OLAVI OIKARISEN KOTISIVUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OLAVI OIKARISEN KOTISIVUT"

Transkriptio

1 Tomi Tervonen OLAVI OIKARISEN KOTISIVUT Ollin Karaoke

2 OLAVI OIKARISEN KOTISIVUT Ollin Karaoke Tomi Tervonen Opinnäytetyö Syksy 2014 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

3 TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä(t): Tomi Tervonen Opinnäytetyön nimi: Olavi Oikarisen kotisivut Ollin Karaoke Työn ohjaaja: Ritva Virkkala Työn valmistumislukukausi- ja vuosi: Syksy 2014 Sivumäärä: 31 Ollin Karaoke on oululainen karaoke-, levytanssi- sekä juontopalveluita tarjoava yritys. Yrityksellä ei ole tähän mennessä ollut minkäänlaista toimintaa internetissä ja nyt tavoitteena onkin tehdä toimivat ja informatiiviset www-sivut, jotka palvelevat sekä yrittäjää että asiakkaita. Ollin Karaoken takana on yksityisyrittäjä Olavi Oikarinen. Kotisivujen tietosisältö saatiin haastattelemalla yrittäjää, jotta sivusto kuvaisi häntä parhaiten. Tarkoituksena on, että Olavi Oikarinen hyötyy uusista kotisivuistaan saamalla uusia asiakkaita ja enemmän toimeksiantoja. Aiheen opinnäytetyölleni löysin, kun Ollin Karaoke -toiminimellä toimiva avopuolisoni isä, yrittäjä Olavi Oikarinen etsi tekijää yrityksensä kotisivuille. Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda Wordpress-julkaisualustaa käyttäen Ollin Karaokelle helppokäyttöiset www-sivut, jotka toimivat yrityksen käyntikorttina internetissä ja yrittäjän tarjoamien palveluiden mainoksena. Julkaisualustan WordPress valmiiden teemojen ja graafisen käyttöliittymän eli Dashboardin avulla kotisivun kehittäminen, päivittäminen ja toteutuksen valvominen käy helpommin kuin kotisivua tavallisella tekstieditorilla kehitettäessä. Opinnäytetyössä esitellään ensin asiakaslähtöisten kotisivujen luomiseen tarvittavat osatekijät eli sisältö, käytettävyys ja ulkoasu. Kehittämisen menetelmänä käytettiin benchmarking-arviointia. Tämän menetelmän avulla saatiin selvitettyä minkälaiset ovat hyvät kotisivut sisällön, käytettävyyden ja ulkoasun kannalta. Sisällön ollessa tärkein, asiakaslähtöisten sivujen on katettava myös käytettävyyden ja ulkoasun kriteerit. Kotisivujen tekninen toteutus käydään myös läpi tässä opinnäytteessä omassa kappaleessaan. Opinnäytetyössä myös arvioidaan ja analysoidaan muiden karaokeyrittäjien kotisivujen käytettävyyttä OAMK:n opintojakson Verkkopalveluiden Kehittäminen lomaketta käyttäen. Tällä menetelmällä saatiin tietoa siitä, mitä hyviä kehitystyössä huomioitavia ominaisuuksia kotisivuilla on ja mitä huonoja puolia tulisi kotisivujen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa välttää. Asiasanat: Kotisivut, WordPress 3

4 ABSTRACT Oulu University of Applied Sciences Degree Programme in Business Information Systems Author(s): Tomi Tervonen Title of thesis: Olavi Oikarinen s Homepages Supervisor(s): Ritva Virkkala Term and year when the thesis was submitted: Autumn 2014 Number of pages: 31 Ollin Karaoke is the corporate name to Olavi Oikarinen s business which provides Karaoke, DJ and hosting services for various public happenings. He hasn t had any prior homepages or other connections with the Internet until now. The main goal of this thesis is to make functional and informative homepages to his business and therefore gain new clients due increase in coverage. The aim of the thesis is to develop user-friendly homepages to my father-in-law and entrepreneur Olavi Oikarinen using content management system WordPress as the development tool. Homepages are easier to develop, update and put into practice with WordPress than with traditional text editors. This is because of various themes, plugins and widgets that are accessible from the internet. It was also equally important that the homepages also function as a sort of business card to the entrepreneur business and profession. The Thesis first chapter presents the elements to build customer-oriented homepages. The elements such as content, usability and appearance are fundamental to create the impression of a customer-oriented and user-friendly homepage. Benchmarking was used as the method of development. Due Benchmarking I was able to find out the answer to the question such as what are the factors that well made homepages are made of in case of that content, usability and appearance are the corner stones of customer-orientated homepages. While the content is the most important element in the customer-orientated homepages the pages must fulfil also the criterion of usability and appearance. The technical execution of Olavi Oikarinen s homepages are reviewed in the third chapter of this thesis. The thesis also validates and analyses other entrepreneur Karaoke websites. Different types of homepages were analysed by using the same form used in OUAS s Development of Web services course. With this procedure information was gained what abilities a well made homepage consist and what kind of bad solutions should be avoided in development. Keywords: Homepages, WordPress 4

5 SISÄLLYS 1 JOHDANTO OPINNÄYTTEEN TAUSTA JA TARVE Kotisivujen tarve Opinnäytetyön tavoitteet ASIAKASLÄHTÖISTEN KOTISIVUJEN OSATEKIJÄT Kohderyhmä Sisältö Käytettävyys Ulkoasu Tekninen ratkaisu Muiden kotisivujen analysointi JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA LÄHTEET

6 1 JOHDANTO Opinnäytetyön aiheena on asiakaslähtöisten kotisivujen tekeminen Olavi Oikariselle. Karaoke, levytanssit ja juontotyöt ovat hänen yhden miehen yrityksen työnään. Toimeksiantajan toiveena on saada persoonalliset esittelysivut, jotka erottuvat muiden juontajien ja karaokeisäntien esittelysivujen massasta. Lisäksi sivuista pyritään tekemään asiakaslähtöisesti helppokäyttöiset, sisällöltään selkeät ja mielenkiintoiset. Olavi Oikarisen kotisivujen tietosisältö saatiin haastattelemalla toimeksiantajaa. Sivuista saadaan näin ollen mahdollisimman kattavat ja informatiiviset yrittäjän esittelyn ja teknisten laitteistojen osalta. Tietosisällön, kuten kuvien ja asiatekstin, lisäksi toimeksiantajaa haastattelemalla saatiin sivujen suhteen toteutuskelpoisia ideoita. Sivuston ulkoasun suhteen sain toimeksiantajalta vapaat kädet. Sivuista tehtiin käytettävyydeltään helppokäyttöiset. Tutkimuksessa pohditaan, miksi työn toteutuksessa on päädytty tiettyyn ratkaisuun tai ratkaisuihin. Tutkimustehtävässä pyritään analysoimaan, pohtimaan ja vertailemaan samantyylisten yrittäjien sivujen ulkoasua, sisältöä ja rakennetta Olavi Oikariselle tehtävään sivustoon. Ollin Karaoken kotisivujen toteutuksessa käytettyjen ratkaisujen lisäksi selvitetään, kuinka sivuille saadaan näkyvyyttä hakukoneissa esim. Googlessa. Opinnäytetyössä käsitellään myös kotisivujen toteutuksessa käytettyä ohjelmaa eli WordPressjulkaisualustaa. Sivujen toteutuksen helppous ja nopeus olivat tärkeänä syynä siihen, miksi WordPress-julkaisualusta valittiin sivujen toteutukseen. 6

7 2 OPINNÄYTTEEN TAUSTA JA TARVE 2.1 Kotisivujen tarve Yrittäjältä vaaditaan nykyaikaisen viestinnän eri muotoja asiakaskontakteja luotaessa. Viestintää yrittäjän ja asiakkaan välillä on perinteisesti hoidettu puhelimen, faxin tai postin avulla ennen internetin aikakautta. Internet tarjoaa hyvät mahdollisuudet yrityksen markkinoinnissa. Kotisivujen tarpeellisuus kävi ilmeiseksi keväällä 2013 yrittäjä Olavi Oikarisen kanssa käymässäni keskustelussa. Asiakaskontaktien ja yrityksen kannattavuuden lisäämiseksi päätettiin luoda Olavi Oikarisen yritykselle Ollin Karaoke nimiset kotisivut. 2.2 Opinnäytetyön tavoitteet Tavoitteena on luoda yrittäjä Olavi Oikariselle selkeät, helppokäyttöiset ja asiakasystävälliset kotisivut WordPress-julkaisualustaa käyttäen. Kotisivujen avulla pyritään parantamaan toimeksiantajan kilpailukykyä alansa markkinoilla. Henkilökohtaisena tavoitteenani on oppia käyttämään WordPress-julkaisualustaa kotisivujen tekovälineenä. 7

8 3 ASIAKASLÄHTÖISTEN KOTISIVUJEN OSATEKIJÄT Kotisivu on websivu tai kokoelma websivuja eli dokumentteja, joita selataan internetin välityksellä. Websivu haetaan Internetistä näytölle, kun kirjoitat selaimeen www-osoitteen, klikkaat linkkiä tai etsit sivua hakukoneen tietokannasta. Kotisivu voi sisältää monentyyppistä tietoa sekä sisältää tekstiä, värejä, kuvia, grafiikkaa, animaatioita ja ääntä. Seuraavaksi käsitellään asioita, joita onnistuneen kotisivun luominen edellyttää. Asiakaslähtöiset kotisivut ovat työn olennaisin käsite. Kotisivujen rajaaminen asiakaslähtöisiksi oli tarpeellista, koska kotisivuista löytyy huomattava määrä tietoa. Asiakaslähtöisten kotisivujen pitäisi auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa tukemalla päätöksentekoa ja vuorovaikutusmahdollisuutta. Sivustojen aktiivinen päivitys tukee asiakkaiden tavoitteita, sillä vanhentunut tieto ei ilahduta tai hyödytä ketään. (Juslén 2011, ) Kotisivujen sisältöön, käytettävyyteen ja ulkoasuun pitää investoida, jotta sivuista saadaan asiakaslähtöiset (kuvio 1). Sisältö Käytettävyys Ulkoasu = Asiakaslähtöiset kotisivut Kuvio 1. Asiakaslähtöisten kotisivujen osatekijät 8

9 Asiakaslähtöisiä kotisivuja rakennettaessa tulee korostaa asiakkaiden ja heidän ongelmiensa ratkaisujen näkökulmaa. Se on otettava huomioon sivujen sisällössä, käytettävyydessä ja ulkoasussa. Asiakastyytyväisyyden luomiseen vaikuttaa eniten sivustojen sisältö, tämän jälkeen se, kuinka hyvin sivut toimivat ja niiden helppokäyttöisyys sekä viimeisenä ulkoasu. (Juslén 2011, 71.) Asiakastyytyväisyydellä voidaan peilata sitä, kuinka asiakaslähtöiset kotisivut ovat. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan minkälaista kotisivujen sisällön, käytettävyyden ja ulkoasun tulisi olla, jotta sivut olisivat mahdollisimman asiakaslähtöiset. Olavi Oikarisen kotisivuissa toteutuvat asiakaslähtöisten kotisivujen osatekijät. Sivujen ollessa esittelysivut ei sisällön määrä ole päätähuimaava, mutta sitäkin oleellisempi. Tyhjää, mahdollisen asiakkaan karkottavaa sanahelinää ei sivuilla esiinny, vaan tarpeelliset tiedot yrittäjästä löytyvät helposti yrittäjän sivuilla navigoitaessa. Olavi Oikarisen sivusto on grafiikaltaan verrattain kevyt, joten käytettävyyden kannalta latausaika sivulta toiselle navigoitaessa ei ole nykyaikaisilla verkkoyhteyksillä ongelma. Sivuston kuvat on tallennettu Photoshop-kuvankäsittelyohjelmalla web- ja käyttäjäystävälliseen jpeg-formaattiin, joka mahdollistaa sivuston lyhyet latausajat ja ulkoasultaan koreamman grafiikan kuin perinteinen 256-väripaletin gif-formaatti. 3.1 Kohderyhmä Internet tavoittaa miljoonia ihmisiä ja yleensä sen luullaan riittävän, kun kohderyhmäksi rajataan kaikki sivua käyttävät Ihmiset. Kaikki eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita tuotteistasi tai palveluistasi. Kuinka usein internetsivuja selatessasi olet ostanut lähikauppasi sivulta samalla auton, tulostimen ja sukkia? Tällainen leveä markkinointi ei ole tehokasta ja on vähintäänkin tähtitieteellisen kallista. Lisäksi tällainen yliampuva markkinointi ei auta tuotteita tai palvelua etsiviä mahdolliset asiakkaita, jotka olisivat tavoitettavissa pienemmin vaivoin ja kustannuksin. (Vigil 2014, viitattu ) Ideana on tavoittaa oikeanlaiset ihmiset, jotka etsivät tuotteitasi tai palvelujasi tekemäsi esittelyn perusteella ja saada heidät ostamaan niitä sinulta. Kaksi peruskysymystä, jotka voidaan esittää kohderyhmän määrittämiseksi ovat: 1. Keitä asiakkaat ovat? 2. Millainen on tuotteen tai palvelun oikea esittelytapa kyseisille ihmisille? (Vigil 2014, viitattu ) 9

10 Nämä kaksi peruskysymystä määrittelevät kuka ostaa tuotettasi ja palveluasi sekä millainen lähestymistapa, ulkoasu ja houkuttelevuus vaikuttaa oikein kohderyhmään. Yksistään näiden seikkojen avulla pystytään suunnittelemaan yksityiskohtaisemmin vaikuttavampia websivuja, markkinointia ja mainosmateriaalia kohderyhmää varten. (Vigil 2014, viitattu ) Olavi Oikarisen kotisivujen kohderyhmä saatiin selville haastattelemalla yrittäjää. Karaoke, levytanssit ja juonnot ovat ns. viihdepalveluja. Tämän perusteella ensisijaisena kohderyhmänä ovat yleisötapahtumia järjestävät yrittäjät ja yksityiset henkilöt. Yrittäjän ensisijaisena toimialueena on Oulun seutu, joten kohderyhmä sijoittuu samalle alueelle. Tämän vuoksi sivujen sisältö pyrittiin pitämään asiallisena huumoria kuitenkaan unohtamatta. Onhan kyseessä kuitenkin viihdepalveluja kauppaava yrittäjä. 3.2 Sisältö On tärkeää, että kotisivulle sisältöä luotaessa kiinnitetään huomiota kirjoitusasuun. Sisältöä tuottaessa kannattaa käyttää henkilökohtaista ja yksilöllistä sävyä, koska websivuja yleensä selaillaan yksin. Näin asiakkaalle luodaan illuusio siitä, että sivun sisältö on kirjoitettu juuri hänelle ja hänen tarpeilleen. Tiedon omaksumisen kannalta on tärkeää, että teksti on helposti ymmärrettävässä muodossa asiakkaalle. (Juslén 2011, 112.) Olavi Oikarisen kotisivujen kirjoitusasu pyrkii saamaan sivujen käyttäjään henkilökohtaisen kontaktin. Tieto yrittäjän osaamisesta on helposti omaksuttavissa asiatekstistä. Yrittäjän kokemusta musiikkialalta ja levykirjaston laajuutta korostamalla välitetään kuva ammattitaitoisesta, monipuolisesta yrittäjästä, joka on toiminut alalla pitkään. Nielsenin (2000, ) mukaan sisältö on käytettävyystutkimusten käyttäjien mielestä tärkeintä. Uudelle sisältöalueelle saapuva käyttäjä koittaa tehdä päätelmiä sivun sisällöstä silmäilemällä ensin suurinta sisältöaluetta, otsikoita ja muita viitteitä. Tämän perusteella käyttäjä päättää jääkö sivustolle pitemmäksi aikaa vai siirtyykö hän etsimään sisältöä toisilta sivustoilta. Ulkoasu on houkuttelevuuden kannalta tärkeässä osassa, mutta sisältö on ykkönen. Tekstin pitää olla oikein tuotettua, mutta tämän lisäksi on tärkeää, että sisältö on esitetty käyttäjiä houkuttelevalla tavalla, 10

11 sillä käyttäjä käy ensiksi läpi tekstin ja otsikot. Sisällön tulee olla siis asiakkaalle selkeästi esitettynä ja se on tarjottava helposti löydettävänä. Olavi Oikarisen kotisivuilla sisältö eli teksti pyrittiin esittämään sivustolla vierailevalle henkilölle selkeällä ja yksinkertaisella tavalla. Musta teksti vaalean taustan kanssa antaa riittävän kontrastin tekstin helppolukuisuuden kannalta. Sivustolla oleva grafiikka ei kilpaile liikaa sisällön kanssa, minkä vuoksi sisältö on helpommin omaksuttavissa. Sivuston otsikot vastaavat tekstien sisältöä ja näin ollen käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedon otsikoita ja tekstiä silmäilemällä. Nielsenin (2000, ) mukaan tekstiä tuotettaessa kotisivuille ei vaikuteta pelkästään sisältöön, vaan myös koko käyttökokemukseen, käyttäjän käydessä ensin läpi tekstin ja otsikot. Hän luettelee kolme tärkeää sääntöä sisällön kirjoittamiseksi kotisivuille. Tekstin tulisi olla ytimekkäästi kirjoitettu eli noin puolet siitä määrästä, mitä olisi käytetty paperille kirjoitettaessa. Turhia jaaritteluja karsimalla saadaan olennainen sisältö esiin. Toiseksi teksti pitää kirjoittaa silmäiltäväksi jaottelemalla se osiin lyhyiden kappaleiden, luetteloiden ja alaotsikoiden avulla. Kolmanneksi pitkä teksti kannattaa jakaa useille sivuille hyperlinkkejä (linkki, joka on sisällytetty tekstiin) käyttäen. Tekstin pitää olla kieliopillisesti virheetöntä. Kielioppivirheet ovat kiusallisia, koska ne saattavat saada käyttäjän ymmälleen ja hidastaa selailua. Olavi Oikarisen kotisivuilla kielioppi tarkistettiin useaan otteeseen, jotta epäammattimaisia kielioppivirheitä ei sivustolla esiintyisi. Yrittäjän osaamisalueet on jaoteltu sisällön perusteella sivustolla kolmelle eri sivulle. Sisältö on tarkoituksella kirjoitettu mahdollisimman ytimekkäästi, jotta haluttu asia saadaan mahdolliselle asiakkaalle helposti ja nopeasti omaksuttavaksi. Kauhanen-Simanainen (2001, 14, 79) toteavat, että kotisivun tuottaja valitsee, mitä tietoa, viestejä tai informaatiota käyttäjälle lähetetään. Vastaanottajaa kiinnostavat asiat ja niiden tarpeellisuus määrittävät sisällön merkityksen ja arvon. Onnistuneen sisällön tuottamiseksi on tekijällä oltava visio tekeillä olevasta verkkopalvelusta sekä toimintamalli, sisältörakenne ja hyvät tiedot tavoiteltavissa olevasta kohderyhmästä. Sisällön suunnittelussa tulee painottaa sitä, että käyttäjä saa etsimiinsä kysymyksiin vastaukset. Sisällön pitää olla käyttäjälle hyödyllistä ja vastausten pitää löytyä nopeasti, koska webin käyttäjät ovat malttamattomia ja tavoitehakuisia. Käyttäjät siirtyvät helposti etsimään vastaavanlaisia sivuja, jos sivun hyöty ei ole saatavissa sivulta suoraan. (Nielsen 2000, 161.) 11

12 Olavi Oikarisen kotisivujen eli Ollin Karaoke -sivuston tapauksessa tarvittavat tiedot yrittäjän osaamisesta yhteystietoineen löytyvät selkeästi jäsennettynä sisältönä sivustolta. Yhteystiedot, kuten matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoa varten näkyvät jokaisen sivun alatunnisteessa ja ovat näin jatkuvasti sivustolla vierailijan nähtävissä. 3.3 Käytettävyys Merisavo, Vesanen, Raulas & Virtanen (2006, 36) toteavat, että asiakkaat hakevat ongelmiinsa apua ja tukea internetistä. Sivun uskottavuus on tärkeä asia käyttäjille, koska on epävarmaa, kuka on tiedon takana ja voiko sivuun luottaa. Sivun uskottavuutta voidaan parantaa korkealuokkaisella grafiikalla, hyvällä kirjoitustavalla ja ulkoisia hyperlinkkejä käyttämällä. Hyperlinkit osoittavat, että julkaisijat ovat tehneet kotiläksynsä ja eivät pelkää antaa käyttäjille mahdollisuutta vierailla myös toisilla sivuilla. Käyttäjät ovat kiireisiä ja haluavat saada oikeaa tietoa sivulta. Käyttäjät inhoavat internetissä vallitsevia rehvastelevan subjektiivisia mainoskirjoituksia, kuten esimerkiksi kaikkein paras. Käyttäjien mielestä sivun uskottavuus kärsii, jos he kokevat sivun liioittelevan. (Nielsen 1997, viitattu ) Haasteena uusien kotisivujen luomisessa on niiden erottuminen vastaavien websivujen massasta. On erittäin tärkeää, että vierailijat tulevat käymään sivustolla yhä uudelleen ja näin heistä saadaan mahdollisia ostajia. Sivujen tulisi tarjota jotain lisäarvoa vierailijoille, jota muiden sivut eivät välttämättä tarjoa. (Ahola, Koivumäki & Oinas-Kukkonen 2002, 88.) Nielsenin (2000, 18) mukaan tyhjät alueet eivät ole välttämättä tilan haaskausta. Tyhjällä tilalla voidaan usein selkiyttää ulkoasua ja sisältöä sekä ohjata katsetta. Kotisivujen pitää olla käytettävyydeltään navigoitavat, nopeasti latautuvat ja toimivat. Kätevä tapa säilyttää sivut helposti navigoitavina on kolmen klikkauksen sääntö. Jokaisen sivuston sivun tulee siis löytyä kolmen klikkauksen päästä etusivulta. Hakukoneet pystyvät helposti analysoimaan navigoitavia sivukokonaisuuksia hakurobottien avulla. Tämä parantaa sivuston löydettävyyttä hakukoneissa. (Juslén 2011, 71.) Olavi Oikarisen kotisivujen käytettävyys on kohtalaisen hyvä, johtuen sivuston yksinkertaisesta rakenteesta. Sivuston ollessa tyypiltään staattinen esittelysivusto ei monesti latausaikoja hidasta- 12

13 via tietokantoja tarvita. Sivusto esittää vastauksia asiakkaan ongelmiin, esimerkiksi kuinka ottaa yhteyttä kokeneeseen karaokeisäntään. Jokaiselta sivulta löytää helposti takaisin etusivulle joko päänavigoinnin avulla tai jokaisella sivulla olevan ylätunnisteen avulla. Asiakaslähtöinen käytettävyys luodaan järkevällä tietorakenteella, sivustojen käytön sujuvuudella ja sillä, että sivulta tavoiteltavat asiat löytyvät helposti (Juslén 2011, 71). Kotisivujen etusivulta asiakas haluaa löytää selvät vastaukset neljään päämäärään: 1. Mille sivustolle he ovat tulleet. 2. Yrityksen tarjoamat hyödyt asiakkaille. 3. Tiedot yrityksestä, tiedot tuoreimmista tuotteista tai yrityksen uusimmat tapahtumat. 4. Asiakkaiden mahdollisuudet sekä tieto, miten he pääsevät niille sivuston osioille, jotka ovat heille merkityksellisimpiä. (Nielsen & Loranger 2006, 30.) Grafiikkaa käytetään kotisivun sisällön esittämiseen sekä korostamiseen eikä vain koristelemiseen. Valokuvat ja kaaviot kannattaa muokata näytölle sopivaan kokoon. (Nielsen & Tahir 2002, 22.) Käyttömukavuutta voi parantaa laittamalla kaikkiin kuviin ja mahdollisiin videoihin ja ääninauhoituksiin kuvatekstit. Hyperlinkkejä käytettäessä kannattaa käyttää sanoja, jotka liittyvät linkin kontekstiin. Vaihtoehtoista sisältöä on tarjottava, jos sivustossa käytetyt skriptit (komentosarjoja, joilla automatisoidaan tehtäviä), pluginit (liitännäiset, tietokoneohjelmia, jotka tarjoavat tietyn toiminnon) tai muut sellaiset eivät toimi tai ovat tilapäisesti pois käytöstä. Tämä ylläpitää sivun hyvää käytettävyyttä. (Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer & Johnston 2009, 402, 404.) Sivustolla liikkuminen pitää olla käyttäjälle mahdollisimman vaivatonta ja helppoa. Käyttäjien pitää pystyä liikkumaan sivuilla vapaasti ja löytämään etusivu helposti esimerkiksi logon avulla. Tämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja kannattaa toteuttaa myös sen vuoksi, koska käyttäjä ei välttämättä tule ensimmäiseksi aloitussivulle vaan jollekin alisivulle hakukoneiden kautta. (Nielsen 2000, 25.) Sivujen latautumisaika vaikuttaa niiden houkuttelevuuteen. Nielsen (2000, 46) mukaan wwwsivujen nopea latautumisaika on niiden tärkein ominaisuus. Internet-yhteyksien nopeudet ovat kehittyneet paljon nopeammiksi kirjan julkaisuajankohdasta. Pääsääntö on kuitenkin säilynyt samana. Sivujen halutaan latautuvan nopeasti ja niiden hidas aukeaminen saattaa johtaa hylkäämiseen. 13

14 Linkit ovat tärkein osa hypertekstistä. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille annetaan mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkkejä on kolmea eri tyyppiä eli rakenteellisia, sisällöllisiä ja aiheeseen liittyviä linkkejä. Rakenteelliset linkit auttavat hahmottamaan tietoavaruutta ja liikkumaan siinä. Esimerkiksi linkki kotisivulle ja linkit sivuhistoriassa alaspäin ovat tällaisia. Sisältölinkki on yleensä alleviivattu sana, jonka avulla käyttäjä ohjataan sivulle, joka antaa lisätietoa alleviivatusta sanasta. Aiheeseen liittyvät linkit auttavat käyttäjää löytämään takaisin sivulle, jos hän huomaa olevansa väärällä sivulla. (Nielsen 2000, 53.) Sivuston tulee toimia eli olla käytettävissä ympäri vuorokauden, jotta asiakkaat voivat tehdä ostoksia heille sopivana ajankohtana. Tämän vuoksi yritysten tulee huomioida erilaatuiset tekniset asiat, kuten sivustojen päivitykset ja viat. Näihin voidaan varautua sivuston kapasiteettia (kuinka monta asiakasta voi asioida sivuilla yhtaikaa) lisäämällä ja asentamalla sivuston aktiivisuutta valvovan järjestelmän. Lisäksi on tärkeää varmistaa sivuston toimivuus eri laitteilla. Asiakas saattaa vierailla sivuilla millä tahansa Internet-selaimella tai laitteella, kuten kännykällä tai tabletilla. (Chaffey ym. 2009, , 401.) 3.4 Ulkoasu Kotisivuja on Internetissä useita miljoonia. Oman kotisivun saaminen käyttäjiä houkuttelevaksi on haaste jokaiselle kotisivun tekijälle. Monet tekijät vaikuttavat houkuttelevuuteen ja on tärkeää kiinnittää siihen huomiota kotisivun sisältöä suunniteltaessa. Seuraavissa kappaleissa käsitellään keskeisimpiä kotisivun houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä. Onnistuneen kotisivun suunnittelun avulla on tarkoituksena antaa kuva yrityksen ammattitaidosta. Ulkoasu on ensimmäinen asia, minkä sivulle saapuva käyttäjä näkee. Ulkoasun huolellinen suunnittelu antaa hyvän tilaisuuden luoda sivustolle uskottavuutta. (Nielsen 2000, 92.) Keskimääräinen vierailuaika kotisivuilla kestää hieman alle minuutin. Kiireisillä käyttäjillä on aikaa lukea vain neljäsosa vierailemansa sivun tekstistä, joten tekstin pitää olla epätavallisen selkeää ja keskitettyä tavoittaakseen sivun käyttäjän. Yksittäisen sivun suhteen vierailuaika vaihtelee eri käyttäjien keskuudessa suuresti. Jotkut käyttäjät poistuvat sivulta heti, kun taas toiset viipyvät sivulla useita minuutteja. (Nielsen 2011, viitattu ) 14

15 Korpelan & Linjaman (2005, 356) mukaan käyttäjäkunta määrittää ensisijaisesti sen, miten sivuston ulkoasun suunnittelussa lähdetään liikkeelle. Käyttäjäkunta vaikuttaa heidän mukaansa muun muassa käytettävään tekstityyppiin, kuvitukseen, tekstin määrään ja väreihin. Näiden valintojen jälkeen huomiota kiinnitetään seuraavaksi sivulle tuleviin kuviin ja teksteihin sekä grafiikkaan ja tyyliin. Ulkoasuun vaikuttaa myös se, mikä on sivun tarkoitus. Käyttäjät arvioivat ulkoasun perusteella, mikä on sivun tarkoitus. Tavallisimpia esimerkkejä ovat: 1. Itseilmaisu: sivun tekijä haluaa kertoa itsestään. 2. Asioiden listaaminen: sivu luettelee tosiasioita, faktoja. 3. Selittäminen: sivu selostaa jonkin asian, ikään kuin esite tai oppimateriaali. 4. Mielipidekirjoitus: sivu yrittää vaikuttaa lukijan näkemyksiin. 5. Uutisointi: kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista samaan tapaan kuin sanomalehdet. 6. Mainonta: sivu yrittää myydä jotain tuotetta tai palvelua. 7. Viihdyttäminen: sivulla on ajanvietettä. 8. Hakemisto: sivun kautta voi suunnistaa muille sivuille. (Korpela & Linjama 2005, 11.) Sivusto voi koostua useista edellä mainituista osista. Sivujen ensivaikutelma on todella tärkeä, sillä käyttäjä luokittelee sivun itse omien päämääriensä kannalta, jos websivustoa ei ole luokiteltu mitenkään. Sivun on hyvä olla tunnistettavissa johonkin tyyppiin kuuluvaksi, mutta sen kannattaa jotenkin samalla erottua muista samantyylisistä sivuista. (Korpela & Linjama 2005, ) Olavi Oikarisen kotisivut voidaan luokitella liittyvän pääsääntöisesti mainontaan, koska sivuston tarkoitus on myydä yrittäjän tarjoamia palveluja. Sivuilla on kuitenkin myös itseilmaisullista sisältöä ja asioiden listaamista eli faktoja. Nielsenin (2000, 178) mukaan yrityksen tai sivuston nimi on tärkein kotisivulla oleva elementti. Tämän vuoksi oikeanlainen sijoittaminen on tärkeää. Nimi suositellaan sijoitettavaksi sivun vasempaan yläkulmaan tai muuhun paikkaan, mistä se huomataan helposti. Sivuston käyttäjä voi saapua hakukoneiden kautta mille tahansa kotisivun alisivulle, joten käyttäjän opastamiseksi sivuston nimen pitää näkyä jokaisella sivulla. Sivustojen tyyli koostuu kokonaisuudessaan kuvista, värien käytöstä, typografiasta (tekstin fontista, asettelusta, väristä) ja layoutista (kotisivujen tausta, pohja) (Chaffey ym. 2009, 415). Hyvin suunnitelluilla kotisivuilla tasapainottuu yhtenäisyys ja monipuolisuus. Yksinkertaisuus luo edun 15

16 sivun ulkoasulle, kunhan sivut ovat huomiota herättävät ja mieleenpainuvat. Ulkoasun ei pidä tehdä sisällöstä vaikeasti luettavaa tai syrjäyttää sitä. (Korper & Ellis 2001, 67.) Ulkoasun tulee sen sijaan ohjata asiakkaita (Tervist 2013, viitattu ). Sivujen kiinteät elementit kannattaa pitää yhtäläisinä jokaisella sivulla, koska ne luovat sivustolle yhtenevän ilmeen. Jos sivulla käytetään taustakuvaa, kannattaa se olla samanlainen jokaisella sivulla. On tärkeää, että sisältö sijoitetaan samalla tavalla jokaiselle sivulle, koska pyrkimyksenä on luoda sivuista yhteneväiset kuvien ja sisällön ollessa erilaista sivuston eri osissa. Sivuja yhtenäistää tehokkaasti myös yhtenäisen tekstityypin käyttö sivustolla. (Korpela & Linjama 2005, 357.) Olavi Oikarisen kotisivujen nimi sijaitsee sivun ylätunnisteessa näkyvällä paikalla. Sivuston nimi eli Ollin Karaoke on nähtävissä etusivun lisäksi kaikilla alisivuilla. Tällöin hakukoneen kautta sivulle saapunut vierailija ei voi olla huomaamatta kotisivujen nimeä. Ollin Karaoke -sivusto on värien ja typografian suhteen hillitty. Vaalea tausta antaa hyvän kontrastin ytimekkäästi kirjoitetulle tekstille. Sivulla oleva tyhjä tila selkeyttää tekstiä ja parantaa sen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Ollin Karaoke -sivuston kiinteitä elementtejä ovat muun muassa päänavigointi, ylä- ja alatunniste sekä sisällölle eli tekstille tarkoitettu alue. Ollin Karaoken yleisilme on yhtenäinen muun muassa siksi, että sivustolla on käytetty samaa tekstityyppiä jokaisella sivulla. Yksittäisen sivun suunnittelussa pääelementtejä ovat: otsikko, navigaatio ja sisältö. Elementtien kokoa ja asettelua sivun sisällä kannattaa miettiä sivun ulkoasua suunniteltaessa. On määriteltävä kuinka paljon halutaan muiden materiaalien (ala- ja yläotsikot, navigaatioelementit) vievän tilaa sivun sisällöltä. Päänavigaation sijoittuessa yläosaan tai vasemmalle saadaan enemmän tilaa sisällölle. Perustiedot, kuten tekijänoikeustiedot, voidaan sijoittaa sivun alaotsikkoon, jolloin ne eivät vie paljoa tilaa, mutta ovat aina näkyvissä. (Chaffey ym. 2009, 421.) Aloitussivu on yleensä sivuston tärkein yksittäinen sivu. Aloitussivu joko houkuttelee käyttäjän jäämään sivustolle tai pelottaa hänet pois. Yleensä aloitussivu on juuri se, mihin suosikeissa, painetussa sanassa ja muualla viitataan. Näin ollen se on käyttöliittymän tärkein osa. Aloitussivu on myös itsessään viesti, sillä se ilmentää sivustoa kokonaisuutena. (Korpela & Linjama 2005, 355.) 16

17 Sivuston ulkoasujen kannalta kehykset voivat näyttää komeilta, mutta niiden käyttöä ei suositella. Hakukoneiden toiminta vaikeutuu, mutta myös kirjamerkkien ja tulosteiden teko vaikeutuu. Ulkoasun suunnitelma on onnistunut, jos se esimerkiksi sallii asiakkaan muuttaa tekstin kokoa ja vaihtaa näytön resoluutiota sivua käytettäessä. Miellyttävän ja johdonmukaisen sivuston ulkoasu syntyy, kun kaikki sivuston sivut ovat samantyylisiä. Ulkoasun myös pitää tukea tulostamista tai tarjota vaihtoehtoinen tulostusformaatti. (Chaffey ym. 2009, 421.) Hillitty värien käyttö sivulla on suositeltavaa. Tekstin sanomaa tuetaan yleisesti värien avulla. Värejä kannattaa käyttää sitä hillitymmin, mitä näyttävämpää sivulla oleva grafiikka on, koska värien ei tahdota vievän huomiota grafiikalta. Sivustolla käytettäväksi värimääräksi suositellaan korkeintaan kolmea, koska näin luodaan omaperäistä ilmettä paremmin kuin useita värejä käyttämällä. Taustakuvan käyttö voi häiritä sivun käyttäjää. Jos taustakuvaa halutaan kuitenkin käyttää, kannattaa suosia vaaleita, yksinkertaisia ja tyyliteltyjä kuvia. (Korpela & Linjama 2005, 394, 43.) Käyttäjät silmäilevät tekstiä, poimivat siitä mielenkiintoisia virkkeitä ja kappaleita. Käyttäjät ovat kärsimättömiä ja tekstin lukeminen näytöltä tuntuu varsin vastenmieliseltä. Kotisivuille sisältöä kirjoittavan on sisäistettävä tämä seikka ja opittava kirjoittamaan siten, että tekstiä on mahdollisimman helppo silmäillä. Artikkelissa pitää olla kaksi tai kolme otsikoinnin tasoa. Tällaisesta otsikoinnista hyötyvät muun muassa näkövammaiset käyttäjät, jotka käyttävät puhuvia selaimia. Otsikon täytyy selittää käyttäjälle sivun tai kappaleen käsittelemä aihe. Yhtenäisinä toistuvat tekstikokonaisuudet pilkotaan osiin luetteloiden tai vastaavin ulkoasukeinoin pienempiin osiin sivustolle. Käyttäjän huomio pyritään kiinnittämään tekstin tärkeisiin kohtiin sanoja korostamalla ja nostamalla niitä tekstistä esiin. (Nielsen 2000, ) Ollin Karaoke -sivuston teksti on jaettu eri sivuille tekstiä kuvaavan otsikon alle. Esimerkiksi Karaoke-palveluista kertova teksti on sijoitettu karaoke-otsikon alapuolelle, josta se on nopeasti silmäiltävissä. Yksittäisiä sanoja, kuten karaoke, on nostettu tekstistä esiin lihavointia ja kursivointia käyttämällä. On tärkeää, että sivun linkeille asetetaan värit. Sivulle tarvitaan värit vierailemattomalle linkille, vieraillulle linkille, osoittimen kohdalla olevalle linkille ja aktiiviselle linkille. Punaista ja vihreää väriä ei kuitenkaan suositella sivustossa käytettäväksi, koska ne haittaavat punavihersokeaa sivun käyttäjää. (Korpela & Linjama 2005, ) 17

18 3.5 Tekninen ratkaisu Internetin alkutaipaleella sivuilla mainostettiin sivujen toimivan parhaiten esimerkiksi selaimilla Internet Explorer tai Netscape Navigator. Tänään tällaiset mainokset ovat yhä harvinaisempia, koska sivujen kehittäjät näkevät vaivaa sivujensa löydettävyyden ja käytettävyyden parantamiseksi hakukoneissa ja muualla internetissä. On epätodennäköistä, että kehittäjät haluaisivat käyttäjien lähtevän sivulta pois sen vuoksi, että he käyttävät eri selainta. Web-sivun suunnittelun periaatteena on yhteensopivuus eri selainten, käyttöjärjestelmien ja koneiden kanssa sekä olla löydettävissä suurimmalle mahdolliselle yleisölle. (Heng 2000, viitattu ) Internet on käytännössä asiakas- ja palvelinpuolen tekniikoiden ympäristö. Asiakaspuolen tekniikoita ovat ne, jotka suoritetaan käyttäjän selaimella. Kirjoitettaessa web-sivun osoite selaimen osoitekenttään selain lähettää pyynnön HTML-sivusta (Hypertext Markup Language) palvelimelle ja HTML-tiedosto lähetetään selaimeen katsottavaksi. HTML-sivu suoritetaan selaimessa eri tekniikoita, kuten CSS (Cascading Style Sheets) ja JavaScriptiä, käyttäen. Asiakaspuolen ohjelmoinnin rajoituksena voidaan pitää sitä, että kaikki selaimet eivät tue sitä aina täydellisesti, jolloin web-sivut eivät näyttäydy selaimessa oikein. (Permessur 2014a, viitattu ) Palvelinpuolen ohjelmointikieliä ymmärtääkseen on tarkasteltava HTML-kielen heikkouksia. Näitä ovat muun muassa HTML-kielen tuottamat staattiset sivut eli websivut, jotka eivät koskaan muutu automaattisesti ellei niitä itse päivitä. Palvelinpuolen asiakirja voidaan kirjoittaa millä tahansa kirjoitusohjelmalla, kuten muistiolla ja se ladataan palvelimelle. Skripti eli ohjelmakoodin sisältävä asiakirja tallennetaan palvelimelle. Kun käyttäjä tekee pyynnön selaimellaan, koodattu tiedosto suoritetaan asianmukaisessa kääntäjässä ja HTML-sivu luodaan automaattisesti suoritetusta ohjelmakoodista. Käyttäjä itse ei koskaan näe HTML-sivun synnyttänyttä ohjelmakoodia. Palvelinpuolen kielien (ASP, PHP ja JSP) avulla voidaan web-sovelluksista tehdä hyvin vuorovaikutteisia ja muuntaa ne asiakkaiden toiveiden mukaisiksi. Web-sovellukset voivat kommunikoida tietokantojen tai toisten tiedostojen kanssa sekä varastoida, hakea ja suorittaa muita tietojenkäsittelytehtäviä. (Permessur 2014b, viitattu ) HTML ja CSS (hierarkkiset tyylisivut) ovat kaksi yleisintä web-sivun kehitykseen käytettävää kieltä. Melkein kaikki internetissä olevat web-sivut on rakennettu niitä käyttäen. HTML on standardoi- 18

19 tu web-sivun sisällön muotoilun ja rakenteen julkaisukieli. Sivun elementit, kuten otsikot, ylätunnisteet, teksti ja linkit löytyvät HTML-dokumentista. HTML-kieli on yksi internetin ydintekniikasta ja se toimii kaikkien we-bsivujen runkona. (Shiotzu 2014, viitattu ) CSS on tyylisivujen kieli, joka käytännössä helpottaa web-sivujen kehittäjän työtä. Yhdessä HTML-kielen kanssa CSS antaa ohjelmoijalle mahdollisuuden määritellä useiden web-sivujen ulkoasun ja muotoilun hetkessä. Elementit, kuten väri, sivun asettelu ja fontti määritellään yhdessä tiedostossa, mikä pidetään erossa web-sivun HTML-rungosta. Nämä kaksi kieltä luovat perusrakenteen ja tyylin staattiselle web-sivulle, joka näyttää samalta kaikille käyttäjille. (Shiotzu 2014, viitattu ) WordPress on moderni henkilökohtainen julkaisualusta. Sen painopisteinä ovat esteettisyys, webstandardit ja käytettävyys. (WordPress 2014, viitattu ) Olavi Oikarisen kotisivut toteutettiin Wordpress-julkaisualustan avulla. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että järjestelmä teki kaiken koodaustyön ja ainoastaan tekstin kirjoittaminen jäi vastuulleni. WordPressiä kutsutaan myös sisällönhallintajärjestelmäksi. Wordpressin valmiiden teemojen avulla voidaan kotisivujen ulkoasua ja toiminnallisuutta vaihtaa, koskematta sivun sisältöön tai rakenteeseen. Teemojen PHP-, HTML- ja CSS-koodia muokkaamalla saadaan sivuille lisätoimintoja. (Wikipedia 2014a, viitattu ) Internetin sisällönhallintajärjestelmä antaa työkalut web-ohjelmointikieliä taitamattomalle käyttäjälle web-sivun julkaisuun, muokkaamiseen ja isännöintiin. Web-sivun luominen ja sen hallinta käy silloin kohtuullisen helposti, koska useimmat sisällönhallintajärjestelmät sisältävät WYSIWYG (what you see is what you get) graafisen käyttöliittymän. (Wikipedia 2014b, viitattu ) WordPressin käyttöliittymä ei eroa olennaisesti muiden sovellusten käyttämistä käyttöliittymämalleista. Sivuja ei voi kuitenkaan muokata ennen kuin hallintosivulle kirjaudutaan asianmukaisin tunnuksin. Hallintosivua kutsutaan Dashboardiksi. Dashboardissa kaikki WordPressin käytössä olevat toiminnot löytyvät hallintosivun vasemmasta reunasta. Dashboardin yläkulmassa olevan visit site -painikkeen avulla voidaan kotisivujen kehitystä valvoa helposti. Tehdyt muutokset, esimerkiksi sisältöön, näkyvät heti. (ithemes Media LLC 2014, viitattu ) Internetissä on monia staattisia web-sivuja, mutta niistä ei heti näe, ovatko ne tyypiltään staattisia. Kyseessä saattaa olla staattinen sivu, jos se on tehty pienelle yritykselle ja on ulkoasultaan yksinkertainen vailla vuorovaikutteisuutta. Staattisia web-sivuja pystyy päivittämään vain henkilö, 19

20 jolla on tietämystä web-sivuston kehittämisestä. Staattiset websivut ovat halvimmat kehittää ja isännöidä. Siksi pienet yritykset käyttävät vieläkin staattisia sivuja internetissä olemiseen. (Fenton 2014, viitattu ) Päädyimme Olavi Oikarisen kanssa staattisiin sivuihin, koska tarvetta tietojen jatkuvalle päivittämiselle ei yrittäjän mielestä ole. Sivujen tekemiseen staattisiksi vaikutti myös sivujen kehittämisen ja ylläpidon hinta. Kalliille tietokannoille ei ole vielä tarvetta. Kotisivun tarkoituksena on toimia esittelysivuna ja käyntikorttina yrittäjän tarjoamille viihdepalveluille. Yhteydenotto tapahtuu perinteisin menetelmin, kuten sähköpostin tai puhelimen välityksellä. 3.6 Muiden kotisivujen analysointi Sivujen analyysissä käytettiin opintojaksolla Verkkopalvelujen kehittäminen käytettyä käytettävyyslomaketta. Sivut analysoitiin käytettävyyslomakkeen kahdenkymmenenviiden kohdan avulla saatavuuden, identiteetin, navigoinnin ja sisällön perusteella. Sivuja analysoitaessa käytettiin TeliaSoneran 10M/1M internet-yhteyttä. Saatavuutta analysoitaessa haluttiin tietää, onko yrittäjien sivuilla kustomoitua sivustoa ei löydy -sivua (virhe 404). Sivun URL:sta eli linkistä poistettiin osa ja yritettiin hakua, minkä seurauksena virheestä ilmoittava sivu saatiin esille. Firebug on internetsivujen kehittäjän työkalu, jonka avulla voidaan muokata, etsiä ja poistaa virheitä sekä valvoa sivujen HTML-koodia, tyylitiedostoja ja JavaScriptiä (Mozilla , viitattu ). Sivujen analysoinnissa käytettiin apuna Firefox selaimen Firebug-liitännäistä. Analysoitavat sivut löydettiin Fonecta Finderin avulla hakusanalla karaoke. Tarkoituksena oli analysoida toimeksiantajan kaltaisten kotimaisten karaoke-yrittäjien kotisivuja. Tästä syystä hakutuloksista saadut ohjelmatoimistojen yrityssivut rajattiin analysoitavista sivuista pois. Ajankäytöllisistä syistä karaoke yrittäjien sivuista valittiin analysoitavaksi viisi kotisivua. Tuloksista saatiin käytännön tietoa Olavi Oikarisen sivujen suunnitteluun ja toteutukseen. Seuraavassa analyysejä sivustoista. Musicminds.org-kotisivut latautuvat nopeasti testissä käytetyllä internetliittymällä. Sivut ovat ulkoasultaan tummansävyiset ja sisällöltään vaikealukuiset. Tekstin ja taustan kontrasti ei ole riittävä normaalilla näytön kirkkaudella, vaan kirkkautta jouduttiin säätämään tekstin luettavuuden paran- 20

Miksi käytettävyys on tärkeää

Miksi käytettävyys on tärkeää WWW-suunnittelu Webissä tärkeintä on käytettävyys. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos käyttäjä ei löydä jotakin tuotetta, hän ei myöskään osta sitä. Webissä asiakas on kuningas, hiiri aseenaan

Lisätiedot

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Leo Suomela 2 / 13 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Aloitusnäkymä... 3 3 Ohjausnäkymä... 4 4 Sivujen lisäys... 6 5 Etusivun määritys... 9 6 Teeman muokkaus... 13 3 / 13

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan.

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan. Kotisivu Kotisivu on sivuston pääsivu Ensi kertaa sivustolle saapuvan käyttäjän pitäisi pystyä päättelemään sivuston tarkoitus kotisivun nähtyään. Usein lähtökohtana sivuston hierarkinen pääjaottelu, mutta

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Markus Lappalainen KT11/P721KNrB VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Oppimistehtävä Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 FIMIC... 1 2 VISUAALISET NÄKYMÄT... 1 3 AKTIIVISUUS

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Kameraseura CMS -julkaisujärjestelmän käyttöohje kerhosivujen päivitykseen

Kameraseura CMS -julkaisujärjestelmän käyttöohje kerhosivujen päivitykseen Kameraseura CMS -julkaisujärjestelmän käyttöohje kerhosivujen päivitykseen effective content management made simple. Kameraseura ry 1 Terminologia Tässä ohjeistuksessa käytetyt termit julkaisujärjestelmä,

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 8/8: Esteettömyys Edellinen osa-alue

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje

Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje Forte-kotisivujen päivitysohje 2 Sisällysluettelo: Kirjautuminen 2 Ohjausnäkymä 3 Sivun lisääminen ja yleisnäkymä 4 Sivun muokkaus 5 Sivun hakusanaoptimointi

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Diakonia ammattikorkeakoulu Päihdetyön historia > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Diakonia ammattikorkeakoulu Päihdetyön historia > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Diakonia ammattikorkeakoulu Päihdetyön historia > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Miten osallistun ryhmäkeskusteluun? > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Miten osallistun ryhmäkeskusteluun? > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Miten osallistun ryhmäkeskusteluun? > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted)

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted) WordPress.com Mikä on WordPress? Tällä hetkellä maailman suosituin ns. julkaisujärjestelmä (CMS) Rakennettu blogialustaksi, nykyään myös muussa käytössä ilmainen ns. avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Sikarodut > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Sikarodut > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain 6.11.2006 Sikarodut > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 6/8: Navigoinnin tukeminen Edellinen

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aineisto-valikon tai Add an activity or resource valikon (Asetukset lohko Activity chooser on toiminnon ollessa päällä). Valitse

Lisätiedot

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress. BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Myös http://blogspot.com on ilmainen ja helppokäyttöinen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy Vehmaan kunta Wordpress käyttöopas Betta Digital Oy 1 / 22 Sisällys 1. Kirjautuminen... 3 1.1. Sisäänkirjautuminen ei onnistu... 3 2. Hallintapaneeli... 5 2.1. Sisään kirjautuneen hallintanäkymä... 6 3.

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tietolaari > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tietolaari > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tietolaari > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN Koulutusteknologian perusopinnot Digitaalinen portfolio oppimisen tukena 2010 Essi Vuopala 1. BLOGIN LUOMINEN Mene osoitteeseen http://www.wordpress.com

Lisätiedot

Aloita oman blogisi luominen (järjestelmä lupaa sen tapahtuvan sekunneissa ;-))

Aloita oman blogisi luominen (järjestelmä lupaa sen tapahtuvan sekunneissa ;-)) BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Avaa http://wordpress.com/ -sivu. Aloita oman

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7.

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7. GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS JOHDANTO 1. TUNNUS - SANOMA 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 2.1 Suoja-alue 2.2 Eri osien käyttö 2.3 Minimikoot 5. KUVAT 6. VERKKOSIVUT 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET 7.1 Tuotekortit 7.2 Esitteet

Lisätiedot

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun n luominen Google Sites palveluun Mikä Osaamispassi on? Osaamispassi auttaa kertomaan taidoistasi, koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja sinua kiinnostavista asioista työnantajalle kun haet työtä. Osaamispassi

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja Julkaisujärjestelmän ohje 2014 2 PM-Julk aisujärjestelmän perusohjeet Julkaisujärjestelmän käyttöönotto Julkaisujärjestelämän avulla voit itsenäisesti muokata

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli.

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli. HTML & CSS Antti Koivisto HTML (HyperText Markup Language)! HTML on sivujen kuvauskieli.! Se ei ole ohjelmointikieli.! HTML on merkintäkieli, joka koostuu monista merkintä tägeistä ().! Voidaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot