TITAN. Yleistä. Digitaalinen säätölaitteisto huonelämpötilan ja ilmanlaadun ohjaukseen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TITAN. Yleistä. Digitaalinen säätölaitteisto huonelämpötilan ja ilmanlaadun ohjaukseen."

Transkriptio

1 AUTO Digitaalinen säätölaitteisto huonelämpötilan ja ilmanlaadun ohjaukseen. Yleistä Huonesäätölaitteisto Huonelämpötilan ja ilmamäärän yksilölliseen säätöön. Sovitettu erityisesti hotellihuoneiden tarpeisiin Mukautettavat energiansäätötoiminnot Jopa kuusi toimilaiteparia (kuusi jäähdytykselle + kuusi lämmitykselle) säädintä kohti Toiminnot Automaattinen ilmamäärän, jäähdytyksen ja lämmityksen säätö Myös manuaalinen säätö toimintopainikkeen ja valitsimen avulla. Läsnäolo-ohjaus avainkortin kautta Asetukset helppo ohjelmoida operointipaneelin avulla Tulot kondenssianturille, ikkunakoskettimille ja muille katkaiseville koskettimille Voidaan liittää kiinteistöautomaatiojärjestelmään MODBUS-väylän kautta Käyttö Kehitetty erityisesti hotellihuoneiden ilmaston ohjaukseen. lyhyesti MODBUS koostuu seuraavista: digitaalinen säädin, huone termostaatti, operointipaneeli, termosähköiset säätölaitteet, venttiilit, kaapelit ja tarvikkeet Säätötoiminto: PI Syöttöjännite: 24 V AC 1

2 Tekniset ominaisuudet in ominaisuuksia Huonesäätölaitteisto on kehitetty erityisesti hotellihuoneiden ilmaston ohjaukseen. Koska ympäristön pitää olla rauhallinen, rento ja mahdollisimman mukava, lämpötilan pitää pysyä tasaisena ja sisäilman pitää olla hyvä ulkolämpötilasta ja vuodenajasta riippumatta. Lisäksi vaaditaan mahdollisuus yksilöllisiin vaihteluihin huonetasolla. Tiettyinä vuodenaikoina suuri ilmakosteus voi aiheuttaa kondenssiriskin. -huoneohjausjärjestelmä, joka voi ohjata sekä tuloilmavirtaa että lämpötilaa on yhdessä Primo Hotel ilmastointilaitteen kanssa optimaalinen ratkaisu hotellihuoneen hyvän sisäilmaston toteuttamiseen. Ottaa huomioon olosuhteet Säädintulo avainkortille mahdollista ilmavirran ja lämpötilan säädön läsnäolon perusteella Ikkunakoskettimen signaali avoimesta ikkunasta aiheuttaa sen, että säädin kuristaa lämmitysvesivirran ja ilmavirran minimiin Monipuolisuus Säätimen toiminnot ja parametrit on helppo ohjelmoida operointipaneelin avulla Jopa kuusi toimilaiteparia (kuusi jäähdytykselle + kuusi lämmitykselle) voidaan kytkeä kuhunkin säätimeen Käyttäjäystävällinen Huonetermostaatin helppotajuinen ja selkeä muotoilu ja ilmavirran ja jäähdytys- tai lämmitystarpeen optinen ilmaisu Toimilaitteen "first open"-toiminto helpottaa järjestelmän koeponnistusta ja ilmausta. Venttiilin asento näkyy toimilaitteen läpinäkyvän rungon läpi Turvallinen ja pieni huoltotarve Tulo kondenssianturille, joka kuristaa jäähdytysvesivirtaa kondenssiveden kertyessä Venttiilien säännöllinen aktivointi ehkäisee venttiilikarojen juuttumisen Pienitehoiset komponentit minimoivat säätimen lämmönkehityksen, mikä takaa tarkemman säätelyn ja pidemmän eliniän Energiansäästötoiminto Kun tilassa ei ole ketään, järjestelmä siirtyy automaattisesti energiansäästötilaan. Tämä koskee sekä ilmavirtoja että lämpötilaa. Toiminta Säätö Säädin säätää PI-toiminnon mukaan. I-osa tunnistaa säätöpoikkeaman suuruuden ja keston ja sovittaa toimilaitteen avautumisajan sen mukaan. Tämän tyyppistä säätöä kutsutaan pulssileveysmoduloinniksi (PWM). Esimerkiksi on/off-säätöön verrattuna PWM-säätö antaa tasaisemman huonelämpötilan ja siten paremman mukavuuden. Ajastettu ilmanvaihto Kun avainkortti työnnetään kortinlukijaan, säädin ohjaa ilmapellit suurelle ilmavirralle huoneen tuuletusta varten. Noin 5 minuutin kuluttua säädin palaa auto-tilaan (huonetermostaatissa syttyy erillinen ilmaisin) ja käyntitila valitaan anturien tilan perusteella, katso taulukko 1. Tuuletustoiminto on helppo muuttaa tai deaktivoida käsipäätteellä tai kiinteistöautomaatiojärjestelmästä. Manuaalinen säätö Kun havaitsee läsnäolon huoneessa (avainkortti asetetaan lukijaan), käyttäjä voi itse säätää ilmavirtaa ja lämpötilaa huonetermostaatin säätimillä. Lämpötilan vakiosäätöalue on C, mutta se voidaan operointipaneelin avulla säätää välillä 0 31,9 C. Kun säädin on auto-tilassa, ilmavirta riippuu anturien tilasta, katso taulukko 1. Ilmavirtaa voidaan myös säätää manuaalisesti kolmeen eri arvoon. Säädin ohjaa tulo- ja poistoilmapeltien moottoreita kolmella erilaisella jännitetasolla, jotka avaavat kiertyvät pellit eri asentoihin. Kun ilmavirta säädetään suurelle suurennetaan toisin sanoen raikkaan tuloilman virtausta, eikä pelkästään kiertävän ilman virtausta niin kuin monissa muissa huoneilmastointijärjestelmissä. Säätimen tulosignaaleja tulo- ja poistoilmapelleille voidaan säätää yksilöllisesti. Jos tulo- ja poistoilmakanavien paineet ovat erisuuret, huone voidaan tasapainottaa säätämällä ilmavirtoja operointipaneelin avulla. Automaattinen säätö Kun käyttäjä poistuu huoneesta ja ottaa avainkortin lukijasta, säädin laskee automaattisesti tuloilmavirran pieneksi ja järjestelmä siirtyy auto-tilaan. Kylmä- ja lämmitysveden venttiilitoimilaitteita ohjataan tässä tilassa huoneen muiden anturien tilojen perusteella, mutta suuremmalla sallitulla erolla, nk. energiansäästötilassa. Katso mahdolliset käyttötilat taulukosta 1. Käyntitila Taulukossa 1 näkyvät säätimen eri käyntitilat. Käyntitila perustuu läsnäoloon huoneessa ja ikkunakoskettimien ja kondenssianturin tiloihin. Käyntitila ohjaa ilmavirtaa, jäähdytystä ja lämmitystä, kunnes käyttäjä säätää manuaalisesti ilmavirtaa tai lämpötilaa. Tuuletustoiminto ja pakotustoiminto (katso alla) ovat poikkeuksia taulukon 1 käyntitiloista. 2 Tiedonsiirto Ohjausyksikössä on sisäänrakennettu tiedonsiirtoportti, joka mahdollistaa kytkennän RS485-verkkoon modbusväylällä kiinteistöautomaatiojärjestelmällä suoritettavaan valvontaan ja ohjaukseen.

3 Taulukko 1. Säätimen käyntitilat Ikkuna Läsnäolo Kondenssi Ilmavirta Jäähdytys Lämmitys Kyllä Kiinni Ei Normaali Normaali Normaali Kyllä Kiinni Kyllä Suuri Pois Normaali Kyllä Auki Ei Pieni Pois Jäätymissuoja Kyllä Auki Kyllä Pieni Pois Jäätymissuoja Ei Kiinni Ei Pieni Energiansäästö Energiansäästö Ei Kiinni Kyllä Pieni Pois Normaali Ei Auki Ei Pieni Pois Jäätymissuoja Ei Auki Kyllä Pieni Pois Jäätymissuoja Käyntitilassa kuollut alue voidaan ohjelmoida uudelleen. Pakotus nopeiden lämpötilamuutosten yhteydessä Jos lämpötilan asetusarvon ja oloarvon välinen ero on yli 2,5 ºC, säädin ohjaa ilmapellit suurelle ilmavirralle jäähdytys- tai lämmitystehon lisäämiseksi. Kun ero on laskenut asetetun arvon alle, ilmapellit palautetaan normaaliasentoon. Lämpötilaero voidaan muuttaa operointipaneelilla. Pakotustoiminto voidaan myös deaktivoida täysin. Toimilaitteet ja venttiilit Kun todellinen huonelämpötila on 0,5 C yli tai alle asetusarvon, toimilaite avaa joko jäähdytysveden tai lämmitysveden venttiiliä. Toimilaitteet ovat NC-tyyppisiä (Normally Closed), mutta ne on varustettu nk. "first open"-toiminnolla, joka on kuvattu osassa Lisätarvikkeet. Venttiilit aktivoidaan kerran vuorokaudessa. Tällöin kaikki säätimeen kytketyt toimilaitteet avataan täysin 3 minuutiksi, jolla ehkäistään venttiilikarojen juuttuminen. Tekniset tiedot Säädin RE RE Varastointilämpötila: 0 70 ºC Käyttölämpötila: ºC Kotelointiluokka: IP 44 Mitat: mm Syöttöjännite: 24 V AC ±10 % Tehonkulutus: 2 VA Säätötoiminto: PI P-alue, lämmitysporras: 1,5 K P-alue, jäähdytysporras: 1 K Kuollut alue, läsnäolo: 1 K Kuollut alue, ei läsnäoloa: 8 K Kuollut alue, jäätymissuojaus: 24 K Summausaika: 20 min. Venttiilien käyttö: 1 kerta/24 h (3 min täysin auki) Kiinnitysreiät kotelossa Liitännät: Liitin: 0,75 mm 2 monisäikeinen kaapeli Tiedonsiirto: Modbus Tulot: Huonetermostaatti: Liitin: 0,75 mm 2 monisäikeinen kaapeli Kondenssianturi: Resistanssi Avainkortti (läsnäolo): NO/NC (valittavissa), oletus = closed läsnäo lessa (sillattu toimitetta essa) Ikkunakosketin: NO, oletus = closed ikkuna kiinni (sillattu toimitettaessa) Lähdöt: Toimilaite, lämmitys: 24 V DC, PWM (on/off) Toimilaite, jäähdytys: 24 V DC, PWM (on/off) Tuloilmapelti: 0 10 V DC (pieni/normaali/suuri) Poistoilmapelti: 0 10 V DC (pieni/normaali/suuri) Ohjaussignaalin kolmen DC-tason oletusarvot on sovitettu 200 Pa:n kanavapaineelle sekä tulo- ja poistoilmavirroille, jotka on kuristettu Primo Hotelin tuote-esitteessä mainituille tasoille. 3

4 Huonetermostaatti RT RT Varastointilämpötila: 0 70 ºC Käyttölämpötila: ºC Kotelointiluokka: IP 44 Mitat: mm Syöttöjännite: 12 V DC Oloarvoalue: 0 31,9 ºC Asetusarvoalue: ºC (22 ºC valitsin keskiasennossa) Seinälle tai tavalliseen 70 mm kojerasiaan, ei alttiina suoralle auringonvalolle Kaapeliläpivienti: Pienin reiän halkaisija: 12 mm Käynti-ilmaisu, lämpötila: Jäähdytystarve: Sininen (monivärinen diodi): Lämmitystarve: Punainen Kuollut alue: Sammuneena Käynti-ilmaisu, ilma: Pieni ilmavirta: 1 palaa (kolme vihreää diodia) Normaalivirta: 2 palaa Suuri virta: 3 palaa Käynti-ilmaisu, Aktiivinen: Palaa Auto-tila: Ei aktiivinen: Sammuneena (vihreä diodi, jossa merkintä AUTO) Tulot: Käsipääte: K4-modulaaripistoke käsipäätteelle Lähdöt: Huonesäädin: Liitin: 0,75 mm 2 monisäiekaapeli Kuva 1. Säädin RE Kuva 2. Huonetermostaatti RT 4

5 Lisätarvikkeet Operointipaneeli CU Säätimen asetuksia on helppo muuttaa kytkemällä operointipaneeli huonesäätimeen. Muutettavia parametreja ovat mm.: Ohjaussignaalitaso (0 10 V) tulo- ja poistoilmapelleille Ohjaussignaali toimilaitteille (on/off, PWM, 0 10 V) Tuloilman suuren ilmavirran aika huoneeseen tultaessa Kuolleen alueen asetus tietyissä käyntitiloissa Katkaiseva tai sulkeva kosketin avainkorttitulolle Lämpötilan vakioasetusarvo P-alue (jäähdytys ja lämmitys) Säätötoiminto Venttiilien aktivointi päällä/pois Operointipaneelin toiminnot ja konfiguroitavat parametrit on kuvattu yksityiskohtaisesti erillisessä käsikirjassa. Muuntaja LUNA TS LUNA TS Kotelointi: Täysin valettu, muovikotelo Eristys: kaksoiseristetty Kotelointiluokka: IP 54 Ensiöpuoli: 230 V AC, Hz, liitäntä pistokkeella SE Toisiopuoli: 24 V AC, 2,5 A varoke, tehdasasennetut pistokkeet 2 kytkentäkaapelissa (1 m) katkaistaan, kaapelit kuoritaan ja kytketään säätimen ruuviliittimiin Kiinnitysreiät kotelossa Tuote on CE-merkitty ja se täyttää EU:n EMC- ja LVD-vaatimukset. Kuva 3. Operointipaneeli CU Kuva 4. Muuntaja LUNA TS Kondenssianturi LUNA T-CG LUNA T-CG-2 Anturielementti: kuparielementti Mitat: ,4 mm (anturi) Kiinnitys: Itseliimautuva teippi + nippuside Suositeltu sijainti: Jäähdytysveden menoputkeen mahdollisimman lähelle tuotteen patteria. Huom: Anturia ei saa peittää mahdollisella kondenssieristeellä. Kaapeli: 2 0,25 mm 2, pituus 1,5 m Kuva 5. Kondenssianturi LUNA T-CG 5

6 Venttiilitoimilaite LUNA AT LUNA AT-2 Merkintä: Swegon-logo suojuksessa Kotelointi: Polyamidi, harmaa muovi Varastointilämpötila: ºC Käyttölämpötila: 0 60 ºC (huoneilma) ºC (vesi) Kotelointiluokka: IP 54 Paino: 100 g Syöttöjännite: 24 V AC/DC ±10 %, 0 60 Hz Toiminta: NC, kaksipisteinen termosähköinen Kaapeli: 2-johtiminen 0,75 mm 2, L = 1,0 m Tehonkulutus, käynnistys: 6 VA maks. 2 min. ajan Tehonkulutus, käynti: 1,8 VA Avautumis-/ sulkeutumisaika: noin 3 min. Säätövoima: 100 N +5 % Iskunpituus: 4 mm Liitäntä: Vakiona mukana toimitetaan sovitin T-VA-80, joka sopii kierteelle M30 x 1,5 mm Pystyyn tai vaakaan Tuote on CE-merkitty ja se täyttää EU:n EMC-vaatimukset. "First open"-toiminto Toimitettaessa toimilaitteessa on aktivoitu "first open"- toiminto, joka helpottaa järjestelmän koeponnistusta ja ilmausta. Tämä tarkoittaa, että toimilaite on auki asennettaessa (ei kuitenkaan täysin auki, eli vesivirran säätö pitää tehdä toimilaite irrotettuna). Kun toimilaite on ollut jännitteellinen 6 min. ajan, toiminto deaktivoituu automaattisesti. Toimilaitteesta kuuluu naksahdus, minkä jälkeen toimilaite siirtyy NC-tilaan ja normaali säätelytoiminto on käytössä. Asennon ilmaisu Toimilaitteen asennon ilmaisu näyttää selkeästi missä asennossa venttiili on, katso kuva 6. Kun ilmaisin on alhaalla ja kotelon korkeudella, toimilaite on kiinni. Kun ilmaisin on ylhäällä kotelon yläpuolella, toimilaite on auki. Venttiili SYST VD Venttiili SYST VD on suora venttiili, joka sopii toimilaitteeseen LUNA AT sovittimella LUNA T-VA-80. Mitat: Katso kuva 7 ja taulukko 2 k v -arvo: Oletus 1,90, katso taulukko 3 Maks. työpaine: 1000 kpa Maks. painehäviö: Avoimen venttiilin yli: 20 kpa Suljetun venttiilin yli: 150 kpa Maks. menolämpötila: 110 C Suurin glykolin pitoisuus vedessä: 40 % Sovittimet muille venttiilimerkeille Sovitin LUNA T-VA-80 toimitetaan jokaisen LUNA AT -toimilaitteen kanssa. Sovitin sopii venttiileihin tyyppiä SYST VD CLC mutta myös muiden valmistajien venttiileihin. Katso myös Erittelyt-osa Kuva 7. Venttiili SYST VD mittoineen Taulukko 2. Mitat, venttiili SYST VD Tyyppi DN Mitat (mm): A B C D E F VD115 1/2" ,5 24,5 35 M30 1,5 Kuva 8. K v -arvon säätö Taulukko 3. K v -arvot venttiilille SYST VD Tyyppi Säätöasento (oletus 0) Kuva 6. Venttiilitoimilaite LUNA AT asennon ilmaisulla VD115 0,25 0,65 0,88 1,12 1,30 1,46 1,57 1,90 6

7 AUTO Kuva 9. Yleiskuva, asennus Säätimen sijainti Säädin asennetaan alakaton päälle enintään 1,0 m päähän venttiilitoimilaitteista ja enintään 1,2 m päähän tulo- ja poistoilmapelleistä. Ellei tämä sijoitus ole mahdollinen, joku peltimoottoreiden (ja mahdollisesti toimilaitteiden) kaapeleista pitää jatkaa tarvittavalla eristyksellä. Taulukossa 4 ja kuvassa 10 näkyy miten in eri tarvikkeet ja ulkoiset koskettimet kytketään säätimeen. Huonetermostaatin kytkeminen RT huonetermostaatti kytketään säätimestä tulevalla kaapelilla. Huonetermostaatin kytkeminen on esitetty kuvassa 10 ja taulukossa 5. Venttiilitoimilaitteen liittäminen Jäähdytys- ja lämmitysveden toimilaitteet kytketään toimilaitteen 2-napaisella kaapelilla (L=1,0 m) säätimen ruuviliittimiin 1 ja 2 (jäähdytys) tai 3 ja 4 (lämmitys). Peltimoottorien liittäminen Tulo- ja poistoilmapeltien moottorit kytketään moottorien 5-napaisilla kaapeleilla (L=1,2 m) säätimen ruuviliittimiin 5, 6 ja 9 (tuloilma) tai 5, 6 ja 10 (poistoilma). Vain moottorikaapeleiden punaiset, ruskeat ja siniset johtimet käytetään, muut katkaistaan ja eristetään. Kondenssianturin liittäminen Kondenssianturi LUNA T-CG kytketään valmiiksi asennetulla 2-napaisella kaapelilla (L=1,5 m) säätimen ruuviliittimiin 8 ja 12. Taulukko 4. Kytkennät säätimen ruuviliittimiin Liitin Tunnus Toiminta Kaapelin väri 1 Y1 Toimintosignaali, jäähdytyksen Sininen toimilaite 2 G Järjestelmävaihe (jäähdytyksen Ruskea toimilaite) 3 G Järjestelmävaihe (lämmityksen Ruskea toimilaite) 4 Y2 Toimintosignaali, lämmityksen Sininen toimilaite 5 G Järjestelmävaihe, muuntaja Musta/ valkoinen Järjestelmävaihe (tuloilmapelti) Ruskea Järjestelmävaihe (poistoilmapelti) Ruskea Järjestelmävaihe (ikkunakosketin) 6 G0 Järjestelmänolla, muuntaja Musta Järjestelmänolla (tuloilmapelti) Sininen Järjestelmänolla (poistoilmapelti) Sininen 7 I1 Toimintosignaali avain 8 G0 Järjestelmänolla ikkuna Järjestelmänolla (kondenssianturi) Valkoinen 9 Y3 Toimintosignaali, tuloilmapelti Punainen 10 Y4 Toimintosignaali, poistoilmapelti Punainen 11 I2 Toimintosignaali ikkuna 12 I3 Toimintosignaali, kondenssianturi Ruskea Kaapelit avainkortinlukijalta ja ikkunakoskettimelta voidaan kytkeä kyseisen liitinparin haluttuun liittimeen. Taulukko 5. RT:n ja RE:n väliset liitännät RT:n liitin RE:n liitin Kaapeliväri A A Sini/valkoinen B B Sininen C C Oranssi/valkoinen 12V 2V Sini/valkoinen Ulkoisen ikkunakoskettimen ja avainkorttikoskettimen kytkeminen. Katkaiseva (tai sulkeva) ikkunakosketin kytketään kaapelilla säätimen ruuviliittimiin 8 ja 11. Katkaiseva avainkorttikosketin kytketään kaapelilla säätimen ruuviliittimiin 6 ja 7 (sillattu toimitettaessa). Muuntajan liittäminen Muuntaja LUNA TS kytketään toisiopuolen kaapelilla (L=1 m) säätimen ruuviliittimiin 5 ja 6. 7

8 A B C 12 V MODBUS A B C 12 V Y1 G G Y2 G I1 Y3 Y4 I2 I I3 Y1 G I2 G Y2 Y4 G G G0 I1 GY3 Kuva 10. Liitännät säätimeen RE 8

9 Erittely Tilauserittely, säätölaitteisto Säädin (5 m liitäntäkaapelilla) Huonetermostaatti Tilauserittely, lisävarusteet Operointipaneeli Venttiilitoimilaite Venttiili Kondenssianturi Muuntaja CU LUNA a AT-2 RE RT SYST VD 115-CLC LUNA a T-CG-2 LUNA a TS-1 Sovitin, toimilaite/venttiili LUNA a T-VA- aa Venttiilityyppiin: 32 = Tour & Andersson 39 = Oventrop 50 = Honeywell, Reich, MNG, Böhnisch (H), Cazzaniga 54 = Tietyt MMA-venttiilit 59 = Danfoss RAV/L 72 = Danfoss RAV 78 = Danfoss RA 80 = Siemens ym. Kuvausteksti Swegonin digitaalinen säätölaitteisto, tyyppi, vesikiertoiselle ilmastointilaitteelle Primo Hotel seuraavin toiminnoin: Sovitettu huoneohjaukselle Ohjelmoitava digitaalinen säädin Yksilöllinen lämpötilan säätö Ilmavirran ja lämmitys/jäähdytystarpeen ilmaisu Säätötoiminto PWM (24 V AC) ja 0 10 V DC Ohjaa lämmitystä ja jäähdytystä vuorotellen Ohjaa tulo- ja poistoilmavirtaa Automaattinen venttiilien aktivointi Termosähköinen toimilaite, kaksi tilaa (on/off), selkeä asennon ilmaisin "First open"-toiminto helpottaa järjestelmän täyttöä, koeponnistusta ja ilmausta. Tulot kondenssianturille, ulkoisille ikkunakoskettimille ja ulkoiselle avainkorttilukijalle Toimitus Venttiilit toimitetaan putkiurakoitsijalle järjestelmään asennusta varten Huonesäädin toimitetaan sähköurakoitsijalle tai muulle urakoitsijalle kojerasiaan asennettavaksi Sähköurakoitsija suorittaa kaikki sähköasennukset mukaan lukien toimilaitteiden, moottoripeltien ja anturien kytkennät Sähköurakoitsija asentaa maadoitetun pistorasian muuntajalle, seinäkojerasian huonetermostaatille sekä mahdolliset ulkoiset kaapelit Lisätarvikkeet Operointipaneeli CU, xx kpl Venttiilitoimilaite LUNA a AT-2, xx kpl Venttiili SYST VD 115-CLC, xx kpl Kondenssianturi LUNA a T-CG-2, xx kpl Muuntaja LUNA a TS-1, xx kpl sovitin, toimilaite/venttiili LUNA a T-VA-aa, xx kpl Määrät eritellään erikseen tai viittauksilla piirustuksiin. 9

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

LUNA. HUONETILOJEN ILMASTOINNIN SÄÄTÖVARUSTUS Digitaalinen säätöjärjestelmä vesikiertoisille järjestelmille LUNA-SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖ

LUNA. HUONETILOJEN ILMASTOINNIN SÄÄTÖVARUSTUS Digitaalinen säätöjärjestelmä vesikiertoisille järjestelmille LUNA-SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖ HUONETILOJEN ILMASTOINNIN SÄÄTÖVARUSTUS Digitaalinen säätöjärjestelmä vesikiertoisille järjestelmille -SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ Jäähdytyksen ja/tai lämmityksen sarjasäätöön. Täydellinen järjestelmä, joka on helppo

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-24. Lämpötilan säästö CO2-tason säätö

Huonesäädin STRA-24. Lämpötilan säästö CO2-tason säätö Huonesäädin STRA-24 Tärkeimmät ominaisuudet Lämpötilan säästö CO2-tason säätö Tekniset tiedot Näyttö Sisäinen lämpötila-anturi Tulot: ulkoinen huoneanturi, CO2-anturi, läsnäolotunnistin, kondenssianturi

Lisätiedot

CONDUCTOR HUONESÄÄTÖ. Säätöjärjestelmä huonelämpötilan ja ilmanlaadun ohjaukseen, joka voidaan liittää rakennusautomaatiojärjestelmään

CONDUCTOR HUONESÄÄTÖ. Säätöjärjestelmä huonelämpötilan ja ilmanlaadun ohjaukseen, joka voidaan liittää rakennusautomaatiojärjestelmään Säätöjärjestelmä huonelämpötilan ja ilmanlaadun ohjaukseen, joka voidaan liittää rakennusautomaatiojärjestelmään Lyhyesti Ilmavirran, jäähdytyksen ja lämmityksen automaattinen säätö. Lämpötilan ja ilmavirran

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa Ohjausjärjestelmät jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa 46 JÄRJESTELMÄESIMERKKEJÄ Järjestelmäesimerkki 1 (STR11) PI-säätö jäähdytyspalkkien, radiaattoreiden yms. ohjaukseen syöttörasian kanssa.

Lisätiedot

LUNA. HUONETILOJEN ILMASTOINNIN SÄÄTÖVARUSTUS Digitaalinen säätöjärjestelmä vesikiertoisille järjestelmille LUNA-SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖ

LUNA. HUONETILOJEN ILMASTOINNIN SÄÄTÖVARUSTUS Digitaalinen säätöjärjestelmä vesikiertoisille järjestelmille LUNA-SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖ HUONETILOJEN ILMASTOINNIN SÄÄTÖVARUSTUS Digitaalinen säätöjärjestelmä vesikiertoisille järjestelmille -SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ Jäähdytyksen ja/tai lämmityksen sarjasäätöön. Täydellinen järjestelmä, joka on helppo

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

RWBa. HUONELÄMPÖTILAN SÄÄTÖ Jäähdytys ja lämmitys sarjasäätönä.

RWBa. HUONELÄMPÖTILAN SÄÄTÖ Jäähdytys ja lämmitys sarjasäätönä. HUONELÄMPÖTILAN SÄÄTÖ Jäähdytys ja lämmitys sarjasäätönä. RWBa-SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ - Jäähdytyksen ja lämmityksen sarjasäätöön tai pelkästään jäähdytyksen/lämmityksen säätöön. - Sähkömekaaniset toimilaitteet

Lisätiedot

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Ulkoinen lämpötila-anturi STRZ-05 Huoneanturin tekniset tiedot: 0 50 C IP30 Ulkoisen anturin tekniset tiedot: Pinta-anturin tekniset tiedot: - Aikavakio - Johdon

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD säädin BVAVd-LD leistä Uusi ilmavirtasäädin perustuu hyväksi koettuun runkorakenteeseen, joka on varustettu uudella toimilaitteella. toimilaitteessa on säädin, paineanturi sekä ilmavirran jatkuva näyttö.

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

CONDUCTORTM. Tekninen käsikirja. Päivitetty: 2015-07-02 Ohjelmaversio <1.38

CONDUCTORTM. Tekninen käsikirja. Päivitetty: 2015-07-02 Ohjelmaversio <1.38 CONDUCTORTM W4 Tekninen käsikirja Päivitetty: 2015-07-02 Ohjelmaversio

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

Asennus, laiterasia alueohjaukselle (Xzone) TBLZ-3-50 GOLD

Asennus, laiterasia alueohjaukselle (Xzone) TBLZ-3-50 GOLD FI.TZ50.704 Asennus, laiterasia alueohjaukselle (Xzone) TZ50 GOLD. Yleistä Laiterasia alueohjaukseen koostuu kahdesta moduulista ja muuntajasta (0 VA/4 VA), jotka on asennettu metallikoteloon. Kotelossa

Lisätiedot

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 www.heating.danfoss.com Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 Käyttöesimerkkejä

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin Entistä suurempi jäähdytys- ja lämmitysteho www.swegon.com PARAGON Yksi PARAGON kaikkiin tarpeisiin Normaaliteho NC, jäähdytys lämmitys, terminen

Lisätiedot

MT4-024/MT4-230 MT8-024/MT8-230

MT4-024/MT4-230 MT8-024/MT8-230 Smart-T MT4-024/MT4-230 MT8-024/MT8-230 PIENET TERMOMOOTTORIT TUOTETIEDOT OMINISUUDET sennustyökaluja ei tarvita (helppo asentaa venttiiliadapteria käyttämällä) Kotelo on vesitiivis kaikissa asennusasennoissa

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet Sivu 1 / 6 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä käytettävien Frese OPTIMA Compact -venttiilien ohjaukseen joko suhteellisesti (0-10V), 3-pistemoduloinnilla tai On/Off-kytkimellä.

Lisätiedot

LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO)

LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO) LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO) Rakenne LK Huonesäätö Standard NO on LK Lattialämmitykseen tarkoitettu langallinen säätöjärjestelmä. Parhaan energiatehokkuuden saavuttamiseksi järjestelmän termostaatit

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

LUNA. Huonetilojen ilmastoinnin säätövarustus LYHYESTI

LUNA. Huonetilojen ilmastoinnin säätövarustus LYHYESTI Huonetilojen ilmastoinnin säätövarustus LYHYESTI Jäähdytyksen ja/tai lämmityksen sarjasäätöön. Täydellinen järjestelmä, joka on helppo sovittaa vallitsevien tarpeiden mukaan. Monipuolinen säädin, joka

Lisätiedot

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Käyttö Venttiili on suunniteltu erityisesti kiertoilmakoje-, jäähdytyspalkki- ja patteriverkostojen tasapainottamiseen. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä vesikiertoisissa

Lisätiedot

PRIMO. Ulkoseinälle asennettava suutinkonvektorijärjestelmä. LYHYESTI PÄÄTIEDOT

PRIMO. Ulkoseinälle asennettava suutinkonvektorijärjestelmä. LYHYESTI PÄÄTIEDOT Ulkoseinälle asennettava suutinkonvektorijärjestelmä. LYHYESTI Täydellinen ulkoseinän suuntaisesti asennettava suutinkonvektorijärjestelmä. Suuri teho ja pieni tilantarve. Valmiit, helposti asennettavat

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Tekninen esite ECC 24

Tekninen esite ECC 24 Käyttö ECC on elektroninen säädin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sarjasäätöön. Sitä käytetään konvektiojärjestelmissä, esim. jäähdytyspalkeissa, pattereissa ja konvektoreissa. ECC 24 voidaan käyttää

Lisätiedot

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT FI.TLZ242.140328 sennusohje Huonelämpötilaanturi TLZ1242, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötilaanturi TLZ1243, ulkoasennus IP54 GOLD/OMPT 1. Yleistä asennetaan seinälle. Se on varustettu ruuviliittimillä kaapelin

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

Termostaattiset toimilaitteet

Termostaattiset toimilaitteet 2 111 EN 215-1 RTN51 kaukoanturin kera RTN81 kaukoasetteluyksikön kera Termostaattiset toimilaitteet radiaattoriventtiileille VDN, VEN, VUN, VPD ja VPE RTN51 RTN81 Toimivat itsenäisesti, ilman apuenergiaa

Lisätiedot

TRIP tasosäädin. TRIP ilmavirtojen ohjausjärjestelmä. Tarpeenmukainen ilmanvaihto. Tuotemerkintä. pat.hak.

TRIP tasosäädin. TRIP ilmavirtojen ohjausjärjestelmä. Tarpeenmukainen ilmanvaihto. Tuotemerkintä. pat.hak. tasosäädin ilmavirtojen ohjausjärjestelmä pat.hak. -tasosäätimellä hallitaan ilmavirtoja (peltien säätöasentoja muuttamalla) ohjausjännitteen avulla niin, että ilmavirrat vastaavat kolmea ilmanvaihdon

Lisätiedot

BLB. Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI

BLB. Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI Pieni painehäviö riippumatta lämmitys/jäähdytyspellin asennosta Seitsemän kokoa Tarkastuslasi toiminnan tarkastusta varten Varustettu sähköisillä toimilaitteilla

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihto TRIP tasosäädin TRIP ilmavirtojen ohjausjärjestelmä TE LOI BRTA-3 BRTA-3 Tarpeenmukainen ilmanvaihto TRIP 3-portaisella tasosäätimellä voidaan ohjata kahta toimilaitetta (yleensä ilmavirtapeltejä), jotka

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

KSFa

KSFa ---------------------------------------------------------- Elektroninen ilmavirtamittari ---------------------------------------------------------------------- KUVAUS KSF on LONTALK -liitännällä varustettu

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa Ohjausjärjestelmät jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa SISÄLLYSLUETTELO SOFT ECCE Ohjausjärjestelmät jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa Järjestelmäkuvaus... 3 Ulkoinen liitäntäkaavio...

Lisätiedot

VARd. Sisällys. Asennus Säätö - Huolto 20111011

VARd. Sisällys. Asennus Säätö - Huolto 20111011 d Asennus Säätö - Huolto 20111011 Sisällys Asennus - Kytkentä Sivu 2-7 Säätö Ilmavirrat Sivu 7-8 Käyttö - 1 Sivu 9-10 Käyttö - 2 Sivu 10-11 Käyttö - 4 Sivu 12-13 Käyttö - T 5 Sivu 13 Mitat ja painot Sivu

Lisätiedot

PARASOLTM. HF Static. Kompakti ilmastointimoduuli suurille ilmavirroille. Suuri ilmavirta pienellä paineella. Kompakti ja helppo asentaa

PARASOLTM. HF Static. Kompakti ilmastointimoduuli suurille ilmavirroille. Suuri ilmavirta pienellä paineella. Kompakti ja helppo asentaa PARASOLTM HF Static Kompakti ilmastointimoduuli suurille ilmavirroille Suuri ilmavirta pienellä paineella Erinomainen viihtyvyys Kompakti ja helppo asentaa Ilmastointimoduuli jäähdytykseen, l ämmitykseen

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182 Tekninen esite Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus Ominaisuudet: Lisäkytkin Venttiilin asennon osoitin Kääntösuunnan merkkivalo Kiinteä käsiohjaus Ei vaurioidu venttiilin tukkeutuessa Hiljainen

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa Ohjausjärjestelmät jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa 36 OHJAUSJÄRJESTELMÄT JÄÄHDYTYSPALKEILLE LÄMMITYSPATTEREIDEN KANSSA KANSSA JÄRJESTELMÄKUVAUS Järjestelmäesimerkissä esitellään normaali

Lisätiedot

Toimittaja. Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270. www.oem.fi 6:2

Toimittaja. Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270. www.oem.fi 6:2 Toimittaja Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270 www.oem.fi 6:2 Sarja B Johdanto sivu 6:4 Tekniset tiedot sivu 6:5 Sarja B6, 6/24-napaiset sivu 6:6 Sarja B10, 10/42-napaiset sivu

Lisätiedot

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi PARASOL Tekninen opas TM Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin PARASOL VAV PARASOL www.swegon.fi ADAPT Parasol Ratkaisu kaikkiin tarpeisiin Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä,

Lisätiedot

ACLb ----------------------------------------------------------

ACLb ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- e.r.i.c.-järjestelmän tuloilmalaite, kattoon sijoitettava yksikartiohajotin

Lisätiedot

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti Käyttökohteet CC -keskusyksikköön, joka synkronoi kaikki samassa huoneessa olevat patteritermostaatit. living connect sisältää tuuletustoiminnon, joka sulkee venttiilin, jos huoneen lämpötila laskee merkittävästi.

Lisätiedot

Kiinteästi johdotetut lattialämmityksen säätimet

Kiinteästi johdotetut lattialämmityksen säätimet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen esite Kiinteästi johdotetut lattialämmityksen säätimet www.heating.danfoss.com Tekninen esite Kiinteästi johdotetut lattialämmityksen säätimet FH-WC-kytkentärasia

Lisätiedot

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD 1. Yleistä Lämmityspatteria TBLF/TCLF käytetään tuloilman jälkilämmitykseen käyttämällä lämmintä vettä väliaineena. TBLF asennetaan ulkoilmakanavaan.

Lisätiedot

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX Sertifioitu KNX, S-tilan laite Toiminta-alue.. Pa (mittausalue..5 Pa) Käyntiaika 5s Käyttöjännite AC 24V GDB8.E/KN: vääntömomentti 5 Nm -> pellin ala n..8 m2 GLB8.E/KN: vääntömomentti Nm -> pellin ala

Lisätiedot

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-11c Jakelu: Myyntipäällikkö Kirjanpito-osasto Huoltopäällikkö Teknikko Varaosapäällikkö ILMOITUS Tämä on Outboard ohjetiedotteen 2000-11 päivitetty versio. Hävitä alkuperäinen

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182 Tekninen esite Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus Tärkeimmät tiedot: Nimellisjännite: 2- tai 3-piste 230 V AC, 50/60 Hz V AC, 50/60 Hz suhteellinen: V AC/DC; Momentti: 5, 10 ja Nm Kääntökulma

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti Käyttökohteet Link TM CC -säätimelle, joka synkronoi kaikki samassa huoneessa olevat patteritermostaatit. living connect sisältää tuuletustoiminnon, joka sulkee venttiilin jos huoneen lämpötila laskee

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TA-Slider 1250. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, kaksitoiminen (push-pull) toimilaite 1250 N

TA-Slider 1250. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, kaksitoiminen (push-pull) toimilaite 1250 N TA-Slider 1250 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, kaksitoiminen (push-pull) toimilaite 1250 N II TA / Säätöventtiilit ja Toimilaitteet / TA-Slider 1250 TA-Slider 1250 Digitaalisesti

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB-toimilaitteilla ohjataan kääntyvien sekoitusja palloventtiilien toimintaa. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti

Lisätiedot

IGNIS CR2 & CU2. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60

IGNIS CR2 & CU2. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 IGNIS CR2 & CU2 Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 IGNIS CR2 & CU2 Yleistä IGNIS on tyyppihyväksytty palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120, jossa on pyöreä tai

Lisätiedot

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö Radio-ohjattu säätö Kodin lämmitysjärjestelmän radio-ohjattu säätö sopii ihanteellisesti uusiin rakennuksiin ja korjauskohteisiin. Se lisää myös suunnittelun vapautta ja auttaa säästämään kustannuksia.

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite SWANTM WTW Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Nauha-asennettava seinästä-seinään tuloilmalaite Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppirakenne

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö Variomat Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö 39 Ohjaus Control Basic Control Basic S Control Touch 2-rivin LCD näyttö 8 ohjauspainiketta 2 merkkivaloa (tilatieto) Järjestelmäpaineen,

Lisätiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot Nilan VPM 360 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 250 1000 Nimellinen tilavuusvirta 300 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 1000 Mitat L x S x H mm 2.255 x 940 x 1.400 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

GuardShield Safe 4. Tekniset tiedot. Kuvaus. Sovelluskohteita. Ominaisuudet

GuardShield Safe 4. Tekniset tiedot. Kuvaus. Sovelluskohteita. Ominaisuudet GuardShield Safe 4 Kuvaus Allen-Bradley Guardmaster GuardShield Safe 4 on edullinen turvavaloverho ON/OFF toiminnalla. Tässä perusturvatoiminnalla varustetussa turvavaloverhossa on erityisominaisuutena

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

5 mm porausrasteri. 1 napa 10 A Piirilevylle/95-sarjan kantaan A1 A2 7.5 =

5 mm porausrasteri. 1 napa 10 A Piirilevylle/95-sarjan kantaan A1 A2 7.5 = .... 40-sarja - Pienikokoiset piirilevyreleet 8-0 - A Ominaisuudet - ja 2-napaiset releet 40.3 - napa 0 A (rasteri 3, mm) 40. - napa 0 A (rasteri mm) 40.2-2 napaa 8 A (rasteri mm) Kiinnitys piirilevylle

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

FDI - Palopelti pyöreisiin ilmanvaihtokanaviin. Halton FDI. Palopelti pyöreisiin kanaviin

FDI - Palopelti pyöreisiin ilmanvaihtokanaviin. Halton FDI. Palopelti pyöreisiin kanaviin Halton FDI Palopelti pyöreisiin kanaviin CE-merkitty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen. Palopellin paloluokka on EI 60(ve,ho,io) S ja betonilaatassa lisäksi E 90 (ho,io) S Hyväksytty

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 0 50 40 30 20 O 45 35 25 55 O 60 70 80 65 75 85 MODEL NO. TM2 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 50 60 70 40 80 5VA 50Hz 4A 1 TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot