SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU LIITE 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU LIITE 1"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU LIITE 1 TULOSANALYYSI VUODEN 2006 TOIMINNASTA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN Rauman korkeakoulutus yhdelle kampukselle? SAMKin rehtorin lukuvuoden avajaispuheessa esiin nostama ajatus Rauman korkeakoulukampuksesta on johtanut nopeasti konkreettisiin toimenpiteisiin. Rauman kaupunki on perustanut työryhmän, jonka tarkoituksena on selvittää yhden korkeakoulukampuksen rakentamista Raumalle. Raumalla toimii SAMKin toimipisteiden lisäksi Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos ja kaksi Tampereen teknillisen yliopiston erillistoimipistettä. Työryhmä aloittaa toimintansa tammikuussa. Selvitystyön pitäisi valmistua toukokuussa. Rakenteellisessa kehittämisessä käytännön päätöksiä Tavoitesopimuksessa vuosille on sovittu liiketalouden opetuksen loppumisesta Kankaanpäässä ja sosiaali- ja terveysalan loppumisesta Harjavallassa. Samoin siellä on sovittu tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn koulutuksen keskittämisestä Vähärauman kampukselle Poriin. Kankaanpäässä liiketalouden ja Harjavallassa sosiaali- ja terveysalan viimeinen sisäänotto on sovittu vuodelle SAMKin ylläpitäjän päätösvaltaa käyttävä lautakunta on päättänyt kokouksessaan , että koulutus Harjavallassa päättyy kokonaan ja liiketalouden koulutus Kankaanpäässä Harjavallan opiskelijat jatkavat opintojaan joko Porissa tai Raumalla ja Kankaanpäässä liiketaloutta opiskelevat joko Raumalla, Porissa tai Huittisissa. Tietojenkäsittelyn viimeinen sisäänotto Huittisissa toteutettiin Tietotekniikkaan ei esitetä Raumalle aloituspaikkoja enää vuodelle Harjavallan ja Kankaanpään osalta henkilöstö- ja tilajärjestelyihin liittyvät päätökset tehdään mennessä. Elinkeinoelämä panostaa ammattikorkeakouluosaamiseen Huittisissa SAMK on sopinut yhdessä mm. Huittisten kaupungin kanssa Huittisten toimipisteen kehittämisestä. Tähän kehittämiseen liittyy opetukseen, yritysyhteistyöhön ja tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvä panostus kahden yliopettajan palkkaamisella. Liiketoiminnan yliopettajan tehtävänä on opetuksen ja opinnäytetöiden ohjaamisen lisäksi erityisesti Kaakkois-Satakunnan alueella tapahtuva pk-yritysyhteistyö. Huittisten kaupunki ja viisi yritystä ovat sitoutuneet rahoittamaan yliopettajuudesta aiheutuvat kustannukset kolmen vuoden ajan. Lisäksi palkataan markkinoinnin yliopettaja, jonka työpanos kohdistuu Huittisten toimipisteen lisäksi kaikkiin muihin SAMKin liiketalouden toimipisteisiin. On sovittu myös, että vuoden 2007 alussa käynnistetään Huittisissa skenaariotyöskentely erilaisista vaihtoehtoisista tulevaisuuden mahdollisuuksista. Konsulttina skenaariotyöskentelyssä toimii konsulttitoimisto Capful. Talous- ja henkilöstöpalveluja ulkoistettu SAMK on vuoden 2006 aikana valmistellut talous- ja henkilöstöpalveluiden osittaista ostamista Porin kaupungin ja viiden muun kunnan ja kuntayhtymän perustamalta Länsi-Suomen Taloustuki Oy:ltä. Yhtiössä hoidetaan seudun kuntien ja kuntayhtymien talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä, kuten palkanlaskentaa, kirjanpitoa ja laskutuksia. Uuden toimintamallin tavoitteena on nykyaikaisen tietoteknologian käyttöönotolla ja toimintatapojen uudistuksella tehostaa tukipalvelutuotantoa, vähentää kustannuksia vähintään 20 % nykytasosta, poistaa varahenkilöongelmia, turvata pätevän työvoiman saanti tulevaisuudessa sekä säilyttää osaaminen ja palvelujen tuottaminen seudulla. SAMKin palveluksesta siirtyy alkaen kolme henkilöä yhtiöön huolehtimaan ostoslaskujen masteroinnista ja palkkahallinnon tehtävistä. KOULUTUS- JA OPETUS Opetuksen laatu valmistuvien palautteen perusteella hyvä ja opiskelijat tyytyväisiä SAMK hyödyntää opetuksen laadun ja opiskelijatyytyväisyyden seurannassa valmistuvien OPALA-kyselyä. Opetuksen laatutason mittarina käytetään suoraan OPALAN kysymystä Opetus on SAMKissa ollut korkeatasoista ja asiantuntevaa. Tyytyväisyysmittari on rakennettu opetuksen laatuun, ohjauksen ja neuvonnan laatuun ja harjoittelun laatuun liittyvistä kysymyksistä. Opetuksen laadusta valmistuneet antoivat arvosanan 3,0 ja tyytyväisyydestä 3,1 (asteikko 1-4). Molemmissa arvosanoissa oli pieni parannus vuoteen Am-

2 2 mattikorkeakoulututkintoon valmistuvien OPALA-vastausprosentti oli 90,1 vuonna OPALAkyselylomaketta hyödynnetään myös ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden palautteenkeruussa. Kaikki koulutusohjelmat saamassa osaamisperustaiset integroidut opsit SAMK on toteuttamassa merkittävää opetussuunnitelmauudistusta. Uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön Uudistuksessa on olennaisinta siirtyminen oppiainelähtöisistä opetussuunnitelmista integroituihin osaamisperusteisiin opetussuunnitelmiin. Tämä edellyttää opettajien työn kehittymistä entistä enemmän yhteisölliseksi toiminnaksi. Opetussuunnitelmissa kiinnitetään tietoista huomiota osaamisen ydinainekseen ja tiukan ammattierityisen osaamisen lisäksi muun muassa yrittäjyyteen, kansainvälisyyteen ja moniammatillisuuteen. Koko opetushenkilöstölle on pidetty koulutuspäiviä, joissa on tuotu esiin sekä kansalliset linjat että tehty näkyväksi SAMKin omaa osaamista ja hyviä käytäntöjä. Opetussuunnitelmaprosessiin kuuluu myös mittava toimialojen sisäinen, toimialojen välinen, koulutusohjelmien sisäinen ja koulutusohjelmien välinen yhteistyö. Riba-hankkeessa opetussuunnitelmayhteistyön kautta lisävauhtia liiketalouden koulutusohjelman kansainvälistymiseen Riba-hanke (Raising international business awareness) on kuuden eurooppalaisen korkeakoulun opetussuunnitelmayhteistyöhanke. Mukana olevat maat ovat Belgia (koordinaattori), Hollanti, Saksa, Liettua, Turkki ja Suomi. Hankkeessa jokainen osallistuja suunnitteli 30 opintopisteen omaan maahan ja omaan erityisosaamiseen perustuvan opintokokonaisuuden. Jokainen korkeakoulu voi lähettää ohjelmaan 25 opiskelijaa ja ottaa vastaan opiskelijoita. Hanke on lisännyt merkittävästi ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden määrää liiketalouden koulutusohjelmassa erityisesti Porin toimipisteessä. SAMK DKIT yhteistyö opetus, tutkimus- ja kehittämistoiminta, kansainvälistyminen, yrityskiihdyttämötoiminta ja verkossa opiskeleminen samassa paketissa SAMK toteutti yhteistyössä irlantilaisen partnerikorkeakoulun Dundalk Institute of Technology:n kanssa yhteistyöprojektin, jonka tavoitteena oli kehittää kahden yrityskiihdyttämöyrityksen liiketoimintaa. Yrityksille tarjottiin mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa opiskelijoiden tekemän tutkimus- ja kehitystyön avulla. Opiskelijat jaettiin 10 kansallisuudeltaan sekoitettuun ryhmään, joista viisi työskenteli irlantilaisen ja toiset viisi suomalaisen yrityksen kanssa. Opiskelijoiden kansainväliselle yhteistyölle rakennettiin yhteinen pohja SAMKin verkko-oppimisympäristöön, minkä lisäksi on-line kommunikointi hoidettiin sähköpostilla ja teamspeak-ohjelmalla. Pelit Poikkitieteellinen mediatuotannon opintoprojekti korkeakoulu- ja yritysyhteistyötä käytännössä Satakunnan ammattikorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu, Turun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto toteuttivat yhteistyössä Satakunnan käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen ja yksityisen yrityksen kanssa tähän asti laajimman ja konkreettisimmanyhteistyöprojektin opintoprojektin muodossa. Kohderyhmänä olivat toteuttavien oppilaitosten opiskelijat. Tavoitteena oli antaa opiskelijoille käsitys monimediatuotannosta. Opintojakso toteutettiin intensiivitoteutuksena. Opetuksessa Taideteollinen korkeakoulun vastuulla oli idean tuotteistaminen, monimediatuottajan rooli ja virtuaalitilan kysymykset, Turun yliopiston vastuulla mediakulttuuri ja mediateoria, Tampereen teknillisen yliopiston vastuulla multimediatekniikka, SAMKin vastuulla virtuaalitilatekniikka ja Satakunnan käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen ja Villilän Studioiden vastuulla animaatiotekniikka, äänisuunnittelu ja videotuotanto. Yhteistyö koettiin onnistuneeksi. Moniammatillista opiskelua OPETA-hankkeessa Opetusterveyskeskus- eli OPETA-hankkeessa hoitotyön- ja terveydenhoitotyön opiskelijat opiskelevat yhdessä lääketieteen opiskelijoiden kanssa perusterveydenhuollossa aidoissa asiakas- ja potilastilanteissa. Toteutettu koulutus on iso askel moderniin toimintatapaan sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja lääkärien työssä. Opiskelijat ovat arvioineet harjoittelun OPETA-hankkeessa erinomaiseksi oppimismuodoksi. LAP- SOS-hankkeen kehittelyn kautta OPETA-työskentelyyn ovat liittymässä myös sosiaalialan opiskelijat. Hanketta hallinnoi Porin kaupunki. Erikoistumisopintojen kysyntä edelleen nousussa Ammatilliset erikoistumisopinnot aloitti syksyllä 2006 ennätysmäärä uusia aikuisopiskelijoita, kaikkiaan 276 henkilöä. Pääosa opetustarjonnasta on 30 opintopisteen erikoistumisopintoja. Ensimmäiset ammatilliset eri-

3 3 koistumisopinnot alkoivat Satakunnan ammattikorkeakoulussa syksyllä 1997 ja siitä aina vuoden 2006 loppuun mennessä on todistuksia kirjoitettu yhteensä 1790 kappaletta. Opiskelijakunta SAMMAKKOn ja SAMKin välille sopimus vertaistutoroinnin järjestämisestä SAMMAKKOn ja SAMKin välille on valmisteltu allekirjoitusta vailla oleva sopimus, jossa SAMK ja Opiskelijakunta sitoutuvat siihen, että Opiskelijakunta tuottaa SAMKille vertaistutorointitoiminnan vaatimat tehtävät vuosina 2007 ja 2008 yhteistyössä SAMKin kanssa. Opiskelijakunta tuottaa sopimuksen mukaan vertaistutoreiden rekrytoinnin, valintaprosessin, kouluttamisen, koordinoinnin, tiedottamisen ja muut asiaan liittyvät oheistoimnnot. Sopimuksen mukaan toiminta arvioidaan viimeistään lokakuussa TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Kokemukset T&K-toiminnan uudesta organisoinnista hyvät kokemukset SAMK organisoi tutkimus- ja kehittämistoimintansa uudella tavalla vuonna Vastuu t&k-toiminnasta siirrettiin erillisestä palvelukeskuksesta toimialojen vastuulle. Kullekin toimialalle valittiin sisäisellä haulla toimialajohtajan alaisuudessa toimiva määräaikainen tutkimusjohtaja. Uudistuksen yhtenä tavoitteena oli saada t&k-toiminta tiiviimpään yhteyteen opetusprosessin kanssa ja saada entistä useampi opettaja tekemään osan työpanoksestaan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Sisäinen kehittämistavoite näyttäisi toteutuvan vähintään hyvin. Myöskään uudistuksen mahdolliseksi haitaksi ennalta tunnistetusta näkyvyyden vähenemisestä O Sadan poistuttua markkinoilta ei ole ollut merkkejä. Monialaisuus hankkeissa vahvistumassa Vuonna 2006 käynnistyi kolme kaikkia toimi- ja koulutusaloja koskevaa laajaa hanketta: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälisyysvalmiuksien nostaminen, Asiakkuudenhallinta sekä Hyvinvointi ja teknologia. Hyvinvointi ja teknologia-hanke koostuu kolmesta osahankkeesta, jotka ovat Sähköinen potilasohjaus, ITPV:n arkipäiväistäminen senioriväestön hyötykäyttöön ja Automaatio ja uuden sukupolven verkot saumattomassa palveluketjussa. Hankkeet jatkuvat vuodelle Esimerkkinä jatkuvista monialaisista projekteista voidaan mainita sosiaali- ja terveysalan liiketalouden asiantuntemusta ja tekniikan kokemusta yrityskiihdyttämötoiminnassa hyödyntävä VERKA-hanke. Samoin jatkui tekniikan vetämä Reaaliaikaista diagnostiikkaa hyvinvoinnin ja teollisen tuotannon tarpeisiin projekti, joka liittyy sosiaali- ja terveysalan Lämpökameraprojektiin ja jossa liiketalous laatii liiketoimintasuunnitelman uudelle yritystoimintakonseptille. Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan kansainvälisyys vahvistumassa SAMKin strategisena tavoitteena on löytää kansainvälisiä avainpartnereita, joiden kanssa voidaan tehdä laajaa opetukseen, tutkimukseen ja kehittämistoimintaan sekä aluekehitykseen liittyvää yhteistyötä. Tavoitteena on myös kehittää yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa alueen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan kansainvälisiä verkostoja. Kuluvana vuonna SAMKin kansainvälisiä partnereita t&ktoiminnassa olivat mm. Fachhochschule Gelsenkirchen, Högskolan Dalarna, University of Lancashire, Universiteit Leuven ja Fachhochschule Ludwigshaven. Lisäksi esim. merenkulun SafeOscar-hankkeessa on ollut useita ulkomaisia kumppaneita ja tekniikka on ollut edelleen mukana EU:n Proton-verkostohankkeessa. Ruotsalaisten ja saksalaisten kumppanien kanssa yhteistyössä suunniteltu ERA-Net-ohjelmaan kuuluva REPRASSACASH-hanke läpäisi kansainvälisen arvioinnin, mutta kaatui muiden osapuolten kansallisen rahoituksen eväämiseen. Virkeätä toimintaa T&K-strategiaan kirjatuilla painopistealueilla Strategiaan kirjatut painopisteet ovat johtaminen ja yrittäjyys, automaatio, elektroniikka, tietoliikenne, energia ja ympäristö, hyvinvointiosaaminen sekä pk-yritysten liiketoimintaosaaminen. Johtamiseen panostaminen näkyy selvimmin ylempien amk-tutkintojen opinnäytetöissä ja yrittäjyyteen panostaminen yrityskiihdyttämö- ja sukupolvenvaihdostoiminnassa. Kaikilla tekniikan painopistealueilla on ollut toimintaa ja julkisrahoitteisia projekteja. Myös automaatioteknologian ylempään amk-tutkintoon on panostettu. Lisäksi meriteknologia on noussut korkeakoulujen yhteistyöstrategian kautta yhdeksi kärkihankkeeksi. Hyvinvointiosaamisen kehittämisessä kaikki ikäluokat ovat olleet esillä.

4 4 Valtakunnallinen hyvinvointialan hanke yhdistää monen amkin monialaista osaamista SAMK, Laurea ja TuAMK toteuttivat yhdessä hyvinvoinnin pilottiverkostohankkeen. Jokainen ammattikorkeakoulu toi hankkeeseen monialaisen osaamisensa (hyvinvointi, tietoliikenne, tietotekniikka, verkot, infrapuna, kuvankäsittely). Tavoitteena oli projektoida sovellus, jossa toteutetaan kunnossapidon teolliseen tuotantoon tai hyvinvointiin liittyvä reaaliaikainen tiedonsiirto. Kohteeksi valittiin verenkierron muutosten kuvantaminen infrapunatekniikalla ja saadun datan reaaliaikainen siirto erityyppisten verkkojen yli (IP, puhelin, langaton, UHF, digi) joko mobiiliin päätelaitteeseen tai digiboxiin. Lisäksi analysoitiin sovellus road mapmuodossa kuvaten mahdollisia hyvinvoinnin kaupallisia että teknologisia sovelluksia. Pilottiverkosto osoittautui erinomaiseksi tavaksi muodostaa T&K -pohjaista hyvinvointiteknologian kehittämisverkostoa Etelä - Suomen alueelle sen hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen koheesion edistämiseksi. Alue on suuruudeltaan sen eurooppalaisia, aasialaisia ja amerikkalaisia esimerkkejä vastaava. ALUEKEHITYS SAMKin hankkeiden tuloksena alueelle pysyviä rakenteita ja käytäntöjä SAMKin t&k-hankkeissa on valmistunut mm. Satakunnan hyvinvointihankerekisteri, Karhukuntien palvelusetelijärjestelmä ja yleisölle jaettava Kotitalousvähennysopas. Hyvinvointihankerekisteri palvelee niitä tahoja, jotka ovat kiinnostuneet Satakunnan hyvinvointialan hanketiedoista, hankkeiden toteuttajista, toimenpiteistä ja hankkeiden omista www-sivuista. Vuoden 2006 lopussa rekisteriin oli ilmoittautunut yhteensä 103 hanketta tai projektia. Palvelusetelihankkeen avulla luotiin toimintamuoto, jossa kunnat sitoutuivat ostamaan rekisteröidyiltä hyvinvointipalvelujen tuottajilta palveluseteliä vastaan hyvinvointipalveluita. Hankkeen jatkohallinnointi siirtyi SAMKilta Harjavallan kaupungille vuoden 2006 lopussa. ESR-projektina toteutetussa kotitalousvähennysopas-projektissa laadittiin kansalaisille esite kotitalousvähennyksestä. Esitteen laatijoina olivat muun muassa sekä SAMKin että Kankaanpään aikuiskoulutuskeskuksen opiskelijat. Vuonna 2005 käynnistyneen SAMKin, Satakunnan sairaanhoitopiirin, Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän, Rauman kaupungin ja alueen potilasjärjestöjen yhteistyössä toteuttaman hankkeen tuloksena perustettiin Raumalle perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiakkaille yhteinen potilasoppimiskeskus Tietotorni. Ikäihmiset voimavarana projektin aloitteesta Poriin perustettiin Vanhustuki ry, joka mm. koordinoi vanhusneuvolakokeilua Porin keskustassa. Toward Active Old Age projektin tuloksena perustettiin koko maan kattava Vanhustyön osaajat yhdistys. Yrityskiihdyttämö jatkaa voittokulkuaan Yrittäjyyden edistämisen työkalu on ollut Satakunnan ammattikorkeakouluun perustettu myös koulutuksen laatuyksikköpalkinnolla palkittu yrityskiihdyttämö, jonka mentoriprosessia on sovellettu jo 127 joko perustettuun tai perustamisvaiheessa olevaan yritykseen. Kiihdyttämöprosessi on synnyttänyt alueelle perustettujen osaamisintensiivisten yritysten kautta jo lähes 200 työpaikkaa tai varmistanut yrittäjäpolvenvaihdosprosessin kautta noin 70 työpaikan säilymisen. Yrittäjyyden edistämisestä valtakunnallinen palkinto Yrittäjyyden edistämisessä voi ansioituakin, Matti Lähdeniemi palkittiin ammattikorkeakoulujen yrittäjyysverkoston ensimmäisellä palkinnolla yrittäjyyden edistämiseksi tehdystä työstä, jossa tärkeää on vahvistaa ammattikorkeakoulun kykyä synnyttää vahvaan omaan näkemykseen perustuvaa yrittäjyyttä. Näkemys syntyy koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan, yrittäjyyden sekä opiskelijan aktiivisesta vuorovaikutuksesta. Sosiaali- ja terveysalalle tunnustusta Sydäntautiliitolta Sydäntautiliitto nimesi SAMKin vuoden 2006 merkittäväksi kansalaisten terveyden edistämisen toimijaksi. Tunnustuksessa korostui SAMKin vahva rooli sekä kansalaisten keskuudessa tehdyssä sairakusia ehkäisevässä työssä että opetuksen asiantuntemuksessa terveysalan koulutuksessa. Ensiksi mainitussa on opiskelijoiden rooli ollut olennainen. JYVA-hanke valmistui ja jalkautumassa JYVA-hanke eli Julkisten tutkimuslaitosten yhteiskunnallinen vaikuttavuus-hanke oli VTT:n asiantuntijoiden koordinoimassa hanke, jossa olivat mukana SAMKin lisäksi Helia, PVTT ja MTT. Hankkeessa tarkas-

5 5 teltiin ja kehitettiin tutkimuksen ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointikäytäntöjä, haasteita ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ammattikorkeakoulujen osalta tarkastelu keskittyi t&k - toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuraamiskäytäntöihin ja toimenpiteisiin ja vaikuttavuuden arviointiin liittyviin kehittämishaasteisiin. Kyseessä ei ollut tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi, vaan t&k - hankkeita koskevan johtamisen ja seurannan käytäntöjen ja valmiuksien kehittäminen SAMKissa. Hanke palveli erinomaisesti SAMKin tavoitteita ja aihe oli myös ajankohtainen, koska aluevaikutus on yksi SAMKin kolmesta ydinprosessista ja muodostaa myös merkittävän osan käyttöönotossa olevaa käytännössä aluevaikutuksen ohjaustyökalua eli BSC-mittaristoa. ALUEELLINEN KORKEAKOULUYHTEISTYÖ Alueellisessa korkeakouluyhteistyössä strategian pohjalta käytännön toimiin Satakunnan korkeakoululaitos 2008 strategia on etenemässä konkreettiseen toteutukseen laajalla rintamalla. Strategiatyön johtoryhmä on perustanut strategian pohjalta 11 työryhmää ja määritellyt niille tavoitteet. Eri korkeakoulut ovat nimittäneet työryhmiin omat jäsenensä (noin 130). Työryhmät laativat annetun tehtäväkuvauksen pohjalta toimintasuunnitelman ja raportoivat etenemisestään strategiatyön johtoryhmälle. Tavoitteena on edetä selviin esityksiin yhteistyön toteuttamisesta. Korkeakoulut ovat myös palkanneet yhteistyössä asiamiehen, jonka tehtävänä on koordinoida asetettujen työryhmien toimintaa, valmistella esityksiä strategiajohtoryhmän päätettäväksi ja valmistella vuoden 2007 loppuun mennessä esitykset Satakunnan korkeakoululaitoksen vaihtoehtoisista toimintamalleista vuonna Porin yliopistokeskukselta aloite täydennyskoulutuksen yhtiöittämisen mahdollisuudesta/esa Porin yliopistokeskuksessa on valmisteltu täydennyskoulutustoiminnan yhtiöittämistä. Loppuvuodesta UC Pori ehdotti yhteisen selvityksen tekemistä, jossa olisi Satakunnassa toimivien korkeakoulujen lisäksi myös muita tahoja. Selvitys on tarkoitus tehdä syksyyn 2007 mennessä. Koska maksullisena palvelutoimintana toteutettava täydennyskoulutus on vain osa ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutusta ja aluekehitystoimintaa, on rajauskysymyksiin ja toisaalta jo nykyorganisaatioiden yhteistyömahdollisuuksiin kiinnitettävä huomiota selvitystyössä. SISÄINEN TOIMINTA: ONNISTUMISIA JA HAASTEITA Porin kaupungin uudet vuokrakäytännöt kiristävät SAMKin taloutta Porin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt Satakunnan ammattikorkeakoulun talousarviosta vuodelle SAMKin talousarvioehdotuksesta ja aikaisemmasta käytännöstä poiketen Porin kaupunki alkaa periä pääomavuokraa Porin kaupungin pääomistajana olevien kiinteistöyhtiöiden Vääntiö Oy:n ja Kiinteistö Oy AMKin tiloista. Menettely on SAMKin näkemyksen mukaan ristiriidassa sopijaosapuolten hyväksymien vuokrasopimusehtojen kanssa ja nostaa Porin kaupungissa toimivien toimipisteiden vuokraa euroa. Sen lisäksi Porin kaupunki korottaa omista tiloistaan perimää vuokraa 38,5 %. Korotukset kiristävät SAMKin taloutta yhteensä euroa vuonna Laadunhallintajärjestelmän uudistaminen loppusuoralla uusia prosessien laatua varmistavia ja kehittäviä käytäntöjä SAMKin uudistettu laadunhallintajärjestelmä pohjautuu ISO9001:2000 ja ISO9004:2000 standardeihin. Laatukäsikirja tulee kattamaan koko SAMKin toiminnan. ISO-standardistoon sisältyvä prosessimaisen toimintamallin ja asiakaslähtöisyyden toteuttaminen ovat auttaneet tunnistamaan prosessien laadun varmistamisen kannalta vahvistettavia menettelyjä. Koko SAMKissa on otettu käyttöön joka opintojaksoon liittyvä opintojaksopalaute ja palautteen käsittelymekanismit. Uuden henkilöstön perehdyttämisohjelma on uudistettu. Uudistuneessa käytännössä painottuvat suunnitelmallisuus, toteutumisen seuranta ja perehdytyksen arviointi. Jokaiseen opintojaksoon liittyvä opettajan laatima opintojaksoseloste on otettu käyttöön kaikilla toimialoilla, samoin selosteeseen liittyvät vahvistamismenettelyt on luotu. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ollaan ottamassa käyttöön hankkeiden esi- ja jälkiarviointikäytäntöä. Laadunvarmistamisprosessissa on otettu käyttöön sisäiset auditoinnit ja johdon katselmoinnit. SAMK on kouluttanut omasta henkilökunnasta sisäisten auditointien toteuttamista varten arvioitsijapoolin. Laatukäsikirjan kuvausosan valmistuttua suurena haasteena on uusien käytäntöjen jalkauttaminen toiminnaksi.

6 6 Strategiauudistus tehostamassa tavoitteellista toimintaa Henkilöstö antoi vuoden 2003 henkilöstötutkimuksessa selvää palautetta SAMKin strategioista. Vastaajien mielestä johto viestitti tavoitteista ja päämääristä epäselvästi ja strategiat aukenivat vain joka toiselle vastaajalle. Tästä käynnistyi strategioiden sekä sisällöllinen että rakenteellinen uudistaminen. SAMKin strategiasalkku muodostuu nyt yleisstrategiasta, jossa kuvataan mm. SAMKin toimintaa ohjaavat arvot, valinnat ydinprosesseiksi ja strategiakauden strategiset tavoitteet. Yleisstrategiaa täydentävät eri toiminta-alueita (esim. aikuiskoulutus, kirjasto- ja tietopalvelut tietohallinto, tutkimus ja kehittämistoiminta) tarkemmin kuvaavat yhteisellä perusrungolla toteutetut osastrategiat. Kaikkien strategioiden kausi vastaa tavoitesopimuskautta. Strategioiden toteutumista tuetaan yhdeksi strategisen johtamisen välineeksi valitulla tasapainotetulla mittaristolla (BSC), jonka strategiset tavoitteet ovat yhtenevät yleisstrategiaan kirjattujen strategisten tavoitteiden kanssa. SAMKissa strategiat vahvistaa hallitus. Hyvät kokemukset opetuksen arviointi- ja kehittämisneuvoston ja tutkimuksen arviointi- ja kehittämisneuvoston toiminnasta SAMKissa on toiminut vuodesta 2005 opetuksen arviointi- ja kehittämisneuvosto ja tutkimuksen arviointi- ja kehittämisneuvosto. Nimiensä mukaisesti opetusneuvosto vastaa opetusprosessin ja tutkimusneuvosto tutkimus- ja kehittämistoimintaprosessin kehittämisestä. Neuvostoille kuuluu myös ko. prosessien laadunhallinnan kehittäminen. Opetusneuvoston puheenjohtajana toimii kehitysjohtaja ja tutkimusneuvoston puheenjohtajana yksi toimialajohtajista. Asiantuntijajäsenet tulevat toimialoilta. Vuonna 2006 neuvostot mm. valmistelivat tavoitesopimukseen kirjatut kehittämistavoitteet ja ovat vastanneet uudistuvassa laatujärjestelmässä vastuullaan olevien prosessien ja arviointikäytäntöjen kuvaamisesta. Kokemukset neuvostojen toiminnasta ovat hyvät. Imagotutkimuksen tulos rohkaiseva SAMK toteutti ensimmäisen väestön osalta Satakuntaan, Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle ja Etelä- Pohjanmaalle ja työnantajien osalta Satakuntaan ulottuvan imagotutkimuksen. Saatua palautetta voidaan pitää rohkaisevana. Yleisarvosanaksi muodostui 8,1 (asteikko 4 10). Tunnettuus oli vastaajien keskuudessa hyvä. Tavoitemielikuvista opetuksen laatu ja monipuolinen koulutustarjonta kuvasivat SAMKia parhaiten. Myös arvostus työmarkkinoilla, valmistuneiden hyvä työllistyminen ja hyvä maine olivat mielikuvien kärjessä. Neljä prosenttia piti SAMKia maan parhaana ammattikorkeakouluna, 27 % yhtenä parhaista ja 55 % hieman keskitasoa parempana. Parantamista SAMKilla on tehdyn tutkimuksen mukaan ennen kaikkea muista ammattikorkeakouluista erottumisessa ja yritysyhteistyön kehittämisessä. MUUTA SAMK luomassa uutta opintotukiasioiden käsittelyn vakuutuspiiri ammattikorkeakoulumallia SAMKin ja Kelan Porin toimiston välillä käynnistettiin vuoden kestävä pilottihanke, jossa Kelan vakuutuspiiri otti vastuulleen SAMKin opintotukiasiat. Siihen asti kaikkien 29 ammattikorkeakoulun opintotukiasiat oli käsitelty keskistetysti Jyväskylässä Opintotukikeskuksessa. Keskitetty järjestelmä ruuhkautti Opintotukikeskuksen työt ja opintotukiasioiden käsittelyajat venyivät opiskelijoiden kannalta liian pitkiksi. Pilotin tavoitteena olikin Opintotukikeskuksen työn tasaaminen, Kelan palveluverkoston säilyttäminen ja opintotukihakemusten käsittelyaikojen lyhentäminen. Pilotin onnistumista kuvaa se, että malli on nyt laajennettu useampiin ammattikorkeakouluihin ja vakuutuspiireihin. Kelan pääjohtaja ja johtaja ovat hyväksyneet Opintotukikeskuksen aloitteen, jolla 11 ammattikorkeakoulun opintotukiasioiden käsittely siirretään pysyvästi paikallisen vakuutuspiirin tehtäväksi.

7 7 YHTEENVETO TASO ESITETTYJEN KEHITTÄMISTAVOITTEIDEN TOTEUTUMI- SESTA Rakenteellinen kehittäminen SAMKin lautakunnan esityksen pohjalta päätettiin, ettei sosiaali- ja terveysalalle Harjavaltaan ja liiketalouteen Kankaanpäähän oteta uusia opiskelijoita enää vuonna Myös aikaisemmin aloitettujen koulutusten siirtämisestä Harjavallasta ja Kankaanpäästä muihin toimipisteisiin on olemassa lautakunnan päätökset. Opetuksen kehittäminen Verkko-opetusosaamista ja -tarjonta Opettajien verkko-opetusosaamistavoitteet saavutettiin hyvin. OPE.FI I-taso on 100 %:lla, II-taso 80 %:lla ja III-taso 30 %:lla. Opiskelijoiden suorittamien verkko-opintojen kokonaismäärä saavutettiin. Suoritukset eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti opiskelijoiden keskuudessa. Verkko-opetustarjonnassa on ollut tavoitteen mukainen kasvu (vähintään 25 %). Kasvua on tapahtunut erityisesti opintojaksojen sisällä toteutettavassa verkko-opetuksessa. Kokonaan verkko-opetuksena toteutettujen määrässä sen sijaan ei ole välttämättä ollut tavoitteen mukaista kasvua. VirtuaaliAMK:ssa toteutettu tarjonta on kasvanut merkittävästi. Opintojen ohjauksen kehittäminen SAMKin oman tutorointimallin kehittämiseksi toteutettiin itsearviointi, jonka pohjalta ollaan siirtymässä kokonaisvaltaisempaan ohjausmalliin. Kokonaisvaltaiseen ohjauksen malliin sisällytetään mm. koko opiskelukaaren ajalle aikaisemmin erillään kehitetyt tutorointi ja uraohjaus. Itsearvioinni pohjalta osoittautui myös tarpeelliseksi kehittää erityisesti opiskelijoiden vertaistutorointia. Vertaistutoroinnin kehittämiseksi käynnistettiin tehostettu yhteistyö Opiskelijakunnan ja SAMKin välillä. Opetustarjonta-aikataulujen rationalisointi Aikataulurationalisointi jätettiin odottamaan käynnissä olevaa opetussuunnitelmauudistusta. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön Aikataulurationalisoinnin kannalta merkittävää on yhteinen moduulirakenne. Kirjaston rooli opetuksessa Kirjastostrategia uudistettiin. Kirjasto- ja tietopalvelujen roolia opetusprosessissa vahvistettiin. Edustajat osallistuvat aktiivisesti mm. opetussuunnitelmaprosessiin ja verkko-opetuksen toteutukseen ja kehittämiseen. Valmistuvat opiskelijat ovat antaneet kirjastopalveluista erittäin hyvän palautteen 3,5 asteikolla 1-4 (OPA- LA-kyselyyn liitetty kysymys). Harjoittelun kehittäminen Harjoittelun kehittämistä varten on toiminut toimialojen edustajista koottu kehittämisryhmä. Ryhmä on todennut toimialojen harjoittelukulttuurit hyvin erilaisiksi, mikä on hidastanut yhteisten toimintaperiaatteiden ja suositusten aikaansaamista. Ryhmä on kuitenkin edennyt asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Opinnäytetöiden laadunvarmistusmalli Varsinaista laadunvarmistusmallia ei toistaiseksi ole. Opinnäytetyöprosessi auditoitiin keväällä Sopimuskauden aikana laadittiin kuitenkin arvioinnin tueksi koko SAMKille yhteiset tavoitetasokuvaukset, otettiin käyttöön numeerisen arvioinnin rinnalle kirjallinen lausunto ja perustettiin SAMKin oma opinnäytetietokanta. Opinnäytetyön ohjausta on kehitetty mm. opinnäytetyön mentorointiprojektissa ja ryhmätyöohjausprojektissa. Molemmat projektit jatkuvat edelleen. Alueellinen kehittäminen, työelämäyhteistyö sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta Tutkimus ja kehittämistoiminta Keskeisin uudistus kuluneella sopimuskaudella t&-k-toiminnassa oli toiminnan uudelleenorganisointi. Tutkimus- ja kehittämiskeskus O Sadasta luovuttiin ja vastuu t&k-toiminnasta siirrettiin toimialoille. Toimialajohtajien alaisuuteen rekrytoitiin tutkimusjohtajat. Toimintansa aloitti myös tutkimuksen ja kehittämistoiminnan arviointi- ja kehittämisneuvosto. Neuvoston toimikausi on neljä vuotta. Neuvoston tavoitteena on

8 8 ollut ensimmäisen toimintavuotensa aikana koota toimialoittain tapahtuva toiminta yhdeksi SAMKin tietokokonaisuudeksi ja mitattavaan muotoon. Keskeistä kehittämisessä on ollut tutkimuksen ja kehittämistoiminnan laadunhallintamenettelyjen luominen ja systematisointi. Laatuprosesseja on kehitetty kolmella tasolla: laatukäsikirjaan on tehty prosessikuvaukset ja määritelty vastuut, tasapainotettuun mittaristoon (BSC) on tehty mittaristomäärittelyt ja hankeprosessiin on luotu systemaattinen hankkeen esiarviointi- ja jälkiarviointimenettely. Alumnitoiminnan vahvistaminen Alumnitoiminnassa ollaan siirrytty toimiala- ja toimipistekohtaisesta toiminnasta koko SAMKin kattavaan alumnitoimintaan. Erityiskehittämiskohteena on ollut säännöllisen alumnitiedotuskäytännön luominen. Toiminnan vaikuttavuuden tutkiminen SAMKista valmistuneille ja heidän työnantajilleen suunnattu seurantatutkimus toteutettiin syyskuussa Tutkimus on raportoitu SAMKin julkaisusarjassa nimellä Mitä teille kuului vuonna 2004? Sen sijaan jatkotutkinnon suorittaneille ja erikoistumisopinnot suorittaneille suunnattava seurantatutkimus siirtyi myöhempään ajankohtaan. Kansainvälistäminen SAMK on onnistunut kansainvälisessä toiminnassaan vuosina lisäämään kansainvälistymismahdollisuuksia mm. tukemalla opiskelijoiden harjoittelua ulkomailla, nostamalla apurahatasoja sekä lisäämällä opettajavaihtoja. Kv-toiminnan painopisteenä on edelleen ollut henkilövaihto, maantieteellisesti yhteistyö on keskittynyt EU-maiden lisäksi Venäjälle, Thaimaaseen sekä Yhdysvaltoihin. Toimialat ovat valinneet avainpartnereita, joiden kanssa pyritään monipuolistamaan ja syventämään yhteistyötä vaihtojen ulkopuolelle. SAMK on ollut mukana myös valtakunnallisessa kv-toiminnassa osallistuen aktiivisesti sekä kansallisiin että alueellisiin kv-yhteistyöverkostoihin. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön koulutustaso ja kouluttautumishalukkuus ovat pysyneet hyvinä. Henkilöstön osaamisen kehittämisen pohjaksi kaikilla toimialoilla laadittiin laajat osaamistarve- ja osaamisselvitykset eli osaamisstrategiat. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan organisaatiomuutoksella T&K-toiminta vietiin toimialojen vastuulle. Yhtenä tavoitteena oli saada T&K-prosessi lähemmäksi opetusprosessia ja jokaista opettajaa. Opettajakunnan virtuaaliympäristötaidot ovat kehittyneet hyvin (kts. opetuksen kehittäminen). Kehityskeskustelukäytäntöjä on uudistettu laatuprojektin yhteydessä. Tutkimustaitojen kehittämiseksi on järjestetty kaikille koulutusaloille yhteisiä koulutuksia. Laatujärjestelmän osana käyttöön on otettu myös kaksi kertaa vuodessa toistettava indikaattorityyppinen tyytyväisyysmittaus.

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Heli Mattila Ylemmät amk-tutkinnot Samkissa Business Management and Entrepreneurship (BME) Automaatioteknologia Hyvinvointiteknologia Kuntoutus (Turkuamkin

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA PROSESSIN OMISTAJA TutkintoDiakin johtaja PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Huhti- toukokuu 2008

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa

Yrittäjyyden edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa Yrittäjyyden edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa Yrittäjyysfoorumi 11.-12.5.2009 Ari-Pekka Kainu Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOS Yritystoiminnan jatkaminen

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (8)

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (8) 1 (8) Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raision aikuiskoulutuskeskus Timali Juhaninkuja 1 21200 Raisio Raision aikuiskoulutuskeskus Timali aloittaa laadunhallintajärjestelmän systemaattista rakentamista

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006. Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet

Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006. Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006 Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet Arviointityökalu oppilaitosverkostojen välisiä vertaiskäyntejä varten

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO 1 KESKI-SUOMI JA PIRKANMAA TOIMINTA-ALUEINA Väkiluku n. 800 000 2 KESKEISET TUNNUSLUVUT JAMK TAMK Liikevaihto, M 58 75

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO Ammattikorkeakoulut perustivat konsortion 14.11.2007. Konsortio

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

HAMK Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskeskus. Katsaus osaamiskeskittymän toimintaan Merja Ala-Nikkola FT, tutkimuspäällikkö

HAMK Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskeskus. Katsaus osaamiskeskittymän toimintaan Merja Ala-Nikkola FT, tutkimuspäällikkö HAMK Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskeskus Katsaus osaamiskeskittymän toimintaan Merja Ala-Nikkola FT, tutkimuspäällikkö Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:a ylläpitää sijaintikuntiensa omistama kuntayhtymä

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset. Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä

Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset. Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä Tampere, Turku & Vaasa, kaikille yhteiset teemat Miten työpaikalla tapahtuva osaaminen tehdään näkyväksi?

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014 TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 7..4 Sisällys Toimialojen vertailu keskiarvoittain Asiantuntijapalvelut Kauppa ja matkailu Kiinteistö- ja jätehuolto Prosessiteollisuus ja automaatio Teknologiateollisuus

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee?

pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee? Juha Kettunen Minne menet korkeakoulutus III 6.10.2010 Mission (im)possible sisäänotot pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee? Toteutuiko ammattikorkeakoulujen visio 2010? Vahvaa osaamista työelämän

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö. Hanna Rautava-Nurmi

Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö. Hanna Rautava-Nurmi Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö Hanna Rautava-Nurmi Innovatiivinen pedagoginen ratkaisu Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö 1996 1997 1998-2000 2001 2002 2004 2005 1996, Yrityskiihdyttämö

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö 12. Millaista päihde- ja mielenterveystyön osaamista koulutus tuottaa? Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiselle on kysyntää - mitä haasteita se asettaa korkeaasteen koulutukselle? Johanna Moisio Korkeakoulu-

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma 2011 2015 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Saatteeksi Kanta-Hämeen alueella käynnistettiin syksyllä 2005 yhteistyö hoitotyön

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli. Hannu Peltola Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö 9.11.2005

Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli. Hannu Peltola Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö 9.11.2005 Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli Hannu Peltola Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö 9.11.2005 Sisältö Suomen virtuaaliyliopisto pähkinänkuoressa Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli

Lisätiedot

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO 24.1.2007 MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA KIRJASTOSTRATEGIASSA 2006-2012 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen ELY-keskuksella

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen ELY-keskuksella KESKI-SUOMEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN STRATEGISET PAINOPISTEET VUOSILLE 2015-2016 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

8.2.2012. Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen - sähköposti niina.patrikainen@kpedu.fi - puhelin 044 725 0019

8.2.2012. Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen - sähköposti niina.patrikainen@kpedu.fi - puhelin 044 725 0019 Toimintasuunnitelma 1 (8) LAMPPU-hankkeen partnerin tarkennettu toimintasuunnitelmat Yhteistyökumppanin tiedot Koulutuksen järjestäjä: Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 atakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 Kokemäenjokilaakson kky Pohjois-atakunnan kky Kokemäenjokilaakson mmattiopisto Kokemäki Kokemäenjokilaakson mmattiopisto

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

KV-verkostot strategisen toiminnan toteuttajina Turun ammatti-instituutissa

KV-verkostot strategisen toiminnan toteuttajina Turun ammatti-instituutissa KV-verkostot strategisen toiminnan toteuttajina Turun ammatti-instituutissa Helena Mikkola Tiiminvetäjä/ Kansainväliset asiat Turun kaupungin sivistystoimiala/ Hallinto 6.5.2013 1 Yhteinen toiminta alkoi

Lisätiedot

SYNERGIALLA REALISMIA OPISKELUUN

SYNERGIALLA REALISMIA OPISKELUUN SYNERGIALLA REALISMIA OPISKELUUN INSSI-seminaari Anne Kleemola, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK 18.3.2010 Synergiaprojektin synty Käynnistyi syksyllä 2007 projektina, jonka asetti Samkin rehtori ja

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 DUAALIMALLIHANKE Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 Taustaa Kiinnostuksen kohteena ovat ammatillisen ja tieteellisen korkeakoulutuksen tehtävät ja työnjako ylempien korkeakoulututkintojen osalta Keskeinen

Lisätiedot

5/6/2010. www.ucpori.fi

5/6/2010. www.ucpori.fi 5/6/2010 www.ucpori.fi PORIN YLIOPISTOKESKUS UNIVERSITY CONSORTIUM OF PORI www.ucpori.fi 6 PORIN YLIOPISTOKESKUS 2010 4300 koulutukseen osallistuvaa 1565 tutkinto-opiskelijaa Perustutkinto-opiskelijoita

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu opiskelijoita 4500 henkilöstöä 300 2 kampusta 4 koulutusalaa 18 tiimiä Kyamkin laatupolitiikka Laadusta viestitään ymmärrettävästi Vastuu laadusta ja kehittämisestä on kaikilla

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) strategia 2022 ja visio vuoteen 2030 Tiivistelmä, hyväksytty Xamk Oy:n hallituksessa 23.9.2015 Visio

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys "Korkeakoulujen alueellisessa tehtävässä on kysymys siitä, että maan eri alueille saadaan riittävästi korkeatasoista työvoimaa ja että alueille syntyy kestäviä, itseään

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

opiskelijoiden harjoittelun ja ohjauskorvaukset - uudet toimintamallit Satakuntaan - keskustelutilaisuus Anne Laine

opiskelijoiden harjoittelun ja ohjauskorvaukset - uudet toimintamallit Satakuntaan - keskustelutilaisuus Anne Laine Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelun ja työssäoppimisen i ohjauskorvaukset - uudet toimintamallit Satakuntaan - keskustelutilaisuus Anne Laine Pori 31.1.2012 1 KOULUTUSKORVAUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot