KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014"

Transkriptio

1 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS sivu 12. Viranhaltijoiden palkanmaksupäivä Kemin seurakunnan asunto-osakkeiden vuokrasopimukset Yhteisvastuukeräys Kirkkoneuvoston ohjesääntö Seurakuntarakenteiden uudistus Seurakuntavaalit Päällikkökokouksen 2/2014 päätökset Lainamarginaalin korottaminen Muut asiat Iltakirkko/Inkeri Lammassaaren palaute... 16

2 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ (16) 12. Viranhaltijoiden palkanmaksupäivä Kemin seurakunnan viranhaltijoiden palkanmaksupäivä on kuukauden 8. päivä. Kun työsopimussuhteisten palkanmaksupäivä on kuukauden viimeinen arkipäivä jää viranhaltijoiden palkan laskentaan usein niukasti aikaa, varsinkin jos 8. päivä osuus viikonlopulle. Tällöin palkka täytyy maksaa kiireisimmässä tapauksessa jo 6. päivä, jolloin palkka-aineiston tulee olla pankissa 4. päivä. Virka- ja työehtosopimus antaa mahdollisuuden seurakunnan asianomaisen viranomaisen päätöksellä siirtää palkanmaksupäivää kerrallaan enintään kaksi kalenteripäivää. Palkanmaksupäivän siirtäminen kalenterikuukausittain enintään kaksi kalenteripäivää kerrallaan vaiheittain kuukauden 15. päivälle lisäisi virkapalkkojen laskenta- sekä matkakorvausasioiden käsittelyaikaa. Palkanmaksupäivää siirretään 15. päivälle myös naapuriseurakunnissa. Yhteisellä palkanmaksupäivällä on kustannuksia vähentävä vaikutus Kipaan siirryttäessä ja seurakuntien mahdollisesti yhdistyessä. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto päättää siirtää Kemin seurakunnan viranhaltijoiden palkanmaksupäivää kuukausittain huhtikuusta 2014 alkaen vaiheittain siten, että palkanmaksupäivät maaliskuun jälkeen ovat 10.4., 12.5., ja Tämän jälkeen viranhaltijoiden palkanmaksupäivä on pysyvästi kuukauden 15. päivä. Päätösesitys hyväksyttiin.

3 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ (16) 13. Kemin seurakunnan asunto-osakkeiden vuokrasopimukset Kemin seurakunnalla on hallinnassaan asunto-osakkeita useissa asuntoosakeyhtiöissä. Asunto-osakkeet on vuokrattu pääosin ulkopuolisille vuokralaisille asuinkäyttöön. Lisäksi seurakunnalla on seurakuntakeskuksen pihapiirissä asuinrakennus, jonka huoneistot on myös vuokrattu asuinkäyttöön ulkopuolisille. Kemin seurakunnan asunnoista perimiin vanhoihin vuokriin ei ole tehty korotuksia vuodelle 2014 vuokrauudistuksen valmistelun vuoksi. Vuonna 2014 vuokrattuihin asuntoihin vuokran korotus nykyisessä vuokrassa on jo huomioitu. On tarkoituksen mukaista muuttaa kaikkien vuokrasopimusten vuokrantarkistusperusteeksi vuosittain ilmestyvä tilastokeskuksen taulukko (Vuokra-asunnot alueittain, 3 neljännes 20xx asukasta) vuokraindeksi (2000=100). Indeksi vuonna 2013 on 111,5 ja vuositason muutos vuonna 2013 oli 3,5 %. Perusteen muuttamisen seurauksena poistuisi verottajan verotusarvon laskennasta johtuva neliövuokran eriarvoinen määräytyminen. Perusvuokraksi vuoden 2014 tarkistukseen otetaan vuokralaiselta nyt maksama perusvuokra, jota korotetaan 3,5 %. Vuoden 2014 vuokrantarkistuspäivä on Tulevina vuosina vuokrantarkistus tehdään kalenterivuosittain tammikuun 1. ja vuokrantarkistuksesta ilmoitetaan vuokralaiselle vähintään yhtä kuukautta ennen vuokrantarkistusta. Esitys taljo: Kemin seurakunnan työntekijän asuessa Kemin seurakunnan hallitsemassa asunto-osakkeessa vuokra tarkistetaan kalenterivuosittain verohallituksen verotusarvoa vastaavaksi. Ulkopuolisten vuokralaisten osalta kirkkoneuvosto päättää vuokrantarkistusten perusteeksi vuosittain tilastokeskuksen taulukon Vuokra-asunnot alueittain, 3 neljännes 20xx, asukasta. Vanhojen, ennen vuotta 2014 tehtyjen, vuokrasopimusten vuokria korotetaan 3,5 % vuokralaisen nyt maksamasta perusvuokrasta. Vuonna 2014 tehtyjen vuokrasopimusten vuokria ei koroteta. Uusia vuokria aletaan periä alkaen. Samalla kirkkoneuvosto päättää, että vuokrat tarkistetaan vuosittain 1. tammikuuta alkaen. Vuokrantarkistuksesta ilmoitetaan vuokralaiselle vähintään yhtä kuukautta ennen vuokrantarkistusta. Muissa kuin Kemin seurakuntakeskuksen asuintalossa muut asuntoon liittyvät maksut peritään taloyhtiön perimien mukaisina, jollei vuokralainen niitä itse maksa. Kirkkoneuvosto päättää seurakuntakeskuksen asuintalon osalta asumiseen liittyvät maksut alkaen seuraavasti: autotalli 46 /kk vesimaksu 16 /kk/hlö autopaikka 10 /kk saunamaksu 8 Päätösesitys hyväksyttiin.

4 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ (16) 14. Yhteisvastuukeräys 2014 Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi valtakunnallisen saattohoitohankkeen Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2014 kotimaiseksi erityiskohteeksi. Terho-säätiön koordinoiman ja yhteistyössä muiden saattohoidon toimijoiden kanssa toteuttaman hankkeen tavoitteena on luoda kattava, valtakunnallinen saattohoidon ja kuolevan kärsimyksen hoitamisen ammatillinen konsultaatiopalvelu, jonka avulla ammattimaisia saattohoitopalveluja olisi saatavilla aiempaa laajemmin myös kasvukeskusten ulkopuolella. Hankkeen tarkoituksena on niin ikään vahvistaa auttamisverkostoa ja tuoda seurakuntien sielunhoitotyön rooli entistä näkyvämmäksi kuolevan potilaan hoidossa ja omaisten tukemisessa. Keräyksen ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna 2014 on Guatemala. Keräyksen tuotosta 60 % ohjataan kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20 % kotimaiseen erityiskohteeseen, 10 % Kirkon diakoniarahastolle ja hiippakuntien diakoniarahastoille ja loput 10 prosenttia keräävän seurakunnan valitsemaan kohteeseen. (yhteisvastuu.fi) KEMIN SEURAKUNTA YHTEISVASTUUKERÄYS KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO Yhteisvastuutyöryhmä esittää, että vuoden 2014 YV-keräyksen oman seurakunnan osuus käytetään Sauvosaaren sairaalan saattohoitohuoneen/huoneiden varusteiden hankintaan (esim. nojatuoli). Lisäksi esitän, että lipaskeräyksen ( ) tuotto kohdennetaan em. tarkoitukseen. Teija Jestilä keräyspäällikkö Esitys khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuuden tuoton kohdistamisen esityksen mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin.

5 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ (16) 15. Kirkkoneuvoston ohjesääntö Virkamiesoikeudellisia säännöksiä koskeva kirkkolain muutos on tullut voimaan Lain voimaantulosäännöksen mukaan seurakuntien voimassa olevia virkasääntöjä noudatetaan enintään vuoden ajan lain voimaantulosta eli enintään saakka, jollei virkasäännön määräys koske lailla säädettävää asiaa tai jollei se ole ristiriidassa kirkkolain kanssa. Seurakunnan virkasäännön mukaan, jos viranomaisesta ei ole määräystä ohje- tai johtosäännössä tai jos kirkkovaltuusto ei ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen, viranhaltijan ottaa kirkkoneuvosto. Ilman kyseistä delegointisäännöstä päätösvalta asiassa kuuluu kirkkovaltuustolle. Jos päätösvalta viranhaltijan ja työntekijän ottamiseen halutaan jatkossakin delegoida kirkkoneuvoston tehtäväksi, tulee siitä ottaa määräys kirkkoneuvoston ohjesääntöön. (KH:n yleiskirje 11/2013) Määräys on lisätty ohjesääntöesitykseen mom. Kirkkoneuvoston ohjesääntöesitykseen on lain muutoksen edellyttämien muutosten lisäksi johtokuntien lakkauttamisen edellyttämät muutokset. Kemin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 2014 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa luku Kirkkoneuvoston kokoonpano 1 Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. (KL 10:2, 1; KJ 9:1,3) 2 Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. (KL 7:3 ja 4,3 sekä 10:2,2) 3 Kun 2 :ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet. 2 luku Kirkkoneuvoston kokous ja asioiden käsittely 4 Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman. Kirkkoneuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

6 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ (16) (KJ 9:1, 1-2) 5 Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta, jollei kirkkoneuvosto toisin päätä. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. (KJ 9:2,2) 6 Asioiden käsittelystä ja vaaleista säädetään tarkemmin kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sekä hallintolaissa ja laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Kokouksen sujuvan kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä asiassa rajoittaa jäsenten puheenvuorojen pituutta siten, että puheenvuoro voi kestää enintään viisi minuuttia. (KL 7:3-6 ja 25:5-10; KJ 7:2-7; HallintoL; L viranomaisten toiminnan julkisuudesta) 7 Sen lisäksi mitä kirkkojärjestyksessä säädetään luottamushenkilön tai kirkkoherran läsnäolo- ja puheoikeudesta kirkkoneuvoston kokouksessa, talousjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokoukseen voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita. (KJ 9:3) 8 Kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin esitellä suullisesti. Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Muut asiat esittelee talousjohtaja, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. (KJ 7:1,2 ja 9:2) 9 Kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija. Pöytäkirjaan merkitään suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset sekä puheenjohtajan määräämät muut käsittelyyn liittyvät seikat. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.

7 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ (16) Kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi talousjohtaja voi todistaa kirkkoneuvoston pöytäkirjanotteen oikeaksi. Kirkkoneuvoston toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja esittelijä. Seurakunnan puolesta tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet allekirjoittavat, ellei kirkkoneuvosto toisin päätä kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja talousjohtaja kaksi yhdessä. (KJ 7:4-7) 3 luku Kirkkoneuvoston tehtävät 10 Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi. Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista: 1. hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään; 2. rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään; 3. vähäisestä muutoksesta kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin; 4. irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää; 5. kiinteää omaisuutta koskevasta vuokrasopimuksesta, jos sitä ei ole alistettava, sekä muusta vuokra- ja käyttösopimuksesta. Kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 11 tai 12 :stä muuta johdu taikka jollei kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen. (KL 10:1 vrt. 9:1) 4 luku Viranhaltijoiden ratkaisuvalta 11 Kirkkoherra tekee kirkkojärjestyksen 6 luvun 34 :n 4 momentissa tarkoitettua työtä tekevää viranhaltijaa ja työntekijää koskevat päätökset seuraavissa asioissa: 1. ottaa enintään yhden vuoden ajaksi sijainen, milloin viranhaltijalla tai työntekijällä on ollut lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuva oikeus saada virkavapautta tai työlomaa; 2. ottaa määrärahojen puitteissa tilapäinen/määräaikainen viranhaltija tai määräaikainen työntekijä enintään kuuden kuukauden ajaksi; 3. vahvistaa viranhaltijan tai työntekijän valintapäätös, milloin päätös on ollut ehdollinen, jos esitetty lääkärintodistus tai muu ehdoksi asetettu asiakirja on varaukseton tai rikosrekisteriotteessa ei ole rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettuja merkintöjä; 4. myöntää palkaton virkavapaus tai työloma viranhaltijalle tai työntekijälle enintään yhden kuukauden ajaksi, jos sen myöntäminen on seurakunnan harkinnassa eikä siitä aiheudu seurakunnalle lisäkustannuksia;

8 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ (16) 5. myöntää viranhaltijalle tai työntekijälle vuosiloma niiden lomapäivien osalta, joiden pitämisajasta ei ole määrätty kirkkoneuvoston tai muun viranhaltijan lomajärjestyksessä; 6. päättää viranhaltijan tai työntekijän vapaapäivien sijoittelusta, jollei asia kuulu muulle viranomaiselle, ja tehdä muutkin tämän työhön liittyvät virkasäännön [24 :n 2 momentissa sekä 26 ja 27 :ssä] tarkoitetut ratkaisut; (KL 10:4) 12 Talousjohtaja 1. tekee muun kuin 11 :ssä tarkoitetun henkilöstön osalta siinä tarkoitetut päätökset; 2. päättää hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkoneuvoston erikseen päättämää rahamäärää, jollei asia kuulu muulle viranhaltijalle; 3. myöntää sellaiset virka- ja työehtosopimukseen perustuvat palkanlisät ja lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä päättää työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille; 4. myöntää lakiin tahi virka- ja työehtosopimukseen perustuvat virkavapaudet tai työlomat, joiden osalta seurakunnalla ei ole harkintavaltaa; 5. käy palkka-asiamiehen ominaisuudessa virka- ja työehtosopimukseen sekä muihin palvelussuhteiden ehtoihin liittyvät paikallisneuvottelut; 6. myöntää kirkkolain 15 luvun 3 :n 2 momentissa säädetystä kirkollisveron osittaisen tai täydellisen vapautuksen myöntämisestä tai sen viivästymisestä johtuvista seuraamuksista samoilla perusteilla, joilla valtion ja kunnan viranomaiset voivat myöntää vapautuksen valtionja kunnallisveron osalta. 7. myöntää osittain tai kokonaan vapautus seurakunnalle tulevien maksujen, korvausten ja muiden saatavien suorittamisesta kirkkoneuvoston ohjeiden mukaan; 8. päättää johtosäännössä ja muissa säännöissä hänen ratkaistavakseen määrätyistä muista asioista. (KL 10:4) 13 Edellä :n mukaan tehdyt ratkaisut on kirjattava päällikkökokouksen pöytäkirjaan. (KL 10:4 ja 25:3) 14 Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi siirtää viranhaltijan tai luottamushenkilön päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi. Asian ratkaisseen viranhaltijan ja luottamushenkilön on toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä 10 päivän kuluessa ratkaisusta kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto määrää erikseen, miten nämä päätökset saatetaan sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja haluaa saattaa ratkaisun neuvoston käsiteltäväksi, vaatimus siitä tulee ilmoittaa asianomaiselle, joka on ratkaissut asian, viiden päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva pöytäkirjan ote tai muu ilmoitus on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään siirto-oikeuttaan. (KL 10:5)

9 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ (16) 15 Talousjohtajalla on kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja kirkkoneuvoston puheenjohtajan lisäksi oikeus ottaa vastaan seurakunnalle tiedoksi annettava haaste tai muu tiedoksianto. (KL 25:4, 1) 16 Kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa yhdessä edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Kertomuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot: 1. Yleiskatsaus seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä tilikaudella; 2. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta; 3. Tiedot henkilöstöstä; 4. Seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset; 5. Talousarvion mukaisen toiminnan ja talouden toteutuminen; 6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus; 7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet; 8. Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja toimenpiteet niiden johdosta; (KJ 9:6) Voimaantulo Tämä ohjesääntö tulee voimaan tuomiokapitulin vahvistamispäätöstä seuraavan kuukauden 1 päivänä. Tällä ohjesäännöllä kumotaan kirkkovaltuuston hyväksytty ja vahvistettu ohjesääntö. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto esittää kirkkoneuvoston ohjesäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulin vahvistaman virkasäännön kumottavaksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

10 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ (16) 16. Seurakuntarakenteiden uudistus Kirkolliskokous on käsitellyt Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat mietintöä , piispainkokouksessa asia oli käsittelyssä Kirkolliskokouksen linjausten perusteella on valmisteltu luonnos esitykseksi kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta. Luonnos on lausuntokierroksella Kirkkohallituksen täysistunto päättää esityksen lopullisesta sisällöstä huhtikuussa 2014 ja asia jatkaa matkaansa toukokuun kirkolliskokouskäsittelyyn. Tavoitteena läheisyys ja yhteisöllisyys Esityksessä ehdotetaan kirkon paikallistason rakenteita koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamista. Esityksen tavoitteena on seurakuntien läheisyyden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, vastuullisen taloudenhoidon tukeminen sekä jäsenlähtöisyyden ja monipuolisen toiminnan mahdollisuuksien kehittäminen. Lisäksi esityksen tavoitteena on joustavuuden lisääntyminen työvoiman käytössä sekä hallinnon tehokkuus ja johtamisvastuiden selkeyttäminen. Seurakunta on rakenteen sydän Seurakuntien asema kirkon elämän ja toiminnan perusyhteisöinä ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan. Seurakunnat toteuttavat alueellaan kirkon tehtävää. Seurakuntajaotukseen liittyvät ratkaisut on jatkossa tarkoitus tehdä jumalanpalveluslähtöisen seurakuntanäkemyksen pohjalta. Esityksen mukaan tulevaisuudessa kaikki seurakunnat kuuluvat seurakuntayhtymiin. Esityksen mukainen seurakuntayhtymä on palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on mahdollistaa kirkon työ seurakunnissa. Seurakuntayhtymän on hoidettava asiat, jotka koskevat seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoa seurakuntien kesken, muuta talouden- ja omaisuudenhoitoa sekä henkilöstöhallintoa, arkistotoimea ja kirkonkirjojenpitoa. Seurakuntayhtymää perustettaessa seurakuntien omaisuus siirtyy seurakuntayhtymän omaisuudeksi. Puitelainsäädäntö tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja Esitys korostaa seurakuntayhtymien ja seurakuntien vastuuta oman toimintansa ja hallintonsa järjestämisessä. Kirkkolaki ja -järjestys sisältäisivät entistä vähemmän yksityiskohtaisia säännöksiä. Ehdotettuihin säännöksiin sisältyy valtuutus, jonka nojalla paikallisella tasolla tarkemmat määräykset sisältyvät esimerkiksi seurakuntayhtymän perussääntöön ja muihin hallintoa ohjaaviin sisäisiin sääntöihin. Esitys myös purkaa monia alistusmenettelyjä. Seurakuntalaisuus korostuu Kirkon jäsenet kuuluvat alueellisesti rajattuihin seurakuntiin. Esitys ei sisällä poikkeuksia tähän parokiaaliperiaatteeseen. Esitys pyrkii varmistamaan, että seurakuntalaisilla on yhä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa suoraan itseään ja lähiyhteisöään koskeviin asioihin. Seurakuntaneuvoston on pidettävä huolta seurakunnan jäsenten edellytyksistä osallistua ja vaikuttaa seurakunnan toimintaan esimerkiksi

11 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ (16) tiedottamalla, selvittämällä mielipiteitä ja edistämällä jäsenten omaaloitteista toiminnan suunnittelua. Hallinto palvelee toimintaa Kirkon paikallistason hallintoa hoitaisivat seurakuntaneuvostot, yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto, johtokunnat sekä viranhaltijat. Mahdollisuus seurakunnan osa-aluehallintoon on säilytetty esityksessä. Esityksen mukaan kirkkoherra on seurakuntaneuvoston ja yhtymärovasti yhteisen kirkkoneuvoston jäsen. Seurakuntaneuvosto valitsisi puheenjohtajan keskuudestaan ja yhteinen kirkkovaltuusto nimeäisi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan samalla kun se nimeää yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet. Esityksessä ei ehdoteta muutosta kirkkoherran vaalitapaan tai seurakuntavaalien järjestämiseen (vrt. nykyinen yhtymämalli). Seurakuntayhtymä toimii työnantajana Esityksen mukaan kaikki viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät olisivat jatkossa seurakuntayhtymän palveluksessa. Seurakuntayhtymä perustaa ja lakkauttaa virat sekä solmii työsopimussuhteet. Seurakuntatyön virat ja työsopimussuhteet ovat kuitenkin sijoitettuna seurakuntiin. Seurakuntayhtymän tehtäväksi säädetään huolehtia siitä, että seurakunnilla on riittävät resurssit ja osaaminen kirkon työn hoitamiseen omalla alueellaan. Esitys mahdollistaa työvoiman joustavan kohdentamisen yhtymän seurakuntien kesken sekä tiettyihin virkoihin ja työsuhteisiin sijoitetun henkilöstön liikuteltavuuden tarvittaessa seurakuntarajojen yli, esimerkiksi tilapäisissä työruuhkissa ja lomitusten turvaamiseksi. (sakasti.evl.fi) Esitys khra: Kirkkoneuvosto käy asiasta keskustelun ja merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Kirkkoneuvosto kävi keskustelun asiasta.

12 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ (16) 17. Seurakuntavaalit 2014 Seurakuntavaalit 2014 järjestetään isänpäivänä Vaalien ennakkoäänestys on Kirkolliskokous on hyväksynyt esityksen yksipäiväisistä vaaleista. Jos eduskunta ehtii käsitellä asian, on kaikissa seurakunnissa vain yksi varsinainen vaalipäivä. Oleellista on pitää esillä ennakkoäänestämisen mahdollisuutta. Vuoden 2014 seurakuntavaalit keskittyvät hyvän tekemisen teemaan. Seurakuntavaalikampanjan tarkoituksena on yhteistyössä seurakuntien kanssa tehdä näkyväksi kirkon tekemää hyvää työtä. Vaaliviestinnän tulee selventää seurakuntalaisille, kuka voi asettua ehdolle, miksi ehdokkaaksi kannattaa lähteä, kuka saa äänestää, missä saa äänestää ja ennen kaikkea miksi tulisi äänestää. VAALIEN VIESTINNÄLLISET TAVOITTEET: 1. Seurakuntalainen tietää, että on vaalit 2. Kannustaa ihmisiä asettumaan ehdokkaaksi 3. Tehdä kirkon ja seurakuntien työnäkyväksi 4. Valtakunnallinen tulospalvelujärjestelmä ja vaalikone 5. Yhtenäisyys Ihmiset äänestävät, jos äänestyspaikat ovat siellä, missä he luontevasti liikkuvat. Ennakkoäänestyspaikat tulee viedä lähelle äänestäjiä. Hyviä ennakkoäänestyspaikkoja ovat torit, koulut, kauppakeskukset, kirjastot, ym. julkiset keskeiset paikat. Esteettömyys tulee huomioida ennakkoäänestyspaikkoja suunniteltaessa. Myös ikäihmisten äänestäminen on tärkeää huomioida. Ennakkoäänestysviikolla perustetaan Hyvän tekemisen toreja ympäri Suomen. (seurakuntavaalit.fi) Valtakunnallinen ehdokasrekrytoinnin kampanja-aika on Kemin seurakunnassa järjestetään vaali-infotilaisuus Esitys khra: Merkitään tiedoksi ja viedään edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Päätösesitys hyväksyttiin.

13 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ (16) 18. Päällikkökokouksen 2/2014 päätökset 9. Koulutus/Kahlos Heli 10. Varhaisnuorisotyön leirit 11. Koulutus/Voutilainen Eija 12. Vuosiloma/Jestilä Teija 13. Virkavapaus/Jestilä Teija 14. Virkamatka/Aho Matti 15. Työvapaa/Kolmonen Hely 16. Mainos/Merilappi United 17. Avoimet ovet/peurasaaren huoltorakennus 18. Vaali-info Esitys taljo: Merkitään tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

14 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ (16) 19. Lainamarginaalin korottaminen Nordea Pankki Suomi Oyj on ilmoittanut korottavansa Kemin seurakunnan Nordea Pankilta vuonna 2006 ottaman 6 kk euribor sidonnaisen lainan korkomarginaalia 0,75 %:iin alkaen. Nykyinen korkomarginaali on 0,04 %. ja lainan pääoma euroa. Laina-aika päättyy vuonna Nordea-pankki on jälleen voittanut oikeudessa kuntasektorin asiakkaansa, jotka nostivat kiistan lainojensa koronnostosta. Jyväskylän kaupungin ja muiden kantajien euron korvaukset oikeudenkäyntikuluista pysyvät voimassa. Helsingin hovioikeus asettuu keskiviikkona antamassaan päätöksessä samalle kannalle kuin käräjäoikeus aiemmin. Kysymys on ollut siitä, oliko pankilla oikeus nostaa luotoista perittäviä korkomarginaaleja velkakirjojen yleisten ehtojen nojalla. Nostosta valittaneet kunnat katsoivat, että ehdot marginaalin korottamiselle eivät täyttyneet. Nordean ilmoituksen mukaan sen varainhankinnan kustannukset olivat vuonna 2007 kasvaneet ennalta-arvaamattomasti kansainvälisen talouskriisin vuoksi. Pankki oli korottanut marginaaleja 0,75 prosenttiyksiköllä toukokuusta 2009 lukien. Kantajien luottojen korkomarginaalit olivat luottoja nostettaessa olleet pienimmillään 0,005 prosenttiyksikköä ja suurimmillaan 0,1 prosenttiyksikköä.

15 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ (16) Kantajien mukaan korotus ei vastannut pankin tosiasiallista kustannusten nousua, sillä viitekorot olivat samaan aikaan laskeneet. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kantajien vaatimukset keväällä Myös hovioikeus katsoo, että pankilla on ollut oikeus marginaalien korotukseen. Pankki oli näyttänyt, että sen varainhankinnan kustannukset olivat nousseet ja kustannusten lisäys ei ollut pankin kohtuudella ennakoitavissa. Hovioikeus on käräjäoikeuden tavoin katsonut myös, etteivät lisäehto ja koronmääräytymisajanjaksoa koskeva ehto rajoittaneet korottamista. Kantajien valitukset on siis hylätty, hovioikeus kertoo tiedotteessaan.kanteet hylätään kokonaisuudessaan. Jyväskylän kaupunki ja muut kantajat velvoitetaan korvaamaan Nordealle yhteisvastuullisesti ,76 euroa oikeudenkäyntikuluista. Lisäksi Asunto Oy Lempäälän Toimelantalo velvoitetaan suorittamaan Nordealle oikeudenkäyntikulujen korvauksena noin euroa. (lainaus Uusi Suomi ) Kemin seurakunnalla ei pienenä talousyksikkönä ole mahdollista lähteä oikeudellisiin toimiin Nordea Pankin lainamarginaalin nostoasiassa vaan on tyydyttävä Helsingin hovioikeuden antamaan päätökseen kuntia koskevassa vastaavassa asiassa. Nordea Pankin tarjoamaa koronvaihtosopimusta ei ole tarvetta ottaa nyt vaan asiaan voidaan palata myöhemmin korkojen mahdollisesti noustessa. Esitys taljo: Kemin seurakunnan kirkkoneuvosto päättää, että Nordea Pankin tarjoamaa koronvaihtosopimusta ei tehdä. Samalla Kemin seurakunnan kirkkoneuvosto paheksuu Nordea Pankki Oyj:n lainan korkomarginaalin korottamista ja merkitsee korkomarginaalin korottamisen tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

16 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ (16) 20. Muut asiat 1. Iltakirkko/Inkeri Lammassaaren palaute Inkeri Lammassaari kertoi ensimmäisen kerran pidetystä iltakirkosta, jossa esiintyi ja säesti nuorten yhtye kanttori Aki Tynin ohella. Lammassaari antoi tilaisuudesta myönteistä palautetta ja kehotti kirkkoneuvoston jäseniä osallistumaan iltakirkkoon. Pöytäkirjan nähtävilläolo Esitys: Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen laitetaan nähtäville taloustoimistoon Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle Päätösesitys hyväksyttiin. Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1240 1249 SISÄLLYS N:o Sivu 1240 Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo.

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on Sipoon kunnan Spjutsundin

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo 18.00 20.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena

Lisätiedot