Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ"

Transkriptio

1 Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Projekti nro H0414.P081 Viimeisin muutos Laadittu Laatija VGr Tark. / Hyv. EAR GRANLUND OY Victoria Grönlund Erja Reinikainen

2 SELVITYS (3) YHTEENVETO Selvityksessä vertaillaan Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan rakentamismääräysten vaatimuksia rakennusten energiankäytölle. Selvityksessä laskettiin pientalon, asuinkerrostalon, toimistorakennuksen ja koulurakennuksen energiankulutus vakioiduin tiedoin ja tarkasteltiin kuinka Suomen määräyksiä täyttävän rakennuksen vaipan U-arvoja ja tiiveyttä jouduttiin muuttamaan, jotta rakennus täyttäisi muiden maiden määräykset. Kaikki rakennukset laskettiin kaukolämpöratkaisulla ja pientalo lisäksi maalämpöratkaisulla. Suomen ja Tanskan kohdalla laskettiin primäärienergiarajan täyttävän rakennuksen vastaava ostoenergiaraja, jotta vertailu muihin maihin olisi mahdollista. Sisäolosuhteisiin vaikuttavat lähtötiedot vakioitiin ja vakioimisen vaikutus huomioitiin maakohtaisesti ostoenergiarajassa, jolloin saatiin vertailukelpoinen ostoenergiaraja. Selvityksen tuloksena päädyttiin johtopäätökseen, että Suomen määräystaso on Pohjoismaiden määräyksistä helpoiten saavutettavissa kaikkien rakennustyyppien kohdalla. Suomen määräystason täyttävän rakennuksen on vuorostaan vaikeinta täyttää Tanskan määräykset kaikkien rakennustyyppien kohdalla. Ruotsin määräystaso vaihtelee rakennustyypistä riippuen, kun taas Norjalla on tasainen vaatimustaso kaikille rakennustyypeille. Kaukolämpö- ja maalämpöratkaisujen välillä ei ollut merkittäviä eroja ja maalämpöratkaisukin täytti vaatimukset kaikissa maissa. \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

3 SELVITYS 3 (3) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Pohjoismaiden rakentamismääräykset Suomen rakentamismääräykset Ruotsin rakentamismääräykset Norjan rakentamismääräykset Tanskan rakentamismääräykset Käytetyt ohjelmistot Selvityksen lähtötiedot Laskentasäännöt eri maissa Laskennassa käytettyjen rakennusten tiedot Laskentamenetelmä Menetelmän kuvaus Lähtötietojen vakioiminen ja vakioimisen vaikutus Asuinkerrostalo Lähtötiedot Ostoenergiantarve Johtopäätökset asuinkerrostalon tarkastelusta Toimistorakennus Lähtötiedot Ostoenergiantarve Johtopäätökset toimistorakennuksen tarkastelusta Koulu Lähtötiedot Ostoenergiantarve Johtopäätökset koulurakennuksen tarkastelusta Pientalo Kaukolämpö lämmitysmuotona Lähtötiedot Energiantarve Johtopäätökset kaukolämpöön liitetyn pientalon tarkastelusta Maalämpö lämmitysmuotona Lähtötiedot Energiantarve Johtopäätökset maalämmöllä lämmitetyn pientalon tarkastelusta Selvityksen johtopäätökset... 3 \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

4 SELVITYS 4 (3) Johdanto Tämä selvitys on tehty Ympäristöministeriölle yhteistyössä Sitran Jarek Kurnitskin kanssa. Selvityksen tarkoituksena on vertailla Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan rakentamismääräysten vaatimuksia rakennusten energiankäytölle. Selvityksessä lasketaan tyyppirakennusten energiankulutus vakioiduin tiedoin ja tarkastellaan miten Suomen määräystason täyttävä rakennus soveltuu muihin maihin. Tarkastelun kohteina on pientalo, asuinkerrostalo, toimistorakennus ja koulurakennus. Laskenta tehdään kaikille rakennuksille kaukolämpöratkaisulla ja pientalolle myös maalämpöratkaisulla.. Pohjoismaiden rakentamismääräykset Energialaskennan lähtökohtana ovat maakohtaiset rakentamismääräykset. Nämä ovat: Suomi: Suomen rakentamismääräyskokoelma osa D3 (01): Rakennusten energiatehokkuus Ruotsi: Boverkets byggregler BBR19; Regelsamling för byggande, BBR 01 Norja: Byggteknisk forskrift TEK 10: Forskrift om tekniske krav til byggverk, FOR nr 489 Tanska: Bygningsreglement 010 (BR10) Alla on esitetty yhteenveto Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan rakentamismääräysten vaatimuksista uudisrakennusten energiankäytölle ja sen tarkastelulle. Tässä on esitetty ainoastaan keskeiset asiat energialaskentaan liittyen ja määräyksissä on paljon sellaisia vaatimuksia uudisrakennuksille joita on jätetty pois tästä yhteenvedosta..1. Suomen rakentamismääräykset Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3 01 mukaan rakennuksille on laskettava kokonaisenergiankulutus (E-luku), joka on rakennuksen vuotuinen ostoenergiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohden kerrottuna energiamuotojen kertoimilla. Määräyksissä on annettu rakennustypistä riippuva raja-arvo E-luvulle jota ei saa ylittää. Ostoenergiantarve lasketaan määräyksissä esitetyillä rakennuksen standardikäytön lähtöarvoilla. Nämä ovat ulkoilmavirta, lämmitysraja, jäähdytysraja, valaistus-, henkilö ja laitekuorma sekä sisäisten lämpökuormien käyttöaika ja aste. Muille lähtöarvoille käytetään suunnitteluarvoja. Osille näistä on asetettu minimi- tai maksimivaatimukset. Energialaskennassa kaikissa tiloissa on sama ulkoilmavirta ja samat lämpökuormat, eikä rakennusta tarvitse jakaa yksityiskohtaisiin laskentavyöhykkeisiin. Laskennassa ei tarvitse huomioida erikoistiloja (kuten keittiöt, neuvottelutilat, erikoisluokat, tms.) tai teknisiä järjestelmiä kuten esimerkiksi ulkovalaistusta, hissejä tai sulatuskaapeleita. E-luvun laskennassa energiamuotojen kertoimet ovat: sähkö 1,7 kaukolämpö 0,7 kaukojäähdytys 0,4 fossiiliset polttoaineet 1,0 rakennuksessa käytettävät 0,5 uusiutuvat polttoaineet Suomen määräyksissä annetut ylärajat E-luvuille sekä laskennan lähtötiedot ja muut määräyksissä annetut vaatimukset ovat esitetty taulukoissa 1-5. \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

5 SELVITYS 5 (3) Taulukko 1. Suomen määräyksissä annetut E-lukujen ylärajat eri rakennustyypeille. Rakennustyyppi / Käyttötarkoitusluokka a E-lukujen yläraja, kwh/m /a a Pientalo - A netto < 10 m m A netto 150 m 37 1,4A netto m A netto 600 m 173 0,07A netto - A netto > 600 m 130 Hirsitalo - A netto < 10 m 9-10 m A netto 150 m 397 1,4A netto m A netto 600 m 198 0,07A netto - A netto > 600 m 155 Rivi- ja ketjutalo 150 Asuinkerrostalo 130 Toimistorakennus 170 Liikerakennus 40 Majoitusliikerakennus 40 Opetusrakennus ja päiväkoti 170 Liikuntahalli pois lukien uima- ja jäähalli 170 Sairaala 450 Muut rakennukset ja määräaikaiset rakennukset Laskettava, mutta sille ei ole asetettu vaatimuksia a A netto on rakennuksen lämmitetty nettoala, m Laskennassa huomioidaan mahdollinen uusiutuva omavaraisenergia, joka vähentää ostoenergiantarvetta ja näin ollen pienentää E-lukua. Laskennassa täytyy myös osoittaa, että rakennuksen sisälämpötila välisenä aikana ei ylitä jäähdytysrajan lämpötilaa enemmän kuin 150 astetuntia. Tätä ei tarvitse osoittaa pien-, rivi- ja ketjutaloille tai muut rakennukset ja määräaikaiset rakennukset luokkaan kuuluville rakennuksille. Laskenta tehdään standardikäytön lähtöarvoilla mutta suunnitteluilla ilmamäärillä. Vaikka E-luku on määräysten mukainen, rakennuksen laskettu vaipan, vuotoilman ja ilmanvaihdon lämpöhäviö pitää olla pienempi kuin määräyksissä esitettyjen vertailuarvojen mukaan laskettu lämpöhäviö. Taulukko. Suomen energialaskennassa käytettävä ulkoilmavirta ja lämpötilarajat eri rakennustyypeille (neliömetrit vastaavat lämmitettyä nettoalaa). Rakennustyyppi / Käyttötarkoitusluokka Ulkoilmavirta, dm 3 /(sm ) Lämmitysraja, C Jäähdytysraja, C Erillinen pientalo sekä rivi- ja ketjutalo 0,4 1 7 Asuinkerrostalo 0,5 1 7 Toimistorakennus 1 5 Liikerakennus 18 5 Majoitusliikerakennus 1 5 Opetusrakennus ja päiväkoti Liikuntahalli 18 5 Sairaala 4 5 \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

6 SELVITYS 6 (3) Taulukko 3. Suomen energialaskennassa käytettävä käyttöaika, käyttöaste ja lämpökuormat eri rakennustyypeille. Rakennustyyppi / Käyttötarkoitusluokka Kellonaika b Käyttöastelaitteet, Kuluttaja- Käyttöaika, Valaistus, Ihmiset, h/4h d/7d - W/m W/m W/m Erillinen pientalo sekä rivi- ja ketjutalo 00:00-4: ,6 8 a 3 Asuinkerrostalo 00:00-4: ,6 11 a 4 3 Toimistorakennus 07:00-18: , Liikerakennus 08:00-1: Majoitusliikerakennus 00:00-4: , Opetusrakennus ja 08:00-16: , päiväkoti Liikuntahalli 08:00-: , Sairaala 00:00-4: , a asuinrakennusten valaistuksen käyttöaste on 0,1 b ilmanvaihto on päällä yksi tunti ennen käyttöaikaa ja yksi tunti käyttöajan jälkeen niissä rakennuksissa, jotka eivät ole käytössä koko ajan Taulukko 4. Suomen energialaskennassa käytettävä lämpimän käyttöveden kulutus eri rakennustyypeille. Rakennustyyppi / Käyttötarkoitusluokka Lämpimän käyttöveden omin.kulutus, dm 3 /(m a) Lämpimän käyttöveden lämmitysenergia, kwh/(m a) Erillinen pientalo sekä rivi- ja ketjutalo, asuinkerrostalo Toimistorakennus Liikerakennus 68 4 Majoitusliikerakennus Opetusrakennus ja päiväkoti Liikuntahalli Sairaala Taulukko 5. Suomen määräysten vaatimat minimi- tai maksimiarvot. Tiiveys, q 50 4 m 3 /(hm vaippa ) Ilmanvaihdon LTO-hyötysuhde 45 % - U-arvot - US, YP, AP 0,60 W/(m K) - ikkuna, ovi 1,8 W/(m K) Tulo- ja poistoilmajärjestelmän SFP-luku,0 kw/(m 3 /s) \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

7 SELVITYS 7 (3) Ruotsin rakentamismääräykset Ruotsin rakentamismääräysten (Boverkets byggregler, BBR) uusin versio, BBR 19, tuli voimaan 1. tammikuuta 01 mutta on sitova vasta 1. tammikuuta 013. Edellisestä versiosta osat rakennusten energiataloudesta sekä paloturvallisuudesta ovat muuttuneet. Tässä tarkastellaan uuden version, eli BBR 19:n, vaatimuksia. Määräyksissä on asetettu raja-arvot seuraaville asioille uudisrakennuksille: rakennuksen ominaisenergiakäyttö yksikössä kwh/m vuodessa, jossa pinta-alana käytetään lämmitettyä nettoalaa rakennuksen rakenteiden keskimääräinen lämmönläpäisykerroin asennettu sähköteho jos käytössä on mikä tahansa sähkölämmitys (myös esim. maalämpö) Rakennuksen ominaisenergiakäytön raja on eri riippuen siitä, tuotetaanko lämmitys sähköllä vai jollain muulla tavalla. Asuinrakennuksille on eri rajat kuin muilla rakennuksilla. Maa on lisäksi jaettu kolmeen ilmastovyöhykkeeseen, I, II ja III, jossa I on pohjoisin ja III eteläisin vyöhyke. Eri vyöhykkeillä on eri raja-arvot. Rakennuksen ominaisenergiakäyttö on rakennuksen ostoenergiantarve normaalivuotena. Siihen lasketaan lämmitysenergia (tilat, ilmanvaihto ja lämmin käyttövesi), jäähdytysenergia sekä kiinteistösähkö. Käyttäjäsähköä ei huomioida. Jos lämmitysmuotona on jokin muu kuin sähkö, mutta jäähdytykseen kuitenkin käytetään sähköä, sen sähkönkulutus kerrotaan kolmella. Mahdollinen aurinkoenergian hyödyntäminen huomioidaan laskennassa pienentäen ominaisenergiankäyttöä. Kylmäsillat huomioidaan rakennuksen rakenteiden keskimääräisessä U-arvossa. Alle 100 m oleville rakennuksille ei ole asetettu rajaa energiankäytölle, vaan ainoastaan erillisiä vaatimuksia (mm rakenteiden U-arvoille). Rakennusten määräystenmukaisuus on osoitettava laskennalla ennen rakentamista sekä mittaamalla toteutuneet arvot valmiissa rakennuksessa. Energialaskennassa käytetään oikean paikkakunnan säätietoja, suunniteltua sisälämpötilaa sekä normaalin lämpimän käyttöveden ja tuuletuksen käyttöä. Muita vaatimuksia laskentamenetelmästä tai käytettävistä lähtötiedoista ei ole. Ainostaan ilmanvaihtokoneiden SFP-luvuille, ulkoilmavirralle, operatiiviselle lämpötilalle ja oleskelutilojen ilmannopeudelle on annettu minimi- tai maksimivaatimukset. Ruotsin määräyksissä annetut rajat sekä muut vaatimukset on esitetty taulukoissa 6-8. Taulukko 6. Ruotsin määräyksissä annetut rajat asuinrakennuksille (kwh/lämmitetty nettoala). Ilmastovyöhyke I II III Muu kuin sähkölämmitys: -ominaisenergiakäytön raja, kwh/m /a rakenteiden keskimääräinen lämmönläpäisykerroin, kwh/m K 0,40 0,40 0,40 Sähkölämmitys: -ominaisenergiakäytön raja, kwh/m /a rakenteiden keskimääräinen 0,40 0,40 0,40 lämmönläpäisykerroin, kwh/m K -lämmityksen sähkötehon suurin sallittu teho, kw 5,5 + 0,035(A-130) a 5,0 + 0,030(A-130) a 4,5 + 0,05(A-130) a a lisäys jos A on suurempi kuin 130 m, jossa A on lämmitetty nettoala \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

8 SELVITYS 8 (3) Taulukko 7. Ruotsin määräyksissä annetut rajat muille kuin asuinrakennuksille (kwh lämmitettyä nettoalaa kohti). Ilmastovyöhyke I II III Muu kuin sähkölämmitys: -ominaisenergiakäytön raja, kwh/m /a 10 -rakenteiden keskimääräinen lämmönläpäisykerroin, kwh/m K +110(q kesk -0,35) a + 90(q kesk -0,35) a + 70(q kesk -0,35) a ,60 0,60 0,60 Sähkölämmitys: -ominaisenergiakäytön raja, kwh/m /a 95 -rakenteiden keskimääräinen lämmönläpäisykerroin, kwh/m K -lämmityksen sähkötehon suurin sallittu teho, kw + 65(q kesk -0,35) a + 55(q kesk -0,35) a + 45(q kesk -0,35) a ,60 0,60 0,60 5,5 +0,035(A-130) b +0,030(q-0,35)A c 5,0 +0,030(A-130) b +0,06(q-0,35)A c 4,5 +0,05(A-130) b +0,0(q-0,35)A c a jos ulkoilmavirran on hygieenisistä syistä oltava suurempi kuin 0,35 l/s/m. q kesk on keskimääräinen ulkoilmavirta lämmityskaudella, kuitenkin maksimissaan 1,0 l/s/m b lisäys jos A on suurempi kuin 130 m, jossa A on lämmitetty nettoala c lisäys jos ulkoilmavirran on hygieenisistä syistä oltava suurempi kuin 0,35 l/s/m. A on lämmitetty nettoala ja q on suurin ulkoilmavirta mitoitustilanteessa Taulukko 8. Ruotsin määräysten vaatimat minimi- tai maksimiarvot (neliömetrit vastaavat lämmitettyä nettoalaa). Ulkoilmavirta 0,35 l/s/m -asuinrakennuksissa käyttöajan ulkopuolella lisäksi 0,10 l/s/m Ilmanvaihtojärjestelmän SFP-luku (tulo-poisto lämmöntalteenotolla),0 kw/(m 3 s) \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

9 SELVITYS 9 (3) Norjan rakentamismääräykset Norjan rakentamismääräykset (Forskrift om tekniske krav til byggverk) uudistettiin vuonna 010 ja tulivat voimaan 1. heinäkuuta 010. Määräyksissä rakennusten energiankäyttöä rajoitetaan kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Joko rakennusten ominaisuudet (mm rakenteiden U-arvot, tiiveys ja SFP-luku) on oltava pienempiä kuin määräyksissä annetut arvot tai rakennusten nettoenergiankäyttö on oltava pienempi kuin määräyksissä annettu raja-arvo. Raja-arvot ovat annettu yksikössä kwh lämmitettyä nettoalaa kohti ja vaihtelevat rakennustyypin mukaan. Rakennusten energiankulutus on laskettava erillisen maksullisen standardin mukaan, Norsk Standard NS-3031 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data. Standardissa on esitetty sekä vaihtoehtoiset laskentamenetelmät että laskennassa käytettävät lähtöarvot lämpökuormille, ilmanvaihtomäärille, lämpimän käyttöveden kulutukselle ja kylmäsilloille. Niille tiedoille, joille ei ole määritetty tiettyä laskenta-arvoa, käytetään suunnitteluarvoa. Näille on annettu minimi- tai maksimiarvoja rakentamismääräyksissä. Energialaskenta voidaan tehdä yksinkertaisella kuukausi- tai tuntilaskennalla tai dynaamisella laskentaohjelmalla. Laskennassa käytetään standardissa annettua säädataa joka on vapaasti saatavissa verkossa. Energiamuodoille on seuraavat vaatimukset: fossiilista polttoainetta käyttävän kattilan asentaminen päälämmityslähteeksi on kielletty jos rakennuksen lämmitetty nettoala on suurempi kuin 500 m, vähintään 60 % nettolämmitysenergiasta on oltava muulla kuin suoralla sähkölämmityksellä tai fossiilisella polttoaineella tuotettu rakennuksessa jos rakennuksen lämmitetty nettoala on pienempi kuin 500 m, vähintään 40 % nettolämmitysenergiasta on oltava muulla kuin suoralla sähkölämmityksellä tai fossiilisella polttoaineella tuotettu rakennuksessa Norjan määräyksissä annetut nettoenergiarajat sekä energialaskennassa käytettävät lähtötiedot ja muut vaatimukset ovat esitetty taulukoissa 9-1. Taulukko 9. Norjan määräyksissä annetut nettoenergiarajat eri rakennustyypeille (kwh lämmitettyä nettoalaa kohti). Rakennustyyppi Nettoenergiaraja, kwh/m Pientalo, rivitalo sekä yli 150 m loma-asunto /A a Asuinkerrostalo 115 Päiväkoti 140 Toimisto 150 Koulu 10 Yliopisto tai korkeakoulu 160 Sairaala 300 (335) b Sairaskoti tai vanhainkoti 15 (50) b Hotelli 0 Urheilurakennus 170 Liikerakennus 10 Kulttuurirakennus 165 Kevyt teollisuus tai työpaja 175 (190) b a A on lämmitetty nettoala, m b suluissa olevat rajat pätevät, jos epäpuhtauksien siirtymisen riskistä ei voida käyttää lämmöntalteenottoa ilmanvaihdossa \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

10 SELVITYS 10 (3) Taulukko 10. Norjan energialaskennassa käytettävät lähtöarvot valaistuksen ja laitteiden sähköteholle, henkilöiden lämpökuormalle ja lämpimän käyttöveden kulutukselle eri rakennustyypeille (neliömetrit vastaavat lämmitettyä nettoalaa). Rakennustyyppi Valaistus Laitteet a Henkilöt LKV b W/m kwh/ (m W/m kwh/ a) (m W/m kwh/ a) (m W/m kwh/ a) (m a) Pientalo, rivitalo sekä yli 150 m 3 17,5 1,95 11,4 1,5 13,1 5,1 9,8 loma-asunto (1,8) (10,5) 3 17,5 Asuinkerrostalo 1,95 11,4 1,5 13,1 5,1 9,8 (1,8) (10,5) Päiväkoti ,8 10 Toimisto ,6 5 Koulu ,5 10 Yliopisto tai korkeakoulu ,6 5 Sairaala ,1 30 Sairaskoti tai vanhainkoti ,1 30 Hotelli ,1 30 Urheilurakennus ,9 50 Liikerakennus ,7 10 Kulttuurirakennus ,5 10 Kevyt teollisuus tai työpaja ,3 10 suluissa oleva arvo on lämpökuormaksi tuleva osuus b ei aiheuta lämpökuormaa rakennukseen Taulukko 11. Norjan energialaskennassa käytettävät aikataulut sekä lämmityksen ja jäähdytyksen asetusarvot. Rakennustyyppi Lämmitys, lämmin käyttövesi, valaistus ja laitteet Käyttöaika, h/vrk/vko Ilmanvaihto Henkilöt Lämmityksen asetusarvot, C Käyttöajalla Käyttöajan ulkopuolella Tilajäähdytyksen asetusarvo, C b Pientalo, rivitalo sekä yli 150 m loma-asunto 16/7/5 4/7/5 4/7/ Asuinkerrostalo 16/7/5 4/7/5 4/7/ Päiväkoti 10/5/5 10/5/5 10/5/ Toimisto 1/5/5 1/5/5 1/5/ Koulu a 10/5/44 10/5/44 10/5/ Yliopisto tai korkeakoulu 1/5/5 1/5/5 1/5/ Sairaala 16/7/5 16/7/5 16/7/ Sairaskoti tai vanhainkoti 16/7/5 16/7/5 4/7/ Hotelli 16/7/5 16/7/5 4/7/ Urheilurakennus a 1/5/44 1/5/44 4/7/ Liikerakennus 1/6/5 1/6/5 1/6/ Kulttuurirakennus 11/5/5 11/5/5 11/5/ Kevyt teollisuus tai työpaja 9/5/5 9/5/5 9/5/ a rakennus poissa käytöstä viikoilla 6-3 (kesäloma) ja 5 (joululoma) b jos on tilajäähdytystä, sen käyttöaika on 4/7/5 \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

11 SELVITYS 11 (3) Laskentaohjeessa on lisäksi annettu energialaskennassa käytettävien kylmäsiltojen arvot (W/(m K). Taulukko 1. Norjan määräysten vaatimat minimi- tai maksimiarvot. U-arvot: -US 0, W/m K -YP 0,18 W/m K -AP 0,18 W/m K -ikkuna 1,6 W/m K -ovi 1,6 W/m K Tiiveys, n 50 3,0 1/h Ikkunan g-arvo a 0,15 - a ei pien- tai rivitaloille.4. Tanskan rakentamismääräykset Tanskan rakentamismääräysten (Bygningsreglementet 010, BR10) uusin versio tuli voimaan 30. heinäkuuta 010 ja on ollut sitova 1. tammikuuta 011 lähtien. Määräysten mukaan rakennusten energiantarve on laskettava erillisessä ohjeessa (SBi-anvisning 013, Bygningers energibehov) kuvatun menetelmän mukaan. Ohje on maksullinen ja sisältää sekä varsinaisen laskentaohjeen että laskennassa käytettävän laskentaohjelman Be10. Energialaskennassa huomioidaan rakennukselle tuotu ilmanvaihdon, tilojen ja lämpimän käyttöveden tarvitsema lämmitysenergia, ilmanvaihdon sähköenergia, mahdollinen jäähdytysenergia sekä, muissa kuin asuinrakennuksissa, myös valaistuksen sähköenergia. Sekä lämmönjakokeskuksen että lämmönjakojärjestelmän häviöt huomioidaan. Myös aurinko- ja henkilökuorma, rakennusten lämmönvarastointiominaisuudet sekä kylmäsillat huomioidaan. Jos rakennuksessa hyödynnetään aurinko- tai tuulienergiaa, sekin huomioidaan. Rakennuksen ostoenergia muutetaan primäärienergiaksi energiamuotokertoimilla. Sähkön energiamuotokerroin on,5 ja muiden lämmitysmuotojen (esim. kaasu, öljy ja kaukolämpö) 1,0. Määräyksissä annetut primäärienergiankulutuksen rajat on yksikössä kwh lämmitettyä bruttoalaa kohti. Rajat ovat eri asuinrakennuksille ja muille rakennuksille. Määräyksissä annetut primäärienergiarajat uudisrakennuksille ovat: Asuinrakennuksille Muille rakennuksille Energialaskennassa käytettävät lähtöarvot ja muut vaatimukset on esitetty taulukoissa \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

12 SELVITYS 1 (3) Taulukko 13. Tanskan energialaskennassa käytettävät lähtöarvot. Lämmityksen asetusarvo 1 C Tuuletuksen tai tehostetun ilmanvaihdon asetusarvo 3 C Yötuuletuksen asetusarvo 4 C Jäähdytyksen asetusarvo a 5 C Rakennuksen käyttöaika -asuinrakennukset 168 h/vko -muut rakennukset 45 h/vko Tiiveys -käyttöajan aikana 0,13 l/s/brm -käyttöajan ulkopuolella 0,09 l/s/brm Henkilökuorma -asuinrakennukset 1,5 W/brm -muut rakennukset 4,0 W/brm Laitekuorma -asuinrakennukset 3,5 W/brm -muut rakennukset 6,0 W/brm Valaistus -asuinrakennukset - -muut rakennukset, yleisvalaistus 10 W/00 lux -muut rakennukset, työvalaistus 1,0 W/brm Lämmin käyttövesi -asuinrakennukset 50 l/brm -muut rakennukset 100 l/brm a Niissä tiloissa joissa ei ole jäähdytystä, lämpötila saa maksimissa nousta 6 C asteeseen. Jos lämpötila nousee yli tämän, tilaan lasketaan mekaaninen jäähdytys joka pitää lämpötilan 6 C asteessa. Taulukko 14. Tanskan määräyksissä annetut minimi- tai maksimiarvot. Ulkoilmavirta 0,3 l/s/brm Tiiveys, q 50 1,5 l/s/brm U-arvot -US, maanvastainen 0,30 W/m K -US, ulkoilmaan 0,30 W/m K -YP 0,0 W/m K -AP, maanvastainen 0,0 W/m K -AP, ulkoilmaan 0,0 W/m K -ikkuna 1,80 W/m K -ovi 1,80 W/m K 3. Käytetyt ohjelmistot Suomen ja Norjan rakennusten energiankulutuksen simulointiin käytetään Granlund Oy:n kehittämää tuotemallipohjaista RIUSKA- energiasimulointiohjelmistoa, jonka laskentakoneena käytetään DOE.1E simulointiohjelmistoa. Pientalon ja asuinkerrostalon kohdalla Ruotsin laskennassa käytetään Equa simulation AB:n Enorm004 laskentaohjelmaa. Tanskan laskennassa käytetään SBi:n Be10 -laskentaohjelmaa. Ohjelmien käyttöön on saatu opastusta Equa Simulation AB:ltä ja SBi:ltä (Statens Byggeforskningsinstitut). \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

13 SELVITYS 13 (3) Toimiston ja koulun kohdalla käytetään kaikkien maiden laskennassa Riuska-ohjelmistoa jäähdytyksen ja valaistuksen ohjauksen takia. 4. Selvityksen lähtötiedot 4.1. Laskentasäännöt eri maissa Ruotsin määräyksissä on asetettu raja rakennuksen energiankulutukselle, mutta rakennuksen ominaisuuksille tai laskentamenetelmälle ei ole asetettu vaatimuksia. Energialaskennassa käytetyt lähtötiedot on otettu SVEBY -kehitysohjelman suosituksista, joita Ruotsissa usein käytetään lähtötietoina asuin- ja toimistorakennusten energialaskennassa. Koulun energialaskennan lähtötiedoille ei löydy suosituksia, joten siinä on käytetty SVEBY:n antamia toimistorakennuksessa sijaitsevien opetustilojen lähtötietoja. Norjan rakennusten energialaskennassa käytettävät lähtötiedot on annettu standardissa Beregning av bygningers energiytelse, Metode og data (NS 3031:007+A1:011) ja näitä lähtötietoja käytetään myös tässä selvityksessä. Laskennassa käytetään standardissa annettua Norjan säätä, joka on saatavissa Internetissä. Tanskan rakennusten energialaskennassa käytettävät lähtötiedot on annettu erillisessä ohjeessa SBianvisning 13 Bygningers energibehov ja näitä lähtötietoja käytetään myös tässä selvityksessä. Tanskan vaatimukset on annettu rakennuksen bruttoalalle, mutta tässä selvityksessä ne muutetaan bruttoalasta nettoalaan jotta tilanne olisi yhdenmukainen kaikissa maissa. Laskennan yksinkertaistamiseksi rakennusten järjestelmähäviöt, apulaitteiden sähkönkulutus sekä rakennusten kylmäsillat lasketaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 (luonnos ) mukaisesti kaikissa maissa ja kaikissa rakennustyypeissä. Asuinkerrostalon ja koulun kohdalla huomioidaan D3:n määräys kesäajan huonelämpötilan hallinnasta. Tilojen ylilämpeneminen on estetty pienellä auringonsäteilyn kokonaisläpäisykertoimella (g-arvo) omaavilla ikkunoilla, sälekaihtimilla sekä koulun osalta myös joissakin ikkunoissa ylälipoilla. 4.. Laskennassa käytettyjen rakennusten tiedot Tarkastelun kohteina ovat todellisia Granlund Oy:n asiakasprojektien kohteita, joille on valmiiksi laaditut geometriamallit. Rakennusten laajuustiedot on esitetty taulukossa 15. Kohteet edustavat 000-luvun suomalaista arkkitehtuuria ja rakentamistapaa. Asuinkerrostalo on tyypillinen lamellitalo, toimistotalo suorakulmainen perusratkaisu ja koulu ehkä jossakin määrin tavanomaista monimuotoisempi. \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

14 SELVITYS 14 (3) Taulukko 15. Rakennusten laajuustiedot. Nettoala, m netto PIENTALO ASUINKERROSTALO TOIMISTO KOULU Bruttoala, brm Nettoala/Buttoala, m netto /brm 0,93 0,88 0,93 0,88 Tilavuus, m Vaipan pinta-ala, m Vaipan ala/tilavuus, m /m 3 0,93 0,9 0,14 0,4 Ikkunoiden osuus nettoalasta 17 % 17 % 11 % 11 % Ikkunoiden osuus ulkoseinistä 11 % 8 % % 1 % Kaikissa rakennuksissa on tulo-poisto-ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Toimistorakennuksessa on ilmanvaihdon jäähdytys sekä tilajäähdytys toimisto- ja neuvottelutiloissa. Jäähdytykseen käytetään sähköä kuluttavaa vedenjäähdytyskonetta jonka kylmäkerroin on 3. \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

15 SELVITYS 15 (3) Laskentamenetelmä 5.1. Menetelmän kuvaus Tätä selvitystä varten kehitettiin laskentamenetelmä eri maiden erilaisten määräysten vertailemiseksi. Laskennan lähtötiedoissa ja laskentamenetelmissä sekä säätelyn kohteena olevan energiankulutuksen sisällössä on siinä määrin eroavaisuuksia, että joitakin yksinkertaistuksia jouduttiin tekemään. Suomen ja Norjan rakentamismääräyksissä on annettu yläraja energiamuotokertoimet huomioivalle primäärienergialle, Ruotsin määräyksissä ostoenergialle ja Norjan määräyksissä nettoenergialle. Vertailun mahdollistamiseksi Suomelle ja Tanskalle on laskettava primäärienergiarajaa vastaava ostoenergiaraja määräyksissä annetuilla lähtötiedoilla (sisäolosuhteet, kuormitus, käyttö, lämmin käyttövesi, jne). Tarkastelun lähtökohdaksi sovittiin, että laskennassa varioidaan rakennusvaipan ominaisuuksia (rakenteiden U-arvoja ja tiiveyttä) kunnes primäärienergiaraja juuri täyttyy kun lämmitysmuotona on kaukolämpö. Tähän tarvittava ostoenergia muodostaa rakennusten ostoenergiarajan. On huomioitava, että näin laskettu, määräyksiä täyttävä ostoenergiaraja pätee ainoastaan näille kohteille ja lämmitysmuodon ollessa kaukolämpö. Norjan määräyksissä annetussa nettoenergiarajassa ei huomioida lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän hyötysuhdetta. Tässä selvityksessä puhutaan kuitenkin Norjan osalta nettoenergian sijaan ostoenergiasta, vaikka Norjalle tämä termi pätee ainoastaan kun lämmitysmuotona on kaukolämpö jonka hyötysuhde on 1. Ostoenergialaskennassa vakioidaan suurin osa lähtötiedoista, jotta rakennuksen sisäolosuhteet, kuormitukset ja käyttö olisivat samat kaikissa maissa. Sisäolosuhteet ja kuormitus sekä käyttöaika vaikuttavat merkittävästi energiankulutukseen, joten laskentaa yksinkertaistetaan vakioimalla nämä tekijät maakohtaisista laskentasäännöistä poiketen. Tällöin ostoenergiarajalle on laskettava vertailukelpoinen raja jossa on huomioitu lähtötietojen vakioimisen vaikutus. Koko tämä laskentaprosessi on esitetty kuvassa 1. Maiden väliset erot vertailukelpoisissa ostoenergiarajoissa riippuvat luonnollisesti maakohtaisesta määräystasosta, mutta myös muun muassa maiden maantieteellisestä sijainnista sekä siitä, mitä energialaskennassa huomioidaan. Esimerkiksi Suomessa huomioidaan sekä valaistus- että laitesähkö, kun taas Ruotsissa ei huomioida laitesähköä ja valaistussähkö huomioidaan ainoastaan kiinteän valaistuksen osalta, jos se on tiedossa. Tästä johtuen eri maille esitetyt ostoenergiarajat eivät varsinaisesti ole suoraan verrattavissa keskenään. Primäärienergiaraja Ostoenergiaraja Huomioidaan lähtötietojen vakioimisen vaikutus Vertailukelpoinen ostoenergiaraja Ruotsi ja Norja Suomi ja Tanska Kuva 1. Kuvaus laskentamenetelmästä jolla päästään määräyksissä annetuista primääri- ja ostoenergiarajasta vertailukelpoiseen ostoenergiarajaan. \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

16 SELVITYS 16 (3) Lopuksi vakioiduilla lähtötiedoilla laskettu Suomen rakentamismääräysten mukainen rakennus siirretään muihin maihin ja muutetaan tarvittaessa rakenteiden U-arvoja ja rakennuksen tiiveyttä niin että maakohtainen vertailukelpoinen ostoenergiaraja saavutetaan. Suomen rakentamismääräysten mukaisen rakennuksen siirtämisellä tarkoitetaan Suomessa määräystason täyttävän rakennuksen laskemista muiden maiden laskentaohjelmilla ja säätiedoilla. Maakohtaisesti arvioidaan rakentamismääräysten vaativuutta sen perusteella kuinka paljon Suomen vaatimustason mukaisen rakennuksen vaippaa ja/tai tiiveyttä on tarpeen parantaa tai heikentää kunkin maan vertailukelpoisen ostoenergiarajan saavuttamiseksi. 5.. Lähtötietojen vakioiminen ja vakioimisen vaikutus Tarkastelun yhdenmukaistamiseksi tarvittava lähtötietojen vakioiminen tehdään maakohtaisten energiatarkastelujen lähtötietojen pohjalta. Laskennassa käytettävät vakioitavat lähtötiedot ovat: Valaistus-, laite- ja henkilökuorma Ulkoilmavirta Ilmanvaihdon käyttöaika Tilojen lämmitysraja (toimistossa myös jäähdytysraja) Ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteen (LTO-laitteen) energiahyötysuhde Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho (SFP-luku) Lämpimän käyttöveden kulutus Kylmäsillat Järjestelmähäviöt ja apulaitteiden sähkönkulutus Vakioidut arvot on pyritty määrittelemään siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin keskimääräistä käytäntöä. Joidenkin tekijöiden osalta on jouduttu valitsemaan tiukin lähtöarvo (esimerkiksi toimistotalon valaistuskuorma Tanskan käytännön mukaisesti). Kaikkien maiden määräyksissä ei ole vaatimuksia ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhteelle. Laskennassa käytetään kuitenkin lämmöntalteenottoratkaisua, jonka energiahyötysuhde vastaa kyseisessä rakennustyypissä useimmiten käytetyn laitteen hyötysuhdetta. Hyötysuhteen valinta tehdään myös siltä pohjalta, että rakennusten U-arvot pysyvät realistisina. Huonommalla hyötysuhteella U- arvojen pitäisi olla paremmat ja vastaavasti paremmalla hyötysuhteella huonommat, jotta määräystaso saavutettaisiin. Kuormitustekijöiden laskentasäännöt poikkeavat eri maissa tehon ja käyttöajan osalta. Näiden tekijöiden perusteella on kuormitukselle määritetty kwh/m,a perusteiset energiatekijät. Vakioimisen vaikutuksen tarkastelussa lasketaan vakioidun ja maakohtaisen lähtötiedon erotus. Vakioimisen vaikutus huomioidaan sekä sähkö- että lämpöenergian osalta valaistus- ja laitekuormien kohdalla. Henkilökuorman ja lämpimän käyttöveden kohdalla huomioidaan vakioimisen vaikutus lämpöenergiaan. Sähkönkulutuksessa vakioimisen vaikutus huomioidaan suhteessa 1:1. Valaistus-, laite- ja henkilökuormat eivät tule kokonaan hyödyksi lämmitykseen, joten vakioidun ja maakohtaisen lähtötiedon erotus kerrotaan lämpökuorman hyödyntämisasteella. Hyödyntämisasteen suuruus on määritetty simuloinneissa. Jos vakioitu kuorma on suurempi kuin maakohtaisissa laskentasäännöissä määritetty kuorma, rakennukselle on sallittava suurempi sähkönkulutus ja vakioimisen vaikutus sähköön on positiivinen. Tällöin \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

17 SELVITYS 17 (3) lämpökuorma on suurempi, jolloin rakennuksen lämmitysenergiankulutuksen pitää olla pienempi ja vakioimisen vaikutus lämpöön on negatiivinen. Esimerkki vakioimisen vaikutuksesta Suomen asuinkerrostalon laitekuormassa: Maakohtaisiin sääntöihin perustuva kuorma: 1,00 kwh/mn etto Vakioitu kuorma: 1,7 kwh/m netto Erotus: 0,7 kwh/m netto Vakioimisen vaikutus sähköön: +0,7 kwh/m netto Vakioimisen vaikutus lämpöön: -(0,75 x 0,7 kwh/m netto ) = -0,1 kwh/m netto Vakioimisen vaikutus yhteensä: +0,7 + (-0,1) = 0,06 kwh/m netto Valaistuskuorman vakioimisen takia vertailukelpoinen ostoenergiaraja on tällöin 0,06 kwh/m netto suurempi kuin määräyksissä asetettu ostoenergiaraja. \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

18 SELVITYS 18 (3) Asuinkerrostalo Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti laskennan vaiheet ja lähtötiedot asuinkerrostalolle, jotta käytetty menetelmä havainnollistuu. Muiden rakennustyyppien osalta on noudatettu vastaavaa menettelyä, mutta esitystapa on lyhyempi Lähtötiedot Taulukossa 16 on esitetty asuinkerrostalon energialaskennan maakohtaiset lähtötiedot sekä niiden perusteella vakioidut lähtötiedot. Taulukossa 17 on vuorostaan esitetty asuinkerrostalon ostoenergiaraja, vakioimisen vaikutus sähköön ja lämpöön sekä vertailukelpoinen ostoenergiaraja, jossa on huomioitu vakioimisen vaikutus. Asuinkerrostalossa on oletettu olevan keskitetty ilmanvaihto, jolloin sama ilmanvaihtokone palvelee kaikkia asuntoja. Tämä on tyypillinen ratkaisu kaikissa maissa. Keskitetyssä ilmanvaihdossa käytetään yleisesti kuutiotalteenottoa, jonka energiahyötysuhde voi olla noin 65 % ja tätä hyötysuhdetta käytetään laskennassa. \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

19 SELVITYS 19 (3) Taulukko 16. Asuinkerrostalon maakohtaiset ja vakioidut lähtötiedot. LKV Vaippa Järjestelmät Kuormat Energia SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA Vakioitu Primäärienergiaraja, kwh/m netto /vuosi Nettoenergiaraja, kwh/m netto /vuosi 115 Ostoenergiaraja, kwh/m netto /vuosi - sähkölämmitys 55 - muu kuin sähkölämmitys 90 Energiamuotokertoimet: - kaukolämpö 0,7 1 - sähkö 1,7,5 Sisältää: - käyttäjän laitesähkön kyllä ei kyllä ei - kiinteän valaistussähkön kyllä kyllä kyllä ei - käyttäjän valaistussähkön kyllä ei kyllä ei Kuormien käyttöaika, h/vuosi (hlöt 8760) 8760 Kuormien käyttöaste 0,6 Valaistus, kwh/m netto 9,6 11,4 1 a Kuluttajalaitteet, kwh/m netto 1 17,5 b 34,9 a 31 Henkilöt, kwh/m netto 15,8 8,8 13,1 14,9 14 Ilmanvaihdon käyttöaika, h/vuosi Ulkoilmavirta, dm 3 /(sm netto ) 0,5 0,35 0,33 0,34 0,35 Lämmitysraja, C 1 1 1/ Jäähdytysraja, C 7 5 LTO-laitteen energiahyötysuhde 65 % SFP-luku, kw/(m 3 /s),5 U-arvot, W/(m K) ka 0,40 - US 0,17 0, 0,3 - YP 0,09 0,18 0, - AP 0,09 (mv 0,16) 0,18 0, - ikkunat ja ovet 1,0 1,6 1,8 - g-arvo (kokonaisläpäisy) n. 35% Rakennuksen tiiveys - q 50, m 3 /(hm vaippa ) 4,0 10,4 6,6 - q 50, l/s/brm 1,5 - n 50, 1/h 1, 3,0 1,9 Kylmäsillat, W/K Lämpimän käyttöveden kulutus - kwh/(m netto vuosi) 35,0 5 9,8 14,9 5 - l/brm a vain lämpökuormana b lämmittävä vaikutus 10,5 kwh/m netto \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

20 SELVITYS 0 (3) Taulukko 17. Asuinkerrostalon vuotuinen ostoenergiaraja, lähtötietojen vakioimisen vaikutus sekä vertailukelpoinen ostoenergiaraja, jossa on huomioitu vakioimisen vaikutus. Ostoenergiaraja, kwh/m netto Vakioimisen vaikutus kuormiin, kwh/m netto : SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA valaistussähkö 0,13 0,83 - laitesähkö 0,7 1,7 - valaistuskuorma -0,09-0,6-7,50,91 - laitekuorma -0,1-6,0 - henkilökuorma, kwh/m netto 1,35-3,93-0,68 0,66 Kuormien hyödyntämisaste 0,75 0,75 0,75 0,75 Lämmin käyttövesi, kwh/m netto -10,0 0,0-4,8 10,1 Vakiomisen vaikutus sähköön, kwh/m netto Vakiomisen vaikutus lämpöön, kwh/m netto Vakiomisen vaikutus yhteensä, kwh/m netto Vertailukelpoinen ostoenergiaraja, kwh/m netto 0,4 0,0,1 0,0-9,0-11,4-1,3 13,7-8,6-11,4-10, 13, Ostoenergiantarve Taulukossa 18 on esitetty Suomen vakioidun asuinkerrostalon U-arvot ja tiiveys, joilla Suomen vertailukelpoinen ostoenergiaraja täyttyy. Suomen rakennus on siirretty muihin maihin ja sen ominaisuuksia (vaipan U-arvot ja tiiveys) on muutettu kunnes maakohtaiset vertailukelpoiset ostoenergiarajat juuri täyttyvät. Taulukossa punaisella merkityt arvot on pienennetty Suomen arvoista ja vihreällä merkityt suurennettu. Tanskan ja Norjan laskennassa käytetty tiiveys,4 m 3 /h/m vaippa vastaa n 50 -lukua 0,7 1/h, joka on käytännössä mahdollinen toteuttaa. Taulukko 18. Asuinkerrostalon tulokset kun Suomen vakioitu rakennus on siirretty muihin maihin. Punaisella merkityt arvot on pienennetty Suomen arvoista ja vihreälle merkityt suurennettu. Suomen vakioitu Suomen vakioitu asuinkerrostalo siirretty asuinkerrostalo Suomessa Ruotsiin Norjaan Tanskaan Laskennassa käytetyt U-arvot: - US 0,5 0,3 0,18 0,17 - YP 0,1 0,3 0,09 0,09 - AP, mv 0,5 0,4 0,18 0, - AP, ulkoilmaan 0, 0,3 0,16 0,16 - ikkunat, ovet 1,3 1,8 1, 1 Laskennnassa käytetty tiiveys q 50, m 3 /h/m vaippa 4 4,4,4 Laskettu ostoenergiantarve, kwh/m netto Maakohtainen vertailukelpoinen ostoenergiaraja, kwh/m netto \\OGHKI-FS01\P_HKI\04XX\0414\P081\TEKNINEN LASKENTA\RIUSKA\VAIHE \POHJOISMAIDEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN VERTAILU_RAPORTTI 8B6B01.DOC

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 176/2013 3 Liite 1 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Laskentaohje IV-kuntotutkimukseen 16.1.2014 1 (23) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee rakennuksen

Lisätiedot

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo 11.6.2014 / 8.9.2014 (alkuperäistä esitystä päivitetty punaisella merkityin osin) Granlund Oy / E Reinikainen,

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA VARTEN

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA VARTEN Teknillinen korkeakoulu. LVI-tekniikka. B Helsinki University of Technology. Heating, Ventilating and Air Conditioning. B Espoo 2009 RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA

Lisätiedot

Toukovuori - Majberget

Toukovuori - Majberget Toukovuori - Majberget asemakaavatyön taustaselvitykset utredningar som gjorts som grund för planarbetet 1. Rakennusten energiankulutuksen ilmastovaikutusten arviointi 2. Rakenteiden hiilijalanjälkitarkastelut

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT

TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT 20.03.2015 Granlund Oy / Lassi Loisa, Erja Reinikainen,

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU

TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU 20.03.2015 Insinööritoimisto Vesitaito Oy Alma Koivu ja

Lisätiedot

Asuntomessutalojen energiatehokkuus

Asuntomessutalojen energiatehokkuus suntomessutalojen energiatehokkuus Tampereen asuntomessujen pientalojen energiatehokkuuden lähempi tarkastelu osoittaa yllättävän suurta vaihtelua. JREK KURNITSKI, Sitran johtava asiantuntija 3 Rakennusmaailma

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI raportti ver 1.1 14.10.2014 Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Ab Case Consult Ltd Metropolia Ammattikorkeakoulu Climaconsult Finland Oy Projectus Team

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI SISÄLLYS SISÄLLYS...1 1 Energiaselvitys ja energiatodistus, yleistä...2 1.1 Energiaselvityksen sisältö...2

Lisätiedot

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI 20.5.2012 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) 5 artiklan mukainen ilmoitus Euroopan komissiolle

Lisätiedot

5/13 Ympäristöministeriön asetus

5/13 Ympäristöministeriön asetus 5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen

Lisätiedot

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Tältä ET näyttää.. Tällöin energiatodistus tarvitaan.. 1. rakennusta tai sen osaa taikka niiden

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan

Lisätiedot

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO N:o 765 3615 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO Liite 1 Energiatodistuksessa energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esitettyä rakennuksen käyttötarkoituksen 1) perusteella

Lisätiedot

Käyttötottumusten vaikutus pientalon energiankulutukseen

Käyttötottumusten vaikutus pientalon energiankulutukseen Janne Käyttötottumusten vaikutus pientalon energiankulutukseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 18.4.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 D3 Rakennusten energiatehokkuus Kohta Sivu Asia D3:ssa Kommentit Huom! Muutosesitys

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS

Lisätiedot