UE4 Uskontojen maailmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UE4 Uskontojen maailmat"

Transkriptio

1 UE4 Uskontojen maailmat 1. Johdatus uskontojen maailmaan 2. Islam 3. Hindulaisuus 4. Buddhalaisuus 5. Muita uskontoja I JOHDATUS USKONTOJEN MAAILMAAN 1. Mitä ovat maailmanuskonnot? Laajalle levinneitä ja kannattajamäärältään suuria uskontoja Uskontoja ja lahkoja on maailmassa lähes Kannattajamäärien arviointia vaikeuttaa: - Maat eivät anna luotettavaa tietoa - Maallistuneisuus (länsimaissa) - Henkilö ilmoittaa kannattavansa useita uskontoja (Aasian maat) Kaikki maailmanuskonnot ovat syntyneet Aasiassa Maailman uskontotilasto 2012 (laatineet: Johnson, Barrett, Crossing - aatesuunnan synnyinaika/kannattajamäärä): - kristinusko n. 30 jkr./n. 2,325 mrd. - islam n. 600 jkr./n. 1,583 mrd. - hindulaisuus n ekr./n. 969 milj. - uskonnottomat - /661 milj. - buddhalaisuus n. 500 ekr./n. 473 milj. - kiinalaisperäiset uskomukset: mm. kungfutselaisuus ja taolaisuus n. 500 ekr./yht. n. 467 milj. - kansanuskontoja - /264 milj.

2 - ateisteja - /136 milj. - ns. uusien uskontojen kannattajia n l. jälkeen syntyneet /63 milj. - sikhit n. n jkr./24 milj.- juutalaisuus n ekr./n. 15 milj. - muut 72 milj. 2. Mitä uskonto on? J.B.Prattin määritelmä: "Uskonto on yksilöiden ja ryhmien vakava sosiaalinen asennoituminen siihen mahtiin tai niihin mahteihin, joiden he viimekädessä uskovat säätelevän pyrkimyksiään ja kohtaloitaan." Uskonnot ovat vastausyrityksiä perimmäisiin kysymyksiimme - Onko olemassa Jumala/jumalia ja millainen jumaluus on? - Mikä on elämän tarkoitus? - Miksi olen olemassa? - Mitä tapahtuu kuolemassa ja sen jälkeen? - Miksi on olemassa hyvä ja paha, oikein ja väärin? Uskonnon viisi ulottuvuutta: 1. tiedollinen eli kognitiivinen (opit) 2. tunnepohjainen eli affektiivinen (tunne Jumalan läheisyydestä) 3. toiminnallinen eli konatiivinen tekijä (rukous) 4. yhteisöllinen eli sosiaalinen tekijä (jumalanpalvelus) 5. kulttuuritekijä (taide) 3. Uskonnollinen kokemus ja käyttäytyminen Uskonnollinen kokemus ilmenee kertomuksissa ja rituaaleissa (riitit) Kultti = uskonnollinen palvontameno - esim. rukous, mietiskely, jumalanpalvelusmenot - kulttia varten usein oma palvontapaikka (kirkko, moskeija, synagoga, pagodi, temppeli) - Uhri = lahja, jonka avulla ihminen lähestyy jumalaa (suitsuke, ruoka, kukat) Riitti = perinnäistä, säännönmukaista kaavaa noudattava uskonnollinen toimitus/kokemus Riittien lajit: 1. Kalendaaririitit - vuodenaikojen vaihteluun liittyviä 2. Kriisiriitit - esim. sairauden tai nälän poistamiseksi (sadetanssi) 3. Siirtymäriitit - yksilö siirretään asemasta toiseen (kaste, avioliitto jne.) Magia = riittitekniikka, jolla pyritään vaikuttamaan ja hallitsemaan yliluonnollisia voimia, olentoja ja henkiä 1. yhtäläisyys- eli jäljittelymagia (sadepilviä savulla) 2. kosketusmagia (voodoo-nuket) 3. musta magia (pahaa) 4. valkoinen magia (hyvää)

3 II ISLAM 1. Perustaja ja pyhä kirja A. Muhammedin elämä Islamin taustalla - beduiinien (=paimentolaisten) polyteistinen uskonto - korkein jumala oli Allah, jota palvottiin Mekassa Kaaban temppelissä - palvottiin taivaankappaleita - vaikutteita kristinuskosta ja juutalaisuudesta Muhammed syntyi Mekassa v.570 jkr. Orvoksi 6-vuotiaana ja hänet kasvatti hänen setänsä Pääsi rikkaan Khadija-nimisen lesken palvelukseen ja otti tämän vaimokseen ollessaan 25-vuotias N. 40 ikäisenä kutsu profeetaksi (näkyjä ja unia Gabrielilta Hiran-luolassa Mekassa) V. 622 pakeni vainottuna profeettana Mekasta Medinaan (n. 60 kannattajaa) - Tämä hijra on islamilaisen ajanlaskun alku V. 630 useiden sotatoimien jälkeen valtasi Mekan, josta muslimien keskus V. 632 kuoli Medinassa Seuraavaksi kalifiksi (arab. seuraaja) tuli Muhammedin appi ja ystävä Abu Bekr, sitten Omar ja kolmanneksi Othman. Vasta neljäs kalifi oli Muhammedin sukulainen, Muhammedin serkku ja hänen tyttärensä Fatiman puoliso. Siialaiset tunnustavat vasta Alin ensimmäiseksi oikeaksi Muhammedin seuraajaksi B. Koraanin synty ja sisältö Syntyi Muhammedin saamista ilmestyksistä ja puheista - ei osannut lukea eikä kirjoittaa itse - koottiin aluksi nahan- ja luunpalasille sekä kivitauluihin - osa syntyi jo Muhammedin eläessä (mm. enkeli Gabrielin ilmoitus), mutta koottiin vasta n. 650 viralliseen muotoonsa Koraani (arab. Quran) = lukeminen Kirjoitettu arabiaksi - erehtymätön jumalallinen totuus - tarkka jäljennös alkuperäisestä, joka on taivaassa - virallisesti ei saa kääntää muille kielille (käännökset kommentaareja eli selitysteoksia) - luetaan resitoiden ts. ääneen laulavalla rytmillä Sisältää 114 suuraa eli lukua, jotka sijoitettu laajuusjärjestykseen Muu kirjallisuus - Sunna = Muhammedin opetuksia ja kertomuksia hänen elämästään sekä hänen sanontojaan (hadith-perimätietoa) - sunna on Koraanin käytännön tulkintaa Sharia = uskonnollinen laki (Koraaniin ja sunnaan perustuva moraalilaki) 2. Islamin oppi Islam = "alistuminen", täydellinen antautuminen Jumalan johdatuksen varaan Islam on uskoa ja lakia:

4 - uskoon sisältyvät ns. uskonkappaleet (ks. alla) - lakiin Jumalan palvonta ja sen muodot, moraaliperiaatteet ja yksilöitä ja yhteisöä koskevat säännöt ja normit. Uskonkappale 1: Usko yhteen Jumalaan Ehdoton monoteismi. Uskontunnustus: "Ei ole muuta jumalaa kuin Allah (arab. jumala) ja Muhammed on hänen profeettansa" Usko on sydämen olotila ja todellinen usko ilmenee tekoina. Uskonkappale 2: Usko enkeleihin Usko enkeleihin ja dzinneihin (hyvää tai pahaa tuottaviin henkiolentoihin) Mm. Gabriel sanansaattajaenkelinä kuten Raamatussakin. Uskonkappale 3: Usko Jumalan kirjoihin Muslimien mukaan mm. Toora (5 Mooseksen kirjaa), Psalmit ja Evankeliumit ovat Jumalan ihmisille lähettämiä ja sisältävät totuuden. Koraanissa osoitetaan kuinka ihmiset ovat väärentäneet em. kirjoja. Koraani on ainoana todellinen pyhä kirja (ks. edellä). Uskonkappale 4: Usko profeettoihin Jumalallinen totuus on välitetty ihmisille profeettojen kautta. Tärkein ja lopullinen profeetta on Muhammed (rauha hänelle). Muita profeettoja Koraani mainitsee 25, mm. Aadam, Nooa, Aabraham, Ismail, Iisak, Jaakob, Daavid ja Jeesus. Jeesus ei ole Jumala eikä Jumalan Poika, mutta arvostettu Muhammedia edeltänyt profeetta. Uskonkappale 5: Usko kuolemanjälkeiseen elämään Jumalan tuomiopäivänä ihmiset tuomitaan tekojen mukaan. Ylösnousemuksen päivänä hyvät ihmiset pääsevät paratiisiin ja pahat tuomitaan helvetin kärsimyksiin. Uskonkappale 6: Usko Jumalalliseen kohtaloon Kaikki maailmassa tapahtuu Jumalan tahdon mukaisesti. Jumala on ennaltatiennyt ja -määrännyt asiat ja tapahtumat. Ihmisellä on kuitenkin vapaa tahto toimia mm. Jumalan tahdon vastaisesti. 3. Islamin kultti ja perinteet A. Viisi peruspilaria 1. Uskontunnustus (shahada, ks. edellä) 2. Rukous (salat, selän taivuttaminen) - viidesti vuorokaudessa - minareetista (moskeijan tornista) kuulutetaan rukoushetken alkaminen - rukoillaan imaamin (seurakunnan johtaja) johdolla 3. Paasto (saum) - ramadan, kuuvuoden yhdeksäs kuukausi paastotaan (huom. käytössä kuukalenteri) - auringon noususta laskuun ei ole luvallista syödä, polttaa tupakkaa tai harjoittaa sukupuolielämää

5 4. Pyhiinvaellus (hajj) Mekkaan Kaaban pyhäkköön ainakin kerran elämässä 5. Almuvero (zakat=puhdistaminen) - Muhammedin määräämä "köyhäinhoitovero" (säästösummasta 2,5 %) B. Muita piirteitä Islamin uskonnollinen laki eli sharia sisältää sääntöjä ja velvotteita. Islamin laki kieltää: - alkoholijuomat, - sianlihan ja veriruokien syönnin, - uskonnollisten kuvien käytön, - uhkapelin ja koronoton Fatwa = muslimioppineen tai imaamin kanta lainopilliseen ongelmaan, johon ei löydy vastausta aiemmasta kirjallisuudesta. Rangaistuksina vielä joissakin maissa mm. kuolemantuomio, kunniamurha ja varkaan käden katkaisu. Pyhä sota eli jihad - kuollut pääsee paratiisiin - puolustussota ummaa (eli islamin yhteisöä) hyökkääviä vastaan - fundamentalisteilla aseellinen sota - mystisemmin henkistä taistelua elämässä esiintyvää pahuutta vastaan Naisen asema - Koraanin mukaan miehellä voi olla neljä vaimoa sekä sivuvaimoja - avioliitto voi olla jatkuva tai tilapäinen - avioliittosopimuksessa nainen voi asettaa esim. ehdon, ettei mies voi ottaa muita vaimoja (jos mies rikkoo sopimusta, saa vaimo erota miehestään) - muslimimies voi mennä naimisiin ns. tilapäisessä avioliitossa myös kristityn tai juutalaisen naisen kanssa, tällöin lapset tulee kasvattaa islamin uskoon - vaimoja tulee kohdella tasapuolisesti - mies voi ottaa eron, vaimo voi pyytää mieheltään avioeroa - naisella oikeus omaisuuteen ja erotessa taloudelliseen turvaan - joissakin fundamentalistisissa maissa huntupakko, opiskelukielto Hautaaminen oikealle kyljelle kasvot Mekkaan päin. Islamin rakennustaiteen ilmentyminä moskeijat, joiden yhteydessä minareetit. Kuvataiteessa mm. moskeijoiden sisällä koristeena Koraanin lauseita kaunokirjoituksena esittävä kalligrafia ja ornamentti- eli koristetaide (jossa geometrisiä kuvioita) 4. Islamin pääsuunnat A. Siialaisuus N. 16 % muslimeista Enemmistönä Iranissa ja Irakissa Korostaa imaamin roolia Eivät hyväksyneet kolmea ensimmäistä kalifia. Kalifiksi kelpasi vain Muhammedin sukulainen.

6 B. Sunnalaisuus N. 83 % muslimeista Pohjois-Afrikassa, Arabiassa, Euroopassa Uskovien tuli valita vaalilla tehtävään sopivin kalifi, profeetan seuraaja Koraaniin ja sunnaan pitäytyminen, ei hyväksytä myöhempiä lisäyksiä C. Suufilaisuus Jo 800-luvulla syntynyt mystikkoliike (mm. Turkissa, Pohjois-Afrikassa ja Intiassa) Askeettinen herätysliike, joka käytti villavaatteita (suuf = villa) Hurskauselämän korostus ja köyhyyden ihannointi Pyhiinvaelluksia hurskauden muslimien haudoille. Panteistisia piirteitä - jumaluuteen sulautuminen III HINDULAISUUS 1. Hindulaisuuden synty ja lähteet A. Historiallinen katsaus ekr. Induskulttuuri - "hindu", Indus-virran (darj-e-hind) varrella asuva ihminen - dravidit = tummaihoinen alkuperäisväestö ekr. Arjalaiset tulevat - Indusjokilaakson valtaus - kastilaitoksen alku: dravidit alistetaan ekr. VEDA-USKONTO 800 ekr.-400 jkr. BRAHMALAISUUS - pappisvaltainen uhriuskonto, polyteismi lisääntyy ekr. syntyvät protestiliikkeet jainalaisuus ja buddhalaisuus jkr. VARSINAINEN HINDULAISUUS 712 jkr. Islam Intiaan 1498 jkr. Vasco da Gama Intiaan (krist.) jkr. UUSHINDULAISUUS 1858 jkr. Intia Ison-Britannian alainen 1947 jkr. Intia itsenäistyy (Pakistan muslimeille/intia hinduille) - Mahatma (Mohandas) Gandhi B. Pyhät kirjat eli VEDA-kirjallisuus 1. Ilmoitetut kirjoitukset (=SRUTI, kuulla) Jumalten suoraa puhetta sisältävien uskonnollisten kirjojejn yhteisnimitys Veda-hymnit - 1) Rigveda (jumalten kutsu- ja ylistyslauluja, joita vain papit saavat esittää), 2) Samaveda (uhrilauluja, joita vaikeiden melodioiden vuoksi vain koulutetut kanttorit esittävät), 3) Yajurveda (rukouksia, kaavoja ja selityksiä uhritoimituksia varten), 4) Atharvaveda (loitsujen ja manausten kirja). - sanskriitinkielisiä uhri-, rukous- ja ylistyshymnejä sekä loitsuja - Rigveda, synt ekr.

7 - muut synt. n ekr. Brahmana-kirjat - selittävät Vedoja - pappien rituaalisia käsikirjoituksia - synt. n ekr. Upanisadit (=istuminen, kuunteleminen) - Brahmana-kirjojen täydennystä - synt ekr. - nimitetään myös Vedantaksi eli Vedojen loppu 2. Pyhän perinteen kirjoitukset (=SMRITI, muistaa) täydentävää ja selittävää Veda-hymneihin liittyvää kirjoitusta Ramajana (runoelma, 300 ekr.-100 jkr.) - kertoo Rama-nimisen sankarin elämästä ja taistelusta paholaiskuningas Ravanaa vastaan. - sankarina hindujen keskeinen apinajumala Hanuman Mahabharata (kansalliseepos, 400 ekr.-400 jkr.) - sisältää säettä, kuvaa sukulaisten keskinäistä valtaistuintaistelua. Bhagavadgita (Herran laulu, osa edellistä) - sisältyy Mahabharatan lukuihin Krisna-jumala selittää Arjuna-sankarille totuuden jumaluudesta, maailmasta ja ihmisestä. Puranat (legendakirjallisuutta jkr.) Manun lait (lakikirjat n.100 jkr.) 2. Hindulaisuuden oppi A. Hindulaisuus sisältää Polyteismiä = monijumalisuus Monoteismia = yksijumalisuutta Panteismia = kaikkijumalisuutta eli jumala ja kaikki ovat identtiset Monismia = käsitys, että on vain yksi perimmäinen todellisuus, alkuperuste Ateismia = ei jumalia B. Tärkeimmät jumalat Brahmalaiskaudelta peräisin kolme tärkeintä BRAHMA = luojajumala, joka on synnyttänyt maailman ja nykyisen aikakauden v ekr. (päättyy n v:n kuluttua) - myös Brahma sidottu kiertokulkuun (elinaika yli vuotta, jolloin syntyy uusi B.) - ts. syklinen aikakäsitys VISNU = pitää yllä elämää ja ikuista järjestystä SIVA = hävittäjäjumala, joka maailmankauden lopussa tanssii maailman pirstaleiksi muita jumalia on yli 30 miljoonaa C. Hindulainen maailmankuva Panteistinen monismi = jumala on kaikessa ja mitään ei ole olemassa, joka ei ole jumala

8 Brahman = persoonaton maailman sielu, josta kaikki alkaa ja johon kaikki palaa (monismia). Brahman ilmenee juuri em. kolmena jumalpersoonana (Brahma, Visnu, Siva). Atman = ihmissielu, joka myös on persoonaton ja todellisuudessa yhtä maailmansielun kanssa, eli - Tat tvam asi = "sinä olet se", atman = brahman. Maya = harha, koko näkyvä maailma on harhaa - koska se ei edusta perimmäistä todellisuutta Samsara = sielunvaellus Karman laki = syyn ja seurauksen laki, jonka mukaan edellisen elämän tekojen summa määrää olotilan seuraavassa elämässä Moksa = vapautuminen sielunvaelluksesta on kaiken päämäärä ts. atmanin yhtyminen brahmaniin - Moksa saavutetaan tiedon, askeesin ja mietiskelyn kautta, itseään kehittämällä pois pahoista haluista, intohimoista jne. elämiensä aikana. D. Hindulaisuuden pääsuuntauksia 1) Vaishnavismiin kuuluu enemmistö hindulaisista. - Vishnua palvotaan ylimpänä jumalana (tai hänen avataraansa Krishnaa eli Korkeinta Herraa, kuten Krishna-liikkeessä, monoteismiä). - palvojilla on otsassa v-kirjaimenmuotoinen Vishnun jalanjäljen merkki 2) Shaivismissa palvotaan Shivaa - palvojilla tuhkalla piirretty kolme vaakaviivaa otsassa - palvojissa paljon askeetteja 3) Shaktismissa palvotaan Shivan puolisoja kuten Durgaa tai Kalia - Shakti merkitsee jumalan aktiivista energiaa (jumalatarta) luomakunnassa 3. Hindulaisuuden kultti ja tavat A. Temppeli- ja kotikultti Kotikultti - kotona on erityinen huone tai nurkkaus jumalakuvineen ja -patsaineen - erilaisia uskonnollisia toimituksia: pyhän langan saaminen, häät, polttohautaus Temppelikultti - jumalia palvelevat bramiinit eli papit huolehtien pyhistä kuvista ja patsaista - maallikot tuovat lahjoja Mantra = maaginen pyhä tavu (kuten OM), joka auttaa keskittymään Kultin tavoitteena moksa B. Ahimsa-periaate Kieltäytyminen kaikesta elollisen vahingoittamisesta ja väkivallasta pohjautuu sielunvaellusoppiin. Eläin on voinut olla joskus ihminen Kasvissyönti Palvotaan lehmää, apinaa, kotkaa, leijonaa, norsua

9 C. Neljä elämänvaihetta Jokaisen korkemman kastin jäsenen tulisi käydä läpi elämänsä aikana 1. Opiskeluvaihe - Vedan opiskelu n. 25 vuotiaaksi 2. Perheenisävaihe - avio- ja maallinen elinkeinoelämä 3. Erakkovaihe - n.50-vuotiaana yksin tai vaimonsa kanssa metsiin erakoituminen 4. Askeettivaihe - n.75 v. vaeltavaksi askeetiksi eli sadhuksi, jossa pyrkimyksenä moksan saavuttaminen 4. Kastilaitos Pääkastit (4) - Bramiinit = papit (valkoinen tunnusväri) - Ksatrijat = sotilaat (punainen) - Vaisjat = kauppiaat (keltainen) - Sudrat = palvelijat (musta) - Kastittomat = "koskemattomat", joiden varjostakin korkeampaan kastiin kuuluva saattaa saastua - Lukuisia alakasteja Syntyi arjalaisten valloittaessa Intia dravideilta; perustelut myös pyhissä teksteissä Aiheuttanut nälkää, syrjintää, luokkajaon rikkaisiin ja köyhiin, määrää ammattit, ystävyys- ja aviosuhteet sekä poliittiset puolueet Kumottiin virallisesti 1953 jkr. Gandhin työn vaikuttamana, kuitenkin vaikuttaa edelleen 5. Hindulaisuuden koulukuntia A. Tärkeimmät koulukunnat 1. Vedanta-koulukunta Opettajana Samkara ( jkr.): Kun ihminen voittaa tietämättömyyden ja oivaltaa olevansa yhtä brahmanin kanssa, loppuu samsara Kolme pelastustietä: 1. Tiedon tie = jnana-marga - älyllisesti opitaan tieto, että atman=brahman 2. Tekojen tie = karma marga - vapautus tekojen ja uhrien kautta 3. Rakkauden tie = bhakti marga - jumalalle antautuminen ja palvova rakastaminen 2. Jooga-koulukunta Mainittu jo Veda-kirjoissa Perustaja Patanjalia, joka kirjoitti yogasutran n. 200 ekr. Korkein Joogan muoto on kahdeksanosainen Raja-jooga Hathajooga korostaa mielen ja ruumiin vuorovaikutusta (suosittu länsimaissa) Asanat = asennot, liittyvät ruumiin hallintaan

10 B. Mohandas Gandhi ( ) Intialaisten oikeuksien puolustaja ja väkivallattoman vastarinnan käyttäjä Vaikutteita Intian filosofiasta, kristinuskosta ja Tolstoilta Edusti tekojen tie -suuntausta Uskonnoilla sama päämäärä ja samanarvoisuus Taisteli kastilaitosta vastaan Arvonimi: Mahatma = suuri sielu Saavutti Intian itsenäistymisen 1947 C. Hindulaisperäisiä liikkeitä 1. Jainalaisuus (n. 4 milj.) perustaja Mahavira n. 500 ekr. ahimsa-periaate viety äärimmäisyyteen (jopa juomavesi siivilöidään, hengityssuoja jne.) luostariyhteisöjä pyrkimys irrottautua ilmiöiden maailmasta ja tämän jälkeen näännyttää itsensä nälkään 2. TM eli transendentaalinen mietiskely perustaja Maharishi Mahesh Yogi (synt. n. 1917) levittänyt oppia "luovan älykkyyden tiede" länsimaihin stressin poisto syvämietiskelyn avulla 3. Krishna -liike perustaja Bhaktivedanta Swami Prabhupada ( ) korostaa Krishna-jumalan palvontaa, mietiskelyä, kasvissyöntiä ja rituaalista musiikkia erittäin suosittu länsimaissa 4. Teosofia - jumalallinen viisaus perusti v New Yorkissa Helena Blavatsky sekä H.S. Olcott (1878 seura siirtyi Intiaan) oppi ihmiskunnan yleisestä veljeydestä synkretistinen jälleensyntymisoppi, parapsykologia, telepatia, henkisen kehityksen edistäminen Ruusuristi ja Kristosofia - Pekka Ervast erosi v Teosofiasta - Kalevala muinaissuomalaisena Veda-kirjana - Ruusurististä erosi Kristosofia, jonka mukaan Ervast oli odotettu maailmanopettaja, avatara Antroposofinen seura - Rudolf Steiner erosi 1913 Teosofisesta seurasta - biodynaaminen viljely ja steinerpedagogiikka - "hengentieteellinen ihmiskäsitys" IV BUDDHALAISUUS 1. Buddhalaisuuden synty ja lähteet A. Buddhalaisuuden perustaja perustaja: Siddhartha Gautama (n ekr.) rikkaan ruhtinaan poikana eli suojattua elämää

11 - eli ylellistä ja suojattua elämää syntymähoroskoopin vuoksi 29-vuotiaana kohtasi kärsimyksen, näki vanhuksen, sairaan, kuolevan ja askeetin: "Elämä on kärsimystä". jätti perheensä ja ryhtyi askeetiksi löytämättä siten totuutta vetäytyi yksinäisyyteen ja paastoon, koki 35-vuotiaana bodhipuun alla mietiskellessään valaistumisen (Buddha = valaistunut) - ts. saavutti nirvanan eli sammumisen opetti dhammaa (= oppiaan) 45 vuotta B. Pyhä kirja Tripitaka ="kolme koria" - buddhalaisuuden kaanon, n sivua - kirjoituskieli: pali - vahvistettiin keisari Asokan toimesta v. 245 ekr. Korit (pitakat): 1. kori: luostarisääntö 2. kori: Dhammapada (=Hyveen sanoja), Buddhan opetuksia 3. kori: opin filosofisia pohdiskeluja 2. Oppi ja maailmankuva A. Perusopit Neljä jaloa totuutta: 1. Elämä on kärsimystä. 2. Kärsimys johtuu elämänjanosta. 3. Kärsimys voitetaan sammuttamalla elämänjano. 4. Elämänjano sammutetaan pyhällä kahdeksanosaisella hurskaustiellä. Jalo kahdeksanosainen tie (josta viisi ensimmäistä maallikoille ja kaikki munkeille): 1. Oikea oppi - ymmärtää 4 jaloa totuutta 2. Oikeat ajatukset - pahasta, himoista vapaat ajatukset 3. Oikea puhe - valheiden, juorujen ja turhan puhumisen välttäminen 4. Oikea toiminta - tappamisen, varastamisen ja laittoman sukupuoliyhteyden välttäminen 5. Oikea elinkeino - ammattien välttäminen, joissa esim. eläimiä vahingoitetaan 6. Oikea pyrkimys - pyrkimys hyviin ajatuksiin ja tuntemuksiin 7. Oikea tarkkaavuus - tiedostaa oma keho ja tunteet 8. Oikea keskittyminen - viiden esteen (himo, pahansuopaisuus, velttous, levottomuus ja epäilys) hävittäminen ja pääsy mielen tyyneyteen Jälleensyntymisoppi - vertaa sielunvaellusoppi (hind.), ei ole persoonallista sielua, vaan ei-minuus - pohjautuu karman lakiin Keskitie on ruumiillisen itsekidutuksen ja maailmallisen nautinnonhalun välillä Nirvana = sammuminen; tila, jossa on vapauduttu jälleensyntymisestä, päästy rauhaan ja korkeimman tietoisuuden tilaan jumalia ei kielletä, mutta nirvanaan päästään omin voimin

12 B. Maailmankuva Kolme olemassaolon ominaisuutta: 1. katoavaisuus 2. kärsimys 3. ei-minuus Karman laki - syy-seuraus -laki määrää kaiken Dharma = oppi, velvollisuus - karman määräämä "lasku" menneiltä ajoilta perussyy kärsimykseen on ihmisen luulo omasta, erillisestä ja pysyvästä minuudesta 3. Pääsuunnat A. HINAJANA = pieni vaunu Jakautumisen syynä kiistat oikeasta opista Ateistinen, vanhakantaisempi buddhalaisuus Vain 8-osaisen tien noudattajat (ts. munkit) pelastuvat Mietiskely ja pyhäinjäännösten palvonta Eteläinen suunta (Sri Lanka, Thaimaa, Burma, Laos, Kamputsea) Luostareihin keskittynyt Theravada-buddhalaisuus eli "Vanhimpien opetukset" esiintyy erityisesti Sri Lankassa B. MAHAJANA = suuri vaunu Pelastus mahdollista kaikille Buddhaan ja boddhisatvoihin turvataan oppaina tiellä valaistumisen Pohjoinen suunta (Kiina, Korea, Japani, Vietnam) Kiinassa ns. puhtaan maan koulukunta, jossa Amitabha Buddhan avulla päästään arkielämän ja nirvanan välitilaan (Puhtaaseen Maahan) Kuuluu mm. Tiibetin lamalaisuus (vajrajana eli timanttikulkuneuvo) ja Japanin zenbuddhalaisuus 4. Kultti ja perinteet A. Munkkiyhteisö = sangha Buddha perusti seuraajistaan Myöhemmin syntyi nunnajärjestö Vaatimuksina: köyhyys, naimattomuus ja ahimsa Munkki elää: - pukeutuen keltaiseen viittaan - pää kaljuksi ajeltuna - nukkuen lattialla - "kerjäten" ruokansa - opettaen ja järjestäen toimituksia ja juhlaseremonioita - mietiskellen - tutkien pyhiä kirjoja

13 B. Kultti Kolme jalokiveä eli "buddhalaisten uskontunnustus": - "Minä turvaan Buddhaan. Minä turvaan oppiin. Minä turvaan munkkiyhdyskuntaan." Kultti yksilöllistä, ei jumalanpalvelusseremonioita Buddhan kuvia ei palvota, vaan ne auttavat keskittymään. Maallikoilla omat sääntönsä Viisi moraalivelvoitetta: 1) väkivallattomuus, 2) anteliaisuus, 3) totuudellisuus (ei valheita), 4) siveellisyys ja 5) tietoisuus (ei päihteitä) Mahajana-suunnassa maallikoilla esiintyy henkien pelkoa (vrt. peilit, kiinan pommit, patsaat) V MUITA USKONTOJA 1. Juutalaisuus A. Historiaa Varsinainen juutalaisuus ns. Mooseksen uskonto (n.1200 ekr.) Jumalan valitun kansan vaiheita: ekr. Patriarkkojen aika (Aabraham, Iisak, Jaakob, Joosef) ekr. Pako Egyptistä, Mooses ekr. Yhtenäisen Israelin kuninkaat (Saul, Daavid, Salomo) ekr. pakkosiirtolaisuus (Babylonian valtakausi) ekr. Persian, Egyptin ja Syyrian valtakaudet ekr. Makkabilaiskapina ja itsenäisyys - 63 ekr jkr. Rooman valtakausi persialaisten, arabien, ristiretkeläisten, mongolien ja turkkilaisten vallassa P:sta Englannin mandaatti Antisemitismi ja sionismi - antisemitismi = juutalaisvastaisuus - sionismi = juutalaisten kansallinen vapautusliike - Theodor Herzl: Juutalaisvaltio (1895) - Baselin sionistikongressi 1897: Sionismi tähtäsi julkisesti ja laillisesti valmistetun kansalliskodin luomiseen juutalaisille Palestiinaan Hitler tuhoaa n.6 milj. juutalaista YK:n avustuksella Israelin valtion perustaminen -> jatkuvasti sotia - välittömästi Palestiinan sota "Kuuden päivän sota" luvulla rauhanneuvottelut PLO:n kanssa B. Juutalaisuuden perusajatuksia Pyhät kirjat 1. Vanha testamentti (=Raamattu) - kaanon vahvistettiin n. 100 jkr. 2. Talmud - valmistui lopullisesti 450 jkr. - kirjanoppineiden eli rabbiinien kokoamaa perimätietoa

14 Oppi 1. Monoteismi - usko yhteen Jumalaan, Jahveen - Jumala on kaikkivaltias, oikeudenmukainen, pyhä, maailman luoja ja tuomari 2. Valittu kansa - Jumala on ilmoittanut itsensä Israelin kansalle - Liitto, käskyt, liitonarkki, ympärileikkaus, konfirmaatio - kotiinpaluun ajatus (= Exodus) 3. Messias odotus - tulevan ihannekuninkaan odotus - Jeesusta ei hyväksytty, koska odotetaan erilaista Messiasta 4. Oikeudenmukainen tuomio kuoleman jälkeen - ihmisen noudatettava velvollisuuksia sekä Jumalaa että muita ihmisiä kohtaan - kuoleman jälkeen hyvä palkitaan ja paha saa rangaistuksensa C. Kultti Uskonnollisen elämän keskuksina koti ja synagoga Juhlat - sapatti alkaa perjantaina (klo. 18.) ja päättyy lauantai-iltana * työnteko on kielletty sapattina - kodin juhlia: ympärileikkaus, nimenanto ja konfirmaatio (13-vuotiaana), häät - Vuotuisia juhlia mm. pääsiäinen (Egyptistä vapautuminen), viikkojuhla (lain antaminen), lehtimajanjuhla (erämaavaellus), uudenvuodenjuhla (juutalaisuuden historia), Suuri sovintopäivä (Joom kippur, itsetutkistelu), Puurim-juhla (vrt. Esterin kirja), Hanukka-juhla (temppelin jälleen vihkimyksen muistoksi v.165 ekr. jälkeen) 2. Taolaisuus A. Kiinalaisten vanha maailmankaikkeusoppi Oppi maailmankaikkeudesta syntyi n.1000 ekr. kaksi toistensa kanssa vastakkaista voimaa: JANG + JIN = TAO - JANG = miehinen, valoisa, lämmin, luova, positiivinen (taivas, kesä, hyvät henget, sielu) - JIN = naisellinen, öinen, kylmä, vastaanottava, salainen, negatiivinen (maa, talvi, pahat henget, ruumis) - TAO = vastakkaisten voimien ykseys, tie, elämän laki, järjestys - Jinin ja Jangin suhteesta riippuu maailmankaikkeuden tasapaino/harmonia. Voimien yhteistyö = Taivaan tie Animismi = henkien palvonta - olemassa pahoja ja hyviä henkiä - pahoja lepytetään uhreilla (nyk. paperiuhrit) Esi-isäkultti - esi-isät vaikuttavat elävien kohtaloon - ihmisen kohtaloon vaikuttaa: omat teot eläessä ja hartaus, jolla jälkeläiset ihmistä kunnioittavat - miehet suorittivat hautajais- ja palvontarituaalit

15 B. Tao-te-king ja Lao-tse Tao-te-king = suom. Salaisuuksien tie - tekijä n. 500 ekr. elänyt Lao-tse Tao - suuri maailmankaikkeuden periaate, alkuvoima ja alkuykseys Taivaan Taon eli maailmankaikkeuden järjestyksen kanssa tulisi ihmisen Taon olla sopusoinnussa C. Taolainen mystiikka Ei henkiä eikä jumalia Ei pidetä tärkeinä elämän ulkonaisia asioita Ei arvoa sosiaalisille hyveille Taon yhteyteen päästään sisäisen oivalluksen avulla mietiskelyn kautta - saavutetaan kuolemattomuus Esikristillisenä aikana maagisia piirteitä: mm. jumalia, pappi- ja munkkijärjestelmät 3. Kungfutselaisuus A. Kungfutse ( ekr.) "Keskusteluja" - oppilaittensa kirjoittama kirja = kiinalaisen moraalin ja poliittisen ajattelun käsikirja siveys- ja valtio-oppia enemmän kuin uskontoa pääsisältö: esi-isien, vanhempien ja esivallan kunnioittaminen tunnusti jumalien ja henkien olemassaolon B. Eettisyys ja tämänpuoleisuus siveysopin viisi suhdetta: 1. hallitsijan hyvyys - alamaisten lainkuuliaisuus 2. isän rakkaus - pojan lapsenomainen kunnioitus 3. vanhemman veljen hyväntahtoisuus - nuoremman veljen kunnioitus 4. miehen oikeudenmukaisuus - naisen kuuliaisuus 5. vanhemman ystävän uskollisuus - nuoremman ystävän luottamus elämänohje: "Älä tee toisille sitä mitä et toivo itsellesi." tärkeintä on kunnian ja kasvojen säilyttäminen ihmisten edessä, ei niinkään omantunnon ääni Optimistinen ihmiskäsitys: - oikea kasvatus saa aikaan hyvän ihmisen - yksilö muuttuu hyväksi - yhteiskunta muuttuu hyväksi n. 200 ekr. valtion viralliseksi opiksi - Meng-tse, levitti Kungfutsen opetuksia - v. 174 ekr. temppelit Kungfutselle kaikkiin maakuntien pääkaupunkeihin - v Kungfutse korotettiin pyhimykseksi 4. Sintolaisuus, Japanin kansallisuskonto A. Varhaiskantainen etninen uskonto pohjana animismi, polyteismi, vainajahenkien ja luonnon jumalien palvonta juuret Japanin esihistoriassa 2000 vuoden takana

16 sinto = jumalten tie pääteokset synt. n. 700 jkr.: Kertomuksia muinaisista tapahtumista, Japanin aikakirjat B. Polyteistista panteismia ylimpänä auringon jumalatar Amaterasu Kami, henkien ja jumalien arvonimi, jumalia on 8 miljoonaa etiikka ja ihmiskäsitys pohjautuu kungfutselaisuuteen, ts. ihminen on luonnostaan hyvä jumalten ja ihmisten maailma on yhtä, siksi pelastus toteutuu jo tässä elämässä päivittäisen jumalten palvonnan avulla C. Palvontamuodot sintokultin keskus: Isen pyhäkkö luonnonpalvonta: Fuji-vuori temppelisinto: temppelit ovat jumalten asuntoja, joissa ihminen kohtaa jumalat keisarisinto: keisareiden katsotaan polveutuvan aurinkojumala Amaterasusta. v.1946 keisari Hirohito tunnusti radiopuheessaan olevansa tavallinen ihminen kotisinto: "jumalien hylly", jonka päällä on pienoiskoossa sintopyhäkkö

Matkalla USKONTOJEN maailmaan

Matkalla USKONTOJEN maailmaan Matkalla USKONTOJEN maailmaan Opettajan aineisto Marja Laine Mirka Grönholm Tapio Ahokallio ISBN 951-607-201-1 Tekijät ja Kirjapaja, Helsinki 2005 Piirrokset Tiina Ripatti Graafinen ulkoasu ja taitto Tarja

Lisätiedot

1. Mitä tarkoittaa lyhenne eaa.? 1. Mitä tarkoittaa lyhenne jaa.?

1. Mitä tarkoittaa lyhenne eaa.? 1. Mitä tarkoittaa lyhenne jaa.? 1. Mitä tarkoittaa lyhenne eaa.? - Ennen ajanlaskumme alkua. 2. Mihin jokeen hindut heittävät ruumiiden tuhkat? - Ganges-jokeen. 3. Missä päin maailmaa buddhalaisuus syntyi? - Pohjois-Intiassa. 1. Mitä

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen lähettiläs

Maailmanlaajuinen lähettiläs Maailmanlaajuinen lähettiläs Esipuhe Sekularismin puolestapuhujat syyttävät nykymaailman surullisesta tilasta usein uskontoja 1 väittäen että ne aikaansaavat fanaattisuutta. Ei voida kiistää että kaikkia

Lisätiedot

UE1 Uskonnon luonne ja merkitys

UE1 Uskonnon luonne ja merkitys UE1 Uskonnon luonne ja merkitys 1. Johdatus uskonnolliseen ajatteluun 2. Raamattu - kristillisen maailmankatsomuksen perusta I. JOHDATUS USKONNOLLISEEN AJATTELUUN 1. Maailmankatsomuksen muotoutuminen Maailmankatsomus

Lisätiedot

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Ruqayyah Waris Maqsood ISBN 978-951-97604-1-4 SISÄLLYSLUETTELO Ensimmäinen osa Muslimit eivät ole vihollisia ristiretket ovat ohi! 12 Uskontunnustus 12 Usko

Lisätiedot

Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen

Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen Artikkelikokoelma Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen Antti Savinainen 2014 www.teosofia.net e-kirjat 1 artikkelikokoelma Sisällysluettelo Esipuhe...3 I Kuolema, jälleensyntyminen

Lisätiedot

Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006. Opetushallitus

Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006. Opetushallitus Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006 Opetushallitus Perusopetuksen järjestäjille ja peruskouluille MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 22.5.2006 20/011/2006 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Sielu. Ihmisen kuolematon tosiolemus. Pentti Tuominen

Sielu. Ihmisen kuolematon tosiolemus. Pentti Tuominen Sielu Ihmisen kuolematon tosiolemus Pentti Tuominen Luennon agenda Mikä on sielu? Antiikin filosofien sielukäsityksiä Eri uskontojen sielukäsityksiä Gnostilainen sielukäsitys Sielun tie o Syntymä o Kehittyminen

Lisätiedot

Salam 2/2010 Toukokuu/2010 Hinta 4,20

Salam 2/2010 Toukokuu/2010 Hinta 4,20 Salam Toukokuu/2010 2/2010 Hinta 4,20 Sisältö Salam Toimitus Vastaava päätoimittaja Madjid Bahmanpour Toimitus Britt-Marie Valo Paula Bahmanpour Laura Al-Hello Jenni Issukka Arttu Puukko Haider Al-Hello

Lisätiedot

Jeesuksen aika avautuu

Jeesuksen aika avautuu Jeesuksen aika avautuu Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välisen ajan tapahtumat ja kirjallisuus auttavat meitä ymmärtämään Uutta testamenttia Kansanlähetysopisto Syyslukukausi 2007 Pirkko Valkama

Lisätiedot

SYNTYNYTTÄ MAAILMANUSKONTOA

SYNTYNYTTÄ MAAILMANUSKONTOA SYNTYNYTTÄ MAAILMANUSKONTOA SYNTYNYTTÄ MAAILMANUSKONTOA KIRJOITTANUT J. R. H A N N U L A P. E:N KANNATUSLIITTO Painettu 1941 Tampereen Työväen Kirjapainossa I. MISSÄ ONGELMAN RATKAISU? Pekka Ervast esitti

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1

ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1 ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1 ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 2 SUOSITTELEN TÄTÄ KIRJAA Kirjan kirjoittajan, Marko Lindin Jumalan Valtakunnan työtoverina, olen saanut

Lisätiedot

KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI. Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O.

KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI. Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O. KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O. 1404 H. - 1984 jkr. SISÄLLYS LUKU SIVU Alkusanat Saatteeksi

Lisätiedot

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi Vironkatu 7 C 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 135 6205 Sähköposti: info@teosofinenseura.fi Tilinumero: FI20 8000

Lisätiedot

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN Jorma Pihkala EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN JOHDANTO Vanhan kirkon yksimielisen perimätiedon mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen, Sebedeuksen pojan, apostoli Jaakobin veljen, laatima. Matt.4:21

Lisätiedot

I. TEOSOFINEN TIETO. Kysymme: mitä on teosofinen tieto? Vastaamme ensiksi: teosofinen tieto on sellaista tietoa, joka on totta itsessään. Toiseksi: teosofinen tieto on sitä tietoa, mikä toimii järkkymättöminä

Lisätiedot

[Sanojen kirjoitusasua on nykyaikaistettu] PEKKA ERVAST OLETKO TEOSOFI? KESKUSTELUJA TEOSOFIAN NELJÄSTÄ PERUSOPISTA

[Sanojen kirjoitusasua on nykyaikaistettu] PEKKA ERVAST OLETKO TEOSOFI? KESKUSTELUJA TEOSOFIAN NELJÄSTÄ PERUSOPISTA [Sanojen kirjoitusasua on nykyaikaistettu] PEKKA ERVAST OLETKO TEOSOFI? 1909 KESKUSTELUJA TEOSOFIAN NELJÄSTÄ PERUSOPISTA 1. Teosofinen liike Kysyjä. Mikä se nyt on tämä teidän teosofianne ja teosofinen

Lisätiedot

Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY. Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan.

Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY. Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan. Lettie B. Cowman, Springs In The Valley Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY Copyright 1939, 1968 by The Zondervan Corporation Published by permission of Zondervan,

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys. Ilmestyskirjan peto, väärä profeetta, portto ja pedon merkki

Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys. Ilmestyskirjan peto, väärä profeetta, portto ja pedon merkki Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys Tuon tässä kirjoituksessa esille lopun ajan profetioita lainaten suoraan Raamatun tekstiä, niin että niistä voi tarkistaa selityksen yhteensopivuuden Raamatun

Lisätiedot

RUUSU-RISTI JA KUOLEMA

RUUSU-RISTI JA KUOLEMA RUUSU-RISTI JA KUOLEMA Pekka Ervastin esitelmä 23.12.1928 Kuolemaa olemme koettaneet kuvata täällä useassa esitelmässä. Olemme koettaneet kuvata, mitä kuolema merkitsee sekä tavallisille kuolevaisille,

Lisätiedot

UE3 Ihmisen elämä ja etiikka

UE3 Ihmisen elämä ja etiikka UE3 Ihmisen elämä ja etiikka Huomaathan, että valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan kurssiin kuuluu myös kristillisen opin esittely. Lue siis ylioppilaskirjoituksiin myös kurssin UE6 Luterilainen

Lisätiedot

Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle 30 FAKTAA ISLAMISTA ISLAMIN NEUVONTAKESKUS RY. Design by TMcrea

Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle 30 FAKTAA ISLAMISTA ISLAMIN NEUVONTAKESKUS RY. Design by TMcrea Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle 30 FAKTAA ISLAMISTA ISLAMIN NEUVONTAKESKUS RY Design by TMcrea 1 1 Sisällysluettelo Johdanto Islam............................... Muslimi..............................

Lisätiedot

Salam. 3/2011 Elokuu/2011 Hinta 4,20

Salam. 3/2011 Elokuu/2011 Hinta 4,20 Salam 3/2011 Elokuu/2011 Hinta 4,20 Sisältö Salam Toimitus Vastaava päätoimittaja Madjid Bahmanpour Toimitus Paula Kemell Laura Al-Hello Jenni Issukka Arttu Puukko Haider Al-Hello Kirsi Kokoi Fahim Hassan

Lisätiedot

Enkelit välittävät viestejä taivaasta s. 8 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N. Radiojohtaja Satyanand Samuel Intian Gujaratista:

Enkelit välittävät viestejä taivaasta s. 8 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N. Radiojohtaja Satyanand Samuel Intian Gujaratista: 11 MARRASKUU 2006 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Radiojohtaja Satyanand Samuel Intian Gujaratista: Saavuttamattomat kansanryhmät haasteenamme s. 11 Enkelit välittävät viestejä taivaasta s. 8

Lisätiedot

PAAVALI JA HÄNEN KRISTINUSKONSA

PAAVALI JA HÄNEN KRISTINUSKONSA RUUSU-RISTI-KIRJASTO N:o 7 PAAVALI JA HÄNEN KRISTINUSKONSA HELSINGIN ESITELMIÄ SYKSYLLÄ 1922 PITÄNYT PEKKA ERVAST SISÄLLYS: I. Paavali... 2 II. Tapahtuma Damaskon tiellä... 9 III. Kristus, Jumalan Poika...

Lisätiedot

RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.)

RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.) KUNNIAVÄKIVALTA RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.) KUNNIAVÄKIVALTA Sisällys Julkaisija Lukijalle... 7 OSA 1 MIKSI KUNNIAVÄKIVALLASTA ON PUHUTTAVA?... 11 Naisen rooli ja arvo muuttuvassa maailmassa...19

Lisätiedot

Salam. Profeetasta? Tiesitkö tämän. Indonesia, Kaakkois-Aasian helmi s. 13. Sivu 35. Irtonumero 4.20

Salam. Profeetasta? Tiesitkö tämän. Indonesia, Kaakkois-Aasian helmi s. 13. Sivu 35. Irtonumero 4.20 2014 Irtonumero 4.20 1 Salam Indonesia, Kaakkois-Aasian helmi s. 13 Tiesitkö tämän Profeetasta? Sivu 35 Salam Tässä numerossa mm: 4 Tupakointi ja sen vaarat 8 Koraanikoulussa 12 Trendiä Iranista 14 Avioero

Lisätiedot