HEVOSTEN KULJETTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEVOSTEN KULJETTAMINEN"

Transkriptio

1 HEVOSTEN KULJETTAMINEN Yhteenveto HevosAgron järjestäminen tiedotustilaisuuksien (8. ja Pudasjärvellä ja Ylivieskassa) agronomi Maarit Äärilän ja Heikki Klemetin / Oulun liikkuva poliisi luennoista, tutustu myös alkuperäisiin lakiin ja asetukseen. ELÄINKULJETUKSET JA KAUPALLINEN TOIMINTA Vuoden 2007 alussa uudistunut kuljetuslainsäädäntö koskee kaikkea eläinten kuljettamista. Säädösten tarkoituksena on suojella eläviä eläimiä kuljetuksessa ja sen yhteydessä vahingoittumiselta ja sairastumiselta sekä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä. Säädöksiin sisältyvät eläinten kuljettamista koskevat perussäännökset kuljetuksen yleisistä edellytyksistä, kuljetusvälineestä, eläinten kuormaamisesta ja kuorman purkamisesta sekä lupamenettelyistä. Lain luvut 2., 3. ja 4. koskevat vain harrastehevosten eli ei-kaupallisia kuljetuksia. Kaupallisten hevoskuljetusten yksityiskohtaisista vähimmäisvaatimuksista säädetään eläinkuljetusasetuksessa. Eläinkuljetuslaki [laki eläinten kuljetuksesta (1429/2006)] koskee sekä elävien selkärankaisten eläinten että soveltuvin osin myös selkärangattomien eläinten kuljettamista. Eläinkuljetuslailla on pantu täytäntöön eläinkuljetusasetus ja säädetty eläinkuljetusasetuksen ulkopuolelle jäävistä eläinten kuljetuksista. Eläinkuljetusasetus [Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta] säätelee vain selkärankaisten eläinten kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvaa kuljetusta. Kuljetuksissa tarvittavat (lupien ja hyväksymisten hakeminen, raportointi) lomakkeet löytyvät osoitteesta kirjoita hakusanaksi Eläinkuljettajalupahakemus. Eläinkuljettajalupahakemus Selvitys yli 8 tunnin kuljetuksiin käytettävästä eläinkuljetusvälineestä Selvitys alle 8 tunnin kuljetuksiin käytettävästä eläinkuljetusvälineestä Eläinkuljettajan pätevyystodistushakemus Selvitys kuljettajista ja heidän koulutuksestaan Lisätietoa: Evira, Eläinsuojelu kuljetusten aikana Lupatermejä Eläinkuljettajalupa: Yritykselle tai useamman yrityksen yhteenliittymälle / yhdistykselle tai vastaavalle hakemuksesta myönnettävä lupa kuljettaa eläimiä. Luvassa on nimettävä käytettävä kuljetuskalusto (hyväksytyt ajoneuvot, määrää ei rajoitettu, vähintään 1) sekä vähintään 1 kuljettajapätevyyden omaava kuljettaja (myös muut kuin luvassa nimetyt pätevyyden omaavat kuljettajat voivat kuljettaa). Eläinkuljettajapätevyys: Myönnetään hakemuksesta yksittäiselle henkilölle tämän osallistuttua koulutukseen ja suoritettua hyväksytysti pätevyystentti. Voi toimia kuljettajana kuljettajaluvan alaisissa kuljetuksissa (pätevyys yksinään EI ole kuljettajalupa).

2 Maantiekuljetusvälineen hyväksymistodistus: Ajoneuvokohtainen ajoneuvon hyväksyntä tietyn eläinlajin kuljetuksiin. Kuljettajaluvassa mainittava kaikki ko. lupaan sisältyvät hyväksytyt kuljetusvälineet. (kuljetusvälineen hyväksyntä yksinään EI ole kuljettajalupa) Eläinkuljettajalupa tarvitaan kun kuljetuksiin liittyy rahan, palveluiden tai tavaran välitöntä vaihdantaa, myös kuljetuksiin, joihin liittyy välitön tai välillinen voitto ammatilliset kuljetukset usein toistuvat kuljetukset matka yli 65 km Eläinkuljettajalupaa EI tarvita kun eläimiä kuljetetaan pitopaikasta laitumelle ja takaisin vaikka kuljetusmatka ylittää 65 km kuljetusväline ja/tai eläimet voivat olla omia tai naapurin, kunhan liikaa rahaa ei liiku kuljetus koskee yksittäistä eläintä hoitajan on oltava mukana ILMAN TULONHANKKIMISTARKOITUSTA polttoainekulut saa ottaa Käytännössä hevostoiminnassa raveihin ja ratsastuskilpailuihin ja muihin vastaaviin saa kuljettaa omia ja muutamaa hoitohevosta ilman lupaa. Laajamittaista ammattimaista valmennuspalvelua tai muuta hevostaloustoimintaa harjoittava tarvitsee luvan. Laajamittaisuuden tulkinnan tekee läänineläinlääkäri, mutta mikäli hevostaloustoiminta on päätoimista, on se myös laajamittaista. Mitä suurempi osa verotettavista tuloista saadaan hevostaloustoiminnasta, sitä todennäköisemmin myös toimintaa liittyvät kuljetukset ovat ammattimaisia ja lupa tarvitaan. Harrastushevosten kuljettamiseen ei yleensä tarvitse lupaa. Hevosen hoitaja ei tarvitse lupaa, jos hän ei ole vastuussa hevosesta kuljetuksen aikana ja lastauksessa ja purkutapahtumassa on mukana kuljetusluvan omaava vastuullinen henkilö. Ratin takana olevalla täytyy olla lupa, jos kyydissä on muitakin kuin omia (tai kaverin) hevosia. Satunaisissa, ei kaupallisissa (astutus, klinikkakäynnit) ei tarvita lupaa, vaikka kuljetettavana olisi vieraankin hevonen.

3 Kuljettajaluvan hankkiminen Ajokorttivaatimukset B-luokka saa kuljettaa henkilö- tai pakettiautoa tai yhdistelmää, jonka kokonaismassat ei ylitä 3500kg:a eikä perävaunun kokonaismassa ylitä vetoauton omamassaa. BE-luokka vaaditaan silloin, kun yhdistelmän eli ha/pa+pv kokonaismassat ylittävät 3500kg tai perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan. yhdistelmän kokonaismassat eivät saa ylittää 7500kg. C1-luokka vaaditaan silloin, kun on kyseessä kuorma-auto (>3500kg), jonka kokonaismassa ei ylitä 7500kg C1E-luokka vaaditaan silloin, kun vetoautona on kuorma-auto, jonka kokonaismassa ei ylitä 7500kg ja vedettävänä on >750kg oleva jarrullinen perävaunu yhdistelmän kokonaismassat eivät saa ylittää 12000kg perävaunun kokonaismassa ei saa ylittää vetoauton omamassaa C-luokka vaaditaan silloin, kun kuorma-auton kokonaismassa on >7500kg CE-luokka vaaditaan silloin, kun yhdistelmän kokonaismassat ylittävät 12000kg tai perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan

4 Ajoneuvon katsastaminen Henkilöautot: Määräaikaiskatsastettava käyttöönottopäivän mukaan (näkyy rekisteröintitodistuksessa), mikäli käyttöönotto esim katsastusajankohta määräytyy rekisterinumeron viimeisen numeron perusteella. Katsastetaan käyttöönoton jälkeen ensimmäisen kerran 3. vuosi, toisen kerran 5. vuosi ja sen jälkeen joka vuosi. Pakettiauto: katsastetaan käyttöönoton jälkeen ensimmäisen kerran 3. vuosi ja sen jälkeen joka vuosi. Kuorma-auto: katsastetaan aina joka vuosi. Jarrulliset perävaunut: katsastetaan joka toinen vuosi, vuoden loppuun mennessä. Mukana eläinkuljetuksessa ajokortti rekisteröintitodistukset eläinten tunnistamisasiakirjat esim. hevospassi (oikeaksi todistettu kopio, mikäli passi esim. Hippoksessa) ammattimaisessa eläinkuljetuksessa matkasuunnitelma eläinkuljettajalupa pelastusvälineet (puukko), taskulamppu, huomioliivi Kuljetustila riittävästi kuivikkeita eläinten alle EI MITÄÄN irtotavaraa kuljetustilaan, jossa on kyydissä eläimiä riittävästi tilaa kuljetettavalle / kuljetettaville eläimille Ilmanvaihto kunnossa Muuta huomioitavaa hevosia kuljetettaessa ajonopeus: nopeusrajoitukset, tilannenopeus, ennakoiva ajotapa kuljettajan kunto: väsymys, päihteet kuljetuskaluston renkaat: ilmanpaineet, renkaiden kunto Jos vetoautossa on kitkarenkaat, voi perävaunussa olla nasta- tai kitkarenkaat Jos vetoautossa on nastarenkaat, pitää perävaunussakin olla nastarenkaat Ei koskaan toisessa kesä- ja toisessa talvirenkaita! varaa hevosten kuljettamiseen aina riittävästi aikaa! Vaikka kuljettajalupaa EI vaadita, edellytetään ei-kaupallisilta kuljetuksilta, että: eläimet ovat kuljetuskuntoisia kuljetusvälineet ovat ko. eläinlajille soveliaita kuormaus ja kuorman purku on asiallisia eläimillä on riittävästi tilaa eläimillä on mahdollisuus lepoon sekä vettä ja ravintoa (mikäli kuljetusaika/matka sitä vaativat)

5 Ei-kaupallisissa (ei tarvitse lupaa) kuljetuksessa tulee noudattaa Eläinkuljetuslain: Luku 2 Kuljetuksen yleiset edellytykset Luku 3 Kuljetusväline Luku 4 Kuormaaminen ja kuorman purkaminen Kuljetusprosessi ota huomioon nämä! Hevosten kuljetuskuntoisuus Kuljetettavat eläimet oltava terveitä Kuljetus ei saa aiheuttaa niille kipua eikä kärsimystä Eläimiä ei saa kuljettaa, jos/ kun ne eivät pysty liikkumaan avustamatta vakavia haavoja/ esiinluiskahdus tiine eläin, jonka kantoaikaa jäljellä alle 10 % tai eläin, joka on synnyttänyt edellisellä viikolla vastasyntynyt, napa ei kuivunut

6 Sairaita ja loukkaantuneita eläimiä voidaan kuljettaa (TARKISTA ELL!), jos Ovat lievästi loukkaantuneita (ei kärsimyksiä) Kuljetus tutkimukseen Kuljetus eläinlääkärille/ eläinlääkäriltä ohjeiden mukaan Loukkaantuminen / sairaus matkan aikana (ensihoito/ tarvittaessa hätäteurastus) Kuljetettaville eläimille ei saa antaa rauhoittavia lääkkeitä ilman eläinlääkärin valvontaa POIKKEUS: rekisteröityjä hevosia voidaan kuljettaa synnytystä varten, samoin niiden varsoja synnytyksen jälkeen emonsa kanssa, jos mukana on hoitaja Kaikkia hevostenkuljetusvälineitä koskevat säädökset Kuljetusvälineet, kontit ja varusteet Oltava turvallisia ko. eläinlajille Suojattava eläimiä huonolta säältä, kylmältä ja kuumalta säältä ja sääolojen vaihteluilta Oltava puhdistettavissa ja desinfioitavissa Eläimet eivät pysty karkaamaan / putoamaan Ilman laatu ja määrä riittävä Eläimiä pystytään tarkastamaan ja hoitamaan Lattia ei ole liukas, riittävästi kuiviketta, virtsa ja ulosteet eivät pääse vuotamaan Valaistus riittävä hoitoa ja tarkastuksia varten Eläimillä on oltava riittävästi sekä lattiapinta-alaa että ilmatilaa (ilmanvaihto), pystyttävä seisomaan luonnollisessa asennossa. Väliseinien oltava riittävän tukevat ja varusteiden nopeasti ja helposti käytettäviä Maantiekuljetuksissa Ajoneuvoon merkintä eläinkuljetuksesta Välineet kuormaamista ja purkamista varten on oltava mukana Kuljetuskäytännöt Kuormaus, purkaminen ja käsittely Eläimet tulee totuttaa kuljetukseen ennen matkaa. Kuormaus ja purkamistilat Mahdollistavat toiminnan stressittä ja kivutta ja ilman liukastumisia tai karkailuja Ramppien ja nostolavojen pitää olla sellaisia, ettei eläin loukkaa itseään eikä putoa tai karkaa, tarvittaessa suojakaiteet Puhdistettavissa ja desinfioitavissa Oltava riittävä valaistus lastaus/purkuvaiheessa (ota huomioon, jos joudut purkamaan kesken matkan: mukana kunnon taskulamppu, heijastinliivi) Eläinten mukana kuljetettavat tavarat sijoitettava turvallisesti (eläintilassa EI SAA olla mitään irrallaan) Riittävä valaistus kuljetustilassa

7 määritelty kaupallisten kuljetusten osalta Jos kuormaus tai lastaaminen kestää yli neljä tuntia Eläimille on oltava kunnon tilat ruokintaa ja juottamista varten ilman kytkemistä (kuljetusta odottaessa) Eläinlääkärin on valvottava toimintaa Ramppien kaltevuudet riittävän loivat max. 20 astetta hevoset Jos kaltevuus yli 10 astetta, oltava liukuesteet Käsittely kuormauksessa On kiellettyä vahingoittaa eikä rääkätä eläintä (riiputtaa mekaanisin välinein, potkia, lyödä, vetää/raahata/nostaa päästä, korvista, hännästä, turkista ym.) Ei saa käyttää teräväkärkisiä sauvoja tms. Sähköiskuja antavien välineiden käyttö hevosilla kielletty Eläimet, jotka eivät ole tottuneet kytkentään, pidetään kytkemättöminä markkinoilla ja keräyskeskuksissa oltava välineet eläinten kytkentään ja eläimillä on oltava mahdollisuus juoda Eläinten kytkentä ei jalkojen sidontaa yhteen jos kytketään, köysien ym. välineiden oltava riittävän vahvoja eivät saa kuristaa pystyttävä tarvittaessa irrottamaan nopeasti (Puukko mukana kuljetuksessa.) määritelty kaupallisten kuljetusten osalta yli 8 kk:n ikäisillä hevosilla oltava riimu eläimen on voitava tarvittaessa maata, syödä ja juoda (kuljetusta odottaessa) Kuljetuksen aikana Toisistaan erillään (esim. väliseinällä erotettuna) on kuljetettava eri lajia olevat eläimet merkittävästi erikokoiset ja ikäiset täysikasvuiset siitosoriit sukukypsät urokset ja naaraat toisiaan kohtaan vihamieliset kytketyt ja kytkemättömät (käytännössä poikkeuksena usein tamma ja maitovarsa) Poikkeuksena (= samassa tilassa voidaan kuljettaa) eläimet, jotka ovat tottuneet toistensa seuraan tai peräti jopa kiintyneet toisiinsa, mutta ei kuitenkaan koskaan sukukypsät urokset ja naaraat, vihaiset eläimet tai kytketyt ja kytkemättömät. Kytkeminen soveltuvin osin kuten lastatessa tai purkaessa, huom! hevosia ei ole pakko kytkeä itse kuljetusten ajaksi Ilmanvaihdosta huolehdittava

8 määritelty kaupallisten kuljetusten osalta Hevosia vain yksikerroksisessa kuljetusvälineessä, tai ainakin vain alakerrassa Osaston sisäkorkeus 75 cm korkeampi kuin hevosen säkäkorkeus Villejä hevosia max. 4 / ryhmä Laivakuljetukset Käytännössä laivayhtiöt huolehtivat (ja tulee huolehtia) eläinkuljetussäädösten noudattamisesta Ennen laivamatkaa tarkista hyvissä ajoin, mitkä ovat yhtiön asettamat eritysvaatimukset eläinkuljetuksille voivat olla jopa lainsäädäntöä tiukempia Hevoset (paitsi tammat ja varsat) omissa pilttuissaan ajoneuvoa laivaan lastattaessa. Kaupalliset kuljetukset (vaativat kuljettajaluvan) jaetaan lyhyisiin (alle 8 h) ja pitkiin kuljetuksiin (yli 8 h). Pitkiä kuljetuksia koskevat vaatimukset ovat tiukempia. Lyhyissä kuljetuksissa (alle 8 h) On osoitettava, että henkilökunta, laitteet ja toimintamenettelyt ovat riittävät ja asianmukaiset eli vaaditaan: Kuljettajan pätevyystodistus Lyhyiden kuljetusten lupa Tiedot kuljetuksesta (eläinten alkuperä, omistaja, lähtö- ja määräpaikka, lähtöaika ja kuljetuksen oletettu kesto) Lyhyissä kuljetuksissa kuljetuskaluston hyväksyntä voidaan mahdollisesti tehdä papereiden perusteella (tiedot + kuvat, tulkinnan ja päätöksen tekee läänineläinlääkäri) Pitkissä kuljetuksissa (yli 8 h): Vaaditaan voimassaoleva: Kuljettajan ja hoitajien pätevyystodistukset Hyväksymistodistukset maantiekuljetusvälineistä Pitkien kuljetusten lupa Tiedot kuljetuksesta (eläinten alkuperä, omistaja, lähtö- ja määräpaikka, lähtöaika ja kuljetuksen oletettu kesto) Tiedot menettelyistä, joiden avulla eläinkuljettajat voivat jäljittää vastuullaan olevat maantieajoneuvot ja saada yhteyden niiden kuljettajiin kuljetusten aikana Valmiussuunnitelmat hätätilanteita varten Ulkomaan kuljetuksissa Vaaditaan edellisten lisäksi: Läpikulkumaitten ja määräpaikkamaan säännöksien selvittäminen ja noudattaminen Reittisuunnitelma, joka sisältää seuraavat osat: reittisuunnittelu lähtöpaikkatiedot

9 määräpaikkatiedot eläinkuljettajan ilmoitus (kuljettajan kirjaus matkan kulusta) raportti sääntövastaisuuksista (myös kuittaus vaikkei niitä olisi ollut) Maantiekuljetusvälineen hyväksymistodistus Läänineläinlääkäri tai kunnan virkaeläinlääkäri tarkistaa ja hyväksyy kuljetusvälineen eläinlajikohtaisesti Vaaditaan aina pitkissä kuljetuksissa, läänineläinlääkäri päättää tarkastaako myös lyhyiden kuljetusten kuljetusvälineet Läänineläinlääkäri tekee lyhyiden kuljetusten (alle 8 h) kuljetusvälineen tarkastuksen maksutta, kunnaneläinlääkäri saattaa ottaa tarkastuksesta maksun Pitkien kuljetusten (yli 8 h) kuljetusvälineiden tarkastus on maksullinen (120 ) Kulkuneuvo on ajettava eläinlääkärin määrittelemälle paikalle tarkastusta varten Kuljetusvälineen hyväksyminen tehdään jokaiselle (halutulle) eläinlajille erikseen Juotto- ja ruokintavälit sekä kuljetusmatka-ajat ja lepojaksot Hevoset (paitsi rekisteröidyt hevoset) Lyhyessä kuljetuksessa kuljetusmatka-aika ei saa olla yli 8 tuntia Jos kuljetusmatka-aika on yli 8 tuntia, noudatettava pitkien kuljetusten lisävaatimuksia Pitkillä kuljetuksilla hevoset: kuljetusmatka-aika enintään 24 tuntia (juotto ja tarvittaessa ruokinta 8 tunnin välein) Vahvistetun kuljetusmatkan jälkeen eläimet on purettava kuormasta ruokittava juotettava annettava levätä vähintään 24 tuntia Käytännössä: Jos hevosta kuljetetaan lyhyt kuljetus (max 8 tuntia) ennen seuraavaa kuljetusta tulee olla 24 h lepojakso (muuten kuljetus on pitkä kuljetus ja noudatettava pitkän kuljetuksen säädöksiä). Jos kuljetetaan pitkä kuljetus, jokaisen 24 h kuljetusmatka-ajan jälkeen 24 h lepojakso. PAITSI, jos matka määränpäähän lyhyt = alle 2 h, voidaan ajaa perille (maksimi kuljetusmatka-aika perille 24 h + 2 h = 26 h). Junassa ja merikuljetuksissa noudatettava samoja pitkien kuljetusten säädöksiä kuin maantieajoneuvoissakin. Säännöllisessä vuoroliikenteessä, jos eläinkuljetusajoneuvo ajetaan suoraan laivaan, on varattava matkan jälkeen satamassa tai lähistöllä 12 tunnin lepojakso. Jos alle 8 h kuljetus tai mahtuu pitkän kuljetuksen pykäliin lepojaksoa ei tarvita

10 Jos kuljetus laivassa, lento-koneessa tai junassa kestää yli 3 tuntia, mukana on oltava Väline eläimen lopettamiseen Lopettamisen taitava henkilö (Edellä oleva yhteisön ja kansallisten sääntöjen puitteissa) Pitkien kuljetusten erityisvaatimuksia Kuljetusvälineen katto vaalea (ulkopuolelta) ja asianmukaisesti eristetty Kuivitus kunnossa Riittävästi rehua mukana, rehut säilytettävä puhtaina, irralliset rehut erillään eläimistä Ruokintalaitteiden oltava mukana kuljetusvälineessä Niiden on oltava kiinni kuljetusvälineessä niin, etteivät kaadu Hevoseläimet yksittäisissä pilttuissa Riittävät väliseinät erillisille osastoille. Kaikille esteetön vedensaanti Väliseinien oltava muunneltavissa Pitkät kuljetukset ovat sallittuja ilman emää ainoastaan yli 4 kk:n hevosille (poikkeus rekisteröidyt hevoset). Kouluttamattomia hevosia ei saa kuljettaa pitkissä kuljetuksissa ( kouluttamattomalla hevoseläimellä tarkoitetaan hevoseläintä, jota ei voida kytkeä tai ohjata riimulla aiheuttamatta turhaan hermostumista, kipua tai kärsimystä) Veden saanti varmistettava Juomavesijärjestelmä, jolla vettä voidaan tarjota heti, kun on tarpeen Laitteiden on oltava hyvässä kunnossa ja eläinlajin mukaisia Kuljetusvälineen vesisäiliön kokonaiskapasiteetti 1,5 % enimmäishyötykuormasta (paitsi konteissa, jotka laivassa saavat vetensä laivan putkista) Ilmanvaihto ja lämpötilanseuranta Lämpötilassa vaihteluväli 5-30 celsiusastetta (+/- 5 asteen poikkeamat sallittu) Toimittava sekä liikkeellä että pysähdyksissä Ilmanvaihdon nimelliskapasiteetti 60 m3/h/hyötykuorma (kn) (1 kn =101,97 kg) Lämpötilaa seurattava ja kirjattava Kirjaamiset toimitettava pyynnöstä viranomaiselle Hälytysjärjestelmä, kun rajat ylittyvät Järjestelmän täytyy pystyä herättämään kuljettajan (huomion) Komissiosta lienee tullut/tulossa enimmäisvaihtelurajat lämpötiloille, jotka ottavat huomioon paikalliset sääolosuhteet Paikannusjärjestelmä: et maantiekuljetusvälineet ja kaikki kuljetusvälineet Mahdollistaa reittisuunnitelman tietojen kirjaamisen: missä on ajettu, missä on avattu ja suljettu kuormatila

11 Tilavaatimukset Hevoset, maantie- ja rautatiekuljetukset Täysikasvuiset hevoset 1,75 m² (0,7 m x 2,5 m) Nuoret hevoset (6-24 kk), alle 48 h matka 1,2 m² (0,6 m x 2 m) Nuoret hevoset (6-24 kk), yli 48 h matka 2,4 m² (1,2 m x 2 m) Ponit (säkäkorkeus alle 144 cm) 1 m² (0,6 m x 1,8 m) Varsat (0-6 kk) 1,4 m² (1 m x 1,4 m) Pitkien kuljetusten aikana varsojen ja nuorten hevosten on päästävä makuulle. Reittisuunitelma Ei vaadita kotimaassa tapahtuville kuljetuksille, mutta yli 8 tunnin matkoille Suomen ulkopuolelle vaaditaan Lomakkeet löytyvät Eviran sivuilta Reittisuunnitelman osat: Osa 1: suunnittelu Osa 2: tiedot lähtöpaikasta Osa 3: tiedot määräpaikasta Osa 4: Eläinkuljettajan ilmoitus matkan kulusta (täytetään matkan aikana) Osa 5: Säännönvastaisuuksia koskeva raportti HEVONEN KULJETUKSESSA Ota huomioon lajinmukainen käyttäytyminen Eläimillä on sekä lajityypillisiä että yksilöllisiä käyttäytymispiirteitä Usein eläimen aistit toimivat eri tarkkuudella kuin ihmisen: näkökenttä on usein laaja ja erilainen (hevonen ei näe hyvin suoraan eteen, näkee laajalle sivuille ja taakse), kuulo ja hajuaisti tarkka ELÄIN EI OLE IHMINEN Hevoset ovat laumaeläimiä Laumaeläimet syövät, juovat, lepäävät ja siirtyvät paikasta toiseen toistensa seurassa (Tottumatonta) yksittäistä eläintä ei kannata siirtää Siirto saattajaeläinten kanssa ( Juudas-pässi ), jotka sitten palautetaan Rohkeat eläimet ensin, arat seuraavat perässä Nuoret eläimet ovat usein pelokkaampia kuin vanhemmat (mutta nuorille usein helpompi opettaa uusia asioita) Pakoalue, asento, tasapainopiste Pakoalue vaihtelee yksilöittäin. Samallakin yksilöllä pakoalue vaihtelee sen mukaan, kuinka rauhallinen se on, hermostuneen eläimen pakoalue on suurempi

12 Pakoalue kasvaa myös, jos eläintä lähestytään kasvot edellä Kun käsittelijä on pakoalueen ulkopuolella, eläimet ovat päät kohti häntä Kun käsittelijä etenee pakoalueelle, eläimet kääntyvät hänestä poispäin etsien pakotietä: TARKKAILE KORVIA! Hevosen tasapainopiste etulavan takaosassa jos taluttaja lavan etupuolella jarruttaa liikettä, lavan takapuolella suuntaa liikettä eteenpäin Eläimen stressi Pitkäaikainen häiriötekijä eläimen elinympäristössä Muuttaa käyttäytymistä: aiheuttaa joko väliaikaisia tai pysyviä muutoksia Suorituskyky laskee Käytös poikkeavaa Tuotanto alenee Saa eläimen yrittämään välttää häiriötekijää Voi koskea vain yksilöä tai koko ryhmää Tilannetta voi olla vaikea havaita ulkoisesti Jos elimistö pystyy sopeutumaan, stressi ei aiheuta pysyviä vaurioita Stressi voidaan mitata laboratoriokokeella: aivolisäkkeen erittämä ACTH-hormonin taso nousee lisämunuainen toimii epänormaalisti Hermostuminen on myös fysiologinen ilmiö (=Stressi) Kestää minuuttia, että hermostunut eläin rauhoittuu (= stressihormonit poistuvat elimistöstä) Tauko tarvittaessa! Stressin aiheuttajia Liian kylmä tai kuuma elinympäristö Melu, pöly Väärä tai puutteellinen ruokinta tai veden saanti Huono kohtelu Kuntoon nähden liiallinen rasitus Kuljetus Kuljetus on aina stressaavaa, joten haittavaikutukset on pyrittävät pitämään mahdollisimman vähäisinä STRESSIN AIHEUTTAMINEN ON ELÄINSUOJELULAIN VASTAISTA Häiriötekijät puutu syihin älä seurauksiin! Jos eläin ei suostu etenemään, siihen on aina jokin syy Usein syy voi olla hyvinkin pieni häiriötekijä Aina ennen eläimen kuljetusta tarkista reitti etukäteen Poista mahdolliset häiriötekijät

13 Kuljetuksen suunnittelu hevosen kannalta Hevonen on opetettava / totutettava etukäteen kuljetustapahtumaan totuttaminen tapahtuu pienin askelin kuljetustapahtuma jaetaan osatehtäviin Positiivinen palaute on osattava antaa oikeaan aikaan ei saa opettaa hevoselle vääriä tapoja esim. hyvittelemällä hermostunutta hevosta Tärkeintä on pysyä itse rauhallisena sekä opetuksen että lastauksen aikana (myös ihmisen stressihormonitason lasku = hermostumisen poistuminen kestää min) kahville, jos menee hermot! Aikataulun suunnittelu hyvissä ajoin tilanteesta riippuen vähintään edellisenä päivänä, joskus jopa viikkoja etukäteen Kaluston varmistaminen oman kaluston kunnon tarkistus aina käytön jälkeen lainakaluston saatavuus, sopivuus, kunto Henkilökunnan ja varamiesten saatavuus Reittien suunnittelu hevosen kulkureitit omassa pihassa ja perillä auton ajoreitti Hevosen veden tarve n. 500 kg hevonen, +20 C: ylläpitotarve l/vrk n. 500 kg hevonen, +30 C: tarve kohtalaisessa työssä l/vrk Vedentarvetta lisäävät mm.: lämpötilan nousu, rasitus, imetys Pelkkä vesi ei riitä korvaamaan elimistöstä poistunutta nestettä, koska hevosen hiki sisältää runsaasti natriumia (Na), kaliumia (K) ja kloridia (Cl) Rasituksessa hevosen glykogeenivarastot tyhjenevät Hevosen tarvitsee suoloja ja energiaa Hevosen urheilujuoman resepti 9 g/l suolaa merisuolaa tai sekaan osittain mineraalisuolaa (mineraalisuolassa osa Na korvattu K ja Mg) max. 36 g/l sokeria tai glukoosia OPETA JUOMINEN HEVOSELLE = tarjoa urheilujuomaa kotona säännöllisesti, jolloin hevonen tottuu juoman makuun ja oppii juomaan ämpäristä tarjottaessa.

14 Lämmön säätely Kuume on elimistön tapa torjua tulehdussairauksia Yleensä lämpö poistetaan haihduttamalla vettä: läähättäminen ja/tai hikoilu Ruumiinlämpö voi nousta myös, jos liikaa lämpöä ei pystytä poistamaan Ympäristö on liian kuuma ja/tai kostea (esim. kesällä kuljetuksessa) Lämpöhalvauksen oireet hevosen kehon lämpötila yli 41,5 C hengitys läähättävää limakalvot alkavat sinertää levotonta hirnuntaa hermostollisia oireita haparoivat askeleet, horjuminen seistessä arvaamaton, agressiivinen lopulta apaattinen, unelias Lämpöhalvauksen hoito: OTA YHTEYTTÄ ELÄINLÄÄKÄRIIN Eläimen viilentäminen: valelu vedellä kunnes eläin on viilentynyt Nestehukan torjuminen: tarjotaan juomaa Stressin vähentäminen: pois kuumasta ahdistavasta kopista, viileään varjoisaan talliin, tuttu hoitaja, tutut naapurihevoset Hevosen normaali lämpö on n. 38 C (37,5 38,3 C) Rasituksen jälkeen voi olla korkeampi, jopa 41 C Hevosen lämmön vaikutus suorituskykyyn: 38 - Normaali lepolämpö 39 Lihasten toiminta paranee, notkeus paranee Verenkierto ihossa lisääntyy, suorituskyky alenee hieman 42 Verenkierto ihoon alkaa viedä verta lihaksilta -> Lihasten toiminta heikkenee, lihasvaurioita

15 Ensiapu Viiltohaava Terävä aiheuttaja, puhdas, vuotaa runsaasti Veri on useimmiten laskimoverta, joten vuoto harvoin hengenvaarallista (laskimoveri virtaa tasaisesti, valtimoveri sykkimällä) Kaikki yli 3 cm haavat tulee ommella, jos haava on repsottava tai sijaitsee ruumiinaukon tai nivelen lähellä Ompeleminen 6 tunnin kuluessa EI DESINFIOINTIAINETTA, VAAN PUHDAS VESISUIHKU Ruhjehaava Ei syvä, mutta laaja ja likainen Puhdistus vesisuihkulla Pistohaava Näyttää usein vähäpätöisemmältä kuin on Haavan aiheuttaja pyrittävä löytämään, jotta voidaan arvioida Haavan syvyys Onko haavaan jäänyt osia haavan sisälle Hevosilla muistettava jäykkäkouristuksen mahdollisuus! Vertymä eli mustelma Näyttää vähäpätöiseltä, mutta voi pilata teuraseläimiltä paljon lihaa Aiheutuvat kaatumisista, törmäyksistä, repimisestä Luunmurtumat Kuljetus voi aiheuttaa jalkojen, kaularangan ja kallon murtumia Takajalkansa murtanut eläin pystyy seisomaan, mutta etujalkansa murtaneelle se on hyvin vaikeaa Suureläimillä raajojen murtumia ei yleensä pystytä hoitamaan Kaularangan ja kallon murtumat aihetuvat yleensä kuljetuksissa törmäyksissä tai siten, että eläin on kiinni riimusta ja kaatuu Teuraskuljetuksissa aiheutuneiden haavojen ja murtumien hoidossa suositellaan noudatettavaksi järkeä. Lopetus Eläimet lopetetaan tainnuttamalla ne ensin voimakkaalla iskulla päähän. turvallisin väline on pulttipistooli: patruunoita on eri vahvuisia, tarkista sopivuus hevoselle luotiasetta käytettäessä: kalipeeri 9 mm tai 357, normaali tai magnumlataus Tainnutuksen jälkeen eläimestä lasketaan veri Pelkkä lyömällä tainnuttaminen ei aina välttämättä tapa, joten veren lasku on varmin tapa lopettaa lopetus Suoritettava yhden minuutin kuluessa tainnutuksesta Lopetuksen tekee osaava henkilö! NOPEA JA KIVUTON LOPETUS ON JOKAISEN ELÄIMEN OIKEUS

16 Hevosen lopetuskohta

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten

Lisätiedot

TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista

TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista Pori 12.2.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Taina-Riitta Seppälä 12.2.2014 1 Eläinsuojelulainsäädäntö Eläinsuojelulaki (247/1996) Eläinsuojeluasetus

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen lisääntymiskäyttäytyminen syömiskäyttäytyminen Muiden tarpeiden

Lisätiedot

Eläinkuljetuksiin ja eläinten käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö

Eläinkuljetuksiin ja eläinten käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö PORUTAKU HANKE Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt Eläinkuljetuksiin ja eläinten käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö Rovaniemellä 11.8.2011 Eläinlääkäri Tuija Hukkanen

Lisätiedot

Kaupallisen kuljetuksen eläinsuojelutarkastus kolmasmaaviennissä

Kaupallisen kuljetuksen eläinsuojelutarkastus kolmasmaaviennissä Esittelijä Tiina-Mari Aro Sivu/sivut 1 / 7 1. Johdanto Kun eläviä selkärankaisia eläimiä kuljetetaan kaupallisen toiminnan yhteydessä Euroopan yhteisöstä kolmanteen maahan, tulee jäsenvaltion virkaeläinlääkärin

Lisätiedot

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle?

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle? Hyvinvointi, turvallisuus ja ympäristöasioista huolehtiminen on oleellinen osa hevosalan yrittäjän arkea. Hevostilan ja sen ympäristön vastuullinen hoitaminen luo hyvinvointia ja turvallisuutta paitsi

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Talliympäristö ja hevosen hyvinvointi eläinsuojelueläinlääkärin näkökulma

Talliympäristö ja hevosen hyvinvointi eläinsuojelueläinlääkärin näkökulma Talliympäristö ja hevosen hyvinvointi eläinsuojelueläinlääkärin näkökulma Maria Wahlfors Valvontaeläinlääkäri Tampere 21.1.2012 Eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset Hevosen hyvinvointi Yleistä Hevosten

Lisätiedot

ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009

ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009 ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009 Kaupalliset eläinkuljetukset Osa 3 Euroopan Unioni neuvoston asetus 1/2005 Liitteet I ja II Sivu 1 LIITE I TEKNISET SÄÄNNÖT, (6 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl.

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien, sikojen

Lisätiedot

Tallimääräykset 2014. Lahti 15.4.2014 Vuokko Puurula Läänineläinlääkäri Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tallimääräykset 2014. Lahti 15.4.2014 Vuokko Puurula Läänineläinlääkäri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tallimääräykset 2014 Lahti 15.4.2014 Vuokko Puurula Läänineläinlääkäri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Vuokko Puurula 15.4.2014 1 Eläinsuojelulainsäädäntö

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

Lainsäädännön osaaminen elintarvikealalla, mukaan lukien teurastukseen liittyvä lainsäädäntö ja sen muutokset

Lainsäädännön osaaminen elintarvikealalla, mukaan lukien teurastukseen liittyvä lainsäädäntö ja sen muutokset Lainsäädännön osaaminen elintarvikealalla, mukaan lukien teurastukseen liittyvä lainsäädäntö ja sen muutokset Elintarvikealan tutkintojen kehittämispäivä ylitarkastaja EU:n eläinsuojelusäädökset Vain tuotanto-

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - häkkikanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - häkkikanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

EVIRAN OHJE KAUPALLISTEN ELÄINKULJETUSTEN ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET. Kaupallisten eläinkuljetusten eläinsuojelutarkastukset

EVIRAN OHJE KAUPALLISTEN ELÄINKULJETUSTEN ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET. Kaupallisten eläinkuljetusten eläinsuojelutarkastukset Sivu/sivut 1 / 21 EVIRAN OHJE KAUPALLISTEN ELÄINKULJETUSTEN ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET Sivu/sivut 2 / 21 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Mitä valvotaan... 4 1.1 Valvonnan kohteena olevat kuljetukset...

Lisätiedot

Koe-eläinten hankinta, saatavuus ja kuljetus

Koe-eläinten hankinta, saatavuus ja kuljetus Koe-eläinten hankinta, saatavuus ja kuljetus Koe-eläinkeskus/ Niina Kemppinen 9.10.2013 1 Eläinten hankinta Kaupalliset kasvattajat: Harlan, Charles River, Taconic, Scanbur, Jackson Laboratory Hyvä laatu,

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin)

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin) Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys broilereiden suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Eläinten hyvinvointi osana maatalouden tulevaisuutta Tampere 30.9.2014 ylitarkastaja Helena Hepola Eläinsuojeluvalvonta 1. Epäilyyn perustuvat tarkastukset

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA AVOKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Asia Säädösperusta Päätös Ehdot ja rajoitukset Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Ajokorttiasetus 19 2.

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS TURKISELÄIMET Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Läänineläinlääkäri Taina Kingelin Jyväskylä 29.11.2011 Lihavasikka teemapäivä

Lisätiedot

Hevosten lääkitys. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira

Hevosten lääkitys. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira Lääkkeet ja lainsäädäntö Eläinten lääkitsemisen lainsäädännöllä varmistetaan eläinten hyvinvointia, ihmisten ja eläinten terveyttä, elintarviketurvallisuutta

Lisätiedot

Tarttuvien tautien vastustus

Tarttuvien tautien vastustus Tarttuvien tautien vastustus Eläinlääkäri Katja Hautala Tartuntatautien oireita Hengitystieoireet Kuume Silmävuoto Alentunut suorituskyky Ripuli Ihotulehdukset (sieni, syylät, rivi jne) Keskushermosto-oireet

Lisätiedot

SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN KULJETTAMINEN SUOMESSA

SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN KULJETTAMINEN SUOMESSA SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Logistiikka Sinikka Auvinen SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN KULJETTAMINEN SUOMESSA Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ Sinikka Auvinen Sorkka- ja kavioeläinten kuljettaminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 489. Laki Steiner-koulusta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 489. Laki Steiner-koulusta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1996 N:o 489 493 SISÄLLYS N:o Sivu 489 Laki Steiner-koulusta annetun lain muuttamisesta... 1263 490 Asetus Steiner-koulusta annetun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009

ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009 Kaikki eläinkuljetukset Osa 1 Laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006 Osa 2 Otteita eläinsuojelulaista ja eläinsuojeluasetuksesta Sivu 1 1429/2006 Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 Laki eläinten

Lisätiedot

Helpompi kuolema. Vasikan lopettaminen

Helpompi kuolema. Vasikan lopettaminen Helpompi kuolema Vasikan lopettaminen Milloin lopetus on oikea vaihtoehto Lopetustavat Lopetustekniikka Raadonkäsittely Lopetus eu =hyvä, thanotos = kuolema Kivun ja stressin minimointi Eläinsuojelulaki

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Ympäristöneuvonnan neuvontapäivät Tampere 15.3.2016 Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Taina Mikkonen Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aura ja Mynämäki 6 ja 10.2.2015 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Marja Pihlajamäki 6 ja 10.2.2015 1 - Täydentävien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1429. Laki. eläinten kuljetukseen. Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 1429. Laki. eläinten kuljetukseen. Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1429 1431 SISÄLLYS N:o Sivu 1429 Laki eläinten kuljetuksesta... 4341 1430 Laki eläinsuojelulain muuttamisesta... 4352 1431

Lisätiedot

Tarttuvista taudeista

Tarttuvista taudeista OHJELMA Hippos kiittää tuesta seuraavia yhteistyökumppaneita: Intervet Oy Pharmaxim AB Scanvet Eläinlääkkeet Oy Vermon Ravirata Vetcare Oy 18.00 18.30 Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy / ell. Katja Hautala

Lisätiedot

Helpompi kuolema. Lihanaudan lopettaminen

Helpompi kuolema. Lihanaudan lopettaminen Helpompi kuolema Lihanaudan lopettaminen Milloin lopetus on oikea vaihtoehto Lopetustavat Lopetustekniikka Raadonkäsittely Lopetus eu =hyvä, thanotos = kuolema Kivun ja stressin minimointi Eläinsuojelulaki

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

välisenä aikana (3) - itä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan/ - se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan.../. /..

välisenä aikana (3) - itä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan/ - se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan.../. /.. 3134 TERVEYSTODISTUS (1) LIITE A Tämä todistus on laadittava lomakkeelle, jossa on sama teksti sekä lähettävän että vastaanottavan maan virallisella kielellä. Terveystodistuslomakkeet tilataan maa- ja

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa muussa lähtöpaikassa. muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa muussa lähtöpaikassa. muu, mikä ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS, SIIPIKARJA Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien

Lisätiedot

ELÄVÄNÄ KULJETTAMISEN HYVIEN TOIMINTATAPOJEN OPAS

ELÄVÄNÄ KULJETTAMISEN HYVIEN TOIMINTATAPOJEN OPAS PORON ELÄVÄNÄ KULJETTAMISEN HYVIEN TOIMINTATAPOJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä s. 1 2. Ketä laki koskee? s. 1 3. Kaupallinen vai ei-kaupallinen kuljetus s. 1-2 4. Kuljetuskuntoisuus ja kuljettamisen

Lisätiedot

Urheilijan nesteytys

Urheilijan nesteytys Urheilijan nesteytys Katja Mjøsund LT, liikuntalääketieteen erikoislääkäri Orto-Lääkärit,, Helsinki Mehiläinen, Helsinki Paavo Nurmi keskus, Turku ADT, Suomen Suunnistusliitto Nesteytysohjeet Ennen suoritusta

Lisätiedot

Valmistautuminen maratonille. www.janakkalanjana.info

Valmistautuminen maratonille. www.janakkalanjana.info Valmistautuminen maratonille www.janakkalanjana.info Viikko ennen H-hetkeä Harjoittelu vähenee. Muista, viimeisen viikon harjoittelulla ei rakenneta, vaan tuhotaan kuntoa! Tankkaus: Lihakset täytetään

Lisätiedot

Lopetusasetus siipikarjan lopetuksessa. ylitarkastaja Sari Salminen Loimaalla 1.2.2012

Lopetusasetus siipikarjan lopetuksessa. ylitarkastaja Sari Salminen Loimaalla 1.2.2012 Lopetusasetus siipikarjan lopetuksessa ylitarkastaja Loimaalla Toimintaohjeisto Tarkoitetaan menettelytapoja koskevia kirjallisia ohjeita, joiden tarkoituksena on tietyn tehtävän suoritustavan tai normin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta LAKIEHDOTUKSIIN LIITTYVÄT VN-ASETUSLUONNOKSET Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta 1 LUKU Soveltamisala ja määritelmät (6.6.2013/407) 3 Ajoneuvoluokkia

Lisätiedot

Metsästysmatkailuun liittyvä riskikartoitus

Metsästysmatkailuun liittyvä riskikartoitus Saapuminen lentokentälle, automatka majoitukseen sekä takaisin lentokentälle - ikä, terveys, väsymys, unenpuute, alkoholi: eritasoiset kaatumiset/ liukastumiset - sairastumiset/ sairaskohtaukset - liikenneonnettomuus

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14 )) 1 (6) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto. Elintarvikkeiden ammattimainen kuljettaminen

RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14 )) 1 (6) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto. Elintarvikkeiden ammattimainen kuljettaminen RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14 )) 1 (6) Elintarvikkeiden ammattimainen kuljettaminen 1 Ilmoituksen aihe Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan olennainen muutos 2 Toimijan yhteystiedot Toiminimi Y-tunnus

Lisätiedot

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2).

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2). LIITTEEN OHJE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

SUURELÄINPELASTUSKOULUTUS SEPK KÄYTTÄYTYMINEN

SUURELÄINPELASTUSKOULUTUS SEPK KÄYTTÄYTYMINEN SUURELÄINPELASTUSKOULUTUS SEPK KÄYTTÄYTYMINEN MIKÄ HEVONEN ON? Laumaeläin Saaliseläin Elopaino täysikasvuisella keskimäärin 400-600kg välillä Menee helposti paniikkiin ja sitä kautta shokkiin (--> menehtyminen)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Poikiminen. Emolehmien kevät-seminaari 26.01.2011 Laukaa. Eläinlääkäri Teppo Heinola

Poikiminen. Emolehmien kevät-seminaari 26.01.2011 Laukaa. Eläinlääkäri Teppo Heinola Poikiminen Emolehmien kevät-seminaari 26.01.2011 Laukaa Eläinlääkäri Teppo Heinola Poikiminen Naudan synnytysteiden anatomiaa Normaali synnytys Vaikeutunut synnytys Synnytysapu Vastasyntyneen ja emän hoito

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Muutoksia tulossa Läänineläinlääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.4.2016 1 Täydentävät ehdot= TE Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on EU:n maksamien

Lisätiedot

Lihantuotanto SIANLIHA

Lihantuotanto SIANLIHA Hyvinvointi Tuotantoympäristö Rehut ja ruokinta Lihaketjun toimet Welfare Quality Kuljetukset Lihantuotanto SIANLIHA Mitä hyvinvointi on? Hyvinvointi on eläimen kokemus sen fyysisestä ja psyykkisestä olotilasta.

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot Evira ohjeistaa sekä kirjoittaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus Naudat 2015 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna

Lisätiedot

Kansalliset säädökset

Kansalliset säädökset 1 (10) Kansalliset säädökset Elintarvikelaki 13.1.2006/23 Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 321/2006 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (905/2007) eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

Urheilullisuus. Harri Hakkarainen LL, LitM. SJL, HK Metallurg Magnitogorsk, HC Jokerit. www.terveystalo.com

Urheilullisuus. Harri Hakkarainen LL, LitM. SJL, HK Metallurg Magnitogorsk, HC Jokerit. www.terveystalo.com Urheilullisuus Harri Hakkarainen LL, LitM SJL, HK Metallurg Magnitogorsk, HC Jokerit Urheilullisuus mitä se on? jokaisella urheilijalla 24 h aikaa aikaa harjoitella, palautua, kehittyä... Harjoitusaikaa

Lisätiedot

Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7. Ajotilaukset / yhteydenotot:

Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7. Ajotilaukset / yhteydenotot: Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7 Ajotilaukset / yhteydenotot: Antti Kallas 0400 829 707 Petri Kallas 0400 757 105 Jarkko Kallas 040 536 4595 TAI Internet: www.kallas.fi

Lisätiedot

Polar Pharma Oy Kyttäläntie 8 A 00390 Helsinki. puh. 09 8493 630 info@polarpharma.fi www.polarpharma.fi

Polar Pharma Oy Kyttäläntie 8 A 00390 Helsinki. puh. 09 8493 630 info@polarpharma.fi www.polarpharma.fi Polar Pharma Oy Kyttäläntie 8 A 00390 Helsinki puh. 09 8493 630 info@polarpharma.fi www.polarpharma.fi Suomen vanhin urheilujuoma, joka kehitettiin 80-luvulla. Alun perin Suomen suurimman virvoitusjuomien

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen

ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen 090804 ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen Eläinsuojelulain (247/1996) 39 :n tarkoittama selvitys eläinsuojeluasetuksen (396/96) ja maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Lisätiedot

Lopetusasetus poroteurastamossa. ylitarkastaja Sari Salminen Rovaniemi 4.4.2012

Lopetusasetus poroteurastamossa. ylitarkastaja Sari Salminen Rovaniemi 4.4.2012 Lopetusasetus poroteurastamossa ylitarkastaja Rovaniemi Toimintaohjeisto Eläinten varjelemiseksi vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä on alan toimijoiden laadittava toimintaohjeisto

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Jalostuspäivät 15-16.2.2008

Jalostuspäivät 15-16.2.2008 Jalostuspäivät 15-16.2.2008 EU-säädöksiä Ulriika Joutseno-07 HEVOSJALOSTUS JA KASVATUS 1. Jalostusjärjestö 2. Kaksi direktiiviä 3. Hevostalouslaki 4. Jalostusohjesääntö HEVOSJALOSTUS JA KASVATUS EU määrittää

Lisätiedot

Hyvän toimintatavan opas ketun lopetuksessa. Hannu Korhonen & Hanna Huuki

Hyvän toimintatavan opas ketun lopetuksessa. Hannu Korhonen & Hanna Huuki Hyvän toimintatavan opas ketun lopetuksessa Hannu Korhonen & Hanna Huuki 4.1.2013 Euroopan neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 Päämäärät Lopetuksesta aiheutuvan kivun vähentäminen Lopetuskäytäntöjen yhtenäistäminen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Yhteisön sisäisen kaupan todistus

Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.1. Lähettäjä Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.2. Todistuksen viitenumero I.2.a. Paikallinen viitenumero: I.3. Toimivalnen keskusviranomainen Osa I: Saapuvaa erää koskevat tiedot I.4. Toimivalnen paikallishallintoviranomainen

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Ihmisen elimistöstä n. 60 % on vettä. Vuorokaudessa keho menettää normaalioloissa noin 2,5 litraa nestettä: noin 1,5 litraa poistuu munuaisten kautta

Lisätiedot

Hevosvalmennuksen sudenkuopat

Hevosvalmennuksen sudenkuopat Hevosvalmennuksen sudenkuopat Susanna Kinnunen, FT Suomen Hevostietokeskus ry susanna.kinnunen@hevostietokeskus.fi www.hevostietokeskus.fi Kuva: Hippos/Hanna Leppänen Liikkeet (biomekaniikka) Suorituskyky

Lisätiedot

Mukava olo. Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut

Mukava olo. Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut Mukava olo Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut Tilavaatimukset Karsinaratkaisut lämmin- ja kylmäkasvattamoissa Ryhmittelyn merkitys Tautivastustus Eläinten siirrot Tilavaatimukset Ritiläpalkki Kiinteäpohjainen

Lisätiedot

Oriasemia koskevat vaatimukset. Hippos, Tampere 10.3.2015

Oriasemia koskevat vaatimukset. Hippos, Tampere 10.3.2015 Oriasemia koskevat vaatimukset Hippos, Tampere Ylitarkastaja Virva Valle EVIRA/Eläinten terveys ja hyvinvointi - yksikkö Oriasema kotimaan kauppa ja sisämarkkinakauppa Lainsäädäntö Eläintautilaki 441/2013

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Tietovarannot-toimiala

Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Ylijohtaja Olli Lindroos Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Liikennerekisterit Tietopalvelu Tietohallinto 2 johtavaa asiantuntijaa Kehityspäällikkö Liikenteen verotus 4 johtavaa asiantuntijaa

Lisätiedot

Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014

Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014 Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014 Normaalia korkeampi elimistön lämpötila (37-38.3C normaali) Normaalilämmössä yksilöllistä variaatiota, selvitä hevosesi normaalilämpö säännöllisillä

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Viljelijätuki- infot kevät 2015 Läänineläinlääkäri Laura Haltia Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Etelä- Suomen aluehallintovirasto 17.3.2015 1 Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Sovitut seuranta-ajat

Sovitut seuranta-ajat KUNTOKIRJA Sovitut seuranta-ajat Pvm/ klo paikka Huomioitavaa/ sovitut asiat Henkilötiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Yhteystietoja Lääkäri KYS Puhelin Sairaanhoitaja, Sydänpoliklinikka Puhelin Fysioterapeutti

Lisätiedot

Fyysinen kunto. Terveystieto. Anne Partala

Fyysinen kunto. Terveystieto. Anne Partala Fyysinen kunto Terveystieto Anne Partala Miksi liikuntaa? Keho voi hyvin Aivot voivat hyvin Mieliala pysyy hyvänä Keho ja mieli tasapainottuu Liikunta tuo tyydytystä Yksi hyvinvoinnin peruspilari Ihminen

Lisätiedot

TKR:n tapahtumapäivä 2.2. ELL Kira Kanerva

TKR:n tapahtumapäivä 2.2. ELL Kira Kanerva TKR:n tapahtumapäivä 2.2. ELL Kira Kanerva Ohjelmarunko Sääntöasiaa rokotuksista ja dopingista Kilpahevosen hyvinvointiasiaa Ennen kilpailukauden alkua tarkista ainakin seuraavat asiat Rokotukset Muutokset

Lisätiedot

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Muutokset 2016 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset kattavat kaikki maataloustoiminnassa pidettävät tuotantoeläimet Naudat Siat Lampaat ja vuohet

Lisätiedot

Kuljetuslogistiikka, 15 Trukin käsittely- ja kuormaustehtävä, osio A

Kuljetuslogistiikka, 15 Trukin käsittely- ja kuormaustehtävä, osio A Kuljetuslogistiikka, 15 Trukin käsittely- ja kuormaustehtävä, osio A Ka Umpikontti Trukin käsittely ja kuormaustehtävä, A: I Lastaus II Kuorman varmistaminen ja välitarkistus, III Kuorman purkaminen I

Lisätiedot

Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla?

Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla? Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla? Yhteistä ajoneuvolaissa luokitelluille em. ajoneuvoille on kansan suussa kulkeva nimitys mönkijä. Kauppiaat

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin:

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: AV-koe (TOT4) 1. Saan ajaa suoraan tätä kaistaa. 2. Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta. 3. Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta. 4. Ajan suoraan.

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

Hevosten hyvinvointi ja valvonta. Läänineläinlääkäri Inna Ilivitzky Aluehallintovirasto

Hevosten hyvinvointi ja valvonta. Läänineläinlääkäri Inna Ilivitzky Aluehallintovirasto Hevosten hyvinvointi ja valvonta Läänineläinlääkäri Inna Ilivitzky Aluehallintovirasto Eläinsuojelulainsäädäntöä Eläinsuojelulaki ja asetus MMM:n päätös 14/EEO/1998 hevosten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista

Lisätiedot

Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa

Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa Ilmakuljetus dia 2 Kuormanvarmistus ilmakuljetuksissa Yleistä Kuljetusjärjestelmä tarvitsee ilmakuljetuspalveluja pitkillä kuljetusetäisyyksillä

Lisätiedot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Brita Suokas, Luomuinstituutti, Luomupäivät Mikkeli 12.11.2013 Luomuinstituutti / Suokas

Lisätiedot

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri Leena Räsänen, Evira 7.5.2015 EU:n eläinlääkeasetusehdotus Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä annettu 10.9.2014 yhdessä lääkerehuasetusehdotuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 4246 Liite MAKSUTAULUKKO Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 1 Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta

Lisätiedot

Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla. Jottei totuus unohtuisi. Säädökset 10.12.2012

Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla. Jottei totuus unohtuisi. Säädökset 10.12.2012 Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla Sikatilojen työnantajaosaaminen 13.12.2012 Hämeenlinna Outi Hälli ELT, Tuotantoeläinten terveyden-ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri, Dipl. ECPHM

Lisätiedot

KYLMETTYNEN & HYPOTERMIA

KYLMETTYNEN & HYPOTERMIA KYLMETTYNEN & HYPOTERMIA Benjamin Donner benjamin@aavameri.fi Paniikkireaktio Sisäänhengitys ja hyperventilaatio Kylmän veden sokki Verenpaine / sydän Erittäin iso energiakulutus Veden sisäänhengitys Hiilihappotason

Lisätiedot

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Näkökulma Esityksen näkökulma lähes puhtaasti viranomaisnäkökulma, viranomaisvaatimukset

Lisätiedot