SEUTUPROVE-TOIMINTAMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUTUPROVE-TOIMINTAMALLI"

Transkriptio

1 SEUTUPROVE-TOIMINTAMALLI

2 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 2

3 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 3

4 YHTEENVETO HANKKEEN KESKEISISTÄ KEHITYSEHDOTUKSISTA 1/4 Seutuprove-toimintamallin tavoitteena on aluekehitystoiminnan yrityslähtöisyys, seudullinen työnjako ja koordinaatio. Kukin seudun kehittämisorganisaatioista vastaa tietystä aluekehittämisen osa-alueesta. Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy vastaa yrittäjyyteen kannustamisesta SSYP Kehitys Oy vastaa yritystoiminnan dynaamisesta kehittämisestä Kehittämisyhtiö Witas Oy vastaa innovaatioista ja verkostoista sekä hyvinvointialasta voimavarana Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus POKE vastaa osaamisen kehittämisen uusista toimintamalleista Normaalit yrityspalvelut tuotetaan jatkossakin lähipalveluna kunkin kehitysyhtiön toimesta. Seutuprove-toimintamalli koostuu kolmesta kokonaisuudesta: ennakointi, hankevalinta, hankeohjaus ja seuranta. Kullakin osakokonaisuudella on omistaja/koordinaattori joka vastaa toimintamallin toimeenpanosta. 4

5 YHTEENVETO HANKKEEN KESKEISISTÄ KEHITYSEHDOTUKSISTA 2/4 Ennakointi Ennakoinnille perustetaan koordinaatioryhmä, joka kokoontuu kahdesti vuodessa ja valmistelee seutujohtoryhmälle esityksen Koordinaatioryhmä koostuu Keski-Suomen liiton, ELY-keskuksen ja kehitysyhtiöiden edustajista. SSYP toimii koordinaatioryhmän seudullisena kokoonkutsujana vuonna Kokoonkutsuja vaihtuu vuosittain. Ennakoinnin paremmalla koordinaatiolla varmistetaan, että kehitystoiminta vastaa seudun ajankohtaisiin haasteisiin ja kerätty tieto välittyy päätöksentekoon 5

6 YHTEENVETO HANKKEEN KESKEISISTÄ KEHITYSEHDOTUKSISTA 3/4 Hankevalinta Kukin kehittämisorganisaatioista (SSYP, KS, WITAS ja POKE) vastaa kehittämishankkeiden tuottamisesta, karsimisesta ja valmistelusta omalla kehittämisalueellaan. Puolentoista kuukauden välein järjestetään kehittämisalueiden omistajien tapaaminen, jossa käsitellään valmisteilla olevia hanke-esityksiä seudullisen koordinaation ja tiedon välityksen parantamiseksi. Pyrkimyksenä on koordinaation ohella vahvistaa yhteisiä toimintamalleja kehittämisaihioiden tunnistamisessa, hankkeiden suunnittelussa ja ennakkoarvioinnissa. Seudulle perustetaan Peloton-ryhmä, jonka tehtävänä on: Tuoda uusia rohkeita esityksiä seutujohtoryhmälle Arvioida ja varmistaa hanke-esitysten yrityslähöisyyttä ja innovatiivisuutta Määritellä kehittämisen painopisteitä valittujen kehittämisalueiden sisällä Hankevalinnan Peloton-ryhmää koordinoi vaihtuva kokoonkutsuja (KS, SSYP, WITAS ja POKE). Ryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja siihen kuuluvat kehitysyhtiöt ja vaihtuvat yritysjäsenet eri toimialoilta. 6

7 YHTEENVETO HANKKEEN KESKEISISTÄ KEHITYSEHDOTUKSISTA 4/4 Hankeohjaus ja -seuranta Seutujohtoryhmä järjestää kerran vuodessa (alkuvuodesta) hankepäivän antaakseen seutuedustajistolle ja seudun luottamushenkilöille tilannekuvan hankkeiden keskeisistä toimenpiteistä ja tuloksista Kehittämisalueiden johtajat toimittavat kerran vuodessa seutujohtoryhmälle hankkeiden loppuraporttien pohjalta kehitysehdotukset sekä yhteenvedon käynnissä olevien hankkeiden etenemisestä. Seutuohjelman toteutumista seuraa ja arvioi seutuedustajisto. Ohjelmakauden aikana toteutetaan kahdesti itsearviointi ja ulkopuolinen arviointi (väli- ja loppuarviointi) 7

8 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 8

9 TAUSTA JA TAVOITE SEUTUPROVE-hankkeen tarkoituksena on kehittää aluekehittämiseen seudullinen toimintamalli. Kehitysyhtiöiden välillä tehdään seudullista työnjakoa; Kukin seudun toimija (KS,SSYP,WITAS,POKE) vastaa toimintamallissa tietystä aluekehittämisen osaalueesta. Normaalit yrityspalvelut tuotetaan jatkossakin lähipalveluna kunkin kehitysyhtiön toimesta. Toimintamallin keskiössä on kehittämishankkeiden valinnan ja ohjauksen toimintatavat sekä seudullisen asiakas- ja palvelutarpeiden ennakoinnin kehittäminen toiminnan yrityslähtöisyyden varmistamiseksi Toimintamallin lähtökohtana on mahdollistaa sekä suoraan yrityskentän tarpeista kumpuavien kehityshankkeiden käynnistämisen (alhaalta ylös) että aluekehittämisen pidemmän aikavälin tarpeita palvelevien strategisten hankkeiden toteuttamisen (ylhäältä alas) 9

10 SISÄLTÖ 1. Tausta ja tavoitteet 2. Nykytila-analyysi 3. Kehittämisalueet ja työnjako 4. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 5. Yhteenveto keskeisistä kehitysehdotuksista 6. Mallin toimeenpano 10

11 NYKYTILA-ANALYYSI Seutuprove-hankkeen alussa toteutettiin nykytila-analyysi, jossa selvitettiin yritysten ja seudun päättäjien näkemyksiä toimintaympäristön muutoksista, palvelutarpeista ja aluekehittämisen painopisteistä. YRITYSKENTÄN YDINVIESTIT Yritysten ja kasvuyritysten houkuttelemiseen pitäisi panostaa eikä kilpailla naapurikuntien kanssa Hankkeita ei tehdä yrityslähtöisesti, minkä vuoksi yritysten mielenkiinto on vähäistä niitä kohtaan Tulisi löytää uusia aluevaltauksia, sillä seutu tarjoaa sijoittajille nyt liian kapean toimialan Ammattitaitoisten työntekijöiden saaminen pitäisi turvata ja koulutustarjonnan tulisi vastata tulevaisuuden tarpeita Matkailuun tulisi panostaa, sillä vapaa-ajan palvelut ja luonto ovat hyviä vetovoimia Tarvetta löytyisi palvelukonsepteille, jotka kilpailukykyisiä sekä nopeudella että laadulla PÄÄTTÄJIEN YDINVIESTIT Kehitysyhtiöiden tulisi toimia verkostojen synnyttäjinä yrittäjien ja seudun toimijoiden keskuudessa Yrittäjien näkökulma pitäisi saada selkeämmin aluekehityshankkeisiin Pitäisi panostaa tuoteinnovaatiohankkeiden rahoituksen saamiseen Kehittämishankkeet tulisi valmistella seutujohtoryhmälle laadukkaammin Alukehittämisen ja seudullisen yhteistyön varmistamiseksi tulisi kaikille hankkeille ja kehitystyölle olla selkeät omistajat 11

12 NYKYTILA-ANALYYSIN JOHTOPÄÄTÖKSET SEUDULLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMISEKSI Teema Sisältö 1. Seudullinen hankevalmistelu 2. Kehitysyhtiöiden välinen koordinaatio 3. Palvelutarpeiden ennakointi ja asiakastarpeiden tunnistaminen Kehitysyhtiöiden yhteinen hankevalmistelu ja hankkeiden ennakkoarviointi Kehittämisen painopisteiden ja kriteerien määrittäminen Valintaprosessin selkiyttäminen Seutujohtoryhmän päätettäväksi valmistellumpia esityksiä Kehitysyhtiöiden välisen yhteistyön vuosikello; systemaattinen yhteistyön toimintatapa. Tapaamisten agenda, osallistujat, ja yhteistyöprosessien omistajat määritelty Palvelutarvekartoitus tulisi tehdä tiheämmällä aikavälillä koko seutukunnassa Yrittäjien näkökulman saaminen aluekehityshankkeisiin 4. Tiedon hallinta Yhteiset tiedonhallinnan rakenteet (tietopankki, mahdollisuus hyödyntää yhteistä tietopohjaa); Kevyimmillään voi tarkoittaa yhteistyöprosessien kehittämistä; syvimmillään yhteisiä tietokantoja 5. Yritysverkostojen kehittäminen Seudullinen yritysverkostojen rakentaminen ja kehittäminen Yrittäjäyhteisöjen vahvistaminen 6. Markkinointiyhteistyö Seudun ja kehitysyhtiöiden palveluiden yhteinen markkinointi Kevyimmillään voi tarkoittaa markkinoinnin koordinointia yhteistyössä; syvimmillään yhteistä markkinointibrändiä 12

13 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 13

14 KEHITTÄMISALUEET JA TYÖNJAKO Seutuprove-toimintamallin keskeisenä tavoitteena on aluekehitystoiminnan seudullinen työnjako ja koordinaatio. Kukin seudun kehittämisorgaanisaatioista vastaa tietystä aluekehittämisen osaalueesta. Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy vastaa yrittäjyyteen kannustamisesta SSYP Kehitys Oy vastaa yritystoiminnan dynaamisesta kehittämisestä Kehittämisyhtiö Witas Oy vastaa innovaatioista ja verkostoista sekä hyvinvointialasta voimavarana Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus POKE vastaa osaamisen kehittämisen uusista toimintamalleista Normaalit yrityspalvelut tuotetaan jatkossakin lähipalveluna kunkin kehitysyhtiön toimesta. 14

15 KEHITTÄMISALUEET JA VASTUUT Yrittäjyyteen kannustaminen (KS) Yrittäjäystävällisen toimintaympäristön kehittäminen Yrittäjyyteen aktivointi Liiketoimintasuunnittelu Alkavan yrityksen liiketoiminnan käynnistäminen Yritystoiminnan dynaaminen kehittäminen (SSYP) Liiketoiminnan kehittäminen Liiketoimintaosaamisen kehittäminen Kasvu ja kansainvälistyminen Omistajan- ja sukupolvenvaihdos Innovaatiot ja verkostot (WITAS) T&K toiminnan aktivointi Uusien Yritysverkostojen investointien kehittäminen houkuttelu Innovaatiorahoitus Uusien investointien Innovaatiorahoitus houkuttelu Osaamisen kehittämisen uudet toimintamallit (POKE) Tutkintoon johtava koulutus Yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen Oppilaitosten, yritysten ja muiden koulutustarjoajien välisen yhteistyön kehittäminen Hyvinvointiala voimavarana (WITAS) (Sosiaali-, terveys-, liikunta-, kulttuuri-, ja matkailupalvelut) Hyvinvointialan yrittäjyyden aktivointi Hyvinvointialan yritysyhteistyön kehittäminen Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittäminen 15

16 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 16

17 SEUTUPROVE-TOIMINTAMALLI Seutuprove-toimintamalli koostuu kolmesta kokonaisuudesta: Ennakointi Hankevalinta Hankeohjaus ja -seuranta Ennakointi Hankevalinta Hankeohjaus ja - seuranta Toimintamallissa on kuvattu kunkin osakokonaisuuden keskeinen sisältö, työnjako ja eri toimijoiden roolit kokonaisuudessa. Kullakin osakokonaisuudella on omistaja/koordinaattori joka vastaa toimintamallin toimeenpanosta. 17

18 SEUDULLINEN ALUEKEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 1/2 Seutuohjelma Seutuedustajisto Seutujohtoryhmä Johtopäätökset ja toimenpiteet Kehittämisteemojen määrittely Valinta Rahoituspäätös Seudun kehittämisorganisaatiot Yleinen ennakointitieto Ennakointitieto yrityskentän tarpeista Seudun tilannekuvan päivitys Kehittämisaihioiden tuottaminen Ideoiden karsinta ja valinta valmisteluun Päätöksenteon valmistelu Yritykset ja muut yhteisöt Tarpeet ja kehityksen haasteet Hankeideat Osallistuminen arviointiin 18

19 SEUDULLINEN ALUEKEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 2/2 Seutuedustajisto Arvio seutuohjelman toteutumisesta Hankepäivät Seutujohtoryhmä Projektisuunnitelma Tilanneraportit Väliraportit Hankkeen arviointi ja päätös jatkotoimista Kehittämishankkeen toteutus Kehittämisyhtiöt Suunnittelu Resurssienhallinta Viestintä ja markkinointi Sidosryhmäyhteistyö Taloudellinen kontrollointi Riskenhallinta Raportointi Hyötyjen varmistaminen Loppuraportointi ja ehdotus jatkotoimista Yritykset Kehittämistoiminta 19

20 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 20

21 ENNAKOINNIN TOIMINTAMALLI Seutujohtoryhmä Johtopäätökset ja toimenpiteet 2 krt vuodessa päivitys Ennakoinnille* perustetaan koordinaatioryhmä, joka kokoontuu kahdesti vuodessa ja valmistelee seutujohtoryhmälle esityksen. Koordinaatioryhmä koostuu Keski-Suomen liiton, ELY-keskuksen ja kehitysyhtiöiden edustajista. KSL ja ELY Kehitysyhtiöt Yritykset Yleinen ennakointitieto Ennakointitieto yrityskentän tarpeista Tarpeet ja kehityksen haasteet 2 krt vuodessa päivitys Seudun tilannekuvan päivitys SSYP toimii koordinaatioryhmän seudullisena kokoonkutsujana vuonna Kokoonkutsuja vaihtuu vuosittain. Kukin kehitysyhtiö kerää tietoja yrityksiltä ja osaltaan varmistaa, että kerätty tieto välittyy päätöksentekoon. KSL ja ELY vastaavat yleisen ennakointititiedon tuottamisesta ja järjestävät alueelliset ennakointifoorumit. Tuotettu tieto on keskipitkän ja pitkän aikavälin tietoa yleisistä kehitysnäkymistä. Seutujohtoryhmä vastaa seudun kehittämispäivien järjestämisestä kerran 1-2 vuodessa, jossa luodaan yhteistä tulevaisuuskuvaa. Seutujohtoryhmä varmistaa, että tieto välittyy kuntiin päätöksenteon tueksi. 21 *Ennakoinnin määritelmä tässä yhteydessä: Ennakointi luotaa alueen kehityksen muutosvoimia sekä haasteita ja mahdollisuuksia.

22 ENNAKOINTI Prosessi Tehtävät Toteutustapa Vastuu Ennakointitietoa Yrityskentän tarpeista 1. Yrityshaastattelut yhteisesti sovittavalla tavalla 2. Yritysneuvojien yhteenvedot asiakkaiden tilanteesta 3. Uusimmat trendit ja tekniikat (Trends and Techs) seudulliset yhteistyötilaisuudet 1. Jatkuva (Digium/Yrinet) 2. 2 krt vuodessa ennen koordinaatiotapaamisia (lokakuu ja huhtikuu) 3. Tilaisuuksien järjestäminen eri toimialoille min 1-2 krt vuosi (pilotoidaan hankkeella) 1. Kehittämisyhtiöt 2. Kehittämisyhtiöt ja yritysneuvojat (projektipäälliköt osallistuvat keskusteluun) 1. toimialavastaavat kehitysyhtiöissä järjestävät (pilotoidaan hankkeella) Yleisen ennakointitiedon tuottaminen 1. Seudullinen tilastotuotanto ja yleiset kehitysnäkymät 2. Alueelliset ennakointifoorumit 3. Seudun kehittämispäivät 1. 2 krt vuodessa ennakoinnin koordinaatioryhmän kokouksiin 2. 2 krt vuodessa Marraskuussa ja toukokuussa 3. 1 krt vuodessa 1. Ennakoinnin koordinaatioryhmä määrittelee tarpeen ja KSL ja ELYtuottavat analyysit 2. KSL ja ELY järjestää 3. SV-johtoryhmän puheenjohtaja vastaa järjestämisestä Seudun tilannekuvan päivitys 1. Varmistetaan, että kerätty tieto välittyy päätöksentekoon ja sitä hyödynnetään suunnittelun ja päätöksenteon pohjana 2. Tilannetiedon kokoaminen ja analysointi seutujohtoryhmälle ja kunnille 3. Tilannekuvan jatkuva päivitys kehittämisalueiden omistajille 1. 2 krt vuodessa koordinaatioryhmän tapaaminen jossa tehdään yhteenveto kerätystä ennakointitiedota (huhtikuu ja lokakuu) tiedot alueelliseen kehitysnäkymään 2. Raportointi 2 krt vuodessa seutujohtoryhmälle (toukokuu ja marraskuu) ja kunnille 3. Kukin koordinaatioryhmän jäsen varmistaa jatkuvan viestinnän kehittämisalueille 1. Vastuullinen kehittämisyhtiö koordinoi tapaamiset ja Kehittämisyhtiöt, KSL ja ELY osallistuvat. Tieto viedään seutujohtoryhmälle hyväksyttäväksi. Seutujohtoryhmä hyväksyy. 2. Koordinaatioryhmä 3. Koordinaatioryhmä 22

23 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 23

24 HANKEVALINNAN TOIMINTAMALLI Seutuedustajisto Seutu-ohjelma Strategiset painopistee t Tarkisetaan tarpeen vaatiessa Valinta Perustuen ennakkoarviointiin Rahoitus-päätös Seutujohtoryhmä Kehittämisteemojen määrittely EU-ohjelmakausittain Päätöksenteon valmistelu Yrittäjyyteen kannustaminen Kehittämisalueiden vastuulliset KS SSYP Kehittämisaihioiden tuottaminen Ideoiden karsinta ja valinta valmisteluun Yritystoiminnan dynaaminen kehittäminen Ideoiden Kehittämisaihioiden karsinta ja valinta tuottaminen valmisteluun Päätöksenteon valmistelu Päätöksenteon valmistelu Peloton-ryhmä Vaihtuva kokoonkutsuja WITAS POKE Innovaatiot ja verkostot ja hyvinvointiala voimavarana Ideoiden Kehittämisaihioiden karsinta ja Päätöksenteon valinta valmistelu tuottaminen valmisteluun Osaamisen kehittämisen uudet toimintamallit Ideoiden Kehittämisaihioiden karsinta ja Päätöksenteon valinta valmistelu tuottaminen valmisteluun Kehittämisorganisaatiot + yritysjäsenet 2-4 krt vuodessa Toimitusjohtajien tapaaminen 1,5 kk välein Hankevalinnan keskeiset tehtävät ja roolit on avattu osa-alueittan seuraavilla sivuilla. 24

25 KEHITTÄMISALUEIDEN JOHTAMINEN Kukin kehittämisorganisaatioista (SSYP, KS, WITAS ja POKE) vastaa kehittämishankkeiden tuottamisesta, karsimisesta ja valmistelusta omalla kehittämisalueellaan. Tarkempaan valmisteluun valittavien hanke-ehdotusten arviointiin luodaan yhteinen kriteeristö. Puolentoista kuukauden välein järjestetään kehittämisalueiden omistajien tapaaminen, jossa käsitellään valmisteilla olevia hanke-esityksiä seudullisen koordinaation ja tiedon välityksen parantamiseksi. Pyrkimyksenä on koordinaation ohella vahvistaa yhteisiä toimintamalleja kehittämisaihioiden tunnistamisessa, hankkeiden suunnittelussa ja ennakkoarvioinnissa. Kehittämisalueiden johtajat arvioivat kehittämisalueidensa mukaiset hankeideat. 25

26 PELOTON-RYHMÄ SEULOJANA JA INNOVOIJANA Seudulle perustetaan Peloton-ryhmä, jonka tehtävänä on: Tuoda uusia rohkeita esityksiä seutujohtoryhmälle Arvioida ja varmistaa hanke-esitysten yrityslähöisyyttä ja innovatiivisuutta Määritellä kehittämisen painopisteitä valittujen kehittämisalueiden sisällä Hankevalinnan Peloton-ryhmää koordinoi vaihtuva kokoonkutsuja (KS, SSYP, WITAS ja POKE). Ryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja siihen kuuluvat kehittämsorganisaatiot ja vaihtuvat yritysjäsenet eri toimialoilta. 26

27 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 27

28 HANKEOHJAUKSEN JA SEURANNAN TOIMINTAMALLI Seutujohtoryhmä Kehittämishankkeen toteutus Hankepäivät Seutuedustajisto Prosessinomistajat Projektisuunnitelma Tilanneraportit Väliraportit Hankkeen arviointi ja päätös jatkotoimis ta Loppuraportointi ja ehdotus jatkotoimista Arvio seutuohjelman toteutumisesta Kehittämislaueiden johtajat huolehtivat, että seutujohtoryhmällä on ajantasainen tieto projektien etenemisestä. Kehittämisalueiden johtajat toimittavat loppuraporttien pohjalta kehitysehdotukset sekä yhteenvedon käynnissä olevien hankkeiden etenemisestä seutujohtoryhmälle kerran vuodessa. Seutujohtoryhmä järjestää kerran vuodessa (alkuvuodesta) hankepäivän antaakseen seutuedustajistolle ja seudun luottamushenkilöille tilannekuvan hankkeiden keskeisistä toimenpiteistä ja tuloksista. Hankkeen seurannasta vastaa kullekin hankkeelle nimetty ohjausryhmä. Yritykset Kehittämistoiminta Kehittämisalueiden omistajat informoivat olennaisista poikkeamista hankkeissa seutujohtoryhmää. Seutuohjelman toteutumista seuraa ja arvioi seutuedustajisto. Ohjelmakauden aikana toteutetaan kahdesti itsearviointi ja ulkopuolinen arviointi (väli- ja loppuarviointi). 28

29 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 29

30 MALLIN TOIMEENPANO 1/3 SeutuPROVE-toimintamalli tarkoittaa aktiivista omistajuuden ja vastuun ottoa kolmen kokonaisuuden osalta: ennakointi, hankevalinta sekä hankeohjaus ja - seuranta Hankeohjauksen ja seurannan toimintamalli vaatii kaikilta osapuolilta sitoutumista, sillä omistajuus jakautuu kehitysyhiöiden, POKE:n ja seutuedustajiston kesken. Erityistä huomiota tulee panostaa kehittämishankkeiden valinnan ja ohjauksen toimintatapoihin, jotta seudulle saadaan strategisesti merkittäviä hankkeita. SeutuPROVE-mallin käyttöönotto vaatii sekä avointa ja johdonmukaista viestintää eri seudullisten toimijoiden kesken että yhteisen tahtotilan löytämistä seudun kehittämiseksi. Tämä edellyttää aktiivista yhteydenpitoa kehittämisyhtiöiden, seutuedustajiston ja seutujohtoryhmän kesken sekä aktiivista viestintää kuntalaisten ja yrityskentän välillä. 30

31 MALLIN TOIMEENPANO 2/3 RISKIT Seudun toimijat (KS,SSYP,WITAS, POKE) eivät ota vastuuta aluekehittämisen toimintamallin osaalueista SeutuPROVE:n alueellinen toimintamalli ei siirry käytännön toiminnaksi vaan jää prosessikaavioksi Toimintamallia ei kehitetä ympäristön ja toimijoiden tarpeiden muuttuessa ja mallin avulla ei saavuteta haluttuja lopputuloksia Henkilöiden vaihtuessa ei uusia ihmisiä perehdytetä ja kannusteta toimintaan, vaan toimintamalli jää ainoastaan muutaman aktiivisen harteille Seutuohjelman arviointi toteutetaan ilman ennalta määriteltyjä arvioinnin kriteereitä MAHDOLLISUUDET Seudulle saadaan laajempia ja vaikuttavampia kehittämishankkeita, joissa yritykset ovat aktiivisesti mukana ja investoijat kiinnostuvat seudusta Seudun yritykset verkostoituvat keskenään ja panostavat tuotekehitykseen Yrittäjälähtöisyys näkyy vahvemmin myös seutujohtoryhmän ja edustajiston päätöksissä sekä seutuohjelman että kehittämisteemojen määrittelyssä Seutuohjelma toteutuu ja sen vaikutukset näkyvät yrityskentässä Seudun toimijat (KS,SSYP,WITAS,POKE) ottavat aktiivisen roolin ja vastuun aluekehittämisen toimintamallin viemisestä arjen työhön ja toimintamalli siirtyy osaksi totuttuja käytäntöjä ja rutiineja Seudun toimijat hyötyvät yhtenäisestä toimintamallista ja vievät tuotoksia myös omaan kehittämistyöhönsä 31

32 MALLIN TOIMEENPANO 3/3 Seuraavat askeleet seutujohtoryhmän kokous, jossa toimintamalli hyväksytään kehittämistyön pohjaksi. Kokouksen jälkeen seutujohtoryhmä lähettää mallin tiedoksi: Kehittämisyhtiöiden hallituksille Kuntien hallituksille Keski-Suomen Elyn ja Keski-Suomen liiton sekä hankeryhmän (EUrahoitus) valmistelevien viranhaltijoiden informointi kunnanjohtajien kokouksessa (vastuu: Jouko Räsänen) mennessä Peloton ryhmän kokoaminen ja informointi (Vastuu: Ari Piesala) toimintamallin esittely seutujohtoryhmälle ja edustajistolle Ensi vuonna seutojohtoryhmän jokaiselle agendalle SeutuPROVE:n toimeenpano 32

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen, Balentor Oy

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen, Balentor Oy Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen, Balentor Oy Toimeksianto Kevään kehitystyön tuotoksena syntyy yksinkertainen seuduittain sovellettavissa oleva seurantakokonaisuus,

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2011 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. www.länsi.fi/koko 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. KOORDINOINTI,

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintakertomus 2008 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot