SEUTUPROVE-TOIMINTAMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUTUPROVE-TOIMINTAMALLI"

Transkriptio

1 SEUTUPROVE-TOIMINTAMALLI

2 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 2

3 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 3

4 YHTEENVETO HANKKEEN KESKEISISTÄ KEHITYSEHDOTUKSISTA 1/4 Seutuprove-toimintamallin tavoitteena on aluekehitystoiminnan yrityslähtöisyys, seudullinen työnjako ja koordinaatio. Kukin seudun kehittämisorganisaatioista vastaa tietystä aluekehittämisen osa-alueesta. Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy vastaa yrittäjyyteen kannustamisesta SSYP Kehitys Oy vastaa yritystoiminnan dynaamisesta kehittämisestä Kehittämisyhtiö Witas Oy vastaa innovaatioista ja verkostoista sekä hyvinvointialasta voimavarana Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus POKE vastaa osaamisen kehittämisen uusista toimintamalleista Normaalit yrityspalvelut tuotetaan jatkossakin lähipalveluna kunkin kehitysyhtiön toimesta. Seutuprove-toimintamalli koostuu kolmesta kokonaisuudesta: ennakointi, hankevalinta, hankeohjaus ja seuranta. Kullakin osakokonaisuudella on omistaja/koordinaattori joka vastaa toimintamallin toimeenpanosta. 4

5 YHTEENVETO HANKKEEN KESKEISISTÄ KEHITYSEHDOTUKSISTA 2/4 Ennakointi Ennakoinnille perustetaan koordinaatioryhmä, joka kokoontuu kahdesti vuodessa ja valmistelee seutujohtoryhmälle esityksen Koordinaatioryhmä koostuu Keski-Suomen liiton, ELY-keskuksen ja kehitysyhtiöiden edustajista. SSYP toimii koordinaatioryhmän seudullisena kokoonkutsujana vuonna Kokoonkutsuja vaihtuu vuosittain. Ennakoinnin paremmalla koordinaatiolla varmistetaan, että kehitystoiminta vastaa seudun ajankohtaisiin haasteisiin ja kerätty tieto välittyy päätöksentekoon 5

6 YHTEENVETO HANKKEEN KESKEISISTÄ KEHITYSEHDOTUKSISTA 3/4 Hankevalinta Kukin kehittämisorganisaatioista (SSYP, KS, WITAS ja POKE) vastaa kehittämishankkeiden tuottamisesta, karsimisesta ja valmistelusta omalla kehittämisalueellaan. Puolentoista kuukauden välein järjestetään kehittämisalueiden omistajien tapaaminen, jossa käsitellään valmisteilla olevia hanke-esityksiä seudullisen koordinaation ja tiedon välityksen parantamiseksi. Pyrkimyksenä on koordinaation ohella vahvistaa yhteisiä toimintamalleja kehittämisaihioiden tunnistamisessa, hankkeiden suunnittelussa ja ennakkoarvioinnissa. Seudulle perustetaan Peloton-ryhmä, jonka tehtävänä on: Tuoda uusia rohkeita esityksiä seutujohtoryhmälle Arvioida ja varmistaa hanke-esitysten yrityslähöisyyttä ja innovatiivisuutta Määritellä kehittämisen painopisteitä valittujen kehittämisalueiden sisällä Hankevalinnan Peloton-ryhmää koordinoi vaihtuva kokoonkutsuja (KS, SSYP, WITAS ja POKE). Ryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja siihen kuuluvat kehitysyhtiöt ja vaihtuvat yritysjäsenet eri toimialoilta. 6

7 YHTEENVETO HANKKEEN KESKEISISTÄ KEHITYSEHDOTUKSISTA 4/4 Hankeohjaus ja -seuranta Seutujohtoryhmä järjestää kerran vuodessa (alkuvuodesta) hankepäivän antaakseen seutuedustajistolle ja seudun luottamushenkilöille tilannekuvan hankkeiden keskeisistä toimenpiteistä ja tuloksista Kehittämisalueiden johtajat toimittavat kerran vuodessa seutujohtoryhmälle hankkeiden loppuraporttien pohjalta kehitysehdotukset sekä yhteenvedon käynnissä olevien hankkeiden etenemisestä. Seutuohjelman toteutumista seuraa ja arvioi seutuedustajisto. Ohjelmakauden aikana toteutetaan kahdesti itsearviointi ja ulkopuolinen arviointi (väli- ja loppuarviointi) 7

8 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 8

9 TAUSTA JA TAVOITE SEUTUPROVE-hankkeen tarkoituksena on kehittää aluekehittämiseen seudullinen toimintamalli. Kehitysyhtiöiden välillä tehdään seudullista työnjakoa; Kukin seudun toimija (KS,SSYP,WITAS,POKE) vastaa toimintamallissa tietystä aluekehittämisen osaalueesta. Normaalit yrityspalvelut tuotetaan jatkossakin lähipalveluna kunkin kehitysyhtiön toimesta. Toimintamallin keskiössä on kehittämishankkeiden valinnan ja ohjauksen toimintatavat sekä seudullisen asiakas- ja palvelutarpeiden ennakoinnin kehittäminen toiminnan yrityslähtöisyyden varmistamiseksi Toimintamallin lähtökohtana on mahdollistaa sekä suoraan yrityskentän tarpeista kumpuavien kehityshankkeiden käynnistämisen (alhaalta ylös) että aluekehittämisen pidemmän aikavälin tarpeita palvelevien strategisten hankkeiden toteuttamisen (ylhäältä alas) 9

10 SISÄLTÖ 1. Tausta ja tavoitteet 2. Nykytila-analyysi 3. Kehittämisalueet ja työnjako 4. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 5. Yhteenveto keskeisistä kehitysehdotuksista 6. Mallin toimeenpano 10

11 NYKYTILA-ANALYYSI Seutuprove-hankkeen alussa toteutettiin nykytila-analyysi, jossa selvitettiin yritysten ja seudun päättäjien näkemyksiä toimintaympäristön muutoksista, palvelutarpeista ja aluekehittämisen painopisteistä. YRITYSKENTÄN YDINVIESTIT Yritysten ja kasvuyritysten houkuttelemiseen pitäisi panostaa eikä kilpailla naapurikuntien kanssa Hankkeita ei tehdä yrityslähtöisesti, minkä vuoksi yritysten mielenkiinto on vähäistä niitä kohtaan Tulisi löytää uusia aluevaltauksia, sillä seutu tarjoaa sijoittajille nyt liian kapean toimialan Ammattitaitoisten työntekijöiden saaminen pitäisi turvata ja koulutustarjonnan tulisi vastata tulevaisuuden tarpeita Matkailuun tulisi panostaa, sillä vapaa-ajan palvelut ja luonto ovat hyviä vetovoimia Tarvetta löytyisi palvelukonsepteille, jotka kilpailukykyisiä sekä nopeudella että laadulla PÄÄTTÄJIEN YDINVIESTIT Kehitysyhtiöiden tulisi toimia verkostojen synnyttäjinä yrittäjien ja seudun toimijoiden keskuudessa Yrittäjien näkökulma pitäisi saada selkeämmin aluekehityshankkeisiin Pitäisi panostaa tuoteinnovaatiohankkeiden rahoituksen saamiseen Kehittämishankkeet tulisi valmistella seutujohtoryhmälle laadukkaammin Alukehittämisen ja seudullisen yhteistyön varmistamiseksi tulisi kaikille hankkeille ja kehitystyölle olla selkeät omistajat 11

12 NYKYTILA-ANALYYSIN JOHTOPÄÄTÖKSET SEUDULLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMISEKSI Teema Sisältö 1. Seudullinen hankevalmistelu 2. Kehitysyhtiöiden välinen koordinaatio 3. Palvelutarpeiden ennakointi ja asiakastarpeiden tunnistaminen Kehitysyhtiöiden yhteinen hankevalmistelu ja hankkeiden ennakkoarviointi Kehittämisen painopisteiden ja kriteerien määrittäminen Valintaprosessin selkiyttäminen Seutujohtoryhmän päätettäväksi valmistellumpia esityksiä Kehitysyhtiöiden välisen yhteistyön vuosikello; systemaattinen yhteistyön toimintatapa. Tapaamisten agenda, osallistujat, ja yhteistyöprosessien omistajat määritelty Palvelutarvekartoitus tulisi tehdä tiheämmällä aikavälillä koko seutukunnassa Yrittäjien näkökulman saaminen aluekehityshankkeisiin 4. Tiedon hallinta Yhteiset tiedonhallinnan rakenteet (tietopankki, mahdollisuus hyödyntää yhteistä tietopohjaa); Kevyimmillään voi tarkoittaa yhteistyöprosessien kehittämistä; syvimmillään yhteisiä tietokantoja 5. Yritysverkostojen kehittäminen Seudullinen yritysverkostojen rakentaminen ja kehittäminen Yrittäjäyhteisöjen vahvistaminen 6. Markkinointiyhteistyö Seudun ja kehitysyhtiöiden palveluiden yhteinen markkinointi Kevyimmillään voi tarkoittaa markkinoinnin koordinointia yhteistyössä; syvimmillään yhteistä markkinointibrändiä 12

13 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 13

14 KEHITTÄMISALUEET JA TYÖNJAKO Seutuprove-toimintamallin keskeisenä tavoitteena on aluekehitystoiminnan seudullinen työnjako ja koordinaatio. Kukin seudun kehittämisorgaanisaatioista vastaa tietystä aluekehittämisen osaalueesta. Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy vastaa yrittäjyyteen kannustamisesta SSYP Kehitys Oy vastaa yritystoiminnan dynaamisesta kehittämisestä Kehittämisyhtiö Witas Oy vastaa innovaatioista ja verkostoista sekä hyvinvointialasta voimavarana Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus POKE vastaa osaamisen kehittämisen uusista toimintamalleista Normaalit yrityspalvelut tuotetaan jatkossakin lähipalveluna kunkin kehitysyhtiön toimesta. 14

15 KEHITTÄMISALUEET JA VASTUUT Yrittäjyyteen kannustaminen (KS) Yrittäjäystävällisen toimintaympäristön kehittäminen Yrittäjyyteen aktivointi Liiketoimintasuunnittelu Alkavan yrityksen liiketoiminnan käynnistäminen Yritystoiminnan dynaaminen kehittäminen (SSYP) Liiketoiminnan kehittäminen Liiketoimintaosaamisen kehittäminen Kasvu ja kansainvälistyminen Omistajan- ja sukupolvenvaihdos Innovaatiot ja verkostot (WITAS) T&K toiminnan aktivointi Uusien Yritysverkostojen investointien kehittäminen houkuttelu Innovaatiorahoitus Uusien investointien Innovaatiorahoitus houkuttelu Osaamisen kehittämisen uudet toimintamallit (POKE) Tutkintoon johtava koulutus Yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen Oppilaitosten, yritysten ja muiden koulutustarjoajien välisen yhteistyön kehittäminen Hyvinvointiala voimavarana (WITAS) (Sosiaali-, terveys-, liikunta-, kulttuuri-, ja matkailupalvelut) Hyvinvointialan yrittäjyyden aktivointi Hyvinvointialan yritysyhteistyön kehittäminen Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittäminen 15

16 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 16

17 SEUTUPROVE-TOIMINTAMALLI Seutuprove-toimintamalli koostuu kolmesta kokonaisuudesta: Ennakointi Hankevalinta Hankeohjaus ja -seuranta Ennakointi Hankevalinta Hankeohjaus ja - seuranta Toimintamallissa on kuvattu kunkin osakokonaisuuden keskeinen sisältö, työnjako ja eri toimijoiden roolit kokonaisuudessa. Kullakin osakokonaisuudella on omistaja/koordinaattori joka vastaa toimintamallin toimeenpanosta. 17

18 SEUDULLINEN ALUEKEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 1/2 Seutuohjelma Seutuedustajisto Seutujohtoryhmä Johtopäätökset ja toimenpiteet Kehittämisteemojen määrittely Valinta Rahoituspäätös Seudun kehittämisorganisaatiot Yleinen ennakointitieto Ennakointitieto yrityskentän tarpeista Seudun tilannekuvan päivitys Kehittämisaihioiden tuottaminen Ideoiden karsinta ja valinta valmisteluun Päätöksenteon valmistelu Yritykset ja muut yhteisöt Tarpeet ja kehityksen haasteet Hankeideat Osallistuminen arviointiin 18

19 SEUDULLINEN ALUEKEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 2/2 Seutuedustajisto Arvio seutuohjelman toteutumisesta Hankepäivät Seutujohtoryhmä Projektisuunnitelma Tilanneraportit Väliraportit Hankkeen arviointi ja päätös jatkotoimista Kehittämishankkeen toteutus Kehittämisyhtiöt Suunnittelu Resurssienhallinta Viestintä ja markkinointi Sidosryhmäyhteistyö Taloudellinen kontrollointi Riskenhallinta Raportointi Hyötyjen varmistaminen Loppuraportointi ja ehdotus jatkotoimista Yritykset Kehittämistoiminta 19

20 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 20

21 ENNAKOINNIN TOIMINTAMALLI Seutujohtoryhmä Johtopäätökset ja toimenpiteet 2 krt vuodessa päivitys Ennakoinnille* perustetaan koordinaatioryhmä, joka kokoontuu kahdesti vuodessa ja valmistelee seutujohtoryhmälle esityksen. Koordinaatioryhmä koostuu Keski-Suomen liiton, ELY-keskuksen ja kehitysyhtiöiden edustajista. KSL ja ELY Kehitysyhtiöt Yritykset Yleinen ennakointitieto Ennakointitieto yrityskentän tarpeista Tarpeet ja kehityksen haasteet 2 krt vuodessa päivitys Seudun tilannekuvan päivitys SSYP toimii koordinaatioryhmän seudullisena kokoonkutsujana vuonna Kokoonkutsuja vaihtuu vuosittain. Kukin kehitysyhtiö kerää tietoja yrityksiltä ja osaltaan varmistaa, että kerätty tieto välittyy päätöksentekoon. KSL ja ELY vastaavat yleisen ennakointititiedon tuottamisesta ja järjestävät alueelliset ennakointifoorumit. Tuotettu tieto on keskipitkän ja pitkän aikavälin tietoa yleisistä kehitysnäkymistä. Seutujohtoryhmä vastaa seudun kehittämispäivien järjestämisestä kerran 1-2 vuodessa, jossa luodaan yhteistä tulevaisuuskuvaa. Seutujohtoryhmä varmistaa, että tieto välittyy kuntiin päätöksenteon tueksi. 21 *Ennakoinnin määritelmä tässä yhteydessä: Ennakointi luotaa alueen kehityksen muutosvoimia sekä haasteita ja mahdollisuuksia.

22 ENNAKOINTI Prosessi Tehtävät Toteutustapa Vastuu Ennakointitietoa Yrityskentän tarpeista 1. Yrityshaastattelut yhteisesti sovittavalla tavalla 2. Yritysneuvojien yhteenvedot asiakkaiden tilanteesta 3. Uusimmat trendit ja tekniikat (Trends and Techs) seudulliset yhteistyötilaisuudet 1. Jatkuva (Digium/Yrinet) 2. 2 krt vuodessa ennen koordinaatiotapaamisia (lokakuu ja huhtikuu) 3. Tilaisuuksien järjestäminen eri toimialoille min 1-2 krt vuosi (pilotoidaan hankkeella) 1. Kehittämisyhtiöt 2. Kehittämisyhtiöt ja yritysneuvojat (projektipäälliköt osallistuvat keskusteluun) 1. toimialavastaavat kehitysyhtiöissä järjestävät (pilotoidaan hankkeella) Yleisen ennakointitiedon tuottaminen 1. Seudullinen tilastotuotanto ja yleiset kehitysnäkymät 2. Alueelliset ennakointifoorumit 3. Seudun kehittämispäivät 1. 2 krt vuodessa ennakoinnin koordinaatioryhmän kokouksiin 2. 2 krt vuodessa Marraskuussa ja toukokuussa 3. 1 krt vuodessa 1. Ennakoinnin koordinaatioryhmä määrittelee tarpeen ja KSL ja ELYtuottavat analyysit 2. KSL ja ELY järjestää 3. SV-johtoryhmän puheenjohtaja vastaa järjestämisestä Seudun tilannekuvan päivitys 1. Varmistetaan, että kerätty tieto välittyy päätöksentekoon ja sitä hyödynnetään suunnittelun ja päätöksenteon pohjana 2. Tilannetiedon kokoaminen ja analysointi seutujohtoryhmälle ja kunnille 3. Tilannekuvan jatkuva päivitys kehittämisalueiden omistajille 1. 2 krt vuodessa koordinaatioryhmän tapaaminen jossa tehdään yhteenveto kerätystä ennakointitiedota (huhtikuu ja lokakuu) tiedot alueelliseen kehitysnäkymään 2. Raportointi 2 krt vuodessa seutujohtoryhmälle (toukokuu ja marraskuu) ja kunnille 3. Kukin koordinaatioryhmän jäsen varmistaa jatkuvan viestinnän kehittämisalueille 1. Vastuullinen kehittämisyhtiö koordinoi tapaamiset ja Kehittämisyhtiöt, KSL ja ELY osallistuvat. Tieto viedään seutujohtoryhmälle hyväksyttäväksi. Seutujohtoryhmä hyväksyy. 2. Koordinaatioryhmä 3. Koordinaatioryhmä 22

23 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 23

24 HANKEVALINNAN TOIMINTAMALLI Seutuedustajisto Seutu-ohjelma Strategiset painopistee t Tarkisetaan tarpeen vaatiessa Valinta Perustuen ennakkoarviointiin Rahoitus-päätös Seutujohtoryhmä Kehittämisteemojen määrittely EU-ohjelmakausittain Päätöksenteon valmistelu Yrittäjyyteen kannustaminen Kehittämisalueiden vastuulliset KS SSYP Kehittämisaihioiden tuottaminen Ideoiden karsinta ja valinta valmisteluun Yritystoiminnan dynaaminen kehittäminen Ideoiden Kehittämisaihioiden karsinta ja valinta tuottaminen valmisteluun Päätöksenteon valmistelu Päätöksenteon valmistelu Peloton-ryhmä Vaihtuva kokoonkutsuja WITAS POKE Innovaatiot ja verkostot ja hyvinvointiala voimavarana Ideoiden Kehittämisaihioiden karsinta ja Päätöksenteon valinta valmistelu tuottaminen valmisteluun Osaamisen kehittämisen uudet toimintamallit Ideoiden Kehittämisaihioiden karsinta ja Päätöksenteon valinta valmistelu tuottaminen valmisteluun Kehittämisorganisaatiot + yritysjäsenet 2-4 krt vuodessa Toimitusjohtajien tapaaminen 1,5 kk välein Hankevalinnan keskeiset tehtävät ja roolit on avattu osa-alueittan seuraavilla sivuilla. 24

25 KEHITTÄMISALUEIDEN JOHTAMINEN Kukin kehittämisorganisaatioista (SSYP, KS, WITAS ja POKE) vastaa kehittämishankkeiden tuottamisesta, karsimisesta ja valmistelusta omalla kehittämisalueellaan. Tarkempaan valmisteluun valittavien hanke-ehdotusten arviointiin luodaan yhteinen kriteeristö. Puolentoista kuukauden välein järjestetään kehittämisalueiden omistajien tapaaminen, jossa käsitellään valmisteilla olevia hanke-esityksiä seudullisen koordinaation ja tiedon välityksen parantamiseksi. Pyrkimyksenä on koordinaation ohella vahvistaa yhteisiä toimintamalleja kehittämisaihioiden tunnistamisessa, hankkeiden suunnittelussa ja ennakkoarvioinnissa. Kehittämisalueiden johtajat arvioivat kehittämisalueidensa mukaiset hankeideat. 25

26 PELOTON-RYHMÄ SEULOJANA JA INNOVOIJANA Seudulle perustetaan Peloton-ryhmä, jonka tehtävänä on: Tuoda uusia rohkeita esityksiä seutujohtoryhmälle Arvioida ja varmistaa hanke-esitysten yrityslähöisyyttä ja innovatiivisuutta Määritellä kehittämisen painopisteitä valittujen kehittämisalueiden sisällä Hankevalinnan Peloton-ryhmää koordinoi vaihtuva kokoonkutsuja (KS, SSYP, WITAS ja POKE). Ryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja siihen kuuluvat kehittämsorganisaatiot ja vaihtuvat yritysjäsenet eri toimialoilta. 26

27 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 27

28 HANKEOHJAUKSEN JA SEURANNAN TOIMINTAMALLI Seutujohtoryhmä Kehittämishankkeen toteutus Hankepäivät Seutuedustajisto Prosessinomistajat Projektisuunnitelma Tilanneraportit Väliraportit Hankkeen arviointi ja päätös jatkotoimis ta Loppuraportointi ja ehdotus jatkotoimista Arvio seutuohjelman toteutumisesta Kehittämislaueiden johtajat huolehtivat, että seutujohtoryhmällä on ajantasainen tieto projektien etenemisestä. Kehittämisalueiden johtajat toimittavat loppuraporttien pohjalta kehitysehdotukset sekä yhteenvedon käynnissä olevien hankkeiden etenemisestä seutujohtoryhmälle kerran vuodessa. Seutujohtoryhmä järjestää kerran vuodessa (alkuvuodesta) hankepäivän antaakseen seutuedustajistolle ja seudun luottamushenkilöille tilannekuvan hankkeiden keskeisistä toimenpiteistä ja tuloksista. Hankkeen seurannasta vastaa kullekin hankkeelle nimetty ohjausryhmä. Yritykset Kehittämistoiminta Kehittämisalueiden omistajat informoivat olennaisista poikkeamista hankkeissa seutujohtoryhmää. Seutuohjelman toteutumista seuraa ja arvioi seutuedustajisto. Ohjelmakauden aikana toteutetaan kahdesti itsearviointi ja ulkopuolinen arviointi (väli- ja loppuarviointi). 28

29 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto hankkeen keskeisistä kehitysehdotuksista 2. Tausta ja tavoitteet 3. Nykytila-analyysi 4. Kehittämisalueet ja työnjako 5. Seudullinen aluekehityksen toimintamalli 1. Ennakointi 2. Hankevalinta 3. Hankeohjaus ja seuranta 6. Mallin toimeenpano 29

30 MALLIN TOIMEENPANO 1/3 SeutuPROVE-toimintamalli tarkoittaa aktiivista omistajuuden ja vastuun ottoa kolmen kokonaisuuden osalta: ennakointi, hankevalinta sekä hankeohjaus ja - seuranta Hankeohjauksen ja seurannan toimintamalli vaatii kaikilta osapuolilta sitoutumista, sillä omistajuus jakautuu kehitysyhiöiden, POKE:n ja seutuedustajiston kesken. Erityistä huomiota tulee panostaa kehittämishankkeiden valinnan ja ohjauksen toimintatapoihin, jotta seudulle saadaan strategisesti merkittäviä hankkeita. SeutuPROVE-mallin käyttöönotto vaatii sekä avointa ja johdonmukaista viestintää eri seudullisten toimijoiden kesken että yhteisen tahtotilan löytämistä seudun kehittämiseksi. Tämä edellyttää aktiivista yhteydenpitoa kehittämisyhtiöiden, seutuedustajiston ja seutujohtoryhmän kesken sekä aktiivista viestintää kuntalaisten ja yrityskentän välillä. 30

31 MALLIN TOIMEENPANO 2/3 RISKIT Seudun toimijat (KS,SSYP,WITAS, POKE) eivät ota vastuuta aluekehittämisen toimintamallin osaalueista SeutuPROVE:n alueellinen toimintamalli ei siirry käytännön toiminnaksi vaan jää prosessikaavioksi Toimintamallia ei kehitetä ympäristön ja toimijoiden tarpeiden muuttuessa ja mallin avulla ei saavuteta haluttuja lopputuloksia Henkilöiden vaihtuessa ei uusia ihmisiä perehdytetä ja kannusteta toimintaan, vaan toimintamalli jää ainoastaan muutaman aktiivisen harteille Seutuohjelman arviointi toteutetaan ilman ennalta määriteltyjä arvioinnin kriteereitä MAHDOLLISUUDET Seudulle saadaan laajempia ja vaikuttavampia kehittämishankkeita, joissa yritykset ovat aktiivisesti mukana ja investoijat kiinnostuvat seudusta Seudun yritykset verkostoituvat keskenään ja panostavat tuotekehitykseen Yrittäjälähtöisyys näkyy vahvemmin myös seutujohtoryhmän ja edustajiston päätöksissä sekä seutuohjelman että kehittämisteemojen määrittelyssä Seutuohjelma toteutuu ja sen vaikutukset näkyvät yrityskentässä Seudun toimijat (KS,SSYP,WITAS,POKE) ottavat aktiivisen roolin ja vastuun aluekehittämisen toimintamallin viemisestä arjen työhön ja toimintamalli siirtyy osaksi totuttuja käytäntöjä ja rutiineja Seudun toimijat hyötyvät yhtenäisestä toimintamallista ja vievät tuotoksia myös omaan kehittämistyöhönsä 31

32 MALLIN TOIMEENPANO 3/3 Seuraavat askeleet seutujohtoryhmän kokous, jossa toimintamalli hyväksytään kehittämistyön pohjaksi. Kokouksen jälkeen seutujohtoryhmä lähettää mallin tiedoksi: Kehittämisyhtiöiden hallituksille Kuntien hallituksille Keski-Suomen Elyn ja Keski-Suomen liiton sekä hankeryhmän (EUrahoitus) valmistelevien viranhaltijoiden informointi kunnanjohtajien kokouksessa (vastuu: Jouko Räsänen) mennessä Peloton ryhmän kokoaminen ja informointi (Vastuu: Ari Piesala) toimintamallin esittely seutujohtoryhmälle ja edustajistolle Ensi vuonna seutojohtoryhmän jokaiselle agendalle SeutuPROVE:n toimeenpano 32

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 2 Suomen MS liitto ry:n strategian toimeenpano ohjelma vuosille 2012 2014 Strategiakauden 2009 2014 tärkeimmät päämäärät: Vahvat jäsenyhdistykset

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI - STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 Matkailu maakunnan yksi strategisista elinkeinoista ja toiseksi suurin työllistäjä

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 Ilkka Eerola tuotemyyntipäällikkö Ami-säätiö, Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Yli 35 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

Kehittämisprosessi. Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012

Kehittämisprosessi. Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012 Kehittämisprosessi Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus Projektitoiminnan ulottuvuudet Johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 Lappi kasvavat elinkeinot Matkailu ja palvelut o Matkailukeskuksia: Levi, Luosto, Olos, Pallas, Pyhä,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kuntamarkkinat 11.9.2013 Sirpa projektipäällikkö TÄSTÄ ON KYSYMYS - Kompetenssit tänään: A B C... kunta- ja palvelurakenne Y ja Z ja? sukupolvi työurien jatkaminen

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

AVA MET SEUDULLISEN MENESTYKSEN YRITYSPALVELUN

AVA MET SEUDULLISEN MENESTYKSEN YRITYSPALVELUN SEUDULLISEN YRITYSPALVELUN MENESTYKSEN AVA MET TASAVERTAINEN VERKOSTO KUMPPANIEN TUNTEMUS SITOUTTAVA SOPIMUS LUOTTAMUS TOISEN OSAAMISEEN YHTEINEN VIESTINTÄ 1 HAASTE Seudulliset yrityspalvelut -konseptin

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen, Balentor Oy

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen, Balentor Oy Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen, Balentor Oy Toimeksianto Kevään kehitystyön tuotoksena syntyy yksinkertainen seuduittain sovellettavissa oleva seurantakokonaisuus,

Lisätiedot

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen FCG GRANT ADVISORS Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen Osaamista tarvitaan nyt jos koskaan EU ohjelmakaudella 2014 2020 suomalaisilla on kansallisella tasolla käytössä aiempaa vähemmän

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

SOTE III hankkeen projektisuunnitelma

SOTE III hankkeen projektisuunnitelma SOTE III hankkeen projektisuunnitelma Marjo Lindgren 25.8.2015 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Suunnitelman rakenne I. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus II. Sote III hankkeen keskeiset

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Toivottujen kehittämisteemojen jatkuminen LAPSEN ÄÄNESSÄ Osallisuuden edistäminen Ehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen Matalan kynnyksen toimintamallien kehittäminen

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421 Jäsenkunnat Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630 Väkiluku 35421 Seudullinen terveydenhuolto n. 580 työntekijää käyttötalous 57,7 milj. toimipisteet 5 kunnassa hajautetut lähipalvelut

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin palvelut

Työhyvinvoinnin palvelut Työhyvinvoinnin palvelut Tilanne ja suunnitelmat nyt Toiminta vuonna 2010 40-vuotisjuhlavuosi, hieno tilaisuus Taloudellinen tulos oli hyvä Toiminnallisesti kiireinen ja laadullisesti hyvä vuosi Koulutus

Lisätiedot

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli V-S liitto, Tammi 17.8.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 21.8.2012 1 Ennakoinnin toimijakartta Toimijakartoitus, J. Nieminen / ELY-keskus

Lisätiedot

PS Aikoo. Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli

PS Aikoo. Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli PS Aikoo Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli Tuomas Kylänpää Eurooppalaisen työvoimapolitiikan asiantuntija PS Aikoo -loppuseminaari 17.3.2015 Kuopio Oppilaitosten johtajat tukevat jo perustettuja

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA)

Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) Luonnontuotealan koordinaatiohanke Helsinki 5.10.2015, MMM Juha Rutanen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Seinäjoki Luonnontuoteala uudistuu:

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys:

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Pohjois-Savon EBC-hankkeen tausta Ympäristö- ja bioenergia-ala Pohjois- Savossa Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Kuinka saadaan perustettua uusia ympäristöalan yrityksiä ja miten jo

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VELI-PEKKA PÄIVÄNEN KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Keski-Suomen matkailuparlamentti 16.11.2010 1 KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KESKI-SUOMEN MATKAILUN KEHITTÄMINEN Matkailuparlamentti

Lisätiedot

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus Luova Suomi Creative Industries Finland Silja Suntola Luova talous ja kulttuuri Projektijohtaja alueiden voimana Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus VERKOSTO Tietoa ja

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Kärkitoimialat Maa- ja metsätalous, matkailu, metalli, mekaaninen puunjalostus

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 ITÄ-SUOMEN PUUPANEELI 24.1.2012. Erkki Salmirinne

Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 ITÄ-SUOMEN PUUPANEELI 24.1.2012. Erkki Salmirinne Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 ITÄ-SUOMEN PUUPANEELI 24.1.2012 Erkki Salmirinne Kainuun kuntien omistama maakunnallinen voittoa tavoittelematon elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MYYNNILLÄ MENESTYKSEEN BN Advisors Finland Oy Ilkka Ruuska Menestys - perustuu kasvuun? Kasvu - perustuu myyntiin? MENESTYVÄN LIIKETOIMINNAN VIITEKEHYS Kasvu

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko KOKO Länsi-Uusimaa Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla www.länsi.fi/koko Hyvinvointitoimialan kehittäminen Länsi-Uusimaa HALLINTO Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Toimitusjohtaja - Laskujen hyväksyminen

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

Kuntien tasa-arvofoorumi 27.-28.2011 Turku Sinikka Mikola

Kuntien tasa-arvofoorumi 27.-28.2011 Turku Sinikka Mikola Eurooppalainen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirja kuntien toiminnallisen tasa-arvon systemaattisen edistämisen välineenä - TASE - projekti Kuntien tasa-arvofoorumi 27.-28.2011 Turku Sinikka

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ. Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola

Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ. Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola Sivu 1 7.4.2015 Maaseutuverkoston tavoitteet 2014-2020 sidosryhmien osallistuminen maaseudun kehittämiseen lisääntyy maaseudun

Lisätiedot

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 25.3.2013 Kehittämispäällikkö Christina Hovi 1 Turun kaupunkiseudun MAL-aiesopimus Valtion

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro EU- ja kv-verkoston tapaaminen Kuntatalo 2.10.2013 Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki Mikä on projektimalli? Projektimalli on projektimuotoisen

Lisätiedot

Innovaatio ja osaaminen -verkosto

Innovaatio ja osaaminen -verkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto 4.5.2009 Yleistä verkostosta Innovaatio ja osaaminen verkoston toiminta on käynnistynyt vuoden 2005 alussa osana alue-keskusohjelmaa. Verkoston tavoitteena on systemaattisen

Lisätiedot

6.6.2013. Green ICT käsitteestä. Hankkeen yleisesittely 5.6.2013

6.6.2013. Green ICT käsitteestä. Hankkeen yleisesittely 5.6.2013 Hankkeen yleisesittely 5.6.2013 Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian käyttöä taloudellisesti,

Lisätiedot

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja edunvalvontatukea kaikilla yritystoiminnan osa alueilla koko

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

28.10.2013 Ari Hiltunen

28.10.2013 Ari Hiltunen 28.10.2013 Ari Hiltunen Kaupunginhallituksen kokous 28.10.2013 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Mitattavuus ja vaikuttavuus Välittömät vaikutukset eli mitä tehdään ja välilliset tulokset muiden toimijoiden

Lisätiedot