TYÖN JA TYÖLIIKENTEEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE TAVARANKULJETUSALALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖN JA TYÖLIIKENTEEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE TAVARANKULJETUSALALLA"

Transkriptio

1 Elina Qvist Petri Saaranen (toim.) TYÖN JA TYÖLIIKENTEEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE TAVARANKULJETUSALALLA hankkeen loppuraportti Työtieteen hankeraportteja Project Reports of Work Science Department of Industrial Engineering and Management University of Oulu Finland Julkaistu Työsuojelurahaston tuella No. 22 Oulu 2005

2 Työtieteen hankeraportteja No. 22 Elina Qvist ja Petri Saaranen (toim.) TYÖN JA TYÖLIIKENTEEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE TAVARANKULJETUSALALLA hankkeen loppuraportti Oulun yliopistopaino, Oulu 2005 ISBN ISSN

3 3 Kiitokset Oulun yliopiston (OY) työtieteen yksikkö ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LTY) logistiikan laitos käynnistivät keväällä 2003 kaksi vuotta kestävän tavarankuljetusalan työn ja työliikenteen turvallisuustutkimuksen. Tutkimuksessa selvitettiin kuorma-autonkuljettajille tavaraterminaaleissa sattuneita työtapaturmia ja vaaratilanteita. Lisäksi tutkittiin työnopastuksen vaikutusta työn tuottavuuteen ja turvallisuuteen sekä etsittiin ratkaisuja kuljetusalan turvallisuusongelmiin. Tutkimusta ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Liikenneturva. Johtoryhmään, jonka puheenjohtajana on ollut Pekka Koskipää, ovat kuuluneet seuraavat teollisuuden, kuljetus- ja vakuutusalan sekä työsuojelun asiantuntijat: Pekka Koskipää Ilkka Tahvanainen Raila Selenius Seppo Alanärä Pertti Sulasalmi Arja Holopainen Juha Valtonen Mika Tynkkynen Pentti Pekkala Reijo Härönoja Hannu Tapola Fennia Työsuojelurahasto Autoliikenteen Työnantajaliitto ry Työturvallisuuskeskus, Autoliikenteen työalatoimikunta Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT Liikennevakuutuskeskus Liikenne ja viestintäministeriö Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Pohjois-Suomen työsuojelupiiri Ruukki Production Sosiaali- ja terveysministeriö Tutkimuksen tieteellisinä johtajina ja asiantuntijoina ovat olleet professorit Seppo Väyrynen (OY) ja Anita Lukka (LTY). Tutkimusryhmään ovat kuuluneet diplomi-insinöörit Janne Sysi-Aho ja Marko Tuominen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sekä tekniikan lisensiaatti Hanna-Kaisa Rajala ja diplomi-insinööri Elina Qvist Oulun yliopistosta. Rajala ja Qvist ovat olleet myös johtoryhmän sihteereinä. Kiitän Työsuojelurahastoa, Tapaturmavakuutuslaitosten liittoa, sosiaali- ja terveysministeriötä ja Liikenneturvaa rahoituksesta, joka mahdollisti tämän tutkimuksen.

4 4 Kiitän johtoryhmää ja sen puheenjohtajaa asiantuntevasta tutkimuksen ohjauksesta. Johtoryhmä on työn edistyessä suunnannut näkemyksillään tutkimustyön painotusta alueille, jotka olivat keskeisiä tutkimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Professorit Väyrynen ja Lukka ovat tukeneet tutkijoita ja kantaneet vastuun tutkimusmenetelmien tieteellisyydestä. Siitä kiitos heille. Tutkijoitamme haluan kiittää osaavasta tutkimusotteesta. He ovat aikaansa ja vaivojaan säästämättä tehneet tunnollista ja laadukasta tutkimustyötä. Erityiskiitos sihteereille, joiden täsmälliset esityslistat, pöytäkirjat ja muistiot helpottivat tutkimusprojektin hallintaa. Lappeenrannassa Juhani Kuronen, TkL Tutkimuksen vastuullinen johtaja

5 5 SISÄLLYSLUETTELO A. TAVARANKULJETUSTYÖN TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE: TAUSTAA JA KESKEISET OSAHANKKEET...9 Seppo Väyrynen & Juhani Kuronen 1 JOHDANTO OSAHANKKEIDEN AINEISTOT JA MENETELMÄT OSAHANKKEIDEN TULOKSISTA JA JOHTOPÄÄTÖKSISTÄ...16 LÄHTEET...19 B. TEHTÄVÄANALYYSI KUVAUS ERILAISISTA TYYPILLISISTÄ TAVARANKULJETUSTAPAUKSISTA...20 Elina Qvist & Janne Sysi-Aho 1 JOHDANTO AINEISTO JA MENETELMÄT Tehtäväanalyysin prosessikaavio Kognitiivinen järjestelmäanalyysi Verbaaliprotokolla -analyysi TULOKSET Tehtäväanalyysi elintarvikekuljetuksista Meijerituotteiden kuljetus Erilliscase I: Päivittäistavarakaupan jakelukuljetus Tehtäväanalyysi metallikuljetuksista Lastaus Purku Ajonaikaiset tehtävät Erilliscase II: pk-yrityksen lastaus- ja purkauspaikat Erilliscase III: Tehtaan lastauspaikat Erilliscase IV: Runkopuun ja hakkeen purku teollisuusalueella Kuitupuun kuljetus sellutehtaan kuorimolle: Erilaiset hakkeen purkutavat Erilliscase V: Säiliöautokuljetus, purkaus teollisuusalueella TULOSTEN POHDINTA...42 LÄHTEET...43 LIITE 1: ERILLISCASE I: päivittäistavarakaupan jakelukuljetus LIITE 2: HAKEKULJETUS TEOLLISUUSALUEELLA, purku purkutaskuun LIITE 3: ERILLISCASE V: Peroksidin purku

6 6 C. KULJETTAJAN TYÖNKUVAN LAAJENTUMINEN...45 Janne Sysi-Aho 1 KULJETTAJAN TYÖNKUVAN LAAJENTUMINEN KYSELYN LAATIMINEN KYSELYN TOTEUTUMINEN KYSELYN TULOKSET Vastaukset kyselyn monivalintakysymyksiin Vastaukset kyselyn avoimiin kysymyksiin KYSELYN VASTAUSTEN TULKINTAA...48 LIITE 1: Aihepiiriin tutustumisessa käytettyjä oppikirjoja LIITE 2: Kyselykaavake LIITE 3: Vastaukset kyselyn avoimiin kysymyksiin D. TAPATURMAVAARA-ANALYYSI...50 Janne Sysi-Aho 1 TAPATURMAVAARA-ANALYYSI AINEISTO JA MENETELMÄT Kuljettajan toiminta tyypillisessä lastaus- ja purkaustilanteessa Vaaratekijöitä tyypillisissä lastaus- ja purkaustilanteissa Kuljettajan liikkuminen kuormaus-, varasto ja tuotantotiloissa Saapuminen kuormaustilaan Ajoneuvon siirto oikeaan kuormauspaikkaan Tavaran siirron valmistelu Tavaran siirto Ajoneuvon siirtokuntoon valmistelu Ajoneuvon siirto pois kuormauspaikalta, lähtö seuraavaan kohteeseen Trukeilla tai nostureilla tehtävät siirrot, nostot hyllyihin ja sieltä alas Kuljettimien käyttäminen Säiliön, kuorman päälle tai nosturiin kiipeäminen Kemikaalikuljetuksissa letkujen ja pumppujen käyttö...61 LÄHTEET...61 E. SATTUNEET TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖLIIKENTEESSÄ SATTUNEET TYÖTAPATURMAT...63 Janne Sysi-Aho 1. SATTUNEET TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖLIIKENTEESSÄ SATTUNEET TYÖTAPATURMAT TILASTOAINEISTOT JA NIIDEN TAPAUSKOHTAINEN LÄPIKÄYNTI Tilastoaineistojen taulukointi Tarkistussummien kirjaaminen sanallisesta tapahtumakuvauksesta TILASTOAINEISTOJEN TULKINTAA TILASTOAJOJEN TEKEMINEN INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ Tutkimusta varten tehdyt tilastoajot Tilastoaineiston muokkaaminen Havaintoja tehtyjen tilastoajojen pohjalta...74

7 7 LIITE 1: Maantieliikenteen tavarankuljetusalan kuorma-autonkuljettajien työpaikka- ja työliikennetapaturmat aiheuttajan ja poikkeaman mukaan vuonna 2003 LIITE 2: Kuorma-autonkuljettajien työpaikka- ja työliikennetapaturmat aiheuttajan ja poikkeaman mukaan vuonna 2003 LIITE 3: Maantieliikenteen tavarankuljetusalan kuorma-autonkuljettajien työpaikka- ja työliikennetapaturmat työsuorituksen ja poikkeaman mukaan vuonna 2003 LIITE 4: Kuorma-autonkuljettajien työpaikka- ja työliikennetapaturmat työsuorituksen ja poikkeaman mukaan vuonna 2003 LIITE 5: Kuorma-autonkuljettajien työpaikka- ja työliikennetapaturmat työtehtävän ja työsuorituksen mukaan vuonna 2003 LIITE 6: Maantieliikenteen tavarankuljetusalan kuorma-autonkuljettajien työpaikka- ja työliikennetapaturmat työtehtävän ja poikkeaman mukaan vuonna 2003 LIITE 7: Kuorma-autonkuljettajien työpaikka- ja työliikennetapaturmat työtehtävän ja poikkeaman mukaan vuonna 2003 LIITE 8: Tapauskohtaisesti läpikäyty aineisto työtehtävän ja sanallisen kuvauksen mukaan LIITE 9: Tapauskohtaisesti läpikäyty aineisto työtehtävän ja poikkeaman mukaan LIITE 10: Tapauskohtaisesti läpikäyty aineisto työsuorituksen ja sanallisen kuvauksen mukaan LIITE 11: Tapauskohtaisesti läpikäyty aineisto työsuorituksen ja poikkeaman mukaan LIITE 12: Sanallisten kuvausten luokituksen jakauma tapauskohtaisesti läpikäydyssä aineistossa F. TYÖHÖN OPASTUKSEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ - TAVARANKULJETUSALAN TYÖYMPÄRISTÖ...77 Elina Qvist 1 JOHDANTO -TAUSTAT PALAUTEJÄRJESTELMÄLLE Hyviä käytäntöjä kentältä AINEISTO JA MENETELMÄT Toiminta kokeiluissa Laitteistokokeilu ja ehdotus Menetelmän tarpeellisuus - kuvia tavarankuljettajan työstä Hyviä työvälineitä Hyvä ja huono työympäristö Vaaratilanteita Työhön opastuksen työmenetelmät SWOT analyysin tulokset menetelmän käytöstä Kokemuksia laitteistokokonaisuudesta TULOSTEN POHDINTA Kokeilujen yleinen pohdinta Toimintamahdollisuuksia palautteen keräämisen ja hyödyntämiseen...91 LÄHTEET:...93

8 8 G. TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEHOSTAMISKOKEILUT...94 Elina Qvist 1 JOHDANTO...94 CASE: KULJETUSALAN TURVALLISUUSJOHTAMINEN AINEISTO JA MENETELMÄT Puhelinhaastattelut TURVALLISUUSHAASTATTELUJEN TULOKSET HAASTATTELUTULOSTEN POHDINTA...96 LÄHTEET...97 LIITE 1: Haastattelumalli H. TORJUNTATOIMENPITEIDEN LUONNOSTELU...98 Janne Sysi-Aho & Elina Qvist 1 JOHDANTO YRITYSTEN YHTEINEN RISKIEN ARVIOINTI JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ KULJETTAJIEN TURVALLISUUSKOULUTUS TURVALLISUUSAUDITOINNIT JA HÄIRIÖTTÖMYYDEN SEURANTA LOGISTIIKKAKETJUSSA YKSITTÄISIÄ HUOMIOITA KULJETTAJIEN TYÖYMPÄRISTÖN PARANTAMISEKSI.102 LÄHTEET YLEISET LIITTEET: LIITE I: TYÖN JA TYÖLIIKENTEEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE TAVARANKULJETUSALALLA LIITE II: HANKKEEN OHJAUS JA YHTEISTYÖTAHOJEN ESITTELY LIITE III: TIELIIKENTEEN TAVARANKULJETUSALA SUOMESSA LIITE IV: HANKE-ESITE

9 9 A. TAVARANKULJETUSTYÖN TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE: TAUSTAA JA KESKEISET OSAHANKKEET Seppo Väyrynen & Juhani Kuronen 1 JOHDANTO Hyvä työympäristö on työn tuottavuuden ja laadun edellytys. Nykyaikainen, kehittyvä yritys näkee työympäristöinvestoinnit kilpailutekijänä, jolla varmistetaan asiakassuhteet ja osaavan työvoiman saanti. Eri toimialat parantavat pitkän tähtäimen toimintaedellytyksiään kiinnittämällä huomiota työntekijöittensä hyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Myös viranomainen säätelee mm. työturvallisuuslailla (738/2002) varsin laaja-alaisesti yrityksen tai muun työpaikan henkilöstön työympäristöä ja työn riskien hallintaa. Kuljetusala on ollut tapaturmataajuudeltaan kolmanneksi vaarallisin päätoimiala maassamme. Kuljetusalalla ehkäpä erityisesti siellä - työympäristö on varsin laaja-alainen ja vaihteleva (vert. Työhyvinvointitutkimus 2005). Työtapaturmien ja niiden torjunnan tutkimisen on koskettava tällöin tätä kokonaisuutta. Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto käynnistivät keväällä 2003 kaksi vuotta kestävän tavarankuljetusalan työn ja työliikenteen turvallisuustutkimuksen. Tutkimuksessa selvitettiin lähinnä kuorma-autonkuljettajille ja pääosin toimialalla tieliikenteen tavarankuljetus sattuneita työtapaturmia ja vaaratilanteita. Hankekokonaisuuden kehittämisvirikkeet liittyvät laajasti koko autokuljetustyön kehittämiseen ja riskien hallintaan. Kuten muillakin aloilla, myös kuljetusalalla itse yrityksellä, sen työyhteisöllä ja johtamisella on suuri merkitys. Tavarankuljetusalalla yksittäisen kuljettajan merkitys korostuu. Kentällä toiminnan kärki kiteytyy kuljettaja-ajoneuvo-lasti-apuväline-rakennettu ympäristö järjestelmäkokonaisuuteen, vaikka yritysorganisaatio ei fyysisesti ole läsnä kentän eturintamassa sen merkitys hyvän työn ja riskienhallinnan edellytysten turvaajana on suuri. Tämäkin hanke käsitteli edellä mainittujen osatekijöiden merkitystä työympäristölle ja -turvallisuudelle. Laaja-alaisen ja vaihtelevan työn osatehtävistä päähuomio hankkeessa kiinnitettiin muuhun kuin (kuorma-auton) ajamiseen, tai toimintaan liikenneympäristössä. Autoilla tapahtuvaa tavarankuljetusta voidaan työtapaturmatilastojen pohjalta lähestyä eri tavoin. (Työtapaturmat ja 2005). Päätoimialan Kuljetus-, varastointi ja tietoliikenne tapaturmien määrä, luokkaa , ja taajuus (ilmoitettuja työtapaturmia miljoonaa työtuntia kohti) on pysynyt vakaana liki 15 vuotta (Työtapaturma- ja ammattitautitilasto 2004). Palkansaajien työtapaturmat ja ammattitaudit päätoimialoilla vuonna 2003 käyvät ilmi taulukosta 1

10 10 Taulukko 1. Työtapaturmat ja ammattitaudit päätoimialoilla vuonna 2003 (Työtapaturmat ja 2005). Taulukko 2 kuvaa päätoimialojen työpaikkatapaturmien määrää ja taulukko 3 niiden taajuutta päätoimialoilla. Palkansaajien työpaikkatapaturmien aiheuttaman työkyvyttömyyden keskimääräiset kestot päätoimialoilla vuosina käyvät ilmi taulukosta 4.

11 11 Taulukko 2. Päätoimialojen työpaikkatapaturmien määrä (Työtapaturmat ja 2005). Taulukko 3. Työtapaturmien taajuus päätoimialoilla(työtapaturmat ja 2005).

12 12 Taulukko 4. Työpaikkatapaturmien aiheuttaman työkyvyttömyyden keskimääräiset kestot päätoimialoilla vuosina (Työtapaturmat ja 2005). Kuljetus-, varastointi ja tietoliikenne -päätoimialan työpaikkatapaturmissa työkyvyttömyyden keskimääräinen kesto on vuosina ollut noin 6-20 % suurempi kuin kesto kaikilla toimialoilla. Palkansaajien työpaikkatapaturmia teollisuudessa sekä eräillä muilla alatoimialoilla (mm. Maaliikenne, putkijohtokuljetus ) vuosina kuvaillaan taulukoissa 5 ja 6. Tapaturmien vuosimäärä on luokkaa Pääammattiluokittainen erittely tapaturmista (taulukko 7) on myös annettu luokalle Kuljetus ja liikennetyö, missä tapaturmia kirjataan vuodessa 8 000:n luokkaa oleva määrä.

13 13 Taulukko 5. Palkansaajien työpaikkatapaturmatietoja teollisuudesta sekä eräiltä muilta alatoimialoilta (Työtapaturmat ja 2005). Taulukko 6. Palkansaajien työpaikkatapaturmataajuustietoja teollisuudesta sekä eräiltä muilta alatoimialoilta (Työtapaturmat ja 2005). Maaliikenne, putkijohtokuljetus -luokassa sattuvien työpaikkatapaturmien taajuus on vuosina ollut noin % kaikkien toimialojen keskiarvotaajuutta suurempi. Teollisuuden tapaturmiin nähden taajuus on ollut samoina vuosina noin 6-30 % suurempi. Suuruusero on ollut kasvussa.

14 14 Taulukko 7. Pääammattiluokittainen erittely työtapaturmista (Työtapaturmat ja 2005). Palkansaajien kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat päätoimialoilla vuosina käyvät ilmi taulukosta 8. Taulukko 8. Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat päätoimialoilla vuosina (Työtapaturmat ja 2005). Suomessa työpaikalla sattuneet kuolemantapaukset tutkitaan erityismenettelyllä (Työtapaturmat ja 2005). Tutkintaraportit on tehty TVL:n ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen välisen työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa (TOT) koskevan sopimuksen perusteella. Tutkinta ei koske liikenteessä (maa-, meri- tai ilmailuliikenteessä) sattuneita kuolemia. TOT-tutkinta aloitettiin vuonna Valmiit tutkintaraportit ovat noudettavissa TVL:n kotisivuilla (www.tvl.fi) tai tilattavissa TVL:n toimistolta painetussa muodossa. Vuonna 2003 sattuivat mm. seuraavat

15 15 kuolemaan johtaneet TOT-tutkitut työtapaturmat (Työtapaturmat ja 2005): - (3/03) Kuorma-autonkuljettaja (44-v.) oli siirtämässä betonisia seinäelementtejä kaukoohjattavalla nosturilla kuorma-auton perävaunusta varastorakennus-työmaalle. Nosturi oli murtunut tyvestään, jolloin se ja nostettava 3700 kg:n elementti kaatui kuljettajan päälle. - (7/03) 54-vuotias kuorma-autonkuljettaja oli nostamassa tavarakonttia auton kuormausnosturilla, kun nosturin runko katkesi tyvestä ja kaatui kuljettajan päälle. - (11/03) 46-vuotias kuorma-autonkuljettaja oli huoltamassa kuorma-autoa. Hän oli alkanut kääntämään auton nosturia, jolloin auto oli kaatunut vasemmalle kyljelleen vasten vieressä seisonutta autoa. Hän puristui nosturihyttiin. Vuosien kuljetusalan TOT tapauksia on aiemmin eritelty varsin seikkaperäisesti (Kuljetus, 2000) 2 OSAHANKKEIDEN AINEISTOT JA MENETELMÄT Kuorma-autoilla tapahtuvaa tavarankuljetusta havainnoitiin, valokuvattiin ja kuvailtiin sekä eriteltiin laadullisesti. Tämä tehtäväanalyysi keskittyi fyysisiin työvaiheisiin, mutta myös kuljettajan työhön liittyviä kognitiivisia eli tiedonsaannin ja käsittelyn vaatimuksia käsiteltiin. Tutkimuksessa läpikäydyt viisi tapausta eli casea olivat monipuolisia. Myös lastaus- ja purkujärjestelyjä tarkasteltiin. Seuraavana osakokonaisuutena oli tutkia ja pohtia kuljettajan työnkuvan laajentumista kirjallisuuden ja kyselyn pohjalta. Kirjallisuutta käytiin läpi varsin laajasti. Lähteet olivat pääosin kotimaisia, ja ne olivat painettuja tai tietoverkon kautta saatavia. Kyselykaavakkeita lähetettiin yrityksille 160 kappaletta ja niitä palautettiin 56. Tämä merkitsi 35 %:n luokkaa olevaa vastausaktiviteettia. Kuljetusliikkeiltä pyydettiin vastausta niin johdon kuin kuljettajan näkökulmasta teemaan turvallisuuden hallinnan nykytila. Seuraavassa osiossa luotiin uudenlaisen tapaturmatietokanavan, ESAW:in avulla kuva sattuneista työpaikkatapaturmista (n=4160(tilastoajo hanketta varten), n>2100(läpikäynti erikseen)). Työliikenteessä sattuneiden työtapaturmien lukumäärää verrattiin työpaikkojen kokonaistapaturmamäärään. Näitäkin tapauksia päästiin erittelemään ja luokittelemaan. ESAW on lyhenne EU:n yhteisestä työtapaturmatilastointia uudistavasta hankkeesta, minkä tuloksena on syntynyt yhteinen metodologia, jota kaikki jäsenvaltiot siirtyvät käyttämään toimittaessaan työtapaturmatilastoja EU:n tilastoviranomaiselle Eurostatille. Suomessa työpaikkatapaturmat on koodattu ESAW-metodologian mukaisesti vuodesta 2003 alkaen. TVL:n uusimmassa tilastojulkaisussa (Työtapaturmat ja 2005) esitetään ensimmäistä kertaa yhteiseurooppalaisen työtapaturmien tilastointiprojektin ESAW:in mukaiset työpaikkatapaturmien sattumisolosuhteita kuvaavat muuttujat. Nämä kahdeksan muuttujaa ovat: työtehtävä, työsuoritus, poikkeama, vahingoittumistapa, vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja, työpiste, vamman laatu sekä vahingoittunut ruumiinosa (esimerkki valtakunnallisesta yleisestä tilastosta on taulukossa 9). Näitä muuttujia, sekä lyhyttä sanallista tapaturmakuvausta hyödynnettiin tilastopohjaisessa, hanketta varten ajetussa aineistossa, joka TVL toimitti tutkijoille. Tämä hanke lie ensimmäinen,

16 16 jossa ESAW-uudistuksen mahdollisuuksia käytettiin näin laajasti tutkimustarkoitukseen. Tähän osavaiheeseen muiden osatulosten, kirjallisuuden ja päättelyn pohjautui seuraava osavaihe: Tapaturmavaara-analyysi. Taulukko 9. ESAW-työsuoritusluokitus työpaikkatapaturmissa 2003 (Työtapaturmat ja 2005). Työhön opastuksen palautejärjestelmä osio nojaa tutkijoiden eri osavaiheissa saamaan havaintoja tutkimusaineistoon. Kuljetusala on pienyritysvaltaista. Yritysten matala organisaatio muiden alan piirteiden kanssa sulkee pois monia menettelytapoja, jotka ovat käytössä kiinteissä vakiotyöympäristöissä ja enemmän ryhmä- ja tiimityöhön sekä isompiin organisaatioihin ja asiantuntijaresursseihin nojaavissa työyhteisöissä. Tässä projektissa ajateltiin yhdistää uuden tietoja viestintäteknologian mahdollisuudet ja toimialan sanelemat lähtökohdat. Päätettiin kokeilla matkapuhelimeen yhdistettyä kameraa kenttäpalautteen hankinnassa ja tilanteen konkretisointia otetuilla kuvilla. Lisäksi pyrittiin järjestelmään, joka olisi mahdollinen ilman PC:tä. TV:n ajateltiin olevan PC:tä helpommin järjestettävissä pienenkin yrityksen tiloihin, joissa kuljettaja(t) ja yritysjohto esimiehineen voisivat käydä läpi kuva-aineistoa yhteisesti sitä katsellen. Loppuosioissa luonnostellaan ja pohditaan työturvallisuuden kehittämistoimenpiteitä yleisesti ja erikseen toimialan turvallisuusjohtamisen haasteisiin paneutuen. 3 OSAHANKKEIDEN TULOKSISTA JA JOHTOPÄÄTÖKSISTÄ Havainnoimalla tehdyt tapaustutkimukset kuljetuksista -elintarviketeollisuudesta päivittäistavarakaupan pisteisiin, -terästeollisuudesta konepajoille, -metsäteollisuuteen tulevan puutavaran ja hakkeen kuljetuksista sekä säiliöautokuljetuksista antoivat tärkeän kuvan monivaiheisesta tieliikenteen tavarankuljetusalasta. On kuitenkin huomattava, että kuva ei ole koko alaa kuvaava, vaan se on tapaustutkimuksellinen ja havainnoituna

17 17 yhden kuljettajan ja hänen autonsa näkökulmasta. Näin saatiin kuitenkin laadullinen peruskuvaus tavallisista erikokoisen tavaran kuljetuksista. Päähuomio oli lastaus- ja purkausvaiheissa. Aineisto on hyvä pohja esim. työn turvallisuusanalyysi-riskianalyysien tekoon. Näistä analyyseistä voidaan kehittää yksinkertaisempi kenttätyökalu kuljetusalan riskin arviointiin. Jo kehitetyt vaarojen tunnistuksen ja niiden merkityksen arvioinnin menetelmät ja välineet on selvitettävä. Päällekkäistä työtä ei tule tehdä. Myös rakenteellisten ratkaisujen pohdinta lastaus- ja purkauspaikoille, apuvälineisiin sekä ajoneuvoihin sai konkretiaa tehtäväanalyysin kautta. Työskentely eri kuljetusasiakkaan alueilla ja rakennuksissa, julkisilla paikoilla sekä tilaajatoimittaja- asiakassuhteeseen nähden ulkopuolisten omistamien kiinteistöjen alueilla tekee varsin haasteelliseksi pyrkimyksen yhtenäistää ja parantaa työympäristöjä. Teollisuudessa yhteisten työpaikkojen riskejä on menestyksellä lähdetty ottamaan koulutuksellisesti huomioon on luotu Työturvallisuuskorttijärjestelmä. Tästä tai sen kanssa analogisesta järjestelmästä olisi ehkä hyötyä tieliikenteen tavarankuljetusalallakin. Kuljettajan työnkuvan laajentuminen osio oli empiiriseltä osaltaan kysely kuljetusliikkeille, joista saatiin niin yritykseen kuin yksittäiseen kuljettajaan liittyviä tietoja ja toimintakuvauksia. Tehtäväanalyysin antama kuva laajeni, kun aineistoa tuli laajemmin erilaisten kuljetustilanteista sekä asiakassuhteista. Uusina osatehtävinä tehtäväanalyyseihin tulivat mm. asiakaspalvelu, huoltotyöt ja paperityöt. Toimittaja sopii usein nykyään asiakkaan kanssa ns. hyllyynkantopalvelusta. Tällöin ja usein muulloinkin kuljetusliike luo vastaanottajalle kuvan tavaratoimittajan imagosta. Tehtäväkuvan laajentuminen -osion tiedonsaantia tosin vähensi vain tyydyttäväksi katsottava vastausaktiviteetti. Kuljetusliikkeissä oli lopulta melko usein toimintajärjestelmä (laatu-, ympäristö-, turvallisuusjohtamisjärjestelmä), mutta sen toimivuutta palautekanavana ja riskin arvioinnin tehostajana osahankkeen tutkija pitää selvästi tehostamista vaativana. Kentän viesti sisälsi tilanne- ja ongelmakuvausten ohella mielenkiintoisia ja osuvan tuntuisia ehdotuksia hyviksi käytännöiksi alan työympäristötyöhön. ESAW- tapaturmamuuttujiin perustuva osavaihe kuvailee varsin tarkasti miten tapaturmat jakautuvat seuraavien muuttujien kesken: työtehtävä, työsuoritus, poikkeama, vahingoittumistapa, vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja, työpiste, vamman laatu sekä vahingoittunut ruumiinosa. Tutkimuksessa löydettiin kuva tapaturmien ns. painopistealueista: työtehtävistä yleisimmät ovat kuljettaminen, kulkeminen ja siirtäminen (45 %), varastointi, lastaaminen, kuorman purkaminen (29 %) sekä korjaus, huolto, asennus, säätö, asennustyö, valmistelutyö (5 %) työsuorituksissa kaksi yleisintä olivat henkilön liikkuminen (36 %) ja taakan käsivoimin siirtäminen (24 %) tapaturmista neljännes liittyi toisaalta henkilön liikkumiseen ja samalla tapahtui putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen joka kymmenes tapaturma liittyi taakan käsivoimin siirtämiseen sekä äkilliseen fyysiseen kuormittumiseen yhteensä yli 80 %:n tapaturmista voi katsoa liittyneen liikkumiseen, kuljettajan omaan tekemiseen ja tavaroiden siirtämiseen. Painopistealueilla oli merkitystä välittömästi osion Tapaturmavaara- analyysi tuloksiin ja tapaturmavaarojen torjunnan pohdintaan kirjallisuudenkin pohjalta. ESAW-materiaalin ohella TVL toimitti tutkijoille yleisissä tilastoissa (vertaa Työtapaturma- ja ammattit. 2002, Työtapaturmat ja 2005) esitettyyn nähden tarkempaa työtapaturma-aineistoa

18 18 (vuodet , toimialana 6024 eli tieliikenteen tavarankuljetus, vuosittainen tapaturmamäärä , tehdyt vuosityötunnit n milj.) Tapaturmataajuus pysyi tasolla 49,6...50,6. Tätä uudempaa toimialakohtaista tarkkaa tietoa ei ole saatavilla TVL:n kautta tiedonkeruussa tapahtuneiden muutosten takia. Samaten TVL toimitti työtapaturmatiedot (v ), joista selvisi, että työtapaturmista oli toimialalla 6024 (tieliikenteen tavarankuljetus): - työmatkatapaturmia 3,4 4,6 % - työliikennetapaturmia 0,5 0,9 % - ammattitauteja 0,6 1,2 % - ja loput n. 95 % työpaikkatapaturmia Työhön opastuksen palautejärjestelmä osio kamerakännykkä- ja kuvankatselu(laite)kokeiluineen antoi rohkaisevia tuloksia. Kuljettajat ottivat ainakin kokeilujen aikana varsin mallikelpoisesti hyödyllisiä kuvia työympäristöstään hyvien ja huonojen olosuhteiden kartoittamiseksi ja ratkaisujen etsimiseksi. Järjestelyn ajateltiin vauhdittavan kiinnostusta omaehtoiseen riskin arviointiin. Järjestely voi synnyttää myös luontaisen kaikkien yritysjohdosta henkilöstöön - osallistumisen mahdollisuuden, jolla olisi parhaimmillaan kehittämisvaikutuksia työympäristön ja turvallisuuden ohella laadun- ja riskienhallinnassa sekä asiakassuhteen varmentamisessa. Tutkijat tekivät kokeilussa mukana olleille kuljetusyrityksille aineistokansion, jossa oli esillä sen yrityksen kuljettajien asiakasreiteiltä kuvaama materiaali. Palautejärjestelmä voisi olla tärkeä yrityskohtaisen turvallisuuskulttuurin kehittämisväline. Se antaisi mahdollisuuden konkreettisesti viestiä kuvin kehittämis- ja korjaustarpeista paitsi työnantajan omissa, myös kumppanien alueella olevissa kohteissa. Uusille kuljettajille työn opastus ja tiedotus vaaroista ja niiden hallinnasta tehostuisi kuvien avulla. Kokeiluja tulisi jatkaa laajempina ja monipuolisempina kuin tässä hankkeessa oli mahdollista. Työn ja työliikenteen kehittämishanke tavarankuljetusalalla tuotti runsaasti uutta alan työympäristöä kuvaavaa materiaalia. Tietoa hankittiin niin perinteisin kun ainakin tällä toimialalla aivan uusin menetelmin. Kuvailtuun työympäristö- ja työturvallisuustilanteeseen pohjautuen sekä alan piirteet huomioon ottaen esitetään kehittämissuuntia ja mahdollisuuksia. Osaa näistä on hankkeen yhteydessä kokeiltu lupaavin tuloksin. Ergonomian ja työvälineiden käytettävyyden uusia kehityskonsepteja voisi määrätietoisesti kokeilla kuljetusalalla (Väyrynen ym. 2004). Innovatiivisen koneenrakennuksen sekä tieto- ja viestintäteknologian tarjoamat uudet mahdollisuudet tulisi tässä yhteydessä käydä läpi. Lainsäädäntö ja viranomaistoiminta antavat puitteet työsuojelutoiminnalle, mutta hyvä työ ja työympäristö pitää tehdä työorganisaation omin voimin. Tämän hankkeen kokeilut ja tulokset antavat välineitä myös vastata tavarankuljetusalalla työturvallisuuslain (738/2002) kohtiin: -yksintyöskentelyn haitoista tai vaaroista, -toiminnasta yhteisillä työpaikoilla, -yhteisten vaarojen torjunnasta mm. työnantajien riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla, -tavaroiden lähettäjää ja kuormaajaa koskevista velvollisuuksista sekä -rakennuksen omistajan, muun haltijan tai vuokranantajan velvollisuuksista. Viranomaisten tai asiantuntijoiden julkaisemiin yleisiin tai toimialakohtaisiin oppaisiin tai ohjeisiin voi monelta osin nojautua yrityksen tai muun työorganisaation omassa riskienhallinnassa. Näitä lähteitä on esillä osahankkeiden raporteissa. Työtapaturmia koskevat hanketulokset korostavat mm. seuraavien työsuojeluoppaiden ja ohjeiden tärkeyttä kentällä: -takalaitanostimien tarkastus (STM 2002)

19 19 -huoltotyö ohjaamoiden ja konepeittojen alla (STM 2001). Tieliikenteen tavarankuljetusten työturvallisuutta tulisi parantaa. Toimialan omat piirteet ja mahdollisuudet on tässä otettava huomioon. Toisten työalojen käytännöt eivät useinkaan sovellu sellaisenaan tieliikenteen tavarankuljetuksen yritysympäristöön, eikä henkilöstön päivittäisiin työtilanteisiin. Kuitenkin vain alan omat konkreettiset ja kentällä toimivat keinot tuovat kestävän kehityssuunnan kohti tehokkaampaa riskienhallintaa. Niiden etsintää ja kokeilua on jatkettava. On myös löydettävä menettelytavat levittää tietoa hyvistä käytännöistä koko yrityskenttään yrittäjille, johdolle, esimiehille sekä työntekijöille. Myös alan koulutusjärjestelmä on avainroolissa. Työympäristötyö ei ole irrallaan muusta laadun varmistuksen sekä hyvän ja häiriöttömän työtoiminnan edellytyksistä. Tehokas ja toimiva työympäristön kehittäminen edistää niin kuljetusalan työn tuottavuutta kuin sen turvallisuutta. Moderni kuljetusyritys perehdytetään päämiesasiakkaansa kokonaisprosessiin, ja sen henkilöstöineen on tärkeältä osalta oltava mukana edesauttamassa sitä. LÄHTEET Kuljetus. TOT raportit vuosilta Tapaturmavakuutuslaitosten liitto STM Huoltotyön turvallisuus ylösnostettujen ohjaamoiden ja konepeittojen alla. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 34. Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto, Tampere. STM Taka- ja sivulaitanostimien tarkastus. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 28. Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto, Tampere Työhyvinvointitutkimus Suomessa. STM:n seminaarin aineisto. Työtapaturmat ja ammattitaudit Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Työtapaturma- ja ammattitautitilasto Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Tämän hankeraporttikokonaisuuden osa-artikkelit ja niiden lähteet. Väyrynen, S., Nevala, N. & Päivinen, M Ergonomia ja käytettävyys suunnittelussa. Julkaisuja nro 4/2004. Teknologiateollisuus, Helsinki. ISBN s.

20 20 B. TEHTÄVÄANALYYSI KUVAUS ERILAISISTA TYYPILLISISTÄ TAVARANKULJETUSTAPAUKSISTA Elina Qvist & Janne Sysi-Aho 1 JOHDANTO Kuorma-autonkuljettajien työ on tyypillisesti hyvin itsenäistä. He työskentelevät yksin lastaus- ja purkaustehtävissä sekä ajon aikana. Myös kuljettajien työaika vaihtelee tehtävien mukaan. Kuljettajan työstä ei ole saatavilla paljoa tietoa eikä niin helposti kuin monista muista ammateista. Kuljettajilla ei myöskään ole kiinteää fyysistä työaikaista työyhteisöä, vaan he toimivat pääosin yksin niin liikenneympäristössä kuin yhteisillä työpaikoilla. (Sulasalmi et al. 2005, Sulasalmi & Latva-Ranta 2003, Väyrynen 2003, Ylijoutsijärvi & Väyrynen 1998) Yhteisillä työpaikoilla kuljettajat ovat lastaamassa tai purkamassa kuormaa toisen työnantajan pääsääntöisesti hallitsemalla alueella. Työturvallisuuslaki korostaa monen työnantajan yhteisen työpaikan erityistarpeita. Rakennusalalla yhteinen työmaa on tärkeä huomion kohde turvallisuusjohtamisessa (Lappalainen et al. 1997) Prosessiteollisuuden yhteisiltä työpaikoilta aloittaen on päädytty vapaehtoiseen (lainsäädäntöön nähden) Työturvallisuuskorttijärjestelmään (Työturvallisuuskeskus 2003,Väyrynen 2003) Kuljettajan työn vaaratilanteet, työvälineiden puutteet tai työympäristön ongelmat eivät aina tule esille kuljettajan päivittäisessä työssä. Työntekijöillä on varmasti hyvä tietämys oman työnsä sisällöstä. Vaikeutena vain on saada tämä tieto selville ja esille myös muille osapuolille, kuten asiakkaille asiakkaan purkaus- tai lastauspaikoista, työnantajalle kuljettajan työympäristöstä, työvälineistä ja työssä kohtaamista vaaratilanteista. Tietoa heidän työoloistaan, työmenetelmistään tai työtavoistaan voidaan kerätä kuljettajan työtä seuraamalla sekä havainnoimalla oleellisimpia työpisteitä ja työtehtäviä. Kuljettajan työssä oleellisimpia työpisteitä, tavarankäsittelytiloja, ovat kuormaustila ja kuormauspaikka. Kuormaustila tarkoittaa tavaranvastaanotossa ja kuormauksessa käytettävää tilaa, johon sisältyvät sisääntulo- ja poistumisväylät sekä ajoneuvon liikkumis- ja pysähtymistilat. Kuormauspaikka on kuljetusvälineelle varattu tila kuormausta tai purkausta varten (Maijala 2003). Yleisesti näistä käytetään nimityksiä lastaus- ja purkauspaikat. Lastaus- ja purkauspaikoista sekä niiden turvallisuuden edistämisestä on olemassa uutta tutkimustietoa (Järvenpää & Kivinen 2004, Maijala 2003). Tämän osatehtävän tarkoituksena oli kuvata tapaustutkimustyyppisesti kuljettajan työ, sen osat ja kulku tehtäväanalyysilla. Tehtäväanalyysin tarkoitus on esittää selvästi kuljettajan työn eri työvaiheet sekä lastaus- ja purkauspaikoilla että ajon aikana.

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 17/00 Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja oli ajanut kuorma-autonsa väärään purkupaikkaan. Tällä

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 8/00 Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja NN oli pysäyttänyt kuorma-autonsa lastausta varten

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jätepuristimella varustettu jäteauto (molemmat vm.

Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jätepuristimella varustettu jäteauto (molemmat vm. TOT-RAPORTTI Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 7/07 Tapahtumakuvaus Jäteautonkuljettajat NN (61-v.) ja MM lastasivat jätepahvia auton automaattisesti toimivaan

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 2. TOT -raporttien analyysitutkimus TUTKIMUSONGELMAT 1 Millaisia yhteisillä työpaikoilla tapahtuneisiin

Lisätiedot

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, 6.9.2016 PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA TUTKIMUSOSION TOTEUTUS Ajoittuu aikavälille heinäkuu-joulukuu

Lisätiedot

Kuljetus TOT 22/03. Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja. Kassakaapin kuljetus

Kuljetus TOT 22/03. Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja. Kassakaapin kuljetus TOT-RAPORTTI 22/03 Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kolmen työntekijän tehtävänä oli viedä suuri kassakaappi (500 kg) teollisuushallin tiloista

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 3. Yhteisten työpaikkojen tapausten ominaisuuksia TOT -tapauksiin 1999-2004 (n=171) (tapaus=menehtynyt)

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Kuorma-autonkuljettaja jäi yllättäen liikkeelle lähteneen vetoauton ja viereen pysäköidyn perävaunun väliin

Kuorma-autonkuljettaja jäi yllättäen liikkeelle lähteneen vetoauton ja viereen pysäköidyn perävaunun väliin TVL Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT-TUTKINTA TOT 6/08 Kuorma-autonkuljettaja jäi yllättäen liikkeelle lähteneen vetoauton ja viereen pysäköidyn perävaunun väliin Kuorma-autonkuljettaja NN (39-v.)

Lisätiedot

TOT 6/09. pyörien alle

TOT 6/09. pyörien alle TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 6/09 Kuorma-autonkuljettaja jäi peruuttavan kuorma-auton pyörien alle Kuorma-autonkuljettaja NN (23 v.) oli hakemassa hakekuormaa ti lapäiseltä haketuspaikalta.

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi OHJELMA 9.00 Tilaisuuden avaus, yksikön päällikkö Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskus 9.15 Raskaan liikenteen taukopaikkojen

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT 1/01 YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia Eläkeläinen jäi puisen seinäelementin ja sokkelin väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Omakotityömaalla

Lisätiedot

Metallituotteiden valmistus. Ahtaaja jäi satamassa teräsaihioiden purkutyössä haarukkatrukin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Metallituotteiden valmistus. Ahtaaja jäi satamassa teräsaihioiden purkutyössä haarukkatrukin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI 11/02 Ahtaaja jäi satamassa teräsaihioiden purkutyössä haarukkatrukin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Satamassa purettiin 20 tonnin painoisia teräsaihioita laivasta. Teräsaihiot

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

TOT-TUTKINTA TOT 8/10

TOT-TUTKINTA TOT 8/10 TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 8/10 Ahtaaja putosi lastin kiinnitysasemalla paperirullan päältä yli kolmen metrin korkeudesta Ryhmä ahtaajia oli kiristämässä kartonkirullia varustamon

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

TOT-TUTKINTA TOT 1/08. tikkailta maahan

TOT-TUTKINTA TOT 1/08. tikkailta maahan TVL Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT-TUTKINTA TOT 1/08 Valomainos kaatui ja MAINOSVALOasentaja iskeytyi tikkailta maahan Suuri valomainos oli pystyssä kuorma-auton lavalla laidassa olevaan kiskoon

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Jätehuolto, kuljetus TOT 3/01. Jäteauton kuljettaja puristui kontin ja pakkaajan väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jäteauton kuljettaja

Jätehuolto, kuljetus TOT 3/01. Jäteauton kuljettaja puristui kontin ja pakkaajan väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jäteauton kuljettaja TOT-RAPORTTI Jäteauton kuljettaja puristui kontin ja pakkaajan väliin 3/01 TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Tyhjennettäessä jätteitä tilavuudeltaan kuuden kuutiometrin jätekontista jäteajoneuvon

Lisätiedot

Maatalous YTOT 3/00. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Maatalous YTOT 3/00. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia YTOT 3/00 Maanviljelijä jäi renkaanvaihdossa tuelta pudonneen leikkuupuimurin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus

Lisätiedot

Kiinteistönhoito ja isännöinti YTOT 3/06. Kiinteistöalan yrittäjä jäi puristuksiin traktorin etukuormaajan ja törmäysraudan väliin

Kiinteistönhoito ja isännöinti YTOT 3/06. Kiinteistöalan yrittäjä jäi puristuksiin traktorin etukuormaajan ja törmäysraudan väliin TOT-RAPORTTI YTOT 3/06 YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia Kiinteistöalan yrittäjä jäi puristuksiin traktorin etukuormaajan ja törmäysraudan väliin TOT-RAPORTIN

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI 27.4.2006 Kuva: STM 2005 (muokattu) 2 Kuva: SaTuRH 3 Kuva: SaTuRH 4 Sairaankuljetustyön riskeille on tyypillistä: Riippuvuus hälytystehtävistä ja

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN

YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 9 12.1.2017 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 9 YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN Olisiko

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Maantieliikenne TOT 27/05. Kuorma-autonkuljettaja putosi noustessaan lavalle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja. Maantieliikenne 60 A

Maantieliikenne TOT 27/05. Kuorma-autonkuljettaja putosi noustessaan lavalle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja. Maantieliikenne 60 A TOT-RAPORTTI 27/05 Kuorma-autonkuljettaja putosi noustessaan lavalle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja NN (30 v.) purki hiilikuorman lämpövoimalaitoksen varastoalueelle. Kipattuaan

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetus TOT 8/06. Säiliöauton kuljettaja putosi säiliön päältä lastaustilanteessa TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Tieliikenteen tavarankuljetus TOT 8/06. Säiliöauton kuljettaja putosi säiliön päältä lastaustilanteessa TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Säiliöauton kuljettaja putosi säiliön päältä lastaustilanteessa TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 8/06 Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja NN (62 v.) oli lastaamassa säiliöajoneuvoyhdistelmään turkisrehuksi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Rakennuspuusepän tuotteiden valmistus TOT 15/00. Varastomies jäi kaatuneen ikkunanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Varastomies

Rakennuspuusepän tuotteiden valmistus TOT 15/00. Varastomies jäi kaatuneen ikkunanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Varastomies TOT-RAPORTTI 15/00 Varastomies jäi kaatuneen ikkunanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Ikkunoita valmistavassa tehtaassa koottiin ikkunoita nippuihin kuljetusta varten. Nippuun koottiin

Lisätiedot

Laivanrakennus, kuljetus TOT 27/00. Asentaja jäi kuorma-auton lastia purettaessa 1000 kg painaneen elementtipakkauksen alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Laivanrakennus, kuljetus TOT 27/00. Asentaja jäi kuorma-auton lastia purettaessa 1000 kg painaneen elementtipakkauksen alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja jäi kuorma-auton lastia purettaessa 1000 kg painaneen elementtipakkauksen alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 27/00 Tapahtumakuvaus Kaksi asentajaa purki haarukkatrukilla ja nostosiirtovaunulla

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

Raudoittaja putosi työtelineeltä 1,85 m matkan betonilattialle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Raudoittaja putosi työtelineeltä 1,85 m matkan betonilattialle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Raudoittaja putosi työtelineeltä 1,85 m matkan betonilattialle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/06 Tapahtumakuvaus Raudoittaja NN väänsi runkovaiheessa olevan liikerakennuksen toisen kerroksen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 11/2003. Elementtiasentaja jäi puristuksiin kaatuneen nosturiauton ohjaamon ja vieressä olleen toisen nosturiauton väliin

Talonrakennus TOT 11/2003. Elementtiasentaja jäi puristuksiin kaatuneen nosturiauton ohjaamon ja vieressä olleen toisen nosturiauton väliin TOT-RAPORTTI 11/03 Elementtiasentaja jäi puristuksiin kaatuneen nosturiauton ohjaamon ja vieressä olleen toisen nosturiauton väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus 46-vuotias elementtiasentaja

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Maanrakennus TOT 20/05. Kuljettaja jäi kaivinkoneen alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. pysäyttääkseen koneen. Maanrakennus Kaivinkoneenkuljettaja

Maanrakennus TOT 20/05. Kuljettaja jäi kaivinkoneen alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. pysäyttääkseen koneen. Maanrakennus Kaivinkoneenkuljettaja TOT-RAPORTTI 20/05 Kuljettaja jäi kaivinkoneen alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan kaivinkoneenkuljettaja jäi valtatien parannustyömaalla liikkeelle lähteneen kaivinkoneen alle

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ. Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1

OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ. Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1 OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1 Ajokorttilainsäädäntö Ennen ajokortin uusimista pitää toimittaa lääkärinlausunto poliisille kevyissä ajokorttiluokissa

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 23/05. Kelohirsi luiskahti kuormausnosturin tukkikourasta osuen kirvesmiehen päähän. TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Talonrakennus TOT 23/05. Kelohirsi luiskahti kuormausnosturin tukkikourasta osuen kirvesmiehen päähän. TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI 23/05 Kelohirsi luiskahti kuormausnosturin tukkikourasta osuen kirvesmiehen päähän. TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Ammattiluokka Kelohirsirakennusta

Lisätiedot

Rakennusaineteollisuus TOT 25/01. Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Nosturinkuljettaja

Rakennusaineteollisuus TOT 25/01. Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Nosturinkuljettaja TOT-RAPORTTI 25/01 Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Nosturinkuljettaja oli lastaamassa radio-ohjatulla siltanosturilla polystyreenillä

Lisätiedot

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto Kokemukset talteen kamerakännykällä Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto JALAN-loppuseminaari 23.1.2004: Mitä JALAN-projektin jälkeen? Organisaatioiden välinen tiedonsiirto kuluvana vuonna tavoitteena

Lisätiedot

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Heidi Niemimuukko 21.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Trafin tahtotila Riski- ja suorituskykyperusteinen toimintatapa Turvallisuusjohtaminen

Lisätiedot

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille 10.1.2017 Marke Lahtinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 11.1.2017 1 Vastuullisen ammattiliikenteen edistäminen vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Yhteiset työpaikat valvontahanke 2016 2019 Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tavoitteet...2 3. Aineisto ja menetelmät...3 4. Aikataulu-

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Hanna Onwen-Huma 7.6.2011 Ihmiset = naiset ja miehet Julkinen päätöksenteko vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen Ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia

Lisätiedot

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11. Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.2007 Minna Savinainen, tutkija Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Posti- ja teleliikenne TOT 2/04. Puhelinasentaja puristui kuorma-auton ja sen vetämän kaapelikärryn väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Posti- ja teleliikenne TOT 2/04. Puhelinasentaja puristui kuorma-auton ja sen vetämän kaapelikärryn väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 2/04 Puhelinasentaja puristui kuorma-auton ja sen vetämän kaapelikärryn väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Ammatti Toimiala Työmenetelmä tai tehtävä Koneet ja laitteet Peräkärryä

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk 17.2.2016 Minkä vuoksi Suomen omat määritelmät poistettaisiin Hallituksen vastaus komission perusteltuun lausuntoon

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 1. TOT -tutkinta ja sen kehittäminen TOT -tutkintakäytännön ja - raporttien kehittämisehdotuksia

Lisätiedot

Liikenneonnettomuuksien määrä eri talvipäivinä

Liikenneonnettomuuksien määrä eri talvipäivinä Liikenneonnettomuuksien määrä eri talvipäivinä Juha Valtonen 7.11.216 1 Liikenneonnettomuuksien määrä eri talvipäivinä Tämä muistio on liite Liikenneturvan lausuntoon ehdotuksesta muuttaa raskaiden ajoneuvojen

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa

Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa Ilmakuljetus dia 2 Kuormanvarmistus ilmakuljetuksissa Yleistä Kuljetusjärjestelmä tarvitsee ilmakuljetuspalveluja pitkillä kuljetusetäisyyksillä

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja.

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja. TOT-RAPORTTI 5/03 Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Luotsikutterin kuljettajat NN (58 v.) ja MM olivat lähdössä suorittamaan työtehtävää. MM nousi kutteriin

Lisätiedot

Tuorekalaketjun logistiikka

Tuorekalaketjun logistiikka Tuorekalaketjun logistiikka Nina Urala, Riikka Mononen Kuulas Research Agency Oy Kalafoorumi 12.4.2011 Raportin sisältö 1. Selvityksen tausta 2. Selvityksen tavoite 3. Selvityksen toteutus 4. Logistiikkakartat

Lisätiedot

TOT 18/10. puutavaranipun alle rakennustyömaalla

TOT 18/10. puutavaranipun alle rakennustyömaalla Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 18/10 Kuorma-auton kuljettaja jäi puutavaranipun alle rakennustyömaalla Rakennustyömaalle saapui puutavaraa kuljettanut kuorma-auto. Kuljettaja peruutti auton pari

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille

ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille Työturvallisuuden ja työterveyden osaamisalue Taso: 6 Opintopisteet: Arviointi Tiedustelee työturvallisuutta ja

Lisätiedot

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi Lisätietoja ulokehyllyistä Toyota Storage Solutions Varastokalusteet Ulokehyllyt Pylväskorkeus (mm) Ulokepituudet (mm) Kevyt 2000, 2600, 3000 400, 500, 600, 700 ja 800 Keskiraskas 3000, 3600, 4000 400,

Lisätiedot

Hyvä taksinkuljettaja,

Hyvä taksinkuljettaja, Hyvä taksinkuljettaja, Taxistars (www.taxistars.eu) on EU:n osarahoittama hanke jossa mukana on 8 organisaatiota ja yritystä Kreikasta, Belgiasta, Itävallasta, Saksasta, Suomesta, Italiasta ja Kyproksesta.

Lisätiedot