LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO"

Transkriptio

1 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Aika: Ti klo Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja Mielonen, Jari Pekka Saapui :n 120 käsittelyn aikana klo Oksanen, Antti Pentti, Martti Ruonala, Marianna Salonen, Seppo Vuorimaa, Jari Jukka Lopperi, kirkkoherra, puheenjohtaja Anne-Maarit Helle, sihteeri Läsnäolo-oikeutettu: Jorma Korpela, hallintojohtaja Poistui :n 120 käsittelyn jälkeen klo KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Virren 7:1,3 jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi TYÖJÄRJESTYS Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi, johon muutoksena kirkkoherran tekemät uudet päätösehdotukset :ssä 122 Kolehdit vuodelle 2008 ja :ssä 126 Aloite.

2 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) 116. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTELASKIJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Mika Arola ja Harri Hernesmaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mika Arola ja Harri Hernesmaa YHTYMÄN VIRKA- JA TEHTÄVÄJÄRJESTELYJÄ 2008 yhteinen kirkkoneuvosto : 1. Keskusrekisteri ja Langinkosken seurakuntatoimisto Keskusrekisterin kansliasihteeri jäi eläkkeelle syksyllä Langinkosken seurakuntasihteerin jäädessä kesällä 2007 eläkkeelle seurakuntaneuvosto valitsi virkaan seurakuntatoimiston osa-aikaisena toimistosihteerinä olleen henkilön. Keskusrekisterinjohtajana on aloittanut toimistopäällikkö, jonka työpiste on keskusrekisterissä. Tehtäväjärjestelyjä on suunniteltu kokonaisvaltaisesti ja yhteisesti, suunnitteluvaiheen aikana työtehtäviin on ollut palkattuna keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston yhteinen tilapäinen toimistosihteeri. Kokeilu on onnistunut ja sen perustella on valmisteltu ehdotus: - keskusrekisterin kansliasihteerin virka lakkautetaan alkaen. Toimistopäällikkö vastaa keskusrekisterin johtamisesta ja lähiesimiestehtävästä - Langinkosken osa-aikainen toimistosihteerin virka lakkautetaan ja virkaan liittyvät tehtävät hoidetaan keskusrekisterin kanssa yhteisen toimistosihteerin toimesta - perustetaan keskusrekisterin ja Langinkosken seurakuntatoimiston yhteinen toimistosihteerin virka. Virka on keskusrekisterin virka, palkkausmenot jaetaan työajan mukaisessa suhteessa keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston kesken 2. Yhtymän yhteinen toimistosihteeri Kymin seurakunnan kasvatusasiaintoimiston toimistonhoitaja on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin mahdollisuus jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle ja hänelle kompensoitaisiin hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti varhennuksen eläkealenema. Kirkkoherrat ovat yhdessä toimistopäällikön ja hallintojohtajan kanssa tutkineet mahdollisuutta ko. tehtävien hoitamiseen yhtymän toimistosihteerin viran tehtävinä kolmen seurakunnan kasvatusasiainsihteerinä niin, että tehtävässä olisi lisäksi mukana puhelinvaihteenhoitamista ja kurssikeskuksien esittelyä ja varauksien tekemistä. tehtäväkuvaus täsmentyy edelleen. Viran työpiste olisi edelleen Karhulassa. Järjestely edellyttää: - Kymin seurakunnan kasvatusasiantoimiston toimistonhoitajan viran lakkauttamista - toimistosihteerin viran perustamista seurakuntayhtymään edellä oleviin työtehtäviin Talousarviota täsmennetään sen jälkeen asiassa on tehty ko. eläkepäätökset. 3. Ruokahuolto ja siivoustyö Yhtymän pääemännän virkaa on hoidettu väliaikaisesti syyskuusta alkaen. Samalla on pohdittu ruokahuollon ja siivoustyön kokonaisuutta ottaen huomioon, että kirkkohallituksen rahoittama kiinteistönhoidon kehittämisprojekti päättyy. Projektin tärkeänä osa-alueena on ollut siivotyön kokonaisvaltainen suunnittelu ja kehittäminen. Tätä työtä on tärkeää jatkaa niin, että vastuu on alan asiantuntijalla. Valmistelussa on talousarvioon esitetty: - pääemännän viran nimeke on muutettavaksi ravitsemus- ja siivouspäälliköksi. Viranhaltijalla olisi kokonaisvastuu ruokahuollon lisäksi siivoustyön suunnittelusta ja kehittämisestä. Järjestely mahdollistaa myös nykyistä paremmin kurssikeskuksien talouden vahvistamisen kasvattamalla ulkopuolista käyttöä markkinointia tehostamalla

3 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) - pääemäntä / ravitsemus- ja siivouspäällikkö vapautuu Ristiniemen emännän tehtävistä. Yhden tehtävän nimike muutetaan keittiöapulaisesta emännäksi, joka vastaa Ristiniemen toiminnasta Höyterin kurssikeskuksen mallin mukaisesti 4. Tilapäiset ja määräaikaiset tehtävät Kirkkohallitus on yleiskirjeellään 21/ 1999 antanut ohjeet seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden luetteloinnista ja velvoittanut seurakunnat pitämään näistä erillistä luetteloa. Seurakuntia on kehotettu uuden vuosituhannen alkaessa inventoimaan ja luetteloimaan arvoesineet. Kirkkohallituksen ohjeita on täsmennetty yleiskirjeellä 29/2002. Kotkan seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaat esineet ovat inventoimatta. Talousarviossa on inventoijan/ tutkijan palkkaamiseen 3 kuukauden ajaksi määräraha. Vuoden 2007 aikana on Palmenian koulutushankkeesta palkattu työntekijä tilapäiseksi suunnittelijaksi. Suunnittelija on tehnyt kiinteistö- ja hautaustoimeen liittyviä kartoituksia ja selvityksiä. Atk:n hyödyntämistä kiinteistötoimessa on vahvistettu, kustannusseurantaa ja tilastointia selvitetty, perustettu kiinteistörekisteri ja luotu valmiuksia maankäytön suunnittelulle. Kiinteistö- ja hautaustoimen strategiatyö on aloitettu hautaustoimessa, investointiohjelman suunnittelujakso on pidentynyt 3 vuoteen. Talousarviossa on edellä näiden tehtävien jatkamiseksi määrärahaesitys tilapäisen suunnittelijan palkkaamiseen 12 kuukauden ajaksi. 5. Oppisopimukset Työntekijän kanssa solmittu oppisopimus ajalle liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tutkinnon suorittamisesta. Tutkinnon suuntautumisvaihtoehdoksi valittiin toimistopalvelujen ja tietohallinnon koulutusohjelma, vastuukouluttajana työpaikalla toimistopäällikkö. Tietopuolinen koulutus annetaan Porvoon kauppa-oppilaitoksen toimesta. Työntekijä on oppisopimusajan Kotkan seurakuntatoimistossa, keskusrekisterissä sekä hallinto- ja taloustoimistossa erilaisissa toimistopalvelujen tehtävissä. Keskeisenä tehtävänä tulee olemaan myös toimistopäällikön avustaminen yhtymän ja seurakuntien arkistojen järjestämisessä voimassa ohjeiden mukaisesti ja yhtymähallinnon uudistukset huomioiden. Tietohallinnon työntekijän kanssa solmittu oppisopimus ajalle tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinnon suorittamisesta, osaamisalana verkkoviestistä. Tutkinto muodostuu kolmesta osasta; verkkoviestinnän suunnittelu ja ilmaisu, verkkoviestinnän työmenetelmät ja välineet sekä verkkoviestinnän tuotantoprosessit ja ympäristö. Vastuukouluttajina työpaikalla Atk-tuki, tiedotuspäällikkö ja toimistopäällikkö. Työntekijä on oppisopimusajan tietohallinnon ja viestinnän tehtävissä ja työstää mm seurakuntayhtymän intranet-sivustoa. Järjestely mahdollistaa varahenkilöjärjestelmän ja seurakuntien yhteistyön tietohallinnossa (Pyhtää ja Kouvolan seudun seurakunnat). EHDOTUS HALLINTOJOHTAJA Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää: 1. keskusrekisterin kansliasihteerin viran lakkautettavaksi alkaen. 2. Langinkosken osa-aikainen toimistosihteerin virka lakkautettavaksi alkaen 3. perustettavaksi keskusrekisterin ja Langinkosken seurakuntatoimiston yhteinen toimistosihteerin virka alkaen. Virka on keskusrekisterin virka, palkkausmenot jaetaan työajan mukaisessa suhteessa keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston kesken 4. Kymin seurakunnan kasvatusasiantoimiston toimistonhoitajan viran lakkautettavaksi alkaen 5. perustettavaksi toimistosihteerin viran seurakuntayhtymään edellä 2-kohdassa oleviin työtehtäviin. Yhteinen kirkkoneuvosto oikeutetaan täsmentämään talousarvio, sen jälkeen, kun asiassa on tehty ko. eläkepäätökset. 6. hyväksyttäväksi talousarvioon edellä mainitut ruokahuollon ja siivoustyön tehtäväjärjestelyt ja tilapäiset sekä määräaikaiset työsuhteet Pyydetään virka- ja tehtäväjärjestelyistä KJ 14 6-kohdan perusteella seurakuntaneuvostojen lausunnot.

4 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) PÄÄTÖS Yhteisen kirkkoneuvoston päätös esitellään seurakuntaneuvostolle kokouksessa. Päätetään esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle virka- ja tehtäväjärjestelyjen 2008 hyväksymistä yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti. Langinkosken seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle virka- ja tehtäväjärjestelyjen 2008 hyväksymistä yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti MAAHANMUUTTAJATYÖN KOORDINAATTORIN VIRKA yhteinen kirkkoneuvosto : (valmistelija, puheenjohtaja Juha Raatikainen, ) Maahanmuuttajatyön koordinaattori on Kotka kaupungin ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteinen, maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön suuntautuva kokoaikainen virka. Viran palkkauskustannuksista kaupunki vastaa 40 %:n, seurakuntayhtymä 60 %:n osuudella. Työajasta 40 %:n osalta maahanmuuttajatyön koordinaattorin tehtäväkuvan määrittelee Kotkan kaupungin sosiaalitoimi. Kirkon palkkaustaulukolla tehtävän vaativuusryhmittely sijoittuu välille Tehtävän hoitaminen edellyttää joko opisto-/amk- tason tai ylempää korkeakoulututkintoa. Maahanmuuttajien parissa hankittu työkokemus ja kielitaito katsotaan eduksi. Viranhaltija toimii Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston alaisena. Hänen lähin esimiehensä seurakuntatyön osalta on joku yhtymän virassa olevista kirkkoherroista yhteisessä kirkkoneuvostossa vahvistetun työnjaon mukaan. Viranhaltija tehtävänä on toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina Kotkan kaupungin, sekä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien maahanmuuttajatyössä. Tehtävään kuuluu rakentaa ja vahvistaa yhteistyöverkostoja maahanmuuttajien, heidän parissaan toimivien järjestöjen sekä kaupungin ja seurakuntien välillä. Viranhaltija osallistuu - koulutuksensa ja hankitun kokemuksen tuomin valmiuksin - myös käytännön sosiaaliseen, henkiseen ja hengelliseen työhön maahanmuuttajien parissa, esimerkiksi leirien, kristillisen kasvatuksen, jumalanpalveluselämän ym. kokoavan toiminnan toteuttamiseen. EHDOTUS YKN:N PUHEENJOHTAJA Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että perustaisi seurakuntayhtymään maahanmuuttajatyön koordinaattorin kokoaikaisen viran yhteisenä Kotkan kaupungin kanssa alkaen. Henkilöstöasianjaosto määrittää palkan vaativuuteen ja tehtävään valittavan koulutuksen perusteella (vtr ). Tehtäväkuvauksesta ja kustannusjaosto laaditaan kaupungin kanssa sopimus. PÄÄTÖS Yhteisen kirkkoneuvoston päätös esitellään seurakuntaneuvostolle kokouksessa.

5 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Päätetään esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle maahanmuuttajatyön koordinaattorin viran perustamista yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti. Langinkosken seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle maahanmuuttajatyön koordinaattorin viran perustamista yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti TALOUSARVIO 2008 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh yhteinen kirkkoneuvosto : Taloussääntö 3 : Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen Seurakunnassa on toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmä, joka käsittää vähintään kolme vuotta kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen sisältyvän talousarvion. Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa noudatetaan kirkkojärjestyksen määräyksiä sekä kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamia ohjeita. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Laadittavan talousarvion tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma KJ 15:1-6. Kirkkohallituksen ohjeet talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnittelun tekemiseen, kirkkohallituksen (myöhemmin Kkh) yleiskirje 20/2002 sekä kustannusten kohdentamiseen, Kkh yleiskirje 44/2002. Aikataulu : - kirkkoherrojen esitykset kesän 2008 työntekijöistä hallinto- ja taloustoimistolle mennessä - seurakuntien ja yhtymän toimikunnat/ työryhmät sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta laativat talousarvioesityksensä mennessä - seurakuntaneuvostojen esitykset toimitetaan hallinto- ja taloustoimistolle (yhteiselle kirkkoneuvostolle) mennessä - yhteinen kirkkoneuvosto lähettää talousarvioesityksen lausunnolle seurakuntaneuvostoille kokouksessa seurakuntaneuvostot antavat lausuntonsa mennessä - yhteinen kirkkoneuvosto päättää talousarvioesityksestä yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteisen kirkkovaltuuston talousarviokokous on Talousarvion valmistelua ohjaavat taloussuunnitellusta aikaisemmin päätetyt periaatteet ns. 0-kasvusta sekä yhtymähallinnon uudistuksen tavoitteet hallinnon sekä kiinteistö- ja hautaustoimen kustannuksista. Talousarvion valmistelua ohjaavat lisäksi periaatteet: - talousarvioon ei oteta määrärahoja uusien vakinaisten virkojen tai työsuhteisten toimien perustamiseen ellei niihin saada ulkopuolista rahoitusta. Tehtävien uudelleenjärjestelyt saattavat kuitenkin edellyttää uuden viran/toimen perustamista, jolloin valmistelussa huomioidaan muutoksen henkilöstökuluja pienentävät vaikutukset. - seurakuntatyön, hallinnon, kiinteistötoimen ja hautaustoimen talousarviot laaditaan vuoden 2007 määrärahakehyksillä ns. 0-kasvun periaatteella. Mikäli määrärahaa esitetään korotettavaksi, siihen on esitettävä erityiset perustelut. Valmistelussa huomioidaan ns. kehittämisrahastojen käyttömahdollisuus uusia toimintamuotoja kokeilevissa projekteissa.

6 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) - varaus palkankorotuksiin määritellään myöhemmin, kun palkkauudistuksen vaikutukset ovat nykyistä tarkemmin selvitettynä. - talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan taksojen ja maksujen korotustarve. - investointiohjelma laaditaan vuosille niin, että siihen sisältyvät Mariankadun asuntoosan, Karhulan seurakuntakeskuksen peruskorjauksen ja Langinkosken seurakuntatoimiston peruskorjauksen lisäksi vain kiireelliset ja välttämättömät hankkeet. Hallinto- ja taloustyöryhmä antaa lausuntonsa EHDOTUS HALLINTOJOHTAJA Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy vuoden 2008 talousarvion laadinnan ohjeet ja periaatteet. PÄÄTÖS Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi vuoden 2008 talousarvion laadinnan ohjeet ja periaatteet. Talousarvion valmistelun yhteydessä taksojen ja maksujen korotukset tulee olla maltillisia. Yhteinen kirkkoneuvosto : Seurakuntaneuvostot sekä seurakuntayhtymän työalojen toimikunnat ovat tehneet ehdotuksensa talousarviosta 2008 sekä talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille Kiinteistö- ja hautaustoimen johtounta käsittelee talousarvioehdotusta kokouksessaan Vuoden 2008 talousarvioehdotuksen vuosikate on euroa, tilikauden alijäämä on euroa. Liite 2 EHDOTUS HALLINTOJOHTAJA Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy talousarvioehdotuksen 2008 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Päätetään pyytää talousarviosta KJ 9 luvun 14 :n 3-kohdan perusteella seurakuntaneuvostojen lausunnot. PÄÄTÖS Yhteisen kirkkoneuvoston päätös esitellään seurakuntaneuvostolle kokouksessa Päätetään esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntayhtymän vuoden 2008 talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymistä yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymässä muodossa. Langinkosken seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntayhtymän vuoden 2008 talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymistä yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymässä muodossa INVESTOINTIOHJELMA 2008 JA INVESTOINTISUUNNITELMA kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta : Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pertti Eerola puh Oheisena liitteenä on kiinteistöpäällikön laatima alustava investointisuunnitelma vuosille Liite EHDOTUS KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy investointisuunnitelman vuosille ja esittää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli ja hyväksyi muutamin muutoksin investointisuunnitelman vuosille ja päätti esittää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen

7 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Johtokunta teki esitettyyn investointiohjelmaan seuraavat muutokset: Langinkosken kirkkoherranviraston saneerauksen suunnittelu/toteutus vuoden 2009 määrärahasta siirrettiin käytettäväksi vuonna 2008 ja Parikan hautausmaan vanhan kasvihuoneen muuttaminen varastoksi määrärahaan lisättiin ja määräraha siirrettiin vuodelle Yhteinen kirkkoneuvosto : Liite 3 EHDOTUS HALLINTOJOHTAJA Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy investointiohjelman 2008 sekä ohjeellisena investointisuunnitelman Päätetään KJ 9 luvun 14 :n 7-kohdan perusteella pyytää investointiohjelmasta ja suunnitelmasta seurakuntaneuvostojen lausunnot. PÄÄTÖS Yhteisen kirkkoneuvoston päätös esitellään seurakuntaneuvostolle kokouksessa. Päätetään esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2008 investointiohjelman ja investointisuunnitelman hyväksymistä yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisena. Langinkosken seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2008 investointiohjelman ja investointisuunnitelman hyväksymistä yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisena ALOITTEEN PERUUTUS Seurakuntaneuvoston kokouksessa käsiteltiin Palava pensas ryhmän ja Sosiaalidemokraattisen ryhmän tekemää aloitetta varhaisnuorten kirkkopyhästä. Aloite merkittiin tiedoksi ja annettiin valmisteluun. Palava pensas ryhmä ja Sosiaalidemokraattinen ryhmä peruuttavat tekemänsä aloitteen, joka koski varhaisnuorten kirkkopyhää (LIITE 1). Merkitään tiedoksi varhaisnuorten kirkkopyhää koskevan aloitteen peruutus. Merkittiin tiedoksi varhaisnuorten kirkkopyhää koskevan aloitteen peruutus KOLEHDIT VUODELLE 2008 Seurakuntaneuvoston on KJ:n 2 luvun 8 :n mukaan vahvistettava seuraavan vuoden kolehtisuunnitelma (LIITE 2). Kirkkohallituksen ohjeissa on maininta Ajankohtaisista kolehdeista: Seuraavat kolehdit kannetaan seurakunnan kolehtisuunnitelmassa tarkemmin määriteltyinä päivinä:

8 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Tammi-maaliskuussa Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus (PL 185, Helsinki, viitenumeroluettelo) Kesä-elokuussa Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus (PL 185, Helsinki, viitenumeroluettelo) Syys-marraskuussa Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus (PL 185, Helsinki, viitenumeroluettelo). Nämä kolehdit kannetaan mainitussa järjestyksessä seuraavasti: 17.2., ja Muuten kolehtilista hyväksytään ehdotetussa muodossa. ASIAN KÄSITTELY: Asian käsittelyn yhteydessä Marja Meura teki seuraavat muutosehdotukset: Hiljaisuuden viljelyn vahvistamiseen kirkossamme, Hiljaisuuden Ystävät ry Inkerin kirkko Oman seurakunnan nuorisotyö Teologiseen tutkimukseen sekä kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvan taiteen tukemiseen, Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö Kolehdin saavaksi lähetysjärjestöksi valittiin Suomen Lähetysseura. Seurakuntaneuvosto kannatti yksimielisesti tehtyjä muutosehdotuksia paitsi kannetavan kolehdin osalta suoritettiin äänestys. Äänestyksen tuloksena äänin 7-6 kirkkoherran ehdotus voitti. Vuoden 2008 kolehtilistaan hyväksyttiin siten seuraavat muutokset Hiljaisuuden viljelyn vahvistamiseen kirkossamme, Hiljaisuuden Ystävät ry Oman seurakunnan nuorisotyö Teologiseen tutkimukseen sekä kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvan taiteen tukemiseen, Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö Kolehdin saavaksi lähetysjärjestöksi valittiin Suomen Lähetysseura. Muutoin kolehtilista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Esittelijä: Kirkkoherra Jukka Lopperi Merkitään tiedoksi kirkkoherran päätöspöytäkirjat. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävinä kokouksessa: - 38/2007 Avustus Koskigospel-kuorolle kurssin osallistumiskuluihin - 39/2007 Varojen kerääminen kehittämisrahastoon uutta pianoa varten Seurakuntaneuvosto päättää - kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n 1 momentin tarkoittamien päätösten osalta merkitä ne tiedoksi;

9 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) - muiden esiteltyjen viranhaltijapäätösten osalta, ettei se käytä kirkkolain 10 luvun 5 :ssä tarkoitettua siirtämisvaltaa. Seurakuntaneuvosto päätti - kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n 1 momentin tarkoittamien päätösten osalta merkitä ne tiedoksi; - muiden esiteltyjen viranhaltijapäätösten osalta, ettei se käytä kirkkolain 10 luvun 5 :ssä tarkoitettua siirtämisvaltaa VUODEN 2008 ENSIMMÄINEN HIIPPAKUNTAVALTUUSTON KOKOUS Annetaan tiedoksi, että vuoden 2008 ensimmäinen hiippakuntavaltuuston kokous pidetään , jolloin kirkkolain 17 b luvun 1 :n 1 momentin 5 kohdan mukaiset aloitteet tulee toimittaa tuomiokapitulille mennessä. Annettiin tiedoksi SAAPUNEET ASIAKIRJAT - yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirja Merkitään tiedoksi saapuneet asiakirjat. Merkittiin tiedoksi saapuneet asiakirjat ALOITE Seurakuntaneuvoston edustajat Marja Meura, Marianna Ruonala, Martti Pentti ja Kyllikki Honkanen ovat tehneet aloitteet koskien nuorisotyönohjaajien osallistumista rippikoululaisten vanhempien kirkkopyhään (LIITE 3). Viime tammikuussa Langinkosken seurakunnassa toteutettiin ensimmäisen kerran rippikoululaisten vanhemmille suunnattu kutsukirkko ja sen jälkeen yhteinen informaatiotilaisuus rippikoulusta. Erityisesti tähän pyhään tarkoitettua Tilkkumessua olivat toteuttamassa Riitta Huovila, Tero Hietanen, Tarja Silvennoinen ja Minna Kettunen. Informaation rippikouluista vanhemmille piti rippikoulupastori Anne Läheniemi. Vuonna 2008 käy noin 185 nuorta rippikoulun Langinkosken seurakunnassa. Varsinaisia rippikoululeirejä on neljä ja näiden lisäksi hiihtolomalla päivärippikoulu ja kesän alussa pidetään päivärippikoulu. Rippikoulujen päävastuu on teologeilla. Teologikokous on miettinyt kokouksessaan tammikuussa 2008 pidettävää rippikoululaisten vanhempien kirkkopyhää ja päätyi ehdottamaan, että messun liturgina on Jukka Lopperi, saarnan pitää Anne Läheniemi ja kanttorina on Minna Kettunen. Messun jälkeen vanhemmille tarjotaan kirkkokahvit ja kahvien yhteydessä on esillä vuoden 2007 rippikouluista otettuja kuvia.

10 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Kirkkoherra on jo antanut nuorisotyönohjaajille sekä rippikouluista vastaaville teologeille työmääräyksen olla läsnä kyseisessä messussa ja kirkkokahveilla, minkä johdosta aloite ei aiheuta muita toimenpiteitä. Merkittiin tiedoksi kirkkoherran nuorisotyönohjaajille sekä rippikouluista vastaaville teologeille antama työmääräys olla läsnä messussa ja kirkkokahveilla, minkä johdosta aloite ei aiheuta muita toimenpiteitä PIISPANTARKASTUKSEEN LIITTYVÄ ARVIO SEURAKUNNAN TILASTA Langinkosken seurakunnassa toimitetaan piispantarkastus , ja 9.3. Piispantarkastukseen liittyy toimintaa koskeva piispantarkastuskertomus. Kertomuksessa kysytään myös seurakuntaneuvoston arviota seurakunnasta ja sen kehittämistavoitteista. Valitaan työryhmä, johon kuuluvat kirkkoherra, neuvoston varapuheenjohtaja sekä yksi edustaja kustakin seurakuntaneuvoston ryhmästä, valmistelemaan seurakuntaneuvoston arviota Langinkosken seurakunnasta ja sen kehittämistarpeista. Työryhmään valittiin kirkkoherra Jukka Lopperin lisäksi neuvoston varapuheenjohtaja Martti Pentti, Laajapohjaisesta ryhmästä Eva-Liisa Matikainen, Palava pensas ryhmästä Marja Meura ja Sosialidemokraattisesta ryhmästä Kyllikki Honkanen. Työryhmän sihteerinä toimii Anne-Maarit Helle TAIDEHANKINTA TOIVONSALIIN Taidetoimikunta ehdottaan hankittavaksi Toivonsaliin taiteilija Hannu Matilaisen kolme lasi- ja valoteosta hintaan Taidetoimikunnalla on käytettävissään taidehankintoihin Hyväksytään taidetoimikunnan ehdotus ja päätetään hankkia Toivonsaliin taiteilija Hannu Matilaisen kolme lasi- ja valoteosta. Hyväksyttiin taidetoimikunnan ehdotus ja päätettiin hankkia Toivonsaliin taiteilija Hannu Matilaisen kolme lasi- ja valoteosta N SEURAAVA KOKOUS (Kirkkoherra) Sovitaan seurakuntaneuvoston joulukuun kokouksen ajankohdaksi joko tai Seurakuntaneuvoston seuraava kokous pidetään tiistaina klo 18.

11 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) 130. MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Langinkosken seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Seurakuntaneuvosto Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 113,114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132 Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 122, 128 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Langinkosken seurakuntaneuvosto Käyntiosoite: Langinkoskentie 1, KOTKA Postiosoite: PL 5, KOTKA Telekopio: (05)

12 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Sähköposti: Pykälät 122, 128 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion hallinto-oikeus Käyntiosoite: Maaherrankatu 21, KUOPIO Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, MIKKELI Postiosoite: PL 122, MIKKELI Telekopio:

13 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää Käyntiosoite: Satamakatu 11, HELSINKI Postiosoite: PL 185, HELSINKI Telekopio: Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmä Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Aika 18.5.2010 klo 17:30 20.00 Paikka Kyttälänkatu 1, kokoushuone Osallistujat Jäsenet Laaksonen, Leena puheenjohtaja Heiskanen, Jouni Suni, Pentti

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 25.9.2013 kello 16.30-17.30 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12) Aika: Keskiviikko 31.10.2012 kello 18.00-18.30 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Ulla-Maija von

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot