Suomen Jazzliitto ry. TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE (tarkistettu ) TOIMINTA-AJATUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Jazzliitto ry. TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.-31.12.2009 (tarkistettu 24.5.2009) TOIMINTA-AJATUS"

Transkriptio

1 Suomen Jazzliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE (tarkistettu ) TOIMINTA-AJATUS Suomen Jazzliitto ry on suomalainen jazzmusiikin etujärjestö, jonka päätarkoitus on jazzin tradition vaaliminen ja elinvoimaisena säilyttäminen sekä kehittäminen Suomessa. Jazzliiton toiminta perustuu musiikilliseen laajaalaisuuteen ja koko jazzin kentän kokoavaan edustuksellisuuteen. Jazzliitto on 47 jäsenjärjestönsä kattoorganisaatio ja se toimii yhteistyössä muiden musiikin toimijoiden kanssa. Jazzliiton toimintaa sävyttävät seuraavat arvot: asiantuntijuus kansainvälisyys yhteisöllisyys TIEDOTUS- JA PALVELUTOIMINTA Jazzliitto toimii suomalaisen jazzmusiikin, niin sen toimijoiden kuin käyttäjienkin kotimaisena ja kansainvälisenä tietopankkina ja asiantuntijatahona. Vuoden 2009 alussa käyttöön otetun Jazzliiton uuden visuaalisen ilmeen myötä liiton kotisivujen käyttäjäystävällisyyttä, informatiivisuutta ja interaktiivisuutta parannetaan edelleen. Lisäksi lanseerattiin liiton toimittama sähköinen uutiskirje, joka on kaikkien alan harrastajien tilattavissa maksutta. Verkkomedian hyödyntämistä tehostetaan edelleen uusien käyttäjien, sekä alan ammattilaisten että yleisöjen, tavoittamiseksi ja palvelemiseksi. Kaikki Jazzliiton toimittama tiedotusmateriaali tehdään mahdollisuuksien mukaan sekä suomeksi että englanniksi, uutiskirje kuitenkin alkuvaiheessa vain suomeksi. Liitossa on aloitettu järjestelmällinen suomalaisten jazzlevyjen sekä liitossa jo olevan kuva- ja muun arkistomateriaalin luettelointi. Luettelot pyritään jatkossa saamaan osaksi liiton julkista palvelutoimintaa Internet-sivuille. Resurssien mukaan aloitetaan suomalaisia jazzmuusikoita sekä muita alan toimijoita esittelevän portaalin kokoaminen. Jazzliitto myös konsultoi jazzkonserttien ja -klubikonseptien järjestämiseen liittyvissä tuotannollisissa ja tiedotuksellisissa asioissa, sekä tuottaa tarvittaessa ohjelmapalveluja. Liiton toimintoja tehostetaan edelleen suhteessa yleiskuluihin ottamalla käyttöön uutta tekniikkaa ja työtapoja sekä kilpailuttamalla ostopalveluita. KIERTUETOIMINTA Jazzliiton tärkein toimintamuoto on koko Suomen kattava kiertuetoiminta. Vuoden 2009 aikana järjestetään 1

2 kymmenen kiertuetta, jotka sisältävät yhteensä noin 80 konserttia. Konserttien paikallisina järjestäjinä toimivat liiton jäsenyhdistykset sekä muut korkealuokkaiset konserttijärjestäjät, mm. yksityiset klubijärjestäjät sekä kaupunkien kulttuuritoimet. Vuonna 2009 on tavoitteena lanseerata kiertueiden yhteydessä myös klubikonsepti, joka käytännössä tarkoittaa soveltuvan live-kokoonpanon yhteydessä kiertävää DJ:tä. Keikkapäivistä (viikonloppu) ja keikkapaikoista (soveltuva klubitila) riippuen kiertuekonsertit rakennetaan kokonaisvaltaisiksi iltaklubeiksi DJ-setteineen. Kokeilua voidaan jatkaa syyskaudella 2009 yhden kiertueen yhteydessä, mikäli rahoitus järjestyy. Klubikonseptilla pyritään laajentamaan Jazzliiton kiertuekonserttien yleisöpohjaa ja siten edistämään suomalaisen jazzyleisön monipuolistumista erityisesti nuoren yleisöaineksen osalta. Kiertueille suunnitellaan myös aloitus-klubia. Aloitus-klubin ideana on toteuttaa Helsingissä kunkin kiertuekauden alussa korkeatasoinen ja kokonaisvaltainen klubi-ilta DJ-setteineen, jossa kaikki kyseisellä kaudella olevat kiertuekokoonpanot soittavat lyhyen showcase-keikan. Tarkoituksena on saada Yle tuottamaan klubista joko televisioon tai radioon puolivuosittainen ohjelmataltiointi, joka toimii paitsi kiertueiden markkinointimateriaalina, myös korvaamattoman tärkeänä arkistomateriaalina. Mikäli konsepti saadaan toimimaan, aloitus-klubin päivämäärät voidaan sisällyttää kiertuehakuun. Ensimmäisen kerran klubi voidaan, rahoituksesta ja yhteistyökumppaneista riippuen, toteuttaa tammikuussa Valtakunnallinen kiertuetoiminta turvaa ympärivuotisen jazzmusiikin tarjonnan monilla paikkakunnilla, joilla sitä ei muutoin olisi. Kiertueyhtyeet myydään keikkajärjestäjille subventoituun hintaan, joka mahdollistaa korkealaatuisen elävän musiikin tarjonnan maakunta-alueiden taloudellisten edellytysten puitteissa. Konserttitoiminnan mahdollistamisen ja aktivoinnin ohella kiertuetoiminnan tavoitteena on jazzmuusikoiden työllistäminen sekä keikkajärjestäjien käytännön konserttijärjestelyjen helpottaminen. Yhtyeiden mukana kiertää äänimies, liitolla on oma äänentoistolaitteisto ja keikkabussi. Jazzliitto koordinoi ja toteuttaa kiertueiden kokonaisjärjestelyt, mukaan lukien yleistiedotuksen ja markkinointimateriaalien valmistamisen, sekä vastaa näistä aiheutuvista kustannuksista. Jazzliitto palvelee jäsenyhdistyksiään myös kouluttamalla ja informoimalla keikkajärjestäjiä ajanmukaisista käytännöistä. Kiertueille valittavat yhtyeet edustavat laaja-alaisesti ja taiteellisesti korkealaatuisesti suomalaisen jazzmusiikin ammattikenttää. Myös kulttuurivaihtona toimivaa Vapaat Äänet yhteistyötä jatketaan kiertueiden puitteissa edelleen. MATKATUKI Jazzliiton matkatuella pyritään tasoittamaan eri puolilla Suomea toimivien konserttijärjestäjien toimintaedellytyksiä. Samalla lisätään kotimaisten ammattimaisesti toimivien yhtyeiden työtilaisuuksia. Matkatukea voidaan käyttää sekä kotimaisten että osaksi kansainvälisten yhtyeiden yksittäisiin konserttimatkoihin tai itsenäisesti järjestettyihin kiertueisiin Suomessa. Matkatuki tarkoittaa ensisijaisesti Jazzliiton leasingkeikkabussin käyttöoikeutta nimelliskorvausta vastaan, jäsenyhdistyksille bussia lainataan maksutta. Matkatukea voidaan myöntää suoraan liiton jäsenyhdistyksille korkeintaan 1,000. Matkatukea hakeakseen jäsenyhdistys toimittaa kirjallisen anomuksen Jazzliitolle, ja tukea voidaan maksaa harkinnanvaraisesti suhteessa toteutuneisiin matkakuluihin lipputositteita vastaan. Päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee toiminnanjohtaja. Jäsenyhdistyksillä on myös mahdollisuus pyytää tapahtumiinsa edullista majoitustarjousta Jazzliiton sopimuksen puitteissa Restelin hotelleista. Uutena matkatukimuotona otetaan käyttöön jäsenyhdistyksille konserttivierailuja varten järjestettävien yhteiskuljetusten tuki, joka on maksimissaan 200 /kerta (esim. pikkubussin vuokra, kuljetus lähikaupungin konserttitapahtumaan). VALTAKUNNALLISET JAZZPÄIVÄT Valtakunnalliset Jazzpäivät järjestetään vuonna 2009 marraskuussa Mikkelissä. Mikkeli Jazz vastaa Jazzpäivien ohjelmasta, Jazzliitto koordinoi ja suunnittelee Jazzpäivien tiedotusmateriaalien konseptin ja valtamediaan suuntautuvan tiedotuksen. Jazzpäivien aikana jaetaan Jazzliiton 42. Yrjö-palkinto. Yrjö-palkinto on Suomen Jazzliiton vuosittain 2

3 ansioituneelle suomalaiselle jazzmuusikolle myöntämä palkinto, jota pidetään yleisesti alansa arvostetuimpana kotimaisena tunnustuksena. Lisäksi Jazzpäivillä jaetaan Varjo-Yrjö -palkinto. Varjo-Yrjö on Yleisradion Jazzradion myöntämä palkinto sellaiselle suomalaisen jazzkentän henkilölle tai organisaatiolle, joka on toiminnallaan edesauttanut kotimaisen jazzkulttuurin olemassaoloa. Varjo-Yrjö jaetaan vuonna 2009 seitsemännen kerran. Molempien palkintojen julkisuusarvoa pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti Jazzpäivien tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Jatkossa tapahtuman imagoa lähdetään nostamaan nimensä mukaisesti valtakunnallisesti merkittäväksi jazztapahtumaksi. Vuoden 2009 aikana aloitetaan 2010 Seinäjoella järjestettävien Valtakunnallisten Jazzpäivien suunnittelu. Jazzliitto suunnittelee Jazzpäivien ohjelman yhdessä paikallisen tapahtumanjärjestäjän kanssa, ja kulujen jakamisesta sovitaan tapauskohtaisesti. Paikallisella tapahtumanjärjestäjällä on edelleen tärkeä rooli Jazzpäivien järjestelyissä, ja tapahtuman uudelleen brändääminen tuo jatkossa paikallisjärjestäjille myös aiempaa laajempaa näkyvyyttä. KOTIMAAN VIERAILUT Jazzliiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, tuottaja-tiedottaja sekä mahdollisuuksien mukaan myös hallituksen jäsenet vierailevat vuoden aikana jäsenyhdistyksissä ja niiden järjestämissä tapahtumissa. Vierailuilla tutustutaan jäsenyhdistysten toimintaan ja pyritään tapaamaan yhdistysten lisäksi muita paikallisia kulttuuritoimijoita sekä kulttuurihallinnon edustajia. Vierailujen tavoitteena on edistää jazzmusiikin asemaa paikallistason kulttuuripoliittisessa päätöksenteossa. Toiminnanjohtaja ja tuottaja auttavat jäsenyhdistyksiä myös kartoittamaan paikkakuntansa konsertinjärjestämismahdollisuuksia sekä tehostamaan tiedotusta ja markkinointia, tavoitteena konserttien ja tapahtumien yleisöpohjan laajentaminen. VAKA Valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuetoiminnan kehittämishanke Valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuetoiminnan pilottihanke VAKA käynnistyi marraskuussa Suomen Jazzliitto ry on kaksivuotisessa ESR-rahoitteisessa projektissa mukana asiantuntijaorganisaationa. Osallistumalla VAKA-hankkeeseen Jazzliitto toteuttaa tehtäväänsä alan asiantuntijatahona. Tarkoituksena on kehittää toimiva ja harkittu kiertue- ja klubitukimalli, jonka avulla voidaan järkevästi järjestää laadukkaiden ammattilaisyhtyeiden kiertueita eri puolilla Suomea. Hankkeella elävöitetään alueita ja tuetaan kansallista osaamista ja yritystoimintaa. Prosessissa hyödynnetään aiempaa kiertuetoiminnasta kertynyttä käytännön kokemusta, mm. Jazzliiton erityisosaamisen kautta. Hankkeen suunnittelutyön tuloksia on tarkoitus mallintaa konkreettisilla kiertueilla vuoden 2010 aikana. Mallia tullaan esittämään jatkossa valtiolle ja kunnille jatkuvan julkisen rahoituksen kanavaksi. HELSINGIN TOIMINTA Pääkaupungin konserttitoiminnan perusrahoitus tulee Helsingin kaupungilta saatavasta toiminta-avustuksesta. Lisäksi toimintaa toteutetaan kohdeavustuksilla ja yhteistyökumppanisopimusten avulla. Jazz-Espa 2009 Jazz-Espa festivaali juhlii 2009 kymmenvuotista taivaltaan. Vuoden mittavin Helsinki-projekti järjestetään Jazz-Espa tarjoaa heinäkuun arkipäivinä ilmaiskonsertteja, suunnitelmavuonna 20 kpl, Esplanadin lavalla ydinkeskustassa. Juhlavuoden kunniaksi Jazzliitto järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin Kulttuuriasiainkeskuksen kanssa ilmaistapahtuman Alppipuistossa Alppipuiston piknik-konsertin ohjelma rakennetaan monipuoliseksi koko päivän tapahtumaksi, joka laajalla skaalalla esittelee jazzkulttuurin ilmiöitä. Alppipuisto toimii Jazz-Espa - festivaalin juhlavuoden avajaistapahtumana. Espan lavan iltapäiväkonserttien lisäksi festivaalin ohjelmaan tulee iltaklubi, joka järjestetään ravintola Dubrovnikissa Klubilla esitetään livenä kolme suomalaisen jazzhistorian legendaarista levytystä, osin 3

4 alkuperäisten tekijöiden, osin nuoren polven huippumuusikoiden voimin. Kaksi historiaklubin esityksistä on myös osana Pori Jazzien ohjelmaa. Jazz-Espan esiintyvät yhtyeet valitsee hakemusten perusteella työryhmä, joka valinnoillaan pyrkii tuomaan esiin mahdollisimman monipuolisen ja edustavan kirjon suomalaisesta jazzmusiikista. Alppipuiston ja iltaklubin ohjelmakokonaisuuksien esiintyjät on valittu erikseen. Esiintyjät edustavat suomalaista jazzosaamista laajasti ja mukana on sekä alan konkareita että nuoria lupauksia. Jazz-Espan käytännön järjestelyt toteutetaan kokonaisuudessaan yhteistyössä Helsingin kaupungin Kulttuuriasiainkeskuksen ja Savoy-teatterin kanssa. Söndag Jazz Jazzliitto jatkaa yhteistyötään Söndag Jazz tapahtuman kanssa. Tapahtuma tuo mbarin terassille, Lasipalatsin takapihalle, pääasiassa suomalaisen nykyjazzin mielenkiintoisia liveyhtyeitä sekä elektronista jatsahtavaa djsoundia sunnuntaisin kesä-heinäkuun ajan. Jazzliitto tukee tapahtumaa lainaamalla sen käyttöön äänentoistolaitteet. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä dj Aleksi Myllykosken ja mbarin kanssa. Konsertteihin on vapaa pääsy. Töpseli klubi Töpseli klubi toimii sekä Helsingissä että Turussa. Töpseli-klubi yhdistää DJ:t ja live-artistit, tanssijatsin ja elektronisen mustan rytmimusiikin. Jazzliitto tukee klubin toimintaa maksamalla 1-3 Helsingissä vierailevan artistin palkkiot kaudessa. Töpseli-klubi on lanseerannut myös Etkot, joka tarkoittaa ennen klubisettiä olevaa laadukasta livejazz-konserttia samassa klubitilassa. Etkot voisivat jatkossa toimia yhtenä kiertuekonserttimahdollisuutena Turussa. Klubit toteutetaan yhteistyössä DJ-tuottajien Eero Löyttyjärven (DJ Untamo) ja Petri Luukkaisen (DJ Jatsipetsi) kanssa. Muu toiminta Jazzliitto osallistuu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa konserttien järjestämiseen pääkaupunkiseudulla. Uutena projektina Jazzliitto osallistui Rautatientorin Jääpuiston jazziltojen tuottamiseen. Liitto tarjosi yhteistyökumppanilleen (Image Match) asiantuntija- ja koordinointiapua ohjelmistosuunnittelussa. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA VIENTIPROJEKTIT Yleistä Suomalaisen jazzin vientiä organisoidaan, toteutetaan ja kehitetään yhdessä sekä kotimaisten toimijoiden että ulkomaisten yhteistyötahojen kanssa. Uusina avauksina Jazzliitto on mm. käynnistämässä kulttuurivaihtoa Viron ja Belgian jazzyhteisöjen kanssa. Kansainvälistä tiedotustoimintaa hoidetaan sekä itsenäisesti että tiiviissä yhteistyössä Suomalaisen Musiikin Tiedotuskeskuksen ja Music Export Finlandin kanssa. Europe Jazz Network (EJN) EJN-verkoston tavoitteena on edesauttaa kansainvälistä yhteistyötä eurooppalaisten jazztoimijoiden kesken. Verkostossa on 69 jäsentä 22 maasta. Keskinäisen verkottumisen lisäksi EJN ylläpitää yhteyksiä eurooppalaisiin kulttuurin ja politiikan laitoksiin. EU tukee verkoston toimintaa. Lisätietoja EJN:n toiminnasta löytyy osoitteesta 4

5 Suomen Jazzliitto toimii aktiivisena jäsenenä EJN:ssä ja eritoten sen Valtakunnalliset katto-organisaatiot alajaostossa. Jazzliiton jäsenyys Europe Jazz Networkissa mahdollistaa vuoden 2009 aikana osallistumisen Euroopan laajuiseen tutkimukseen jazzmusiikin tilasta, työllistävyydestä sekä taloudellisista vaikutuksista. Tutkimukseen tarvitaan myös suomalaisia tilastotietoja, joiden keräämisen liitto koordinoi osana toimintaansa. NordJazz Jazzliitto osallistuu aktiivisesti syksyllä 2007 perustetun Pohjoismaisen NordJazz Networkin kehittämiseen ja toimintaan. Verkostoa hallinnoidaan Tanskasta ja sitä rahoittaa Pohjoismainen kulttuurirahasto. Verkoston pyrkimyksenä on saada pysyvää kiertuetoimintaa ja muuta musiikillista yhteistyötä jäsenmaidensa kesken. NordJazzin tärkein toimintamuoto on VinterJazz kiertue. Pohjoismainen kiertue järjestettiin 2009 toista kertaa, konsertteja oli Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Ahvenanmaalla välisenä aikana yhteensä 6 kokoonpanoa eri pohjoismaista kiersi kunkin maan paikallisissa tapahtumissa ja klubeilla. Suomen ensimmäinen kiertue-edustaja oli Teemu Viinikainen Trio. Kiertueella kuultiin myös vuoden 2008 YNJCvoittajaa, islantilaista K Trioa. YNJC-voittajan ottamisella mukaan VinterJazz-kiertueelle pyritään vahvistamaan kilpailun merkitystä nuorten muusikoiden työuralla. YNJC Young Nordic Jazz Comets YNJC on Pohjoismainen yhtyekilpailu nuorille jazzmuusikoille. Jazzliitto järjestää ja koordinoi YNJC:n Suomen osakilpailun. Osakilpailun voittaja osallistuu syyskuussa 2009 pidettävään pohjoismaiseen finaaliin Oslossa, Norjassa. Kilpailua on järjestetty vuodesta 2000, ja alustavien suunnitelmien mukaisesti kilpailun finaali järjestettäisiin juhlavuonna 2010 Suomessa. YNJC kilpailun profiilia halutaan nostaa sekä nuorten muusikoiden että kohdeyleisöjen silmissä. Suomen osakilpailu järjestetään keväällä 2009 uudessa paikassa siten, että kilpailun ohjelma yhdistyy loppuillan ohjelmaan, ja tilaisuudesta tulee näin luonteva osa kokonaisvaltaista jazztapahtumaa. Kilpailu toteutetaan Jazzliiton yhteistyökumppanin Töpseli-klubin yhteydessä Helsingin, ravintola Bellyssä. Töpseli-klubin paikaksi viime vuosina vakiintuneessa Bellyssä järjestetään rytmimusiikkitapahtumien (myös jazz-) ohella myös mm. korkeatasoisia klassisen musiikin klubi-iltoja. Jazzliitto huolehtii kilpailun tuotannosta ja tiedotuksesta, sekä kehittää konseptia suunnitelmavuoden aikana kohti korkealuokkaista kansainvälistä tapahtumaa, joka herättää myös yleisön ja median huomion aiempaa laajemmin. Ranska Vapaat äänet yhteistyöprojektina toteutetaan vuonna 2009 ranskalais-suomalaisen Vincent Courtois Quartetin ja vuoden 2008 YNJC Suomen osakilpailuvoittajan, Elifantree trion yhteiskiertue, joka on osa Jazzliiton valtakunnallista kiertuetoimintaa. Vapaat äänet -kiertue toteutetaan yhteistuotantona Charles Gilin kanssa jo kahdettakymmenettä kertaa. Liiton tuottaja-tiedottaja vieraili kutsuttuna toimijana Le Mansin jazzfestivaaleilla Nives tutustui festivaalin toimintaan ja suomalaisten yhtyeiden mahdollisuuksiin konsertoida festivaalilla tulevina vuosina. Saksa Suomen Jazzliitto osallistui Jazzahead! messutapahtumaan Bremenissä Jazzahead! on tällä hetkellä ainoa vain jazzmusiikkiin keskittyvä verkostoitumis- ja messutapahtuma Euroopassa. Liitto osallistui Jazzahead! tapahtumaan näytteilleasettajana yhdessä Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen Fimicin kanssa. Suomen osastolla oli mukana myös muita suomalaisia jazztoimijoita. Vientitapahtuma on merkittävä suomalaisen jazzmusiikin promootiokanava, ja tarjoaa kansainvälisiä 5

6 verkostoitumismahdollisuuksia niin Jazzliitolle kuin muillekin tapahtumaan osallistuneille suomalaistoimijoille. Meksiko Jazzliitto toteutti maaliskuussa yhdessä Suomen Meksikon suurlähetystön kanssa Joonatan Rautio Trion esiintymismatkan Meksico Cityyn, Eurojazz-festivaalille. Kreikka Jazzliitto toteuttaa toukokussa yhdessä Suomen Kreikan suurlähetystön kanssa Kaisa Kulmala Trion esiintymismatkan Ateenaan, European Jazz Festival tapahtumaan. Jazzliiton toiminnanjohtaja matkustaa yhtyeen kanssa tutustumaan festivaaliin ja tapaamaan paikallisia toimijoita. Brasilia Jazzliitto toteuttaa marraskuussa Jaska Lukkarinen Trion esiintymismatkan Recife Jazz Festivalille, Brasiliaan. Viro Jazzliitto käynnistää syksyllä 2009 bändivaihdon Viron ja Suomen välillä yhteistyössä Viron Jazzliiton ja Rytmihäiriö-klubin kanssa. Syksyn aikana yksi Jazzliiton kiertuebändeistä vierailee Tallinnassa, ja yksi virolainen jazzyhtye vierailee Rytmihäiriö-klubilla Helsingissä. Jazzliitto kartoittaa rahoitusmahdollisuuksia toiminnan laajentamiseksi jatkossa. Yhteistyön käynnistämisestä sovittiin Jazzliiton toiminnanjohtajan vierailulla Tallinn Music Week tapahtumassa maaliskuussa. Tallinn Music Week on 2009 ensimmäistä kertaa järjestetty kansainvälinen ammattilaistapahtuma, johon paikalliset jazztoimijat olivat järjestäneet jazziin ja kansanmusiikkiin keskittyvän osuuden showcaseohjelmistoon. Belgia Jazzliitto toteuttaa yhteistyössä Suomen Belgian kulttuuri-instituutin kanssa suomalaisten yhtyeiden kiertueet Belgiassa syksyn aikana. Vastavuoroiselle toimintamuodolle etsitään mahdollisuuksia vuotta 2010 ajatellen. HENKILÖSTÖ Jazzliitossa työskentelee kaksi kuukausipalkattua työntekijää, toiminnanjohtaja ja tuottaja-tiedottaja. Kirjanpidon ja muun taloushallinnon hoitaa ostopalveluna Jarmo Lahti Tiliala Oy:stä. Yhdistyksen hallintoa hoidetaan luottamustoimisesti eikä tehtävien hoidosta makseta palkkioita. Liittoon voidaan tarvittaessa rekrytoida työharjoittelija. JÄSENYHDISTYKSET Suomen Jazzliitto ry toimii 47 jäsenjärjestönsä katto-organisaationa. Lista jäsenjärjestöistä on toimintasuunnitelman lopussa. Liiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään toukokuussa 2009 Helsingissä ja syyskokous marraskuussa Valtakunnallisten Jazzpäivien yhteydessä Mikkelissä. Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään ajankohtaisiin kulttuuripoliittisiin ja jazzin kentällä puhuttaviin aiheisiin 6

7 liittyvä seminaari ja jaetaan Andania-palkinto. TALOUS JA VARAINHANKINTA Suomen Jazzliitolle myönnettyjen toiminta-avustusten mukaisesti, yhdistyksen kokonaisbudjetti vuodelle 2009 on , josta Opetusministeriön avustuksen osuus on 61,6 % ( ). Vuonna 2008 vastaavat suunnitelmaluvut olivat ja 59,5%. Liikevaihto pysyy edellisvuoden tasolla. Maanlaajuinen esittävä toiminta eli kiertueet ja matkatuki muodostavat budjetista 50,7 % ( ) ja kansainvälinen toiminta 2,4 % ( ). Vuonna 2008 vastaavat suunnitelmaluvut olivat kiertuetoiminnassa 50,7% ( ) ja kansainvälisessä toiminnassa 6,9% ( ). Yhteensä avustusten osuus kokonaisbudjetista on n. 78,9%, toiminnallisten tuottojen ja varainhankinnan osuus n. 21,1%. Suomen Jazzliitto pyrkii ylläpitämään ja tehostamaan nykyisiä yritysyhteistyösopimuksiaan, sekä aktiivisesti etsimään uusia yhteistyökumppaneita mm. Jazz-Espan ja kiertuetoiminnan yhteyteen. In kind tyyppiset yhteistyösopimukset mahdollistavat merkittävällä tavalla erityisesti liiton kansainvälistä toimintaa. 7

8 SUOMEN JAZZLIITTO ry:n jäsenyhdistykset 47 kpl Toukokuu 2009 Aaho ry (Rovaniemi) Alandia Jazz rf (Maarianhamina) Classic Jazz ry (Helsinki) Espoo Big Band (Espoo) Harlem Jazz Club (Turku) Helsinki Jazz ry (Helsinki) Hämeenlinnan soitannollinen kerho ry (Hämeenlinna) IF för jazzmusik i Dalsbruk (Taalintehdas) Imatra Big Band Festival ry (Imatra) Jazz20 ry (Oulu) Jazzaboa ry (Turku) Jazzaimaa ry (Pieksämäki) Jazzkerho 76, Joensuu ry (Joensuu) Jazzmuusikot ry (Helsinki) Jazzoo rf (Pietarsaari) Jazzsiskot ry (Helsinki) Jyzz ry (Jyväskylä) Järvenpään Blues & Jazz Diggarit ry (Järvenpää) Kaamosjazz ry (Tankavaara) Kerava Jazz ry (Kerava) Korpo Jazz - Korppoon Jazz ry (Korppoo) Kotka Jazz ry (Kotka) Kuopio Jazz & Blues ry (Kuopio) Lappeenranta Jazz Club (Lappeenranta) Lapua Jazz ry (Lapua) Mikkeli Jazz ry (Mikkeli) Mänttä-Vilppula Jazz & Blues ry (Mänttä-Vilppula) Nu Music Kuopio ry (Kuopio) Olavin Jazz ry (Savonlinna) Pori Jazz 66 ry (Pori) Raisio Jazz ry (Raisio) Rajatsi ry (Raahe) Rauman jazzyhdistys JazzR ry (Rauma) Riverside Jazz ry (Tornio) Ruskaswing ry (Kemijärvi) Saijazz ry (Saija) Tamjazz ry (Tampere) Tampereen kaupunki (Tampere) Tatsi ry - Seinäjoen rytmimusiikin yhdistys ry (Seinäjoki) The Jazz Society of Pori (Pori) Toonika ry (Iisalmi) Turku Jazz ry (Turku) UMO (Helsinki) Vaasa Jazz Club (Vaasa) Ylistaron Kaukalonkylän Jazzkerho ry (Seinäjoki lähtien) Ylläs Soikoon ry (Äkäslompolo) Äänekoski Jazz ry (Äänekoski) 8

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 JOHDANTO Suomen Jazzliiton toimintavuosi 2009 oli vilkas sekä toiminnan määrän että toimintakulttuurin muutosten suhteen. Liitto sai toiminta-avustukseensa vain

Lisätiedot

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti Luovutus Opetus- ja kulttuuriministeriölle 21.3.2011 Kannen kuva JätkäJätkät, kuvaaja Maarit Kytöharju.

Lisätiedot

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012.

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. Sisällysluettelo AV-ARKIN VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN LINJAUKSET 2 AV-ARKKI

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan kulttuurin vientihanke Seinäjoki 2006 Tekijä: Hanna Karppi Etukannen kuva: Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat Jussit,

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle

KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle Anna Tompuri KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Huhtikuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 21.04.2006

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Langat käsissä. Tavoitteena nukketeatterin ammattilaisten toimintaedellytysten kehittäminen. Helsingin kulttuurikeskus

Langat käsissä. Tavoitteena nukketeatterin ammattilaisten toimintaedellytysten kehittäminen. Helsingin kulttuurikeskus Helsingin kulttuurikeskus tys Selvi terin eat t e k sta e Nuk s k sku e k e u al 2012 Selvitys Nukketeatterin aluekeskuksesta 2012 Langat käsissä A N N A N TA L O CAISA E S PA N L AVA K A N N E LT A L

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014 SULASOL TOIMINTASTRATEGIA Toiminta-ajatus / missio Sulasol on jäsenistönsä valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkiin tukea ja kannustaa jäsenistönsä musiikkiharrastusta

Lisätiedot

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala 2010 Esiselvitysraportti Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehityshanke Sonja Munter-Mäkeläinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS Kaapelitehdas, C-rappu, 4. Krs. Tallberginkatu 1/76, 00180 Helsinki y-tunnus: 0976060-4 VUOSIKERTOMUS 2010

Lisätiedot