harri Nuora opinnäytetyönsä tuloksia arvioidessaan. Insinöörikoulutukseen Harri Nuora tuli ylioppilaspohjalta. Takana oli usean vuoden kokemus oman perheen LVI-alan yrityksessä. Nyt tavoitteena on valmistua diplomiinsinööriksi parin vuoden sisällä ja palata sitten työhön perheyritykseen. Opinnäytetyötä tehdessäni perehdyin tutkimusaiheeseen perusteellisesti. Siitä on ollut hyötyä nykyisessä opiskelussani ja työssä, toteaa Nuora. Thesis-menestyminen merkitsee paljon, kilpailuun osallistuvien töiden taso on korkea. Tuntuu hyvältä, kun kova työnteko palkitaan. Menestymisen takana on myös vahva energiatekniikan osaaminen ja opetus koulutusohjelmassani. Työssä yhdistyy kaikki aiemmin opittu ja opittua tietoa pääsee hyvin soveltamaan. Minulla oli insinööritoimiston antama ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvittiin kaikkea jo opittua ja vähän vielä uuttakin osaamista. Opinnäytetyö on hyvä aloitus työelämään siirtymiselle, työssä kommunikoidaan useiden ihmisten kanssa ja sovelletaan useita osaamisen alueita. Opinnäytetyö tehtiin tamperelaiselle Insinööritoimisto AX-LVI Oy:lle, jonka toimitusjohtaja Urpo Koivula kuvaa työn tuloksia korkeatasoisiksi. Insinööri (AMK) Harri Nuora arvostaa saamaansa koulutusta ja on tyytyväinen, kun kova työ palkittiin Thesis-kilpailussa. ThESIS-KILPAILUSSA PALKITAAN VUOSITTAIN ANSIOKKAITA OPINNäYTETÖITä Thesis on ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen opinnäytetyökilpailu. Sen tavoitteena on lisätä ammattikorkeakoulututkintojen tunnettuutta ja tuoda esille niiden erityispiirteitä. Kilpailun tavoitteena on myös kehittää töiden laatua sekä vahvistaa opinnäytetyökulttuuria. Thesis kilpailuun osallistui 173 työtä. Satakunnan ammattikorkeakoulusta palkittiin Marjo-Riitta Sarmetin ja Harri Nuoran opinnäytetyöt. Tradenomi Marjo-Riitta Sarmetin työn Toimintaprosessin kehittäminen, Case Kelan koulumatkatuki ohjasi yliopettaja Eila Heinonen. Insinööri (AMK) Harri Nuoran työ oli nimeltään Suljettujen putkiverkostojen mitoitusperusteiden tarkastelu ja sen ohjasi yliopettaja Esa Sandberg. 17

18 Uutisia News INHIMILLISEN VIRHEEN SYYNÄ USEIN VÄÄRIN YMMÄRTÄMINEN Merenkulun englannin kielen standardeja kehitellyt kansainvälinen MarTEL-ryhmä kokoontui äskettäin Raumalla Satakunnan ammattikorkeakoulun merenkulun toimipisteessä. TEKSTI ja kuva: Kirsi Uola Merenkulun englannin kielen osaamisen tasoja määrittäviä standardeja ja niihin liittyviä testejä on pohdittu kaksivuotisessa ja loppusuoralle päässeessä Maritime Test of English Language -hankkeessa, jonka kansainvälinen työryhmä kokoontui Raumalla. MarTEL:n keskeinen tavoite on poistaa sellaisia merenkulun turvallisuusriskejä, jotka johtuvat kielestä. Merellä on tapahtunut paljon onnettomuuksia, kun ei ole ymmärretty, mitä toinen sanoo, ryhmän suomalaisjäsen, SAMKin merikapteeniopiskelija Johanna Pöyhönen toteaa. Hanketta johtavan turkkilaisen professori Reza Ziaratin mukaan merenkulussa ilmenevien inhimillisten virheiden taustalla on useimmiten kommunikointiin liittyviä väärinymmärryksiä. Ne ovat suurempi onnettomuuksien syy kuin laitteiden tekniset viat. Väärin ymmärtäminen voi johtua väärin kuulemisesta: We are sinking. What are you thinking about? Myös käsitteet voidaan ymmärtää väärin: What is your position? Second mate. Seuraava keskustelu käytiin VTS:n ja laivan välillä. VTS: Ship X, ship X, ship X, this is VTS, VTS, VTS. Please give me your present position. X: I am on the bridge. Merenkulun fraasit sisältävää SMCP:tä (Standard Marine Communication Phrases) on käytetty hankkeessa pohjana, mutta lisäksi laajennetaan osaamisen vaatimuksia. Standardeja on kehitetty määrittelemään, miten merenkulkijoiden yleensä pitää osata kommunikoida englannin kielellä ja mitä merenkulun opiskelijoiden pitää tietää missäkin vaiheessa opintoja. On tehty myös esimerkkioppitunteja, joissa ylitetään kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n minimivaatimukset. Idea on kyetä määrittelemään standardit, mitä merenkulkijan on hallittava englannin kielellä ja miten kyettävä kommunikoimaan. Mitään osaamistasoa kuvaavia standardeja ei ole aiemmin ollut, ja nyt pyritään saamaan aikaan yhdenmukaisuutta. Testeissä on eritasoisia, ja niihin kaikkiin sisältyy puhumisen, ymmärtämisen ja kirjoittamisen taitojen osoittaminen. Hanke on esitelty IMO:ssa, jonka odotetaan vievän asiaa eteenpäin maailmanlaajuisesti. MERENKULUN AVOIMET OVET VETIVÄT VÄKEÄ Pelastautumislautassa toimimista esittelivät merikapteeniopiskelijat Ville Hoikkala (vas.) ja Pekka Heikkinen. TEKSTI ja kuva: Kirsi Uola Merenkulkualan koulutuksesta kiinnostuneita nuoria ja vanhempaakin väkeä saatiin runsaasti vierailulle Rauman Suojanmäen tiloihin huhtikuisena lauantaina. Avoimien ovien päivässä kerrottiin koulutuksesta ja pidettiin erilaisia koulutukseen liittyviä näytöksiä simulaattorien käytöstä merestä pelastau- tumiseen, tähtien perusteella navigointiin ja spleissaukseen. Osa nuorista tutustujista oli jo valinnut merenkulkualan omaksi koulutussuunnakseen. Näin mm. forssalainen Eero Pulli, joka hakee merenkulkualan insinöörin koulutukseen. Maskulaiset Sinikka ja Juha Malho hakivat tietoja poikansa Veli-Matin kaavailemasta, myös meri-insinöörin koulutuksesta. Turkulainen Mikko Paananen pohti vielä kahta merialan vaihtoehtoa: hakeako merikapteeni- vai insinööripuolelle. Koulutusjohtaja Heikki Koivisto esitteli erityisesti merenkulkualan insinöörin koulutusta, jonka sisällöstä on usein epäselvyyttä. Alalta saadun tutkinnon ja määrätyn työkokemuksen jälkeen saa ylikonemestarin pätevyyden. Jos haluaa opintoihinsa lisäpaketin maalaitoksista, voi aikanaan hakeutua esim. voimaloihin tai energialaitoksille töihin. Työllisyys on joka tapauksessa taattu. SAMK MUKANA SUOMI- AREENALLA TEKSTI: Sari Kahri SAMKin opiskelijat ovat neljättä kertaa mukana Porissa heinäkuussa järjestettävän SuomiAreenan toteutuksessa. 4 5 viestinnän opiskelijaa muodostavat kaksi kuvausryhmää taltioimaan keskusteluja 2 4 eri tapahtumapaikalta. Opiskelijat tuottavat kuvausmateriaalia mtv3. fi-sivustolle joko suorana tai nauhoituksina. Viime vuonna yhtä opiskelijoiden taltioimaa keskustelua kävi internetissä katsomassa surffailijaa, Liiketoiminta ja kulttuuri Porin T&K-koordinaattori Petri Martikkala kertoo. Martikkala vastaa yhteistyön toimivuudesta ja siitä, että opiskelijat hoitavat heille annetut tehtävät. Opiskelijat toimivat ammattilaisten joukossa osallistuen mm. joka-aamuiseen

19 palaveriin, jossa käydään läpi ennalta sovitut kuvaussuunnitelmat ja niissä mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Kaikkiaan tapahtuman kuvauksesta, toimituksesta ja tekniikasta Porissa vastaa henkeä. Opiskelijat saavat kallisarvoisen kokemuksen lisäksi työstään opintopisteitä, vaivanpalkkaa sekä kutsun tutustumaan MTV3:n toimintaan Pasilaan. Joillekin onnekkaille kokemus on poikinut jopa opinnäytetyön toimeksiannon. SuomiAreena Porissa , SUOMEN KULTTUURIRAHASTO TUKEE VEDOS-HANKETTA Porkkala ja Holm ovat suunnitelleet käyttävänsä apurahan mm. Lontoon ja sen ympäristön, Ranskan ja Saksan museoiden historiallisten ja vaihtoehtoisten valokuva- ja grafiikanvedosten kokoelmiin tutustumiseen. Koska aiomme myös julkaista vaihtoehtovedostuksen historiaa ja nykyaikaista työskentelyä käsittelevän oppaan kuvataiteilijoille, koemme, että meille kuuluu historiallisesti ja taiteellisesti arvokkaimpien alkuperäisten teosten tutkiminen ja arviointi, Jalo Porkkala perustelee. Vedos-tutkimushanke kuuluu SAMKin Liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan T&Ktoiminnan keihäänkärkiin ja myös SAMK on suunnannut resursseja tutkimuksen tukemiseen. Lue lisää Vedos-hankkeesta vedos.samk.fi MATO VALTONEN SAMKiN PERJANTAIN HUIPUISSA viihdetaitelijana mutta myös menestyvänä liikemiehenä. Valtosen mukaan luova tiimi ei ole koiravaljakko, joka juoksee samaan suuntaan ohjaksissa, joissa kontrolloiva johtaminen on tappanut autonomian. Tiimille on annettava tilaa. Tilan antaminen tarkoittaa, että kaikilla on oikeus esittää uusia ideoita. Kaikki ideat eivät tietenkään voi toteutua, mutta kaikkia pitää arvostaa. Innostava työilmapiiri syntyy, kun pomolla on pää pilvissä, mutta jalat tukevasti maassa. Johtajan ei pitäisi koskaan luopua suurista unelmista. Sana mahdoton pitäisi poistaa kokonaan sanakirjasta, Valtonen napauttaa. Puna-armeijan kuoron tuomista Suomeen ja maailmankiertueelle Leningrad Cowboysin kanssa voi pitää esimerkkinä mahdolliseksi tulleesta mahdottomasta tehtävästä. Automaatio valtaa KOMENTOSILTAA Jalo Porkkala: Seiska, kolmivärinen kumipaino TEKSTI: Sari Kahri Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Satakunnan ammattikorkeakoulun Kuvataiteen opettaja Jalo Porkkalalle ja lehtori Pirkko Holmille euron apurahan Vedos-tutkimushankkeen Euroopan opintomatkoihin. Porkkala ja Holm ovat harvoja, jotka tutkivat ja opettavat vaihtoehtoisia vedostusmenetelmiä valokuvauksessa ja taidegrafiikassa Suomessa ja tiettävästi tässä laajuudessa myös Euroopassa. Vuonna 2008 SAMKissa järjestettiin Suomessa ja Euroopassa ainutlaatuiset vaihtoehtoisten vedostustekniikoiden erikoistumisopinnot kuvataiteilijoille ja valokuvaajille. Tutkimuksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää päästä näkemään ja arvioimaan alkuperäisiä taideteoksia, Mitkään valokuvajäljennökset tai painotuotteet eivät tee oikeutta alkuperäisille teoksille eivätkä voi korvata niitä, Pirkko Holm kertoo. TEKSTI: Marika Pöyri Hyvän pomon pää on pilvissä, mutta jalat maassa, sanoo Mato Valtonen. Valtonen on tanssinut tähtien kanssa, toiminut Linnanmäen vuoristoradan jarrumiehenä, keikkaillut Neuvostoliiton puna-armeijan kuoron kanssa, näytellyt Kaurismäen elokuvissa sekä menestynyt ja kaatunut toimitusjohtajana. Perjantaina Mato Valtonen puhuu SAMKin Täydennyskoulutuskeskuksen Perjantain Huiput -seminaarissa hyvän pomon ominaisuuksista. Valtonen pitää pomon tärkeimpänä tehtävänä puhaltaa yritykseen luova henki, joka vetää osaajia ja pitää heidät talossa. Valtonen on itse esimerkki siitä, kuinka luovuuden mahdollistava ympäristö vaikuttaa. Tästä todisteena hänellä on mittava ura TEKSTI ja kuva: Kirsi Uola Merenkulkualan turvallisuuden asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta kokoontui Raumalle merenkulun toimipisteen järjestämään Bridge tapahtumaan. Esitelmissä todettiin lukuisat vaarat, mutta toisaalta korostettiin vaarojen tiedostamisen ja niihin varautumisen myös olevan arjen työtä. Komentosilta-automaation laajeneminen on saksalaisen tekniikan tohtori Volker Köhlerin mukaan johtanut siihen, että komentosillan perustehtävät kuten laivan ohjailu tai lastin valvonta muuttuvat. Sama käyttäjä voi joutua käyttämään erilaisia sovelluksia ja tekemään havainnot pelkästään tietokonenäytöiltä. Työ muuttuu yhä enemmän valvonnaksi ja monitoroinniksi, hän kertoi. 19

20 Uutisia News 2 09 Intensiivikurssi Pietarissa antoi eväitä TULEVAISUUTEEN Suomalais-venäläistä yhteistyötä on edistetty intensiivikurssin myötä Pietarissa. Kuvassa vas. Alexander Poliakov Pietarin teknillisestä yliopistosta (markkinointi), Mikel Garant (TAMK, juridiikka), Taina Huhtinen (SAMK, taloushallinto), Maija Kärnä (PIRAMK, kv-kauppa) ja Heikki Holma (SEAMK, markkinointi). TEKSTI: Jatta Salmi Liiketoiminta Huittinen edusti SAMKia keväällä Pietarissa FIRST-intensiivikurssilla, jossa opiskelijat opiskelivat suomalais-venäläisissä sekaryhmissä. Aiheina oivat mm. yrityksen perustaminen, markkinointi, bisneskulttuuri, talous- ja rahoitusmarkkinatilanne. Lisäksi ohjelmassa oli luennoitsijoita sekä yritysvierailuja. Opetuskielenä toimi englanti, mutta myös venäjää sai käyttää arkipäivän toimissa. Venäläisenä partnerina intensiiviviikolla toimi Pietarin teknillinen yliopisto. Suomesta mukana oli SAMKin lisäksi seitsemän eri korkeakoulua mm. Turusta, Tampereelta ja Seinäjoelta. Taloushallinnon lehtori Taina Huhtisella on kokemusta venäläisestä kulttuurista ja opiskelusta omien opiskelu- ja opettajavaihtojen myötä. Hän kannustaakin opiskelijoita rohkeasti hakemaan vaihto-opiskelijaksi esim. juuri Pietariin. Opiskelijoiden kannattaa miettiä kieliopinnoissaan myös venäjän kielen valintaa. Opiskeluun ja kulttuuriin voi tutustua erinomaisesti opiskelu- ja harjoitteluvaihdon myötä. Kurssi toteutettiin ensimmäistä kertaa. Hyvien kokemuksien myötä seuraava kurssi on suunnitteilla heti ensi vuodeksi. Vierailu on jo poikinut yhden työharjoittelupaikan Pietarissa toimivasta yrityksestä puhumattakaan opiskelijoiden luomista ystävyyssuhteista. Huittisten kampuksen opiskelijat Birgitta Mäkelä ja Laura Heikkonen olivat oikein tyytyväisiä kokemukseen. Pietarista jäi kummallekin positiivinen kuva ja matka opetti paljon Venäjän liikeelämästä ja toi rohkeutta lähteä ulkomaille. Lisätietoja FIRST-ohjelmasta AURINKOENERGIASTA LIIKETOIMINTAA TEKSTI ja kuva: Ann-Christine Wahl Tekes-seminaari suomalaisesta aurinkoenergiaosaamisesta järjestettiin SAMKissa toukokuussa. Aurinkoenergiasta liiketoimintaa -seminaari liittyi Tekesin uuteen Uusiutuva energia-ohjelman suunnitteluun. Asiantuntijapuheenvuoroissa käsiteltiin mm. suomalaisen aurinkoenergia-alan kotimaisia ja kansainvälisiä näkymiä. Teemojen käsittely jatkui iltapäivän workshopeissa. Seminaarissa oli mukana 60 aurinkoenergia-alan asiantuntijaa ja yrittäjää. aurinkoista KESÄÄ! Seuraava Agora-lehti ilmestyy syyskuussa 2009.

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

WorkPlace Pirkanmaa. Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista. Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010

WorkPlace Pirkanmaa. Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista. Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010 WorkPlace Pirkanmaa Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista työelämään Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010 Instituutin projektitoiminta: Instituutin rooli on suunnitella ja hallinnoida

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu

Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan maakuntako Kauhava-kampus Koopetuksen koordinaattori Riikka Muurimäki 2 Mikä maakuntako? Maakuntakon tarkoituksena on tarjota lähellä juuri sitä koulutusta mitä tarvitaan, ns. yhden luukun

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen avulla -seminaari Anne Tornberg, Ammattiopisto Luovi 17.11.2015 Ammattiopisto Luovi Suomen suurin

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your www.vent Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Vuonna 1928 startannut, jo kolmannen polven perheyritys, Ventoniemi Oy on liikenteen moniosaaja. Tilausajomme

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014 HAKIJAN OPAS Kevät 2014 Nuorten vieraskielisten koulutusten yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä Mikä on tärkeintä? Talousosaaminen Johtaminen Joku muu? Ei ole yhtä oikeaa vastausta Ulkoiset tekijät Yleinen taloustilanne Liiketoiminnan

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

HELBUS CONDUCT. Welcome to HELBUS. We are happy you are here!

HELBUS CONDUCT. Welcome to HELBUS. We are happy you are here! HELBUS CONDUCT Welcome to HELBUS. We are happy you are here! Our mission is to offer young people a path to a career in international business. Let us be your steppingstone for global opportunities! Explore

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Automaation ja sähkötekniikan maisteriohjelman Projektityökurssi-case Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Sessio 3 Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan

Lisätiedot

Laaja versio sisältää valintaperusteet

Laaja versio sisältää valintaperusteet KEVÄT 2013 Kotka ja Kouvola Vieraskielinen koulutus 7.1. 12.2.2013 Nuorten koulutus 4.3. 3.4.2013 Aikuiskoulutus 4.3. 3.4.2013 YAMK-tutkinnot 4.3. 3.4.2013 Laaja versio sisältää valintaperusteet Hei vaan,

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot