kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho Lahti Mariitta Koppinen Pirjo varapuheenjohtaja, puheenjohtaja kirkkovaltuuston pj kirkkovaltuuston vpj sihteeri POISSA: Harhala Tauno Husari Salme ALLEKIRJOITUKSET: Jorma Pitkänen kokouksen puheenjohtaja Pirjo Koppinen sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS: on tarkastettu, Jämijärvellä Anu Koivumäki Leena Koivunen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO: on ollut yleisesti nähtävillä välisen ajan. Pirjo Koppinen ilmoitustaulunhoitaja n otteen oikeaksi todistaa: on tarkastettu

2 Kn 95 ALKUHARTAUS Jorma Pitkänen piti alkuhartauden. Hartauden aluksi laulettiin virsi 447. Kn 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KL 7:4 : Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet istä on saapuvilla. KJ 8:5 : Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston ille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KJ 9:1 : Kirkkoneuvosto päättää itse kokoontumisensa ajan ja paikan. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 97 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kn:n ohjesääntö 6 : n tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. ntarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valitaan vuoromenettelyn mukaisesti. Vuorossa ovat Salme Husari ja Leena Koivunen. Päätös: ntarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Koivunen ja Anu Koivumäki. Kn 98 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO KL 25:3 :n pitäminen nähtävänä. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. tarkastetaan kokouksen jälkeen ja se on nähtävillä välisen ajan kirkkoherranvirastossa. Päätös: Esityksen mukainen. Kn 99 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä muutoksella, että aluksi käsiteltiin 108 asioista osa ja varsinaisessa kohdassa loput asiat. -Srk/yhdistykset yhteistoimintaan Marita Frigårdin esittely työryhmän yhteenvedosta. -muistomerkki, muisto pienokaiselle Marita Frigård poistui kello Kn 100 VIRPI KERÄNEN SEURAKUNNAN NIMIKKOLÄHETIKSI Lähetysjohtokunnan kokous Ljk 2/2014 5: Suomen Luterilainen Evankelumiyhdistys ( Sley ) ehdottaa Jämijärven srk:lle uudeksi nimikkolähetiksi, Virpi Kerästä, Kankaanpäästä. Hän on käynyt Sleyn monimuoto-lähetyskurssin v Virpi Keräsen ensimmäinen työkausi lähetystyöntekijänä Keniassa on Päätös: Lähetysjohtokunta keskusteli asiasta myönteisessä hengessä ja jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessaan, jolloin tehdään esitykset kirkkoneuvostolle ensivuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Jatkettiin keskustelua uuden nimikkolähetin ottamisesta ja mahdollisuuksista yhteydenpitoon ja taloudelliseen tukemiseen. Päätös: Lähetysjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Jämijärven srk ottaa uudeksi nimikkolähetikseen Sleyn palveluksessa olevan ja Kenian työalueella toimivan Virpi Keräsen alkaen. Taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan 1000 vuodessa, joka koostuu vapaaehtoisista varoista. Yhteyshenkilöksi ja Virpin tukirenkaaksi srk:ssa on lupautunut Heikki Havi ja nuorten aikuisten kuoro. Toimitaan johtokunnan ehdottamalla tavalla. Päätös: Esityksen mukaisesti. Kn 101 LAPSITYÖN JA NUORISOTYÖN JOHTOSÄÄNTÖIHIN MUUTOS Nuorisotyön johtokunnan kokous Päätös: Ehdotetaan varhaisnuorisotyön siirtymistä lapsityön johtokunnan alaisuuteen, koska lapsityöntekijä Virpi Havi tekee myös varhaisnuorisotyötä. Lapsityön johtokunnan kokous Päätösesitys: Johtokunta esittää varhaisnuorisotyön siirtämistä lapsityön johtokunnan alaisuuteen, koska lapsityöntekijä Virpi Havi tekee myös varhaisnuorisotyötä. Seurakunnan varhaisnuorisotyö on tähän asti kuulunut nuorisotyön johtokunnan vastuualueeseen Lastenohjaajan työnkuva on muuttunut 2013 siten, että siihen sisällytetään nykyisellään myös varhaisnuorisotyö. Tässä tilanteessa olisi luontevaa, että varhaisnuorisotyö siirtyisi lapsityön johtokunnan vastuualueeseen. Siirretään varhaisnuorisotyö lapsityön johtokunnan alaisuuteen.

4 Päätös: Asia siirretään seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Kirkkoherra tekee esityksen uudeksi johtosäännöksi. Kn 102 SÄHKÖNHANKINTA Skapat energia on pyytänyt tarjouksen sähkön hankintasopimuksesta arvioidulle jaksolle Tarjousten palautuspäivä on ollut klo 12. Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä 7 kpl. Skapat energia suosittelee KSS Energia Oy:n tarjouksen hyväksymistä ja perustelee seuraavasti: tarjous on edullisin, kun otetaan huomioon tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet. Hankintaryhmä koostuu Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämijärven, Kangasalan, Lempäälän Nokian ev.lut., Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven seurakunnista. Skapat energian kirje on liitteenä, liite nro 1 Vs. talouspäällikön päätösesitys: Hyväksytään KSS Energia Oy:n tarjous. Päätös: Esityksen mukaisesti. Kn 103 TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN VS.TALOUSPÄÄLLIKÖLLE Vs. talouspäällikkö Pirjo Koppiselle ( U) myönnetään tilinkäyttöoikeus Jämijärven seurakunnan Jämijärven Paikallisosuuspankin pankkitiliin aj Sijoitusasioissa kirkkoneuvosto tekee tarvittavat päätökset ja myöntää tarvittaessa valtuuksia talouspäällikölle. Päätös: Esityksen mukaisesti Kn 104 PANKKITALLETUS Kiinteäkorkoinen sijoitustili erääntyy Sijoitus ei uusiudu automaattisesti. Talouspäällikkö on pyytänyt talletustarjouksia pankeilta mennessä. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Vs.talouspäällikön esitys: Esitän, että tehdään euron määräaikaistalletus Jämijärven osuuspankkiin 1 vuodeksi, korko 1,4 % Merkitään, että Helena Lehtiö poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kn 105 DIAKONIN, KANTTORIN, LASTENOHJAAJAN JA SUNTION PALKANTAR- KISTUS Seurakuntamme diakonin, kanttorin, lastenohjaajan ja suntion palkkaa tulee palkkaohjeistuksen mukaan arvioida vuosittain. Tämän mukaisesti kirkkoherra ja talouspäällik-

5 kö ovat käyneet esimies-työntekijäkeskustelut, joiden yhteydessä on täytetty lomake, jolla arvioidaan työn vaativuutta. Tämä arvio on perusteena tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymiseen. Keskusteluissa työntekijöiden sekä ammattijärjestön ja kirkkotyönantajan edustajan kanssa on hahmottunut käsitys em. työntekijöiden työn vaativuudesta. Apuna on käytetty myös seurakunnassamme vuonna 2007 tehtyä arvioita sekä muiden pienien seurakuntien palkkausta koskevia tietoja. Näiden pohjalta esitetään, että työntekijöiden palkkausta korjataan niiden vaativuutta vastaten seuraavasti. Diakoni: Diakonin peruspalkka nostetaan 501:n alarajalta (2157 euroa) 502:n alarajalle 2274 euroon (korotus n. 118 euroa). Perusteluna se, että diakonin palkka on jäänyt jälkeen yleisestä palkkatasosta. Toisena perusteena se, että diakonin työhön kuuluu myös nuorisotyö, mikä lisää työn vaativuutta. Lisäperusteena sihteeriys kahdessa johtokunnassa. Kanttori: Kanttorin vaativuusryhmää korotetaan vaativuusryhmän 501 ja 502 puoliväliin 2216 euroon (korotus 59 euroa) Perusteluna se, että kanttorin työ on erittäin laaja-alainen: kanttori, nuorisotyö, atk-tuki sekä tiedotus viimeiset 4 vuotta. Lastenohjaaja: Lastenohjaajan vaativuusryhmä korotetaan 402:n alapäästä (1931 euroa,1920 e alaraja) 403:n alarajalle 2038 euroon (korotus 107 euroa). Työajan 73% mukaisesti tämä merkitsee 78 euron lisäystä kk:ssa. Perusteluna varhaisnuorisotyön tulo mukaan työn kuvaan, minkä johdosta lastenohjaajan työnkuvaan kuuluu kristillinen kasvatustyö vauvaikäisistä rippikouluiän kynnykselle. Lastenohjaajan työnkuvaan sisällytetään myös pääsiäisen ajan kirkkonäytelmät, jotka palvelevat koko seurakuntaa. Suntio: Suntion vaativuusryhmä pidetään edelleen 402:ssa (1931, alaraja 1920,06 ), mutta vaativuusryhmän alarajaa korotetaan vaativuusosalla 59,14 ja erityisosalla 29,57 yhteensä 2008,77 euroon. Perusteena on työn moninaisuus: suntion, hautausmaan ja kiinteistönhoitajan tehtävät. Suntiolla on kesäisin hautausmaahenkilöstön esimiestehtävät sekä kuntouttavan työtoiminnan henkilöstön ohjaus ja valvontatehtävät. Suntio vastaa manuaalisesta hautakirjanpidosta ja mm. kukkien tilaamisesta. Lisäksi suntiolle on siirtynyt entisen siistijän tehtäviä mm. kiinteistöjen siisteydestä ja pyykkihuollosta vastaaminen. Kustannusvaikutukset vuositasolla kokemuslisineen ja sivukuluineen: palkkakustannukset euroa -ehdotus euroa -ero 6094 euroa = 4,3 % Vakinaisen henkilökunnan palkkakustannukset vuositasolla korotuksineen kokemuslisät, sivukulut ja lomarahat huomioiden ovat yhteensä ,94.

6 Koko vakinaisen henkilökunnan palkankorotusten vaikutus on vuositasolla yhteensä ,87. Vs. talouspäällikön päätösesitys: Diakonin, kanttorin, lastenohjaajan ja suntion palkkoja tarkistetaan kirkkoherran ja vakinaisen talouspäällikön tekemien esitysten mukaisesti. Olavi Koivuniemi esitti, että asia jätetään pöydälle siihen saakka, kunnes vuoden 2015 talousarvio valmistuu. Päätös: Koska oli tehty puheenjohtajan esityksestä poikkeava esitys, totesi puheenjohtaja, että on äänestettävä. Äänestystavaksi hyväksyttiin kättennostoäänestys. Puheenjohtajan esitys sai yhden äänen ja Olavi Koivuniemen esitys 5 ääntä. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen 1 (puh.johtaja) -5(Leena Koivunen, Anu Koivumäki, Olavi Koivuniemi, Toni Sorvali, Helena Lehtiö). Kn 106 TALOUSARVION 1. KÄSITTELY Vs. talouspäällikkö esittelee työmuodoilta saatuja talousarvioesityksiä vuodelle Toteutumisvertailu liite nro 2 Alustava talousarvioesitys v.2015 liite nro 3 Vs. talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto tutustuu alustavaan talousarvioon. Päätös: Kirkkoneuvosto tutustui alustavaan talousarvioon. Kn 107 JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Lähetystyön johtokunta Nuorisotyön johtokunta Lapsityön johtokunta Diakoniatyön johtokunta Kirkkoneuvosto on saanut tiedoksi johtokuntien pöytäkirjat. Kn 108 Kn 109 MUUT ASIAT -hautausmaan muistomerkkiohjesääntö -Lähetysjohtokunnan esitys hyväksyttiin ja Erja Säde-Aweidan työtä Ebenezerissä tuetaan 500 euroa/vuosi, kolmen vuoden ajan eli vuosina koulutustilaisuus uusille luottamusmiehille -keskusteltiin asunnon vaihdosta loma-aikana KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUKSEN ESITTÄMI- NEN Puheenjohtaja toteaa muutoksenhakukiellot ja oikaisuvaatimusohjeet. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21 ja totesi muutoksenhakukiellot ja oikaisuvaatimusohjeet. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

7 Jämijärven seurakunta Kirkkoneuvosto MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivämäärä Pykälä 69 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallinto- käyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemus- menettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 95-99,101, Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan Pykälät 102 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Jämijärven seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Kirkkotie 14 A Postiosoite: Kirkkotie 14 A, JÄMIJÄRVI Puhelinvaihde: (02) Telekopio: (02) Oik.vaat.aika 14 pv Pykälät 103,104, 100 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisu- vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

8 VALITUSOSOITUS Valitus- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaati- viranomainen ja valitusaika muksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan sekä kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1 Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, 30 päivää Kirkollisvalitus/ alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, TAMPERE Puhelinvaihde: Telekopio Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Valitusaika Valitusaika 30 päivää 30 päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjelmän liitteet - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitus asiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

9 Hankinta-asian saattaminen markkina- oikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s pykälät Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1515/1991) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus.) Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Lisätietoja Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Telekopionumero: (09) Oikeudenkäyntimaksu Työtuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Aika 18.5.2010 klo 17:30 20.00 Paikka Kyttälänkatu 1, kokoushuone Osallistujat Jäsenet Laaksonen, Leena puheenjohtaja Heiskanen, Jouni Suni, Pentti

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot