SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU LIITE 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU LIITE 1"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU LIITE 1 TULOSANALYYSI VUODEN 2006 TOIMINNASTA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN Rauman korkeakoulutus yhdelle kampukselle? SAMKin rehtorin lukuvuoden avajaispuheessa esiin nostama ajatus Rauman korkeakoulukampuksesta on johtanut nopeasti konkreettisiin toimenpiteisiin. Rauman kaupunki on perustanut työryhmän, jonka tarkoituksena on selvittää yhden korkeakoulukampuksen rakentamista Raumalle. Raumalla toimii SAMKin toimipisteiden lisäksi Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos ja kaksi Tampereen teknillisen yliopiston erillistoimipistettä. Työryhmä aloittaa toimintansa tammikuussa. Selvitystyön pitäisi valmistua toukokuussa. Rakenteellisessa kehittämisessä käytännön päätöksiä Tavoitesopimuksessa vuosille on sovittu liiketalouden opetuksen loppumisesta Kankaanpäässä ja sosiaali- ja terveysalan loppumisesta Harjavallassa. Samoin siellä on sovittu tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn koulutuksen keskittämisestä Vähärauman kampukselle Poriin. Kankaanpäässä liiketalouden ja Harjavallassa sosiaali- ja terveysalan viimeinen sisäänotto on sovittu vuodelle SAMKin ylläpitäjän päätösvaltaa käyttävä lautakunta on päättänyt kokouksessaan , että koulutus Harjavallassa päättyy kokonaan ja liiketalouden koulutus Kankaanpäässä Harjavallan opiskelijat jatkavat opintojaan joko Porissa tai Raumalla ja Kankaanpäässä liiketaloutta opiskelevat joko Raumalla, Porissa tai Huittisissa. Tietojenkäsittelyn viimeinen sisäänotto Huittisissa toteutettiin Tietotekniikkaan ei esitetä Raumalle aloituspaikkoja enää vuodelle Harjavallan ja Kankaanpään osalta henkilöstö- ja tilajärjestelyihin liittyvät päätökset tehdään mennessä. Elinkeinoelämä panostaa ammattikorkeakouluosaamiseen Huittisissa SAMK on sopinut yhdessä mm. Huittisten kaupungin kanssa Huittisten toimipisteen kehittämisestä. Tähän kehittämiseen liittyy opetukseen, yritysyhteistyöhön ja tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvä panostus kahden yliopettajan palkkaamisella. Liiketoiminnan yliopettajan tehtävänä on opetuksen ja opinnäytetöiden ohjaamisen lisäksi erityisesti Kaakkois-Satakunnan alueella tapahtuva pk-yritysyhteistyö. Huittisten kaupunki ja viisi yritystä ovat sitoutuneet rahoittamaan yliopettajuudesta aiheutuvat kustannukset kolmen vuoden ajan. Lisäksi palkataan markkinoinnin yliopettaja, jonka työpanos kohdistuu Huittisten toimipisteen lisäksi kaikkiin muihin SAMKin liiketalouden toimipisteisiin. On sovittu myös, että vuoden 2007 alussa käynnistetään Huittisissa skenaariotyöskentely erilaisista vaihtoehtoisista tulevaisuuden mahdollisuuksista. Konsulttina skenaariotyöskentelyssä toimii konsulttitoimisto Capful. Talous- ja henkilöstöpalveluja ulkoistettu SAMK on vuoden 2006 aikana valmistellut talous- ja henkilöstöpalveluiden osittaista ostamista Porin kaupungin ja viiden muun kunnan ja kuntayhtymän perustamalta Länsi-Suomen Taloustuki Oy:ltä. Yhtiössä hoidetaan seudun kuntien ja kuntayhtymien talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä, kuten palkanlaskentaa, kirjanpitoa ja laskutuksia. Uuden toimintamallin tavoitteena on nykyaikaisen tietoteknologian käyttöönotolla ja toimintatapojen uudistuksella tehostaa tukipalvelutuotantoa, vähentää kustannuksia vähintään 20 % nykytasosta, poistaa varahenkilöongelmia, turvata pätevän työvoiman saanti tulevaisuudessa sekä säilyttää osaaminen ja palvelujen tuottaminen seudulla. SAMKin palveluksesta siirtyy alkaen kolme henkilöä yhtiöön huolehtimaan ostoslaskujen masteroinnista ja palkkahallinnon tehtävistä. KOULUTUS- JA OPETUS Opetuksen laatu valmistuvien palautteen perusteella hyvä ja opiskelijat tyytyväisiä SAMK hyödyntää opetuksen laadun ja opiskelijatyytyväisyyden seurannassa valmistuvien OPALA-kyselyä. Opetuksen laatutason mittarina käytetään suoraan OPALAN kysymystä Opetus on SAMKissa ollut korkeatasoista ja asiantuntevaa. Tyytyväisyysmittari on rakennettu opetuksen laatuun, ohjauksen ja neuvonnan laatuun ja harjoittelun laatuun liittyvistä kysymyksistä. Opetuksen laadusta valmistuneet antoivat arvosanan 3,0 ja tyytyväisyydestä 3,1 (asteikko 1-4). Molemmissa arvosanoissa oli pieni parannus vuoteen Am-

2 2 mattikorkeakoulututkintoon valmistuvien OPALA-vastausprosentti oli 90,1 vuonna OPALAkyselylomaketta hyödynnetään myös ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden palautteenkeruussa. Kaikki koulutusohjelmat saamassa osaamisperustaiset integroidut opsit SAMK on toteuttamassa merkittävää opetussuunnitelmauudistusta. Uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön Uudistuksessa on olennaisinta siirtyminen oppiainelähtöisistä opetussuunnitelmista integroituihin osaamisperusteisiin opetussuunnitelmiin. Tämä edellyttää opettajien työn kehittymistä entistä enemmän yhteisölliseksi toiminnaksi. Opetussuunnitelmissa kiinnitetään tietoista huomiota osaamisen ydinainekseen ja tiukan ammattierityisen osaamisen lisäksi muun muassa yrittäjyyteen, kansainvälisyyteen ja moniammatillisuuteen. Koko opetushenkilöstölle on pidetty koulutuspäiviä, joissa on tuotu esiin sekä kansalliset linjat että tehty näkyväksi SAMKin omaa osaamista ja hyviä käytäntöjä. Opetussuunnitelmaprosessiin kuuluu myös mittava toimialojen sisäinen, toimialojen välinen, koulutusohjelmien sisäinen ja koulutusohjelmien välinen yhteistyö. Riba-hankkeessa opetussuunnitelmayhteistyön kautta lisävauhtia liiketalouden koulutusohjelman kansainvälistymiseen Riba-hanke (Raising international business awareness) on kuuden eurooppalaisen korkeakoulun opetussuunnitelmayhteistyöhanke. Mukana olevat maat ovat Belgia (koordinaattori), Hollanti, Saksa, Liettua, Turkki ja Suomi. Hankkeessa jokainen osallistuja suunnitteli 30 opintopisteen omaan maahan ja omaan erityisosaamiseen perustuvan opintokokonaisuuden. Jokainen korkeakoulu voi lähettää ohjelmaan 25 opiskelijaa ja ottaa vastaan opiskelijoita. Hanke on lisännyt merkittävästi ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden määrää liiketalouden koulutusohjelmassa erityisesti Porin toimipisteessä. SAMK DKIT yhteistyö opetus, tutkimus- ja kehittämistoiminta, kansainvälistyminen, yrityskiihdyttämötoiminta ja verkossa opiskeleminen samassa paketissa SAMK toteutti yhteistyössä irlantilaisen partnerikorkeakoulun Dundalk Institute of Technology:n kanssa yhteistyöprojektin, jonka tavoitteena oli kehittää kahden yrityskiihdyttämöyrityksen liiketoimintaa. Yrityksille tarjottiin mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa opiskelijoiden tekemän tutkimus- ja kehitystyön avulla. Opiskelijat jaettiin 10 kansallisuudeltaan sekoitettuun ryhmään, joista viisi työskenteli irlantilaisen ja toiset viisi suomalaisen yrityksen kanssa. Opiskelijoiden kansainväliselle yhteistyölle rakennettiin yhteinen pohja SAMKin verkko-oppimisympäristöön, minkä lisäksi on-line kommunikointi hoidettiin sähköpostilla ja teamspeak-ohjelmalla. Pelit Poikkitieteellinen mediatuotannon opintoprojekti korkeakoulu- ja yritysyhteistyötä käytännössä Satakunnan ammattikorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu, Turun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto toteuttivat yhteistyössä Satakunnan käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen ja yksityisen yrityksen kanssa tähän asti laajimman ja konkreettisimmanyhteistyöprojektin opintoprojektin muodossa. Kohderyhmänä olivat toteuttavien oppilaitosten opiskelijat. Tavoitteena oli antaa opiskelijoille käsitys monimediatuotannosta. Opintojakso toteutettiin intensiivitoteutuksena. Opetuksessa Taideteollinen korkeakoulun vastuulla oli idean tuotteistaminen, monimediatuottajan rooli ja virtuaalitilan kysymykset, Turun yliopiston vastuulla mediakulttuuri ja mediateoria, Tampereen teknillisen yliopiston vastuulla multimediatekniikka, SAMKin vastuulla virtuaalitilatekniikka ja Satakunnan käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen ja Villilän Studioiden vastuulla animaatiotekniikka, äänisuunnittelu ja videotuotanto. Yhteistyö koettiin onnistuneeksi. Moniammatillista opiskelua OPETA-hankkeessa Opetusterveyskeskus- eli OPETA-hankkeessa hoitotyön- ja terveydenhoitotyön opiskelijat opiskelevat yhdessä lääketieteen opiskelijoiden kanssa perusterveydenhuollossa aidoissa asiakas- ja potilastilanteissa. Toteutettu koulutus on iso askel moderniin toimintatapaan sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja lääkärien työssä. Opiskelijat ovat arvioineet harjoittelun OPETA-hankkeessa erinomaiseksi oppimismuodoksi. LAP- SOS-hankkeen kehittelyn kautta OPETA-työskentelyyn ovat liittymässä myös sosiaalialan opiskelijat. Hanketta hallinnoi Porin kaupunki. Erikoistumisopintojen kysyntä edelleen nousussa Ammatilliset erikoistumisopinnot aloitti syksyllä 2006 ennätysmäärä uusia aikuisopiskelijoita, kaikkiaan 276 henkilöä. Pääosa opetustarjonnasta on 30 opintopisteen erikoistumisopintoja. Ensimmäiset ammatilliset eri-

3 3 koistumisopinnot alkoivat Satakunnan ammattikorkeakoulussa syksyllä 1997 ja siitä aina vuoden 2006 loppuun mennessä on todistuksia kirjoitettu yhteensä 1790 kappaletta. Opiskelijakunta SAMMAKKOn ja SAMKin välille sopimus vertaistutoroinnin järjestämisestä SAMMAKKOn ja SAMKin välille on valmisteltu allekirjoitusta vailla oleva sopimus, jossa SAMK ja Opiskelijakunta sitoutuvat siihen, että Opiskelijakunta tuottaa SAMKille vertaistutorointitoiminnan vaatimat tehtävät vuosina 2007 ja 2008 yhteistyössä SAMKin kanssa. Opiskelijakunta tuottaa sopimuksen mukaan vertaistutoreiden rekrytoinnin, valintaprosessin, kouluttamisen, koordinoinnin, tiedottamisen ja muut asiaan liittyvät oheistoimnnot. Sopimuksen mukaan toiminta arvioidaan viimeistään lokakuussa TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Kokemukset T&K-toiminnan uudesta organisoinnista hyvät kokemukset SAMK organisoi tutkimus- ja kehittämistoimintansa uudella tavalla vuonna Vastuu t&k-toiminnasta siirrettiin erillisestä palvelukeskuksesta toimialojen vastuulle. Kullekin toimialalle valittiin sisäisellä haulla toimialajohtajan alaisuudessa toimiva määräaikainen tutkimusjohtaja. Uudistuksen yhtenä tavoitteena oli saada t&k-toiminta tiiviimpään yhteyteen opetusprosessin kanssa ja saada entistä useampi opettaja tekemään osan työpanoksestaan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Sisäinen kehittämistavoite näyttäisi toteutuvan vähintään hyvin. Myöskään uudistuksen mahdolliseksi haitaksi ennalta tunnistetusta näkyvyyden vähenemisestä O Sadan poistuttua markkinoilta ei ole ollut merkkejä. Monialaisuus hankkeissa vahvistumassa Vuonna 2006 käynnistyi kolme kaikkia toimi- ja koulutusaloja koskevaa laajaa hanketta: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälisyysvalmiuksien nostaminen, Asiakkuudenhallinta sekä Hyvinvointi ja teknologia. Hyvinvointi ja teknologia-hanke koostuu kolmesta osahankkeesta, jotka ovat Sähköinen potilasohjaus, ITPV:n arkipäiväistäminen senioriväestön hyötykäyttöön ja Automaatio ja uuden sukupolven verkot saumattomassa palveluketjussa. Hankkeet jatkuvat vuodelle Esimerkkinä jatkuvista monialaisista projekteista voidaan mainita sosiaali- ja terveysalan liiketalouden asiantuntemusta ja tekniikan kokemusta yrityskiihdyttämötoiminnassa hyödyntävä VERKA-hanke. Samoin jatkui tekniikan vetämä Reaaliaikaista diagnostiikkaa hyvinvoinnin ja teollisen tuotannon tarpeisiin projekti, joka liittyy sosiaali- ja terveysalan Lämpökameraprojektiin ja jossa liiketalous laatii liiketoimintasuunnitelman uudelle yritystoimintakonseptille. Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan kansainvälisyys vahvistumassa SAMKin strategisena tavoitteena on löytää kansainvälisiä avainpartnereita, joiden kanssa voidaan tehdä laajaa opetukseen, tutkimukseen ja kehittämistoimintaan sekä aluekehitykseen liittyvää yhteistyötä. Tavoitteena on myös kehittää yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa alueen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan kansainvälisiä verkostoja. Kuluvana vuonna SAMKin kansainvälisiä partnereita t&ktoiminnassa olivat mm. Fachhochschule Gelsenkirchen, Högskolan Dalarna, University of Lancashire, Universiteit Leuven ja Fachhochschule Ludwigshaven. Lisäksi esim. merenkulun SafeOscar-hankkeessa on ollut useita ulkomaisia kumppaneita ja tekniikka on ollut edelleen mukana EU:n Proton-verkostohankkeessa. Ruotsalaisten ja saksalaisten kumppanien kanssa yhteistyössä suunniteltu ERA-Net-ohjelmaan kuuluva REPRASSACASH-hanke läpäisi kansainvälisen arvioinnin, mutta kaatui muiden osapuolten kansallisen rahoituksen eväämiseen. Virkeätä toimintaa T&K-strategiaan kirjatuilla painopistealueilla Strategiaan kirjatut painopisteet ovat johtaminen ja yrittäjyys, automaatio, elektroniikka, tietoliikenne, energia ja ympäristö, hyvinvointiosaaminen sekä pk-yritysten liiketoimintaosaaminen. Johtamiseen panostaminen näkyy selvimmin ylempien amk-tutkintojen opinnäytetöissä ja yrittäjyyteen panostaminen yrityskiihdyttämö- ja sukupolvenvaihdostoiminnassa. Kaikilla tekniikan painopistealueilla on ollut toimintaa ja julkisrahoitteisia projekteja. Myös automaatioteknologian ylempään amk-tutkintoon on panostettu. Lisäksi meriteknologia on noussut korkeakoulujen yhteistyöstrategian kautta yhdeksi kärkihankkeeksi. Hyvinvointiosaamisen kehittämisessä kaikki ikäluokat ovat olleet esillä.

4 4 Valtakunnallinen hyvinvointialan hanke yhdistää monen amkin monialaista osaamista SAMK, Laurea ja TuAMK toteuttivat yhdessä hyvinvoinnin pilottiverkostohankkeen. Jokainen ammattikorkeakoulu toi hankkeeseen monialaisen osaamisensa (hyvinvointi, tietoliikenne, tietotekniikka, verkot, infrapuna, kuvankäsittely). Tavoitteena oli projektoida sovellus, jossa toteutetaan kunnossapidon teolliseen tuotantoon tai hyvinvointiin liittyvä reaaliaikainen tiedonsiirto. Kohteeksi valittiin verenkierron muutosten kuvantaminen infrapunatekniikalla ja saadun datan reaaliaikainen siirto erityyppisten verkkojen yli (IP, puhelin, langaton, UHF, digi) joko mobiiliin päätelaitteeseen tai digiboxiin. Lisäksi analysoitiin sovellus road mapmuodossa kuvaten mahdollisia hyvinvoinnin kaupallisia että teknologisia sovelluksia. Pilottiverkosto osoittautui erinomaiseksi tavaksi muodostaa T&K -pohjaista hyvinvointiteknologian kehittämisverkostoa Etelä - Suomen alueelle sen hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen koheesion edistämiseksi. Alue on suuruudeltaan sen eurooppalaisia, aasialaisia ja amerikkalaisia esimerkkejä vastaava. ALUEKEHITYS SAMKin hankkeiden tuloksena alueelle pysyviä rakenteita ja käytäntöjä SAMKin t&k-hankkeissa on valmistunut mm. Satakunnan hyvinvointihankerekisteri, Karhukuntien palvelusetelijärjestelmä ja yleisölle jaettava Kotitalousvähennysopas. Hyvinvointihankerekisteri palvelee niitä tahoja, jotka ovat kiinnostuneet Satakunnan hyvinvointialan hanketiedoista, hankkeiden toteuttajista, toimenpiteistä ja hankkeiden omista www-sivuista. Vuoden 2006 lopussa rekisteriin oli ilmoittautunut yhteensä 103 hanketta tai projektia. Palvelusetelihankkeen avulla luotiin toimintamuoto, jossa kunnat sitoutuivat ostamaan rekisteröidyiltä hyvinvointipalvelujen tuottajilta palveluseteliä vastaan hyvinvointipalveluita. Hankkeen jatkohallinnointi siirtyi SAMKilta Harjavallan kaupungille vuoden 2006 lopussa. ESR-projektina toteutetussa kotitalousvähennysopas-projektissa laadittiin kansalaisille esite kotitalousvähennyksestä. Esitteen laatijoina olivat muun muassa sekä SAMKin että Kankaanpään aikuiskoulutuskeskuksen opiskelijat. Vuonna 2005 käynnistyneen SAMKin, Satakunnan sairaanhoitopiirin, Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän, Rauman kaupungin ja alueen potilasjärjestöjen yhteistyössä toteuttaman hankkeen tuloksena perustettiin Raumalle perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiakkaille yhteinen potilasoppimiskeskus Tietotorni. Ikäihmiset voimavarana projektin aloitteesta Poriin perustettiin Vanhustuki ry, joka mm. koordinoi vanhusneuvolakokeilua Porin keskustassa. Toward Active Old Age projektin tuloksena perustettiin koko maan kattava Vanhustyön osaajat yhdistys. Yrityskiihdyttämö jatkaa voittokulkuaan Yrittäjyyden edistämisen työkalu on ollut Satakunnan ammattikorkeakouluun perustettu myös koulutuksen laatuyksikköpalkinnolla palkittu yrityskiihdyttämö, jonka mentoriprosessia on sovellettu jo 127 joko perustettuun tai perustamisvaiheessa olevaan yritykseen. Kiihdyttämöprosessi on synnyttänyt alueelle perustettujen osaamisintensiivisten yritysten kautta jo lähes 200 työpaikkaa tai varmistanut yrittäjäpolvenvaihdosprosessin kautta noin 70 työpaikan säilymisen. Yrittäjyyden edistämisestä valtakunnallinen palkinto Yrittäjyyden edistämisessä voi ansioituakin, Matti Lähdeniemi palkittiin ammattikorkeakoulujen yrittäjyysverkoston ensimmäisellä palkinnolla yrittäjyyden edistämiseksi tehdystä työstä, jossa tärkeää on vahvistaa ammattikorkeakoulun kykyä synnyttää vahvaan omaan näkemykseen perustuvaa yrittäjyyttä. Näkemys syntyy koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan, yrittäjyyden sekä opiskelijan aktiivisesta vuorovaikutuksesta. Sosiaali- ja terveysalalle tunnustusta Sydäntautiliitolta Sydäntautiliitto nimesi SAMKin vuoden 2006 merkittäväksi kansalaisten terveyden edistämisen toimijaksi. Tunnustuksessa korostui SAMKin vahva rooli sekä kansalaisten keskuudessa tehdyssä sairakusia ehkäisevässä työssä että opetuksen asiantuntemuksessa terveysalan koulutuksessa. Ensiksi mainitussa on opiskelijoiden rooli ollut olennainen. JYVA-hanke valmistui ja jalkautumassa JYVA-hanke eli Julkisten tutkimuslaitosten yhteiskunnallinen vaikuttavuus-hanke oli VTT:n asiantuntijoiden koordinoimassa hanke, jossa olivat mukana SAMKin lisäksi Helia, PVTT ja MTT. Hankkeessa tarkas-

5 5 teltiin ja kehitettiin tutkimuksen ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointikäytäntöjä, haasteita ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ammattikorkeakoulujen osalta tarkastelu keskittyi t&k - toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuraamiskäytäntöihin ja toimenpiteisiin ja vaikuttavuuden arviointiin liittyviin kehittämishaasteisiin. Kyseessä ei ollut tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi, vaan t&k - hankkeita koskevan johtamisen ja seurannan käytäntöjen ja valmiuksien kehittäminen SAMKissa. Hanke palveli erinomaisesti SAMKin tavoitteita ja aihe oli myös ajankohtainen, koska aluevaikutus on yksi SAMKin kolmesta ydinprosessista ja muodostaa myös merkittävän osan käyttöönotossa olevaa käytännössä aluevaikutuksen ohjaustyökalua eli BSC-mittaristoa. ALUEELLINEN KORKEAKOULUYHTEISTYÖ Alueellisessa korkeakouluyhteistyössä strategian pohjalta käytännön toimiin Satakunnan korkeakoululaitos 2008 strategia on etenemässä konkreettiseen toteutukseen laajalla rintamalla. Strategiatyön johtoryhmä on perustanut strategian pohjalta 11 työryhmää ja määritellyt niille tavoitteet. Eri korkeakoulut ovat nimittäneet työryhmiin omat jäsenensä (noin 130). Työryhmät laativat annetun tehtäväkuvauksen pohjalta toimintasuunnitelman ja raportoivat etenemisestään strategiatyön johtoryhmälle. Tavoitteena on edetä selviin esityksiin yhteistyön toteuttamisesta. Korkeakoulut ovat myös palkanneet yhteistyössä asiamiehen, jonka tehtävänä on koordinoida asetettujen työryhmien toimintaa, valmistella esityksiä strategiajohtoryhmän päätettäväksi ja valmistella vuoden 2007 loppuun mennessä esitykset Satakunnan korkeakoululaitoksen vaihtoehtoisista toimintamalleista vuonna Porin yliopistokeskukselta aloite täydennyskoulutuksen yhtiöittämisen mahdollisuudesta/esa Porin yliopistokeskuksessa on valmisteltu täydennyskoulutustoiminnan yhtiöittämistä. Loppuvuodesta UC Pori ehdotti yhteisen selvityksen tekemistä, jossa olisi Satakunnassa toimivien korkeakoulujen lisäksi myös muita tahoja. Selvitys on tarkoitus tehdä syksyyn 2007 mennessä. Koska maksullisena palvelutoimintana toteutettava täydennyskoulutus on vain osa ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutusta ja aluekehitystoimintaa, on rajauskysymyksiin ja toisaalta jo nykyorganisaatioiden yhteistyömahdollisuuksiin kiinnitettävä huomiota selvitystyössä. SISÄINEN TOIMINTA: ONNISTUMISIA JA HAASTEITA Porin kaupungin uudet vuokrakäytännöt kiristävät SAMKin taloutta Porin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt Satakunnan ammattikorkeakoulun talousarviosta vuodelle SAMKin talousarvioehdotuksesta ja aikaisemmasta käytännöstä poiketen Porin kaupunki alkaa periä pääomavuokraa Porin kaupungin pääomistajana olevien kiinteistöyhtiöiden Vääntiö Oy:n ja Kiinteistö Oy AMKin tiloista. Menettely on SAMKin näkemyksen mukaan ristiriidassa sopijaosapuolten hyväksymien vuokrasopimusehtojen kanssa ja nostaa Porin kaupungissa toimivien toimipisteiden vuokraa euroa. Sen lisäksi Porin kaupunki korottaa omista tiloistaan perimää vuokraa 38,5 %. Korotukset kiristävät SAMKin taloutta yhteensä euroa vuonna Laadunhallintajärjestelmän uudistaminen loppusuoralla uusia prosessien laatua varmistavia ja kehittäviä käytäntöjä SAMKin uudistettu laadunhallintajärjestelmä pohjautuu ISO9001:2000 ja ISO9004:2000 standardeihin. Laatukäsikirja tulee kattamaan koko SAMKin toiminnan. ISO-standardistoon sisältyvä prosessimaisen toimintamallin ja asiakaslähtöisyyden toteuttaminen ovat auttaneet tunnistamaan prosessien laadun varmistamisen kannalta vahvistettavia menettelyjä. Koko SAMKissa on otettu käyttöön joka opintojaksoon liittyvä opintojaksopalaute ja palautteen käsittelymekanismit. Uuden henkilöstön perehdyttämisohjelma on uudistettu. Uudistuneessa käytännössä painottuvat suunnitelmallisuus, toteutumisen seuranta ja perehdytyksen arviointi. Jokaiseen opintojaksoon liittyvä opettajan laatima opintojaksoseloste on otettu käyttöön kaikilla toimialoilla, samoin selosteeseen liittyvät vahvistamismenettelyt on luotu. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ollaan ottamassa käyttöön hankkeiden esi- ja jälkiarviointikäytäntöä. Laadunvarmistamisprosessissa on otettu käyttöön sisäiset auditoinnit ja johdon katselmoinnit. SAMK on kouluttanut omasta henkilökunnasta sisäisten auditointien toteuttamista varten arvioitsijapoolin. Laatukäsikirjan kuvausosan valmistuttua suurena haasteena on uusien käytäntöjen jalkauttaminen toiminnaksi.

6 6 Strategiauudistus tehostamassa tavoitteellista toimintaa Henkilöstö antoi vuoden 2003 henkilöstötutkimuksessa selvää palautetta SAMKin strategioista. Vastaajien mielestä johto viestitti tavoitteista ja päämääristä epäselvästi ja strategiat aukenivat vain joka toiselle vastaajalle. Tästä käynnistyi strategioiden sekä sisällöllinen että rakenteellinen uudistaminen. SAMKin strategiasalkku muodostuu nyt yleisstrategiasta, jossa kuvataan mm. SAMKin toimintaa ohjaavat arvot, valinnat ydinprosesseiksi ja strategiakauden strategiset tavoitteet. Yleisstrategiaa täydentävät eri toiminta-alueita (esim. aikuiskoulutus, kirjasto- ja tietopalvelut tietohallinto, tutkimus ja kehittämistoiminta) tarkemmin kuvaavat yhteisellä perusrungolla toteutetut osastrategiat. Kaikkien strategioiden kausi vastaa tavoitesopimuskautta. Strategioiden toteutumista tuetaan yhdeksi strategisen johtamisen välineeksi valitulla tasapainotetulla mittaristolla (BSC), jonka strategiset tavoitteet ovat yhtenevät yleisstrategiaan kirjattujen strategisten tavoitteiden kanssa. SAMKissa strategiat vahvistaa hallitus. Hyvät kokemukset opetuksen arviointi- ja kehittämisneuvoston ja tutkimuksen arviointi- ja kehittämisneuvoston toiminnasta SAMKissa on toiminut vuodesta 2005 opetuksen arviointi- ja kehittämisneuvosto ja tutkimuksen arviointi- ja kehittämisneuvosto. Nimiensä mukaisesti opetusneuvosto vastaa opetusprosessin ja tutkimusneuvosto tutkimus- ja kehittämistoimintaprosessin kehittämisestä. Neuvostoille kuuluu myös ko. prosessien laadunhallinnan kehittäminen. Opetusneuvoston puheenjohtajana toimii kehitysjohtaja ja tutkimusneuvoston puheenjohtajana yksi toimialajohtajista. Asiantuntijajäsenet tulevat toimialoilta. Vuonna 2006 neuvostot mm. valmistelivat tavoitesopimukseen kirjatut kehittämistavoitteet ja ovat vastanneet uudistuvassa laatujärjestelmässä vastuullaan olevien prosessien ja arviointikäytäntöjen kuvaamisesta. Kokemukset neuvostojen toiminnasta ovat hyvät. Imagotutkimuksen tulos rohkaiseva SAMK toteutti ensimmäisen väestön osalta Satakuntaan, Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle ja Etelä- Pohjanmaalle ja työnantajien osalta Satakuntaan ulottuvan imagotutkimuksen. Saatua palautetta voidaan pitää rohkaisevana. Yleisarvosanaksi muodostui 8,1 (asteikko 4 10). Tunnettuus oli vastaajien keskuudessa hyvä. Tavoitemielikuvista opetuksen laatu ja monipuolinen koulutustarjonta kuvasivat SAMKia parhaiten. Myös arvostus työmarkkinoilla, valmistuneiden hyvä työllistyminen ja hyvä maine olivat mielikuvien kärjessä. Neljä prosenttia piti SAMKia maan parhaana ammattikorkeakouluna, 27 % yhtenä parhaista ja 55 % hieman keskitasoa parempana. Parantamista SAMKilla on tehdyn tutkimuksen mukaan ennen kaikkea muista ammattikorkeakouluista erottumisessa ja yritysyhteistyön kehittämisessä. MUUTA SAMK luomassa uutta opintotukiasioiden käsittelyn vakuutuspiiri ammattikorkeakoulumallia SAMKin ja Kelan Porin toimiston välillä käynnistettiin vuoden kestävä pilottihanke, jossa Kelan vakuutuspiiri otti vastuulleen SAMKin opintotukiasiat. Siihen asti kaikkien 29 ammattikorkeakoulun opintotukiasiat oli käsitelty keskistetysti Jyväskylässä Opintotukikeskuksessa. Keskitetty järjestelmä ruuhkautti Opintotukikeskuksen työt ja opintotukiasioiden käsittelyajat venyivät opiskelijoiden kannalta liian pitkiksi. Pilotin tavoitteena olikin Opintotukikeskuksen työn tasaaminen, Kelan palveluverkoston säilyttäminen ja opintotukihakemusten käsittelyaikojen lyhentäminen. Pilotin onnistumista kuvaa se, että malli on nyt laajennettu useampiin ammattikorkeakouluihin ja vakuutuspiireihin. Kelan pääjohtaja ja johtaja ovat hyväksyneet Opintotukikeskuksen aloitteen, jolla 11 ammattikorkeakoulun opintotukiasioiden käsittely siirretään pysyvästi paikallisen vakuutuspiirin tehtäväksi.

7 7 YHTEENVETO TASO ESITETTYJEN KEHITTÄMISTAVOITTEIDEN TOTEUTUMI- SESTA Rakenteellinen kehittäminen SAMKin lautakunnan esityksen pohjalta päätettiin, ettei sosiaali- ja terveysalalle Harjavaltaan ja liiketalouteen Kankaanpäähän oteta uusia opiskelijoita enää vuonna Myös aikaisemmin aloitettujen koulutusten siirtämisestä Harjavallasta ja Kankaanpäästä muihin toimipisteisiin on olemassa lautakunnan päätökset. Opetuksen kehittäminen Verkko-opetusosaamista ja -tarjonta Opettajien verkko-opetusosaamistavoitteet saavutettiin hyvin. OPE.FI I-taso on 100 %:lla, II-taso 80 %:lla ja III-taso 30 %:lla. Opiskelijoiden suorittamien verkko-opintojen kokonaismäärä saavutettiin. Suoritukset eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti opiskelijoiden keskuudessa. Verkko-opetustarjonnassa on ollut tavoitteen mukainen kasvu (vähintään 25 %). Kasvua on tapahtunut erityisesti opintojaksojen sisällä toteutettavassa verkko-opetuksessa. Kokonaan verkko-opetuksena toteutettujen määrässä sen sijaan ei ole välttämättä ollut tavoitteen mukaista kasvua. VirtuaaliAMK:ssa toteutettu tarjonta on kasvanut merkittävästi. Opintojen ohjauksen kehittäminen SAMKin oman tutorointimallin kehittämiseksi toteutettiin itsearviointi, jonka pohjalta ollaan siirtymässä kokonaisvaltaisempaan ohjausmalliin. Kokonaisvaltaiseen ohjauksen malliin sisällytetään mm. koko opiskelukaaren ajalle aikaisemmin erillään kehitetyt tutorointi ja uraohjaus. Itsearvioinni pohjalta osoittautui myös tarpeelliseksi kehittää erityisesti opiskelijoiden vertaistutorointia. Vertaistutoroinnin kehittämiseksi käynnistettiin tehostettu yhteistyö Opiskelijakunnan ja SAMKin välillä. Opetustarjonta-aikataulujen rationalisointi Aikataulurationalisointi jätettiin odottamaan käynnissä olevaa opetussuunnitelmauudistusta. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön Aikataulurationalisoinnin kannalta merkittävää on yhteinen moduulirakenne. Kirjaston rooli opetuksessa Kirjastostrategia uudistettiin. Kirjasto- ja tietopalvelujen roolia opetusprosessissa vahvistettiin. Edustajat osallistuvat aktiivisesti mm. opetussuunnitelmaprosessiin ja verkko-opetuksen toteutukseen ja kehittämiseen. Valmistuvat opiskelijat ovat antaneet kirjastopalveluista erittäin hyvän palautteen 3,5 asteikolla 1-4 (OPA- LA-kyselyyn liitetty kysymys). Harjoittelun kehittäminen Harjoittelun kehittämistä varten on toiminut toimialojen edustajista koottu kehittämisryhmä. Ryhmä on todennut toimialojen harjoittelukulttuurit hyvin erilaisiksi, mikä on hidastanut yhteisten toimintaperiaatteiden ja suositusten aikaansaamista. Ryhmä on kuitenkin edennyt asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Opinnäytetöiden laadunvarmistusmalli Varsinaista laadunvarmistusmallia ei toistaiseksi ole. Opinnäytetyöprosessi auditoitiin keväällä Sopimuskauden aikana laadittiin kuitenkin arvioinnin tueksi koko SAMKille yhteiset tavoitetasokuvaukset, otettiin käyttöön numeerisen arvioinnin rinnalle kirjallinen lausunto ja perustettiin SAMKin oma opinnäytetietokanta. Opinnäytetyön ohjausta on kehitetty mm. opinnäytetyön mentorointiprojektissa ja ryhmätyöohjausprojektissa. Molemmat projektit jatkuvat edelleen. Alueellinen kehittäminen, työelämäyhteistyö sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta Tutkimus ja kehittämistoiminta Keskeisin uudistus kuluneella sopimuskaudella t&-k-toiminnassa oli toiminnan uudelleenorganisointi. Tutkimus- ja kehittämiskeskus O Sadasta luovuttiin ja vastuu t&k-toiminnasta siirrettiin toimialoille. Toimialajohtajien alaisuuteen rekrytoitiin tutkimusjohtajat. Toimintansa aloitti myös tutkimuksen ja kehittämistoiminnan arviointi- ja kehittämisneuvosto. Neuvoston toimikausi on neljä vuotta. Neuvoston tavoitteena on

8 8 ollut ensimmäisen toimintavuotensa aikana koota toimialoittain tapahtuva toiminta yhdeksi SAMKin tietokokonaisuudeksi ja mitattavaan muotoon. Keskeistä kehittämisessä on ollut tutkimuksen ja kehittämistoiminnan laadunhallintamenettelyjen luominen ja systematisointi. Laatuprosesseja on kehitetty kolmella tasolla: laatukäsikirjaan on tehty prosessikuvaukset ja määritelty vastuut, tasapainotettuun mittaristoon (BSC) on tehty mittaristomäärittelyt ja hankeprosessiin on luotu systemaattinen hankkeen esiarviointi- ja jälkiarviointimenettely. Alumnitoiminnan vahvistaminen Alumnitoiminnassa ollaan siirrytty toimiala- ja toimipistekohtaisesta toiminnasta koko SAMKin kattavaan alumnitoimintaan. Erityiskehittämiskohteena on ollut säännöllisen alumnitiedotuskäytännön luominen. Toiminnan vaikuttavuuden tutkiminen SAMKista valmistuneille ja heidän työnantajilleen suunnattu seurantatutkimus toteutettiin syyskuussa Tutkimus on raportoitu SAMKin julkaisusarjassa nimellä Mitä teille kuului vuonna 2004? Sen sijaan jatkotutkinnon suorittaneille ja erikoistumisopinnot suorittaneille suunnattava seurantatutkimus siirtyi myöhempään ajankohtaan. Kansainvälistäminen SAMK on onnistunut kansainvälisessä toiminnassaan vuosina lisäämään kansainvälistymismahdollisuuksia mm. tukemalla opiskelijoiden harjoittelua ulkomailla, nostamalla apurahatasoja sekä lisäämällä opettajavaihtoja. Kv-toiminnan painopisteenä on edelleen ollut henkilövaihto, maantieteellisesti yhteistyö on keskittynyt EU-maiden lisäksi Venäjälle, Thaimaaseen sekä Yhdysvaltoihin. Toimialat ovat valinneet avainpartnereita, joiden kanssa pyritään monipuolistamaan ja syventämään yhteistyötä vaihtojen ulkopuolelle. SAMK on ollut mukana myös valtakunnallisessa kv-toiminnassa osallistuen aktiivisesti sekä kansallisiin että alueellisiin kv-yhteistyöverkostoihin. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön koulutustaso ja kouluttautumishalukkuus ovat pysyneet hyvinä. Henkilöstön osaamisen kehittämisen pohjaksi kaikilla toimialoilla laadittiin laajat osaamistarve- ja osaamisselvitykset eli osaamisstrategiat. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan organisaatiomuutoksella T&K-toiminta vietiin toimialojen vastuulle. Yhtenä tavoitteena oli saada T&K-prosessi lähemmäksi opetusprosessia ja jokaista opettajaa. Opettajakunnan virtuaaliympäristötaidot ovat kehittyneet hyvin (kts. opetuksen kehittäminen). Kehityskeskustelukäytäntöjä on uudistettu laatuprojektin yhteydessä. Tutkimustaitojen kehittämiseksi on järjestetty kaikille koulutusaloille yhteisiä koulutuksia. Laatujärjestelmän osana käyttöön on otettu myös kaksi kertaa vuodessa toistettava indikaattorityyppinen tyytyväisyysmittaus.

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jaakko Tarkkanen Anneli Lappalainen Kerttu Oikarinen Marita Rautiainen Konsta Ryhänen Johanna Mattila Kirsi Mustonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

Ylläpitäjän omistajatahot: Osakkeenomistaja Y- tunnus Osakkeiden lukumäärä (kpl)

Ylläpitäjän omistajatahot: Osakkeenomistaja Y- tunnus Osakkeiden lukumäärä (kpl) LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Pori

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori

REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori Vuosikertomus 2012 1 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tekniikan ja liiketalouden yksikkö, Kokkola-Pietarsaari 6 Ylivieskan yksikkö 9 Hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö, Kokkola 10 Opiskelijakunta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007 Toimintakertomus Tekstit ja kaaviot Terttu Kauranen, Mervi Palonen, Tarja Turkkila Valokuvat Marleena Liikkanen, Ari Nakari, Mervi Palonen, Harri Uura, EKAMK arkisto

Lisätiedot

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta.

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta. 0 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Mikkelin yliopistokeskuksen ulkoisen arvioinnin raportti Ilkka Virtanen, Erkki Korpimäki ja Miia Mäntylä 24.8.2006 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI JOHDON KATSELMUS Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista Hyväksytty x.x.2014 Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI VUODEN 2013 TULOSTEN

Lisätiedot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Kuva: Ville Salminen Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Sisällysluettelo Rehtorin katsaus vuoteen 2014...3 Yhdessä kohti oppimisen muutosta...4 Opiskelijat vahvemmin mukana...9 Yhteisöllinen työskentely

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen Vuosikertomus 2014 1 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Kokkola-Pietarsaaren yksikkö 6 Ylivieskan yksikkö 9 Oppimisprosessi 10 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessi 13 Talousprosessi

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Laatu ammattikorkeakoulujen

Laatu ammattikorkeakoulujen Laatu ammattikorkeakoulujen menestystekijänä Näkökulmia koulutuksen laatutyöhön Pia Koiso-Kanttila & Riitta Paasivuori (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA A: TUTKIMUKSET JA RAPORTIT

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot