Marraskuu JHL 865 Julkaisija: Vantaan JHL ry 865 Taitto Marko Heinonen ja Nina Uskola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marraskuu 2014. JHL 865 Julkaisija: Vantaan JHL ry 865 Taitto Marko Heinonen ja Nina Uskola"

Transkriptio

1 Marraskuu JHL 865 Julkaisija: Vantaan JHL ry 865 Taitto Marko Heinonen ja Nina Uskola

2 Terveisiä JHL:n liiton hallituksesta! Viime kevät ja tämä syksy ovat olleet liittohallituksessa kiireellistä aikaa. Meitä on paljon puhuttanut sote-uudistus ja kuntaliitokset, eläkelaki sekä kuntien palveluiden yksityistäminen ja liikelaitostaminen. Sote-palveluiden uudistamisessa on monta epäkohtaa, joihin liittomme on ottanut kantaa. Yksi merkittävä on henkilöstön palvelusuhdeturva, joka on nyt jäänyt lain ulkopuolelle. Kuntaliitoksissa palvelusuhdeturva on useimmiten määritelty kolmeksi tai viideksi vuodeksi. Jos palvelusuhdeturvaa ei saada lakiin, niin henkilöstö jää ilman suojaa ja turvaa työpaikkojen säilymisestä. Lain on tarkoitus astua voimaan tammikuussa 2015, jolloin kuntayhtymät ja sote-alueet lähtevät suunnittelemaan tulevaa palveluverkostoa ja tuottajaorganisaatiota. Palvelut tuotetaan vahvasti kuntien omana tai kuntayhtymien työnä, joka on hyvä asia näin työntekijän näkökulmasta. Uudet sote-alueet aloittavat vuoden 2017 alusta. Niin sote-uudistuksessa kuin kuntaliitoksissakin vaativina haasteina ovat työnvaativuuden arviointi ja palkkaharmonisointi. Kuntien palveluiden uudelleen järjestäminen, kuntien erilaiset palvelutasot, jo tehdyt taloudelliset investoinnit, käytetyt henkilöstöresurssit ja erilaiset työkulttuurit eivät ole helppo palapeli kasattavaksi. Tässä vaiheessa edunvalvonta ja yhteistoiminta ovat merkittävässä roolissa. Yhteistoiminnalla ennaltaehkäistään työntekijöiden ennakkoluuloja ja epätietoisuutta organisaatioissa. Sote-uudistuksen hintalappu on vielä selvittämättä. Mitä tapahtuu niille kunnille, jotka ovat jo panostaneet palveluihin ja tuottavat niitä nyt naapurikuntiaan edullisemmin. Hallituksen jalkautuessa Kouvolaan saimme kuulla, että esimerkiksi Kouvolalle se tietäsi 20 miljoonan euron lisälaskua. Sote-uudistuksen myötä työnantajamalli muuttuu, joka vaikuttaa sekä edunvalvontaan että yhdistysrakenteisiin. Siksi on tarpeellista myös miettiä paikallisia yhdistysrakenteita, jotta työntekijöiden edunvalvonta saadaan hoidettua mahdollisimman kattavasti. Uuden eläkelain valmistelu oli kiivas taisto EK:n ja ammattiliittojen keskusjärjestöjen välillä. Nykyisessä esityksessä eläkettä kertyy jatkossa koko palkasta, kun eläkkeen perusteena olevista ansioista ei vähennetä työntekijän työeläkemaksua. Tästä hyötyvät erityisesti nuoret vasta uransa aloittaneet. Ratkaisussa sovittiin myös eläkemaksuista kuluvan vuosikymmenen loppuun ja turvattiin tulevien eläkkeiden rahoitusta. Eläkeikä nousee asteittain ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä on 65 vuotta. Pitkästä työurasta hyötyvät sekä työntekijät että julkinen talous. Pidentyvä työikä kasvattaa työhön osallistumista, työntekijä saa paremman eläkkeen, kunnat ja valtio enemmän verotuloja. Syksyn polkaisi näkyvästi käyntiin Helsingin Palmian liikelaitostamiseen liittyvä mielenilmaus, jossa melkein 6000 liiton jäsentä jäi pois töistä kunnan eri palvelualoilla. Mielenilmaus kulminoitui työmatkailuun, kun ratikat ja metrot eivät kulkeneet. Median mukaan päiväkotien ja koulujen ruokailuissa koettiin kiva eväspäivä, kun ruokaa ei tarjoiltu. Liitto on saanut paljon positiivista palautetta ja myötätuntoa palvelutuotannon yhtiöittämistä ja sopimusshoppailua vastaan. Välillisesti mielenilmaus vaikuttaa myös moneen muuhun kuntaan, kun tapausta seurataan esimerkkinä palveluiden liikelaitostamiseksi. Liitolle rapsahtaa sakot luvattomasta mielenilmauksesta ja hintaa päivälle kertyy n Edunvalvonta on liiton ja yhdistysten tärkein tehtävä. Kuntatyöntekijöiden määrä vähenee jatkuvasti ja sote-uudistus vähentää määrää entisestään. On tärkeää, että paikalliset yhdistykset ennakoivat tulevia tapahtumia ja pyrkivät vaikuttamaan sekä työnantajaan että kunnallisiin päättäjiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ottakaa rohkeasti yhtyettä! Merja Orava, JHL:n hallituksen jäsen ja yhdistyksen varapuheenjohtaja

3 Perjantai-iltana Vietimme jäsenten virkistysiltaa, ja hohto keilasimme Tikkurilassa. Toivottavasti keilapallojen myötä kierivät työelämän kiireet ja haasteet, käsivarret ja muu kroppa muistuttaisi iloisesta yhdessä tekemisestä. Hauskaa oli ja keilapallot saivat 865 ry:n voimaa pyörimiseen. iloinen nelikko Il Eiku kisat käyntiin Leppoisa meininki Nora Loman ja Jaakko Perttunen kierteellä tai ilman huomaa kuvakulma

4 Vuosiloman ja säästövapaan siirto työkyvyttömyyden perusteella Vantti Oy:ssä Avainta-TES:n vuosilomaluvun 78 :n mukaan työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa tai säästövapaata sairauden, synnytyksen tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella. Siirto-oikeus on jo ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lukien ja se koskee kaikkia jälkeen pidettäviä vuosilomia ja säästövapaita. Siirto-oikeus on riippumaton siitä alkaako työkyvyttömyys ennen lomaa tai säästövapaata tai niiden aikana. Työkyvyttömyyden siirto koskee niitä lomapäiviä, jotka sijoittuvat työkyvyttömyysajalle. Työntekijällä on, kuten aikaisemminkin, oikeus vuosiloman tai säästövapaan siirtämiseen, jos tiedetään, että hän joutuu vuosiloman tai säästövapaan aikana sairaan- tai siihen rinnastettavaan hoitoon, jona aikana hän on työkyvytön. Työntekijän pitää pyytää siirtämistä ilman aiheetonta viivästystä tai jos mahdollista ennen vuosiloman tai säästövapaan alkua. Työkyvyttömyyden vuoksi siirtyneen vuosiloman tai säästövapaan pitoajankohdan päättää esimies kuultuaan työntekijää. Ne eivät siis automaattisesti siirry meneillään olevan vuosiloman tai säästövapaan jatkoksi. Vuosiloman tai säästövapaan aikana työkyvyttömyydestä ilmoitetaan Vantissa samoin säännöin kuin muutoinkin. Työntekijän halutessa vuosiloman tai säästövapaan siirtoa työkyvyttömyyden vuoksi, on hänen ilmoitettava siitä heti esimiehelleen tai tämän sijaiselle henkilökohtaisesti tai puhelimitse soittamalla. Esimiehen tulee huolehtia, että sijaisjärjestelyt ovat työntekijöiden tiedossa myös loma-aikoina. Lääkärintodistuksen toimittaminen loman jälkeen ei siis oikeuta loman siirtämiseen. Työkyvyttömyyspäivistä 1-3 tarvitaan terveydenhoitajan tai lääkärin kirjoittama todistus. Neljännestä päivästä eteenpäin tarvitaan aina lääkärin kirjoittama todistus. Mikäli terveydenhoitajan tai lääkärintodistusta ei ole toimitettu esimiehelle viimeistään viikon kuluessa sen allekirjoituspäivämäärästä, sairausloman ensimmäinen päivä on palkaton. Työntekijä ei kuitenkaan menetä sairausajan ensimmäisen päivän palkkaa mikäli lääkärintodistuksen viipyminen aiheutuu hyväksyttävästä syystä. Oleellista on, että työntekijä on pyytänyt vuosiloman tai säästövapaan siirtämistä viipymättä. Ilmoittamista ja vaadittavien todistusten toimittamista koskevat säännöt ovat samat riippumatta siitä onko työntekijä vuosilomallaan tai säästövapaallaan kotimaassa tai ulkomailla. Kun lähetätte sairauslomatodistuksen palkanlaskentaan, merkitkää todistuksen marginaaliin vuosiloma ajalta x.x.-x.x.xxxx peruuntuu tai vuosiloma ei peruunnu. Henkilöstösihteeri peruu loman todistuksen perusteella. Syysterveisin:Marko Muraja/Vantti PLM Ps. Aamupäivät työskentelen kiinteistönhoitajana. Iltapäivisin toimin Vantin Pääluottamustehtävässäni 12:30-15:30 välisenä aikana. Minut tavoittaa puhelimitse tai sähköpostitse (kts. lehden takasivu). Henkilökohtaiset tapaamiset sovitusti.

5 Hei, varhaiskasvatuksen jäsenet! Kaikille oikein hyvää syksyn alkua. Minä olen Raija Öhman varhaiskasvatuksen Pääluottamusmies. Minulle kuuluu perhepäivähoitajat, ryhmäperhepäivähoitajat, avustajat, lastenhoitajat, lastentarhanopettajat ja esimiehet, sitten vielä uutena työntekijä ryhmänä aloittivat elokuussa kasvun ja oppimisentuenhoitajat. Syyskuussa aloittivat taidepedagogit eli hoitavat draama-, musiikki- ja sirkuskasvatuksen työntekijät Vantaalla 10 :ssä päiväkodissa. Varhaiskasvatuksessa tapahtuu koko ajan uusia haasteita. Tällä hetkellä yritetään saada perhepäivähoitajien mobiililaitteet testattua, että saataisiin ensi vuonna kaikille perhepäivähoitajille käyttöön ja päiväkodin puolella kirkastetaan lastentarhaopettajien työnkuvaa. Päiväkodeissa alkoi VKK-Metron kehittämisprojekti johon on valittu Korson alue Ankkalammen pk ja Saturnuksen pk. Kimokujan pk Hakunila, Illenpihan pk Kivistö-Aviapolis ja Vantaanlaakson pk Myyrmäen alueelta. Toivotaan, että projekti onnistuu. Täsmennän vielä, että VKK-Metron toiminta ei ole enää hanketyötä, eikä se saa avustuksia, kuten aiemmin. Kyseessä on pääkau-punkiseudun yhteinen kehittämistyö, jota tehdään nyt leikki-tematiikalla vuoteen 2016 asti. Kehittämistyöhön liittyvät tapaamiset ja kehittämistoiminta on normaalia työaikaa. Erillisseurantaa valtiolle ei tarvita. Meillä toimii myös päivähoito-jaosto jonka vetäjänä on Pirkko Piisku. Siellä on kiva käydä keskustelemassa ja kertomassa muille saman alan ihmisille mitenkä jokaisen työpisteessä toimitaan. Vaikka kaikilla on samat säännöt ja lait takana, on tosi kirjavaa alueista riippuen. Hyvää syksyä toivottaa, JHL/PLM Raija Öhman Minuun voi ottaa yhteyttä numeroon Kaikenlaisia asioita voi kysellä, yritetään selvittää ja aina jotenkin asiat selviää. Päivähoito-, varhaiskasvatusjaosto kokoontuu , ja Kokoontuminen JHL:n toimitilalla, (Tarjoustalon yläkerta). Huom! aloitus klo 18:00 (että kaikki töistään pääsevät kerkiävät mukaan - saa tulla jo 17:30) T. Pirkko Pipa Piisku

6 Kun olet jäämässä eläkkeelle; Selvitä mikä on eläkkeen alkamispäivä. Esim. Kuntien eläkevakuutuksesta (päivämäärä) p tai Ilmoita esimiehelle, ja tee esimiehen kanssa irtisanomisilmoitus, (selvitä palkkatoimistosta jäljellä olevat lomat ym.) se liitetään eläkehakemukseen. Täytä eläkehakemus ja toimita Kevaan. (selvitä muut liitteet Kevasta). Ilmoita yhdistykseen. Voit jatkaa jäsenyyttä maksamalla 5 /kk. Säilytät kaikki nykyiset liiton edut. Eroilmoituskin tulee ilmoittaa yhdistykselle. Kaikissa ko. asioissa ja muissa jäsenasioissa voit olla yhteydessä; Vantaan JHL 865, toimisto p , keskiviikkoisin - torstaisin klo tai Postit osoitteeseen: Vantaan JHL 865/Jäsenasiat Tikkuraitti 11 A 10, Vantaa Ota yhteyttä jäsenasiainhoitajaan: Jäädessäsi äitiysvapaalle /jäsenmaksuvapaa Ollessasi hoitovapaalla/vailla ansiotuloja/jäsenmaksuvapaa Ollessasi opiskeluvapaalla/ jäsenmaksuvapaa Suorittaessasi asepalvelusta/ asevelvollisuutta/jäsenmaksuvapaa Ollessasi pitkällä työlomalla/virkavapaalla/jäsenmaksuvapaa Ollessasi sairauslomalla/ jäsenmaksuvapaa Kun joudut työttömänä peruspäivärahalle/ jäsenmaksuvapaa jäsenmaksuvapautukseen, maksavat itse jäsenmaksun, 5 /kk. Muista aina ottaa yhteyttä, kun tilanteesi muuttuu, jotta jäsenyytesi ja sen myötä jäsenetusi pysyvät kunnossa.

7 ATERIAJAOSTON KUULUMISIA Tule mukaan iloiseen joukkoomme ja liity facebook -ryhmäämme. Löytyy haulla: JHL Vantin ateriajaosto. Laita minulle myös sähköpostiosoitteesi, niin pysyt ajan tasalla tapahtumista. Kohta tulee täyteen vuosi jaoston perustamisesta. Olemme pitäneet perustamiskokouksen jälkeen kolme tapaamista ja paikalla on ollut aina kivasti väkeä. Ainakin olemme yrittäneet tehdä asioille jotain puuttumalla työpaikkojemme epäkohtiin ja vieneet niitä eteenpäin. Keväällä meille järjestettiin keskustelutilaisuus Vantin esimiesten kanssa ja nyt syksyllä on luvassa toinen. Anna äänesi kuulua ja tule mukaan tekemään Hyvää arkipäivää. Jaoston kanssa kävimme Lahdessa nauramassa Sami Hedbergiä ja syksyllä haltioiduttiin Peacockissa Stars Show ssa. Ensi vuoden suunnitelmissa on tukea työssä jaksamista, esim. osallistumalla johonkin kulttuuripläjäys tapahtumaan pääkaupunkiseudulla. Näistä ja kaikesta muustakin tiedotan netissä Vantaan JHL865:n ja fb-sivuillamme, sekä sähköpostilla. Seuraavan kerran tapaamme klo os. Tikkuraitti 11 A 10 (Tarjoustalon yläkerta). Tervetuloa! Minun saa yhteyden: tai Syysterveisin, Pirjo Lempinen

8 Limanuljaska kiehnää karvalaukun kyljessä (JHL 865 ry:n sieniretki ) Syyskuun lopun aamu valkenee sumuisena. On lauantai, ja ammattiyhdistysväen perinteinen sieniretkipäivä; tänä vuonna Kivilammen maisemiin Espooseen. Ruokailut ja saunominen on varattu hotelli Lepolammesta. Aamu tuntuu viileältä vaikka yöllä ei luultavasti ole ollut vielä pakkasta. Parin päivän päästä on syyspäivän tasaus ja siitä alkaa tähtitieteellinen syksy, päivät lyhenevät ja pimeys lisääntyy. Terminen syksy alkaa vasta kun vuorokauden keskilämpötila laskee alle +10 asteen. Tikkurilan kaupunginmuseon edessä odottaa värikkäästi pukeutunut, muoviämpärein ja pärekorein varustautunut joukko naisia. Muutama lapsikin on joukossa ja yksi pariskunta. Liitymme joukkoon. Bussissa JHL:n retkiemäntä Kaija toivottaa kaikki tervetulleeksi ja kertoo päivän ohjelmasta. Jo tunnin kuluttua istumme Lepolammen hotellin avarassa, 1970-luvun tyylisesti kokolattiamattoisessa ravintola-salissa juomassa aamukahvia sämpylän kera. Kun tavarat on viety rantasaunalle, kokoonnumme pihalle, jossa Hymyilevän Punaketun luonto-oppaat - Mervi ja Tiina seisoskelevat kumisaappaissaan. Meidät jaetaan kahteen ryhmään, vasta-alkajiin ja niihin, jotka jo tuntevat jonkin verran sieniä. Luonto-oppailla on kartta ja pilli sekä sieniveitsiä halukkaille. - Onko jotain toiveita, Hymyilevän Punaketun Mervi kysyy hymyillen. - Olisi hienoa jos oppisin tunnistamaan kehnäsienen, sanon. - Ja minä mustavahakkaan, kuuluu naisääni takaani. Mervi ja Tiina kertovat, että Suomessa arvioidaan olevan sienilajia, joista syötäviä yli 500 ja hyviä ruokasieniä parisataa. Naiset eivät kaikkia sieniä tunne, mutta kylläkin kauppasienilajien lisäksi kymmenittäin muita hyviä sieniä, sekä tärkeimmät myrkylliset sienet. Aamupäivän metsäretken tarkoituksena on löytää mahdollisimman paljon erilaisia sieniä. Retken jälkeen kerätään löydetyistä sienistä näyttely ja opiskellaan niiden tunnistamista ja käsittelyä. Hyvältä kuulostaa, siis matkaan. Puikahdamme talojen välistä metsään ja heti löytyy tuttuja pulkkosieniä, haperoita, kangasrouskuja, lehmäntatteja ja kyykäärme! Yli puolimetrinen, hoikka ja musta luikertelija on selvästi tunnistettavissa selän sahalaitakuviosta. Osa retkeläisistä ei ole ennen nähnyt kyytä, joten sitä keräännytään katsomaan. Oppailla on hyvä tilaisuus kertoa, että tässä metsässä on käärmeitä! Maan töminä saa käärmeet väistymään, joten koetetaan olla hiipimättä eikä työnnetä kättä mihinkään koloon. Aurinko on noussut korkealle ja lämmittää mukavasti, tuntuu kesältä. Hiki hiipii otsalle ja ensimmäiset itikat ovat haistaneet kohteensa. Eipä kestä kauankaan kun hirvikärpänen syöksyy kohti kuin pommittajakone. Hajaannumme lähialueelle ja pian joku kuuluttaa ehkä löytäneensä kehnäsienen, toisen ja kolmannenkin. Riennän heti katsomaan miltä ne näyttävät. Sienikirjani mukaan Lakki on 5-15 senttiä leveä, vaalean ruskeankellertävä, keskustasta helmenhohtoinen, nuorena puolipallomainen. Heltat ovat vaaleat, ruskeanharmahtavat, myöhemmin kanelinruskeat. Jalassa on vaalea, hento rengas. Malto vaalea. Kyllä, kyllä tuntomerkit näyttävät sopivan. Tietoisku jatkuu: Kehnäsieni on yleinen kangasmetsissä koko maassa tunturikoivikoita myöten. Sen maku on mieto ja herkullinen. Nuoret lakit ovat parhaita. Vanhana sieni on toukkainen ja jalka kuituisen kova. Kauppasienilaji, joka kuuluu seitikkien sukuun. No niin, siinä sitä ollaan. Juuri tämän vuoksi en ole uskaltanut kerätä kehnäsieniä. Tiedän vanhastaan, että Suomessa kasvaa yli 200 seitikkilajia, joista useimmat ovat tappavan myrkyllisiä. Taivaansiniseksi maalaamani vanha pärekori on jaettu kahteen osaan: toisella puolella ovat ryöpättävät ja toisella suoraan pannulle laitettavat sienet. Kerään innolla uusia tuttaviani kehnäsieniä suoraan pannulle -lokeroon, joka onkin pian ihan täynnä. Sitten alkaa arveluttaa, jospa joukossa onkin myrkyllinen seitikki. - Missä on lähin hymyilevä punakettu? Tarvitsen tunnistusapua, huhuilen edemmäs metsään. Tiina tulee ja käymme yhdessä läpi kaikki löytämäni kehnäsienet. Olen löytänyt monia herkullisia, pieniä pallomaisia mutta myös selvästi liian vahoja, joiden heltat ovat jo kanelinruskeita ja lakin reunat ylöspäin taipuneita ja repaleisia.

9 Arvattavasti niiden jalkakin on jo kuituinen ja kova. Joukossa on myös muutama, jotka eivät ole kehnäsieniä. Tiina tunnistaa ne isokaulussieniksi. Mielestäni ne ovat kovin samannäköisiä kuin kehnäsienet. Hento rengaskin on jalassa mutta heltat ovat tiheämmässä ja vaaleampia ja jalka valkoisilla nyppylöillä koristeltu. Tiina kertoo, että isokaulussieni on lievästi myrkyllinen ja aiheuttaa syötynä pahoinvointia ja ruoansulatuskanavan ärsytystä. Hän kertoo myös, että usein kaltaisillani laktoosi-intoleranssi -ihmisillä on myös sienisokerin imeytymishäiriö trehaloosiintoleranssi, joka aiheuttaa vatsavaivoja sieniä syödessä, vaikka ne eivät olisi myrkyllisiäkään. Palaamme rantasaunalle, jossa iloiset luonto-oppaamme kertovat löytämistämme sienistä. Oppaat keräsivät tarkoituksella myös myrkkysieniä. Tutustumme puna-, valko- ja pantterikärpässieniin, joissa kaikissa on elimistöön varastoituvia solumyrkkyjä. Suomessa kasvaa parikymmentä erilaista kärpässientä, joista suurin osa on myrkyllisiä, he valistavat. Entisajan shamaanien käyttämän punakärpässienen syöminen vaikuttaa keskushermostoon ja psyykeen aiheuttaen myrkytysoireita ja harhoja. Sitten oppaat kehottavat kaikkia lounaalle ja vakuuttavat, että ravintolan sienet ovat varmasti syömäkelpoisia. Lepolammen hotellin lounaspöytä on runsas ja monipuolinen, sieniäkin kahdella eri tavalla. Herkullisten salaattien kanssa on tarjolla graavilohta, savukalaa ja silliä. Lämpimänä ruokanakin on kalaa, mutta myös possupaistia ja punajuuripihvejä. Tulee syötyä aivan liikaa! Ruokalepo kiinnostaisi, mutta iltapäivän sieniretki on edessä. Nyt vaellamme löyhänä joukkona hieman pidemmälle voimalinjojen taakse. Suon reunassa tuoksuu suopursu ja rahkasammal. Kuivan kesän mustikat ovat kasvaneet suuriksi ja maukkaiksi vasta nyt. Kourallinen puolukoitakin maistuu kypsiltä. Jokainen löytää sieniä: orakkaita, lampaankääpiä, kantarelleja, haapa- ja karvarouskuja. Muutamia herkkutatteja ja kauniin oransseja kuusenleppärouskuja, joilla voi värjätä kankaita ja lankoja. Hän, joka halusi oppia tuntemaan mustavahakkaan, esittelee ylpeänä muutamaa komeata yksilöä. Retkeltä palataan päiväkahville tyytyväisinä, korit täynnä sieniä. Ohjelmassa on seuraavaksi saunomista ja uimista. Kivilampi lepää peilityynenä ja Orvokkisauna on lämmin. Iloinen naisjoukko istuu lauteilla, heittelee löylyjä ja vaihtaa mielipiteitä työoloista, kaiken aikaa vähenevästä väestä ja kiristyvästä työtahdista. Kaija kertoo pikkujouluristeilystä ja muista tulevista tapahtumista. Ensimmäiset uimarit ehtivät jo takaisin lauteille kertoen, että kylmää on Kivilammen vesi ja alumiinirappuset liukkaat. Vesi tuntuu todella kylmältä, mutta kaikki käyvät ainakin yhden kerran pulahtamassa. Rantasaunan takassa koivuhalot palavat oranssinpunaiseksi hiillokseksi. Rupattelun lomassa syömme vielä paistettuja makkaroita perunasalaatin kanssa ja hörppäämme mehua päälle. Tunnelma on mukava Hilkka Blom

10 Vantaan JHL 865 ry:n Pääluottamusmies Kaija Talonpoika järjestää ammatillisia tapaamisia syksyllä seuraavasti, osoitteessa: Tikkuraitti 11 A 10, 3. krs (JHL:n toimitila) Vantaa Etuuskäsittelijät ma klo Koulunkäyntiavustajat ja oppilashoitajat ma klo Hoito- ja hoiva-ala (vanhus- ja vammaispalvelut) ma klo Lastensuojelu ti klo Tervetuloa! Lomarahavapaiden pitäminen!! Lomarahavapaat tulee pitää seuraavasti: Vuoden 2010 lomarahavapaat mennessä Vuoden 2011 lomarahavapaat mennessä Vuoden 2012 lomarahavapaat mennessä Vuoden 2013 lomarahavapaat mennessä. Henkilöt, joilla on tämän sopimuksen mukaisia lomarahavapaita, tulee sopia esimiehen kanssa, että vapaat pidetään ennen vuoden loppumista jonka lomarahavapaasta on kyse. Korupaja Suosion saaneet korupajat saavat jatkoa! Seuraava korupaja järjestetään ke klo os. Kielotie 20 C, 4.krs (Nuorisopalvelut). Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet kotisivulta

11 Syyskokous Tervetuloa jäsenet yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen KLO 18: Paikka: Nuorisopalvelut Osoite: Kielotie 20 C, 4.krs Kokouksessa: Vahvistamme ensi vuoden toimintasuunnitelman Vahvistamme ensi vuoden talousarvion Päätetään mahdollisesti muista esille tulevista asioista. KAHVITARJOILU!w Erilainen Pikkujouluretki Länsi-Uudellemaalle Retken ohjelma löytyy yhdistyksen kotisivulta Ilmoittautuminen (nimi + jäsennumero) paikkoja rajoitetusti (50) Retkelle lähtijät saavat sähköpostitse vahvistuksen, etusijalla ensi kertaa retkelle ilmoittautuvat työssäkäyvät jäsenet. Retken maksu JHL:n Toimitilalla Tikkuraitilla klo: 16:00 17:30. Yhdistyksen kotisivut: Facebookissa: Vantaan JHL 865 Yhdistyksen sähköposti: Vantaan JHL toimisto puh

12 VANTAAN JHL 865 RY Pääluottamusmiehet Marko Heinonen puh / Sähköposti: Tikkuraitti 11 A 10,3 krs Vantaa Ttes/ TS tes ja Kvtes Kaupunginjohtajan toimiala, konserni- ja asukaspalveluiden toimiala, Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala, Sivistystoimen toimiala: liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, talous- ja hallintopalvelut Kaija Talonpoika puh / Sähköposti: Tikkuraitti 11 A 10,3 krs Vantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, Sivistystoimen toimiala: Kirjasto- ja tietopalvelut, perusopetus + ruotsinkieliset, nuoriso- ja aikuiskoulutus Raija Öhman puh / Sähköposti: Tikkuraitti 11 A 10,3 krs Vantaa Sivistystoimi: varhaiskasvatus Marko Muraja puh / Sähkoposti: Tuupakankuja 2, Vantaa Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy Avaintates

Maaliskuu 2015. JHL 865 Julkaisija: Vantaan JHL ry 865 Taitto Marko Heinonen ja Nina Uskola

Maaliskuu 2015. JHL 865 Julkaisija: Vantaan JHL ry 865 Taitto Marko Heinonen ja Nina Uskola Maaliskuu 2015 865 JHL 865 Julkaisija: Vantaan JHL ry 865 Taitto Marko Heinonen ja Nina Uskola Ajatuksiani Sask:n talkoomatkaan osallistumisesta. 9. huhtikuuta sain mukavan sähköpostiviestin, siinä ilmoitettiin

Lisätiedot

Jäsentiedote 3 huhtikuu 2014

Jäsentiedote 3 huhtikuu 2014 Jäsentiedote 3 huhtikuu 2014 Sääntömääräinen Kevätkokous pidetään 9.4.2014 Klo 18.00 alkaen Paikkana nuorisopalvelun kokoustila Kielotie 20 C 4.krs. 01300 Vantaa käsitellään seuraavat asiat: a) esitetään

Lisätiedot

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin!

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! 250 Tampere 3/2014 Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 4/2014 ilmestyy

Lisätiedot

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille 250 TAMPERE 4/2010 Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille Lehden aikataulu Seuraava JHL-250-Tampere nro 1/ 2011 ilmestyy jäsenistölle viikolla 12-13 / 2011 Lehtijengi

Lisätiedot

250 Tampere 2/2014. Aurinkoista ja virkistävää kesää lukijoille!

250 Tampere 2/2014. Aurinkoista ja virkistävää kesää lukijoille! 250 Tampere 2/2014 Aurinkoista ja virkistävää kesää lukijoille! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 3/2014 ilmestyy viikolla 37-38 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta, jonka sisältö tai henkilöstä,

Lisätiedot

250 Tampere 3/2013. Yhdistyksen syyskokous: 28.11.2013 Virkeätä syksyä! Osallistu JHL-tapahtumiin! Tule mukaan aktiiviseen ay-toimintaan!

250 Tampere 3/2013. Yhdistyksen syyskokous: 28.11.2013 Virkeätä syksyä! Osallistu JHL-tapahtumiin! Tule mukaan aktiiviseen ay-toimintaan! 250 Tampere 3/2013 Yhdistyksen syyskokous: 28.11.2013 Virkeätä syksyä! Osallistu JHL-tapahtumiin! Tule mukaan aktiiviseen ay-toimintaan! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 4/2013 ilmestyy viikolla 50.

Lisätiedot

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille 250 Tampere 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 1/2014 ilmestyy viikolla 8-9 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta,

Lisätiedot

250 TAMPERE 1/2011 JHL

250 TAMPERE 1/2011 JHL 250 TAMPERE 1/2011 JHL 250:n kevätkokous ti 29.3.2011 Eduskuntavaalit 17.4.2011 Ennakkoäänestys 6.-12.4.2011 Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 2/2011 ilmestyy viikolla 21 Tee lehteen juttu! Tai anna

Lisätiedot

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. Lakimies vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuosiloman pitämisestä. 16 Tietoala on mukana UIL:n alueellisessa toiminnassa. Esittelyssä

Lisätiedot

Tieto 105 Maaliskuu 2011

Tieto 105 Maaliskuu 2011 Tieto 105 Maaliskuu 2011 NOKIAN JHL RY 105 HALLITUKSEN JÄSENET V. 2010-2011 Puheenjohtaja: Vaimare Aila työ 03 3118 8654 Varapuheenjohtaja: Ojala Pentti työ puh: t. 040 779 9065 Sihteeri: Leinonen Paula

Lisätiedot

Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2015

Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2015 Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2015 Kellokas 1/2015 Julkaisija Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry Levitys internetissä www.talentia.fi/keski-suomi

Lisätiedot

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 250 Tampere 1/2014 JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 2/2014 ilmestyy viikolla 21-22 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta, jonka sisältö tai

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

PAMINA 003 RY:N TOIMISTO

PAMINA 003 RY:N TOIMISTO Pamina 003 ry:n jäsenlehti 2/ 2014 www.pamina003.fi PAMINAVINKKI Julkaisija PAM palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry Toimituksen osoite Aleksis Kiven katu 18 B, 33210 Tampere Toimituskunta

Lisätiedot

4/2012 250 Tampere Hyvää Joulua ja Aktiivista vuotta 2013

4/2012 250 Tampere Hyvää Joulua ja Aktiivista vuotta 2013 250 Tampere 4/2012 Hyvää Joulua ja Aktiivista vuotta 2013 Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 1/2013 ilmestyy viikolla 9. Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta, jonka sisältö tai henkilöstä, jonka

Lisätiedot

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/15 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 YSTEAssa kuunnellaan jäsentä 6 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! 12 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan Kutsu kevät

Lisätiedot

250 TAMPERE 4 / 2011. JHL 250 ehdokasasettelukokous 26.1.2012 klo 18.00 SAK:n kokoushuone, Rautatienkatu 10, 7.krs

250 TAMPERE 4 / 2011. JHL 250 ehdokasasettelukokous 26.1.2012 klo 18.00 SAK:n kokoushuone, Rautatienkatu 10, 7.krs 250 TAMPERE 4 / 2011 JHL 250 ehdokasasettelukokous 26.1.2012 klo 18.00 SAK:n kokoushuone, Rautatienkatu 10, 7.krs Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 1/2012 ilmestyy viikolla 10 Tee lehteen juttu! Tai

Lisätiedot

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt 1 Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT ry No 3/2005 Tarjolla KHTeetä ja ay-tiet -tietoutta 2 Uusia tuulia Jokaisen järjestön, yhdistyksen sen ja ammatti- liiton tärkeimpiä tavoitteita on saada

Lisätiedot

Kutsu syyskokoukseen!

Kutsu syyskokoukseen! Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/14 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen! s. 22 Tässä numerossa mm. 4 Työhyvinvointia hyvällä hallinnolla? 6 Työeläkettä vai työtä eläkkeettä 8 Koskeeko

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

Tieto 105. Helmikuu 2010

Tieto 105. Helmikuu 2010 Tieto 105 Helmikuu 2010 NOKIAN JHL RY 105 HALLITUKSEN JÄSENET V. 2010-2011 Puheenjohtaja: Vaimare Aila työ puh: t. 050 3951811 31.5. asti jonka jälkeen 03 3118 8654 Varapuheenjohtaja: Ojala Pentti työ

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA 1 2014 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA KESÄLLÄ LUVASSA JÄNNITYSTÄ

Lisätiedot

Viisseiska Kevät 2013

Viisseiska Kevät 2013 Viisseiska Kevät 2013 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Puheenjohtajan palsta s. 2 Kirjoittajavieras s. 3 Aluetoimiston kuulumisia s. 3 Monien mahdollisuuksien

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2010 osaajaksi OPPIMALLA

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2010 osaajaksi OPPIMALLA logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2010 osaajaksi OPPIMALLA 2 2/2010 Osaajaksi oppimalla Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 SYYSESSA S K U O K O K N! NÄHDÄÄ Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Syyskokous

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot