TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Björn Öhman piti hartauden. Kirkkoneuvoston lausunnot ja ehdotukset 21 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös Merkittiin. 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvoston esitys Ei muutoksenhakuoikeutta. Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kokous todettiin lailliseksi. 23 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvoston esitys Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 45 varsinaista jäsentä ja 15 varajäsentä eli yhteensä 60/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Lähteenmäki ja Göran Wikstedt. Ei muutoksenhakuoikeutta. 25 ARKKIHIIPPAKUNNAN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN KOKOONPANON TÄY- DENTÄMINEN Kirkkovaltuusto vahvisti IT-alueen johtokunnan jäsenistöön tulleet muutokset siten, että johtokunnan kokoonpano toimintakauden loppuun on seuraava: Rovastikuntien edustajat Kokemäki: Kalevi Lehtonen, varajäsen Johanna Kurppa Loimaa: Leena Välikangas, varajäsen Lasse Mäkelä Naantali: Kari Haakana, varajäsen Jukka Nurmi Paimio: Kalle Elonheimo, varajäsen Pirkko Koivusalo Pori: Eeva Uusimäki, varajäsen Erkki Ylikoski Rauma: Kirsi Rantala, varajäsen Anneli Järvinen Tuomio: Heikki Arikka, varajäsen Hannu Suihkonen Tyrvää: Irma Alanen, varajäsen Pekka Elomaa Vehmaa: Kari Penttinen, varajäsen Henna Ahtinen Merja Hannulan virkavapaan ajan

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys Toimipisteseurakuntien edustajat Pori: Veli-Pekka Koivisto, varajäsen Anita Savioja Rauma: Anitta Hietaniemi, varajäsen Marko Haapasaari Salo: Marjut Eriksson, varajäsen Kaarlo Launonen Turku ja Kaarina: Hannu Kallio, varajäsen Irma Hokka tietohallintopäällikkö esittää seuraavia uusia muutoksia kokoonpanoon: Kokemäen rovastikunnan varsinainen jäsen Kalevi Lehtonen on jäänyt eläkkeelle. Hänen tilalleen esitetään valittavaksi talouspäällikkö Hannu Toiviainen Säkylän seurakunnasta. Tyrvään rovastikunnan varajäsenenä on toiminut Kiikoisten seurakunnan talouspäällikkö Pekka Elomaa. Kiikoisten liityttyä Sastamalan kuntaan ja Tampereen it-alueelle tarvitaan uusi varajäsen. Tyrvään rovastikunnan varajäseneksi esitetään valittavaksi Lavian seurakunnan talouspäällikkö Mirjami Heiniluoma. Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä IT-alueen johtokunnan jäsenistön muutokset esityksen mukaisesti sekä vahvistaa johtokunnan kokoonpanon valtuuston toimikauden loppuun seuraavasti: Rovastikuntien edustajat Kokemäki: Hannu Toiviainen, varajäsen Johanna Kurppa Loimaa: Leena Välikangas, varajäsen Lasse Mäkelä Naantali: Kari Haakana, varajäsen Jukka Nurmi Paimio: Kalle Elonheimo, varajäsen Pirkko Koivusalo Pori: Eeva Uusimäki, varajäsen Erkki Ylikoski Rauma: Kirsi Rantala, varajäsen Anneli Järvinen Tuomio: Heikki Arikka, varajäsen Hannu Suihkonen Tyrvää: Irma Alanen, varajäsen Mirjami Heiniluoma Vehmaa: Kari Penttinen, varajäsen Henna Ahtinen Merja Hannulan virkavapaan ajan Toimipisteseurakuntien edustajat Pori: Veli-Pekka Koivisto, varajäsen Anita Savioja Rauma: Anitta Hietaniemi, varajäsen Marko Haapasaari Salo: Marjut Eriksson, varajäsen Kaarlo Launonen Turku ja Kaarina: Hannu Kallio, varajäsen Irma Hokka On muutoksenhakuoikeus Päätös Esitys hyväksyttiin.

4 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISTEN TYÖMUOTOJEN JA SIELUNHOITOTYÖN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖJEN MUUTOKSET Työnohjaajan viran lakkauttamisen johdosta tulee yhteisten työmuotojen ja sielunhoitotyön johtokunnan johtosäännöistä poistaa työnohjausta koskevat osuudet. Työnohjauksen koordinointi on liitetty uuden henkilöstöpäällikön virkatehtäviin virkaa perustettaessa ja otettu huomioon hallintoviraston johtosäännössä. Yhteisten työmuotojen johtosääntöön muutokset tulevat pykäliin 1, 2 ja 22. Työnohjaajan pätevyysvaatimuksia ja tehtäviä koskevat pykälät 36 ja 37 poistetaan. Yhteisen sielunhoitotyön johtokunnan johtosäännössä muutokset tulevat pykäliin 1 ja 4. Johtosääntöjen sivut, joihin tulee muutoksia, ovat liitteenä 1. Liitteessä muutoskohdat on merkitty tummennettuna tekstinä: Liite Korjausten jälkeen johtosäännöt kuuluvat seuraavasti: Liite Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto hyväksyy yhteisten työmuotojen ja yhteisen sielunhoitotyön johtokunnan johtosäännöt liitteen 2 mukaisina. On muutoksenhakuoikeus. Päätös Esitys hyväksyttiin. 27 TALOUSSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän nykyinen taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa Kirkkohallituksen yleiskirjeen 18/2004 mukaisin ohjeistuksin. Kirkkohallituksen edellisen ohjeistuksen jälkeen on tullut muutoksia mm. kirkkojärjestykseen, kirjanpitolakiin ja hankintalakiin. Sen vuoksi seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunta on valmistellut seurakunnille uuden taloussääntömallin, johon Kirkkohallituksen mallisääntötyöryhmä on ottanut kantaa. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudistetun seurakuntien taloussääntömallin, joka on ollut Kirkkohallituksen yleiskirjeen 39/2010 liitteenä.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan saaduksi ehdotuksen taloussäännön päivitykseksi ja pyysi siitä seurakuntaneuvostojen, kiinteistölautakunnan ja johtokuntien lausunnot mennessä. Lausuntoihin on tummennettu kohdat, joihin hallintovirasto vastaa. Lausunnot ja hallintoviraston vastaukset ovat seuraavat: Tuomiokirkkoseurakunta : Hallintoviraston vastaus: Esitetty taloussääntö antaa riittävät ohjeet seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan ja talouden suunnittelusta, talousarvion laatimisesta ja täytäntöönpanosta, omaisuuden hoidosta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, tilintarkastuksesta ja sisäisestä valvonnasta. Siinä on otettu huomioon viime vuosina lainsäädäntöön tulleet muutokset. Näin ollen esitys uudeksi taloussäännöksi on hyväksyttävä. Seurakuntaneuvosto kiinnittää kuitenkin huomiota :ssä 7 kuvattuun seurakunnan rahaliikenteeseen sekä pankkitilien ja luottokorttien käyttöön. Ongelmia on tullut esille erityisesti vapaaehtoisten kohdalla. Nykyinen ohjeistus on vapaaehtoisten kannalta epäselvä. Olisi hyvä ottaa käyttöön esim. ladattava pankkikortti, jota vapaaehtoinen voisi käyttää pieniin hankintoihin. Seurakuntaneuvosto toivoo käytäntöjen muotoutuvan joustavaksi ja vapaaehtoistoimintaa tukevaksi. Mikäli tämä edellyttää taloussääntöön otettavia lisäsäännöksiä, ne tulisi tässä yhteydessä ottaa huomioon. Tällä hetkellä eräissä seurakunnissa on jo käytössä myymäläkohtaiset ladattavat kortit, joilla esimerkiksi kerhonohjaajat käyvät tekemässä ostoksia kerhoonsa. Jokaisen ostoskerran kuitit he toimittavat työalan vastaavalle työntekijälle liitettäväksi sähköisessä laskunkiertojärjestelmässä arkistoituun latauslaskuun. Käytäntö ei vaadi merkintää taloussääntöön. Mikaelinseurakunta : Hallintoviraston vastaus: Mikaelin seurakuntaneuvosto kiinnittää huomiota siihen, että taloussäännössä (kirkkoneuvosto, , 346) seurakuntaneuvoston osuus yhtymän toiminta- ja taloussuunnittelussa tulee säätää niin kuin se kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä on määritelty. Seurakuntaneuvosto esittää, että taloussäännön kolmannen pykälän viidenteen kappaleeseen tehdään seuraava lisäys: Seurakuntayhtymän paikallisseurakunta muodostaa talousarviolukuna yhden liikkuma-alueen (sitovuustason). Seurakuntaneuvosto päättää seurakuntansa toiminnasta, tavoitteista ja määrärahansa käytöstä.

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Lisäys esitetään tehtäväksi kolmannen pykälän neljänteen kappaleeseen seuraavassa muodossa: Seurakunta muodostaa talousarviolukuna yhden liikkuma-alueen (sitovuustason) ja seurakuntaneuvosto päättää seurakuntansa toiminnasta, tavoitteista ja määrärahansa käytöstä. Martinseurakunta : Seurakuntaneuvosto toteaa seurakuntayhtymän taloussääntöä koskevasta esityksestä lausuntonaan seuraavaa: Käsitteiden horjuvuus: Taloussääntömallissa (Kirkkohallituksen yleiskirje 39/ 2010) todetaan, että jokaisen seurakuntatalouden tulee käyttää oikeita nimikkeitä omassa taloussäännössään. Uudistetun taloussäännön ensimmäisessä pykälässä todetaan: Tässä taloussäännössä käytetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä nimitystä seurakuntayhtymä, yhteisestä kirkkovaltuustosta nimitystä kirkkovaltuusto sekä yhteisestä kirkkoneuvostosta nimitystä kirkkoneuvosto. Tämän taloussäännön määräyksiä sovelletaan seurakuntayhtymään kuuluviin seurakuntiin. Käsitteiden käyttö itse taloussäännössä horjuu. Horjunta alkaa jo yhteisen kirkkoneuvoston asiaan liittyvässä pöytäkirjatekstissä, jossa todetaan, että taloussääntömallissa on pyritty kiinnittämään huomiota vain oleellisiin asioihin ja kirkkoneuvoston asemaa seurakunnan operatiivisena johtajana on korostettu. Mikäli kirkkoneuvosto tarkoittaa tässä yhteistä kirkkoneuvostoa, tulisi seurakunnan operatiivisen johtamisen si jasta puhua seurakuntayhtymän operatiivisesta johtamisesta. Itse taloussäännössä tulee korjata kohdat, joissa sanaa seurakunta käytetään silloin, kun itse asiassa tarkoitetaan seurakuntayhtymää. Seurakuntaneuvon asema: Taloussäännössä asioita tarkastellaan hyvin keskitetysti seurakuntayhtymän näkökulmasta. Kuitenkin jo alussa todetaan, että taloussäännön määräykset koskevat myös seurakuntayhtymään kuuluvia seurakuntia. Koska näin on, tulee taloussäännössä muistaa seurakuntaneuvoston rooli seurakunnan johdossa. Seurakuntaneuvostot tulisi mainita kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston rinnalla itsenäisinä toimijoina myös pykälissä 21 Raportointi ja 24 Tilastotiedot. Suurin puute ja epäjohdonmukaisuus taloussäännössä on, että seurakuntaneuvostot unohdetaan kokonaan kohdassa II 3 Talousarvio sekä toimintaja taloussuunnitelma. Asiasta todetaan, että kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus-

7 Yhteinen kirkkovaltuusto tasoista. Asiakohdan alla mainitaan mm. kirkkojärjestyksen kohdat 15:1-5 sekä kirkkohallituksen yleiskirje 23/2006. Kirkkojärjestyksen 15:1 kohdan selityksessä (4) sanotaan: Seurakuntayhtymässä seurakuntaneuvostot päättävät toiminnallisista tavoitteista ja jakavat seurakunnan käytettäväksi myönnetyn määrärahakehyksen tileittäin ja tehtäväalueittain sekä tekevät esityksen mahdollisista investointiosaan tulevista hankkeista yhteiselle kirkkoneuvostolle. Kirkkohallituksen yleiskirje 23/2006 toteaa saman: Seurakuntayhtymissä seurakuntaneuvosto hyväksyy paikallisseurakunnan toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahojen ja tuloarvioiden jaon. Edelleen samasta yleiskirjeestä: Seurakuntayhtymään kuuluvat paikallisseurakunnat ovat lain mukaan toiminnallisesti itsenäisiä. Talouden osalta ne ovat kuitenkin alisteisia seurakuntayhtymälle, ja yhteinen kirkkovaltuusto käyttää päätösvaltaa paikallisseurakuntien talouden osalta. Kirkkojärjestyksen määräys siitä, että kirkkovaltuusto hyväksyy toimintasuunnitelmat ja seurakunnan toiminnalliset tavoitteet, ei ole seurakuntayhtymien osalta täysin riidaton ja selkeä. Juridisesti toimintasuunnitelmien hyväksyminen seurakuntayhtymään kuuluvassa paikallisseurakunnassa on seurakuntaneuvoston eikä yhteisen kirkkovaltuuston tehtävä. Toiminta ja talous muodostavat seurakuntayhtymissä yhden kokonaisuuden. Toiminnan ja talouden yhteensovittamisen näkökulmasta on perusteltua, että yhteinen kirkkovaltuusto saa tiedoksi paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostojen hyväksymät toimintasuunnitelmat samassa yhteydessä, kuin se hyväksyy niiden talousarviot. Menettelytavoista on tarkoituksenmukaista sopia seurakuntayhtymien sisällä. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi siten, että seurakuntayhtymissä seurakuntaneuvostot hyväksyvät oman seurakuntansa toiminnalliset tavoitteet samassa yhteydessä, kuin ne tekevät omat toimintasuunnitelmansa ja talousarvioehdotuksensa. Seurakuntaneuvostojen hyväksymät olennaiset tavoitteet ja talousarvioehdotukset on suositeltavaa esitellä yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkovaltuusto voi merkitä ne tiedoksi samalla, kun se vahvistaa asianomaisen seurakunnan talousarvion. Hallintoviraston vastaus: Taloussäännöstä saa sen nykymuodossa käsityksen, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy myös seurakuntien toiminnalliset tavoitteet. Tämä ei ole kirkkolain, kirkkojärjestyksen eikä kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaista. 1) Kirkkoneuvoston pöytäkirjateksti taloussääntömallissa on pyritty kiinnittämään huomiota vain oleellisiin asioihin ja kirkkoneuvoston asemaa seurakunnan operatiivisena johtajana on korostettu on suora lainaus Kirkkohallituksen yleiskirjeestä. Siinä ei oteta kantaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien operatiiviseen johtamiseen.

8 Yhteinen kirkkovaltuusto ) Taloussäännön käsitteisiin esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset/lisäykset (muutettu/lisätty kohta alleviivattu): 1: Tässä taloussäännössä käytetään jäljempänä seuraavia käsitteitä: 1. seurakunta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään perussäännön mukaan kuuluvat seurakunnat 2. seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiset tehtävät ja hallinto, hautainhoitorahastot sekä muut erilliskirjanpidot 3. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä seurakunnat ja seurakuntayhtymä 2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden 3: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on 6: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän omaisuus Kirkkoneuvosto vastaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän omaisuuden Kirkkoneuvosto antaa ohjeen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän irtaimiston 7 otsikko: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rahaliikenne 7: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rahaliikenne hoidetaan Hallintovirasto ja siihen kuuluva taloustoimisto valvoo Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän menojen 13: Kirkkoneuvosto antaa ohjeet Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sijoitustoiminnasta. Kirkkovaltuusto päättää rahavarojen antamisesta lainaksi toiselle seurakuntataloudelle tai Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kokonaan... 14: Mikäli Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ottaa lainaan rahastoista, jotka ovat muodostuneet Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän haltuun Mikäli tällainen rahasto lainaa rahaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä, rahasto maksaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle käyvän

9 Yhteinen kirkkovaltuusto : Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjanpito 16: Kirjanpidon sisäisen laskennan tunnisteet tulee määritellä niin, että järjestelmä vastaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toiminnan Kirjanpidon on oltava siten eritelty, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän työntekijät 18: Investointimenoiksi luokitellaan perusparannusmenot sekä hankinnat ja hankeryhmät, joiden arvioitu euromäärä ylittää valtuuston päättämän aktivointirajan sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän oman 19: Kunkin erillisrahaston tilinpäätös sisältää oman, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tilinpäätöksestä Kunkin erillisrahaston taseen loppusummat merkitään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taseeseen Kunkin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yksikön... 22: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tilinpäätös 23: Kirjanpitoaineisto säilytetään kirjanpitolain ja asetuksen säännöksiä sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän arkistosäännön 25: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän myöntämistä 26: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hallinnon Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä asianmukaisesti... 27: Tilintarkastus järjestetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toimivasta Tilintarkastajalta ei edellytetä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvan

10 Yhteinen kirkkovaltuusto ) Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 23/2006 todetaan: Seurakuntayhtymään kuuluvat paikallisseurakunnat ovat lain mukaan toiminnallisesti itsenäisiä. Talouden osalta ne ovat kuitenkin alisteisia seurakuntayhtymälle, ja yhteinen kirkkovaltuusto käyttää päätösvaltaa paikallisseurakuntien talouden osalta. Taloussäännössä tarkastellaan asioita Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän näkökulmasta, koska paikallisseurakunnat ovat talouden osalta alisteisia seurakuntayhtymälle. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perussäännön 1 kuuluu seuraavasti: Seurakuntayhtymän seurakunnat, nimi ja kotipaikka Turun ja Kaarinan kaupunkien alueella olevat Turun tuomiokirkkoseurakunta, Turun Mikaelinseurakunta, Turun Martinseurakunta, Turun Katariinanseurakunta, Maarian seurakunta, Åbo svenska församling (Turun ruotsalainen seurakunta), Turun Henrikinseurakunta, Paattisten seurakunta, Kaarinan seurakunta ja Piikkiön seurakunta muodostavat seurakuntayhtymän. Seurakuntayhtymän nimi on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turku. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 23/2006 tarkoitettu käsite seurakuntayhtymä tarkoittaa tässä yhteydessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perussäännön 1 :ssä tarkoitettua käsitettä seurakuntayhtymä eikä päivitettävän taloussäännön 1 :ssä esitettyä taloussäännössä noudatettavaa käsitteistöä. 4) Pykälän 21 Raportointi ensimmäinen virke alkaa: Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille. Termi muut hallintoelimet kattaa seurakuntaneuvostot, johtokunnat, lautakunnat, toimikunnat sekä muut mahdolliset hallintoelimet eikä ole syytä niitä erikseen luetella. 5) Taloussäännön pykälä 24 Tilastotiedot koskee talouden tilastotietojen ilmoittamista ja siitä vastaa kirkkoneuvosto. 6) Pykälässä 1 todetaan, että tämän taloussäännön määräyksiä sovelletaan seurakuntayhtymässä ja siihen kuuluvissa seurakunnissa. Lisäksi pykälään on tehty tarkennus, jonka mukaan termi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tarkoittaa seurakuntia ja seurakuntayhtymää. Taloussäännön käsitteistöön ei erikseen esitetä lisättäväksi mainintoja paikallisseurakunnista, koska Kirkkohallituksen yleiskirjeen 23/2006 mukaan paikallisseurakunnat ovat talouden osalta alisteisia seurakuntayhtymälle. 7) 3 :n neljännen kappaleen loppuun esitetään tehtäväksi seuraava lisäys: Vahvistaessaan talousarvion kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seurakuntaneuvostojen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Katariinanseurakunta Ei lausuntoa. Maarian seurakunta : Maarian seurakuntaneuvosto toteaa, että taloussääntö antaa hyvän ohjeistuksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamista varten, joita yhteinen kirkkoneuvosto johtaa ja valvoo perussäännön edellyttämässä laajuudessa apunaan hallintovirasto. Taloussääntö on päivitetty vastaamaan voimaan tullutta lainsäädäntöä. Maarian seurakuntaneuvosto hyväksyy päivitetyn taloussäännön. Åbo svenska församling : Modellstadgan är gjord för enskilda församlingar /kyrkliga samfälligheter och bör därför omformuleras i enlighet med den grundstadga som gäller för Åbo och St. Karins kyrkliga samfällighet I grundstadgans 2 punkt 5. definieras de gemensamma verksamhetsformerna som samfälligheten sköter om. I den nya förslaget till ekonomistadga blir uppgiftsfördelningen oklar mellan gemensamma kyrkofullmäktige som bestämmer om helheten och beviljar medel åt församlingarna på basen av verksamhetsplanen och församlingsrådens uppgift enligt KL 15 kap.1-3 om kyrkoskatt och användande av tillgångar samt KO 15:1-5 om Budget samt ekonomi och verksamhetsplan. Oklarheten uppstår eftersom modellförslagets anvisning om hur beteckningarna gemensamt kyrkoråd och gemensamt fullmäktige skall tillämpas under 3 har flyttats till ett eget moment under 1 så att det t.ex. i 3 uppstår ett missförstånd kring gemensamma kyrkofullmäktiges och församlingsrådets uppgifter. Församlingsrådet har att uppgöra verksamhetsplan för församlingen samt att fördela de budgetmedel som gemensamma kyrkofullmäktige tilldelar. Det gemensamma kyrkofullmäktiget har att ta del av församlingarnas verksamhetsplan vid samma tillfälle som budgeten godkänns. Såsom föreslagits i kyrkostyrelsens anvisningar(23/2006) kan gemensamma kyrkofullmäktige anteckna dem till kännedom samtidigt som det fastställer budgeten. Suomennos kuuluu seuraavasti: Mallisääntö on laadittu yksittäisiä seurakuntia/seurakuntayhtymiä varten ja tulee muotoilla uudestaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä voimassa olevan perussäännön mukaiseksi. Perussäännön 2 kohdassa 5 määritellään ne yhteiset työmuodot, joista yhtymä huolehtii. Uudessa taloussääntöehdotuksessa työtehtävien jako kokonaisuudesta määräävän ja seurakunnille näiden laatimien toimintasuunnitelmien perusteella määrärahat myöntävän yhteisen kirkkovaltuuston sekä seurakuntaneuvosto-

12 Yhteinen kirkkovaltuusto Hallintoviraston vastaus: jen KL 15:1-3 mukaisen tehtävän välillä, on epäselvä kirkollisveron ja rahojen käytön suhteen sekä KJ 15:1-5 tarkoitetun talousarvion ja talouden ja toimintasuunnitelmien suhteen. Epäselvyys syntyy siitä, että malliehdotuksen ohjeet siitä, miten nimityksiä yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen valtuusto tulee soveltaa 3 kohdalla on siirretty omaksi momentikseen 1 alle siten, että esimerkiksi :ssä 3 aiheuttaa väärinkäsityksen yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston tehtävien välillä. Seurakuntaneuvoston on laadittava seurakunnan toimintasuunnitelma sekä jaettava yhteisen kirkkovaltuuston sille myöntämät talousarviorahat. Yhteinen kirkkovaltuusto tutustuu seurakuntien toimintasuunnitelmiin samanaikaisesti kun talousarvio hyväksytään. Kuten kirkkohallituksen ohjeissa (23/2006) ehdotetaan, voi yhteinen kirkkovaltuusto merkitä toimintasuunnitelmat tiedokseen samalla kun se vahvistaa talousarvion. Pykälässä 1 todetaan, että tämän taloussäännön määräyksiä sovelletaan seurakuntayhtymässä ja siihen kuuluvissa seurakunnissa. Lisäksi pykälään on tehty tarkennus, jonka mukaan termi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tarkoittaa seurakuntia ja seurakuntayhtymää. Taloussäännön käsitteistöön ei erikseen esitetä lisättäväksi mainintoja paikallisseurakunnista, koska Kirkkohallituksen yleiskirjeen 23/2006 mukaan paikallisseurakunnat ovat talouden osalta alisteisia seurakuntayhtymälle. 3 :n neljännen kappaleen loppuun esitetään tehtäväksi seuraava lisäys: Vahvistaessaan talousarvion kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seurakuntaneuvostojen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet. Henrikinseurakunta : Käsitteiden horjuvuus: Taloussääntömallissa (Kirkkohallituksen yleiskirje 39/ 2010) todetaan, että jokaisen seurakuntatalouden tulee käyttää oikeita nimikkeitä omassa taloussäännössään. Uudistetun taloussäännön ensimmäisessä pykälässä todetaan: Tässä taloussäännössä käytetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä nimitystä seurakuntayhtymä, yhteisestä kirkkovaltuustosta nimitystä kirkkovaltuusto sekä yhteisestä kirkkoneuvostosta nimitystä kirkkoneuvosto. Tämän taloussäännön määräyksiä sovelletaan seurakuntayhtymään kuuluviin seurakuntiin. Käsitteiden käyttö itse taloussäännössä horjuu. Horjunta alkaa jo yhteisen kirkkoneuvoston asiaan liittyvässä pöytäkirjatekstissä, jossa todetaan, että taloussääntömallissa on pyritty kiinnittämään huomiota vain oleellisiin asioihin ja kirkkoneuvoston asemaa seurakunnan operatiivisena johtajana

13 Yhteinen kirkkovaltuusto on korostettu. Mikäli kirkkoneuvosto tarkoittaa tässä yhteistä kirkkoneuvostoa, tulisi seurakunnan operatiivisen johtamisen sijasta puhua seurakuntayhtymän operatiivisesta johtamisesta. Itse taloussäännössä tulee korjata kohdat, joissa sanaa seurakunta käytetään silloin, kun itse asiassa tarkoitetaan seurakuntayhtymää. Seurakuntaneuvon asema: Taloussäännössä asioita tarkastellaan hyvin keskitetysti seurakuntayhtymän näkökulmasta. Kuitenkin jo alussa todetaan, että taloussäännön määräykset koskevat myös seurakuntayhtymään kuuluvia seurakuntia. Koska näin on, tulee taloussäännössä muistaa seurakuntaneuvoston rooli seurakunnan johdossa. Seurakuntaneuvostot tulisi mainita kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston rinnalla itsenäisinä toimijoina myös pykälissä 21 Raportointi ja 24 Tilastotiedot. Suurin puute ja epäjohdonmukaisuus taloussäännössä on, että seurakuntaneuvostot unohdetaan kokonaan kohdassa II 3 Talousarvio sekä toimintaja taloussuunnitelma. Asiasta todetaan, että kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Asiakohdan alla mainitaan mm. kirkkojärjestyksen kohdat 15:1-5 sekä kirkkohallituksen yleiskirje 23/2006. Kirkkojärjestyksen 15:1 kohdan selityksessä (4) sanotaan: Seurakuntayhtymässä seurakuntaneuvostot päättävät toiminnallisista tavoitteista ja jakavat seurakunnan käytettäväksi myönnetyn määrärahakehyksen tileittäin ja tehtäväalueittain sekä tekevät esityksen mahdollisista investointiosaan tulevista hankkeista yhteiselle kirkkoneuvostolle. Kirkkohallituksen yleiskirje 23/2006 toteaa saman: Seurakuntayhtymissä seurakuntaneuvosto hyväksyy paikallisseurakunnan toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahojen ja tuloarvioiden jaon. Edelleen samasta yleiskirjeestä: Seurakuntayhtymään kuuluvat paikallisseurakunnat ovat lain mukaan toiminnallisesti itsenäisiä. Talouden osalta ne ovat kuitenkin alisteisia seurakuntayhtymälle, ja yhteinen kirkkovaltuusto käyttää päätösvaltaa paikallisseurakuntien talouden osalta. Kirkkojärjestyksen määräys siitä, että kirkkovaltuusto hyväksyy toimintasuunnitelmat ja seurakunnan toiminnalliset tavoitteet, ei ole seurakuntayhtymien osalta täysin riidaton ja selkeä. Juridisesti toimintasuunnitelmien hyväksyminen seurakuntayhtymään kuuluvassa paikallisseurakunnassa on seurakuntaneuvoston eikä yhteisen kirkkovaltuuston tehtävä. Toiminta ja talous muodostavat seurakuntayhtymissä yhden kokonaisuuden. Toiminnan ja talouden yhteensovittamisen näkökulmasta on perusteltua, että yhteinen kirkkovaltuusto saa tiedoksi paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostojen hyväksymät toimintasuunnitelmat samassa yhteydessä, kuin se hyväksyy niiden talousarviot. Menettelytavoista on tarkoituksenmukaista sopia seurakuntayhtymien sisällä. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi siten, että seurakuntayhtymissä

14 Yhteinen kirkkovaltuusto seurakuntaneuvostot hyväksyvät oman seurakuntansa toiminnalliset tavoitteet samassa yhteydessä, kuin ne tekevät omat toimintasuunnitelmansa ja talousarvioehdotuksensa. Seurakuntaneuvostojen hyväksymät olennaiset tavoitteet ja talousarvioehdotukset on suositeltavaa esitellä yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkovaltuusto voi merkitä ne tiedoksi samalla, kun se vahvistaa asianomaisen seurakunnan talousarvion. Hallintoviraston vastaus Taloussäännöstä saa sen nykymuodossa käsityksen, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy myös seurakuntien toiminnalliset tavoitteet. Tämä ei ole kirkkolain, kirkkojärjestyksen eikä kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaista. Henrikinseurakunnan lausunto on samansisältöinen kuin Martinseurakunnan lausunto. Sen vuoksi hallintoviraston vastauksena viitataan Martinseurakunnalle osoitettuun vastaukseen. Paattisten seurakunta : Hallintoviraston vastaus Taloussäännössä käytetään termejä epäselvästi erityisesti puhuttaessa seurakuntayhtymästä ja seurakunnasta. Esimerkiksi pykälässä 7 otsikossa puhutaan seurakunnan rahaliikenteestä, mutta tekstissä seurakuntayhtymän rahaliikenteestä. Asian esittelytekstissä todetaan, että " kirkkoneuvoston asemaan seurakunnan operatiivisena johtajana on korostettu". Yhteinen Kirkkoneuvosto ei kuitenkaan johda seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien toimintaa, vaan kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Tässä tapauksessa tulisi mainita, että kysymys on seurakuntayhtymän operatiivisesta johtamisesta. Taloussääntöehdotuksessa korostuu muutenkin seurakuntayhtymän rooli. Seurakuntaneuvostojen rooli pitäisi tulla esiin raportointia ja tilastotietoja koskevissa pykälissä sekä kohdassa II 3, jossa kerrotaan, että "kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta". Taloussääntö antaa vaikutelman, että kirkkovaltuusto päättäisi seurakunnan toiminnallisista tavoitteista. Kirkkojärjestyksen 15:1 kohdan selityksen mukaan kuitenkin seurakuntayhtymän seurakunnat päättävät toiminnallisista tavoitteista, jakavat määrärahat tehtäväalueittain ja tekevät esitykset investoinneista yhteiselle kirkkoneuvostolle. Seurakuntaneuvosto esittää, että taloussääntöesitystä korjataan näillä muutoksilla. 1) Pykälän 7 otsikko esitetään muutettavaksi muotoon Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rahaliikenne sekä pankkitilien ja luottokorttien käyttö

15 Yhteinen kirkkovaltuusto ) Kirkkoneuvoston pöytäkirjateksti taloussääntömallissa on pyritty kiinnittämään huomiota vain oleellisiin asioihin ja kirkkoneuvoston asemaa seurakunnan operatiivisena johtajana on korostettu on suora lainaus Kirkkohallituksen yleiskirjeestä. Siinä ei oteta kantaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien operatiiviseen johtamiseen. 3) Pykälässä 1 todetaan, että tämän taloussäännön määräyksiä sovelletaan seurakuntayhtymässä ja siihen kuuluvissa seurakunnissa. Lisäksi pykälään on tehty tarkennus, jonka mukaan termi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tarkoittaa seurakuntia ja seurakuntayhtymää. Taloussäännön käsitteistöön ei erikseen esitetä lisättäväksi mainintoja paikallisseurakunnista, koska Kirkkohallituksen yleiskirjeen 23/2006 mukaan paikallisseurakunnat ovat talouden osalta alisteisia seurakuntayhtymälle. 4) 3 :n neljännen kappaleen loppuun esitetään tehtäväksi seuraava lisäys: Vahvistaessaan talousarvion kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seurakuntaneuvostojen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet. Kaarinan seurakunta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on uudistanut seurakuntayhtymän taloussäännön. Kaarinan seurakuntaneuvosto kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: Käsitteiden horjuvuus: Taloussääntömallissa (Kirkkohallituksen yleiskirje 39/ 2010) todetaan, että jokaisen seurakuntatalouden tulee käyttää oikeita nimikkeitä omassa taloussäännössään. Uudistetun taloussäännön ensimmäisessä pykälässä todetaan: Tässä taloussäännössä käytetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä nimitystä seurakuntayhtymä, yhteisestä kirkkovaltuustosta nimitystä kirkkovaltuusto sekä yhteisestä kirkkoneuvostosta nimitystä kirkkoneuvosto. Tämän taloussäännön määräyksiä sovelletaan seurakuntayhtymään kuuluviin seurakuntiin. Käsitteiden käyttö itse taloussäännössä horjuu. Horjunta alkaa jo yhteisen kirkkoneuvoston asiaan liittyvässä pöytäkirjatekstissä, jossa todetaan, että taloussääntömallissa on pyritty kiinnittämään huomiota vain oleellisiin asioihin ja kirkkoneuvoston asemaa seurakunnan operatiivisena johtajana on korostettu. Mikäli kirkkoneuvosto tarkoittaa tässä yhteistä kirkkoneuvostoa, tulisi seurakunnan operatiivisen johtamisen sijasta puhua seurakuntayhtymän operatiivisesta johtamisesta. Itse taloussäännössä tulee korjata kohdat, joissa sanaa seurakunta käytetään silloin, kun itse asiassa tarkoitetaan seurakuntayhtymää. Seurakuntaneuvon asema:

16 Yhteinen kirkkovaltuusto Taloussäännössä asioita tarkastellaan hyvin keskitetysti seurakuntayhtymän näkökulmasta. Kuitenkin jo alussa todetaan, että taloussäännön määräykset koskevat myös seurakuntayhtymään kuuluvia seurakuntia. Koska näin on, tulee taloussäännössä muistaa seurakuntaneuvoston rooli seurakunnan johdossa. Seurakuntaneuvostot tulisi mainita kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston rinnalla itsenäisinä toimijoina myös pykälissä 21 Raportointi ja 24 Tilastotiedot. Suurin puute ja epäjohdonmukaisuus taloussäännössä on, että seurakuntaneuvostot unohdetaan kokonaan kohdassa II 3 Talousarvio sekä toimintaja taloussuunnitelma. Asiasta todetaan, että kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Asiakohdan alla mainitaan mm. kirkkojärjestyksen kohdat 15:1-5 sekä kirkkohallituksen yleiskirje 23/2006. Kirkkojärjestyksen 15:1 kohdan selityksessä (4) sanotaan: Seurakuntayhtymässä seurakuntaneuvostot päättävät toiminnallisista tavoitteista ja jakavat seurakunnan käytettäväksi myönnetyn määrärahakehyksen tileittäin ja tehtäväalueittain sekä tekevät esityksen mahdollisista investointiosaan tulevista hankkeista yhteiselle kirkkoneuvostolle. Kirkkohallituksen yleiskirje 23/2006 toteaa saman: Seurakuntayhtymissä seurakuntaneuvosto hyväksyy paikallisseurakunnan toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahojen ja tuloarvioiden jaon. Edelleen samasta yleiskirjeestä: Seurakuntayhtymään kuuluvat paikallisseurakunnat ovat lain mukaan toiminnallisesti itsenäisiä. Talouden osalta ne ovat kuitenkin alisteisia seurakuntayhtymälle, ja yhteinen kirkkovaltuusto käyttää päätösvaltaa paikallisseurakuntien talouden osalta. Kirkkojärjestyksen määräys siitä, että kirkkovaltuusto hyväksyy toimintasuunnitelmat ja seurakunnan toiminnalliset tavoitteet, ei ole seurakuntayhtymien osalta täysin riidaton ja selkeä. Juridisesti toimintasuunnitelmien hyväksyminen seurakuntayhtymään kuuluvassa paikallisseurakunnassa on seurakuntaneuvoston eikä yhteisen kirkkovaltuuston tehtävä. Toiminta ja talous muodostavat seurakuntayhtymissä yhden kokonaisuuden. Toiminnan ja talouden yhteensovittamisen näkökulmasta on perusteltua, että yhteinen kirkkovaltuusto saa tiedoksi paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostojen hyväksymät toimintasuunnitelmat samassa yhteydessä, kuin se hyväksyy niiden talousarviot. Menettelytavoista on tarkoituksenmukaista sopia seurakuntayhtymien sisällä. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi siten, että seurakuntayhtymissä seurakuntaneuvostot hyväksyvät oman seurakuntansa toiminnalliset tavoitteet samassa yhteydessä, kuin ne tekevät omat toimintasuunnitelmansa ja talousarvioehdotuksensa. Seurakuntaneuvostojen hyväksymät olennaiset tavoitteet ja talousarvioehdotukset on suositeltavaa esitellä yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkovaltuusto voi merkitä ne tiedoksi samalla, kun se vahvistaa asianomaisen seurakunnan talousarvion.

17 Yhteinen kirkkovaltuusto Hallintoviraston vastaus Taloussäännöstä saa sen nykymuodossa käsityksen, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy myös seurakuntien toiminnalliset tavoitteet. Tämä ei ole kirkkolain, kirkkojärjestyksen eikä kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaista. Kaarinan seurakunnan lausunto on samansisältöinen kuin Martinseurakunnan lausunto. Sen vuoksi hallintoviraston vastauksena viitataan Martinseurakunnalle osoitettuun vastaukseen. Piikkiön seurakunta : Taloussääntöön on tarkoitettu tehtäväksi tässä yhteydessä lähinnä lakimuutoksista johtuvat ajantasaistukset. Muutoksilla ei ole ollut tarkoitus muutoin muuttaa rakenteellisesti seurakuntien ja yhtymien toiminnallisia tai taloudellisia päätöksentekojärjestyksiä, jota lähinnä kirkkojärjestys säätelee. A/ Taloussäännön tulee olla Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukainen. Seurakunnilla on kirkkolain perusteella varsin vahva itsehallinto-oikeus, mikä yhtymäkäytännössäkin tarkoittaa sitä, että niiden tulee tehdä omaa toimintaansa koskevat päätökset. Seurakuntien ja yhtymän tason toimivallan jakoon liittyvät kohdat ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän uudessa taloussäännössä vajaat. B/ Taloussäännön tulee sopia yhteen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perussäännön kanssa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perussäännössä todetaan, että seurakunnalle lahjoitettu tai testamentilla annettu taikka seurakunnan lahjoitus- tai testamenttivaroin hankkima omaisuus pysyy seurakunnan omistuksessa ja että seurakunta itse päättää tämän omaisuuden käytöstä. Piikkiön seurakunta pitää tällaista asiantilaa lainmukaisena ja perusteltuna. Uuden taloussäännön perusteella rahastoja koskevasta päätöksenteosta saa toisenlaisen kuvan. Taloussääntö täytyy laatia niin, ettei se ole ristiriidassa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän nykyisen perussäännön kanssa tai taloussäännön hyväksymisen yhteydessä on muutettava myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perussääntöä. Taloussäännön tavoitteena on edistää hyviä hallintotapoja ja hyvän kirjanpitotavan mukaista kirjanpitoa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä (KJ 15: 8, selitys.) Seurakuntayhtymän taloudenhoitoa ei voida erottaa sen muodostamien seurakuntien taloudenhoidosta ja sen perustavista säännöistä. Hyvä hallintotapa edellyttää toimivia käytäntöjä yhtymän sisäisten toimintojen solmukohdissa, se on sisäistä palvelua. Yhtymän omien perustavanlaatuisten säännösten valmistelu olisi syytä tehdä tiiviissä yhteistyössä eri yksiköitten, erityisesti kirkon juridisten ja toiminnallisten perusyksikköjen eli yhtymän seurakuntien kanssa.

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Hallintoviraston vastaus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäisen hallintokulttuurin ja toiminnallisten vastuitten selventämiseksi olisi tarpeen ryhtyä kehittämään selkeää hallinnon sisäistä sopimus- ja yhteistyökäytäntöä. 1) Pykälässä 2 todetaan seuraavaa: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamista johtaa ja valvoo kirkkoneuvosto perussäännön edellyttämässä laajuudessa ja sen apuna on hallintovirasto, jonka henkilöstön toimivalta ja vastuu on määritelty ohje- ja johtosäännöissä. Taloussääntö ei ota toimivallan jakoon kantaa. 2) Pykälä 20 Erityiskatteiset rahastot kuuluu seuraavasti: Omana talousyksikkönä hoidetuilla hautainhoito- ja muilla mahdollisilla rahastoilla tulee olla seurakuntaneuvoston tai kirkkoneuvoston hyväksymät säännöt. Kyseisessä pykälässä mainituilla erityiskatteisilla rahastoilla tarkoitetaan mm. lahjoituksena tai testamentilla saatua omaisuutta. 3) Pykälän 1 mukaan taloussäännössä määritellään ohjeistus toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon, tilinpäätökseen, tilintarkastukseen ja sisäiseen valvontaan. Kirkkohallituksen yleiskirjeen 23/2006 mukaan paikallisseurakunnat ovat talouden osalta alisteisia seurakuntayhtymälle. Pykälän 1 mukaan tämän taloussäännön määräyksiä sovelletaan seurakuntayhtymässä ja siihen kuuluvissa seurakunnissa. Lisäksi pykälään on tehty tarkennus, jonka mukaan termi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tarkoittaa seurakuntia ja seurakuntayhtymää. Diakoniatyön johtokunta : Hallintoviraston vastaus Lausuntonaan johtokunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa uudistettuun taloussääntöön. Johtokunta kuitenkin kiinnittää huomiota 7 kohdassa siihen kuka myöntää kirkkoherroille ja yksikköjen johtaville viranhaltijoille luottokortin käyttöoikeuden. Pykälään 7 esitetään tehtäväksi seuraava lisäys: Kirkkoherroilla ja yksikköjen johtavilla viranhaltijoilla on luottokortin käyttöoikeus asemavaltuutuksen perusteella. Kasvatusasiain johtokunta : Kasvatusasiain johtokunnalla ei ole esityksen johdosta huomautettavaa. Sielunhoitotyön johtokunta : Sielunhoitotyön johtokunnan toimialan kannalta ei mainittavaa.

19 Yhteinen kirkkovaltuusto Kiinteistölautakunta : Hallintoviraston vastaus 1. Taloussäännössä on oltava määräys luottokortin myöntäjästä. 2. Terminologiaa on vielä tarkistettava ainakin seuraavissa yhteyksissä: seurakuntayhtymä vai seurakuntatalous, kirkkovaltuusto vai yhteinen kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto vai yhteinen kirkkoneuvosto. 1) Pykälään 7 esitetään tehtäväksi seuraava lisäys: Kirkkoherroilla ja yksikköjen johtavilla viranhaltijoilla on luottokortin käyttöoikeus asemavaltuutuksen perusteella. 2) Esitykset terminologian tarkistamiseksi sisältyvät hallintoviraston vastauksiin Martinseurakunnalle ja ruotsalaiselle seurakunnalle. Pykälässä 1 selostetaan, että yhteisestä kirkkovaltuustosta käytetään nimitystä kirkkovaltuusto ja yhteisestä kirkkoneuvostosta nimitystä kirkkoneuvosto. Lausuntojen perusteella päivitetty taloussääntöehdotus on seuraava: Liite Kirkkoneuvoston esitys Muutetut kohdat on merkitty ehdotukseen punaisella fontilla. Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakuntayhtymän taloussääntöehdotuksen. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Päätös Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Huovinen kiinnitti huomiota siihen, että taloussäännön 3 :n 4 kappaleessa puhutaan seurakuntien toiminnallisten tavoitteiden merkitsemisestä tiedoksi. Kun tämä kohta saattaa olla kirkkojärjestyksen vastainen olisi hyvä palauttaa taloussääntö uuteen valmisteluun juridisen epäselvyyden välttämiseksi. Puheenjohtajan kysymykseen vastannut yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne mainitsi, että asiaa selvitetään jo muutenkin hallintojohtajan toimesta kirkkoherrainkokoukselle ja piti palauttamista perusteltuna. Kirkkovaltuuston jäsen Pia Lindell kannatti puheenjohtajan palautusesitystä. Päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun.

20 Yhteinen kirkkovaltuusto LAUSUNNOT KIINTEISTÖSTRATEGIASTA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ MAANKÄYTTÖ- SUUNNITELMASTA Kiinteistölautakunta sai valmiiksi kiinteistöstrategian ja alkuvuodesta 2012 hyväksyi sen kokouksessaan eteenpäin esitettäväksi. Kirkkoneuvosto merkitsi kiinteistöstrategian tiedokseen kokouksessaan Esitys ja päätös kuuluvat seuraavasti: Esitys Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen valmistuneen kiinteistöstrategian ja päättää pyytää siitä lausunnot seurakunnilta ja seurakuntayhtymän yksiköiltä mennessä. Edelleen kirkkoneuvosto päättää lähettää kiinteistöstrategian kirkkovaltuustolle kokoukseen , jossa käydään lähetekeskustelua vuoden 2013 talousarvion laadintaa varten. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää pyytää lausuntoa seurakunnilta mennessä, mistä tiloista ne voisivat luopua, ja jos on pakko luopua kaikista, niin missä järjestyksessä. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille sekä yhtymän muille yksiköille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvoston kokouksessa käsiteltiin seurakuntien ja yksiköiden lausuntoja. Esittelyteksti, esitys ja päätös kuuluvat seuraavasti: Diakoniatyön ja kasvatusasiain johtokunta sekä seurakunnat lukuun ottamatta Ruotsalaista seurakuntaa ovat antaneet lausuntonsa. Lausunnot kuuluvat seuraavasti: Liite Suurimmassa osassa lausunnoista pidettiin kiinteistöstrategian laatimista hyvänä ja tarpeellisena ja huolellisesti tehtynä. Kuitenkin Martin seurakunnan seurakuntaneuvosto moittii kiinteistöstrategian laadintaa. Sen mielestä strategia ei seiso kovin vankalla pohjalla ja moittii, että kiinteistölautakunta on ottanut linjaajan roolin, koska seurakuntayhtymän strategiaa ei ole hyväksytty. Kiinteistötoimisto ihmettelee Martin seurakuntaneuvoston näkemystä. Kiinteistölautakunta teki kiinteistöstrategian kirkkoneuvoston käskystä. Erilaisia osastrategioita on hyväksytty kirkkoneuvostossa eli mm. viestintästrategia, diakonisen avun antamisen ohjeet, Kaarinan seurakunnan strategia

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Järvenpään seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 29. päivänä toukokuuta 2012. I Yleisiä määräyksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Kirkkolain, kirkkojärjestyksen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä Keminmaan seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä syyskuuta 2004 I Yleisiä säännöksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Seurakunnan talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.200 141 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 10.11.200 klo 18.00-20.10 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot