SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY"

Transkriptio

1 SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE VARSINAINEN TOIMINTA Vuonna 2014 yhdistyksen toiminnassa tulevat edelleen keskeisiä olemaan Haava-lehti, koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta, kansainvälinen toiminta sekä tiedottamis- ja julkaisutoiminta. Toiminnan kehittämisestä vastaavat hallituksen keskuudestaan toimikuntiin nimeämät jäsenet sekä hallituksen kutsumat ulkopuoliset asiantuntijajäsenet. Hallitus Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki. XVII Valtakunnallisten Haavapäivien yhteydessä pidettävässä vuosikokouksessa valitaan yksi uusi hallituksen jäsen kolmeksi vuodeksi. Tavoitteena on saada yhdistyksen hallitukseen edustus eri puolilta Suomea ja eri ammattikunnista. Uusi hallitus esittäytyy tarkemmin Haava-lehdessä numero 2 / Hallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuodessa. Kokoukset pyritään pitämään koulutuspäivien yhteydessä kustannusten säästämiseksi. Hallitus järjestää yhden ideariihipäivän vuonna 2014, jolloin suunnitellaan yhdistyksen toimintaa sekä valmistellaan yhdistyksen vuosikelloa. Jäsenet Tiedotustoimintaa yhdistyksestä jatketaan ja jäsenhankintaa tehdään yhdistyksen koulutustilaisuuksissa. Tavoitteena on aktiivisen jäsenhankinnan avulla saada henkilöjäsenmäärä pysymään noin 2750 jäsenessä. Uusia yritysjäseniä toivotaan yhdistykseen liittyvän kuluvan vuoden aikana 1-2. Yhdistyksen henkilöjäsenmaksu on 30 vuodessa ja yritysjäsenen maksu on 150 vuodessa. Uuden yritysjäsenen liittymismaksu on 200.

2 2. HAAVA -LEHTI Haava-lehti on yhdistyksen julkaisema ammattilehti, jonka tavoitteena on lisätä haavanhoidon tietoutta yhdistyksen jäsenten sekä muiden haavanhoidosta kiinnostuneiden ammattilaisten keskuudessa. Haava-lehden kirjoittajat ovat alansa asiantuntijoita ja edustavat eri ammattiryhmiä. Haava-lehden sisällöstä vastaa lehden toimitusneuvosto. Vuonna 2014 pyritään saamaan uusia aktiivisia toimitusneuvoston jäseniä hallituksen ulkopuolelta. Haava-lehden artikkeleiden kirjoittajille maksetaan palkkiot. Päätoimittaja voi hallituksen päätöksen perusteella maksaa erityisen vaativasta artikkelista harkintansa mukaan erityiselle asiantuntija-kirjoittajalle suuremman kertaluontoisen palkkion artikkelin kirjoitustyöstä. Kaikki ne artikkelit, joita kirjoittaja itse tarjoaa Haava-lehteen, vertaisarvioidaan ja sen perusteella päätetään, julkaistaanko artikkeli lehdessä. Haava-lehti ilmestyy neljä (4) kertaa vuodessa. Vuoden 2014 ilmestyminen ja teemat: viikko 8 Kotihoito, viikko 21 Valtakunnalliset Haavapäivät, viikko 40 Haavan puhdistaminen ja viikko 50 Sattuu ja tapahtuu. Hallituksen jäsen Piia Grek-Stjernberg vastaa ilmoitusmyynnistä. Yhdistyksen jäsenmaksu sisältää lehden vuosikerran. Lehden vuosikerran tilausmaksu vuodelle 2014 on 60 euroa. Haava -lehden taitosta ja ulkoasusta vastaa Wirbel Oy Helsingistä ja lehden painon hoitaa Libris Oy Helsingistä. Haava-lehden taitto ja painatuspaikka kilpailutetaan uudestaan. Lehden painomäärä on 3400 kpl. Haava-lehden mediakortti löytyy osoitteesta Tänä vuonna kartoitetaan Haava-lehden tekemistä myös sähköiseen muotoon. 3. KOULUTUSTOIMINTA Valtakunnalliset Haavapäivät 2014 Koulutustoimintaa jatketaan alkuvuonna XVII Valtakunnallisten Haavapäivien toteuttamisella. Luennoitsijoille korvataan luentopalkkiokulut ja matkakorvaukset sekä tarvittaessa majoituskulut.

3 Valtakunnallisten Haavapäivien kouluttajille tarjotaan iltajuhla ja ohjelmaan kuuluvat ruokailut. Keväällä 2014 käynnistyy XVIII Valtakunnallisten Haavapäivien suunnittelutyöt. Valtakunnallisille Haavapäiville tarvitaan aputyövoimaa mm. ilmoittautumistiskille ja materiaalikassien täyttämiseen. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n koulutustoimikunta on pyytänyt aktiivisia yhdistyksen jäseniä avuksi osallistumis- ja matkakorvauksia vastaan. Yhdistys korvaa myös tarvittaessa näiden henkilöiden ravitsemus- ja majoituskulut. Koulutustoimikunta on myös pyytänyt jalkaterapeuttiopiskelijoita avuksi ilmoittautumiseen ja palkkaa lisäksi 1-2 opiskelijaa tavaroiden kuljettamista, tuotemyyntiä ja juoksevien asioiden hoitamista varten. Hallituksen jäsenet joutuvat osallistumaan käytännön järjestelyihin usean työpäivän ajan ja heille maksetaan ylimääräisestä työstä ja palkattomista työstä vapautumisista aiheutuneita kustannuksia korvaamaan ansionmenetys. Vuonna 2014 Valtakunnallisilla Haavapäivillä on käytössä viivakoodi kulunvalvontajärjestelmä sekä Viestiseinä. Uutuutena on Viestiseinään liitettävä sovellus, jonka avulla voidaan esimerkiksi kerätä palautetta ja tehdä kyselyitä. Iltajuhlassa esiintyy Lipsaset Savonlinnasta sekä DJ. Alueelliset koulutukset Suomen Haavanhoitoyhdistys ry järjestää vuonna 2014 kaksi alueellista koulutusta, jonka ohjelmat ja paikkakunnat tullaan päättämään hallituksen toimesta. Jäsenistöltä otetaan vastaan ehdotuksia koulutuspaikkakunniksi. Luultavasti toinen alueellisista koulutuksista on pääkaupunkiseudulla. Koulutuspäivän sisällön suunnittelussa huomioidaan myös alueelliset tarpeet. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä hallituksen jäsenten ja alueella toimivien yhdistyksen aktiivijäsenten kanssa. Alueellisen koulutuksen paikalliset yhteistyökumppanit saavat osallistua vuoden 2015 Valtakunnallisille Haavapäiville kustannuksetta matka- ja majoituskuluineen (1-2 henkilöä/paikkakunta). Yhdistys maksaa alueellisen koulutuksen luennoitsijoille luentopalkkion ja matka- ja majoituskulut. Jäseniltä perittävä koulutusmaksu kattaa osittain ruokailun ja kahvin. Eijäseniltä maksu on korkeampi. Alueellisten koulutusten yhteydessä on myös haavatuotenäyttely, johon yritykset voivat maksua vastaan tulla esittelemään haavahoitoon liittyviä tuotteitaan. Auktorisoitujen haavahoitajien koulutus Suomen Haavanhoitoyhdistys ry järjestää vuonna 2014 auktorisoiduille haavahoitajille suunnatun koulutuksen. Koulutuksen yhteyteen voidaan järjestää haavatuotenäyttely. Koulutuksen hinta tulee olemaan 45 /osallistuja. Koulutus järjestetään Helsingissä hyvien kulkuyhteyksien vuoksi.

4 4. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Haavapotilaiden oppaat Haavapotilas on usein iäkäs, niukan toimeentulon varassa elävä henkilö, jonka on vaikea etsiä tietoa haavanhoidosta. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry jatkaa työtään tekemällä yhdistyksen wwwsivuille lisää yksinkertaisia, potilaille tarkoitettavia ohjeita PDF-muotoisina mm. haavan syistä, haavapotilaan liikunnasta, sosiaaliturvasta jne. Nämä ohjeet voi kuka tahansa haavaa hoitava henkilö tulostaa hoitamalleen potilaalle kustannuksetta. Vuonna 2014 valmistuu ohje puhtaasta leikkaushaavan hoidosta sekä toinen ohje, jonka tekemiseen hallitus voi nimetä työryhmän. Haavahoitajan asiantuntijuus Suomen Haavanhoitoyhdistys ry on myöntänyt vuodesta 2004 lähtien auktorisoitu haavahoitajanimikkeitä haavanhoidon ammattilaisille. Auktorisoinnin tarkoituksena on selkeiden kriteerien perusteella osoittaa hakijan haavanhoidon erityisosaaminen. Auktorisoinnin myöntäminen edellyttää laajaa haavanhoidon osaamista. Auktorisoinnilla pyritään edistämään haavanhoidon ammattilaisen urakehitystä sekä tuomaan näkyvyyttä haavahoitajien toimintaan. Haavahoitajanimike myönnetään hakemuksen perusteella. Nimikkeen käyttöoikeuden hakijalle antaa Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n asettama työryhmä ja Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus. Auktorisoitu haavahoitaja-nimikkeen hakuaika on Nimikkeen haku maksaa vuonna Samalla maksulla voi hakea auktorisointia kaksi kertaa kolmen seuraavan vuoden aikana. Tämän jälkeen maksu tulee suorittaa uudestaan. Maksulla katetaan osittain nimikkeen auktorisointia varten nimetyn asiantuntijaryhmän palkkiota ja kokouskuluja sekä kultainen H- pinssi. Auktorisoitujen haavahoitajien arviointiprosessi Osaamisen päivityksen arvioinnin järjestämisestä vastaa hallitus. Yksityiskohtaiset hakuohjeet ovat luettavissa yhdistyksen nettisivuilla. Arvioinnit tehdään nimettömänä. Vuonna 2012 hallituksen nimeämä toimikunta selkeytti auktorisointiprosessia. Vuonna 2013 saatiin hakuprosessi nettipohjaiseksi. Auktorisoitu haavahoitaja -nimikkeen saaja kirjataan yhdistyksen ylläpitämään rekisteriin. Auktorisoinnin voimassaolo edellyttää nimikkeen päivitystä tietyin väliajoin, joka on tällä hetkellä

5 neljä vuotta. Päivitystä voi hakea vielä vuoden kuluttua auktorisoinnin päättymisestä. Muussa tapauksessa hakijan tulee tehdä uusi haavahoitajan portfolio. EWMA- konsensus dokumenttien käännöstyöt Yhdistys on aiempina vuosina kääntänyt kansainvälisiä suosituksia. EWMA:lta on ilmestynyt kaksi konsensusdokumenttia vuonna 2013, jotka käännätetään. Lisäksi käännetään vuonna 2014 ilmestyvät konsensusdokumentit. STOP -painehaavoille päivä Jatkamme ideointia seuraavaa Stop -painehaavoille päivää varten. Talousarvioon budjetoidaan painehaava-asian eteenpäin viemiselle varoja mm. materiaalikustannuksia varten. Yhdistyksen vuosikello Hallituksen uudistuessa laaja-alaisesti vuonna 2013 heräsi tarve yhdistyksen vuosikellolle. Vuonna 2014 valmistellaan vuosikelloa, jota tullaan pitämään ajan tasalla, jotta jatkossa hallituksen jäsenten vaihtuminen ei hankaloittaisi merkittävästi hallitustyöskentelyä. Yhdistyksen painotuotteiden yhtenäistäminen Yhdistyksen kirjekuoret, paperit ym. painotuotemateriaali on vanhentunutta. Lisäksi yhtenäistetään todistuspohjat, luentomateriaalien kannet ja tehdään yhdistykselle oma Power Point-pohja. Painotuotteiden yhtenäistäminen ostetaan graafiselta suunnittelijalta. Yhtenäinen ilme kaikissa todistuksissa ja materiaaleissa tuo yhdistykselle arvostusta. 5. YHTEISTYÖ MUIDEN YHDISTYSTEN JA ORGANISAATIOIDEN KANSSA Yhdistyksen yhteistyö jatkuu edelleen mm. Suomen Palovammayhdistyksen, Ensihoitoalan liiton, Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliiton, Tehy:n ja Super:in sekä tuotteiden saatavuushankkeessa mukana olleiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Suomen Yleiskirurgisen Yhdistyksen, Kirurgiyhdistyksen ja Ihotautilääkäriyhdistyksen kanssa yhteistyö jatkuu vuoden 2014 aikana. Laaja-alainen verkostoituminen Vuonna 2014 panostetaan verkostoitumiseen ns. sisar-yhdistysten kanssa, kuten Suomen Palovammayhdistys, Avannehoitajat, Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto sekä Verisuonihoitajat ry:n kanssa. Suunnitteilla on alustavasti järjestää yhteiset koulutuspäivät Valtakunnallisten

6 Haavapäivien 2015 yhteyteen siten, että jokainen sisaryhdistys saa järjestää oman koulutussessionsa Haavapäivien aikana. Lisäksi tiivistämme yhteistyötä yritysjäsenten kanssa ja tarjoamme heille mahdollisuuden symposiumiin Valtakunnallisten Haavapäivien 2015 yhteydessä. Vuosi 2015 on yhdistyksen juhlavuosi (20v), jonka vuoksi haluamme järjestää tavallisuudesta poikkeavat Valtakunnalliset Haavapäivät. Duodecim Duodecim on tehnyt sivustolleen Oppiportti- koulutusportaalin, johon tulee haavanhoidon peruskurssi vuoden 2014 aikana. Lisäksi ilmestyy haavojen hoidon kurssi syksyllä Hallitus neuvottelee, millä hinnalla ko. kurssit saisi hankkia ja linkittää yhdistyksen sivuille vapaaseen käyttöön. HOTUS-työryhmä Hallituksen jäsen Maarit Ahtiala jatkaa toimintaa työryhmässä, jossa laaditaan kansallinen hoitosuositus painehaavan ehkäisyyn ja tunnistamiseen. 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Viron haavayhdistys Viron haavanhoitoyhdistys on perustettu ja vuonna 2014 jatketaan lähinnä koulutuksellista yhteistyötä naapurimaan yhdistyksen kanssa. Suomen Haavanhoitoyhdistyksen hallitus voi pitää yhden vuoden 2014 kokouksistaan Virossa ja käydä tutustumassa Viron yhdistyksen toimintaan. EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) Suomen Haavahoitoyhdistys ry on jo vuosia tehnyt EPUAP: in kanssa yhteistyötä. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Helvi Hietanen on ollut EPUAP: in hallituksessa. Hallituksen jäsen Maarit Ahtiala hakee EPUAP:in hallitukseen vuonna 2014, jos vapaita paikkoja neuvostossa on. Suomen edustajan toimintaa EPUAP: issa tuetaan yhdistyksen varoista. EPUAP järjestää vuonna 2014 kansainvälisen konferenssin Tukholmassa. Siihen voi osallistua koko hallitus. Yhdistyksen jäsenet voivat hakea apurahaa ko. konferenssiin osallistumiseksi. Hallitus on päättänyt kohdentaa 10 apurahaa Tukholman painehaavakongressin osallistumismaksua varten, sekä mainostaa laajalti kongressia. Olisi suotavaa, että jäsenistöstä

7 mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan kansainväliseen kongressiin, koska Tukholmaan matkustaminen on Suomesta käsin halpaa. EWMA eli European Wound Management Association Yhdistys kuuluu EWMA:n yhteistyöorganisaatioihin. EWMA on Euroopan haavanhoitoyhdistysten kattojärjestö, jonka tavoitteena on edistää haavanhoidon osaamista, tutkimus- ja kehittämistoimintaa Euroopassa. Erityisesti EWMA on kehittämässä haavanhoidon koulutusta niin, että sille saataisiin Euroopan tasolla yhtenäiset kriteerit, tasokuvaukset ja sisällöt. EWMA julkaisee lehteä; EWMA Journal, joka on jäsenyhdistyksille saatavissa ilmaiseksi. Suomen Haavanhoitoyhdistys sitoutuu toimittamaan lehteä jäsenilleen yhdistyksen järjestämissä koulutustapahtumissa. Yhdistys maksaa hallituksen jäsenille ja Haava-lehden toimitusneuvoston jäsenille EPUAP:in jäsenmaksun kaudelle ja EWMA:n jäsenmaksun vuodelle EPUAP:in jäsenmaksu oikeuttaa osallistumaan EPUAP:in vuosikokoukseen, EPUAP review lehden saamiseen sekä edullisempaan osallistumiseen EPUAP:in järjestämään konferenssiin. EWMA:n jäsenmaksu oikeuttaa osallistumaan EWMA:n vuosikokoukseen ja edullisempaan osallistumiseen EWMA:n järjestämään konferenssiin ja EWMA Journal lehden saamiseen. EWMA-kongressi pidetään vuonna 2014 Madridissa, Espanjassa. Yhdistyksen hallituksesta siihen voi osallistua puolet hallituksesta. Lehtitoimikunnasta voi osallistua päätoimittaja ja yksi aktiivinen jäsen. Yhdistyksen jäsenet voivat hakea kongressiin osallistumista varten apurahaa yhdistykseltä. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Salla Seppänen on EWMA:n presidentti. Hänen kansainvälistä toimintaansa voidaan tukea yhdistyksen varoin. Diabetic foot -työryhmä EWMAn alaisena toimii ko työryhmä. Siinä asiantuntijajäsenenä on Vesa Juutilainen, jonka osallistumiskustannuksia voidaan rahoittaa yhdistyksen varoista. WUWHS- World Union of Wound Healing Societes Maailman haavajärjestöjen kattojärjestö, joka järjestää joka 4. vuosi suuren maailmanlaajuisen haavanhoidon kongressin ja pyrkii lisäämään kaikkien maailman haavapotilaiden hoitoa sekä haavojen tutkimusta. Mahdolliset kansainväliset konsensusdokumentit voidaan kääntää suomeksi.

8 7. HANKINNAT ATK-laitteistoa voidaan uusia/hankkia vuoden 2014 aikana tarpeen mukaan hallituksen ja lehtitoimikunnan toiminnan sujuvuuden turvaamiseksi. Yhdistyksen varasto sijaitsee Malmilla, Helsingissä. Varaston vuokrausta jatketaan. Hallitus hankkii myytäviä tuotteita tuotemyyntiä varten tarpeen mukaan. 8. APURAHAT Yhdistys myöntää vuoden 2014 aikana jäsenilleen apurahoja Valtakunnallisten Haavapäivien 2015 osallistumismaksuihin 15 kpl. Lisäksi myönnetään 4 osallistumismaksua EWMA 2015 konferenssiin ja 10 apurahaa osallistumismaksuun EPUAP: in konferenssiin Lisäksi voidaan hakemuksesta myöntää 1-2 apurahaa muuhun haavanhoitoon liittyvään koulutukseen, kehittämiseen tai kongressiin osallistumiseen. Apurahahakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa. Tämän lisäksi yhdistys voi myöntää jäsenilleen apurahaa haavahoidon tutkimus- ja kehittämistoimintaan Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n Haavahoidon tutkimus- ja kehittämisrahastosta (Finlands Sårvårdsförening rfs Sårvårds forskning- och Utvecklingsfond). Apuraha on haettavissa vuosittain. Apurahahakemuksen jättöpäivä on Lisäksi yhdistys voi anomuksesta myöntää osallistumismaksun ja/tai matkakulujen korvaamista varten stipendejä niille yhdistyksen jäsenille, joiden työ hyväksytään esitettäväksi EPUAP, EWMA tai jossain muussa haavanhoitoon liittyvässä konferenssissa. Ehtona on, että esittäjä ei ole saanut rahoitusta muulla tavoin järjestymään. Väitöskirja-apuraha Suomen Haavanhoitoyhdistyksen hallitus voi hakemuksesta myöntää haava-aiheisen väitöskirjatyön valmistumisen johdosta 2000 :n suuruisen kertaluonteisen apurahan tekijälle. Edellytyksenä on, että hakija on ollut jäsen jo edeltävän vuoden alusta. 9. TALOUS JA JÄSENPALVELUT Kokouspalkkiot

9 Hallituksen jäsenille sekä Haava-lehden toimitusneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio 180 /kokous sekä verohallinnon mukaisesti matkakustannukset ja matkustussäännön mukainen päiväraha. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 330 / kokous. Haavalehden toimitusneuvoston puheenjohtajan palkkio on 230 /kokous. Kirjanpito Yhdistyksen kirjanpito järjestetään ostopalveluna tilitoimisto Raetsaari Oy:ltä, Oulaisista. Tämän lisäksi tilitoimisto maksaa kerran kuukaudessa palkkiot, palkat, pidätettävät verot ja matkalaskut. Tilitoimisto huolehtii laskutuksen ja reskontran, laskutuksen ja maksujen seurannasta ja karhuamisesta. Tilintarkastajat valitaan vuosikokouksessa. HTM Raimo Kuusela tilintarkastaja, esitetään jatkamaan tehtävässään. Yhdistyksen tilit ovat Savonlinnan Osuuspankissa. Jäsensihteeri Yhdistys varaa vuoden 2014 talousarvioon rahaa toimistopalvelujen ostamiseen tmi Merja Lausmaalta. Palvelut käsittävät henkilöjäsenrekisterin ja yritysjäsenrekisterin ylläpidon, Haavapäivien ja alueellisten koulutusten ilmoittautumisten vastaanoton sekä sähköpostin vastaanottamisen. Www-sivut Yhdistyksen www sivujen päivittämisestä huolehtii hallituksen jäsen ja ylimääräisestä työstä voidaan maksaa kohtuullinen tuntikorvaus. Niiltä osin, mitä hallituksen vastuuhenkilö ei voi tehdä, työ ostetaan Friday Digital Design Oy:ltä, jonka kautta myös Internet - ja sähköpostipalvelut ostetaan. Kirkkonummella Heidi Castrén

SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY

SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. VARSINAINEN TOIMINTA Vuonna 2015 yhdistyksen toiminnassa tulevat keskeisiä olemaan Haava-lehti, koulutus-, ja kehittämistoiminta, kansainvälinen

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4)

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 1. Toimintaympäristö vuonna 2011 Työterveyshuolto nousi keskeiseen rooliin Ahtelan työelämätyöryhmän

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille.

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. KERHO-OPAS 2015 Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. Kerho-ohjeen tehtävänä on kertoa jäsenistölle Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ

PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ 1 PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ KATSAUS SUOMEN AA:N PALVELURAKENTEESEEN JA PALVELUN PERIAATTEISIIN 2 MITÄ AA ON? AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa

Lisätiedot

1. Toimintaympäristö vuonna 2013

1. Toimintaympäristö vuonna 2013 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. Toimintaympäristö vuonna 2013 STLY:n hallitus on valinnut strategiansa painopisteiksi 2012 2015

Lisätiedot

Yhdistyksen opas 2013

Yhdistyksen opas 2013 Yhdistyksen opas 2013 Opas on tarkoitettu yhdistysten toimihenkilöiden käyttöön ja se löytyy OmaNetistä Palvelunumerot Ma - pe klo 9.00-15.00 ja kesäaikana 1.6-31.8. Ma - pe klo 9.00-14.00 (tarkista heinäkuun

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS 1 Sisällysluettelo 1. Tervetuloa!...3 2. Yhdistyksen säännöt...4 2.1 Yhdistyksen säännöt...4 2.2 Yhdistyksen toimintaan liittyviä otteita yhdistyslaista...6 3. Hallitus...7

Lisätiedot