SUDBURYN SUOMALAINEN LEPOKOTIYHDISTYS SUDBURY FINNISH REST HOME SOCIETY, INC. PERUSTUSLAKI SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUDBURYN SUOMALAINEN LEPOKOTIYHDISTYS SUDBURY FINNISH REST HOME SOCIETY, INC. PERUSTUSLAKI SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 SUDBURYN SUOMALAINEN LEPOKOTIYHDISTYS SUDBURY FINNISH REST HOME SOCIETY, INC. PERUSTUSLAKI JA SÄÄNNÖT

2 LUONNOS SÄÄNNÖT 1 SUDBURYN SUOMALAISEN LEPOKOTIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (SUDBURY FINNISH REST HOME SOCIETY, INC) LIIKE JA YHDISTYKSEN TOIMINNAN HOITAMISEKSI Sisällys Yksi: Kaksi: Kolme: Neljä: Viisi: Kuusi: Seitsemän: Kahdeksan: Yhdeksän: Kymmenen: Yksitoista: Kaksitoista: Selitys Tarkoitus Päämäärät Yhdistyksen liiketoiminnan hoitaminen Johtokunnan jäsenet Yhdistyksen toimihenkilöt Johtokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden oikeudet Jäsenet Jäsenkokoukset Ilmoitukset Tilitarkastajat Lisäykset Kolmetoista: Yhdistyksen purkaminen Society By-Laws Finnish.doc 1

3 ASETETTU YHDISTYKSELLE SÄÄNNÖIKSI SEURAAVASTI: KOHTA YKSI SELITYS 1.01 Määritelmä. Näissä säännöissä, kaikissa muissa säännöissä sekä yhdistyksen johtokunnan ja jäsenistön päätöslauselmissa, jos toisin ei mainita: Laki (Act) tarkoittaa Ontarion yhdistysten lakia (Corporations Act Ontario) ja sen tilalle tulevia lakeja muutoksineen ja lisäyksineen; Johtokunta (Board) tarkoittaa Lepokotiyhdistyksen johtokuntaa; Yhdistys (Corporation) tarkoittaa ilman osakepääomaa laillisesti perustettua, marraskuun päivätyn erioikeuskirjan saanutta SUDBURY FINNISH REST HOME SOCIETY, INC. (SUDBURYN SUOMALAINEN LEPOKOTIYHDISTYS) nimistä yhdistystä; erioikeuskirja (letters patent) tarkoittaa yhdistyksen perustamiskirjaa aika-ajoin tehtyine lisäyksineen ja muutoksineen, joista erioikeuskirjat; yleinen jäsenkokous (general meeting of members) tarkoittaa vuosikokousta ja erikoiskokousta; jäsen (member) tarkoittaa yhdistyksen jäsentä; Yhdistys (Society) tarkoittaa Sudburyn Suomalaista Lepokotiyhdistystä (Sudbury Finnish Rest Home Society, Inc.) Tässä dokumentissa lukua tarkoittava sana sisältää yhden tai useamman; sukupuolta osoittava sana tarkoittaa maskuliinia, feminiiniä tai neutria; henkilöä osoittavat sanat tarkoittavat yksilöitä, yhtiöitä, yhtiötovereita, trusteja, ja yhdistymättömiä järjestöjä. KOHTA KAKSI YHDISTYKSEN TARKOITUS 2.01 Tarkoitus. Perustettu ja ylläpidetty perinteiseen suomalaiseen tapaan, pyrkimyksenä tarjota laadukasta ikääntymistä yhdellä alueella (hoidon jatkumo) monikulttuuriselle yhteisöllemme. (Korjaus vuosikokouksessa) Society By-Laws Finnish.doc 2

4 3.01 Päämäärät. Yhdistyksen päämäärät ovat: KOHTA KOLME YHDISTYKSEN PÄÄMÄÄRÄT a) ostaa, vuokrata, ylläpitää ja hallita omaisuutta. b) kerätä varoja kaikin laillisin keinoin sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. c) tehdä kaikkea mikä johtaa yhdistyksen päämäärien saavuttamiseen. Tämä yhdistys on voittoatuottamaton, politiikasta ja uskonnosta vapaa yhdistys. KOHTA NELJÄ YHDISTYKSEN LIIKETOIMINNAN HOITAMINEN 4.01 Päätoimisto. Kunnes lainmukaisesti toisin päätetään sijaitsee Yhdistyksen päätoimisto Sudburyn kaupungissa, Ontarion maakunnassa Sinetti. Tästä edelleen on Yhdistyksen sinettinä lyöty leima Tilivuosi. Kunnes johtokunta toisin päättää, yhdistyksen tilivuosi päättyy jokaisen vuoden maaliskuun viimeisenä päivänä Asiakirjojen allekirjoitus. Kauppa-, siirto- ja luovutuskirjat, sopimukset, sitoumukset, todistukset ja muut asiapaperit voi Yhdistyksen puolesta allekirjoittaa kaksi (2) seuraavista: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja. Tämän lisäksi, voi johtokunta ajoittain antaa ohjeet henkilölle tai henkilöille jonkun määrätyn asiakirjan tai laatuisten asiakirjojen hoitamiseksi ja allekirjoittamiseksi. Jokainen yhdistyksen puolesta jonkin asiakirjan allekirjoittamaan valtuutettu henkilö voi sen leimata yhdistyksen leimalla Pankkijärjestelyt. Yhdistyksen pankkiasiat hoidetaan pankkien, trustilaitosten tai muiden liikeyritysten tai yhtiöiden kanssa johtokunnan ajoittain antamien ohjeiden ja valtuuksien mukaan. Pankkiasioiden tai jonkin niiden osan hoito toimeenpannaan johtokunnan sopimien ohjeiden ja antamien valtuuksien mukaan määräajoin Society By-Laws Finnish.doc 3

5 KOHTA VIISI JOHTOKUNNAN JÄSENET 5.01 Johtokunnan jäsenten lukumäärä ja päätösvaltaisuus. Lain mukaisesti, kunnes muuksi muutetaan, johtokunnan jäsenten lukumäärä on enintäin kaksitoista (12), joista seitsemän (7) läsnäollessa, kokous on päätösvaltainen. Johtokunta muodostuu kahdestatoista (12) jäsenistön valitsemasta jäsenestä, jäsenistön valitsemasta puheenjohtajasta, viimeisimmästä entisestä johtokunnan puheenjohtajasta, sekä yhdestä (1) Naistoimikunnan valitsemasta jäsenestä vuodeksi kerrallaan Pätevyysvaatimus. Henkilö, joka ei ole yhdistyksen jäsen eikä täyttänyt kahdeksaatoista (18) vuotta, ei ole kelvollinen johtokunnan puheenjohtajaksi Nimeämiskomitea ja ehdokkuus a) Vuosittain ennen yleiskokousta johtokunta valitsee nimeämistoimikunnan, johon kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana. Nimeämistoimikuntaan ei voi nimittää henkilöä, joka on ehdolla (ensimmäistä kertaa tai uudelleen) johtokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi. b) Henkilön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi tai tulla nimitetyksi ehdokkaaksi tulee ilmoittaa aikeensa kirjallisesti nimeämistoimikunnalle vähintään viisitoista (15) päivää ennen yleiskokousta. c) Nimeämistoimikunnan lopullinen raportti, joka koskee ehdolle panoa puheenjohtajan tai johtokunnanjäsenen toimeen pannaan näytteille julkisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta. Myöhempiä nimityksiä ei hyväksytä. Tämä koskee myös vuosikokousta Äänestys ja toimintakausi. a) Jäsenet johtokuntaan valitaan salaisella lippuäänestyksellä vuosikokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Valtakirjalla äänestystä ei hyväksytä. b) Johtokunnan jäsenten toimintakaudet järjestetään lomittain siten, että joka vuosikokouksessa valitaan neljä (4) jäsentä johtokuntaan. c) Erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet voidaan valita uudelleen. d) Jos ehdotettu ei ole paikalla vuosikokouksessa, vaaditaan häneltä kirjallinen lupaus johtokunnan jäsenyyden vastaanottamiseen. e) Naistoimikunnan valitsema johtokunnan jäsen nimetään vuosikokouksessa ja palvelee yhden (1) vuoden kerrallaan. f) Lisäys Jäsenkokouksessa, jossa valitaan puheenjohtaja tai johtokunnan jäseniä, tulee olla esityslista, joka sisältää kohdan Vaalit. Tätä kohtaa käsiteltäessä nimeämistoimikunnan puheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana Society By-Laws Finnish.doc 4

6 5.05 Johtokunnasta eroaminen. Johtokunnan jäsenen täytyy erota virasta mistä hyvänsä seuraavista syistä: a) jos hänet on julistettu määrännäishallintaan tai jos hän tekee konkurssilain alaisen vararikkoanomuksen; b) jos hänet julistetaan mielisairaaksi tai kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan; c) kuoleman tapauksessa; d) jos hän kirjallisesti tiedottaa yhdistyksen sihteerille eroamisestaan; e) jos hän ei ole läsnä kolmessa (3) peräkkäisessä johtokunnan kokouksessa ilman hyväksyttävää syytä Johtokunnasta erottaminen. Yhdistyksen jäsenet voivat erottaa kenet hyvänsä johtokunnan jäsenen virastaan ennen hänen virkakautensa päättymistä tarkoitusta varten kokoonkutsutun jäsenkokouksen 2/3 päätöksellä ja voivat valita enemmistön päätöksellä kenet hyvänsä hänen tilalleen virkakauden päättymiseen asti Vapaanaolevat paikat. Johtokunnassa vapaanaolevat paikat voidaan täyttää lopuksi virkakautta tarkoitusta varten kokoonkutsutussa jäsenkokouksessa Kokouksen koollekutsuminen. Johtokunta voidaan kutsua kokoukseen aika-ajoin johtokunnan, puheenjohtajan tai kenen hyvänsä kahden (2) johtajan toimesta. Tieto, näin kokoonkutsuttavan kokouksen ajasta ja paikasta, on annettava jokaiselle johtajalle vähintäin neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia ennen kokouksen alkamisaikaa (lukuunottamatta lauantaita, sunnuntaita ja pankkivapaapäiviä). Kokouksesta ilmoittamista ei kuitenkaan tarvita, jos kaikki johtajat ovat paikalla, tai jos poissaolevat katsovat ilmoittamisen tarpeettomaksi tai muuten osoittavat suostumuksensa kokouksen pitämiseen Uuden johtokunnan ensimmäinen kokous. Vastavalittu johtokunta voi pitää ensimmäisen kokouksensa välittömästi johtokunnan valinneen kokouksen jälkeen edellyttäen, että päätösvaltainen määrä johtokunnan jäseniä on paikalla Säännölliset kokoukset. Johtokunta voi määrätä kokoustensa päivät, kokoontumispaikan ja -ajan. Jokaiselle johtokunnan jäsenelle on toimitettava johtokunnan päätös säännöllisten kokousten pitoajasta ja paikasta, jonka jälkeen heille ei enää tarvitse ilmoittaa säännöllisistä kokouksista Kokouspaikka. Johtokunnan kokoukset pidetään yhdistyksen päätoimistossa tai muuaalla Ontarion maakunnassa Puheenjohtaja. Jokaisessa johtokunnan kokouksessa presidentti, tai hänen poissaollessaan varapresidentti, joka on johtokunnan jäsen, toimii puheenjohtajana; jos mainitunlaista henkilöä ei ole paikalla, läsnäolevat johtajat valitsevat puheenjohtajan keskuudestaan Society By-Laws Finnish.doc 5

7 5.13 Päätösvalta. Kaikki kysymykset kaikissa johtokunnan kokouksissa päätetään äänestyksellä; äänten mennessä tasan puheenjohtajalla on oikeus ratkaisevaan ääneen Etujen vastakkaisuus. Johtokunnan jäsenet tai heidän perheensä jäsenet (samasta taloudesta) eivät voi harjoittaa liiketoimintaa, jossa heidän etunsa on välillisesti tai välittömästi ristiriidassa yhdistyksen kanssa, lukuunottamatta kirjallista, suljetussa kuoressa tehtyä tarjousta tarjouskilpailussa, ilmaistuaan kiinnostuksensa sanottuun asiaan ja pidättäytyessään äänestämästä sanotusta asiasta. (Sääntö # 3, Etujen vastakkaisuus) 5.15 Kiinnostuksen julkituominen. Jokaisen johtokunnan jäsenen, jolla on mitenkään välillisesti tai välittömästi, kiinnostusta yhdistyksen urakkasopimukseen tai sopimukseen tai ehdotettuun urakkasopimukseen tai sopimukseen, tulee julkistaa kiinnostuksensa asiasta lain sen hetkisten vaatimusten mukaisesti ja pidättäytyä äänestämästä urakkasopimuksesta tai sopimuksesta tai ehdotetusta urakkasopimuksesta tai ehdotetusta sopimuksesta, jos ja kun laki sen kieltää Kulujen korvaus. Johtokunnan jäsenet eivät saa ottaa mitään korvausta suoranaisesti eikä välillisesti johtajana toimimisestaan, eivätkä saa mitenkään hyötyä toimestaan Työvaliokunta. Johtokunnan jäsenet voivat valita keskuudestaan vähintään kolme (3) henkilöä käsittävän työvaliokunnan, jolla on kaikki johtokunnan valtuudet johtokunnan aika ajoin asettamin säädöksin. Valiokunta on päätösvaltainen enemmistön läsnäollessa Toimikunnat. Johtokunta voi tarvittaessa nimetä ajoittain toimikunnan tai toimikuntia tarpeelliseksi katsominsa valtuuksin. Jokainen toimikunta voi kirjoittaa omat sääntönsä ja valita menettelytapansa johtokunnan ajoittain antamien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. KOHTA KUUSI VIRKAILIJAT 6.01 Entiset puheenjohtajat. Kaikki entiset puheenjohtajat voivat ottaa osaa keskusteluun johtokunnassa. Entisillä puheenjohtajilla ei ole äänestysoikeutta johtokunnassa. Kuitenkin viimeisimmällä entisellä puheenjohtajalla on täydet johtokunnan jäsenen oikeudet ja edut, mukaanlukien äänestysoikeus. Jollei johtokunnan päätöksellä toisin määrätä, viimeisimmän entisen puheenjohtajan paikan täyttää automaattisesti uuden puheenjohtajan tultua valituksi henkilö, joka oli puheenjohtaja uuden puheenjohtajan valintaan asti. Viimeisimmän entisen puheenjohatajan toimintakausi kestää seuraavaan vuosikokoukseen asti Puheenjohtajan valitseminen.yhdistyksen jäsenet valitsevat puheenjohtajan yhdeksi vuodeksi vuosikokouksessa Virkailijoiden valitseminen. Aika ajoin johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan, sekä muita virkailijoita johtokunnan tarpeiden mukaan. Nämä virkailijat voivat olla tai ei johtokunnan jäseniä, eivätkä saa hoitaa kuin yhtä virkaa Society By-Laws Finnish.doc 6

8 6.04 Puheenjohtaja. Puheenjohtaja on vastuussa johtokunnan alaisena kaikesta hallinnonjohdosta ja suunnasta, kaikista järjestelyistä ja yhdistyksen liiketoiminnasta ja hänen on toimittava läsnäollessaan puheenjohtajana kaikissa yhdistyksen jäsen- ja johtokunnan kokouksissa. Puheenjohtajalla voi olla muita johtokunnan hänelle asettamia valtuuksia ja velvollisuuksia Varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan ollessa poissa tai kykenemätön hoitamaan virkaansa, tulee varapuheenjohtajan hoitaa hänen tehtävänsä ja velvollisuutensa. Varapuheenjohtajalla voi olla muita johtokunnan tai puheenjohtajan hänelle antamia toimia ja velvollisuuksia Sihteeri. Sihteerin tulee olla läsnä ja toimia sihteerinä kaikissa jäsen- ja johtokunnan kokouksissa ja hänen tulee merkitä tai merkityttää tarkoitusta varten pidettävään pöytäkirjaan kaikki kokouksen päätökset; hänen tulee antaa tai saattaa tiedoksi kaikki kulloinkin asianmukaisesti saamiensa ohjeiden mukaiset tiedotukset jäsenille ja johtajille; hän on yhdistyksen leimasimen, kaikkien yhdistyksen kirjojen, papereiden, muistiinpanojen, asiakirjojen ja muiden asiakirjojen vartija, paitsi milloin joku toinen virkailija tai asiamies on nimitetty tähän tarkoitukseen Rahastonhoitaja. Rahastonhoitajan tulee pitää täydellistä ja tarkkaa tilikirjaa, johon on merkittävä kaikki yhdistyksen tulot ja menot sekä johtokunnan ohjeiden mukaan valvoa yhdistyksen varojen talletus, arvopapereiden tallessapito ja maksusuoritukset; hänen täytyy vaadittaessa antaa johtokunnalle selostus kaikista suorituksistaan rahastonhoitajana sekä yhdistyksen taloudellinen tila, paitsi milloin joku toinen virkailija tai asiamies on asetettu tähän tehtävään Muiden virkailijoiden velvollisuudet. Yhdistyksen muiden virkailijoiden velvollisuudet ovat tehtävänsä ehtojen mukaiset tai johtokunnan tai puheenjohtajan ohjeiden sanelemat. Virkailijalle nimitetyllä apulaisella on samat valtuudet ja velvollisuudet kuin virkailjalla itsellään, jollei johtokunta tai puheenjohtaja määrää toisin Velvollisuuksien vaihtelut. Johtokunta voi aika ajoin muuttaa tai supistaa kenen hyvänsä virkailijan valtuuksia ja tehtäviä Asiamiehet ja asianajajat. Johtokunnalla on aika ajoin valta asettaa Yhdistykselle asiamiehiä ja asianajajia Kanadassa tai sen ulkopuolella sopiviksi katsominsa valtuuksin (mukaanliittäen asettamisoikeuden) Uskollisuustakuu. Johtokunta voi tarpeelliseksi katsoessaan vaatia yhdistyksen virkailijoilta, palveluksessaan olevilta ja asiamiehiltään uskollisuustakuuta tehtäviensä huolellisesti suorittamiseen siinä muodossa ja vahvuudessa kuin se aika ajoin määrää Society By-Laws Finnish.doc 7

9 KOHTA SEITSEMÄN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VIRKAILIJOIDEN SUOJELU 7.01 Vastuun rajat. Kukaan Yhdistyksen johtaja tai virkailija ei ole vastuussa kenenkään muun johtajan, virkailijan tai palveluksessaolevan teoista, kuittauksista, huolimattomuudesta tai virheistä, tai liittymisestä yhdenmukaisuuden vuoksi johonkin vastaanottoon tai muuhun tekoon, tai mihinkään yhdistykselle koituvaan häviöön, vahinkoon tai kuluihin johtuen puutteellisesta omistusoikeuden varmistamisesta johtokunnan tai sen puolesta yhdistykselle hankitussa omaisuudessa, tai puutteellisesta takuun varmistamisesta, jonka perusteella yhdistyksen varoja on sijoitettu, tai mistään häviöstä, tai vahingosta johtuen jonkun henkilön, jolle yhdistyksen varoja, arvopapereita tai vakuuksia on uskottu, vararikosta, maksukyvyttömyydestä tai laittomasta teosta, tai häviöstä johtuen hänen virheellisestä arvioinnistaan tai huomaamattomuudestaan, tai jostain muusta virkailijan virkaansa hoitaessa sattuvasta häviöstä tai vahingosta tai onnettomuudesta, paitsi jos se tapahtuu hänen tahallisen huolimattomuutensa tai virheensä tähden Korvausvelvollisuus. Jokainen yhdistyksen johtaja ja virkailija, hänen perillisensä, pesänvalvojansa, asiainhoitajansa, kukin asianomaisesti, voidaan ajoittain vapauttaa korvausvastuusta: a) kaikista sellaisen johtajan tai virkailijan maksuista, laskuista ja kuluista, jotka ovat kertyneet tai koituneet mistä hyvänsä häntä vastaan nostetusta kanteesta, syytteestä tai toimenpiteestä johtuen mistä hyvänsä toimenpiteestä, teosta, asiasta, esineestä, joka on tehty tai toimitettu hänen hyväksymänään virkaansa kuuluvia toimia toimittaessaan; ja b) kaikista muista hänelle koituneista tai kerääntyneistä maksuista, laskuista tai kuluista yhdistyksen asioiden yhteydessä; paitsi milloin maksut, laskut tai kulut ovat koituneet hänen omasta tahallisesta huolimattomuudestaan tai virheestään. KOHTA KAHDEKSAN YHDISTYKSEN JÄSENYYS 8.01 Jäsenyys. Sudburyn Suomalaisen Lepokotiyhdistyksen (Sudbury Finnsh Rest HomeSociety, Inc) jäsenyys on avoinna kaikille suomalaista syntyperää oleville miehille ja naisille sekä muille yhdistyksen toiminnasta todella kiinnostuneille. Kaikki jäsenhakemukset tehdään kirjallisesti ja esitetään yhdistyksen jäsensihteerille hyväksyttäväksi. Jäsenvuosi alkaa vuosikokousen jälkeisestä päivästä. Jäseniä on viisi (5) tasoa: a) PERUSTAJAJÄSENET Jäsenet, joiden nimet on merkitty toukokuun 2. päivänä 1982 Sampo Haalilla pidetyn perustavan kokouksen pöytäkirjaan Society By-Laws Finnish.doc 8

10 b) VUOSIJÄSENET Jäsenet, jotka maksavat jäsenkokouksen vuosittain määräämän vuosijäsenmaksun. Ainaisjäsenyyden haluavilta vähennetään ainaisjäsenmaksusta kaikki aikaisemmin maksetut vuosijäsenmaksut. c) AINAISJÄSENET Jäsenet, jotka maksavat ennaltamäärätynsuuuruisen maksun yhdessä tai useammassa erässä. d) KUNNIAJÄSENET Yleinen vuosikokous voi johtokunnan suosituksesta myöntää kunniajäsenyyden yhdistyksen toimintaa erityisesti tukeneelle henkilölle. e) KANNATTAJAJÄSENET Jäsenet, jotka maksavat vuosikokouksessa päätetyn vuosijäsenmaksun ja joiden aikomus on yksistään henkilökohtaisesti nauttia laitoksen mukavuuspalveluista. Jäsenillä ei ole äänioikeutta yleisessä jäsenkokouksessa Jäsenkausi. Yhdistyksen jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle ja se katkeaa ja lakkaa olemasta: a) jos jäsenmaksua ei ole maksettu kohtuullisen ajan kuluessa johtokunnan aika ajoin määräämästä erääntymispäivästä; b) kuolemantapauksessa; c) jäsenen erotessa; d) jäsenyyden muulla tavoin lakkauttamisesta yhdistyksen sääntöjen mukaan Yhdistyksestä eroaminen. Jäsen voi erota kirjeellisesti ilmoittamalla erostaan, joka astuu voimaan heti johtokunnan saatua kopion mainitusta kirjeestä Yhdistyksestä erottaminen. Johtokunta voi päättää valtuuksien antamisesta jäsenen poistamiseksi yhdistyksen jäsenluettelosta. Sellaisen päätöksen tekemistä ei saa asettaa johtokunnan tehtäväksi ennen kuin kyseiselle jäsenelle on kirjallisesti ilmoitettu syy ja annettu jäsenelle tilaisuus kuulusteluun johtokunnan edessä. Johtokunnan tulee tiedottaa sellaiselle jäsenelle teosta, joka heistä on epäsopiva ja yhdistyksen vastainen, sekä johtokunnan kokouksen aika ja paikka vähintäin viikkoa ennen kokouksen pitoa, jossa kyseistä jäsentä kuullaan Society By-Laws Finnish.doc 9

11 KOHTA YHDEKSÄN VUOSIKOKOUS 9.01 Yhdistyksen vuosikokous tulee pitää jokaisen vuoden syyskuun 1. päivän ja lokakuun 31. päivän välisenä aikana johtokunnan asettamana päivänä lain vaatimien raporttien ja tilikertomusten esittämiseksi jäsenistölle vuosikokouksessa, johtokunnan jäsenien valitsemiseksi, yhdistyksen tilintarkastajan asettamiseksi tai johtokunnan valtuuttamiseksi määräämään yhdistyksen tilintarkastajan palkkion, sekä muiden asianmukaisesti kokoukselle tuotujen asioiden päättämiseksi. Yhdistyksen vuosikokouksesta on tiedotettava joko postin välityksellä vähintäin kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta, etukäteen maksettuna postituksena, tai ilmoituksena kahtena eri päivänä yhdistyksen päätoimiston sijaintipaikkakunnalla levitetyssä lehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta, tai käyttäen yleistä tiedotusvälinettä, joka todennäköisesti saattaa ilmoituksen kokouksesta jäsenien tietoisuuteen. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja (puheenjohtajan ollessa estynyt) tulee olemaan kokouksen puheenjohtaja läsnäolevien jäsenten suostumuksella. Koska jäsenet valitsevat puheenjohtajan vuosittain vuosikokouksessa, johtokunnan jäsenet voivat nimittää toisen henkilön vuosikokouksen puheenjohtajaksi (läsnäolevien jäsenten suostumuksella) siinä tapauksessa, että ainakin kaksi henkilöä mukaan lukien virassa oleva puheenjohtaja on hyväksynyt nimityksen puheenjohtajan virkaan KOHTA KYMMENEN JÄSENKOKOUKSET Erikoiskokoukset. Johtokunnalla, puheenjohtajalla tai kolmellakymmenellä (30) jäsenellä, on valta sihteerille kirjallisesti osoitetulla pyynnöllä kutsua koolle jäsenten erikoiskokous. Tieto kokouksesta on saatettava jäsenille samaan tapaan kuin tieto vuosikokouksesta Kokouspaikat. Jäsenkokoukset tulee pitää joko yhdistyksen päätoimistossa tai muualla yhdistyksen päätoimiston sijaintikunnassa Puheenjohtaja, sihteeri ja vaalitarkastajat. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja (puheenjohtajan ollessa estynyt) tulee olemaan kaikkien jäsenkokousten puheenjohtaja läsnäolevien jäsenten suostumuksella; yhdistyksen sihteeri tai joku muu puheenjohtajan nimittämä henkilö tulee olemaan kokouksen sihteeri läsnäolevien jäsenten suostumuksella. Tarvittaessa voidaan nimittää yksi tai useampi ääntenlaskija, jonka ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Nimitys tapahtuu kokouksen päätöksellä tai puheenjohtajan toimesta kokouksen suostumuksella Society By-Laws Finnish.doc 10

12 10.04 Kokoukseen osallistujat. Jäsenkokouksessa voivat olla läsnä ainoastaan siinä äänestyskelpoiset, yhdistyksen tilintarkastaja ja muut, vaikka eivät olekaan äänestyskelpoisia, mutta oikeutettuja tai tarvittavia erioikeuskirjalain tai sääntöjen jonkin kohdan mukaan olemaan läsnä kokouksessa. Kaikki muut henkilöt voivat olla läsnä kokouksessa ainoastaan kokouksen puheenjohtajan kutsumina tai kokouksen hyväksyminä Päätösvaltaisuus. Päätöksien tekemiseksi yhdistyksen liikeasioissa jäsenkokouksissa on oltava läsnä viisikymmentä (50) jäsentä Äänestysoikeus. Jokaisessa jäsenkokouksessa henkilöllä on äänioikeus, jos hänet on merkitty jäseneksi yhdistyksen jäsenkirjaan ja hänen jäsenmaksunsa on maksettu. Valtakirjalla ei voi äänestää Päätösratkaisut. Jokaisessa jäsenkokouksessa jokainen kysymys on ratkaistava enemmistöäänin, jos ei erioikeuskirjassa, yhdistyksen säännöissä tai laissa toisin määrätä Äänestys kädennostolla. Jokainen kysymys jäsenkokouksessa voidaan ratkaista kädennostolla, paitsi milloin kädennoston suorittamisen jälkeen, tarvitaan tai vaaditaan äänimäärä. Kädennostossa jokaisella läsnäolevalla äänioikeutetulla henkilöllä on oikeus äänestää ja hänellä on yksi ääni. Aina kun äänestys, jostain kysymyksestä, on suoritettu kädennostolla, paitsi milloin äänimäärä on vaadittu tai tarvittu, kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kysymyksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä nimenomaisella enemmistöllä, ja tapahtumasta tehty merkintä pöytäkirjassa on oleva ensinäkemätodiste asiasta ilman todistettavissaolevaa lukua tai osaa äänimäärästä kysymyksen puolesta tai vastaan, ja täten suoritetun äänestyksen tulos on oleva jäsenistön päätös sanotussa kysymyksessä Äänimäärä. Kädennoston jälkeen, mistä tahansa kysymyksestä, puheenjohtaja saattaa tarvita, tai joku äänestyskelpoisista vaatia äänimäärää. Kyseisen äänimäärän selville saaminen suoritetaan puheenjohtajan ohjauksen mukaan. Vaatimus äänimäärästä voidaan perua koska tahansa ennen äänimäärän ottamista. Äänimäärää otettaessa jokaisella läsnäolevalla jäsenellä on oikeus yhteen ääneen, ja äänestyksen tulos on oleva jäsenistön päätös kyseenäolevassa asiassa Ratkaiseva ääni. Äänten mennessä tasan, missä tahansa jäsenkokouksessa, äänestyksen tapahduttua joko kädennostolla tai muulla tavalla, kokouksen puheenjohtajalla on oikeus ratkaisevaan ääneen Kokouksen lykkäys. Jäsenkokouksen puheenjohtaja voi kokouksen suostumuksella ja päättämillä ehdoilla siirtää kokousta eri paikkaan ja aikaan Society By-Laws Finnish.doc 11

13 KOHTA YKSITOISTA TIEDOITUKSET Tiedottaminen. Mikä hyvänsä lain, erikoikeuskirjan, tai sääntöjen mukaan tai muuten jäsenelle, johtajalle, virkailijalle tai yhdistyksen tilintarkastajalle annettava, lähetettävä, vietävä tai tarjottava tiedote katsotaan perille toimitetuksi, jos se on viety hänen viimeisimpään yhdistyksen kirjoissa olevaan osoitteeseensa, tai lähetetty etukäteen maksettuna tavallisena postituksena tai lentopostissa hänen viimeisimpään yhdistyksen kirjoissa olevaan osoitteeseensa hänelle osoitettuna, tai toimitettu hänelle sanottuun osoitteeseen muulla tavoin siirto- tai ääniviestinä. Sihteeri voi muuttaa yhdistyksen kirjoissa olevan jäsenen, johtajan, virkailijan tai yhdistyksen tilintarkastajan osoitteen oikeiksi uskomiensa tietojen mukaan.näin lähetetty tiedoite katsotaan perille toimitetuksi, kun se on annettu henkilökohtaisesti tai edellämainittuun osoitteeseen; näin postitettu tiedote katsotaan perille toimitetuksi, kun se on laitettu postitoimiston tai yleiseen postilaatikkoon; ja siirtotai ääniviestinä lähetetty tiedote, joka on annettu tarkoituksenmukaisen viestintälaitoksen perille vietäväksi, katsotaan perille toimitetuksi Ajan määrittely.määrättäessä kokouksen tai muun tilaisuuden ilmoittamispäivää silloin kun päiväluku täytyy ottaa huomioon, ilmoittamispäivää ei lasketa lukuun. Sen sijaan kokouksen tai muun tapahtuman päivä lasketaan lukuun Ilmoittamatta jäämiset ja virheet. Vahingossa jonkin ilmoituksen antamisen jääminen jollekin jäsenelle, johtajalle, virkailijalle tai yhdistyksen tilintarkastajalle, tai ilmoituksen perilletulematta jääminen jollekin jäsenelle, johtajalle, virkailijalle tai yhdistyksen tilintarkastajalle, tai jokin sisältöä muuttamaton virhe eivät saa kumota mitään minkään kokouksen toimintaa Ilmoituksen saamisesta luopuminen. Jokainen jäsen, johtaja, virkailija tai yhdistyksen tilintarkastaja voi luopua lain, erioikeuskirjan tai yhdistyksen sääntöjen mukaisen ilmoituksen saamisesta. Sellainen luopuminen, oli se annettu ennen tai jälkeen kokouksen tai muun tilaisuuden, josta ilmoitus olisi pitänyt antaa, korjaa ilmoituksen antamatta jäämisen virheen. KOHTA KAKSITOISTA TILINTARKASTAJA Nimittäminen ja palkkio. Vuosikokouksessa tulee jäsenten nimittää tilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilit ja hoitamaan virkaa seuraavaan vuosikokoukseen asti.yhdistyksen tilintarkastajan palkkion määrää johtokunta Society By-Laws Finnish.doc 12

14 KOHTA KOLMETOISTA SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET Sääntöjen muutokset. Johtokunnalla on valta tehdä, muuttaa, oikaista, kumota tämän yhdistyksen säännöt kahdenkolmasosan (2/3) enemmistöllä johtokunnan äänimäärästä, edellyttäen tarkoitusta varten kokouskutsutun jäsenkokouksen enemmistön hyväksymistä. Sellaisten muutosten täytyy olla Ontarion maakunnan yhdistyslain ja Sudburyn Suomalaisen Lepokotiyhdistyksen päämäärän mukaisia. Ilmoitus sääntöjen muutosehdotuksesta tulee sisältyä yleiseen jäsenkokousilmoitukseen ja sääntöjen muutosehdotukset tulee olla kirjallisina kaikkien kokouksessa läsnäolevien jäsenten saatavilla. KOHTA NELJÄTOISTA YHDISTYKSEN PURKAMINEN Purkaminen. Yhdistyksen voi purkaa kaksikolmasosaa (2/3) jäsenistöstä yleisessä tarkoitusta varten kokoonkutsutussa kokouksessa. Purettaessa ja kaikkien velkojen ja lupausten tultua hoidetuiksi jaetaan yhdistyksen omaisuus läsnäolevien jäsenten toivomuksen mukaan kokouksessa Ontarion maakunnan voittoatuottamattomille ilman osakepääomaa oleville yhtiöille laatiman lain mukaan. Johtokunnan jäsenten HYVÄKSYMÄ ja yhdistyksen sinetillä sinetöity 27. päivänä maaliskuuta Society By-Laws Finnish.doc 13

15 1. Johtokunnan jäsenillä on valta aika ajoin: a) lainata rahaa yhdistyksen luotolla; SÄÄNTÖ # 2 LUOTTOKELPOISUUS-SÄÄNTÖ b) asettaa, myydä tai pantata yhdistyksen arvopapereita; tai c) veloittaa, kiinnelainata, hypoteekata tai pantata kaiken tai osan yhdistyksen kiinteistöstä tai omaisuudesta sekä lunastaa velkoja, oikeuksia, valtuuksia, edustussopimuksia ja sitoumuksia, taatakseen arvopaperinsa tai mitään lainattuja varoja, tai muita lainoja, tai muita obligaatioita tai yhdistyksen sitoumusvelvollisuuksia. Johtokunnan jäsenet voivat ajoittain velvoittaa kenen hyvänsä johtajista, virkailijoista tai yhdistyksen henkilökunnasta tai jonkin muun henkilön selvittämään edellämainitut laina-asiat lainan ja arvopapereiden määräämien pykälien mukaan ja valtuuttaa muuttamaan tai soveltamaan niiden sopimuksia, ehtoja ja määritelmiä ja tarjota sellaisia vaadittavia lisätakuita lainoihin tai yhdistykselle erääntyviin maksuihin joita johtokunnan jäsenet velvoittavat ja yleensä hallita, neuvotella ja selvittää yhdistyksen lainaamia varoja. SÄÄNTÖ # 3 ETUJEN VASTAKKAISUUS ASETETTU voittoatuottamattoman yhdistyksen säännöksi kumoamaan seuraavasti Säännön # 3, Etujen vastakkaisuus: 1. Tausta a) Voittoatuottamaton yhdistys hyväksyy etujen vastakkaisuuden välttämisen pätevässä liiketoiminnassa; b) Ontarion maakunnan asuntolain uudistus 2000 (Social Housing Reform Act 2000) on asettanut ohjesäännön 339/01 (Ontario Regulation 339/01), joka sisältää etujen vastakkaisuussääntöjä ja sääntöja muuhun liiketoimintaan. c) Tämä sääntö määrää millä tavoin voittoatuottamattomat yhdistykset käsittelevät etujen vastakkaisuuden, lukuunluettuna Ontarion ohjesäännön 339/01 toteuttamisen. (Yllämainittu sääntö sisältää yhdeksän (9) sivua A ja B- liitteineen; täydellisen virallisen kopion voi hankkia yhdistyksen sihteeriltä päätoimistosta.) Society By-Laws Finnish.doc 14

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Radioamatöörit ry. Yhdistyksen kotipaikkana on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society

Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society SGY Säännöt 1(5) Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society SÄÄNNÖT 1 $ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen geoteknillinen yhdistys

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Ridgeback -yhdistys - Finska Ridgeback -föreningen ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Ukkohallan Keilaajat (ry).

1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Ukkohallan Keilaajat (ry). 1/7 SEURAN SÄÄNNÖT Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Ukkohallan Keilaajat (ry). 2 Seuran kotipaikka on Hyrynsalmi. 3 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry, ruotsiksi Vinföreningen Munskänkarna i Jyväskylä rf, ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien 1/6 Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry Yhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Yleisurheilu. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula. Yhdistyksen toiminta-alue on Järvenpään

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on partiolippukunta Kaarinan Sädetytöt, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä KST, kotipaikka Turku

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Real Inferno Club de Fútbol ry. Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen kielenä

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Nykyiset säännöt Muutosesitykset on korostettu punaisella värillä. Lihavoidulla tekstillä on korostettu sääntöihin lisättävä tekstillä Yliviivattua tekstin osaa esitetään poistettavaksi. Hallituksen muutosesitys

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka SFO:n voimassa olevat säännöt SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Fysiikanopiskelijat ry, ruotsiksi Finlands

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

(hyväksytty vuosikokouksessa Porissa , voimassa alkaen PRH:n hyväksymänä)

(hyväksytty vuosikokouksessa Porissa , voimassa alkaen PRH:n hyväksymänä) AKOL:n säännöt (hyväksytty vuosikokouksessa Porissa 13.4.2014, voimassa 16.6.2014 alkaen PRH:n hyväksymänä) AIKUISOPETTAJIEN LIITTO AKOL RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Liiton nimi on Aikuisopettajien

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele.

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kempele

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Lepaan oppilaskunta ry

Lepaan oppilaskunta ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lepaan Oppilaskunta ry ja sen kotipaikka on Hattulan kunta. Näissä säännöissä koulutusalajärjestöä kutsutaan yhdistykseksi. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Olla olevat säännöt ovat niin sanotut mallisäännöt. Yhdistys voi tehdä muutoksia, esimerkiksi kohtaan, 3. Yhdistyksen toiminta. Pykälään voi lisätä minkälaista toimintaa yhdistys ylläpitää ja poistaa kohtia

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Suunnistus ry:n. Toimintasäännöt

Pohjois-Pohjanmaan Suunnistus ry:n. Toimintasäännöt 1 Pohjois-Pohjanmaan Suunnistus ry:n Toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan Suunnistus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys toimii

Lisätiedot

Oulun Reserviupseerikerho ry:n säännöt

Oulun Reserviupseerikerho ry:n säännöt SUOMEN RESERVIUPSEERILIITON MALLISÄÄNNÖT YHDISTYKSELLE PRH:n ennakkotarkastuksessa hyväksymät 21.4.2015. Oulun Reserviupseerikerho ry:n syyskokouksessa 18.11.2015 hyväksymät Oulun Reserviupseerikerho ry:n

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

Brasilianterrieri-Fox Paulistinha ry säännöt

Brasilianterrieri-Fox Paulistinha ry säännöt Brasilianterrieri-Fox Paulistinha ry säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Brasilianterrieri-Fox Paulistinha ry. Sen kotipaikka on Ypäjä ja toiminta-alueena koko Suomi. Yhdistyksen kielenä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot