mielenterveysseura vuodelle 2004 Mielekäs Toiminta MieTo ry. 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "mielenterveysseura vuodelle 2004 Mielekäs Toiminta MieTo ry. 1"

Transkriptio

1 Mielekäs Toiminta MieTo ry ESIPUHE 2 2. UUDET JÄSENET 2 3. TYÖRYHMÄTOIMNTA ON MieTo:n TUKIHENKILÖTOIMINNAN YDIN TUKIHENKILÖTYÖRYHMÄ NAISRYHMÄ: UPEAT PUU- JA KUNNOSTUSTYÖRYHMÄ ATK- TYÖRYHMÄ INTERNET TYÖRYHMÄ RUOKARYHMÄ KULTTUURI- JA LIIKUNTA TYÖRYHMÄ LUOVAN TOIMINNAN RYHMÄ VENEEN KUNNOSTUS JA YLLÄPITO MÖKKITYÖRYHMÄ PUUTARHATYÖRYHMÄ VARAINHANKINTAAN LIITTYVÄT RYHMÄT 6 4. HANKKEET VUODELLE KOIVULATALO -projekti LAKU - projekti KAMU -projekti 7 5. VUODEN 2005 KALENTERI 7 6. TIEDOTUS 7 7. ASIANTUNTIJAT 8 8. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 8 9. JÄSENREKISTERI JA -MAKSUT VUONNA

2 Mielekäs Toiminta MieTo ry ESIPUHE MieTo:n toiminta on kombinaatio toisaalta vertaistuen ja toisaalta tukihenkilötoiminnan kautta tapahtuvasta sosiaalisesta kuntoutuksesta, jonka tarpeessa kuka tahansa miestä voi olla jossain vaiheessa elämäänsä. MieTo ry:n tehtävä edelleen vuonna 2004 on olla edistämässä mielenterveyttä; olla taho, joka tukee kansalaisten oikeutta laadukkaisiin palveluihin, jotka edistävät henkistä hyvinvointia. Yhdistys tarjoaa tässä ja nyt tukea vapaaehtoisen kansalaistoiminnan kautta niin, että se tukee ihmisten selviytymistä. Toiminnallemme on todellista tarvetta; avohoitoa ja päiväsairaalatoimintaa on Helsingissä ajettu alas ja vapaaehtoistyön haasteet kovenevat. Yhteydenotot psykiatrisilta poliklinikoilta, kotisairaanhoidon yksiköiltä ym. tahoilta ovat lisääntyneet voimakkaasti. Toiminta-ajatuksena on tarjota tukea mielekkään toiminnan avulla. Työryhmäohjaajat toimivat osallistujien tukihenkilöinä. Ohjaajien tehtävänä on mahdollistaa, että jokainen toiminnasta kiinnostunut voi osallistua, vaikka mahdollisia rajoitteita olisikin. Keskeinen elementti on vertaistuki. Yhdistys tulee olemaan vuonna 2004 mukana hankkeissa (kts. otsikko 4.), jotka antavat uusia mahdollisuuksia tämän perustehtävän toteuttamiseen. Olemme hakeneet ja päässeet Suomen Mielenterveysseuran LAKU-projektiin (Laadukasta kulttuuria vapaaehtoistyöhön) pilottiyhdistyksenä ja projektin tarkoitus on nimenomaan selvittää tukihenkilötyön uusia muotoja. Yhdistyksen keskeinen haaste on kehittää pitkäjänteistä ryhmätyömuotoista tukihenkilötoimintaa. Vuoden 2004 alussa ei yhdistyksellä ole palkattua työntekijää. Toiminnanohjaajan palkkaamiseksi on toimittava määrätietoisesti. Ilman palkattua työntekijää vähintään kolme toimintapäivää viikossa sekä uusien hankkeiden toteuttaminen vaikeutuvat. Pelkästään vapaaehtoistyön varassa toimimisessa on suuri vaara, että hyvin alkanut toiminta tukehtuu vapaaehtoisiin kohdistuvan työmäärän vuoksi. Toiminnan organiointi ja koordinointi vaatii myös ammattitaitoa. Toiminnaohjaajalle tullaan hakemaan palkkarahoja vuodelle 2004 Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan kautta. Tulevana vuonna myös yhdistyksen taloudellinen tilanne on hankalampi vakituisen siivoussopimuksen lakkaamisen myötä. Kaupungin säästötoimet ulottuvat siis yhdistykseemmekin. Toiminnan kehittäminen ja toisaalta rahoituksen mutkistuminen luovat omat paineensa toiminnan toteuttamiselle. 2. UUDET JÄSENET Vuoden 2004 tehtävä on saada toimintaamme mukaan uusia aktiivisia jäseniä, jotka omaavat erityisosaamista (esim. nikkaroijia) ja ovat halukkaita jakamaan oppejaan muille. Heille on tarkoitus myös järjestää tukihenkilökoulutusta SMS:n avulla, jotta valmiudet työryhmätukeen olisivat päivitetyt. 3. TYÖRYHMÄTOIMNTA ON MieTo:n TUKIHENKILÖTOIMINNAN YDIN

3 Mielekäs Toiminta MieTo ry. 3 Perinteiset ryhmät jatkavat ja uudet mielekkään toiminnan ryhmät syntyvät, kun uusia innokkaita vetäjiä ja kyseisestä toiminnasta kiinnostuneita osallistujia tulee mukaan. Työryhmien ohjaajat tekevät toimintaansa koskevia aloitteita työryhmien ohjaajien yhteiseen foorumiin. Foorumi kokoontuu joka toinen kuukausi ja esittää yhdistyksen hallitukselle toimintaan tarvittavia laitehankintoja, materiaaleja ym. kunkin ryhmän yksilöllisten tarpeiden mukaan. 3.1 TUKIHENKILÖTYÖRYHMÄ Tukihenkilötyöryhmän vetäjä on Jari Hartikainen. Työryhmä toimii ryhmän vastaavien tukiryhmänä. Työryhmään kuuluu vetäjän lisäksi yhdistyksen vastaavat tukihenkilöt. Ryhmän tehtävänä on mm. kartoittaa koulutustarvetta, hoitaa uusien työryhmävastaavien /tukihenkilöehdokkaiden haastattelut sekä toimia heidän työnsä tukena. Tavoitteena on, että kaikki työryhmien vastaavat henkilöt saavat niin halutessaan koulutusta tukihenkilönä toimimiseen. Ryhmän vetäjä toimii LAKU -projektissa yhteyshenkilönä. Tukihenkilötyössä pyritään satsaamaan myös tukijan hyvinvointiin. Tukihenkilö tekee työnsä noudattaen Suomen Mielenterveysseuran tukihenkilötoiminnasta luotuja eettisiä sääntöjä. Tukihenkilötyön kustannukset 1000 euroa. 3.2 NAISRYHMÄ: UPEAT Naisryhmä UPEAT vetäjä on vielä auki. Kovin miesvaltainen yhdistysrakenteemme edellyttää tiettyä täysin naisille suunnattua ryhmätoimintaa. Kerran viikossa kokoontuva ryhmä toimii rohkaisijana naisille, joka ovat vielä liian arkoja liittymään yhdistyksen perinteiseen toimintaan. Naisryhmän kustannukset 300 euroa. 3.3 PUU- JA KUNNOSTUSTYÖRYHMÄ Työryhmävetäjänä toimii Pertti Holopainen. Asukastalo Ankkurissa on käytössämme vuoden 2004 aikana puusepänverstas. Tavoitteena saada kevään aikana päällystettyä 20 tuolia Vartiosaaren mökille ennen kesätoiminnan alkua. Voimassa on myös edelleen hallituksen päätös tukea omia puutöitään tekevien materiaalikuluja 10 eurolla /työkohde. Työryhmävastaava auttaa parhaan kykynsä mukaan niitä, jotka haluavat kunnostaa esim. omia huonekalujaan. Lisäksi puutyöryhmä tekee kaikkea tarvittavaa yhdistyksen yhteiseen käyttöön. Puutyöryhmän arvioidut kustannukset 500 euroa.

4 Mielekäs Toiminta MieTo ry ATK- TYÖRYHMÄ Työryhmävetäjänä toimii Jorma Jokinen ja toimintatilana Asukastalon atk -tila. Atkopetusta pidetään tärkeänä osana nykyaikaisen ihmisen elämää. Atk-työryhmä pyrkii kurssimuotoisesti tutustuttamaan halukkaat mm. Word-tekstinkäsittelyohjelmaan sekä internetin käyttöön. Tavoitteena on, että jokainen halukas osaa hankkia itselleen sähköpostiosoitteen ja oppii sen käyttäjäksi. Apuvälineiksi pyritään hankkimaan asiallinen määrä selkokielisiä oppikirjoja. Laitteita pyritään päivittämään ja pitämään ne edelleen ajan tasalla. Atk-työryhmän arvioidut kustannukset 800 euroa. 3.5 INTERNET TYÖRYHMÄ Työryhmävetäjänä toimii Marko Turunen. Internet-työryhmä toimii tärkeimpänä tiedotusryhmänä vuonna Pyrimme siirtämään suurimman osan tiedotuksestamme sähköiseen muotoon. Yhdistyksemme verkkosivut löytyvät osoitteesta (sivut käytettävissä marras- joulukuussa 2003). Työryhmässä opetetaan sivujen päivittämistä ja päivitetään yhdistyksen sivuja. Halukkaat voivat myös kokeilla omien sivujensa luontia. Internet-työryhmän toimintakulut 400 euroa. Menoihin sisältyvät verkkosivujen kuukausikustannukset sekä sivujen tekemiseen tarvittavan ohjelman hankkiminen. 3.6 RUOKARYHMÄ Työryhmävetäjänä toimii Pertti Saarimaa. Yhdistyksen toimintaan on perinteisesti kuulunut ns. ruokaperjantait, jolloin tehdään yhdessä ruokaa. Jatkamme vuonna 2004 ruokailua isossa yhteisessä pöydässä, jossa tunnetaan vahvaa yhteen kuuluvuuden tunnetta. Toimintaa jatketaan perinteen mukaisesti, koska se parantaa sekä sielua että ruumista. Toimintasuunnitelmassa ruokaperjantailla on keskeinen merkitys koska taloudelliset realiteetit ovat monen tuettavan kohdalla vain huonontuneet. Tyhjällä vatsalla ei kukaan jaksa aktivoitua! Ruokatyöryhmän kustannukset 1500 euroa. 3.7 KULTTUURI TYÖRYHMÄ Työryhmän vetäjänä toimii Kari Väisänen. Kulttuurityöryhmä toimii vuonna 2004 niin, että varsinkin talvikuukausien aikana käymme teatterissa, taidenäyttelyissä ja elokuvissa. Kulttuuritapahtumisissa käyminen on yksi tärkeimmistä mielekkään toiminnan muodoista, koska syrjäytyminen erityisesti näiltä osa-alueilta on toimijoillemme toimeentulovaikeuksien ja sosiaalisen syrjäytymisen vuoksi varmaa. Tämä on yksi tärkeimpiä mielenterveyden ja sosiaalisen kuntoutuksen muotoja. Työryhmän kustannukset ovat 400 euroa.

5 Mielekäs Toiminta MieTo ry LUOVAN TOIMINNAN RYHMÄ Luovan toiminnan ryhmän vetäjänä on Kristina Avarre. Luovassa toiminnassa pyritään tekemään itse luovuuden keinoin mm. kuvataiteita, tekstiilityötä yms. Luovan toiminnan ryhmät toimivat kurssimuotoisesti ja niihin pyritään hankkimaan asiantuntevaa opastusta. Tavoitteena on saada ihmisen voimavarat käyttöön mahdollisimmat mutkattomasti. Luovaan toimintaan kuuluvat mm. tulevat t-paitahankkeet, esitteiden layoutit ym. Luovan toiminnan kustannukset 500 euroa. Eläytymisteatteriryhmä toimii osana luovan toiminnan ryhmää. Ryhmän vastuuhenkilönä toimii Enna Sipilä. Eläytymisteatteria pyritään käyttämään osana tukihenkilöiden koulutusta ja työn tukemista. Samalla ryhmä pyrkii saattamaan esityskuntoon pieniä esityksiä erilaisiin tilaisuuksiin. Eläytymisteatterikulut 300 euroa. 3.9 VENEEN KUNNOSTUS JA YLLÄPITO Ryhmän vetäjinä toimivat Heikki Elki ja Pertti Holopainen. Veneily ja veneen kunnossapito ovat kesäkautemme keskeisiä toimintoja. Vanha ihastuttava puuvene vaatii jatkuvasti kärsivällistä kunnostusta; työ veneen parissa on kuitenkin hyvin mielekästä ja terapeuttista. Rahaa veneen toimivuuden takaamiseksi on omien voimien lisäksi uhrattava, koska erityisesti turvallisuustekijöiden on oltava kunnossa. Venepaikka ja vesille/vesiltä nostot ja talvisäilytysten huolehtiminen kuuluvat työryhmälle. Veneen kustannukset 2000 euroa MÖKKITYÖRYHMÄ Mökkityöryhmän vetäjät ovat Heikki Elki ja Pertti Holopainen. Vartiosaaren Trissan -mökin kunnostustyöt jatkuvat vuonna Pyrimme edelleen toteuttamaan edellisen vuoden suunnitelmia, jotka kariutuivat rahanpuutteeseen, ei uskon eikä tahdon. Mökin lattioiden ja kellaritilan välinen tila kunnostetaan. Mökin ns. sinkkihuone saatetaan kunnostuksen osalta loppuun. Lisäksi mökin sähköasennukset uudistetaan. Piharakennuksen kattotyöt aloitetaan kesällä. Kustannukset mökkityöryhmässä 3000 euroa PUUTARHATYÖRYHMÄ Ryhmän vetäjänä toimii Tom Forsman. Vartiosaaren toimintaa on myös puutarhanhoito. Yhdistyksellä on puutarhapalsta, sen viljelyä jatketaan kesällä. Ryhmä myös jatkaa mökkiympäristön saattamista puutarhamaiseen muotoon. Ryhmällä riittää toimintaa kevätsiivoustalkoista syksyn sadonkorjuuseen asti. Puutarharyhmän välineet ym. vaativat uudistamista ja kasvihuoneen paikkaa etsitään. Kustannukset puutarharyhmän osalta 150 euroa.

6 Mielekäs Toiminta MieTo ry VARAINHANKINTAAN LIITTYVÄT RYHMÄT Yhdistys jatkaa remontti ja muuttoaputoimintaa, joka jonkin verran toi tuloja yhdistykselle vuonna 03. Apua on annettu sosiaalitoimen asiakkaille sosiaalipalvelutoimistojen toimeksiannosta, mm. muuttotilanteissa ja remontoinneissa. Avun mahdollisuudesta tiedotetaan sosiaalipalvelutoimistoille, jotta nämä osaavat antaa tarvittaessa toimeksiantoja. Alue- ja perhetyön toimiston siivoussopimus päättyy vuoden 03 lopussa. Tutkitaan mahdollisuuksia uuden vastaavan siivoustyösopimuksen solmimiselle erilaisten mahdollisten toimeksiantajien kanssa. 4. HANKKEET VUODELLE KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ -hanke Kari Väisänen on yhdistyksen liikuntavastaava. Yhdistyksemme haluaa edistää toimijoidemme liikunnan harrastamista. Kunnossa Kaiken Ikää -projekti antaa tukea liikuntaharrastusten edistämiseen. Hanke kattaa yli 45 -vuotiaat toimijamme. Tulemme toimimaan KKI-hankkeen mukaisesti ja tarjoamaan kuntosali-,uimahallikäyntejä, keilausta ja muita liikunnan mahdollisuuksia kaikille yli 45 vuotiaille. Toiminnanohjaaja on suunnitellut 3 liikuntahanketta KKI toiminnan hengessä pääotsikolla MIETOA LIIKUTUSTA, joihin KKI rahaa tullaan hakemaan: kuntokulttuuri, uteliaat liikkujat ja perinteistä liikuntaa. Yhdistys osallistuu hankkeen rahoitukseen 50 %:lla, haettu KKI -avustus on 1000 euroa, joten omavastuu on myös 1000 euroa. Ikä ei kuitenkaan saa olla rajoite liikunnan harrastamiselle, joten meidän on pyrittävä varmistamaan myös nuorempien esteetön mukaantulo liikuntaharrastuksiin. Kaikille suunnatun liikuntatoiminnan kustannukset 500 euroa KOIVULATALO -projekti Yhdistyksemme on hakenut RAY:ltä rahoitusta yhdessä Suomen Mielenterveysseuran kanssa Lapinlahden sairaalan alueella kunnostettavan entisen henkilökunnan asuintalon (Koivula-talo) muuttamiseksi nuorten mielenterveyskuntoutujien asuintaloksi. Yhdistyksemme rooli on luoda ja tarjota talon asukkaille asumisen tukitoimintaa mielekkään tekemisen mahdollisuuksien muodossa. Hanke starttaa Suomen mielenterveysseuran puolesta vuoden 2004 alkupuolella, jolloin talon toiminnasta vastaava koordinaattori aloittaa työnsä. Taloudellisesti Koivula talon projekteja hallinnoi Suomen mielenterveysseura. Yhdistyksemme rooli talon toimintaan käytännössä alkaa vuoden 2004 lopulla tai 05 alussa, jolloin asukkaat muuttavat taloon. Sitä aikaisemmin yhdistyksemme vastuuhenkilö (Pertti Saarimaa) toimii yhteistyössä koordinaattorin kanssa valmistellen tulevaa yhteistyötä talon toiminnan tiimoilta. Mikäli rahoitus toteutuu suunnitellusti yhdistys palkkaa kaksi työntekijää: talon isännän sekä ryhmien toiminnasta vastaavan henkilön.

7 Mielekäs Toiminta MieTo ry LAKU - projekti Yhdistyksemme on hyväksytty pilottiyhdistykseksi Suomen Mielenterveysseuran LAKU projektiin. Projektissa tarkastellaan tukihenkilötoiminnan kehittämistä kokemusten ja dialogin keinoin. Lopputavoitteena on saada välineitä toiminnan kehittämiseen ja laadun mittaamiseen, uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen ja toiminnassa jaksamisen tukemiseen. Lopputuote on tukihenkilötyön organisoinnin ja koulutuksen malli. Projektissa huomioidaan tukihenkilötyö ammattilaisten työn täydentäjänä, harrastuksena ja asiakasta auttavana palvelutoimintana. Projektin päämääränä on tuottaa välineitä hyvän tukihenkilötyön toteuttamiseksi. MieTo:n keskeinen tavoite on projektissa toimimisen myötä tukevoittaa omaa toimintatapaansa eli toiminnallisten ryhmien kautta tapahtuvaa vapaaehtoisten toteuttamaa mielenterveystyön tukitoimintaa. 4.4 KAMU -projekti Kaverit Mukaan projekti. Kyseessä on ESR-rahoitteinen 3-vuotinen välittäjäorganisaatiohanke. Ohjelma on luonteeltaan kehittämisohjelma, jolla etsitään, kokeillaan ja tuotetaan uusia ratkaisuja sekä levitetään hyviä käytäntöjä työvoima-, elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan. Suomen Mielenterveysseura ohjaa ja välittää tarvittavat resurssit paikallisyhdistyksille. Projekti toteutetaan pienen vapaaehtoistoimijaorganisaation kanssa. Yhdistyksissä kootaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien tukiryhmät. Ryhmät toimivat SMS:ssa kehitettyjen toimintamallien mukaisesti. Ryhmien vetäjinä toimivat yhdistysten vapaaehtoistyöntekijät. Ryhmien kokoamiseen käytetään yhdistysten verkostoja. Toiveenamme on, että yhdistyksemme pääsee mukaan KAMU projektiin. Siitä ei kuitenkaan tätä kirjoitettaessa ole varmuutta, koskapa projektin toimintaa käynnistetään vasta 04 alusta. 5. VUODEN 2005 KALENTERI Vuoden 2004 aikana toimitetaan kalenteri vuodelle 2005 yhdistyksen perinteiden mukaisesti. 6. TIEDOTUS Vuonna 2004 tiedotus hoidetaan pääosin internetin ja Ankkurin ilmoitustaulun avulla. Yhdistyksen jäsenille lähetetään kaksi jäsenkirjettä syys- ja kevätkokouskutsujen yhteydessä. 7. ASIANTUNTIJAT Elämänhallinta on sosiaalista, taloudellista ja terveydellistä laatua. Yhdistys pyrkii edistämään mukana toiminnassa olevien kuntoutumista ja tarpeellisen tiedon saantia. Mukana

8 Mielekäs Toiminta MieTo ry. 8 olevien kiinnostuksen mukaan tulemme käyttämään asiantuntijoita eri aiheista kertomiseen esim. ylivelkaantumisesta, mielenterveyspalveluista, fyysisestä kuntoutumisesta: kuntoutuspalvelujen saannista ylipäänsä. 8. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimintaympäristömme on syksystä kevääseen tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin pääasiassa Asukastalo Ankkuri ja kesällä Vartiosaaren Trissan mökki. Tuettavamme tulevat pääasiassa kaakkoisen ja itäisen Helsingin alueelta, joko itsenäisesti tai yhteistyökumppaneidemme ohjaamina. 9. JÄSENREKISTERI JA -MAKSUT VUONNA 2004 Vuoden 2004 jäsenmaksujen perintää ja jäsenrekisteriämme ylläpitää Suomen Mielenterveysseura. Jäsenmaksun määrän vahvistaa syyskokous. Suunnitelmissa ei kuitenkaan ole maksun korotusta, maksu pysyy 10 eurossa /vuosi.

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Yleistä (puheenjohtaja Markus Heimonen) Viime vuosien aikana killan jäsenmäärä ja toiminnan laajuus on kasvanut ja vakiintunut

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

KoVa-Projektisuunnitelma. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma

KoVa-Projektisuunnitelma. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma Raha-automaattiyhdistys / projektiavustusanomus Ci KoVa-Projektisuunnitelma Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma helmikuu 2011-helmikuu 2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I Yhteistä Hyvää Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015 luonnos I Hyvinvointialan järjestöstrategia TIIVISTELMÄ SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Strategian lähtökohdat 2.1 Strategian tarve ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013. Yleistä. Yhdistyksen varsinainen toiminta

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013. Yleistä. Yhdistyksen varsinainen toiminta Kaakkois-Helsingin mielenterveysseura Mielekäs Toiminta MieTo r.y. Roihuvuorentie 2, 00820 Helsinki http://mieto.fi mieto@mieto.fi TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä MieTo ry:n tehtävänä on edistää

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2011

Vuosikertomus vuodelta 2011 Vuosikertomus vuodelta 2011 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus 3 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus 3 3.

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Esipuhe Puutarhataidot eivät enää automaattisesti siirry sukupolvelta toiselle. Kiinnostusta puutarhatoimintaan kuitenkin on yhä enemmän. Nuoret haluavat oppia kasvattamaan

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas 1 KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011 Kerhotoiminnan opas 2 Kerhotoiminnan opas Kulttuuria kyliin hanke KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI RY 2011 31.8.2011 Projektipäällikkö Janne Lahtia Graafinen

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot