Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS Sivu 1/31

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä. Rahapolitiikan ennennäkemättömät toimet, ennätyksellisen alhainen korkotaso lisättynä eurooppalaisten valtioiden raskaan velkataakan aiheuttamilla seurannaisvaikutuksilla ovat johtaneet tilanteeseen, jossa historian opit eivät hyödytä tulevaisuuden näkymiä pohtivia taloustutkijoita ja analyytikkoja. Vuoden 2013 lopussa Finda Oy:n omistusosuus DNA Oy:ssä nousi 49,9 prosenttiin. Tästä omistuksen lisäämisestä johtuen Findan rooli DNA:n kehittämistyössä ja strategisten linjausten määrittämisessä on kasvanut entisestään. DNA:ssa siirryttiin vuoden 2014 aikana monessakin mielessä uuteen kehitysvaiheeseen. Huomiota kiinnitettiin entistä vahvemmin toimiin, jotka tähtäävät DNA:n omistaja-arvon pitkäjänteiseen kasvattamiseen tarkistamalla perinteisiä toimintatapoja ja muuttamalla rakenteita. DNA:SSA PANOSTUKSIA TULEVAISUUTEEN DNA:ssa tehtiin vuonna 2014 huomattavia panostuksia tulevaisuuteen. TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting Oy:n osto sekä kaupan seurauksena toteutettu TDC-yhtiöiden, DNA Business - liiketoiminnan ja Forte Netservices Oy:n yhdistäminen yhdeksi yritysliiketoiminnan kokonaisuudeksi nopealla aikataululla oli vaativa prosessi. Rakennemuutos onnistui hyvin ja se antaa erinomaiset lähtökohdat DNA:n yritysliiketoiminnan vahvistumiselle jatkossa. Jo vuonna 2013 toteutunut onnistuminen 800 MHz:n 4G-verkon toimiluvan saamisessa sai vuonna 2014 jatkoksi Suomessa ainutkertaisen sopimuksen matkaviestinverkon yhteisrakentamisesta. DNA ja TeliaSonera Finland Oyj päättivät rakentaa yhteisesti perustetun Suomen Yhteisverkko Oy:n lukuun Pohjois- ja Itä-Suomeen yhteisen matkaviestinverkon. Kun mobiilidatan liikennemäärän odotetaan lähivuosina moninkertaistuvan, tarjoaa yhteinen verkkoyhtiö mahdollisuuden investointitason parempaan hallintaan ja kannattavuuden parantamiseen. FINDAN TULOS PARANI Finda-konsernin liiketoiminnassa ei vuonna 2014 tapahtunut suuria muutoksia. Sekä konsernin että emoyhtiön tulokset paranivat edellisestä vuodesta pääosin DNA:n ansiosta. Yleisen taloustilanteen heikkenemisestä huolimatta Findan tytäryhtiö Kontaktia paransi myös tulostaan. Sen sijaan toisen tytäryhtiön, Oy Omnitele Ab:n, tulosta heikensi ulkomaan liiketoiminnassa tapahtunut yksittäinen takaisku. Sen jälkeen toteutettujen sopeuttamistoimien johdosta yhtiö näyttää pääsevän vuonna 2015 taas kasvu-uralle. Finda Oy:n hallitus käynnisti vuonna 2014 projektin, jossa kartoitetaan ja vertaillaan Findan strategiavaihtoehtoja omistaja-arvon ja niiden toteutettavuuden näkökulmasta. Yleisen taloustilanteen kehittymisen huonosta ennustettavuudesta johtuen samalla tehdään arvioita Findan ja DNA:n kestävästä ja kehittämismahdollisuudet turvaavasta pääomarakenteesta erilaisissa taloustilanteissa. Samassa yhteydessä selvitetään myös DNA:n mahdollisen listaamisen ajankohdan vaikutuksia Findan omistaja-arvoon eri skenaarioissa koskien DNA:n liiketoimintaa ja arvostuskertoimia. Jarmo Leino toimitusjohtaja Sivu 2/31

3 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila, varapuheenjohtaja. Syntynyt DI. Katolli Oy:n toimitusjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2008 ja varapuheenjohtaja vuodesta (Lännen Puhelin Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 1996). Kotipaikka Ulvila. Simo Kauppi, jäsen. Syntynyt KTM, emba. Länsi-Suomen Osuuspankin toimitusjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta (Lännen Puhelin Oy:n hallituksen jäsen ). Kotipaikka Pori. Hannu Turunen, jäsen. Syntynyt DI, MBA. Business Performance Management / CFOO Office, Nokia Networks. Hallituksen jäsen vuodesta Kotipaikka Espoo. Jouni Niuro, jäsen. Syntynyt VTM. Procope & Hornborg Asianajotoimisto Oy:n Head of Assurance. Hallituksen jäsen vuodesta Kotipaikka Turku. FINDA OY:N JOHTO Toimitusjohtaja Varatuomari Jarmo Leino Talousjohtaja KTM Seppo Haapasalo Sivu 3/31

4 Finda Oy Tytäryhtiöt Osakkuusyhtiöt Kontaktia Oy 67,0 % 49,9 % DNA Oy Oy Omnitele Ab 62,6 % 49,3 % Rival XV Invest Oy Puhelinpartnerit Oy 54,0 % 48,7 % Telebusiness Inwest Oy 46,0 % Holding Oy Visio 26,0 % Ficolo Oy 24,1 % Lohjan Puhelin Oy * Sivu 4/31

5 KONTAKTIA OY VUONNA 2014 Kontaktia Oy on digitaalisen verkkomainonnan ja -viestinnän asiantuntijatalo. Kontaktia suunnittelee, tuottaa ja myy yrityksille digitaalisiin verkkomedioihin mainonnan ja viestinnän palveluita. Lisäksi yhtiö tarjoaa viestintää tukevia yhteystietopalveluita. Tilikaudella 2014 jäntevöitettiin toimintamallia entistä selkeämmin kahteen liiketoimintakokonaisuuteen, numeropalveluihin ja mediapalveluihin. Internet- numeropalvelut jatkoivat hyvää kehitystä ja loppuvuonna toimintaa laajennettiin uusilla palveluilla. Numeropalveluissa Internet-numerohakupalvelu NumeroNetti jatkoi vahvaa rooliaan. Mediapalveluissa Google-hakusanamainonta oli edelleen suurin yksittäinen tuote- ja palvelualue. Kummassakin liiketoiminnan painopiste oli nykyisen ison asiakaskannan palveleminen tavoitteena tuloksen merkittävä paraneminen. Vuosi 2014 oli Kontaktia Oy:lle taloudellisesti jälleen haasteellinen. Kilpailu yhtiön kohdemarkkinassa kiristyi entisestään ja yhtiö joutui taistelemaan asemastaan suuria kilpailijoita vastaan. Asiakkuudet kyettiin kuitenkin pitämään hyvin. Kovassa kilpailutilanteessa kannattavuus ei kehittynyt aivan tavoitteiden mukaisesti, vaikka paranikin selvästi edellisestä vuodesta. TALOUDELLINEN KEHITYS Kontaktia Oy:n liikevaihto oli viime vuonna 6,1 milj. euroa (6,5 milj. euroa vuonna 2013). Tilikauden tulos oli euroa (5 723 euroa vuonna 2013). Yhtiön palveluksessa oli tilikauden lopussa 50 henkilöä. HALLINTO Kontaktia Oy:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut Finda Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Leino. Muut hallituksen jäsenet ovat Seppo Haapasalo ja Risto Siivola. Yhtiön toimitusjohtaja on Kimmo Haapaniemi. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Kontaktia Oy:ssä keskitytään vuoden 2015 aikana erityisesti kannattavan kasvun rakentamiseen. Liikevaihdon kasvun odotetaan syntyvän erityisesti numeropalveluiden kautta. Mediapalveluissa kasvua tavoitellaan tuotetarjooman kehittämisen ja myyntikonseptin täsmentämisen myötä. Kannattavuuden odotetaan parantuvan päättyneen tilikauden tasosta. Sivu 5/31

6 OY OMNITELE AB VUONNA 2014 Oy Omnitele Ab on vuonna 1988 perustettu riippumaton telealan palvelu- ja konsultointiyritys. Yhtiön palvelut kattavat verkkojen suunnittelun, optimoinnin ja laadun auditoinnin. Konsultointipalveluiden kautta autetaan asiakkaita heidän hankintaprojekteissaan, teknologiastrategioiden luomisessa ja niiden soveltamisessa käytäntöön, taajuushallintaan liittyvissä asioissa sekä due dillegence -projekteissa. Omnitelen toimintaa ohjasi vuonna 2014 vahvasti asiakaslupaus: Maximised Customer Experience, Minimised Cost. Konserni jatkoi toiminnan fokusoimista kehittämällä avainosaamista, syventämällä dialogia nykyisten asiakkaiden kanssa kuitenkin samalla panostamalla uusiasiakashankintaan. Konsernin asiakastyytyväisyys jatkui erittäin korkealla tasolla. Asiakkaat luottivat vahvasti konsernin osaamiseen ja sen tuomaan lisäarvoon. Vuoden 2014 aikana toteutettiin 69 projektia 19 eri maassa Euroopassa, Lähi-Idässä, Afrikassa ja Väli-Amerikassa, 25 asiakkaan kanssa. Omnitelen asiakasprojektit kattoivat vuonna 2014 laajan kirjon: Suunnittelu-, benchmarking- ja optimointipalvelut (matkapuhelinverkot, televisioverkot) Auditointipalvelut operaattoreille ja regulaattoreille Käytetyn taajuusalueen uudelleen allokointi operaattorien verkoissa Konsultointi liittyen mobiiliverkkojen modernisointiin sisältäen sekä teknologiastrategian että vendor management -palvelut Konsultointi liittyen mobiiliverkon kapasiteetin rakentamiseen kustannustehokkaasti Performance management -palvelut Tekninen konsultointi due dilligence -tapauksissa Suomen Yhteisverkko Oy valitsi Omnitelen verkkosuunnittelu- ja optimointipartnerikseen loppuvuodesta TALOUDELLINEN KEHITYS Omnitele-konsernin liikevaihto oli viime vuonna 6,8 milj. euroa (7,5 milj. euroa vuonna 2013). Konserni menetti vuonna 2013 yhden avainasiakkaansa Hollannissa ja uusasiakashankinta ei pystynyt kompensoimaan menetettyä myyntiä. Tilikauden tulos oli -0,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa vuonna 2013). Omnitelen tammikuussa 2014 aloittamat Hollannin tytäryhtiön (Omnitele BV) organisaation uudelleenjärjestely- ja tehostamistoimet saatiin päätökseen tammikuussa Näistä järjestelyistä koitui kertaluonteisia kustannuksia noin 0,3 milj. euroa, jotka on kaikki kirjattu vuoden 2014 tulokseen. HALLINTO Oy Omnitele Ab:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut Finda Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Leino. Muut hallituksen jäsenet ovat Risto Siivola, Timo Cavén, Maria Strömberg ja Mikael von Hertzen. Yhtiön toimitusjohtaja on Tomi Paatsila. TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Vuoden 2015 tietoliikennekonsultoinnin markkinanäkymät Omnitelen osalta seuraavat yleisiä maailman taloustilanteen muutoksia. Omnitele jatkaa strategiansa mukaisten toimenpiteiden suorittamista ja tähtää vahvaan toiminnan kasvuun ja omistaja-arvon lisäämiseen pidemmällä aikajänteellä. Omnitele pyrkii merkittäväksi toimijaksi markkinoilla ja halutuksi partneriksi telealan palvelujen ja konsultoinnin toimittajana sekä operaattoreille että telealan regulaattoreille. Sivu 6/31

7 DNA OY VUONNA 2014 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen heikentyminen vaikutti erityisesti perinteisten maksu-tv-palveluiden kysyntään. Lisäksi yrityspalveluissa markkinatilanne jatkui heikon taloudellisen tilanteen myötä koko vuoden varovaisena ja investointipäätöksiä siirrettiin. Taloustilanteesta huolimatta DNA:n operatiivinen toiminta kehittyi kuitenkin myönteisesti DNA:n matkaviestinliittymämäärä ylitti 2,5 miljoonan liittymän virstanpylvään joulukuussa. Matkaviestinliittymäkanta kasvoi vuoden 2014 aikana yhteensä liittymällä liittymään. Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi liittymällä ja vuoden lopussa liittymien määrä oli Kiinteän verkon liittymämäärän myönteinen kehitys johtui laajakaistaliittymien määrän kasvusta ja TDC:n Suomen yhtiöiden oston myötä DNA:lle siirtyneistä liittymistä. Erityisesti taloyhtiölaajakaistaliittymien määrä kasvoi merkittävästi. DNA:n aktiivinen palveluiden kehittäminen tuotti tulosta. DNA menestyi marraskuussa operaattoreiden asiakkaiden tyytyväisyyttä tutkivassa EPSI Rating -tutkimuksessa sekä yritysettä kuluttaja-asiakkaiden osalta. DNA Business sijoittui yritysasiakkaiden mobiililaajakaistan ja mobiilipuheen sarjoissa ykköseksi. Kiinteän datan sarjassa DNA:n omistama TDC Oy Finland saavutti ensimmäisen sijan, ja DNA Business sijoittui toiseksi. Tutkimuksen mukaan DNA Welhon kiinteällä laajakaistapalvelulla on puolestaan toimialan tyytyväisimmät kuluttaja-asiakkaat. Lisäksi DNA Welholla oli jälleen vuonna 2014 Suomen tyytyväisimmät ja uskollisimmat maksutelevisioasiakkaat. TALOUDELLINEN KEHITYS DNA:n vuoden 2014 liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia 833,5 milj. euroon (766,4 milj. euroa vuonna 2013). Liikevaihtoon vaikuttivat myönteisesti TDC:n Suomen yhtiöiden osto toisella vuosineljänneksellä ja liikkuvan sekä kiinteän laajakaistan myynnin kehitys. Käyttökate kasvoi 7,1 prosenttia 204,2 milj. euroon (190,7). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 24,5 prosenttia (24,9). Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 7,3 prosenttia ja oli 210,1 milj. euroa (195,8) eli 25,2 prosenttia liikevaihdosta (25,5). Liikevoitto laski 32,7 prosenttia 29,4 milj. euroon (43,7) eli 3,5 prosenttiin (5,7) liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 12,5 prosenttia ja oli 54,8 milj. euroa (48,7), joka on 6,6 prosenttia liikevaihdosta (6,4). Erityisesti merkittävät kertaluonteiset erät laskivat liikevoittoa. Tammi joulukuun käyttökatteeseen vaikuttaneet kertaluonteiset kuluerät olivat 5,9 milj. euroa ja liikevoittoon vaikuttaneet kertaluonteiset erät olivat 25,5 milj. euroa. Kuluerät koostuivat pääosin PlusTV-brändin alaskirjauksesta, tietojärjestelmien uudistuksiin liittyvistä alaskirjauksista ja yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvästä varauksesta. HALLINTO DNA:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut Finda Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Leino. Muut hallituksen jäsenet ovat: Tero Ojanperä, Jukka Ottela, Anu Nissisen, Anssi Soila ja Kirsi Sormunen. Yhtiön toimitusjohtaja on Jukka Leinonen. Sivu 7/31

8 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT DNA:n toimintaympäristö on voimakkaassa muutostilassa, mikä näkyy erityisesti sisältö- ja lisäarvopalveluiden merkityksen kasvuna ja operaattoreiden perinteisen toimintakentän laajentumisena. Verkko- ja päätelaiteteknologioiden kehitysvauhti kiihtyy ja kasvattaa tietoliikennepalveluiden käyttöä tulevaisuudessa nousevien liikennemäärien ja uusien käyttötarkoitusten ansiosta. Kilpailutilanne säilynee kireänä edelleen vuonna 2015 ja asettaa korkeat laatuvaatimukset operaattoreiden järjestelmille, verkkoinfrastruktuurille ja palveluiden käytettävyydelle. Alan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat yleisen taloustilanteen lisäksi IP-pohjaisten viestintäratkaisujen lisääntyminen älypuhelinten ja tablettien yleistymisen myötä. Liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat myös matkaviestinverkkojen yleisten yhdysliikennehintojen aleneminen sekä kilpailu erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinoilla. DNA:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän kohtuullisen hyvänä. Sivu 8/31

9 Sivu 9/31

10 Sivu 10/31

11 Sivu 11/31

12 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tilikausi TILIKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT Finda Oy myi tammikuussa 2014 osan omistamastaan Rauman kiinteistöstä. Kaupasta kertyi myyntivoittoa 1,8 milj. euroa. Jäljelle jääneeseen kiinteistön osaan saatiin uusi kaava, jonka mukaan tontille voidaan rakentaa asuinkerrostaloja. Elokuussa Finda osallistui Ficolo Oy:n osakeantiin ja nosti omistusosuutensa yhtiössä 25,0 prosentista 26,0 prosenttiin. KONSERNIRAKENNE Finda Oy:n konsernirakenne ei ole muuttunut tilikauden aikana lukuun ottamatta em. omistusosuuden nousua Ficolo Oy:ssä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiöinä Kontaktia Oy (67,0 prosenttia), Oy Omnitele Ab (62,6 prosenttia) ja Puhelinpartnerit Oy (54,0 prosenttia). Osakkuusyhtiöinä konsernitilinpäätökseen on yhdistelty DNA Oy (49,9 prosenttia), Holding Oy Visio (46,0 prosenttia), Telebusiness InWest Oy (48,7 prosenttia), Ficolo Oy (26,0 prosenttia), Rival XV Invest Oy (49,3 prosenttia) ja Lohjan Puhelin Oy (24,1 prosenttia). TALOUDELLINEN KEHITYS JA RAHOITUS Finda Oy -konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 13,4 milj. euroa (14,8 milj. euroa vuonna 2013). Liikevoitto oli 5,5 milj. euroa (0,3 milj. euroa vuonna 2013). Tulokseen sisältyy osakkuusyhtiöaktiivojen poistoja 3,3 milj. euroa (8,3 milj. euroa vuonna 2013), josta DNA Oy:hyn liittyviä poistoja on 3,1 milj. euroa (8,0 milj. euroa vuonna 2013). Merkittävä poistojen lasku johtuu DNA Oy:n osakkuussyhtiöaktiivan poistosuunnitelman muutoksesta, joka on selvitetty liitetiedoissa. Lisäksi tulosta rasittavat DNA Oy:n tulokseen sisältyneet merkittävät alaskirjaukset. Konsernin rahoitustuotot olivat 2,7 milj. euroa (3,1 milj. euroa vuonna 2013) ja rahoituskulut 4,1 milj. euroa (1,5 milj. euroa vuonna 2013). Rahoituskulujen merkittävä kasvu johtuu vuoden 2013 lopussa tehtyjen DNA Oy:n osakkeiden lisähankintojen rahoittamisesta vieraalla pääomalla. Tulos ennen veroja oli 4,1 milj. euroa (1,9 milj. euroa vuonna 2013). Tilikauden tulos oli 3,9 milj. euroa (1,7 milj. euroa vuonna 2013). Konsernin oma pääoma oli vuoden lopussa 211,4 milj. euroa (216,8 milj. euroa vuonna 2013) ja maksuvalmius erittäin hyvä. FINDA OY:N TALOUDELLISTA ASEMAA JA TULOSTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Liikevaihto (milj. euroa) 0,5 0,8 0,8 Tulos ennen veroja (milj. euroa) 12,9 11,9 10,4 Oman pääoman tuottoprosentti 7,1 % 6,7 % 5,9 % Omavaraisuusasteprosentti 51,9 % 51,3 % 87,3 % Sivu 12/31

13 FINDA-KONSERNIN TALOUDELLISTA ASEMAA JA TULOSTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Liikevaihto (milj. euroa) 13,4 14,8 15,8 Tulos ennen veroja (milj. euroa) 4,1 1,9 2,0 Oman pääoman tuottoprosentti 1,8 % 0,8 % 0,8 % Omavaraisuusasteprosentti 55,4 % 56,0 % 88,6 % INVESTOINNIT Konsernin tilikauden investoinnit olivat 0,6 milj. euroa. YHTIÖKOKOUKSET Finda Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Porissa Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70 euroa osakkeelta eli yhteensä 9,5 milj. euroa. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään kappaleen omien A- sarjan osakkeiden hankinnasta vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden hankintahinnan tulee olla vähintään 14 ja enintään 21 euroa. Hallitus on lisäksi oikeutettu päättämään keneltä osakkeita hankitaan samoin kuin muista hankinnan ehdoista. Osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta siitä päättävästä yhtiökokouksesta. Valtuutusta ei ole käytetty tilikauden aikana. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2014 enintään euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hallitus on tehnyt tilikauden aikana euron lahjoituksen Satakunnan sydänpiiri ry:lle. HENKILÖSTÖ Finda-konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 105 henkilöä. FINDA-KONSERNIN HENKILÖSTÖÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot (milj. euroa) 6,7 6,8 7,5 YMPÄRISTÖASIAT Konsernin liiketoimintaan ei ole liittynyt olennaisia ympäristöön vaikuttavia tekijöitä eikä sen tuotteisiin ja palveluihin liity merkittäviä ympäristölainsäädännön vaatimuksia. Sivu 13/31

14 CORPORATE GOVERNANCE Finda Oy:n hallitus on hyväksynyt yhtiön hallinnointiperiaatteet, joiden mukaan yhtiö noudattaa soveltuvin osin suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Konsernin riskit liittyvät pääosin omaisuudenhoitoon ja sijoitustoimintaan. Hallitus on hyväksynyt sijoitusstrategian, jolla hallitaan konsernin sijoitustoiminnan riskit. Sijoitusstrategian mukaan sijoitukset pitää hajauttaa riittävästi ja allokoida varovaisesti. Koska konsernin sijoituksista merkittävä osa on DNA Oy:n osakkeita, on DNA:n liiketoiminnan kehityksellä merkittävä vaikutus sekä Finda Oy:n tulokseen että osakkeen arvoon. Finda Oy -konsernin liiketoiminta ja omaisuus on vakuutettu onnettomuuksien ja toiminnan keskeytymisen varalta. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Konsernin emoyhtiö Finda Oy on merkittävä omistusyhtiö, jonka tavoitteena on omistaja-arvon kasvattaminen ja aktiivinen osinkopolitiikka. Lähivuosina toiminnan painopiste on nykyisten strategisten omistusten arvon kasvattamisessa varsinkin DNA Oy:ssä. FINDA OY:N OSAKKEET Finda Oy:n osakepääoma jakaantuu kahteen osakesarjaan siten, että A-sarjan (1 ääni/osake) osakkeita on kappaletta ja K-sarjan (20 ääntä/osake) osakkeita on kappaletta eli yhteensä yhtiön osakkeiden määrä on kappaletta. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. K-sarjan osakkeita koskevat yhtiöjärjestyksen lunastus- ja suostumuslausekkeet. HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 110,2 milj. euroa, josta tilikauden voitto on 12,9 milj. euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake eli yhteensä omaan pääomaan jätetään 9,5 milj. euroa 100,7 milj. euroa 110,2 milj. euroa Finda Oy:n taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä. Sivu 14/31

15 ORGANISAATIO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Hallitus Hallitusammattilainen, Esa Haavisto, puheenjohtaja Toimitusjohtaja, Kari Ollila, varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja, Simo Kauppi, jäsen Head of Assurance, Jouni Niuro, jäsen Business Performance Management, Hannu Turunen, jäsen Hallitus kokoontui 10 kertaa vuonna Toimitusjohtaja Jarmo Leino Tilintarkastajat PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö Päävastuullinen tilintarkastaja: KHT Mika Kaarisalo Sivu 15/31

16 TULOSLASKELMA Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poistot LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT OSUUS OSAKKUUSYRITYSTEN TULOKSESTA LIIKEVOITTO RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 130 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Sivu 16/31

17 Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 13 3 TULOVEROT LASKENNALLISET VEROT 3 1 VÄHEMMISTÖOSUUS TILIKAUDEN VOITTO Sivu 17/31

18 TASE Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet/osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Sivu 18/31

19 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Vähemmistöosuudet TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 7 19 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lainat muilta Sivu 19/31

20 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Saadut ennakot Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA Sivu 20/31

21 RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Liiketulos Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Fuusiotappio 643 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) vähennys (+) Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) vähennys (-) Rahoitusarvopaperien lisäys (-) vähennys (+) Rahoitustuotot ja kulut Verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit sijoituksiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) vähennys (+) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen muutos Maksetut osingot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) Sivu 21/31

22 RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Sivu 22/31

23 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu yhtiöiden keskinäiset tuotot ja kulut sekä yhtiöiden keskinäiset saamiset ja velat. Keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa on käytetty hankintamenomenetelmää. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty ennen liikevoittoa rivillä osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Vanhentuneita osinkoja vähennettynä verovelalla on palautettu omaan pääomaan ,75 euroa. ARVOSTUSPERIAATTEET Pysyvien vastaavien arvostaminen Pysyvät vastaavat on arvostettu välittömään hankintamenoon, josta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. DNA Oy:n osakkeiden hankinnoista syntyneiden osakkuusyhtiöaktiivoiden poistosuunnitelma on muutettu viidestä vuodesta 20 vuoteen alkaen, koska DNA on Findalle pitkäaikainen strateginen sijoitus, jonka jatkuvan liiketoiminnan vakiintuneisuus ja alan kehitysnäkymät puoltavat pidempää poistoaikaa. Poistoajat ovat seuraavat: Konserniliikearvo DNA Oy:n osakkuusyhtiöaktiiva Muut osakkuusyhtiöaktiivat Rakennukset ja rakennelmat Muut koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta 20 vuotta 5 vuotta 25 vuotta 3-5 vuotta 5 vuotta Pysyviin vastaaviin kirjatut sijoitukset on arvostettu hankintahintaan, koska niitä pidetään pidemmän aikavälin strategisina sijoituksina. Rahoitusvälineiden arvostaminen Rahoitusvarat on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset erät on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Sivu 23/31

24 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Myyntivoitot Muut 28 9 Yhteensä HENKILÖSTÖ TILIKAUDEN AIKANA KESKIMÄÄRIN Toimihenkilöitä HENKILÖSTÖKULUT Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut HALLINNON PALKKIOT Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja TILINTARKASTUS JA MUUT PALVELUT Tilintarkastus Veroneuvonta Muut palvelut SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT Muut pitkävaikutteiset menot Konserniliikearvo poistot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Sivu 24/31

25 Toimitilakulut Arvo-osuuksien hoitokulut Laki- ja konsultointipalvelut Matkakulut Fuusiotappio 643 Muut liiketoiminnan kulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 130 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonmuutokset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennalliset verot TASEEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö PYSYVÄT VASTAAVAT Sivu 25/31

26 Konserniliikearvo Menojäännös Lisäys Suunnitelmanmukainen poisto Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Menojäännös Lisäys Suunnitelmanmukainen poisto Kirjanpitoarvo Maa- ja vesialueet Menojäännös Lisäys Vähennys Kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat Menojäännös Lisäys Vähennys Suunnitelmanmukainen poisto Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Menojäännös Lisäys Suunnitelmanmukainen poisto Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Menojäännös Kirjanpitoarvo FINDA OY -KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET Sivu 26/31

27 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö KONSERNIYRITYKSET Omistusosuus Omistusosuus Omistusosuus Omistusosuus Kontaktia Oy, Helsinki 67,0 % 67,0 % 67,0 % 67,0 % Oy Omnitele Ab, Helsinki 62,6 % 62,6 % 62,6 % 62,6 % Puhelinpartnerit Oy, Lahti 54,0 % 54,0 % 54,0 % 54,0 % OSAKKUUSYRITYKSET DNA Oy, Helsinki 49,9 % 49,9 % 49,9 % 49,9 % Ficolo Oy, Ulvila 26,0 % 25,0 % 26,0 % 25,0 % Holding Oy Visio, Pori 46,0 % 46,0 % 46,0 % 46,0 % Lohjan Puhelin Oy, Lohja 24,1 % 24,1 % 19,2 % 19,2 % Rival XV Invest Oy, Helsinki 49,3 % 49,3 % 49,3 % 49,3 % Telebusiness InWest Oy, Rauma 48,7 % 48,7 % 48,7 % 48,7 % Muut osakkeet ja osuudet Lisäys Vähennys Muut osakkeet ja osuudet SIIRTOSAAMISET Laskuttamaton myynti Korot Verot ALV-saamiset Muut Yhteensä Emoyhtiön muut saamiset sisältävät vakuustalletuksia euroa ja konsernin euroa. RAHOITUSARVOPAPERIT Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Sivu 27/31

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Sisältö. Vuosi 2014 lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2. Tilinpäätös 9 Tilintarkastuskertomus 25. Hallitus 28 Johtoryhmä 30 Sijoittajatietoa 32

Sisältö. Vuosi 2014 lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2. Tilinpäätös 9 Tilintarkastuskertomus 25. Hallitus 28 Johtoryhmä 30 Sijoittajatietoa 32 vuosikertomus 2014 Sisältö Vuosi 2014 lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 ASIAKASREFERENSSEJä 3 Tilinpäätös 9 Tilintarkastuskertomus 25 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 26 Hallitus 28 Johtoryhmä 30 Sijoittajatietoa

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2013

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Hallituksen toimintakertomus 212 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 1 Rahoituslaskelma 12

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot