Tilinpäätöksen laadinta... Porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito ja tilinpäätöslaskelmat... KuntaPro Oy Kannen suunnittelu...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöksen laadinta... Porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito ja tilinpäätöslaskelmat... KuntaPro Oy Kannen suunnittelu..."

Transkriptio

1 Porin kaupungin tilinpäätös 2014

2 Tilinpäätöksen laadinta... Porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito ja tilinpäätöslaskelmat... KuntaPro Oy Kannen suunnittelu... Porin kaupungin viestintä ISBN (pdf)

3 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Porin kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 Yleinen taloudellinen kehitys... 6 Oman alueen taloudellinen kehitys... 7 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa... 8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä... 8 Kaupungin henkilöstö... 9 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät, muut toiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat 10 Ympäristötekijät Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalousosan toteutuminen KONSERNIHALLINTO Kaupunginvaltuusto Tarkastustoimi Kaupunginhallitus Yleishallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Kehittäminen Kaupunkisuunnittelu PERUSTURVA Perusturva, oma toiminta Perusturva, ostopalvelut KASVATUS JA OPETUS Perus- ja lukiokoulutus Palmgren-konservatorio Porin Seudun Kansalaisopisto Päivähoito ja varhaiskasvatus KULTTUURI JA VAPAA-AIKA Kirjasto Pori Sinfonietta Satakunnan museo Kulttuuriasiainkeskus Taidemuseo Taidekoulu Vapaa-aika... 64

4 SISÄLLYS YHDYSKUNTA- JA MUUT PALVELUT Ympäristövirasto Porin pelastustoiminnan kustannukset Joukkoliikenne Tekninen palvelukeskus Logistiikkayksikkö Pysäköinninvalvonta MUU LIIKETOIMINTA Vääntiö Oy / Hallinnointi Energian välitys Liikelaitosten talousarvion toteutuminen Liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen Liikelaitosten vaikutus kaupungin tilikauden tuloksen muodostumiseen Liikelaitosten vaikutus kaupungin rahoitusasemaan Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Porin kaupungin tuloslaskelma Porin kaupungin tase Porin kaupungin rahoituslaskelma Porin kaupunkikonsernin tuloslaskelma Porin kaupunkikonsernin tase Porin kaupunkikonsernin rahoituslaskelma TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kaupunkikonsernin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Taseyksiköiden tilinpäätökset Satakunnan Pelastuslaitos Toimitilat Porin Jätehuolto Liikelaitosten erillistilinpäätökset Porin Palveluliikelaitos Porin Satama Porin Vesi Satakunnan Työterveyspalvelut ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kuntien kannalta vuosi 2014 elettiin melko epävarmoissa olosuhteissa. Valtion taholta odotettiin mm. rakennepoliittisen ohjelman konkretisoitumista kuntien säästöiksi ja erityisesti SOTE-uudistuksen etenemistä. Kummankaan osalta ei päästy lopputulokseen. Julkisen talouden sopeuttamisen keskeisimmäksi keinoksi jäi valitettavasti kuntien valtionosuuksien leikkaukset, jolle vastinpariksi kaavailtua velvoitteiden karsimista ei siis onnistuttu toteuttamaan. Porin osalta tulevaisuuden suunnittelussa ei ole kuitenkaan liikaa laskettu valtion toimenpiteiden varaan, vaan kaupunki on suunnitelmallisesti vienyt eteenpäin omaa toiminnallista uudistustaan. Tätä työtä on tehty hallintokuntavetoisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lopputuloksena keväällä 2014 syntyi suunnitelma, joka kattaa esimerkiksi valtionosuusuudistuksesta Porille aiheutuvat yli 15 miljoonan euron menetykset lähivuosien aikana. Vaikka kaupungin oman toiminnan muutostyö onkin ollut keskeinen asia vuonna 2014, monta muuta suurta muutosta on myös viety eteenpäin. Keskeisimpänä on ollut elokuussa 2013 käynnistynyt Porin seudun vapaaehtoinen kuntaliitosselvitys, jonka selvitysvaiheeseen osallistui kymmenen kuntaa ja varsinaiseen sopimusvaiheeseen kuusi kuntaa. Valmistelutyö on ollut laajaa ja kaikenkattavaa. Kuntien valtuustot päättävät liitoksesta samana päivänä, kun tämä tilinpäätös allekirjoitetaan Nähtäväksi jää, hyväksyvätkö kunnat selvitystyön pohjalta laaditun kuntaliitossopimuksen ja minkälainen uusi kunta Porin seudulle muodostuu. Kuntaliitosselvitykseen osallistuneen Lavian kunnan osalta ratkaisun teki valtioneuvosto jo kesäkuussa Vuoden 2015 alusta alkaen kunta lakkautettiin ja liitettiin osaksi Poria. Kiireellisestä aikataulusta huolimatta tämän päätöksen täytäntöönpano on sujunut mallikkaasti. Liitospäätökseen oli varauduttu etukäteen ja päätöksen jälkeen myös Lavian kunnan asioita hoidettiin yhdessä. Pori osoitti mm. virkamiesresurssia loppuvuodeksi Lavian kunnan tueksi. Toinen merkittävä muutos kaupungin kannalta oli Satama liikelaitoksen yhtiöittäminen. Yhtiöittämistä valmisteltiin lähes koko vuosi ja omaisuuden siirrot yhtiölle toteutettiin aivan vuoden 2014 lopussa. Porin Satama Oy on täysin kaupungin omistama, mutta koko maakunnan elinkeinoelämän kannalta merkittävä yhtiö. Vaikka edellä mainittujen sekä monien muiden pienempien muutosten valmistelu on vienyt sekä viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden aikaa, kaupungin peruspalveluiden tuottamisesta on huolehdittu hyvin ja vieläpä niin, että taloudelliset tavoitteet sekä talousarvion että valtuustosopimuksen osalta on samalla saavutettu. Tästä osoituksena on talousarvioon nähden vähintäänkin kohtuullinen tilikauden tulos, joka pääosin johtuu siitä, että hallintokunnat pysyivät talousarviossa asetetuissa raameissa ja määrärahoja jäi monelta tulosalueelta käyttämättä. Saman positiivisen suunnan tulee jatkua edelleen, jotta voidaan pitää kiinni valtuustosopimuksen keskeisimmästä tavoitteesta eli kaupungin talouden tervehdyttämisestä. Lämmin kiitos kaikille kautta Porin kaupungin koko organisaation. Tämän tuloksen saavuttamiseen ja sovittujen toiminnallisten muutosten toteuttamiseen on tarvittu kaikkien kaupungin tulosalueiden panosta. Tästä on hyvä jatkaa, jotta tulevaisuuden porilaisille luodaan entistä paremmat hyvän elämisen edellytykset omassa kaupungissa. Aino-Maija Luukkonen Kaupunginjohtaja

6 4 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Porin kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupunginvaltuusto Kuntalain mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Nykyinen valtuusto on aloittanut toimikautensa Kaupunginvaltuusto myönsi huhtikuussa Juha Sandbergille eron kaupunginvaltuutetun tehtävistä ja kutsui hänen tilalleen valtuutetuksi varavaltuutettu Reijo Hirvosen (KV ). Puheenjohtajistossa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2014 aikana. Vuonna 2014 valtuusto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli yhteensä 179 pykälää. Kaupunginvaltuuston kokoonpano ja puoluejakauma vuoden lopussa oli seuraavanlainen: 16 valtuutettua Anttila Taru Harjula Petri Hatanpää Satu Hildén Hanna Holmlund Ilkka Joutsenlahti Juha Kaski Bia Kataja Sampsa (I varapuheenjohtaja) Kaunistola Mari Kolehmainen Päivi Lahtinen Petri Laitinen-Pesola Jaana Raitala Britta Tuovinen Mika Vasama Juha Walli Helvi 15 valtuutettua Bergroth-Lampinen Diana (puheenjohtaja) Heljakka Helena Joensuu Jarno Kiuru Krista Laulainen Arja Levonen Jyrki Lundén Martti Mäki Pirjo Myllykoski Sonja Raunela Tommi Taimi Rauli Träskelin Kalevi Vahala Ari Vuolanne Antti Wahlman Esa J. 9 valtuutettua Huhtasaari Laura Huru Petri Jalonen Ari Laiho Ville-Petteri Läntinen Ismo Mäenpää Pertti Nurmi Arto Salokangas Tommi Salonen Janne 8 valtuutettua Furuholm Tapio (II varapuheenjohtaja) Hakala Eija Hirvonen Reijo Kivelä Antero Nummelin Aki Pajukoski Jari Puhjo Veijo Ranta Raisa 5 valtuutettua Huhtanen Tapio Korkeaoja Aila Lanne Viveka Linnainmaa Antti Wittsberg Regina Grönmark Sanna Liinamaa Anne Ranne Kaarina Hiltunen Marika Korpela Simo 3 valtuutettua 2 valtuutettua RYHMÄ SATOMAA 1 valtuutettu Satomaa Pekka

7 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginvaltuuston vuosiksi asettama kaupunginhallitus jatkoi toimintaansa vuonna 2014 ilman kokoonpanomuutoksia. Kaupunginhallituksen puoluejakauma on seuraava: KOK 3, SDP 3, PS 2, VAS 2, KESK 1. Hallitus kokoontui vuonna 2014 kaikkiaan 35 kertaa ja käsitteli 651 pykälää. KH:n kokoonpano vuonna 2014: Laitinen-Pesola Jaana, KOK (pj.) Wahlman Esa J., SDP (I vpj.) Huhtanen Tapio, KESK (II vpj.) Hakala Eija, VAS Huhtasaari Laura, PS Laulainen Arja, SDP Lundén Martti, SDP Pajukoski Jari, VAS Salokangas Tommi, PS Vasama Juha, KOK Walli Helvi, KOK Porin kaupungin hallinnollinen organisaatio Kaupunginvaltuusto (59) Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta (11) Kaupunginhallitus (11) Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Tekninen apulaiskaupunginjohtaja Henkilöstöjaosto (4) Konsernijaosto (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta (11) Perus- ja lukiokoulutus Palmgrenkonservatorio Porin Seudun Kansalaisopisto Päivähoito ja varhaiskasvatus Kulttuurilautakunta (13) Kaupunginhallituksen tulosalue Yleishallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Kehittäminen Kaupunkisuunnittelu Keskusvaalilautakunta (5) Perusturvalautakunta (18) Yonsernihallinto Jätelautakunta (10) Tekninen lautakunta (11) Joukkoliikenne Tekninen palvelukeskus Logistiikkayksikkö Pysäköinninvalvonta Toimitilat, taseyksikkö Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta (11) Porin Palveluliikelaitos Porin Sataman johtokunta (11) Porin Satama, liikelaitos Porin Veden johtokunta (11) Kirjasto Pori Sinfonietta Satakunnan Museo Kulttuuriasiainkeskus Taidemuseo Taidekoulu Perusturva, oma toiminta Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitoksen johtokunta (9) Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos Porin Jätehuolto, taseyksikkö Vapaa-aikalautakunta (11) Vapaa-aika Ympäristölautakunta (13) Porin Vesi, liikelaitos Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta (9) Satakunnan Pelastuslaitos, taseyksikkö Joukkoliikennelautakunta Ympäristövirasto

8 6 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Yleinen taloudellinen kehitys Talouden vaikeudet ovat jatkuneet vuonna Kehitystä huonontaneet tekijät ovat suurelta osin sellaisia, että ne eivät väisty nopeasti. Suomen talous joutuu heikentyneenä kohtaamaan tilanteen, jossa työikäisen väestön määrä supistuu nopeasti ja vanhusten osuus kasvaa. Suomen Talouden kehitys on jäänyt selvästi useimmista euroalueen maista. Suomen bruttokansantuotteen määrä on edelleen runsaat 5 % pienempi kuin juuri ennen kansainvälisen finanssikriisin alkamista vuonna Suomen vienti on supistunut kansainvälisen finanssikriisin alusta lukien noin viidenneksen, mikä on enemmän kuin missään muussa kehittyneessä taloudessa. Tuotannon kustannuksia on Suomessa kasvattanut keskipalkan noin 10 prosentin nousu suhteessa euroalueen keskiarvoon vuodesta 1999, jolloin yhteinen raha otettiin käyttöön. Viennin heikkous on seurausta useista eri tekijöistä. Teollisuuden rakennemuutos eli ICT- ja metsäteollisuuden osuuden pienentyminen on vähentänyt teollista tuotantokapasiteettia oleellisesti. Lisäksi Suomen viennin rakenne on varsin yksipuolinen ja vienti keskittyy etenkin investointitavaroihin. Investointitavaroiden kansainvälinen kysyntä on ollut vaimeaa ja yritysten investointihalukkuus vähäinen jo pidemmän aikaa. Investointihalukkuutta on vienyt teollisuuden rakennemuutoksen ja vaimean kansainvälisen kysynnän ohella myös epävarmuus tuotannon kasvumahdollisuuksista. Investointiaste onkin laskenut monissa talouksissa. Lisäksi kevyt rahapolitiikka maailmalla ei ole realisoitunut investointeihin siinä määrin kuin voisi olettaa. Kokonaiskysyntää on vaimentanut myös yksityinen kulutus. Erityisesti verotuksen kiristyminen ja työttömyyden kasvu ovat syöneet kuluttajien ostovoimaa. Epävarmuus työpaikoista on viime aikoina lisääntynyt, mikä on heikentänyt kuluttajien luottamusta. Luottamus Suomen talouteen on ollut viime aikoina merkittävästi huonompi kuin pitkän aikavälin keskimääräinen taso. Yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä mitattu inflaatio on Suomessa hidastunut kahden viime vuoden ajan. Lokakuussa 2014 kuluttajahinnat olivat 1,2 % korkeammat vuodentakaiseen verrattuna. Muun euroalueen hintakehitykseen verrattuna nopeaa inflaatiovauhtia on Suomessa pitänyt yllä erityisesti palveluiden ja jalostettujen elintarvikkeiden hintojen nousu. Toisaalta inflaatiota ovat hillinneet energian ja jalostamattomien elintarvikkeiden hintojen lasku sekä teollisten tuotteiden heikko hintakehitys. Palveluiden hinnat ovat nousseet nopeasti pitkästä taantumasta huolimatta. Jo kolmen vuoden ajan palveluiden hinnat ovat kohonneet noin 3 prosentin vuosivauhtia. Verojen ja veroluonteisten tulojen kasvu on jäänyt vaimeaksi myös vuoden 2014 alkupuolella. Merkittävin syy tähän on kevään 2013 kehysriihessä päätetty yhteisöveron alentaminen 20 prosenttiin. Osin tätä kehitystä kompensoi ansio- ja pääomatuloista saatavien verotulojen kasvu, kun ansio- ja pääomatuloverotusta on samanaikaisesti kiristetty. Verohallinnon kuukausitilaston mukaan ansio- ja pääomatuloveroista saatavat tulot ovat lisääntyneet lokakuussa 2014 vuotta aiempaan verrattuna runsaat 4 %. Arvonlisäveroista koituvien tuottojen kasvu on ollut vaimeaa, kun yksityisen kulutuksen ja vähittäiskaupan heikko kehitys ovat hidastaneet välillisten verokertymien kasvua. Kaiken kaikkiaan verotulojen kasvu on ollut vuoden 2014 aikana vaatimatonta. Luottoluokittaja Standard & Poor s heikensi lokakuussa Suomen valtion luottoluokituksen luokasta AAA luokkaan AA+. Luottoluokituksen laskulla ei toistaiseksi ole ollut suoraa vaikutusta valtion luotonsaantiin ja korkoon. Valtion arvioitu bruttomääräinen lainanottotarve vuonna 2014 on noin 18 mrd. euroa, mistä nettoluotonotto oli noin 7 mrd. euroa. Vuoden 2014 aikana valtion lainakannan maturiteetti oli keskimäärin noin 6 vuotta, kun se vielä 2009 oli noin 4 vuotta. Valtionvelan korko on laskenut finanssikriisin jälkeisinä vuosina. Vuonna 2013 valtionvelan efektiivinen kustannus oli 1,9 %, kun se vuonna 2007 oli 4,0 %. Euron arvo suhteessa dollariin on heikentynyt kevään 2014 huipustaan, jolloin se oli 1,40 dollaria. Euron valuuttakurssin heikkenemisen taustalla on rahapolitiikan verkkainen kiristyminen Yhdysvalloissa ja rahapolitiikan pysyminen kevyenä euroalueella. Toisaalta inflaatio on Yhdysvalloissa ollut viimeisen vuoden ajan nopeampaa kuin euroalueella. Keskimäärin valuuttakurssit ovat kehittyneet kevään 2014 jälkeen Suomen vientisektorin kannalta myönteiseen suuntaan. Euroopan keskuspankki on kesän ja syksyn 2014 aikana keventänyt rahapolitiikkaansa talouskasvun tukemiseksi. Ohjauskorkoa on laskettu 0,05 prosenttiin, ja pankkien talletuskorko keskuspankissa pitämilleen varoille on ollut negatiivinen kesäkuusta lähtien. Ennakoivassa viestinnässään EKP on korostanut, että korot pysyvät nykytasollaan pitemmän aikaa. Koron alennusten lisäksi EKP on toteuttanut joukon epätavanomaisia rahapolitiikkatoimia, jotka lisäävät markkinoiden likviditeettiä ja näin tukevat pankkien luotonantoa yrityksille ja kotitalouksille.

9 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7 Taantuma on heikentänyt Suomen kasvunäkymiä. Teollisuuden rakennemuutoksen takia korkean tuottavuuden alojen osuus tuotannossa on pienentynyt, mikä uhkaa talouden pitkän aikavälin tuotantopotentiaalia. Työpanoksen heikot kasvunäkymät heijastavat työmarkkinoiden tilaa. Työmarkkinoiden kannalta parhaassa iässä olevat, jotka aiemmin pysyivät työmarkkinoilla suhdanteista huolimatta, ovat nyt entistä enemmän luopuneet työnhausta työttömyyden pitkittyessä. Talouden kasvua rajoittaa julkisten palvelujen kysynnän kasvu väestön ikääntyessä. Kasvumahdollisuuksia tukee toisaalta pidemmällä aikavälillä se, että nuorten ja iäkkäiden osuus työvoimasta pienenee. Eläkeuudistus lisää työvoiman määrää ja siten talouden kasvua, mutta varsin vähän. Koko tuottavuuden kasvun kannalta keskeistä on se, että palvelutuotanto sitoo entistä suuremman osan työvoimasta keskimääräistä heikomman tuottavuuden aloille. Hidas talouskasvu, väestön ikääntymiseen liittyvien menojen suureneminen ja taantuman nostama velka-aste merkitsevät sitä, että julkisessa taloudessa on merkittävä sopeutustarve. (Lähde: Suomen Pankki, Euro & Talous Oman alueen taloudellinen kehitys Porin seudun kehitys on ollut aluekehitystä kuvaavien keskeisten tunnuslukujen osalta alavireistä viime vuosina. Porin seudun tilanne on heikentynyt viiveellä muihin kaupunkiseutuihin verrattuna 2010-luvun alkupuolen suhdannetaantumassa. Porin seutu oli asukasmäärältään 7:nneksi ja työpaikkamäärältään 8:nneksi suurin kaupunkiseutu Suomessa. Porin seudulla asui noin asukasta vuoden 2014 lopussa. Seudun väkiluku on ollut hitaalla lasku-uralla 2000-luvulla Porin kaupunkia lukuun ottamatta. Yli asukkaan kaupunkiseuduilla (13) Porin seutu oli ainoa, jossa väestönlisäys oli negatiivinen keskipitkällä aikavälillä ( ). Porin seudulla oli yhteensä noin työpaikkaa vuoden 2012 lopussa. Työpaikkojen määrä lisääntyi noin tuhannella työpaikalla vuosien välisenä aikana. Porin seudun työpaikkalisäys oli suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen joukossa toiseksi vähäisin Lahden seudun jälkeen. Porin seudun kannalta haastetta lisää se, että pienestä työpaikkamäärän kasvusta huolimatta avoimen sektorin työpaikkojen määrä väheni noin 100 työpaikalla vuosina Porin seudulla työpaikkojen määrä kasvoi käytännössä vain Porissa vuosina Porin seudun vahvuutena on heikosta työpaikkakehityksestä huolimatta yksityisen sektorin korkea osuus kaikista työpaikoista. Avoimen sektorin työpaikkojen kehitys on keskeistä sekä verotulokehityksen että muiden myönteisten kerrannaisvaikutusten vuoksi. Porin seudulla yksityisen sektorin työpaikkaosuus oli 56,5 % kaikista työpaikoista. Osuus oli selvästi kaupunkiseutujen keskitason yläpuolella. Porin seudun työllisyysaste oli sekä suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen että Manner-Suomen keskitasoa. Työllisyysasteen kehitys oli kuitenkin keskimääräistä parempaa, sillä Porin seudun työllisyysaste koheni toiseksi eniten Kuopion seudun jälkeen vuosina Työttömyysaste on noussut seudulla asteittain muun maan tavoin 2010-luvulla. Alue- ja paikallistalouden keskeisten tunnuslukujen perusteella Porin seutu menestyy kohtuullisen hyvin. Porin seudun bruttokansantuote oli asukasta kohden suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen keskitason alapuolella, mutta BKT:n muutos oli keskimääräistä ripeämpää vuosina Porin seudun kuntatalouden haasteet ovat suuria kaikkien muiden kuntien tavoin. Porin seudun verotulojen määrä asukasta kohden on kaupunkiseutujen keskitasoa, mutta lainamäärät ovat edelleen alhaisempien joukossa. Esimerkiksi konsernilainojen määrä asukasta kohden oli toiseksi alhaisin Oulun seudun jälkeen vuonna Teollisuuden liikevaihto supistui vuoden 2014 aikana. Lasku on suurelta osin peräisin teknologiateollisuudesta, sillä etenkin metallien jalostuksen sekä koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto aleni. Porin seudun kannalta myönteisenä piirteenä oli seudulle keskeisen viennin arvonlaskun supistuminen. Porin seudun vahvuutena suhteessa muihin kaupunkiseutuihin on kuitenkin edelleen teollisuusvaltaisuus, vientivetoisuus ja toimialarakenteen monipuolisuus. Porin seutu oli teollisuuden palveluksessa olevalla henkilöstöllä mitaten teollisuusvaltaisimpien kaupunkiseutujen joukossa koko maassa. Porin seutu oli lisäksi elinkeinorakenteeltaan yksi monipuolisimmista kaupunkiseuduista koko maassa. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön työ- ja elinkeinoministeriölle tekemän tutkimuksen mukaan Hämeenlinnan, Turun ja Porin seuduilla on parhaat valmiudet kohdata talouden ulkoisia häiriöitä. Tutkimuksessa kaikki Suomen 70 seutukuntaa sijoitettiin järjestykseen sen mukaan, millaiset valmiudet niillä oli kohdata sekä ulkoisia taloudellisia häiriöitä että palautua talouden häiriöistä. Porin seudun kaltaiset monipuoli-

10 8 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa sen elinkeinorakenteen alueet kohtaavat suhdannemuutokset ja äkilliset rakennemuutokset vähäisempänä kuin yksipuolisen elinkeino- ja toimialarakenteen alueet. Yritysdynamiikan keskeisten tunnuslukujen perusteella Porin seutu oli keskitasoa tai keskitason yläpuolella muiden kaupunkiseutujen joukossa. Esimerkiksi toimivien yritysten määrä (yrityskanta) oli yli asukkaan seuduilla keskiväkilukuun suhteutettuna viidenneksi korkein. Yritysten uusiutumisaste (ns. luova tuho) oli kuitenkin vastaavasti alhaisempien joukossa. Porin seudun osaamisrakenne oli heikompi kuin muilla keskisuurilla ja suurilla kaupunkiseuduilla. Koulutustaso, korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus ja tutkimus- ja tuotekehitysmenojen määrä ovat edelleen noin vuotta jäljessä vanhoja yliopistoseutuja. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli alhaisin Porin seudulla verrattuna muihin yli asukkaan seutuihin. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen määrä asukasta kohden oli toiseksi alhaisin Seinäjoen seudun jälkeen. Esimerkiksi Oulun seudun T&K-menojen määrä asukasta kohden Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa oli kymmenkertainen Porin seutuun verrattuna. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus on kuitenkin alhaisen lähtötason vuoksi noussut Porin seudulla keskimääräistä ripeämmin. Porin seudun vahvuutena voidaan kuitenkin pitää sitä, että alueen yritykset tuottavat yli neljä viidesosaa seudun T&Kmenoista. Porin seudun keskeisenä haasteena on talouden haasteiden lisäksi negatiivinen väestökehitys, osaamisrakenteen jälkeenjääneisyys ja elinvoimaisuuden keskittyminen vahvasti vain seudun keskuksen Porin ympärille. Alueen sisäiset erot ovat kasvaneet Porin ja muun seudun välillä. Porin seudun asunto- ja rakennustuotanto sekä kaupalliset investoinnit ovat keskittyneet pääsääntöisesti Poriin. Poriin on kohdistunut merkittäviä tulevaisuusinvestointeja, jotka liittyvät mm. tiivistyvään kaupunkirakenteeseen, Puuvillan kauppakeskittymään, asema-aukion kehittämiseen, LNG-terminaaliin ja merituulivoimapuistoon. Porin seudulla käynnissä olevan kuntajakoselvityksen tulokset ovat tärkeitä alueen tulevan kehityksen ja ulkoisen elinvoiman kannalta. Vuonna 2014 tapahtui muutamia merkittäviä organisaatiomuutoksia, joilla on huomattavia toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Erityisesti liikelaitosten kokonaisuus muuttui. Jätehuolto liikelaitos lakkautettiin kesäkuun lopussa ja sen toiminta siirtyi Teknisen palvelukeskuksen alaisuuteen taseyksiköksi. Merkittävin muutoksista oli kuitenkin Porin Satama liikelaitoksen yhtiöittäminen. Porin Satama Oy perustettiin syksyllä ja liikelaitos kokonaisuudessaan sekä kaupungin maaomaisuutta luovutettiin liiketoimintakaupalla ja apportilla yhtiölle vuoden viimeisenä päivänä. Näin ollen Satama liikelaitoksen vaikutukset ovat osa kaupungin tilinpäätöksen tuloslaskelmaa, mutta sitä ei ole yhdistelty taseeseen. Taseessa Satama näkyy pääosin osakeomistuksena sekä yhtiölle myönnettynä liiketoimintakaupan hinnan suuruisena lainana. Yhtiöittämisen seurauksena kaupungin tulokseen muodostui huomattavia satunnaisia tuottoja sekä jonkin verran satunnaisia kuluja, nettona noin +20,4 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöittäminen näkyy kaupungin rahoituslaskelmassa investointimenoina ja tuloina, myyntituloina sekä antolainasaamisten lisäyksenä. Kaupunki yhtiöitti myös rakennuksiaan. Jäähallista muodostettiin Kiinteistö Oy Porin Jäähalli, jolle Isomäen jäähalli luovutettiin apportilla. Lisäksi kaupungin omistamat kerrostalot Kiertokadulla yhtiöitettiin. Yhtiön nimi on Asunto Oy Porin Kiertokatu Järjestely toteutettiin apportilla ja kaupalla. Jäähallin yhtiöittäminen liittyy jäähallin peruskorjaukseen ja Kiertokadun kerrostalojen yhtiöittäminen taas kyseisten kohteiden myynnin järjestelyihin. Näistä molemmista järjestelyistä muodostui myös satunnaisia tuottoja. Hallintokuntien osalta vuonna 2014 ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Tilinpäätöstietojen hallintokuntakohtaista vertailtavuutta vuoteen 2013 vaikeuttaa sisäisten vuokrien korotus. Sisäisiin vuokriin otettiin mukaan laskennallinen pääomavastike, jonka vaikutus yhteensä oli yli 15 miljoonaa euroa kaikille tulosalueille. Vastaava summa näkyy toimitilataseyksikön T76 tuottojen lisäyksenä. Lisäksi perusturvan T20 ja sitä kautta koko kaupunginkin toimintatuottojen ja kulujen vertailtavuutta vaikeuttaa Lavian kunnan kanssa tehdyt järjestelyt, joissa Pori toimi palveluiden järjestäjänä mutta osti vastaavasti palvelutuotantoa Lavian kunnalta. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma perustuu valtuustosopimuksen keskeisimpään tavoitteeseen eli kaupungin talouden tervehdyttämiseen. Vuoden 2015 osalta kassavirran tavoitetaso on valtuustosopimuksessa asetettu 7,5 miljoo-

11 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 9 naan euroon ja vuonna 2016 tavoitetasona on jo niukasti positiivinen kassavirta. Talousarviovalmistelussa kaupunginhallitus nosti tavoitetasoa huomattavasti valtuustosopimuksen tavoitetasoa korkeammalle. Vuoden 2015 osalta tavoitellaan 2 miljoonan euron kassavirtaa, vuonna 2016 tavoitetaso on 5,8 miljoonaa euroa ja vuonna ,5 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelman mukaan investointitaso on noin 31 miljoonaa euroa vuodessa koko suunnitelmakauden ajan. Taloussuunnitelmassa asetetun kassavirtatavoitteen toteutumista tukevat vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätöstoteumat sekä tulosalueiden laatimat toiminnalliset muutokset. Tulosalueiden taloudelliset tavoitteet on kahden viimeisen vuoden aikana saavutettu erinomaisesti ja tulosaluekohtaisia määrärahoja on jäänyt käyttämättä. Toimintakatteen kehitys on ollut maltillista, mutta pysyvien säästöjen aikaansaamiseksi vuoden 2014 aikana valmisteltiin kaikkia tulosalueita koskevat toiminnalliset muutokset, joilla saavutetaan laskennallisesti jo vuonna 2015 noin 7 miljoonan euron säästöt ja vuonna 2016 noin 11 miljoonan euron säästöt. Kaupungin omien toiminnallisten muutosten täytäntöönpano on erittäin tärkeää ottaen huomioon maan hallituksen rakennepoliittisen ohjelman epäonnistuminen kuntien tehtävien karsimisessa. Kaupungin henkilöstö Porin kaupungin palveluksessa oli yhteensä henkilöä (6 728 v. 2013). Kokonaislukuun sisältyvät vakinaiset, määräaikaiset, oppisopimussuhteiset ja työllistetyt. Vakinaisten työntekijöiden määrä oli vuoden lopussa henkilöä eli 0,5 % vähemmän kuin edellisvuonna (5 279 v. 2013). Määräaikaisia oli 1 104, tukityöllistettyjä 209 ja oppisopimussuhteessa 15 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli sama kuin vuonna 2013 eli 48 v. Suurin yksittäinen ikäryhmä vakinaisissa palvelusuhteissa oli vuotiaat, yhteensä 995 henkilöä. Määräaikaisissa työtehtävissä toimivien suurin ikäryhmä oli vuotiaat, yhteensä 225 henkilöä. Koko henkilöstön keski-ikä oli 45,8 vuotta. Vanhuuseläkkeelle jäi vuoden aikana Kassavirtatavoitteen suurin haaste suunnitelmakaudella tulee olemaan kaupungin keskeisten tuloerien eli valtionosuuksien ja verotulojen kehitys. Kuten vuoden tilinpäätös 2014 osoittaa, molempien erien osalta kasvu on lähes pysähtynyt. Valtionosuusuudistus, jonka noin 15 miljoonan euron negatiiviset vaikutukset jaksottuvat Porille suunnitelmakauden aikana sekä edelleen jatkuneet valtionosuusleikkaukset kääntävät niiden kehityksen negatiiviseksi. Verotulojen osalta talousarviovalmistelussa on lähdetty oletuksesta, että kehitys on lievästi positiivista, mutta vuoden 2015 alun toteumat sekä kuntaliiton ennusteet ennakoivat myös verotulojen osalta negatiivista kehitystä. Tilanne, jossa molemmat keskeiset tuloerät kääntyvät kehitykseltään negatiivisiksi, on kaupungin talouden kannalta poikkeuksellinen. Kun suuret valtionosuusleikkaukset alkoivat vuonna 2012, kaupungin talouden kehitystä tuki positiivinen verotulokehitys. Vastaavasta tätä ennen verotulojen heikentymistä kompensoi valtionosuuksien suotuisa kehitys. Kaupungin taloussuunnitelmassa on otettu huomioon myös kaupunkiin liitetyn Lavian kunnan toiminta ja talous. Suunnitelman perusoletuksena on Laviassa järjestetyn toiminnan tervehdyttäminen samoilla periaatteilla kuin Porinkin osalta on tehty. Lavian kunnan viimeinen tilinpäätös antaa hyvän pohjan taloussuunnitelman toteutumiselle. Vaikka Lavian tilinpäätös oli lievästi alijäämäinen, se oli kuitenkin talousarvioon verrattuna odotettua parempi. 152 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 34. Erilaisille osa- tai määräaikaisille eläkkeille siirtyi 96 henkilöä. Osatyökykyisten työssä jatkamista tuettiin onnistuneesti. Kuntoutustuelta työhön paluuta tuettiin ammatillisen kuntoutuksen ja erilaisten työjärjestelyjen, kuten uudelleensijoitusten avulla. Vuoden 2014 aikana Porin kaupungin varhaiseläkemenoperusteiset maksut vuonna 2014 olivat 2,5 M (2,9 M vuonna 2013). Vuonna 2014 henkilöstökulut olivat 285,3 M (sisältäen palkat ja palkkiot, eläkemaksut ja muut henkilöstösivukulut). Palkkamenot vuonna 2014 olivat 220,0 M (edellisvuonna 215,6 M ) ja palkkojen sivukulut 65,3 M (edellisvuonna 64,2 M ). Henkilöstön tunnusluvut Henkilöstön lukumäärä (kaikki) Vakinaisia % 75,8 75,3 78,7 78,5 79,8 Keski-ikä (vakinaiset) 48,4 48,2 48,0 48,0 48,0 Sairauspoissaolo % (kokonaistyöajasta) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Lähde: Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportissa on esitetty tarkemmat tiedot henkilöstöä koskevien tunnuslukujen kehityksestä.

12 10 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät, muut toiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat Heikosta suhdannetilanteesta johtuen ja erityisesti sen edelleen pitkittyessä paine julkisen talouden lisäsopeuttamistoimenpiteiden tekemiseksi edelleen kasvaa. Lisäksi jo aikaisemmin päätetyt valtionosuusleikkaukset heijastuvat voimakkaasti kuntatalouteen. Vaikka poikkeuksellisen alhainen korkotaso on tukenut kasvaneen lainamäärän koroista selviämistä, pitää kunnissa varautua korkotason mahdolliseen nousuun sekä lainojen mahdolliseen jälleenrahoitusriskiin. Kaikki nämä edellä mainitut syyt yhdessä huoltosuhteen heikkenemisen kanssa edellyttävät kaikilta tiukkaa talouskuria kunnissa. Lisäksi erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hallinto- ja rahoitusmallien päätösten siirtyminen seuraavalle hallituskaudelle vaikeuttaa merkittävästi kaupungin lähitulevaisuuden suunnittelua. Tiukka taloustilanne voi edelleen kärjistyessään johtaa palvelujen rahoittamisen vaikeutumiseen, jolloin häiriöt palvelutuotannon jatkuvuudessa ja laadussa voivat vaikeuttaa merkittävästi yhtä kaupungin perustehtävistä eli palvelujen järjestämistä porilaisille. Vuonna 2014 sattui lähinnä pieniä vahinkoja, jotka eivät kaupunkitasolla olleet kovin merkittäviä. Yksi isompi vesijohtovuoto aiheutti joidenkin kymmenien tuhansien eurojen vahingot Otavankatu 3:n kellaritiloissa. Kaupungista riippumattomista syistä suurin yksittäinen vahinko Porin seudulla oli Norilsk Nickel Oy:n Harjavallan tehtaalta Kokemäenjokeen päässyt nikkelisulfaattipäästö. Tästä johtunut Kokemäenjoen saastuminen oli paikallisessa mediassa laajasti esillä usean viikon ajan. Ympäristövahingon vastuiden laajuus ja korvausten määrä määritellään viranomaistutkimusten perusteella. Hallintokunnat raportoivat riskinsä omalla riskianalyysilomakkeellaan riskienhallintayksikköön, joka kokoaa riskianalyysit yhteen. Porin kaupunkikonsernin merkittävimmät riskit liittyvät erilaisiin häiriötilanteisiin, joilla tarkoitetaan yleisesti mm. veden ja sähkön jakelun häiriöitä, viesti- ja hälytysjärjestelmien toimimattomuutta, toiminnan häiriötä, kriittisten toimipaikkojen häiriövalmiutta, puhtaan veden saastumista, putkirikkoja, vesihuollon sähkö- ja automaatiojärjestelmän häiriöitä, viemäritulvia ja rankkasateita. Toisena merkittävänä riskinä esiin nousi muutos ja sen uhka, jolla tarkoitetaan esimerkiksi toimintaympäristön hallitsematonta muutosta, instituutioiden nopeita muutoksia, julkisen talouden muutosta, lainsäädännöstä johtuvia muutoksia ja rahoitukseen sekä suhdannevaihteluun liittyviä muutoksia. Väkivalta ja sen uhka nousi esiin monessa hallinnonalan riskianalyysissa. Huolta aiheuttivat väkivallan uhka monessa muodossa (ml. asiakkaat keskenään), uhkaavat asiakastilanteet ja väkivaltaisuus. Esille nousivat myös tietotekniset riskit, johon kuuluvat mm. tietojärjestelmien toiminnan häiriöt, tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus, tietoriskit (erityisesti paikkatietojärjestelmissä), tietoturvariskit, tietoverkkojen pettäminen (ml. hitaus), järjestelmän vikatilanteet ja laajat tietoverkko-ongelmat. Myös maineen menettäminen koettiin merkittäväksi riskiksi. Siihen katsottiin kuuluvan maineriski, lakko, imagotappio, positiointi (etääntyminen siitä, mitä katsoo itse olevansa), luottamuksen ja uskottavuuden menettäminen, sekä tilanteet joissa työntekijä tekee vakavan virheen palvelussa. Henkilöstön poissaolot koettiin merkittäväksi riskiksi, johon liittyy työn henkinen kuormittavuus, henkilöstön laajat poissaolot, työuupumus, työn henkinen kuormittavuus, vakava onnettomuus, vakava työtapaturma sairastavuus ja ammattitaudit, sekä henkilöstön jaksaminen ylipäätään. Rakennustekniset riskit eli rakennusten ja tilojen huono kunto nousivat myös riskianalyyseistä esille. Riskit sisältävät mm. mahdollisesti toteutumattomia tilajärjestelyjä, turvattomia ja epäterveellisiä toimitiloja, arvaamattomia peruskorjausmenoja sekä tilojen käyttökielloista johtuvia laaja-alaisia ongelmia. Edellä esitettyjen riskien lisäksi merkittäviksi riskeiksi tunnistettiin mm. palvelujen tarjontaan liittyvä korkea vaatimustaso, luottamus, ilmapiiri, sosiaali- ja terveysuudistus, yhteiskunnan kahtia jakautuminen, näköalattomuus, lääkkeiden väärinkäyttö, ikääntyminen, vakavat virheet, sopimusrikkomukset, lasten pahoinvointi, talous, tulvat, vakavat liikenneonnettomuudet. Nekin ovat riskejä, joilla voi olla negatiivisia vaikutuksia kaupungille.

13 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 11 Ympäristötekijät Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolla saavutettiin sen historian paras puhdistustulos. Toteutunut puhdistustulos fosforin osalta oli 0,11 mg/l (99 %), kun vaatimus oli 0,30 mg/l, biologisen hapenkulutuksen osalta 6,1 mg/l (99 %), vaatimuksen ollessa 20 mg/l ja typen osalta 81 % (vaatimus 70 %). Myös pienet Reposaaren ja Ahlaisten jätevedenpuhdistamot toimivat hyvin. Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolla otettiin käyttöön lämmön talteenotto jätevedestä. Viemäriverkostoa laajennettiin kaupungin tonttituotannon tarpeiden mukaisesti. Lisäksi rakennettiin siirtoviemäri Viasvedelle, mikä mahdollisti Viasveden jätevesiosuuskunnan rakennuttamaan oman viemäriverkostonsa alueen jätevesien johtamiseksi Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolle. Kaupunki tuki osuuskuntaa 30 %:lla viemäröinnin rakentamiskustannuksista. Viemäriverkostoa saneerattiin useissa kohteissa ympäri kaupunkia. Huomattavimmat saneerauskohteet olivat Lossirannan jätevesipumppaamon Raumanjuovan alittavan vanhan paineputken korvaaminen kahdella uudella, Etelärannan syöpyneen betonisen pääviemärin sukkasujutus sekä Karjarannan ja Uusikoiviston isojen hulevesiviemäreiden saneeraus. Satama sai valonohjauksen uudistamisen Tahkoluodon syväsataman puolella valmiiksi. Alusjätteiden vastaanottopisteiden uudistamistyötä on jatkettu 2014 vuoden aikana. Jatkuvalla kunnossapitotyöllä varmistetaan mm. lastausjärjestelmän toimivuus, millä on merkitystä sataman ympäristövaikutusten kannalta. Porin tulvasuojeluun liittyviä patojen ensiapukorjauksia jatkettiin. Kalaholman padon urakka saatiin valmiiksi. Aittaluodon kerrostalojen kohdalla ja Luotsinmäenhaaran pohjoispuolella valtatien 8 kohdalla olevat huonokuntoiset padot korjattiin kaupungin omana työnä. Hyydevaaratilanteessa vettä aikanaan johtaneen Pihlavanlahden nykyisessä ruovikossa sijaitsevan Tukkijuovan umpeen kasvanut yläpää niitettiin auki, mutta Tukkijuovan keskiosalla olevia muutamaa pientä virtausta haittaavaa ruovikkoa ei saatu niittää pois niiden lähellä mahdollisesti olevien uhanalaisten kasvien tähden. Porinsillan alapuoliselle Kokemäenjoen kunnossapitoruoppaukselle saatiin vesilakiin perustuva ruoppauslupa loppuvuodesta. Harjavallan nikkelivuoto kesällä 2014 kuitenkin paljasti, että Kokemäenjoessa Harjavallan voimalaitoksen alapuolella elää ennen tuntematon vuollejokisimpukkapopulaatio. Vuollejokisimpukan elinaluetta ei EU:ssa saa luontodirektiivin perusteella hävittää tai heikentää, joten ruoppaukseen tullaan tarvitsemaan myös luonnonsuojelulakiin perustuva poikkeuslupa ELY-keskukselta, koska simpukoiden siirto ruoppauksen tieltä on käytännössä mahdotonta. Porin kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa päivitettiin vuonna Suojelusuunnitelmassa käsiteltiin Porin kaupungin I luokan pohjavesialueet Harjakangas, Ulasoori-Vähärauma, Karjaranta ja Ahlainen sekä II luokan pohjavesialue Lamppi. Suojelusuunnitelman mukaan pohjavesialueilla on vähän riskitoimintoja. Pohjavesialueilla ei ole ympäristöluvallista yritys- tai maataloustoimintaa eikä välittömiä pohjavesiriskejä. Pohjavesialueilla pohjavesiriskejä aiheuttavat kiinteistöjen lämmityksessä ja maataloustoiminnassa käytettävät öljysäiliöt sekä hajaasutusalueiden jätevedenkäsittely. Toimenpidesuosituksissa esitettiin mm. yleisiä ohjeita maatalouden toiminnanharjoittajille toiminnan mahdollisista pohjavesivaikutuksista ja kiinteistöjen omistajille öljysäiliöiden kunnosta huolehtimisesta. Ympäristövirasto teetti Kirrinsannan vanhan kaatopaikan perustilan esiselvityksen, jonka mukaan kaatopaikan ympäristölle aiheuttama riski on vielä arvioimatta, mutta on ilmeistä, että jotain kunnostustoimia kuten luiskien loivennuksia ja lisäpeittoa sekä alueelle kuulumattoman rautaromun poistamista alueella on tehtävä. Mikäli ilmenee, että alueelta kulkeutuu ympäristöön suuria määriä haittaaineita, on kunnostus ja suojaustarpeet arvioitava haitan perusteella. Alueen jatkokäyttö on vielä avoinna.

14 12 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 1.2 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ja siihen olennaisesti liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että Porin kaupungin ja sen toimintayksikköjen toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Sisäisellä valvonnalla edesautetaan päätettyjen toiminnallisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Samalla varmistetaan tiedon riittävyys sekä luotettavuus päätösten perusteeksi sekä että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten ja johdon päätöksiä noudatetaan ja että kaupungin omaisuus ja voimavarat turvataan. Kuntalakiin sisällytetyt uudet velvoitteet sekä säännökset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta astuivat voimaan vuoden 2014 alusta. Näiden velvoitteiden voimaansaattamiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2014 Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, jolla korvattiin aiemmin valmisteltu kaupungin riskienhallintapolitiikka. Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaan valtuuston tehtävänä on päättää Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kaupunginhallitus vastaa siitä, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta muodostavat toimivan ja kattavan kokonaisuuden. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta operatiivisena toimintana kuuluvat kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle sekä kunnan muulle johdolle. Kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen konsernijaosto, lauta- ja johtokunnat, virastopäälliköt, yksiköiden esimiehet sekä konserniyhteisöiden toimielimet huolehtivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä tahoillaan. Porin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perustana ovat kuntalaki, kaupunginvaltuuston hyväksymät hallintosääntö, taloussääntö ja johtosäännöt sekä myös kaupunginvaltuuston hyväksymät ohjeet (konserniohje, corporate governance ohje ym.). Lisäksi toimintaa määrittelee Pori 2020 strategia, jossa on asetettu kaupungin toiminnan tavoitteet. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa sekä hyvän hallintotavan noudattamisessa ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Kaupungin lakisääteiset tehtävät on pystytty hoitamaan eikä kaupunginhallituksen tiedossa ole lakisääteisten tehtävien laiminlyöntejä. Hallintokuntien omissa johto- ja toimintasäännöissä määritellään johtamis- ja päätöksentekovastuut. Kullakin hallintokunnalla on omat järjestelmälliset toimintatapansa, joilla säädöksien, ohjeiden ja määräysten noudattamista valvotaan, ja miten niistä tiedotetaan omalle organisaatiolle. Hallintokuntien selvitysten perusteella ei ole tiedossa säännösten, määräysten tai päätösten noudattamatta jättämisestä aiheutuneita merkittäviä valituksia, korvausvaatimuksia tai muita oikeusseuraamuksia koskien vuotta Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Talousarvion toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia ohjeita. Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain käyttötalouden tulojen ja menojen sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuukausittain raportoidaan kaupunginhallitukselle talousarvion toteutumisesta. Hallintokunnat raportoivat myös pääsääntöisesti kuukausittain lauta- ja johtokunnille käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta. Riskienhallinnan järjestäminen Vuosi 2014 kului riskienhallinnan osalta kaupunkikonsernin kokonaisvaltaisen riskienhallintajärjestelmän edelleen kehittämisessä. Kuntalakiin (325/2012) lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä Talousarvion toteutumisen seurantaan saatiin riittävästi tietoa. Merkittäviä talousarvion taloudellisten tavoitteiden poikkeamia ei ollut ja määrärahojen käytössä ei tilikauden aikana havaittu merkittäviä toimivallan ylityksiä. Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden seuranta esitetään yksityiskohtaisesti talousarvion toteutumisvertailussa. valvonnasta ja riskienhallinnasta tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet asiakirjan, joka on näiden toimintojen selkänoja

15 kaupunkikonsernissa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa kirjattiin riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet, vastuut ja työnjako. Kevään ja syksyn aikana riskienhallinnan johtoryhmä valmisteli jatkoksi edelliselle dokumentille riskienhallinnan toimintatapaohjeen, joka sisältää käytännön ohjeita ja työkaluja riskienhallinnan järjestämiseen, koska toimialoilla kaivattiin selkeämpää ja yksityiskohtaisempaa ohjeistusta käytännön riskienhallinnan toteutukseen. Riskienhallinnan toimintatapaohjeeseen kirjattiin säännöt, toimintaprosessit, riskienhallinnan menettelyiden määrittelyt, työkalut sekä lomakkeet. Kaupunginhallitus käsitteli asiakirjaa ja päätti, että Porin kaupunkikonsernin riskienhallinnan toimintatapaohje otetaan käyttöön ja hallintokunnat hyödyntävät sitä riskienhallinnan työkaluna, sekä raportoivat riskeistään toimintatapaohjeen mukaisesti. Porin kaupungin riskienhallinnan johtoryhmä kokoontui tilikautena säännöllisesti ja riskienhallintatyötä tehtiin laajasti monella rintamalla. Kaupungin työntekijöille suunnattua riskienhallinnan koulutusta jatkettiin. Sitä järjestettiin keväällä ja syksyllä, ja sen kysyntä on ollut hyvällä tasolla. Riskienhallinnan koulutus jakaantuu kahteen osioon: teoriaosuuden luentoihin sekä Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella järjestettävään käytännön harjoitteluun. Riskienhallintakoulutusta kehitetään edelleen ja sen vaikuttavuutta pyritään lisäämään. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan (Vnp ) pohjautuvaa normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumisen omaa työryhmä- Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 13 työskentelyä jatkettiin. Työryhmässä pohdittiin turvallisuustoimijoiden yhteisen varautumisen kehittämistä erilaisiin häiriötilanteisiin. Tammikuussa osallistuttiin Valpas 2014 valtakunnalliseen patoturvallisuusharjoitukseen, johon liittyen perustettiin myös ensihuollon palvelupiste Ahlaisiin. Syksyllä kaupungintalon häiriötilanteen johtoryhmä, Porin Vesi ja ympäristövirasto osallistuivat valtakunnalliseen OLKI14 valmiusharjoitukseen, jossa kyseessä oli säteilyonnettomuuden jälkitila. Sisäisen turvallisuuden ohjelman (Vnp ) mukaisesti laadittiin yhdessä muiden turvallisuustoimijoiden kanssa Porin paikallinen turvallisuussuunnitelma. Paikallisen turvallisuussuunnittelun ja turvallisuustyön tavoitteena on ylläpitää ja parantaa paikallista turvallisuutta. Porin turvallisuussuunnittelun tavoitteet ovat: arjen turvallisuuden lisääminen, ennalta ehkäisevän toiminnan tehostaminen ja syrjäytymiskehityksen estäminen. Läpileikkaavina kohderyhminä ja erityishuomion kohteena Porissa ovat lapset ja ikääntyneet. Turvallisuussuunnitelmalla ohjataan arjen turvallisuuteen liittyviä konkreettisia toimia, joita osallistuvat tahot toteuttavat yhteistyössä tai osana omaa toimintaansa. Vuonna 2014 tehtiin paljon riskienhallinnan osalla, mutta riskienhallinnan organisoitumiseen ja riskienhallintatyön laaja-alaiseen jalkauttamiseen tulee nähdä edelleen vaivaa. Jotta riskienhallintatyöllä saadaan tavoiteltua vaikuttavuutta, edellyttää se tekijöiltään paneutumista, johdolta riskienhallintatyöhön priorisoitua ja pitkäjänteistä tukea sekä riittävästi työhön varattuja voimavaroja. Hankintojen tekemisessä noudatetaan hankintalakia sekä kaupungin omia hankintaohjeita. Kilpailutuksen perusteella päätetään yhteishankintapaikat, joista tiedotetaan yksiköille säännöllisesti. Hankintayksiköiden on noudatettava yhteishankintasopimuksia. Sopimusten noudattamisen sisäistä valvontaa on tehostettu. Erillishankintojen hankintavaltuusrajat on määritelty joko toimintasäännöissä tai vuosittain lauta- ja johtokuntien tekemillä päätöksillä. Viranhaltijoiden tekemistä hankintapäätöksistä on pidetty päätöspöytäkirjaa. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnan työnjako ja valvontataso on määritelty kaupungin hallintosäännössä ja taloussäännössä sekä lautakuntien johtosäännöissä ja toimintasäännöissä. Uusi kaupungin taloussääntö astui voimaan TPK:n omistamisen yksikkö vastaa maa- ja vesialueiden sekä toimitilojen hankinnasta, hallinnasta ja luovutuksesta. Sopimusten toteutumisen seuranta on jatkuvaa. Sisäisen valvonnan toimimattomuuden vuoksi ei omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvoissa toteutunut merkittäviä menetyksiä tai arvon alennuksia eikä jouduttu oikeudelliseen vastuuseen. Kaupunginhallituksella ei ole tiedossa omaisuuden hankinnan, luovutuksen tai hoidon valvonnan osalta laiminlyöntiä tai muuta virheellistä menettelyä, josta olisi aiheutumassa kaupungille merkittävä korvausvaade vuoden 2014 osalta.

16 14 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sopimustoiminta Sopimusten tekeminen, sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta on määritelty johto- ja toimintasäännöissä. Sopimusten seuranta- ja hankintajärjestelmien edelleen kehittäminen on tärkeää, jotta varmistetaan yhteishankintojen sopimuspaikkojen noudattaminen sekä hankintojen ohjaaminen sopimustoimittajille. Ylikunnalliset sopimukset tuovat omat haasteensa sopimusten hallintaan. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäinen tarkastus on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alainen toiminto. Käytännön työstä huolehtii tarkastuslautakunnan alainen tarkastustoimisto tarkastussäännön, johtosääntöjen, konserniohjeen ja corporate governance -ohjeen mukaisesti. Tarkastustoimisto tekee kaupunginjohtajan toimeksiannosta kaupungin organisaatiossa sisäistä tarkastusta suorittamalla eri toimintojen ja valvontajärjestelmien riippumatonta arviointia sen varmistamiseksi, että johdon saama informaatio on oikeata ja luotettavaa, riskienhallinta on toimivaa, voimavarojen käyttö on tehokasta ja taloudellista, sisäinen tarkkailujärjestelmä toimii ja että voimassaolevia säädöksiä, määräyksiä ja annettuja ohjeita on noudatettu. Sisäisen tarkastuksen velvollisuus on antaa neuvoja järjestelmien ja toimintatapojen kehittämiseksi sekä tukea kaupungin johtavia viranhaltijoita ja toimielimiä riskienhallinnan toteuttamisessa.

17 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelmassa esitetään tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikaudella syntyneet tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kaupungin ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kaupungin ulkopuolelta. Tuloslaskelma euroa Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot Rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä/ alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot toimintakuluista % 33,0 33,6 Vuosikate, M 31,1 41,3 Vuosikate % poistoista 97,7 95,6 Vuosikate, euroa/asukas Tuotot Kaupungin toimintatuottojen määrä oli 202,1 M. Valmistus omaan käyttöön oli 13,4 M. Toimintatuotot alenivat 0,2 M (0,1 %). Verotulojen määrä oli 297,0 M. Kaikki verotulot kasvoivat 1,0 M (0,4 %). Verotulojen kasvu muodostui pääasiassa yhteisöveron kasvusta ja osaksi myös kiinteistöveron kehityksestä. Kunnallisverotulo pieneni vuoteen 2013 verrattuna 2,5 M (1,0 %), yhteisövero kasvoi 2,2 M (14,3 %) ja kiinteistövero 1,4 M (6,9 %). Valtionosuudet olivat 136,5 M. Valtionosuudet kasvoivat 0,5 M. Rahoitustuotot olivat 12,3 M. Rahoitustuotot kasvoivat 0,8 M (7,2 %). Osinkotuottojen vuosikohtainen muutos oli merkittävin selittävä tekijä. Satunnaiset tuotot olivat 31,2 M, jotka koostuvat Porin Jäähallin, kerrostalojen Kiertokatu ja Porin Sataman yhtiöittämisistä. Kulut Toimintamenot olivat 626,7 M. Toimintamenot kasvoivat 7,1 M (1,2 %). Toimintamenoista suurin kasvu oli palvelujen ostoissa, jotka olivat 223 M ja kasvoivat 6,9 M (3,2 %). Henkilöstökulut olivat 285,3 M ja kasvoivat 5,5 M (2,0 %). Rahoituskulut olivat 3,6 M ja ne kasvoivat 0,2 M (4,6 %). Satunnaisiin kuluihin kirjattiin 9,2 M, joka johtui pääosin Porin Sataman yhtiöittämisestä.

18 16 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Toimintakate ja vuosikate Toimintakate kuvaa toimintatuottojen ja toimintakulujen erotusta. Toimintakate on kunnassa aina negatiivinen. Se kertoo kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli 411,2 M. Se heikkeni 2013 vuoteen verrattuna 12,4 M (3,1 %). Vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä investointeihin, sijoituksiin sekä lainojen lyhennyksiin. Vuosikate oli 31,1 M. Se pieneni 2013 vuoteen verrattuna 10,2 M (24,7 %). Tulos ja ylijäämä Tilikauden tulos kuvaa tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta. Siinä huomioidaan myös pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käyttöä kuvaavat poistot ja satunnaiset erät. Tilikauden tulos oli 21,3 M. Tilinpäätössiirroilla tarkoitetaan kirjanpidollisia eriä, joilla vaikutetaan tuloksen jakautumiseen eri tilikausien välillä. Vuonna 2014 näiden erien vaikutus oli yhteensä 0,5 M. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 21,8 M. Liikelaitokset paransivat kaupungin tilikauden vuosikatetta 12,3 M. Liikelaitokset tuottivat 40 % kaupungin vuosikatteesta ja liikelaitosten osuus kaupungin toimintatuotoista oli 23 % sekä toimintakuluista 8 %. Liikelaitoksien yli- ja alijäämät, lainojen lyhennykset ja tuloutukset kaupungille olivat vuonna 2014 seuraavan taulukon mukaiset: Liikelaitos Korvaus peruspääomasta Lainojen korot / lyhennykset Tilikauden yli- / alijäämä Porin Palveluliikelaitos / Porin Satama / Porin Vesi / Satakunnan Työterveyspalvelut / Yhteensä / Porin Jätehuolto liikelaitos lakkautettiin Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Toimintatuottojen osuutta toimintakuluista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: 100 (Toimintatuotot) (Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) Toimintatuottojen osuus prosentteina toimintakuluista vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan oli 33,0 prosenttia, eli toimintakuluista yli kolmannes katettiin myynti- ja maksutuloilla. Verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla jäi rahoitettavaksi 2/3 toimintakuluista. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski 0,6 prosenttiyksikköä. Vuosikate prosenttia poistoista Tunnusluku lasketaan kaavasta: 100 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Vuonna 2014 vuosikate oli 97,7 % kokonaispoistoista. Vuonna 2013 luku oli 95,6 %. Tunnusluku kasvoi 2,1 %-yksikköä. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Vuosikate euroa/asukas Vuosikate asukasta kohti vuonna 2014 oli 372 euroa, eli 123 euroa pienempi kuin vuonna 2013, vuosikate laski siis 10,2 M

19 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 17 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, M 80,1 96,4 Investointien tulorahoitus, % 30,0 101,2 Lainanhoitokate 0,8 1,2 Kassan riittävyys, pv Toiminnan ja investointien rahavirran viiden vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pidemmällä aikavälillä. Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokykyä pidetään hyvänä, jos tunnusluvun arvo on yli 2. Kassan riittävyys ilmaisee kuinka monen päivän kassasta maksut voidaan kattaa kaupungin rahavaroilla. Toiminnan rahavirta oli 28,4 M ylijäämäinen ja toiminnan ja investointien rahavirta 18,5 M ylijäämäinen. Rahavarojen kokonaismuutos oli 0,8 M. Investointimenot olivat 109,7 M. Rahoitusosuudet investointeihin olivat 1,3 M ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 98,5 M. Koko kaupungin investoinnit on esitetty tulosaluetasolla investointiryhmittäin tarkemmin eriteltyinä sivulla 82. Rahoituslaskelman poikkeavat erät, jotka johtuivat kaupungin toimintojen yhtiöittämisistä, on selitetty kappaleessa 2.5.

20 18 Rahoitusasema ja sen muutokset 1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset Tase, euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset Toimeksiantojen varat Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat 10 4 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2014)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2014) Tilinpäätös 2014 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2014) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku 31.12.2014 32 847 Työpaikat toimialoittain: (v. 2012 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 60,1 % Teollisuus

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Vaasan kaupungin taloustoimi Kaupunginhallitus 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013 Porin kaupungin arviointikertomus 2013 2 PORIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 TARKASTUSTOIMINTA...7 2.1 Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely...7 2.2

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 1 JOHDANTO... 6 1.1 Tilinpäätössäännökset... 6 1.2 Tilinpäätöskokonaisuus... 6 2 Toimintakertomus... 7 2.1 Olennaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot