HYKS SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2011 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYKS SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2011 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMAT"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS sairaanhoitoalueen lautakunta SAIRAANHOITOPIIRI kokous HYKS sairaanhoitoalue LIITE 1 HYKS SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2011 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMAT

2 ii

3 TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMAT VUODELLE 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMASTA MEDISIININEN TULOSYKSIKKÖ OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2011 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN HENKILÖSTÖ OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2011 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN HENKILÖSTÖ NAISTEN JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2011 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN HENKILÖSTÖ PSYKIATRIAN TULOSYKSIKKÖ OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2011 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN HENKILÖSTÖ TULOSALUEEN JOHDON TULOSYKSIKKÖ OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2011 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN HENKILÖSTÖ...60 iii

4 iv

5 YHTEENVETO TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMASTA HYKS sairaanhoitoalueen tulosyksikkökohtaisten käyttösuunnitelmien avaintavoitteet on esitetty neljästä näkökulmasta; asiakas, talous, prosessit sekä henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin on sisällytetty kaikille yhteiset tavoitteet, jotka sisältyivät myös HYKS sairaanhoitoalueen talousarvioon. Tulosyksiköt ovat ottaneet suunnitelmiinsa myös muita oman toimintansa ja taloutensa kannalta keskeisiä tavoitteita sekä valinneet niille mittaustavat. HYKS sairaanhoitoalueen vuoden 2011 yhteisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty tulosyksiköittäin seuraavassa taulukossa. Avaintavoite, mittari ja tavoitetaso Medisiininen tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö Naisten ja lastentautien tulosyksikkö Psykiatrian tulosyksikkö Hoitotakuun toteutuminen: Kaikilla erikoisaloilla hoidon tarpeen arvioinnin aloituksen ja hoitoon pääsyn tavoiteajat toteutuvat; lähetteet käsitelty 3 viikossa Lähes saavutettu Lähes saavutettu Lähes saavutettu Lähes saavutettu Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta: Toimintakulut ovat talousarvion mukaiset vertailuprosentti TP 2011 vs. TA 2011 Ei saavutettu Poikk. + 2,9 % Ei saavutettu Poikk. + 3,6 % Ei saavutettu Poikk. + 1,5 % Ei saavutettu Poikk. + 2,0 % Tulosalueen johto Saavutettu Poikk. 15,8 % Tuottavuuden parantaminen Kokonaiskustannukset / hoidossa olleet eri henkillöt ( ), muutos enintään +1,0 % vuoteen 2010 verrattuna vertailuprosentti TP 2011 vs. TP 2010 deflatoituna (ennakkotieto Tilastokeskus: 1,32) Saavutettu Saavutettu Saavutettu Saavutettu Muutos 9,7 % Muutos 0,3 % Muutos 4,4 % Muutos 2,9 % DRG pisteet / henkilötyövuodet (somatiikka; vuokratyövoiman käyttö huomioitu), muutos + 1,0 % vuoteen 2010 verrattuna vertailuprosentti TP 2011 vs. TP 2010 Saavutettu Muutos + 2,8 % Saavutettu Muutos + 3,5 % Saavutettu Muutos + 2,1 % Työhyvinvointi ja jaksaminen: Sairauspoissaolot (päivää/henkilötyövuosi) alle vuoden 2010 tason vertailuprosentti TP 2011 vs. TP 2010 Saavutettu Ei saavutettu Saavutettu Saavutettu Saavutettu Muutos 7,4 % Muutos + 4,3 % Muutos 3,0 % Muutos 7,1 % Muutos 16,3 % Henkilöstökustannusten hallinta / Työaikakorvaukset: vertailuprosentti TP 2011 vs. TP 2010 Mittari 1: Työaikakorvausten kustannukset * enintään vuoden 2010 tasolla *) sisältäen vuosi jaksotukset Ei saavutettu Muutos + 0,5 % Ei saavutettu Muutos + 1,7 % Ei saavutettu Muutos + 9,2 % Ei saavutettu Muutos + 8,7 % Mittari 2: Työaikakorvausten kustannukset * % osuus palkoista enintään vuoden 2010 tasolla *) sisältäen vuosi jaksotukset Saavutettu Muutos 4,1 % Saavutettu Muutos 2,3 % Ei saavutettu Muutos +3,5 % Ei saavutettu Muutos +3,2 % Saavutettu Muutos 33,7 % Saavutettu Muutos 34,0 % 1

6 Yhteensä tulosyksiköiden tuloskorttien sisältämistä tavoitteista saavutettiin mittarien asettama tavoitearvo kokonaan tai osittain keskimäärin noin 61,5 %:ssa. Käytettyjen mittareiden kokonaismäärä ja niiden tavoitteiden saavuttamisen prosenttiosuus on esitetty tulosyksiköittäin alla olevassa taulukossa. Mittarien lukumäärä Medisiininen tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö Naisten ja lastentautien tulosyksikkö Psykiatrian tulosyksikkö Tulosalueen johto Kaikki yhteensä Tavoite: Saavutettu täysin Saavutettu osittain Ei saavutettu Tietoa ei saatu Saavutettu täysin tai osittain % os. kaikista 45,0 % 66,7 % 76,5 % 48,6 % 81,8 % 2

7 1 MEDISIININEN TULOSYKSIKKÖ 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Tulosyksikön tunnusluvut 2011 Poikk. % TA 2011 Muutos % TP 2010 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2010 TA 2011 TP 2011 Hoitopäivätuotteet (1 000 euroa) ,2 % 28,6 % NordDRG tuotteet (1 000 euroa) ,1 % +6,2 % Käyntituotteet (1 000 euroa) ,4 % +7,0 % Tk päivystyskäynnit (1 000 euroa) ,6 % Siirtoviivehoitopäivät (1 000 euroa) Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,0 % Päivystyskäynnit ,2 % Hoidossa olleet eri henkilöt (kaikki maksajat) Kaikki ,5 % ilman terv.keskuspotilaita ,7 % Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,3 % Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat* > 6 kk ,0 % > 6 kk, % kaikista 1,4 % 0,0 % kaikki ,3 % Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat* > 3kk ,8 % > 3kk, % kaikista 6,0 % 2,8 % kaikki ,6 % DRG pistekertymä (pistettä) ,4 % Henkilötyön tuottavuus DRG pisteet/htv *** 195,7 203,2 +3,8 % DRG pisteen kustannus euroa/drg piste 720,4 735,8 +2,1 % (deflatoimaton) * Hoitotakuun piiriin kuuluvat, *** Henkilötyövuodet, varsinainen henkilökunta (ei sis. EVO henkilöstöä eikä vuokratyövoimaa) Poikk. % TA 2011 Muutos % TP 2010 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2010 TA 2011 TP 2011 Jäsenkuntien palvelusuunnitelma 291,4 302,4 306,2 +1,3 % +5,1 % Ulkoinen myynti 19,6 21,9 26,5 +21,3 % +35,7 % Toimintatuotot 356,0 369,1 379,3 +2,8 % +6,6 % Toimintakulut 351,9 365,8 376,4 +2,9 % +7,0 % Vertailukelpoiset toimintakulut *) 351,9 364,1 374,3 +2,8 % +6,4 % Tilikauden tulos 0,2 2,6 2,1 * Toimintakuluista poistettu Jorvin TK päivystyksen vuokralääkärien kulut sekä TK potilaiden laboratorio ja kuvantamispalveluiden kustannukset, jotka eivät ennen Jorvin yhteispäivystyksen käynnistymistä ( ) näkyneet HUS:n toimintakuluissa 3

8 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Terveydenhuoltolain tavoitteet ovat täyttyneet osaltamme. Vuodeosastohoitoon yli 6 kk odottaneita on vuoden aikana ollut vain yksittäisiä ja pääasiallisena syynä näihin on ollut potilaasta itsestään johtuvat viiveet. Samoin poliklinikalle pääsee pääosin tavoiteajoissa; yli 3 kk:ta odottaneiden määrä on saatu vähenemään oleellisesti. Muutosblokit on käynnistetty ja toteutettu suunnitelmien mukaan. Jorvin yhteispäivystys käynnistyi suunnitellusti. Espoon perusterveydenhuollon endoskopiatoiminta on käynnistynyt. Dialyysitoiminnan ulkoistuksen II vaihe käynnistyi suunnitellusti. Ihosyöpien hoidon keskittäminen Iho ja allergiasairaalaan toteutui Dermatopatologian yksikön siirto HUSLAB:lta MTY:lle toteutui Peijaksessa kardiologisten rasituskokeiden ja holter tutkimusten siirto HUSLAB:lta omaksi toiminnaksi toteutettiin Holter tutkimusten osalta. Tilojen puutteen johdosta rasitus EKG:t ostetaan edelleen HUSLAB:lta. Syöpätautien ja hematologian hoitojonojen lyhentämiseksi saadut uudet vakanssit on otettu käyttöön. Lisäksi Kotkan syöpähoitojen tukeminen on vaatinut resursseja. Perusterveydenhuollon kanssa on aloitettu reumatologiyhteistyö vuonna 2011 ja Espooseen koulutettu lääkäri ja hoitajien diabetes osaamista isoon terveyskeskukseen. Tulevaisuuden näkymät Medisiininen tulosyksikkö jatkaa perusterveydenhuollon kanssa yhteistyön kehittämistä. Ongelmana on vaihtuva ja osaamisen osalta vaativa yleislääkäritilanne. Jorvin yhteispäivystys edellyttää edelleen laadun ja toiminnan kehittämistä. Osaamiskeskusmallin rakentaminen on haasteellista, ja tässä HUS on jäänyt kansallisesta ja kansainvälisestä kehityksestä jälkeen. Tuemme klinikoita, joiden palvelujen kysyntä on jatkuvasti merkittävästi kasvamassa. Tällaisia ovat erityisesti syöpätaudit, hematologia, kardiologia sekä gastroenterologia, mutta muissakin klinikoissa lähetemäärät ovat kasvussa. Kasvun pääasiallisena syynä on väestön ikääntyminen. Rakennushankkeiden osalta tärkeää olisi huomioida organisaation uudistukset ja niiden tarpeet toiminnan järjestämisen suhteen. Terveydenhuoltolaki asettaa haasteita ERVA alueen toimintojen tukemisen, perusterveydenhuollon yhteistyön ja opetuksen ja koulutuksen osalta ja ne ovat painopisteitämme. 4

9 1.2 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2011 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus AVAINTAVOITE MITTARI / TAVOITETASO 2011 Palveluiden laatu (Potilas / asiakastyytyväisyys) TAVOITE 2011 TOTEUMA 2011 Potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon Tyytyväisyys asiakaspalveluun on parempi kuin vuonna 2010 Palveluiden saatavuus (hoidon saatavuus / hoitoon pääsy) Nopea ja oikea aikainen hoitoon pääsy Hoitotakuun piirissä olevat potilaat kaikilla erikoisaloilla pääsevät hoitoon tai tutkimukseen alle 6 kuukaudessa Kaikkien potilaiden hoidon tarpeen arviointi on aloitettu 3 viikossa lähetteen saapumisesta Odotusaika (mediaani) tutkimukseen ja hoitoon alle 40 vuorokautta Tyytyväisyys parempi kuin 8,58 (2010: 8,58, 2009: 8,47) Tavoite: Jonossa ei yli 180 vrk odottaneita potilaita + vuoden aikana ei jonosta hoidettuja, hoitoa yli 180 vrk odottaneita (vähennetty jonossa yli 180 vrk olleet) Sis. vuodeosasto ja pkl jonot 99 % lähetteistä käsitelty alle 21 päivässä Hoidettujen potilaiden toteutuneen odotusajan mediaani alle 40 vrk Tuloksia ei ollut saatavissa vuodelta 2011 Tavoite saavutettiin lähes täysin 2011 hoitoa yli 180 vrk odottaneita potilaita oli 321 (0,63 % jonosta hoidetuista) 2010 : 546 potilasta (1,00 %) Tavoitetta ei täysin saavutettu 97 % lähetteistä käsiteltiin alle 21 päivässä. Läheteohjeistusta tarkennettiin maaliskuussa 2011 ja tuolloin suljettiin merkittävä määrä lähetteitä mikä vaikuttaa lopputulokseen. Loppuvuonna 2011 toteuma tavoitteen mukainen. Tietoa ei ole ollut saatavissa Lähetteiden osalta vain n.1 % osin teknisistä syistä ylittää 21 päivän rajan. Viime vuoden osalta järjestelmissä näkyvä suuri 21pv:n rajan ylittävien lähetteiden määrä johtuu alkuvuoden korjauksista, joissa isoin ongelma oli tietohallintateknisten virheiden korjaus ja kirjauskäytäntöjen kehittäminen. 5

10 Talous AVAINTAVOITE MITTARI/ TAVOITE 2011 TOTEUMA 2011 TAVOITETASO 2011 Kokonaiskustannukset (kustannusten hallinta/taloudellinen toiminta) Kustannusten hallinta / taloudellinen toiminta Tuottavuus Toimintakulut Tavoite: toteutuvat talousarvion mukaisina TA (100eur): Tavoitetta ei saavutettu TP 2011: Toimintakulut ylittivät talousarvion 2,9 % Tuottavuuden parantaminen Potilaskohtainen tuottavuus paranee Diagnoosiryhmäkohtainen tuottavuus paranee Henkilötyövuosikohtainen tuottavuus paranee Kokonaiskustannukset / hoidossa olleet eri henkilöt ( ) Tavoite: enintään +1,5% vuoteen 2010 verrattuna DRG pisteen hinta (välisuoritehinnoin mitattuna) Tavoite: hinnannousu enintään +2,7 % vuoden 2010 tasoon verrattuna DRG pisteet / henkilötyövuodet (varsinainen henkilökunta, vuokratyövoiman käyttöä ei ole huomioitu ) Tavoite: +4,0 % vuoteen 2010 verrattuna (huomioitu TK käynneistä v.2011 tulevat drg pisteet) Tavoite: max /hlö (Tot. 2010: ; Tot. 2009: ) Tavoite: max 709,7 /drg piste (2010: 691,0 /drgpiste) Tavoite: min. 203,5 pist./htv (2010: 195,7 pist./htv) Tavoite saavutettu TP 2011 : Kulut/hoidossa olleet eri henkilöt laskivat 6,8 %. (ei defl.) Tavoitetta ei saavutettu TP 2011: 713,7 /drgpiste DRG pisteen hinta nousi 3,4 % Tavoitetta ei täysin saavutettu TP 2011: 203,2 pist./htv DRG pisteiden määrä / henkilötyövuosi nousi 3,8 % Lähetteiden määrä kasvoi 5 %, käyntituotteiden määrä +5,4 % verrattuna talousarvioon ja ulkokuntatulot +21 % yli talousarvion, mutta toimintakulut ja poistot yhteensä vain 2,6 %, joten tuottavuus parantui. Prosessit ja rakenteet AVAINTAVOITE MITTARI/ TAVOITETASO 2011 Asiakaslähtöiset palveluprosessit/prosessien hallinta Ennen klo 13 vuodeosastolta Suunnitelmallinen siirtyminen vuodeosastolta kotiin osuus kasvaa edelliseen vuo kotiin poistuneiden potilaiden teen verrattuna Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön laajentaminen Tutkimustyö ja vaikuttavuus Sovitut erikoissairaanhoidon sopimukset jäsenkuntien kanssa PTH / ESH TAVOITE 2011 TOTEUMA 2011 Tavoite: min. 23,4 % (2010: 23,3 %, 2009: 22,9 % ) Tavoitetta ei saavutettu Ennen klo 13 vuodeosastolta kotiin poistuneiden osuus oli 21,5 % Tavoite saavutettu osittain Sopimus reumatologian konsultaatiopalveluista Vantaan kaupungille ja perusterv. huollon skopiapalveluista Espoon kaupungille MTY:n tutkimustoiminta tehostuu EVO pisteet (v.2009: 995,48) Tietoa ei ollut saatavissa Ennen klo 13 kotiuttamisen haasteena on ollut laboratoriopalvelujen saatavuus ja tietojärjestelmien kankeus. 6

11 Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen AVAINTAVOITE Työhyvinvointi ja ilmapiiri Työhyvinvointi ja jaksaminen paranee MITTARI/ TAVOITETASO 2011 Työolobarometrin työkykyindeksi Tavoite: pysyy vähintään ennallaan v.2010 nähden TAVOITE 2011 TOTEUMA 2011 Tavoite: min. 4,09 (2010: 4,09 ; 2009: 4,08 ) Tavoite saavutettu Toteuma 2011: 4,11 Vetovoimainen työpaikka Osaaminen ja osaamistarpeet Oikeudenmukainen ja kannustava johtaminen Palkitseminen Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Tavoite: toteuma alle vuoden 2010 tason Työaikakorvausten kustannukset (ml. lisä ja ylityö) Tavoite: suhteellinen osuus palkkakustannuksista on enintään vuoden 2010 tasolla Työolobarometri, perehdytys Tavoite: paranee v.2010 nähden Henkilöstön vaihtuvuus sama tai pienempi kuin vuonna 2010 Toteutuneiden täydennyskoulutuspäivien määrä Käytyjen kehityskeskustelujen määrä Työolobarometri, esimiestyön indeksi Tavoite: pysyy vähintään ennallaan v.2010 nähden Uusien palkitsemismuotojen käyttöönotto palkkastrategian mukaisesti Tavoite: max. 17,0 pv/htv (2010: 17,1 pv/htv, 2009: 18,2 pv/htv) Tavoite. max % (2010: 18,8 %, 2009: 18,3 % ) Tavoite: min. 3,79 (2010: 3,78, 2009: 3,78 ) Tavoite : max 9.14% (2010: 9.14 %) Tavoite koulutukseen osallistunut 86 % henkilöstöstä Tavoite: min 70 % käynyt kehityskeskustelun (2010: 54 %) Tavoite: min 3,56 (2010: 3,56 ; 2009: 3,55 ) Tavoite saavutettu TP 2011 : 15,8 pv/htv sairaspoissaolojen määrä / henkilötyövuosi laski 7,6% Tavoite saavutettu TP2011 : 18,1 % Työaikakorvausten suhteellinen osuus palkkakuluista laski 3,7 % Tavoitetta ei saavutettu Toteuma 2011: 3,76 Tavoitetta ei saavutettu Toteuma 2011: 11,38 % Tavoite saavutettu Toteuma 2011: Koulutukseen osallistunut 88,3 % henkilöstöstä Tavoitetta ei saavutettu Toteuma 2011 : 61 % Tavoitetta ei saavutettu Toteuma 2011: 3,53 Tavoite saavutettu Nopsa palkkiot jaettu 518 kpl Kliinisen palvelutuotannon tuloksellisuuspalkkioiden jakosuunnitelma tehty Keskeisten tavoitteiden, joita olivat sairauspoissaolojen vähentäminen sekä kehityskeskustelujen lisääminen, tulokset olivat hyviä. Haasteenamme on suuri hoitohenkilöstön vaihtuvuus. Väistöön liittyvät toiminnot ja niiden järjestelyt vaikuttavat työolobarometrin tuloksiin. 7

12 Opetus ja tutkimus Opetustoiminnasta vastaavat erikoislääkärikoulutuksen osalta yliopiston määräämät koulutuksesta vastaavat. Peruskoulutuksesta vastaa lääketieteellisen tiedekunnan professorit ja opettajat. Opetus EVO:n määrä oli n. 4,8 milj. euroa. Tutkimus EVO rahoitusta saatiin n. 3,3 milj. euroa. Suuri osa saadusta rahoituksesta menee infrastruktuurin ylläpitämiseen. Tutkimustyön pätkätyömäisuus ja epävarmuus ja heikko korvaus, ehkä myös jossain määrin motivaation puute vaikeuttaa ja kaventaa tutkimustyön määrää. Medisiinisessä tulosyksikössä suunniteltiin ja toteutettiin vuoden 2011 aikana kolme saman sisällöllistä potilasturvallisuuskoulutusta. Koulutuksiin osallistui keskimäärin noin 80 osallistujaa. Tulosyksikössä toteutettiin kolme koko henkilöstölle tarkoitettua yleisperehdytys iltapäivää. Perehdytystilaisuuksiin osallistui keskimäärin 50 osallistujaa. Opiskelijaohjauksen laatua mitataan säännöllisesti CLES mittarilla medisiinisessä tulosyksikössä (ja koko HUS:ssa). Cles tuloksissa merkittävä parannus v ka 8,3 ja v ka 84,9 (mittari muuttui 100 asteikolliseksi). Peijaksen sairaalassa toteutettiin Opiskelijoiden eettisen osaamisen kehittäminen ohjatussa harjoittelussa hanke. Hankkeen tavoitteena oli tukea opiskelijoiden eettisen osaamisen kehittymistä käytännön harjoittelussa. Medisiinisessä tulosyksikössä oli hoitotyön opiskelijoita seuraavasti: AMK opiskelijoita 470 henkilöä, op. II asteen opiskelijoita 90 henkilöä, 483 op. Medisiinisessä tulosyksikössä on tehty/tekeillä v opinnäytetöitä seuraavasti: Ylempi AMK 4 kpl:tta AMK 13 kpl:tta Maisteri/ hoitotiede 4 kpl:tta Muu 1 kpl 8

13 1.3 PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen Jäsenkunnille tuotettujen palvelujen määrä ylitti talousarvion DRG tuotteiden osalta 4,4 % ja käyntituotteiden osalta +6,5 %. Jäsenkuntien palvelusuunnitelma oli kuitenkin palvelujen lukumäärän osalta edellisen vuoden toteutunutta tuotantomäärää selvästi pienempi. Verrattaessa tuotettujen palvelujen määrää edellisvuoden toteumaan, muutos on selvästi pienempi kuin verrattaessa talousarvioon. Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkunnille tuotettujen DRGtuotteiden määrä kasvoi n. 1,0 %. Käyntituotteiden osalta kasvu oli 3,8 %. Vaikka jäsenkunnille tuotettujen palvelujen määrät ylittivätkin talousarvion merkittävästi, jäsenkuntalaskutus ylitti talousarvion vain 1,3 %. Tähän on vaikuttanut siirtyminen aiempaa enemmän avohoitopainotteiseen hoitoon. Tästä johtuen kalleimpien (varsinaisten vuodeosastohoidon DRG ryhmien ) tuotteiden määrä jäi talousarviossa arvioitua pienemmäksi, ja vastaavasti syntyi enemmän hinnaltaan halvempia ns. lyhythoito DRG tuotteita ja käyntituotteita. Jäsenkuntalaskutus ylitti talousarvion euromääräisesti 3,96 miljoonalla eurolla. Suurin ylittäjä oli Helsinki, jonka laskutus ylitti talousarvion 3,87 milj. eurolla (+3,0 %). Hyks kunnista myös Keravan ja Kirkkonummen laskutus ylitti selvästi talousarvion. Keravan osalta ylitys oli +6,2 % ja Kirkkonummen osalta +8,4 %. Kirkkonummen ylitykseen oli osaltaan vaikuttamassa marraskuussa hoidossa ollut yksittäinen erittäin kallis potilas, jonka hoidon kustannukset olivat 0,64 milj. euroa. Muilta osin laskutuksen ylittymisen pääasiallinen syy on suunniteltua suurempi tuotettujen palvelujen määrä. Porvoon sairaanhoitoalueen kuntien laskutus ylitti talousarvion 1,4 %, muiden sairaanhoitoalueiden osalta Hyvinkään sha:n kuntien laskutus alitti talousarvion 1,2 %, Lohjan sha:n kuntien 1,4 % ja Länsi Uudenmaan sha:n kuntien 20,0 %. Länsi Uudenmaan kuntien alitus johtui Raaseporin huomattavasti suunniteltua ja myös edellisvuotta pienemmästä laskutuksesta. Laskutuksen väheneminen johtui palvelujen aiempaa vähäisemmästä käytöstä. 9

14 Hoitopalvelut kaikille maksajille Lkm TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Poikk. % TA 2011 Muutos % TP 2010 NordDRG tuotteet ,3 % +1,6 % Tuotteistetut hoitopäivät *) ,2 % 34,2 % Avohoitokäynnit ,1 % +3,8 % Tk päivystyskäynnit ,2 % Siirtoviivehoitopäivät **) Palvelusetelit * TP2009 tiedot ilman ylikäyttöpäiviä ** Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät Laskutus (1000 euroa) TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Poikk % TA 2011 Muutos % TP 2010 NordDRG tuotteet ,1 % +11,4 % Tuotteistetut hoitopäivät *) ,2 % 28,6 % Avohoitokäynnit ,4 % +7,0 % Tk päivystyskäynnit ,6 % Siirtoviivehoitopäivät **) 499 Palvelusetelit Ostopalvelut ,3 % 12,4 % Hoitopalv. muista sairaaloista ,9 % 2,4 % Tilinpäätöserät ja muu laskutus ,8 % 106,5 % KAIKKI YHTEENSÄ ,0 % +7,9 % * TP2009 tiedot ilman ylikäyttöpäiviä ** Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät Tuotettujen DRG tuotteiden määrä ylitti talousarvion 4,3 %. Ylitys syntyi ns. lyhythoito DRGtuotteista. Varsinaisen vuodeosastohoidon osalta sen sijaan tuotettujen palvelujen määrä jäi hieman talousarviota pienemmäksi. Käyntituotteiden osalta tuotettujen palvelujen määrä ylitti talousarvion 5,1 %. Lisäksi terveyskeskuspäivystyskäyntejä toteutui 4,2 % ennakoitua enemmän. Edellisen vuoden toteumaan verrattuna muutokset toteutuneissa tuotemäärissä ovat jonkin verran pienempiä kuin mitä vertailtaessa talousarvioon. NordDRG tuotteiden määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1,6 %. Tästä varsinaisen vuodeosastohoidon (DRG ryhmät) osalta kasvua oli 1,5 % ja ns. lyhythoito DRG tuotteiden osalta 1,6 %. Käyntituotteiden osalta kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,8 %. Hoitopäivätuotteiden vähentyminen vuoden 2010 tilinpäätökseen verrattuna johtuu keuhkosairauksien osasto 122:n tuotannon laskutustavassa tapahtuneesta muutoksesta. Vielä vuonna 2010 kyseisen osaston tuotteet laskutettiin hoitopäiväperusteisesti (erillissopimus Helsingin kanssa), mutta vuoden 2011 alusta siirryttiin normaaliin DRG perusteiseen laskutukseen. Toteutunut laskutus ylitti talousarvion n. 2,0 %. Laskutuksen ylitys selittyy suunniteltua suuremmalla tuotantomäärällä. Tuotettujen palvelujen keskihinnat tuoteryhmittäin sen sijaan vastasivat hyvin suunniteltua. Toteutuneesta laskutuksesta 92,6 % oli jäsenkuntalaskutusta ja 7,4 % laskutusta muilta maksajilta. Muiden maksajien laskutusosuus verrattuna edelliseen vuoteen kasvoi merkittävästi. Vuonna 2010 muiden maksajien laskutusosuus oli 5,0 %. Suurin yksittäinen selittävä tekijä muiden maksajien laskutusosuuden kasvulle on Jorvin yhteispäivystyksen alkaminen (Jorvin terveyskeskuskäyntien laskutus ei aiempina vuosina näy palvelutuotannon laskutuksessa). Myös muu laskutus muilta kuin jäsenkuntamaksajilta kasvoi merkittävästi vuonna 10

15 2011 (kasvua +33,0 %). Laskutuksen kasvu johtui aiempaa suuremmasta muille maksajille tuotettujen vuodeosastohoitojaksojen määrästä. Hoidettujen eri henkilöiden vertailukelpoinen määrä (ilman Jorvin TK potilaita) kasvoi 3,7 %. Jorvin terveyskeskuspotilaat huomioiden potilaiden määrä kasvoi 14,5 %. Hoidon saatavuus, hoitoonpääsy ja siirtoviiveet Hoitoon odottavien potilaiden määrä laski vuoden 2011 aikana jonkin verran. Vuoden lopussa hoitoon odottavia potilaita oli yhteensä (sis. poliklinikka ja osastojonot). Edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna vähennystä on 512 potilasta ( 9,4 %). Syksyn aikana kiinnitettiin erityistä huomiota polikliinisen hoidon ylipitkiin (yli 90 vrk) odotusaikoihin. Yli kolme kuukautta polikliinista hoitoa odottavien potilaiden määrää saatiinkin syksyn aikana vähennettyä merkittävästi. Kesän ja alkusyksyn aikana yli kolme kuukautta hoitoa odottavia potilaita oli jatkuvasti n Vuoden lopussa näitä potilaita oli enää 134 (vähennystä aikaisempien kuukausien tilanteeseen verrattuna n. 65 %). Vuodeosastohoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita ei vuoden 2011 lopussa ollut lainkaan. Elektiivisten lähetteiden ja asiantuntijakonsultaatioiden määrä kasvoi vuoden 2011 aikana edellisvuoteen verrattuna merkittävästi. Elektiivisten lähetteiden osalta kasvua oli 3,9 % ( lähetettä) ja asiantuntijakonsultaatioiden osalta 18,3 % (+ 678 kpl). Myös sisäisten lähetteiden määrä oli kasvussa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,3 % (+ 820 lähetettä). Medisiinisten erikoisalojen päivystyskäyntien määrä pysyi edellisvuoteen verrattuna tulosyksikön tasolla ennallaan (v.2010: ; v.2011: ). Päivystyskäyntien määrä varsinaisilla päivystyspoliklinikoilla kuitenkin kasvoi 2,2 % (v.2010: ; v.2011: ). Ihotautien klinikan päivystyskäynnit sen sijaan vähenivät 5,4 % (v.2010: ; v.2011: ). Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien lisäksi Jorvissa toteutui terveyskeskuspäivystyskäyntiä. Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä ylitti ennakoidun n. 2,7 %. 1.4 TALOUDEN TOTEUTUMINEN Medisiinisen tulosyksikön toimintatuotot ylittivät talousarvion n.10,3 miljoonalla eurolla (+2,8 %). Toimintatuottojen ylityksestä pääosa johtui tuotettujen ja laskutettujen palvelujen suunniteltua suuremmasta määrästä. Ulkoisille maksajille (mm. muut sairaanhoitopiirit ja ulkomaalaiset itse maksavat potilaat) tuotettujen vuodeosastohoitojaksojen (klassiset DRG ryhmät) määrä oli n. 37 % arvioitua suurempi. Jäsenkuntien osalta erityisesti poliklinikkakäyntien (käyntituotteina ja ns. lyhythoito DRG tuotteina laskutetut käynnit) määrä ylitti talousarvion. Ulkoisille maksajille myytyjen palvelujen suunniteltua suurempi määrä näkyi sekä ulkoisen sairaanhoidollisten palvelujen myynnin (+21,4 % talousarvioon verrattuna) että, ulkomaalaisten itse maksavien potilaiden osalta, maksutuottojen (+4,9 % vs. TA2011) kasvuna. Jäsenkuntien osalta talousarvion ylitys oli n. 3,8 milj. euroa (+1,8 %). Suurin ylitys kohdistui Helsinkiin. Syynä ylitykseen oli yllämainittu palvelujen suunniteltua suurempi tuotettu määrä. 11

16 Toimintakulut ja poistot ylittivät talousarvion n. 9,8 milj. eurolla (+2,6 %). Suurimmat ylitykset tulivat henkilöstökuluista, laboratorio ja kuvantamispalveluiden käytöstä, lääkekuluista sekä ostoista tietyiltä HUS:n tukipalveluyksiköiltä. Sen sijaan sairaanhoidon palvelujen ostot operatiiviselta tulosyksiköltä, tilavuokrat ja poistot jäivät alkuperäistä talousarviota pienemmiksi. Henkilöstökulujen osalta talousarviossa pysyminen olisi edellyttänyt merkittäviä rationointitoimenpiteitä. Toimenpiteiden onnistuminen olisi edellyttänyt mm. vuodeosastohoitojaksojen merkittävää vähentämistä ja osastokapasiteetin sopeuttamista sekä lisä ja ylitöiden ja sijaisten käytön vähentämistä. Kasvaneesta kysynnästä johtuen ei kyseisiä toimenpiteitä kuitenkaan voitu toteuttaa. Henkilöstökuluja kasvatti myös aiempaa pienempi kesäsulkujen määrä. Edellisten kesien kokemusten perusteella arvioitiin sairaansijatarpeen olevan kesällä vain hieman normaalikuukausia pienempi ja tästä syystä mm. Jorvissa ja Peijaksessa pidettiin sairaansijoja auki aiempaa enemmän ja vastaavasti myös tarvittiin enemmän henkilökuntaa. Henkilöstökulujen lopulliseen toteumaan vaikutti lisäksi lomapalkka ja lomarahavelan kirjaamiskäytännössä tapahtuneet muutokset, joiden johdosta tilinpäätöksen henkilöstökulut kasvoivat 1,3 milj. eurolla. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion n. 5,5 milj. eurolla (+4,0 %). Laboratorio ja kuvantamispalvelujen osalta budjetin ylitys johtuu suurelta osin arvioitua suuremmasta toiminnan volyymista, mutta erityisesti kuvantamispalvelujen osalta myös tilattujen tutkimusten ennakoitua suurempi hinnannousu vaikutti ylityksen suuruuteen. Tilattujen kuvantamistutkimusten keskimääräinen (vertailukelpoinen, ilman Terveyskeskuspäivystyskäynteihin liittyviä tutkimuksia, huomioitu HUS Röntgenin asiakaspalautukset 2010 ja 2011) hinnannousu oli +5,4 % kun talousarviossa ennakoitu hinnanmuutos oli +3,4 %. Talousarvio ylittyi HUSLAB:lta ostettujen laboratoriotutkimusten osalta n. 0,9 milj. euroa (+3,0 %) ja HUS Röntgeniltä ostettujen kuvantamistutkimusten osalta n. 0,6 milj. euroa (+3,2 %). Lääkekulut ylittivät talousarvion n. 3,5 milj. eurolla (+7,2 %). Lääkekuluja kasvattivat erityisesti solunsalpaajien ja immunosuppressanttien lisääntynyt käyttö. Syynä käytön lisääntymiseen on kasvanut toiminnan volyymi. Tilikauden tulos jäi 2,1 milj. euroa alijäämäiseksi. Alijäämä oli kuitenkin jonkin verran talousarviossa esitettyä pienempi. Tuloslaskelma (1000 euroa) TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Poikk % TA 2011 Muutos % TP 2010 Toimintatuotot ,8 % +6,6 % josta palvelutulot jäsenkunnilta ,3 % +5,1 % Toimintakulut ,9 % +7,0 % Toimintakate ,6 % 28,6 % Rahoitustuotot ja kulut ,6 % Vuosikate ,6 % 28,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % +18,3 % Tilikauden tulos Toimintakulut ja poistot yhteensä ,6 % +7,1 % 12

17 1.5 HENKILÖSTÖ Talousarvion henkilöstömäärät ja työvuodet oli sopeutettu vastaamaan kulubudjetin henkilöstökuluja. Kuten henkilöstökuluissa, myös muiden henkilöstölukujen osalta talousarviossa pysyminen olisi edellyttänyt merkittäviä rationointitoimenpiteitä. Talousarviota suurempi toiminnan volyymi kuitenkin edellytti suunniteltua enemmän henkilöstöä. On huomioitava, että ulkokuntamyynnin määrä kasvoi arvioidusta 22,1%. Lisäksi edellisten vuosien kokemusten perusteella mm. Jorvin kesäsulkuja vähennettiin ja koska muissakin yksiköissä henkilöstön saatavuus oli hyvä, v koko henkilömäärä, henkilötyövuodet ja henkilöstökulut kasvoivat. Yhteenveto TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Poikk % TA 2011 Muutos % TP 2010 Henkilömäärä ,4 % +1,2 % Henkilötyövuodet *) ,9 % +2,5 % Henkilöstökulut (1000 ) ,0 % +5,3 % Vuokratyövoima, henkilötyövuosina **) Vuokratyövoima **) (1000 ) ,1 % +171,3 % *) Varsinainen henkilökunta (ei sis. EVO henkilöstöä) **) TA 2011 ja TP 2011 luku sisältää Jorvin yhteispäivystyksen yleislääkärit Medisiinisessä sekä Naisten ja lastentautien tulosyksiköissä Henkilöstön lukumäärä (lkm ) TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Poikk % TA 2011 Muutos % TP 2010 Hoitohenkilökunta ,2 % +0,6 % Lääkärit ,4 % +1,7 % Muu henkilökunta ,2 % +4,4 % Erityistyöntekijät ,0 % +0,0 % 13

18 2 OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ 2.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Tulosyksikön tunnusluvut 2011 Poikk. % TA 2011 Muutos % TP 2010 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2010 TA 2011 TP 2011 Hoitopäivätuotteet (1 000 euroa) NordDRG tuotteet (1 000 euroa) ,3 % 6,6 % Käyntituotteet (1 000 euroa) ,5 % 7,9 % Tk päivystyskäynnit (1 000 euroa) Siirtoviivehoitopäivät (1 000 euroa) 396 Lähetteiden määrä (elektiiviset; ml. asiantunt.konsult.) ,2 % Päivystyskäynnit ,9 % Hoidossa olleet eri henkilöt (kaikki maksajat) ,7 % Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,5 % > 21 vrk, % kaikista 4,8 % 4,1 % Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat* > 6 kk, lkm ,0 % > 6 kk, % kaikista 0,0 % 1,3 % kaikki ,3 % Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat* > 3kk, lkm ,8 % > 3kk, % kaikista 9,3 % 5,4 % kaikki ,6 % DRG pistekertymä (pistettä) ,4 % Henkilötyön tuottavuus DRG pisteet/htv 191,5 198,3 3,5 % DRG pisteen kustannus euroa/drg piste 674,4 678,8 0,7 % (deflatoimaton) * Hoitotakuun piiriin kuuluvat, Poikk. % TA 2011 Muutos % TP 2010 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2010 TA 2011 TP 2011 Jäsenkuntien palvelusuunnitelma ,3 % 6,2 % Ulkoinen myynti (muu kuin jäsenkuntatulo ja evo) ,0 % 5,5 % Toimintatuotot ,8 % 5,8 % Toimintakulut ,6 % 6,0 % Vertailukelpoiset toimintakulut *) Tilikauden tulos ,8 % 6,4 % * Toimintakuluissa huomioitu työnjaolliset muutokset HUS:n ja omistajakuntien välillä 14

19 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Toiminnalliset muutokset Meilahden tornisairaalan remontin edellyttämät merkittävät toimintojen siirrot toteutuivat suunnitellusti, joista eräänä keskeisimpänä oli Meilahden tornisairaalan vuodeosastosiiven käyttöönotto kesäkuussa. Vuodeosastosiiven kapasiteetti on osoittautunut riittämättömäksi, minkä takia joudutaan ylimääräisiin potilassiirtoihin ja Meilahden päivystyspoliklinikka ruuhkautuu. Meilahden tornisairaalan peruskorjaustöiden valmistelut alkoivat lokakuussa ja peruskorjaustyöt valmistuvat vuonna HUS:n hallitus hyväksyi kokouksessaan muutokset kaihikirurgian palvelusetelin ehtoihin, jonka seurauksena palvelusetelitoimintaan ilmoittautui useita eri palveluntuottajia. Kaihikirurgian palvelusetelipilotti käynnistettiin lukien. Kokonaisuudessaan silmätautien kehittyvien hoitomuotojen (ikärappeuma ja kaihi) toteuttaminen ja kaihiyksikön päiväkirurgisen toiminnan tehostaminen Operatiivisessa tulosyksikössä eteni seuraavasti: Kaihikirurgian ostopalvelutoimintaa vähennettiin suunnitellusti ja palvelusetelitoiminta aloitettiin. Potilaille on mennessä jaettu palveluseteliä ja vuoden loppuun mennessä niistä oli kuntalaskutettu kpl. Kaihikirurgian oman tuotannon 60 %:n tavoite toteutui. Verkkokalvopoliklinikalla hoidetaan vanhusten kosteaa ikärappeumaa. Lisätyillä henkilöresursseilla oli tarkoitus korvata osittain tehdyt lisätyöt ja kotiuttaa noin ostopalveluna hankittua korkean uusiutumisriskin potilaiden kontrollikäyntiä. Tavoite toteutui pääosin ja silmäklinikka vähensi ostopalvelusuoritteita kokonaisuudessaan kpl. Muut vuoden 2011 talousarvioon sisältyneet rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset toteutuivat seuraavasti; Meilahden potilastoimiston tehtävien siirto Meilahden tornin remontin ja siitä aiheutuvien toiminnallisten muutosten vuoksi HUS Servisistä Operatiiviseen tulosyksikköön toteutui. Ihosyöpien hoidon keskittäminen Medisiinisen tulosyksikön Iho Allergiasairaalaan toteutui vuoden 2011 alusta, mutta plastiikkakirurgian lisätyötarve ei muuttunut. Lahjoitusvaroilla vuonna 2010 saatu toinen leikkausrobotti otettiin asteittain käyttöön vuoden 2011 alkupuolella, jolloin robottikirurgian käyttöaluetta laajennettiin sydän, thorax ja gastrokirurgiaan. Vuonna 2009 hankittu leikkausrobotti siirrettiin Meilahdesta Peijaksen sairaalaan. Meilahden väistötoimintojen seurauksena jouduttiin Helsingin alueen fysiatrian ja fysioterapian polikliiniset palvelut siirtämään pois Kirurgisesta sairaalasta, jossa olosuhteet olivat tähän toimintaan muutenkin heikkolaatuiset. Toimintaa varten vuokrattiin tilat Vega talosta, jossa toiminta on voinut jatkua häiriöttä ja läheisessä yhteydessä sekä Laakson sairaalan fysiatrisen yksikön että selkäydinvammojen hoitoon keskittyneen Synapsian kanssa. Tärkeimpiä yhteistyöhankkeita perusterveydenhuollon kanssa Osana Jorvista operatiivinen mallisairaala projektia käynnistettiin vuoden 2011 aikana Espoon kaupungin perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa yhteinen ns. lonkkaliukumäkihanke. Hankkeen tavoitteena on mm. vähentää lonkkamurtumapotilaan leikkausviivettä, lyhentää erikoissairaanhoidon hoitoaikaa ja siihen liittyvää siirtoviivettä sekä tehostaa leikkauksen jälkeistä kuntoutusta ja sujuvaa potilaan kotiutumista. Espoon kaupunki avasi hankkeeseen liittyen Jorviin perusterveydenhuollon kuntoutusyksikön. Hanke on onnistunut hyvin ja siirtoviivepäivien määrä ortopedisilla osastoilla on vähentynyt merkittävästi. Terveydenhuoltolain edellyttämä erikoislääkäreiden konsultaatiotoiminta Haartmanin sairaalassa aloitettiin asteittain. 15

20 Keskeiset toiminnan kehittämishankkeet Operatiivisessa tulosyksikössä on ollut useita toiminnan rakenteiden täsmentämiseen ja toiminnan parempaan etukäteisohjaukseen liittyviä kehittämishankkeita. Ortopedit ovat kehittäneet ennakoivan jononhallinnan mallin. Jonossa olevien potilaiden määrän visualisoinnilla pystytään arvioimaan aikaleimojen toteuttamisen edellyttämä jonojen purkuvauhti sekä siihen tarvittavat resurssit. Sähköisen esitietolomakkeen käyttöönotolla on voitu vähentää pre operatiivisia käyntejä ja samalla vähentää puutteellisista esitiedoista johtuvia viiveitä ja peruutuksia. Monitoimipoliklinikka on aloittanut toimintansa sekä Töölön että Peijaksen sairaalassa Tämä on vähentänyt vuodeosastojen preoperatiivisia käyntejä. Peijaksessa toiminta on mahdollistanut LEIKO toiminnan, mikä on vähentänyt hoitopäivätarvetta. Töölössä on voitu hoitaa riskipotilaita päiväkirurgisesti, mikä aikaisemmin on toteutettu osastohoitojaksoin. Lisäksi yksikössä hoidetaan haavapotilaita ja tuetaan leikkauksenjälkeisiä toimintaterapia ja fysioterapiatoimintoja, mikä vähentää ajanvarauspoliklinikan käyttöä tältä osin. Strukturoitu kaihilähete on ollut käytössä jo useamman vuoden. Uusia strukturoituja lähetteitä testataan Duodecimin Terveysportissa. Potilasrekisterin piloteiksi sovittiin nivustyrä ja keinonivelpotilaat. Ortopediassa otettiin käyttöön keskitetty lähetekäytäntö. Uuden toimintamallin mukaisesti kaikki ortopedian ja käsikirurgian alan lähetteet ohjattiin Töölön sairaalaan, josta lähetteiden jako toteutettiin parhaiten soveltuvaan toimipisteeseen. Toiminta käynnistettiin ilman henkilöstöresurssien lisäystä. Uusi käytäntö on selkeyttänyt oleellisesti lähetekäytäntöä. Espoon ja Jorvin yhteinen Lonkkaliukumäki on vähentänyt siirtoviivepäiviä ja lyhentänyt hoitoaikoja. Projektin hyviksi havaittuja elementtejä on jo siirretty koko pääkaupunkiseutua koskevaan lonkkamurtumapotilaan palveluketjuun. Hyvää työilmapiiriä ja työpaikan vetovoimaisuutta lisäävä Huippuvuorihanke etenee aikataulussa. Syksyllä 2011 Operatiivisen tulosyksikön kehittämistoiminta jäsennettiin HUS:n Potilasturvallisuussuunnitelman mukaisesti. Kehittämistoiminnan yläkäsitteeksi muodostui toiminnan laadun, potilasturvallisuuden ja vaikuttavuuden edistäminen. Tulosyksikön johtaja nimesi laatupäällikön ja potilasturvallisuussuunnitelmaa valmistelevan työryhmän. Potilasturvallisuuden edistämisen ensimmäisiksi painopisteiksi tulivat haittatapahtumien ilmoittamisen tehostaminen. HaiPro otettiin käyttöön koko Operatiivisessa tulosyksikössä ja kaikilla leikkausosastoilla otettiin käyttöön WHO:n tarkistuslistat. Lisäksi on laadittu tarkistuslistoja, joita käytetään potilaan siirtotilanteissa. Jorvin lisärakentamiseen liittyvä teho osaston laajennuksen ja palovammakeskuksen suunnittelu käynnistettiin vuoden 2011 aikana. Tämän lisäksi ryhdyttiin keräämään tausta aineistoa Kirurgisen sairaalan tulevan toiminnan suunnittelua varten ja käynnistettiin Traumasairaalan tarveselvitystyö syksyn 2011 aikana sekä perustettiin silmätautien hoidon tarvetta kartoittava työryhmä. Toimintaan vaikuttaneet lainsäädännölliset muutokset Operatiivisessa tulosyksikössä valmistauduttiin terveydenhuoltolain voimaan astuneisiin muutoksiin lisäämällä polikliinista vastaanottotoimintaa. Uuden lain mukaan hoidon tarpeen arviointi tulee toteuttaa kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta. 16

21 Sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira ilmoitti maaliskuussa 2011 harkitsevansa HUS kuntayhtymälle euron uhkasakkoa, koska osaa lähetteistä ei oltu käsitelty lain mukaisessa määräajassa. Saamiensa lisäselvitysten jälkeen Valvira kuitenkin antoi päätöksen, että HUS on noudattanut Valviran sille sakon uhalla asettamaa velvoitetta hoitoon pääsyn osalta, mutta kiinnitti kuitenkin huomioita siihen, että HUS ei ole noudattanut Valviran samaisessa päätöksessä asettamaa velvoitetta käsitellä lähetteet kolmen viikon kuluessa niiden saapumisesta. Muut toimintaan ja laskutukseen vaikuttaneet tekijät Valtuusto päätti kokouksessa muuttaa HUS:n tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteita vuonna 2011 siten, että siirtoviivehoitopäivien laskutus aloitettiin alkaen. Uudessa käytännössä laskutetaan kunnalta siirtokelpoisen potilaan hoidosta yleislääketieteen siirtoviivehoitopäivinä. Laskutus käynnistyy karenssiajan jälkeen siitä, kun potilaan siirtokelpoisuudesta on tehty siirtoilmoitus potilaan kotikuntaan. Laskutettavia siirtoviivehoitopäiviä Operatiivisessa tulosyksikössä kertyi heinä joulukuun aikana yhteensä kpl ja niistä on laskutettu 0,4 milj. euroa. Siirtoviiveongelmien vuoksi turvauduttiin poikkeusjärjestelyyn, jonka mukaisesti kuntouttavaa jatkohoitoa tarvitsevia potilaita siirrettiin Kiljavan sairaalaan syyskuusta 2011 alkaen. Kustannukset kohdistuivat Operatiiviseen tulosyksikköön. Tulevaisuuden näkymät Terveydenhuoltolain 39 mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu viimeistään HUS hallitus päätti kokouksessaan , että ensihoito HUS:ssa järjestetään sairaanhoitoalueittain seitsemänä toiminnallisena kokonaisuutena siten, että HYKS sairaanhoitoalue jakaantuu kolmeen alueeseen (Helsingin alue; Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten kuntien alue; Vantaan ja Keravan kuntien alue). HYKSsairaanhoitoalueen lautakunnassa on päätetty ensihoitoa koskevista järjestämisperiaatteista sekä terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirille kuulumattomien potilassiirtojen suunnitteluyhteistyön käynnistämisestä jäsenkuntien kanssa siten, että toiminta olisi käynnistettävissä vuoden 2013 alusta. HYKS sairaanhoitoalueen uuden tulosyksikön, Sydän thorax keskuksen valmistelua jatketaan vuoden 2012 aikana siten, että toiminta olisi käynnistettävissä vuoden 2013 alusta. HUS:n valtuusto päätti perustaa Hyksin Oy:n, jonka toiminta käynnistynee vuoden 2012 aikana. Osakeyhtiön on tarkoitus hoitaa palveluseteli, itse maksavia, vakuutusyhtiöiden maksamia ja ulkomaalaisia potilaita. Osakeyhtiö vuokraa tilat ja laitteet markkinahintaan HUS:lta ja käyttää niitä aikoina, jolloin ne muuten olisivat tyhjinä ja käyttämättöminä. Epävarmaa on, mitkä ovat uuden osakeyhtiön toiminnan vaikutukset tulevaisuudessa HYKSsairaanhoitoalueen muiden maksajien laskutusosuuteen. Uusi terveydenhuoltolaki ja EU:n potilaiden liikkuvuusdirektiivi tulevat edelleen lisäämään potilaan valinnan vapautta hoitopaikkansa suhteen. Vuodesta 2014 alkaen voi potilas valita erikoissairaanhoidon yksikön (yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin kanssa) valtakunnallisesti. Operatiivisen tulosyksikön tulevaisuus sisältää Traumasairaalan toiminnan suunnittelun ja saneeratun Meilahden tornisairaalan käyttöönoton. 17

22 2.2 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2011 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus AVAINTAVOITE MITTARI / TAVOITETASO 2011 Palveluiden saatavuus (hoidon saatavuus / hoitoon pääsy) Nopea ja oikea aikainen hoitoon Hoitotakuun toteutuminen pääsy TAVOITE 2011 TOTEUMA 2011 Kaikilla erikoisaloilla hoitoon pääsyn tavoiteajat toteutuvat. Poliklinikalla 3 kk ( alkaen), vuodeosastolla 6 kk. Tavoite saavutettiin lähes täysin Osastojonossa oli 125 yli 6 kuukautta odottanutta ja poliklinikkajonossa 670 yli 3 kuukautta odottanutta potilasta. Lähetteiden käsittelyajat Kiireellisiksi luokiteltuihin (punainen linja) päivystysleikkauksiin pääsyaika Hoidon tarpeen arviointi on aloitettu kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Enintään 8 tuntia Tavoitetta ei täysin saavutettu. Yli 21 pvä käsittelyaika: v yht lähetettä / 4,1 % kaikista lähetteistä. Tavoitetta ei saavutettu Toteuma 2011: Jorvi 90 % Meilahti 87 % Peijas 88 % Töölö/OLS 93 % Neurokirurgia 88 % Kiireellisyysluokkien määrittely ja kirjaaminen ei kaikilla erikoisaloilla ole ollut yhtenäistä. Tämä, ja potilaan kunnosta johtuvat kiireellisten leikkausten peruutukset (159 kpl / 3,7 %) aiheuttavat jonkin verran virhettä tulokseen. Leikkaukseen potilaat odottivat keskimäärin 2,4 tuntia. Talous AVAINTAVOITE MITTARI/ TAVOITE 2011 TOTEUMA 2011 TAVOITETASO 2011 Kokonaiskustannukset (kustannusten hallinta/taloudellinen toiminta) Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Toimintakulut Talousarvion mukaiset 489,880 milj.euroa Tavoitetta ei saavutettu Toimintakulut olivat 507,630 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 3,6 %:lla (17,8 milj. euroa). 18

23 Prosessit ja rakenteet AVAINTAVOITE MITTARI/ TAVOITETASO 2011 Asiakaslähtöiset palveluprosessit/prosessien hallinta Tuottavuuden parantaminen Kokonaiskustannukset / hoidossa olleet eri henkilöt ( ) TAVOITE 2011 TOTEUMA 2011 Enintään +1,0 % vuoteen 2010 verrattuna Tavoite saavutettiin Muutos 0,7 % eur/hlö (deflatoitu) DRG pisteet / henkilötyövuodet +1,0 % vuoden 2010 tasoon verrattuna Tavoite saavutettiin Muutos 3,5 % ,3 191,5 DRGpistettä/htv Tutkimustyö ja vaikuttavuus Tutkimustyön aktiivisuus Rekisteröityjen julkaisujen lukumäärä Vähintään edellisen vuoden tasoa. Vuonna 2009 julkaistiin 875 lääketieteellistä tutkimusta ja 24 väitöskirjaa. Vuoden 2010 ja 2011 tietoja ei ole saatavissa. Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Opiskelijatyytyväisyys/Clesmittari (v.2011 uusi asteikko 0 100) Vähintään 80 Tavoite saavutettiin Toteuma oli 81,3 19

24 Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen AVAINTAVOITE Työhyvinvointi ja ilmapiiri Työhyvinvointi ja jaksaminen paranee MITTARI/ TAVOITETASO 2011 Osaaminen ja osaamistarpeet Osaamisen vahvistaminen Suoritettujen opintopisteiden hoitotyössä määrä Oikeudenmukainen ja kannustava johtaminen Henkilöstökustannusten Työaikakorvausten hallinta ja tuottavuuden kustannukset parantaminen TAVOITE 2011 TOTEUMA 2011 Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Toteuma alle vuoden 2010 tason 15,7 pv/htv Tavoitetta ei saavutettu Toteuma 16,4 pv/htv. Työilmapiiri/työolobarometri Vähintään 3,7 Tavoite saavutettiin Toteuma 3,7 Työolobarometrin vastausprosentti Vähintään 60 % Tavoite saavutettiin Toteuma 70 % pistettä/vuosi Tavoitetta ei saavutettu Opintopisteitä kertyi 780. Enintään vuoden 2010 tasolla. Tavoite saavutettiin 2011 Työaikakorvauksia maksettiin 35,8 milj. euroa eli 18,9 % palkoista. V toteutui 35,2 milj. euroa eli 19,6 % palkoista Johtaminen on tietoon perustuvaa, innostavaa ja kannustavaa Palkitseminen Otetaan käyttöön konsernin linjausten mukaisesti määriteltyjä ja hyväksyttyjä palkitsemisen elementtejä Esimiesindeksityön indeksi. Vähintään 3,5 Tavoite saavutettiin Toteuma 3,58. Uusien palkitsemismuotojen käyttöönotto palkkastrategian mukaisesti Tavoite saavutettiin NOPSA, kliinisen palvelutuotannon tuloksellisuuspalkkio otettiin käyttöön. Suoritepalkkiota pilotoitiin. Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta Opetus Hoitotyön opiskelijoiden kliinisen opetuksen kehittämistä jatkettiin Töölön ja Meilahden sairaaloissa. Opiskelijaohjaajakoulutusta uudistettiin kolmen opintopisteen laajuiseksi. Lisäksi voitiin yhden kliinisen opettajan työpanos kohdentaa Peijaksen sairaalaan. Peijaksessa käynnistettiin opiskelijoiden eettisen osaamisen tukemista koskeva hanke. Sairaanhoidon opiskelijoiden käytännön harjoittelupaikkojen lisäämiseksi Meilahden leikkausosastolla pilotoitiin uutta mallia tavoitteena lisätä harjoittelussa olevien opiskelijoiden määrää. Audionomien saatavuusongelmien vuoksi korvaklinikalla ryhdyttiin aktiiviseen yhteistyöhön Metropolia amk:n kanssa erikoistumisopintojen tarjoamiseksi. Koulutuksen markkinointi tuotti erinomaisen tuloksen, yhteensä 27 sairaanhoitajaa ilmoittautui tammikuussa 2012 alkaneeseen koulutukseen. Perusopetuksessa aloitettiin opettajatuutorointi, minkä piiriin on jatkossa tarkoitus saada kaikki lääketieteellisen tiedekunnan perusopiskelijat. Lähijohtajakoulutus (30 opintopistettä) on vakiinnutettu osaksi erikoislääkärin tutkintoja. Operatiivisessa tulosyksikössä saatiin valmiiksi 58 erikoislääkärin tutkintoa. Opetuksen evo määräraha vuonna 2011 oli 5,287 milj. euroa (v. 2010: 4,956 milj. euroa). 20

25 Tutkimus Vuoden 2011 aikana uusia lääketieteellisiä tutkimuslupia myönnettiin 130 kpl (v kpl) ja hoitotieteellisiä 44 kpl (v kpl). Näyttöön perustuvaa meeting ja tutkimusklubitoimintaa laajennettiin. Vuoden 2011 aikana on neuvoteltu TUHAT järjestelmän käytöstä ja tutkimustoiminnan raportoinnista HUS:ssa toimivien tutkijoiden osalta. Tutkimuksen evo määrärahat olivat vuonna 2011 yhteensä 1,932 milj. euroa (v. 2010: milj. euroa), josta perusrahoitusta 1,106 milj. euroa (v. 2010: 1,158 milj. euroa) ja kilpailutettua 0,826 milj. euroa (v. 2010: 0,978 milj. euroa). TYH hankkeita oli 17 kpl (v. 2010: 17 kpl). Tutkijakuukausia vuonna 2011 sai 6 henkilöä (v. 2010: 17 hlöä) ja kuukausia oli yhteensä 13 (v. 2010: 34 kk). Kehittämistoiminta 40 opintopisteen laajuisen taitava tehohoitaja koulutuksen suoritti 10 Operatiivisen tulosyksikön sairaanhoitajaa. Vastaavanlaajuinen koulutus 19 kirurgisen hoitajan ryhmälle aloitettiin syksyllä Kansainvälisessä rekrytointipilotissa olevista filippiiniläishoitajista 16 valmistui amk sairaanhoitajiksi työn ohessa. Silmähoitajille suunnattu oppisopimustyyppisen koulutuksen malli suunniteltiin yhteistyössä Metropolia amk:n kanssa. Potilaan hyvän hoidon toteuttamisen tueksi laadittiin Kirurgisen potilaan hyvä hoito opas. 2.3 PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen Palvelutuotanto jäsenkunnille 2011 OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ Palveluiden kysyntä Palveluiden keskilaskutushinta, Yhteensä Tuoteryhmä TOT. 1 12/2011 BUDJ. 1 12/2011 Ero % TOT. 1 12/2011 BUDJ. 1 12/2011 Ero % TOT. 1 12/2011 BUDJ. 1 12/2011 Ero % Hoitopäivät NordDRG ,7 % ,5 % ,3 % Käyntituotteet ,4 % ,8 % ,5 % OMA PALVELUTUOTANTO ,7 % ,5 % ,3 % Ostopalvelut *) ,1 % Tilinpäätöksen tasauserät ,7 % YHTEENSÄ ,3 % Määräero, t Hintaero, t Poikkeama yhteensä, t Hinta määräeroanalyysi palv.kys. volyymimuutos laskutushinnan muutos (Tot. TA2 ) Tuoteryhmä % % % Hoitopäivät NordDRG ,7 % ,6 % ,3 % Käyntituotteet ,4 % 523 0,9 % ,5 % OMA PALVELUTUOTANTO ,0 % ,3 % ,3 % Ostopalvelut *) ,1 % Tilinpäätöksen tasauserät ,7 % YHTEENSÄ ,3 % 21

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue

Lohjan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue 1. Katsaus toimintaan Lohjan sairaanhoitoalueen omien kuntien palvelusuunnitelmat toteutuivat vuonna 2009 sovitun mukaisesti ja joidenkin kuntien kohdalla hieman alittuivatkin.

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Talous- ja konsernijaosto 22 04.05.2016 HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 TAKO 22 Tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden perusraportin luvut olivat saatavilla

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. HALLITUS 69 08.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HALL 69 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 62 24.11.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 62 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus. HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.fi TUOTTAVUUDEN MITTAUS DRG-pisteet / htv (tuotos / panos mittari) Tuottavuus

Lisätiedot

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2009 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2009 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunnan kokous 3.3.2009 SAIRAANHOITOPIIRI OHEISMATERIAALI C HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2009 KÄYTTÖSUUNNITELMAT TULOSYKSIKÖIDEN

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48 HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 48 11.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48 Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Kokonaisuutena

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (8) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) 64 Terveyskeskuksen tilinpäätös 2012 HEL 2013-002843 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi terveyskeskuksen vuoden 2012 tilinpäätöksen. Lisätiedot virastopäällikkö

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 41 27.09.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (8) Porvoon sairaanhoitoalue 4.5.2016 Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 12.5.2016 Liite 1 Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 1 (9) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128

HALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128 HALLITUS 128 02.11. TAMMI-SYYSKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128 Yhteenveto Syyskuussa sekä toiminnan tuottavuus että sitovat nettokulut toteutuivat talousarviota paremmin;

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010

9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 PORLTK 9 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin määräaikaisohjeella 11/2010 on ohjeistettu

Lisätiedot

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA HALLITUS 114 12.10.2015 ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA 312/02/02/00/01/2015 HALL 114 Aiemmat hallituskäsittelyt

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/2011 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013.

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013. 6.3.2. Sydänkeskus Sydänkeskus muutti keväällä 2013 uusiin yhtenäisiin tiloihin T-sairaalaan. Toimialue muodostettiin Tyksin kardiologisesta toiminnasta sekä sydän- ja rintaelinkirurgiasta. Uusi organisaatiomalli

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 SAIRAANHOITOALUEIDEN JA MUIDEN TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT

TALOUSARVIO 2016 SAIRAANHOITOALUEIDEN JA MUIDEN TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT Hallitus 16.12.2015, LIITE 2 TALOUSARVIO 2016 SAIRAANHOITOALUEIDEN JA MUIDEN TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT TA 2016 - Sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden käyttösuunnitelmat 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUE...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 1.3.2016, Liite 1

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 1.3.2016, Liite 1 1.1.1 Porvoon sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 1.3.2016, Liite 1 Sairaanhoitoalueen tunnusluvut 2015 TP 2015 TP 2015 / TP 2015 / Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Kuntamarkkinat 12.9.2012 Tavoitteena terveyshyöty Tehokkuus* = vaikuttavuus/panos Panokset

Lisätiedot

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 12.2.2013 Liite1

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 12.2.2013 Liite1 1.1.1 Porvoon sairaanhoitoalue Sairaanhoitoalueen tunnusluvut 2012 TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama-% TP 2012/ TA 2012 Muutos-% TP 2012/ TP 2011 Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto - Laskutusosuudella

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

HUS TUOTTAVUUSSEMINAARI 3.2.2015 BIOMEDICUM. Hyksin tuottavuusohjelma. Reijo Haapiainen johtava ylilääkäri HYKS johto

HUS TUOTTAVUUSSEMINAARI 3.2.2015 BIOMEDICUM. Hyksin tuottavuusohjelma. Reijo Haapiainen johtava ylilääkäri HYKS johto HUS TUOTTAVUUSSEMINAARI 3.2.2015 BIOMEDICUM Hyksin tuottavuusohjelma Reijo Haapiainen johtava ylilääkäri HYKS johto TUOTTAVUUS = Tuotos Panos» Hoitoepisodi Mikä panos» DRG-piste Mikä panos» Euroa Asukas

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 29.09.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 45 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50

HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50 HALLITUS 50 11.05.2015 TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50 Tammi-maaliskuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Erityisesti

Lisätiedot

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot 3.2.2014 Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 52 16.06.2016 TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52 Yhteenveto Laajempi katsaus HUS-yhtymän sitovien nettokulujen kehitys on ollut myönteistä

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1 (5) Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.8.2017 Talouden toteutuminen TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2017 Toteuma Tot % Toteuma Ta 2017 1.1.-31.8.2017 1.1.-31.8.2016 Muutos

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Tuottavuuden edistäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS 6.11.2012 HUS:n tuottavuuden edistäminen - tiivistelmä tuottavuuden

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Y-Tunnus 1567535-0 Toimitusjohtaja Aki Lindén Osoite Stenbäckinkatu 9 00290 Helsinki Puhelin 09-4711 Hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho http://www.hus.fi

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014. HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014. HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 5 Palveluiden kysyntä...

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO

30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna 2014. Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 Liite 2, LTK 1/2012 LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 Sisältö 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET... 2 1.1 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA

Lisätiedot