TYÖN JA TYÖLIIKENTEEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE TAVARANKULJETUSALALLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖN JA TYÖLIIKENTEEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE TAVARANKULJETUSALALLA"

Transkriptio

1 Elina Qvist Petri Saaranen (toim.) TYÖN JA TYÖLIIKENTEEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE TAVARANKULJETUSALALLA hankkeen loppuraportti Työtieteen hankeraportteja Project Reports of Work Science Department of Industrial Engineering and Management University of Oulu Finland Julkaistu Työsuojelurahaston tuella No. 22 Oulu 2005

2 Työtieteen hankeraportteja No. 22 Elina Qvist ja Petri Saaranen (toim.) TYÖN JA TYÖLIIKENTEEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE TAVARANKULJETUSALALLA hankkeen loppuraportti Oulun yliopistopaino, Oulu 2005 ISBN ISSN

3 3 Kiitokset Oulun yliopiston (OY) työtieteen yksikkö ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LTY) logistiikan laitos käynnistivät keväällä 2003 kaksi vuotta kestävän tavarankuljetusalan työn ja työliikenteen turvallisuustutkimuksen. Tutkimuksessa selvitettiin kuorma-autonkuljettajille tavaraterminaaleissa sattuneita työtapaturmia ja vaaratilanteita. Lisäksi tutkittiin työnopastuksen vaikutusta työn tuottavuuteen ja turvallisuuteen sekä etsittiin ratkaisuja kuljetusalan turvallisuusongelmiin. Tutkimusta ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Liikenneturva. Johtoryhmään, jonka puheenjohtajana on ollut Pekka Koskipää, ovat kuuluneet seuraavat teollisuuden, kuljetus- ja vakuutusalan sekä työsuojelun asiantuntijat: Pekka Koskipää Ilkka Tahvanainen Raila Selenius Seppo Alanärä Pertti Sulasalmi Arja Holopainen Juha Valtonen Mika Tynkkynen Pentti Pekkala Reijo Härönoja Hannu Tapola Fennia Työsuojelurahasto Autoliikenteen Työnantajaliitto ry Työturvallisuuskeskus, Autoliikenteen työalatoimikunta Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT Liikennevakuutuskeskus Liikenne ja viestintäministeriö Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Pohjois-Suomen työsuojelupiiri Ruukki Production Sosiaali- ja terveysministeriö Tutkimuksen tieteellisinä johtajina ja asiantuntijoina ovat olleet professorit Seppo Väyrynen (OY) ja Anita Lukka (LTY). Tutkimusryhmään ovat kuuluneet diplomi-insinöörit Janne Sysi-Aho ja Marko Tuominen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sekä tekniikan lisensiaatti Hanna-Kaisa Rajala ja diplomi-insinööri Elina Qvist Oulun yliopistosta. Rajala ja Qvist ovat olleet myös johtoryhmän sihteereinä. Kiitän Työsuojelurahastoa, Tapaturmavakuutuslaitosten liittoa, sosiaali- ja terveysministeriötä ja Liikenneturvaa rahoituksesta, joka mahdollisti tämän tutkimuksen.

4 4 Kiitän johtoryhmää ja sen puheenjohtajaa asiantuntevasta tutkimuksen ohjauksesta. Johtoryhmä on työn edistyessä suunnannut näkemyksillään tutkimustyön painotusta alueille, jotka olivat keskeisiä tutkimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Professorit Väyrynen ja Lukka ovat tukeneet tutkijoita ja kantaneet vastuun tutkimusmenetelmien tieteellisyydestä. Siitä kiitos heille. Tutkijoitamme haluan kiittää osaavasta tutkimusotteesta. He ovat aikaansa ja vaivojaan säästämättä tehneet tunnollista ja laadukasta tutkimustyötä. Erityiskiitos sihteereille, joiden täsmälliset esityslistat, pöytäkirjat ja muistiot helpottivat tutkimusprojektin hallintaa. Lappeenrannassa Juhani Kuronen, TkL Tutkimuksen vastuullinen johtaja

5 5 SISÄLLYSLUETTELO A. TAVARANKULJETUSTYÖN TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE: TAUSTAA JA KESKEISET OSAHANKKEET...9 Seppo Väyrynen & Juhani Kuronen 1 JOHDANTO OSAHANKKEIDEN AINEISTOT JA MENETELMÄT OSAHANKKEIDEN TULOKSISTA JA JOHTOPÄÄTÖKSISTÄ...16 LÄHTEET...19 B. TEHTÄVÄANALYYSI KUVAUS ERILAISISTA TYYPILLISISTÄ TAVARANKULJETUSTAPAUKSISTA...20 Elina Qvist & Janne Sysi-Aho 1 JOHDANTO AINEISTO JA MENETELMÄT Tehtäväanalyysin prosessikaavio Kognitiivinen järjestelmäanalyysi Verbaaliprotokolla -analyysi TULOKSET Tehtäväanalyysi elintarvikekuljetuksista Meijerituotteiden kuljetus Erilliscase I: Päivittäistavarakaupan jakelukuljetus Tehtäväanalyysi metallikuljetuksista Lastaus Purku Ajonaikaiset tehtävät Erilliscase II: pk-yrityksen lastaus- ja purkauspaikat Erilliscase III: Tehtaan lastauspaikat Erilliscase IV: Runkopuun ja hakkeen purku teollisuusalueella Kuitupuun kuljetus sellutehtaan kuorimolle: Erilaiset hakkeen purkutavat Erilliscase V: Säiliöautokuljetus, purkaus teollisuusalueella TULOSTEN POHDINTA...42 LÄHTEET...43 LIITE 1: ERILLISCASE I: päivittäistavarakaupan jakelukuljetus LIITE 2: HAKEKULJETUS TEOLLISUUSALUEELLA, purku purkutaskuun LIITE 3: ERILLISCASE V: Peroksidin purku

6 6 C. KULJETTAJAN TYÖNKUVAN LAAJENTUMINEN...45 Janne Sysi-Aho 1 KULJETTAJAN TYÖNKUVAN LAAJENTUMINEN KYSELYN LAATIMINEN KYSELYN TOTEUTUMINEN KYSELYN TULOKSET Vastaukset kyselyn monivalintakysymyksiin Vastaukset kyselyn avoimiin kysymyksiin KYSELYN VASTAUSTEN TULKINTAA...48 LIITE 1: Aihepiiriin tutustumisessa käytettyjä oppikirjoja LIITE 2: Kyselykaavake LIITE 3: Vastaukset kyselyn avoimiin kysymyksiin D. TAPATURMAVAARA-ANALYYSI...50 Janne Sysi-Aho 1 TAPATURMAVAARA-ANALYYSI AINEISTO JA MENETELMÄT Kuljettajan toiminta tyypillisessä lastaus- ja purkaustilanteessa Vaaratekijöitä tyypillisissä lastaus- ja purkaustilanteissa Kuljettajan liikkuminen kuormaus-, varasto ja tuotantotiloissa Saapuminen kuormaustilaan Ajoneuvon siirto oikeaan kuormauspaikkaan Tavaran siirron valmistelu Tavaran siirto Ajoneuvon siirtokuntoon valmistelu Ajoneuvon siirto pois kuormauspaikalta, lähtö seuraavaan kohteeseen Trukeilla tai nostureilla tehtävät siirrot, nostot hyllyihin ja sieltä alas Kuljettimien käyttäminen Säiliön, kuorman päälle tai nosturiin kiipeäminen Kemikaalikuljetuksissa letkujen ja pumppujen käyttö...61 LÄHTEET...61 E. SATTUNEET TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖLIIKENTEESSÄ SATTUNEET TYÖTAPATURMAT...63 Janne Sysi-Aho 1. SATTUNEET TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖLIIKENTEESSÄ SATTUNEET TYÖTAPATURMAT TILASTOAINEISTOT JA NIIDEN TAPAUSKOHTAINEN LÄPIKÄYNTI Tilastoaineistojen taulukointi Tarkistussummien kirjaaminen sanallisesta tapahtumakuvauksesta TILASTOAINEISTOJEN TULKINTAA TILASTOAJOJEN TEKEMINEN INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ Tutkimusta varten tehdyt tilastoajot Tilastoaineiston muokkaaminen Havaintoja tehtyjen tilastoajojen pohjalta...74

7 7 LIITE 1: Maantieliikenteen tavarankuljetusalan kuorma-autonkuljettajien työpaikka- ja työliikennetapaturmat aiheuttajan ja poikkeaman mukaan vuonna 2003 LIITE 2: Kuorma-autonkuljettajien työpaikka- ja työliikennetapaturmat aiheuttajan ja poikkeaman mukaan vuonna 2003 LIITE 3: Maantieliikenteen tavarankuljetusalan kuorma-autonkuljettajien työpaikka- ja työliikennetapaturmat työsuorituksen ja poikkeaman mukaan vuonna 2003 LIITE 4: Kuorma-autonkuljettajien työpaikka- ja työliikennetapaturmat työsuorituksen ja poikkeaman mukaan vuonna 2003 LIITE 5: Kuorma-autonkuljettajien työpaikka- ja työliikennetapaturmat työtehtävän ja työsuorituksen mukaan vuonna 2003 LIITE 6: Maantieliikenteen tavarankuljetusalan kuorma-autonkuljettajien työpaikka- ja työliikennetapaturmat työtehtävän ja poikkeaman mukaan vuonna 2003 LIITE 7: Kuorma-autonkuljettajien työpaikka- ja työliikennetapaturmat työtehtävän ja poikkeaman mukaan vuonna 2003 LIITE 8: Tapauskohtaisesti läpikäyty aineisto työtehtävän ja sanallisen kuvauksen mukaan LIITE 9: Tapauskohtaisesti läpikäyty aineisto työtehtävän ja poikkeaman mukaan LIITE 10: Tapauskohtaisesti läpikäyty aineisto työsuorituksen ja sanallisen kuvauksen mukaan LIITE 11: Tapauskohtaisesti läpikäyty aineisto työsuorituksen ja poikkeaman mukaan LIITE 12: Sanallisten kuvausten luokituksen jakauma tapauskohtaisesti läpikäydyssä aineistossa F. TYÖHÖN OPASTUKSEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ - TAVARANKULJETUSALAN TYÖYMPÄRISTÖ...77 Elina Qvist 1 JOHDANTO -TAUSTAT PALAUTEJÄRJESTELMÄLLE Hyviä käytäntöjä kentältä AINEISTO JA MENETELMÄT Toiminta kokeiluissa Laitteistokokeilu ja ehdotus Menetelmän tarpeellisuus - kuvia tavarankuljettajan työstä Hyviä työvälineitä Hyvä ja huono työympäristö Vaaratilanteita Työhön opastuksen työmenetelmät SWOT analyysin tulokset menetelmän käytöstä Kokemuksia laitteistokokonaisuudesta TULOSTEN POHDINTA Kokeilujen yleinen pohdinta Toimintamahdollisuuksia palautteen keräämisen ja hyödyntämiseen...91 LÄHTEET:...93

8 8 G. TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEHOSTAMISKOKEILUT...94 Elina Qvist 1 JOHDANTO...94 CASE: KULJETUSALAN TURVALLISUUSJOHTAMINEN AINEISTO JA MENETELMÄT Puhelinhaastattelut TURVALLISUUSHAASTATTELUJEN TULOKSET HAASTATTELUTULOSTEN POHDINTA...96 LÄHTEET...97 LIITE 1: Haastattelumalli H. TORJUNTATOIMENPITEIDEN LUONNOSTELU...98 Janne Sysi-Aho & Elina Qvist 1 JOHDANTO YRITYSTEN YHTEINEN RISKIEN ARVIOINTI JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ KULJETTAJIEN TURVALLISUUSKOULUTUS TURVALLISUUSAUDITOINNIT JA HÄIRIÖTTÖMYYDEN SEURANTA LOGISTIIKKAKETJUSSA YKSITTÄISIÄ HUOMIOITA KULJETTAJIEN TYÖYMPÄRISTÖN PARANTAMISEKSI.102 LÄHTEET YLEISET LIITTEET: LIITE I: TYÖN JA TYÖLIIKENTEEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE TAVARANKULJETUSALALLA LIITE II: HANKKEEN OHJAUS JA YHTEISTYÖTAHOJEN ESITTELY LIITE III: TIELIIKENTEEN TAVARANKULJETUSALA SUOMESSA LIITE IV: HANKE-ESITE

9 9 A. TAVARANKULJETUSTYÖN TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE: TAUSTAA JA KESKEISET OSAHANKKEET Seppo Väyrynen & Juhani Kuronen 1 JOHDANTO Hyvä työympäristö on työn tuottavuuden ja laadun edellytys. Nykyaikainen, kehittyvä yritys näkee työympäristöinvestoinnit kilpailutekijänä, jolla varmistetaan asiakassuhteet ja osaavan työvoiman saanti. Eri toimialat parantavat pitkän tähtäimen toimintaedellytyksiään kiinnittämällä huomiota työntekijöittensä hyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Myös viranomainen säätelee mm. työturvallisuuslailla (738/2002) varsin laaja-alaisesti yrityksen tai muun työpaikan henkilöstön työympäristöä ja työn riskien hallintaa. Kuljetusala on ollut tapaturmataajuudeltaan kolmanneksi vaarallisin päätoimiala maassamme. Kuljetusalalla ehkäpä erityisesti siellä - työympäristö on varsin laaja-alainen ja vaihteleva (vert. Työhyvinvointitutkimus 2005). Työtapaturmien ja niiden torjunnan tutkimisen on koskettava tällöin tätä kokonaisuutta. Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto käynnistivät keväällä 2003 kaksi vuotta kestävän tavarankuljetusalan työn ja työliikenteen turvallisuustutkimuksen. Tutkimuksessa selvitettiin lähinnä kuorma-autonkuljettajille ja pääosin toimialalla tieliikenteen tavarankuljetus sattuneita työtapaturmia ja vaaratilanteita. Hankekokonaisuuden kehittämisvirikkeet liittyvät laajasti koko autokuljetustyön kehittämiseen ja riskien hallintaan. Kuten muillakin aloilla, myös kuljetusalalla itse yrityksellä, sen työyhteisöllä ja johtamisella on suuri merkitys. Tavarankuljetusalalla yksittäisen kuljettajan merkitys korostuu. Kentällä toiminnan kärki kiteytyy kuljettaja-ajoneuvo-lasti-apuväline-rakennettu ympäristö järjestelmäkokonaisuuteen, vaikka yritysorganisaatio ei fyysisesti ole läsnä kentän eturintamassa sen merkitys hyvän työn ja riskienhallinnan edellytysten turvaajana on suuri. Tämäkin hanke käsitteli edellä mainittujen osatekijöiden merkitystä työympäristölle ja -turvallisuudelle. Laaja-alaisen ja vaihtelevan työn osatehtävistä päähuomio hankkeessa kiinnitettiin muuhun kuin (kuorma-auton) ajamiseen, tai toimintaan liikenneympäristössä. Autoilla tapahtuvaa tavarankuljetusta voidaan työtapaturmatilastojen pohjalta lähestyä eri tavoin. (Työtapaturmat ja 2005). Päätoimialan Kuljetus-, varastointi ja tietoliikenne tapaturmien määrä, luokkaa , ja taajuus (ilmoitettuja työtapaturmia miljoonaa työtuntia kohti) on pysynyt vakaana liki 15 vuotta (Työtapaturma- ja ammattitautitilasto 2004). Palkansaajien työtapaturmat ja ammattitaudit päätoimialoilla vuonna 2003 käyvät ilmi taulukosta 1

10 10 Taulukko 1. Työtapaturmat ja ammattitaudit päätoimialoilla vuonna 2003 (Työtapaturmat ja 2005). Taulukko 2 kuvaa päätoimialojen työpaikkatapaturmien määrää ja taulukko 3 niiden taajuutta päätoimialoilla. Palkansaajien työpaikkatapaturmien aiheuttaman työkyvyttömyyden keskimääräiset kestot päätoimialoilla vuosina käyvät ilmi taulukosta 4.

11 11 Taulukko 2. Päätoimialojen työpaikkatapaturmien määrä (Työtapaturmat ja 2005). Taulukko 3. Työtapaturmien taajuus päätoimialoilla(työtapaturmat ja 2005).

12 12 Taulukko 4. Työpaikkatapaturmien aiheuttaman työkyvyttömyyden keskimääräiset kestot päätoimialoilla vuosina (Työtapaturmat ja 2005). Kuljetus-, varastointi ja tietoliikenne -päätoimialan työpaikkatapaturmissa työkyvyttömyyden keskimääräinen kesto on vuosina ollut noin 6-20 % suurempi kuin kesto kaikilla toimialoilla. Palkansaajien työpaikkatapaturmia teollisuudessa sekä eräillä muilla alatoimialoilla (mm. Maaliikenne, putkijohtokuljetus ) vuosina kuvaillaan taulukoissa 5 ja 6. Tapaturmien vuosimäärä on luokkaa Pääammattiluokittainen erittely tapaturmista (taulukko 7) on myös annettu luokalle Kuljetus ja liikennetyö, missä tapaturmia kirjataan vuodessa 8 000:n luokkaa oleva määrä.

13 13 Taulukko 5. Palkansaajien työpaikkatapaturmatietoja teollisuudesta sekä eräiltä muilta alatoimialoilta (Työtapaturmat ja 2005). Taulukko 6. Palkansaajien työpaikkatapaturmataajuustietoja teollisuudesta sekä eräiltä muilta alatoimialoilta (Työtapaturmat ja 2005). Maaliikenne, putkijohtokuljetus -luokassa sattuvien työpaikkatapaturmien taajuus on vuosina ollut noin % kaikkien toimialojen keskiarvotaajuutta suurempi. Teollisuuden tapaturmiin nähden taajuus on ollut samoina vuosina noin 6-30 % suurempi. Suuruusero on ollut kasvussa.

14 14 Taulukko 7. Pääammattiluokittainen erittely työtapaturmista (Työtapaturmat ja 2005). Palkansaajien kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat päätoimialoilla vuosina käyvät ilmi taulukosta 8. Taulukko 8. Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat päätoimialoilla vuosina (Työtapaturmat ja 2005). Suomessa työpaikalla sattuneet kuolemantapaukset tutkitaan erityismenettelyllä (Työtapaturmat ja 2005). Tutkintaraportit on tehty TVL:n ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen välisen työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa (TOT) koskevan sopimuksen perusteella. Tutkinta ei koske liikenteessä (maa-, meri- tai ilmailuliikenteessä) sattuneita kuolemia. TOT-tutkinta aloitettiin vuonna Valmiit tutkintaraportit ovat noudettavissa TVL:n kotisivuilla (www.tvl.fi) tai tilattavissa TVL:n toimistolta painetussa muodossa. Vuonna 2003 sattuivat mm. seuraavat

15 15 kuolemaan johtaneet TOT-tutkitut työtapaturmat (Työtapaturmat ja 2005): - (3/03) Kuorma-autonkuljettaja (44-v.) oli siirtämässä betonisia seinäelementtejä kaukoohjattavalla nosturilla kuorma-auton perävaunusta varastorakennus-työmaalle. Nosturi oli murtunut tyvestään, jolloin se ja nostettava 3700 kg:n elementti kaatui kuljettajan päälle. - (7/03) 54-vuotias kuorma-autonkuljettaja oli nostamassa tavarakonttia auton kuormausnosturilla, kun nosturin runko katkesi tyvestä ja kaatui kuljettajan päälle. - (11/03) 46-vuotias kuorma-autonkuljettaja oli huoltamassa kuorma-autoa. Hän oli alkanut kääntämään auton nosturia, jolloin auto oli kaatunut vasemmalle kyljelleen vasten vieressä seisonutta autoa. Hän puristui nosturihyttiin. Vuosien kuljetusalan TOT tapauksia on aiemmin eritelty varsin seikkaperäisesti (Kuljetus, 2000) 2 OSAHANKKEIDEN AINEISTOT JA MENETELMÄT Kuorma-autoilla tapahtuvaa tavarankuljetusta havainnoitiin, valokuvattiin ja kuvailtiin sekä eriteltiin laadullisesti. Tämä tehtäväanalyysi keskittyi fyysisiin työvaiheisiin, mutta myös kuljettajan työhön liittyviä kognitiivisia eli tiedonsaannin ja käsittelyn vaatimuksia käsiteltiin. Tutkimuksessa läpikäydyt viisi tapausta eli casea olivat monipuolisia. Myös lastaus- ja purkujärjestelyjä tarkasteltiin. Seuraavana osakokonaisuutena oli tutkia ja pohtia kuljettajan työnkuvan laajentumista kirjallisuuden ja kyselyn pohjalta. Kirjallisuutta käytiin läpi varsin laajasti. Lähteet olivat pääosin kotimaisia, ja ne olivat painettuja tai tietoverkon kautta saatavia. Kyselykaavakkeita lähetettiin yrityksille 160 kappaletta ja niitä palautettiin 56. Tämä merkitsi 35 %:n luokkaa olevaa vastausaktiviteettia. Kuljetusliikkeiltä pyydettiin vastausta niin johdon kuin kuljettajan näkökulmasta teemaan turvallisuuden hallinnan nykytila. Seuraavassa osiossa luotiin uudenlaisen tapaturmatietokanavan, ESAW:in avulla kuva sattuneista työpaikkatapaturmista (n=4160(tilastoajo hanketta varten), n>2100(läpikäynti erikseen)). Työliikenteessä sattuneiden työtapaturmien lukumäärää verrattiin työpaikkojen kokonaistapaturmamäärään. Näitäkin tapauksia päästiin erittelemään ja luokittelemaan. ESAW on lyhenne EU:n yhteisestä työtapaturmatilastointia uudistavasta hankkeesta, minkä tuloksena on syntynyt yhteinen metodologia, jota kaikki jäsenvaltiot siirtyvät käyttämään toimittaessaan työtapaturmatilastoja EU:n tilastoviranomaiselle Eurostatille. Suomessa työpaikkatapaturmat on koodattu ESAW-metodologian mukaisesti vuodesta 2003 alkaen. TVL:n uusimmassa tilastojulkaisussa (Työtapaturmat ja 2005) esitetään ensimmäistä kertaa yhteiseurooppalaisen työtapaturmien tilastointiprojektin ESAW:in mukaiset työpaikkatapaturmien sattumisolosuhteita kuvaavat muuttujat. Nämä kahdeksan muuttujaa ovat: työtehtävä, työsuoritus, poikkeama, vahingoittumistapa, vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja, työpiste, vamman laatu sekä vahingoittunut ruumiinosa (esimerkki valtakunnallisesta yleisestä tilastosta on taulukossa 9). Näitä muuttujia, sekä lyhyttä sanallista tapaturmakuvausta hyödynnettiin tilastopohjaisessa, hanketta varten ajetussa aineistossa, joka TVL toimitti tutkijoille. Tämä hanke lie ensimmäinen,

16 16 jossa ESAW-uudistuksen mahdollisuuksia käytettiin näin laajasti tutkimustarkoitukseen. Tähän osavaiheeseen muiden osatulosten, kirjallisuuden ja päättelyn pohjautui seuraava osavaihe: Tapaturmavaara-analyysi. Taulukko 9. ESAW-työsuoritusluokitus työpaikkatapaturmissa 2003 (Työtapaturmat ja 2005). Työhön opastuksen palautejärjestelmä osio nojaa tutkijoiden eri osavaiheissa saamaan havaintoja tutkimusaineistoon. Kuljetusala on pienyritysvaltaista. Yritysten matala organisaatio muiden alan piirteiden kanssa sulkee pois monia menettelytapoja, jotka ovat käytössä kiinteissä vakiotyöympäristöissä ja enemmän ryhmä- ja tiimityöhön sekä isompiin organisaatioihin ja asiantuntijaresursseihin nojaavissa työyhteisöissä. Tässä projektissa ajateltiin yhdistää uuden tietoja viestintäteknologian mahdollisuudet ja toimialan sanelemat lähtökohdat. Päätettiin kokeilla matkapuhelimeen yhdistettyä kameraa kenttäpalautteen hankinnassa ja tilanteen konkretisointia otetuilla kuvilla. Lisäksi pyrittiin järjestelmään, joka olisi mahdollinen ilman PC:tä. TV:n ajateltiin olevan PC:tä helpommin järjestettävissä pienenkin yrityksen tiloihin, joissa kuljettaja(t) ja yritysjohto esimiehineen voisivat käydä läpi kuva-aineistoa yhteisesti sitä katsellen. Loppuosioissa luonnostellaan ja pohditaan työturvallisuuden kehittämistoimenpiteitä yleisesti ja erikseen toimialan turvallisuusjohtamisen haasteisiin paneutuen. 3 OSAHANKKEIDEN TULOKSISTA JA JOHTOPÄÄTÖKSISTÄ Havainnoimalla tehdyt tapaustutkimukset kuljetuksista -elintarviketeollisuudesta päivittäistavarakaupan pisteisiin, -terästeollisuudesta konepajoille, -metsäteollisuuteen tulevan puutavaran ja hakkeen kuljetuksista sekä säiliöautokuljetuksista antoivat tärkeän kuvan monivaiheisesta tieliikenteen tavarankuljetusalasta. On kuitenkin huomattava, että kuva ei ole koko alaa kuvaava, vaan se on tapaustutkimuksellinen ja havainnoituna

17 17 yhden kuljettajan ja hänen autonsa näkökulmasta. Näin saatiin kuitenkin laadullinen peruskuvaus tavallisista erikokoisen tavaran kuljetuksista. Päähuomio oli lastaus- ja purkausvaiheissa. Aineisto on hyvä pohja esim. työn turvallisuusanalyysi-riskianalyysien tekoon. Näistä analyyseistä voidaan kehittää yksinkertaisempi kenttätyökalu kuljetusalan riskin arviointiin. Jo kehitetyt vaarojen tunnistuksen ja niiden merkityksen arvioinnin menetelmät ja välineet on selvitettävä. Päällekkäistä työtä ei tule tehdä. Myös rakenteellisten ratkaisujen pohdinta lastaus- ja purkauspaikoille, apuvälineisiin sekä ajoneuvoihin sai konkretiaa tehtäväanalyysin kautta. Työskentely eri kuljetusasiakkaan alueilla ja rakennuksissa, julkisilla paikoilla sekä tilaajatoimittaja- asiakassuhteeseen nähden ulkopuolisten omistamien kiinteistöjen alueilla tekee varsin haasteelliseksi pyrkimyksen yhtenäistää ja parantaa työympäristöjä. Teollisuudessa yhteisten työpaikkojen riskejä on menestyksellä lähdetty ottamaan koulutuksellisesti huomioon on luotu Työturvallisuuskorttijärjestelmä. Tästä tai sen kanssa analogisesta järjestelmästä olisi ehkä hyötyä tieliikenteen tavarankuljetusalallakin. Kuljettajan työnkuvan laajentuminen osio oli empiiriseltä osaltaan kysely kuljetusliikkeille, joista saatiin niin yritykseen kuin yksittäiseen kuljettajaan liittyviä tietoja ja toimintakuvauksia. Tehtäväanalyysin antama kuva laajeni, kun aineistoa tuli laajemmin erilaisten kuljetustilanteista sekä asiakassuhteista. Uusina osatehtävinä tehtäväanalyyseihin tulivat mm. asiakaspalvelu, huoltotyöt ja paperityöt. Toimittaja sopii usein nykyään asiakkaan kanssa ns. hyllyynkantopalvelusta. Tällöin ja usein muulloinkin kuljetusliike luo vastaanottajalle kuvan tavaratoimittajan imagosta. Tehtäväkuvan laajentuminen -osion tiedonsaantia tosin vähensi vain tyydyttäväksi katsottava vastausaktiviteetti. Kuljetusliikkeissä oli lopulta melko usein toimintajärjestelmä (laatu-, ympäristö-, turvallisuusjohtamisjärjestelmä), mutta sen toimivuutta palautekanavana ja riskin arvioinnin tehostajana osahankkeen tutkija pitää selvästi tehostamista vaativana. Kentän viesti sisälsi tilanne- ja ongelmakuvausten ohella mielenkiintoisia ja osuvan tuntuisia ehdotuksia hyviksi käytännöiksi alan työympäristötyöhön. ESAW- tapaturmamuuttujiin perustuva osavaihe kuvailee varsin tarkasti miten tapaturmat jakautuvat seuraavien muuttujien kesken: työtehtävä, työsuoritus, poikkeama, vahingoittumistapa, vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja, työpiste, vamman laatu sekä vahingoittunut ruumiinosa. Tutkimuksessa löydettiin kuva tapaturmien ns. painopistealueista: työtehtävistä yleisimmät ovat kuljettaminen, kulkeminen ja siirtäminen (45 %), varastointi, lastaaminen, kuorman purkaminen (29 %) sekä korjaus, huolto, asennus, säätö, asennustyö, valmistelutyö (5 %) työsuorituksissa kaksi yleisintä olivat henkilön liikkuminen (36 %) ja taakan käsivoimin siirtäminen (24 %) tapaturmista neljännes liittyi toisaalta henkilön liikkumiseen ja samalla tapahtui putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen joka kymmenes tapaturma liittyi taakan käsivoimin siirtämiseen sekä äkilliseen fyysiseen kuormittumiseen yhteensä yli 80 %:n tapaturmista voi katsoa liittyneen liikkumiseen, kuljettajan omaan tekemiseen ja tavaroiden siirtämiseen. Painopistealueilla oli merkitystä välittömästi osion Tapaturmavaara- analyysi tuloksiin ja tapaturmavaarojen torjunnan pohdintaan kirjallisuudenkin pohjalta. ESAW-materiaalin ohella TVL toimitti tutkijoille yleisissä tilastoissa (vertaa Työtapaturma- ja ammattit. 2002, Työtapaturmat ja 2005) esitettyyn nähden tarkempaa työtapaturma-aineistoa

18 18 (vuodet , toimialana 6024 eli tieliikenteen tavarankuljetus, vuosittainen tapaturmamäärä , tehdyt vuosityötunnit n milj.) Tapaturmataajuus pysyi tasolla 49,6...50,6. Tätä uudempaa toimialakohtaista tarkkaa tietoa ei ole saatavilla TVL:n kautta tiedonkeruussa tapahtuneiden muutosten takia. Samaten TVL toimitti työtapaturmatiedot (v ), joista selvisi, että työtapaturmista oli toimialalla 6024 (tieliikenteen tavarankuljetus): - työmatkatapaturmia 3,4 4,6 % - työliikennetapaturmia 0,5 0,9 % - ammattitauteja 0,6 1,2 % - ja loput n. 95 % työpaikkatapaturmia Työhön opastuksen palautejärjestelmä osio kamerakännykkä- ja kuvankatselu(laite)kokeiluineen antoi rohkaisevia tuloksia. Kuljettajat ottivat ainakin kokeilujen aikana varsin mallikelpoisesti hyödyllisiä kuvia työympäristöstään hyvien ja huonojen olosuhteiden kartoittamiseksi ja ratkaisujen etsimiseksi. Järjestelyn ajateltiin vauhdittavan kiinnostusta omaehtoiseen riskin arviointiin. Järjestely voi synnyttää myös luontaisen kaikkien yritysjohdosta henkilöstöön - osallistumisen mahdollisuuden, jolla olisi parhaimmillaan kehittämisvaikutuksia työympäristön ja turvallisuuden ohella laadun- ja riskienhallinnassa sekä asiakassuhteen varmentamisessa. Tutkijat tekivät kokeilussa mukana olleille kuljetusyrityksille aineistokansion, jossa oli esillä sen yrityksen kuljettajien asiakasreiteiltä kuvaama materiaali. Palautejärjestelmä voisi olla tärkeä yrityskohtaisen turvallisuuskulttuurin kehittämisväline. Se antaisi mahdollisuuden konkreettisesti viestiä kuvin kehittämis- ja korjaustarpeista paitsi työnantajan omissa, myös kumppanien alueella olevissa kohteissa. Uusille kuljettajille työn opastus ja tiedotus vaaroista ja niiden hallinnasta tehostuisi kuvien avulla. Kokeiluja tulisi jatkaa laajempina ja monipuolisempina kuin tässä hankkeessa oli mahdollista. Työn ja työliikenteen kehittämishanke tavarankuljetusalalla tuotti runsaasti uutta alan työympäristöä kuvaavaa materiaalia. Tietoa hankittiin niin perinteisin kun ainakin tällä toimialalla aivan uusin menetelmin. Kuvailtuun työympäristö- ja työturvallisuustilanteeseen pohjautuen sekä alan piirteet huomioon ottaen esitetään kehittämissuuntia ja mahdollisuuksia. Osaa näistä on hankkeen yhteydessä kokeiltu lupaavin tuloksin. Ergonomian ja työvälineiden käytettävyyden uusia kehityskonsepteja voisi määrätietoisesti kokeilla kuljetusalalla (Väyrynen ym. 2004). Innovatiivisen koneenrakennuksen sekä tieto- ja viestintäteknologian tarjoamat uudet mahdollisuudet tulisi tässä yhteydessä käydä läpi. Lainsäädäntö ja viranomaistoiminta antavat puitteet työsuojelutoiminnalle, mutta hyvä työ ja työympäristö pitää tehdä työorganisaation omin voimin. Tämän hankkeen kokeilut ja tulokset antavat välineitä myös vastata tavarankuljetusalalla työturvallisuuslain (738/2002) kohtiin: -yksintyöskentelyn haitoista tai vaaroista, -toiminnasta yhteisillä työpaikoilla, -yhteisten vaarojen torjunnasta mm. työnantajien riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla, -tavaroiden lähettäjää ja kuormaajaa koskevista velvollisuuksista sekä -rakennuksen omistajan, muun haltijan tai vuokranantajan velvollisuuksista. Viranomaisten tai asiantuntijoiden julkaisemiin yleisiin tai toimialakohtaisiin oppaisiin tai ohjeisiin voi monelta osin nojautua yrityksen tai muun työorganisaation omassa riskienhallinnassa. Näitä lähteitä on esillä osahankkeiden raporteissa. Työtapaturmia koskevat hanketulokset korostavat mm. seuraavien työsuojeluoppaiden ja ohjeiden tärkeyttä kentällä: -takalaitanostimien tarkastus (STM 2002)

19 19 -huoltotyö ohjaamoiden ja konepeittojen alla (STM 2001). Tieliikenteen tavarankuljetusten työturvallisuutta tulisi parantaa. Toimialan omat piirteet ja mahdollisuudet on tässä otettava huomioon. Toisten työalojen käytännöt eivät useinkaan sovellu sellaisenaan tieliikenteen tavarankuljetuksen yritysympäristöön, eikä henkilöstön päivittäisiin työtilanteisiin. Kuitenkin vain alan omat konkreettiset ja kentällä toimivat keinot tuovat kestävän kehityssuunnan kohti tehokkaampaa riskienhallintaa. Niiden etsintää ja kokeilua on jatkettava. On myös löydettävä menettelytavat levittää tietoa hyvistä käytännöistä koko yrityskenttään yrittäjille, johdolle, esimiehille sekä työntekijöille. Myös alan koulutusjärjestelmä on avainroolissa. Työympäristötyö ei ole irrallaan muusta laadun varmistuksen sekä hyvän ja häiriöttömän työtoiminnan edellytyksistä. Tehokas ja toimiva työympäristön kehittäminen edistää niin kuljetusalan työn tuottavuutta kuin sen turvallisuutta. Moderni kuljetusyritys perehdytetään päämiesasiakkaansa kokonaisprosessiin, ja sen henkilöstöineen on tärkeältä osalta oltava mukana edesauttamassa sitä. LÄHTEET Kuljetus. TOT raportit vuosilta Tapaturmavakuutuslaitosten liitto STM Huoltotyön turvallisuus ylösnostettujen ohjaamoiden ja konepeittojen alla. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 34. Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto, Tampere. STM Taka- ja sivulaitanostimien tarkastus. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 28. Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto, Tampere Työhyvinvointitutkimus Suomessa. STM:n seminaarin aineisto. Työtapaturmat ja ammattitaudit Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Työtapaturma- ja ammattitautitilasto Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Tämän hankeraporttikokonaisuuden osa-artikkelit ja niiden lähteet. Väyrynen, S., Nevala, N. & Päivinen, M Ergonomia ja käytettävyys suunnittelussa. Julkaisuja nro 4/2004. Teknologiateollisuus, Helsinki. ISBN s.

20 20 B. TEHTÄVÄANALYYSI KUVAUS ERILAISISTA TYYPILLISISTÄ TAVARANKULJETUSTAPAUKSISTA Elina Qvist & Janne Sysi-Aho 1 JOHDANTO Kuorma-autonkuljettajien työ on tyypillisesti hyvin itsenäistä. He työskentelevät yksin lastaus- ja purkaustehtävissä sekä ajon aikana. Myös kuljettajien työaika vaihtelee tehtävien mukaan. Kuljettajan työstä ei ole saatavilla paljoa tietoa eikä niin helposti kuin monista muista ammateista. Kuljettajilla ei myöskään ole kiinteää fyysistä työaikaista työyhteisöä, vaan he toimivat pääosin yksin niin liikenneympäristössä kuin yhteisillä työpaikoilla. (Sulasalmi et al. 2005, Sulasalmi & Latva-Ranta 2003, Väyrynen 2003, Ylijoutsijärvi & Väyrynen 1998) Yhteisillä työpaikoilla kuljettajat ovat lastaamassa tai purkamassa kuormaa toisen työnantajan pääsääntöisesti hallitsemalla alueella. Työturvallisuuslaki korostaa monen työnantajan yhteisen työpaikan erityistarpeita. Rakennusalalla yhteinen työmaa on tärkeä huomion kohde turvallisuusjohtamisessa (Lappalainen et al. 1997) Prosessiteollisuuden yhteisiltä työpaikoilta aloittaen on päädytty vapaehtoiseen (lainsäädäntöön nähden) Työturvallisuuskorttijärjestelmään (Työturvallisuuskeskus 2003,Väyrynen 2003) Kuljettajan työn vaaratilanteet, työvälineiden puutteet tai työympäristön ongelmat eivät aina tule esille kuljettajan päivittäisessä työssä. Työntekijöillä on varmasti hyvä tietämys oman työnsä sisällöstä. Vaikeutena vain on saada tämä tieto selville ja esille myös muille osapuolille, kuten asiakkaille asiakkaan purkaus- tai lastauspaikoista, työnantajalle kuljettajan työympäristöstä, työvälineistä ja työssä kohtaamista vaaratilanteista. Tietoa heidän työoloistaan, työmenetelmistään tai työtavoistaan voidaan kerätä kuljettajan työtä seuraamalla sekä havainnoimalla oleellisimpia työpisteitä ja työtehtäviä. Kuljettajan työssä oleellisimpia työpisteitä, tavarankäsittelytiloja, ovat kuormaustila ja kuormauspaikka. Kuormaustila tarkoittaa tavaranvastaanotossa ja kuormauksessa käytettävää tilaa, johon sisältyvät sisääntulo- ja poistumisväylät sekä ajoneuvon liikkumis- ja pysähtymistilat. Kuormauspaikka on kuljetusvälineelle varattu tila kuormausta tai purkausta varten (Maijala 2003). Yleisesti näistä käytetään nimityksiä lastaus- ja purkauspaikat. Lastaus- ja purkauspaikoista sekä niiden turvallisuuden edistämisestä on olemassa uutta tutkimustietoa (Järvenpää & Kivinen 2004, Maijala 2003). Tämän osatehtävän tarkoituksena oli kuvata tapaustutkimustyyppisesti kuljettajan työ, sen osat ja kulku tehtäväanalyysilla. Tehtäväanalyysin tarkoitus on esittää selvästi kuljettajan työn eri työvaiheet sekä lastaus- ja purkauspaikoilla että ajon aikana.

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS Työturvallisuuskeskus TILASTOAINEISTO Tiedot pohjautuvat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilastoaineistoihin. Aineisto sisältää 10.7.2013 päivitetyn

Lisätiedot

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 17/00 Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja oli ajanut kuorma-autonsa väärään purkupaikkaan. Tällä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden edistäminen kuljetusalan yrityksissä Kuljetusalan työturvallisuustilanne

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Tapaturmat ja niiden torjunta Kuljettajan rooli turvallisuudessa Työturvallisuusasiantuntija Ulla Juuti Pohjola Vakuutus Tapaturmat ja niiden

Lisätiedot

Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 8/00 Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja NN oli pysäyttänyt kuorma-autonsa lastausta varten

Lisätiedot

Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jätepuristimella varustettu jäteauto (molemmat vm.

Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jätepuristimella varustettu jäteauto (molemmat vm. TOT-RAPORTTI Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 7/07 Tapahtumakuvaus Jäteautonkuljettajat NN (61-v.) ja MM lastasivat jätepahvia auton automaattisesti toimivaan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 23.3.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 23.3.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työtapaturmien ehkäisy tavaransiirroissa TkT Pia Perttula Työturvallisuus - Logistiikka Miten tutkittiin Tilastotietoa Kuorma-autonkuljettajille sattuneet työtapaturmat Length of disability

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 2. TOT -raporttien analyysitutkimus TUTKIMUSONGELMAT 1 Millaisia yhteisillä työpaikoilla tapahtuneisiin

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

lastauslaiturilta ja löi päänsä

lastauslaiturilta ja löi päänsä TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 25/08 Työntekijä putosi lastauslaiturilta ja löi päänsä Putoamiskohta Työntekijä NN (51 v.) oli sähkötukkuliikkeen keskusvarastolla tyhjentämässä

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Sanna Nenonen & Noora Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Lastaukseen ja purkuun liittyvän taakkojen käsittelyn ergonomia Kuljettajat & taakkojen käsittely 1 taakkojen käsittelyyn

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Materiaalin käyttö- ja tekijänoikeudet turvallinen ja ergonominen työpäivä koulutusmateriaali Tekijänoikeus on

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Kuljetuslogistiikka, 15 Trukin käsittely- ja kuormaustehtävä, osio A

Kuljetuslogistiikka, 15 Trukin käsittely- ja kuormaustehtävä, osio A Kuljetuslogistiikka, 15 Trukin käsittely- ja kuormaustehtävä, osio A Ka Umpikontti Trukin käsittely ja kuormaustehtävä, A: I Lastaus II Kuorman varmistaminen ja välitarkistus, III Kuorman purkaminen I

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä. Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12.

Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä. Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12. Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12.2017 Sisäisen turvallisuuden ylläpitämisellä ennaltaehkäistään

Lisätiedot

TOT 6/09. pyörien alle

TOT 6/09. pyörien alle TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 6/09 Kuorma-autonkuljettaja jäi peruuttavan kuorma-auton pyörien alle Kuorma-autonkuljettaja NN (23 v.) oli hakemassa hakekuormaa ti lapäiseltä haketuspaikalta.

Lisätiedot

Palkansaajien työmatkatapaturmat (aiemman analyysin päivitys) TVL/JS

Palkansaajien työmatkatapaturmat (aiemman analyysin päivitys) TVL/JS Palkansaajien työmatkatapaturmat 2008-2011 (aiemman analyysin päivitys) 20.12.2012 TVL/JS Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat.

Lisätiedot

Kuorma-autonkuljettaja jäi yllättäen liikkeelle lähteneen vetoauton ja viereen pysäköidyn perävaunun väliin

Kuorma-autonkuljettaja jäi yllättäen liikkeelle lähteneen vetoauton ja viereen pysäköidyn perävaunun väliin TVL Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT-TUTKINTA TOT 6/08 Kuorma-autonkuljettaja jäi yllättäen liikkeelle lähteneen vetoauton ja viereen pysäköidyn perävaunun väliin Kuorma-autonkuljettaja NN (39-v.)

Lisätiedot

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Koulutusohjelmat vuodelle 2015 1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Sisältää henkilöliikenteen kuljettajan lainsäädännölliset oikeudet ja velvollisuudet häiriö-, vaara ja onnettomuustilanteissa.

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 3. Yhteisten työpaikkojen tapausten ominaisuuksia TOT -tapauksiin 1999-2004 (n=171) (tapaus=menehtynyt)

Lisätiedot

Kuljetus TOT 22/03. Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja. Kassakaapin kuljetus

Kuljetus TOT 22/03. Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja. Kassakaapin kuljetus TOT-RAPORTTI 22/03 Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kolmen työntekijän tehtävänä oli viedä suuri kassakaappi (500 kg) teollisuushallin tiloista

Lisätiedot

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002

Lisätiedot

Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset

Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset AJANKOHTAISTA 2017 ESITYS 1. Turvallisuuskehitys Parmassa 2. Parman projektinhallinta numeroina 3. Parman ajankohtaiset turvallisuutta parantavat tuoteratkaisut

Lisätiedot

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, 6.9.2016 PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA TUTKIMUSOSION TOTEUTUS Ajoittuu aikavälille heinäkuu-joulukuu

Lisätiedot

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013 RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY Kari Lohva 24.10.2013 Turvallisuustavoitteita Ei kuolemantapauksia Ei vakavia tapaturmia Nolla tapaturmaa Tapaturmapyramidi - Vähentämällä tapaturmien määrää vähenevät

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 5/06. Laitosmies putosi kattotuoleja korjattaessa 4 metriä betonilattiaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Talonrakennus TOT 5/06. Laitosmies putosi kattotuoleja korjattaessa 4 metriä betonilattiaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI 5/06 Laitosmies putosi kattotuoleja korjattaessa 4 metriä betonilattiaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kiinteistöyhtiö saneerasi teollisuushallia. Meneillään oli kattotuolien vahvistaminen.

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi - Koulutusta - Julkaisuja - Telma -Verkkopalvelut: www.ttk.fi, www.nolla.fi

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Turvallisuus lähtee suunnittelusta OHJAA VAHVASTI SUUNNITTELUA -> ESIM. ONTELOLAATTOJEN REI ITYSOHJEET,

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012 1 5.8.2013 / JP Vahvistetut tapaturmaeläkkeet 2007 2012 1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012 Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2012 yhteensä 385

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Ammattiosaamisen näyttö kuormankäsittelyn ja kuljettamisen opintokokonaisuuksista Kuva: Sirpa Roivainen Taustaa Logistiikan perustutkinnon (autonkuljettaja) 3 luokan opiskelija

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta

Ajankohtaista työturvallisuudesta Ajankohtaista työturvallisuudesta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Työpaikkatapaturmat TOIMIALA (2) SATTUMISVUOSI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT 1/01 YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia Eläkeläinen jäi puisen seinäelementin ja sokkelin väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Omakotityömaalla

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi OHJELMA 9.00 Tilaisuuden avaus, yksikön päällikkö Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskus 9.15 Raskaan liikenteen taukopaikkojen

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetus TOT 8/06. Säiliöauton kuljettaja putosi säiliön päältä lastaustilanteessa TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Tieliikenteen tavarankuljetus TOT 8/06. Säiliöauton kuljettaja putosi säiliön päältä lastaustilanteessa TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Säiliöauton kuljettaja putosi säiliön päältä lastaustilanteessa TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 8/06 Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja NN (62 v.) oli lastaamassa säiliöajoneuvoyhdistelmään turkisrehuksi

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla. Vuosikatsaus 2011

Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla. Vuosikatsaus 2011 Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2011 LÄHTÖKOHDAT JA ILMOITETUT TAPAUKSET Työn taustaa Poikkeamien luokittelu Toimintamalli: Lomake Ilmoitettujen tapausten lukumäärät

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Sanna Nenonen & Noora Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden

Lisätiedot

Metallituotteiden valmistus. Ahtaaja jäi satamassa teräsaihioiden purkutyössä haarukkatrukin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Metallituotteiden valmistus. Ahtaaja jäi satamassa teräsaihioiden purkutyössä haarukkatrukin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI 11/02 Ahtaaja jäi satamassa teräsaihioiden purkutyössä haarukkatrukin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Satamassa purettiin 20 tonnin painoisia teräsaihioita laivasta. Teräsaihiot

Lisätiedot

Ajankohtaista työsuojelusta. Kunta-ala

Ajankohtaista työsuojelusta. Kunta-ala Ajankohtaista työsuojelusta Kunta-ala Fakta Työolotutkimusten mukaan Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö kaikista kuormittuneimpia Arvion mukaan työpaikkatapaturmien määrä on lievässä nousussa vuodesta

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA 2010-2011 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari 10. - 11.6.2010 Folkhälsan, Helsinki Hannu Stålhammar ylitarkastaja Teema Kunnossapitotyöntekijöiden

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Muistilista perehdyttäjälle ja työntekijälle tai toimihenkilölle Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työntekijä tai toimihenkilö

Lisätiedot

TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET

TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET Miksi? Kenelle? MIKSI TYÖNANTAJAN TULISI KOULUTTAA AJAMISTA? Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja opastaa ja perehdyttää työntekijät työhönsä mikäli ajaminen

Lisätiedot

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot?

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-aho Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 21.5.2015 180000 160000 140000 120000 100000

Lisätiedot

Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus TOT 18/2003. Trukinkuljettaja jäi puristuksiin anturakaivantoon peruuttamansa trukin alle

Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus TOT 18/2003. Trukinkuljettaja jäi puristuksiin anturakaivantoon peruuttamansa trukin alle TOT-RAPORTTI 18/03 Trukinkuljettaja jäi puristuksiin anturakaivantoon peruuttamansa trukin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus 21-vuotias trukinkuljettaja NN peruutti trukkia tehtaan pihalla

Lisätiedot

Työturvallisuus jokaisen vastuu

Työturvallisuus jokaisen vastuu Torstai 20.9.2007 Tampere-talo Työturvallisuus jokaisen vastuu Avaus puheenvuoro RaTuKe hanke pj. Tästä lähdimme liikkeelle: RATUKE on työtapaturmaohjelman sovellus rakennusalalle toimii yhteistyössä valtakunnallisen

Lisätiedot

TOT-TUTKINTA TOT 8/10

TOT-TUTKINTA TOT 8/10 TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 8/10 Ahtaaja putosi lastin kiinnitysasemalla paperirullan päältä yli kolmen metrin korkeudesta Ryhmä ahtaajia oli kiristämässä kartonkirullia varustamon

Lisätiedot

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011 Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011 Lähtökohdat Turvallisuustaso alhainen muuhun teollisuuteen verrattuna Tarpeettomia onnettomuus- ja sairauskustannuksia

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTILOMAKE Elintarvikealan perustutkinto 2014 Elintarvikkeiden myymälätoiminnot. Tutkinnon suorittajan nimi: Työpaikka:

TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTILOMAKE Elintarvikealan perustutkinto 2014 Elintarvikkeiden myymälätoiminnot. Tutkinnon suorittajan nimi: Työpaikka: n nimi: Työpaikka: Tutkintotilaisuuden ajankohta: Työnantajan edustaja ja yhteystiedot: Työntekijöiden edustaja ja yhteystiedot: Itsenäinen ammatinharjoittaja ja yhteystiedot: Opetusalan edustaja ja yhteystiedot:

Lisätiedot

Varoitusjärjestelmä turvallisemman työympäristön puolesta

Varoitusjärjestelmä turvallisemman työympäristön puolesta Varoitusjärjestelmä turvallisemman työympäristön puolesta www.toyota-forklifts.fi Turvallisuus osana päivittäistä liiketoimintaasi Työtapaturmilla on alentava vaikutus tuottavuuteen. Tutkimukset Euroopassa

Lisätiedot

Johdanto. Palkinnon myöntämisen perusteet

Johdanto. Palkinnon myöntämisen perusteet Palkinto 2005 Johdanto Työturvallisuus kohti maailman kärkeä työtapaturmaohjelma 2001-2005 on valtioneuvoston hyväksymä hanke, jolla halutaan nostaa suomalainen työturvallisuus maailman kärkeen kaikkien

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, autoliikennealan työalatoimikunta Taitto: Innocorp Oy Painopaikka: Painojussit Oy 1. painos 2012 ISBN 978-951-810-491-2

Lisätiedot

TOT-TUTKINTA TOT 1/08. tikkailta maahan

TOT-TUTKINTA TOT 1/08. tikkailta maahan TVL Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT-TUTKINTA TOT 1/08 Valomainos kaatui ja MAINOSVALOasentaja iskeytyi tikkailta maahan Suuri valomainos oli pystyssä kuorma-auton lavalla laidassa olevaan kiskoon

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

Kunta-alan työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2004 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen

Kunta-alan työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2004 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen 1 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen Kohti nollaa työtapaturmaa kunta-alalla teemaseminaari 6.3.2008 Noora Hintikka Tampereen Noora teknillinen Hintikka yliopisto 1.9.2009 2 Tutkimushanke

Lisätiedot

Kiviainespäivät Kiviainesalan turvallisuuskilpailu 2018 TIMO PINOMÄKI

Kiviainespäivät Kiviainesalan turvallisuuskilpailu 2018 TIMO PINOMÄKI Kiviainespäivät 18.-19.1.2018 Kiviainesalan turvallisuuskilpailu 2018 TIMO PINOMÄKI Sisältö Kiviainesalan turvallisuuskilpailu ja havaintoja historiasta sekä nykytilasta Kiviainesalan turvallisuuskilpailu

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ 1.11.2011 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ KYSYMYS 1 Kysymys koskee seuraavia kuljetettavia alueita: 2. Hauho - pudotuspisteitä n. 24

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Betoniteollisuus, betonielementit, kuormanpurku. Turvallisuustyöryhmän kokous Tuomo Haara

Betoniteollisuus, betonielementit, kuormanpurku. Turvallisuustyöryhmän kokous Tuomo Haara Betoniteollisuus, betonielementit, Turvallisuustyöryhmän kokous 9.10.2017 Tuomo Haara Kuljetukset / lait, asetukset, määräykset: Maantiekuljetuksia koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä on paljon Kuorman

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä RAKENNUSALAN TERVEYS (RATE) HANKE-ESITTELY RATUKE seminaari 31.10.2013 Rantasipi Airport Congress Center Minna Savinainen, Työterveyslaitos Hankkeen rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Ahtaus. Ahtaaja jäi puutavaranippuja kuljettaneen pyöräkuormaajan alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Pyöräkuormaaja, jossa trukin haarukat

Ahtaus. Ahtaaja jäi puutavaranippuja kuljettaneen pyöräkuormaajan alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Pyöräkuormaaja, jossa trukin haarukat TOT-RAPORTTI 21/02 Ahtaaja jäi puutavaranippuja kuljettaneen pyöräkuormaajan alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Satama-alueella purettiin pyöräkuormaajalla puutavaranippuja junan vaunusta. Pyöräkuormaaja

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Kun vesillelasku alkaa lähestyä

Kun vesillelasku alkaa lähestyä Kun vesillelasku alkaa lähestyä Nosturin tilaus Tilaa tai sovi vesillelasku kerhon ohjeiden mukaisella tavalla. Muista, että kerhossa on monta jäsentä ja venettä joten toimi yhteisesti sovitulla tavalla.

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO IDSATIHD Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 Puhelin 90-400 SELOSTE 0/97 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA METSÄHAKKEEN MAANTIEKULJETUS KEVÄÄLLÄ 97 Raimo Savolainen JOHDANTO Metsäteho keräsi huhtikuussa 97 tilastoa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

OHJE. Tässä ohjeessa on annettu vinkkejä siihen, Miten ammattiosaamisen näytön voi kuvata

OHJE. Tässä ohjeessa on annettu vinkkejä siihen, Miten ammattiosaamisen näytön voi kuvata OHJE Tässä ohjeessa on annettu vinkkejä siihen, Miten ammattiosaamisen näytön voi kuvata Blanco 1-2-3 -projekti dokumentoi ammattiosaamisen näyttöjä sellaisella tavalla, että tuotettua materiaalia voidaan

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

Kiinteistönhoito ja isännöinti YTOT 3/06. Kiinteistöalan yrittäjä jäi puristuksiin traktorin etukuormaajan ja törmäysraudan väliin

Kiinteistönhoito ja isännöinti YTOT 3/06. Kiinteistöalan yrittäjä jäi puristuksiin traktorin etukuormaajan ja törmäysraudan väliin TOT-RAPORTTI YTOT 3/06 YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia Kiinteistöalan yrittäjä jäi puristuksiin traktorin etukuormaajan ja törmäysraudan väliin TOT-RAPORTIN

Lisätiedot

INNOVATIIVISET HANKINNAT. Kaarinan kaupunki / RUOKAKULJETUKSET

INNOVATIIVISET HANKINNAT. Kaarinan kaupunki / RUOKAKULJETUKSET INNOVATIIVISET HANKINNAT Kaarinan kaupunki / RUOKAKULJETUKSET Innovatiiviset hankinnat - projekti Kolme valmennuspäivää kevät/ kesä 2013 - hankkijat, käyttäjät, palveluntuottajat - yliopistolla Avoin foorumi

Lisätiedot

Maantieliikenne TOT 27/05. Kuorma-autonkuljettaja putosi noustessaan lavalle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja. Maantieliikenne 60 A

Maantieliikenne TOT 27/05. Kuorma-autonkuljettaja putosi noustessaan lavalle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja. Maantieliikenne 60 A TOT-RAPORTTI 27/05 Kuorma-autonkuljettaja putosi noustessaan lavalle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja NN (30 v.) purki hiilikuorman lämpövoimalaitoksen varastoalueelle. Kipattuaan

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot