SUDBURYN SUOMALAINEN LEPOKOTIYHDISTYS SUDBURY FINNISH REST HOME SOCIETY, INC. PERUSTUSLAKI SÄÄNNÖT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUDBURYN SUOMALAINEN LEPOKOTIYHDISTYS SUDBURY FINNISH REST HOME SOCIETY, INC. PERUSTUSLAKI SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 SUDBURYN SUOMALAINEN LEPOKOTIYHDISTYS SUDBURY FINNISH REST HOME SOCIETY, INC. PERUSTUSLAKI JA SÄÄNNÖT

2 LUONNOS SÄÄNNÖT 1 SUDBURYN SUOMALAISEN LEPOKOTIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (SUDBURY FINNISH REST HOME SOCIETY, INC) LIIKE JA YHDISTYKSEN TOIMINNAN HOITAMISEKSI Sisällys Yksi: Kaksi: Kolme: Neljä: Viisi: Kuusi: Seitsemän: Kahdeksan: Yhdeksän: Kymmenen: Yksitoista: Kaksitoista: Selitys Tarkoitus Päämäärät Yhdistyksen liiketoiminnan hoitaminen Johtokunnan jäsenet Yhdistyksen toimihenkilöt Johtokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden oikeudet Jäsenet Jäsenkokoukset Ilmoitukset Tilitarkastajat Lisäykset Kolmetoista: Yhdistyksen purkaminen Society By-Laws Finnish.doc 1

3 ASETETTU YHDISTYKSELLE SÄÄNNÖIKSI SEURAAVASTI: KOHTA YKSI SELITYS 1.01 Määritelmä. Näissä säännöissä, kaikissa muissa säännöissä sekä yhdistyksen johtokunnan ja jäsenistön päätöslauselmissa, jos toisin ei mainita: Laki (Act) tarkoittaa Ontarion yhdistysten lakia (Corporations Act Ontario) ja sen tilalle tulevia lakeja muutoksineen ja lisäyksineen; Johtokunta (Board) tarkoittaa Lepokotiyhdistyksen johtokuntaa; Yhdistys (Corporation) tarkoittaa ilman osakepääomaa laillisesti perustettua, marraskuun päivätyn erioikeuskirjan saanutta SUDBURY FINNISH REST HOME SOCIETY, INC. (SUDBURYN SUOMALAINEN LEPOKOTIYHDISTYS) nimistä yhdistystä; erioikeuskirja (letters patent) tarkoittaa yhdistyksen perustamiskirjaa aika-ajoin tehtyine lisäyksineen ja muutoksineen, joista erioikeuskirjat; yleinen jäsenkokous (general meeting of members) tarkoittaa vuosikokousta ja erikoiskokousta; jäsen (member) tarkoittaa yhdistyksen jäsentä; Yhdistys (Society) tarkoittaa Sudburyn Suomalaista Lepokotiyhdistystä (Sudbury Finnish Rest Home Society, Inc.) Tässä dokumentissa lukua tarkoittava sana sisältää yhden tai useamman; sukupuolta osoittava sana tarkoittaa maskuliinia, feminiiniä tai neutria; henkilöä osoittavat sanat tarkoittavat yksilöitä, yhtiöitä, yhtiötovereita, trusteja, ja yhdistymättömiä järjestöjä. KOHTA KAKSI YHDISTYKSEN TARKOITUS 2.01 Tarkoitus. Perustettu ja ylläpidetty perinteiseen suomalaiseen tapaan, pyrkimyksenä tarjota laadukasta ikääntymistä yhdellä alueella (hoidon jatkumo) monikulttuuriselle yhteisöllemme. (Korjaus vuosikokouksessa) Society By-Laws Finnish.doc 2

4 3.01 Päämäärät. Yhdistyksen päämäärät ovat: KOHTA KOLME YHDISTYKSEN PÄÄMÄÄRÄT a) ostaa, vuokrata, ylläpitää ja hallita omaisuutta. b) kerätä varoja kaikin laillisin keinoin sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. c) tehdä kaikkea mikä johtaa yhdistyksen päämäärien saavuttamiseen. Tämä yhdistys on voittoatuottamaton, politiikasta ja uskonnosta vapaa yhdistys. KOHTA NELJÄ YHDISTYKSEN LIIKETOIMINNAN HOITAMINEN 4.01 Päätoimisto. Kunnes lainmukaisesti toisin päätetään sijaitsee Yhdistyksen päätoimisto Sudburyn kaupungissa, Ontarion maakunnassa Sinetti. Tästä edelleen on Yhdistyksen sinettinä lyöty leima Tilivuosi. Kunnes johtokunta toisin päättää, yhdistyksen tilivuosi päättyy jokaisen vuoden maaliskuun viimeisenä päivänä Asiakirjojen allekirjoitus. Kauppa-, siirto- ja luovutuskirjat, sopimukset, sitoumukset, todistukset ja muut asiapaperit voi Yhdistyksen puolesta allekirjoittaa kaksi (2) seuraavista: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja. Tämän lisäksi, voi johtokunta ajoittain antaa ohjeet henkilölle tai henkilöille jonkun määrätyn asiakirjan tai laatuisten asiakirjojen hoitamiseksi ja allekirjoittamiseksi. Jokainen yhdistyksen puolesta jonkin asiakirjan allekirjoittamaan valtuutettu henkilö voi sen leimata yhdistyksen leimalla Pankkijärjestelyt. Yhdistyksen pankkiasiat hoidetaan pankkien, trustilaitosten tai muiden liikeyritysten tai yhtiöiden kanssa johtokunnan ajoittain antamien ohjeiden ja valtuuksien mukaan. Pankkiasioiden tai jonkin niiden osan hoito toimeenpannaan johtokunnan sopimien ohjeiden ja antamien valtuuksien mukaan määräajoin Society By-Laws Finnish.doc 3

5 KOHTA VIISI JOHTOKUNNAN JÄSENET 5.01 Johtokunnan jäsenten lukumäärä ja päätösvaltaisuus. Lain mukaisesti, kunnes muuksi muutetaan, johtokunnan jäsenten lukumäärä on enintäin kaksitoista (12), joista seitsemän (7) läsnäollessa, kokous on päätösvaltainen. Johtokunta muodostuu kahdestatoista (12) jäsenistön valitsemasta jäsenestä, jäsenistön valitsemasta puheenjohtajasta, viimeisimmästä entisestä johtokunnan puheenjohtajasta, sekä yhdestä (1) Naistoimikunnan valitsemasta jäsenestä vuodeksi kerrallaan Pätevyysvaatimus. Henkilö, joka ei ole yhdistyksen jäsen eikä täyttänyt kahdeksaatoista (18) vuotta, ei ole kelvollinen johtokunnan puheenjohtajaksi Nimeämiskomitea ja ehdokkuus a) Vuosittain ennen yleiskokousta johtokunta valitsee nimeämistoimikunnan, johon kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana. Nimeämistoimikuntaan ei voi nimittää henkilöä, joka on ehdolla (ensimmäistä kertaa tai uudelleen) johtokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi. b) Henkilön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi tai tulla nimitetyksi ehdokkaaksi tulee ilmoittaa aikeensa kirjallisesti nimeämistoimikunnalle vähintään viisitoista (15) päivää ennen yleiskokousta. c) Nimeämistoimikunnan lopullinen raportti, joka koskee ehdolle panoa puheenjohtajan tai johtokunnanjäsenen toimeen pannaan näytteille julkisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta. Myöhempiä nimityksiä ei hyväksytä. Tämä koskee myös vuosikokousta Äänestys ja toimintakausi. a) Jäsenet johtokuntaan valitaan salaisella lippuäänestyksellä vuosikokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Valtakirjalla äänestystä ei hyväksytä. b) Johtokunnan jäsenten toimintakaudet järjestetään lomittain siten, että joka vuosikokouksessa valitaan neljä (4) jäsentä johtokuntaan. c) Erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet voidaan valita uudelleen. d) Jos ehdotettu ei ole paikalla vuosikokouksessa, vaaditaan häneltä kirjallinen lupaus johtokunnan jäsenyyden vastaanottamiseen. e) Naistoimikunnan valitsema johtokunnan jäsen nimetään vuosikokouksessa ja palvelee yhden (1) vuoden kerrallaan. f) Lisäys Jäsenkokouksessa, jossa valitaan puheenjohtaja tai johtokunnan jäseniä, tulee olla esityslista, joka sisältää kohdan Vaalit. Tätä kohtaa käsiteltäessä nimeämistoimikunnan puheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana Society By-Laws Finnish.doc 4

6 5.05 Johtokunnasta eroaminen. Johtokunnan jäsenen täytyy erota virasta mistä hyvänsä seuraavista syistä: a) jos hänet on julistettu määrännäishallintaan tai jos hän tekee konkurssilain alaisen vararikkoanomuksen; b) jos hänet julistetaan mielisairaaksi tai kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan; c) kuoleman tapauksessa; d) jos hän kirjallisesti tiedottaa yhdistyksen sihteerille eroamisestaan; e) jos hän ei ole läsnä kolmessa (3) peräkkäisessä johtokunnan kokouksessa ilman hyväksyttävää syytä Johtokunnasta erottaminen. Yhdistyksen jäsenet voivat erottaa kenet hyvänsä johtokunnan jäsenen virastaan ennen hänen virkakautensa päättymistä tarkoitusta varten kokoonkutsutun jäsenkokouksen 2/3 päätöksellä ja voivat valita enemmistön päätöksellä kenet hyvänsä hänen tilalleen virkakauden päättymiseen asti Vapaanaolevat paikat. Johtokunnassa vapaanaolevat paikat voidaan täyttää lopuksi virkakautta tarkoitusta varten kokoonkutsutussa jäsenkokouksessa Kokouksen koollekutsuminen. Johtokunta voidaan kutsua kokoukseen aika-ajoin johtokunnan, puheenjohtajan tai kenen hyvänsä kahden (2) johtajan toimesta. Tieto, näin kokoonkutsuttavan kokouksen ajasta ja paikasta, on annettava jokaiselle johtajalle vähintäin neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia ennen kokouksen alkamisaikaa (lukuunottamatta lauantaita, sunnuntaita ja pankkivapaapäiviä). Kokouksesta ilmoittamista ei kuitenkaan tarvita, jos kaikki johtajat ovat paikalla, tai jos poissaolevat katsovat ilmoittamisen tarpeettomaksi tai muuten osoittavat suostumuksensa kokouksen pitämiseen Uuden johtokunnan ensimmäinen kokous. Vastavalittu johtokunta voi pitää ensimmäisen kokouksensa välittömästi johtokunnan valinneen kokouksen jälkeen edellyttäen, että päätösvaltainen määrä johtokunnan jäseniä on paikalla Säännölliset kokoukset. Johtokunta voi määrätä kokoustensa päivät, kokoontumispaikan ja -ajan. Jokaiselle johtokunnan jäsenelle on toimitettava johtokunnan päätös säännöllisten kokousten pitoajasta ja paikasta, jonka jälkeen heille ei enää tarvitse ilmoittaa säännöllisistä kokouksista Kokouspaikka. Johtokunnan kokoukset pidetään yhdistyksen päätoimistossa tai muuaalla Ontarion maakunnassa Puheenjohtaja. Jokaisessa johtokunnan kokouksessa presidentti, tai hänen poissaollessaan varapresidentti, joka on johtokunnan jäsen, toimii puheenjohtajana; jos mainitunlaista henkilöä ei ole paikalla, läsnäolevat johtajat valitsevat puheenjohtajan keskuudestaan Society By-Laws Finnish.doc 5

7 5.13 Päätösvalta. Kaikki kysymykset kaikissa johtokunnan kokouksissa päätetään äänestyksellä; äänten mennessä tasan puheenjohtajalla on oikeus ratkaisevaan ääneen Etujen vastakkaisuus. Johtokunnan jäsenet tai heidän perheensä jäsenet (samasta taloudesta) eivät voi harjoittaa liiketoimintaa, jossa heidän etunsa on välillisesti tai välittömästi ristiriidassa yhdistyksen kanssa, lukuunottamatta kirjallista, suljetussa kuoressa tehtyä tarjousta tarjouskilpailussa, ilmaistuaan kiinnostuksensa sanottuun asiaan ja pidättäytyessään äänestämästä sanotusta asiasta. (Sääntö # 3, Etujen vastakkaisuus) 5.15 Kiinnostuksen julkituominen. Jokaisen johtokunnan jäsenen, jolla on mitenkään välillisesti tai välittömästi, kiinnostusta yhdistyksen urakkasopimukseen tai sopimukseen tai ehdotettuun urakkasopimukseen tai sopimukseen, tulee julkistaa kiinnostuksensa asiasta lain sen hetkisten vaatimusten mukaisesti ja pidättäytyä äänestämästä urakkasopimuksesta tai sopimuksesta tai ehdotetusta urakkasopimuksesta tai ehdotetusta sopimuksesta, jos ja kun laki sen kieltää Kulujen korvaus. Johtokunnan jäsenet eivät saa ottaa mitään korvausta suoranaisesti eikä välillisesti johtajana toimimisestaan, eivätkä saa mitenkään hyötyä toimestaan Työvaliokunta. Johtokunnan jäsenet voivat valita keskuudestaan vähintään kolme (3) henkilöä käsittävän työvaliokunnan, jolla on kaikki johtokunnan valtuudet johtokunnan aika ajoin asettamin säädöksin. Valiokunta on päätösvaltainen enemmistön läsnäollessa Toimikunnat. Johtokunta voi tarvittaessa nimetä ajoittain toimikunnan tai toimikuntia tarpeelliseksi katsominsa valtuuksin. Jokainen toimikunta voi kirjoittaa omat sääntönsä ja valita menettelytapansa johtokunnan ajoittain antamien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. KOHTA KUUSI VIRKAILIJAT 6.01 Entiset puheenjohtajat. Kaikki entiset puheenjohtajat voivat ottaa osaa keskusteluun johtokunnassa. Entisillä puheenjohtajilla ei ole äänestysoikeutta johtokunnassa. Kuitenkin viimeisimmällä entisellä puheenjohtajalla on täydet johtokunnan jäsenen oikeudet ja edut, mukaanlukien äänestysoikeus. Jollei johtokunnan päätöksellä toisin määrätä, viimeisimmän entisen puheenjohtajan paikan täyttää automaattisesti uuden puheenjohtajan tultua valituksi henkilö, joka oli puheenjohtaja uuden puheenjohtajan valintaan asti. Viimeisimmän entisen puheenjohatajan toimintakausi kestää seuraavaan vuosikokoukseen asti Puheenjohtajan valitseminen.yhdistyksen jäsenet valitsevat puheenjohtajan yhdeksi vuodeksi vuosikokouksessa Virkailijoiden valitseminen. Aika ajoin johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan, sekä muita virkailijoita johtokunnan tarpeiden mukaan. Nämä virkailijat voivat olla tai ei johtokunnan jäseniä, eivätkä saa hoitaa kuin yhtä virkaa Society By-Laws Finnish.doc 6

8 6.04 Puheenjohtaja. Puheenjohtaja on vastuussa johtokunnan alaisena kaikesta hallinnonjohdosta ja suunnasta, kaikista järjestelyistä ja yhdistyksen liiketoiminnasta ja hänen on toimittava läsnäollessaan puheenjohtajana kaikissa yhdistyksen jäsen- ja johtokunnan kokouksissa. Puheenjohtajalla voi olla muita johtokunnan hänelle asettamia valtuuksia ja velvollisuuksia Varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan ollessa poissa tai kykenemätön hoitamaan virkaansa, tulee varapuheenjohtajan hoitaa hänen tehtävänsä ja velvollisuutensa. Varapuheenjohtajalla voi olla muita johtokunnan tai puheenjohtajan hänelle antamia toimia ja velvollisuuksia Sihteeri. Sihteerin tulee olla läsnä ja toimia sihteerinä kaikissa jäsen- ja johtokunnan kokouksissa ja hänen tulee merkitä tai merkityttää tarkoitusta varten pidettävään pöytäkirjaan kaikki kokouksen päätökset; hänen tulee antaa tai saattaa tiedoksi kaikki kulloinkin asianmukaisesti saamiensa ohjeiden mukaiset tiedotukset jäsenille ja johtajille; hän on yhdistyksen leimasimen, kaikkien yhdistyksen kirjojen, papereiden, muistiinpanojen, asiakirjojen ja muiden asiakirjojen vartija, paitsi milloin joku toinen virkailija tai asiamies on nimitetty tähän tarkoitukseen Rahastonhoitaja. Rahastonhoitajan tulee pitää täydellistä ja tarkkaa tilikirjaa, johon on merkittävä kaikki yhdistyksen tulot ja menot sekä johtokunnan ohjeiden mukaan valvoa yhdistyksen varojen talletus, arvopapereiden tallessapito ja maksusuoritukset; hänen täytyy vaadittaessa antaa johtokunnalle selostus kaikista suorituksistaan rahastonhoitajana sekä yhdistyksen taloudellinen tila, paitsi milloin joku toinen virkailija tai asiamies on asetettu tähän tehtävään Muiden virkailijoiden velvollisuudet. Yhdistyksen muiden virkailijoiden velvollisuudet ovat tehtävänsä ehtojen mukaiset tai johtokunnan tai puheenjohtajan ohjeiden sanelemat. Virkailijalle nimitetyllä apulaisella on samat valtuudet ja velvollisuudet kuin virkailjalla itsellään, jollei johtokunta tai puheenjohtaja määrää toisin Velvollisuuksien vaihtelut. Johtokunta voi aika ajoin muuttaa tai supistaa kenen hyvänsä virkailijan valtuuksia ja tehtäviä Asiamiehet ja asianajajat. Johtokunnalla on aika ajoin valta asettaa Yhdistykselle asiamiehiä ja asianajajia Kanadassa tai sen ulkopuolella sopiviksi katsominsa valtuuksin (mukaanliittäen asettamisoikeuden) Uskollisuustakuu. Johtokunta voi tarpeelliseksi katsoessaan vaatia yhdistyksen virkailijoilta, palveluksessaan olevilta ja asiamiehiltään uskollisuustakuuta tehtäviensä huolellisesti suorittamiseen siinä muodossa ja vahvuudessa kuin se aika ajoin määrää Society By-Laws Finnish.doc 7

9 KOHTA SEITSEMÄN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VIRKAILIJOIDEN SUOJELU 7.01 Vastuun rajat. Kukaan Yhdistyksen johtaja tai virkailija ei ole vastuussa kenenkään muun johtajan, virkailijan tai palveluksessaolevan teoista, kuittauksista, huolimattomuudesta tai virheistä, tai liittymisestä yhdenmukaisuuden vuoksi johonkin vastaanottoon tai muuhun tekoon, tai mihinkään yhdistykselle koituvaan häviöön, vahinkoon tai kuluihin johtuen puutteellisesta omistusoikeuden varmistamisesta johtokunnan tai sen puolesta yhdistykselle hankitussa omaisuudessa, tai puutteellisesta takuun varmistamisesta, jonka perusteella yhdistyksen varoja on sijoitettu, tai mistään häviöstä, tai vahingosta johtuen jonkun henkilön, jolle yhdistyksen varoja, arvopapereita tai vakuuksia on uskottu, vararikosta, maksukyvyttömyydestä tai laittomasta teosta, tai häviöstä johtuen hänen virheellisestä arvioinnistaan tai huomaamattomuudestaan, tai jostain muusta virkailijan virkaansa hoitaessa sattuvasta häviöstä tai vahingosta tai onnettomuudesta, paitsi jos se tapahtuu hänen tahallisen huolimattomuutensa tai virheensä tähden Korvausvelvollisuus. Jokainen yhdistyksen johtaja ja virkailija, hänen perillisensä, pesänvalvojansa, asiainhoitajansa, kukin asianomaisesti, voidaan ajoittain vapauttaa korvausvastuusta: a) kaikista sellaisen johtajan tai virkailijan maksuista, laskuista ja kuluista, jotka ovat kertyneet tai koituneet mistä hyvänsä häntä vastaan nostetusta kanteesta, syytteestä tai toimenpiteestä johtuen mistä hyvänsä toimenpiteestä, teosta, asiasta, esineestä, joka on tehty tai toimitettu hänen hyväksymänään virkaansa kuuluvia toimia toimittaessaan; ja b) kaikista muista hänelle koituneista tai kerääntyneistä maksuista, laskuista tai kuluista yhdistyksen asioiden yhteydessä; paitsi milloin maksut, laskut tai kulut ovat koituneet hänen omasta tahallisesta huolimattomuudestaan tai virheestään. KOHTA KAHDEKSAN YHDISTYKSEN JÄSENYYS 8.01 Jäsenyys. Sudburyn Suomalaisen Lepokotiyhdistyksen (Sudbury Finnsh Rest HomeSociety, Inc) jäsenyys on avoinna kaikille suomalaista syntyperää oleville miehille ja naisille sekä muille yhdistyksen toiminnasta todella kiinnostuneille. Kaikki jäsenhakemukset tehdään kirjallisesti ja esitetään yhdistyksen jäsensihteerille hyväksyttäväksi. Jäsenvuosi alkaa vuosikokousen jälkeisestä päivästä. Jäseniä on viisi (5) tasoa: a) PERUSTAJAJÄSENET Jäsenet, joiden nimet on merkitty toukokuun 2. päivänä 1982 Sampo Haalilla pidetyn perustavan kokouksen pöytäkirjaan Society By-Laws Finnish.doc 8

10 b) VUOSIJÄSENET Jäsenet, jotka maksavat jäsenkokouksen vuosittain määräämän vuosijäsenmaksun. Ainaisjäsenyyden haluavilta vähennetään ainaisjäsenmaksusta kaikki aikaisemmin maksetut vuosijäsenmaksut. c) AINAISJÄSENET Jäsenet, jotka maksavat ennaltamäärätynsuuuruisen maksun yhdessä tai useammassa erässä. d) KUNNIAJÄSENET Yleinen vuosikokous voi johtokunnan suosituksesta myöntää kunniajäsenyyden yhdistyksen toimintaa erityisesti tukeneelle henkilölle. e) KANNATTAJAJÄSENET Jäsenet, jotka maksavat vuosikokouksessa päätetyn vuosijäsenmaksun ja joiden aikomus on yksistään henkilökohtaisesti nauttia laitoksen mukavuuspalveluista. Jäsenillä ei ole äänioikeutta yleisessä jäsenkokouksessa Jäsenkausi. Yhdistyksen jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle ja se katkeaa ja lakkaa olemasta: a) jos jäsenmaksua ei ole maksettu kohtuullisen ajan kuluessa johtokunnan aika ajoin määräämästä erääntymispäivästä; b) kuolemantapauksessa; c) jäsenen erotessa; d) jäsenyyden muulla tavoin lakkauttamisesta yhdistyksen sääntöjen mukaan Yhdistyksestä eroaminen. Jäsen voi erota kirjeellisesti ilmoittamalla erostaan, joka astuu voimaan heti johtokunnan saatua kopion mainitusta kirjeestä Yhdistyksestä erottaminen. Johtokunta voi päättää valtuuksien antamisesta jäsenen poistamiseksi yhdistyksen jäsenluettelosta. Sellaisen päätöksen tekemistä ei saa asettaa johtokunnan tehtäväksi ennen kuin kyseiselle jäsenelle on kirjallisesti ilmoitettu syy ja annettu jäsenelle tilaisuus kuulusteluun johtokunnan edessä. Johtokunnan tulee tiedottaa sellaiselle jäsenelle teosta, joka heistä on epäsopiva ja yhdistyksen vastainen, sekä johtokunnan kokouksen aika ja paikka vähintäin viikkoa ennen kokouksen pitoa, jossa kyseistä jäsentä kuullaan Society By-Laws Finnish.doc 9

11 KOHTA YHDEKSÄN VUOSIKOKOUS 9.01 Yhdistyksen vuosikokous tulee pitää jokaisen vuoden syyskuun 1. päivän ja lokakuun 31. päivän välisenä aikana johtokunnan asettamana päivänä lain vaatimien raporttien ja tilikertomusten esittämiseksi jäsenistölle vuosikokouksessa, johtokunnan jäsenien valitsemiseksi, yhdistyksen tilintarkastajan asettamiseksi tai johtokunnan valtuuttamiseksi määräämään yhdistyksen tilintarkastajan palkkion, sekä muiden asianmukaisesti kokoukselle tuotujen asioiden päättämiseksi. Yhdistyksen vuosikokouksesta on tiedotettava joko postin välityksellä vähintäin kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta, etukäteen maksettuna postituksena, tai ilmoituksena kahtena eri päivänä yhdistyksen päätoimiston sijaintipaikkakunnalla levitetyssä lehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta, tai käyttäen yleistä tiedotusvälinettä, joka todennäköisesti saattaa ilmoituksen kokouksesta jäsenien tietoisuuteen. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja (puheenjohtajan ollessa estynyt) tulee olemaan kokouksen puheenjohtaja läsnäolevien jäsenten suostumuksella. Koska jäsenet valitsevat puheenjohtajan vuosittain vuosikokouksessa, johtokunnan jäsenet voivat nimittää toisen henkilön vuosikokouksen puheenjohtajaksi (läsnäolevien jäsenten suostumuksella) siinä tapauksessa, että ainakin kaksi henkilöä mukaan lukien virassa oleva puheenjohtaja on hyväksynyt nimityksen puheenjohtajan virkaan KOHTA KYMMENEN JÄSENKOKOUKSET Erikoiskokoukset. Johtokunnalla, puheenjohtajalla tai kolmellakymmenellä (30) jäsenellä, on valta sihteerille kirjallisesti osoitetulla pyynnöllä kutsua koolle jäsenten erikoiskokous. Tieto kokouksesta on saatettava jäsenille samaan tapaan kuin tieto vuosikokouksesta Kokouspaikat. Jäsenkokoukset tulee pitää joko yhdistyksen päätoimistossa tai muualla yhdistyksen päätoimiston sijaintikunnassa Puheenjohtaja, sihteeri ja vaalitarkastajat. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja (puheenjohtajan ollessa estynyt) tulee olemaan kaikkien jäsenkokousten puheenjohtaja läsnäolevien jäsenten suostumuksella; yhdistyksen sihteeri tai joku muu puheenjohtajan nimittämä henkilö tulee olemaan kokouksen sihteeri läsnäolevien jäsenten suostumuksella. Tarvittaessa voidaan nimittää yksi tai useampi ääntenlaskija, jonka ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Nimitys tapahtuu kokouksen päätöksellä tai puheenjohtajan toimesta kokouksen suostumuksella Society By-Laws Finnish.doc 10

12 10.04 Kokoukseen osallistujat. Jäsenkokouksessa voivat olla läsnä ainoastaan siinä äänestyskelpoiset, yhdistyksen tilintarkastaja ja muut, vaikka eivät olekaan äänestyskelpoisia, mutta oikeutettuja tai tarvittavia erioikeuskirjalain tai sääntöjen jonkin kohdan mukaan olemaan läsnä kokouksessa. Kaikki muut henkilöt voivat olla läsnä kokouksessa ainoastaan kokouksen puheenjohtajan kutsumina tai kokouksen hyväksyminä Päätösvaltaisuus. Päätöksien tekemiseksi yhdistyksen liikeasioissa jäsenkokouksissa on oltava läsnä viisikymmentä (50) jäsentä Äänestysoikeus. Jokaisessa jäsenkokouksessa henkilöllä on äänioikeus, jos hänet on merkitty jäseneksi yhdistyksen jäsenkirjaan ja hänen jäsenmaksunsa on maksettu. Valtakirjalla ei voi äänestää Päätösratkaisut. Jokaisessa jäsenkokouksessa jokainen kysymys on ratkaistava enemmistöäänin, jos ei erioikeuskirjassa, yhdistyksen säännöissä tai laissa toisin määrätä Äänestys kädennostolla. Jokainen kysymys jäsenkokouksessa voidaan ratkaista kädennostolla, paitsi milloin kädennoston suorittamisen jälkeen, tarvitaan tai vaaditaan äänimäärä. Kädennostossa jokaisella läsnäolevalla äänioikeutetulla henkilöllä on oikeus äänestää ja hänellä on yksi ääni. Aina kun äänestys, jostain kysymyksestä, on suoritettu kädennostolla, paitsi milloin äänimäärä on vaadittu tai tarvittu, kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kysymyksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä nimenomaisella enemmistöllä, ja tapahtumasta tehty merkintä pöytäkirjassa on oleva ensinäkemätodiste asiasta ilman todistettavissaolevaa lukua tai osaa äänimäärästä kysymyksen puolesta tai vastaan, ja täten suoritetun äänestyksen tulos on oleva jäsenistön päätös sanotussa kysymyksessä Äänimäärä. Kädennoston jälkeen, mistä tahansa kysymyksestä, puheenjohtaja saattaa tarvita, tai joku äänestyskelpoisista vaatia äänimäärää. Kyseisen äänimäärän selville saaminen suoritetaan puheenjohtajan ohjauksen mukaan. Vaatimus äänimäärästä voidaan perua koska tahansa ennen äänimäärän ottamista. Äänimäärää otettaessa jokaisella läsnäolevalla jäsenellä on oikeus yhteen ääneen, ja äänestyksen tulos on oleva jäsenistön päätös kyseenäolevassa asiassa Ratkaiseva ääni. Äänten mennessä tasan, missä tahansa jäsenkokouksessa, äänestyksen tapahduttua joko kädennostolla tai muulla tavalla, kokouksen puheenjohtajalla on oikeus ratkaisevaan ääneen Kokouksen lykkäys. Jäsenkokouksen puheenjohtaja voi kokouksen suostumuksella ja päättämillä ehdoilla siirtää kokousta eri paikkaan ja aikaan Society By-Laws Finnish.doc 11

13 KOHTA YKSITOISTA TIEDOITUKSET Tiedottaminen. Mikä hyvänsä lain, erikoikeuskirjan, tai sääntöjen mukaan tai muuten jäsenelle, johtajalle, virkailijalle tai yhdistyksen tilintarkastajalle annettava, lähetettävä, vietävä tai tarjottava tiedote katsotaan perille toimitetuksi, jos se on viety hänen viimeisimpään yhdistyksen kirjoissa olevaan osoitteeseensa, tai lähetetty etukäteen maksettuna tavallisena postituksena tai lentopostissa hänen viimeisimpään yhdistyksen kirjoissa olevaan osoitteeseensa hänelle osoitettuna, tai toimitettu hänelle sanottuun osoitteeseen muulla tavoin siirto- tai ääniviestinä. Sihteeri voi muuttaa yhdistyksen kirjoissa olevan jäsenen, johtajan, virkailijan tai yhdistyksen tilintarkastajan osoitteen oikeiksi uskomiensa tietojen mukaan.näin lähetetty tiedoite katsotaan perille toimitetuksi, kun se on annettu henkilökohtaisesti tai edellämainittuun osoitteeseen; näin postitettu tiedote katsotaan perille toimitetuksi, kun se on laitettu postitoimiston tai yleiseen postilaatikkoon; ja siirtotai ääniviestinä lähetetty tiedote, joka on annettu tarkoituksenmukaisen viestintälaitoksen perille vietäväksi, katsotaan perille toimitetuksi Ajan määrittely.määrättäessä kokouksen tai muun tilaisuuden ilmoittamispäivää silloin kun päiväluku täytyy ottaa huomioon, ilmoittamispäivää ei lasketa lukuun. Sen sijaan kokouksen tai muun tapahtuman päivä lasketaan lukuun Ilmoittamatta jäämiset ja virheet. Vahingossa jonkin ilmoituksen antamisen jääminen jollekin jäsenelle, johtajalle, virkailijalle tai yhdistyksen tilintarkastajalle, tai ilmoituksen perilletulematta jääminen jollekin jäsenelle, johtajalle, virkailijalle tai yhdistyksen tilintarkastajalle, tai jokin sisältöä muuttamaton virhe eivät saa kumota mitään minkään kokouksen toimintaa Ilmoituksen saamisesta luopuminen. Jokainen jäsen, johtaja, virkailija tai yhdistyksen tilintarkastaja voi luopua lain, erioikeuskirjan tai yhdistyksen sääntöjen mukaisen ilmoituksen saamisesta. Sellainen luopuminen, oli se annettu ennen tai jälkeen kokouksen tai muun tilaisuuden, josta ilmoitus olisi pitänyt antaa, korjaa ilmoituksen antamatta jäämisen virheen. KOHTA KAKSITOISTA TILINTARKASTAJA Nimittäminen ja palkkio. Vuosikokouksessa tulee jäsenten nimittää tilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilit ja hoitamaan virkaa seuraavaan vuosikokoukseen asti.yhdistyksen tilintarkastajan palkkion määrää johtokunta Society By-Laws Finnish.doc 12

14 KOHTA KOLMETOISTA SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET Sääntöjen muutokset. Johtokunnalla on valta tehdä, muuttaa, oikaista, kumota tämän yhdistyksen säännöt kahdenkolmasosan (2/3) enemmistöllä johtokunnan äänimäärästä, edellyttäen tarkoitusta varten kokouskutsutun jäsenkokouksen enemmistön hyväksymistä. Sellaisten muutosten täytyy olla Ontarion maakunnan yhdistyslain ja Sudburyn Suomalaisen Lepokotiyhdistyksen päämäärän mukaisia. Ilmoitus sääntöjen muutosehdotuksesta tulee sisältyä yleiseen jäsenkokousilmoitukseen ja sääntöjen muutosehdotukset tulee olla kirjallisina kaikkien kokouksessa läsnäolevien jäsenten saatavilla. KOHTA NELJÄTOISTA YHDISTYKSEN PURKAMINEN Purkaminen. Yhdistyksen voi purkaa kaksikolmasosaa (2/3) jäsenistöstä yleisessä tarkoitusta varten kokoonkutsutussa kokouksessa. Purettaessa ja kaikkien velkojen ja lupausten tultua hoidetuiksi jaetaan yhdistyksen omaisuus läsnäolevien jäsenten toivomuksen mukaan kokouksessa Ontarion maakunnan voittoatuottamattomille ilman osakepääomaa oleville yhtiöille laatiman lain mukaan. Johtokunnan jäsenten HYVÄKSYMÄ ja yhdistyksen sinetillä sinetöity 27. päivänä maaliskuuta Society By-Laws Finnish.doc 13

15 1. Johtokunnan jäsenillä on valta aika ajoin: a) lainata rahaa yhdistyksen luotolla; SÄÄNTÖ # 2 LUOTTOKELPOISUUS-SÄÄNTÖ b) asettaa, myydä tai pantata yhdistyksen arvopapereita; tai c) veloittaa, kiinnelainata, hypoteekata tai pantata kaiken tai osan yhdistyksen kiinteistöstä tai omaisuudesta sekä lunastaa velkoja, oikeuksia, valtuuksia, edustussopimuksia ja sitoumuksia, taatakseen arvopaperinsa tai mitään lainattuja varoja, tai muita lainoja, tai muita obligaatioita tai yhdistyksen sitoumusvelvollisuuksia. Johtokunnan jäsenet voivat ajoittain velvoittaa kenen hyvänsä johtajista, virkailijoista tai yhdistyksen henkilökunnasta tai jonkin muun henkilön selvittämään edellämainitut laina-asiat lainan ja arvopapereiden määräämien pykälien mukaan ja valtuuttaa muuttamaan tai soveltamaan niiden sopimuksia, ehtoja ja määritelmiä ja tarjota sellaisia vaadittavia lisätakuita lainoihin tai yhdistykselle erääntyviin maksuihin joita johtokunnan jäsenet velvoittavat ja yleensä hallita, neuvotella ja selvittää yhdistyksen lainaamia varoja. SÄÄNTÖ # 3 ETUJEN VASTAKKAISUUS ASETETTU voittoatuottamattoman yhdistyksen säännöksi kumoamaan seuraavasti Säännön # 3, Etujen vastakkaisuus: 1. Tausta a) Voittoatuottamaton yhdistys hyväksyy etujen vastakkaisuuden välttämisen pätevässä liiketoiminnassa; b) Ontarion maakunnan asuntolain uudistus 2000 (Social Housing Reform Act 2000) on asettanut ohjesäännön 339/01 (Ontario Regulation 339/01), joka sisältää etujen vastakkaisuussääntöjä ja sääntöja muuhun liiketoimintaan. c) Tämä sääntö määrää millä tavoin voittoatuottamattomat yhdistykset käsittelevät etujen vastakkaisuuden, lukuunluettuna Ontarion ohjesäännön 339/01 toteuttamisen. (Yllämainittu sääntö sisältää yhdeksän (9) sivua A ja B- liitteineen; täydellisen virallisen kopion voi hankkia yhdistyksen sihteeriltä päätoimistosta.) Society By-Laws Finnish.doc 14

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Maatutkarengas ry Rek.nro 162.070 Ensirek.pvm 24.11.1994 SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Yhdistyksen nimi on Maatutkarengas ry ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi- ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Alankomaat-Suomi Yhdistys. Sen kotipaikka on Amsterdam. Tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Alankomaiden

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Helsinki Outsiders ry:n säännöt

Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsinki Outsiders Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu toukokuun 28. päivänä vuonna 2011 ja siitä käytetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 KLUBIN NIMI... 2 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 3 HALLITUS... 2 4 PRESIDENTTI... 2 5 VARAPRESIDENTTI... 3 6 SIHTEERI... 3

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT. I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus.

TOIMINTASÄÄNNÖT. I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1 TOIMINTASÄÄNNÖT I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on KAMUT ry. 2 Seuran kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 3 Seuran tarkoituksena on

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. VIRRANNIEMEN RYHMÄPUUTARHAYHDISTYS RY Kuopio 1(6) 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja jäsenyys

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. VIRRANNIEMEN RYHMÄPUUTARHAYHDISTYS RY Kuopio 1(6) 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja jäsenyys Kuopio 1(6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja jäsenyys Yhdistyksen nimi on Virranniemen Ryhmäpuutarhayhdistys ry. Kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kouvolan pelastuskoirat ry Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kouvolan Pelastuskoirat ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistyksen toimialueena on Kymenläänin kennelpiiri.

Lisätiedot

kaupunki ja se kuuluu jäsenenä Mediaunioni MDU r.y. toimihenkilöt Mediaunionin, sekä näiden sääntöjen mukaiseen

kaupunki ja se kuuluu jäsenenä Mediaunioni MDU r.y. toimihenkilöt Mediaunionin, sekä näiden sääntöjen mukaiseen ITÄ-UUDENMAAN FAKTORIT RY 1 (8 ITÄ-UUDENMAAN FAKTORIT RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Itä-Uudenmaan Faktorit r.y ja sen kotipaikka on Porvoon kaupunki ja se kuuluu jäsenenä Mediaunioni

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

Oulun Keilailuliitto r.y.

Oulun Keilailuliitto r.y. Oulun Keilailuliitto r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Oulun Keilailuliitto r.y., kotipaikka on Oulun kaupunki sekä virallisena kielenä suomi. 2 Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Radioamatöörit ry. Yhdistyksen kotipaikkana on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHTI 1928 Aug. Kanervan Kirjapaino. LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT. 1. Seuran nimi on Lahden Pyöräilijät ja on sen kotipaikka Lahden kaupunki. Seura

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot