paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi"

Transkriptio

1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti Luottamushenkilö Väinö Guttorm, Utsjoki Anneli Pohjola: Myös sosiaalinen kestävyys voi loppua Päätöksenteko omaishoidon tuesta Prameat strategiat ja hoivatyön arki E-asiantuntijuuden salat verkkoneuvonnassa Oulussa henkilökohtaista apua saa monella tavalla kuvituskuva työn alla Heli Sahala: Valtio ohjaa luovuus ahtaalla Lähijohtaja Kiinnostaako VERKossa johtavan sosiaalityöntekijän Äänestä vuoden valopilkkua! työ? Kerro mielipiteesi! paljon haltijana

2 π Huoltaja-säätiö Huoltaja-säätiö on sosiaalihuollon vaikuttaja. Säätiö toimii pitkäjänteisesti kunnallisen sosiaalipolitiikan kehittämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten sekä päättäjien osaamis- ja tietopohjaa. Maija Perho, isännistön puheenjohtaja Aarne Kiviniemi, varapuheenjohtaja Hallitus Alpo Komminaho, puheenjohtaja Päivi Ahonen, varapuheenjohtaja Marja Heikkilä Heikki Hiilamo Harri Jokiranta Ulla Salonen-Soulié, toiminnanjohtaja puh. (09) Julkaisija Huoltaja-säätiö. Sosiaalitieto on sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Perustettu 1912, 100. vuosikerta. Ilmestyy vuonna kertaa, joista kaksi on kaksoisnumeroa. Toinen linja 14, Helsinki puhelinvaihde faksi sähköposti: Ulla Salonen-Soulié, vastaava päätoimittaja puh. (09) Erja Saarinen, toimituspäällikkö puh. (09) pääkirjoitus Hyvinvointikuntaan kunnallisen sosiaalipolitiikan avulla! Ulla Salonen-Soulié 4 7 ajankohtaista ylisosiaalineuvoksen arvonimi, kuntauudistus, osallisuus napsitut, uutisia lyhyesti 8 9 ajankohtaista edelleen arkiston vanhoja kuvia kommentoija I Teuvo Pikkuaho laina ja palaute Valtio ohjaa muuttuuko mikään? palaute I Heli Sahala kärki Lähijohtaminen näkökulma kolumni lukijalta puheenvuoro pinnan alta 19 tuomisia ja viemisiä Katastrofin keskellä sosiaalityöntekijä on yhteisön voimavara Tiina Koskimäki 20 muut teemat oulussa henkilökohtaista apua saa monella tavalla Mari Kivistö 21 muut teemat e-asiantuntijuuden salat verkkoneuvonnassa Vuokko Ohtonen muut teemat Prameat strategiat ja hoivatyön arki Hilkka Pirinen juristin nurkkaus Jonoon asettaminen on asiakkaalle käytännössä kielteinen päätös Tapio Räty kirjat oma ura 3 12 Lea Suoninen-Erhiö, toimituspäällikkö puh. (09) π Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten eikä kuvien säilytyksestä eikä palauttamisesta. Taitto Workshop Pälviä Oy Kannen kuvitus Heikki Pälviä Ilmoitukset, tilaukset ja osoitteenmuutokset puh. (09) faksi (09) Tilaushinnat 2012 vuositilaus 71 euroa kestotilaus 66 euroa opiskelija- ja eläkeläistilaus 33 euroa Mediakortti osoitteessa Kirjapaino Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajat työskentelevät lukuisten uudistusten ja odotusten keskellä. Johtajien tilannetta analysoi professori Vuokko Niiranen. Lähijohtaja on kiinni asiakastyössä, mutta myös työn kehittämisessä, kertoo lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Marjo Alatalo sekä sosiaalityön lähijohtamisesta terveydenhuollossa tehty tutkimus. Minna Tarvainen Karkkia vai kehittämistä? Lähijohtaja tarjoilee molempia Painotuote Aikakauslehtien Liiton ja Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen. ISSN-L ISSN Vuokko Niiranen Johtajat ja toimintaverkostot Tuula Kyyhkynen Potilastyö vie terveyssosiaalityön johtajan aikaa kuvitus: Heikki Pälviä 2 sosiaalitieto 3 I12

3 kuva: Lea Suoninen-Erhiö Ulla Salonen-Soulié Sosiaalitiedon vastaava päätoimittaja Johtamisessa pitää yhdistyä vahva etiikka ja hyvä talouden hallinta. seuraavassa numerossa 4 12 Kärki Sosiaalipalvelut reuna-alueilla Inari on Suomen laajin kunta neliökilometreineen. Mummojen ja pappojen tavoittaminen sivukylien perukoilta ei ole tehtävistä yksinkertaisin loppumatkan voi joutua kävelemään tai menemään veneellä tai moottorikelkalla. Pitää tarkkaan miettiä, millaisia palveluja voi tarjota sivukylille, sanoo Inarin sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti. Onko köyhyys unohdettu sosiaalityössä? Keski-Suomen Saarikassa luotiin uusi päihdepalvelumalli Juristin nurkkaus: Omaishoitajan vapaan järjestäminen Pääkirjoitus 13. maaliskuuta 2012 Hyvinvointikuntaan kunnallisen sosiaalipolitiikan avulla! Kunnallinen sosiaalipolitiikka muotoutuu sovittamalla kansalliset tavoitteet paikallisiin oloihin ja paikalliskulttuurin leimaamiin tavoitteisiin. Kunnallisen sosiaalipolitiikan ydintä on laaja-alainen hyvinvoinnin edistäminen: koko kunta toteuttaa hyvinvointipolitiikkaa. Kunnallisesta sosiaalipolitiikasta vastaa kuntajohto, mutta jotta se onnistuisi, avainasemassa on sosiaalijohdon asiantuntemus: hyvinvoinnin vajeet näkyvät heidän toimialueellaan. Ristiriitaiset tavoitteet ja odotukset ovat kunnissa johtamisen arkea. Sosiaalialan eettistä arvopohjaa vastassa on alan ulkopuolisia, vieraita ja jopa sille vastakkaisia arvoja. Sosiaalipalvelujen lisääntyvä yksityistäminen ja yritystalouden ja tavaratuotannon logiikan käyttö sosiaalipalveluissa on entisestään heikentänyt yhteisöllisiä toimintatapoja. Asiakkaan paras voi jäädä palveluiden keskittämisen ja kilpailuttamisen jalkoihin. Yksinäisyyteen ja turvattomuuteen ei vastata vain euroilla vaan yhteisöllisillä voimavaroilla: yhteisellä toiminnalla, ihmissuhteilla, välittämisellä. Muutokset ovat jatkuvia, eikä niihin saisi vain sopeutua vaan niitä tulisi myös johtaa kuntalaisten parhaaksi. Johtamisen osaamisvaatimukset ja filosofia eivät synny itsestään vaan niihin vaikuttaa yhteiskunnassa vallalla oleva ihmiskäsitys. Se suuntaa myös muutosten tavoitteenasettelua: halutaanko asukkaiden yhteinen hyvinvointikunta vai riittääkö se, että kunta järjestää vaativille ja vapaasti valitseville kuluttajille palveluita. Sosiaalijohto toimii eettisten ja taloudellisten jännitteiden keskellä. Joidenkin sosiaalihuollosta vastaavien johtajien tuntuu olevan pelottavan helppoa mennä talousarvion taakse piiloon ja puolustella huonoja, jopa asiakkaiden ihmisarvoa loukkaavia palveluntuottajavalintoja ja toimintatapapäätöksiä. Johtamisessa pitää yhdistyä vahva etiikka ja hyvä talouden hallinta. Kunnissa tehdään poliittiset päätökset johtavien virkamiesten ja asiantuntijoiden esittelystä. Niukkuutta jaetaan ristiriitaisten intressien keskellä. Sosiaalijohdon pitää osata ja rohjeta puolustaa heikoimpia ja nostaa heidän tarpeensa esiin. Täytyy myös muistuttaa siitä, että päätösten vaikutukset ulottuvat vuosien päähän ihmisten elämässä ja kunnan taloudessa. Sosiaalijohdon on hyvä korostaa sitä, että toimiva sosiaalihuolto ja -palvelut ovat kuntien elinvoimaisuuden ja ihmisten arjen turvallisuuden tae. Myös talouslaskelmin voidaan perustella panostus hyvinvoinnin edistämiseen. On kyettävä kertomaan sosiaalisen merkityksestä ihmisen elämässä: tutkitusti mukana oleminen ja yhdessä tekeminen lisäävät hyvinvointia ja elinvuosia. On osoitettava, mitä voidaan ratkaista rahalla ja mihin puutteisiin taas tarvitaan yhteisöllisiä voimavaroja. Kunnan eri sektoreiden toimien sosiaalisia vaikutuksia tulee arvioida ennen toimien toteuttamista. Uusia ratkaisuja kannattaa etsiä ennakkoluulottomasti yhdessä kuntalaisten kanssa. Heidän kanssaan on myös hyvä seurata ja arvioida toimien vaikutuksia ja tarvittavia korjausliikkeitä. Kuntalaisten, kolmannen sektorin toimijoiden ja kaikkien palveluntuottajien kanssa käytävä vuoropuhelu ei saa olla vain muodollisuus vaan se on kytkettävä kuntien strategiatyöhön. kuva: Timo Lindholm Sosiaalitieto 4 /12 postitetaan lukijoille 18. huhtikuuta Siihen aiottujen työpaikka- ja koulutusilmoitusten on oltava toimituksessa viimeistään Ilmoitukset voi laittaa myös verkkosivuille sosiaalitieto 3 I12 3

4 ajankohtaista Kuvat: Veikko Somerpuro YLISOSIAALINEUVOKSEN ARVONIMI Tasavallan presidentti Tarja Halonen luovutti ylisosiaalineuvos-arvonimeä koskevan avoimen kirjeen Aulikki Kananojalle 16. helmikuuta Helsingin Säätytalolla. Uuden arvonimen perustamisella korostetaan ja kunnioitetaan sosiaalityön ja laajemminkin sosiaalialan merkitystä muutosta tukevana voimana niin vaikeuksissa olevien ihmisten elämässä kuin yhteisöjen ja koko yhteiskunnan kehittämisessä. Kukin katsoo omien lasiensa läpi tätä maailmaa: lääkäri lääketieteen, opettaja oppimisen tai juristi lain ja oikeuden kautta. Kaikki ovat hyödyllisiä taitoja, Halonen totesi. Sosiaalialan tehtävänä on muistuttaa meitä siitä, että ihmisoikeudet eivät rajoitu poliittisiin kansalaisoikeuksiin, vaan niihin kuuluvat myös sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuurilliset oikeudet. Siitä muodostuu pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunnan rakenne. Halosen mukaan eriarvoisuuden kasvu ihmisten kesken on suuressa ristiriidassa yhteiskuntamme perusarvojen, tasa-arvon ja solidaarisuuden kanssa, ja se vaarantaa myös yhteiskunnan toimivuuden. Tasavallan presidentti perusti ylisosiaalineuvoksen arvonimen 27. tammikuuta ja myönsi sen yhteiskuntatieteiden maisteri Aulikki Kananojalle. Ylisosiaalineuvos vertautuu arkkiatriin, joka on korkein Suomessa lääkärille myönnettävä arvonimi. Ylisosiaalineuvos on sosiaalialan korkein arvonimi ja arvonannon osoitus. Se voi olla samanaikaisesti vain yhdellä henkilöllä. Halosen sanoin Aulikki Kananoja edustaa laajaalaista ja monipuolista sosiaalialan kokemusta sekä työtehtäviensä että luottamustoimiensa perusteella. Hän on kehittänyt merkittävästi sosiaalialaa muun muassa Helsingin kaupungin sosiaalijohtajana, soveltanut tutkimustietoa käytäntöön, osallistunut 4 sosiaalitieto 3 I12 VAATIVA TEHTÄVÄ Tarja Halonen toivotti Aulikki Kananojalle rohkeutta ja menestystä ylisosiaalineuvoksen vaativassa tehtävässä 16. helmikuuta Säätytalossa pidetyssä arvonimen luovutustilaisuudessa. ARVOSTUSTA KOKO ALALLE Tarja Halonen toivoo ylisosiaalineuvoksen arvonimen tekevän näkyväksi sosiaalialan tärkeyttä. Te alan ammattilaiset autatte yksittäisiä ihmisiä ja perheitä, mutta lisäksi te autatte meitä luomaan paremmat yhteiskuntarakenteet, jotta tästä maailmasta tulisi parempi paikka elää meille kaikille. aktiivisesti alan kotimaiseen ja kansainväliseen keskusteluun ja toiminut myös sosiaalityön opettajana. Evästäessään Kananojaa ylisosiaalineuvoksen tehtävään Halonen toivoi, että ylisosiaalineuvos ottaa aktiivisen, rohkean yhteiskunnallisen keskustelijan ja vaikuttajan roolin ja edistää siten sosiaalista oikeudenmukaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Haluan ylisosiaalineuvoksen arvonimen perustamisen kautta viestiä vahvasti myös sitä, että ihmisten elämän ja arjen selviytymisen kannalta sosiaali- ja terveydenhuolto muodostavat toisiinsa tiiviisti liittyvän ja toisistaan riippuvaisen kokonaisuuden. Parhaimmillaan ylisosiaalineuvos ja arkkiatri voivat yhdessä olla rakentamassa siltaa ja hyvää yhteyttä sosiaali- ja terveydenhuollon välille niin, että niiden kulttuuriset erot ja eri ammattiryhmien intressit ylittyvät. Aulikki Kananoja nosti myös puheessaan esille yhteistyön merkityksen. Sosiaalisten tavoitteiden toteuttaminen ei ole vain sosiaalialan tehtävä vaan hallinnonalat ja ammatilliset reviirit ylittävä eri instituutioiden yhteinen tehtävä. Ongelmaksi on muodostunut jäykästi sektoroitunut kokonaisuus, joka vaikeuttaa monin tavoin huono-osaisten ihmisten mahdollisuutta saada apua kokonaistilanteeseensa. Kananoja näkee, että uudella arvonimi-instituutiolla on valtakirja toimia eettisten näkökohtien esillä pitäjänä ja ammatillisen moraalin tukena erityisesti silloin, kun yhteiskunnalliset ja taloudelliset paineet uhkaavat oikeudenmukaisuutta, kasvattavat työn jännitteitä ja siten kärjistävät eettistä kuormitusta. Sosiaalityön yhteiskunnallinen paikka ihmisten tarpeiden ja yhteiskunnan vastausten risteyskohdassa tuo työhön väistämättä jännitteitä. Mitä niukemmat ovat yhteiskunnan voimavarat, sitä suuremmat paineet kohdistuvat sosiaalialan työn ja käytäntöjen eettisyyteen. Yksittäisten sosiaalialan työntekijöiden ei tulisi joutua vastuuseen niistä priorisoinneista, joita talouden asettamien rajojen vuoksi joudutaan tekemään, Kananoja totesi. Uutta arvonimeä ja Aulikki Kananojaa sen saajaksi esittivät Huoltaja-säätiö, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton toiminta lakkasi viime vuoden lopussa ja jatkuu vuoden alussa toimintansa aloittaneessa SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:ssä. Arvonimiesityksen suosittelijoina toimivat Helsingin yliopiston, Suomen Kuntaliiton, Lastensuojelun Keskusliiton, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajat. Lea Suoninen-Erhiö

5 Luottamushenkilö vastaa Palstalla haastatellaan lautakuntien jäseniä sekä luottamushenkilöitä kunnissa ja uusissa sosiaalipalveluita tuottavissa organisaatioissa. Napsitut kuva: Timo Lindholm Miten kuvailet Utsjokea? Utsjoki on erittäin hyvä paikka elää ja asua. Täältä löytyvät riittävät peruspalvelut ja luontoihmiselle hyvät harrastusmahdollisuudet. Toisaalta täällä on erittäin haasteellista saada järjestettyä sosiaalipalveluja. Minkälaisia haasteita niiden järjestämisessä on? Utsjoen pinta-ala on yli neliökilometriä. Asukkaita on noin ja täällä on kolme kyläkeskusta: Utsjoki, Nuorgam ja Karigasniemi, joiden väliset etäisyydet ovat pitkät. Henkilöstön rekrytoinnissa on vaikeuksia, ja nimenomaan saamenkielisten työntekijöiden saaminen on vaikeaa. Utsjoella palvelut on järjestettävä suomen- ja saamenkielillä. Varsinkin sairaanhoidon henkilöstöä houkuttaa Norja paremmilla palkoillaan. Miten saamenkielisten palvelut on järjestetty? Valtakunnallisesti ajateltuna saamelaiset saavat Utsjoella koko maan parhainta palvelua äidinkielellään. Meillä on lääkäri, joka on syntyperäinen saamelainen ja paluumuuttaja. Päiväkoti, koulu, terveydenhoito ja vanhustenhoito toimivat tarpeen mukaan saamenkielellä. Varsinkin muistisairaille vanhuksille tämä on tärkeää, sillä he unohtavat usein myöhemmin oppimansa suomen kielen. Juuri nyt meillä on haussa saamenkielentaitoinen kodinhoitaja. Oma palvelumuotomme on noin kymmenen vuoden ajan ollut saamen kieltä taitavat Auttajaaslakit, jotka auttavat vanhuksia kodin eri töissä koko kunnan alueella. Saamelaiskäräjät päättää vuosittain saamelaisalueen kunnille myönnetyn valtionavustuksen käyttämisestä myös näiden kahden Auttaja-aslakin palkkaamiseen. Miehet toimivat yhteistyössä muun kotipalveluhenkilökunnan kanssa eivätkä epäröi tarttua mihinkään kodin töihin. He tukevat ikäihmisten kotona asumisen onnistumista. Utsjoen kunnanvaltuutettu Väinö Guttorm (kesk.) on Utsjoen perusturvalautakunnan puheenjohtaja. Hän on toiminut enimmäkseen näissä luottamustehtävissä vuosikymmenien ajan. Guttorm on myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Hän työskentelee asiakasneuvojana Tunturiverkko Oy:n Utsjoen toimipisteessä. Tenojoen äärellä kun ollaan, ei voi olla mainitsematta että Väinö Guttorm on vuoden 2003 lohikuningas gramman saaliillaan. Vaikuttaako kunta- ja palvelurakennemuutos mitenkään Utsjoella? Jos ajatellaan, että Utsjoen pitäisi liittyä johonkin laajempaan kokonaisuuteen, se olisi käytännössä hankala toteuttaa, sillä ainoa rajanaapurimme Suomessa on Inarin kunta, ja kuntakeskusten väli on noin 160 kilometriä. Inarista etelään päin etäisyydet kasvavat sellaisiksi, ettei yhdistäminen olisi mitenkään järkevää. Tietyt lähipalvelut pitää järjestää täällä. Silti synnyttäjillä on nytkin Nuorgamista Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle yhteen suuntaan noin 500 kilometrin matka. Tehdäänkö yhteistyötä rajan yli Norjaan? Jotkut menevät synnyttämään Norjan puolelle Kirkkoniemeen, jonne matkaa Utsjoelta on vain toistasataa kilometriä. Norjan kanssa tehdään yhteistyötä muun muassa päiväkodin ja koulun kanssa. Lääkäripäivystyksestä käymme juuri neuvotteluja. Erikoissairaanhoidon palveluita voimme käyttää puolin ja toisin naapurimaassa. Niitä saa myös saamen kielellä. Haasteita on tässäkin toiminnassa vaikka epävirallista yhteistyötä on tehty ammoisista ajoista ja suvut ovat levittäytyneet rajan molemmin puolin. Mitä pidät kunnan pahimpana sosiaalisena ongelmana? Meillä ei ole virassa olevaa sosiaalityöntekijää. Virka oli auki, mutta siihen ei ollut yhtään hakijaa. Se on valitettavaa. Uusi sosiaalisihteeri aloitti tammikuussa Prosentuaalisesti Utsjoella on huomattavasti enemmän lastensuojelutapauksia kuin keskimäärin Lapissa ja koko maassa. Haluatko vielä lisätä jotain? Työntekijöiden rekrytointiongelma on meillä sosiaalipuolella joka työkohteessa. Toisaalta työttömyystilastot Utsjoella ovat kauniit. Työhyvinvointiin pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota. Riitta Ahonen Ranjith Kumar Prabhakaran Kuntalehti 1/2012 MedOne on valtaamassa koko Suomen, koska kuntapäättäjät eivät ymmärrä, mitä tämän takana on. Ulkomaalaiset sijoittajat voittavat kaikki tarjouskilpailut, koska he laittavat muualla tienattua rahaa ensin tänne, mutta ei niillä lopulta ole muuta keinoa tehdä voittoa kuin vähentämällä henkilökuntaa. Minusta ollaan väärällä tiellä, kun ostetaan pörssiyhtiöltä vanhainkotipaikkoja. Johanna Korhonen Lapsen maailma 1/2012 Itsenäisyys ymmärretään Suomessa usein yksin pärjäämiseksi. Sitä opettavat kaikki, myös aikuiset toisilleen. Miksi? Parempi vaihtoehto olisi opettaa myönteistä riippuvuutta, läheisyyttä ja rentoa yhdessäoloa, koska niistä saa iloa, terveyttä ja elämän mielekkyyden kokemusta. Tarmo Palonen Maaseudun tulevaisuus On selvää, että pitkään valmisteltavana ollut vanhuslaki tarvitaan. Mutta samalla pitäisi huolehtia siitä, ettei muotivillityksen omaisesti levinnyt omassa kodissa hinnalla millä tahansa asumisen ja ylisuurten hoitotehtaiden ihannointi pääse tuhoamaan varsinkin maaseutuyhteisöille tärkeiden pienimuotoisten hoito- ja hoivalaitosten ja kodinomaisen palveluasumisen verkostoa. Mikko Kosonen Optio 1/2012 Pohjoismainen hyvinvointimalli on mennyt hieman överiksi. Ihmisillä on vain oikeuksia eikä ollenkaan velvollisuuksia ja vastuuta. Meidät on opetettu olemaan passiivisia vastaanottajia. Jostain on löydettävä vastuunoton kannusteet. Jos emme onnistu lisäämään ihmisten omaa vastuuta, mikään ei meitä pelasta. Eija Kupiainen Etelä-Suomen Sanomat Suurten ikäluokkien yksilöt ovat saaneet tuntea olevansa liikaa jo kansakoulun aloittamisesta alkaen. Moni on tehnyt pitkän työuran ilman kummoista ammattikoulutusta. Palkat ovat olleet matalia ja toimeentulo on niukkaa pienellä eläkkeellä. Jälleen suurista ikäluokista puhutaan kuin liikaväestönä, joka tuhoaa tulevienkin sukupolvien mahdollisuudet. sosiaalitieto 3 I12 5

6 ajankohtaista KUNTAUUDISTUS Hallitus pitää kuntauudistusta pohjana myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamiselle. Suunnitteilla on samaan aikaan monia suuria uudistuksia ja monet suuret kysymykset ovat avoimia. Kuntauudistuksen herättämä hämmennys näkyi 16. helmikuuta järjestetyssä Hyvinvointikuntafoorumissa. kuvat: Erja Saarinen Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta valmistui helmikuun alussa. Se tukee sosiaali- ja terveydenhuollon kuntapohjaista järjestämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta aloitetaan jatkotyö, jonka tuloksia saadaan ensi toukokuussa. Kuntien on kuitenkin otettava kantaa kuntauudistukseen jo 13. huhtikuuta mennessä. Kannan ottaminen on hankalaa, koska ei tiedetä, mikä on valtion esitys sosiaalija terveydenhuollon uudistamiseksi, totesi Hyvinvointikuntafoorumissa puhunut Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Kuntaliitto onkin esittänyt, että kunnat voisivat antaa toisen lausunnon valmistelun kokonaisuudesta syyskuussa. Mäki-Lohiluoma toivoo, että kunnat olisivat itse aktiivisia uudistajia, esittäisivät omia vaihtoehtojaan eivätkä jäisi valtion selvitysten varaan. Hän epäili sitä, että kuntarakenne olisi uudessa kuosissa hallituksen aikataulussa vuoden 2015 alussa. Uudistukseen liittyy liian monia muita suuria uudistuksia, kuten kuntalain kokonaisuudistus, jossa pohditaan muun muassa lähidemokratian kohtaloa, ja sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus ja melkein kaikki suuret kysymykset ovat avoimia. Hyvinvointikuntafoorumissa näkyi, että kaikkia kuntia tosin hieman eri syistä koskevan kuntauudistuksen ydintä on vaikea hahmottaa. Kaikkialla uudistuksia tarvitaan kuntatalouden takia. Osissa kuntia huolestuttaa väestön ikääntyminen ja peruspalveluiden turvaaminen. Suurilla kaupunkiseuduilla puhutaan alueen elinvoimaisuudesta ja asumisen, KASVOT HYVINVOINTIPOLITIIKALLE Pienessä kunnassa hyvinvointipolitiikka saa kasvot kunnanjohtajallakin on käsitys kuntalaisten hyvinvoinnista, Anne Ukkonen (vas.) sanoo. Anna-Mari Ahonen kaipaa kunnille kannustimia ehkäisevään työhön. liikenteen ja maankäytön suunnittelusta. Kriisikunnille pitää tehdä jotain, mutta miksi yritetään kerralla muuttaa koko maan kuntarakennetta, pohti Luumäen kunnanjohtaja Anne Ukkonen. Aiemmin konsulttina toiminut Ukkonen totesi, että hallinnon keskittämisellä saadaan noin neljän prosentin säästöt, jos kuntalaisten lähipalvelut turvataan. Ukkosen mielestä Etelä-Karjalassa ei välttämättä tarvita kuntaliitoksia, jos lähes koko maakunnan kattava sosiaali- ja terveyspiiri Eksote toimii hyvin. Etelä-Karjalaan ehdotetaan kuitenkin melkein koko maakunnan kattavaa uutta kuntaa, johon kuuluisivat muun muassa Imatra ja Lappeenranta. Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän mukaan uusi kunta vähentäisi yhteistoimintarakenteiden tarvetta. Tämä selkeyttäisi hallintoa ja vahvistaisi paikallista demokratiaa, jos uudessa alueeltaan suuressa kunnassa otettaisiin käyttöön uusia kuntalaisten vaikuttamisen ja osallistumisen muotoja. Eksote tuottaa Luumäen sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta Ukkonen kertoi, että sovituista lähipalveluista joudutaan taistelemaan. Kuntaliiton sosiaali- ja terveysosaston uusi johtaja Tarja Myllärinen muistutti, että lähipalvelut voivat jopa parantua kuntaliitoksissa, kun suurempiin yksiköihin on helpompaa rekrytoida henkilökuntaa. Esimerkiksi Yli-Kiimingin palvelut ovat TILAA LUOVUUDELLE Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma esitti ajatuksen uudesta vapaakuntalaista. Kunnille voisi antaa kokeiluna poikkeamisoikeuden joistain säännöksistä, jotta ne saisivat tilaa keksiä uudenlaisia tapoja tuottaa palveluita. Vahvistuvalla palveluiden säätelyllä ja erikoistumisella ei välttämättä lisätä kuntalaisten kokonaishyvinvointia. RATKAISUNA YHTEISÖLLISYYS Jouko Kajanoja esitteli tutkimustuloksia, joiden mukaan sosiaalinen pääoma vähentää palveluiden tarvetta ja käyttöä ja myös tehostaa niiden käyttöä: yhteydenpito muihin ihmisiin saa lähtemään terveyskeskukseen vasta silloin, kun palvelua oikeasti tarvitaan. 6 sosiaalitieto 3 I12

7 parantuneet sen liityttyä Ouluun vuonna 2009: lääkärinvirat on saatu täytettyä ja vanhainkotia on parannettu. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Alhberg uskoi, että uusien kuntien reuna-alueiden palvelut heikkenevät ajan kuluessa, koska asukkailla ei ole valtaa isommassa kunnassa. Jos tilannetta arvioidaan vain kaksi vuotta kuntaliitoksen jälkeen, mikään ei välttämättä vielä ole muuttunut. Janakkalan kunnanjohtajalle Anna-Mari Ahoselle ei ole selvinnyt, mitä janakkalalaiset hyötyisivät, jos kunta liitettäisiin ehdotetusti Hämeenlinnaan. Häntä on kutsuttu kuntauudistusta vastustavan liikkeen kapinakenraaliksi, mutta kapinaliikkeen sijaan hän puhuu mieluummin löyhästä demokratialiikkeestä. Kunnanjohtajana hän näkee velvollisuudekseen pitää kuntalaisten puolta. Janakkala on asukkaan kasvukunta. Sillä on Hattulan kanssa perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, johon voidaan liittää myös sosiaalipalvelut. Kunnan talous on kunnossa ja kunta on osoittanut, että se kykenee hoitamaan asiansa. Osana Hämeenlinnaa kunta paikkaisi Hämeenlinnan taloutta ja joutuisi ottamaan käyttöön kaupungin raskaan palveluiden organisointitavan ja palveluiden ulkoistamisen. Puheenvuoroista välittyi usko vahvaan peruskuntaan tosin osallistujilla oli erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on vahva peruskunta ja mitä tehtäviä sillä on. Keskustelussa muistutettiin, että kunta on on paitsi palveluiden tuottaja myös yhteisö ja jäsentensä hyvinvoinnin edistäjä. Koko kunnan repertuaari pitäisi saada ongelmia ehkäisevän työn käyttöön. Kuntauudistus saisi luoda kannustimia, jotka palkitsisivat kuntia ehkäisevästä työstä. Valtiotieteen tohtori Jouko Kajanoja muistutti yhteisöllisyyden merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille ja kunnan taloudelle. Hän viittasi muun muassa Esko Ovaskan väitöstutkimukseen vuodelta Sen mukaan pienet kunnat eivät ole kategorisesti Suomen kuntarakenteen pulmakuntia. Ovaska tutki Varsinais-Suomen kuntia, joissa oli alle asukasta. Ne tuottivat kohtuuedullisia ja hyvin kuntalaisten tarpeisiin vastaavia sosiaali- ja terveyspalveluja. Mitä enemmän kunnassa oli sosiaalista pääomaa, kuntalaiset olivat kiinnittyneet yhteisöönsä, sitä pienempi oli palveluiden tarve ja niiden käyttö. Hyvinvointikuntafoorumin järjestivät Kuntaliitto ja Kuntalehti, Huoltaja-säätiö ja Sosiaalitieto-lehti sekä sosiaalialan osaamiskeskukset. Erja Saarinen Lisätietoa kuva: RAY / kuvapankki OSALLISUUS Palveluiden säilyttämiseksi puhutaan ylätason rakenteista, kuten kuntaliitoksista. Maaseudun asukkaat hahmottavat toisenlaista, alhaalta lähtevän lähidemokratian ja lähipalvelujen mallia. Kansalaisosallistumista ja yhteisöllisyyttä maaseudun hyvinvointipalveluissa kehittävä ja tutkiva Kampa-hanke on koonnut tietoa kansalaisosallistumisesta kansalaisfoorumeilla ja verkostoitumalla paikallisten yhteistyötahojen kanssa. Kehittämisalueina ovat Kokkola ja Kruunupyy, Lesti- ja Perhojokilaaksot sekä Järvi-Pohjanmaa. Alueilta löytyy esimerkkejä kansalaisten osallistumisesta oman kylänsä hyvinvoinnin ylläpitoon: kylätaloja, monipalvelukeskuksia, perhekahviloita, ikäihmisten keinutuolikerhoja sekä monipuolista yhdistystoimintaa myös kulttuurin ja liikunnan alalla. Kylät voivat sopia myös keskinäisestä työnjaosta palvelujen tuottamisessa. Kansalaisosallistumisen hyvien käytäntöjen ylläpitämiseksi tarvitaan kylien ja hallintojärjestelmän pitkäaikaisia sopimuksia toiminnasta, tiloista ja rahoituksesta. Tarvitaan myös uusia lähidemokratian ja kansalaisosallistumisen käytäntöjä. Ne voivat olla alueneuvostoja, kansalaisraateja sekä palvelu- ja asiakohtaisia kansalaislähtöisiä neuvostoja. Lisäksi tarvitaan kansalaisosallistumisen ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria, yhteisötyöntekijää, joka voi olla kokoonjuoksija myös yhdistysten, yksityisten yritysten ja julkisen sektorin yhteistoiminnassa. Kampa-hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö osana Kaste-ohjelmaa. Lisätietoa: >Tutkimus > Yhteiskuntatieteet >Sosiaalityön tutkimus > Hankkeet uutisia lyhyesti Suomalaiset pelaavat yhä enemmän rahapelejä. Sosiaali- ja terveysministeriön kyselyn mukaan 78 prosenttia, noin 3,1 miljoonaa suomalaisista, on pelannut 12 viime kuukauden aikana jotain rahapeliä. Osuus oli 74 prosenttia vuonna Rahaa peleihin käytetään keskimäärin 14 euroa viikossa. Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat ja työttömät käyttivät peleihin keskimääräistä suuremman osuuden tuloistaan. Ongelmapelaajien määrä on hieman vähentynyt: heitä on 2,7 prosenttia vuotiaista. Kyselyn vastaajista yli kaksi kolmasosaa piti rahapelien pelaamista vakavana ongelmana. Tampere ryhtyy myöntämään 75 vuotta täyttäneille palveluseteleitä kuntosalille. Salilla harjoitellaan ohjatussa ryhmässä. Asiakas voi valita kuntosalin kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista. Setelin voi saada, kun kaupungin avokuntoutus on arvioinut palvelutarpeen. Kaupunki maksaa setelin arvon, 200 euroa, palveluntuottajalle. Asiakas maksaa omavastuuosuuden ja muut tuottajan laskuttamat kustannukset. Seteli sisältää palvelutarpeen arvioinnin ja 20 käyntikertaa kuntosalilla. Kelan verkkosivujen uudella laskurilla työtön voi arvioida, onko hänelle kertynyt riittävästi työssäoloa tai yritystoimintaa, jotta hän voi saada peruspäivärahaa. Laskurilla voi myös arvioida, miten pitkälle ajanjaksolle lomakorvaus jaksotetaan työsuhteen päätyttyä. Lasten huoltoriitojen sovittelu laajenee. Uudenlaisesta sovittelusta neljässä käräjäoikeudessa saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä. Niissä oli viime vuoden marraskuun loppuun mennessä tullut vireille 234 sovitteluasiaa. Sovittelussa oli päättynyt 109 asiaa. Sovittelun tavoitteena on saavuttaa vanhempien välille lapsen edun mukainen, kestävä sovinto. Sovittelijana toimii tuomari ja häntä avustaa psykologi tai sosiaalityöntekijä. Sovittelu on ollut huomattavasti oikeudenkäyntiä nopeampaa. Lisääntyneet sovinnot ovat vähentäneet selvityspyyntöjä sosiaalitoimelle. Sovittelulla saadaan säästöjä sekä oikeuslaitoksessa että sosiaalitoimessa. sosiaalitieto 3 I12 7

8 ajankohtaista edelleen Sosiaalitieto täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Lehti ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1912 nimellä Köyhäinhoitolehti. Nimi muutettiin Huoltajaksi 1919, Sosiaaliturvaksi 1976 ja Sosiaalitiedoksi Juhlavuonna ajankohtaissivuilla arvioidaan lehden arkiston vanhoja kuvia ja kirjoituksia nykyisyyden näkökulmasta. LAINA I Huoltaja 1939 ajankohtaista edelleen? Tästä puhutaan Kotkan huoltojohtaja A.V. Haapanen kertoo Kotkan huoltotyöstä vuonna Lehden teemana oli Kotkan kaupunki, sen kehityksestä ja huoltooloista. Kotkassa järjestettiin tuolloin Huoltokokous, jonne tuli osanottajia kaikkialta Suomesta. kuva: T:MI Eero A. Tolvanen / Huoltaja-säätiön arkisto PUHEENJOHTAJIEN PARLAMENTTI Huoltajan 6/1963 uutisen otsikko nimesi sosiaalilautakuntien ja niiden osastojen puheenjohtajien neuvottelupäivät puheenjohtajien parlamentiksi. Päiville osallistui lähes 300 sosiaalihuollon johtavaa luottamushenkilöä maan eri puolilta. Päivät järjesti Sosiaalihuollon keskusliitto Helsingissä Ruotsalaisen kauppakorkeakoulun juhlasalissa. Esitelmien aiheina olivat muun muassa sosiaalipolitiikan kokonaisuus ja sosiaalihuolto sekä sosiaalihuolto kunnallishallinnossa. Päiviin sisältyi tutustumiskäynti eduskuntaan. Teuvo Pikkuaho on Muhoksen kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja ja kunnanvaltuutettu vuoden 2005 alusta. Hän osallistuu aktiivisesti luottamushenkilökoulutuksiin. Joka vuosi hän muun muassa matkaa Helsinkiin Valtakunnallisille sosiaalija terveyspolitiikan kehittämispäiville. Hän pitää koulutustilaisuuksia hyvin tärkeinä: niissä kuulee parhaiden asiantuntijoiden alustuksia alan tilanteesta ja tulevaisuudesta, voi esittää kysymyksiä ja omia ajatuksiaan sekä kuulee eri puolilta Suomea tulevien, samaa luottamustehtävää hoitavien käsityksiä ja selvityksiä siitä, miten muualla asiat hoidetaan. Tilaisuuden osanottajien arvokkaista olemuksista ja pukeutumisesta henkii se, että tällainen kokoontuminen on koettu hyvin tärkeäksi ja esiintyminen on ollut sen mukaista luvulla tämäntapaiset tilaisuudet ovat olleet kaikkinaisen tiedonvälityksenkin kannalta hyvin tärkeitä, sillä tuolloin ei ole ollut helppoa ja moninaista tapaa pitää yhteyksiä, kuten on nykyisin kännyköineen ja netteineen. Kokoontumisessa on varmasti ollut hyvin avartavaa kuulla uusinta sosiaalialan tietoa ja muiden mielipiteitä. Näemme kuinka siellä on parhaillaankin meneillään monia keskusteluja, papereita tutkitaan ja mukanaolo on hyvin aktiivista ei vain istuta kuuntelemassa. Osallistujien miesvaltaisuus pistää silmään naisia on hyvin vähän ja heitä on ihan kuvasta etsittävä. Tässäkin suhteessa ajat ovat muuttuneet, ja tasa-arvon periaatteiden mukaisesti myös naisia on runsaasti mukana vastaavissa tilaisuuksissa, jopa enemmän kuin miehiä, päättämässä tulevista sosiaali- ja terveyspuolen asioista. Pienistä, aikaan liittyvistä eroista huolimatta kokoukset ovat nykyisin varmaankin sisällöltään ja hengeltään samanlaisia, vaikka nykyaika on tuonut mukanaan paljon uusia haasteita ja koko sosiaaliturvan kenttä on huomattavasti laajentunut. LAINA Huoltaja 15/1939 Ei ole aikaa uusien muotojen keksimiseen meillä enempää kuin muuallakaan, sillä valtiovalta on viimevuosina pitänyt enemmän kuin tarpeeksi huolta siitä, etteivät huoltolautakunnat ja niiden toimitsijat pääse rämettymään. Lakeja ja asetuksia tulee niin nopeassa tahdissa, että lopuksi ei huoltolautakunta tahdo itsekkään tietää, mikä sen pohjimmainen tehtävä oikeastaan on. Asiakkaita käy nykyään niin paljon meidänkin toimistossamme, että väliin tuntuu siltä kuin kaikki kuntalaiset olisivat ainakin jossain määrin huollon varassa eläviä. 8 sosiaalitieto 3 I12

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin?

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 10 2011 irtonumero 7,50 e Yrittäjä ja toimeentulotuki Luottamushenkilö Marianna Rautiainen Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? Aikuissosiaalityöstä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Birgitta Kaipio, Pedersöre Kaikkia lastensuojelupalveluja ei voi voi ostaa yritykseltä Tietosuoja hankaloittaa

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2008 Mitä osaamiskeskuksille tapahtuu? Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta Köyhyyspolitiikka varkain vieraalla maalla? Julkisuuskuva paremmaksi markkinointiviestinnällä

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

Sata vuotta. sosiaalitietoa. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. www.sosiaalitieto.fi. VERKossa. Kerro mielipiteesi!

Sata vuotta. sosiaalitietoa. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. www.sosiaalitieto.fi. VERKossa. Kerro mielipiteesi! sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 6 2012 Sata vuotta www.sosiaalitieto.fi VERKossa Sosiaalitieto Äänestä muuttuu vuoden - valopilkkua! mitä toivot uudelta lehdeltä? www.sosiaalitieto.fi

Lisätiedot

voimavara Moniammatillisuudesta sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Päivähoitoa yöllä?

voimavara Moniammatillisuudesta sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Päivähoitoa yöllä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 1 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Tiina Elovaara, Tampere Kirsi Laitinen: Vanhuksille apua yli sektorirajojen Päivähoitoa yöllä? Miksi

Lisätiedot

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti?

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2007 Koulutuksen uusi suunta Valvooko valtio viisaasti? Kokkolassa lastensuojelun kriisiryhmä poliisilaitoksella Sosialismin perintö Venäjän lastensuojelun taakkana

Lisätiedot

Köyhyys. sosiaalialan ammattilaisten silmin. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Köyhyys. sosiaalialan ammattilaisten silmin. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 6 7 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Elina Junnila, Rauma Jouko Kajanoja Taistelu hyvinvointivaltiosta Vihreä hoiva valtaa alaa Toimeentulotuki

Lisätiedot

sosiaalialan riippumaton ammattilehti

sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 11 2007 Löytyykö Paras? Salon seudulla yhdistyy kymmenen kuntaa Espoossa havahduttiin leipäjonoihin Psykopaatit huijaavat myös asiantuntijoita Pulinapajat tukevat

Lisätiedot

Kotona. mahdollisimman pitkään? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. 9 2010 irtonumero 7,50 e

Kotona. mahdollisimman pitkään? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. 9 2010 irtonumero 7,50 e sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 9 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Ulf Lindström, Hanko Marketta Rajavaara: Mikä hyvinvointivaltio, oudoksuvat nuoret sukupolvet Yhdyskuntatyön

Lisätiedot

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 8 2007 Vaasa havittelee Parasta pohjoismaiseen malliin Etsivää huumetyötä New Yorkissa Koulutusta ja vetovoimaa sosiaalialalle Milloin pankilta voi pyytää asiakkaan

Lisätiedot

apua ajoissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille

apua ajoissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 18 2006 Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille Lappeenrannassa hoitoketju on kunnossa sakkopäiviä nolla Eroperheille

Lisätiedot

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2006 Lastensuojelun sosiaalityöntekijän on arvioitava, toteutuuko lapsen etu vankilassa Pelko ei kuulu toimenkuvaan Pitääkö kuljetuspalveluita järjestää, vaikka

Lisätiedot

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 9 2011 irtonumero 7,50 e Toimintaterapia lastensuojelussa Tiina Soininen: Turvaa byrokratiasta Pia Romo: Suvaitsevaisuutta Saksasta Petri Uusikylä:

Lisätiedot

paluu? Luokkayhteiskunnan sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Soveltamisohjeita ei saa pimittää

paluu? Luokkayhteiskunnan sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Soveltamisohjeita ei saa pimittää sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 11 2011 irtonumero 7,50 e Soveltamisohjeita ei saa pimittää Luottamushenkilö Matti Pääkkönen, Kuhmo Diakoniatyö viimeisenä auttajana Uhkaavan

Lisätiedot

Tunteet. sosiaalityössä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalialalla kirjoitetaan vaatimusten ristipaineissa

Tunteet. sosiaalityössä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalialalla kirjoitetaan vaatimusten ristipaineissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti 12 2007 Sosiaalialalla kirjoitetaan vaatimusten ristipaineissa Kirkkonummella ikäihmiset pääsevät vaikuttamaan Päihdetyötä brändätään Eläytymisen vaikea taito Tunteet

Lisätiedot

Ikääntyneiden masennusta

Ikääntyneiden masennusta 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 11 2006 Vanhus ei halua apua, vaikka sitä tarvitsee. Mitä pitäisi tehdä? Asiantuntijat vastaavat. Joskus myös ihmisarvosta on maksettava Uusi malleja päihteidenkäyttäjien

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

Onnistuiko. työmarkkinatukiuudistus sittenkin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja

Onnistuiko. työmarkkinatukiuudistus sittenkin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 6 2007 Hankkeiden verkoistoituminen tuo haasteita, mutta myös hyötyjä Mitä sosiaalipalveluissa pitäisi tietää romanikulttuurista? Asiakkaan sairastuminen syöpään pysähdyttää

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti SOSIAALITURVA 5/06 Tietojärjestelmän käyttöönotto on vaativa kehittämisprojekti Itä-Lapissa kuntalaiset saavat sosiaalineuvontaa verkosta Tilaaja-tuottajamalli Tukholmassa Sosiaalityöntekijät käyttävät

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan SOSIAALITURVA 8/04 Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan Pääkirjoitus 10. toukokuuta 2004 Lasten psykososiaalinen tuki on kuntien vastuulla Asiantuntijat varoittivat

Lisätiedot

13/04 Lohjalla perustettiin ukkokoti avuksi ikääntyvien päihdeongelmaisten asumispulmiin

13/04 Lohjalla perustettiin ukkokoti avuksi ikääntyvien päihdeongelmaisten asumispulmiin SOSIAALITURVA 13/04 Lohjalla perustettiin ukkokoti avuksi ikääntyvien päihdeongelmaisten asumispulmiin Pääkirjoitus 2. syyskuuta 2004 Talousarvioiden puristuksessa Lämmin loppukesä on kääntynyt hikiseksi

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun

SOSIAALITURVA. Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun Maaliskuu 5/2001 SOSIAALITURVA Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun Hämeenlinna antaa vanhustenhuollosta palvelusitoumuksen Helsingin vanhuspalveluissa rakenne muutettu, haasteena laatu

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 7/05. Ovatko lapsetkin markkinatavaraa?

SOSIAALITURVA 7/05. Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? SOSIAALITURVA 7/05 Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? Pääkirjoitus 27. huhtikuuta 2005 Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? Hankintalaki on ollut voimassa yli kymmenen vuotta. Lain säätämisen aikaan ei ollut

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 10/02. vuotta

SOSIAALITURVA 10/02. vuotta SOSIAALITURVA 90 vuotta 10/02 Hoivayrittäjät verkostoituvat Ruotsissa kuntalainen voi valita palvelunsa Kotkassa kilpailutettiin kotihoito ylikansallinen yritys voitti Pääkirjoitus 14. kesäkuuta 2002 Suomessa

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot