RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Sijoitusperiaatteet/Nordea Pankki Suomi/Private Banking Savo-Karjala Perusturvajohtajan viran vastaanottaminen alkaen/ytm Helvi Mustonen/virkavaalin vahvistaminen Rautavaara-Savotta: Määräalan myyminen Kari Vanhalalle Karikkonimiseltä tilalta RN:o 4: Maa-alueen ostaminen/as Oy Rautavaaran Kari Rautavaaran kunnan alueella sijaitsevien valtion omistamien suojelualueiden saattaminen kiinteistöverotuksen piiriin Raakapuun ostokartellin vaikutus Rautavaaran kunnan puunmyyntituloihin vuosina Rautavaara-Savotta: Kuntalaisaloite kotiapu-yrittäjästä Kunnan kanta Istekki Oy:n osakkuuteen/lisäselvitys Vuokran määritys/asumisyksiköt Poutapilvi ja Niittyvilla sekä tukiasunnot Palvelutalo Lepolan vuokran määrittäminen/medstar Oy Kunnan kiinteistöjen valokuitukaapelointi Laajakaista rakentamisen ajankohtaisia asioita käsittelevä Suomen Seutuverkko ry:n syysseminaari Tahkolla Lausunnon antaminen Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma- ja talousarviosta 2012 sekä taloussuunnitelmasta Kirjeiden ja päätösten tiedoksi saattaminen Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2011 Sivu 478 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen, poissa :n 258 käsittelyn ajan/varajäsen Jorma Korhonen klo Arto Hakkarainen, poissa/varajäsen Markku Pulkkinen Eila Keinänen Mika Mustonen, poissa/varajäsen Eino Ovaskainen Rauha Partanen Rauni Pursiainen Toivo Rissanen MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Mikko Korhonen, kv:n pj. Veijo Oinonen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä Janne Tervo, talous- ja kehittämisjohtaja 248 klo Marja-Riitta Jurvelin, sijoitusjohtaja/nordea 248 klo Kai Korhonen, rahoituspäällikkö/nordea 248 klo Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eila Keinänen ja Eino Ovaskainen sekä varalle Toivo Rissanen ja Markku Pulkkinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Rauha Partanen Unto Murto puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t , PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Eila Keinänen Eino Ovaskainen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus SIJOITUSPERIAATTEET/NORDEA PANKKI SUOMI/PRIVATE BANKING SAVO-KARJALA Khall 225 Sijoittamisen yleisperiaate on kuntalain 13 :n mukaisesti selkeä: Kunnan rahavarat tulee sijoittaa turvaavasti ja taloudellisesti tuottavasti. Vähimmäisvaatimuksena on sijoituksen reaaliarvon säilyttäminen. Sijoitusten tuoton tulee kattaa myös sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Sijoitustoiminnalla on tavoitteena tukea kunnan omavaraisuutta ja sen kasvua ja siten taata voimavaroja palvelutoiminnan rahoittamiseen. Kunnan kirjanpitoon ei markkina-arvojen nousua voida kirjata varovaisuusperiaatteen vuoksi. Viime vuoden vaihteessa kaikki markkina-arvot olivat hankinta-arvojen yläpuolella, jolloin sijoitusten kirjanpitoarvot vastasivat niiden hankinta-arvoa. Vaikka markkina-arvot ovat nousseet, kasvu ei vaikuta kunnan kirjanpidolliseen tulokseen. Tuotto realisoituu kirjanpitoon vain tehtyjen sijoitusmyyntien yhteydessä. Sijoitustappioiden riski sisältyy olennaisena piirteenä käytettyihin sijoitusinstrumentteihin. Rautavaaran kunnan sijoitusvarat ovat omalta osaltaan pitäneet kunnan omavaraisuusastetta kohtuullisena. Riskien ottaminen on mahdollistanut myös tuottojen saavuttamisen. Rahoitusvarallisuuden turvaaminen myös tulevaisuudessa on tärkeää kustannuspaineiden kasvaessa. Kun samalla on uhkakuvana valtionosuusrahoituksen niukkeneminen tulevaisuudessa, sitä tärkeämpää on turvata sijoitusvarat puskuriksi tuleviin rahoitusvaikeuksiin. Sijoitusvaihtoehtoja on syytä tarkastella tietyin väliajoin. Vaihtoehtoisia malleja on useitakin. Markkinoilla on tarjolla vaihtoehtoja: pääomaturvattuja rahastoja pitkäaikaiseen sijoittamiseen (tuottoturva, ellei kotiutuksia 5 vuoteen), valtion velkakirjoja, pankkitalletuksia, metsät, eettiset sijoituskohteet. Nordea Pankki Suomi Oyj/Private Banking Savo-Karjala sijoitusjohtaja Marja-Riitta Jurvelin ja rahoituspäällikkö Kai Kolehmainen ovat tulossa Rautavaaran kuntaan maanantaina klo alkaen. Käsiteltävinä asioina mm. Rautavaaran kunnan sijoitustenne tilanne sekä sijoitusehdotus erääntyneille sijoituksille. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. käydä lähetekeskustelun Rautavaaran kunnan sijoitusperiaatteista. 2. merkitä tietoonsa saatetuksi Nordea Pankki Suomi Oyj/Private Banking Savo-Karjala sijoitusjohtaja Marja-Riitta Jurvelin ja rahoituspäällikkö Kai Kolehmaisen sijoitussalkkukäynnin maanantaina klo10.00 alkaen. Tilaisuuteen kutsutaan valtuuston pj:t kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja talous- ja kehittämisjohtaja. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall Voimassa olevan hallintosäännön 9. luvun TALOUDENHOITO, 81 Sijoitustoiminnan perusteet: Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan rahavarojen sijoittamista joukkovelkakirjoihin, rahoitusarvopapereihin, pankkitalletuksiin ja muihin rahoitusomaisuuden instrumentteihin. Mikäli kunnalla on ylimääräisiä kassavaroja sijoitettavaksi asti, sijoittamisesta päättää kunnanhallitus siltä osin, kuin päätösvaltaa ei ole annettu talous- ja kehittämisjohtajalle. Sijoituskohteeksi on valittava sijoitusmuoto, jossa sijoitettavalle pääomalle on saatavissa tuotto lyhyellä aikavälillä. Enintään kuuden kuukauden sijoituksissa käytetään talletusta rahalaitokseen. Yli kuuden kuukauden sijoituksissa käyte-tään talletusta rahalaitokseen tai muuta varmaa rahavarojen sijoitusmuotoa. Mikäli rahavaroja sijoitetaan yli vuodeksi, sijoitus hajautetaan eri sijoitus-muotoihin, ei kuitenkaan yli 20 prosenttia osakkeisiin tai osakerahastoihin. Rautavaaran kunnan salkun varallisuus (omaisuusraportti ) yhteensä ,30 euroa, kehitys vuoden alusta + 2,2 %. Kunnanhallitus päättää: 1. toivottaa tervetulleeksi Nordea Pankki Suomi Oyj/Private Banking Savo-Karjala sijoitusjohtaja Marja-Riitta Jurvelin ja rahoituspäällikkö Kai Kolehmaisen sijoitussalkkukäynnin maanantaina klo10.00 alkaen: - Rautavaaran kunnan sijoitusten nykytilanne - sijoitusehdotus erääntyneille kunnan sijoituksille. 2. käydä tämän jälkeen lähetekeskustelun Rautavaaran kunnan sijoitusperiaatteista ja esitetystä sijoitusehdotuksesta erääntyneille kunnan sijoituksille. 3. Esittelijän perusteltu ehdotus annetaan kokouksessa. Annettujen selvitysten ja asiasta käydyn lähetekeskustelun perusteella esittelijä ehdotti kokouksessa kohdan 3 kuulumaan seuraavasti: Rautavaaran kunta pyytää Nordea Pankki Suomi Oyj/Private Banking Savo-Karjalalta tarkennetun sijoitusehdotuksen: 1) erääntyneille kunnan sijoituksille: tuloutettava tuotto ( ) 2) mahdolliselle lisäsijoitukselle ( ) hajautetulla mallilla/kiinteällä ja vaihtuvalla korolla, useammalta toimialalta sekä riskirajat huomioiden. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti kohdat 1, 2 ja 3. Merkitään, että talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo osallistui kokoukseen asiantuntija klo

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall Nordea Pankki Suomi Oyj:n sijoitusehdotus erillisenä asiakirjana. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: - kj Unto Murto, puh ja sp: - talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. toivottaa tervetulleeksi Nordea Pankki Suomi Oyj/Private Banking Savo-Karjala sijoitusjohtaja Marja-Riitta Jurvelinin ja rahoituspäällikkö Kai Kolehmaisen maanantaina klo11.00 alkaen: esittelemään kunnan uuden sijoitusehdotuksen. 2. käydä tämän jälkeen lähetekeskustelun Rautavaaran kunnalle esitetystä sijoitusehdotuksesta. 3. esittelijän perusteltu ehdotus annetaan kokouksessa. Kokouksessa saatujen selvitysten ja asiasta käydyn keskustelun perusteella esittelijä ehdotti kokouksessa kohdan 3 kuulumaan seuraavasti: Hyväksytään sijoitusehdotus: 1) kotimaiset pörssiosakkeet/ euroa - Neste Oil, UPM-Kymmene, Kone, Kesko, Sampo, Elisa ja Fortum * kutakin yhtiötä noin euroa. 2) korko- ja joukkolainasijoitukset/ euroa - lisäsijoitus Selekta Capital Corporate euroa - metsälaina M-real euroa * vaihtuvatuottoinen hinta 99,25%, tuotto 6,83% - Teräslaina Outokumpu euroa * kiinteätuottoinen hinta 99,00%, tuotto 4,94% Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti kohdat 1, 2 ja 3. Merkitään, että talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo osallistui kokoukseen asiantuntija klo

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN VASTAANOTTAMINEN ALKAEN/YTM HELVI MUSTONEN/VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN Khall 145 Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessa nro 1/ :ssä 5 YTM Helvi Mustosen, Viljolahdelta Rautavaaran kunnan perusturvajohtajaksi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Vaali on ehdollinen siihen saakka kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virassa käytetään neljän (4) kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy voimassa olevan KVTES:n mukaan. Palkkauksen kunnanhallitus vahvistaa erikseen. Päätöksen tultua lainvoimaiseksi Helvi Mustonen on pidetyssä palaverissa ilmoittanut ottavansa viran vastaan alkaen. Tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi sovittiin neuvottelussa euroa/kk. Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/03) ja laki kuntalain muuttamisesta (305/03) tulivat voimaan KVhL 8 Koeaika: Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden (6) kuukauden koeajasta. Vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuhteessa koeaika voi olla enintään puolet virkasuhteen kestosta. Helvi Mustosen neljän (4) kuukauden koeaika päättyy Kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan valtuuston valitsemien virkavaalin vahvistaa kunnanhallitus, mikäli vaali on suoritettu ehdollisena. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä Helvi Mustosen antaman ilmoituksen perusturvajohtajan viran vastaanottamisesta lukien 4 kk:n koeajalla (KVhL 8). 2. hyväksyä Helvi Mustosen toimittaman päivätyn lääkärintodistuksen terveydentilastaan. 3. vahvistaa viran tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 3.462,33 euroa/kk. (sisältäen: voimaan tulleen 1,2% yleiskorotuksen 40,80 euroa ja järjestelyerän osan 21,53 euroa). Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osa, yleiskorotukset, lomaraha ja lomakorvaukset sekä matkakulut maksetaan voimassa olevan KVTES:n mukaisesti. 4. tarkistaa tämän pykälän osalta pöytäkirjan heti kokouksessa julkilukemalla. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 249 Helvi Mustosen neljän (4) kuukauden koeaika päättyi Perusturvajohtajan virka on täytetty toistaiseksi. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - sosiaalijohtaja (-lastenvalvoja) tehtäväkuvaus , liite 1 Kunnanhallitus päättää: 1. todeta virkaan sisältyvän koeajan päättyneen vahvistaa perusturvajohtajan viran Rautavaaran kunnassa toistaiseksi voimassa olevaksi. 3. todeta viran tehtäväkohtaisen peruspalkan olevan 3.462,33 euroa/kk. Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osa, yleiskorotukset, loma-raha ja lomakorvaukset sekä matkakulut maksetaan voimassa olevan KVTES:n mukaisesti. 4. päivittää perusturvajohtajan tehtäväkuvauksen vastaamaan nykytilannetta: perusturvan organisaatiouudistus ja uusi hallintosääntö sekä KYSTERI Tämän jälkeen palkkatoimikunta käsittelee palkantarkistuksen. 5. tarkistaa tämän pykälän osalta pöytäkirjan heti kokouksessa julkilukemalla. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: MÄÄRÄALAN MYYMINEN KARI VANHALALLE KARIKKO NIMISELTÄ TILALTA RN:O 4:416 Khall 195 Kari Vanhala, Merikasarminkatu 10 A 42, Helsinki on päivätyllä sp-kirjeellä esittänyt tarjouksen määrälasta kooltaan 2,2 ha joka sijaitsee Rautavaran kunnan Rautavaaran kylässä, Karikko nimisellä tilalla RN:o 4:416 (paloaseman takana). Tilan kokonaispintaala on 3,2 ha. Tarjous määräalasta on euroa (0,18 euroa/m2 x m2). Kari Vanhala sitoutuu rakentamaan määräalalle toimisto/asunto- ja sosiaalitilat minimikooltaan 100 m2. Rautavaaran Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Jaakko Tossavainen on toimittanut arvion esillä olevan kokotilan 3,2 ha maapohjasta ja puustosta. Arvion mukaan koko tilan puuston arvo on euroa ja maapohjan arvo 753 euroa. Käypä arvo euroa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: ja työnjohtaja Heikki Koskelo, puh ja sp: Esityslistan liite: - kartta myytävästä määräalasta, liite 8 Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. todeta esteelliset (hallintolaki 10 ja 11). 1. myydä Kari Vanhalalle liitteessä 8 rajatun määräalan Rautavaaran kunnan Rautavaaran kylässä sijaitsevasta Karikko-nimisestä tilasta RN:o 4:416 pinta-alaltaan noin m2. Kauppahinta on euroa (0,18 euroa/m2). 2. hyväksyä seuraavat muut määräalakaupan myyntiehdot: - ostaja vastaa kiinteistökauppaan kuuluvasta kaupanvahvistajan palkkiosta, lohkomiskustannuksista, lainhuudatuskustannuksista ja varainsiirtoverosta - kiinteistöön kohdistuvista maksuista ja veroista vastaavat myyntipäivään saakka myyjä ja sen jälkeen ostaja - ostajan tulee rakentaa ostotarjouksessaan esittämä toimisto/asuntoja sosiaalitilat min. 100 m2 viiden (5) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta lukien

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus määräalalla kasvava puusto ei sisälly kauppahintaan, vaan kunta ottaa koko tilalla sijaitsevan puuston myös kannot ja kaikki oksat - kunta ohjaa puisto-alueelta poistettavien pintamaiden läjityksen tilalle - kunta liittää tontin kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon - kunta rakentaa voimassa olevaan merkityn kaavatien (Notkotie) välille Ollintie-Väinäntie. - muutoin kaupan tarkemmat ehdot määritellään kauppakirjassa. Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle lisäselvityksiä varten: - yrityksen tarkempi liikesuunnitelma - ostajan rakentamisvelvoite kolme (3) vuotta - kaavatien Notkotien rakentaminen välille Ollintie-Väinäntie: aikataulu ja kustannukset. Khall 250 Kari Vanhala on lähettänyt kunnalle sähköpostia: Ilmoittaa, että teollisuustontti saa jäädä. Tulee tekemään tarjouksen Kangaslahden koulusta ja jos sillä ole menestystä etsin omakotitaloa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: ja työnjohtaja Heikki Koskelo, puh ja sp: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi Kari Vanhalan antaman ilmoituksen. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus MAA-ALUEEN OSTAMINEN/AS OY RAUTAVAARAN KARI Khall 236 As Oy Rautavaaran Kari olisi halukas ostamaan Rautavaaran kunnan omistaman Kari-nimisen maa-alueen, RN:o Alaluostan kylästä. Maa-alueen pinta-ala on n. 0,27 ha, joka rajoittuu As Oy:n Rautavaaran Karin tonttiin. As Oy:n oma tontti on pieni. Tarkoituksena olisi rakentaa autokatos tontin reunaan sekä mahdollinen viemärijärjestelmän puhdistusjärjestelmän uusiminen. Tarjoamme koko määräalasta Hinnasta voidaan neuvotella. As Oy Rautavaaran Karin puolesta hallituksen pj Jorma Tulenheimo on toimittanut lisäperusteluita maa-alueen ostamiselle: 1. Rautavaaran kuntaan saadaan muuttamaan kaksi (2) uutta veronmaksajaa, asukasta, vuodenvaihteessa , muuttavat ko. rivitaloon Siilinjärveltä. 2. Tarjouksen hinta on arvioitu, ottaen huomioon että kunta myy lähempänä palveluja 5000 m2 tontteja 0,168 euroa/m2 ja 1000 m2 tontteja 1 euro/kpl, joissa on kunnallistekniikka valmiina. Tälle ostokohteena olevalle alalle tulee hinnaksi n. 0,60 euroa/m2. 3. Saadaan haja-asutusalueelle pysyviä asukkaita, jos asunnoissa on palvelut ja tilat nykyajan vaatimusten mukaisia. Suurin syy ostoon on kuitenkin olemassa olevan tontin ahtaus. Meillä ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta nykyiselle tontille tehdä minkäänlaista puhdistusjärjestelmää jätevesille viittä metriä kauemmaksi kiinteistöstä. Myös nykyisten autopaikkojen sijoitus sisääntulotiellä estää/haittaa talvella lumien aurausta. Kesäaikana hiekkatie (Kari-Säyneinen) on vilkasliikenteinen puutavara-autojen kulkureitti ja parkkeeratut autot ovat aina paksun hiekkapölyn peitossa. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Kartta määräalasta Kari-nimisestä tilasta, liite 1 Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. myydä määräalan, pinta-alaltaan n. 0,27 ha, euron kauppahinnasta Asunto Oy Rautavaaran Karille Rautavaaran kunnan Alaluostan kylässä Kari-nimisestä tilasta RN:o Myytävä määräala rajataan kauppakirjaan oheisen karttaliitteen mukaisesti. 2. määräala myydään autokatoksen rakentamista ja viemärijärjestelmän puhdistusjärjestelmän uusimista varten.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus hallintaoikeus määräalaan siirtyy ostajalle kaupantekopäivänä. 4. ostaja maksaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokulut ja muutoin kauppakirja laaditaan kunnan käyttämillä yleisillä kauppaehdoilla. 5. oikeuttaa kunnanhallituksen laatimaan ja hyväksymään määräalan kauppakirjan. Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten: - tarkennetaan määräalan koko: autokatos ja viemärijärjestelmä - arvioidaan puuston arvo. Khall 251 Asiasta on käyty neuvottelu As Oy Rautavaaran hallituksen pj Jorma Tulenheimon ja kunnanjohtaja Unto Murron kanssa ma klo Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Kartta myytävästä määräalasta Kari-nimisestä tilasta, liite 2 Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. myydä määräalan, pinta-ala n. 600 m2 (15 m x 40 m), 600,00 euron kauppahinnasta Asunto Oy Rautavaaran Karille Rautavaaran kunnan Ala-Luostan kylässä Kari-nimisestä tilasta RN:o Myytävä määräala rajattu kauppakirjaan oheisen karttaliitteen mukaisesti. 2. määräala myydään autokatoksen rakentamista varten. 3. hallintaoikeus määräalaan siirtyy ostajalle kaupantekopäivänä. 4. määräalan puusto ei sisälly kauppahintaan, vaan kunta myyjänä suorittaa puuston hakkuun metsänhoidollisesti oikein. 5. myyjä maksaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokulut ja muutoin kauppakirja laaditaan kunnan käyttämillä yleisillä kauppaehdoilla. 6. oikeuttaa kunnanhallituksen laatimaan ja hyväksymään määräalan kauppakirjan. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti, mutta kohta 5: ostaja maksaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokulut ja muutoin kauppakirja laaditaan kunnan käyttämillä yleisillä kauppaehdoilla.

12 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNNAN ALUEELLA SIJAITSEVIEN VALTION OMISTAMIEN SUOJELUALUEIDEN SAATTAMINEN KIINTEISTÖVEROTUKSEN PIIRIIN Khall 252 Kiinteistövero on maan ja sillä olevan rakennuksen arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa vuosittain kiinteistön sijaintikunnalle. Vero määrätään sille, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa. Veron suuruus on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Veroprosentin suuruudesta päättää kunnanvaltuusto eduskunnan säätämien ala- ja ylärajojen mukaisesti. Vuotuinen kiinteistövero otettiin käyttöön vuonna 1993 korvaamaan hajanaista kiinteistöihin kohdistuvaa verotusta. Kiinteistövero korvasi kiinteistöjen harkintaverotuksen, asuntotulon verotuksen ja katumaksun. Samassa yhteydessä poistettiin manttaalimaksu. Kiinteistöveron tuotto on helposti arvioitavissa ja se on kunnalle vakaa ja varma verotuskohde, koska kiinteistöjen määrä on yleensä tasainen. Verotuksen toimittaa verovirasto, joka myös vahvistaa kiinteistön verotusarvon eli todennäköisen luovutushinnan. Rakennusten ja rakennelmien, kuten vaikkapa vesivoimalaitoksen arvona pidetään jälleenhankinta-arvoa, josta tehdään iästä riippuva vähennys. Kiinteistöveroa ei tarvitse maksaa vesialueesta, metsämaasta, maatalousmaasta eikä puolustusvoimain käytössä olevista kiinteistöistä. Kunnan kiinteistöveroprosenteista päättää vuosittain kunnanvaltuusto lain salliman vaihteluvälin puitteissa. Laissa erotetaan vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti ja yleinen kiinteistöveroprosentti, joka koskee maapohjaa ja muita rakennuksia kuin vakituisia asuinrakennuksia. Lisäksi kunta voi määrätä kiinteistöveroprosentin muille asuinrakennuksille (joita ovat lähinnä vapaa-ajan asunnot), voimalaitoksille ja ydinvoimalaitoksille sekä rakentamattomalle rakennuspaikalle. Vuonna 2011 rajat, joiden välille kiinteistöveroprosentit voidaan lain mukaan määrätä, ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 % - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,32-0,75 % - muiden asuinrakennusten veroprosentti voi olla enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeampi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti enintään 2,85 - rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 1,00-3,00

13 Kunnanhallitus Kiinteistöveroprosenttien vertailu vuodelta 2011: Vakit.as. Muu as. Yleinen Rautavaara 0,40 0,90 0,65 Pohjois-Savo 0,45 0,97 0,95 Koko maa 0,39 0,99 0,87 Korkein 0,75 1,35 1,35 Alhaisin 0,32 0,60 0,60 Rautavaaran kunnan kiinteistöveron tuotot vv : - vuonna 2009/TP euroa - vuonna 2010/TP euroa - vuoden 2011/TA euroa. Veron tuotto on ollut viime vuodet melko tasainen. Moneen muuhun Pohjois-Savon kuntaan verrattuna kiinteistöveron tuotto on Rautavaaran suhteellisen pieni ja tämä johtuu siitä, että kiinteistöjen verotusarvot ovat Rautavaaralla suhteellisen matalia eikä Rautavaaran kunnan alueella ole ollut viime vuosina poikkeuksellisen voimakasta asuntojen rakennustuotantoa verrattuna moneen muuhun kuntaan. Tämän lisäksi on huomioitava, että Rautavaara jää paitsi voimalaitoksille määrättävästä kiinteistöverotuotosta, koska voimassa olevan lainsäädännön mukaan kiinteistövero maksetaan vain vesivoimalaitoksen sijaintipaikkakunnalle eikä kuten moni kunta on aiemmin esittänyt, että kiinteistövero kohdennettaisiin myös koko vesistöalueen/valumaalueen kunnille. Maan nykyisen hallituksen suunnitelmissa on, että tällä hetkellä voimassa oleva kuntien verotulojen tasausjärjestelmää muutetaan siten, että kiinteistöverotuotto jätetään tasausjärjestelmän ulkopuolelle. Käytännössä tämä johtaa Rautavaaran kunnan osalta verotulojen merkittävään pienenemiseen. Samalla valtiovalta on korostanut kiinteistöveron noston ja veropohjan laajentamisen merkitystä. Valtion omistamien suojelualueiden saattamisesta kiinteistöverotuksen piiriin on puhuttu julkisuudessa jo pitemmän ajan. Rautavaaran kunnan alueella suojelualueiden pinta-ala on n ha, jolloin suojeluprosentti kunnan kokonaispinta-alasta on 11,2 %. Näin ollen tämän suojelualueen saattaminen yleisen kiinteistöveron piiriin on Rautavaaran kunnalle verotuloihin merkittävä vaikutus ottaen huomioon, että julkisuudessa näitä suojelualueita pidetään "mittaamattoman" arvokkaina alueina. Koska nykyinen kiinteistöverolaki ei aseta estettä valtion suojelualueiden verottamiselle, Rautavaaran kunta päättää tulkita voimassa olevaa kiinteistöverolakia siten, ettei se aseta estettä kiinteistöveron määräämiseksi myös valtion omistamille suojelualueille.

14 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: taistelee oikeudenmukaisen kohtelun ja kunnallisen itsenäisyyden puolesta. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää: 1. määrätä valtion omistamille suojelualueille yleisen kiinteistöveron, 2,00 %, vuodesta 2012 alkaen. 2. merkitä tietoonsa saatetuksi, koska nykyinen kiinteistöverolaki ei aseta estettä valtion suojelualueiden verottamiselle, Rautavaaran kunta päättää tulkita voimassa olevaa kiinteistöverolakia siten, ettei se aseta estettä kiinteistöveron määräämiseksi myös valtion omistamille suojelualueille. Rautavaaran kunnan alueella suojelualueiden pinta-ala on n ha, jolloin suojeluprosentti kunnan kokonaispintaalasta on 11,2 %. Näin ollen tämän suojelualueen saattaminen yleisen kiinteistöveron piiriin on Rautavaaran kunnalle verotuloihin merkittävä vaikutus ottaen huomioon, että julkisuudessa näitä suojelualueita pidetään "mittaamattoman" arvokkaina alueina. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää asiasta Suomen Kuntaliiton lausunnon.

15 Kunnanhallitus RAAKAPUUN OSTOKARTELLIN VAIKUTUS RAUTAVAARAN KUNNAN PUUNMYYNTI- TULOIHIN VUOSINA Khall 253 Markkinaoikeuden ratkaisun mukaan Suomessa toimi vuosina raakapuun ostokartelli, jossa olivat osallisina alan suurimmat toimijat Metsäliitto, Stora-Enso ja UPM-Kymmene. Nämä kolme toimijaa yhteensä ostivat kartellivuosina kotimaan raakapuusta vajaan 80 %. Markkinaoikeus tuomitsi Metsäliiton ja Stora Enson maksamaan yhteensä 51 miljoonan euron sakot kilpailunrajoituslain rikkomisesta. UPM-Kymmene vapautettiin sakoista, koska se antoi kartellin ilmi. Ostokartellista on voinut aiheutua puun myyjille vahinkoa, jonka perusteella vahinkoa kärsineen maanomistajan on mahdollista nostaa vahingonkorvauskanne. Mikäli metsänomistaja haluaa nostaa vahingonkorvauskanteen, tulee aiheutuneille vahingoille näyttää peruste. Taloudellisen hyödyn näkökulmasta on arvioitava tulevia oikeudenkäyntikuluja ja vahingon todistamiseen liittyviä kuluja suhteessa korvauksen saamisen todennäköisyyteen ja korvauksen suuruuteen. Koska tapaus tulee mitä todennäköisimmin käymään läpi kaikki oikeusasteet, ja prosessi kestämään vuosia, tulevat oikeudenkäyntikulut olemaan mittavat. Oikeus vahingonkorvauksiin vanhenee viidessä (5) vuodessa, joten kanne tulee nostaa mennessä. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. pyytää arvion Rautavaaran metsänhoitoyhdistys ry:ltä/jaakko Tossavaiselta kartellin aikaan vuosina myydyistä puukaupoista/pystykauppa: tukkipuu ja kuitupuu. Kunta haluaa selvittää objektiivisesti, mikä vaikutus raakapuumarkkinoiden ostokartellilla Metsäliitto, Stora-Enso ja UPM-Kymmene vuosina oli Rautavaaran kunnan puunmyyntituloihin. 2. arvio ajanjakson puunmyyntitulojen arvosta (pystykaupat) tulee toimittaa kunnalle klo mennessä ja kunnanhallitus päättää tämän jälkeen: - onko Rautavaaran kunta metsänomistajana kärsinyt taloudellista vahinkoa ostokartellin toiminnan vuoksi, ja - olisiko vahingonkorvauskanteen nostaminen aiheellista kunnan edun vuoksi. Kunnan osallistuminen metsänomistajien ryhmäkanteeseen. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KUNTALAISALOITE KOTIAPU-YRITTÄJÄSTÄ Khall 254 Maija-Liisa Kettunen on jättänyt päivätyn kuntalaisaloitteen (KuntaL 28): Rautavaaralla on paljon sellaisia vanhuksia (osa vammaisia), jotka haluavat asua kotonaan mahdollisimman kauan (mieluummin kuollakin kotona). He tarvitsevat enemmän tai vähemmän vieraan apua (omaisetkin kauempana), mutta palvelun antajia ei ole tarpeeksi. Kunnan kotiapu ei ehdi nykyisellään auttamaan jokaista avun tarvitsijaa. Tarvittaisiin yrittäjän apu, josta voisi maksaa joko veroja maksava vanhus tai hänen omaisensa ja saada siihen kotitalousvähennystä. Kunta voisi myös ostaa häneltä palveluja ja näin yhä useampi voisi asua kotonaan viimeisiä elinvuosiaan. Se tulisi kunnallekin halvemmaksi kuin asuttaminen laitoksessa. Esimerkkejä tuollaisesta palvelusta olisivat esim. puiden kanto uunin eteen tai mahdollisimman lähelle, pyykkihuolto, marjojen poiminta vanhuksen omista marjapensaista, ostoksilla käyttäminen tms. ja ennen kaikkea muutama vaikka vain puolituntinen tai enemmän seurustelua/ulkoiluttamista. Niihin ei kunnan nykyinen apu yllä. Kunnassa on yksi kotiapu-yrittäjä, mutta hän on jo täystyöllistetty, lisää kaivattaisiin. Nimimerkki: Kokemusta vanhus- ja vammaispalvelusta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. antaa Maija-Liisa Kettusen tekemän kuntalaisaloitteen (KuntaL 28) valmistelun perusturvalautakunnan tehtäväksi. 2. kuntalaisaloitteen valmistelut kytketään kunnan normaaliin vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintatyöhön. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus KUNNAN KANTA ISTEKKI OY:N OSAKKUUTEEN/LISÄSELVITYS Khall 255 Pohjois-Savon liiton ja Istekki Oy:n ICT-yhtenäistämisen tiekarttahankkeeseen sisältyvä ICT-palvelujen tarvekartoituksen kuntakierros toteutettiin kesällä Monet kuntatoimijat ilmaisivat näiden tapaamisten yhteydessä organisaationsa kiinnostuksen Istekki Oy:n osakkuutta kohtaan. Yhtiömme hallitus käsitteli em. kuntakierroksen yhteydessä esitettyjen näkemysten pohjalta uusien suunnattujen osakeantien tarvetta ja niiden järjestämistä. Osakeantiperiaatteiden osalta Istekin hallitus on linjannut, että yhtiön asiakkaat pyritään yhtenäisesti saamaan suoriksi omistajiksi. Tämän tarkoituksena on turvata yhtiön inhouse-asema kaikissa olosuhteissa. Hallitus haluaa myös tähdentää, että Istekin toiminnan peruskivenä on tarjota niin nykyisille kuin tulevillekin omistaja-asiakkaille parhaat lähtökohdat laadukkaisiin, tuottaviin ja laajasti yhteensopiviin ratkaisuihin. Tähän mennessä saadut tulokset ovat osoittaneet, että yhtiö on nopealla aikataululla lunastamassa nämä lupaukset. Maakunnallisten tavoitteiden sekä alueellisesti kattavan ICT-yhteistyön ja yhtenäistämiskehityksen toteutumiseksi Istekki Oy haluaa varmistaa, että kaikki uudet yhteistyö- ja osakkuusintressit nykyisen omistajaasiakaskunnan ulkopuolelta tulevat perusteellisesti käsiteltyä. Yhtiön hallitukselle on annettu valtuutus päättää suunnatuista osakeanneista osakassopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaan. Olemme lähestyneet tällä kirjeellä kaikkia niitä ICT-yhtenäistämisen tiekarttahankkeen kohderyhmän tahoja, jotka eivät vielä ole Istekin osakkaita. Yhtiömme hallituksen toimeksiantoon perustuen pyydän kohteliaimmin, että ilmoitatte kirjallisesti minulle mahdollisesta kiinnostuksestanne Istekki Oy:n osakkuutta kohtaan. Pyydän ilmoitustanne mennessä osoitteella Istekki Oy, toimitusjohtaja Urpo Karjalainen, PL 2000, Kuopio tai sähköpostilla: Ilmoituksenne saatuani tulen ottamaan teihin pikimmiten yhteyttä osakeantipäätöksen ja annin käytännön järjestämiseksi. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. ilmoittaa, että Rautavaaran kunta on kiinnostunut Istekki Oy:n osakkuudesta. 2. kutsua toimitusjohtaja Urpo Karjalaisen esittelemään yhtiön toimintaa: ICT-palvelut, Pohjois-Savon ICT-tiekarttahanke eli viranomaisverkko etc. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

18 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus VUOKRAN MÄÄRITYS/ASUMISYKSIKÖT POUTAPILVI JA NIITTYVILLA SEKÄ TUKIASUNNOT Perusturvaltk 87 Asumisyksiköt Poutapilvi ja Niittyvilla sekä alakerran tukiasunnot ovat valmistuneet ja tilojen käyttöönotto on mahdollista. Perusturvajohtajan päätösehdotus: Rakennuskohde on saanut ARA:n avustuksen ( /30989/321/09), mikä on perustunut ARAn tekemään suunnitelmien ja kustannusten hyväksymispäätökseen. ARA suosittelee, että kohde pidetään omana vuokranmääritysyksikkönään. Päätöksen yhteydessä ARAlta on saatu tieto laskennallisesta alkuvuokrasta. Vuokran määrä 0 %:n avustuksella on 13,95 / neliö ja 40 %:n avustuksella 9,57 /neliö. Vuokrattaviin neliöihin lasketaan asunnon, yhteis- ja palvelutilojen neliöt. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että asumisyksikköjen Poutapilven ja Niittyvillan sekä tukiasuntojen neliövuokra on 9,57 /neliö lukien. Vuokrattaviin neliöihin lasketaan asunnon sekä yhteis- ja palvelutilojen neliöt. Vuokran määritys perustuu ARAn päätöksen mukana olleeseen laskelmaan. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi. Päätös tarkistettiin kokouksessa julkilukemalla. Khall Kunnanhallitus päättää: 1. vahvistaa asumisyksikköjen Poutapilven ja Niittyvillan sekä tukiasuntojen neliövuokraksi 9,57 /asm2/kk lukien. Sähkö, lämpö ja vesi sisältyvät asukasvuokriin. Vuokrattaviin neliöihin lasketaan asunnon sekä yhteis- ja palvelutilojen neliöt. 2. todeta, että vuokran määritys perustuu ARAn tekemään suunnitelmien ja kustannusten hyväksymispäätökseen. Kohde pidetään omana vuokranmääritysyksikkönään. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti

19 Kunnanhallitus PALVELUTALO LEPOLAN VUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN/MEDSTAR OY Khall 257 MedStar Oy on kiinnostunut vuokraamaan Rautavaaran kunnalta uuden palvelutalo LEPOLAn yhteyteen rakennetun autotallin, pinta-ala 43 m 2 sekä huoneiston, pinta-ala 66 m 2. Yhteensä 109 m2. Tilat ovat valmiina ja käyttöönotto on mahdollista. Näihin tiloihin ei ARA ole myöntänyt avustusta. Kunnan aravavuokrat ovat keskimäärin 6,00 euroa/asm2/kk. Vapaarahoitteiset vuokrat keskimäärin 5,71 euroa/asm2/kk. MedStar Oy vuokraisi huoneiston ja autotallin sairaankuljetusauton sekä henkilökunnan tiloiksi. MedStar Oy olisi valmis maksamaan vuokraa molemmista tiloista 6,50 /m 2. Vuokran kokonaishinnaksi tulisi 708,50 /kk. Rautavaaran kunnan perusturvalautakunta on kokouksessa :ssä 53 hyväksynyt sopimuksen Sairaankuljetuspalveluista MedStar Oy:n kanssa. Sopimuskausi on Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää, että Palvelutalo Lepolan vuokrat vahvistetaan seuraavasti: 1. autotalli 6,50 euroa/m2 x 43 m2 = 279,50 euroa/kk. 2. asuinhuoneisto 9,57 euroa/m2 x 66 m2 = 631,62 euroa/kk. 3. vuokrattavien tilojen kokonaishinta 911,12 euroa/kk. Sähkö, lämpö ja vesi sisältyvät asukasvuokriin. 4. vuokra-sopimus on määräaikainen saakka. 5. muutoin vuokra-sopimus laaditaan kunnan yleisesti käyttämillä vuokrausehdoilla. Käydyn keskustelun aikana esittelijä ehdotti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten: asuinhuoneisto ja autotalli kunnan omaan käyttöön ja tilat ARAn avustuksen piiriin. Jäsen Toivo Rissanen ehdotti, että autotalli vuokrataan. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten ja jäsen Toivo Rissasen ehdotus on rauennut kannattamattomana.

20 Kunnanhallitus KUNNAN KIINTEISTÖJEN VALOKUITUKAAPELOINTI Khall 258 Kunnan kiinteistöjen valokuitukaapelointi on erittäin ajankohtainen asia. Rautavaaran Tietoverkko Osuuskunnan (RTVO) ja kunnan kanssa pidettiin neuvottelu asiasta : - kunnan tulee ratkaista omalta osaltaan, miten toimitaan kunnan omistamien asuintalojen liittymisen suhteen. Yhtenä vaihtoehtona esim. vuokrasopimukseen kirjataan, kuten sähkö ja vesi, jos vuokralainen haluaa ottaa liittymän tai ei - neuvottelutuloksena esitetään: * kunnan tulee sijoittaa tulevaisuuteen ja laittaa liittymäyhteydet valmiiksi, vaikka nykyiset asukkaat eivät kuituyhteyksiä haluaisikaan, koska jälkiliittymä hinnat ovat huomattavasti kalliimpia. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Neuvottelumuistio kunnan kiinteistöjen valokuitukaapeloinnista , liite 3 Kunnanhallitus päättää: 1. ohjeistaa kuntalain 23 :n perusteella kunnan edustajia eri tytäryhtiöissä/konsernihallinnossa toimimaan niin, että liittymäyhteydet laitetaan valmiiksi, vaikka nykyiset asukkaat eivät kuituyhteyksiä heti haluaisikaan. 2. todeta, että näin toimien vaihtoehto on Rautavaaran kunnalle huomattavasti halvempi kuin maksaa kalliita jälkiliittymiä. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että: - valittiin puheenjohtajaksi jäsen Rauha Partanen tämän pykälän käsittelyn ajaksi - varsinainen puheenjohtaja Matti Ahonen poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 10 ja 11) - henkilökohtainen varajäsen Jorma Korhonen osallistui tämän pykälän käsittelyyn klo

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 11.8.2011 KOKOUSAIKA Torstai 18.8.2011 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57 Perusturvalautakunta Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 12.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot