Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos"

Transkriptio

1 Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti nro 12 Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Sampo Jauhiainen Kainuun Lämpöhuolto Oy Kainuun Lämpöhuolto Oy on investoinut ja rakentanut uuden hakkeella toimivan lämpölaitoksen Kuluntalahteen. Lisäksi yritys on aloittanut metsähakkeen haketuspalveluiden tuottamisen. Kainuun Lämpöhuolto Oy solmi Fin- Terpuu Oy:n kanssa lämmöntoimitussopimuksen uuden lämpölaitoksen toimittamisesta lämpöyrittäjäperiaatteella Kajaanin Kuluntalahteen. Kohteen vanha lämpölaitos oli valmistunut vuonna 1978 ja alkoi olla käyttöikänsä loppupäässä. Ratkaisuksi tarjottiin biolämpölaitosta, joka käyttää polttoaineenaan metsähaketta. Kainuun Lämpöhuolto Oy lämpöyrittäjänä investoi ja rakensi lämpölaitoksen. Lisäksi yritys huolehtii lämpölaitoksen polttoaineen toimituksesta, käytönhallinnasta ja kunnossapidosta. Samassa yhteydessä päätettiin uusia ja nykyaikaistaa alueella oleva kaukolämpöverkko. Uuden lämpölaitoksen pääkattila on teholtaan yhden megawatin hakekattila. Varavoimana käytetään 0,8 megawatin kevytöljykattilaa. Polttoainevarastona hakkeelle toimii 150 kuutiometrin hakesiilo tankopurkaimella ja seitsemän kuutiometrin kevytöljysäiliö. Lämpölaitoksessa on kaikki tarvittavat kaukolämpöpumput ja kaukolämpöverkon paineenpitojärjestelmät. Laitoksessa on varavoimakone, jolla varmistetaan laitoksen toiminta myös sähkökatkoksen aikana. Huipputeknologiaa paikallisin voimin Lämpölaitos on rakennettu Kajaanin Renforssin rannassa Katera Steel Oy:n Uuden lämpölaitoksen kattilahuone. Kuva Tomi Korhonen Kuluntalahden 1 megawatin hakelämpölaitos. Kuva Tomi Korhonen. Energiapuun haketusta. Kuva Kainuun Lämpöhuolto Oy konepajalla. Laitos toimitettiin Kuluntalahteen erikoiskuljetuksena kahtena elementtinä. Rakentamisessa käytettiin alihankkijoina kajaanilaisia LVI- ja sähkö/automaatioalan yrittäjiä. Ainoastaan hakekattila on tuotu Kainuun ulkopuolelta Heizomatin tehtaalta Saksasta. Kyseiseen kattilamerkkiin päädyttiin sen korkean laadun vuoksi. Siinä on korkea automaation taso, puhdas palaminen ja hyvä hyötysuhde. Myös kattilalaitteiston hinta oli linjassa verrattuna kilpailijoihin. Lämpölaitoksen rakentaminen Katera Steel Oy:n konepajalla aloitettiin tämän vuoden toukokuun alussa. Lämpölaitos otettiin käyttöön heinäkuun 15. päivänä. Viimeiset hakekattilan säädöt tehdään kuluvan syksyn aikana. Alueella oli ennestään 500 metrin pituinen kaukolämpöverkko, joka uusittiin kokonaan. Verkko kattaa Fin-Terpuu Oy:n korjaamohallin lisäksi myös asuintaloja sekä Kuluntalahden alaasteen koulun. Uusien investointien myötä lämmöntoimitus on varmistettu seuraavaksi 25 vuodeksi. Metsähakkeen haketuspalvelua Kainuun Lämpöhuolto Oy on lisännyt palveluvalikoimaansa myös hake- Yhteystiedot: Lämpöyrittäminen, lämpölaitokset: Sampo Jauhiainen puhelinnumero Haketus, metsäpalvelut, energiapuun hankinta: Heikki Kivioja puhelinnumero Sähköpostit: kainuunlampohuolto.fi tusurakoinnin. Aiemmin Kainuun Lämpöhuolto Oy on hakettanut puuta vain omien lämpölaitosten tarpeisiin. Haketuskaluston investoinnin myötä haketuspalvelua tarjotaan myös yhtiön ulkopuolisille asiakkaille. Puuta haketetaan yhtiön omassa puutavaraterminaalissa ja asiakkaan tarpeen mukaisesti myös metsäautoteiden varressa. Haketuskalustona yhtiöllä on traktorikäyttöinen laikkahakkuri ja traktorin lisäksi 40 kuutiometrin hakkeenkuljetusperävaunu. Itä- ja Pohjois- Suomi suunnannäyttäjäksi sivu 2 Bioenergialle luvassa rahoitusta sivu 3 UUSE-hanke sivu 4 Metsäenergian kestävä käyttö sivu 5 CEMISmittausratkaisuja bioenergiaalalle sivu 6 Biokaasuosaaminen vahvistuu sivu 7 Energiaa auringosta sivu 8

2 2 Lähienergia Pääkirjoitus Itä- ja Pohjois-Suomi suunnannäyttäjäksi suomalaiseen energiakäännökseen Suomen talous pitäisi saada nousuun. Eräs ratkaisun avain voisi olla energiakäännös. Sellaisen ovat jo tehneet Saksa ja Tanska, jotka perustavat jatkossa energiahuoltonsa uusiutuviin energialähteisiin. Monet muut maat harkitsevat samaa. Energiakäännös on fiksua elinkeinopolitiikkaa. Saksassa syntyy lähes miljoona uutta työpaikkaa uuteen energiaan parinkymmenen vuoden aikana. Energiakäännös on modernia ajattelua, jossa energiaa katsotaan kokonaisvaltaisesti eikä vain kilowattitunteina tai hiilidioksiditonneina. Suomalainen energiakäänne suosii suomalaista energiaa, osaamista ja teknologiaa. Se synnyttää työtä, kotimarkkinoita, kilpailuetua, vaurautta, vientiä ja kaupan päälle se ratkaisee energian ilmasto-ongelmat. Energiakäännöksellä pääsemme kiinni kasvaviin uuden energian maailmanmarkkinoihin. Siis monta kärpästä yhdellä iskulla. Alle kolmannes energiastamme on kotimaista. Näin on ollut jo pitkään. Suomessa ja Saksassa tuotettiin yhtä paljon uusiutuvaa energiaa (pl. vesivoima) vuonna Nyt Saksa tuottaa kymmenen kertaa enemmän kuin me, vaikka heillä on suhteessa heikommat uusiutuvan energian resurssit. Uusia työpaikkoja paikalliseen energiaan on syntynyt enemmän kuin meillä on työttömiä, tai työllisiä teknologiateollisuudessa. Jotain on Suomessa mennyt pahasti pieleen - tässä on toinen Nokian kokoinen menetys. Energiakauppataseemme näyttää yli 7 miljardia euroa miinusta ja tulevat ydinvoimainvestoinnit lisäävät taakkaa viidellätoista miljardilla. Valtio tukee puolellatoista miljardilla fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja energiantuhlausta. Miksi näitä rahoja ei voisi kohdentaa puhtaaseen ja tehokkaaseen kotimaiseen energiaan? EU ei tätä kiellä. Energiamahdollisuuksiamme aliarvostetaan. Energiakäännöksessä yhdistellään hajautettua uusiutuvaa energiaa eri muodoissaan. Bioenergia ei ole vain puuenergiaa, vaan myös biokaasua, jätteiden hyödyntämistä, peltoenergiaa ja metsäteollisuuden tähteitä. Energian tehostamismahdollisuuksia on valtavasti. Paikalliset yrittäjät ja yhteisöt ovat muutoksen moottori. Sieltä löytyy osaamista ja innovaatiota, joilla uusi energia saadaan tehokkaasti käyttöön. Kylät ovat sopivan kokoisia koealustoja, joissa voidaan testata uusia energiajärjestelmiä. Itä- ja Pohjois-Suomella olisi luontaiset edellytykset toimia suunnannäyttäjänä energiakäännöksessä. Mitäpä jos Kainuusta tehtäisiin uusiutuvan energian maakunta malliksi muille? Valtion kannattaisi avittaa tällaista positiivista kehitystä, vaikka kohdentamalla yritystukia paikalliseen energiaan tuontienergian sijaan. Peter Lund Professori, Aalto-yliopisto Kohti uusia bioenergiahaasteita Timo Karjalainen kehityspäällikkö Kajaanin yliopistokeskus, Cemis-Oulu Bioenergia-ala muuttuu nopeasti. Kainuussa olemme tottuneet siihen, että olemme uranuurtajia bioenergian ja laajemmin uusiutuvan energian käytössä. Kuitenkin joissakin uusiutuvan energian käyttömuodoissa meillä riittää haasteita. Uusiutuvan energian käyttöaste on Kainuussa 60 prosenttia. Tämä johtuu suurelta osin puupolttoaineen laajasta käytöstä aluelämmitys- ja kiinteistökattiloissa. Kainuussa raaka-aineiden hyödyntämispotentiaalia on metsäbiomassassa, turpeessa, jätteissä (mm. lietteet, muu polttokelpoinen jäte), maatalouden sivuvirroissa ja energiakasveissa sekä aurinko- ja tuulienergiassa. Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian käyttöosuuden 38 prosenttiin. Suurin osa uusiutuvan energian noususta kohdistuu metsäenergian käytön kasvuun. Tavoite on kuitenkin niin haastava, että kaikki mahdollisuudet on hyödynnettävä. Etanolia ja muita biojalosteita? Liikennepolttoaineissa Suomi tavoittelee peräti 20 prosentin bio-osuutta vuoteen 2020 mennessä. Kainuussa tähän haasteeseen voitaisiin vastata tukemalla kaikin mahdollisin keinoin St1:n pyrkimystä aloittaa bioetanolin valmistusta Renforsin Rannassa. Tämä vaikuttaisi positiivisesti Kainuun energiataseeseen. ST1 käyttäisi raaka-aineenaan sahalta tulevaa sahanpurua. Kainuun metsissä on vielä paljon kestävästi hyödynnettävää metsäbiomassaa tulevaisuuden polttoaineiksi ja jalosteiksi. Uusia avauksia tutkimuksessa Toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotanto antaa myös tutkimukselle ja alan muulle kehittämiselle tilaa. Alan tutkimukselle on Kainuussa hyvät edellytykset, onhan meillä pitkän perinteet muun muassa bioteknologian ja prosessiteollisuuden laitetutkimuksessa ja kehitystyössä. Biopolttoaineiden tuotantoon liittyvää tutkimusta tehdään jo nyt Kainuun tutkimuslaitoksissa, mutta olisi ensiarvoisen tärkeää saada pitkällä tähtäimellä myös biopolttoaineiden jalostusta syntymään maakuntaan. Tuotanto synnyttää uutta tutkimusta ja kehittämistä. Liikennebiokaasu tulee Liikennebiokaasun käyttö tulee Suomessa väistämättä kasvamaan tulevina vuosina. Myös tähän tulee löytää ratkaisut Kainuussa, ja saada tänne muutamia liikennebiokaasun tankkauspisteitä. Lähienergialehden toimituskunta Timo Karjalainen kehityspäällikkö Kajaanin yliopistokeskus CEMIS-Oulu Puh Pirjo Moilanen projektisihteeri Kajaanin yliopistokeskus CEMIS-Oulu Puh Elina Virkkunen vanhempi tutkija, projektipäällikkö MTT Sotkamo Puh Pekka Moilanen bioenergia-asiantuntija, projektipäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Kainuu Puh Anita Korhonen Energianeuvoja, rkm Annosol Oy Puh Lehden painosmäärä kpl Painopaikka Suomalainen Lehtipaino Kajaani, 2013 Taitto Kajaanin Offsetpaino Oy Nina Karjalainen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

3 Lähienergia 3 Brysselin raha etsii bioenergiakohteita Sointu Räisänen Erityisasiantuntija Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto, Bryssel Tuleva EU:n rahoituskausi tarjoaa runsaasti rahoitusmahdollisuuksia bioenergiasektorin yrityksille ja muille toimijoille. Kansallisesti hallinnoitavan rakennerahasto-ohjelman lisäksi rahoitusta on tarjolla suoraan Brysselistä hallinnoiduista rahoitusohjelmista. Ensimmäisiin hakuihin tähtäävien kannattaa jo kiireen vilkkaa tutustua rahoitusohjelmien sisältöihin ja aiemmin rahoitettuihin projekteihin sekä ryhtyä kokoamaan vahvoja konsortioita. Käytännön apua EU-toimistosta EU-toimisto tiedottaa erillisrahoitusohjelmista ja auttaa partnerihaussa. Eräs erinomaisista verkostoista, joka välittää tehokkaasti tietoa hankehauista ja verkostointimahdollisuuksista on ERRIN (www.errin.eu). Se on yli 90 tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneen alueen ja niiden Brysselin aluetoimistojen muodostama yhteistyöverkosto. Verkoston toimintaan osallistuminen on kaikille itä- ja pohjoissuomalaisille toimijoille ilmaista. ERRIN järjestää mm. erillisrahoitushankkeiden tiimoilta ns. brokerage-tapahtumia, joissa hankehakemuksia valmistelevat konsortiot esittelevät hankeideoitaan ja etsivät konsortiokumppaneita. EU-toimisto auttaa itä- ja pohjoissuomalaisia yrityksiä myös järjestämällä tapaamisia Brysselissä ja julkaisemalla partnerihakuja kotisivuillaan. Yksittäinen yritys tai toimija voi olla EUtoimistoon suoraan yhteydessä. Yritys ottaa myöhemmin itse yhteyttä mahdollisiin partnereihin. Rohkeasti Brysseliin Suomessa toistaiseksi vain VTT ja tietyt korkeakoulut hallitsevat EU:n erillisohjelmarahoituksen systemaattisen hyödyntämisen. Itä- ja Pohjois-Suomessa erillisrahoitusohjelmien hyödyntämisessä on vielä runsaasti parantamisen varaa. Vaikka matkasta Brysseliin syntyy kustannuksia ja se vaatii henkilöresursseja, hyvin valmisteltu panostus ja osallistuminen ERRINin verkostointitapaamisiin on hedelmällistä. Yritykset ja muut toimijat, joilla on jo hankeidea ja partnereita, voivat käyttää EU-toimiston tiloja hankevalmistelukokousten järjestämiseen Brysselissä. EU-rahoitusohjelmien uutiskirjeitä voi tilata toimiston kotisivujen kautta. Bioenergiasektoria koskevat ainakin Ympäristö, energia ja liikenne - ja Nano- ja bioteknologia -uutiskirjeet. Bioenergiasioista EU-toimistolla vastaa erityisasiantuntija Sointu Räisänen East and North Finland EU Office, Avenue Palmerston 24, B-1000 Brussels, Belgium, p , f Rahoitusohjelmia: n Ekoinnovaatio-ohjelmasta rahoitetaan projekteja, joissa kehitetään innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita, palveluita ja prosesseja eurooppalaisia markkinoita varten. Aiemmin rahoitettuja hankkeita sivuilla eco-innovation/showcase/map/ index_en.htm. n Intelligent Energy Europe ohjelmasta rahoitetaan projekteja, joilla tähdätään energiatehokkuuden ja energian järkevän käytön parantamiseen, uusien ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen mm. liikenteessä. Aiemmin rahoitettuja hankkeita sivuilla n Toimintaansa aloittelevat yritykset voivat hakea tukea uudesta kolmivaiheisesta pk-instrumentista Vaihe 1: Konsepti ja toteutettavuudenarviointi ( euron EU-avustus, omarahoitusta ei tarvita) Vaihe 2: Tutkimus ja kehitys, demonstrointi, markkinareplikointi (1-2,5 miljonaa euroa) Vaihe 3: Kaupallistaminen (neuvontaa ja mentorointipalveluita, ei rahoitusta) n Eurostars- ohjelma tukee tutkimusta tekeviä pk-yrityksiä rahoittamalla niiden markkinasuuntautunutta ylikansallista tutkimusta. Suunnattu erityisesti yrityksille, joilla ei ole aiempaa kokemusta ylikansallisesta tutkimuksesta. n COSME- ohjelman kautta EU tukee yritysten kilpailukykyä. Tavoitteena on parantaa pk-yritysten rahoituksen saantia ja pääsyä markkinoille erityisesti unionin sisällä, mutta myös globaalilla tasolla. Bioenergialle luvassa rahoitusta Juha Määttä Kehittämispäällikkö Kainuu ELY-keskus, Maaseutu ja energia -yksikkö Bioenergialla on merkittävä rooli lähivuosien kehittämistoiminnassa Kainuussa. Sitä painotetaan myös tulevan EU-ohjelmakauden maaseuturahoituksessa. Metsäenergialla kasvun mahdollisuus Kainuussa luontaiset raaka-ainevarat puupohjaisten polttoaineiden kehittämisen ja valmistamiseen ovat mitä parhaimmat. Metsien alati kasvava tuottavuus kestävällä hakkumäärällä mitaten mahdollistaa merkittävän kasvun bioenergia-alalla. Tämä koskee sekä lämmön- ja polttoaineiden tuotantoa. Maa- ja elintarviketalouden sivuvirrat sekä asumisesta tulevat jätteet tarjoavat erilaisia syötteitä mädätykseen ja kaasutukseen ja siten energiatuotantoon. Euroopan unionin hyväksymä Eurooppa strategian sisältönä on älykäs, kestävä ja osallistava kasvu. Kestävyys sisältää vähähiiliseen talouteen siirtymisen ja teollisen kilpailukyvyn vahvistamisen. Innovaatioiden ja osaamisen kehittämisen kautta uskotaan saatavan aikaan tehokkaampaa energiataloutta ja taloudellista kasvua Eurooppaan. Energia läpileikkaavana teemana Tulevan kauden maaseuturahoituksessa bioenergia-asioilla on vahva painotus. Energia-asiat liittyvät tavalla tai toisella lähes kaikkiin maaseutuasetuksen kuuteen eri prioriteettiin. Toimenpidetasolla tavoitteena on kestävä kehitys ja sitä edistävä energiatehokkuus, energian säästö ja bioenergian käyttö. Ne liittyvät koulutukseen ja tiedotukseen yhtä hyvin kuin investointeihin maatiloilla, elintarviketuotannossa ja maaseutuyrityksissä. Kestävä kehitys sisältyy myös maaseudun palvelujen ja kylien kehittämiseen sekä yhteistyön edistämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että bioenergian käyttöön liittyviä investointeja ja kehittämistä tullaan rahoittamaan näihin tavoitteisiin johtavien toimenpiteiden alla. On siis hankkeistamisen aika. Markkinakelpoisen ainespuun jalostuksen etääntyminen on väistämätön tosiasia Kainuun metsätaloudessa tällä hetkellä. Näköpiirissä ei ole myöskään muutosta vallitsevaan kehityksen, kun asiaa tarkastellaan perinteisen puunjalostuksen näkökulmasta. Korkeamman jalostusasteen tuotteiden kehittäminen mekaaniseen puunjalostukseen on toki mahdollisuus, mutta siinä saatavien edistysaskelien vaikutus tulee puunkäytössä näkyviin vasta pitkällä aikavälillä. On siis uusien avauksien aika. Biotalous on tulevaisuutta Paraikaa valtakunnassamme valmistellaan kansallista biotalousstrategiaa, jossa linjataan lähtökohdat ja tulevaisuuden mahdollisuudet sekä niistä johdetut visiot, päämäärät ja tavoitteet alan kehittämiselle. Lisäksi linjataan askelmerkkejä toimenpideohjelmaan, jolla ohjelmaa toteutetaan. Biotalous on osa vihreää taloutta. Se sisältää uusiutuvien luonnonvarojen kestävän hoidon ja käytön sekä niistä valmistettavien tuotteiden ja palveluiden, myös elintarvikeketjun tuotannon. Siihen sisältyy biologisten prosessien käyttö tuotannossa (bioteknologia) sekä osaaminen. Bioenergia on yksi keskeinen osa biotaloutta. Uusiutuvien energialähteiden käytön lisäksi energiatehokkuus ja energiansäästö ovat nousseet keskeisiksi tarkastelukohteiksi. Metsäbiomassan käyttö moniin eri käyttötarkoituksiin on keskeinen osa biotaloutta myös Kainuussa (kuva Timo Karjalainen).

4 4 Lähienergia Harvennuspuun käyttö energiaksi on romahtanut Kainuussa Pekka Moilanen bioenergia-asiantuntija Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Ensiharvennuksilta korjattavan puun käyttö energiapuuksi on laskenut kolmasosaan aiemmasta. Puolanka on ainoa aluelämpölaitos, jonka käyttämästä polttoaineesta merkittävä osa on harvennuspuuta. Mahdollisuuksia laajempaan ensiharvennuspuun käyttöön olisi runsaasti. Korjuuala ja kuutiomäärä olisi mahdollista ainakin kuusinkertaistaa. Miksi ensiharvennuspuuta ei käytetä? Yleisin selitys on tukipolitiikan poukkoilevuus, mutta se on vain osatotuus. Ensiharvennusten energiapuun korjuuta kyllä tuetaan, ja tukirahaakin maakunnassa on. Usein vedotaan hankintalakiin, jonka mukaan paikallista tarjoajaa ei voi suosia. Tarjousta voi kuitenkin pyytää ensiharvennuspuusta tehdystä hakkeesta. Silloin puuta ei kannata tarjota kaukaa, koska kuljetuskustannukset kasvavat liian korkeiksi. Kun tarjouspyynnössä ei ole mainittu paikkakuntaa, hankintamenettely on laillinen. Hakkeen laatu ja toimitusvarmuus tulisi olla vertailussa mukana hinnan ohella. Yleensähän valinta tehdään vain hinnan perusteella. Toki pienirunkoisen puun korjuu maksaa. Ensiharvennuspuun käyttö ei kuitenkaan tuo kaukolämmön hintaan suuria korotuspaineita. Siitä on esimerkkinä Puolanka, jossa iso osa aluelämpölaitoksen hakkeesta tulee ensiharvennuskohteilta. Kaukolämmön hinta Puolangalla on kuitenkin Kainuun toiseksi halvin. Lämmön hintaan vaikuttaa muukin kuin polttoaineen hinta. Sotkamon, Paltamon, Vuolijoen ja Otanmäen laitosten energia maksaa enemmän, vaikka näissä laitoksissa käytetään halvempia polttoaineita: turvetta, purua ja osin Venäjän haketta. Aluetalous ja metsän kasvu hyötyvät Ensiharvennuspuuta tulisi käyttää työllistävyyden ja metsien järeytymisen takia. Kunnan aluelämpölaitoksen polttoaineen hankinta hyödyttää aluetaloutta, kun hake tulee ensiharvennuskohteilta. Esimerkiksi Suomussalmen aluelämpölaitoksella ensiharvennuspuun käyttö pääosalle lämmöntuotantoa merkitsisi töitä kolmelle motoketjulle koko vuodeksi. Toiminnan ympärillä työllistyisi yhteensä 15 henkilöä. Aluetaloudessa kiertäisi rahaa yli miljoonaa euroa vuodessa, ja sen verovaikutus olisi noin euroa. Miksi tällainen työllistämismahdollisuus jätetään käyttämättä? Puuston järeytyminen tukiksi tuo metsänomistajalle tuloja ja tulosta. Järeytymisen edellytys on oikeaan aikaan tehty taimikonhoito ja ensiharvennus. Kainuussa ja Koillismaalla on sahateollisuutta, joka tarvitsee tukkipuuta. Koska muuta merkittävää puun jalostusta ei ole, hyvässä kasvussa olevia nuoria metsiä kannattaa käyttää nykyistä enemmän myös energiantuotantoon. Uusiutuva energia toiminnaksi ja paikallistalouden hyödyksi Markku Nivakoski Projektipäällikkö, UUSE-hanke Kainuun Etu Oy Metsäenergian määrä on hyvin tiedossa ja sen käyttöä voidaan lisätä huomattavasti. Pelkästään öljyn korvaaminen lämmityksessä antaa metsäenergian kasvulle mahdollisuuksia. Uusiutuvan paikallisen energiatuotannon lisäys tuo kasvua laitevalmistukseen kuljetuksiin sekä muihin yritysten palveluihin ja sitä kautta hyvinvointia koko aluetalouteen. UUSE-hanke edistää uusiutuvan energian käyttöä Kainuun bioenergiaohjelman tavoitteiden mukaisesti. Miten saadaan kasvua, työtä ja lisäarvoa metsästä? Hanke kartoittaa olemassa olevien uusiutuvan energiantuotannon toimintaketjujen ongelmakohdat ja kehitystarpeet. Lisäksi autetaan toimijoita hyödyntämään viimeisen teknisen kehityksen tuomat mahdollisuudet uusiutuvan energian tuotannon ja käytön lisäämiseen. Hanke selvittää sähkön ja lämmön yhteistuotannon toimivuuden ja sovel- tuvuuden paikallisiin olosuhteisiin. Yhteistuotantoon on tarjolla uutta teknologiaa. Yksi hankkeen tehtävä on selvittää lämpöyrittäjyyden tarvitsema koulutus alueen oppilaitosten kanssa. Myös yrittäjyyden edellytysten ja odotusten tarkastelu kuuluu työkalupakkiin. Puun käytön lisääminen ja mahdolliset uudet tekniset sovellukset asettavat uusia vaatimuksia raaka-aineen laadulle. Metsäenergian hankinta- ja tuotantoketjun toimintaedellytykset ja luonnonolosuhteet vaikuttavat puusta tehtyjen tuotteiden laatuun ja käytettävyyteen. Tässä löytyy tekemistä kaikille toimintaan osallistuville. UUSE-hankkeen projektipäällikkönä syyskuun alusta on aloittanut insinööri Markku Nivakoski. Hän on työskennellyt energiatekniikan ja -talouden alan työtehtävissä 36 vuoden ajan. Nivakoski on työskennellyt muun muassa energiapäällikkönä Inarin kunnan omistamassa Inergia Oy:ssä. Kaukolämpöjärjestelmän rakennuttaminen tuli tutuksi Inarissa. Ennen projektipäällikön tehtäviä hän työskenteli Puolangan kunnassa. Koulutukselta Nivakoski on sähkövoimatekniikan insinööri. Kainuun liiton, Kainuun kuntien ja paikallisten yritysten rahoittamaa UUSE-hanketta hallinnoi Kainuun Etu Oy. Hanke kestää vuoden 2014 loppuun saakka.

5 Lähienergia 5 Kaukolämpö tuotetaan suurelta osin uusiutuvalla energialla Suomen metsiä hoidetaan ja hakataan kestävästi tuottaen samalla energiapuuta lämpölaitosten käyttöön. (Kuva Jari Kemppainen) Metsäenergian kestävä käyttö puhuttaa Timo Karjalainen Kehityspäällikkö Kajaanin yliopistokeskus, CEMIS-Oulu Euroopan komissio haluaa varmistaa, että energiapuu tulee kestävästi hoidetusta metsistä. Korjuu ei saa aiheuttaa metsäkatoa. Metsäbiomassan kestävyyskriteereistä on keskusteltu jo pitkään. Komissiota huolestuttaa, että kehitysmaissa tuotettuja biopolttoaineita alkaa virrata Eurooppaan. Kehitysmaiden metsiä saatetaan hakata kestämättömällä tavalla. Metsäenergian korjuuvaatimuksia halutaan siksi tiukentaa, ja varmistaa metsäenergian kestävä tuottaminen unionin jäsenmaissa ja jopa tilakohtaisesti. Tämä ajattelumalli soveltuu huonosti Suomeen, sillä meillä puuston kasvu ylittää metsien hakkuumäärän reilusti. Esimerkiksi Kainuussa metsät kasvavat entistä enemmän ja hakkuusäästöä kertyy jatkuvasti lisää. Maakunnan hakkuusäästö on nyt 1,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, jonka päälle tulee vielä pienpuu, oksat ja kannot. Esiin nostetut kestävyyskriteerit ovat täysin ristiriidassa komission asettamien uusiutuvan energian käyttötavoitteiden kanssa. Tavoitteenahan on kasvattaa uusiutuvien polttoaineiden osuutta energiantuotannossa. Direktiivi valmisteilla Komissio on valmistellut aiheesta direktiiviluonnosta. Se vuoti julkisuuteen parisen kuukautta sitten. Luonnos tulisi julkistaa marraskuun puoleen väliin mennessä, jotta se ehtisi edetä nykyisen parlamentin aikana. Näyttää siltä, että ehdotus ei ehdi ajoissa istuvan parlamentin hyväksyttäväksi. Tämä olisi torjuntavoitto etenkin Suomelle ja myös Ruotsille. Näiden maiden metsäenergian käyttö on nykyisin suurinta Euroopan unionin alueella. Vaikka direktiiviehdotusta ei saataisi nyt eteenpäin, jää huoli asiaan palaamisesta seuraavan parlamentin aikana. Suomen mielestä kestävyyskriteerien tulee perustua metsäsertifioinnin mukaiseen lähestymistapaan, joka ei edellytä eräkohtaista kestävyyden osoittamista. Erityisesti metsäbiomassan yksittäisille käyttötarkoituksille, kuten energiakäytölle, ei pidä luoda puun käytös- tä poikkeavia kestävyyskriteerejä ja -järjestelmiä. Itä-Suomen yliopiston metsätieteen professori Antti Asikaisen mukaan metsäenergian käytön yksi uhka liittyy turv la kasvavan puuston kohteluun. Jos kunnostusojitukset tulkitaan turvemaan kuivaamiseksi, näiltä alueilta korjattu biomassa ei olisi hyväksyttyä. Järjestelmän ylläpito ja auditointi muodostaisivat myös ylimääräisen kustannuksen bioenergian hankintaketjuun. Suomi ja Ruotsi energiapuun suurkäyttäjät Suomi ja Ruotsi käyttävät kumpikin metsähaketta Metlan mukaan noin 7,5 miljoonaa kiintokuutiota vuodessa. Myös muut EU-maat tavoittelevat tuntuvaa metsäenergian käytön kasvua. Koko Euroopan unionin alueella metsähakkeen käyttö oli miljoonaa kiintokuutiota. Suomessa metsäenergiapuu koostuu ennen muuta pienpuusta, mutta myös hakkuutähteistä. Ruotsissa käytetty energiapuu oli pääasiassa päätehakkuiden hakkuutähdettä. Timo Karjalainen Kehityspäällikkö Kajaanin yliopistokeskus, CEMIS-Oulu Kainuun jokaisessa kunnassa on kaukolämpöverkko, ja jokaisessa kunnassa paikallisia energialähteitä käyttävä kaukolämpölaitos. Polttoaineet ovat lähes pääsääntöisesti olleet joko puupolttoaine tai turve. Näissä aluelämpölaitoksissa käytetään polttoaineita yhteensä noin 1600 gigawattituntia (GWh) eli noin täysperävaunurekallista polttoainetta vuosittain. Uusiutuvien polttoaineiden osuus oli 2/3 kaikista polttoaineista kaukolämpökattiloissa Kainuussa. Puupolttoaineen osuus oli vuonna 2012 peräti 65 prosenttia. Turpeen osuus oli viime vuonna vain 28 prosenttia, koska turvetta ei ollut huonona tuotantovuonna saatavissa. Kaavoituksella lisää asiakkaita Kunta pystyy kaavoituksella ohjaamaan kiinteistöjen energiaratkaisuja, mutta toistaiseksi tämä mahdollisuus on Kainuussa varsin vähän käytetty ohjauskeino. Mitä useampi kiinteistö liittyy kaukolämpöön, sitä edullisempi kaukolämpö on asiakkaalle. Kaukolämmityksen suurin ongelma on kaukolämmön tarpeen suuret vaihtelut, mistä johtuen lämpölaitoksen vuotuinen käyntiaste jää alhaiseksi. Kesäajalle tarvittaisiin lämpöä paljon käyttäviä asiakkaita. Pienen lämmön tarpeen vuoksi kaukolämpölaitokset ajavat kotimaisia polttoaineita käyttävän kattilan kesäisin alas ja tuottavat tämän ajan energiatarpeen öljyllä. Kaukolämpöön liittymisprosentti saisi olla nykyistä korkeampi. Liittyminen on kuitenkin usein niin kallista, että moni valitsee oman lämmitysjärjestelmän. Niistä suosituin on nykyisin maalämpö. Kaukolämmön hinnoissa isot erot Kaukolämmönhinta Kainuun kunnissa 2013 vuoden alussa. Kaukolämmön hinnat ovat korkeimmat Vuolijoen kaukolämpölaitoksissa sekä Sotkamossa ja Paltamossa. Halvimmat kaukolämmön hinnat ovat Kuhmossa ja Puolangalla. Hintavertailussa kaukolämmön hinta on laskettu tyyppitalolle, jonka vuosienergiantarve on kwh. Laskelmissa on huomioitu tehomaksu (perusmaksu) ja energiamaksu. Kaukolämmön keskimääräinen hinta oli Kainuussa 92,39 /MWh. Energiateollisuuden kaukolämpöhintatilaston mukaan Suomen kaukolämmön keskihinta oli vuoden 2013 alussa 93,06 /MWh. Kaukolämpöön liittymisen maksuissa on myös isot erot; halvin oli 1817 euroa Paltamossa ja kallein 5800 euroa Kajaanissa.

6 6 Lähienergia Kajaanissa kehitetään bioenergia-alan mittausratkaisuja Risto Oikari Johtaja CEMIS Bioenergia-ala on kasvava sovellusalue mittausratkaisuille. CEMISissä (Mittaustekniikan ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus) Kajaanissa kehitetään useita mittausmenetelmiä, jotka avaavat mahdollisuuksia bioenergian ja nestemäisten biopolttoaineiden tuotannossa. CEMISissä on kehitteillä muun muassa kiintoaineksen määrän ja laadun sekä haitta-aineiden reaaliaikaista mittaamista. Myös bakteeriaktiivisuuden määrittämismenetelmät ovat työn alla. Vuoden 2014 alusta käynnistyy laaja EU-projekti, jossa kehitetään kiinteiden biopolttoaineiden kosteusmittausta. CEMIS tarjoaa bioenergia-alan tutkimus- ja kehitystoiminnan tueksi erin- omaiset ympäristöt. Ne kattavat kemian analytiikkapalvelut ja ainutlaatuisen ympäristön nestevirtausten fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien tutkimukseen ja testaukseen. Yli sadan asiantuntijan voimin CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) perustettiin Kajaaniin vuonna Se on kahden CEMISissä kehitetään mittausratkaisuja bioenergia-alalle, muun muassa mittausmenetelmiä sokeriyhdisteiden online-mittauksiin nestemäisten biopolttoaineiden tuotannossa. (Kuvat: Pekka Agarth ja CEMIS) yliopiston (Oulun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto), kahden tutkimuslaitoksen (MIKES ja VTT) ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteinen sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. CEMISin toiminnassa mukana olevissa tutkimus- ja koulutusyksiköissä työskentelee noin 110 mittaus- ja tietojärjestelmäalan asiantuntijaa. CEMI- Sin toiminnan painopisteet ovat mittaustekniikka, ajoneuvotietojärjestelmät sekä peli- ja simulaattoriala. CEMIS tarjoaa tutkimus- ja teknologian kehittämispalveluita mittausja tietojärjestelmiä kehittäville ja niitä soveltaville yrityksille. Lisäksi CEMIS tarjoaa alan koulutusta. Rutkasti energiaa, roppakaupalla lannoitetta Mikko Hietaranta Harjoittelija, Biojäte ja hepolanta -hanke MTT Sotkamo/Jyväskylän yliopisto Biokaasuala on ollut jo pitkään pinnalla myös Suomessa, eikä aivan suotta. Muutoin kompostiin tai penkkaan päätyvästä biomassasta voidaan tuottaa puhdasta energiaa sähkön ja lämmön muodossa liikennebiokaasua unohtamatta. Suurista edistysaskeleista huolimatta prosessista jäljelle jäävä mädäteliete on edelleen monesti jätteen asemassa, vaikka sillä olisi mahdollista kierrättää sadon mukana poistuvat ravinteet takaisin peltoon. Jätteen sijasta liete onkin runsaasti ravinteita sisältävä maanparannusaine. Parhaimmassa tapauksessa se on tehokas lannoite, jonka hyötykäytöllä on mahdollista säästää lannoitekustannuksissa tuhansia euroja vuodessa. Tämän ovat huomanneet Suomessa toimivat biokaasutilat. Jätteistä lähilannoitetta Erikseen kerätty biojäte ja eläinten jätökset ovat niin puhtaita, että yli jäävä liete voidaan lupien hankkimisen jälkeen vaikkapa kuivata ja myydä lannoitteeksi pelletteinä. Vaikka lietettä ei yli jäisikään, tuo lannoiteomavaraisuus rahan lisäksi myös turvaa kotimaiselle ruoantuotannolle. Jopa kotitalouksien tuottamasta sekajätteestä erotetusta seula-alitteesta saatiin Kainuussa kaasuntuotannon lisäksi lannoitekäyttöön soveltuvaa käsittelyjäännöstä. Sen haitalliset ainesosat, kuten raskasmetallit, pysyivät sallituissa raja-arvoissa. Tämä todettiin EAKR-rahoitteisessa Biojäte ja hepolanta hankkeessa tehdyissä biokaasukokeissa MTT Sotkamossa. Materiaalien haittana on jätteiden sisältämä muovi, lasi ja muu lannoitteeksi sopimaton aines. Lannoitteiden hinta nousee jatkuvasti öljyn hinnan noustessa ja maailman fosforivarantojen huvetessa. Fosfori saadaan lannoitteisiin kaivoksista, joiden varantojen on arvioitu kuluvan loppuun seuraavan sadan vuoden aikana. Väkilannoitteiden korvaaminen lähituotteena valmistetusta lietteestä tulee entistä kannattavammaksi. Kapulat pois rattaista Suurin ongelma on saada huomio lainsäätäjiltä. Biokaasulaitoksessa käsitelty lanta ei tällä hetkellä saa lietelannan sijoitustukea kuten raakaliete. Se on kuitenkin ympäristölle raakalietettä parempi vaihtoehto niin metaanipäästöjen kuin ravinteiden huuhtoutumisen puolesta. Pintamullan sisään sijoitettu liete haihduttaa vähemmän typpeä, jolloin sitä jää enemmän kasvien käytettäväksi. Kunhan tukiasia on korjattu, ollaan enää kivenheiton päässä omavaraisemmasta Suomesta. Ehkä tulevaisuudessa kuluttaja voi samalla reissulla tankata autonsa lähitilan biokaasulla ja napata mukaan tilalla tuotettuja lannoitepellettejä. Niiden voimalla oma porkkanapenkki pääsee uuteen kukoistukseen avainlipun voimalla! Biokaasulaitoksen käsittelyjäännöksen typpi tulee kasvien käyttöön, kun se sijoitetaan maahan multausvantaiden avulla. (Pekka Heikkinen)

7 Lähienergia 7 Biokaasuosaaminen vahvistuu Elina Virkkunen Vanhempi tutkija MTT Sotkamo (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) Biokaasuala saa ensi vuonna uuden esimerkkikohteen. MTT Sotkamoon rakennetaan kesällä 2014 peltobiomassaa hyödyntävä biokaasulaitos. Tuotantomittakaavan laitos tulee olemaan testaus- ja toimintaympäristö, joka hyödyttää biokaasualan yrityksiä ja toimijoita. Laitos rakennetaan osana VuoGas-hanketta. Laitoksen arvioidaan tuottavan vuosittain kilowattituntia energiaa. Syntyvä biokaasu käytetään ensivaiheessa kiinteistöjen lämmitykseen. Hanke vahvistaa biokaasuosaamista ja -resursseja Kainuussa. MTT Sotkamo aloitti biokaasuun liittyvän tutkimustoiminnan vuonna 2008, jolloin tutkimusasemalle rakennettiin ensimmäinen biokaasureaktori. Nurmesta polttoainetta VuoGas-hankkeessa rakennetaan moderni, kuivamädätysteknologiaan perustuva biokaasulaitos, joka käyttää syötteenä ensisijaisesti esikuivattua säilörehua. Tällaista laitosta ei vielä ole Suomessa. Pelloilla kasvava nurmi voi tuottaa kymmenkertaisen energiamäärän lantaan verrattuna, mutta sitä ei ole vielä juurikaan hyödynnetty. Suomessa on lähes hehtaaria hoidettua viljelemätöntä peltoa, jonka tuottama sato voidaan korjata ja hyödyntää. Tämä peltoala ei ole poissa ruoantuotannosta. Laitos rakentuu moduleista. Siihen voidaan liittää yritysten kehitteillä olevia laitteita ja siinä voidaan kokeilla asiakkaiden omia syötemateriaaleja. Kannattavuutta arvioidaan huomioimalla koko ketju rakennus- ja rehuntuotantokustannuksista alkaen. Tähtäimessä ajoneuvokaasu Hehtaarin nurmialan tuottama energiamäärä riittää vuodeksi lämmittämään omakotitaloa. Ajoneuvokaasuksi jalostettuna nurmihehtaari tuottaa autolle vuoden polttoaineet. -VuoGas-hankkeen jälkeen suunnittelemme biometaanin hyödyntämisistä ajoneuvokäyttöön, kertoo projektipäällikkö Pasi Laajala MTT Sotkamosta. MTT on hakenut laitokselle ympäristölupaa, ja valitsee laitoksen toimittajan tämän vuoden lopussa. Hankkeen rahoittavat Kainuun liitto, MTT, ISS Palvelut Oy, Senaatti-kiinteistöt ja Envitecpolis Oy. VuoGas-hankkeen projektipäällikkönä toimii tutkija Pasi Laajala. Hän on työskennellyt MTT Sotkamossa kaksi vuotta. Laajala on koulutukseltaan biokemisti (FM) ja hänellä on myös kaupallisen alan emba-tutkinto. Laajala on työskennellyt aiemmin muun muassa Oulun yliopistossa ja Snowpolis-teknologiakylässä. Biokaasujärjestelmän jälkiasennus autoon maksaa noin 2500 euroa. Kaasutankit on sijoitettu tavaratilaan. (Elina Virkkunen) Kaasua kaikkialle EU edellyttää, paikallistalous hyötyy Tiina Karppinen Harjoittelija MTT Sotkamo/Jyväskylän yliopisto Jalostamalla biokaasu liikennepolttoaineeksi voidaan saavuttaa paljon paikallisia hyötyjä. Lähitulevaisuuden Kainuu voi brändäytyä innovatiiviseksi ja ajan hermolla olevaksi alueeksi. Täällä toimittaisiin järkevästi ja ympäristöystävällisesti alueen omia vahvuuksia hyödyntäen. Euroopan unionin uusi Puhtaan liikenteen strategia vaatii metaanin tankkausasemia rakennettavaksi 150 kilometrin välein koko EU:n alueelle. Aikaa asemien rakentamiselle on kaavailtu seitsemän vuotta. Kainuuseenkin tulisi saada kaasutankkausasema. Miksi odottaa? Miksi kaasua? Suunnitelman taustalla on huoli liikenteen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. EU on sitoutunut vähentämään päästöjä kokonaisuudessaan 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta sekä lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa. Suomen hiilidioksidipäästöistä neljännes syntyy liikenteestä. Eniten päästöjä tuottavat yksityiset autoilijat. Suomen pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen vuoksi julkinen liikenne ei voi syrjäseuduilla korvata yksityisautoilua. Yksityisautoilu on kuitenkin ongelma koko EU:ssa. Mikäli EU ja Suomi aikovat saavuttaa päästövähennystavoitteensa ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä, on myös yksityisautoilussa löydettävä käytännöllisiä vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Biokaasu on hyvä vaihtoehto paikalliseen uusiutuvan liikennepolttoaineen tuottamiseen, ja biokaasuntuotanto tuo mukanaan myös aluetaloudellisia hyötyjä. Polttoainetta ei tarvitse tuottaa tuontiraaka-aineista öljyvaltioiden miljonäärien rahakirstuja lihottaen, vaan sitä voidaan valmistaa omista raaka-aineista lähellä käyttökohdetta. Kaasulla ajaminen tulee myös huomattavasti perinteisiä polttoaineita halvemmaksi. Kainuulle vauhtia omista raaka-aineista Kainuulla on nyt loistava mahdollisuus erottua edukseen kestävän yksityisautoilun esimerkkialueena. Kainuussa on jo kolme biokaasulaitosta ja uusia suunnitteilla. Biokaasun puhdistaminen liikennepolttoaineeksi tietäisi tuonnin vähenemistä. Paikallinen polttoaineen tuotanto työllistäisi kainuulaisia, ja jättäisi taloudelliset hyödyt maakuntaamme. Olisi suuri etu saada Pohjois-Suomen ensimmäinen biokaasun tankkausasema nimenomaan Kainuuseen. Etelä- Suomesta lomalle pohjoiseen ajelevat kaasuautoilijat suunnittelisivat jatkossa reittinsä kulkemaan valtatiemme varressa olevan kaasutankkausaseman kautta. Samalla pysäkillä varmasti ostettaisiin polttoaineen lisäksi muitakin hyödykkeitä. Meidän kannattaa olla hiukan edellä aikaamme ja panostaa biokaasuun, kun rauta on vasta kuumenemassa. Biokaasualan testaus- ja toimintaympäristö nousee ensi kesänä Kuolaniemelle MTT Sotkamon tutkimusaseman pihapiiriin. (Pekka Heikkinen)

8 8 Lähienergia Auringosta lämpöä lähes puolet vuodesta Anita Korhonen Energianeuvoja, rkm Kainuun Energiatoimisto Käyttöveden lämmitys aurinkoenergialla onnistuu myös Kainuun korkeuksilla. Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää joko lämmön tai sähkön tuotannossa. Sopivasti mitoitetulla aurinkolämpöjärjestelmällä saadaan käyttövesi yleensä lämmitettyä täysin huhti-elokuun välisellä ajalla. Vaikka marras-tammikuun aikana sen hyöty on minimaalinen, kokonaisvuosituotto voi olla lähes 60 % tarpeesta. Aurinkolämpöjärjestelmä koostuu nestekiertoisista tasokeräimistä tai auringon hajasäteilyäkin hyödyntävistä tyhjiöputkikeräimistä, lämpövaraajasta sekä näihin liittyvästä energian siirtojärjestelmästä. Keräimet tuottavat lämpöä esimerkiksi Jyväskylässä 139 kilowattituntia keräinneliömetriä kohti (kwh/m 2 ) ja Sodankylässä 125 kwh/m 2 vuodessa. Aurinkolämpöjärjestelmän kustannuksia aurinkokeräin /m 2 varaaja ohjausyksikkö pumppuyksikkö putkilinja /m paisunta ja neste asennus Lähde: Timo Jodat, Jodat Ympäristöenergia Oy Keräimet kannattaa sijoittaa niin, etteivät puut tai rakennukset varjosta niitä. Aurinkolämpöjärjestelmän mitoituksessa arvioidaan lämpimän käyttöveden kulutukseksi 50 litraa henkilöä kohti vuorokaudessa. Keräinpinta-alaa tarvitaan 1 m 2 20 litraa kohti eli 2,5 m 2 /hlö. Varaajan tulee olla 50 litraa keräinneliömetriä kohti eli 2,5 kertaa vuorokauden käyttömäärä. Aurinkokeräinjärjestelmien lämpöenergiantuotto ja järjestelmän häviöt voidaan laskea kun tiedetään keräimen hyötysuhde ja pinta-ala. Paikkakunnan kuukausittaiset säteilyenergiat lasketaan kertomalla vaakasuoralle pinnalle tuleva säteilyenergia kallistuskertoimella. 66 Ryhtyisinkö sähkön tuottajaksi? Aurinkosähköjärjestelmillä tuotetaan sähköä käytettäväksi rakennuksessa joko suoraan tai varaamalla sitä akkujärjestelmän kautta. Sähköenergiaa voidaan myös syöttää sähköverkkoon. Mikäli sähköä halutaan syöttää verkkoon, on selvitettävä verkonhaltijalta muun muassa lainsäädäntö ja asennusohjeet. Suomen sähköturvallisuusmääräysten mukaan kaikkia netin kautta ostettuja paneeleita ei välttämättä voi kytkeä verkkoon. Aurinkosähköjärjestelmä koostuu aurinkosähköä tuottavista kennoista (aurinkopaneeleista) sekä sähkön siirtoja varastointijärjestelmästä Tehontuoton laskennassa tarvitaan kennojen pinta-ala, suuntaus ja kallistus, kennojen huipputehokerroin, tieto asennustavasta ja säteily vaakapinnalle. Esimerkiksi viiden kilovolttiampeerin (kva) aurinkosähkölaitteiston kokonaispaketin voi tarjouksesta saada eurolla. Tällaisen laitteiston arvioitu vuosituotto on 4500 kwh. Laitteiden kehittyessä ja hintojen laskiessa laitteistojen asennus tulee nykyistä kannattavammaksi. Ennen laitteiston hankintaa tulee selvittää mahdolliset investointiavustukset ja lupa-asiat. Lisäksi huomioidaan asennuspaikan kantavuus, kattoremontin tarve sekä lämpöjärjestelmän ja varaajan yhteensopivuus. Tarvikkeiden laatuun kannattaa myös kiinnittää huomiota ja ostaa vain laatua. Mittaustietoa suomalaisista aurinkoenergiaa tuottavista kohteista saa esimerkiksi osoitteesta: Lisätietoa sivuilta. sähköpostilla: KAINUUN TEEMAOHJELMIEN TULEVAISUUSSEMINAARI Tiistaina kello 9:00-15:00 Kaukametsän opisto, auditorio, Koskikatu 2-4, Kajaani Kahvia tarjolla klo 8.30 alkaen 8:55 Avaus ja tervetuloa Seminaarin puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Juha Määttä Kainuun ELY-keskus 9:00 Skenaario Kainuun maaseudun tulevaisuudesta vuoteen 2030 Ilkka Halava, tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja, Prime Frontier Oy Puheenvuoron teemoina mm. miten suomalaisen talouden rakenne muuttuu, millä rakennusaineilla Kainuu voi tehdä irtiottoja ja miten toivottua tulevaisuutta voi käytännössä rakentaa. 11:00 Tulevan maaseutuohjelman esittely Juha Määttä, kehittämispäällikkö, Kainuun ELY-keskus 11:30 Lähiruokalounas 9,80 (omakustanteinen) 12:30 Teemaohjelmat kaudella ja työpajat Osallistu ja vaikuta! Teemaohjelmien hankeaihioiden esittelyjä ja mahdollisuus keskusteluihin koordinaattoreiden kanssa; Bioenergian teemaohjelma, Kyläteemaohjelma, Luontomatkailun teemaohjelma, Maaseutuelinkeinojen teemaohjelma ja Metsäja puutalouden teemaohjelma 14:30 Päätöskahvit täytekakun kera Ilmoittautumiset perjantaihin mennessä tai puh Kerro myös ruokailetko ja onko sinulla erityisruokavalio

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot

Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma

Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma Kainuun bioenergia-alan toimijoiden tiedotuslehti 21.11.2007 Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma MTK-Kainuu Kainuussa toimii tällä hetkellä neljä

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Toimittanut Helena Torkko BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Rovaniemen ammattikorkeakoulu julkaisusarja C 25 Bioenergian lähteillä toimittanut Helena Torkko 2011 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Kehitys-

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 www.mustekolmio.fi YRITYSMAAILMA 1 muste- & lasertäyttöpalvelut AUKIOLOAJAT: MA-PE 9-16 Nyt auki myös lauantaisin LA 10-14 Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 Tuo tyhjentyneet mustepatruunasi tai laserkasettisi

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina osaamisen perintö, laadun kulttuuri ja SAVON tulevaisuuden mahdollisuudet SAVON YRITYSUUTISET 1/2014 Maaliskuu SISÄLLÄ: YRITYSUUTISET Sivut 2-44 Voimalaitos Sivut 45-62 Koneurakointi/ kuljetus Sivut 63-73

Lisätiedot

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti MCI Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2013 Liikenne päästötiukennusten kourissa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

BIOENERGIAN PILOTTIALUE

BIOENERGIAN PILOTTIALUE KAUSTISEN SEUTUKUNTA REISJÄRVEN KUNTA BIOENERGIAN PILOTTIALUE Työ- ja elinkeinoministeriölle Maa- ja metsätalousministeriölle Viite Jakelu Esittäjät Keskustelu ministeri Anttilan kanssa 9.12.2009 eduskuntatalolla

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007 Lisensiaatintutkimus Tuomo Pesola Oulun yliopisto Maantieteen laitos 2 TIIVISTELMÄ Bioenergian

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti 2014 katja Punkalaitumen kunta 30.6.2014 0 1 Tiivistelmä Fossiilisten polttoainevarojen ehtyessä kiinnostus korvaavien polttoaineiden löytämiseksi

Lisätiedot