FleetBoard-ajanhallinnan avulla ajoaikojen täydellinen läpinäkyvyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FleetBoard-ajanhallinnan avulla ajoaikojen täydellinen läpinäkyvyys"

Transkriptio

1 Daimler-konserniin kuuluva yritys Daimler-konserniin kuuluva yritys FleetBoard-ajanhallinnan avulla ajoaikojen täydellinen läpinäkyvyys FleetBoard: Tietoa yrityksestä Daimler FleetBoard GmbH on Stuttgartissa toimiva yritys, joka tarjoaa ajoneuvotelematiikan Internetpalveluja ajoneuvojen ja kuljetusten tehokkaaseen hallintaan kaikkien kuorma-autovalmistajien ajoneuvomalleihin. Yrityksellä on usean vuoden kokemus hyötyajoneuvojen telematiikasta, ja se toimii yli 20 maassa. FleetBoard tuotiin markkinoille vuonna Yritys on siitä lähtien laajentanut ja kehittänyt tuote- ja palvelutarjontaansa jatkuvasti. Ajoneuvon sijainti voidaan määrittää joka hetki satelliittien avulla. Tiedot välitetään ajoneuvosta ja ajoneuvoon nykyaikaisen matkapuhelintekniikan avulla. Tehokkaat tietokoneet käsittelevät kaiken informaation, ja tiedot ovat Internetissä salasanalla suojattuina aina asiakkaan käytettävissä kellonajasta riippumatta. Kuljettajan käytössä ajoneuvossa on helppokäyttöinen tekniikka. DEKRA on tarkastanut ja sertifioinut yrityksen huhtikuussa 2004 normin DIN EN ISO 9001:2000 mukaan. Lisätietoja Veho Group Oy Ab:stä tai internetistä osoitteesta: Digitaalinen ajopiirturi & FleetBoard-ajoneuvotietokone Daimler FleetBoard GmbH, D Stuttgart 00/0908 Printed in Federal Republic of Germany/Imprimé en République fédérale d Allemagne

2 Selvä suunta ajoneuvoillesi FleetBoard telematiikka tuettu Internet -palvelu ajoneuvokaluston hallintaan Kaikkiin kuorma-auto merkkeihin, käytettävissä yli 50 maassa Palveluvalikoima valittavissa tarpeen mukaan Kuljettajaa, ajoneuvoa ja kuormaa koskevat telematiikkapalvelut Palvelujen ja tiedonsiirtokulujen kiinteä hinnoittelu Helppo käyttää Internetin kautta Ajoneuvon liitäntä CAN-väylätekniikan avulla FleetBoard Service Center sijaitsee Daimler Ag:n omassa tietokonekeskuksessa Sertifioitu normin DIN EN ISO 9001:2000 mukaan Tee laskelmat FleetBoardin avulla viivan alle jää enemmän Kustannuspaineet, tiukennetut ajo- ja lepoajat ja asiakkaiden kasvavat vaatimukset kuljetusyritysten on painiskeltava yhä vaativampien toimintaedellytysten parissa. Fleetboard tukee koko kuljetuskalustosi toimintaa, jotta pystyt vastaamaan kiristyvään kilpailuun. Järjestelmä auttaa optimoimaan kuljetusketjuja, pienentämään polttoneste-kustannuksia ja täyttämään lakisääteiset määräykset kuljettajien ajoaikoja silmälläpitäen. Eri alojen yritykset hyötyvät markkinoiden johtavista vakiolaitteista ja telematiikka-perusteisista Internet-palveluista, jotka saadaan yhdestä osoitteesta. GPS-paikannuksen ansiosta jokaisen ajoneuvon sijainti voidaan määrittää joka hetki täsmällisesti ja reittiä seurata digitaalisella, maailmanlaajuisella kartapohjalla. GPS-satelliitti GPS-paikannus GPRStiedonsiirto Internet FleetBoard on CAN-väylän kautta yhteydessä ajoneuvon elektroniikkaan ja välittää ajoneuvoa, matkaa ja ajotilausta koskevat tiedot GSM/GPRS:n avulla FleetBoard-palvelimelle. Sieltä kaikki tärkeät ajoneuvoja koskevat tiedot saadaan salasanalla suojattuina käyttöön Internetin kautta. Näin ei muodostu kuluja oman telematiikkakeskuksen perustamisesta tai käytöstä. Ajoneuvo FleetBoard Service Center Analysointiohjelmat Ajanmukaisin telematiikkatekniikka, tulevaisuudessakin toimivat ratkaisut sekä moduulirakenteella toteutetut palvelut ja laitteet varmistavat, että investoit luotettavaan työvälineeseen. Hankintakustannukset ovat selkeät ja investoinnin takaisinmaksu on mahdollista jo 12 kuukauden kuluessa. Laske osoitteessa com DEKRA:n sertifioimalla kannattavuuslaskimella kuinka paljon kuljetusliikkeesi voi säästää kuukaudessa.

3 Työajan hallinta Täsmällinen ohjaus Heitä ylimääräinen taakka harteiltasi! Ajo- ja lepoaikojen noudattamisen seuranta Työaikojen kerääminen palkkakirjanpitoon Ei dokumentointityötä Tietojen siirto WebServices-liitännän kautta palkkakirjanpitoon Ajopiirturiliitäntä mahdollinen Ajoaikaylitykset merkitään heti värillisinä ja jäljellä olevat ajoajat ovat heti nähtävissä Helpotusta yrityksen kaikille toiminta-alueille Kuljettajatietojen integrointi yrityksen omaan ohjelmaan Kannettavassa kuljettajan DispoPilotpäätelaitteessa on ajanhallinnan näyttö, se tunnistaa automaattisesti ajo- ja lepoaikavaiheet ja siinä on erillinen valikko vakioviestejä varten. Lakisääteisten työ-ja lepoaikojen lisäksi voidaan välittää omia vakioviestejä. Yritykset voivat itse määrittää vapaasti lukuisia erilaisia työvaiheita, esimerkiksi siirtoajo tai varastotyö jne. Yleiskuvan säilyttäminen kaikkien kuljettajien työajoista ja samalla tiedon hyödyllinen käyttäminen ei ole helppo tehtävä. Siksi FleetBoard-ajanhallintapalvelut tukevat tärkeimpiä kuljettajien työaikaan liittyviä käyttötarpeita ja helpottavat samanaikaisesti kuljettajan, ajojärjestelijän ja laskentahenkilöstön työtä. Tietojen kerääminen tapahtuu automaattisesti järjestelmään liitetyn digitaalisen tai analogisen ajopiirturin sekä myös DispoPilot-laitteen avulla. Ajojärjestelijän käytettävissä ovat aina ajan tasalla olevat tiedot kuten päivittäinen jäljellä oleva ajoaika, kuljettajan yksilöinti ja ajoneuvon senhetkinen sijainti. Näin ajojärjestelijä voi suunnitella työt luotettavasti jäljellä olevan ajoajan perusteella. Ajojärjestelijä voi olla varma ajoaikojen asianmukaisesta valvonnasta, koska hän näkee kuljettajan työaikaryhmät ja niiden päivä-, viikkoja kuukausikohtaiset kertymät. Palkkakirjanpitoa varten ovat käytettävissä olennaiset tiedot, ja ne voidaan lähettää yksilöidyn aikavälin puitteissa kaikille kuljettajille. FleetBoard voidaan integroida kätevästi WebServicespalvelun kautta asiakkaan omiin ajoaikaseuranta- ja palkanlaskentaohjelmiin. Siten voidaan ajoaikojen valvontaan, työaikaseurantaan ja jäljellä olevaan ajoaikaan perustuvaan ajojärjestelyyn käyttää tuttua ohjelmistoympäristöä. Ajoaikojen ylityksissä huomioidaan lakisääteiset määräykset, erimerkiksi per päivä tai kaksi viikkoa, ja ne korostetaan väreillä

4 Ajopiirturin hallinta Käyttäjäystävällinen & luotettava Aika on rahaa annamme teille lisää molempia Ajoneuvoihin ei tarvitse tehdä mitään muutoksia Massamuistin ja kuljettajakortin tietojen tallentaminen Ihanteellinen kaukoliikenteen ajokalustolle Luotettava tallentaminen FleetBoard Service Center -palvelukeskukseen Täyttää kaikki lakisääteiset dokumentointi- ja arkistointivelvoitteet Yhtenäinen tietomuoto mahdollistaa analyysin kolmansissa järjestelmissä Ajankohtaisten ja erääntyneiden latausten valvonta Käytettävissä kaikissa ajopiirtureissa ja ajoneuvoissa* * vain ajoneuvoissa, joissa on telematiikan porttiliitäntä ja kaukotallennuksen salliva ajopiirturi Kaikki järjestyksessä FleetBoardin ajopiirturin hallinnan avulla Digitaalisten ajopiirturien markkinoille tulon myötä tiukennettiin ajo- ja lepoaikojen seurantaa Euroopan maantiekuljetusliikenteessä ja muutettiin lakisääteisiä määräyksiä kuljettajatietojen arkistoinnista. Kuljetusyrityksille koituu merkittävästi aikaa ja kapasiteettia vaativaa työtä digitaalisen ajopiirturin kuljettajakorttien ja massamuistin lukemisesta ja arkistoinnista. Vihdoinkin voit säästyä tältä CAN-väylä Ajoneuvo Kun kuljettajakortti on työnnetty FleetBoard-ajoneuvotietokoneeseen, kaikki kuljettajakortin tiedot siirretään napin painalluksella kuljetusliikkeelle ilman, että kuljettajan tai ajoneuvon tarvitsee mennä kuljetusliikkeeseen. Ajoneuvotietokone toimii tiedonsiirron aikana edelleen normaaliin tapaan. Sen jälkeen toimistolla voidaan ladata kuljettajakortin tiedostot FleetBoard-ajanhallintapalvelun kautta. työtä. Massamuistin lukeminen tapahtuu täysin automaattisesti ajojärjestelijän työpisteestä käsin. Digitaalisen ajopiirturin yrityskortti kytketään tällöin ajojärjestelijän tietokoneeseen. GPRS Kaikkia ajankohtaisia ja erääntyneitä latauksia valvotaan ja ne tehdään automaattisesti. Kuljettajakorttien lataaminen mahdollistaa kuljettajakortin lukemisen suoraan ajoneuvosta asennetusta ajopiirturista riippumatta siten, että kuljettajakortti työnnetään FleetBoard-ajoneuvotietokoneeseen. Lataaminen ja tietojen tallennus tapahtuvat hetkessä. Kaikki lakisääteiset dokumentointi- ja arkistointivelvoitteet täyttyvät, koska kummankin latausversion päätyttyä kaikki kuljettajakortin ja massamuistin tiedot tallennetaan pysyvästi tietoturvasuojattuun FleetBoard-laskentakeskukseen. Tallennetuista tiedoista saadaan omilla analyysiohjelmilla lisäksi tietoa ajo- ja lepoaikojen rikkomuksista,puuttuvista latauksista tai nopeusrajoitusten ylityksistä. FleetBoard Service Center INTERNET USB Asiakas Yrityskortti 1. Massamuistin tiedostojen lukeminen ajopiirturista tapahtuu toimistolla ilman, että yrityskortti on ajoneuvossa (siten taataan tietosuoja). 2. Tallennusten salliminen tapahtuu koko ajokaluston osalta yrityskortin avulla, joka laitetaan yrityksessä tietokoneen USB-porttiin kytkettyyn sirukortin lukulaitteeseen. 3. FleetBoard-ajanhallintapalvelun tallennushallinta kertoo viimeisten tallennusten tiedot ja tulevien tallennusten määräajat.

5 Yksi sopimus, yksi hinta, lukemattomia säästömahdollisuuksia Ajanhallinnan palvelupaketti Ajanhallinta (työajat, ajoajat) Kartoitus Ajopiirturin hallinta (kuljettajakortin tallennus, massamuistin tallennus) WebServices-palvelut Ajotilausten hallinta Ajanhallinta Navigointi Sopii kaikkiin hyötyajoneuvomerkkeihin* FleetBoard-ajanhallinta on mahdollista kaikkien FleetBoardtelematiikkalaitteiden kanssa, myös ilman ajopiirturia tai ajopiirturiliitäntää. Edellytys FleetBoard-ajopiirturihallinnan käytölle on kiinteän FleetBoard-hinnoittelun käyttö yhdessä FleetBoard-ajoneuvotietokoneen kanssa ja ajanhallintapalvelupaketin tilaaminen. Haluttaessa voidaan ajanhallintapalvelut kytkeä WebServices-porttiliitännän kautta kuljetusliikkeen omaan ohjelmistoon siten, että voidaan edelleen työskennellä tuttujen ohjelmien kanssa. * kun ajoneuvossa on tarvittava elektroniikka (esimerkiksi normitettu FMS-porttiliitäntä) FleetBoard-Ajoneuvotietokone ja DispoPilot huolehtivat vaivattomasta tiedonsiirrosta kuljettajan ja ajojärjestelijän välillä. Kuljettajakortin tallentaminen Service Call Huoltokutsunäppäin Event Call Tapahtumakutsunäppäin Home Call Terminaalikutsunäppäin

6 Haluatko laajentaa FleetBoardin käyttöä? Pysy kaikissa asioissa ohituskaistalla! Laajat käyttö- ja kulutusanalyysit Ajoneuvon ennalta ehkäisevä huolto Kylmäketjun aukoton valvonta Selkeät kuukausiraportit postitse tai sähköpostilla Ammattimainen tuki ajojärjestelijälle ja kuljettajille FleetBoard tarjoaa monia muita kannattavia ja aikaa säästäviä palveluja FleetBoard-raportit (vain Mercedes- Benz-kuorma-autoihin) ovat selkeitä kuukausiraportteja, jotka yksinkertaistavat online-yhteydessä käytettävissä olevien FleetBoard-tietojen käsittelyn. FleetBoard-ajoneuvohallinta: polttoainekulutuksen säästö 5-10 %. FleetBoard-ajoneuvohallinnasta saa polttoaineen kulutukseen ja ajoneuvon kulumiseen vaikuttavat tiedot kuten esimerkiksi ennakoiva ajaminen, nopeusvaihtelut, jarrutus- ja vaihtamiskäyttäytyminen. Tämän perusteella voidaan suunnitella kuljettajakoulutusta ja antaa ohjeita siitä, miten kuorma-autolla voidaan ajaa entistä taloudellisemmin polttonestettä säästäen. Korjaamoiden ja asiakkaiden käytettävissä ovat mm. tiedot lähestyvistä huoltoajankohdista, joten esim. ajojärjestelijät voivat sovittaa huoltoajankohdat kuljetustoimintoja häiritsemättä. FleetBoard-kuljetustenhallinta: jatkuvaa tiedonsiirtoa ajoneuvon ja ajojärjestelijän välillä Ajojärjestelijät ovat koko ajan tietoisia ajoneuvojen kulloisestakin sijainnista ja tilasta. He voivat käydä reaaliaikaista tietojenvaihtoa kuljettajan kanssa, tehdä ajotilauksia ja suunnitella reittejä sekä lähettää ne sitten hiiren napsautuksella ajoneuvon ohjaamoon. Kuljetusliikkeen oman tilausjärjestelmän liittäminen Fleetboard-järjestelmään onnistuu vaivattomasti normitetun yhteensopivuuden ansiosta. Järjestelmästä on etua myös kuljettajalle: Ajotilaukset lähetetään suoraan ajoneuvon ohjaamoon FleetBoard DispoPilot-laitteeseen, jossa asiakkaiden osoitetiedot voidaan siirtää Euroopan laajuiseen navigointijärjestelmään. Ajoneuvoa, reittiä ja ajotilausta koskevat tilanneilmoitukset parantavat samalla informaation vaihtoa kuljettajan ja ajojärjestelijän välillä. FleetBoard kylmäkuljetustietojen hallinta: Kylmää kyytiä! FleetBoard kylmäkuljetustietojen hallinta mahdollistaa aukottoman ja varman todisteen katkeamattomasta kylmäketjusta. Kylmätilojen lämpötilamuutokset tallennetaan jatkuvasti muistiin. FleetBoard-raportit säästävät meiltä vähintään yhden työpäivän, sillä kuljettaja- ja ajoneuvotiedot on koottu selkeästi yhteen. (Dr. Lege, Wiedmann & Winz)

Veho Hyötyajoneuvot Logistiikka ja Kuljetusmessuilla 2012

Veho Hyötyajoneuvot Logistiikka ja Kuljetusmessuilla 2012 Tiedotusvälineille Helsinki 7.5.2012 Julkaisuvapaa heti Veho Hyötyajoneuvot Logistiikka ja Kuljetusmessuilla 2012 Helsingin Messukeskuksessa 9.-12.5.2012 järjestettävässä Kuljetus- ja Logistiikka 2012

Lisätiedot

www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers

www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers Sisältö Sisältö 1 Yleistietoja...3 2 DLK Pro TIS-Compact...4 Pakkauksen sisältö...4

Lisätiedot

DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA

DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA Tehokkaampaa työskentelyä Dynafleetin avulla. Ei ole väliä kuinka monta kuorma-autoa omistat tai mitä kuljetat Dynafleet auttaa sinua kehittämään kuljetusten tuottavuutta.

Lisätiedot

FIN TIETOA KÄYTTÄJILLE. www.toll-collect.de SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ. Päivitetty painos. Toimeksiantaja

FIN TIETOA KÄYTTÄJILLE. www.toll-collect.de SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ. Päivitetty painos. Toimeksiantaja FIN SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ TIETOA KÄYTTÄJILLE Päivitetty painos 2014 Toimeksiantaja www.toll-collect.de SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Yleistä... 2 2 Tiemaksuvelvollisuus... 4 2.1 Tiemaksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon ProOffice -kasvukonsepti Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon Sisällysluettelo ProOffice-kasvukonseptilla menestyt 3 Pysy mukana tilitoimistoalan muutoksessa 4 ProOffice-kasvukonsepti 5 Markkinoinnin

Lisätiedot

Asiantuntijayritysten työnohjaus. Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa

Asiantuntijayritysten työnohjaus. Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa Asiantuntijayritysten työnohjaus Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa Hallitse projektit myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että asiantuntijayritys

Lisätiedot

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa Hallitse palvelutuotanto myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että tilitoimisto

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU!

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! TERVETULOA! Perustaessani Compilatorin 20-vuotta sitten asetin alusta asti tavoitteekseni

Lisätiedot

Data Group -palvelut. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu. DG-asiakaspalvelua parhaimmillaan! Data Groupin asiakaslehti

Data Group -palvelut. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu. DG-asiakaspalvelua parhaimmillaan! Data Groupin asiakaslehti Data Group -palvelut Asiakkaan kokoisia palveluja Avaa ja tutustu Data Groupin asiakaslehti Aktiivinen kumppani Tarjoamme erittäin laajan valikoiman yrittäjän arkea helpottavia palvelutuotteita. Osaan

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit:

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit: Espoon-Vantaan Yritys- maailma Maaliskuu 1/2014 Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: RollerMouse (Huom. logoa ja Justusta Red ei saa plus koskaan on käyttää käyttäjän

Lisätiedot

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja INSINÖÖRITYÖ Mika Huurre Tietotekniikan koulutusohjelma Tiedonhallintatekniikka Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Tietotekniikan

Lisätiedot

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT Yrityksille Ota käyttöösi nykyaikaiset tietoliikenne-, viestintä- ja ICT-ratkaisut. Ota avuksesi monipuoliset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Me mitoitamme ne teidän tarpeisiinne

Lisätiedot

Kuljettajanohjeet Dynafleet

Kuljettajanohjeet Dynafleet Kuljettajanohjeet Dynafleet Sisällysluettelo Dynafleet... 1 Dynafleet... 1 Tekninen kuvaus... 2 Hallintavivut... 4 Näyttö... 7 Valikot ja symbolit... 7 Valikkojen käyttö... 8 Järjestelmän käynnistys...

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO YRITYKSESSÄ PHONAK AB FILIAL I FINLAND

SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO YRITYKSESSÄ PHONAK AB FILIAL I FINLAND SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO YRITYKSESSÄ PHONAK AB FILIAL I FINLAND Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Hämeenlinna Niina Piirainen Niina Piirainen TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA

Lisätiedot

valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton? Sivu 14 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan.

valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton? Sivu 14 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan. TOUKOKUU 2013 Ecom asiakaslehti nro. 1 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan. Sivu 2 SähköJusalla työ ei valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton?

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE: VISMA SERVICES: Esittelyssä toimitusjohtaja Tuomas Sederholm Visma Avendo Aika. Uusi palvelu, Visma HR Palkkahallinnon ulkoistaminen

VISMA SOFTWARE: VISMA SERVICES: Esittelyssä toimitusjohtaja Tuomas Sederholm Visma Avendo Aika. Uusi palvelu, Visma HR Palkkahallinnon ulkoistaminen ISMAgazine NRO 3 / 2008 VISMAN ASIAKASLEHTI VISMA SOFTWARE: Esittelyssä toimitusjohtaja Tuomas Sederholm Visma Avendo Aika VISMA SERVICES: Uusi palvelu, Visma HR Palkkahallinnon ulkoistaminen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Proact Finlandin asiakaslehti 1/2012 Storage. Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Kuningas Probox hallitsee nyt Suomessa 8 Pitkät lounaat tekevät paluun! 2 Tilaa lehti veloituksetta

Lisätiedot

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1 Sisällys 1. TachoStore-ohjelmiston esittely... 3 1.1 PÄÄPERIAATE... 3 1.2 KAAVIO... 3 1.3 TOIMINNOT... 3 1.4 LATAUSTAVAT... 3 1.5 LADATTAVAT TIEDOSTOT... 3 1.6 TIEDONTALLENNUSMUODOT... 3 2. TachoStoren

Lisätiedot

OSTO- JA MYYNTIRESKONTRA PILVIPALVELIMELLA Case: Palvelun hankintaprosessi XParts Oy:ssä.

OSTO- JA MYYNTIRESKONTRA PILVIPALVELIMELLA Case: Palvelun hankintaprosessi XParts Oy:ssä. OSTO- JA MYYNTIRESKONTRA PILVIPALVELIMELLA Case: Palvelun hankintaprosessi XParts Oy:ssä. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalous Visamäki, syksy 2014 Essi Ahokas TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalous

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

DelPro -tuotannonohjaus parsinavettaan Koko navetan toiminnot samassa järjestelmässä. Kun haluat tietää karjastasi enemmän

DelPro -tuotannonohjaus parsinavettaan Koko navetan toiminnot samassa järjestelmässä. Kun haluat tietää karjastasi enemmän www.delaval.fi DelPro -tuotannonohjaus parsinavettaan Koko navetan toiminnot samassa järjestelmässä Kun haluat tietää karjastasi enemmän Parsinavetan täydellinen tuotannonohjausjärjestelmä Perinteisen

Lisätiedot

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot