Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä"

Transkriptio

1

2 Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton hallinnoima säätiö, jonne on koottu ensisijaisesti asumiseen liittyvää asiantuntemusta. Pääkaupunkiseudulla olemme merkittävä tukiasuntojen tarjoaja ja rakennuttaja. Vahvuutemme on yhdyskuntatyössä sekä tuetun asumisen sisältöjen tuottamisessa ja valtakunnallisessa konsultoinnissa. Tulevaisuudessa kartutamme asiantuntemusta ja osaamista tuetun olemisen, asumisen ja tekemisen kentässä. Tuetulla olemisella tarkoitamme sellaisia paikkoja, tilanteita ja ohikiitäviä hetkiä, joissa ihminen voi olla ja levähtää hetkisen ja ehkä kokea myös aitoa välittämistä. Tämä ilmenee päiväkeskuksissa, käynneillä ihmisten kodeissa, tapaamisina kaduilla ja ehkä silloin tällöin kahvi- tai teehetkinä. Tuetulla asumisella tarkoitamme, että ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Tarvitsemme toinen toisiamme, sillä usealla meistä on ystävien tilalla yksinäisyys. On sama, suljemmeko asuntomme oven sisä- tai ulkopuolelta, asunto ei aina tunnu kodilta. Haluamme olla rakentamassa asunnosta kotia rinnalla kulkemisen, sosiaalisen ja kokonaisvaltaisen isännöinnin sekä yksilöllisen asumisneuvonnan keinoin. Tuetulla tekemisellä tarkoitamme tekemistä, kuten harrastamista, palkka- ja vapaaehtoistyötä tai opiskelua. Ihminen on tarkoitettu tekemään jotain. Emme osaa olla jouten. Ehkä tästä yksi surullinen ilmentymä ovat nuoret, jotka elävät öisin ja etsivät arjen tai työttömyyden vastapainoksi sisältöä ja jännitystä rikollisesta toiminnasta, varastetuista autoista, huumeista, päihtyneenä ajamisesta, väkivallasta. Työtön ja hyödytön ovat kaksi aivan eri asiaa. Pienikin tekeminen saa meidät kokemaan tarpeellisuutta ja hyvälle mielelle. Kannustamme ja tuemme sellaiseen olemiseen, asumiseen ja tekemiseen, jonka kanssa on hyvä herätä vielä seuraavana aamunakin. Mukana on jäsenjärjestöjen käyttöön suhteellisten vapaamuotoisten, yksiköidemme tekemien vuosikertomusten ja tavoitesuunnitelmien lisäksi muun muassa Rahaautomaattiyhdistyksen avustushakemuksiamme. Ison osan vuosikirjasta on tänäkin vuonna saanut Sininauhasäätiön hallinnoiman, neljän Liiton jäsenjärjestön yhteisen Oikeus Omaan Oveen -projekti ja arvioijan tekemä väliraportti. Toivomme, että joku saisi jotain virikkeitä tai apuja omaan toimintaansa Vuosikirjastamme, joka tietoineen on vapaasti kaikkien käytettävissä. Kustannuspaikoittain eritellyt tilinpäätösasiakirjat toimintakertomuksineen ja/tai Vuosikirjan sähköisessä muodossa voi tilata meiltä sähköpostitse: Meidän koko väkemme toivottaa antoisia lukuhetkiä kaikille ja on myös valmis palvelemaan omalla osaamisellaan kaikkia Sininauhaliiton jäsenjärjestöjä ja resurssien puitteissa myös muita. Jorma Soini, toimitusjohtaja

3 Vuosikertomukset 2004 ja tavoitteet 2005 Sininauhasäätiö on perustettu vuonna 1957 ja alkuperäisten sääntöjen mukaan tarkoituksena on perustaa ja ylläpitää kristillisessä hengessä toimivia raittiuskoteja ja nuorten alkoholistien huoltoloita, ja niissä annettavan hoivan ja kasvatuksen kautta auttaa väkijuomien käyttöön langenneita henkilöitä juomatavasta vapautuneina, työnhaluisina, rehellisinä ja kunniallisina kansalaisina täyttämään paikkansa yhteiskunnassa. Uusienkin sääntöjen mukaan Sininauhasäätiön tarkoituksena on perustaa ja ylläpitää kristillisessä hengessä toimivia päihdehuollon asumispalveluja ja nuorten päihdehoitoyksiköitä, ja niissä annettavan hoivan ja kasvatuksen kautta auttaa päihdeongelmaisia ihmisiä juomatavasta vapautuneina, työhaluisina, rehellisinä ja kunniallisina kansalaisina täyttämään paikkansa yhteiskunnassa. Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton hallinnoima, erilaisiin asumisen ja ylipäätään elämisen tarpeisiin keskittynyt tuetun olemisen, tuetun asumisen ja tuetun tekemisen ammattilainen. Tarjoamme ensisijaisesti erilaisten asumisen, tekemisen ja elämisen muotojen, kokeilujen, kehittämisprojektien ja konsultoinnin avulla kokonaisratkaisuja mielekkäämpään ja ihmisarvoisempaan elämään. Tehtävät ja visio Tarjoamme sisällön tuottajina kokonaisvaltaisen isännöinnin mahdollisuuksia käyttäen tuettua asumista ja tukiasumispalveluja, ylläpidämme päiväkeskuksia sekä annamme mahdollisuuksia erilaisiin kuntouttavan tekemisen ja työn muotoihin. Tehtävämme on rakentaa, ostaa ja kunnostaa tukiasuntoja sekä tukea niidenkin ihmisten asumista, jotka eivät pysty tai halua muuttaa elämäntapojaan. Omaa kokemustamme sisällön tuottajana sekä asuntojen hankkijana ja ylläpitäjänä jaamme kolmannen sektorin toimijoille ja kunnille palveluiden ja konsultoinnin muodossa. Visiomme on, että asunnottomuutta voidaan vähentää asuntojen määrää lisäämällä, mutta erityisesti turvaamalla asumisen edellytykset ja kehittämällä keinoja vähentää asumista uhkaavia tekijöitä. Hallinto Sininauhasäätiötä hallinnoi kolmejäseninen hallitus ja seitsenjäseninen hallintoneuvosto, jotka Sininauhaliiton hallitus nimeää vuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtaja on Timo Mutalahti, varapuheenjohtaja Aarne Kiviniemi (Jan Nybergin tilalle) ja jäsen Leo Jokisalo. Hallituksen kokouksia on kertomusvuoden aikana ollut yhdeksän. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on Timo Mutalahti, jäsenet Ismo Valkoniemi, Eila-Marja Törmä, Leo Jokisalo, Aarne Kiviniemi (Jan Nybergin tilalle), Jorma Niemelä ja Tuomo Salovuori. Hallintoneuvosto on pitänyt kaksi kokousta. Sininauhasäätiön sääntömuutos on pantu vireille vuoden 2004 aikana. Uusittavien sääntöjen mukaan hallituksessa, jonka Sininauhaliiton hallitus nimeää, on puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Uusittavien sääntöjen mukaan hallintoneuvostoa ei enää nimitetä.

4 Henkilöstö Sininauhasäätiön toiminta on kertomusvuoden aikana kehittynyt, vakiintunut ja hallittu kasvu on jatkunut. Tämä näkyy muun muassa henkilöstön määrässä, joka on lisääntynyt. Vuoden aikana on syntynyt kolme uutta työpaikkaa, joten vuoden 2004 lopussa henkilöstömme määrä on kasvanut 13:een. Sininauhasäätiön keskushallinto sijaitsee Helsingin Sörnäisten kaupunginosassa osoitteessa Hämeentie 62. Sininauhasäätiön toimitusjohtaja on Jorma Soini. Päivi Strandén on toiminut koko Sininauhasäätiön vastaavana työntekijänä. Oikeus Omaan Oveen -projektin projektivastaavan irtisanouduttua 13.2., Strandén toimi projektivastaavana, kunnes tehtävässä aloitti 1.5. Juha Järvinen. Oikeus Omaan Oveen projektin projektityöntekijöinä toimivat Kari Lamberg, Veikko Koskipää (7.1. alkaen) ja Kirsi Hujanen (1.4. alkaen). Nina Vartia on työskennellyt opintoihinsa liittyen harjoittelijana ja loppuvuodesta projektiin palkattuna sairasloman sijaisena. Helsingissä Puolimatkankoti Topi-Katin ja Toimintakeskus-Karvisen työntekijöinä ovat toimineet Seppo Rahkola (18.6. saakka), Marko Soini (1.3. alkaen) ja Jarkko Soihtu (15.7. alkaen). Vantaan yksikössä (Puolimatkankoti Myrri ja päiväkeskus) ovat työskennelleet Anne Rahkola vastaavana työntekijänä ( saakka) ja Päivi Soini projektityöntekijänä (3.2. alkaen). Tuusulan työtä on hoitanut Marjut Jokinen. Järvenpäässä vastaava toiminta alkoi marraskuun alussa. Työn käynnisti Hannu Kärkkäinen ja Järvenpään työntekijäksi valittiin vuoden lopussa Marjo Mäkinen. Hannu Kärkkäinen siirtyi Vantaan työntekijäksi. Päivi Strandénin vastuualueeseen ovat kuuluneet Topi-Katti ja Karvinen, Vantaa sekä Tuusula. Strandén ja Juha Järvinen ovat yhdessä vastanneet Järvenpään työstä. Kuukausipalkkaista henkilöstöä on täydentänyt kuntouttavaan työtoimintaan kuuluvana yhtäaikaisesti 3-5 asiakas-statuksella olevaa palveluidemme käyttäjää ja vastuunkantajaa. Lisäksi Sininauhaliiton taloushallinnolta, Sinitililtä, on ostettu palveluja, jotka vastaavat yli yhden henkilön työpanosta.

5 Viestintä, koulutus ja työllistäminen Omat internetsivut ovat edelleen osana Sininauhaliiton sivustoa (www.sininauhaliitto.fi/sininauhasaatio). Sivut uudistuivat palveluntarjoajan vaihtuessa syksyllä Palvelut ostetaan verkkoviestintään erikoistuneelta ecredo Oy:ltä. Päivi Strandén on vastannut Sininauhasäätiön sivujen ylläpidosta ja päivityksestä. Hallituksen päätöksellä hallituksen ja hallintoneuvoston pöytäkirjat julkaistaan internetsivuillamme. Työyhteisön sisäisessä tiedotuksessa (päiväkirjat ja asiakaskortit) tärkeä työkalu on edelleen internetpohjainen Intra, joka myös uudistui palveluntarjoajan vaihduttua. Sininauhaliiton sisäistä tiedotusta olemme vahvistaneet tuottamalla liiton henkilökunnan käyttöön tarkoitettua materiaalia jäsenjärjestö- ja kuntaneuvotteluista, joihin säätiön edustajat ovat osallistuneet. Vuoden aikana toteutimme yli 100 kunta- ja järjestökonsultaatiota eri puolella Suomea. Sininauhasäätiön Vuosikirja 2003:n lähetimme jokaiselle Sininauhaliiton lähes 90 jäsenjärjestölle. Vuosikirja piti sisällään muun muassa kaikki Ray-hakemuksemme. Samoin postitimme yhdyskuntapalvelun suorittajan tekemän Sininauhasäätiön esittelylehtisen kaikille liiton jäsenjärjestöille. Hallituksen päätöksellä vuoden 2004 tuotosta varataan tietyllä laskentatavalla saatava summa, ns. bonusraha, henkilöstön yhteiseen työ- ja koulutusmatkaan. Henkilöstön osaamisen edistämiseksi yksi työntekijöistä on oppisopimuskoulutuksessa, joka tähtää isännöinnin ammattitutkinnon suorittamiseen. Olemme myös tarjonneet lähihoitajaopiskelijalle mahdollisuuden suorittaa harjoittelujaksojaan työyhteisössämme. Erilaisten kannustinrahoilla tapahtuvien työmahdollisuuksien lisäksi olemme ottaneet vastaan työkokeilijoita, työharjoittelijoita ja yhdyskuntapalvelun suorittajia. Viestinnän, koulutuksen ja työllistämisen tavoitteet Vuoden 2005 olemme nimenneet kouluttautumisen vuodeksi. Kaksi työntekijäämme aloittaa päihdetyön ammattitutkinnon suorittamisen oppisopimuksen kautta. Myös muuta henkilöstöä kannustetaan hankkimaan täydennys- ja lisäkoulutusta työn ohessa. Sininauhasäätiö on hakijana ja suunnittelemassa Sininauhaliiton ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Selvät sävelet - koulutushanketta. Kouluttautumiseen ja opiskeluun liittyvän harjoittelun suhteen tarjoamme mahdollisuuksia myös asiakkaillemme ja opiskelijoille. Jatkamme edelleen kuntouttavaa tekemistä ja työllistämistä muun muassa kannustinrahajärjestelmän tarjoamin mahdollisuuksin. Lisäämme oppisopimuksen kautta tapahtuvaa kouluttautumismahdollisuutta nykyisille ja tuleville työntekijöille sekä asiakaskunnalle. Vuosikirjan lähetämme kaikille Sininauhaliiton jäsenjärjestöille ja monille yhteistyökumppaneille. Sininauhasäätiön kuljetuskalusto Toimintojen lisäännyttyä Sininauhasäätiölle hankittiin kertomusvuonna aiemmin ostetun Renault Kangoon lisäksi toinen auto, Opel Zafira. Molemmat autot on rekisteröity seitsemälle hengelle, joten ne palvelevat suurempiakin ryhmiä. Renault Kangoon sijoituspaikka on Hämeentie 62 Helsingissä ja Opel Zafiran Solkikuja 8 Vantaalla. Muuttoja ja muita kuljetuksia varten Sininauhasäätiöllä on tilava peräkärry, jota voidaan vetää molemmilla talon autoilla.

6 Kulku-Kissa (Tuettujen asumispalvelujen kehittäminen, tuottaminen, tuotteistaminen ja asiantuntijapalvelut) Sininauhasäätiö on edelleen jatkanut valtakunnallisesti järjestöille ja kunnille osoitettuja, tukiasumiseen liittyviä asiantuntijapalveluja ja konkreettisten palveluiden kehittämistä, tuotteistamista, tuottamista ja ylläpitoa. Kunnat ja jäsenjärjestöt ovat myös entistä enemmän käyttäneet hyväkseen tätä mahdollisuutta. Palveluiden tuottajina olemme Vantaalla, Tuusulassa, Helsingissä ja Espoossa. Järvenpäässä olemme neuvotelleet vuoden aikana ja kaksivuotinen tuetun asumisen kokeilu käynnistyi marraskuussa Tavoittelemme tuetun asumisen palvelujemme laajentamista pääkaupunkiseudun muihinkin ympäristökuntiin. Olemme kehittäneet kokonaisvaltaisen ja sosiaalisen isännöinnin keinoin erilaisia asumisen turvaavia uusia työkaluja, joita on myös markkinoitu kunnille, Sininauhaliiton jäsenjärjestöille sekä muille kolmannen sektorin toimijoille. Sininauhaliiton jäsenjärjestökäyntien yhteydessä sosiaaliseen isännöintiin liittyvät kysymykset ovat nousseet esiin, kun kyseessä on ollut tuettua asumista tuottava tai sen käynnistämisestä kiinnostunut jäsenjärjestö. Jäsenjärjestökäyntien määrää on tarkoitus lisätä ja sisältöä kehittää, jotta käynnit palvelisivat entistä paremmin Sininauhaliiton jäsenkuntaa. Sininauhasäätiö on edelleen jatkanut kokonaisvaltaisen isännöinnin mahdollistavan palvelusopimuksen mallin kehittämistä. Palvelusopimuksia on tehty Helsingissä Erityissosiaalitoimiston ja eri aluesosiaalitoimistojen kanssa. Myyrmäen yksikön asukkaista on tehty 15 palvelusopimusta Vantaan sosiaalitoimen kanssa ja myös Jatko-Myrrien asukkaat ovat tarpeen mukaan palvelusopimusten piirissä. Myös Tuusulassa tehtävä työ perustuu 15 palvelusopimukseen. Järvenpään tuettu asuminen käynnistyi niin ikään palvelusopimusten pohjalta. Vuoteen kuului lukuisia, merkittäviä hankekokonaisuuksia, joista osa eteni selkeästi kohti toteutusta. Tuusulan kunnan osoittamalle, Hyrylässä sijaitsevalle tontille suunnittelemme päihteettömän puolimatkankodin ja päiväkeskuksen rakentamista. Yksikön perustamismenoihin haettiin vuodelle 2005 Raha-automaattiyhdistykseltä avustusta. Avustuksen turvin voidaan vähintään käynnistää hankkeen suunnittelutyö. Sininauhasäätiö teki Kalevala Koru Oy:n kanssa maaliskuussa 2004 kaupat Kalevala Korun entisestä toimisto- ja tuotantorakennuksesta Pitäjänmäen Arinatiellä. Muutostöin kiinteistöön olisi mahdollista rakentaa yli 30 aravatasoista yksiötä helpottamaan pääkaupunkiseudun

7 asunnottomuusongelmaa. Kauppa tehtiin purkuehdoin. Helsingin kaupunginhallituksen tekemästä poikkeamispäätöksestä, koskien kyseisen teollisuus- ja varastorakennuksen käyttötarkoituksen muutosta, valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset. Päätöksestä on edelleen valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka päätös vaikuttaa hankkeen jatkomahdollisuuksiin. Kaupunginhallituksen poikkeamispäätös mahdollistaisi kiinteistön muuttamisen enintään 50 henkilölle asuintaloksi. Raha-automaattiyhdistys myönsi Sininauhasäätiölle vuonna 2003 investointiavustusta yksiöiden ja pienten kaksioiden hankintaan. Avustuksen käyttöä on kertomusvuoden aikana jatkettu hankkimalla Sininauhasäätiön omistukseen seitsemän pienasuntoa. Vuoden 2003 avustukselle haettiin jatkoaikaa vuoden 2005 investointihankkeiden tarpeita varten, muun muassa Arinatien kiinteistöä ajatellen. Vuoden 2005 aikana jatkamme edelleen suurempien kiinteistökokonaisuuksien ja asuntoryppäiden etsintää ja neuvotteluja niiden ostamiseksi. Hankimme yksittäisten asuntojen lisäksi peruskorjattavia tai muutostöiden kautta asumistarkoitukseen soveltuvia kohteita. Tavoitteena on lisätä aravatasoisten, asunnottomille tarkoitettujen pienasuntojen määrää pääkaupunkiseudulla. Yksittäisten asuntojen hankinnan keskitämme Vantaalle ja mahdollisesti Espooseen. Osana kokonaisvaltaista isännöintiä jatkamme ensisijaisesti asiakkaiden kotona toteutettavan tuetun avokatkaisu- ja hoitomallin kehittämistä. Mahdollinen valtakunnallinen projekti toteutetaan yhteistyössä Sininauhaliiton ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. Hangossa on edelleen käyty monia neuvotteluja entisen vanhainkotirakennuksen (Ljungbo) tulevasta käytöstä. Monitoimikeskukseen olisi tulossa muun muassa Sininauhaliiton jäsenjärjestöihin kuuluvan Hangon Katulähetyksen ylläpitämä päihdeongelmaisten asumisyksikkö. Kaikista yrityksistä huolimatta hankkeessa ei vielä kertomusvuodenkaan aikana edetty sopimusvaiheeseen, mutta työ Hangossa jatkuu edelleen. Juurrutamme myös kokonaisvaltaisen isännöinnin käytäntöä Hankoon yhteistyössä Hangon Katulähetyksen kanssa. Konsultointi- ja yhteistyöpyynnöt kunnilta ja kolmannelta sektorilta olivat tänäkin vuonna haasteellisia ja moni-ilmeisiä. Muun muassa Teneriffan suomalaisyhteisö on halunnut yhteistyötä kanssamme hankkeessa, jonka tarkoituksena on etsiä saarelta sopiva kiinteistö pienimuotoista hoidollista pysähdyspaikkaa ja päiväkeskusta varten. Paikan tarkoituksena olisi palvella saarella asuvia, mutta erityisesti siellä lomamatkalla olevia suomalaisia, joilla on tarve saada katkaisua, lyhytkestoista hoitoa ja tukea päihdeongelmaansa. Puolimatkankoti Topi-Katti Topi-Katissa (Hämeentie 62, Helsinki) on 42 Sininauhasäätiön asuntoa, yksiöitä ja kaksioita. Kiinteistössä on myös kolme porvoolaisen Samaria ry:n omistamaa tukiasuntoa. Muualle muuttamisen kautta Sininauhasäätiön asuntokannasta on vuoden aikana vapautunut 12 asuntoa, näin ollen asukkaiksi on voitu ottaa asunnottomia helsinkiläisiä. Asukaskiertoa on edelleenkin jarruttanut Topi-Katin hyväksi koettu sijainti Helsingin kantakaupungin Kurvissa hyvien kulkuyhteyksien ja palvelujen äärellä.

8 Kahden työntekijän työpanoksella on voitu ylläpitää edellä mainitut tukiasunnot sekä monipuolista päivä- ja toimintakeskusta. Kyseiset toimintakeskuspalvelut on voitu tarjota myös muun muassa samassa kiinteistössä toimivan, vankilasta vapautuvien matalan kynnyksen kohtauspaikka Rediksen asiakkaille. Topi-Katti fiktio: Erkki Lajunen Tukiasumista olemme kehittäneet sosiaalitoimelle edullisemmaksi toimeentulotukeen liittyvän palvelusopimuksen avulla. Viimeisinkin ns. kriisiasunto muutettiin kertomusvuoden aikana normaalin vuokrasopimuksen piiriin kuuluvaksi. Asukkaalle ei tarjota vain asuntoa, vaan mahdolliset vaikeudet pyritään ehkäisemään jo ennakkoon. Topi-Katissa voimme toteuttaa monipuolisesti kaikkia kokonaisvaltaisen isännöinnin keinoja, sillä Asunto Oy Kinaporinpihan kiinteistö on lähes kokonaan Sininauhasäätiön suorassa hallinnassa. Yksilöllisen ja mahdollisimman itsenäiseen asumiseen tähtäävän tuen ja tarvittaessa asumisen raamittamisen avulla pyritään ennaltaehkäisemään vuokrasopimuksen purkaminen, vuokrasuhteen katkaiseminen tai häätö eli tavallisimmat asumisuraa horjuttavat tekijät. Elämään tulee pysyvyyden tuntua, josta on käytännön tasolla mahdollisuus lähteä aukomaan työntekijän tuella muita elämän solmukohtia. Topi-Katin sisällä on toteutunut kaikkiaan viisi muuttoa, jotka ovat mahdollistaneet asukkaille paremmin sopivat asumisolosuhteet. Topi-Katin ja myös Jatko-Kattien asukasvalinnoissa on edelleen pantu painoa muun muassa siihen, että asunnon saanti on antanut mahdollisuuden lasten tapaamisiin. Topi-Katin vuokranseuranta hoidetaan Sininauhaliiton taloushallinnossa Sinitilillä, jonka tarjoamina palveluita kehitetään koko ajan vastaamaan yhä paremmin kokonaisvaltaisen isännöinnin ja Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen tarpeita. Käytännön työ vuokranmaksuvaikeuksien ja rästiin jääneiden vuokrien osalta hoidetaan edelleen omassa yksikössä neuvotellen asukkaan ja muun muassa sosiaalityöntekijöiden kanssa. Noin puoleen huoneistoista vaihdettiin ns. hotellilukot. Vaihtojen yhteydessä poistuivat lukuisat ylimääräiset avaimet. Saadun kokemuksen myötä on mahdollista tehdä omana työnä loputkin lukkojen asennukset sekä sarjoitukset. Käyttöön otetut avainkortit ovat huomattavasti edullisempia teettää kuin normaalit metalliavaimet. Toimenpide helpottaa lisäksi oleellisella tavalla asuinyhteisön hallintaa. Myös turvallisuutta ja valvontaa on parannettu: pelastussuunnitelman teko, kameravalvonnan uusiminen, palovaroittimien asentaminen asuntoihin sekä niiden toimintakunnon säännöllinen tarkastaminen. Hotellilukkojen asennusta jatketaan, kunnes kaikki asunnot on varustettu uudella lukitusjärjestelmällä. Edellisvuonna hankittu seitsemälle hengelle rekisteröity auto, Renault Kangoo, sekä peräkärry ovat osoittautuneet tärkeiksi työvälineiksi Topi-Katin ja Jatko-Kattien remonteissa, muutoissa,

9 tarvike- ja kalustohankinnoissa. Keskittämällä työntekijöiden työstä aiheutuvia ajoja talon autolle, on omien autojen käytöstä voitu yksikössä luopua lähes kokonaan. Topi-Katin yhteydessä on myös runsaasti toimistoiksi muutettuja liiketiloja ja muita toiminnallisia tiloja, joiden määrä lisääntyy vuoden 2005 jälkeen, kun Sininauhasäätiö voi aiemman sopimuksen mukaisesti hankkia omistukseensa Jalkapallosäätiöltä vapautuvat kadunvarren ravintolatilat. Samalla ravintolatoiminta lakkaa kiinteistössä. Toimintakeskus-Karvinen Toimintakeskus-Karvisella tarkoitetaan kaikkia asukkaiden, asiakkaiden, järjestöjen ym. käytössä olevia Asunto Oy Kinaporinpihan C-talossa sijaitsevia yhteisiä tiloja. Toimintakeskus-Karvisen käytännön toiminta kanavoituu päiväkeskuksen kautta, joka on avoinna viitenä päivänä viikossa klo Päiväkeskuksen aukiolosta ja toiminnasta vastaa kaksi kannustinrahoilla työskentelevää Topi-Katin asukasta. Usein päiväkeskus on vapaaehtoisvoimin avoinna myös viikonloppuisin. Karvinen on talon ja Jatko-Kattien asukkaiden sekä satunnaisten vieraiden sosiaalisen kanssakäymisen paikka, kaikkien yhteinen olohuone. Sillä on tärkeä merkitys yhteisöllisyyden rakentajana ja syrjäytymisen ehkäisijänä. Karvisessa toimii aktiivinen toverikunta Perhonen, jonka toimesta on muun muassa kahvipannu kuumana joka päivä. Lisäksi arkiaamuisin on tarjolla aamupuuro ja kerran viikossa on mahdollisuus lounaaseen. Päiväkeskuksen tuotto menee kokonaisuudessaan toverikunta Perhosen hyväksi. Päiväkeskuksessa on mahdollisuus lukea päivän lehtiä ja erilaisia aikakausijulkaisuja. Erillisen tvhuoneen lisäksi myös päiväkeskus on varustettu omalla televisiolla. Päiväkeskuksessa tapahtuva toiminta on ehdottoman päihteetöntä. Päiväkeskuksessa pidetään ilman poikkeuksia joka maanantai asukaskokous (Kaikkien Karvista käyttävien kokous), jossa keskustellaan asumiseen ja ylipäätään elämiseen liittyvistä asioista, suunnitellaan yhteisiä toimintoja sekä tehdään usein myös asumiseen ja vapaa-aikaan liittyviä päätöksiä. Asukaskokous on vakiinnuttanut paikkansa osana päiväkeskuksen toimintaa ja se on myös merkittävä tapa jakaa asukkaille erilaista informaatiota. Silloin tällöin kokouksessa kuullaan elävää musiikkia talon asukkaan toimesta. Kaikkia asukkaita kokoukset eivät kuitenkaan tavoita, yleensä osallistujia on keskimäärin noin 14. Tästä syystä asukaskokouksista laaditaan aina myös muistio, joka jaetaan seuravana päivänä kaikille Topi-Katin asukkaille (myös Samarian vuokralaisille). Asukaskokouksissa ideoidaan ja päätetään muun muassa yhteisistä retkistä. Kertomusvuoden aikana Topi-Katin asukkaat ja Karvisen käyttäjät ovat osallistuneet esimerkiksi seuraaviin tilaisuuksiin, retkiin ja matkoihin: Jyväskylän Katulähetyksen Kalliomäen puolimatkankotiin, Asunnottomien yön Homeless Blues -musiikkitapahtumaan ja Puolimatkankoti Myrrin kesäkauden avajaisiin. Vuoden aikana on myös tehty useita yhteisiä uimahalli- ja elokuvateatteri

10 käyntejä, osallistuttu Elotreffeille Tervalammen kartanolla ja Tuusulan taiteiden yöhön. Retken Valamoon teimme muiden yhteistyöjärjestöjen kanssa. Vappuaattoa vietettiin grillaamalla. Talon asukkaita osallistui myös Kruusilassa Ystävyyden Majatalon talkooviikonloppuun toukokuussa ja Sininauhaliiton Syysrasteille Vivamossa. Yhteistä tekemistä on ollut myös vinttitalkoot sekä muuta yleisten tilojen siistimistä ja kunnostusta. Talon sisäpihan siisteys on hoidettu omana työnä. Katualueen puhtaanapito sen sijaan on ostettu ulkopuoliselta huoltoyhtiöltä, samoin kuin rappukäytävienkin siivous. Edellisen vuoden tapaan asukkaat ja henkilökunta valmistivat yhteisen jouluaaton Karvisessa. Tänä vuonna joulunviettoon osallistui asukkaita myös Puolimatkankoti Myrristä, Jatko-Kateista sekä Kodittomien Tuen Lokitien asumisyksiköstä. Osanottajia oli yli 30. Lisäksi Karvisessa on vietetty vuoden aikana asukkaiden syntymäpäiviä. Karvisen pesutuvassa asukkaat ja muutkin päiväkeskuksen käyttäjät voivat pestä maksutta pyykkejään. Pyykkituvassa on myös kuivausrumpu ja -kaappi, mankeli ja silitystarvikkeet. Toinen pesukone-kuivausrumpu-yhdistelmä on sijoitettu kadunvarren tiloihin, jossa se on lähinnä muiden kuin Topi-Katissa asuvien käytössä. Mattojen pesu on ollut mahdollista pihassa painepesuria apuna käyttäen. Kerran viikossa on lenkkisauna sekä kahtena päivänä viikossa asukkailla on ollut mahdollisuus omaan saunavuoroon. Toimintakeskuksen atk-huoneessa on kolme jatkuvassa internetyhteydessä olevaa tietokonetta, joita asukkaat sekä ulkopuolelta tulevat käyttävät säännöllisesti. Tietokoneet ovat mahdollistaneet asukkaille mm. koulutus- ja työpaikkojen selailun sekä laskujen verkossa maksamisen, mikä säästää kalliit palvelumaksut. Asukkaat saavat henkilökunnalta tarpeen mukaan apua verkkopankin käytössä. Vuoden aikana on jatkunut atk-opetus, jota talon asukas ja vastuunkantaja antaa sitä haluaville. Samaan tilaan on koottu kirjasto joka kasvaa koko ajan lahjoitusten voimin. Kirjaston laajana pesämunana on Samarian ry:n kirpputorien lopetetun kirjamyynnin jäämistö. Karvisen kuntosalia on kohennettu uusilla laitteilla, muun muassa päärynäpallolla ja dippilaitteella. Lisäksi kuntosalilta löytyy biljardi- sekä pingispöytä. Kuntosalilla on vakiokäyttäjiä sekä satunnaisia vieraita. Atk-huoneessa sekä kuntosalilla on käynyt Rediksen mukana myös Suomenlinnan vankilan väkeä. Karvisen muutama vuosi sitten peruskorjattu juhlasali on viikoittain säännöllisessä käytössä. Tilaisuuksien järjestäjät ja kävijät ovat pääosin ulkopuolisia, mutta asukkaatkin osallistuvat tapahtumiin oman mielenkiintonsa mukaan. Krito-ryhmä kokoontui kevätkauden tiistaisin, AAryhmä on kokoontunut säännöllisesti keskiviikkoisin. Säännöllisiä käyttäjiä ovat olleet myös Koti lapsille ry, Sininauhaliiton taideprojektin käynnistämä kirjoittajapiiri ja Sininauhaliiton työnohjaus. Loppuvuodesta viikoittaista toimintaansa käynnisti Vineyard-seurakunta sekä Nuoret Evankelistat ry. Talossa kokoontui myös käynnistämämme öljyvärimaalauskurssi. Yksittäisten tilaisuuksien joukosta mainittakoon muun muassa helatorstaina pidetty Sininauhaliiton Runomatinea sekä kesällä Sininauhaliiton strategiapäivät.

11 Karvinen on toiminut yöpymispaikkana erilaisille ryhmille esim. Sillakaar-projektin virolaisille yhteistyökumppaneille. Myös satunnaiset jäsenjärjestöjen ohikulkijat ovat löytäneet Karvisesta yösijan. Tavoitesuunnitelma 2005 Toimintakeskus Karvisen keskeisin toiminta-ajatus on edelleen vähentää Topi-Katin, Jatko-Kattien, Oikeus Omaan Oveen -projektin asiakkaiden sekä ympäristön asukkaiden syrjäytymistä, tukea yhteisöllisyyttä, mutta ohjata toisaalta itsenäisempään oman elämän hallintaan. Asiakkaiden vastuuttamiseen ja päihteettömään olemiseen aktivoivat tilat toimintoineen ja pitkine aukioloaikoineen edistävät tavoitteiden toteutumista. Tarvittaessa asukkaat ohjataan katkaisuhoitoon ja päihdehoitolaitoksiin, mutta samalla kehitämme tapoja vaikuttaa juomakierteen katkeamiseen omassa yksikössä ja asukkaan ollessa omassa kodissaan. Pyrimme tarjoamaan Toimintakeskus Karvisen toimintojen avulla yhä enemmän välineitä mahdollisimman itsenäiseen, tarvittaessa tuetun ja pysyvän asumisen onnistumiseen. Toimintoja monipuolistetaan entisestään ottamalla erityisesti huomioon Kontaktipiste Rediksen vankilasta vapautuvat asiakkaat ja Karvisen palveluita käyttävät, erilaiset vankiryhmät. Pidämme tiloissa jo toimivat palvelut ajan tasalla sekä jo hankitut atk- ja harrastevälineet huollettuina. Lisäksi pyrimme hankkimaan mahdollisuuksien rajoissa, asiakkaiden toivomuksia kuunnellen uusia harrastevälineitä sekä tukemaan muuta vapaa-ajan toimintaa. Järjestämällä itse erilaisia tapahtumia sekä retkiä luomme yhteisöllisen ilmapiirin tukemaan päihteetöntä elämäntapaa. AA-ryhmän toiminta jatkuu edelleen säännöllisesti, kuten myös hengellisten ryhmien toiminta. Vineyard-seurakunnan käynnistämät sunnuntaitapahtumat kokoavat niin ikään kymmeniä osallistujia, joten uskomme toiminnan vakiintuneen tiloihimme. Palvelemme mahdollisimman monipuolisesti kaikkia kävijäryhmiä. NA-ryhmä ja GA-ryhmä käynnistävät toimintaansa Karvisen juhlasalissa. Topi-Katin asukkaiden edistymistä pyritään seuraamaan yhteistyötahojen kanssa. Tässä sekä asukasvalinnoissa sosiaalitoimen osuus on merkittävä. Tulemme parhaamme mukaan kehittämään yhteistyön toimivuutta edelleen. Tuemme ja avustamme itsenäiseen asumiseen pystyvien muuttoa muihin asumismuotoihin ja siten edistämme asukaskiertoa. Harrastus-, työ- ja ryhmätoimintoihin osallistuvien määrät tilastoidaan. Kartoittamista talon asukkaiden ja toimintakeskuksen palveluiden käyttäjien tyytyväisyydestä ja palvelun tarpeesta jatketaan omin voimin, opiskelijoiden tai muiden ulkopuolisten toimesta. Viikoittaisten ruokailujen määrää lisätään: jatkossa torstaisin tarjottavan lounaan lisäksi maanantaisin asukkaille ja päiväkeskuksen käyttäjille on tarjolla keittoruokaa. Puuroaamiaisten valmistus jatkuu edelleen toverikunta Perhosen toimintana. Viikoittain järjestettävä talon kokous kartoittaa asukkaiden tarpeita sekä antaa mahdollisuuden vaikuttaa talon asioihin. Talon kokouksella on merkittävä osa rakennettaessa toimivaa yhteisöä. Kokouksista laaditaan muistiot, jotka tavoittavat kaikki asukkaat. Työntekijöiden työajat on porrastettu ja vastuuta jakamalla ulotettu osin viikonloppuihinkin. Mukana on myös yövalvontaa. Päiväkeskus Karvisen pitkät aukioloajat jatkuvat edelleen, jotta saamme paremmat mahdollisuudet tukea päihteettömyyttä.

12 Asukkaille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua talon ulkopuolella tapahtuviin toimintoihin ja kursseille, jotka kannustavat henkiseen kasvuun, estävät syrjäytymistä sekä lisäävät kykyä itsenäistyä. Erilaisin kuntouttavan työllistämisen keinoin ja työharjoittelun kautta annamme mahdollisuuksia päästä kiinni työelämän syrjään. Jatko-Katit Jatko-Katit, yksiöt ja pienet kaksiot, on tarkoitettu jatkoasunnoiksi Puolimatkankoti Topi-Katista pois muuttaville sekä tuettuun, mutta itsenäisempään asumiseen pystyville asunnottomille helsinkiläisille. Asunnottomien joukosta erityinen kohderyhmämme ovat päihdeongelmaiset. Raha-automaattiyhdistyksen tuella hankittuja Jatko-Katteja on kertomusvuoden lopussa ollut kaikkiaan 18, kun mukaan lasketaan Arinatien kiinteistössä sijaitseva kaksio, joka myös on osoitettu asunnottomalle helsinkiläiselle. Vuoden 2004 aikana Helsingistä hankittiin kolme uutta Jatko-Katti-asuntoa. Kaikki uudet asunnot ovat yksiöitä. Jatko-Kateissa tarvittu asumisen tuki on ohjattu sinne pääasiassa Oikeus Omaan Oveen -projektin kautta. Jatko-Katit sijaitsevat normaalissa asuntokannassa eri puolilla Helsinkiä. Puolimatkankoti Myrri ja päiväkeskus Vantaan Myyrmäessä sijaitsevassa Sininauhasäätiön päihteettömässä yksikössä, Myrrissä, on 12 yksiötä ja kaksi perheasuntoa. Toinen perheasunnoista on tukiperheen käytössä ja toisen perheasunnon tilat jakaa kolme yhden hengen ruokakuntaa. Yksi yksiöistä otettiin kertomusvuoden lopussa toiseksi tukiperheasunnoksi, johon muutti Sininauhasäätiön työntekijä. Näin saatiin turvattua asukkaiden palveleminen parhaalla mahdollisella tavalla myös varsinaisen työajan ulkopuolella. Asuntoihin on kertomusvuoden aikana saatu riittävä kierto. Muualle muuttamisen kautta on vapautunut seitsemän asuntoa, vastaavasti asukkaiksi on voitu ottaa vailla vakinaista asuntoa olevia vantaalaisia. Kiertoa ovat lisänneet Vantaalta hankitut neljä jatkoasuntoa.

13 Päiväkeskus on ollut avoinna viitenä päivänä viikossa klo Päiväkeskuksen aukiolosta ja toiminnasta on vastannut helmikuusta alkaen oma, Rahaautomaattiyhdistyksen tuella palkattu työntekijä. Usein päiväkeskus on avoinna vapaaehtoisvoimin myös viikonloppuisin. Päiväkeskuksessa on työskennellyt vuoden aikana kolme henkilöä erilaisilla kuntoutus- tai työmarkkinatuilla. Yksi harjoittelijoista oli Myrrin asukas. Myrri päiväkeskuksineen on toiminut myös muun muassa sosiaalialan opiskelijoiden harjoittelupaikkana. Päiväkeskus on talon asukkaiden sekä ulkopuolelta tulevien kävijöiden yhteinen olohuone. Sillä on tärkeä merkitys yhteisöllisyyden rakentajana ja syrjäytymisen ehkäisijänä. Päiväkeskuksessa on toiminut toverikunta Fenix, jonka toimesta muun muassa kahvia ja pullaa on ostettavissa joka päivä. Lisäksi kertomusvuonna kokeiltiin ruuan valmistusta viitenä päivänä viikossa. Päiväkeskuksen tuotto menee kokonaisuudessaan toverikunta Fenixin hyväksi. Päiväkeskuksessa on mahdollista lukea päivän lehtiä ja erilaisia aikakausjulkaisuja. Päiväkeskus on varustettu televisiolla sekä yhdellä, erittäin suosituksi osoittautuneella atk-pisteellä, jossa on jatkuva internetyhteys. Päiväkeskuksessa tapahtuva toiminta on asumisen tapaan ehdottoman päihteetöntä. Myrrin päiväkeskus on kaikkien kävijöiden yhteinen olohuone, jonka lisäksi talossa on myös yhteinen keittiö, sauna ja pesutupa. Joka torstai pidettävissä Myrrin asukaskokouksissa keskustellaan asumiseen ja elämiseen liittyvistä asioista, suunnitellaan yhteisiä toimintoja sekä tehdään usein myös asumiseen ja vapaaaikaan liittyviä päätöksiä. Asukkaiden lisäksi kokoukset on tarkoitettu myös muille päiväkeskuksen käyttäjille, joista osa osallistuukin kokouksiin säännöllisesti. Asukaskokous on vakiinnuttanut paikkansa osana päiväkeskuksen toimintaa ja se on myös merkittävä tapa jakaa informaatiota. Asukaskokouksista laaditaan muistio, joka jaetaan kaikille asukkaille. Asukaskokouksissa päätetään myös yhteisistä retkistä. Kertomusvuoden aikana Myrrin asukkaat ovat osallistuneet esimerkiksi seuraaviin tilaisuuksiin, retkiin ja matkoihin: Martinus-salissa järjestetty konsertti, vappujuhla Myrrissä, kesäkauden avajaiset yhdessä Puolimatkankoti Topi- Katin kanssa, sauna- ja ulkoiluretki Kuusijärvelle ja Tallinnan-matka. Jouluaattoa vietettiin yhdessä Sininauhasäätiön muiden yksiköiden kanssa Toimintakeskus-Karvisessa. Yhdessä tehtiin myös kahden päivän retki Vailla vakinaista asuntoa ry:n kesäpaikkaan Vartiosaareen. Lisäksi asukkaat osallistuivat valtakunnallisen Asunnottomien yön järjestelyihin sekä varsinaiseen tapahtumaan, joka Vantaan osalta järjestettiin Tikkurilassa. Yksi kertomusvuoden asukaskokouksista järjestettiin Suomenlinnassa. Myrrin asukkaat voivat pestä maksutta pyykkejään pesutuvassa, jossa on myös kuivausrumpu ja silitystarvikkeet. Saunatiloissa on yleinen saunavuoro, joiden määrää lisättiin kertomusvuonna

14 yhdestä kahteen kertaan viikossa. Lisäksi asukkailla on mahdollisuus varata omia saunavuoroja. Myrrin väestönsuojaan sijoitettu kuntosali ja askartelupiste ovat olleet säännöllisessä käytössä ja uusiakin käyttäjiä on tullut laitteiden uusimisen myötä. Asukkaiden lisäksi kuntosalilla on ulkopuolisia säännöllisiä käyttäjiä. Päiväkeskuksessa on toiminut viikoittain kokoontuva AA-ryhmä sekä pullakirkko. Nämä toimijat kokoontuvat pääsääntöisesti viikonloppuisin. Yksittäisiä tilaisuuksia ja vierailijoita on myös ollut runsaasti. Vuoden 2003 syksyllä valmistuneen Myrrin siunaamistilaisuus järjestettiin kutsuvierasjoukon läsnä ollessa tammikuun puolivälissä. Seuraavana päivänä järjestetty avoimien ovien päivä kiinnosti suurta kävijäjoukkoa. Vierailijoita ja tutustujia on käynyt eri yhteistyötahoilta. Kävijöitä on ollut muun muassa Ridasjärven päihdehoitokeskuksesta, Kilta-kodista, Koisonrannan päivystävästä hoitokodista, Myyrmäen katkaisuhoitoasemalta, Villenpirtistä ja Espoon diakoniasäätiöstä. Jatko-Myrrit Puolimatkankoti Myrrillä oli kertomusvuoden lopussa neljä itsenäisempään asumiseen tarkoitettua jatkoasuntoa. Jatko-Myrrejä on hankittu Raha-automaattiyhdistyksen investointituella. Jatko-Myrrit ovat yksiöitä ja kaikki neljä asuntoa sijaitsevat Vantaan Havukoskella samassa taloyhtiössä. Pääsääntöisesti asukkaiksi Jatko-Myrreihin on valittu Myrrin puolimatkankodista sellaisia henkilöitä, jotka ovat osoittaneet kykynsä itsenäiseen asumiseen. Näihin asuntoihin voidaan kuitenkin valita asukkaiksi myös vantaalaisia asunnottomia. Asukkaiden tarvitsema tuki on ohjattu heille Puolimatkankoti Myrrin ja päiväkeskuksen työntekijöiden kautta. Myrrin ja Jatko-Myrrien tavoitteet 2005 Puolimatkankoti Myrriin ja päiväkeskukseen palkataan Raha-automaattiyhdistyksen tuella toinen työntekijä vuoden 2005 alkupuolella. Tavoitteena on kehittää päivä- ja palvelukeskuksen toimintaa palvelemaan entistä paremmin Myrrin, Myyrmäen ja Martinlaakson syrjäytyneitä ja syrjäytymisuhan alla olevia asukkaita ja asunnottomia. Tarkoituksena on edelleen vakinaistaa jo olemassa olevia toimintoja sekä vastata uusiin, yksilöllisiin tarpeisiin. Toimintoja kehitetään yhteisön ja työntekijöiden voimin palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti kaikkia päiväkeskuksen käyttäjiä.

15 Päivätoimintakeskus on edelleen avoinna klo Tällöin palveluiden käyttäjät ovat tuen, opastuksen, yhteisen olohuoneen ja tekemisen tarpeessa. Asukkaita tuetaan ottamaan vastuuta toiminnan järjestämisessä. Päiväkeskuksessa oleva tietokone internetyhteyksineen on ollut suosittu. Tarkoituksena on hankkia lisää atk-pisteitä palvelemaan mahdollisimman useaa päiväkeskuksen käyttäjää muun muassa pankkiasioiden hoidossa ja työnhaussa. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme myös tietokoneen ja internetin käyttöön opastavaa koulutusta. Erilaiset ryhmät ja vertaistuki ovat oleellinen osa päihteetöntä saareketta, jonka monimuotoisuutta kehitetään koko ajan. Tavoitteena on järjestää myös erilaisia hengellisiä tilaisuuksia noin kaksi kertaa kuukaudessa. Päihteettömiä vapaa-ajan viettomahdollisuuksia laajennetaan erilaisten elämysten ja retkien kautta. Tavoitteena on löytää mielekästä tekemistä myös asunnon sekä totuttujen ympyröiden ulkopuolelta. Lisäresurssit vapauttavat aikaa laajentaa toimintoja myös Myrrin ulkopuolelle. Toimivien yhteistyöverkostojen luomisella sekä ylläpidolla voidaan taata asiakkaan pääsy tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin ja vastaavasti tehdä päiväkeskusta tutuksi. Näin yhteistyöverkoston työntekijät voivat ohjata asiakkaitaan käyttämään Myrrin päiväkeskuksen palveluita. Tekeillä on esite, jonka avulla voimme jakaa tietoa vanhoille ja uusille yhteistyökumppaneille sekä asiakkaille. Saamalla päiväkeskukseen uusia kävijöitä, voimme kehittää toimintaa asiakaslähtöisellä tavalla palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti kaikkia tarvitsijoita. Vantaan kaupungin kanssa tehdään edelleen tiivistä yhteistyötä muun muassa asukasvalintojen osalta. Yhteistyöllä pyritään minimoimaan vuokrasuhteiden purkamiset ja vuokralaisten irtisanomiset ja häädöt yleensäkin. Asukasvalinnoissa panemme edelleen painoa tulevan asukkaan motivaatiolle valita päihteetön asumisympäristö. Kiinteään verkostoon kuuluvat Vantaalla myös muun muassa A-klinikka ja alueella toimivat kolmannen sektorin toimijat. Vantaalla Sininauhasäätiön päihdeongelmaisten tukiasumistoiminta Vantaan A-killan lisäksi onkin sangen uutta kolmannen sektorin toteuttamana, joten asumispalveluiden sidosryhmien luominen ja vakiinnuttaminen on merkittävä haaste. Sininauhasäätiöllä oli vuoden 2004 päättyessä neljä jatkotukiasuntoa Vantaalla. Tavoitteena on hankkia asuntoja lisää siten, että vuoden 2005 loppuun mennessä asuntoja on yhteensä 15 eri puolilla Vantaata. Asukkaiksi jatkotukiasuntoihin valitaan sekä Myrrin puolimatkankodissa asuvia että yhteistyötahoilta tulevia henkilöitä, jotka ovat osoittaneet kykynsä itsenäisempään asumiseen. Jatko-Myrreihin voidaan kuitenkin valita myös muualta tulevia, vantaalaisia asunnottomia. Hajasijoitetut asunnot lisäävät työn vaativuutta ja sen myötä myös parityöskentelyn tarve kasvaa. Jotta tuki ja sen avulla yhä itsenäisempi asuminen sekä sosiaalisten verkostojen luominen asunnon ulkopuolella onnistuisi, on tärkeää, että tähän on riittävästi voimavaroja. Päivä- ja palvelukeskuksen toiminnasta pidetään säännöllistä päiväkirjaa. Kaikista kokouksista ja palavereista laaditaan muistiot. Työtä arvioidaan itsearvioinnin avulla mm. vuosikertomuksen muodossa.

16 Myrrin palveluita säännöllisesti käyttävien asiakkaiden kanssa laaditaan yksilöllinen ja tavoitteellinen palvelusuunnitelma, jonka painopistealueet ovat oman elämän hallinta ja mahdollisimman itsenäinen asuminen. Asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista myös seurataan. Tuusulan Kulkurit ja Kulkurittaret toiminta 2004 ja tavoitteet 2005 Sininauhasäätiö teki vuonna 2003 Tuusulan kunnan kanssa kolmevuotisen sopimuksen päihdekuntoutujien tuetun asumisen kokeiluun liittyvän tuen toteuttamisesta. Sopimuksen mukaan kunta osoittaa asiakkaat työntekijälle, jonka tehtävänä on tuottaa sosiaalisen isännöinnin palveluja eli yksilöllistä tukea asumiseen, päihteettömyyteen ja elämänhallintaan. Marjut Jokinen on työskennellyt alusta saakka tässä tehtävässä: Aikaa on kulunut jo puolitoista vuotta siitä, kun aloitin Sininauhasäätiön palveluksessa syksyllä Tässä ajassa on jo ehtinyt saavuttaa tuloksia, joiden perusteella on hyvä arvioida mennyttä ja suunnitella tulevia tavoitteita. Asiakkaita on kertomusvuodenkin aikana ollut kerrallaan 15. Keskimäärin asiakassuhde on kestänyt puoli vuotta. Olen tullut työssäni huomaamaan, kuinka tärkeä osuus työntekijän tuella on asiakkaan oman elämän hallinnan paranemisen ja juomisen vähentymisen kannalta. Esimerkkinä voisi mainita asiakaskäyntien lisäämisen asiakaan luona alkuperäisen suunnitelman mukaisesta yhdestä kerrasta viikossa, kahdesta viiteen kertaan. Arvioni mukaan asiakkaat alkoivat voida paremmin: alkoholin käyttö vähentyi selvästi ja raittiuskaudet pitenivät. Samalla aktiivisuus lisääntyi. Se näkyi muun muassa oman kodin kunnostamisena, liikunnan lisääntymisenä ja omien asioiden omatoimisena hoitamisena. Tähän seikkaan vedoten toiveena on saada lisäresursseja asiakastyöhön. Samoin asiakkaan palvelusuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa vaatisi tehostamista. Kokemus on osoittanut, että erittäin tärkeä tukitoimenpide asiakkaalle ovat erilaiset vertaisryhmät. Ryhmätoiminta ei kuitenkaan ole vielä toteutunut. Syynä on varmasti resurssien vähäisyys, mutta toisaalta myös asiakkaiden kynnys osallistua erilaisiin ryhmiin on korkea. Erittäin hyvänä näen alkaneen yhteistyön Sininauhasäätiön Järvenpään työntekijän kanssa. Tämä antaa entistä paremmat mahdollisuudet siihen, että asiakkaiden asiat saadaan hoidettua katkeamatta lomienkin aikana. Samalla tämä tarjoaa selkeän työyhteisön, jossa työntekijät ovat fyysisesti ja toiminnallisesti lähellä toisiaan. Yhteistyö Tuusulan asuntotoimen kanssa on sujunut erittäin hyvin. Pienien asuntojen vapautuessa asuntotoimi ottaa yhteyttä tiedustellakseen, olisiko asiakkaitteni joukossa ensisijaisia asunnontarvitsijoita. Tämän yhteistyön tuloksena 35:stä asunnon tarvitsijasta 13 on saanut asunnon. Tämä on mielestäni hyvä tulos kun sitä vertaa Tuusulan asuntotilanteeseen, jossa pienasunnoista on pula. Toivon että jatkossakin hyvä yhteistyömme jatkuu.

17 Kanssakäyminen päihdesairaanhoitajan kanssa on huomattavasti tehostunut. Se näkyy yhteistyökäytännössä asiakkaan niin halutessa. Tähän työkuvioon liittyen olisi mielestäni mahdollisuus kehittää aikuisille ns. Päihteet seis -seisake, jossa voisi työskennellä mielenterveys- ja päihdesairaanhoitaja. Tämän päivän tilanne on usein se, että ihmisiä pallotellaan mielenterveystyön ja päihdetyön välillä. Siitä kun aloitin työni Tuusulassa, on menty paljon eteenpäin päihteettömän asumisen saralla. Sininauhasäätiö on kilpailuttamassa päihteettömien asuntojen rakentamisen, joka voi käynnistyä jo tulevan syksyn aikana. Toteutuessaan tämä lisää asianmukaisten tukiasuntojen määrää yli kahdellakymmenellä. Samalla Sininauhasäätiön työntekijäresurssit lisääntyvät Tuusulassa. Tavoitteista tärkeimpänä pidän yhteistyötä Tuusulan kunnan sosiaali- ja asuntotoimen sekä kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyö kunnan kanssa on lähtenyt mielestäni hyvin käyntiin, vaikka palvelusuunnitelmien teko onkin takkuillut. Suurimmalta osalta asiakkailta on puuttunut asianmukainen palvelusuunnitelma. Ei riitä, että asiakkaalla on mukanaan päätös siirtymisestä Sininauhasäätiön palvelusten piiriin. Jotta pystyttäisiin tarjoamaan laadukasta ja hyvään palvelua asiakkaan tilanteen korjaamiseksi, olisi mukana oltava palvelusuunnitelma, jossa näkyvät sekä tavoitteet ja nykytilanne. Asiakkaan tilanteen ja koko tukipalvelun kannalta olisi todella tärkeää saada kontakti tulevaan asiakkaaseen ennen varsinaisen asiakassuhteen aloittamista. Tämä toteutuisi yhteisessä palaverissa, johon osallistuisivat asiakas, sosiaalityöntekijä ja Sininauhasäätiön työntekijä. Tämä on toistaiseksi toteutunut vain muutamissa tapauksissa. Haaveenani on, että Tuusulassa saataisiin käynnistymään asunnottomille tarkoitettu yökahvila-toiminta. Vakaa uskomukseni on, että myös Tuusulassa olisi tilaa ja tarvetta Kalkkersin kaltaiselle yökahvilatoiminnalle, jos vain tahtoa, kiinnostusta ja toteuttajia riittää. Kalkkersia ylläpitää Helsingissä Vailla vakinaista asuntoa ry. Järvenpään Kissan-Kulma Sininauhasäätiö ja Järvenpään sosiaali- ja terveystoimi solmivat kaksivuotisen sopimuksen sosiaalisen isännöinnin ja asumisneuvonnan järjestämisestä Järvenpäässä. Toiminta alkoi yhden työntekijän voimin marraskuun alussa Tuen saajia Järvenpäässä on kuusi, jotka aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä päätöksellään määrittää. Asiakkaat ovat juuri asunnon saaneita tai asunnon saavia järvenpääläisiä asunnottomia. Tavoitteena on asumisen tuella varmistaa asukkaan itsenäinen elämä ja asunnon säilyttäminen. Tuen tarve arvioidaan säännöllisesti kolmen kuukauden välein. Asunnon saannin edellytyksenä on ollut asiakkaan suostuminen annettuun tukeen ja yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin. Asunnot ovat löytyneet Järvenpään kaupungin asuntopalvelusta, Järvenpään Mestariasunnot Oy:n ja VVO:n asuntokannasta yhteistyössä Järvenpään kaupungin asumisneuvoja Kirsi Haapaniemen kanssa.

18 Järvenpään työntekijälle on kaupunki osoittanut työhuoneen A-klinikan ylläpitämästä Pajalantien toimintakeskuksesta. Toiminnan tavoitteet 2005 Tavoitteena on turvata toiminnan jatkuminen Järvenpäässä vastaamalla mahdollisimman hyvin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä asuntotoimen tarpeisiin. Pyrimme myös saamaan vaihtuvuutta asiakaskuntaan sekä tarpeen mukaan kasvattamaan asiakasmäärää nykyisestä kuudesta ylöspäin. Sininauhasäätiö on myös neuvotellut Järvenpään kaupungin edustajien kanssa mahdollisesta uudisrakennushankkeesta, jolla tuettua asumista täydennettäisiin Järvenpäässä. Järvenpään kaupungin edustajat ovat luvanneet etsiä tarkoitukseen sopivaa rakennuspaikkaa. Oikeus Omaan Oveen -projekti Projekti antaa tukea ja valmennusta asumiseen, estää häätöjä sekä pyrkii katkaisemaan päihdeongelmaisen laitoskierteen niiltä, jotka ovat laitoksissa asunnottomuuden vuoksi. Asumisen tukeminen tapahtuu yksilöllisellä palvelulla kokonaisvaltaisen ja sosiaalisen isännöinnin sekä asumisneuvonnan keinoja kehittämällä. Projektin tehtävänä on kartoittaa asunnottomuuden syitä ja asunnon saamisen esteitä ja luoda asumispolkuja yhdessä asunnottomien ja yhteistyöverkostojen kanssa. Asunnottomuuteen voidaan vaikuttaa vasta, kun asunnottomalle voidaan tarjota sellaiset tuetun asumisen mahdollisuudet, joissa hän pärjää ja samalla estetään asunnottomuuden syntyä riittävillä, yksilöllisillä tukitoimenpiteillä. Keskitettyjen asumispalvelujen tuottajat eivät pysty tarjoamaan sellaista tukea, joka seuraa asiakasta hänen asumistilanteensa muuttuessa. Kehitämme tukitoimia niin, että ne seuraavat asiakasta asumispolkua eteenpäin ja työntekijällä on riittävät resurssit tukeen, mutta tarvittaessa myös puuttumiseen. Avainsanoja projektin toteuttamistavoista ovat: kokonaisvaltainen ja sosiaalinen isännöinti, yksilöllinen asumisneuvonta, palveluohjaus, voimavaralähtöisyys, verkostoituminen sekä oman työn ja työmallin kehittäminen. Projekti on käynnistynyt huhtikuussa Projektin taustalla ovat projektia hallinnoiva Sininauhasäätiö, Helsingfors Gästhem rf, Kodittomien Tuki - Hemlösas Stöd sekä Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY). Projektilla on projektivastaava ja kolme projektityöntekijää, sille on asetettu ohjausryhmä sekä ulkopuolinen arvioija. Projektivastaavan tehtävänä on tarvittavan kenttätyöhön osallistumisen ohella vastata projektityöntekijöiden toimenkuvasta ja ohjauksesta sekä vastata taloudesta, tavoitesuunnitelmista, raportoinnista, tiedottamisesta sekä tuotteistamisesta. Lisäksi projektivastaava toimii linkkinä ohjausryhmän, arvioijan sekä projektin taustajärjestöjen välillä.

19 Projektityöntekijöiden tehtävänä on vastata taustajärjestöjen asiakastyöstä, kunkin järjestön tarpeet huomioiden, asiakkaan siirtyessä itsenäisempään asumiseen. Asiakastyö sisältää muun muassa asiakkaan kokonaistilanteen arviointia, syrjäytymisen ehkäisemistä ja muuta aktivointia, osallistumista yksilötason viranomais- ja yhteistyöneuvotteluihin sekä asumisvalmennusta ja tukityötä (tukeminen). Lisäksi toimenkuvaan kuuluu oman työn kirjallinen suunnittelu talouksineen, arviointi ja raportointi sekä verkostoituminen siten, että asumisen polkuja voidaan luoda ja turvata yhä itsenäisempi asuminen. Ohjausryhmään kuuluu kunkin taustajärjestön edustaja. Vuonna 2004 ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa (30.1., 11.5., 20.9.). Näissä tapaamisissa Sininauhasäätiötä edusti Jorma Soini, Kodittomien Tukea Aune Moisio, Helsingin Vieraskotia Jouko Komulainen sekä SLEY:tä Antero Rasilainen ja Henri Haataja (20.9.), kumpikin yhdessä tapaamisessa. Projektin arvioijana aloitti lukien Nina K Hyttinen. Hän työskentelee Sininauhaliitossa tutkijana, tehtävänään projektien arvioinnin kehittäminen. TOIMINTA Väinölä-koti Tavoite vuodelle 2004: SLEY:n katulähetys ry:llä on Espoossa Väinölä-koti, josta muuttaa asukkaita mm. Espoon kaupungin, Diakoniasäätiön ja Y-säätiön asuntoihin. Projektityöntekijän työpanos kohdistuu Väinölä-kodista pois muuttavien asumisen tukemiseen sekä siellä asuvien asumispolkujen kartoittamiseen. Toiminta 2004 Väinölä-koti on saanut käyttöönsä viisi asuntoa, joiden asukkaat on valittu Väinölä-kodin asukkaiden joukosta. Näille viidelle pois muuttaneelle on pyritty tuomaan asumisen tuki projektin työntekijän panoksella. Erityisen hyvin on onnistunut erään iäkkään miehen asuminen tukiverkostojen avulla. Projektityöntekijä auttoi myös itsenäisesti asunnon Helsingin puolelta hankkinutta naista muuttamaan takaisin tuetun asumisen piiriin Sininauhasäätiön Topi-Kattiin. Espoon kaupungin tuetun asumisen yksikön/projektin henkilökuntaan on oltu useamman kerran yhteydessä. Projektin toiminta on vakiinnuttanut ja lisännyt tunnettavuuttaan Espoossa. Väinölä-kodin analyysi 2004 toiminnasta: Projekti on edennyt ja suunta on ollut oikea. Projektin organisaatio on keventynyt ja jäsentynyt, ohjausryhmän ja projektivastaavan roolit jäsentyneet. Projektityöntekijän työhön Väinölä-koti on erityisen tyytyväinen. Väinölä-kodin tavoitteet vuodelle 2005 Väinölä-kodista pois muuttavien kanssa tehtävää työtä jatketaan. Espoon kaupungin kanssa aloitetaan uusien asuntojen osalta neuvottelut vuodelle Aiempaan tavoitteeseen lisätään etsivä työ: haetaan sellaisia asukkaita, joille Väinölä-koti olisi ensimmäinen vaihe asumispolulla kohti itsenäistä asumista.

20 Helsingfors Gästhem rf - Helsingin Vieraskoti ry Helsingin Vieraskodin projektin alkuperäinen tavoite: Lähtökohtana oli tarjota tuettua jatkoasumista Oikeus Omaan Oveen -projektin kautta Helsingin Vieraskodin Pursimiehenkadun asuntolan moniongelmaisille asiakkaille. Tarkoituksena oli poimia niitä pitkäaikaisia asiakkaita, jotka ovat valmiita muuttamaan joko tukiasuntoihin tai vapaille markkinoille kokeilemaan itsenäistä asumista. Tavoite vuodelle 2004: Tavoitteita tarkistettiin pidetyssä kehittämispäivässä. Todettiin, että Vieraskodin remontti on siirtynyt alkavaksi. Projektin toiminta oli alun perin tarkoitettu tukemaan remontoidun Vieraskodin toimintaa ja jatkoasuttamista. Koska Vieraskodin toiminnan mahdollisuudet olivat vielä avoinna, toivottiin, että projekti antaisi mahdollisuuden toiminnan jatkamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toiminta 2004 Työ Helsingin Vieraskodin kanssa on jäänyt vähäiseksi. Joitakin yhteydenottoja ja tapaamisia projektin työntekijöiden ja Vieraskodin henkilökunnan kanssa on ollut. Sininauhasäätiön vapaisiin asuntoihin liittyen on oltu muutaman kerran yhteydessä Vieraskodin sosiaalityöntekijään ja muutamia asunnonhakijoita on haastateltu. Yksi Pursimiehenkadun asuntolan asukkaista on saanut kertomusvuoden aikana asunnon Sininauhasäätiön Puolimatkankoti Topi-Katista. Helsingin Vieraskodin tavoitteet vuodelle 2005 Viimeisimmän tiedon mukaan Vieraskodin remontti alkaa Projektin ja Vieraskodin yhteistyö on loppuvuoden osalta täysin riippuvainen siitä, saadaanko Vieraskodin toiminnalle korvaavat tilat. Jos tiloja ei voida järjestää, on projekti tältä osin sellaisen haasteen edessä, joka riippuu täysin Helsingin kaupungin ratkaisuista. Vastaavasti, jos korvaavat toimitilat löytyvät, voidaan projektin asema määritellä uudelleen Vieraskodin suhteen, korvaaviin tiloihin räätälöityinä toimintoina. Kodittomien tuki Alkuperäinen tavoite: Projekti tarjoaa asukkaalle tukea itsenäiseen asumiseen Eeva-Maria kodista eteenpäin lähdettäessä. Tukea tarjotaan sitä tarvitseville naisille huolimatta siitä kuka itsenäisen asunnon on tarjonnut. Tukea tarjotaan elämänmuutoksen aiheuttamiin riskeihin mm. päihteiden käyttöön, verkostojen luomiseen ja käytännön asioiden hoitoon. Tukea vähennetään tuen tarpeen vähetessä. Projektityöntekijä jatkaa Eeva-Maria kodissa aloitettua tukityötä huomioiden elämänalueet, joilla naiset tarvitsevat tukea ja palveluohjausta. Toiminta 2004 Projekti on hoitanut Lokitien sosiaalista isännöintiä kerhohuoneen toiminnan kautta. Asukkaat vierailevat kerhohuoneella, joka on avoinna päivittäin n. neljä tuntia. Syksyllä aloitimme kokeilun iltapäivystyksestä ja sitä jatketaan edelleen kahtena iltana viikossa. Työntekijä tapaa asiakkaita myös heidän kotonaan.

Sininauhasäätiön toimintakertomus 2003

Sininauhasäätiön toimintakertomus 2003 Sininauhasäätiön toimintakertomus 2003 1. Toiminta-ajatus, tavoitteet ja päämäärät Sääntöjen mukaan Säätiön tarkoituksena on perustaa ja ylläpitää kristillisessä hengessä toimivia raittiuskoteja ja nuorten

Lisätiedot

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen Asunnottomuuskirja Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen SOCCAn ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja nro 13, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA www.socca.fi

Lisätiedot

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto KUVA TIMO SJÖBLOM Yhdessä pärjäämme 2/2003 Ihmisen hätä säilynyt tsaarinvallasta tasavaltaan Luentomatkalla Pietarissa pyydettiin esittelemään

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

M20. -hanke. Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3. Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 3/2004

M20. -hanke. Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3. Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 3/2004 3/2004 Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto KUVA: AAKE HUURRESALO M20 -hanke Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3 Sitoutuneita vierellä kulkijoita

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry 30.4.2010 1 Nuttu-projektin raportti 2006 2009 2 Prologi Asunnottomuus on yleisesti ymmärretty sitkeäksi yhteiskunnalliseksi

Lisätiedot

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi Liisa Virta 21.8.2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville

Lisätiedot

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt 1 Esipuhe Tutkimuksen kohteena olivat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 2012-2015 kuuluvat

Lisätiedot

Rakastan tätä organisaatiota s. 10. Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s.

Rakastan tätä organisaatiota s. 10. Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s. Anne Babb on Kansainvälisen Siniristin uusi pääsihteeri. Vuodet päihdetyössä eivät ole vähentäneet Karin intoa auttaa. 3 2012 Sininen aalto Sininauhaliiton sidosryhmälehti Rakastan tätä organisaatiota

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Pakolaisten asuminen ja palvelut

Pakolaisten asuminen ja palvelut Siirtolaisuusinstituutti Euroopan pakolaisrahasto Pakolaisten asuminen ja palvelut Omaan kotiin -hankkeen tutkimusraportti Maria Pikkarainen ja Sirkku Wilkman Webreports No 36 Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin 1 vuosikirja 2014 sisältö 3 Uudistamme KVPS-konsernin strategian uudistunein voimin 4 Tilapäishoitopalvelut auttavat perheitä jaksamaan 5 Kiinteistötoimi

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö Jyvällä-projekti 2006 2009 Arja Heikura Projektinpäällikkö JYVÄLLÄ 2006 2009 tiivistelmä Jyvällä on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti. Se käynnistyi toukokuussa 2006 ja kokonaisuudessaan se

Lisätiedot

Järjestölähtöiset lähipalvelut

Järjestölähtöiset lähipalvelut Järjestölähtöiset lähipalvelut ASTA JUNTUNEN (toim.) Toimintamalleja käytännön työhön SININAUHA-JULKAISUT Järjestölähtöiset lähipalvelut Toimintamalleja käytännön työhön ASTA JUNTUNEN (toim.) Järjestölähtöisten

Lisätiedot

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa 2/2013 uusitoivo Nuoret ja päihteet 30 vuotta Pyhässä Hengessä Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara Irtomyyntihinta 7 euroa uusi toivo Numero 2/2013 Sisältö One Way Mission

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 4 TAUSTAA PROJEKTILLE 5 4.1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry 5 4.2 Setlementtitoiminnan historiaa 6 4.3 Jane Addams : Nobelisti ja sosiaalityön

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Ihmisen arvoista asumista

Ihmisen arvoista asumista Avustustoiminnan raportteja 13 Pitkänen Sari, Rissanen Pekka, Mattila Kati Ihmisen arvoista asumista Y-säätiön ja Asumispalvelusäätiö Aspan tuki- ja palveluasumismallien arviointi 2004 RAY:n avustustoiminnan

Lisätiedot