LIITE 3 0 ULKOMAAN VAIHTOJEN KRIISINHALLINTA- SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 3 0 ULKOMAAN VAIHTOJEN KRIISINHALLINTA- SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 LIITE 3 0 ULKOMAAN VAIHTOJEN KRIISINHALLINTA- SUUNNITELMA

2 LIITE KV-KRIISINHALLINTA Tämä suunnitelma koskee Etelä-Savon ammattiopistosta ulkomaan vaihtoon lähteviä opiskelijoita ja oppilaitokseen vastaanotettavia ulkomaisia vaihto-opiskelijoita. Suunnitelmaa voidaan soveltaa myös asiantuntijavaihtoihin. Suunnitelma on osa Etelä-Savon ammattiopiston ennaltaehkäisevää kriisisuunnittelua. Ulkomaan vaihtojen kriisinhallinnassa noudatetaan ensisijaisesti oppilaitoksen kriisisuunnitelmaa, jota tässä täydennetään käytännön ohjeilla. 2 ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET Ulkomaan vaihtoon lähtevien opiskelijoiden huolellinen valinta - Soveltuvuuden arvioinnista vastuu opiskelijan ryhmänohjaajalla - Alaikäisiltä lähtijöiltä on aina pyydettävä huoltajien kirjallinen suostumus Ulkomaan vaihtoon lähtevien opiskelijoiden valmentaminen - EU-apurahalla vaihtoon lähtevien opiskelijoiden valmentamisesta huolehtii kv-palvelut - Oppilaitoksen rahoituksella vaihtoon lähtevien opiskelijoiden valmentamisesta huolehtii opiskelijan top-ohjaaja tai koulutusalan kv-vastaava - Kaikkien opiskelijoiden ammatillisesta valmennuksesta on vastuussa ko. opiskelijan topohjaaja - Vaihtoon lähtevien opiskelijoiden kanssa on käsiteltävä seuraavia asioita: Uskontojen ja tapakulttuurien erot, jotka saattavat aiheuttaa konflikteja Riskikäyttäytyminen (esim. liikkuminen vaarallisilla alueilla, päihteiden käyttö, varomattomuus) Työturvallisuus ulkomaisessa yrityksessä Vakuutukset (Esedun vakuutuksen kattavuus, matkatavaravakuutuksen ottaminen, eurooppalainen sairaanhoitokortti) Esedun ja vastaanottavan oppilaitoksen sääntöjä sekä mm. majoituspaikan sääntöjä noudatettava ulkomaan vaihdon aikana Matkalla mahdollisesti ilmenevät käytännön ongelmat (raha, lennot, majoitus) ja niistä selviäminen Opiskelijoilta odotetaan oma-aloitteisuutta yhteydenpidossa ja hankaluuksien ilmoittamisessa Opiskelijoiden on kirjattava itselleen ylös ulkomaan vaihtoon liittyvät tärkeät yhteystiedot Yhteydenpito opiskelijoihin - Kv-vaihtojen aikana työssäoppimisen ohjaajan on pidettävä opiskelijoihin säännöllisesti yhteyttä. - Opiskelijoille korostetaan sitä, että Esedun henkilöstö ei ole tavoitettavissa 24/7 ja keskustellaan siitä, mihin tahoon kannattaa ottaa yhteyttä kriisitilanteissa. - Ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa/top-paikassa on nimetty yhteyshenkilö, johon opiskelija voi myös ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. 3 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Kuka kertoo turvallisuusasioista vaihtoon lähteville opiskelijoille?

3 LIITE Turvallisuusasiat käydään läpi vaihtoon lähtevien opiskelijan kanssa joko kv-palveluissa (EU-apurahat) tai kv-vastaavan/top-ohjaajan kanssa (oppilaitoksen avustukset). Keneen/mihin tahoon ulkomailla olevia opiskelijoita neuvotaan ottamaan yhteyttä akuuteissa kriisitilanteissa? - Opiskelijoita opastetaan akuuteissa kriisitilanteissa ottamaan yhteyttä seuraaviin tahoihin (kiireellisyysjärjestyksen perusteella): Paikallinen hätänumero Ulkomainen yhteyshenkilö Koti/huoltaja Oma oppilaitos, henkilö joka lähinnä vastaa opiskelijan turvallisuudesta (topohjaaja, kv-vastaava, kv-koordinaattori) Miten ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa sovitaan menettelystä akuuteissa kriisitilanteissa? Onko vastaanottavassa päässä yhteyshenkilö 24/7 opiskelijoiden tavoitettavissa? - Kaikkien ulkomaisten kumppaneiden kanssa on sovittu etukäteen siitä, että vaihtoon menevät opiskelijat perehdytetään aluksi turvallisuusasioihin (opiskelijan on tallennettava yhteystiedot matkapuhelimeensa). EU-apurahoilla vaihtoon lähtevien opiskelijoiden kohdalla kv-palvelut hoitaa tämän sopimisen ulkomaisten kumppaneiden kanssa (kuten muunkin yhteydenpidon), muussa tapauksessa vastuu on vaihtoa hoitavalla opettajalla (kvvastaava/top-ohjaaja). - Vastaanottavassa päässä ei välttämättä ole yhteyshenkilöä 24/7 opiskelijoiden tavoitettavissa, siksi on tärkeää, että paikallinen hätänumero ja muut yhteystiedot ovat opiskelijalla tiedossa. - Pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden kanssa tästä menettelystä on sovittu myös Memorandum of Understanding yhteistyösopimuksissa. Onko Esedussa päivystävää henkilöä, joka on 24/7 ulkomailla olevien opiskelijoiden tavoitettavissa kriisitilanteissa? - Esedussa ei ole päivystävää henkilöä, henkilöstö on tavoitettavissa työaikana (ei mahdollisuutta ylimääräiseen päivystyskorvaukseen). - Toimintaohjeistus akuuttien kriisitilanteiden varalta käydään läpi opiskelijoiden kanssa ennen vaihtoon lähtöä (vähemmän akuuteissa yht.otto Eseduun virka-aikana). Pyydetäänkö vaihtoon lähteviltä opiskelijoilta kirjallinen suostumus kertoa heidän tilanteestaan tarvittaessa huoltajille? - Kaikki vaihtoon lähtevät opiskelijat täyttävät sitoutumislomakkeen, jossa kysytään, saako kriisitilanteissa luovuttaa tarvittaessa opiskelijan tilanteesta tietoja huoltajille. Lisäksi kysytään ko. henkilön nimi ja puhelinnumero (ICE-numero). Sitoutumislomakkeessa on huoltajille tieto siitä, että vaihtoon lähtevillä opiskelijoilla ei ole vaihtokohteessa 24/7 valvontaa, mutta kaikille vaihtoon lähteville järjestetään turvallisuusperehdytys. Miten Suomessa olevat ulkomaiset opiskelijat ohjeistetaan toimimaan hätätilanteissa? Onko esim. kv-vastaavan oltava tavoitettavissa 24/7 ulkomaisten opiskelijoiden kriisitilanteiden varalta? - Opiskelijat vastaanottava henkilö on vastuussa siitä, että heti vaihdon alussa opiskelijoiden kanssa käydään läpi yhteystiedot hätätilanteita varten. Opiskelijan on tallennettava ne puhelimeensa.

4 LIITE Esedussa ei ole päivystävää henkilöä, henkilöstö on tavoitettavissa virka-aikana (ei mahdollisuutta ylimääräiseen päivystyskorvaukseen). 4 OPISKELIJAN OTTAESSA YHTEYTTÄ KRIISITILANTEESSA Pysy rauhallisena ja anna opiskelijan puhua. Anna hänen ymmärtää, että sinulla on aikaa kuunnella. Saadaksesi selkeät tiedot tapahtuneesta käy tapahtuma kohta kohdalta läpi ja kerro opiskelijalle kirjaavasi se muistiin. Tapahtumien läpikäynti auttaa opiskelijaa jäsentämään asian ja itse saat perusteet jatkotoimenpiteille. Tilanteen vakavuuden mukaan täytyy varmistaa, että opiskelija ohjataan hoitoon ja hänellä on mahdollisuus paluuseen kotimaahan. Älä vähättele tapahtunutta. Peilaa opiskelijan tunteita ja kerro, että hänellä on oikeus tuntea suuttumusta, pelkoa ym. Sinun ei tässä vaiheessa tarvitse ottaa kantaa tapahtumien kulkuun tai oikeudellisuuteen: tärkeintä on, että opiskelija kokee tulleensa kuulluksi. Anna opiskelijalle positiivista palauteta siitä, että hän on ottanut sinuun yhteyttä. Kysy opiskelijalta, mitä hän itse ehdottaisi tilanteen ratkaisuksi. Pohtikaa ratkaisumalleja jatkotoimintaan. Jotta opiskelijalle palaisi tilanteen hallinnan tunne, on tärkeää, että hän osallistuu asiaan. Sovi, milloin olette yhteydessä uudestaan. Kriisitilanteessa on hyvä pitää kirjaa tapahtumista myöhempää tarvetta varten. Kirjoita muistiin ainakin päivämäärä, kuka otti yhteyttä, keneen otettiin yhteyttä, mitä sanottiin, mitä sovittiin ja mitä toimenpiteitä tehtiin keskustelun jälkeen. 5 TIEDOTTAMINEN AKUUTISSA KRIISITILANTEESSA Henkilö, joka on saanut tiedon tapahtuneesta, tiedottaa ko. alan koulutuspäällikölle ja tapahtuman vakavuudesta riippuen myös rehtorille. Rehtori tiedottaa tarvittaessa toimitusjohtajaa. Lisäksi asiasta on ilmoitettava myös kv-palveluille. Kriisiryhmä kutsutaan koolle tilanteen vakavuudesta riippuen. Kriisiryhmässä sovitaan, kuka pitää jatkossa yhteyttä opiskelijaan, lähettävään opettajaan, kohdemaan oppilaitokseen/yritykseen sekä tarvittaessa viranomaisiin ja opiskelijan lähiomaisiin. Tarvittaessa kriisiryhmä käyttää avuksi kv-palveluiden asiantuntemusta. 6 SAIRASTAPAUKSET JA ONNETTOMUUDET Varmistettava, että opiskelija on asianmukaisessa hoidossa ja opiskelijan yksityisyyden huomioon ottaen kaikki asianosaiset (lähiomainen, kohdeyritys/-oppilaitos) ovat tietoisia tapahtuneesta sekä tulevista toimenpiteistä. Selvitettävä pystyykö opiskelija jatkamaan ulkomaan vaihtoaan. Selvitettävä kenen vakuutus korvaa tilanteen hoidosta aiheutuneet kulut. Kaikissa tapauksissa oppilaitoksen on hyvä saada tapahtuneesta kirjallinen selvitys. Mikäli selvitystä ei saada, vastuuhenkilöt kirjaavat tapahtuman, päivämäärät ja asiaan liittyneiden henkilöiden nimet.

5 LIITE FYYSINEN VÄKIVALTA Varmistettava, että opiskelija on asianmukaisessa hoidossa ja opiskelijan yksityisyyden huomioon ottaen kaikki asianosaiset (lähiomainen, kohdeyritys/-oppilaitos) ovat tietoisia tapahtuneesta sekä tulevista toimenpiteistä. Selvitettävä, onko opiskelija valmis jatkamaan ulkomaan vaihtoaan. Selvitettävä, kenen vakuutus korvaa tilanteen hoidosta aiheutuneet kulut. Kaikissa tapauksissa oppilaitoksen on hyvä saada tapahtuneesta kirjallinen selvitys. Mikäli selvitystä ei saada, vastuuhenkilöt kirjaavat tapahtuman, päivämäärät ja asiaan liittyneiden henkilöiden nimet. Opiskelija on ohjattava tekemään rikosilmoitus paikalliselle poliisiviranomaiselle sekä ottamaan yhteyttä muihin paikallisiin auttaviin tahoihin. Fyysinen väkivalta järkyttää uhria ja on tärkeää huolehtia psyykkisestä jälkihoidosta. Mikäli opiskelija ei palaa tapahtuneen jälkeen välittömästi Suomeen, on tarkistettava, että hänellä on tiedossa paikalliset auttavat tahot. Kotimaahan paluun jälkeen opiskelija ohjataan terveydenhoitajan/kuraattorin vastaanotolle ja annetaan opiskelijalle tietoja auttavista tahoista, mikäli oireilua aiheutuu vielä myöhemmin. 8 RYÖSTÖT JA VARKAUDET Opiskelija ohjataan tekemään välittömästi rikosilmoitus paikalliselle poliisiviranomaiselle ja ilmoitus vakuutusyhtiölle sekä tarpeen mukaan ottamaan yhteyttä muihin paikallisiin auttaviin tahoihin. Selvitettävä, onko opiskelija valmis jatkamaan ulkomaan vaihtoaan. Selvitettävä, kenen vakuutus korvaa tilanteen hoidosta aiheutuneet kulut. Kaikissa tapauksissa oppilaitoksen on hyvä saada tapahtuneesta kirjallinen selvitys. Mikäli selvitystä ei saada, vastuuhenkilöt kirjaavat tapahtuman, päivämäärät ja asiaan liittyneiden henkilöiden nimet. Kotimaahan paluun jälkeen opiskelija ohjataan terveydenhoitajan/kuraattorin vastaanotolle ja annetaan opiskelijalle tietoja auttavista tahoista, mikäli oireilua aiheutuu vielä myöhemmin. 9 MIELENTERVEYSONGELMAT Epäiltäessä opiskelijan jaksamista opiskelijaan yhteydessä ollut henkilö ottaa asian välittömästi puheeksi asianomaisen kanssa. Tarvittaessa tietoja opiskelijan käyttäytymisestä voidaan tarkentaa ohjaavien henkilöiden havainnoilla. Mikäli opiskelija kärsii selkeästi akuuteista mielenterveysongelmista, tulee häntä pyytää palaamaan kotimaahan, jossa vastuuhenkilöt ohjaavat hänet terveydenhoitajan/kuraattorin vastaanotolle ja/tai oppilaitoksen ulkopuolisen avun piiriin. Epävarmoissa tapauksissa konsultoidaan terveydenhoitajaa/kuraattoria, joka on yhteydessä opiskelijaan. Mikäli on epävarmuutta oikeasta menettelytavasta, on varminta suositella opiskelijalle paluuta kotimaahan. 10 PÄIHTEET Ulkomailla vaihdossa olevien opiskelijoiden on noudatettava kohdemaan lakeja, oman oppilaitoksen ja vastaanottavan oppilaitoksen järjestyssääntöjä sekä majoituspaikan sääntöjä.

6 LIITE 3 5 Jos opiskelijan päihteidenkäyttö vaikuttaa vaihtoon ulkomailla tai opiskelijan terveyteen, tulee vastuuhenkilöiden informoida ko. alan koulutuspäällikköä sekä rehtoria, joka vaatii opiskelijaa palaamaan kotimaahan. Kotimaassa vastuuhenkilöt ohjaavat opiskelijan terveydenhoitajan/kuraattorin vastaanotolle ja/tai oppilaitoksen ulkopuolisen avun piiriin. Mikäli opiskelija on syyllistynyt rikokseen, hoitavat asian viranomaiset. Oppilaitoksen on kuitenkin hyvä olla selvillä tapahtumien kulusta. 11 KUOLEMANTAPAUKSET Tiedon oikeellisuus, alkuperä ja tapahtumien kulku on varmistettava Kuolemantapauksiin liittyvien asioiden hoitaminen jätetään viranomaisten (konsulaatti/lähetystö/poliisi) tehtäväksi. Kun oppilaitoksessa saadaan tieto kuolemantapauksesta, ilmoitetaan välittömästi asiasta rehtorille, joka hoitaa asiaa eteenpäin Esedun kriisisuunnitelman mukaisesti. Kv-palvelut pitävät huolen, että ulkomailla samanaikaisesti ja mahdollisesti samassa paikassa opintojaksolla olevat nuoret saavat asiamukaisen tiedon tapahtuneesta ja tarvittaessa kriisiapua. Samoin ulkomaisen yhteistyöoppilaitoksen/kohdeyrityksen tulee saada virheetöntä tietoa tapahtuneesta ja siitä, kuinka asia on hoidettu. 12 MUUT VAKAVAT KRIISITILANTEET Jos opiskelijoita on ulkomailla kriisikohteessa tai sen lähettyvillä, opiskelijoihin yhteydessä ollut henkilö tarkistaa, ovatko he kunnossa ja tietoisia tapahtuneesta. Oppilaitoksen kriisiryhmä päättää informoidaanko tilanteesta myös kotimaassa olevia luokkatovereita. Mikäli kotimaassa tapahtuu merkittävä kriisitilanne, oppilaitoksen kriisiryhmä päättää, informoidaanko siitä myös ulkomailla vaihdossa olevia opiskelijoita. Mikäli kotimaassa tai ulkomailla tapahtunut kriisitilanne aiheuttaa uusia turvatoimia, tulee vaihdossa olevia opiskelijoita informoida asiasta. Turvallisuuden ollessa vakavasti uhattuna, pyydetään opiskelijoita palaamaan välittömästi kotimaahan. 13 JAKSON KESKEYTTÄMINEN Kaikissa tapauksissa, joissa opiskelija joutuu palaamaan kesken ulkomaisen opintojakson kotimaahan, käsittelevät opiskelijan vaihtoa hoitaneet henkilöt asiaa hänen kanssaan. Usein opiskelija kokee keskeyttämisen epäonnistumisena, joka jää painamaan mieltä. Opiskelijaa on autettava näkemään keskeyttämiseen johtaneet syyt ja se, mitä positiivista/oppimista kansainvälisestä vaihdosta on keskeyttämisestä huolimatta seurannut. Jos keskeytyminen on johtunut rikkeistä, seuraukset on käsiteltävä oppilaitoksessa. Vastuuhenkilöt voivat harkintansa mukaan ohjata opiskelijan vielä terveydenhoitajan/kuraattorin vastaanotolle käsittelemään asiaa.

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

Vesihuoltopooli. Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje

Vesihuoltopooli. Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje Vesihuoltopooli Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje Sisällysluettelo Johdanto 3 1. KRIISIVIESTINNÄN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 4 2. KRIISIVIESTINNÄN SUUNNITTELU 5 3. VESIHUOLTOALAN ERILAISIA KRIISITILANTEITA

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 LAITILAN KOULUJEN KRIISITOIMINTAMALLI 1. Tavoite 2 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 2.1. Shokki 2.2. Reaktio 2.3. Käsittely 2.4. Uudelleenasennoitumisvaihe 3. Toimintaohjeet kriisitilanteissa 3.1. Loukkaantuminen/onnettomuus

Lisätiedot

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kohti omaa kotia ja toimivaa arkea! Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille

Lisätiedot

EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA

EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA Liite 3 SISÄLLYS 1 TOIMINTA AKUUTTITILANTEESSA... 2 2 TIEDOTTAMINEN KRIISITILANTEISSA... 4 3 TOIMINTAMALLEJA ERI KRIISITILANTEISSA... 5 3.1 Onnettomuus koulussa...

Lisätiedot

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN 2011 Sisällysluettelo OSA I: MALLI JA SEN KÄYTTÄMINEN... i Mallin tausta... ii Mallin tarkoitus ja käyttäminen... ii Malli vuokratyön työturvallisuuden

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

1. Kriisiryhmä KRIISITOIMINTAOHJE. Tekniikan yksikkö Opiskelijahuoltotyöryhmä viimeisin päivitys 18.3.2008

1. Kriisiryhmä KRIISITOIMINTAOHJE. Tekniikan yksikkö Opiskelijahuoltotyöryhmä viimeisin päivitys 18.3.2008 Tämä Oamk/ Tekniikan yksikön kriisitoimintaohje päivitetään vuosittain syyslukukauden alkupuolella. Päivityksestä ja toiminnassa mukana olevan henkilöstön koulutuksesta ja ohjeistuksesta vastaa opiskeluhuoltotyöryhmä.

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus 7.6.2010 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

www.evl.fi/ kriisi-info KRIISIVIESTINTÄOPAS Viestintäpalvelut 12.6.2012 Yleinen hätänumero 112 Palveleva puhelin

www.evl.fi/ kriisi-info KRIISIVIESTINTÄOPAS Viestintäpalvelut 12.6.2012 Yleinen hätänumero 112 Palveleva puhelin www.evl.fi/ kriisi-info KRIISIVIESTINTÄOPAS Viestintäpalvelut 12.6.2012 Palveleva puhelin 01019 0071 Yleinen hätänumero 112 Sisällysluettelo 1 Tärkeitä yhteystietoja 2 Toiminta hätä- ja vahinkotilanteissa

Lisätiedot

LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ

LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJELMA 3 2. LAPSIIN KOHDISTUVA KALTOINKOHTELU 3 2.1. Pahoinpitelyn

Lisätiedot

KRIISITOIMINTA- KANSIO

KRIISITOIMINTA- KANSIO Tampereen yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna KRIISITOIMINTA- KANSIO Koottu käyttäen esisijaisena lähteenä STAKE- Sin laatimaa Koulun kriisitoimintamalli tukiaineisto peruskoulujen, lukioiden

Lisätiedot

Vantaan kaupunki 16.4.2009 / Päivitetty 08.04.2011

Vantaan kaupunki 16.4.2009 / Päivitetty 08.04.2011 Vantaan kaupunki 16.4.2009 / Päivitetty 08.04.2011 Vantaan kaupungin kriisiviestintäohjeet 1 Vantaan kaupungin kriisiviestintäohjeet I KAUPUNGIN VIESTINTÄ KRIISITILANTEISSA JA POIKKEUSOLOISSA... 3 1. Johdantoa,

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

Koulujen leirikouluopas. Tietoa ja ohjeita leirikoulujen ja retkien järjestämiseen

Koulujen leirikouluopas. Tietoa ja ohjeita leirikoulujen ja retkien järjestämiseen Koulujen leirikouluopas Tietoa ja ohjeita leirikoulujen ja retkien järjestämiseen Lempäälän kunta Sivistystoimi 2006 Koulujen leirikouluopas Tietoa ja ohjeita leirikoulujen ja retkien järjestämiseen (Sivistyslautakunta

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS OPISKELIJA TUUTORIN OPAS Inka Hiltunen (toim.), Maria Sipilä & Päivi Saari Opiskelijatuutorin opas Sisällys TERVETULOA OPISKELIJATUUTORIKSI 7 ROTKON TUUTORI 8 OPISKELIJATUUTOROINNIN TARKOITUS 9 OPINTOJAKSON

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report

Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report EU Return Fund Euroopan Paluurahasto Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen Suomessa -hankkeen raportti on tuotettu

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelman taustaa 3 2 Varhaiskasvatuksen riskit ja vaaratilanteet sekä niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot