Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset"

Transkriptio

1 KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan sitoutuminen solmia oheisen mallin mukainen sopimus kokonaisuudessaan siinä mainittuine ehtoineen. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. 1. Tilaaja Kurikan kaupunki (y-tunnus: ) Sivistysjohtaja PL 500 (Asematie 8) Kurikka puh. (06) Yhteyshenkilö: Marko Stenius 2. Hankintamenettely ja noudatettavat säädökset 3. Sopimuskausi ja optio 4. Hankintakohteet Hankinta on arvoltaan EU-kynnysarvon ylittävä. Hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMA tietokantaan ja EU:n viralliseen lehteen. Hankinta tehdään avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista nro 348/2007 ja lakia täydentävää asetusta 614/2007 sekä niihin myöhemmin tehtyjä muutoksia. Tarjouskilpailu koskee seuraavien kohteiden koululais- ym. kuljetusten hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla välisen ajan. Kuljetukset ajetaan lukuvuosittain vahvistettuina koulupäivinä. Tilaajan harkinnan ja päätöksen mukaan tarjouskilpailun voittajan kanssa voidaan tehdä jatkosopimus lukuvuodelle Tarjoaja sitoutuu tähän jatkovuoteen tarjouksessaan. Kunta päättää erikseen tästä optiovuoden käytöstä ennen uuden tarjouskilpailun käynnistämistä Hankinnan kohteena ovat Kurikan kaupungin esi- ja peruskoulujen oppilaiden ym. erilliset koulukuljetukset, jotka hoidetaan tilausliikenteenä (Kohteet 1-6). Kuljetuskohteiden ajettavat reitit ja suoritteet tarkistetaan aina lukuvuoden käynnistyessä, kun on käytettävissä lopulliset tiedot oppilaiden kouluihin sijoittumisista ja lukujärjestyksistä. Tarkistukset tehdään tilaajan ja valittujen sopimuskumppaneiden kanssa yhteistyössä. Tilaaja hyväksyy lopulliset reittisuunnitelmat ja aikataulut. Tilaajalla on oikeus tarkistaa reittejä ja aikatauluja tarpeen mukaan myös sopimusaikana. Ennen muutoksista tehtävää päätöstä neuvotellaan palveluntuottajan kanssa.

2 Lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset palveluntuottaja ottaa huomioon kunkin kohteen kuljetuksessa. Päävastuu reitin ja aikataulujen toimivuudesta ja täsmällisyydestä kuuluu palveluntuottajalle. 1. Esiopetuspaikkojen alueet ja niistä suuntautuvat, lukujärjestysten ja erillisten oppilasluetteloiden mukaisesti a. Keskustan esikoulun alue b. Miedon esikoulun alue c. Salon esikoulun alue d. Jurvan alueen esikoulut (Päiväkoti Nikkarin Piha, Koskimäen satelliittipäiväkoti ja Sarvijoen satelliittipäiväkoti) 2. Perusopetuksen koulujen alueet ja niistä suuntautuvat, lukujärjestysten ja erillisten oppilasluetteloiden mukaisesti a. Kankaan koulun alue b. Koiviston koulun alue c. Luovan koulun alue d. Miedon koulun alue e. Paulaharjun koulun alue f. Peuran koulun ja Jurvan yläkoulun alue g. Säntin koulun alue h. Tuiskulan koulun alue 3. Kurikan yhteiskoulun ja Säntin koulun oppilaskuljetuksia sekä asiointiliikennettä palveleva Kurikka Myllykylä Syväojankylä Pitkämö Säntti Kurikka reitti. Kuljetuskapasiteetti oltava tarvittaessa jopa 50 istumapaikkaa. Reitti ajetaan koulupäivisin kolme kertaa päivässä siten, että se palvelee Säntin koulun ja Kurikan yhteiskoulun klo 9.00, ja klo oppilaskuljetuksia. Tilaaja toimittaa luettelon kyyditettävistä oppilaista. Reitti palvelee tarvittaessa myös asiointiliikenteenä. Asiointiliikenteen taksa on voimassa oleva linja-autoliikenteen lipputaksa. Liikennöitsijä hoitaa reitin markkinoinnin ja saa pitää mahdolliset lipputulot. Reitti on suuntaa-antava ja aikataulu vahvistetaan erikseen. Reitti: n. 35 km n. 28 km n. 28 km Kurikka Myllykylä Syväojankylä Pitkämö Säntti Myllykylä 8.35 Kurikka Paulaharjun koulun ja Kurikan yhteiskoulun oppilaskuljetuksia sekä asiointiliikennettä palveleva Kurikka Kampinkylä Häjyluomankylä Kurikka reitti. Reitin pituus on n km. Kuljetuskapasiteetti on oltava vähintään 12 istumapaikkaa. Reitti ajetaan koulupäivisin kolme päivässä siten, että se palvelee Paulaharjun koulun ja Kurikan yhteiskoulun klo klo 9.00, ja/tai klo sekä klo oppilaskuljetuksia. Tilaaja toimittaa luettelon kyyditettävistä oppilaista. Reitti palvelee tarvittaessa myös asiointiliikenteenä. Asiointiliikenteen taksa on voimassa oleva linja-autoliikenteen lipputaksa. Liikennöitsijä hoitaa reitin

3 markkinoinnin ja saa pitää mahdolliset lipputulot. Reitti on suuntaa-antava ja aikataulu vahvistetaan erikseen. Reitti: Kurikka / Paulaharjuntie / Selkätie / Linjatie / Pappilantie / Paulaharjun koulu / Kurikka / Jurvan kaupunginosasta Paulaharjun kouluun kulkevien oppilaiden kuljetukset. Reitin pituus on n km laskettuna ensimmäisestä osoitteesta koululle ja se ajetaan 2-3 kertaa päivässä: aamulla Paulaharjun koululle klo 9.00 ja iltapäivällä yksi / kaksi paluukyytiä lukujärjestysten mukaisesti. Autossa tulee olla invavarustus (hissi ja vähintään yksi paikka pyörätuolille) ja istumapaikat vähintään viidelle oppilaalle. 6. Kurikan lukiossa ja Sedu Kurikassa opiskelevia Polvenkylä Mieto suunnan opiskelijoita palveleva kuljetus. Reitin pituus on n. 20 km yhteen suuntaan ja se ajetaan koulupäivisin klo 8.00 ja klo (pe vain klo 8.00) erikseen sovittavan reitin ja aikataulun mukaisesti. Autossa tulee olla istumapaikat vähintään 12 henkilölle. Sedu Kurikan työpäivät saattavat poiketa Kurikan lukion työpäivistä. 7. Kurikkalaisten oppilaiden kuljetukset Kolinan koululle Maalahteen erillisen osoiteluettelon mukaisesti. Reitin pituus on n. 30 km laskettuna ensimmäisestä osoitteesta koululle ja se ajetaan koulupäivisin n. klo 8.15, ja/tai erikseen sovittavan reitin ja aikataulun mukaisesti. Autossa tulee olla istumapaikat vähintään 13 henkilölle. Lukuvuoden työpäivät Maalahden kunnassa saattavat poiketa Kurikan kaupungin työpäivistä. 3. Kilpailuttaminen 4. Liikennöinti Em. kohteista voidaan tehdä myös osa- ja yhdistelmätarjouksia. Osatarjouksia ei kuitenkaan hyväksytä kohteista, joista tarjous pyydetään päivätaksana. Tarjouskilpailussa noudatettavat ehdot on määritelty tämän tarjouspyynnön liitteessä nro 1 Tarjouskilpailun ehdot koululaiskuljetukset. Kilpailun perusteella valitaan se tarjous / tarjoukset joka on tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksia vertaillaan hinnan ja tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyn laadun perusteella. Ratkaisuperusteet liitteen 1 kohdassa 12. Liikennöitsijä sitoutuu järjestämään tarjoamansa kohteen liikennöinnin näiden tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti.

4 5. Tarjouksen sisältö Tarjous tulee tehdä kilpailukohteittain asiakirjan Tarjous mukaisesti. Tarjouksen tulee sisältää vaaditut tiedot ja selvitykset. Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjouspyynnön mukaisesti erikseen kunkin kohteen hinta / koulupäivä tai ajokilometrin hinta ja kohteessa käytettävä auto ja sen asemapaikka (katuosoite). Asemapaikka määrittää, mistä ajokilometrien laskenta alkaa kun tarjousperusteena on ajokilometrin hinta. Liikenteessä mahdollisesti tapahtuvien muutosten varalta tarjouksessa tulee joka tapauksessa ilmoittaa erikseen ajokilometrin hinnat. 6. Tarjouskilpailuasiakirjat Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat voi tilata tarjousaikana Kurikan kaupungin taloustoimistosta; toimistosihteeri Marko Stenius, puh Tarjouskilpailuasiakirjoja ovat: 1. Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset liitteineen; 2. Tarjous liitteineen; ja 3. Ostoliikennesopimus koululaiskuljetukset liitteineen. Sopimuslomake sisältää ehtoja, joihin liikennöitsijä sitoutuu ryhtyessään täyttämään liikennöintivelvoitettaan. 7. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen Tarjouskilpailusta on ilmoitettu: - Kurikan kaupungin internet sivut - Kurikan kaupungintalon ilmoitustaulu - Kurikka lehti - Jurvan Sanomat lehti - EU:n virallinen Julkiset hankinnat lehti - Hilma ilmoituskanava (www.hankintailmoitukset.fi) 8. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on toimitettava klo 12:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen Kaikki lisätietopyynnöt ja kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse (esim. puhelimitse esitettyihin kysymyksiin tai tietopyyntöihin ei voida vastata). Kysymyksiin laaditaan kirjalliset vastaukset, jotka ovat kaikkien nähtävillä hankintalain 42 :n mukaisesti viimeistään kuusi (6) päivää ennen tarjousajan päättymistä kunnan internetsivulla -> Ilmoitustaulu -> Tarjouspyyntö koulukuljetuksista vastaukset kysymyksiin. 9. Tarjousten jättäminen Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa klo mennessä Kurikan kaupungin taloustoimistoon, osoite PL 500, Kurikka. Kirjekuoresta tulee olla helposti havaittavissa, että se sisältää tarjouksen. Kuoreen tulee merkitä koulukuljetustarjous. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon Kurikan kaupunki Päivi Hernesmaa, sivistysjohtaja

5 KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 1 Tarjouskilpailun ehdot koululaiskuljetukset 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun laatuvaatimukset 8. Tarjoushinta 9. Aikatauluja koskevat muutosehdotukset 10. Tarjousten avaus 11. Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta 12. Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet 13. Sopimuksen syntyminen ja tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedottaminen 14. Kilpailukohteiden muutokset ja kohteesta luopuminen 1. Liikenneluvan voimassaolo Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään koulukuljetusten harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa (joukkoliikennelupa tai taksilupa). Koulukuljetusten harjoittamiseen tarvittavan luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin vahingoista, joita tilaajalle mahdollisesti aiheutuu, jos koulukuljetussopimus purkautuu kesken sopimuskauden siitä syystä, ettei liikennöitsijän liikennelupaa uusita. 2. Liikenneluvan automäärä Liikennöitsijä voi tehdä tarjouksen myös useammasta kohteesta, vaikka näiden kohteiden edellyttämä automäärä yhteenlaskettuna ylittäisikin liikennöitsijän luvassa vahvistetun määrän. Liikennöitsijän tulee kuitenkin tarjouksessaan selkeästi ilmoittaa se automäärä, jolla hän ottaa osaa tarjouskilpailuun. Tilaaja tulee tarjouksia käsitellessään viran puolesta rajoittamaan liikennöitsijälle mahdollisesti annettavien kohteiden määrää siten, että niiden liikennöinti voidaan toteuttaa ilmoitetuilla autoilla. 3. Yhteenliittymä Tarjoajalla on oikeus muodostaa tarjousyhteenliittymiä, jos yksittäisen liikenteenharjoittajan voimavarat eivät yksin riitä tarjouskohteen hoitamiseen. Kaikki yhteenliittymän jäsenet osallistuvat kuljetuspalvelun hoitamiseen ja ovat yhteysvastuussa tarjouksestaan. Yhteenliittymän käyttö ei saa olla kilpailulain vastainen (948/2011). Jokaisen yhteenliittymään osallisen liikennöitsijän on allekirjoitettava tarjous. Jokaisen liikennöitsijän on ilmoitettava se automäärä, jolla hän osallistuu tarjouskilpailuun. Jos kyseessä on päivätaksa yhteenliittymän tulee laskuttaa kaikkien liikennöitsijöidensä osuus samaan aikaan.

6 4. Alihankinta Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista tilaajalle kuin omistaan. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. 5. Tiedot tarjoajasta 6. Kilpailukohteet Tarjouksesta tulee ilmetä 1. tarjoajan nimi ja yhteystiedot 2. jos kysymys on oikeushenkilöstä, liikenteestä vastaavan henkilön nimi. 3. kopio voimassa olevasta joukkoliikenneluvasta tai taksiluvasta (tai selvitys, että tarjoajalla on luotettavalla todennäköisyydellä mahdollisuus saada lupa ennen sopimuskauden alkua) 4. verottajan todistus verovelvoitteiden hoitamisesta 5. vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, jos liikennöitsijällä on palveluksessaan työntekijöitä. 6. Selvitys käytettävän kaluston Euro luokituksesta; esim. kopio rekisteriotteesta (laki energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa 1509/2011) Tarjous tulee tehdä kilpailukohteittain siten kuin tarjouspyynnössä on määritelty. Tarjousta ei saa sitoa muuta tarjousta tai tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua kohdetta koskevaan ratkaisuun. 7. Kaluston ja palvelun laatuvaatimukset Liikenteeseen käytettävän kaluston tulee täyttää seuraavat vaatimukset: - ajoneuvo tulee olla varustettu alkolukolla (Alkolukkolaki 1110/2010) - ajoneuvossa tulee olla turvavyö jokaiselle matkustajalle - ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset, kohta 2, kohde 3: linja-auto tai vastaava järjestely, kuljetuskapasiteetti oltava tarvittaessa jopa 50 paikkaa. kohde 4: ajoneuvossa oltava istumapaikat vähintään 12 henkilölle kohde 5: ajoneuvossa on oltava invavarustus (hissi, ajoluiskat tai ramppi sekä vähintään yksi pyörätuolipaikka) kaluston ja lisäksi ajoneuvossa oltava vähintään viisi (5) istumapaikkaa. kohde 6: ajoneuvossa oltava istumapaikat vähintään 12 henkilölle. kohde 7: ajoneuvossa oltava istumapaikat vähintään 13 henkilölle. Palvelulta edellytetään asiakaspalveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Kuljettajan tulee olla ajotaidoltaan, asiakaspalvelutaidoltaan ja terveydentilaltaan soveltuva kuljettamaan lapsi- ja nuorisomatkustajia. Kuljettajan tulee tarvittaessa puuttua oppilaiden käyttäytymiseen. Tupakointi ja päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty. Liikennöitsijä vastaa siitä, että - kuljetuksissa noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, sen perustella annettuja määräyksiä sekä kaupungin toimivaltansa rajoissa antamia ohjeita. Liikennöitsijä ja kuljettajat noudattavat kunnan opetustoimen hallintoa koskevassa laissa säädettyä salassapitovelvollisuutta.

7 - liikennöinnissä käytettävä ajoneuvokalusto on Suomen tieliikenteeseen hyväksyttyä ja katsastus on voimassa. Kaluston ikää ei ole rajoitettu, mutta sen tulee olla kunnoltaan sellaista, että kuljetukset voidaan hoitaa häiriöttä aikataulun mukaisesti. Kuljetuskapasiteetiltaan kaluston tulee olla tarjottavan kohteen asettamat vaatimukset täyttävää. - kuljettajien osalta rikosrekisteriotteet on tarkistettu ja että ne ovat vailla merkintöjä lapseen kohdistuvista rikoksista, seksuaalirikoksista, väkivaltarikoksista ja huumausainerikoksista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Rikosrekisteriote tai yhteenveto otteista tunnistetietoineen on pyydettäessä esitettävä. 8. Tarjoushinta Kilpailuttaminen perustuu tarjouspyynnön kohdan 4 kohteiden osalta liikennöitsijän ilmoittamaan hintaan seuraavasti: - / km kohteet 1 (ei 1d) ja 2 (ei 2f) - / koulupäivä kohteet 1 d, 2 f, 3, 4, 5, 6, 7 Kohteen 6 osalta perjantain taksa on puolet tarjotusta päivätaksasta. Kohteiden 5 ja 7 osalta, jos reitti ajetaan vain kaksi kertaa päivässä, on taksa 2/3 päivätaksasta: Tarjoushinta on kiinteä ensimmäisen sopimusvuoden ajan. Sopimuskauteen kuuluvan seuraavan lukuvuoden sekä mahdollisen optiovuoden osalta tarjoushintaa tarkistetaan JYSE 2009 Palvelut sopimusehtojen kohdan 10.9 mukaisesti. Koulun työjärjestyksen vaatimat urheiluvälineet tulee kuljettaa ilman eri korvausta. Ostoliikennesopimuksen liitteen nro 1 ostoliikenteen ehdot - koululaiskuljetukset kohdassa 6. mainittujen perusteiden mukaan liikennöintiä voidaan muuttaa kesken sopimuskauden. Tämä voi johtaa kiinteän liikennöintikorvauksen muuttamiseen. Tarjouksessa tulee tästä syystä ilmoittaa muutoksen laskemisen perusteeksi myös ajokilometrien hinnat 9. Aikatauluja koskevat muutosehdotukset Aikataulut vahvistetaan myöhemmin lukujärjestysten perusteella. Liikennöitsijä voi esittää palvelutasoa parantavia tai liikenteen hoidon kustannuksia vähentäviä muutosehdotuksia esitettyihin aikatauluihin. 10. Tarjousten avaus Tarjoukset avataan erityisessä avaustilaisuudessa. Saapuneet tarjoukset säilytetään avaamattomina avaustilaisuuteen saakka. Tilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään tarjouskilpailun tunnistetiedot, tilaisuuden aika ja paikka sekä läsnäolijat. Pöytäkirjaan merkitään lisäksi tarjousten jättämiselle asetettu määräaika. Saapuneista merkitään pöytäkirjaan tarjouksen tekijä, tarjouksen saapumisaika sekä muut tarpeelliseksi katsotut tiedot. 11. Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta Tarjouskilpailua ratkaistaessa suljetaan aluksi pois ne tarjoajat, joiden tekniset, taloudelliset tai muut seikat huomioon ottaen ei voida arvioida selviytyvän tarjouspyynnön velvoitteista.

8 a. tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet b. tarjoaja ei täytä lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia c. tarjoajalla ei ole voimassa olevaa joukkoliikennelupaa tai taksilupaa (tai luotettavaa selvitystä sen saamisesta) d. tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on ostoliikenteen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikkomukseen e. tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä tilaajalle vääriä tietoja. Tarjousyhteenliittymään osallistuneen jokaisen liikennöitsijän yllämainitut edellytykset tutkitaan erikseen ja voivat vaikuttaa koko yhteenliittymän tarjouksen hyväksyttävyyteen. Toisessa vaiheessa tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos: a. se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia b. siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin c. tarjottu palvelu ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia d. tarjous ei vastaa pyydettyjä teknisiä ja kaupallisia vaatimuksia e. tarjouksessa annetaan tarjouspyynnön vastaisia ehtoja 12. Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet Valinta suoritetaan niiden tarjoajien kesken, joiden tarjous täyttää kaikki edellä asetetut ehdot toimitusvarmuudesta, kelpoisuudesta ja muista seikoista sen mukaan kuin tarjouspyynnössä on edellytetty. Arvioinnissa otetaan huomioon liikenteenhoidon kokonaishinta, em. perusteet sekä seuraavat laatutekijät: - kaluston koko ja varustus suhteessa kuljetettavaan oppilasmäärään ja reitin pituuteen kullakin reitillä (max 10 pistettä: kaikki oppilaat mahtuvat yhteen reittiin 5 pistettä, mahtuvat kahteen reittiin 3 pistettä, vaativat yli 2 reittiä 0 pistettä). - kaluston ympäristöluokitus - euroluokka (max 5 pistettä: Euro4 tai ylempi; 5 pistettä, Euro3; 3 pistettä, Euro2 tai alempi; 0 pistettä) Hinnan osuus arvioinnissa on 85 pistettä ja laatutekijöiden osuus on 15 pistettä. Hyväksytyksi tulee se tarjous, joka on tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin yllämainittujen arviointiperusteiden mukaan. 13. Hankintapäätös ja -sopimus Päätöksen hankinnasta tekee Kurikan kaupungin sivistysjohtaja. Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan sähköpostitse kaikille tarjouksen tehneille. Ilmoitus sisältää tiedon tarjousten lukumäärästä ja voittaneesta tarjoajasta. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehdään hankintaa koskeva kirjallinen hankintasopimus. Sopimuksessa noudatetaan tarjouspyynnössä ja sen liitteissä todettuja ehtoja, muilta osin yleisiä JYSE 2009 palvelut sopimusehtoja. Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi ja hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sitova sopimus syntyy sopimuksen molemminpuolisella allekirjoituksella. Sopimuskokonaisuus koostuu seuraavista asiakirjoista ja niiden pätevyysjärjestys on seuraava:

9 1. Hankintasopimus 2. Hankintapäätös 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009, palvelut) 5. Tarjous liitteineen Sopimuskauden aikana voi tapahtua sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat tämän tarjouspyynnön kohteena olevan liikennöintitarpeen järjestämiseen. 14. Kilpailukohteiden muutokset ja kohteesta luopuminen Tilaaja voi muuttaa tai tarkistaa kilpailukohteita tarjouskilpailun aikana ennen tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymistä, jos tätä voidaan esille tulleiden seikkojen perusteella pitää perusteltuna. Mikäli tässä tarkoitetut muutokset ja tarkennukset sitä edellyttävät, voidaan tarjousten jättämiselle varattua määräaikaa pidentää. Muutoksista ja tarkennuksista ilmoitetaan samalla tavalla kuin alkuperäisestä tarjouksesta sekä erikseen kirjeellä kaikille tiedossa oleville tarjousasiakirjat saaneille. Milloin olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat siten muuttuneet, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, tilaaja voi luopua kilpailukohteesta kesken tarjouskilpailun. Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka, jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Tilaaja voi hylätä kaikki tai osan tarjouksista, jos käytettävissä olevien määrärahojen määrä sitä edellyttää.

10 KOULULAISKULJETUKSET Tarjous Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan päivättyyn tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen: 1. Tarjoaja Nimi: Osoite: Puhelin: sähköpostiosoite: Liikenteestä vastaava henkilö: 2. Tarjouksen kohde ja sisältö Olen tutustunut tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sitoudun järjestämään tarjouskohteen liikennöinnin tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. 3. Tarjoushinta tai ajokilometrin hinta Tarjoudun järjestämään kohteen liikennöinnin seuraavaan hintaan (alv 0 %): kilometritaksa; kohteet 1 (ei 1d), 2 (ei 2f): Kohde : Kohde : / km / km

11 päivätaksa; kohteet 1 d, 2 f, 3, 4, 5, 6 sekä 7. Kohteen 6 osalta perjantain taksa on puolet tarjotusta päivätaksasta. Kohteiden 5 ja 7 osalta, jos reitti ajetaan vain kaksi kertaa päivässä, on taksa 2/3 päivätaksasta: Kohde : Kohde : / koulupäivä / koulupäivä 4. Liitteet Oheistan tarjoukseeni seuraavat liitteet: 1. kopiot joukkoliikenneluvasta / taksiluvasta; 2. verovelkatodistus (todistus ei saa olla 3 kk vanhempi); 3. vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta (todistus ei saa olla 3 kk vanhempi); ja 4. selvitys käytettävän kaluston Euro luokituksesta; esim. kopio rekisteritodistuksesta (laki energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa 1509/2011). 5. Auto ja sen asemapaikka Liikennöintiin käytettävä auto (auton merkki, vuosimalli, paikkaluku, varustus; jos autoja on useampi, voidaan ilmoittamiseen käyttää erillistä kalustoluetteloa) ja ajoneuvon asemapaikka (katuosoite): 6. Alihankinta (jos käytetään) Liikennöitsijä ja käytettävä auto (auton merkki, vuosimalli, paikkaluku, varustus; jos alihankkijoita on useampia, voidaan ilmoittamiseen käyttää erillistä lomaketta) ja ajoneuvon asemapaikka (katuosoite): Päiväys ja allekirjoitus Päiväys: Tarjoajan allekirjoitus:

12 KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimusluonnos 1. Sopijapuolet Tilaaja: Kurikan kaupunki (y-tunnus: ) Sivistyslautakunta PL 500 (Asematie 8) Kurikka puh Yhteyshenkilö: Marko Stenius Liikennöitsijä: Nimi: Y-tunnus: Osoite: puhelin: sähköpostiosoite: 2. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä sopimuksella tilaaja ostaa järjestetyssä tarjouskilpailussa valitulta liikennöitsijältä ajalla harjoitettavan ostoliikenteen. Sopimuskokonaisuus koostuu seuraavista asiakirjoista ja niiden pätevyysjärjestys on seuraava: 1. Hankintasopimus liitteineen 2. Hankintapäätös 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009, palvelut) 5. Tarjous liitteineen 3. Sopimuksen kohde Sopimus koskee seuraavia tarjouspyynnössä tarkoitettuja kohteita: kohde kohde kohteen numero kohteen numero

13 4. Liikennöinti Liikennöitsijän velvollisuutena on hoitaa kohteen liikennöinti tämän sopimuksen ja sen liiteasiakirjojen sekä tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Liikennöinnissä käytetään tarjouksen mukaista kalustoa koko sopimuskauden ajan. 5. Liikennöintikorvaus Tilaaja on velvollinen maksamaan liikennöitsijälle korvauksen liikenteen hoitamisesta. Liikennöintikorvaus on ensimmäisen sopimusvuoden ajan seuraava: Kohde xx ja / tai Kohde xx hinta / km hinta / koulupäivä Ajoneuvon asemapaikka katuosoite Korvaus maksetaan jälkikäteen, liikennöitsijän toimittamaa laskua vastaan. Jos kyseessä on yhteenliittymä ja kiinteä tarjoushinta (päivätaksa), yhteenliittymän tulee laskuttaa kaikkien liikennöitsijöidensä osuus samaan aikaan. Laskutuslisiä ei makseta. 6. Liikenteestä vastaava henkilö Liikenteestä vastaavana henkilönä sopimuskauden alkaessa on: henkilön nimi 7. Alihankinta, mikäli sitä käytetään 8. Optiot Tilaaja varaa mahdollisuuden neuvotella yhden (1) vuoden pituisen, samansisältöisen jatkosopimuksen tekemisestä tämän kilpailun voittajan kanssa ilman uutta tarjouskilpailua. Uusi sopimus on tehtävä tämän sopimuksen päättyessä, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluessa tämän tekemisestä. Ks. hankinta-asetus 380/1998, 14 7 k. 9. Hinnan tarkistus Tarjoushinta on kiinteä ensimmäisen sopimusvuoden ajan. Sopimuskauteen kuuluvan seuraavan lukuvuoden sekä mahdollisen optiovuoden osalta tarjoushintaa tarkistetaan JYSE 2009 Palvelut sopimusehtojen kohdan 10.9 mukaisesti.

14 10. Sopimuksen voimassaolo Sopimussuhde tilaajan ja tarjoajan välille on syntynyt, kun asiakirjan tarjouskilpailun ehdot koululaiskuljetukset kohdassa 13 mainitut ehdot täyttyvät. Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy Allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Aika ja paikka Kurikassa xx.x.2012 tilaaja liikennöitsijä Päivi Hernesmaa sivistysjohtaja xxxxx

15 KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1 Ostoliikenteen ehdot koululaiskuljetukset Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita, yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Sisällysluettelo LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA 1. Liikennöintivelvollisuus 2. Liikennöitsijän vastuu 3. Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 4. Liikenteestä vastaava henkilö TILAAJAN ASEMA 5. Tilaajan vastuu ja liikennöintikorvauksen maksaminen SOPIMUKSEN PURKAMINEN 6. Tilaajan oikeus sopimuksen purkamiseen 7. Liikennöitsijän oikeus sopimuksen purkamiseen 8. Matkustajamäärän väheneminen 9. Olosuhteiden muutos 10. Osittainen purkaminen ja purkamisen rajoitukset SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA ERIMIELISYYDET 11. Sopimuksen siirtäminen 12. Erimielisyyksien ratkaiseminen LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA 1. Liikennöintivelvollisuus Liikennöitsijä on velvollinen hoitamaan ostoliikennesopimuksessa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa määritellyn liikenteen. Liikennöinnissä noudatetaan liikenne- ja viestintäministeriön päätöstä Koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä 553/2006. Liikennöinnissä tulee noudattaa sovittuja aikatauluja. Mikäli liikennöitsijä on tarjouksessaan esittänyt kohteen aikatauluun muutoksia ja tilaaja on ne hyväksynyt, tulee muutettu aikataulu ottaa kokonaisuudessaan ostoliikennesopimuksen liitteeksi. Koulun työjärjestyksen vaatimat urheiluvälineet tulee kuljettaa ilman eri korvausta. Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista. Auton tulee olla huollettu ja siisti. 2. Liikennöitsijän vastuu Liikennöitsijä vastaa tilaajalle ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettujen velvollisuuksiensa täyttämisestä ja antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

16 Liikennöitsijä on velvollinen korvaamaan tilaajalle vahingon, joka aiheutuu siitä, että sopimuksen tarkoittama liikennöinti jää täyttämättä tai että liikennöitsijä on muutoin laiminlyönyt ostoliikenteen järjestämiseksi asetetut velvoitteensa tai muutoin rikkonut sopimusta. Liikennöitsijä vastaa myös matkustajille tai muille ulkopuolisille aiheuttamistaan vahingoista. 3. Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen Liikennöitsijä ei kuitenkaan vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat tilaajalle siitä, ettei liikennettä voida hoitaa liikennöitsijästä riippumattoman ylivoimaisen esteen johdosta, kuten esimerkiksi sodan, liikekannallepanon, poikkeuksellisten luonnonvoimien tai vaikutuksiltaan niihin verrattavan esteen johdosta. 4. Liikenteestä vastaava henkilö Liikennöitsijän tulee heti ilmoittaa tilaajalle, jos ostoliikennesopimuksessa mainittu liikenteestä vastaava henkilö vaihtuu kesken sopimuskauden. TILAAJAN ASEMA 5. Tilaajan vastuu ja liikennöintikorvauksen maksaminen Tilaaja vastaa sopimuksenmukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä. Tilaaja on velvollinen korvaamaan liikennöitsijälle vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että tilaaja on rikkonut sopimusta. Tilaaja on velvollinen maksamaan liikennöitsijälle kultakin ostoliikennesopimuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen mukaisesti liikennöidyltä kuukaudelta sopimuksen mukaisen korvauksen. Korvaus sisältää Arvonlisäverolain mukaisen henkilöliikenteelle säädetyn arvonlisäveron. Korvaus maksetaan erikseen kultakin kuukaudelta jälkikäteen 21 vrk sisällä laskun saapumisesta tilaajalle. Laskutuslisiä ei makseta. Mikäli korvauksen maksu viivästyy tilaajaa tai rahalaitosta koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta, viivästyskorkoa ei makseta eikä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja korvata. Ajamatta jääneestä liikenteestä ei makseta korvausta. Korvaus maksetaan täysimääräisesti vain sopimuksen mukaan hoidetusta liikennöinnistä. SOPIMUKSEN PURKAMINEN 6. Tilaajan oikeus sopimuksen purkamiseen Tilaajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos: 1) vireille on saatettu liikennöitsijää koskeva konkurssi- tai akordihakemus 2) liikennöitsijä on asetettu selvitystilaan 3) liikennöitsijä on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä 4) liikennöitsijä on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorittamisen siten, ettei laiminlyöntiä ole pidettävä merkitykseltään vähäisenä 5) liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden eikä lupaa uudisteta tai 6) tilaajana toimineen kunnan viranomaisen päätös tehdyn valituksen johdosta kumotaan ja päätöksen täytäntöönpano on tästä syystä keskeytettävä.

17 Jos liikennöitsijä toistuvasti laiminlyö liikenteen säännöllisyyttä tai palvelun laatua taikka muutoin oleellisesti rikkoo sopimusta, eikä hän, saatuaan tästä kirjallisen huomautuksen, viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään tai hän uusii laiminlyöntinsä, tilaajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus. Jos sopimus purkautuu tässä mainitulla 6) alakohdan perusteella, kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen. 7. Liikennöitsijän oikeus sopimuksen purkamiseen Liikennöitsijällä on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos tilaaja laiminlyö edellä kohdassa 5 mainitun maksuvelvollisuutensa tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimusta eikä tilaaja korjaa laiminlyöntiään viivytyksettä saatuaan siitä liikennöitsijältä huomautuksen. 8. Matkustajamäärän väheneminen Jos matkustajamäärä jää olennaisesti pienemmäksi kuin se, mitä aikaisemman matkustajalaskennan tai muiden selvitysten perusteella on ollut tarjouskilpailun järjestämisen ajankohtana odotettua, eikä tämän voida katsoa olevan luonteeltaan tilapäistä taikka johtuvan henkilöliikenteelle ominaisista kausivaihteluista, kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus. Sopimus purkautuu kuukauden kuluttua siitä, kun tätä koskeva purkuilmoitus on annettu tiedoksi toiselle sopijapuolelle. Purkuilmoitukseen tulee liittää selvitys matkustajamäärän vähenemisestä. Jos sopimus purkautuu tässä mainitulla perusteella, kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen. 9. Olosuhteiden muutos Jos sopimuksen syntymisen ajankohtana vallinneissa olosuhteissa, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet liikennöinnin järjestämisen tarpeeseen tai sen edellytyksiin, tapahtuu kesken sopimuskauden muu kuin edellä kohdassa 8 tarkoitettu olennainen muutos, kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus. Sopimus purkautuu kuukauden kuluttua siitä, kun tätä koskeva purkuilmoitus on annettu tiedoksi toiselle sopijapuolelle. Purkuilmoitukseen on liitettävä selvitys olosuhteiden muutoksesta. Jos sopimus purkautuu tässä mainitulla perusteella, kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen. 10. Osittainen purkaminen ja purkamisen rajoitukset Milloin kohdassa 8 tai 9 tarkoitettu purkuperuste rajoittuu vain tiettyyn sopimuksen tarkoittamaan kohteeseen, sopimus voidaan purkaa vain tämän kohteen osalta. Sopijapuolilla ei kuitenkaan ole oikeutta sopimuksen purkamiseen, jos sopimuksen noudattamatta jättäminen johtuu sopijapuolesta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä, kuten esimerkiksi sodasta, liikekannallepanosta, poikkeuksellisista luonnonvoimista tai muusta vaikutuksiltaan niihin verrattavasta esteestä.

18 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA ERIMIELISYYDET 11. Sopimuksen siirtäminen Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisen sopijapuolen suostumusta. 12. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joita sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, jätetään tilaajan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

TARJOUSKILPAILUN EHDOT

TARJOUSKILPAILUN EHDOT ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1 ( 7 ) TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1.1 Liikenneluvan voimassaolo...1 1.2 Liikenneluvan automäärä...1 1.3 Yhteenliittymä...1 1.4 Alihankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1 (6) Liite 4 HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot