Suomen Jazzliitto ry. TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE (tarkistettu ) TOIMINTA-AJATUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Jazzliitto ry. TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.-31.12.2009 (tarkistettu 24.5.2009) TOIMINTA-AJATUS"

Transkriptio

1 Suomen Jazzliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE (tarkistettu ) TOIMINTA-AJATUS Suomen Jazzliitto ry on suomalainen jazzmusiikin etujärjestö, jonka päätarkoitus on jazzin tradition vaaliminen ja elinvoimaisena säilyttäminen sekä kehittäminen Suomessa. Jazzliiton toiminta perustuu musiikilliseen laajaalaisuuteen ja koko jazzin kentän kokoavaan edustuksellisuuteen. Jazzliitto on 47 jäsenjärjestönsä kattoorganisaatio ja se toimii yhteistyössä muiden musiikin toimijoiden kanssa. Jazzliiton toimintaa sävyttävät seuraavat arvot: asiantuntijuus kansainvälisyys yhteisöllisyys TIEDOTUS- JA PALVELUTOIMINTA Jazzliitto toimii suomalaisen jazzmusiikin, niin sen toimijoiden kuin käyttäjienkin kotimaisena ja kansainvälisenä tietopankkina ja asiantuntijatahona. Vuoden 2009 alussa käyttöön otetun Jazzliiton uuden visuaalisen ilmeen myötä liiton kotisivujen käyttäjäystävällisyyttä, informatiivisuutta ja interaktiivisuutta parannetaan edelleen. Lisäksi lanseerattiin liiton toimittama sähköinen uutiskirje, joka on kaikkien alan harrastajien tilattavissa maksutta. Verkkomedian hyödyntämistä tehostetaan edelleen uusien käyttäjien, sekä alan ammattilaisten että yleisöjen, tavoittamiseksi ja palvelemiseksi. Kaikki Jazzliiton toimittama tiedotusmateriaali tehdään mahdollisuuksien mukaan sekä suomeksi että englanniksi, uutiskirje kuitenkin alkuvaiheessa vain suomeksi. Liitossa on aloitettu järjestelmällinen suomalaisten jazzlevyjen sekä liitossa jo olevan kuva- ja muun arkistomateriaalin luettelointi. Luettelot pyritään jatkossa saamaan osaksi liiton julkista palvelutoimintaa Internet-sivuille. Resurssien mukaan aloitetaan suomalaisia jazzmuusikoita sekä muita alan toimijoita esittelevän portaalin kokoaminen. Jazzliitto myös konsultoi jazzkonserttien ja -klubikonseptien järjestämiseen liittyvissä tuotannollisissa ja tiedotuksellisissa asioissa, sekä tuottaa tarvittaessa ohjelmapalveluja. Liiton toimintoja tehostetaan edelleen suhteessa yleiskuluihin ottamalla käyttöön uutta tekniikkaa ja työtapoja sekä kilpailuttamalla ostopalveluita. KIERTUETOIMINTA Jazzliiton tärkein toimintamuoto on koko Suomen kattava kiertuetoiminta. Vuoden 2009 aikana järjestetään 1

2 kymmenen kiertuetta, jotka sisältävät yhteensä noin 80 konserttia. Konserttien paikallisina järjestäjinä toimivat liiton jäsenyhdistykset sekä muut korkealuokkaiset konserttijärjestäjät, mm. yksityiset klubijärjestäjät sekä kaupunkien kulttuuritoimet. Vuonna 2009 on tavoitteena lanseerata kiertueiden yhteydessä myös klubikonsepti, joka käytännössä tarkoittaa soveltuvan live-kokoonpanon yhteydessä kiertävää DJ:tä. Keikkapäivistä (viikonloppu) ja keikkapaikoista (soveltuva klubitila) riippuen kiertuekonsertit rakennetaan kokonaisvaltaisiksi iltaklubeiksi DJ-setteineen. Kokeilua voidaan jatkaa syyskaudella 2009 yhden kiertueen yhteydessä, mikäli rahoitus järjestyy. Klubikonseptilla pyritään laajentamaan Jazzliiton kiertuekonserttien yleisöpohjaa ja siten edistämään suomalaisen jazzyleisön monipuolistumista erityisesti nuoren yleisöaineksen osalta. Kiertueille suunnitellaan myös aloitus-klubia. Aloitus-klubin ideana on toteuttaa Helsingissä kunkin kiertuekauden alussa korkeatasoinen ja kokonaisvaltainen klubi-ilta DJ-setteineen, jossa kaikki kyseisellä kaudella olevat kiertuekokoonpanot soittavat lyhyen showcase-keikan. Tarkoituksena on saada Yle tuottamaan klubista joko televisioon tai radioon puolivuosittainen ohjelmataltiointi, joka toimii paitsi kiertueiden markkinointimateriaalina, myös korvaamattoman tärkeänä arkistomateriaalina. Mikäli konsepti saadaan toimimaan, aloitus-klubin päivämäärät voidaan sisällyttää kiertuehakuun. Ensimmäisen kerran klubi voidaan, rahoituksesta ja yhteistyökumppaneista riippuen, toteuttaa tammikuussa Valtakunnallinen kiertuetoiminta turvaa ympärivuotisen jazzmusiikin tarjonnan monilla paikkakunnilla, joilla sitä ei muutoin olisi. Kiertueyhtyeet myydään keikkajärjestäjille subventoituun hintaan, joka mahdollistaa korkealaatuisen elävän musiikin tarjonnan maakunta-alueiden taloudellisten edellytysten puitteissa. Konserttitoiminnan mahdollistamisen ja aktivoinnin ohella kiertuetoiminnan tavoitteena on jazzmuusikoiden työllistäminen sekä keikkajärjestäjien käytännön konserttijärjestelyjen helpottaminen. Yhtyeiden mukana kiertää äänimies, liitolla on oma äänentoistolaitteisto ja keikkabussi. Jazzliitto koordinoi ja toteuttaa kiertueiden kokonaisjärjestelyt, mukaan lukien yleistiedotuksen ja markkinointimateriaalien valmistamisen, sekä vastaa näistä aiheutuvista kustannuksista. Jazzliitto palvelee jäsenyhdistyksiään myös kouluttamalla ja informoimalla keikkajärjestäjiä ajanmukaisista käytännöistä. Kiertueille valittavat yhtyeet edustavat laaja-alaisesti ja taiteellisesti korkealaatuisesti suomalaisen jazzmusiikin ammattikenttää. Myös kulttuurivaihtona toimivaa Vapaat Äänet yhteistyötä jatketaan kiertueiden puitteissa edelleen. MATKATUKI Jazzliiton matkatuella pyritään tasoittamaan eri puolilla Suomea toimivien konserttijärjestäjien toimintaedellytyksiä. Samalla lisätään kotimaisten ammattimaisesti toimivien yhtyeiden työtilaisuuksia. Matkatukea voidaan käyttää sekä kotimaisten että osaksi kansainvälisten yhtyeiden yksittäisiin konserttimatkoihin tai itsenäisesti järjestettyihin kiertueisiin Suomessa. Matkatuki tarkoittaa ensisijaisesti Jazzliiton leasingkeikkabussin käyttöoikeutta nimelliskorvausta vastaan, jäsenyhdistyksille bussia lainataan maksutta. Matkatukea voidaan myöntää suoraan liiton jäsenyhdistyksille korkeintaan 1,000. Matkatukea hakeakseen jäsenyhdistys toimittaa kirjallisen anomuksen Jazzliitolle, ja tukea voidaan maksaa harkinnanvaraisesti suhteessa toteutuneisiin matkakuluihin lipputositteita vastaan. Päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee toiminnanjohtaja. Jäsenyhdistyksillä on myös mahdollisuus pyytää tapahtumiinsa edullista majoitustarjousta Jazzliiton sopimuksen puitteissa Restelin hotelleista. Uutena matkatukimuotona otetaan käyttöön jäsenyhdistyksille konserttivierailuja varten järjestettävien yhteiskuljetusten tuki, joka on maksimissaan 200 /kerta (esim. pikkubussin vuokra, kuljetus lähikaupungin konserttitapahtumaan). VALTAKUNNALLISET JAZZPÄIVÄT Valtakunnalliset Jazzpäivät järjestetään vuonna 2009 marraskuussa Mikkelissä. Mikkeli Jazz vastaa Jazzpäivien ohjelmasta, Jazzliitto koordinoi ja suunnittelee Jazzpäivien tiedotusmateriaalien konseptin ja valtamediaan suuntautuvan tiedotuksen. Jazzpäivien aikana jaetaan Jazzliiton 42. Yrjö-palkinto. Yrjö-palkinto on Suomen Jazzliiton vuosittain 2

3 ansioituneelle suomalaiselle jazzmuusikolle myöntämä palkinto, jota pidetään yleisesti alansa arvostetuimpana kotimaisena tunnustuksena. Lisäksi Jazzpäivillä jaetaan Varjo-Yrjö -palkinto. Varjo-Yrjö on Yleisradion Jazzradion myöntämä palkinto sellaiselle suomalaisen jazzkentän henkilölle tai organisaatiolle, joka on toiminnallaan edesauttanut kotimaisen jazzkulttuurin olemassaoloa. Varjo-Yrjö jaetaan vuonna 2009 seitsemännen kerran. Molempien palkintojen julkisuusarvoa pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti Jazzpäivien tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Jatkossa tapahtuman imagoa lähdetään nostamaan nimensä mukaisesti valtakunnallisesti merkittäväksi jazztapahtumaksi. Vuoden 2009 aikana aloitetaan 2010 Seinäjoella järjestettävien Valtakunnallisten Jazzpäivien suunnittelu. Jazzliitto suunnittelee Jazzpäivien ohjelman yhdessä paikallisen tapahtumanjärjestäjän kanssa, ja kulujen jakamisesta sovitaan tapauskohtaisesti. Paikallisella tapahtumanjärjestäjällä on edelleen tärkeä rooli Jazzpäivien järjestelyissä, ja tapahtuman uudelleen brändääminen tuo jatkossa paikallisjärjestäjille myös aiempaa laajempaa näkyvyyttä. KOTIMAAN VIERAILUT Jazzliiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, tuottaja-tiedottaja sekä mahdollisuuksien mukaan myös hallituksen jäsenet vierailevat vuoden aikana jäsenyhdistyksissä ja niiden järjestämissä tapahtumissa. Vierailuilla tutustutaan jäsenyhdistysten toimintaan ja pyritään tapaamaan yhdistysten lisäksi muita paikallisia kulttuuritoimijoita sekä kulttuurihallinnon edustajia. Vierailujen tavoitteena on edistää jazzmusiikin asemaa paikallistason kulttuuripoliittisessa päätöksenteossa. Toiminnanjohtaja ja tuottaja auttavat jäsenyhdistyksiä myös kartoittamaan paikkakuntansa konsertinjärjestämismahdollisuuksia sekä tehostamaan tiedotusta ja markkinointia, tavoitteena konserttien ja tapahtumien yleisöpohjan laajentaminen. VAKA Valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuetoiminnan kehittämishanke Valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuetoiminnan pilottihanke VAKA käynnistyi marraskuussa Suomen Jazzliitto ry on kaksivuotisessa ESR-rahoitteisessa projektissa mukana asiantuntijaorganisaationa. Osallistumalla VAKA-hankkeeseen Jazzliitto toteuttaa tehtäväänsä alan asiantuntijatahona. Tarkoituksena on kehittää toimiva ja harkittu kiertue- ja klubitukimalli, jonka avulla voidaan järkevästi järjestää laadukkaiden ammattilaisyhtyeiden kiertueita eri puolilla Suomea. Hankkeella elävöitetään alueita ja tuetaan kansallista osaamista ja yritystoimintaa. Prosessissa hyödynnetään aiempaa kiertuetoiminnasta kertynyttä käytännön kokemusta, mm. Jazzliiton erityisosaamisen kautta. Hankkeen suunnittelutyön tuloksia on tarkoitus mallintaa konkreettisilla kiertueilla vuoden 2010 aikana. Mallia tullaan esittämään jatkossa valtiolle ja kunnille jatkuvan julkisen rahoituksen kanavaksi. HELSINGIN TOIMINTA Pääkaupungin konserttitoiminnan perusrahoitus tulee Helsingin kaupungilta saatavasta toiminta-avustuksesta. Lisäksi toimintaa toteutetaan kohdeavustuksilla ja yhteistyökumppanisopimusten avulla. Jazz-Espa 2009 Jazz-Espa festivaali juhlii 2009 kymmenvuotista taivaltaan. Vuoden mittavin Helsinki-projekti järjestetään Jazz-Espa tarjoaa heinäkuun arkipäivinä ilmaiskonsertteja, suunnitelmavuonna 20 kpl, Esplanadin lavalla ydinkeskustassa. Juhlavuoden kunniaksi Jazzliitto järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin Kulttuuriasiainkeskuksen kanssa ilmaistapahtuman Alppipuistossa Alppipuiston piknik-konsertin ohjelma rakennetaan monipuoliseksi koko päivän tapahtumaksi, joka laajalla skaalalla esittelee jazzkulttuurin ilmiöitä. Alppipuisto toimii Jazz-Espa - festivaalin juhlavuoden avajaistapahtumana. Espan lavan iltapäiväkonserttien lisäksi festivaalin ohjelmaan tulee iltaklubi, joka järjestetään ravintola Dubrovnikissa Klubilla esitetään livenä kolme suomalaisen jazzhistorian legendaarista levytystä, osin 3

4 alkuperäisten tekijöiden, osin nuoren polven huippumuusikoiden voimin. Kaksi historiaklubin esityksistä on myös osana Pori Jazzien ohjelmaa. Jazz-Espan esiintyvät yhtyeet valitsee hakemusten perusteella työryhmä, joka valinnoillaan pyrkii tuomaan esiin mahdollisimman monipuolisen ja edustavan kirjon suomalaisesta jazzmusiikista. Alppipuiston ja iltaklubin ohjelmakokonaisuuksien esiintyjät on valittu erikseen. Esiintyjät edustavat suomalaista jazzosaamista laajasti ja mukana on sekä alan konkareita että nuoria lupauksia. Jazz-Espan käytännön järjestelyt toteutetaan kokonaisuudessaan yhteistyössä Helsingin kaupungin Kulttuuriasiainkeskuksen ja Savoy-teatterin kanssa. Söndag Jazz Jazzliitto jatkaa yhteistyötään Söndag Jazz tapahtuman kanssa. Tapahtuma tuo mbarin terassille, Lasipalatsin takapihalle, pääasiassa suomalaisen nykyjazzin mielenkiintoisia liveyhtyeitä sekä elektronista jatsahtavaa djsoundia sunnuntaisin kesä-heinäkuun ajan. Jazzliitto tukee tapahtumaa lainaamalla sen käyttöön äänentoistolaitteet. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä dj Aleksi Myllykosken ja mbarin kanssa. Konsertteihin on vapaa pääsy. Töpseli klubi Töpseli klubi toimii sekä Helsingissä että Turussa. Töpseli-klubi yhdistää DJ:t ja live-artistit, tanssijatsin ja elektronisen mustan rytmimusiikin. Jazzliitto tukee klubin toimintaa maksamalla 1-3 Helsingissä vierailevan artistin palkkiot kaudessa. Töpseli-klubi on lanseerannut myös Etkot, joka tarkoittaa ennen klubisettiä olevaa laadukasta livejazz-konserttia samassa klubitilassa. Etkot voisivat jatkossa toimia yhtenä kiertuekonserttimahdollisuutena Turussa. Klubit toteutetaan yhteistyössä DJ-tuottajien Eero Löyttyjärven (DJ Untamo) ja Petri Luukkaisen (DJ Jatsipetsi) kanssa. Muu toiminta Jazzliitto osallistuu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa konserttien järjestämiseen pääkaupunkiseudulla. Uutena projektina Jazzliitto osallistui Rautatientorin Jääpuiston jazziltojen tuottamiseen. Liitto tarjosi yhteistyökumppanilleen (Image Match) asiantuntija- ja koordinointiapua ohjelmistosuunnittelussa. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA VIENTIPROJEKTIT Yleistä Suomalaisen jazzin vientiä organisoidaan, toteutetaan ja kehitetään yhdessä sekä kotimaisten toimijoiden että ulkomaisten yhteistyötahojen kanssa. Uusina avauksina Jazzliitto on mm. käynnistämässä kulttuurivaihtoa Viron ja Belgian jazzyhteisöjen kanssa. Kansainvälistä tiedotustoimintaa hoidetaan sekä itsenäisesti että tiiviissä yhteistyössä Suomalaisen Musiikin Tiedotuskeskuksen ja Music Export Finlandin kanssa. Europe Jazz Network (EJN) EJN-verkoston tavoitteena on edesauttaa kansainvälistä yhteistyötä eurooppalaisten jazztoimijoiden kesken. Verkostossa on 69 jäsentä 22 maasta. Keskinäisen verkottumisen lisäksi EJN ylläpitää yhteyksiä eurooppalaisiin kulttuurin ja politiikan laitoksiin. EU tukee verkoston toimintaa. Lisätietoja EJN:n toiminnasta löytyy osoitteesta 4

5 Suomen Jazzliitto toimii aktiivisena jäsenenä EJN:ssä ja eritoten sen Valtakunnalliset katto-organisaatiot alajaostossa. Jazzliiton jäsenyys Europe Jazz Networkissa mahdollistaa vuoden 2009 aikana osallistumisen Euroopan laajuiseen tutkimukseen jazzmusiikin tilasta, työllistävyydestä sekä taloudellisista vaikutuksista. Tutkimukseen tarvitaan myös suomalaisia tilastotietoja, joiden keräämisen liitto koordinoi osana toimintaansa. NordJazz Jazzliitto osallistuu aktiivisesti syksyllä 2007 perustetun Pohjoismaisen NordJazz Networkin kehittämiseen ja toimintaan. Verkostoa hallinnoidaan Tanskasta ja sitä rahoittaa Pohjoismainen kulttuurirahasto. Verkoston pyrkimyksenä on saada pysyvää kiertuetoimintaa ja muuta musiikillista yhteistyötä jäsenmaidensa kesken. NordJazzin tärkein toimintamuoto on VinterJazz kiertue. Pohjoismainen kiertue järjestettiin 2009 toista kertaa, konsertteja oli Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Ahvenanmaalla välisenä aikana yhteensä 6 kokoonpanoa eri pohjoismaista kiersi kunkin maan paikallisissa tapahtumissa ja klubeilla. Suomen ensimmäinen kiertue-edustaja oli Teemu Viinikainen Trio. Kiertueella kuultiin myös vuoden 2008 YNJCvoittajaa, islantilaista K Trioa. YNJC-voittajan ottamisella mukaan VinterJazz-kiertueelle pyritään vahvistamaan kilpailun merkitystä nuorten muusikoiden työuralla. YNJC Young Nordic Jazz Comets YNJC on Pohjoismainen yhtyekilpailu nuorille jazzmuusikoille. Jazzliitto järjestää ja koordinoi YNJC:n Suomen osakilpailun. Osakilpailun voittaja osallistuu syyskuussa 2009 pidettävään pohjoismaiseen finaaliin Oslossa, Norjassa. Kilpailua on järjestetty vuodesta 2000, ja alustavien suunnitelmien mukaisesti kilpailun finaali järjestettäisiin juhlavuonna 2010 Suomessa. YNJC kilpailun profiilia halutaan nostaa sekä nuorten muusikoiden että kohdeyleisöjen silmissä. Suomen osakilpailu järjestetään keväällä 2009 uudessa paikassa siten, että kilpailun ohjelma yhdistyy loppuillan ohjelmaan, ja tilaisuudesta tulee näin luonteva osa kokonaisvaltaista jazztapahtumaa. Kilpailu toteutetaan Jazzliiton yhteistyökumppanin Töpseli-klubin yhteydessä Helsingin, ravintola Bellyssä. Töpseli-klubin paikaksi viime vuosina vakiintuneessa Bellyssä järjestetään rytmimusiikkitapahtumien (myös jazz-) ohella myös mm. korkeatasoisia klassisen musiikin klubi-iltoja. Jazzliitto huolehtii kilpailun tuotannosta ja tiedotuksesta, sekä kehittää konseptia suunnitelmavuoden aikana kohti korkealuokkaista kansainvälistä tapahtumaa, joka herättää myös yleisön ja median huomion aiempaa laajemmin. Ranska Vapaat äänet yhteistyöprojektina toteutetaan vuonna 2009 ranskalais-suomalaisen Vincent Courtois Quartetin ja vuoden 2008 YNJC Suomen osakilpailuvoittajan, Elifantree trion yhteiskiertue, joka on osa Jazzliiton valtakunnallista kiertuetoimintaa. Vapaat äänet -kiertue toteutetaan yhteistuotantona Charles Gilin kanssa jo kahdettakymmenettä kertaa. Liiton tuottaja-tiedottaja vieraili kutsuttuna toimijana Le Mansin jazzfestivaaleilla Nives tutustui festivaalin toimintaan ja suomalaisten yhtyeiden mahdollisuuksiin konsertoida festivaalilla tulevina vuosina. Saksa Suomen Jazzliitto osallistui Jazzahead! messutapahtumaan Bremenissä Jazzahead! on tällä hetkellä ainoa vain jazzmusiikkiin keskittyvä verkostoitumis- ja messutapahtuma Euroopassa. Liitto osallistui Jazzahead! tapahtumaan näytteilleasettajana yhdessä Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen Fimicin kanssa. Suomen osastolla oli mukana myös muita suomalaisia jazztoimijoita. Vientitapahtuma on merkittävä suomalaisen jazzmusiikin promootiokanava, ja tarjoaa kansainvälisiä 5

6 verkostoitumismahdollisuuksia niin Jazzliitolle kuin muillekin tapahtumaan osallistuneille suomalaistoimijoille. Meksiko Jazzliitto toteutti maaliskuussa yhdessä Suomen Meksikon suurlähetystön kanssa Joonatan Rautio Trion esiintymismatkan Meksico Cityyn, Eurojazz-festivaalille. Kreikka Jazzliitto toteuttaa toukokussa yhdessä Suomen Kreikan suurlähetystön kanssa Kaisa Kulmala Trion esiintymismatkan Ateenaan, European Jazz Festival tapahtumaan. Jazzliiton toiminnanjohtaja matkustaa yhtyeen kanssa tutustumaan festivaaliin ja tapaamaan paikallisia toimijoita. Brasilia Jazzliitto toteuttaa marraskuussa Jaska Lukkarinen Trion esiintymismatkan Recife Jazz Festivalille, Brasiliaan. Viro Jazzliitto käynnistää syksyllä 2009 bändivaihdon Viron ja Suomen välillä yhteistyössä Viron Jazzliiton ja Rytmihäiriö-klubin kanssa. Syksyn aikana yksi Jazzliiton kiertuebändeistä vierailee Tallinnassa, ja yksi virolainen jazzyhtye vierailee Rytmihäiriö-klubilla Helsingissä. Jazzliitto kartoittaa rahoitusmahdollisuuksia toiminnan laajentamiseksi jatkossa. Yhteistyön käynnistämisestä sovittiin Jazzliiton toiminnanjohtajan vierailulla Tallinn Music Week tapahtumassa maaliskuussa. Tallinn Music Week on 2009 ensimmäistä kertaa järjestetty kansainvälinen ammattilaistapahtuma, johon paikalliset jazztoimijat olivat järjestäneet jazziin ja kansanmusiikkiin keskittyvän osuuden showcaseohjelmistoon. Belgia Jazzliitto toteuttaa yhteistyössä Suomen Belgian kulttuuri-instituutin kanssa suomalaisten yhtyeiden kiertueet Belgiassa syksyn aikana. Vastavuoroiselle toimintamuodolle etsitään mahdollisuuksia vuotta 2010 ajatellen. HENKILÖSTÖ Jazzliitossa työskentelee kaksi kuukausipalkattua työntekijää, toiminnanjohtaja ja tuottaja-tiedottaja. Kirjanpidon ja muun taloushallinnon hoitaa ostopalveluna Jarmo Lahti Tiliala Oy:stä. Yhdistyksen hallintoa hoidetaan luottamustoimisesti eikä tehtävien hoidosta makseta palkkioita. Liittoon voidaan tarvittaessa rekrytoida työharjoittelija. JÄSENYHDISTYKSET Suomen Jazzliitto ry toimii 47 jäsenjärjestönsä katto-organisaationa. Lista jäsenjärjestöistä on toimintasuunnitelman lopussa. Liiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään toukokuussa 2009 Helsingissä ja syyskokous marraskuussa Valtakunnallisten Jazzpäivien yhteydessä Mikkelissä. Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään ajankohtaisiin kulttuuripoliittisiin ja jazzin kentällä puhuttaviin aiheisiin 6

7 liittyvä seminaari ja jaetaan Andania-palkinto. TALOUS JA VARAINHANKINTA Suomen Jazzliitolle myönnettyjen toiminta-avustusten mukaisesti, yhdistyksen kokonaisbudjetti vuodelle 2009 on , josta Opetusministeriön avustuksen osuus on 61,6 % ( ). Vuonna 2008 vastaavat suunnitelmaluvut olivat ja 59,5%. Liikevaihto pysyy edellisvuoden tasolla. Maanlaajuinen esittävä toiminta eli kiertueet ja matkatuki muodostavat budjetista 50,7 % ( ) ja kansainvälinen toiminta 2,4 % ( ). Vuonna 2008 vastaavat suunnitelmaluvut olivat kiertuetoiminnassa 50,7% ( ) ja kansainvälisessä toiminnassa 6,9% ( ). Yhteensä avustusten osuus kokonaisbudjetista on n. 78,9%, toiminnallisten tuottojen ja varainhankinnan osuus n. 21,1%. Suomen Jazzliitto pyrkii ylläpitämään ja tehostamaan nykyisiä yritysyhteistyösopimuksiaan, sekä aktiivisesti etsimään uusia yhteistyökumppaneita mm. Jazz-Espan ja kiertuetoiminnan yhteyteen. In kind tyyppiset yhteistyösopimukset mahdollistavat merkittävällä tavalla erityisesti liiton kansainvälistä toimintaa. 7

8 SUOMEN JAZZLIITTO ry:n jäsenyhdistykset 47 kpl Toukokuu 2009 Aaho ry (Rovaniemi) Alandia Jazz rf (Maarianhamina) Classic Jazz ry (Helsinki) Espoo Big Band (Espoo) Harlem Jazz Club (Turku) Helsinki Jazz ry (Helsinki) Hämeenlinnan soitannollinen kerho ry (Hämeenlinna) IF för jazzmusik i Dalsbruk (Taalintehdas) Imatra Big Band Festival ry (Imatra) Jazz20 ry (Oulu) Jazzaboa ry (Turku) Jazzaimaa ry (Pieksämäki) Jazzkerho 76, Joensuu ry (Joensuu) Jazzmuusikot ry (Helsinki) Jazzoo rf (Pietarsaari) Jazzsiskot ry (Helsinki) Jyzz ry (Jyväskylä) Järvenpään Blues & Jazz Diggarit ry (Järvenpää) Kaamosjazz ry (Tankavaara) Kerava Jazz ry (Kerava) Korpo Jazz - Korppoon Jazz ry (Korppoo) Kotka Jazz ry (Kotka) Kuopio Jazz & Blues ry (Kuopio) Lappeenranta Jazz Club (Lappeenranta) Lapua Jazz ry (Lapua) Mikkeli Jazz ry (Mikkeli) Mänttä-Vilppula Jazz & Blues ry (Mänttä-Vilppula) Nu Music Kuopio ry (Kuopio) Olavin Jazz ry (Savonlinna) Pori Jazz 66 ry (Pori) Raisio Jazz ry (Raisio) Rajatsi ry (Raahe) Rauman jazzyhdistys JazzR ry (Rauma) Riverside Jazz ry (Tornio) Ruskaswing ry (Kemijärvi) Saijazz ry (Saija) Tamjazz ry (Tampere) Tampereen kaupunki (Tampere) Tatsi ry - Seinäjoen rytmimusiikin yhdistys ry (Seinäjoki) The Jazz Society of Pori (Pori) Toonika ry (Iisalmi) Turku Jazz ry (Turku) UMO (Helsinki) Vaasa Jazz Club (Vaasa) Ylistaron Kaukalonkylän Jazzkerho ry (Seinäjoki lähtien) Ylläs Soikoon ry (Äkäslompolo) Äänekoski Jazz ry (Äänekoski) 8

Suomen Jazzliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.-31.12.2009

Suomen Jazzliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.-31.12.2009 Suomen Jazzliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.-31.12.2009 TOIMINTA-AJATUS Suomen Jazzliitto ry on suomalainen jazzmusiikin etujärjestö, jonka päätarkoitus on jazzin tradition vaaliminen ja elinvoimaisena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.-31.12.2010

TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.-31.12.2010 TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.-31.12.2010 TOIMINTA-AJATUS Suomen Jazzliitto ry on suomalainen jazzmusiikin ja -kulttuurin etujärjestö, jonka päätehtäviä ovat alan asiantuntijaorganisaationa ja aktiivisena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.-31.12.2011

TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.-31.12.2011 TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.-31.12.2011 TOIMINTA-AJATUS Suomen Jazzliitto ry on suomalainen jazzmusiikin ja -kulttuurin etujärjestö, jonka päätehtäviä ovat alan asiantuntijaorganisaationa ja aktiivisena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.- 31.12.2012

TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.- 31.12.2012 LIITE 3 / SJL 27.5.2012 TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.- 31.12.2012 TOIMINTA- AJATUS Suomen Jazzliitto ry on suomalainen jazzmusiikin ja - kulttuurin etujärjestö, jonka päätehtäviä ovat alan asiantuntijaorganisaationa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 JOHDANTO Suomen Jazzliiton toimintavuosi 2009 oli vilkas sekä toiminnan määrän että toimintakulttuurin muutosten suhteen. Liitto sai toiminta-avustukseensa vain

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen

Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen Varamiespalvelu-Yhtiötel Vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju Yli 70 palvelualuetta Suomessa, Virossa,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2008

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2008 TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2008 JOHDANTO Suomen Jazzliiton toimintaa vuonna 2008 sävyttivät henkilöstönvaihdokset ja toiminnan kehittämistyö. Edellisvuonna hyväksytyn strategian tavoitteita ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011 TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011 JOHDANTO Jazzliiton vuoden 2011 toimintakaudella näkyivät uusien työntekijöiden ja uuden hallituksen puheenjohtajan tuoma uudenlainen osaaminen, laajat tuotantokokonaisuudet

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2012

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2012 TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2012 JOHDANTO Vuosi 2012 oli Jazzliitossa vahvasti tulevaisuuden tarkastelun aikaa. Liiton kehitystyötä jatkettiin itsenäisesti sekä osana Diges ry:n Yhdistysstrategia

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio

Lisätiedot

FINLAND FESTIVALS YLEISÖMÄÄRÄT 2009

FINLAND FESTIVALS YLEISÖMÄÄRÄT 2009 April Jazz Espoo 22.4. 26.4. 5 17 0 17 7 000 8 000 21 2 23 6 988 17 000 0 % -53 % Avantin Suvisoitto 22.6. 28.6. 7 12 4 16 3 000 3 600 10 5 15 3 000 4 500 0 % -20 % Baltic Jazz 3.7. 5.7. 3 17 5 22 4 110

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

AVUSTUKSET: VALTAKUNNALLISET KULTTUURITAPAHTUMAT

AVUSTUKSET: VALTAKUNNALLISET KULTTUURITAPAHTUMAT AVUSTUKSET: VALTAKUNNALLISET KULTTUURITAPAHTUMAT Tukea saavat tapahtumat ja yhteisöt vuonna Hakijan nimi Käyttötarkoitus PÄÄTÖS MK Aasia Helsingissä yhdistys ry Alvar Aalto Säätiö/Alvar Aalto Akatemia

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

SYKE Kaupunkikulttuurin kehittäminen Oulussa

SYKE Kaupunkikulttuurin kehittäminen Oulussa 1 8.9.2010 Oulun kaupunki Hallintokunta/ryhmä/tiimi Diasarjan otsikko SYKE Kaupunkikulttuurin kehittäminen Oulussa 8.9.2010 Kaupunkisuunnittelun seminaari Samu Forsblom 8.9.2010 Oulun kaupunki Hallintokunta/ryhmä/tiimi

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 18.10.2012 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 15.1.2010 TAMMIKUU 2.1. klo 11.00

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 26.10.2010 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 1.12.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT TAMMIKUU 2009 VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI 1 2 OP 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suonenjoki ralli - HRT Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K 12 13 14 15 16

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti:

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti: Magistrate (Meldeämter) in Finnland Register Office of Espoo Itätuulentie 1 P.O.B. 49 02101 ESPOO Tel.: (029) 553 9301 Fax: (029) 553 6326 info.lansi-uusimaa@maistraatti.fi ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa on vähintään 15 eri yrityksen ja

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 2.12.2010 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015. Impivaara 1. Impivaara 2. Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue. 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo

OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015. Impivaara 1. Impivaara 2. Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue. 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015 Lohko Kenttä Pelattu Impivaara 1 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo 14 27.1.2016 10:00 PieKok Pori 17 27.1.2016 11:00 Tampere Pori 18 27.1.2016 12:00 Espoo PieKok 16 27.1.2016

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/6 14.05.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/6 14.05.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 78 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 4. jako HEL 2013-006400 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia seuraavasti:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

kouluyhteisössä Helsinki 24.- 25.11.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla

kouluyhteisössä Helsinki 24.- 25.11.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 24.- 25.11.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Euroopan unionissa vietetään vuonna 2008 Euroopan kulttuurienvälisen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

KIERTUETOIMINTA VASTAANOTTAVIEN TEATTEREIDEN NÄKÖKULMASTA

KIERTUETOIMINTA VASTAANOTTAVIEN TEATTEREIDEN NÄKÖKULMASTA KIERTUETOIMINTA VASTAANOTTAVIEN TEATTEREIDEN NÄKÖKULMASTA TEKIJÄ-hankkeen haastattelututkimuksen tuloksia Projektipäällikkö Maria Salomaa 26.4.2013 TEKIJÄ-hanke 2011 2013 Hankkeen toimintamalleja syksy

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Finland Festivalsin käyntitilasto 2013

Finland Festivalsin käyntitilasto 2013 Ajankohta 2013 2013 Esitysten Tapahtuman nimi lukumäärä Kokonais- Alku- Loppu- Kesto Maksul- Ilmai- Myydyt käyntipvm pvm (pvää) liset set Yht. liput määrä April Jazz Espoo 24.4. 28.4. 5 29 16 45 6 100

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Mukana olevat kunnat v. 2008-09 *Espoo Hamina *Helsinki Hämeenlinna Iisalmi

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SJL STRATEGIA 2020 (Hyväksyttäväksi vuosikokoukseen )

SJL STRATEGIA 2020 (Hyväksyttäväksi vuosikokoukseen ) SJL STRATEGIA 2020 (Hyväksyttäväksi vuosikokoukseen 19.5.2013) 1. JOHDANTO Miksi strategia? 1.1. Historia Suomen Jazzliitto ry. on aatteellinen yhdistys, joka perustettiin vuonna 1966 alunperin suomalaisten

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 9.11.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Askeleet sote-muutokseen

Askeleet sote-muutokseen Askeleet sote-muutokseen Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula 9.9.2016 1 Perustat kuntoon Perustason palvelut vahvistuvat Rahat ja osaajat riittämään So + Te - integraatio - sujuvat palveluketjut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Kallion Kulttuuriverkosto

TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Kallion Kulttuuriverkosto TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kallion Kulttuuriverkosto Kallion Kulttuuriviikot: Kallio Kukkii ja Kallio Kipinöi Kallio Kukkii toukokuussa ja Kallio Kipinöi marraskuussa ovat molemmat yhdeksän päiväisiä monitaidefestivaaleja,

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh

JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh. 21.12.2012 646 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Vieraanvaraisuuden tarkoitus... 3 3. Vierailun tai vieraanvaraisuuden luonne...

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot