Tilastokeskuksen julkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokeskuksen julkaisut"

Transkriptio

1 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1992/1993

2 il Tilastokeskus Ilm i Statistikcentralen Statistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1992/1993 Joulukuu 1994 Helsinki - Helsingfors 1994

3 Tiedustelut - Förfrågningar - Information Eini Karhulahti (90) PAINATUSKESKUS OY, HELSINKI 1994

4 3 LUKIJALLE -TILL LÄSAREN! - DEAR READER, Tilastokeskuksen julkaisut 1992/1993 jatkaa Tilastokeskuksen bibliografiaperinnettä. Tätä ennen on julkaistu Tilastojulkaisut , Tilastokeskuksen julkaisuja : Tilastotiedotukset ja Tilastokatsausten artikkelit , Tilastokeskuksen julkaisut ,1988/1989,1988/1990 ja 1988/1991. Tämä luettelo sisältää vuosina 1992 ja 1993 ilmestyneet tilastot. Tilastokeskuksen tuotannon lisäksi mukana ovat niiden valtion viranomaisten tilastosaijat, jotka ilmestyvät Tilastokeskuksen ilmiöaluesaijoissa. Luettelo on jäljestetty 30 tilastoaiheluokan mukaan. Lisäksi siinä on aakkoselliset nimeke- ja tekijähakemistot sekä luettelo ilmiöaluesaijoissa ilmestyneistä tilastojulkaisuista. Luettelo on tuotettu Tilastokiijaston kiijastojäijestelmästä. Sen on laatinut kirjastonhoitaja Eini Karhulahti Tilastokiijastosta. Statistikcentralens publikationer 1992/1993 ingår i en serie bibliografier. Tidigare har utkommit Statistiska publikationer , Statistikcentralens publikationer : Statistiska rapporter och artiklarna i statistiska översikter , Statistikcentralens publikationer ,1988/1989,1988/1990 och 1988/1991. I denna bibliografi ingår de statistiska publikationer som utkommit 1992 och Utöver Statistikcentralens egen produktion ingår här de statliga myndigheters statistik som utkommer i Statistikcentralens serier. Katalogen är indelad i 30 statistikområden och försedd med titeloch författarindex samt en förteckning över de enskilda publikationer som utkommit i olika serier. Katalogen har sammanställts ur Statistikbibliotekets egna register. Den har utarbetats av bibliotekarie Eini Karhulahti vid Statistikbiblioteket. Statistical Publications 1992/1993 is a sequel to the series of bibliographies issued on the publications of Statistics Finland. The previous bibliographies are Statistical Publications ; Statistical Publications : Statistical Reports and Bulletin of Statistical papers ; and Statistical Publications ,1988/1989, 1988/1990 and 1988/1991. This bibliography covers all statistical publications issued in 1992/1993. Besides the publications of Statistics Finland, the bibliography covers those statistical series of other government bodies that are published in Statistics Finland's series on different subject fields. The bibliography is arranged according to thirty subject field categories. It contains an alphabetical index of titles and of authors. In addition, it lists the individual titles published in each series. The bibliography has been produced from the register of the Library of Statistics and has been compiled by Librarian Eini Karhulahti. Helsinki 1994 Hellevi Yrjölä

5 5 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL - CONTENTS LUKIJALLE - TILL LÄSAREN - DEAR READER Sivu Sidan Page TILASTOT - STATISTIK - STATISTICS 01. Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics Ympäristötilastot - Miljö - Environment Väestötilastot - Befolkning - Population Asuminen - Boende - Housing Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. 17 Olycksfall i arbete - Labour market. Wages and salaries. Industrial accidents 06. Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Hunting and fishing Teollisuustilastot - Industri - Industry Energiatilastot - Energi - Energy Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction Kauppatilastot - Handel - Trade Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel och 34 telekommunikation. Turism - Transport and communications. Tourism 14. Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga 38 finanser - Financial markets. Public economics 15. Vakuutustilastot - Försäkringsväsen - Insurance Yritystilastot - Företag - Enterprises Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindexar. 49 Levnadskostnader - Prices. Cost of living 18. Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption Tulo- ja varallisuustilastot - Inkomst och förmögenhet. Skatter - 52 Income and wealth 20. Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and 59 crime 24. Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education 60 and research 25. Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. 65 Religion. Massmedia - Culture and leisure. Religion. Media 26. Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. 66 Partier - Elections. Parliament. Parties 27. Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen Theory of 68 statistics. Government statistical service 30. Muut - Övrigt - Others 71

6 6 TILASTOT ILMIÖALUEISARJOITTAIN - KATALOG ÖVER PUBLIKATIONER I STATISTIKCENTRALENS SERIER - LIST OF STATISTICAL PUBLICATIONS BY SUBJECT FIELD SERIES Sivu Sidan Page NIMEKEHAKEMISTO - TITELINDEX - TITLE INDEX 99 TEKIJÄHAKEMISTO - FÖRFATTARINDEX - AUTHOR INDEX 153

7 7 TILASTOT - STATISTIK - STATISTICS 01. Yleiset tilastojulkaisut Allmän statistik General statistics Aluebarometri / Tilastokeskus = Regionbarometern / Statistikcentralen. Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1- (1992-) (Suomen virallinen tilasto) (Tulot ja kulutus, ISSN ) Kaksi kertaa vuodessa ISSN Finlande en chiffres / Institut national de la statistique de Finlande. - Helsinki, (1985-) Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., esp., arab., jap. ja ven. ISSN Finlandia en cifras / Oficina central de estadisticas de Finlandia. - Helsinki, (1985-) Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., ransk., arab., jap. ja ven. ISSN Bulletin of statistics [Atk-tallenne] / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki, 1989, 11-(1989-) Kerran kuukaudessa Levyke ; myös suom. ja ruots.: Tilastokatsauksia ISSN Finljandija v cifrah / Central'noe statisticeskoe bjuro Finljandii. - Helsinki, (1984-) Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., ransk., esp., jap. ja arab. ISSN Euroavain : avoin ovi Eurooppaan [Atk-tallenne]. - Helsinki : Tilastokeskus, CD-ROM-levyke + käyttäjän opas ISSN X Finland i siffror / Statistikcentralen. - Helsinki, (1981-) Ilm. myös suom., engl., saks., ransk., esp., arab., jap. ja ven. ISSN Finland in figures / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki, (1981-) Ilm. myös suom., ruots., saks., ransk., esp., arab., jap. ja ven. ISSN Finnland in Zahlen / Statistisches Zentralamt Finnlands. - Helsinki, (1984-) Epäsäännöllinen Ilm. myös suom., ruots., engl., ransk., esp., arab., jap. ja ven. ISSN X Karelia in figures 1993 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Kunta-avain [Atk-tallenne] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1991-) 1 levyke 3,5"HD, 5,25"HD tai 3,5"DD, liite: Kunta-avain: käyttäjän opas ISSN

8 Kuntatieturi [Atk-tallenne] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, [1990]- (1990-) Levykejulkaisu ISSN X Käsikirjoja - Tilastokeskus = Handböcker / Statistikcentralen = Handbooks / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1- (1971-) Epäsäännöllinen ISSN Läänikatsaus. Oulun lääni / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-) ISSN Maailma numeroina : Tilastollisen vuosikirjan... kansainvälinen osa / Tilastokeskus = Världen i siffror : Statistisk årsbok..., internationella översikter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1987-) Erip.: Suomen tilastollinen vuosikiija, 1988 ei ilmestynyt ISSN Murmanskin alue / Murmanskin alueen tilastohallinto. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. ISBN Naisten strategiset luvut / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, Kierrekansio Neuvosto-Karjala numeroina / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-) Epäsäännöllinen ISSN St. Petersburg in figures 1993 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN StatFinTop [Atk-tallenne]. - Helsinki : Tilastokeskus, (1992-) ISSN Suomen tilastollinen vuosikirja / Tilastokeskus = Statistisk årsbok för Finland / Statistikcentralen Statistical yearbook of Finland / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1, (1879-) ISSN Suomen tilastollinen vuosikirja [mikrokortti] = Statistisk årsbok för Finland / Statistikcentralen = Statistical yearbook of Finland / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : CIS Tilastokeskus, (1888-) SuomiCD : tilastotietoja Suomesta [Atktallenne]. - Helsinki : Tilastokeskus, CD-ROM-levyke + käyttäjän opas Edelt.: Markkinaprofiilit : Etelä-Suomi [Atk-tallenne] ISSN Taskutilasto / Tilastokeskus. - Helsinki, (1981-) Ilm. myös ruots., engl., saks., ransk., esp., arab., jap. ja ven. ISSN Tietoaika : Tilastokeskuksen asiakaslehti. -Helsinki : Tilastokeskus, 1984,1- (1984-) Kerran kuukaudessa ISSN

9 9 Tilastokatsauksia : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Statistiska översikter / Statistikcentralen = Statistical bulletin / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki, (1984-) Neljä kertaa vuodessa ISSN Tilastokatsauksia [Atk-tallenne] / Tilastokeskus = Statistiska översikter : månadsöversikt / Statistikcentralen. - Helsinki, 1989, 11-(1989-) Kerran kuukaudessa Saatavana levykkeillä 5.25" ja 3.5"; myös engl.: Bulletin of statistics ISSN Tutkimuksia - Tilastokeskus = Undersökningar / Statistikcentralen = Studies / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1- (1966-) Epäsäännöllinen ISSN Viro numeroina / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-) Epäsäännöllinen ISSN Ympäristötilastot - Miljö Environment Ekologisesti kestävän kehityksen mittaaminen / Outi Arjopalo. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Ympäristö, ISSN ; 1994, 2) ISBN X Jäteluokitus : aakkosellinen hakemisto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Muistio / Tilastokeskus, ISSN ; 132) ISBN Luonnonvaratilinpito. Puuainestilinpito / Tilastokeskus = Natural resource accounts, wood material accounting / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1980/1990- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, ISSN ) Epäsäännöllinen ISSN Maanmittaus : Maanmittaushallituksen vuositilastoja = Lantmäteri : Lantmäteristyrelsens årsstatistiker = Land surveying : year statistics on the National Board of Survey. - Helsinki : Maanmittaushallitus, (1990-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, ISSN ) ISSN Talonrakennustoiminnan jätteet. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Ympäristö, ISSN ; 1993,7) ISBN Teollisen toiminnan ympäristönsuojelumenot / Tilastokeskus = Environmental expenditures of manufacturing and related industries / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1994-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, ) ISSN Teollisuuden jätteet = Industrial waste / Simo Vahvelainen, Kaj-Erik Isaksson. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Ympäristö, ISSN ; 1992,1) ISBN

10 10 Transport and the environment in Finland / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. ISBN (Ympäristö, ISSN ; 1992, 2b) ISBN Ympäristö / Tilastokeskus = Miljö / Statistikcentralen = [Environment] / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.YM: 1984,1-1986,1 Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. YM, Ympäristötilasto) ISSN Ympäristöasenteet ja kulutuskäyttäytyminen / laat. Eeva Heis-kanen...[et ai.]. - Helsinki : Tilastokeskus, Us. sivu-numerointijaksoja. - (Raportti / Tilastokeskus ; 1993, 1) Ympäristötilasto / Tilastokeskus = Environment statistics / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1977-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, ISSN ) Epäsäännöllinen Hm.: 1974: Tilastollisia tiedonantoja, 56 ; 1980: 67 ; 1987 ei missään saijassa ; [1994] Ympäristö-sarjassa Edelt.: Ympäristötilastollinen vuosikiija ISSN Väestötilastot - Befolkning - Population Formation of unions and families in Finnish cohorts born / Fjalar Finnäs. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN ; 197) ISBN Kuntien henkikirjoitettu väestö (1.1.) vuosina... : kantokykyluokka... /suuruusjärjestys... / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1983/1989- (1990-). - (Tilastokeskus. JT-moniste) Kuolemansyyt / Tilastokeskus = Causes of death / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Suomen virallinen tilasto) (Terveys, ISSN ) Ilm.:SVT.6B: Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 B, Kuolemansyyt ISSN Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja / Tilastokeskus = Dödlighets- och livslängdstabelier / Statistikcentralen = Life tables / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986/90- (1993-) - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Kerran viidessä vuodessa Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 16 A, Kuolleisuus : kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja ISSN Naisen elämänkulku ja perheellistyminen = The woman's life course and the family formation / Timo Nikander. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv., liitel. - (Väestö, ISSN ; 1992,1) ISBN Perheet / Tilastokeskus = Familjer / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Kerran kahdessa vuodessa Yhdistynyt julkaisuista: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. VÄ, Väestöjä Suomen virallinen tilasto. 6 C, Väestölaskenta Ilm.:TT.VÄ:

11 11 Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 C, Väestölaskenta 41 ISSN Perheet 1990 /Tilastokeskus = Familjer 1990 / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Väestö, ISSN ; 1992, 7) Perinataalitilastot / Sosiaali- ja terveyshallitus = Finnish perinatal statistics. - Helsinki : Sosiaali- ja terveyshallitus, (1990-). -(Suomen virallinen tilasto) (Terveys, ISSN ) 1987 julkaisija Lääkintöhallitus, ilm. saijassa Lääkintöhallituksen julkaisuja; Tekijät: Jouni Meriläinen...[et ai.] ISSN X Siirtolaisuus- ja ulkomaalaistilastot / Jouni Korkiasaari. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Väestö, ISSN ; 1993, 8) ISBN Socio-economic mortality differences in Finland / Tapani Valkonen...[et al.]. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Väestö, ISSN ; 1993, 1) ISBN Sosioekonomiset kuolleisuuserot / Tapani Valkonen...[et al.]. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Väestö, ISSN ; 1992, 8) ISBN Suomalaisnaisen perheellistyminen / Timo Nikander. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Väestö, ISSN ; 1992, 10) ISBN Tilastoja syntyneistä / Sosiaali- ja terveyshallitus = Statistics on births in Finland. - Helsinki : Sosiaali- ja terveyshallitus, (1992-). - (Suomen virallinen tilasto) ( (Terveys, ISSN ) ISSN Työssäkäyntitilasto / Tilastokeskus = Sysselsättningsstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Suomen virallinen tilasto) (Työmarkkinat, ISSN ) (Väestö, ISSN ) 1989(1992) saijassa: Työmarkkinat ISSN Työssäkäyntitilasto : opas / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-) Väestö / Tilastokeskus = Befolkning / Statistikcentralen = Population / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.VÄ:1968,1-1988,5 ; Useita alasarjoja Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. VÄ, Väestö) ISSN Väestöennuste kunnittain / Tilastokeskus = Befolkningsprognos kommunvis / Statistikcentralen = Population projection by municipalities / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988/ /2020 ( ). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Kerran kolmessa vuodessa Tilastokeskus. VÄ, Väestö Dm.:TT.VÄ: Jatkuu nim.: Väestöennusteet ISSN

12 12 Väestöennusteet / Tilastokeskus = Befolkningsprognoser / Statistikcentralen = Population projection / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993/2030- (1993-). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN Kerran kolmessa vuodessa Edelt.: Väestöennusteet kunnittain ISSN Väestölaskenta 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Helsinki : Tilastokeskus, Täydentyvä kierrekansio Väestölaskenta 1990 : opas / Pekka Myrskylä, Kaija Ruotsalainen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : liitel. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN ; 26) ISBN Väestölaskenta Osa 1, Väestön taloudellinen toiminta 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990, Del 1, Befolkningens ekonomiska verksamhet / Statistikcentralen = Population Census 1990, Vol. 1, Economic activity of the population / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 2, Työvoimamuutokset = Folkräkningen Del 2, Arbetkraftsförändringar / Staitstikcentralen = Population Census Vol. 2, Changes in the labour force / Statistics Finland.- Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 10, Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990 / Statistikcentralen = Population census 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Väestö, ISSN ; 1992, 5) ISBN Väestölaskenta Osa 3, Asuntokunnat ja perheet 1990 = Folkräkningen Del 3, Bostadshushåll och familjer 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol. 3, Household-dwelling units and families 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 4, Rakennukset ja toimitilat 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990, Del 4, Byggnader och verksamhetslokaler / Statistikcentralen = Population Census 1990, Vol. 4, Buildings and non-residential spaces / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 6, Asunnot ja asuinolot 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 6, Bostäder och boendeförhållanden 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol. 6, Dwellings and housing conditions 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 7A, Kuntatiedot : Etelä-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7A, Uppgifter om kommuner : Södra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN

13 13 Väestölaskenta Osa 7B, Kuntatiedot : Länsi-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7B, Uppgifter om kommuner : Västra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN X Väestölaskenta Osa 7C, Kuntatiedot : Keski- ja Pohjois-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7C, Uppgifter om kommuner : Mellersta och Norra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 8, Ammatti ja sosioekonominen asema 1990 = Folkräkningen Del 8, Yrke och socioekonomisk ställning / Statistik-centralen = Population Census Vol. 8, Occupation and socio-economic status / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 10, Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990 / Statistik-centralen = Population census 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Väestö, ISSN ; 1992, 5) ISBN Väestölaskenta Osa 11, Taajamat 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 11, Tätorter 1990 / Statistikcentralen = Population census Vol. 11, Localities 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestön koulutusrakenne kunnittain / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Koulutus, ISSN ) (Koulutus ja tutkimus, ) (Suomen virallinen tilasto) Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus. KO, Koulutus ja tutkimus / Tilastokeskus ISSN Väestön neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Kvartalsstatistiken över befolkningen / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 2. neljännes- (1991-). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Neljä kertaa vuodessa Edelt: Väestönmuutokset kunnittain (neljännesvuositilasto) (ISSN Väestönmuutokset / Tilastokeskus = Befolkningsrörelsen / Statistikcentralen = Vital statistics / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1992-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Jatkaa osittain julkaisua: Väestörakenne ja väestönmuutokset, vuositilasto ISSN Väestönmuutokset kunnittain : vuositilasto / Tilastokeskus = Befolkningsrörelsen kommunvis / Statistikcentralen =VitaI statistics by municipality / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Ilm.:SVT.6A,Osa 3: Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 A 2. Väestörakenne ja väestönmuutokset kunnittain ISSN X

14 14 Väestörakenne / Tilastokeskus = Befolkningens sammansättning / Statistikcentralen = Structure of population / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Yhdistynyt julkaisuista: Väestörakenne kunnittain ja Väestörakenne ja väestönmuutokset ISSN Väkiluku kunnittain suuruusjärjestyksessä / Tilastokeskus = Befolkning kommunvis i storleks-ordning / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Edelt.: Väkiluku kunnittain ISSN Väkilukuarvio kunnittain / Tilastokeskus = Uppskattad befolkning kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Tilastokeskus. VÄ, Väestö Ilm.:TT.VÄ: ISSN Asuminen - Boende - Housing Asuinolot. Ennakkotiedot / Tilastokeskus = Boendeförhållanden. Förhandsuppgifter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. AS, Asuminen Ilm.:TT.AS:1987 ISSN X Asuminen / Tilastokeskus = Boende / Statistikcentralen = Housing / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.AS:1986,1-1987,5. Us. alasarjoja Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. AS, Asuminen) ISSN Asumisen tuki ja aravavuokralaiset / Timo Matala. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Tutkimuksia/ Tilastokeskus, ISSN ; 199) ISBN Asuntojen hinnat : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1985, 3. neljännes- (1986-) - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. AS, Asuminen Ilm.:TT.AS: ISSN Asuntojen hinnat : vuositilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987/1989- (1990-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) ISSN Asuntotuotanto : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Bostadsproduktionen / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1968, 1. neljännes- (1969-) - (Rakentaminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen

15 15 Ilm. :TT.RA: ISSN Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto : vuositilasto / Tilastokeskus = Bostadssamfundens bokslutsstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Asuminen, ISSN ) ( Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. YR, Yritykset Ilm.:TT.YR: ISSN Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto. Ennakkotilasto / Tilastokeskus = Bostadssamfundens bokslutsstatistik. Preliminära uppgifter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto ) Tilastokeskus. AS, Asuminen Ilm.:TT.YR: ;TT.AS: ISSN Kesämökit / Tilastokeskus = Fritidshus / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1991-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen ISSN Kodinomistajaksi velalla : kotitalouksien asunnonhankinnan ja asuntovelkaantumisen ulottuvuudet / Kirsti Ahlqvist. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : liitel. - (Tutkimuksia/Tilastokeskus, ISSN ; 191) ISBN Koti - talous - asuntomarkkinat / Antti Siikanen, Ari Tyrkkö. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN ; 198) ISBN Rakennukset ja asunnot / Tilastokeskus = Byggnader och bostäder / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Dm.: 1985 SVT.6C: 107:4 ISSN Rakentaminen ja asuminen : vuosikirja / Tilastokeskus = Construction and housing : yearbook / Central Statistical Office of Finland. -Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Rakentaminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Jatkaa osittain julkaisua: Asuntotuotanto ja Talonrakennustilasto ISSN X Talotietokansio : kaukolämpö / Rainer Forsblom, Juha Nurmela. - Helsinki : Tilastokeskus, Us. sivun.jaksoja. ISBN Talotietokansio : öljylämpötalot / Rainer Forsblom, Juha Nurmela. - Helsinki : Tilastokeskus, Us.sivun.jaksoja Vapaa-ajan asuinrakennukset / Tilastokeskus = Fritidsbostadshus / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-keskus, (1990-). - (Rakentaminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen Ilm.:TT.RA:1984 ISSN Vuokratilasto : vuosijulkaisu / Tilastokeskus = Hyresstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-keskus, (1988-).-(Suomen virallinen tilasto ) Tilastokeskus. HI, Hinnat ISSN

16 16 Väestölaskenta 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990 / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, Täydentyvä kierrekansio Väestölaskenta 1990 : opas / Pekka Myrskylä, Kaija Ruotsalainen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : liitel. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN ; 26) ISBN Väestölaskenta Osa 3, Asuntokunnat ja perheet 1990 = Folkräkningen Del 3, Bostadshushåll och familjer 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol. 3, Household-dwelling units and families 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 4, Rakennukset ja toimitilat 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990, Del 4, Byggnader och verksamhetslokaler / Statistikcentralen = Population Census 1990, Vol. 4, Buildings and non-residential spaces / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 5, Kesämökit 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 5, Fritidshus 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol.5, Free-time residences 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. (Asuminen, ISSN ; 1992, 5) Väestölaskenta Osa 6, Asunnot ja asuinolot 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 6, Bostäder och boendeförhållanden 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol. 6, Dwellings and housing conditions 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 7A, Kuntatiedot : Etelä-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7A, Uppgifter om kommuner : Södra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 7B, Kuntatiedot : Länsi-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7B, Uppgifter om kommuner : Västra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN X Väestölaskenta Osa 7C, Kuntatiedot : Keski- ja Pohjois-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7C, Uppgifter om kommuner : Mellersta och Norra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 11, Taajamat 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 11, Tätorter 1990 / Statistikcentralen = Population census Vol. 11, Localities 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN

17 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour market. Wages and salaries. Industrial accidents Ansiotasoindeksi / Tilastokeskus = Förtjänstnivåindex / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1. neljännes- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Ilm.:IT.AT:1979,1-1988,1; kerran vuodessa ilm.: Vuosiansiot Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. AT) ISSN Ansiotasoindeksi [Atk-tallenne] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989/90- (1991-) Neljä kertaa vuodessa 1 levyke 3,5"2HD. Mahtuu 2 v. kerrallaan, saatavana 1985 alkaen ISSN Hinta- ja palkkatiedote / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1991-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto ) Epäsäännöllinen ISSN Julkisen sektorin tuntipalkat / Tilastokeskus = Timlöner för den offentliga sektorn / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1. neljännes- (1992-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) - Neljä kertaa vuodessa Edelt.: Kuntasektorin tuntipalkat ISSN Järjestöjen toimihenkilöiden palkat : ennakkotilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. PA, Palkat nm.:tt.pa: ISSN Keistä tuli työttömiä? : selvitys työttömien työnhakijoiden taustoista / Pekka Myrskylä. - Helsinki : Tilastokeskus, lehteä : kuv., liitel. Korkeakouluhenkilöstön ajankäyttötutkimus 1992 : ennakkotietoja / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Koulutus ja tutkimus, ISSN ; 1992, 10) ISBN Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työhön sijoittuminen / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Koulutus, ISSN ) (Koulutus ja tutkimus, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) ISSN Kunnallinen virkaluettelo : kunnallisen henkilörekisterin virat ja toimet palkkauokittain : lukumäärät ja kokonaisansiot / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) ISSN Kuntasektorin kuukausipalkat / Tilastokeskus = Månadslöner förkommunalanställda / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: ISSN

18 18 Kuntasektorin kuukausipalkat. Ennakko / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: ISSN Kuntasektorin tuntipalkat / Tilastokeskus = Timlöner förkommunalanställda / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1. neljännes-1991,4. neljännes ( ). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: Jatkuu nim.: Julkisen sektorin tuntipalkat ISSN Kuntasektorin työvoimakustannukset 1990 / Tilastokeskus = Labour costs in local government 1990 / Statistics of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : liitel. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN ; 194) ISBN Kuntien ammattinimekkeet v : aakkosjärjestyksessä / Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Raportti / Tilastokeskus, Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä ; 1985,10) Kuntien ammattinimekkeet v : ryhmiteltyinä / Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Raportti / Tilastokeskus, Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä ; 1985, 10) Kuntien tuntipalkkaisten ammattinimekkeet v : ryhmiteltynä : aakkosjärjestyksessä / Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Raportti / Tilastokeskus, Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä ; 1985,10) Liikenteen työntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Löner för anstallda inom samfärdsel / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992,1. neljännes- (1992-) - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa 1992,1 nimellä: Liikenteen työntekijöiden palkat. Autoliikenne ja ahtausala Edelt.: Liikenteen työntekijöiden palkat. Ahtausala ISSN Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Lant- och skogsarbetarnas löner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992,1. neljännes (1992-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Edelt.: Maataloustyöntekijöiden palkat ja Metsätaloustyöntekijöiden palkat ISSN Maataloustyöntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Lantarbetarnas löner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1966, 3/4. neljännes-1991,4. neljännes ( ). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: Jatkuu nim.: Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat ISSN

19 19 Metsätyöntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Skogsarbetarnas löner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1969, 2. neljännes-1991, 4. neljännes ( ). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: Jatkuu nim.: Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat ISSN X Metsätyöntekijöiden vuosiansiot / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1985/1986- (1988-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) ISSN X Palkat / Tilastokeskus = Löner / Statistikcentralen = Wages and salaries / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.PA:1966,1-1988,15. Us. alasarjoja Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. PA, Palkat ISSN Palkkatilasto / Tilastokeskus = Lönestatistik / Statistikcentralen = Wages and salaries / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1968-). - (Palkat, (Suomen virallinen tilasto) Kerran kahdessa vuodessa Ilm.:TT.PA: joka vuosi; erillisenä 1985/86 ISSN Palvelualan palkat : elokuu / Tilastokeskus = Lönerna för anställda inom servicebranchen : augusti / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1990, elokuu- (1991-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Edelt.: Liikealan palkat ISSN Rakennusalan työntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Arbetslönerna inom byggnadsbranschen / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1969,1, neljännes-1991, 4. neljännes ( ). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: Jatkuu nim.: Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden palkat ISSN Seurakuntien työntekijöiden palkat. Ennakkotilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) ISSN Sijoittumispankki [Atk-tallenne] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-) ISSN Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Lönerna för arbetstagare inom industrin och byggnadsbranschen / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1. neljännes (1992-). - (Palkat, (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Edelt.: Rakennusalan työntekijöiden palkat ISSN

20 20 Teollisuuden toimihenkilöiden palkat : vuositilasto / Tilastokeskus = Lönerna för tjänstemän inom industrin / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: ISSN Teollisuuden toimihenkilöiden palkat. Ennakko / Tilastokeskus = Industritjänstemännes löner. Förhandsuppgifter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: ISSN Teollisuuden työntekijöiden palkat : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Industriarbetarnas löner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987,4. neljännes-1991,4. neljännes ( ). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: Jatkuu nim.: Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden palkat ISSN Terveydenhuoltohenkilöstön vuositilasto / Sosiaali- ja terveyshallitus. - Helsinki : Sosiaali-ja terveyshallitus, ( ). - (Suomen virallinen tilasto) (Terveys, ISSN ) Nimeke : Terveydenhuollon ammattihenkilöstörekisterin vuositilasto Edelt.: Vuositilastot / Lääkintöhallitus, Terveydenhuoltohenkilöstön keskuskortisto Jatkuu nim.: Terveydenhuollon ammattihenkilöt ISSN Tutkinnon suorittaneiden jatko-opinnot ja työhön sijoittuminen vuonna 1988 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Koulutus ja tutkimus, ISSN ; 1992,1) ISBN Työelämän laatu : hyvinvoinnin koettuja muutoksia työssä = Arbetslivskvaliteten : förändringar som upplevts i välfärden i arbetet : työolokomitean mietinnön liiteselvitys. Bilagadel till arbetsmiljökommitténs betänkande / Timo Kolu. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Komiteanmietintö, ISSN ; 1991, 38) ISBN Työllisyys, työttömyys ja työolot : työvoiman vuosihaastattelu, syksy 1991 / Tilastokeskus = Employment, unemployment and employment conditions : supplementary labour force survey, autumn 1991 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Työmarkkinat, ISSN ; 1993,2) Työmarkkinat / Tilastokeskus = Arbetsmarknaden / Statistikcentralen = Labour market / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.TY:1969,1-1988,1. Useita alasarjoja Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. TY, Työvoima ISSN

Tilastokeskuksen julkaisut

Tilastokeskuksen julkaisut Tilastokeskus Statistikcentralen S tatistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library o f Finland Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1994/1995

Lisätiedot

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1998/1999

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1998/1999 Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto Statistikcentralen Statistikbiblioteket Statistics Finland Library of Statistics Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1998/1999 Tiedustelut:

Lisätiedot

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001 Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto Statistikcentralen Statistikbiblioteket Statistics Finland Library of Statistics Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001 Tiedustelut:

Lisätiedot

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1996/1997

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1996/1997 Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto Statistikcentralen Statistikbiblioteket Statistics Finland Library of Statistics Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1996/1997 Tiedustelut:

Lisätiedot

Tilastokeskuksen julkaisut

Tilastokeskuksen julkaisut Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1988/1991

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2006 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2006 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

Väestön taloudellinen toiminta ja asuinolot 1950-1995

Väestön taloudellinen toiminta ja asuinolot 1950-1995 Tilastokeskus S ta tis tik c e n tra le n S ta tis tic s F inland SVT Väestölaskenta Osa 3 Folkräknlngen Del 3 Population Census Volume 3 Väestön taloudellinen toiminta ja asuinolot 1950- Befolkningens

Lisätiedot

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers 2014 Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers Den här symbolen visar att det finns närmare uppgifter på webbplatsen Österbotten i siffror. www.osterbottenisiffror.fi Tämä merkki

Lisätiedot

Otteita Viron taloudesta

Otteita Viron taloudesta Otteita Viron taloudesta Jaanus Varu Suurlähetystöneuvos HELSINKI 08.05.2015 Viron talouden kehitys Viron talous nyt ja lähivuosina Viron talouden kehitys (1) Ostovoimalla tasoitettu BKT per capita vuonna

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TILASTOKATSAUS 2001

KESKI-POHJANMAAN TILASTOKATSAUS 2001 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO CHYDENIUS-INSTITUUTTI KESKI-POHJANMAAN TILASTOKATSAUS 2001 SELOSTEITA JA KATSAUKSIA Nro 37 Keski-Pohjanmaan tilastokatsaus 2001 Kokkola 2001 Selosteita ja katsauksia nro 37 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten ja kriisien kuvaajana

Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten ja kriisien kuvaajana Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten ja kriisien kuvaajana Tiedolla johtaminen Tampereen kaupunkiorganisaatiossa Strategiajohtaja Reija Linnamaa, Tampereen kaupunki Tiedon käyttö ja tiedon laadun arviointi

Lisätiedot

Tilastokeskuksen julkaisut

Tilastokeskuksen julkaisut Tilastokeskus Tilastokirjasto Statistikcentralen T Statistikbiblioteket Central Statistical Office of Finland Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical

Lisätiedot

Big data tilastotoimessa: standardoinnin näkökulma, SFS-seminaari. Pasi Piela, 2.6.2015

Big data tilastotoimessa: standardoinnin näkökulma, SFS-seminaari. Pasi Piela, 2.6.2015 Big data tilastotoimessa: standardoinnin näkökulma, SFS-seminaari Pasi Piela, 2.6.2015 Rekisterit ja big data Vanha Big Data - Hallinnolliset rekisteriaineistot (verotus, väestö, sosiaaliturva, ulkomaankauppa

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes

Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes Palkat ja työvoimakustannukset 2009 Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes Tuntipalkka metsänhoitotöissä oli 12,43 euroa 2. neljänneksellä 2009 Metsätyöntekijöitä oli vuoden 2009 toisella neljänneksellä

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS 2015 ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS Kaskinen - Kaskö Korsnäs Isokyrö - Storkyro Larsmo - Luoto Malax - Maalahti Kronoby - Kruunupyy Vörå - Vöyri Kristinestad - Kristiinankaupunki

Lisätiedot

Metsänhoito happamilla sulfaattimailla OPAS SUUNNITTELIJOILLE JA KÄYTÄNNÖN TOIMIJOILLE

Metsänhoito happamilla sulfaattimailla OPAS SUUNNITTELIJOILLE JA KÄYTÄNNÖN TOIMIJOILLE Metsänhoito happamilla sulfaattimailla OPAS SUUNNITTELIJOILLE JA KÄYTÄNNÖN TOIMIJOILLE Tiina Nieminen ja Hannu Hökkä Metsäntutkimuslaitoksen Metsät ja vesi tutkimusohjelma 2013-2017, ohjelmanjohtaja professori

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Kuviot ja taulukot Suomiforum Lahti 9.11.25 Suomalaiset Kuvio 1. Väkiluku 175 25 Väkiluku 175 25 ennuste 6 Miljoonaa 5 4 3 2 1 Suomen sota 175 177 179 181 183

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 TILASTOJA 2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste säilyi vuoden 2014 toisella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuosi sitten, huhti-kesäkuussa

Lisätiedot

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 73,1 prosenttia, mikä oli hitusen alempi kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen!

Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen! Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen! Ajankohtaista tietolähteillä tilastokeskus.fi Leila Kaunisharju Suhdannetiedot työkaluna seurannassa ja suunnittelussa Kirsi Raitanen Suomalaisten ansiot

Lisätiedot

OKM:N OHJAUKSEN ALOJEN UUDISTAMINEN 1.9.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

OKM:N OHJAUKSEN ALOJEN UUDISTAMINEN 1.9.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki OKM:N OHJAUKSEN ALOJEN UUDISTAMINEN 1.9.2015 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö Nykyisin käytössä olevat koulutus ja tieteenalaluokitukset Koulutus ja tieteenalaluokitusten käyttö ISCED uudistus OKM:n

Lisätiedot

Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland

Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland 1 8 5 6-1 9 7 9 Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2

Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system

Lisätiedot

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 LIVE BIRTHS Live births by age/cohort of mother 1976-1981: Väestö 1976-1981 Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, Koko maa ja läänit. Suomen Virallinen

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Employment in North Ostrobothnia - Spring 2014 -

Employment in North Ostrobothnia - Spring 2014 - Employment in North Ostrobothnia - Spring 2014 - Senior Adviser Jarkko Pietilä Centre for Economic Development, Transport and the Environment for North Ostrobothnia Department of Economic Development,

Lisätiedot

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 A polycentric and networking spatial structure. The development of Finland s spatial structure is based on a polycentric

Lisätiedot

LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012

LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012 LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon malli (AGE) Perustuu laajaan

Lisätiedot

KAUPAN JA HALLINNON TUTKINTOJEN KUVAUKSIA SUOMEKSI, RUOTSIKSI, ENGLANNIKSI, SAKSAKSI JA RANSKAKSI

KAUPAN JA HALLINNON TUTKINTOJEN KUVAUKSIA SUOMEKSI, RUOTSIKSI, ENGLANNIKSI, SAKSAKSI JA RANSKAKSI Toimittanut Marketta Saarinen SUB Göttlngen 204 999 421 96A33118 KAUPAN JA HALLINNON TUTKINTOJEN KUVAUKSIA SUOMEKSI, RUOTSIKSI, ENGLANNIKSI, SAKSAKSI JA RANSKAKSI Julkaisu sisältää tutkinnot, jotka on

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Väestö Befolkning Population

Väestö Befolkning Population 43. Pinta-ala, väestö iän, kielen ja koulutusasteen mukaan, väestönmuutokset, toimialarakenne ja asuntokunnat Areal, befolkning efter ålder, språk och utbildningsnivå, befolkningsförändringar, näringsstruktur

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts HELSINKI ALUEITTAIN. Helsingfors områdesvis Helsinki by District

Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts HELSINKI ALUEITTAIN. Helsingfors områdesvis Helsinki by District Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts HELSINKI ALUEITTAIN 2011 Helsingfors områdesvis Helsinki by District Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500, 00099 Helsingin, p. 09 310 1612

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

7 Metsäsektorin työvoima

7 Metsäsektorin työvoima 7 Metsäsektorin työvoima Metsäsektorin työllisyys väheni edelleen hieman vuonna 2010. Metsätalous ja metsäteollisuus työllistivät yhteensä 69 000 henkilöä, mikä vastasi vajaata kolmea prosenttia koko kansantalouden

Lisätiedot

Ympäristö- ja energiatilastot ja -indikaattorit. Leo Kolttola Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5.2006

Ympäristö- ja energiatilastot ja -indikaattorit. Leo Kolttola Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5.2006 Ympäristö- ja energiatilastot ja -indikaattorit Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5.2006 Ympäristö ja luonnonvarat - aihealue http://tilastokeskus.fi/ymparisto Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY 0 Yleistä. Tutkimusmenetelmät General. Research methods. 1 Filosofia. Philosophy 159.9 Psykologia Psychology

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 27/2014 18.6.2014 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos lähes 100 euroa hehtaarilta

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

ESS-tilastojärjestelmä ja maanpeite-/- käyttötilastot

ESS-tilastojärjestelmä ja maanpeite-/- käyttötilastot ESS-tilastojärjestelmä ja maanpeite-/- käyttötilastot Leena Storgårds Työpaja 12.5.2016 Kansallisten maanpeite/käyttöaineistojen hyödyntäminen Lucas-inventoinnissa Sisältö 1. ESS-tilastojärjestelmä ja

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannekatsaus

Rakentamisen suhdannekatsaus Rakentamisen suhdannekatsaus Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Tilastokeskus 29.5.28 Tilastopäällikkö Jukka Oikarinen Rakentamisen osuus bruttokansantuotteesta, 1976 26* Construction as

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Vesiviljelystä menestyvä elinkeino Saaristomerelle utopiaako?

Vesiviljelystä menestyvä elinkeino Saaristomerelle utopiaako? Vesiviljelystä menestyvä elinkeino Saaristomerelle utopiaako? Timo Mäkinen 1, Leena Forsman 1, Juha Grönroos 2, Markus Kankainen 1, Pekka Salmi 1, Jari Setälä 1, Kimmo Silvo 2, Jouni Vielma 1 1) Riista

Lisätiedot

7 METSÄSEKTORIN TYÖVOIMA

7 METSÄSEKTORIN TYÖVOIMA 7 METSÄSEKTORIN TYÖVOIMA Kansantalouden työllisyys parani edelleen vuonna 1998. Vaikutus näkyi etenkin metsätaloudessa, jossa työllisyys parani selvästi edellisvuoteen verrattuna. Tästä huolimatta metsätalouden

Lisätiedot

Kotitalouksien palvelujen tuotanto / kotityön arvo. Tilastokeskus-päivä 25.1.2012 Johanna Varjonen

Kotitalouksien palvelujen tuotanto / kotityön arvo. Tilastokeskus-päivä 25.1.2012 Johanna Varjonen Kotitalouksien palvelujen tuotanto / kotityön arvo Tilastokeskus-päivä 25.1.2012 Johanna Varjonen Miksi tietoja tarvitaan Yhteiskunnallinen työnjako hyvinvointipalvelujen tuottamisessa Kotitalouksien tuotanto

Lisätiedot

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429 8.9.200 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 7 34 telefax: (09) 734 3429 Tiedustelut: Pasi Koikkalainen, +358 9 734 3332, e-mail: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi Samu Hakala, +358 9

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Halpa vesi vai hyvä palvelu? Tampereen yliopisto 11.5.2012

Halpa vesi vai hyvä palvelu? Tampereen yliopisto 11.5.2012 Halpa vesi vai hyvä palvelu? Tampereen yliopisto 11.5.2012 Hämeenlinnan veden hinta kotitalouksille 2011 euroiksi muutettuna Tampere 1.1.2012 talousvesi 1,11 /m 3 jätevesi 1,70 /m 3 yhteensä 2,81 /m 3

Lisätiedot

Väestö Befolkning Population

Väestö Befolkning Population 51. Pinta-ala, väestö iän, kielen ja koulutusasteen mukaan, väestönmuutokset, toimialarakenne ja asuntokunnat Areal, befolkning efter ålder, språk och utbildningsnivå, befolkningsförändringar, näringsstruktur

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinatilastot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinatilastot PALKKATLASTO - LÖNESTATSTK 4. nelj. - 4. nelj. 1(5) DENTTSET HENKLÖT SOPMUSALOLLA TEOLLSUUS NDUSTR Kaivannaistoiminta Gruvindustri Malmikaivokset ja rikastamot Malmgruvor och anrikningsverk Elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2008

Metsä sijoituskohteena 1983 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 38/29 Metsä sijoituskohteena 198328 1.1.29 Esa Uotila Antrei Lausti Taantuma painoi puuntuotannon sijoitustuoton miinukselle vuonna

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2011 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 214 37/214 3.9.214 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Aineeton pääoma avain menestykseen

Aineeton pääoma avain menestykseen TEKES projekti: Aineeton pääoma kansainvälisessä vertailussa, jatkoa INNODRIVE EU 7. puiteohjelma projektille Hannu Piekkola Aineeton pääoma avain menestykseen 10.11.2011 Tekes Seminaari AINEETON PÄÄOMA

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

Työajanodotteet ja niiden erot. Markku Nurminen & Noora Järnefelt Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaari 26.4.2012

Työajanodotteet ja niiden erot. Markku Nurminen & Noora Järnefelt Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaari 26.4.2012 Työajanodotteet ja niiden erot Markku Nurminen & Noora Järnefelt Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaari 26.4.2012 TERMIT & KÄSITTEET Työajanodote (Working-life Expectancy) Kielitoimiston sanakirjan (2006)

Lisätiedot

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007 Korkeasti koulutetusta väestöstä kolmannes Uudellamaalla Vuonna 2006 korkeasti koulutetusta väestöstä (16 74 vuotiaat)

Lisätiedot

Regional Structure of Päijät-Häme

Regional Structure of Päijät-Häme Regional Structure of Päijät-Häme Pietari Peltonen, Antti Takkunen & Tuomas Toivio 5.10.2016 https://www.asikkala.fi/wp-content/uploads/2014/09/pulkkilanharju Päijät-Häme Population: 202 000 Land area:

Lisätiedot

ETLAn alue-ennusteet. Olavi Rantala ETLA

ETLAn alue-ennusteet. Olavi Rantala ETLA ETLAn alue-ennusteet Olavi Rantala ETLA ETLAn alue-ennusteiden sisältö 19 maakuntaa, 15 ELY-keskusaluetta ja koko maa Maakuntatasolla noin 1500 muuttujaa Ennusteaikajänne 5 vuotta: vuoden 2011 ennusteet

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Katsauksia hyvinvointiin: tietämisen rajat ja mahdollisuudet

Katsauksia hyvinvointiin: tietämisen rajat ja mahdollisuudet Katsauksia hyvinvointiin: tietämisen rajat ja mahdollisuudet Juhlaesitelmä Hyvinvointikatsauksen 15-vuotisjuhlaseminaarissa Jussi Simpura Tilastojohtaja Katsaus Kokoaa tiiviiseen muotoon yhteen tietoja,

Lisätiedot