Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-17:20 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat Valtuuston kokouksen laillisuus ja täytäntöönpano Henkilöstökertomus Laikon ampumarata-alueen vuokrasopimuksen jatkoesitys Talousarvion toteumavertailu maaliskuu Teknisen päällikön valinta Hyvinvointijohtajan valinta Hyvinvointipalvelujen täyttöluvat Rautjärven kunta-alan ammattiyhdistys JHL ry:n ja Jyty 198 Rautjärvi ry:n paikallisen sopimuksen irtisanomisilmoitus 96 Simpelejärven opiston toiminnan aloittaminen Arviointikertomus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat Rakennus- ja kunnossapitopäällikön viran täyttäminen 206

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-17:20 khpj Europaeus Teemu 14:00-16:31 khvpj1 Kolehmainen Jarmo 14:00-17:20 varajäsen Puhakka Anita 14:00-17:20 varajäsen ptk tark. Huhtanen Harri 14:00-17:20 jäsen Paajanen Timo 14:00-17:20 jäsen ptk tark. Vaittinen Mirja 14:00-17:20 jäsen Terävä Liisa 14:00-17:20 kvpj Vuorela Harri 14:00-17:20 kvvpj1 Kemppinen Terho 14:00-17:20 kvvpj2 Anttila Harri 14:00-17:20 kj Örn Outi 14:00-17:20 halljoht pöytäkirjanpitäjä Poissa Kyröläinen Mikko khvpj2 Rasimus Minna jäsen Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Outi Örn Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Timo Paajanen Pöytäkirjantarkastaja Anita Puhakka Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito - Esityslistat ja pöytäkirjat :00 Hanna Ruokoniemi keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokous todetaan Hallintosäännön 123 :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Mikko Kyröläinen ja Anita Puhakka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Paajanen ja Anita Puhakka.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kehyn toimitusjohtaja Antti Oravuo esittelee toimintaa. Eksoten palvelusopimusneuvottelu Parikkalan Valo Oy:n yhtiökokous Neuvottelu Metsä Board Simpeleen kanssa yleiskaavaluonnoksesta Kehityskeskustelu Kaakkois-Suomen ELY:n kanssa Suomen Yrittäjien kunnallisjohdon seminaari Hyvinvointilautakunnan kuulemistilaisuus Rautjärven Aseman koulun ja ase man seu dun varhaiskasvatuksen huoltajille Talousstrategian valmistelun toteuttaminen Yrittäjätilaisuus ti Kangaskosken kiinteistöllä. Rautjärven Aseman koulun seinien kastuminen. Petteri Laaksosen uhkaus ja siihen liiittyvä viestiketju Selvittelyn tilannekatsaus Hiitolanjoen valmistelutilanne Kunnanvaltuuston kokous ja liikenneturvallisuussuunnitelman esit te ly Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan esittämät ajankohtaiset asiat. Päätettiin, että Simpeleen junavuorojen ja -aseman kehittämisen suhteen teh dään jatkossa yhteistyöstä Metsä Boardin Simpeleen tehtaan kanssa. Rautjärven Aseman koulun seinien kastumiseen liittyen kunnanhallitus tote si, että asia on ollut asianmukaisesti kunnan virkamiehillä ja työntekijöillä hoi dos sa, eikä asiassa ole ollut tahallisuutta tai tuottamuksellisuutta.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Jakelu Jylhä Juho Kautto Pasi Hautala Pertti Hinkkanen Jarmo Sivenius Päivi Laaksonen Petteri

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen laillisuus ja täytäntöönpano Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmis te lus ta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Saman lain 56 :n mukaan: "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on ylittänyt toi mi val tan sa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava val tuus ton uudelleen käsiteltäväksi." Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätöksen ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat toimenpiteet valtuuston päätösten toimeenpanemiksi: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - ei toimenpiteitä 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta - ei toimenpiteitä 3 Rakennusvalvontataksa kuulutus paikalllislehtiin viikolla 17 - tiedoksi: Tuula Petenius, Pasi Kautto 4 Valtuustoaloite, Beachvolleykenttä Timo Paajanen - tiedoksi: Timo Paajanen 5 Valttustoaloite, taajamajunan edistäminen - tiedoksi: Kari Luumi 6 Valtuustoaloite, vauvarahan maksaminen - tiedoksi: Timo Tervonen 7 Valtuustoaloite, kuntoilupuiston uusiminen - ei toimenpiteitä 8 Valtuustoaloite lukiolaisten koulukyydeistä - ei toimenpiteitä 9 Vuoden 2018 valtuutettujen aloitteet ja kuntalaisaloitteet - tiedoksi: Katja Kuru, Helena Lensu-Saukkonen, Kari Luumi, Timo Paajanen, Timo Tervonen, Pekka Kontra, Juha Kosonen, Anja Repo, Suvi Kukka Kärkkäinen

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen - ei toimenpiteitä 11 Talousarvion toteumavertailu ajalta ei toimenpiteitä 12 Valtuuston kokouskutsujen ja esityslistojen lähettäminen ja kokouksesta ilmoittaminen - ei toimenpiteitä 13 Hallintosääntö ei toimenpiteitä 14 Muut asiat - ei toimenpiteitä Hyväksyttiin

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Henkilöstökertomus / /2019 Kh Valmistelija: Outi Örn, hallintojohtaja, p , s-posti: Henkilöstökertomus kuuluu osana tilinpäätösasiakirjoihin. Kunnanhallitus kä sit te li vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ( 64). Kunnanhallitus päätti tuolloin, että henkilöstökertomus ja hy vin voin tiker to muk sen vuosiraportti käsitellään erillisinä asioina seuraavassa kokouk ses sa ja viedään kunnanvaltuuston käsittelyyn yhtäaikaisesti ti lin päätök sen kanssa. Kh Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2018 henkilöstökertomuksen ja vie sen kun nan val tuus ton käsittelyyn yhtäaikaisesti tilinpäätöksen kanssa. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen, koska hallituksen jäsenilä ei ole ollut riittävästi aikaa tutustua henkilöstökertomuksen sisältöön. Valmistelija: Outi Örn, hallintojohtaja p , s-posti: Työyhteisötoimikunta on kokouksessaan käsitellyt hen ki lös tö kerto muk sen osana vuoden 2019 tilinpäätöksen käsittelyä. Työ yh tei sö toi mikun nal la ei ollut huomautettavaa. Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2018 henkilöstökertomuksen ja vie sen kun nan val tuus ton käsittelyyn yhtäaikaisesti tilinpäätöksen kanssa. Jakelu Kunnanvaltuusto

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Laikon ampumarata-alueen vuokrasopimuksen jatkoesitys 46/ /2019 Kh Valmistelija: Outi Örn, hallintojohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunta on tehnyt Rautjärven riistanhoitoyhdistyksen kanssa vuok ra so pi muk sen Laikon ampumarata-alueesta saakka. Riistan hoi to yh dis tys on esittänyt, että Rautjärven kunta tekisi päätöksen vuokra so pi muk sen jatkamiseksi väliseksi ajaksi. Riistanhoitoyhdistys on tehnyt esityksen jo tässä vaiheessa siitä syystä, että se on hakenut Leader-rahoitusta Laikon ampumaradan ympäristöluvan edel lyt tä miin muutostöihin ja Ely-keskus edellyttää rahoitettaville in ves toinneil le viiden vuoden pysyvyyttä. Jatketaan Rautjärven riistanhoitoyhdistyksen kanssa vuokrasopimusta Laikon ampumarata-alueesta väliseksi ajaksi. Liitteet Jakelu Esitys vuokrasopimuksen jatkamiseksi Liite vuokrasopimuksen jatkoesitykseen Rautjärven riistanhoitoyhdistys Outi Örn

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Talousarvion toteumavertailu maaliskuu 2019 Kh Valmistelija: Outi Örn, hallintojohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunnan vuosikate on maaliskuun lopussa euroa ja tilikauden tulos euroa. Käyttötalouden osalta kulut sekä tuotot alittavat tavoitetason, mutta toimintakate alittuu ainoastaan 1%. Verotulojen kertymä ylittää tavoitetason euroa (2,2%). Valtionosuudet puolestaan alittivat tavoitetason euroa (-0,3%). Tase sekä investointitoteuma 1-3/2019 julkaistaan jälkikäteen sähköisen työtilan jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen talouden toteutumavertailun ja saattaa sen kunnanvaltuuston tietoon. Käyttötalouden toteumavertailusta puuttuu vielä tässä vaiheessa sisäiset vuokrat, mutta kunnanhallitus merkitsi toteumavertailun tiedoksi ja saattaa sen kunnanvaltuuston tietoon. Jakelu Kunnanvaltuusto Outi Örn

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Teknisen päällikön valinta 143/ /2018 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus päätti elinympäristöpalvelujen virkajärjestelyistä. Kunnanhallitus päätti julistaa teknisen päällikön viran haettavaksi Kuntarekryssä ja määritteli teknisen päällikön vastuualueet: Liikelaitos- ja lupajohtokunta Hankesuunnittelu Kunnallistekniikan suunnittelu Rautjärven Vesi tj Simpeleen Lämpö Oy tj Asuinympäristön turvallisuus Varautuminen ja turvallisuussuunnittelu Metsät Asemakaavoitus Virkajärjestelyihin liittyvät hallintosäännön muutokset on käsitelty kunnanvaltuustossa ja uusi hallintosääntö on tullut voimaan Kunnanhallitus nimesi teknisen päällikön haastattelyryhmän : Taina Lonka Liisa Terävä Teemu Europeus Mikko Kyröläinen Anssi Hakman Esa Ilves ja Harri Anttila Sihteeriksi nimettiin hallintojohtaja Outi Örn Haastatteluryhmän tehtäväksi annettiin päättää haastatteluun kutsuttavista ja haastattelujen toteuttamisesta sekä tehdä esityksensä kunnanhallitukselle mennessä. Teknisen päällikön virka oli haettavana Kuntarekryssä klo mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin 5 hakemusta. Haastatteluryhmä päätti yksimielisesti kokouksessaan hakijoiden vähyyden vuoksi jatkaa viran hakuaikaa asti. Jatketun hakuajan puitteissa saatiin 4 uutta hakemusta. Haastatteluryhmä valitsi hakijoista arvioinnin perusteella haastatteluun Juho Jylhän ja Anne Hannusen. Haastattelut pidettiin ja haastattelujen perusteella

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Juho Jylhän valintaa teknisen päällikön virkaan. Kunnanhallitus valitsee teknisen päällikön virkaan insinööri Juho Jylhän. Viran tehtäväkohtaiseksi palkasi vahvistetaan /kk. Jakelu Hakijat Meidän IT ja Talous / palkanlaskenta Outi Örn

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hyvinvointijohtajan valinta 143/ /2018 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus käsitteli sivistysjohtajan virkajärjestelyjä ja hy väk syi järjestelyn perustaksi sivistysjohtajan viran muuttamisen hy vinvoin ti joh ta jan viraksi. Simpeleen koulun rehtori on nimitetty hoitamaan sivis tys joh ta jan virkaa oman tehtävänsä ohella enintään kesäkuun 2019 loppuun saakka. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää viran ja vakinaisen toimen pe rus ta mi ses ta, lakkauttamisesta ja nimikkeen muuttamisesta sekä vir kasuh teen muuttamisesta työsuhteeksi. Hyvinvointitoimiala on Rautjärven kunnan omassa toiminnassa merkittävin toi mi ala, jossa työskentelee selvä enemmistö kunnan henkilöstöstä. Hy vinvoin nin edistäminen nousee myös keskeiseksi kunnan tehtäväksi mah dol lisen maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Näillä perusteilla toimiala edellyt tää uudenlaista ammatillista johtajuutta, joka voidaan toteuttaa hy vinvoin ti joh ta jan viran avulla. Sivistysjohtajan virkaan ovat kuuluneet koulutoimenjohtajan ja kan sa laisopis ton rehtorin tehtävät, joita ei ole tarkoitus sisällyttää hyvinvointijohtajan teh tä viin, jolloin pätevyysvaatimuksissa ei tarvitse ottaa huomioon opet tajan tai kouluhallinnon muodollista pätevyyttä. Parikkalan kunnan kanssa solmitun yhdistymissopimuksen mukaisesti Raut jär ven ja Parikkalan kansalaisopistot aloittavat yhteistoiminnan lukien ja yhdistyvät OKM:n päätöksellä uudeksi Simpelejärven opis tok si todennäköisesti lukien. Rautjärven kunnassa ei siis tarvi ta kansalaisopiston rehtoria vaan rehtorin tehtävät voidaan järjestää yhteis työs sä Parikkalan kunnan kanssa siihen saakka, kun uusi kan sa laisopis ton ylläpitolupa tulee voimaan. Koulutoimen johtavan viranhaltijan tehtävät siirretään hallintosäännössä Sim pe leen koulun rehtorille. Samalla koulutoimen kaikki delegoitava päätös val ta siirtyy myös hyvinvointilautakunnalta rehtorille. Oheismateriaalissa on esitetty järjestelyyn tarvittavat hallintosäännön muutok set. Kunnanhallitus päättää hallintosäännön muutoksen jälkeen Rautjärven kun nan jakaantumisesta tulos- ja toimintayksiköihin sekä nimeää mää räämäk seen ajaksi toimialajohtajat. Tässä yhteydessä on esitetty to teu tet tavak si ruokahuollon ja siivoustoimen yhdistäminen hyvinvointitoimialan alaisuu teen. Todennäköistä on myös Rautjärven aseman koulun yhdistäminen hal lin nol li ses ti Simpeleen kouluun. Lisäksi tulee ratkaista var hais kas va tuk-

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh sen organisoituminen. Hallintosääntöluonnoksessa on oletuksena, että esiopetus jatkaa osana var hais kas va tus ta, jolloin esiopetuksen hallinnolliset päätökset tekee esiope tuk ses ta vastaava lastentarhanopettaja. Muutoin varhaiskasvatus olisi hy vin voin ti joh ta jan alaisuudessa. Hyvinvointijohtajan virkaan on liitetty kunnan muita hyvinvointiin liittyviä asu mi sen, työllisyyden ja työsuojelun tehtäviä sekä hyvinvoinnin ver kos toteh tä vät kuten Eksoten palvelujen koordinaatio. Kunnanhallitus päättää muuttaa sivistysjohtajan viran hyvinvointijohtajan vi rak si lukien oheisen tehtäväkuvauksen mukaisesti sekä päättää ju lis taa hyvinvointijohtajan viran haettavaksi mennessä Kun ta rekrys sä oheisella ilmoituksella. Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan hyvinvointilautakunnan ja -toimialan muu tok set hallintosääntöluonnoksessa sekä päättää esittää muutokset kun nan val tuus ton hyväksyttäväksi hallintosäännön muiden muutosten yhtey des sä ennen kuin uusi viranhaltija ottaa viran vastaan. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Hyvinvointijohtajan virka julistettiin haettavaksi perjantaihin klo mennessä Kuntarekry -palvelussa, TE-palvelun nettisivuilla sekä kun nan verkkosivuilla. Lisäksi lyhennetty ilmoitus julkaistiin Kuntalehden net ti si vuil la ja Etelä-Saimaassa ja Parikkalan-Rautjärven Sanomissa. Määräaikaan mennessä saatiin 27 hakemusta. Yhdistelmä hakijoista on ohei se na. Kaikki hakijat täyttivät tehtävän pätevyysvaatimukset soveltuvan kor kea kou lu tut kin non ja riittävän osaamisen hallintotehtävissä. Kunnanhallitus valitsi hyvinvointijohtajan haastatteluryhmän: Taina Lonka Liisa Terävä Teemu Europaeus Mikko Kyröläinen Timo Tervonen ja Harri Anttila Sihteeriksi nimettiin hallintojohtaja Outi Örn Haastatteluryhmän tehtäväksi annettiin päättää haastatteluun kut sut ta vis ta ja teh dä esityksensä kunnanhallitukselle mennessä.

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh Haastatteluryhmä kokoontui klo Haas tat te lu ryhmä teki kaikista hakemuksista arvioinnin hakuilmoituksessa esitetyin kritee rein. Arvioinnin perusteella haastatteluryhmä kutsui haastatteluun viisi ha ki jaa: Sanna Juvakka, Nuorisotyövastaava, Rautjärvi Emilia Kohonen Työterv.h. palvelupääll. Rauha Sirpa Koskenlaine Johtava hoitaja Pelkosenniemi Marika Vento Nuorisopalv. esimies Imatra Arja-Tuulikki Wilén Projektipäällikkö Hamina Haastattelut pidettiin 28. ja Haastatteluryhmä vertaili hakijoita haastatteluiden perusteella sekä ha kemuk ses sa esitettyjen ja haastattelussa esille tulleiden koulutuksen, työ koke muk sen ja osaamisen perusteella Haastattelujen perusteella haastatteluryhmä yksimielisesti esittää, että Raut jär ven kunnan hyvinvointijohtajan virkaan valitaan hallintotieteiden toh to ri, kasvatustieteiden lisensiaatti Arja-Tuulikki Wilén. Kunnanhallitus valitsee Rautjärven kunnan hyvinvointijohtajan virkaan hallin to tie tei den tohtori Arja-Tuulikki Wilénin. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lää kä rinto dis tus. Valinnassa noudatetaan 6 kk koeaikaa, joka lasketaan viran vastaan ot ta mi ses ta. Hyvinvointijohtajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi päätetään /kk, joka si säl tää hyvinvointitoimialan toimialajohtajan tehtävät. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Arja-Tuulikki Wilén ilmoitti sähköpostilla ottavansa viran vastaan lukien, mutta perui ilmoituksensa viran vastaanottamisesta , koska hän oli saanut toisen työn, jota hän voi hoitaa nykyiseltä ko ti pai kal taan. Rautjärven kunnan hallintosäännön 42 : mukaan: "Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu en nen virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan vi ran hal ti ja valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta, jotka il moit ta vat hakemuksensa olevan edelleen voimassa."

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Virkaa hakeneilta on pyydetty perjantaihin mennessä ilmoitusta, on ko heidän hakemuksensa edelleen voimassa. Haastatteluryhmä on kutsut tu koolle maanantaina klo tekemään esitys kun nan hal lituk sel le viran täytön jatkotoimenpiteistä. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Arja-Tuulikki Wilénin ilmoituksen ja päät tää jatkotoimenpiteistä haastatteluryhmän esityksen pohjalta. Merkittiin tiedoksi Arja-Tuulikki Wilénin ilmoitus ja päätettiin jatkaa viran hakuaikaa perjantaihin 24.5.klo saakka. Aiemmin virkaa hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Teemu Europaeus poistui klo Jakelu Janne Hirvonen Hyvinvointilautakunta Outi Örn

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Hyvinvointipalvelujen täyttöluvat Kh Valmistelija: Janne Hirvonen, sivistysjohtaja p , s-posti: Hallintosäännön ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan Rautjärven kunnan vakinaisia vakansseja tai pitkiä määräaikaisia sijaisuuksia (yli 3 kk) ei saa täyttää ilman kunnanhallituksen täyttölupaa. Täyttölupamenettely koskee myös tilapäistä henkilöstöä, lukuun ottamatta velvoitetyöllistettäviä. Työllistämistuen määrärahalla palkattavista henkilöistä ei tarvita erikseen täyttölupaa. Näistä tehdään erillinen ilmoitusasia kunnanhallituksen listalle. Simpeleen koulu tarvitsee lukuvuodelle liikunnan ja terveystiedon päätoimisen tuntiopettajan (tehtävää hoitanut luokanopettaja irtisanoutunut) ja koulunkäynninohjaajan sijaisen ajalle Lisäksi Simpeleen koululle on tarkoitus palkata resurssiopettaja ajalle Tähän on saatu hankerahoitusta Opetushallitukselta (kunnan omavastuuosuus ). Rautjärven aseman koulu tarvitsee lukuvuodeksi luokanopettajan (aiemmin Rautjärven aseman koululle valittu opettaja siirtyykin Simpeleen koululle). Rautjärven aseman koululle tarvitaan myös kaksi määräaikaista koulunkäynninohjaajaa, joista toinen toimii myös iltapäivätoiminnassa. Määräaikaisuuksien perusteena on lähiaikoina mahdollisesti muuttuva kouluverkko. Tehtäviä ei ole mahdollista täyttää sisäisin järjestelyin. Etsivä nuorisotyöntekijän tehtävä tarvitsee täyttöluvan ajalle Hyvinvointilautakunta on esittänyt etsivän nuorisotyön yhteistyötä Parikkalan kunnan kanssa lukien. Tehtävien kustannukset on huomioitu yksiköiden talousarvioissa. Kunnanhallitus myöntää täyttöluvat hyvinvointipalvelujen tehtäville Simpeleen koulussa, Rautjärven aseman koulussa ja nuorisotyössä. Jakelu Janne Hirvonen

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Rautjärven kunta-alan ammattiyhdistys JHL ry:n ja Jyty Rautjärvi ry:n paikallisen sopimuksen irtisanomisilmoitus Kh Valmistelija: Outi Örn, hallintojohtaja, p. 040, s-posti: Rautjärven kunta-alan ammattiyhdistys JHL ry ja Jyty Rautjärvi ry ovat irtisanoneet korvausten osalta paikallisen sopimuksen päättymään Sopimuksessa on sovittu luottamusmieskorvauksen jakamisesta pääluottamismiesten kesken edustettavien suhteessa.jhl ja Jyty esittävät, että jatkossa paikallinen sopimus on voimassa edelleen siltä osin, että JHL ja Jyty asettavat omat pääluottamusmiehet Rautjärven kunnassa. KVTES:n VII luvun 10:n mukaan pääluottamusmiehille maksetaan 9 :n mukaisen palkan tai 8 :n 3 momentin mukaisen korvauksen lisäksi luottamusmiestyöstä varsinaiseen palkkaan kuuluva korvaus siten, että kun edustettavien määrä on 5-79, on korvaus alkaen 75 kuukaudessa.jytyn edustettavien määrä on 13 ja JHL:n 47. JHL ja Jyty esittävät, että korvaukset maksetaan takautuvasti lähtien. Todetaan JHL ry:n ja Jyty Rautjärvi ry:n sekä kunnan välinen paikallinen sopimus irtisanotuksi ja päättymään korvausten osalta. Maksetaan JHL ry:n ja Jyty Rautjärvi ry:n pääluottamusmiehille takautuvasti lähtien 75 kuukaudessa. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Jakelu Hautala Pertti Tuononen Saila

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Simpelejärven opiston toiminnan aloittaminen 58/ /2018 Kh Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Sivistysjohtaja Eila Toppinen on valmistellut hakemuksen Opetus- ja kulttuu ri mi nis te riöl le kansalaisopiston ylläpitoluvan peruuttamiseksi. Hakemukseen liitetään allekirjoitettu sopimus Parikkalan ja Rautjärven kun nan välillä kansalaisopistojen yhdistymisestä sekä kunnanvaltuuston pää tös. Parikkalan kunnanhallitus on hyväksynyt yhdistymissopimuksen al le kir joi tet ta vak si Rautjärven kunnanvaltuuston edellyttämässä muo dossa. Kunnanhallitus hyväksyy kanslaisopiston hakemuksen kansalaisopiston yllä pi to lu van peruuttamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saadun tiedon mukaan uusi Sim pe le järven opiston ylläpitämislupa voi tulla voimaan aikaisintaan Parikkalan ja Rautjärven kansalaisopistojen yhdistymissopimus on al le kirjoi tet tu ja siinä on sovittu, että Simpelejärven opiston toiminta al kaa Toiminta täytyy nyt aloittaa niin, että Rautjärvellä an net tava kansalaisopiston opetus toteutetaan voimassa olevalla yl lä pi tä mis lu valla. Kansalaisopiston yhteisen toiminnan toteuttaminen kahdella eri yl lä pi tä mislu val la edellyttää kuntien välistä sopimusta palveluiden ostamisesta, jota allekirjoitettu sopimus ei kata Rautjärven kunnan ylläpitovastuun osal ta. Parikkalan kunta on valmistellut uuden ylläpitämisluvan hakemista ja se on tar koi tus lähettää viimeistään kesäkuun puoliväliin mennessä Opetus- ja kult tuu ri mi nis te ri öön. Rautjärven kunnan hakemus kansalaisopiston yl lä pitä mis lu van peruuttamisesta toimitetaan yhtäaikaisesti. Parikkalan on käynnistänyt tarvittavien henkilöstöjärjestelyjen to teut ta misen niin, että ne ovat toteutettavissa lukien.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen tilannekatsauksen Simpelejärven toimin nan aloittamisesta ja hyväksyy sopimuksen kansalaisopistotoiminnan pal ve lui den ostamisesta alkaen siihen asti, kun Parikkalan kunnan hakemuksesta Simpelejärven opiston ylläpitämislupa on hyväksytty ja Rautjärven kansalaisopiston ylläpitämislupa on peruttu.

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Arviointikertomus 2018 Tarkltk Valmistelija: Päivi Sivenius, tarkltk pj, p , sposti: Pj:n ehdotus: Käsitellään arviointikertomusta Jatkettiin arviointikertomusluonnoksen 2018 muokkaamista. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta selvitystä, mitkä seuraavista toi men pi teis tä ja tavoitteista ovat toteutuneet vuonna 2018: Vuoden 2017 arviointikertomuksen pohjalta valtuuston hyväksymät toimenpiteet: Budjetoinnin tarkkuuden parantaminen (suunniteltua suurempi ylijäämä ja noin euroa vuodella 2018 siirtyvää tuloutusta) Valtuutetuille tehtävän talousseurannan ja raportoinnin toteuttaminen kuu kau sita sol la Työllisyyden parantaminen ja konkreettiset toimet Kuntakonsernin rahoitusriskien (lainat, takaukset) ja suojautumisen yh teen vedon laatiminen ja esittäminen valtuustolle. Hallituksen selonteot valtuustolle: - Riskit syyskuussa Työllisyystilanne ja kustannusraportointi sekä tehdyt toimenpiteet ja niiden vai kutuk set joulukuussa Tarkastuskertomuksen 2017 perusteella hallituksen toimenpiteet ja tulokset jou lukuus sa 2018 Strategisten tavoitteiden toteutuminen: Toimiva kuntalainen (yhteisön näkökulmasta, että paikkakunnalla olisi tietty tarjonta aktiiviselle kuntalaiselle) Turvallinen elinkaari (kunta lupaa hoitaa kunnolla tietyt asiat, esim. päivähoito, kou lu, sote) Seudullinen palveluverkko (kunta aktiivisesti pyrkii yhteistyöhön muiden kuntien kans sa, taloudellisuus, henkilöstövaikutukset, osaamisen uudistaminen, sote) Elinvoima (paikallista toimeliaisuutta tuettaisiin, kaavoitus, infra, työvoiman saami nen, palkkatuki, oppisopimusmahdollisuus, sukupolvenvaihdokset, nuor ten työl li syy den tukeminen Taloudelliset tavoitteet Kunnallisveroprosentti enintään 21,5 % Kiinteistöveroprosentit enintään Yleinen1,20 % Vakinaiset asunrakennukset 0,60 % Muut asuinrakennukset 1,20 % Kh Valmistelija:Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

23 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto on vahvistanut vuoden 2018 talousarvion sitovat toi minnal li set tavoitteet Kunnanhallitus on osaltaan hyväksynyt vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimin ta ker to muk sen, jossa on raportoitu kunnanvaltuuston asettamien toimin nal lis ten tavoitteiden toteutuminen sekä arvio kunnan taloudellisista riskeis tä. Kunnanvaltuustolle on talousarviovuoden aikana raportoitu säännöllisesti ta lous ar vion toteutumien yhteydessä taloudellisista ja toiminnallisista riskeis tä. Talouden toteutumisen kuukausiraportit ovat valtuutettujen käy tettä vis sä luottamushenkilöiden ekstranetissä. Jakelu Tarkastuslautakunta

24 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Hyvinvointilautakunta - Pöytäkirja ngs&id=12154 Elinympäristölautakunta - Pöytäkirja ngs&id=12156 Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri - Pöytäkirja : - Pöytäkirja : Ruokolahden kunnanhallitus - Pöytäkirjanotteet :t 98 ja 99 Imatran seudun ympäristölautakunta - Pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. (Hallitus ei käytä otto-oikeutta lautakunnan päätöksiin).

25 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto - Päätös : KotiHammas Oy, Yksityisen terveydenhuollon lupapäätös, Dnro V/10431/ Päätös : Kasvunpolku Oy, Yksityisen terveydenhuollon lupapäätös, Dnro V/8744/2019 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat.

26 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Muut asiat Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Timo Paajanen esitti huolensa, että rakennustarkastajan pitkä vuosiloma hei ken tää kunnan rakennusvalvonnan palveluiden saavutettavuutta. Palveluiden saatavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Taina Lonka kertoi, että yrittäjä on edelleen halukas ostamaan ka sar mi alueen saunan ja tontin. Kunnanjohtaja on esittänyt kunnanhallituksen kannan mukaisesti, että sauna-asia ratkaistaan kokonaisuutena siinä yh teydes sä, kun päätetään terveystalon tulevaisuudesta. Kunnanhallitus toteaa, että saunan tai sen alueen myynnistä tai vuok raami ses ta ei keskustella erikseen. Liisa Terävä esitti, että kunnan kokoustilat määriteltäisiin hajusteettomiksi ti loik si.

27 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Rakennus- ja kunnossapitopäällikön viran täyttäminen 143/ /2018 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus päätti elinympäristöpalvelujen virkajärjestelyistä. Rakennus- ja kunnossapitopäällikön vastuualueeksi määriteltiin: Kuntakonsernin kiinteistöjen hoito, huolto ja rakennuttaminen Buildercomin käyttö Rakennussuunnittelu (kunnan omat kohteet) Rakennushankkeiden toteuttaminen Tekniset palvelut Yleiset alueet Liikenneväylät Rakennusvalvonnan tarkastustehtäviä Tehtäväjärjestelyt on otettu huomioon voimaan tulleeseen hallintosääntöön. Nykyinen rakennus- ja kunnossapitopäällikkö on hakenut Rautjärven kunnan teknisen päällikön virkaa. Valinnan kohdistuessa häneen rakennus- ja kunnossapitopäällikön virka on julistettava haettavaksi. Virka voidaan täyttää vakinaisesti sen jälkeen, kun päätös nykyisen viranhaltijan siirtymisestä toiseen tehtävään on saanut lainvoiman. Valinta virkaan voidaan tehdä ehdollisena ja viransijaisena tehtävän voi ottaa vastaan jälkeen. Kunnanhallitus julistaa haettavaksi rakennus- ja kunnossapitopäällikön viran mennessä Kuntarekryssä oheisella ilmoituksella. Liitteet Jakelu Rakennus- ja kiinteistöpällikön hakuilmoitus Juho Jylhä Elinympäristölautakunta Outi Örn

28 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t 85-89, 91, 93-95, ei saa tehdä Kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 90, 92, 96 tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai kut taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven kunnanhallitus Simpeleentie 12, Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tie to ver kos sa. Asianosaisen katsotaan saanen tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua kir jeen lä het tä mises tä, jollei muuta näytetä ja sähköisessä tiedoksiannossa kolmen (3) päi vän ku lut tua viestin lähettämisestä. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: klo alkaen Oikaisuvaatimuksen sisältö Tiedoksiantotodistus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua perusteluineen ja siinä on oltava tekijän henkilötiedot. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven kun nanhal li tuk sel le ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä / sähköpostilla Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (tuomioistuinmaksulaki /1455) 2 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keu den käyn ti maksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.