HEVOSTEN KULJETTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEVOSTEN KULJETTAMINEN"

Transkriptio

1 HEVOSTEN KULJETTAMINEN Yhteenveto HevosAgron järjestäminen tiedotustilaisuuksien (8. ja Pudasjärvellä ja Ylivieskassa) agronomi Maarit Äärilän ja Heikki Klemetin / Oulun liikkuva poliisi luennoista, tutustu myös alkuperäisiin lakiin ja asetukseen. ELÄINKULJETUKSET JA KAUPALLINEN TOIMINTA Vuoden 2007 alussa uudistunut kuljetuslainsäädäntö koskee kaikkea eläinten kuljettamista. Säädösten tarkoituksena on suojella eläviä eläimiä kuljetuksessa ja sen yhteydessä vahingoittumiselta ja sairastumiselta sekä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä. Säädöksiin sisältyvät eläinten kuljettamista koskevat perussäännökset kuljetuksen yleisistä edellytyksistä, kuljetusvälineestä, eläinten kuormaamisesta ja kuorman purkamisesta sekä lupamenettelyistä. Lain luvut 2., 3. ja 4. koskevat vain harrastehevosten eli ei-kaupallisia kuljetuksia. Kaupallisten hevoskuljetusten yksityiskohtaisista vähimmäisvaatimuksista säädetään eläinkuljetusasetuksessa. Eläinkuljetuslaki [laki eläinten kuljetuksesta (1429/2006)] koskee sekä elävien selkärankaisten eläinten että soveltuvin osin myös selkärangattomien eläinten kuljettamista. Eläinkuljetuslailla on pantu täytäntöön eläinkuljetusasetus ja säädetty eläinkuljetusasetuksen ulkopuolelle jäävistä eläinten kuljetuksista. Eläinkuljetusasetus [Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta] säätelee vain selkärankaisten eläinten kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvaa kuljetusta. Kuljetuksissa tarvittavat (lupien ja hyväksymisten hakeminen, raportointi) lomakkeet löytyvät osoitteesta kirjoita hakusanaksi Eläinkuljettajalupahakemus. Eläinkuljettajalupahakemus Selvitys yli 8 tunnin kuljetuksiin käytettävästä eläinkuljetusvälineestä Selvitys alle 8 tunnin kuljetuksiin käytettävästä eläinkuljetusvälineestä Eläinkuljettajan pätevyystodistushakemus Selvitys kuljettajista ja heidän koulutuksestaan Lisätietoa: Evira, Eläinsuojelu kuljetusten aikana Lupatermejä Eläinkuljettajalupa: Yritykselle tai useamman yrityksen yhteenliittymälle / yhdistykselle tai vastaavalle hakemuksesta myönnettävä lupa kuljettaa eläimiä. Luvassa on nimettävä käytettävä kuljetuskalusto (hyväksytyt ajoneuvot, määrää ei rajoitettu, vähintään 1) sekä vähintään 1 kuljettajapätevyyden omaava kuljettaja (myös muut kuin luvassa nimetyt pätevyyden omaavat kuljettajat voivat kuljettaa). Eläinkuljettajapätevyys: Myönnetään hakemuksesta yksittäiselle henkilölle tämän osallistuttua koulutukseen ja suoritettua hyväksytysti pätevyystentti. Voi toimia kuljettajana kuljettajaluvan alaisissa kuljetuksissa (pätevyys yksinään EI ole kuljettajalupa).

2 Maantiekuljetusvälineen hyväksymistodistus: Ajoneuvokohtainen ajoneuvon hyväksyntä tietyn eläinlajin kuljetuksiin. Kuljettajaluvassa mainittava kaikki ko. lupaan sisältyvät hyväksytyt kuljetusvälineet. (kuljetusvälineen hyväksyntä yksinään EI ole kuljettajalupa) Eläinkuljettajalupa tarvitaan kun kuljetuksiin liittyy rahan, palveluiden tai tavaran välitöntä vaihdantaa, myös kuljetuksiin, joihin liittyy välitön tai välillinen voitto ammatilliset kuljetukset usein toistuvat kuljetukset matka yli 65 km Eläinkuljettajalupaa EI tarvita kun eläimiä kuljetetaan pitopaikasta laitumelle ja takaisin vaikka kuljetusmatka ylittää 65 km kuljetusväline ja/tai eläimet voivat olla omia tai naapurin, kunhan liikaa rahaa ei liiku kuljetus koskee yksittäistä eläintä hoitajan on oltava mukana ILMAN TULONHANKKIMISTARKOITUSTA polttoainekulut saa ottaa Käytännössä hevostoiminnassa raveihin ja ratsastuskilpailuihin ja muihin vastaaviin saa kuljettaa omia ja muutamaa hoitohevosta ilman lupaa. Laajamittaista ammattimaista valmennuspalvelua tai muuta hevostaloustoimintaa harjoittava tarvitsee luvan. Laajamittaisuuden tulkinnan tekee läänineläinlääkäri, mutta mikäli hevostaloustoiminta on päätoimista, on se myös laajamittaista. Mitä suurempi osa verotettavista tuloista saadaan hevostaloustoiminnasta, sitä todennäköisemmin myös toimintaa liittyvät kuljetukset ovat ammattimaisia ja lupa tarvitaan. Harrastushevosten kuljettamiseen ei yleensä tarvitse lupaa. Hevosen hoitaja ei tarvitse lupaa, jos hän ei ole vastuussa hevosesta kuljetuksen aikana ja lastauksessa ja purkutapahtumassa on mukana kuljetusluvan omaava vastuullinen henkilö. Ratin takana olevalla täytyy olla lupa, jos kyydissä on muitakin kuin omia (tai kaverin) hevosia. Satunaisissa, ei kaupallisissa (astutus, klinikkakäynnit) ei tarvita lupaa, vaikka kuljetettavana olisi vieraankin hevonen.

3 Kuljettajaluvan hankkiminen Ajokorttivaatimukset B-luokka saa kuljettaa henkilö- tai pakettiautoa tai yhdistelmää, jonka kokonaismassat ei ylitä 3500kg:a eikä perävaunun kokonaismassa ylitä vetoauton omamassaa. BE-luokka vaaditaan silloin, kun yhdistelmän eli ha/pa+pv kokonaismassat ylittävät 3500kg tai perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan. yhdistelmän kokonaismassat eivät saa ylittää 7500kg. C1-luokka vaaditaan silloin, kun on kyseessä kuorma-auto (>3500kg), jonka kokonaismassa ei ylitä 7500kg C1E-luokka vaaditaan silloin, kun vetoautona on kuorma-auto, jonka kokonaismassa ei ylitä 7500kg ja vedettävänä on >750kg oleva jarrullinen perävaunu yhdistelmän kokonaismassat eivät saa ylittää 12000kg perävaunun kokonaismassa ei saa ylittää vetoauton omamassaa C-luokka vaaditaan silloin, kun kuorma-auton kokonaismassa on >7500kg CE-luokka vaaditaan silloin, kun yhdistelmän kokonaismassat ylittävät 12000kg tai perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan

4 Ajoneuvon katsastaminen Henkilöautot: Määräaikaiskatsastettava käyttöönottopäivän mukaan (näkyy rekisteröintitodistuksessa), mikäli käyttöönotto esim katsastusajankohta määräytyy rekisterinumeron viimeisen numeron perusteella. Katsastetaan käyttöönoton jälkeen ensimmäisen kerran 3. vuosi, toisen kerran 5. vuosi ja sen jälkeen joka vuosi. Pakettiauto: katsastetaan käyttöönoton jälkeen ensimmäisen kerran 3. vuosi ja sen jälkeen joka vuosi. Kuorma-auto: katsastetaan aina joka vuosi. Jarrulliset perävaunut: katsastetaan joka toinen vuosi, vuoden loppuun mennessä. Mukana eläinkuljetuksessa ajokortti rekisteröintitodistukset eläinten tunnistamisasiakirjat esim. hevospassi (oikeaksi todistettu kopio, mikäli passi esim. Hippoksessa) ammattimaisessa eläinkuljetuksessa matkasuunnitelma eläinkuljettajalupa pelastusvälineet (puukko), taskulamppu, huomioliivi Kuljetustila riittävästi kuivikkeita eläinten alle EI MITÄÄN irtotavaraa kuljetustilaan, jossa on kyydissä eläimiä riittävästi tilaa kuljetettavalle / kuljetettaville eläimille Ilmanvaihto kunnossa Muuta huomioitavaa hevosia kuljetettaessa ajonopeus: nopeusrajoitukset, tilannenopeus, ennakoiva ajotapa kuljettajan kunto: väsymys, päihteet kuljetuskaluston renkaat: ilmanpaineet, renkaiden kunto Jos vetoautossa on kitkarenkaat, voi perävaunussa olla nasta- tai kitkarenkaat Jos vetoautossa on nastarenkaat, pitää perävaunussakin olla nastarenkaat Ei koskaan toisessa kesä- ja toisessa talvirenkaita! varaa hevosten kuljettamiseen aina riittävästi aikaa! Vaikka kuljettajalupaa EI vaadita, edellytetään ei-kaupallisilta kuljetuksilta, että: eläimet ovat kuljetuskuntoisia kuljetusvälineet ovat ko. eläinlajille soveliaita kuormaus ja kuorman purku on asiallisia eläimillä on riittävästi tilaa eläimillä on mahdollisuus lepoon sekä vettä ja ravintoa (mikäli kuljetusaika/matka sitä vaativat)

5 Ei-kaupallisissa (ei tarvitse lupaa) kuljetuksessa tulee noudattaa Eläinkuljetuslain: Luku 2 Kuljetuksen yleiset edellytykset Luku 3 Kuljetusväline Luku 4 Kuormaaminen ja kuorman purkaminen Kuljetusprosessi ota huomioon nämä! Hevosten kuljetuskuntoisuus Kuljetettavat eläimet oltava terveitä Kuljetus ei saa aiheuttaa niille kipua eikä kärsimystä Eläimiä ei saa kuljettaa, jos/ kun ne eivät pysty liikkumaan avustamatta vakavia haavoja/ esiinluiskahdus tiine eläin, jonka kantoaikaa jäljellä alle 10 % tai eläin, joka on synnyttänyt edellisellä viikolla vastasyntynyt, napa ei kuivunut

6 Sairaita ja loukkaantuneita eläimiä voidaan kuljettaa (TARKISTA ELL!), jos Ovat lievästi loukkaantuneita (ei kärsimyksiä) Kuljetus tutkimukseen Kuljetus eläinlääkärille/ eläinlääkäriltä ohjeiden mukaan Loukkaantuminen / sairaus matkan aikana (ensihoito/ tarvittaessa hätäteurastus) Kuljetettaville eläimille ei saa antaa rauhoittavia lääkkeitä ilman eläinlääkärin valvontaa POIKKEUS: rekisteröityjä hevosia voidaan kuljettaa synnytystä varten, samoin niiden varsoja synnytyksen jälkeen emonsa kanssa, jos mukana on hoitaja Kaikkia hevostenkuljetusvälineitä koskevat säädökset Kuljetusvälineet, kontit ja varusteet Oltava turvallisia ko. eläinlajille Suojattava eläimiä huonolta säältä, kylmältä ja kuumalta säältä ja sääolojen vaihteluilta Oltava puhdistettavissa ja desinfioitavissa Eläimet eivät pysty karkaamaan / putoamaan Ilman laatu ja määrä riittävä Eläimiä pystytään tarkastamaan ja hoitamaan Lattia ei ole liukas, riittävästi kuiviketta, virtsa ja ulosteet eivät pääse vuotamaan Valaistus riittävä hoitoa ja tarkastuksia varten Eläimillä on oltava riittävästi sekä lattiapinta-alaa että ilmatilaa (ilmanvaihto), pystyttävä seisomaan luonnollisessa asennossa. Väliseinien oltava riittävän tukevat ja varusteiden nopeasti ja helposti käytettäviä Maantiekuljetuksissa Ajoneuvoon merkintä eläinkuljetuksesta Välineet kuormaamista ja purkamista varten on oltava mukana Kuljetuskäytännöt Kuormaus, purkaminen ja käsittely Eläimet tulee totuttaa kuljetukseen ennen matkaa. Kuormaus ja purkamistilat Mahdollistavat toiminnan stressittä ja kivutta ja ilman liukastumisia tai karkailuja Ramppien ja nostolavojen pitää olla sellaisia, ettei eläin loukkaa itseään eikä putoa tai karkaa, tarvittaessa suojakaiteet Puhdistettavissa ja desinfioitavissa Oltava riittävä valaistus lastaus/purkuvaiheessa (ota huomioon, jos joudut purkamaan kesken matkan: mukana kunnon taskulamppu, heijastinliivi) Eläinten mukana kuljetettavat tavarat sijoitettava turvallisesti (eläintilassa EI SAA olla mitään irrallaan) Riittävä valaistus kuljetustilassa

7 määritelty kaupallisten kuljetusten osalta Jos kuormaus tai lastaaminen kestää yli neljä tuntia Eläimille on oltava kunnon tilat ruokintaa ja juottamista varten ilman kytkemistä (kuljetusta odottaessa) Eläinlääkärin on valvottava toimintaa Ramppien kaltevuudet riittävän loivat max. 20 astetta hevoset Jos kaltevuus yli 10 astetta, oltava liukuesteet Käsittely kuormauksessa On kiellettyä vahingoittaa eikä rääkätä eläintä (riiputtaa mekaanisin välinein, potkia, lyödä, vetää/raahata/nostaa päästä, korvista, hännästä, turkista ym.) Ei saa käyttää teräväkärkisiä sauvoja tms. Sähköiskuja antavien välineiden käyttö hevosilla kielletty Eläimet, jotka eivät ole tottuneet kytkentään, pidetään kytkemättöminä markkinoilla ja keräyskeskuksissa oltava välineet eläinten kytkentään ja eläimillä on oltava mahdollisuus juoda Eläinten kytkentä ei jalkojen sidontaa yhteen jos kytketään, köysien ym. välineiden oltava riittävän vahvoja eivät saa kuristaa pystyttävä tarvittaessa irrottamaan nopeasti (Puukko mukana kuljetuksessa.) määritelty kaupallisten kuljetusten osalta yli 8 kk:n ikäisillä hevosilla oltava riimu eläimen on voitava tarvittaessa maata, syödä ja juoda (kuljetusta odottaessa) Kuljetuksen aikana Toisistaan erillään (esim. väliseinällä erotettuna) on kuljetettava eri lajia olevat eläimet merkittävästi erikokoiset ja ikäiset täysikasvuiset siitosoriit sukukypsät urokset ja naaraat toisiaan kohtaan vihamieliset kytketyt ja kytkemättömät (käytännössä poikkeuksena usein tamma ja maitovarsa) Poikkeuksena (= samassa tilassa voidaan kuljettaa) eläimet, jotka ovat tottuneet toistensa seuraan tai peräti jopa kiintyneet toisiinsa, mutta ei kuitenkaan koskaan sukukypsät urokset ja naaraat, vihaiset eläimet tai kytketyt ja kytkemättömät. Kytkeminen soveltuvin osin kuten lastatessa tai purkaessa, huom! hevosia ei ole pakko kytkeä itse kuljetusten ajaksi Ilmanvaihdosta huolehdittava

8 määritelty kaupallisten kuljetusten osalta Hevosia vain yksikerroksisessa kuljetusvälineessä, tai ainakin vain alakerrassa Osaston sisäkorkeus 75 cm korkeampi kuin hevosen säkäkorkeus Villejä hevosia max. 4 / ryhmä Laivakuljetukset Käytännössä laivayhtiöt huolehtivat (ja tulee huolehtia) eläinkuljetussäädösten noudattamisesta Ennen laivamatkaa tarkista hyvissä ajoin, mitkä ovat yhtiön asettamat eritysvaatimukset eläinkuljetuksille voivat olla jopa lainsäädäntöä tiukempia Hevoset (paitsi tammat ja varsat) omissa pilttuissaan ajoneuvoa laivaan lastattaessa. Kaupalliset kuljetukset (vaativat kuljettajaluvan) jaetaan lyhyisiin (alle 8 h) ja pitkiin kuljetuksiin (yli 8 h). Pitkiä kuljetuksia koskevat vaatimukset ovat tiukempia. Lyhyissä kuljetuksissa (alle 8 h) On osoitettava, että henkilökunta, laitteet ja toimintamenettelyt ovat riittävät ja asianmukaiset eli vaaditaan: Kuljettajan pätevyystodistus Lyhyiden kuljetusten lupa Tiedot kuljetuksesta (eläinten alkuperä, omistaja, lähtö- ja määräpaikka, lähtöaika ja kuljetuksen oletettu kesto) Lyhyissä kuljetuksissa kuljetuskaluston hyväksyntä voidaan mahdollisesti tehdä papereiden perusteella (tiedot + kuvat, tulkinnan ja päätöksen tekee läänineläinlääkäri) Pitkissä kuljetuksissa (yli 8 h): Vaaditaan voimassaoleva: Kuljettajan ja hoitajien pätevyystodistukset Hyväksymistodistukset maantiekuljetusvälineistä Pitkien kuljetusten lupa Tiedot kuljetuksesta (eläinten alkuperä, omistaja, lähtö- ja määräpaikka, lähtöaika ja kuljetuksen oletettu kesto) Tiedot menettelyistä, joiden avulla eläinkuljettajat voivat jäljittää vastuullaan olevat maantieajoneuvot ja saada yhteyden niiden kuljettajiin kuljetusten aikana Valmiussuunnitelmat hätätilanteita varten Ulkomaan kuljetuksissa Vaaditaan edellisten lisäksi: Läpikulkumaitten ja määräpaikkamaan säännöksien selvittäminen ja noudattaminen Reittisuunnitelma, joka sisältää seuraavat osat: reittisuunnittelu lähtöpaikkatiedot

9 määräpaikkatiedot eläinkuljettajan ilmoitus (kuljettajan kirjaus matkan kulusta) raportti sääntövastaisuuksista (myös kuittaus vaikkei niitä olisi ollut) Maantiekuljetusvälineen hyväksymistodistus Läänineläinlääkäri tai kunnan virkaeläinlääkäri tarkistaa ja hyväksyy kuljetusvälineen eläinlajikohtaisesti Vaaditaan aina pitkissä kuljetuksissa, läänineläinlääkäri päättää tarkastaako myös lyhyiden kuljetusten kuljetusvälineet Läänineläinlääkäri tekee lyhyiden kuljetusten (alle 8 h) kuljetusvälineen tarkastuksen maksutta, kunnaneläinlääkäri saattaa ottaa tarkastuksesta maksun Pitkien kuljetusten (yli 8 h) kuljetusvälineiden tarkastus on maksullinen (120 ) Kulkuneuvo on ajettava eläinlääkärin määrittelemälle paikalle tarkastusta varten Kuljetusvälineen hyväksyminen tehdään jokaiselle (halutulle) eläinlajille erikseen Juotto- ja ruokintavälit sekä kuljetusmatka-ajat ja lepojaksot Hevoset (paitsi rekisteröidyt hevoset) Lyhyessä kuljetuksessa kuljetusmatka-aika ei saa olla yli 8 tuntia Jos kuljetusmatka-aika on yli 8 tuntia, noudatettava pitkien kuljetusten lisävaatimuksia Pitkillä kuljetuksilla hevoset: kuljetusmatka-aika enintään 24 tuntia (juotto ja tarvittaessa ruokinta 8 tunnin välein) Vahvistetun kuljetusmatkan jälkeen eläimet on purettava kuormasta ruokittava juotettava annettava levätä vähintään 24 tuntia Käytännössä: Jos hevosta kuljetetaan lyhyt kuljetus (max 8 tuntia) ennen seuraavaa kuljetusta tulee olla 24 h lepojakso (muuten kuljetus on pitkä kuljetus ja noudatettava pitkän kuljetuksen säädöksiä). Jos kuljetetaan pitkä kuljetus, jokaisen 24 h kuljetusmatka-ajan jälkeen 24 h lepojakso. PAITSI, jos matka määränpäähän lyhyt = alle 2 h, voidaan ajaa perille (maksimi kuljetusmatka-aika perille 24 h + 2 h = 26 h). Junassa ja merikuljetuksissa noudatettava samoja pitkien kuljetusten säädöksiä kuin maantieajoneuvoissakin. Säännöllisessä vuoroliikenteessä, jos eläinkuljetusajoneuvo ajetaan suoraan laivaan, on varattava matkan jälkeen satamassa tai lähistöllä 12 tunnin lepojakso. Jos alle 8 h kuljetus tai mahtuu pitkän kuljetuksen pykäliin lepojaksoa ei tarvita

10 Jos kuljetus laivassa, lento-koneessa tai junassa kestää yli 3 tuntia, mukana on oltava Väline eläimen lopettamiseen Lopettamisen taitava henkilö (Edellä oleva yhteisön ja kansallisten sääntöjen puitteissa) Pitkien kuljetusten erityisvaatimuksia Kuljetusvälineen katto vaalea (ulkopuolelta) ja asianmukaisesti eristetty Kuivitus kunnossa Riittävästi rehua mukana, rehut säilytettävä puhtaina, irralliset rehut erillään eläimistä Ruokintalaitteiden oltava mukana kuljetusvälineessä Niiden on oltava kiinni kuljetusvälineessä niin, etteivät kaadu Hevoseläimet yksittäisissä pilttuissa Riittävät väliseinät erillisille osastoille. Kaikille esteetön vedensaanti Väliseinien oltava muunneltavissa Pitkät kuljetukset ovat sallittuja ilman emää ainoastaan yli 4 kk:n hevosille (poikkeus rekisteröidyt hevoset). Kouluttamattomia hevosia ei saa kuljettaa pitkissä kuljetuksissa ( kouluttamattomalla hevoseläimellä tarkoitetaan hevoseläintä, jota ei voida kytkeä tai ohjata riimulla aiheuttamatta turhaan hermostumista, kipua tai kärsimystä) Veden saanti varmistettava Juomavesijärjestelmä, jolla vettä voidaan tarjota heti, kun on tarpeen Laitteiden on oltava hyvässä kunnossa ja eläinlajin mukaisia Kuljetusvälineen vesisäiliön kokonaiskapasiteetti 1,5 % enimmäishyötykuormasta (paitsi konteissa, jotka laivassa saavat vetensä laivan putkista) Ilmanvaihto ja lämpötilanseuranta Lämpötilassa vaihteluväli 5-30 celsiusastetta (+/- 5 asteen poikkeamat sallittu) Toimittava sekä liikkeellä että pysähdyksissä Ilmanvaihdon nimelliskapasiteetti 60 m3/h/hyötykuorma (kn) (1 kn =101,97 kg) Lämpötilaa seurattava ja kirjattava Kirjaamiset toimitettava pyynnöstä viranomaiselle Hälytysjärjestelmä, kun rajat ylittyvät Järjestelmän täytyy pystyä herättämään kuljettajan (huomion) Komissiosta lienee tullut/tulossa enimmäisvaihtelurajat lämpötiloille, jotka ottavat huomioon paikalliset sääolosuhteet Paikannusjärjestelmä: et maantiekuljetusvälineet ja kaikki kuljetusvälineet Mahdollistaa reittisuunnitelman tietojen kirjaamisen: missä on ajettu, missä on avattu ja suljettu kuormatila

11 Tilavaatimukset Hevoset, maantie- ja rautatiekuljetukset Täysikasvuiset hevoset 1,75 m² (0,7 m x 2,5 m) Nuoret hevoset (6-24 kk), alle 48 h matka 1,2 m² (0,6 m x 2 m) Nuoret hevoset (6-24 kk), yli 48 h matka 2,4 m² (1,2 m x 2 m) Ponit (säkäkorkeus alle 144 cm) 1 m² (0,6 m x 1,8 m) Varsat (0-6 kk) 1,4 m² (1 m x 1,4 m) Pitkien kuljetusten aikana varsojen ja nuorten hevosten on päästävä makuulle. Reittisuunitelma Ei vaadita kotimaassa tapahtuville kuljetuksille, mutta yli 8 tunnin matkoille Suomen ulkopuolelle vaaditaan Lomakkeet löytyvät Eviran sivuilta Reittisuunnitelman osat: Osa 1: suunnittelu Osa 2: tiedot lähtöpaikasta Osa 3: tiedot määräpaikasta Osa 4: Eläinkuljettajan ilmoitus matkan kulusta (täytetään matkan aikana) Osa 5: Säännönvastaisuuksia koskeva raportti HEVONEN KULJETUKSESSA Ota huomioon lajinmukainen käyttäytyminen Eläimillä on sekä lajityypillisiä että yksilöllisiä käyttäytymispiirteitä Usein eläimen aistit toimivat eri tarkkuudella kuin ihmisen: näkökenttä on usein laaja ja erilainen (hevonen ei näe hyvin suoraan eteen, näkee laajalle sivuille ja taakse), kuulo ja hajuaisti tarkka ELÄIN EI OLE IHMINEN Hevoset ovat laumaeläimiä Laumaeläimet syövät, juovat, lepäävät ja siirtyvät paikasta toiseen toistensa seurassa (Tottumatonta) yksittäistä eläintä ei kannata siirtää Siirto saattajaeläinten kanssa ( Juudas-pässi ), jotka sitten palautetaan Rohkeat eläimet ensin, arat seuraavat perässä Nuoret eläimet ovat usein pelokkaampia kuin vanhemmat (mutta nuorille usein helpompi opettaa uusia asioita) Pakoalue, asento, tasapainopiste Pakoalue vaihtelee yksilöittäin. Samallakin yksilöllä pakoalue vaihtelee sen mukaan, kuinka rauhallinen se on, hermostuneen eläimen pakoalue on suurempi

12 Pakoalue kasvaa myös, jos eläintä lähestytään kasvot edellä Kun käsittelijä on pakoalueen ulkopuolella, eläimet ovat päät kohti häntä Kun käsittelijä etenee pakoalueelle, eläimet kääntyvät hänestä poispäin etsien pakotietä: TARKKAILE KORVIA! Hevosen tasapainopiste etulavan takaosassa jos taluttaja lavan etupuolella jarruttaa liikettä, lavan takapuolella suuntaa liikettä eteenpäin Eläimen stressi Pitkäaikainen häiriötekijä eläimen elinympäristössä Muuttaa käyttäytymistä: aiheuttaa joko väliaikaisia tai pysyviä muutoksia Suorituskyky laskee Käytös poikkeavaa Tuotanto alenee Saa eläimen yrittämään välttää häiriötekijää Voi koskea vain yksilöä tai koko ryhmää Tilannetta voi olla vaikea havaita ulkoisesti Jos elimistö pystyy sopeutumaan, stressi ei aiheuta pysyviä vaurioita Stressi voidaan mitata laboratoriokokeella: aivolisäkkeen erittämä ACTH-hormonin taso nousee lisämunuainen toimii epänormaalisti Hermostuminen on myös fysiologinen ilmiö (=Stressi) Kestää minuuttia, että hermostunut eläin rauhoittuu (= stressihormonit poistuvat elimistöstä) Tauko tarvittaessa! Stressin aiheuttajia Liian kylmä tai kuuma elinympäristö Melu, pöly Väärä tai puutteellinen ruokinta tai veden saanti Huono kohtelu Kuntoon nähden liiallinen rasitus Kuljetus Kuljetus on aina stressaavaa, joten haittavaikutukset on pyrittävät pitämään mahdollisimman vähäisinä STRESSIN AIHEUTTAMINEN ON ELÄINSUOJELULAIN VASTAISTA Häiriötekijät puutu syihin älä seurauksiin! Jos eläin ei suostu etenemään, siihen on aina jokin syy Usein syy voi olla hyvinkin pieni häiriötekijä Aina ennen eläimen kuljetusta tarkista reitti etukäteen Poista mahdolliset häiriötekijät

13 Kuljetuksen suunnittelu hevosen kannalta Hevonen on opetettava / totutettava etukäteen kuljetustapahtumaan totuttaminen tapahtuu pienin askelin kuljetustapahtuma jaetaan osatehtäviin Positiivinen palaute on osattava antaa oikeaan aikaan ei saa opettaa hevoselle vääriä tapoja esim. hyvittelemällä hermostunutta hevosta Tärkeintä on pysyä itse rauhallisena sekä opetuksen että lastauksen aikana (myös ihmisen stressihormonitason lasku = hermostumisen poistuminen kestää min) kahville, jos menee hermot! Aikataulun suunnittelu hyvissä ajoin tilanteesta riippuen vähintään edellisenä päivänä, joskus jopa viikkoja etukäteen Kaluston varmistaminen oman kaluston kunnon tarkistus aina käytön jälkeen lainakaluston saatavuus, sopivuus, kunto Henkilökunnan ja varamiesten saatavuus Reittien suunnittelu hevosen kulkureitit omassa pihassa ja perillä auton ajoreitti Hevosen veden tarve n. 500 kg hevonen, +20 C: ylläpitotarve l/vrk n. 500 kg hevonen, +30 C: tarve kohtalaisessa työssä l/vrk Vedentarvetta lisäävät mm.: lämpötilan nousu, rasitus, imetys Pelkkä vesi ei riitä korvaamaan elimistöstä poistunutta nestettä, koska hevosen hiki sisältää runsaasti natriumia (Na), kaliumia (K) ja kloridia (Cl) Rasituksessa hevosen glykogeenivarastot tyhjenevät Hevosen tarvitsee suoloja ja energiaa Hevosen urheilujuoman resepti 9 g/l suolaa merisuolaa tai sekaan osittain mineraalisuolaa (mineraalisuolassa osa Na korvattu K ja Mg) max. 36 g/l sokeria tai glukoosia OPETA JUOMINEN HEVOSELLE = tarjoa urheilujuomaa kotona säännöllisesti, jolloin hevonen tottuu juoman makuun ja oppii juomaan ämpäristä tarjottaessa.

14 Lämmön säätely Kuume on elimistön tapa torjua tulehdussairauksia Yleensä lämpö poistetaan haihduttamalla vettä: läähättäminen ja/tai hikoilu Ruumiinlämpö voi nousta myös, jos liikaa lämpöä ei pystytä poistamaan Ympäristö on liian kuuma ja/tai kostea (esim. kesällä kuljetuksessa) Lämpöhalvauksen oireet hevosen kehon lämpötila yli 41,5 C hengitys läähättävää limakalvot alkavat sinertää levotonta hirnuntaa hermostollisia oireita haparoivat askeleet, horjuminen seistessä arvaamaton, agressiivinen lopulta apaattinen, unelias Lämpöhalvauksen hoito: OTA YHTEYTTÄ ELÄINLÄÄKÄRIIN Eläimen viilentäminen: valelu vedellä kunnes eläin on viilentynyt Nestehukan torjuminen: tarjotaan juomaa Stressin vähentäminen: pois kuumasta ahdistavasta kopista, viileään varjoisaan talliin, tuttu hoitaja, tutut naapurihevoset Hevosen normaali lämpö on n. 38 C (37,5 38,3 C) Rasituksen jälkeen voi olla korkeampi, jopa 41 C Hevosen lämmön vaikutus suorituskykyyn: 38 - Normaali lepolämpö 39 Lihasten toiminta paranee, notkeus paranee Verenkierto ihossa lisääntyy, suorituskyky alenee hieman 42 Verenkierto ihoon alkaa viedä verta lihaksilta -> Lihasten toiminta heikkenee, lihasvaurioita

15 Ensiapu Viiltohaava Terävä aiheuttaja, puhdas, vuotaa runsaasti Veri on useimmiten laskimoverta, joten vuoto harvoin hengenvaarallista (laskimoveri virtaa tasaisesti, valtimoveri sykkimällä) Kaikki yli 3 cm haavat tulee ommella, jos haava on repsottava tai sijaitsee ruumiinaukon tai nivelen lähellä Ompeleminen 6 tunnin kuluessa EI DESINFIOINTIAINETTA, VAAN PUHDAS VESISUIHKU Ruhjehaava Ei syvä, mutta laaja ja likainen Puhdistus vesisuihkulla Pistohaava Näyttää usein vähäpätöisemmältä kuin on Haavan aiheuttaja pyrittävä löytämään, jotta voidaan arvioida Haavan syvyys Onko haavaan jäänyt osia haavan sisälle Hevosilla muistettava jäykkäkouristuksen mahdollisuus! Vertymä eli mustelma Näyttää vähäpätöiseltä, mutta voi pilata teuraseläimiltä paljon lihaa Aiheutuvat kaatumisista, törmäyksistä, repimisestä Luunmurtumat Kuljetus voi aiheuttaa jalkojen, kaularangan ja kallon murtumia Takajalkansa murtanut eläin pystyy seisomaan, mutta etujalkansa murtaneelle se on hyvin vaikeaa Suureläimillä raajojen murtumia ei yleensä pystytä hoitamaan Kaularangan ja kallon murtumat aihetuvat yleensä kuljetuksissa törmäyksissä tai siten, että eläin on kiinni riimusta ja kaatuu Teuraskuljetuksissa aiheutuneiden haavojen ja murtumien hoidossa suositellaan noudatettavaksi järkeä. Lopetus Eläimet lopetetaan tainnuttamalla ne ensin voimakkaalla iskulla päähän. turvallisin väline on pulttipistooli: patruunoita on eri vahvuisia, tarkista sopivuus hevoselle luotiasetta käytettäessä: kalipeeri 9 mm tai 357, normaali tai magnumlataus Tainnutuksen jälkeen eläimestä lasketaan veri Pelkkä lyömällä tainnuttaminen ei aina välttämättä tapa, joten veren lasku on varmin tapa lopettaa lopetus Suoritettava yhden minuutin kuluessa tainnutuksesta Lopetuksen tekee osaava henkilö! NOPEA JA KIVUTON LOPETUS ON JOKAISEN ELÄIMEN OIKEUS

16 Hevosen lopetuskohta

ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009

ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009 Kaikki eläinkuljetukset Osa 1 Laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006 Osa 2 Otteita eläinsuojelulaista ja eläinsuojeluasetuksesta Sivu 1 1429/2006 Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 Laki eläinten

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen

HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen HYVÄ HEVOSENPITO Nina Lehmonen (toim.) - Suomen Hippos ry ISBN 978-952-99858-4-5 Suomen Hippos ry 2013 Kustantaja ja julkaisija Suomen Hippos ry Tulkinkuja 3 02650

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen Sisällys Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen 3 Eläinsuojelulain merkitys 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Ammattimainen tai muuten laajassa mitassa tapahtuva hevosten

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten

Lisätiedot

Hevosenomistajan opas. www.hevoseni.fi

Hevosenomistajan opas. www.hevoseni.fi Hevosenomistajan opas www.hevoseni.fi Hevosenomistajan opas Hevosen hankkiminen ja omistaminen antaa iloa ja uusia ulottuvuuksia hevosharrastukseen rahassa mittaamattomia elämyksiä. Monelle oman hevosen

Lisätiedot

Suomalaisen broilerituotannon. hyvä tuotantotapa. Hyvinvointidirektiivin 2007/43/EY vaatimukset huomioiden

Suomalaisen broilerituotannon. hyvä tuotantotapa. Hyvinvointidirektiivin 2007/43/EY vaatimukset huomioiden Suomalaisen broilerituotannon hyvä tuotantotapa Hyvinvointidirektiivin 2007/43/EY vaatimukset huomioiden 1 2 Sisältö 1. Broilerin tuotanto Suomessa...s. 3 1.1. Tuotantotilat 2. Eläinten hyvinvointi siipikarjanlihantuotannossa...s.

Lisätiedot

HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA

HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA Opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala 22.4.2005 Mari Pikkarainen HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Johdanto Suunnittelu Toteutus Purkaminen. Lähteet

Johdanto Suunnittelu Toteutus Purkaminen. Lähteet Tehnyt: Maarit Kuikka, HAMK 2012 Sisällysluettelo Johdanto...3 Suunnittelu...5 Budjetointi...5 Lupa-asiat...6 Eläinten rekisteröinti ja muut vaatimukset sekä rajoitukset...7 Eläinten hankinta...8 Sopimukset...8

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

TALLIN TERVEYSOHJELMA. TALLIN TERVEYSOHJELMA -yleisohjeet

TALLIN TERVEYSOHJELMA. TALLIN TERVEYSOHJELMA -yleisohjeet TALLIN TERVEYSOHJELMA TALLIN TERVEYSOHJELMA -yleisohjeet Päivittäinen terveydentilan tarkkailu Tarttuvien tautien vastustus Sisäloiskontrolli Hammashuolto Kengitys ja kavioiden hoito Ruokinta Talli-ilman

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Kanan pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 5 Pitopaikan puhtaana- ja kunnossapito

Lisätiedot

Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Muistathan että:

Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Muistathan että: Nouse ratsaille Hevonen liikenteessä Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Hidasta vauhtia ja anna ratsukolle aikaa siirtyä tien pientareelle Tarkkaile ratsastajan käsimerkkejä ja noudata niitä Ohita ratsukko

Lisätiedot

Vasikoiden hoito-opas

Vasikoiden hoito-opas Vasikoiden hoito-opas 2 VASIKOIDEN HOITO-OPAS Korjattu painos 2005 3 Vasikoiden hoito-opas Kirjoittajat ELL Pirjo Aho Terveydenhuoltopäällikkö A-Tuottajat Oy Pl 147, 70101 Kuopio Puh. 017-156260, 040-5110629

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Siirtymäajat 4 Sian pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 7 Pitopaikan seinät

Lisätiedot

HEVOSEN PERUSTERVEYDENHUOLTO

HEVOSEN PERUSTERVEYDENHUOLTO HEVOSEN PERUSTERVEYDENHUOLTO Yhteenveto HevosAgron järjestämien tiedotustilaisuuksien (17.9.2011 Oulussa ja 12.11.2011 Kuusamossa) eläinlääkäreiden Katja Hautalan ja Tanja Tenhosen luennoista. Sisältö

Lisätiedot

HEVOSEN ENSIAPU. Terve hevonen

HEVOSEN ENSIAPU. Terve hevonen HEVOSEN ENSIAPU Yhteenveto HevosAgron järjestämien Hevosen ensiapu -tiedotustilaisuuksien (5.11., 10.11., 24.11.2012) ELL Tanja Tenhosen, Oulun Hevosklinikka, luennoista. Terve hevonen Kaikkien hevosen

Lisätiedot

Vastuullinen naudanlihantuotanto

Vastuullinen naudanlihantuotanto Vastuullinen naudanlihantuotanto Lisää voimaa yhdessä Vastuullinen naudanlihantuotanto Hyvät tuotantotavat vastuullisuutta koko ketjussa Suomalainen kuluttaja arvostaa kotimaisia elintarvikkeita. Erityisesti

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2. 1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.3 Tallin jätevesien käsittely 2.4 Energian- ja vedenkulutus 3 LANTAHUOLTO

Lisätiedot

Siperian maaoravan hoito-opas

Siperian maaoravan hoito-opas Siperian maaoravan hoito-opas Copyright Jonna Majava Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan jäljittäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla

Lisätiedot

Ensiaputilanteiden opas

Ensiaputilanteiden opas Ensiaputilanteiden opas Sisällys Johdanto... 3 Ensiapuvalmius työpaikalla... 4 2.2 Ensiavun koulutusohjelmat... 4 Pelastustoimi... 6 2.1. Lääkinnällinen pelastustoimi... 7 2.2. Porrastettu ensihoitojärjestelmä...

Lisätiedot

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN Anna-Liisa Mannermaa, PRIK-palvelut, Oulu, 2007 Vesiviljelylaitosten terveydenhuolto projekti Hanke on osittain Euroopan yhteisön Kalatalouden

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

ELL Nina Menna Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema

ELL Nina Menna Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema ELL Nina Menna Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema Koiran lisääntyminen Lajin säilymisen kannalta normaalit lisääntymistoiminnot ovat elinehto Koirien on pystyttävä lisääntymään ilman ongelmia ja

Lisätiedot

EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN OPAS (EPIG)

EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN OPAS (EPIG) Association de l Aviculture, de l Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l Union Européenne euroopan maanviljelijät euroopan maatalousosuuskunnat EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN

Lisätiedot

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Vauvamatkalla Opas synnyttäneelle Toimitus Kuvaajat Taitto Heta Kolanen, Katja Koskinen, Niina Kauppinen, Mirkka Kujala Tero Hanski, Mikko Hinkkanen, Jarmo Nummenpää, Heta Kolanen Mirkka Kujala Painopaikka

Lisätiedot

maaviesti Onnistunut ruokinta Sukupolvenvaihdos Valaise viisaasti Lähiruoka seurantapalvelun avulla säästä energiaa ja euroja! kunniaan Kainuussa

maaviesti Onnistunut ruokinta Sukupolvenvaihdos Valaise viisaasti Lähiruoka seurantapalvelun avulla säästä energiaa ja euroja! kunniaan Kainuussa maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 3/2010 Sukupolvenvaihdos pitää metsän tuottavana Onnistunut ruokinta seurantapalvelun avulla Valaise viisaasti säästä energiaa ja euroja! Lähiruoka

Lisätiedot