PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013"

Transkriptio

1 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12.

2 Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta Pähkinärinteen koulussa! Lämpimästi tervetuloa kouluyhteisöömme erityisesti kaikki uudet oppilaat ja heidän huoltajansa. Tänä lukuvuonna koulussamme opiskelee noin 390 oppilasta vuosiluokilla 1-6. Opetusryhmiä on 19. Päätoimisia opettajia koulussa on 23 ja koulun muuta henkilökuntaa 13. Tästä lukuvuositiedotteesta löydätte perustietoa koulun toiminnasta. Koulu tiedottaa ajankohtaisista asioista säännöllisesti Wilman kautta. Näin ollen pääsy Wilmaan kannattaa tarkistaa heti lukuvuoden alussa. Kerran kuussa ilmestyy Pähkinä- tiedotuslehti, jossa on koko koulua koskevia asioita. Pähkinä jaetaan oppilaiden mukana kotiin tuotavaksi paperisena versiona ja on luettavissa koulun kotisivulla. Koulun kotisivuilta löytyy myös ajankohtaista tietoa, joten sielläkin kannattaa vierailla aika ajoin. Näiden koko koulua koskevien tiedotteiden lisäksi opettajat lähettävät erillisiä sähköisiä tai paperisia tiedotteita. Säännöllisellä tiedottamisella pyrimme siihen, että te huoltajat olisitte tietoisia lapsenne koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Toivomme, että otatte tarpeen mukaan yhteyttä kouluun. Lapsen asioissa kannattaa olla yhteydessä aina häntä opettavaan opettajaan. Opettajan ollessa sairaana voitte ottaa yhteyttä koulun kansliaan tai rehtoreihin.

3 Yhteystiedot ja puhelinnumerot Osoite Mantelikuja 4, VANTAA Koulun kotisivut Kanslia, koulusihteeri Anu Ylöstalo Opettajainhuone Rehtori Kirsi Kolu , Apulaisrehtori Reijo Poropudas , Terveydenhoitaja Sari Jurvelin Kouluisäntä Jan Kaskisalo , Erityisopettaja Katja Helminen , Erityisopettaja Irma Väyrynen , Koulupsykologi Merja Kekkonen Koulukuraattori Hannele Räsänen Hammashoitola Keittiö Vapaa-aika Fax

4 Henkilökunta Opettajat ja koulunkäyntiavustajat 1A Terttu Väänänen Erityisopettaja Katja Helminen Nina Pesso Erityisopettaja Irma Väyrynen 1B Sari Salonen Resurssiopettaja Kari Lindstedt 1C Kukka Ahokas Tuntiopettaja Johanna Takala 2A Saara Hynynen S2-opettaja Janna Pihl 2B Ulla Nieminen Islamin uskonto Maryamosadat Vahdati 2C Laura Kiviranta Ortodoksiuskonto Terttu Väänänen 2D Virva Korhonen Somalin kieli Ahmed Hassan Mohamed 3A Kalle Rissanen Venäjän kieli Marina Penttinen 3B Tarja Malmi-Raike Viron kieli Koidu Oja 4A Kirsi Kukkonen 4B Kai-Ari Lundell Koulunkäyntiavustaja Susanna Salminen 4C Veera Lauronen Koulunkäyntiavustaja Sirpa Ukkonen 4D Kalevi Hämäläinen Koulunkäyntiavustaja Johanna Takala 5A Anna Kihlström Koulunkäyntiavustaja Janica Aaltonen 5B Jukka Salminen 5C Annukka Lindfors 5-6 D Mikko Kyrö 6A Tiina Nissinen 6B Sirpa Tienhaara Muu henkilökunta Hammaslääkärit Virve Karjanoja ja Riitta Hulmi Hammashoitaja Aino Horttanainen Ruokapalveluesimies Pirjo Tuominen - työntekijät Annika Priester Kirsi Viljakainen

5 Peruskoulun työajat lukuvuonna Syyslukukausi ti pe Kevätlukukausi ma la Johtokunnan päättämä kodin ja koulun yhteistyöpäivä la Loma-ajat Syysloma to pe Joululoma la su Talviloma ma pe Kodin ja koulun yhteistyöpäivää vastaava vapaapäivä pe Oppitunnit ja ruokailut 1. oppitunti oppitunti oppitunti sisältäen ruokailun 4. oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti Kello soi oppitunnille 2 min ennen oppitunnin alkua. Päivän päättyessä kaksoistuntiin voidaan viimeinen välitunti jättää pitämättä ja siten lyhentää koulupäivää 15 min.

6 Toimintakalenteri Tässä tähän menneessä tiedossa olevat tapahtumat. Tapahtumiin saattaa lukuvuoden kuluessa tulla muutoksia, joista ilmoitamme kuukausipähkinöissä, koulun kotisivulla ja Wilman välityksellä. Koulu alkaa ti klo 9 Syysurheilupäivä vk 38 Koulukuvaukset ti ja ke Kodin ja koulun päivä pe Oman luokan vanhempainilta syyskuussa Poistumisharjoitus ti Unicef- kävely ke Syysloma to pe Kodin ja koulun yhteistyöpäivä la Teuvon päivän markkinat la Itsenäisyysjuhla ke Kodin ja koulun yhteistyöpäivää vastaava vapaapäivä pe Lucia - juhla ti Joulukirkko ja vaihtoehtotilaisuus ke Joulujuhlat pe Koulu alkaa ma 7.1. lukujärjestyksen mukaisesti Koko koulun vanhempainilta vk 4 Talviurheilupäivä vk 6 Ystävänpäivä ti Talviloma vko 8, ma Kalevalan päivä ti Pääsiäisloma pe ma 1.4. Vapputapahtuma ti Koulutulokkaiden tutustumispäivä toukokuussa vk 20 Koko koulun kevätretki vk 21 Kevätkirkko ja vaihtoehtotilaisuus to Kevätjuhlat la 1.6.

7 Arviointi Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Koulussamme suoritetaan arviointi vähintään kolme kertaa lukuvuoden aikana. Arvioinnin ajankohta riippuu luokka-asteesta. Kaikki oppilaat arvioidaan keväällä kirjallisesti (lukuvuosiarviointi). Tämän lisäksi opettaja käy arviointikeskustelun oppilaan ja huoltajan kanssa itse määräämänään ajankohtana. Kirjallinen väliarviointi annetaan alkuopetuksessa ennen talvilomaa ja muilla luokilla joululomalle lähdettäessä luokkalaiset tekevät taito- ja taideaineiden itsearvioinnin, johon opettaja merkitsee oman arviointinsa. Itsearviointikaavake lähetetään kotiin talvilomalle lähdettäessä. Oppilasarvioinnista sekä opetuksen tavoitteista tiedotetaan aina syyslukukauden alussa huoltajille joko tiedotteella tai vanhempainilloissa. Kunkin luokka-asteen oppiainekohtaiset tavoitteet löytyvät koulun kotisivulta. Oppilashuolto Oppilashuoltotyön tavoitteena on tukea koko kouluyhteisön toimintaa, yksittäisen oppilaan opiskelua ja henkilökunnan työtä. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille koulun henkilökuntaan kuuluville. Koulussamme toimii oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa. Ryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä laaja-alaiset erityisopettajat. Kaikki oppilashuoltoryhmän jäsenet tavoittaa Wilman välityksellä. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä lapsen oppimiseen, koulunkäyntiin tai psyykkiseen tilanteeseen liittyvissä kysymyksissä. Koulukuraattoriin oppilaat ja vanhemmat voivat ottaa yhteyttä joko itse tai opettajan kautta. Huolenaiheita voivat tällöin olla esim. koulunkäynnin vaikeudet, kaverisuhteet, vapaa-ajan vietto, muutokset perheen elämäntilanteessa. Usein jo yksikin keskustelu kuraattorin kanssa saattaa selkiyttää tilannetta. Erityisopettajien työalueena ovat pääasiassa erilaiset oppimiseen liittyvät pulmat.

8 Osa-aikainen erityisopetus Koulumme laaja-alaiset erityisopettajat auttavat oppilaita, jotka tarvitsevat tukea oppimisessa, työskentelytaitojen opettelussa, keskittymisessä tai sosiaalisissa taidoissa. Opetus toteutetaan erityisopettajan ja luokanopettajan yhdessä laatiman oppimissuunnitelman ja oppilaalle laadittujen tavoitteiden mukaisesti. Opetus tapahtuu pienryhmässä, samanaikaisopetuksena tai yksilöopetuksena. Laaja-alainen erityisopettaja arvioi yhdessä luokanopettajien kanssa oppilaiden tuen tarvetta ja on tarvittaessa yhteydessä kotiin. Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Määräaikaiset terveydenhoitajan tarkastukset toteutetaan peruskoulussa jokaisella vuosiluokalla. Näistä laajimpia tarkastuksia ovat alakoulun 1. ja 5. luokan tarkastukset. Koululääkärintarkastukset tehdään 1.luokan oppilaille. Oppilaan vanhempia ja huoltajia pyydetään huomioimaan, että lapsen sairaanhoito ja vapaa-aikana sattuneiden tapaturmien hoito kuuluu huoltajille. Heidän tehtävä on viedä lapsi tarvittaessa terveysasemalle hoidon tarpeen arvioon. Kouluterveydenhuollossa hoidetaan koulussa ja koulumatkalla sattuneita tapaturmia ja ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. Koulutapaturmat Pienet koulutapaturmat pyritään hoitamaan koulussa. Lääkärin tutkimusta tai hoitoa vaativat tapaturmat ohjataan omalle terveysasemalle. Yksityislääkärin palveluita ei korvata. Vanhemmilla on ensisijainen kuljetusvastuu hoitoon saatettaessa. Huomioittehan, että lapselle koulupäivän aikana sattuneista tapaturmista aiheutuneista kuluista ei voi saada korvausta lapsen omasta sairauskulu- tai yksityistapaturmavakuutuksesta, koska näissä tapauksissa kunta on lain mukaan korvausvelvollinen. Koulutapaturmista tehdään aina tapaturmailmoitus, joka palautetaan koulun kansliaan.

9 Hammashoito Pähkinärinteen koululla toimii hammashoitola, joka on yksi Vantaan terveyskeskuksen hammashoidon toimipisteitä. Koululaisten hammastarkastukset toteutetaan Vantaan koululaisohjelman mukaan: Hammaslääkäri tarkastaa 1. ja 5. luokat. Suuhygienisti tarkastaa 3. ja 6. luokat. Suuhygienisti tarkastaa myös riskiryhmään kuuluvat oppilaat 2. ja 4. luokilta. Hammashoitaja antaa kotihoidon opetusta. Oikojahammaslääkäri tarkastaa 3. -luokkalaisten purennan tarpeen mukaan. Kutsut lähetetään oppilaille kotiin, ja huoltajan toivotaan muistuttavan lasta varatusta hammashoitolan ajasta. Halutessaan huoltaja voi olla mukana myös itse hoidossa. Peruuttamattomasta poisjäännistä hammashoitola lähettää kotiin tiedotteen, jossa pyydetään tilaamaan uusi aika. Jos lapsi on sairas, huoltaja huolehtii sovitun ajan perumisesta. Särky- ym. akuuteissa tilanteissa (esim. tapaturmat) vanhemmat voivat varata itse lapselleen ajan soittamalla hammashoitolaan p Ensiapu pyritään antamaan saman päivän aikana. Hammashoitola toivoo huoltajan osallistuvan lasten hampaiden pesuun sekä seuraavan mahdollisesti hampaistossa/suussa tapahtuvia muutoksia. Tarvittaessa vanhemmat voivat varata lapsellenne ajan asian selvittämiseksi. Toivottavaa on, että lapsi syö aamuisin terveellisen aamupalan sekä koulupäivän loputtua terveellisen ja ravitsevan välipalan napostelun ehkäisemiseksi. Ruokailu Kouluruokailu on osa koulun tapakasvatusta. Lähtökohtana ovat hyvät ruokailutavat, niin käytöksen kuin ruokailuvälineiden käytönkin osalta. Kouluruokailu tapahtuu itsepalveluperiaatteella, eli oppilaat ottavat itse ruoka-annoksensa. Koska kouluruokailun on tarkoitus ohjata terveelliseen ja monipuoliseen ravitsemukseen, pidämme tärkeänä, että oppilaat maistavat kaikkia ruokia.

10 Koulun ruoka on aina vähälaktoosista. Hyla-ruokavaliosta ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Mikäli oppilas tarvitsee laktoositonta maitojuomaa, noudattaa erityisruokavaliota tai on allerginen jollekin ruoka-aineelle, huoltajan tulee täyttää erityisruokavalioilmoitus ja palauttaa se kouluterveydenhoitajalle. Poissaolot Sairasta lasta ei saa lähettää kouluun. Hänen hoitonsa järjestäminen kuuluu huoltajalle. Mikäli lapsi sairastuu äkillisesti kesken koulupäivän, hänet lähetetään kotiin ja asiasta ilmoitetaan huoltajalle. Pitkien ja/tai toistuvien poissaolojen syystä huoltajan tulee toimittaa koululle lääkärintodistus tms. luotettava selvitys. Koulumme henkilökunnalle on tärkeää, että tiedämme jokaisen oppilaan poissaolon syyn heti, kun se on mahdollista. Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta luokanopettajalle koulupäivän alkaessa. Ilmoitus tehdään noudattaen sitä käytäntöä, josta on erikseen sovittu oman opettajan kanssa. Jos sähköisen ilmoituksen tekeminen ei ole mahdollista, ilmoituksen voi tehdä soittamalla koulusihteerille p Loma-anomus Jos oppilaalle halutaan vapautusta koulutyöstä jonkin tärkeän syyn vuoksi, pyydetään lupa etukäteen kirjallisesti luokanopettajalta korkeintaan kolmeen päivään saakka. Pidemmät lomat myöntää rehtori tai apulaisrehtori. Loma voidaan myöntää vain perustelluista syistä. Lupaa haettaessa selvitetään, miten loma-ajan koulutehtävät hoidetaan. Kirjallinen anomus liitteineen on jätettävä kouluun hyvissä ajoin ennen aiottua lomaa. Lomahakemus on tulostettavissa koulun kotisivulta. Poissaolojen seuranta Poissaoloja voi olla monesta eri syystä. Suurin osa poissaoloista on sairaudesta johtuvia. Lisäksi oppilaalla voi olla harkinnanvaraisesti myönnettyjä poissaoloja esimerkiksi lomamatkan tai peliturnauksen vuoksi.

11 Koulun tulee seurata ja kirjata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaolot ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Vantaalla poissaolot kirjataan Wilmaan, missä sekä opettajat että huoltajat voivat seurata niitä. Pähkinärinteen koulussa oppilashuoltoryhmä seuraa poissaoloja kolme kertaa lukuvuodessa. Mikäli oppilaalla on runsaasti poissaoloja oppilashuoltoryhmä lähettää huoltajille kyselyn, onko heidän mielestä syytä huoleen oppilaan poissaolojen vuoksi. Kysely lähetetään kaikkien niiden oppilaiden kotiin, joilla on poissaoloja yli 30 tuntia syyslomaan mennessä yli 60 tuntia joululomaan mennessä yli 90 tuntia maaliskuun loppuun mennessä Poissaolojen vuoksi tekemättä jääneet tehtävät Poissaolojen vuoksi tekemättä jääneistä läksyistä ja tehtävistä sovitaan opettajan kanssa. 1. Ensisijaisesti oppilas tai hänen huoltajansa ottaa selvää poissaolon aikana annetuista läksyistä esim. luokkakavereilta. 2. Mikäli huoltaja pyytää, opettaja voi ilmoittaa läksyt esim. toisen oppilaan tai Wilman välityksellä. 3. Tarvittaessa opettaja voi antaa korvaavia tehtäviä sekä ohjata oppilaan läksyparkkiin. Koulun vaihtaminen Mikäli oppilas muuttaa kesken lukuvuoden toiseen kouluun, tulee huoltajan välittömästi ilmoittaa asiasta sekä vanhaan että uuteen kouluun. Pukeutuminen Pukeutumisen tulee olla säänmukainen, sillä välitunnit vietetään ulkona. Kumisaappaat ja päällysvaatteet kannattaa varustaa nimellä. Luokissa ja koulun käytävillä ei käytetä ulkojalkineita. Sisätiloissa on hyvä olla sisäjalkineet tai tossut.

12 Liikuntavarusteet Liikuntatunneilla oppilailla tulee olla asialliset varusteet: sisäliikunnassa esim. t-paita ja shortsit sekä pyyhe, ulkona säänmukaiset vaatteet ja reippaaseen liikuntaan sopivat kengät. Ulkoliikuntakaudella pyritään talvisin hiihtämään ja luistelemaan. Koululla on suksia ja luistimia, mutta hiihtäminen ja luisteleminen sujuu mukavimmin omilla välineillä. Oppikirjat ja koulutarvikkeet Oppilas on velvollinen käyttämään ja käsittelemään huolellisesti hänelle opiskelua varten luovutettuja oppikirjoja, koulutarvikkeita ja työvälineitä sekä muuta koulun omaisuutta. Osa opiskeluvälineistä kerätään ja annetaan toisten oppilaiden käyttöön, osa oppimateriaalista on henkilökohtaista. Huolimattomasti käsittelemänsä opiskeluvälineen rikkoutumisen tai katoamisen oppilas joutuu korvaamaan. Löytötavarat Löytötavarat kerätään soluauloissa oleviin löytötavaralaatikoihin tai toimitetaan kouluisännälle. Löytötavaroita pidetään esillä soluauloissa juhlien ja vanhempaintilaisuuksien yhteydessä. Muina aikoina kadonneita varusteita voi käydä etsimässä löytötavaralaatikoista tai tiedustella kouluisännältä. Omat tavarat Kouluun ei kannata tuoda tarpeettomia tavaroita. Koulu ei vastaa rikkoontuneista ja hävinneistä tavaroista, kuten matkapuhelimista. Matkapuhelinten kaikenlainen käyttö on koulutuntien aikana kielletty. Rullalautojen ja -luistinten tuominen kouluun on kielletty turvallisuus- ja tilasyistä. Koulun tiloihin unohtuu monesti oppilaiden vaatteita, kenkiä ja muita tarvikkeita. Niitä ei myöhemmin enää tunnisteta omiksi, vaan ne jäävät hylättyinä naulakkoihin ja luokkiin. Tunnistamista varten vaatteet, jalkineet, urheiluvälineet ja koulutarvikkeet olisi hyvä nimikoida. Kotitehtävät Ensimmäisestä kouluvuodesta lähtien oppilaan on opeteltava kantamaan vastuuta omasta koulutyöstään. Tavoitteena on, että oppilas oppii itse huolehtimaan koulunkäynnistään, mm. kotitehtävistä. Vanhempien kiinnostus ja kannustus läksyjen tekemisessä on kuitenkin

13 tarpeen koko peruskoulun ajan. Tekemättömien koulutehtävien suhteen perusajatus on jokaisella luokalla sama: toistuvista läksyjen unohduksista seuraa toimenpiteitä. Opettaja voi jättää oppilaan tekemään tekemättömät kotitehtävät koulutuntien jälkeen enintään tunnin ajaksi kerrallaan. Läksyparkki Koulussamme toimii läksyparkki. Se on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat tehdä läksynsä heti koulupäivän jälkeen tai tarvitsevat tukea kotitehtävien tekemisessä. Läksyparkkiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta joissakin tapauksissa opettaja voi ohjata oppilaan läksyparkkiin esimerkiksi tekemään tekemättömiä kotitehtäviä. Ohjaajina toimivat koulunkäyntiavustajat. Kokeet Kokeita pidetään opettajan laatiman aikataulun mukaan ja niistä pyritään ilmoittamaan ajoissa, jotta oppilailla on riittävästi aikaa valmistautua kokeisiin. On muistettava, että oppilaan arviointi ei perustu pelkästään kokeisiin, vaan paljolti myös muuhun työskentelynaikaiseen näyttöön. Kokeen voi uusia yleensä vain siinä tapauksessa, että oppilas on ollut kokeen aikana sairaana tai hänellä on ollut muu luvallinen syy poissaoloonsa. Tukiopetus Tukiopetus on tarkoitettu opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin tukea tarvitseville oppilaille. Tukiopetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta menestymään opinnoissaan ja selviytymään oppimiseen liittyvistä vaikeuksista. Kun vaikeudet on havaittu, tukitoimiin ryhdytään mahdollisimman nopeasti. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti oppilasta opettava opettaja, joka tavallisesti huolehtii tukiopetuksen antamisesta. Myös huoltajat voivat tiedustella tukiopetuksen saantimahdollisuutta opettajalta. Valinnaiskurssit Koulumme luokkalisilla on lukujärjestyksessään valinnaiskursseja yksi tunti viikossa. Valintakurssit pidetään neljässä jaksossa, kaksi syyslukukaudella ja kaksi

14 kevätlukukaudella. Opettajat ilmoittavat etukäteen kurssien aiheet ja oppilaat valitsevat tarjolla olevista kursseista mieleisensä. Kerhotoiminta Opettajat pitävät oppilaskerhoja, jotka ovat oppilaille maksuttomia. Kerho voi kestää koko lukuvuoden, yhden lukukauden tai lyhyemmän aikaa. Kerhojen esittelyt ja ilmoittautumiset hoidetaan kuukausipähkinöiden välityksellä. Uskontoasiaa Perustellusta syystä evankelisluterilaista uskontoa opiskelevan oppilaan huoltaja voi ilmoittaa, että oppilas ei osallistu uskonnon harjoittamiseen. Ilmoitus tehdään kirjallisesti ja toimitetaan koulun kansliaan. Uskonnon harjoittaminen tarkoittaa tässä tapauksessa seurakunnan päivänavauksia sekä kevät- ja joulujumalanpalveluksia. Uskontotunteihin ja juhliin kuuluvat rukoukset ja virret eivät ole uskonnon harjoittamista. Kielten opetus Koulussamme opetetaan tänä lukuvuonna vapaaehtoista A2-kieltä seuraavasti: 4. lk saksa ja ruotsi 5. lk saksa ja ruotsi 6.lk ruotsi Oman äidinkielen ylläpito-opetusta annetaan somalin, viron ja venäjän kielissä. Koulumatkat Koulumatka on osa koulupäivää. Oppilaan tulee kulkea kouluun turvallisinta, lyhintä julkista kulkuväylää pitkin. Turvallisuussyistä suosittelemme, että luokkien oppilaat eivät kulje polkupyörällä kouluun. Isompienkin oppilaiden kohdalla asiaa kannattaa harkita; suurimmalla osalla oppilaista koulumatka on lyhyt. Oppilaiden tulee käyttää pyöräilykypärää. Koulupäivään sisältyvillä retkillä pyöräkypärän käyttö on pakollista. Vakuutusyhtiön käytännön mukaan koulumatkaksi katsotaan a) lyhintä turvallista reittiä b) välittömästi koulupäivän ennen/jälkeen kuljettu matka.

15 Oppilaskunta Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Koulussa toimivaan oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan hallituksen muodostavat luokkien keskuudestaan valitsemat edustajat. Oppilaskunnan hallitus vastaa oppilaskuntatyöstä ja tekee koko oppilaskuntaa koskevia ehdotuksia ja päätöksiä. Kummitoiminta Koulumme isoimmat oppilaat toimivat pienempien oppilaiden kummeina: 6.-luokkalaiset ovat tokaluokkalaisten kummeja. 5.-luokkalaiset ovat ekaluokkalaisten kummeja. Kummitoiminnan tavoitteena on auttaa luokkien oppilaita osallistumaan koulun toimintaan ja lievittää turhia pelkoja sekä luokkien oppilaiden osalta kasvattaa heidän vastuullisuutta. Luokat sopivat syyslukukauden alussa toimintamuodoista. Isot oppilaat voivat auttaa pienempiä mm. tutustuttamalla kouluun, leikittämällä välitunneilla ja auttamalla lukemisessa, muussa oppimisessa, askartelussa, liikuntatunneilla yms. Käyttäytymiskilpailu Keväällä järjestetään luokkien välinen käyttäytymiskilpailu, jossa valitaan parhaiten käyttäytynyt luokka. Lions Club palkitsee voittajaluokan Lintsin päivärannekkeilla. Koulukiusaaminen Koulukiusaaminen on aina vakava asia. Toivomme, että huoltajat ottavat yhteyttä kouluun mahdollisissa kiusaamistapauksissa. Asioiden pikainen tietoon saattaminen ja käsittely ovat kaikkien osapuolien eduksi. Vakavat kiusaamis- ja ristiriitatilanteet kuuluvat henkilökunnan ja oppilashuoltoryhmän selvitettäväksi.

16 KiVa-koulu Jatkamme lukuvuonna aloitettua KiVa Koulu -toimintaa. Luokissa pidetään oppitunteja KiVa Koulu -materiaalin avulla ja käydään keskusteluja aiheesta. Koulullamme toimii KiVa-tiimi, joka selvittelee tarvittaessa kiusaamistapauksia. KiVa Koulu -ohjelman kotisivuilta löytyy opas myös vanhemmille (KiVa Koulun Vanhempien opas). Oppaassa on tietoa kiusaamisesta ja vanhempien keinoista puuttua siihen. Opasta voivat tilata sekä yksittäiset vanhemmat että vanhempainyhdistykset. Tilausohje löytyy ohjelman kotisivuilta. Lisätietoja Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on edistää oppimisen edellytyksiä, oppilaan turvallisuutta ja hyvinvointia kodin ja koulun yhtenevin tavoittein. Vanhempainiltoja pidetään vähintään yksi lukuvuodessa. Vanhempien ja opettajien (oppilas mukana) arviointikeskustelut järjestetään luokanopettajan ilmoittamana aikana. Myös te huoltajat voitte ottaa tarvittaessa yhteyttä opettajiin. Opettajat tavoittaa parhaiten Wilman välityksellä, lähettämällä pikaviesti tai soittamalla sovittuun numeroon. Koulussa toimii muutamia luokkatoimikuntia eri luokka-asteilla. Luokkatoimikunnilla on tärkeä rooli koulun toiminnan monipuolistajina sekä yhteistyömuotona huoltajien ja henkilökunnan välillä. Koulu tiedottaa yhteisistä asioista kerran kuukaudessa ilmestyvässä kuukausitiedotteessa. Kuukausipähkinä lähetetään oppilaiden mukana koteihin ja se on luettavissa myös koulun kotisivuilta. Kotisivuilta löytyy runsaasti myös muuta koulua koskevaa informaatiota. Johtokunta Peruskoulun johtokunta on vanhempien ja koulun yhteiselin, joka toimii kunnallisen luottamuselimen tapaan. Toimikausi on kaksi vuotta. Johtokunta on opetuslautakunnan valvonnan alainen ja sillä on oikeus päättää Vantaan kaupungin peruskoulujen johtosäännön määräämistä asioista sekä tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja koulua koskevissa asioissa. Johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. hyväksyä koulun lukuvuosisuunnitelma ja koulun järjestyssäännöt. Johtokunnalla on myös oikeus päättää

17 peruskoulun oppilaan määräaikaisesta erottamisesta enintään kuukauden määräajaksi. Johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii rehtori. Pähkinärinteen koulun johtokunta Jäsen Pyyhkälä Jouni pj Viljanen Johanna vpj Hakala Riikka Heinonen Johanna Koponen Kimmo Henkilökohtainen varajäsen Pyyhkälä Leena Shimoura Kuniko Koistinen Merja Pietilä Timo Anttonen Ari Pähkinärinteen koulun vanhempainyhdistys ry Vanhempainyhdistyksen toimintaan voivat osallistua kaikki Pähkinärinteen koulun lasten vanhemmat. Kokoukset ovat aina avoimia kaikille vanhemmille. Tulevista kokouksista tiedotetaan yhteisesti kaikille vanhemmille kuukausipähkinöissä ja koulun kotisivuilla. Vanhempainyhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Tarkoituksena on suunnitella yhdessä toimintaa, joka edesauttaa koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Yhdessä voidaan suunnitella ja toteuttaa erilaista toimintaa lapsille ja vanhemmille. Vanhempainyhdistys voi myös tehdä kannanottoja koulua ja kasvatusta koskeviin kysymyksiin. Vanhempainyhdistys kaipaa mukaan lisää vanhempia, jotka haluavat toimia Pähkinärinteen koulun lasten parhaaksi. Puheenjohtaja on Merja Koistinen. merja.koistinen at welho.com

18 Iltapäivätoiminta Iltapäivätoimintaa järjestävät Nano (Lasten ja nuorten kerhotoiminta) sekä Hämeenkylän seurakunta. NANO Kerho kokoontuu iltapäivisin koulun tiloissa klo Kerhoa vetää Nano - lasten ja nuorten kerhotoiminta. Välipala tarjoillaan koulun ruokalassa klo Kerhossa toimii kolme ohjaajaa, vastuuohjaaja on Emmi Karjalainen ( ). HÄMEENKYLÄN SEURAKUNTA Seurakunnan iltapäiväkerho kokoontuu Pähkinärinteen kerhohuoneistossa (Lammaskuja 2) klo 8-10 ja klo Ohjaajina toimivat Tarja Anttila ja Vivianne Helmi (p / ) Toiminnan tavoitteena on tarjota pienille koululaisille virikkeellinen, turvattu ja mielekäs ympäristö vaihtoehdoksi yksinäisille iltapäiville. Kotitehtävien teolle on varattu aikaa heti lasten saapuessa kerhoon. Lisäksi kerhossa liikutaan, pelataan, ulkoillaan ja tehdään läksyjä. Rangaistukset ja seuraamukset (Perusopetuslaki /628, Perusopetusasetus /852 ) Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä tai menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan myös määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa

19 työskentelevän henkilön turvallisuus tai toiminta kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia. Järjestyssäännöt Koulussa työskentelevät aikuiset ovat vastuussa koulun toiminnasta. Oppilaan tulee kaikissa tilanteissa noudattaa aikuisten antamia ohjeita. OPPITUNNIT Oppilas antaa työrauhan itselleen ja muille. Oppilaan tulee noudattaa täsmällisesti koulun työaikoja. RUOKAILU Oppilas ottaa itse monipuolisen ruoka-annoksen, syö ottamansa annoksen ja noudattaa kappalemääräohjeita. Oppilas noudattaa hyviä ruokailutapoja ja syö viivyttelemättä.. KÄYTÖSTAVAT Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty. Oppilas noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käytöstapoja: tervehtii, kiittää, puhuu asiallisesti, jättää ulkovaatteet naulakkoon, ei pidä päähinettä sisällä, odottaa vuoroaan, liikkuu kävellen sisätiloissa. KOTITEHTÄVÄT Oppilaan on tehtävä annetut kotitehtävät. Oppilaalla tulee olla mukanaan tarvittavat työvälineet ja liikuntavarusteet.

20 YHTEISET TILAISUUDET Yhteisissä juhlissa ja muissa tilaisuuksissa yleisön tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti esityksiä kunnioittaen. Esitysten herättämistä ajatuksista keskustellaan tilaisuuksien jälkeen luokissa. VÄLITUNNIT Oppilaat menevät välitunneilla ulos, joten on tärkeää pukeutua sään mukaisesti. Oppilas ei saa koulupäivän aikana poistua koulun alueelta ilmoittamatta asiasta opettajalle. Välitunnit ovat oppilaiden vapaata leikkiaikaa, muutamat leikit ovat kuitenkin turvallisuussyistä kiellettyjä: - lumipallojen, kivien, keppien yms. heittäminen - mailapelien pelaaminen - skeittailu - jyrkästä jäämäestä laskeminen - pyöräily ja pyörien luona oleskelu - hiekoituslaatikot, roskakatos ja istutusten suoja-aitaukset eivät ole leikkipaikkoja tai kiipeilytelineitä -maalien siirtäminen tai kaataminen urheilukentällä on kiellettyä Puut, pensaat ja muut istutukset tulee jättää rauhaan. MUUTA Teräaseiden ja tulentekovälineiden tuominen kouluun on kielletty. Koulurakennuksessa tai koulun alueella ei saa tupakoida.. Makeisia tuodaan kouluun vain erityistapauksissa, purukumia ei lainkaan. Matkapuhelimet ja muut elektroniset välineet, esim. mp3-soittimet, eivät ole käytössä koulupäivän aikana. Turvallisuussyistä luokkien oppilaat eivät tule pyörillä kouluun. Mikäli ylempien luokkien oppilaat tulevat polkupyörillä kouluun, ne tulee jättää oppilaiden polkupyörille varattuihin telineisiin.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

HAARAJOEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE

HAARAJOEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE HAARAJOEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2011 2012 Koulun yhteystiedot: Rehtori: Vararehtori: Jan Mikkonen Anu Kiijärvi 0927192807 0403153889 0403152807 anu.kiijarvi@jarvenpaa.fi jan.mikkonen@jarvenpaa.fi Koulusihteeri:

Lisätiedot

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Koulunkäynti Suomessa Oppivelvollisuus Kaikkien Suomessa asuvien lasten tulee käydä koulua. Oppivelvollisuus

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen.

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. HAAPAVEDEN ALAKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. 2.) Oppilaan tulee suorittaa

Lisätiedot

Jä rjestyssä ä nnö t. Nummenkylän koulu

Jä rjestyssä ä nnö t. Nummenkylän koulu Jä rjestyssä ä nnö t Nummenkylän koulu 1. Koulun nimi Nummenkylän koulu 2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

kouluun rovaniemelle opas koulunkäynnistä vanhemmille ja oppilaalle

kouluun rovaniemelle opas koulunkäynnistä vanhemmille ja oppilaalle TErvEtULoA kouluun rovaniemelle opas koulunkäynnistä vanhemmille ja oppilaalle Lukijalle SISÄLLYS Tämä opas on laadittu Opetushallituksen Monikulttuurisuustaitojen kehittämishankkeen tuella Suomeen ulkomailta

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Oppilas saa lukuvuoden 2015-2016 aikana arviointia sisältäviä tiedotteita ja lukuvuositodistuksen seuraavina

Oppilas saa lukuvuoden 2015-2016 aikana arviointia sisältäviä tiedotteita ja lukuvuositodistuksen seuraavina PAAVOLAN KOULUN AAKKOSET 2. ARVIOINTI Arviointi on jatkuva prosessi, jonka tarkoituksena on myönteisellä, motivoivalla ja luotettavalla tavalla kannustaa ja ohjata opiskelua niin, että se edistää oppilaan

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015 2016

MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015 2016 MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015 2016 TERVETULOA LUKUVUOTEEN 2015-2016! Tähän lukuvuoteen kohdistuu paljon innostavia odotuksia. Koulumme uusi opetussuunnitelma valmistuu tämän lukuvuoden

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

Oppilaana Valkeavuoren koulussa

Oppilaana Valkeavuoren koulussa Oppilaana Valkeavuoren koulussa Koulun säännöt ja muita tarpeellisia tietoja 2007 2008 Valkeavuoren koulun säännöt Monet lait ja säännöt ohjaavat koulun toimintaa. Niiden lisäksi noudatetaan koulun omia

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

Lukuvuositiedote

Lukuvuositiedote Lukuvuositiedote 2015 2016 Matin ja Liisan koulu Yhteystiedot Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14, 73100 Lapinlahti www.matinjaliisankoulu.fi Rehtori Juhani Sammallahti 040 4883251 Apulaisrehtori Sari Jokelainen

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN KARVETIN KOULUN KUULUMISIA ELOKUU 2012

TERVETULOA KOULUUN KARVETIN KOULUN KUULUMISIA ELOKUU 2012 KARVETIN KOULUN KUULUMISIA ELOKUU 2012 TERVETULOA KOULUUN Kesäloman jälkeen on taas aika ryhtyä töihin. Toivotamme sekä vanhat että uudet oppilaat tervetulleiksi. Oppilaita on tällä hetkellä 192. Luokkia

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

VYK ANIANPELLON KOULU koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka VÄÄKSY

VYK ANIANPELLON KOULU koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka VÄÄKSY ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) VYK ANIANPELLON KOULU 2016-2017 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY Faxinumero Kanslia

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2015-2016

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2015-2016 VAUNUKANKAAN KOULU Lukuvuositiedote 2015-2016 Vaunukankaantie 3-5 04300 TUUSULA Puhelimet: 040 314 3250 opettajat 040 314 3249 rehtori 040 314 3254 kanslia 040 314 4452 erityisopettaja 040 314 4419 terveydenhoitaja

Lisätiedot

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koulu Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2016 2017 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Ruonalan koulu asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Lukuvuositiedote

Lisätiedot

Juvolan koulun säännöt:

Juvolan koulun säännöt: Juvolan koulun säännöt: 1. KOULUALUE Koulun alueeseen kuuluvat kiinteistöt ja niihin kuuluvat piha-alueet. Koulualueelta ei saa poistua kouluaikana. Oppilas saa poistua koulualueelta ainoastaan muualla

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Viikkotiedote viikko 6

Viikkotiedote viikko 6 Viikkotiedote 10.2.2017 viikko 6 Homeopaatin vastaanotto koululla la 25.-su 26.2. Homeopaatti Barbro Granholm tulee jälleen pitämään vastaanottoa koululle iltapäiväkerhon tiloihin. Lisätietoja ja ajanvaraus

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Hyvät vanhemmat! Koulun aloittaminen on samalla iloinen ja jännittävä asia. Tähän lehteen on koottu tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

PIRKKIÖN KOULU.

PIRKKIÖN KOULU. PIRKKIÖN KOULU http://www.tornio.fi/ilma/koulu/pirkkio/default.htm Lukuvuosi 2015-2016 Koulun yhteystiedot Henkilökunta PIRKKIÖN KOULU Aittamäentie 25 95470 TORNIO puh. 050-5971791, 050-5693805 http://www.tornio.fi/ilma/koulu/pirkkio/default.htm

Lisätiedot

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20 1 Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka Kevätlukukausi 20 Oppilaan nimi Tämä vihkonen on osa arviointikeskustelua, joka käydään oppilaan, huoltajien ja oman luokanopettajan välillä. Mukana voi olla myös

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Konginkankaan koulu lukuvuonna

Konginkankaan koulu lukuvuonna Konginkankaan koulu lukuvuonna 2016-2017 Tiedote kotiin Kasvun ja oppimisen lautakunnan puh.joht. Seppo Ruotsalainen 040 510 6806 Koulun johtokunnan puheenjohtaja Jari Halttunen 040 779 1029 Kaupungin

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

YLISKULMAN YKKÖNEN

YLISKULMAN YKKÖNEN YLISKULMAN YKKÖNEN 2016-2017 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat ti 16.8.- ti 20.12.2016 syysloma to 13.10.- pe 14.10.2016 joululoma ke 21.12.2016 ti 3.1.2017 ke 4.1. la 3.6.2017 talviloma ma 20.2.

Lisätiedot

Arvoja vahvistavista toimintamuodoista päätetään vuosittain ja ne kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan.

Arvoja vahvistavista toimintamuodoista päätetään vuosittain ja ne kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. RUUTANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2016 Luku 2 RUUTANAN KOULUN ARVOPERUSTA Ruutanan koulussa vaalitaan yhteisöllisyyttä, jota koko koulun yhteiset tuokiot tukevat. Näitä tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi

Lisätiedot

TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta

TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta 26.4.2016 T A M P E R E E N K A U P U N K I OHJELMA Perustietoja Atalan koulusta ja ekaluokista Aamu- ja iltapäivätoiminta / Eppukerho, harrastusmahdollisuudet

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset Kuhmon yhteislukion lukuvuosisuunnitelma lv. 2010 2011 1. Opiskelijamäärä lukuvuoden alkaessa 2. Opettajien määrä Päätoimiset tuntiopettat sivutoimiset tuntiopettajat Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk

Lisätiedot

AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI

AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI 2016-2017 REHTORI: 040-7009994 Pekka Posti OPETTAJAT: 1a Ville Vahvanen 040-6883707 1b Elina Järvinen 2a Anni Rantanen 2b Eva Lähdes 3a Hanna Räsänen 3b Henna Kalima 4a Johanna

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOULUAIKA: Yleinen kouluaika on klo 8.00 15.00. Myös koulun iltatilaisuudet ja koulun retket ovat kouluaikaa. Kouluaikana oppilas on vakuutettu.

Lisätiedot

Wilma-järjestelmä toimii kodin ja koulun päivittäisenä viestintäkanavana.

Wilma-järjestelmä toimii kodin ja koulun päivittäisenä viestintäkanavana. Lukuvuositiedote Joensuun koulu, lukuvuositiedote 2016-2017 KOULUN YHTEYSTIEDOT Joensuun koulu Heikintie 35 31400 Somero Rehtori: Seppo Lenkola 044 7791300 Apulaisrehtori: Satu Koivuniemi 044 7791312 Koulun

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN Kieliohjelma Puumalan yhtenäiskoulussa englannin opetus aloitetaan ensimmäisellä vuosiluokalla. Englannin opiskelu jatkuu koko perusopetuksen

Lisätiedot

SUUTARILAN ALA-ASTEEN ABC LUKUVUODELLE

SUUTARILAN ALA-ASTEEN ABC LUKUVUODELLE SUUTARILAN ALA-ASTEEN ABC LUKUVUODELLE 2016-2017 2 SUUTARILAN ALA-ASTEEN KOULUN TOIMINTA-AJATUS Suutarilan ala-asteen koulu antaa lapselle hyvät perustiedot ja taidot elämää varten turvallisessa ympäristössä

Lisätiedot

PUKKILAN KUNTA. KIRKONKYLÄN KOULU KOULUTIEDOTE Lv. 2015-2016

PUKKILAN KUNTA. KIRKONKYLÄN KOULU KOULUTIEDOTE Lv. 2015-2016 PUKKILAN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KOULUTIEDOTE Lv. 2015-2016 30.9.2015 2/10 KOULUN PUHELINNUMEROT va. rehtori p. 040 554 7414 esikoulu p. 040 196 1394 (myös aamu- ja iltapäivätoimintaan) keittiö p. 040

Lisätiedot

puh. 477 1550 www.lieto.fi/koulut/pahkamaki sähköp.: etunimi.sukunimi@lieto.fi Vanha Tampereentie 1605 21360 Lieto as.

puh. 477 1550 www.lieto.fi/koulut/pahkamaki sähköp.: etunimi.sukunimi@lieto.fi Vanha Tampereentie 1605 21360 Lieto as. puh. 477 1550 www.lieto.fi/koulut/pahkamaki sähköp.: etunimi.sukunimi@lieto.fi Vanha Tampereentie 1605 21360 Lieto as. INNOSTAVAA UUTTA KOULUVUOTTA KAIKILLE Toivottavasti kaikki viettivät mukavan kesän

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot