Tilastokeskuksen julkaisut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokeskuksen julkaisut"

Transkriptio

1 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1992/1993

2 il Tilastokeskus Ilm i Statistikcentralen Statistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1992/1993 Joulukuu 1994 Helsinki - Helsingfors 1994

3 Tiedustelut - Förfrågningar - Information Eini Karhulahti (90) PAINATUSKESKUS OY, HELSINKI 1994

4 3 LUKIJALLE -TILL LÄSAREN! - DEAR READER, Tilastokeskuksen julkaisut 1992/1993 jatkaa Tilastokeskuksen bibliografiaperinnettä. Tätä ennen on julkaistu Tilastojulkaisut , Tilastokeskuksen julkaisuja : Tilastotiedotukset ja Tilastokatsausten artikkelit , Tilastokeskuksen julkaisut ,1988/1989,1988/1990 ja 1988/1991. Tämä luettelo sisältää vuosina 1992 ja 1993 ilmestyneet tilastot. Tilastokeskuksen tuotannon lisäksi mukana ovat niiden valtion viranomaisten tilastosaijat, jotka ilmestyvät Tilastokeskuksen ilmiöaluesaijoissa. Luettelo on jäljestetty 30 tilastoaiheluokan mukaan. Lisäksi siinä on aakkoselliset nimeke- ja tekijähakemistot sekä luettelo ilmiöaluesaijoissa ilmestyneistä tilastojulkaisuista. Luettelo on tuotettu Tilastokiijaston kiijastojäijestelmästä. Sen on laatinut kirjastonhoitaja Eini Karhulahti Tilastokiijastosta. Statistikcentralens publikationer 1992/1993 ingår i en serie bibliografier. Tidigare har utkommit Statistiska publikationer , Statistikcentralens publikationer : Statistiska rapporter och artiklarna i statistiska översikter , Statistikcentralens publikationer ,1988/1989,1988/1990 och 1988/1991. I denna bibliografi ingår de statistiska publikationer som utkommit 1992 och Utöver Statistikcentralens egen produktion ingår här de statliga myndigheters statistik som utkommer i Statistikcentralens serier. Katalogen är indelad i 30 statistikområden och försedd med titeloch författarindex samt en förteckning över de enskilda publikationer som utkommit i olika serier. Katalogen har sammanställts ur Statistikbibliotekets egna register. Den har utarbetats av bibliotekarie Eini Karhulahti vid Statistikbiblioteket. Statistical Publications 1992/1993 is a sequel to the series of bibliographies issued on the publications of Statistics Finland. The previous bibliographies are Statistical Publications ; Statistical Publications : Statistical Reports and Bulletin of Statistical papers ; and Statistical Publications ,1988/1989, 1988/1990 and 1988/1991. This bibliography covers all statistical publications issued in 1992/1993. Besides the publications of Statistics Finland, the bibliography covers those statistical series of other government bodies that are published in Statistics Finland's series on different subject fields. The bibliography is arranged according to thirty subject field categories. It contains an alphabetical index of titles and of authors. In addition, it lists the individual titles published in each series. The bibliography has been produced from the register of the Library of Statistics and has been compiled by Librarian Eini Karhulahti. Helsinki 1994 Hellevi Yrjölä

5 5 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL - CONTENTS LUKIJALLE - TILL LÄSAREN - DEAR READER Sivu Sidan Page TILASTOT - STATISTIK - STATISTICS 01. Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics Ympäristötilastot - Miljö - Environment Väestötilastot - Befolkning - Population Asuminen - Boende - Housing Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. 17 Olycksfall i arbete - Labour market. Wages and salaries. Industrial accidents 06. Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Hunting and fishing Teollisuustilastot - Industri - Industry Energiatilastot - Energi - Energy Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction Kauppatilastot - Handel - Trade Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel och 34 telekommunikation. Turism - Transport and communications. Tourism 14. Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga 38 finanser - Financial markets. Public economics 15. Vakuutustilastot - Försäkringsväsen - Insurance Yritystilastot - Företag - Enterprises Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindexar. 49 Levnadskostnader - Prices. Cost of living 18. Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption Tulo- ja varallisuustilastot - Inkomst och förmögenhet. Skatter - 52 Income and wealth 20. Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and 59 crime 24. Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education 60 and research 25. Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. 65 Religion. Massmedia - Culture and leisure. Religion. Media 26. Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. 66 Partier - Elections. Parliament. Parties 27. Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen Theory of 68 statistics. Government statistical service 30. Muut - Övrigt - Others 71

6 6 TILASTOT ILMIÖALUEISARJOITTAIN - KATALOG ÖVER PUBLIKATIONER I STATISTIKCENTRALENS SERIER - LIST OF STATISTICAL PUBLICATIONS BY SUBJECT FIELD SERIES Sivu Sidan Page NIMEKEHAKEMISTO - TITELINDEX - TITLE INDEX 99 TEKIJÄHAKEMISTO - FÖRFATTARINDEX - AUTHOR INDEX 153

7 7 TILASTOT - STATISTIK - STATISTICS 01. Yleiset tilastojulkaisut Allmän statistik General statistics Aluebarometri / Tilastokeskus = Regionbarometern / Statistikcentralen. Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1- (1992-) (Suomen virallinen tilasto) (Tulot ja kulutus, ISSN ) Kaksi kertaa vuodessa ISSN Finlande en chiffres / Institut national de la statistique de Finlande. - Helsinki, (1985-) Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., esp., arab., jap. ja ven. ISSN Finlandia en cifras / Oficina central de estadisticas de Finlandia. - Helsinki, (1985-) Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., ransk., arab., jap. ja ven. ISSN Bulletin of statistics [Atk-tallenne] / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki, 1989, 11-(1989-) Kerran kuukaudessa Levyke ; myös suom. ja ruots.: Tilastokatsauksia ISSN Finljandija v cifrah / Central'noe statisticeskoe bjuro Finljandii. - Helsinki, (1984-) Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., ransk., esp., jap. ja arab. ISSN Euroavain : avoin ovi Eurooppaan [Atk-tallenne]. - Helsinki : Tilastokeskus, CD-ROM-levyke + käyttäjän opas ISSN X Finland i siffror / Statistikcentralen. - Helsinki, (1981-) Ilm. myös suom., engl., saks., ransk., esp., arab., jap. ja ven. ISSN Finland in figures / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki, (1981-) Ilm. myös suom., ruots., saks., ransk., esp., arab., jap. ja ven. ISSN Finnland in Zahlen / Statistisches Zentralamt Finnlands. - Helsinki, (1984-) Epäsäännöllinen Ilm. myös suom., ruots., engl., ransk., esp., arab., jap. ja ven. ISSN X Karelia in figures 1993 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Kunta-avain [Atk-tallenne] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1991-) 1 levyke 3,5"HD, 5,25"HD tai 3,5"DD, liite: Kunta-avain: käyttäjän opas ISSN

8 Kuntatieturi [Atk-tallenne] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, [1990]- (1990-) Levykejulkaisu ISSN X Käsikirjoja - Tilastokeskus = Handböcker / Statistikcentralen = Handbooks / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1- (1971-) Epäsäännöllinen ISSN Läänikatsaus. Oulun lääni / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-) ISSN Maailma numeroina : Tilastollisen vuosikirjan... kansainvälinen osa / Tilastokeskus = Världen i siffror : Statistisk årsbok..., internationella översikter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1987-) Erip.: Suomen tilastollinen vuosikiija, 1988 ei ilmestynyt ISSN Murmanskin alue / Murmanskin alueen tilastohallinto. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. ISBN Naisten strategiset luvut / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, Kierrekansio Neuvosto-Karjala numeroina / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-) Epäsäännöllinen ISSN St. Petersburg in figures 1993 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN StatFinTop [Atk-tallenne]. - Helsinki : Tilastokeskus, (1992-) ISSN Suomen tilastollinen vuosikirja / Tilastokeskus = Statistisk årsbok för Finland / Statistikcentralen Statistical yearbook of Finland / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1, (1879-) ISSN Suomen tilastollinen vuosikirja [mikrokortti] = Statistisk årsbok för Finland / Statistikcentralen = Statistical yearbook of Finland / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : CIS Tilastokeskus, (1888-) SuomiCD : tilastotietoja Suomesta [Atktallenne]. - Helsinki : Tilastokeskus, CD-ROM-levyke + käyttäjän opas Edelt.: Markkinaprofiilit : Etelä-Suomi [Atk-tallenne] ISSN Taskutilasto / Tilastokeskus. - Helsinki, (1981-) Ilm. myös ruots., engl., saks., ransk., esp., arab., jap. ja ven. ISSN Tietoaika : Tilastokeskuksen asiakaslehti. -Helsinki : Tilastokeskus, 1984,1- (1984-) Kerran kuukaudessa ISSN

9 9 Tilastokatsauksia : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Statistiska översikter / Statistikcentralen = Statistical bulletin / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki, (1984-) Neljä kertaa vuodessa ISSN Tilastokatsauksia [Atk-tallenne] / Tilastokeskus = Statistiska översikter : månadsöversikt / Statistikcentralen. - Helsinki, 1989, 11-(1989-) Kerran kuukaudessa Saatavana levykkeillä 5.25" ja 3.5"; myös engl.: Bulletin of statistics ISSN Tutkimuksia - Tilastokeskus = Undersökningar / Statistikcentralen = Studies / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1- (1966-) Epäsäännöllinen ISSN Viro numeroina / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-) Epäsäännöllinen ISSN Ympäristötilastot - Miljö Environment Ekologisesti kestävän kehityksen mittaaminen / Outi Arjopalo. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Ympäristö, ISSN ; 1994, 2) ISBN X Jäteluokitus : aakkosellinen hakemisto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Muistio / Tilastokeskus, ISSN ; 132) ISBN Luonnonvaratilinpito. Puuainestilinpito / Tilastokeskus = Natural resource accounts, wood material accounting / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1980/1990- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, ISSN ) Epäsäännöllinen ISSN Maanmittaus : Maanmittaushallituksen vuositilastoja = Lantmäteri : Lantmäteristyrelsens årsstatistiker = Land surveying : year statistics on the National Board of Survey. - Helsinki : Maanmittaushallitus, (1990-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, ISSN ) ISSN Talonrakennustoiminnan jätteet. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Ympäristö, ISSN ; 1993,7) ISBN Teollisen toiminnan ympäristönsuojelumenot / Tilastokeskus = Environmental expenditures of manufacturing and related industries / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1994-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, ) ISSN Teollisuuden jätteet = Industrial waste / Simo Vahvelainen, Kaj-Erik Isaksson. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Ympäristö, ISSN ; 1992,1) ISBN

10 10 Transport and the environment in Finland / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. ISBN (Ympäristö, ISSN ; 1992, 2b) ISBN Ympäristö / Tilastokeskus = Miljö / Statistikcentralen = [Environment] / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.YM: 1984,1-1986,1 Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. YM, Ympäristötilasto) ISSN Ympäristöasenteet ja kulutuskäyttäytyminen / laat. Eeva Heis-kanen...[et ai.]. - Helsinki : Tilastokeskus, Us. sivu-numerointijaksoja. - (Raportti / Tilastokeskus ; 1993, 1) Ympäristötilasto / Tilastokeskus = Environment statistics / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1977-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, ISSN ) Epäsäännöllinen Hm.: 1974: Tilastollisia tiedonantoja, 56 ; 1980: 67 ; 1987 ei missään saijassa ; [1994] Ympäristö-sarjassa Edelt.: Ympäristötilastollinen vuosikiija ISSN Väestötilastot - Befolkning - Population Formation of unions and families in Finnish cohorts born / Fjalar Finnäs. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN ; 197) ISBN Kuntien henkikirjoitettu väestö (1.1.) vuosina... : kantokykyluokka... /suuruusjärjestys... / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1983/1989- (1990-). - (Tilastokeskus. JT-moniste) Kuolemansyyt / Tilastokeskus = Causes of death / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Suomen virallinen tilasto) (Terveys, ISSN ) Ilm.:SVT.6B: Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 B, Kuolemansyyt ISSN Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja / Tilastokeskus = Dödlighets- och livslängdstabelier / Statistikcentralen = Life tables / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986/90- (1993-) - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Kerran viidessä vuodessa Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 16 A, Kuolleisuus : kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja ISSN Naisen elämänkulku ja perheellistyminen = The woman's life course and the family formation / Timo Nikander. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv., liitel. - (Väestö, ISSN ; 1992,1) ISBN Perheet / Tilastokeskus = Familjer / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Kerran kahdessa vuodessa Yhdistynyt julkaisuista: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. VÄ, Väestöjä Suomen virallinen tilasto. 6 C, Väestölaskenta Ilm.:TT.VÄ:

11 11 Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 C, Väestölaskenta 41 ISSN Perheet 1990 /Tilastokeskus = Familjer 1990 / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Väestö, ISSN ; 1992, 7) Perinataalitilastot / Sosiaali- ja terveyshallitus = Finnish perinatal statistics. - Helsinki : Sosiaali- ja terveyshallitus, (1990-). -(Suomen virallinen tilasto) (Terveys, ISSN ) 1987 julkaisija Lääkintöhallitus, ilm. saijassa Lääkintöhallituksen julkaisuja; Tekijät: Jouni Meriläinen...[et ai.] ISSN X Siirtolaisuus- ja ulkomaalaistilastot / Jouni Korkiasaari. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Väestö, ISSN ; 1993, 8) ISBN Socio-economic mortality differences in Finland / Tapani Valkonen...[et al.]. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Väestö, ISSN ; 1993, 1) ISBN Sosioekonomiset kuolleisuuserot / Tapani Valkonen...[et al.]. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Väestö, ISSN ; 1992, 8) ISBN Suomalaisnaisen perheellistyminen / Timo Nikander. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Väestö, ISSN ; 1992, 10) ISBN Tilastoja syntyneistä / Sosiaali- ja terveyshallitus = Statistics on births in Finland. - Helsinki : Sosiaali- ja terveyshallitus, (1992-). - (Suomen virallinen tilasto) ( (Terveys, ISSN ) ISSN Työssäkäyntitilasto / Tilastokeskus = Sysselsättningsstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Suomen virallinen tilasto) (Työmarkkinat, ISSN ) (Väestö, ISSN ) 1989(1992) saijassa: Työmarkkinat ISSN Työssäkäyntitilasto : opas / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-) Väestö / Tilastokeskus = Befolkning / Statistikcentralen = Population / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.VÄ:1968,1-1988,5 ; Useita alasarjoja Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. VÄ, Väestö) ISSN Väestöennuste kunnittain / Tilastokeskus = Befolkningsprognos kommunvis / Statistikcentralen = Population projection by municipalities / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988/ /2020 ( ). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Kerran kolmessa vuodessa Tilastokeskus. VÄ, Väestö Dm.:TT.VÄ: Jatkuu nim.: Väestöennusteet ISSN

12 12 Väestöennusteet / Tilastokeskus = Befolkningsprognoser / Statistikcentralen = Population projection / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993/2030- (1993-). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN Kerran kolmessa vuodessa Edelt.: Väestöennusteet kunnittain ISSN Väestölaskenta 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Helsinki : Tilastokeskus, Täydentyvä kierrekansio Väestölaskenta 1990 : opas / Pekka Myrskylä, Kaija Ruotsalainen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : liitel. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN ; 26) ISBN Väestölaskenta Osa 1, Väestön taloudellinen toiminta 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990, Del 1, Befolkningens ekonomiska verksamhet / Statistikcentralen = Population Census 1990, Vol. 1, Economic activity of the population / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 2, Työvoimamuutokset = Folkräkningen Del 2, Arbetkraftsförändringar / Staitstikcentralen = Population Census Vol. 2, Changes in the labour force / Statistics Finland.- Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 10, Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990 / Statistikcentralen = Population census 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Väestö, ISSN ; 1992, 5) ISBN Väestölaskenta Osa 3, Asuntokunnat ja perheet 1990 = Folkräkningen Del 3, Bostadshushåll och familjer 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol. 3, Household-dwelling units and families 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 4, Rakennukset ja toimitilat 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990, Del 4, Byggnader och verksamhetslokaler / Statistikcentralen = Population Census 1990, Vol. 4, Buildings and non-residential spaces / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 6, Asunnot ja asuinolot 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 6, Bostäder och boendeförhållanden 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol. 6, Dwellings and housing conditions 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 7A, Kuntatiedot : Etelä-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7A, Uppgifter om kommuner : Södra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN

13 13 Väestölaskenta Osa 7B, Kuntatiedot : Länsi-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7B, Uppgifter om kommuner : Västra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN X Väestölaskenta Osa 7C, Kuntatiedot : Keski- ja Pohjois-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7C, Uppgifter om kommuner : Mellersta och Norra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 8, Ammatti ja sosioekonominen asema 1990 = Folkräkningen Del 8, Yrke och socioekonomisk ställning / Statistik-centralen = Population Census Vol. 8, Occupation and socio-economic status / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 10, Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990 / Statistik-centralen = Population census 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Väestö, ISSN ; 1992, 5) ISBN Väestölaskenta Osa 11, Taajamat 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 11, Tätorter 1990 / Statistikcentralen = Population census Vol. 11, Localities 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestön koulutusrakenne kunnittain / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Koulutus, ISSN ) (Koulutus ja tutkimus, ) (Suomen virallinen tilasto) Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus. KO, Koulutus ja tutkimus / Tilastokeskus ISSN Väestön neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Kvartalsstatistiken över befolkningen / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 2. neljännes- (1991-). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Neljä kertaa vuodessa Edelt: Väestönmuutokset kunnittain (neljännesvuositilasto) (ISSN Väestönmuutokset / Tilastokeskus = Befolkningsrörelsen / Statistikcentralen = Vital statistics / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1992-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Jatkaa osittain julkaisua: Väestörakenne ja väestönmuutokset, vuositilasto ISSN Väestönmuutokset kunnittain : vuositilasto / Tilastokeskus = Befolkningsrörelsen kommunvis / Statistikcentralen =VitaI statistics by municipality / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Ilm.:SVT.6A,Osa 3: Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 A 2. Väestörakenne ja väestönmuutokset kunnittain ISSN X

14 14 Väestörakenne / Tilastokeskus = Befolkningens sammansättning / Statistikcentralen = Structure of population / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Yhdistynyt julkaisuista: Väestörakenne kunnittain ja Väestörakenne ja väestönmuutokset ISSN Väkiluku kunnittain suuruusjärjestyksessä / Tilastokeskus = Befolkning kommunvis i storleks-ordning / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Edelt.: Väkiluku kunnittain ISSN Väkilukuarvio kunnittain / Tilastokeskus = Uppskattad befolkning kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Tilastokeskus. VÄ, Väestö Ilm.:TT.VÄ: ISSN Asuminen - Boende - Housing Asuinolot. Ennakkotiedot / Tilastokeskus = Boendeförhållanden. Förhandsuppgifter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. AS, Asuminen Ilm.:TT.AS:1987 ISSN X Asuminen / Tilastokeskus = Boende / Statistikcentralen = Housing / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.AS:1986,1-1987,5. Us. alasarjoja Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. AS, Asuminen) ISSN Asumisen tuki ja aravavuokralaiset / Timo Matala. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Tutkimuksia/ Tilastokeskus, ISSN ; 199) ISBN Asuntojen hinnat : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1985, 3. neljännes- (1986-) - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. AS, Asuminen Ilm.:TT.AS: ISSN Asuntojen hinnat : vuositilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987/1989- (1990-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) ISSN Asuntotuotanto : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Bostadsproduktionen / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1968, 1. neljännes- (1969-) - (Rakentaminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen

15 15 Ilm. :TT.RA: ISSN Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto : vuositilasto / Tilastokeskus = Bostadssamfundens bokslutsstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Asuminen, ISSN ) ( Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. YR, Yritykset Ilm.:TT.YR: ISSN Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto. Ennakkotilasto / Tilastokeskus = Bostadssamfundens bokslutsstatistik. Preliminära uppgifter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto ) Tilastokeskus. AS, Asuminen Ilm.:TT.YR: ;TT.AS: ISSN Kesämökit / Tilastokeskus = Fritidshus / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1991-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen ISSN Kodinomistajaksi velalla : kotitalouksien asunnonhankinnan ja asuntovelkaantumisen ulottuvuudet / Kirsti Ahlqvist. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : liitel. - (Tutkimuksia/Tilastokeskus, ISSN ; 191) ISBN Koti - talous - asuntomarkkinat / Antti Siikanen, Ari Tyrkkö. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN ; 198) ISBN Rakennukset ja asunnot / Tilastokeskus = Byggnader och bostäder / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Dm.: 1985 SVT.6C: 107:4 ISSN Rakentaminen ja asuminen : vuosikirja / Tilastokeskus = Construction and housing : yearbook / Central Statistical Office of Finland. -Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Rakentaminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Jatkaa osittain julkaisua: Asuntotuotanto ja Talonrakennustilasto ISSN X Talotietokansio : kaukolämpö / Rainer Forsblom, Juha Nurmela. - Helsinki : Tilastokeskus, Us. sivun.jaksoja. ISBN Talotietokansio : öljylämpötalot / Rainer Forsblom, Juha Nurmela. - Helsinki : Tilastokeskus, Us.sivun.jaksoja Vapaa-ajan asuinrakennukset / Tilastokeskus = Fritidsbostadshus / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-keskus, (1990-). - (Rakentaminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen Ilm.:TT.RA:1984 ISSN Vuokratilasto : vuosijulkaisu / Tilastokeskus = Hyresstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-keskus, (1988-).-(Suomen virallinen tilasto ) Tilastokeskus. HI, Hinnat ISSN

16 16 Väestölaskenta 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990 / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, Täydentyvä kierrekansio Väestölaskenta 1990 : opas / Pekka Myrskylä, Kaija Ruotsalainen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : liitel. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN ; 26) ISBN Väestölaskenta Osa 3, Asuntokunnat ja perheet 1990 = Folkräkningen Del 3, Bostadshushåll och familjer 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol. 3, Household-dwelling units and families 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 4, Rakennukset ja toimitilat 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990, Del 4, Byggnader och verksamhetslokaler / Statistikcentralen = Population Census 1990, Vol. 4, Buildings and non-residential spaces / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 5, Kesämökit 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 5, Fritidshus 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol.5, Free-time residences 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. (Asuminen, ISSN ; 1992, 5) Väestölaskenta Osa 6, Asunnot ja asuinolot 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 6, Bostäder och boendeförhållanden 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol. 6, Dwellings and housing conditions 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 7A, Kuntatiedot : Etelä-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7A, Uppgifter om kommuner : Södra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 7B, Kuntatiedot : Länsi-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7B, Uppgifter om kommuner : Västra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN X Väestölaskenta Osa 7C, Kuntatiedot : Keski- ja Pohjois-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7C, Uppgifter om kommuner : Mellersta och Norra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 11, Taajamat 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 11, Tätorter 1990 / Statistikcentralen = Population census Vol. 11, Localities 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN

17 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour market. Wages and salaries. Industrial accidents Ansiotasoindeksi / Tilastokeskus = Förtjänstnivåindex / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1. neljännes- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Ilm.:IT.AT:1979,1-1988,1; kerran vuodessa ilm.: Vuosiansiot Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. AT) ISSN Ansiotasoindeksi [Atk-tallenne] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989/90- (1991-) Neljä kertaa vuodessa 1 levyke 3,5"2HD. Mahtuu 2 v. kerrallaan, saatavana 1985 alkaen ISSN Hinta- ja palkkatiedote / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1991-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto ) Epäsäännöllinen ISSN Julkisen sektorin tuntipalkat / Tilastokeskus = Timlöner för den offentliga sektorn / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1. neljännes- (1992-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) - Neljä kertaa vuodessa Edelt.: Kuntasektorin tuntipalkat ISSN Järjestöjen toimihenkilöiden palkat : ennakkotilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. PA, Palkat nm.:tt.pa: ISSN Keistä tuli työttömiä? : selvitys työttömien työnhakijoiden taustoista / Pekka Myrskylä. - Helsinki : Tilastokeskus, lehteä : kuv., liitel. Korkeakouluhenkilöstön ajankäyttötutkimus 1992 : ennakkotietoja / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Koulutus ja tutkimus, ISSN ; 1992, 10) ISBN Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työhön sijoittuminen / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Koulutus, ISSN ) (Koulutus ja tutkimus, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) ISSN Kunnallinen virkaluettelo : kunnallisen henkilörekisterin virat ja toimet palkkauokittain : lukumäärät ja kokonaisansiot / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) ISSN Kuntasektorin kuukausipalkat / Tilastokeskus = Månadslöner förkommunalanställda / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: ISSN

18 18 Kuntasektorin kuukausipalkat. Ennakko / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: ISSN Kuntasektorin tuntipalkat / Tilastokeskus = Timlöner förkommunalanställda / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1. neljännes-1991,4. neljännes ( ). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: Jatkuu nim.: Julkisen sektorin tuntipalkat ISSN Kuntasektorin työvoimakustannukset 1990 / Tilastokeskus = Labour costs in local government 1990 / Statistics of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : liitel. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN ; 194) ISBN Kuntien ammattinimekkeet v : aakkosjärjestyksessä / Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Raportti / Tilastokeskus, Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä ; 1985,10) Kuntien ammattinimekkeet v : ryhmiteltyinä / Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Raportti / Tilastokeskus, Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä ; 1985, 10) Kuntien tuntipalkkaisten ammattinimekkeet v : ryhmiteltynä : aakkosjärjestyksessä / Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Raportti / Tilastokeskus, Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä ; 1985,10) Liikenteen työntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Löner för anstallda inom samfärdsel / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992,1. neljännes- (1992-) - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa 1992,1 nimellä: Liikenteen työntekijöiden palkat. Autoliikenne ja ahtausala Edelt.: Liikenteen työntekijöiden palkat. Ahtausala ISSN Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Lant- och skogsarbetarnas löner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992,1. neljännes (1992-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Edelt.: Maataloustyöntekijöiden palkat ja Metsätaloustyöntekijöiden palkat ISSN Maataloustyöntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Lantarbetarnas löner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1966, 3/4. neljännes-1991,4. neljännes ( ). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: Jatkuu nim.: Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat ISSN

19 19 Metsätyöntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Skogsarbetarnas löner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1969, 2. neljännes-1991, 4. neljännes ( ). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: Jatkuu nim.: Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat ISSN X Metsätyöntekijöiden vuosiansiot / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1985/1986- (1988-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) ISSN X Palkat / Tilastokeskus = Löner / Statistikcentralen = Wages and salaries / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.PA:1966,1-1988,15. Us. alasarjoja Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. PA, Palkat ISSN Palkkatilasto / Tilastokeskus = Lönestatistik / Statistikcentralen = Wages and salaries / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1968-). - (Palkat, (Suomen virallinen tilasto) Kerran kahdessa vuodessa Ilm.:TT.PA: joka vuosi; erillisenä 1985/86 ISSN Palvelualan palkat : elokuu / Tilastokeskus = Lönerna för anställda inom servicebranchen : augusti / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1990, elokuu- (1991-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Edelt.: Liikealan palkat ISSN Rakennusalan työntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Arbetslönerna inom byggnadsbranschen / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1969,1, neljännes-1991, 4. neljännes ( ). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: Jatkuu nim.: Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden palkat ISSN Seurakuntien työntekijöiden palkat. Ennakkotilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) ISSN Sijoittumispankki [Atk-tallenne] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-) ISSN Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Lönerna för arbetstagare inom industrin och byggnadsbranschen / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1. neljännes (1992-). - (Palkat, (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Edelt.: Rakennusalan työntekijöiden palkat ISSN

20 20 Teollisuuden toimihenkilöiden palkat : vuositilasto / Tilastokeskus = Lönerna för tjänstemän inom industrin / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: ISSN Teollisuuden toimihenkilöiden palkat. Ennakko / Tilastokeskus = Industritjänstemännes löner. Förhandsuppgifter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: ISSN Teollisuuden työntekijöiden palkat : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Industriarbetarnas löner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987,4. neljännes-1991,4. neljännes ( ). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: Jatkuu nim.: Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden palkat ISSN Terveydenhuoltohenkilöstön vuositilasto / Sosiaali- ja terveyshallitus. - Helsinki : Sosiaali-ja terveyshallitus, ( ). - (Suomen virallinen tilasto) (Terveys, ISSN ) Nimeke : Terveydenhuollon ammattihenkilöstörekisterin vuositilasto Edelt.: Vuositilastot / Lääkintöhallitus, Terveydenhuoltohenkilöstön keskuskortisto Jatkuu nim.: Terveydenhuollon ammattihenkilöt ISSN Tutkinnon suorittaneiden jatko-opinnot ja työhön sijoittuminen vuonna 1988 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Koulutus ja tutkimus, ISSN ; 1992,1) ISBN Työelämän laatu : hyvinvoinnin koettuja muutoksia työssä = Arbetslivskvaliteten : förändringar som upplevts i välfärden i arbetet : työolokomitean mietinnön liiteselvitys. Bilagadel till arbetsmiljökommitténs betänkande / Timo Kolu. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Komiteanmietintö, ISSN ; 1991, 38) ISBN Työllisyys, työttömyys ja työolot : työvoiman vuosihaastattelu, syksy 1991 / Tilastokeskus = Employment, unemployment and employment conditions : supplementary labour force survey, autumn 1991 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Työmarkkinat, ISSN ; 1993,2) Työmarkkinat / Tilastokeskus = Arbetsmarknaden / Statistikcentralen = Labour market / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.TY:1969,1-1988,1. Useita alasarjoja Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. TY, Työvoima ISSN

Tilastokeskuksen julkaisut

Tilastokeskuksen julkaisut Tilastokeskus Statistikcentralen S tatistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library o f Finland Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1994/1995

Lisätiedot

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1998/1999

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1998/1999 Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto Statistikcentralen Statistikbiblioteket Statistics Finland Library of Statistics Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1998/1999 Tiedustelut:

Lisätiedot

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001 Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto Statistikcentralen Statistikbiblioteket Statistics Finland Library of Statistics Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001 Tiedustelut:

Lisätiedot

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1996/1997

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1996/1997 Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto Statistikcentralen Statistikbiblioteket Statistics Finland Library of Statistics Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1996/1997 Tiedustelut:

Lisätiedot

Tilastokeskuksen julkaisut

Tilastokeskuksen julkaisut Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1988/1991

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

2007 Metsätilastollinen vuosikirja Finnish Statistical Yearbook of Forestry

2007 Metsätilastollinen vuosikirja Finnish Statistical Yearbook of Forestry SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2007 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Metsätilastollinen vuosikirja tarjoaa kokonaiskuvan Suomen metsätaloudesta ja -teollisuudesta. Kirjassa

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2006 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2006 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

Väestön taloudellinen toiminta ja asuinolot 1950-1995

Väestön taloudellinen toiminta ja asuinolot 1950-1995 Tilastokeskus S ta tis tik c e n tra le n S ta tis tic s F inland SVT Väestölaskenta Osa 3 Folkräknlngen Del 3 Population Census Volume 3 Väestön taloudellinen toiminta ja asuinolot 1950- Befolkningens

Lisätiedot

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers 2014 Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers Den här symbolen visar att det finns närmare uppgifter på webbplatsen Österbotten i siffror. www.osterbottenisiffror.fi Tämä merkki

Lisätiedot

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries.

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries. Teollisuustuotanto Industrial Production 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 27,1=1 27 28 29 21 Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet maat / Advanced countries Suomi/Finland Viimeinen

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Otteita Viron taloudesta

Otteita Viron taloudesta Otteita Viron taloudesta Jaanus Varu Suurlähetystöneuvos HELSINKI 08.05.2015 Viron talouden kehitys Viron talous nyt ja lähivuosina Viron talouden kehitys (1) Ostovoimalla tasoitettu BKT per capita vuonna

Lisätiedot

Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten ja kriisien kuvaajana

Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten ja kriisien kuvaajana Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten ja kriisien kuvaajana Tiedolla johtaminen Tampereen kaupunkiorganisaatiossa Strategiajohtaja Reija Linnamaa, Tampereen kaupunki Tiedon käyttö ja tiedon laadun arviointi

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TILASTOKATSAUS 2001

KESKI-POHJANMAAN TILASTOKATSAUS 2001 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO CHYDENIUS-INSTITUUTTI KESKI-POHJANMAAN TILASTOKATSAUS 2001 SELOSTEITA JA KATSAUKSIA Nro 37 Keski-Pohjanmaan tilastokatsaus 2001 Kokkola 2001 Selosteita ja katsauksia nro 37 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes

Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes Palkat ja työvoimakustannukset 2009 Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes Tuntipalkka metsänhoitotöissä oli 12,43 euroa 2. neljänneksellä 2009 Metsätyöntekijöitä oli vuoden 2009 toisella neljänneksellä

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Big data tilastotoimessa: standardoinnin näkökulma, SFS-seminaari. Pasi Piela, 2.6.2015

Big data tilastotoimessa: standardoinnin näkökulma, SFS-seminaari. Pasi Piela, 2.6.2015 Big data tilastotoimessa: standardoinnin näkökulma, SFS-seminaari Pasi Piela, 2.6.2015 Rekisterit ja big data Vanha Big Data - Hallinnolliset rekisteriaineistot (verotus, väestö, sosiaaliturva, ulkomaankauppa

Lisätiedot

Tilastokeskus: asuntokantatilastot, väestölaskennat, Kiinteistövirasto

Tilastokeskus: asuntokantatilastot, väestölaskennat, Kiinteistövirasto 2.1 Asuntokanta 2.1.1 Asuntojen määrä ja ominaisuudet Tietolähde: Perustietoja: Tilastokeskus: asuntokantatilastot, väestölaskennat, Kiinteistövirasto Asuntokanta hallintaperusteen (omistusasunto, vuokra-asunto,

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

Metsänhoito happamilla sulfaattimailla OPAS SUUNNITTELIJOILLE JA KÄYTÄNNÖN TOIMIJOILLE

Metsänhoito happamilla sulfaattimailla OPAS SUUNNITTELIJOILLE JA KÄYTÄNNÖN TOIMIJOILLE Metsänhoito happamilla sulfaattimailla OPAS SUUNNITTELIJOILLE JA KÄYTÄNNÖN TOIMIJOILLE Tiina Nieminen ja Hannu Hökkä Metsäntutkimuslaitoksen Metsät ja vesi tutkimusohjelma 2013-2017, ohjelmanjohtaja professori

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen julkaisut

Tilastokeskuksen julkaisut Tilastokeskus Tilastokirjasto Statistikcentralen T Statistikbiblioteket Central Statistical Office of Finland Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year Lähde/Source: Consensus Economics R:\kvtalous\jpkv7af.ppt 28.12.29/jp Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year 48 46 44 42 4 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Global Manufacturing and Services Business Activity Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / No change on previous month Teollisuus

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS 2015 ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS Kaskinen - Kaskö Korsnäs Isokyrö - Storkyro Larsmo - Luoto Malax - Maalahti Kronoby - Kruunupyy Vörå - Vöyri Kristinestad - Kristiinankaupunki

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Kuviot ja taulukot Suomiforum Lahti 9.11.25 Suomalaiset Kuvio 1. Väkiluku 175 25 Väkiluku 175 25 ennuste 6 Miljoonaa 5 4 3 2 1 Suomen sota 175 177 179 181 183

Lisätiedot

Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen!

Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen! Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen! Ajankohtaista tietolähteillä tilastokeskus.fi Leila Kaunisharju Suhdannetiedot työkaluna seurannassa ja suunnittelussa Kirsi Raitanen Suomalaisten ansiot

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, syyskuu 214 4/214 4.11.214 Elina Mäki-Simola Syyskuun hakkuut,3 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 TILASTOJA 2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste säilyi vuoden 2014 toisella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuosi sitten, huhti-kesäkuussa

Lisätiedot

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland

Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland 1 8 5 6-1 9 7 9 Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 Kauppa 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 73,1 prosenttia, mikä oli hitusen alempi kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Industrial Production Volume Monthly 11 15 28=1 USA 1 95 9 EU28-maat / EU28 countries 85 8 Japani / Japan 75 7 Suomi / Finland 65 28 29 21 211 212 213 Kausipuhdistettu

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 23.1.218 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

OKM:N OHJAUKSEN ALOJEN UUDISTAMINEN 1.9.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

OKM:N OHJAUKSEN ALOJEN UUDISTAMINEN 1.9.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki OKM:N OHJAUKSEN ALOJEN UUDISTAMINEN 1.9.2015 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö Nykyisin käytössä olevat koulutus ja tieteenalaluokitukset Koulutus ja tieteenalaluokitusten käyttö ISCED uudistus OKM:n

Lisätiedot

LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012

LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012 LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon malli (AGE) Perustuu laajaan

Lisätiedot

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 LIVE BIRTHS Live births by age/cohort of mother 1976-1981: Väestö 1976-1981 Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, Koko maa ja läänit. Suomen Virallinen

Lisätiedot

Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2

Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Mallikappaleesta poistettu asiasisältö. Sisältö tuotetaan indeksipistelukuina yhden desimaalin tarkkuudella. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Mallikappaleesta poistettu asiasisältö. Sisältö tuotetaan indeksipistelukuina yhden desimaalin tarkkuudella. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi Statistikcentralen Statistics Finland 1.2.2016 Mallikappaleesta poistettu asiasisältö. Sisältö tuotetaan indeksipistelukuina yhden desimaalin tarkkuudella. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi Kostnadsindex

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 A polycentric and networking spatial structure. The development of Finland s spatial structure is based on a polycentric

Lisätiedot

KAUPAN JA HALLINNON TUTKINTOJEN KUVAUKSIA SUOMEKSI, RUOTSIKSI, ENGLANNIKSI, SAKSAKSI JA RANSKAKSI

KAUPAN JA HALLINNON TUTKINTOJEN KUVAUKSIA SUOMEKSI, RUOTSIKSI, ENGLANNIKSI, SAKSAKSI JA RANSKAKSI Toimittanut Marketta Saarinen SUB Göttlngen 204 999 421 96A33118 KAUPAN JA HALLINNON TUTKINTOJEN KUVAUKSIA SUOMEKSI, RUOTSIKSI, ENGLANNIKSI, SAKSAKSI JA RANSKAKSI Julkaisu sisältää tutkinnot, jotka on

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product

Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 2=1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21e211e Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet

Lisätiedot

Yritysten/toimipaikkojen ammattirakenteet

Yritysten/toimipaikkojen ammattirakenteet Aineistokuvaus Yritysten/toimipaikkojen ammattirakenteet Sisältökuvaus Occu_tt_xxyy-aineistot kuvaavat henkilökunnan ammattirakenteita yritys- (tt=yr) ja toimipaikkatasolla (tt=tp) sekä niiden muutoksia

Lisätiedot

Employment in North Ostrobothnia - Spring 2014 -

Employment in North Ostrobothnia - Spring 2014 - Employment in North Ostrobothnia - Spring 2014 - Senior Adviser Jarkko Pietilä Centre for Economic Development, Transport and the Environment for North Ostrobothnia Department of Economic Development,

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannekatsaus

Rakentamisen suhdannekatsaus Rakentamisen suhdannekatsaus Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Tilastokeskus 29.5.28 Tilastopäällikkö Jukka Oikarinen Rakentamisen osuus bruttokansantuotteesta, 1976 26* Construction as

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts HELSINKI ALUEITTAIN. Helsingfors områdesvis Helsinki by District

Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts HELSINKI ALUEITTAIN. Helsingfors områdesvis Helsinki by District Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts HELSINKI ALUEITTAIN 2011 Helsingfors områdesvis Helsinki by District Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500, 00099 Helsingin, p. 09 310 1612

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2010

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2012 Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2010 Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenoissa hienoista kasvua Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot kasvoivat 2007 2009 keskimäärin

Lisätiedot

Ympäristö- ja energiatilastot ja -indikaattorit. Leo Kolttola Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5.2006

Ympäristö- ja energiatilastot ja -indikaattorit. Leo Kolttola Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5.2006 Ympäristö- ja energiatilastot ja -indikaattorit Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5.2006 Ympäristö ja luonnonvarat - aihealue http://tilastokeskus.fi/ymparisto Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2017 2018 4.4.2017 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Riikka Savolainen Heikki Taimio VALUUTTAKURSSIT

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Milj. euroa, nimellisin hinnoin / Mil. euros, in nominal

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, joulukuu 21 5/211 2.2.211 Elina Mäki-Simola Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä Joulukuussa markkinahakkuiden

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot