Lukuvuonna oppilaista oli 91,6 % enintään 23 oppilaan opetusryhmässä ja yli 25 oppilaan opetusryhmiä oli 1,9 % kaikista opetusryhmistä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukuvuonna oppilaista oli 91,6 % enintään 23 oppilaan opetusryhmässä ja yli 25 oppilaan opetusryhmiä oli 1,9 % kaikista opetusryhmistä."

Transkriptio

1 Perusopetuksen tilannekuva syyskuussa 2017 Kun Ylöjärven kaupungin eri toimielimissä keskustellaan ja päätetään perusopetuksen resursseista, on päätösvalmistelun kautta luotava yhteistä perusopetuksen tilannekuvaa. Sitä voidaan luoda esimerkiksi eri tunnuslukujen, kyselyjen, selvitysten ja tilastojen kautta. Olennaista on tarkastella resurssien muutosta ja vertailla resurssia toisiin kuntiin. Perusopetusta koskeviin määräraha-aloitteisiin vastataan luomalla tilannekuvaa seuraavien tietojen avulla: 1. Perusopetuksen ryhmäkokojen muutos Ylöjärvellä, lukuvuosien ja vertailu 2. Opetusryhmien koko Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna Annetun opetuksen kustannukset oppilasta kohti Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna Perusopetuksen kokonaiskustannukset Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna Perusopetuksen oppikirja- ja koulutarvikerahojen kehitys Ylöjärvellä Perusopetuksen oppilaskohtaiset menot ilman henkilöstökuluja Erityisopetuksen resurssitilanne verrattuna Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna Koulukuraattori ja -psykologiresurssit Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna Tieto- ja viestintätekniikan välineiden määrä Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna Opetushallituksen ylläpitämät tilastotiedot perusopetuksen kustannusten kehityksestä Ylöjärvellä 11. Yhteenveto Ylöjärven koulujen määrärahoihin liittyvästä kyselystä koko opetushenkilöstölle Vuoden 2018 perusopetuksen talousarvioesitys 1. Perusopetuksen ryhmäkokojen muutos Ylöjärvellä, lukuvuosien ja vertailu Ryhmäkokoluku ilmoittaa, mikä on peruskoulujen kaikkien opetusryhmien keskikoko ilman ns. jakotunteja. Jakotunneilla opetusryhmiä jaetaan vielä pienempiin opetusryhmiin esimerkiksi kotitaloudessa, käsitöissä, fysiikassa ja kemiassa tai vieraiden kielten tunneilla. Lukuvuosi Lukuvuosi Vuosiluokka Ryhmäkoon keskiarvo Vuosiluokka Ryhmäkoon keskiarvo Ryhmäkoon muutos 1. 19,2 oppilasta 1. 19,2 oppilasta 0,0 oppilasta 2. 19, ,9 0, , ,0-1, , ,9 1, , ,3 1, , , , ,2 1, , ,0-0, , ,2 0,6 Lukuvuonna oppilaista oli 91,6 % enintään 23 oppilaan opetusryhmässä ja yli 25 oppilaan opetusryhmiä oli 1,9 % kaikista opetusryhmistä. Lukuvuonna oppilaista on 84,1 % enintään 23 oppilaan opetusryhmässä ja yli 25 oppilaan opetusryhmiä on 1,4 % kaikista opetusryhmistä. Tällä hetkellä yli 25 oppilaan opetusryhmiä on Ylöjärvellä yhteensä yhdeksän ja ne kaikki ovat vuosiluokilla Ikäluokkien koot eri vuosiluokilla vaihtelevat 427 oppilaasta 517 oppilaaseen.

2 2. Ryhmäkokojen vertailu muihin Tampereen seudun kuntiin vuosina Syksyllä 2017 julkaistaan järjestyksessään toinen perusopetuksen seutuvertailu. Siinä ovat mukana Tampereen kaupunkiseudun. Tässä valmistelussa aineistona käytetään seutuvertailun luonnosversion tietoja. Virallinen versio julkaistaan ja tulee jakeluun myöhemmin syksyllä. Laskennallinen keskimääräinen oppilasmäärä opetusryhmissä lukuvuosina Lukuvuosi ,8 17,1 18,7 19,2 19,2 17, ,6 17,6 19,9 18,7 19,5 17, ,2 18,8 19,1 20,5 20,9 17,7 Edellä olevan oppilasmäärävertailun perusteella Ylöjärven ryhmäkoko on ollut kokonaisuutena vertailujoukon pienin vuosina Lukuvuonna Ylöjärven ryhmäkoko on ollut jopa selvästi vertailujoukon pienin. Merkille pantavaa on myös se, että Ylöjärvellä ryhmäkoko on ollut kaikkiin muihin kuntiin verrattuna erittäin stabiili. Vuosien muutos on ollut käytännössä olematon. Toisaalta tämä tunnusluku ei tuo esiin opetusryhmissä tapahtuneita koulukohtaisia muutoksia. Yksittäisissä kouluissa on voinut tapahtua suurempia muutoksia kuin edellä oleva taulukko antaa ymmärtää. Näin ollen tätä taulukkoa kannattaa pitää yhtä hyvin opetuksen resursseja kuvaavana indikaattorina kuin opetusryhmien kokoa tarkasti kuvaavana indikaattorina. 3. Opetuksen kustannukset oppilasta kohti ja vertailu muihin kuntiin Tampereen seudulla 2016 Tämä luku ilmoittaa, kuinka monta euroa oppilasta kohti kunta on käyttänyt oppilaille annettavaan opetukseen. Luvussa eivät ole mukana kiinteistöjen, hallinnon, oppilashuollon, ruokailun ja kuljetusten kustannukset Tampereen osalta huomioon on otettava se, että Tampere järjestää seudun kansainvälisen opetuksen (Fista-koulu), ruotsinkielisen opetuksen (Svenska Samskolan) sekä suuren osan maahanmuuttajien opetuksesta. 4. Perusopetuksen kokonaiskustannukset oppilasta kohti 2016 Tämä luku ilmoittaa, kuinka monta euroa oppilasta kohti kunta on käyttänyt perusopetukseen, kun luvussa ovat mukana kiinteistöjen, hallinnon, oppilashuollon, ruokailun ja kuljetusten kustannukset Vuonna 2016 perusopetuksen kokonaiskustannukset ovat olleet Ylöjärvellä vertailujoukon suurimmat. Yksittäisistä menoeristä menojen suuruutta selittävät eniten kiinteistökustannukset (2069 /oppilas), koulukuljetus (326 /oppilas) ja edellä kohdassa 3. kuvatut oppilaille annetun opetuksen kulut. Muista kunnista kantautuvien tietojen perusteella Ylöjärven korkeat kiinteistökulut ovat ehkä osaltaan selittämässä sitä, että Ylöjärvellä ei ole hetkellä oppilaita evakossa koulujen sisäilma- tai kosteusongelmien takia. Monissa Pirkanmaan kunnissa koulurakennukset ovat huonommassa kunnossa kuin Ylöjärvellä.

3 5. Perusopetuksen oppikirja- ja koulutarvikerahojen kehitys Ylöjärvellä Luku ilmoittaa, kuinka monta euroa/oppilas koulut ovat käyttäneet oppikirja- ja koulutarvikehankintoihin. Vuosi Toteutunut käyttö /oppilas (arvio) Koulut voivat oman budjettinsa sisällä päättää siitä, miten hankintoja painotetaan. Jos esimerkiksi koulu päättää säästää koulukirjoista, voidaan tämä säästö käyttää opetusvälineiden hankintaan. Näin ollen koulujen välillä on melko suuriakin eroja toteutuneissa kustannuksissa. Vaihteluväli Ylöjärven kouluissa vuonna 2016 oppikirja- ja koulutarvikehankinnoissa oli /oppilas. Vuonna 2017 vaihteluvälin arvioidaan olevan /oppilas. 6. Perusopetuksen oppilaskohtaiset menot ilman henkilöstökuluja oppilasta kohti ja vertailu muihin kuntiin Tampereen seudulla 2016 Perusopetuksen oppilaskohtaiset menot ilman henkilöstökuluja kerto siitä, miten paljon rahaa on käytössä oppikirjojen ja koulutarvikkeiden lisäksi muihin tarvike- ja opetusvälinemenoihin sekä palveluiden ostoihin. Merkittävä osuus tässä on ict-hankinnoilla ja -palvelujen ostoilla Lukujen erot ovat suuret. Tässä kohtaa pitää muistaa, että seudullisia vertailulukuja vielä tarkistetaan ennen aineiston julkaisua. 7. Erityisopetuksen resurssit Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna 2016 Luku ilmoittaa, kuinka monta oppilasta kunnassa on yhtä erityisopettajaa tai koulunkäynninohjaaja kohti. Luvut on pyöristetty tasalukuihin. Oppilaita/ohjaaja Oppilaita/erityisopettaja Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Ylöjärven luvut asettuvat lähelle vertailujoukon keskiarvoa. Ylöjärven tilannetta kuormittavat kaupunkiin sijoittuneet kymmenkunta lastensuojeluyksikköä (lastenkotia). Yksiköiden suuri lukumäärä on Ylöjärvelle suuri kuorma kannettavaksi. Lastensuojeluyksiköiden keskittymisen salliminen yhteen kuntaan toimilupia myöntämällä ei varmasti palvele kenenkään etua palvelujen järjestämisessä. Taakkaa tulee jakaa eri kunnille.

4 8. Koulukuraattori ja -psykologiresurssit Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna 2016 Luku ilmoittaa, kuinka monta oppilasta kunnassa on yhtä koulukuraattoria tai koulupsykologia kohti. Luvut on pyöristetty tasalukuihin. Oppilaita/kuraattori Oppilaita/psykologi Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Ylöjärven luvut ovat selvästi paremmat kuin on vertailujoukon keskiarvo. 9. Tieto- ja viestintätekniikan välineiden määrä Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna 2016 Luku ilmoittaa, kuinka monta oppilasta ja opettajaa kunnassa on yhtä tietokonetta tai tablettia kohti. Oppilaita/tietokone Oppilaita/tabletti Kangasala 4 5 Lempäälä 4 8 Nokia 4 12 Pirkkala 11 4 Tampere 4 10 Ylöjärvi 4 16 Ylöjärven luvut ovat vertailujoukon heikoimmat. Tämän takia vuoden 2018 talousarviossa esitetään lisäpanoksia laitteiden hankintaan sekä oppilaille että opettajille. 10. Opetushallituksen ylläpitämät tilastotiedot perusopetuksen kustannusten kehityksestä Ylöjärvellä Opetushallitus ylläpitää ja julkaisee vuosittain perusopetuksen kustannustietoja kunnittain. Opetushallitus kerää kuntien tiedot yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Viimeisin kustannustieto on vuodelta Vuoden 2016 tiedot julkaistaan joulukuussa Perusopetuksen kustannusten kehitys Ylöjärvellä vuosina Vuosi Oppilaita Annetun opetuksen kustannus /oppilas Kokonaiskustannus /oppilas Aikasarjan luvut osoittavat, että opetuksen kustannukset oppilasta kohti ovat kasvaneet tasaisesti. Vain vuosi 2014 on poikkeus. Selitys lienee vuoden 2013 talouden tasapainotusohjelma. Tämä ei kuitenkaan näy kokonaiskustannuksissa eli muut kuin annetun opetuksen kulut ovat nousseet poikkeuksetta joka vuosi. Vuosina perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi 416 oppilaalla. Oppilasmäärän kasvun pitäisi ennemmin laskea kuin nostaa oppilaskohtaisia menoja. Näin Ylöjärvellä ei ole käynyt. Oppilasmäärän kasvaessa on samaan aikaan panostettu opetuksen laatuun mm. ryhmäkokoja pienentämällä.

5 11. Yhteenveto Ylöjärven koulujen määrärahoihin liittyvästä kyselystä koko opetushenkilöstölle 2017 Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 213 henkilöä. Henkilöstöltä kysyttiin: Miten koulusäästöt näkyvät lukuvuonna omassa työssäsi? Merkitse alla olevaan luetteloon enintään kolme kohdetta. Yhteenveto vastausten jakaumasta: Mihin vaikutus on kohdistunut? Vastausten lukumäärä - oppikirjojen hankinnat opetusmateriaalien hankinnat luokan jakotuntien määrä 83 - opettajan opetustuntimäärä 78 - e-materiaalien hankinnat 71 - tieto- ja viestintätekniikan hankinnat 70 - ei merkittäviä muutoksia 9 Peruskouluissa työskentelee yhteensä n. 430 työntekijää, joten vastaajia oli n. 50 % (213 hlöä) otoksesta. Kyselyyn vastaajilla oli mahdollisuus antaa myös vapaita kommentteja koulujen resurssitilanteesta. Kommenteista syntyi kirjallista aineistoa yhteensä 26 sivua. Tästä laajasta aineistosta koostetaan myöhemmin erillinen yhteenveto. 12. Vuoden 2018 perusopetuksen talousarvioesitys Vuoden 2018 talousarvioesitys (viranhaltijavalmistelu) pitää sisällään seuraavat lisämäärärahaesitykset: - 2 erityisluokanopettajaa lukien luokanopettajaa lukien koulunkäynninohjaajaa lukien määräaikaista opettajaa/ohjaajaa vakinaistetaan lukien - - lisäys kohtaan aineet, tarvikkeet, tavarat D-hankkeet irtain käyttöomaisuus, koulujen kalustukset Yhteensä: Yhteenvetoa Edellä olevien tietojen avulla Ylöjärven perusopetuksesta voidaan tehdä seuraavia havaintoja: 1. Perusopetusryhmien koko on kasvanut keskimäärin 0,49 oppilaalla lukuvuoteen verrattuna 2. Seudullisessa vertailussa 2016: (verrokit ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere) - perusopetusryhmien koko - Ylöjärvi 17,7 oppilasta, verrokkikuntien keskiarvo 19,5 oppilasta - perusopetuksen kokonaiskustannukset - Ylöjärvi 8717 /oppilas, verrokkikuntien keskiarvo 7938 /oppilas - oppilaskohtaiset menot - Ylöjärvi 4732 /oppilas, verrokkikuntien keskiarvo 4592 /oppilas - oppilaskohtaiset menot ilman henkilöstökuluja - Ylöjärvi 438 /oppilas, verrokkikuntien keskiarvo 451 /oppilas - erityisopettajien ja koulunkäynninohjaajien määrä oppilasta kohti on seudullista keskitasoa, toimintaa kuitenkin kuormittavat Ylöjärven monet lastensuojeluyksiköt - oppilas- ja opiskeluhuollon resurssi on verrokkeihin nähden kohtuullisen hyvä 3. Koulujen oppikirja- ja tarvikerahat ovat vähentyneet 53 /oppilas lukuvuoteen verrattuna - vuonna 2016 vähennys 23 /oppilas ja 2017 vähennys 30 /oppilas 4. Opetushallituksen tilastojen mukaan perusopetuksen resurssi /oppilas on kasvanut Ylöjärvellä tasaisesti vuotta 2014 lukuun ottamatta