Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Hintikka Esa Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Orenius Marja Rantala Kyllikki Salonen Jasmina Virtanen Marja-Leena Romppanen Lea Tuohela Jorma puheenjohtaja varajäsen varajäsen poissa poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri 57 70, , ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Ritva Marjamäki Jouni Lätti Hyvinkäällä ja 76 Allekirjoitukset Esa Hintikka Marja-Leena Virtanen

2 Kirkkoneuvosto _ Kokouksen asialista 57. Kokouksen avaus 58. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 59. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 60. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 61. Virkamääräys pastori Terho Pursiaiselle 62. Rippikoulun ohjesääntö 63. Keskustelua seurakuntien rakennemuutoksen ohjaustyöryhmän raportista 64. Lähetystaulun uusiminen seurakuntakeskuksen ala-aulaan 65. Tupakointi Helenenkadun asuintalossa 66. Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta Selvitys tilojen ilmaiskäyttäjistä vuonna Tilinpäätös vuodelta Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajille 70. Sähkön hankinta vuodeksi Harkinnanvaraisten palkanosien myöntäminen 72. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 73. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 74. Uuden tietohallinnon yhteistyösopimuksen hyväksyminen 75. Muita asioita 76. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 59 ja rukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 59 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marja-Leena Virtanen ja Esa Hintikka. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa perjantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 60 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että Sääksin leirikeskuksen kappelihankkeen taloudellinen loppuselvitys siirrettiin seuraavaan kokoukseen ja 71 Harkinnanvaraisten palkanosien myöntäminen käsiteltiin viimeisenä pykälänä Muiden asioiden jälkeen.

4 Kirkkoneuvosto Virkamääräys pastori Terho Pursiaiselle huhtikuuksi 2012 Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa merkittiin tiedoksi virkamääräyspyyntö pastori Terho Pursiaiselle saakka, joka virkamääräys on tuomiokapitulista annettu viranhaltijapäätöksenä On mahdollista, että Heidi Kajander-Maavuoren virkavapaus jatkuu vielä huhtikuun ajan. Mikäli Heidi Kajander-Maavuoren virkavapaus jatkuu vielä huhtikuun 2012 ajan, pyydetään Terho Pursiaiselle vastaavaksi ajaksi virkamääräystä Hyvinkään seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi. Ehdotus hyväksyttiin. 62 Rippikoulun ohjesääntö Hyvinkään seurakunnan rippikoulun ohjesääntö on vuodelta 1995 (liite 1). Liitteenä 2 on kasvatuksen vastuukappalaisen Laura Maria Latikan laatima luonnos uudeksi rippikoulun ohjesäännöksi. Luonnos on laadittu nykyisen rippikoulutyön malliohjesäännön pohjalta. Hyväksytään Hyvinkään seurakunnan rippikoulun ohjesääntö liitteen 2 mukaisena ja lähetään se edelleen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi Hyvinkään seurakunnan rippikoulun ohjesäännön liitteen 2 mukaisena ja päätti lähettää sen edelleen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto keskusteli rippikoululaisten kirkkokäynneistä ja mm. opettajien osallistumisesta ryhmiensä kanssa messuihin. Mahdollisuus järjestää rippikoululaisten tueksi ns. kummimaallikkotoimintaa tuli myös keskustelussa esille. Kirkkoneuvostossa käyty keskustelu saatetaan rippikoulupapin kautta rippikoulutyötä tekevien tietoon.

5 Kirkkoneuvosto Keskustelua seurakuntien rakennemuutoksen ohjaustyöryhmän raportista Kirkkohallituksen seurakuntien rakennemuutosta pohtinut työryhmä, Seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmä , on julkaissut loppuraporttinsa. Raportissa esitetään uusia malleja, joilla kirkon työn jatkuminen voidaan turvata eri osissa maata myös tulevaisuudessa. Esitellyt mallit pohjautuvat rovastikunnan tai hiippakunnan laajuisten yksiköiden kehittämiseen. Seurakunnat, hiippakuntavaltuustot, tuomiokapitulit ja Kirkon työmarkkinalaitos voivat antaa raportista palautteen huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Palautetta pyydetään kirkon paikallistason kehittämistarpeista ja siinä huomioon otettavista näkökulmista sekä loppuraportissa esitetyistä kehittämismalleista. Palautteessa tulisi erityisesti ottaa kantaa siihen, mikä esitetyistä malleista olisi paras mahdollinen jatkokehityksen pohjaksi. Lisäksi palautteessa toivotaan otettavan kantaa seurakunnan kriteereihin eli siihen, mitkä asian kirkon toiminnallisen perusyksikön tulisi kyetä hoitamaan ja mistä tulisi vastaavasti päättää laajemman alueen puitteissa. Myös muutosprosessin tukemisesta ja uudistuksessa käytettävistä termeistä pyydetään kannanottoa. Raportti on sidoksissa kuntauudistukseen, mutta elää myös seurakuntiin ja kirkkoon liittyvänä omaa elämäänsä, koska kirkon verotulot vähenevät. Uusi kirkolliskokous tulee ottamaan myös raporttiin kantaa riippumatta kuntauudistuksen etenemisestä. Kirkkoneuvosto kävi lyhyesti keskustelua raportista edellisessä kokouksessaan ja päätti yksimielisesti, että se antaa mahdollisen palautteensa huhtikuun kokouksessaan Maaliskuun kokouksessa päätettiin vielä jatkaa yleiskeskustelua aiheesta, jonka jälkeen lopullinen palaute työstetään hallintotyöryhmän kautta kirkkoneuvostolle. Jatketaan annettavan palautteen pohjaksi yleiskeskustelua raportista. Kirkkoneuvosto kävi jatkokeskustelua seurakuntien rakennemuutoksen ohjaustyöryhmän raportista huhtikuun kokouksessa kirkkohallitukselle annettavaa palautetta varten. Keskustelussa nousi esille mm. seuraavia ajatuksia: - Tämä raportti ei johda mihinkään, ennemminkin pitäisi tutkia, kuinka seurakuntakokoa pienennetään ja kuinka saavutetaan suurempi spiritualiteetti. - Ruuhka-Suomeen tarjotaan samoja oppeja kuin muualle maahan, mikä ei välttämättä toimi. - Rovastikuntamallia, joka on lähellä yhtymämallia, on suositeltu. Tästä nousee kysymys, miksi yhtymiä on kuitenkin 2000-luvulla purettu paljon.

6 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston antamaan palautteeseen tulisi kirjata asioita, joita olemme oppineet pilottihankkeestamme, nimenomaan toiminnalliseen puoleen liittyen. - Hiippakuntamalli tuntuu vieraalta ja etäiseltä. Kuntauudistus pitää odottaa ennen seurakuntarakennemuutoksia. - Onko rakennusuudistus ylipäätään pakko tehdä. Kirkkoneuvosto antaa palautteensa seuraavassa kokouksessaan Lähetystaulun uusiminen seurakuntakeskuksen ala-aulaan Edellinen ja nykyinen taidetoimikunta ovat käyneet keskustelua seurakuntakeskuksen ala-aulan lähetystaulun uudistamisesta. Taulu on ollut paikallaan lähes talon valmistumisesta, vuodesta 1990, lähtien ja kaipaa modernisoimista. Keskusteluissaan taidetoimikunta on todennut, että sisääntuloaulan näkymä on tärkeä ja sen suunnitteluun ja toteuttamiseen tulee huolellisesti paneutua. Nykyisen taulun tekstiin Hyvinkään seurakunnan lähetystyö on myös kiinnitetty huomiota ja on ajateltu, että tänä päivänä tulisi puhua laajemmin seurakunnan kansainvälisestä työstä. Taidetoimikunta on tämän vuoden kahdessa kokouksessaan paneutunut erityisesti lähetystauluaiheeseen. Toimikunnan jäsenet Charlotta Kivistö ja Nina Laaksonen ovat toimikunnan toimeksiannosta selvitelleet ja valmistelleet toimikunnassa käytyjen keskustelujen pohjalta taulun uudistamishanketta. Taidetoimikunnan käymissä keskusteluissa vanhanmallisesta lähetystaulusta luovuttaisiin. Lähetystaulu tai otsikoltaan esim. Hyvinkään seurakunnan kansainvälinen työ, Menkää kaikkeen maailmaan tai Meillä ja maailmalla taulu muodostuisi kahdesta osasta. Toinen osa olisi hyvinkääläisen taiteilijan Maija Helasvuon suunnittelema ja toteuttama teos, jossa pronssinen maapallo olisi pronssisella kämmenellä ja toinen osa olisi infon sisältävä kosketusnäyttötaulu, joka voisi palvella lähetystyöinfon lisäksi muillakin tavoilla. Pronssinen maapallo voisi olla pyöreä tai vaihtoehtoisesti puolipallon muotoinen reliefi. Uudistettu lähetystaulu, taideteos/kosketusnäyttötaulu, sijoitettaisiin nykyisen lähetystaulun paikalle.

7 Kirkkoneuvosto Taidetoimikunnan ehdotus Maija Helasvuon teoksesta syntyi siten, että toimikunta kuuli ja näki kokouksessaan kahden hyvinkääläisen taiteilijan, Maija Helasvuon ja Tiina Torkkelin (teos: valokaappi/kuvioitu lasi ja metallilevy), ehdotukset lähetystaulun toteuttamisesta. Näistä ehdotuksista toimikunta keskustelun jälkeen yksimielisesti päätti ehdottaa, että taiteilija Maija Helasvuon esittämän pronssisen työn pohjalta lähdettäisiin uutta lähetystauluhanketta kehittämään. Maija Helasvuon laatima piirros ehdotuksestaan on liitteenä 3. Lähetystaulun uudistamisesta laaditaan hankesuunnitelma, jonka mukaan uudistusta lähdetään toteuttamaan. Kokonaisuuteen kuuluisi siis pronssinen taideteos ja tuumainen näyttölaite ja sen sisälle asennettava tietokone. Kokonaisuus sijoitetaan nykyisen lähetystaulun paikalle esim. siten, että pronssinen maapallo on alueen vasemmalla puolella ja näyttölaite oikealla. Helasvuon ehdotuksen mukaan taulun otsikko voisi olla kosketusnäyttölaitteen alapuolella. Taidetoimikunnan euron määrärahaa voisi käyttää ainakin taulu-uudistuksen taideteososuuteen, Helasvuon pronssiseen työhön, johon toimikunnan määräraha olisi riittävä ja mikäli taidemäärärahaa jäisi, sen käyttö myös näyttölaitteeseen olisi perusteltavissa, koska hanke on kokonaisuus. Hankkeen toteuttamista valmistelemaan on tarkoituksenmukaista nimetä työryhmä, jossa on virkamiehiä ja luottamushenkilöiden edustaja/edustajia. Taidetoimikunnassa asiaa valmistelleet Charlotta Kivistö ja Nina Laaksonen lienevät luontevia työryhmän jäseniä. Kirkkoneuvosto hyväksyy taidetoimikunnan ehdotuksen lähetystaulun uusimisesta esittelyssä kuvatulla tavalla ja valtuuttaa työryhmän jatkamaan hankkeen suunnittelua. Nimetään työryhmä laatimaan hankesuunnitelmaa. Kirkkoneuvosto hyväksyi taidetoimikunnan ehdotuksen lähetystaulun uusimisesta esittelyssä kuvatulla tavalla ja valtuutti taidetoimikunnan ja tiedottaja Jorma Erstan jatkamaan hankkeen suunnittelua ja hankesuunnitelman laatimista. Pronssinen puolipallon muotoinen reliefi -taideteos todettiin kyseiseen tilaan palloa toimivammaksi vaihtoehdoksi.

8 Kirkkoneuvosto Tupakointi Helenenkadun asuintalossa (Halme) Helenenkadun asukkailta on vuoden 2011 aikana tullut valituksia parveketupakoinnin haitoista. Asukastoimikunta kokoontui Kokouksen esityslista oli jaettu jokaiseen asuntoon kahta viikkoa aikaisemmin. Esityslistassa oli yhtenä pääasiana parveketupakointi. Tällä toimenpiteellä varmistettiin se, että jokainen voi tuoda äänensä kuuluviin asukastoimikunnan kokouksessa. Asukastoimikunnan pöytäkirja on liitteenä 4, asukkaiden kommentteja ja vanhat järjestyssäännöt erillisenä liitteenä. Kokouksessa asukastoimikunta ehdottaa kirkkoneuvostolle, että tupakointi kiellettäisiin parvekkeilla. Vanhan järjestyssäännön mukaan yleisissä tiloissa tupakointi on ollut kiellettyä ja asunnoissa tupakointi ei ole ollut suotavaa. Asunnoissa, yleisissä tiloissa ja parvekkeella tupakointi laskee kiinteistön arvoa ja nostaa remonttikustannuksia, koska tupakansavun kellastuttamat pinnat on vaikeampi jatkokäsitellä. Tupakointi haittaa muiden asukkaiden viihtyvyyttä. Tupakkapaikka voidaan osoittaa kiinteistön piha-alueella. Paikka voidaan katsoa yhdessä asukastoimikunnan kanssa. Kirkkoneuvosto kieltää kiinteistössä tupakoinnin. Kielto kirjataan talon järjestyssääntöihin ja vuokrasopimuksiin. Asia päätettiin siirtää seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen lisäselvityksiä varten. Seuraavaan kokoukseen mennessä selvitetään, onko kirkkoneuvostolla oikeus kieltää tupakointi Helenenkadun kiinteistössä ja mihin oikeus perustuu. 66 Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2011 (Lätti) Seurakunnassamme on omaksuttu käytäntö, jonka mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden yksityiskohtaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat ja vastaavasti toimintakertomukset. Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset ovat liitteenä 5. Kirkkoneuvosto laatii osana tilinpäätöstä seurakunnan toimintakertomuksen, johon tiivistetään toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toiminnan arviointi ja seurakunnan kokonaistalouden tarkastelu.

9 Kirkkoneuvosto Hyväksytään toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta Hyväksyttiin toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta Selvitys tilojen ilmaiskäyttäjistä vuonna 2011 (Lätti) Seurakunnan tilahinnaston mukaan mm. diakoniset ja eläkeläisryhmät sekä kristilliset järjestöt saavat vuokrata seurakunnan tiloja veloituksetta. Liitteenä 6 on tila- ja käyttäjäkohtainen selvitys tilojen ilmaiskäyttäjistä. Merkitään selvitys tiedoksi. Merkittiin selvitys tiedoksi. 68 Tilinpäätös vuodelta 2011 (Lätti) Kirkkojärjestyksen mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KJ 9:6,1). Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston on laadittava seurakunnan tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on laadittava kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja - asetuksen säännösten, kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä taloussäännön määräysten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase), tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja arkistoidaan sidottuna. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin.

10 Kirkkoneuvosto Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Tilintarkastuskertomus on laadittava huhtikuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä. Erillinen liite: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 (tasekirja) 1) Hyväksytään vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös (tasekirja). 2) Allekirjoitetaan vuoden 2011 tilinpäätös. 3) Luovutetaan allekirjoitettu tilinpäätös ja muut tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille tarkastettavaksi. 4) Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että - kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen - kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi ja alijäämäksi ,63 euroa - tilikauden alijäämä siirretään taseen tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä - kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, joka on 192,89 euroa ylijäämäinen. Talousjohtajan suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto 1) Hyväksyi vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (tasekirja). 2) Allekirjoitti vuoden 2011 tilinpäätöksen. 3) Päätti luovuttaa allekirjoitetun tilinpäätöksen ja muut tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille tarkastettavaksi. 4) Päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen - kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi ja alijäämäksi ,63 euroa - tilikauden alijäämä siirretään taseen tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä - kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, joka on 192,89 euroa ylijäämäinen.

11 Kirkkoneuvosto Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajille (Lätti) Seurakunnan tilintarkastusyhteisöllä on käytäntö, jonka mukaan seurakunnan kirkkoneuvoston tulee vahvistaa vahvistusilmoituskirjeellä kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja hallintoon liittyvät tiedot. 1) Vahvistetaan tilintarkastajille vahvistusilmoituskirjeessä mainitut vuoden 2011 kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja hallintoon liittyvät tiedot. 2) Valtuutetaan kirkkoherra ja talousjohtaja allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirje tilintarkastajille (liite 7). Ehdotus hyväksyttiin. 70 Sähkön hankinta vuodeksi 2013 (Lätti) Kirkkoneuvosto myönsi talousjohtajalle valtuudet tehdä seurakunnan sähkönhankintasopimukset, hänen katsoman hetken mukaan, vaikka se ylittää rahallisesti talousjohtajan hankintavaltuuden ( euroa). Sopimukset saavat kattaa maksimissaan 4 vuotta. Tehdyt sähkötoimituskaupat tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Päätöksen jälkeen talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat seuranneet sähkön markkinahinnan kehitystä ja tehneet tarvittavat hankintapäätökset. Sähkön hinta sisältää tukkuhinnan lisäksi ns. profiililisän ja suomilisän sekä toimittajan marginaalin ja arvonlisäveron. Talousjohtaja on tehnyt päätöksen hankkia vuoden 2013 sähköenergian Vattenfall Sähkönmyynti Oy:ltä hintaan 49,20 euroa/mwh (alv 0 %). Hankinnan arvonlisäverollinen kokonaisarvo on euroa. Seurakunnan vuosikulutukseksi on arvioitu 1600 MWh. Sähkön hinta vuosina on ollut 50,78 e/mwh (alv 0 %), vuonna ,66 e/mwh, vuonna ,28 e/mwh ja vuonna ,47 euroa/mwh. Hintatason lasku vuoteen 2011 verraten on 6,2 %. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

12 Kirkkoneuvosto Harkinnanvaraisten palkanosien myöntäminen (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti , että Hyvinkään seurakunnassa otetaan käyttöön harkinnanvarainen palkanosa. Käyttöönottopäätös liitteineen on erillisenä liitteenä. Kyseisessä liitteessä on yksityiskohtaiset ohjeet ja tarvittavat lomakkeet. Henkilökunnalle asetettiin tavoitteet touko- - kesäkuussa arviointijaksolle Työsuoritusten arviointikeskustelut ja vuoden 2012 tavoitteiden asettaminen tehtiin pääosin tammikuussa Esimiehille annetusta ohjeesta ilmenee tarkemmin tavoite- ja arviointikeskustelujen suoritustapa (liite 8). Esimiehille ja luottamusmiehille järjestettiin koulutuspäivä, jossa käytiin läpi esimiehille tehdyn kyselyn tulokset ja arvioitiin prosessin tähänastista onnistumista. Tavoite- ja arviointikeskusteluista sekä prosessin toimivuudesta esimiehiltä saatu palaute oli varsin myönteinen. Arviointien yhteenveto on esitetty liitteessä 9 (salainen). Esitettyjen harkinnanvaraisten palkanosien kustannusvaikutus on vuositasolla noin euroa eli 0,6 % henkilöstökulujen kokonaissummasta. Myönnetään liitteen 9 mukaiset harkinnanvaraiset palkanosat lukien. Tämän pykälän aikana sihteerinä toimi talousjohtaja Jouni Lätti. Hallintosihteeri Ritva Marjamäki ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sinikka Ala-Paavola poistuivat kokouksesta esteellisinä. Harkinnanvaraiset palkanosat myönnettiin esityksen mukaisesti lukien. 72 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 5/ Kirkon säädöskokoelma nro 111 piispainkokouksen päätös toisen evankelisluterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta Kirkkohallituksen yleiskirje 6/ Seurakunnan asiakirjojen tallettaminen arkistolaitokseen ja ohje seurakunnan asiakirjojen suojaamisesta poikkeusoloissa

13 Kirkkoneuvosto Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A4/ Paikallisen järjestelyerän neuvottelumenettelyä koskeva ohjeistus Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A5/ Kirkon työterveyshuoltotutkimus Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi. 73 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista Kappalainen Kosti Kallion vuosilomamuutos 10. Lapsityönohjaaja Maija Nummenahon vuosiloma 11. Kappalainen Virpi Koiviston vuosilomamuutos 12. Yhden kummin riittävyys kastettavalle lapselle 13. Teologian ylioppilas Emilia Turpeisen seurakuntatyöharjoittelu Merkitään asialista tiedoksi. Merkittiin asialista tiedoksi. 74 Yhteistyösopimus Tampereen IT-yhteistyöalueen kanssa tietohallintopalvelujen järjestämisestä (Lätti) Kirkkoneuvosto irtisanoi Kehä-IT yhteistyösopimuksen Samalla kirkkoneuvosto päätti, että jatketaan neuvotteluja uudesta IT-yhteistyöstä Tampereen IT-yhteistyöalueen kanssa ja että sopimusesitys uudesta ITyhteistyöalueesta tuodaan päätettäväksi kirkkoneuvoston kokoukseen Tampereen IT-yhteistyöalueen tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhisen ja kehityspäällikkö Keijo Pulkkisen kanssa käytiin neuvottelu perjantaina Hyvinkään seurakunnan puolesta neuvotteluun osallistuivat kirkkoherra Ilkka Järvinen, johtava kanttori Erkki Hannonen, toimistosihteeri Titta Laine ja talousjohtaja Jouni Lätti.

14 Kirkkoneuvosto Neuvotteluissa tuli selkeästi esille Tampereen tietohallintoyksikön asiantuntemus ja kokemus muiden seurakuntien isäntäseurakuntana toimimisesta. Hyvinkään kannalta sopimukseen liittyminen tuo kaivattuja teknisiä parannuksia, kuten etäkäyttömahdollisuudet ja puhelimien laajemmat käyttöominaisuudet. Työasemien, ohjelmistojen, tulostimien ja monitoimilaitteiden hankinnat hoidetaan keskitetysti, mikä säästää työaikaa hankintojen hoidossa. Voimme halutessamme liittyä Tampereen mobiilipuhelinvaihteeseen. Työasemien elinkaarimalli on jäntevä, mutta nykyinen laitteisto voidaan kuitenkin hyödyntää. Palvelut ja työasemat ohjelmistoineen ovat pitkälle vakioituja. Tampereella on yhteinen it-tuki, helpdesk-palvelu, jonka kautta kaikki työntekijät hoitavat erilaiset käytännön ongelmat. Seurakunnissa on yhteyshenkilö mm. hallinnollisten juoksevien asioiden hoitoa varten. Tarkemmin Tampereen IT-yhteistyöalueen toimintatavat on kuvattu sopimuksen liitteessä 2. Sopimuksen sisällöstä ja hallinnosta: - Tampereen IT-yhteistoimintasopimus vastaa sisällöltään Kehä-IT:n vastaavaa sopimusta. - Tampereen IT-yhteistyöalueen hallinto on järjestetty siten, että neuvottelukuntaan kuuluvat kaikki sopijaseurakunnat (36 seurakuntataloutta) ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukunta tekee esityksen edustajista johtokuntaan, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Jäsenet valitaan jäsenmäärän ja alueellisen kattavuuden mukaan rovastikunnittain. Seurakunnan varsinainen liittämisvaihe Tampereen toimintaympäristöön kestää noin kolme viikkoa. Alustavaksi aikatauluksi on kaavailtu toukokuun alkupuolta. Valmistelutoimet aloitetaan heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Tampereen IT-yhteistyöalueen omakustannushintaan lasketut kustannukset jaetaan seurakuntien kesken siten, että työasemien ja käyttäjätunnusten määrällä on molemmilla 50 %:n osuus veloitusperusteessa. Veloitus kattaa mm. tukipalvelut, työasemat perusohjelmistoineen, tietoliikenneyhteydet ja palvelimet varmistuspalveluineen. Valinnaiset palvelut ja erityisohjelmistot veloitetaan erikseen. Hyvinkään seurakunnan kokonaiskulut Tampereen IT-yhteistyöalueelta olisivat noin euroa vuodessa vuoden 2012 talousarvion ja laitemäärien mukaan laskien. Liitteenä 11 on Sopimus, IT-Yhteistyöalue, Tampereen alue ja sen liitteet 2 ja 3. Edellisen kokouksen esityslistassa oli erillisenä liitteenä Tampereen IT-yhteistyöalueen periaatteita. Hyväksytään yhteistyösopimus Tampereen IT-yhteistyöalueen kanssa (liite 11). Hyväksyttiin yhteistyösopimus Tampereen IT-yhteistyöalueen kanssa (liite 11).

15 Kirkkoneuvosto Muita asioita 1. Tilanneselvitys toimitilan mahdollisesta vuokraamisesta asuntomessualueen korttelitalosta 2. Seuraavat kokoukset Talousjohtaja totesi, että seurakunnalla on tilatarve olemassa ja kasvatuksen työalat ovat halukkaita menemään tarjottuun korttelitalon vuokratilaan. Kirkkoneuvosto on kirjannut edellisessä kokouksessaan myönteisen suhtautumisen tilan vuokraamiseen, jolta pohjalta neuvotteluja edelleen käydään. Kirkkoneuvosto ma 23.4., 23.5., 13.6., 29.8., 26.9., , 7.11., ja Kirkkovaltuusto 30.5., ja Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.

16 Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 76 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 57 73, Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 74 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16, HYVINKÄÄ Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: (019) Sähköposti: Pykälä 74 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

17 Kirkkoneuvosto VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Pykälät Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9, HELSINKI Postiosoite: PL 120, HELSINKI Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kotikyläntie 3, ESPOO Postiosoite: PL 203, ESPOO Telekopio: (09) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, HELSINKI) Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

18 Kirkkoneuvosto Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Aika 18.5.2010 klo 17:30 20.00 Paikka Kyttälänkatu 1, kokoushuone Osallistujat Jäsenet Laaksonen, Leena puheenjohtaja Heiskanen, Jouni Suni, Pentti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot