PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013"

Transkriptio

1 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12.

2 Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta Pähkinärinteen koulussa! Lämpimästi tervetuloa kouluyhteisöömme erityisesti kaikki uudet oppilaat ja heidän huoltajansa. Tänä lukuvuonna koulussamme opiskelee noin 390 oppilasta vuosiluokilla 1-6. Opetusryhmiä on 19. Päätoimisia opettajia koulussa on 23 ja koulun muuta henkilökuntaa 13. Tästä lukuvuositiedotteesta löydätte perustietoa koulun toiminnasta. Koulu tiedottaa ajankohtaisista asioista säännöllisesti Wilman kautta. Näin ollen pääsy Wilmaan kannattaa tarkistaa heti lukuvuoden alussa. Kerran kuussa ilmestyy Pähkinä- tiedotuslehti, jossa on koko koulua koskevia asioita. Pähkinä jaetaan oppilaiden mukana kotiin tuotavaksi paperisena versiona ja on luettavissa koulun kotisivulla. Koulun kotisivuilta löytyy myös ajankohtaista tietoa, joten sielläkin kannattaa vierailla aika ajoin. Näiden koko koulua koskevien tiedotteiden lisäksi opettajat lähettävät erillisiä sähköisiä tai paperisia tiedotteita. Säännöllisellä tiedottamisella pyrimme siihen, että te huoltajat olisitte tietoisia lapsenne koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Toivomme, että otatte tarpeen mukaan yhteyttä kouluun. Lapsen asioissa kannattaa olla yhteydessä aina häntä opettavaan opettajaan. Opettajan ollessa sairaana voitte ottaa yhteyttä koulun kansliaan tai rehtoreihin.

3 Yhteystiedot ja puhelinnumerot Osoite Mantelikuja 4, VANTAA Koulun kotisivut Kanslia, koulusihteeri Anu Ylöstalo Opettajainhuone Rehtori Kirsi Kolu , Apulaisrehtori Reijo Poropudas , Terveydenhoitaja Sari Jurvelin Kouluisäntä Jan Kaskisalo , Erityisopettaja Katja Helminen , Erityisopettaja Irma Väyrynen , Koulupsykologi Merja Kekkonen Koulukuraattori Hannele Räsänen Hammashoitola Keittiö Vapaa-aika Fax

4 Henkilökunta Opettajat ja koulunkäyntiavustajat 1A Terttu Väänänen Erityisopettaja Katja Helminen Nina Pesso Erityisopettaja Irma Väyrynen 1B Sari Salonen Resurssiopettaja Kari Lindstedt 1C Kukka Ahokas Tuntiopettaja Johanna Takala 2A Saara Hynynen S2-opettaja Janna Pihl 2B Ulla Nieminen Islamin uskonto Maryamosadat Vahdati 2C Laura Kiviranta Ortodoksiuskonto Terttu Väänänen 2D Virva Korhonen Somalin kieli Ahmed Hassan Mohamed 3A Kalle Rissanen Venäjän kieli Marina Penttinen 3B Tarja Malmi-Raike Viron kieli Koidu Oja 4A Kirsi Kukkonen 4B Kai-Ari Lundell Koulunkäyntiavustaja Susanna Salminen 4C Veera Lauronen Koulunkäyntiavustaja Sirpa Ukkonen 4D Kalevi Hämäläinen Koulunkäyntiavustaja Johanna Takala 5A Anna Kihlström Koulunkäyntiavustaja Janica Aaltonen 5B Jukka Salminen 5C Annukka Lindfors 5-6 D Mikko Kyrö 6A Tiina Nissinen 6B Sirpa Tienhaara Muu henkilökunta Hammaslääkärit Virve Karjanoja ja Riitta Hulmi Hammashoitaja Aino Horttanainen Ruokapalveluesimies Pirjo Tuominen - työntekijät Annika Priester Kirsi Viljakainen

5 Peruskoulun työajat lukuvuonna Syyslukukausi ti pe Kevätlukukausi ma la Johtokunnan päättämä kodin ja koulun yhteistyöpäivä la Loma-ajat Syysloma to pe Joululoma la su Talviloma ma pe Kodin ja koulun yhteistyöpäivää vastaava vapaapäivä pe Oppitunnit ja ruokailut 1. oppitunti oppitunti oppitunti sisältäen ruokailun 4. oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti Kello soi oppitunnille 2 min ennen oppitunnin alkua. Päivän päättyessä kaksoistuntiin voidaan viimeinen välitunti jättää pitämättä ja siten lyhentää koulupäivää 15 min.

6 Toimintakalenteri Tässä tähän menneessä tiedossa olevat tapahtumat. Tapahtumiin saattaa lukuvuoden kuluessa tulla muutoksia, joista ilmoitamme kuukausipähkinöissä, koulun kotisivulla ja Wilman välityksellä. Koulu alkaa ti klo 9 Syysurheilupäivä vk 38 Koulukuvaukset ti ja ke Kodin ja koulun päivä pe Oman luokan vanhempainilta syyskuussa Poistumisharjoitus ti Unicef- kävely ke Syysloma to pe Kodin ja koulun yhteistyöpäivä la Teuvon päivän markkinat la Itsenäisyysjuhla ke Kodin ja koulun yhteistyöpäivää vastaava vapaapäivä pe Lucia - juhla ti Joulukirkko ja vaihtoehtotilaisuus ke Joulujuhlat pe Koulu alkaa ma 7.1. lukujärjestyksen mukaisesti Koko koulun vanhempainilta vk 4 Talviurheilupäivä vk 6 Ystävänpäivä ti Talviloma vko 8, ma Kalevalan päivä ti Pääsiäisloma pe ma 1.4. Vapputapahtuma ti Koulutulokkaiden tutustumispäivä toukokuussa vk 20 Koko koulun kevätretki vk 21 Kevätkirkko ja vaihtoehtotilaisuus to Kevätjuhlat la 1.6.

7 Arviointi Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Koulussamme suoritetaan arviointi vähintään kolme kertaa lukuvuoden aikana. Arvioinnin ajankohta riippuu luokka-asteesta. Kaikki oppilaat arvioidaan keväällä kirjallisesti (lukuvuosiarviointi). Tämän lisäksi opettaja käy arviointikeskustelun oppilaan ja huoltajan kanssa itse määräämänään ajankohtana. Kirjallinen väliarviointi annetaan alkuopetuksessa ennen talvilomaa ja muilla luokilla joululomalle lähdettäessä luokkalaiset tekevät taito- ja taideaineiden itsearvioinnin, johon opettaja merkitsee oman arviointinsa. Itsearviointikaavake lähetetään kotiin talvilomalle lähdettäessä. Oppilasarvioinnista sekä opetuksen tavoitteista tiedotetaan aina syyslukukauden alussa huoltajille joko tiedotteella tai vanhempainilloissa. Kunkin luokka-asteen oppiainekohtaiset tavoitteet löytyvät koulun kotisivulta. Oppilashuolto Oppilashuoltotyön tavoitteena on tukea koko kouluyhteisön toimintaa, yksittäisen oppilaan opiskelua ja henkilökunnan työtä. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille koulun henkilökuntaan kuuluville. Koulussamme toimii oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa. Ryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä laaja-alaiset erityisopettajat. Kaikki oppilashuoltoryhmän jäsenet tavoittaa Wilman välityksellä. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä lapsen oppimiseen, koulunkäyntiin tai psyykkiseen tilanteeseen liittyvissä kysymyksissä. Koulukuraattoriin oppilaat ja vanhemmat voivat ottaa yhteyttä joko itse tai opettajan kautta. Huolenaiheita voivat tällöin olla esim. koulunkäynnin vaikeudet, kaverisuhteet, vapaa-ajan vietto, muutokset perheen elämäntilanteessa. Usein jo yksikin keskustelu kuraattorin kanssa saattaa selkiyttää tilannetta. Erityisopettajien työalueena ovat pääasiassa erilaiset oppimiseen liittyvät pulmat.

8 Osa-aikainen erityisopetus Koulumme laaja-alaiset erityisopettajat auttavat oppilaita, jotka tarvitsevat tukea oppimisessa, työskentelytaitojen opettelussa, keskittymisessä tai sosiaalisissa taidoissa. Opetus toteutetaan erityisopettajan ja luokanopettajan yhdessä laatiman oppimissuunnitelman ja oppilaalle laadittujen tavoitteiden mukaisesti. Opetus tapahtuu pienryhmässä, samanaikaisopetuksena tai yksilöopetuksena. Laaja-alainen erityisopettaja arvioi yhdessä luokanopettajien kanssa oppilaiden tuen tarvetta ja on tarvittaessa yhteydessä kotiin. Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Määräaikaiset terveydenhoitajan tarkastukset toteutetaan peruskoulussa jokaisella vuosiluokalla. Näistä laajimpia tarkastuksia ovat alakoulun 1. ja 5. luokan tarkastukset. Koululääkärintarkastukset tehdään 1.luokan oppilaille. Oppilaan vanhempia ja huoltajia pyydetään huomioimaan, että lapsen sairaanhoito ja vapaa-aikana sattuneiden tapaturmien hoito kuuluu huoltajille. Heidän tehtävä on viedä lapsi tarvittaessa terveysasemalle hoidon tarpeen arvioon. Kouluterveydenhuollossa hoidetaan koulussa ja koulumatkalla sattuneita tapaturmia ja ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. Koulutapaturmat Pienet koulutapaturmat pyritään hoitamaan koulussa. Lääkärin tutkimusta tai hoitoa vaativat tapaturmat ohjataan omalle terveysasemalle. Yksityislääkärin palveluita ei korvata. Vanhemmilla on ensisijainen kuljetusvastuu hoitoon saatettaessa. Huomioittehan, että lapselle koulupäivän aikana sattuneista tapaturmista aiheutuneista kuluista ei voi saada korvausta lapsen omasta sairauskulu- tai yksityistapaturmavakuutuksesta, koska näissä tapauksissa kunta on lain mukaan korvausvelvollinen. Koulutapaturmista tehdään aina tapaturmailmoitus, joka palautetaan koulun kansliaan.

9 Hammashoito Pähkinärinteen koululla toimii hammashoitola, joka on yksi Vantaan terveyskeskuksen hammashoidon toimipisteitä. Koululaisten hammastarkastukset toteutetaan Vantaan koululaisohjelman mukaan: Hammaslääkäri tarkastaa 1. ja 5. luokat. Suuhygienisti tarkastaa 3. ja 6. luokat. Suuhygienisti tarkastaa myös riskiryhmään kuuluvat oppilaat 2. ja 4. luokilta. Hammashoitaja antaa kotihoidon opetusta. Oikojahammaslääkäri tarkastaa 3. -luokkalaisten purennan tarpeen mukaan. Kutsut lähetetään oppilaille kotiin, ja huoltajan toivotaan muistuttavan lasta varatusta hammashoitolan ajasta. Halutessaan huoltaja voi olla mukana myös itse hoidossa. Peruuttamattomasta poisjäännistä hammashoitola lähettää kotiin tiedotteen, jossa pyydetään tilaamaan uusi aika. Jos lapsi on sairas, huoltaja huolehtii sovitun ajan perumisesta. Särky- ym. akuuteissa tilanteissa (esim. tapaturmat) vanhemmat voivat varata itse lapselleen ajan soittamalla hammashoitolaan p Ensiapu pyritään antamaan saman päivän aikana. Hammashoitola toivoo huoltajan osallistuvan lasten hampaiden pesuun sekä seuraavan mahdollisesti hampaistossa/suussa tapahtuvia muutoksia. Tarvittaessa vanhemmat voivat varata lapsellenne ajan asian selvittämiseksi. Toivottavaa on, että lapsi syö aamuisin terveellisen aamupalan sekä koulupäivän loputtua terveellisen ja ravitsevan välipalan napostelun ehkäisemiseksi. Ruokailu Kouluruokailu on osa koulun tapakasvatusta. Lähtökohtana ovat hyvät ruokailutavat, niin käytöksen kuin ruokailuvälineiden käytönkin osalta. Kouluruokailu tapahtuu itsepalveluperiaatteella, eli oppilaat ottavat itse ruoka-annoksensa. Koska kouluruokailun on tarkoitus ohjata terveelliseen ja monipuoliseen ravitsemukseen, pidämme tärkeänä, että oppilaat maistavat kaikkia ruokia.

10 Koulun ruoka on aina vähälaktoosista. Hyla-ruokavaliosta ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Mikäli oppilas tarvitsee laktoositonta maitojuomaa, noudattaa erityisruokavaliota tai on allerginen jollekin ruoka-aineelle, huoltajan tulee täyttää erityisruokavalioilmoitus ja palauttaa se kouluterveydenhoitajalle. Poissaolot Sairasta lasta ei saa lähettää kouluun. Hänen hoitonsa järjestäminen kuuluu huoltajalle. Mikäli lapsi sairastuu äkillisesti kesken koulupäivän, hänet lähetetään kotiin ja asiasta ilmoitetaan huoltajalle. Pitkien ja/tai toistuvien poissaolojen syystä huoltajan tulee toimittaa koululle lääkärintodistus tms. luotettava selvitys. Koulumme henkilökunnalle on tärkeää, että tiedämme jokaisen oppilaan poissaolon syyn heti, kun se on mahdollista. Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta luokanopettajalle koulupäivän alkaessa. Ilmoitus tehdään noudattaen sitä käytäntöä, josta on erikseen sovittu oman opettajan kanssa. Jos sähköisen ilmoituksen tekeminen ei ole mahdollista, ilmoituksen voi tehdä soittamalla koulusihteerille p Loma-anomus Jos oppilaalle halutaan vapautusta koulutyöstä jonkin tärkeän syyn vuoksi, pyydetään lupa etukäteen kirjallisesti luokanopettajalta korkeintaan kolmeen päivään saakka. Pidemmät lomat myöntää rehtori tai apulaisrehtori. Loma voidaan myöntää vain perustelluista syistä. Lupaa haettaessa selvitetään, miten loma-ajan koulutehtävät hoidetaan. Kirjallinen anomus liitteineen on jätettävä kouluun hyvissä ajoin ennen aiottua lomaa. Lomahakemus on tulostettavissa koulun kotisivulta. Poissaolojen seuranta Poissaoloja voi olla monesta eri syystä. Suurin osa poissaoloista on sairaudesta johtuvia. Lisäksi oppilaalla voi olla harkinnanvaraisesti myönnettyjä poissaoloja esimerkiksi lomamatkan tai peliturnauksen vuoksi.

11 Koulun tulee seurata ja kirjata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaolot ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Vantaalla poissaolot kirjataan Wilmaan, missä sekä opettajat että huoltajat voivat seurata niitä. Pähkinärinteen koulussa oppilashuoltoryhmä seuraa poissaoloja kolme kertaa lukuvuodessa. Mikäli oppilaalla on runsaasti poissaoloja oppilashuoltoryhmä lähettää huoltajille kyselyn, onko heidän mielestä syytä huoleen oppilaan poissaolojen vuoksi. Kysely lähetetään kaikkien niiden oppilaiden kotiin, joilla on poissaoloja yli 30 tuntia syyslomaan mennessä yli 60 tuntia joululomaan mennessä yli 90 tuntia maaliskuun loppuun mennessä Poissaolojen vuoksi tekemättä jääneet tehtävät Poissaolojen vuoksi tekemättä jääneistä läksyistä ja tehtävistä sovitaan opettajan kanssa. 1. Ensisijaisesti oppilas tai hänen huoltajansa ottaa selvää poissaolon aikana annetuista läksyistä esim. luokkakavereilta. 2. Mikäli huoltaja pyytää, opettaja voi ilmoittaa läksyt esim. toisen oppilaan tai Wilman välityksellä. 3. Tarvittaessa opettaja voi antaa korvaavia tehtäviä sekä ohjata oppilaan läksyparkkiin. Koulun vaihtaminen Mikäli oppilas muuttaa kesken lukuvuoden toiseen kouluun, tulee huoltajan välittömästi ilmoittaa asiasta sekä vanhaan että uuteen kouluun. Pukeutuminen Pukeutumisen tulee olla säänmukainen, sillä välitunnit vietetään ulkona. Kumisaappaat ja päällysvaatteet kannattaa varustaa nimellä. Luokissa ja koulun käytävillä ei käytetä ulkojalkineita. Sisätiloissa on hyvä olla sisäjalkineet tai tossut.

12 Liikuntavarusteet Liikuntatunneilla oppilailla tulee olla asialliset varusteet: sisäliikunnassa esim. t-paita ja shortsit sekä pyyhe, ulkona säänmukaiset vaatteet ja reippaaseen liikuntaan sopivat kengät. Ulkoliikuntakaudella pyritään talvisin hiihtämään ja luistelemaan. Koululla on suksia ja luistimia, mutta hiihtäminen ja luisteleminen sujuu mukavimmin omilla välineillä. Oppikirjat ja koulutarvikkeet Oppilas on velvollinen käyttämään ja käsittelemään huolellisesti hänelle opiskelua varten luovutettuja oppikirjoja, koulutarvikkeita ja työvälineitä sekä muuta koulun omaisuutta. Osa opiskeluvälineistä kerätään ja annetaan toisten oppilaiden käyttöön, osa oppimateriaalista on henkilökohtaista. Huolimattomasti käsittelemänsä opiskeluvälineen rikkoutumisen tai katoamisen oppilas joutuu korvaamaan. Löytötavarat Löytötavarat kerätään soluauloissa oleviin löytötavaralaatikoihin tai toimitetaan kouluisännälle. Löytötavaroita pidetään esillä soluauloissa juhlien ja vanhempaintilaisuuksien yhteydessä. Muina aikoina kadonneita varusteita voi käydä etsimässä löytötavaralaatikoista tai tiedustella kouluisännältä. Omat tavarat Kouluun ei kannata tuoda tarpeettomia tavaroita. Koulu ei vastaa rikkoontuneista ja hävinneistä tavaroista, kuten matkapuhelimista. Matkapuhelinten kaikenlainen käyttö on koulutuntien aikana kielletty. Rullalautojen ja -luistinten tuominen kouluun on kielletty turvallisuus- ja tilasyistä. Koulun tiloihin unohtuu monesti oppilaiden vaatteita, kenkiä ja muita tarvikkeita. Niitä ei myöhemmin enää tunnisteta omiksi, vaan ne jäävät hylättyinä naulakkoihin ja luokkiin. Tunnistamista varten vaatteet, jalkineet, urheiluvälineet ja koulutarvikkeet olisi hyvä nimikoida. Kotitehtävät Ensimmäisestä kouluvuodesta lähtien oppilaan on opeteltava kantamaan vastuuta omasta koulutyöstään. Tavoitteena on, että oppilas oppii itse huolehtimaan koulunkäynnistään, mm. kotitehtävistä. Vanhempien kiinnostus ja kannustus läksyjen tekemisessä on kuitenkin

13 tarpeen koko peruskoulun ajan. Tekemättömien koulutehtävien suhteen perusajatus on jokaisella luokalla sama: toistuvista läksyjen unohduksista seuraa toimenpiteitä. Opettaja voi jättää oppilaan tekemään tekemättömät kotitehtävät koulutuntien jälkeen enintään tunnin ajaksi kerrallaan. Läksyparkki Koulussamme toimii läksyparkki. Se on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat tehdä läksynsä heti koulupäivän jälkeen tai tarvitsevat tukea kotitehtävien tekemisessä. Läksyparkkiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta joissakin tapauksissa opettaja voi ohjata oppilaan läksyparkkiin esimerkiksi tekemään tekemättömiä kotitehtäviä. Ohjaajina toimivat koulunkäyntiavustajat. Kokeet Kokeita pidetään opettajan laatiman aikataulun mukaan ja niistä pyritään ilmoittamaan ajoissa, jotta oppilailla on riittävästi aikaa valmistautua kokeisiin. On muistettava, että oppilaan arviointi ei perustu pelkästään kokeisiin, vaan paljolti myös muuhun työskentelynaikaiseen näyttöön. Kokeen voi uusia yleensä vain siinä tapauksessa, että oppilas on ollut kokeen aikana sairaana tai hänellä on ollut muu luvallinen syy poissaoloonsa. Tukiopetus Tukiopetus on tarkoitettu opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin tukea tarvitseville oppilaille. Tukiopetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta menestymään opinnoissaan ja selviytymään oppimiseen liittyvistä vaikeuksista. Kun vaikeudet on havaittu, tukitoimiin ryhdytään mahdollisimman nopeasti. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti oppilasta opettava opettaja, joka tavallisesti huolehtii tukiopetuksen antamisesta. Myös huoltajat voivat tiedustella tukiopetuksen saantimahdollisuutta opettajalta. Valinnaiskurssit Koulumme luokkalisilla on lukujärjestyksessään valinnaiskursseja yksi tunti viikossa. Valintakurssit pidetään neljässä jaksossa, kaksi syyslukukaudella ja kaksi

14 kevätlukukaudella. Opettajat ilmoittavat etukäteen kurssien aiheet ja oppilaat valitsevat tarjolla olevista kursseista mieleisensä. Kerhotoiminta Opettajat pitävät oppilaskerhoja, jotka ovat oppilaille maksuttomia. Kerho voi kestää koko lukuvuoden, yhden lukukauden tai lyhyemmän aikaa. Kerhojen esittelyt ja ilmoittautumiset hoidetaan kuukausipähkinöiden välityksellä. Uskontoasiaa Perustellusta syystä evankelisluterilaista uskontoa opiskelevan oppilaan huoltaja voi ilmoittaa, että oppilas ei osallistu uskonnon harjoittamiseen. Ilmoitus tehdään kirjallisesti ja toimitetaan koulun kansliaan. Uskonnon harjoittaminen tarkoittaa tässä tapauksessa seurakunnan päivänavauksia sekä kevät- ja joulujumalanpalveluksia. Uskontotunteihin ja juhliin kuuluvat rukoukset ja virret eivät ole uskonnon harjoittamista. Kielten opetus Koulussamme opetetaan tänä lukuvuonna vapaaehtoista A2-kieltä seuraavasti: 4. lk saksa ja ruotsi 5. lk saksa ja ruotsi 6.lk ruotsi Oman äidinkielen ylläpito-opetusta annetaan somalin, viron ja venäjän kielissä. Koulumatkat Koulumatka on osa koulupäivää. Oppilaan tulee kulkea kouluun turvallisinta, lyhintä julkista kulkuväylää pitkin. Turvallisuussyistä suosittelemme, että luokkien oppilaat eivät kulje polkupyörällä kouluun. Isompienkin oppilaiden kohdalla asiaa kannattaa harkita; suurimmalla osalla oppilaista koulumatka on lyhyt. Oppilaiden tulee käyttää pyöräilykypärää. Koulupäivään sisältyvillä retkillä pyöräkypärän käyttö on pakollista. Vakuutusyhtiön käytännön mukaan koulumatkaksi katsotaan a) lyhintä turvallista reittiä b) välittömästi koulupäivän ennen/jälkeen kuljettu matka.

15 Oppilaskunta Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Koulussa toimivaan oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan hallituksen muodostavat luokkien keskuudestaan valitsemat edustajat. Oppilaskunnan hallitus vastaa oppilaskuntatyöstä ja tekee koko oppilaskuntaa koskevia ehdotuksia ja päätöksiä. Kummitoiminta Koulumme isoimmat oppilaat toimivat pienempien oppilaiden kummeina: 6.-luokkalaiset ovat tokaluokkalaisten kummeja. 5.-luokkalaiset ovat ekaluokkalaisten kummeja. Kummitoiminnan tavoitteena on auttaa luokkien oppilaita osallistumaan koulun toimintaan ja lievittää turhia pelkoja sekä luokkien oppilaiden osalta kasvattaa heidän vastuullisuutta. Luokat sopivat syyslukukauden alussa toimintamuodoista. Isot oppilaat voivat auttaa pienempiä mm. tutustuttamalla kouluun, leikittämällä välitunneilla ja auttamalla lukemisessa, muussa oppimisessa, askartelussa, liikuntatunneilla yms. Käyttäytymiskilpailu Keväällä järjestetään luokkien välinen käyttäytymiskilpailu, jossa valitaan parhaiten käyttäytynyt luokka. Lions Club palkitsee voittajaluokan Lintsin päivärannekkeilla. Koulukiusaaminen Koulukiusaaminen on aina vakava asia. Toivomme, että huoltajat ottavat yhteyttä kouluun mahdollisissa kiusaamistapauksissa. Asioiden pikainen tietoon saattaminen ja käsittely ovat kaikkien osapuolien eduksi. Vakavat kiusaamis- ja ristiriitatilanteet kuuluvat henkilökunnan ja oppilashuoltoryhmän selvitettäväksi.

16 KiVa-koulu Jatkamme lukuvuonna aloitettua KiVa Koulu -toimintaa. Luokissa pidetään oppitunteja KiVa Koulu -materiaalin avulla ja käydään keskusteluja aiheesta. Koulullamme toimii KiVa-tiimi, joka selvittelee tarvittaessa kiusaamistapauksia. KiVa Koulu -ohjelman kotisivuilta löytyy opas myös vanhemmille (KiVa Koulun Vanhempien opas). Oppaassa on tietoa kiusaamisesta ja vanhempien keinoista puuttua siihen. Opasta voivat tilata sekä yksittäiset vanhemmat että vanhempainyhdistykset. Tilausohje löytyy ohjelman kotisivuilta. Lisätietoja Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on edistää oppimisen edellytyksiä, oppilaan turvallisuutta ja hyvinvointia kodin ja koulun yhtenevin tavoittein. Vanhempainiltoja pidetään vähintään yksi lukuvuodessa. Vanhempien ja opettajien (oppilas mukana) arviointikeskustelut järjestetään luokanopettajan ilmoittamana aikana. Myös te huoltajat voitte ottaa tarvittaessa yhteyttä opettajiin. Opettajat tavoittaa parhaiten Wilman välityksellä, lähettämällä pikaviesti tai soittamalla sovittuun numeroon. Koulussa toimii muutamia luokkatoimikuntia eri luokka-asteilla. Luokkatoimikunnilla on tärkeä rooli koulun toiminnan monipuolistajina sekä yhteistyömuotona huoltajien ja henkilökunnan välillä. Koulu tiedottaa yhteisistä asioista kerran kuukaudessa ilmestyvässä kuukausitiedotteessa. Kuukausipähkinä lähetetään oppilaiden mukana koteihin ja se on luettavissa myös koulun kotisivuilta. Kotisivuilta löytyy runsaasti myös muuta koulua koskevaa informaatiota. Johtokunta Peruskoulun johtokunta on vanhempien ja koulun yhteiselin, joka toimii kunnallisen luottamuselimen tapaan. Toimikausi on kaksi vuotta. Johtokunta on opetuslautakunnan valvonnan alainen ja sillä on oikeus päättää Vantaan kaupungin peruskoulujen johtosäännön määräämistä asioista sekä tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja koulua koskevissa asioissa. Johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. hyväksyä koulun lukuvuosisuunnitelma ja koulun järjestyssäännöt. Johtokunnalla on myös oikeus päättää

17 peruskoulun oppilaan määräaikaisesta erottamisesta enintään kuukauden määräajaksi. Johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii rehtori. Pähkinärinteen koulun johtokunta Jäsen Pyyhkälä Jouni pj Viljanen Johanna vpj Hakala Riikka Heinonen Johanna Koponen Kimmo Henkilökohtainen varajäsen Pyyhkälä Leena Shimoura Kuniko Koistinen Merja Pietilä Timo Anttonen Ari Pähkinärinteen koulun vanhempainyhdistys ry Vanhempainyhdistyksen toimintaan voivat osallistua kaikki Pähkinärinteen koulun lasten vanhemmat. Kokoukset ovat aina avoimia kaikille vanhemmille. Tulevista kokouksista tiedotetaan yhteisesti kaikille vanhemmille kuukausipähkinöissä ja koulun kotisivuilla. Vanhempainyhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Tarkoituksena on suunnitella yhdessä toimintaa, joka edesauttaa koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Yhdessä voidaan suunnitella ja toteuttaa erilaista toimintaa lapsille ja vanhemmille. Vanhempainyhdistys voi myös tehdä kannanottoja koulua ja kasvatusta koskeviin kysymyksiin. Vanhempainyhdistys kaipaa mukaan lisää vanhempia, jotka haluavat toimia Pähkinärinteen koulun lasten parhaaksi. Puheenjohtaja on Merja Koistinen. merja.koistinen at welho.com

18 Iltapäivätoiminta Iltapäivätoimintaa järjestävät Nano (Lasten ja nuorten kerhotoiminta) sekä Hämeenkylän seurakunta. NANO Kerho kokoontuu iltapäivisin koulun tiloissa klo Kerhoa vetää Nano - lasten ja nuorten kerhotoiminta. Välipala tarjoillaan koulun ruokalassa klo Kerhossa toimii kolme ohjaajaa, vastuuohjaaja on Emmi Karjalainen ( ). HÄMEENKYLÄN SEURAKUNTA Seurakunnan iltapäiväkerho kokoontuu Pähkinärinteen kerhohuoneistossa (Lammaskuja 2) klo 8-10 ja klo Ohjaajina toimivat Tarja Anttila ja Vivianne Helmi (p / ) Toiminnan tavoitteena on tarjota pienille koululaisille virikkeellinen, turvattu ja mielekäs ympäristö vaihtoehdoksi yksinäisille iltapäiville. Kotitehtävien teolle on varattu aikaa heti lasten saapuessa kerhoon. Lisäksi kerhossa liikutaan, pelataan, ulkoillaan ja tehdään läksyjä. Rangaistukset ja seuraamukset (Perusopetuslaki /628, Perusopetusasetus /852 ) Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä tai menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan myös määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa

19 työskentelevän henkilön turvallisuus tai toiminta kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia. Järjestyssäännöt Koulussa työskentelevät aikuiset ovat vastuussa koulun toiminnasta. Oppilaan tulee kaikissa tilanteissa noudattaa aikuisten antamia ohjeita. OPPITUNNIT Oppilas antaa työrauhan itselleen ja muille. Oppilaan tulee noudattaa täsmällisesti koulun työaikoja. RUOKAILU Oppilas ottaa itse monipuolisen ruoka-annoksen, syö ottamansa annoksen ja noudattaa kappalemääräohjeita. Oppilas noudattaa hyviä ruokailutapoja ja syö viivyttelemättä.. KÄYTÖSTAVAT Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty. Oppilas noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käytöstapoja: tervehtii, kiittää, puhuu asiallisesti, jättää ulkovaatteet naulakkoon, ei pidä päähinettä sisällä, odottaa vuoroaan, liikkuu kävellen sisätiloissa. KOTITEHTÄVÄT Oppilaan on tehtävä annetut kotitehtävät. Oppilaalla tulee olla mukanaan tarvittavat työvälineet ja liikuntavarusteet.

20 YHTEISET TILAISUUDET Yhteisissä juhlissa ja muissa tilaisuuksissa yleisön tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti esityksiä kunnioittaen. Esitysten herättämistä ajatuksista keskustellaan tilaisuuksien jälkeen luokissa. VÄLITUNNIT Oppilaat menevät välitunneilla ulos, joten on tärkeää pukeutua sään mukaisesti. Oppilas ei saa koulupäivän aikana poistua koulun alueelta ilmoittamatta asiasta opettajalle. Välitunnit ovat oppilaiden vapaata leikkiaikaa, muutamat leikit ovat kuitenkin turvallisuussyistä kiellettyjä: - lumipallojen, kivien, keppien yms. heittäminen - mailapelien pelaaminen - skeittailu - jyrkästä jäämäestä laskeminen - pyöräily ja pyörien luona oleskelu - hiekoituslaatikot, roskakatos ja istutusten suoja-aitaukset eivät ole leikkipaikkoja tai kiipeilytelineitä -maalien siirtäminen tai kaataminen urheilukentällä on kiellettyä Puut, pensaat ja muut istutukset tulee jättää rauhaan. MUUTA Teräaseiden ja tulentekovälineiden tuominen kouluun on kielletty. Koulurakennuksessa tai koulun alueella ei saa tupakoida.. Makeisia tuodaan kouluun vain erityistapauksissa, purukumia ei lainkaan. Matkapuhelimet ja muut elektroniset välineet, esim. mp3-soittimet, eivät ole käytössä koulupäivän aikana. Turvallisuussyistä luokkien oppilaat eivät tule pyörillä kouluun. Mikäli ylempien luokkien oppilaat tulevat polkupyörillä kouluun, ne tulee jättää oppilaiden polkupyörille varattuihin telineisiin.

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 1 Pohjois-Tapiolan koulu PL 3223 02070 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS Tähän oppaaseen on koottu oppilaan kannalta tärkeimmät omaa koulua, koulunkäyntiä ja kunnan koululaitosta koskevat

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Lukuvuosiopas 2014-2015

Lukuvuosiopas 2014-2015 Lukuvuosiopas 2014-2015 Vantaan kaupunki Uomarinteen koulu Uomarinne 2 01600 Vantaa Tämä lukuvuosiopas ja muuta tietoa koulusta sekä koulunkäyntiin liittyviä lomakkeita löytyy koulun kotisivuilta www.edu.vantaa.fi/uomis

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki

Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki 2014-2015 Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki Atalan koulussa opiskelee tänä lukuvuonna 269 oppilasta. Koska ikäluokat ovat eri kokoisia, oppilasmäärätkin vaihtelevat 14 ja 24:n välillä. Uusia ekaluokkalaisia

Lisätiedot

MARTINTALO. Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ. rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273

MARTINTALO. Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ. rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 MARTINTALO Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ Vastuuhenkilö puhelin rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 Kiinteistönhoito kiinteistönhoitaja Esa

Lisätiedot

LAHDEN RUDOLF STEINER -koulu. Eeronkatu 2a 15900 Lahti puh. kansliaan 0103212600 www.lahdensteiner.fi www.steinerkoulu.fi

LAHDEN RUDOLF STEINER -koulu. Eeronkatu 2a 15900 Lahti puh. kansliaan 0103212600 www.lahdensteiner.fi www.steinerkoulu.fi LAHDEN RUDOLF STEINER -koulu Eeronkatu 2a 15900 Lahti puh. kansliaan 0103212600 www.lahdensteiner.fi www.steinerkoulu.fi 1.-9. luokkien KOULUTIEDOTE 2012 2013 Tervetuloa aloittamaan uusi kouluvuosi. Aluksi

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 Hyvät oppilaat ja vanhemmat! Sateinen ja kolea kesä unohtuu loppukesän helteistä ja ennätysmäisestä mustikkasadosta nauttiessa! Tervetuloa aloittamaan

Lisätiedot

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan.

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan. ESIPUHE Uusi lukuvuosi alkaa mielenkiintoisissa merkeissä. Siuntio on päättänyt jatkaa itsenäisenä kuntana, joten kuntalaisten palvelujen saatavuus on monelta osin tarkastettava uudestaan. Koulutoiminnan

Lisätiedot

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE Lukuvuosi on taas käynnistymässä. Se tuo mukanaan uusia sekä vanhoja iloja haasteineen. Koulumme opetusryhmien määrä on kesän aikana lisääntynyt kolmella. Ensimmäistä kertaa aloitamme

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 2013-2014. Klaukkalan yläaste

Lukuvuositiedote 2013-2014. Klaukkalan yläaste Lukuvuositiedote 2013-2014 Klaukkalan yläaste Toivotamme kaikki Klaukkalan yläasteen vanhat ja uudet oppilaat lämpimästi tervetulleiksi uuteen lukuvuoteen 2013-2014. Olemme koonneet tähän oppaaseen tärkeimpiä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012 2 YHTEYSTIEDOT Järvenpään Yhteiskoulu Yläkoulu Alakoulu Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää opettajainhuone puh. 040 315

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö 1 KOULUOPAS Elias-koulu Lukuvuosi 2015 2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT JA LUKUVUODEN TYÖAJAT... 3 TYÖ- JA LOMA-AJAT, lukuvuosi 2015 2016... 3 YLEISTÄ... 4 OPETUSSUUNNITELMASTA... 4 HENKILÖKUNTA (2015 2016)...

Lisätiedot

Rehtorin terveiset. Mukavaa lukuvuotta kaikille! Pekka Pyykkönen

Rehtorin terveiset. Mukavaa lukuvuotta kaikille! Pekka Pyykkönen Rehtorin terveiset Koulun pitäisi alkaa joka aamu vasta klo 10.30, luokissa on leijuvat kosketusnäytöt ja kaunokirjoitus lopetettu. Tällaisia ideoita koulun kehittämiseen toivoivat 1., 5. ja 9. luokan

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT. Järvenpään Yhteiskoulu. Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2292 puh (09) 2719 2302

YHTEYSTIEDOT. Järvenpään Yhteiskoulu. Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2292 puh (09) 2719 2302 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2009-2010 YHTEYSTIEDOT Järvenpään Yhteiskoulu Yläkoulu Alakoulu Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2292 puh (09)

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon!

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-opas 2015-2016 Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-oppaasta saat hyödyllistä ja tärkeää tietoa opintojasi varten. Tähän oppaaseen on koottu yhteisiä käytänteitä ja periaatteita sinulle

Lisätiedot

Säilytä koko lukuvuoden ajan!

Säilytä koko lukuvuoden ajan! Lietsalan koulu Tiilenkantajantie 4 (PL 43) 21101 Naantali 044 733 4758 koulunjohtaja 02 434 5449, 044 417 1254 opettajat 02 434 5448, 044 733 4839 kouluravintola sähköpostit: etunimi.sukunimi@naantali.fi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot