Tilastokeskuksen julkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokeskuksen julkaisut"

Transkriptio

1 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1992/1993

2 il Tilastokeskus Ilm i Statistikcentralen Statistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1992/1993 Joulukuu 1994 Helsinki - Helsingfors 1994

3 Tiedustelut - Förfrågningar - Information Eini Karhulahti (90) PAINATUSKESKUS OY, HELSINKI 1994

4 3 LUKIJALLE -TILL LÄSAREN! - DEAR READER, Tilastokeskuksen julkaisut 1992/1993 jatkaa Tilastokeskuksen bibliografiaperinnettä. Tätä ennen on julkaistu Tilastojulkaisut , Tilastokeskuksen julkaisuja : Tilastotiedotukset ja Tilastokatsausten artikkelit , Tilastokeskuksen julkaisut ,1988/1989,1988/1990 ja 1988/1991. Tämä luettelo sisältää vuosina 1992 ja 1993 ilmestyneet tilastot. Tilastokeskuksen tuotannon lisäksi mukana ovat niiden valtion viranomaisten tilastosaijat, jotka ilmestyvät Tilastokeskuksen ilmiöaluesaijoissa. Luettelo on jäljestetty 30 tilastoaiheluokan mukaan. Lisäksi siinä on aakkoselliset nimeke- ja tekijähakemistot sekä luettelo ilmiöaluesaijoissa ilmestyneistä tilastojulkaisuista. Luettelo on tuotettu Tilastokiijaston kiijastojäijestelmästä. Sen on laatinut kirjastonhoitaja Eini Karhulahti Tilastokiijastosta. Statistikcentralens publikationer 1992/1993 ingår i en serie bibliografier. Tidigare har utkommit Statistiska publikationer , Statistikcentralens publikationer : Statistiska rapporter och artiklarna i statistiska översikter , Statistikcentralens publikationer ,1988/1989,1988/1990 och 1988/1991. I denna bibliografi ingår de statistiska publikationer som utkommit 1992 och Utöver Statistikcentralens egen produktion ingår här de statliga myndigheters statistik som utkommer i Statistikcentralens serier. Katalogen är indelad i 30 statistikområden och försedd med titeloch författarindex samt en förteckning över de enskilda publikationer som utkommit i olika serier. Katalogen har sammanställts ur Statistikbibliotekets egna register. Den har utarbetats av bibliotekarie Eini Karhulahti vid Statistikbiblioteket. Statistical Publications 1992/1993 is a sequel to the series of bibliographies issued on the publications of Statistics Finland. The previous bibliographies are Statistical Publications ; Statistical Publications : Statistical Reports and Bulletin of Statistical papers ; and Statistical Publications ,1988/1989, 1988/1990 and 1988/1991. This bibliography covers all statistical publications issued in 1992/1993. Besides the publications of Statistics Finland, the bibliography covers those statistical series of other government bodies that are published in Statistics Finland's series on different subject fields. The bibliography is arranged according to thirty subject field categories. It contains an alphabetical index of titles and of authors. In addition, it lists the individual titles published in each series. The bibliography has been produced from the register of the Library of Statistics and has been compiled by Librarian Eini Karhulahti. Helsinki 1994 Hellevi Yrjölä

5 5 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL - CONTENTS LUKIJALLE - TILL LÄSAREN - DEAR READER Sivu Sidan Page TILASTOT - STATISTIK - STATISTICS 01. Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics Ympäristötilastot - Miljö - Environment Väestötilastot - Befolkning - Population Asuminen - Boende - Housing Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. 17 Olycksfall i arbete - Labour market. Wages and salaries. Industrial accidents 06. Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Hunting and fishing Teollisuustilastot - Industri - Industry Energiatilastot - Energi - Energy Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction Kauppatilastot - Handel - Trade Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel och 34 telekommunikation. Turism - Transport and communications. Tourism 14. Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga 38 finanser - Financial markets. Public economics 15. Vakuutustilastot - Försäkringsväsen - Insurance Yritystilastot - Företag - Enterprises Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindexar. 49 Levnadskostnader - Prices. Cost of living 18. Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption Tulo- ja varallisuustilastot - Inkomst och förmögenhet. Skatter - 52 Income and wealth 20. Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and 59 crime 24. Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education 60 and research 25. Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. 65 Religion. Massmedia - Culture and leisure. Religion. Media 26. Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. 66 Partier - Elections. Parliament. Parties 27. Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen Theory of 68 statistics. Government statistical service 30. Muut - Övrigt - Others 71

6 6 TILASTOT ILMIÖALUEISARJOITTAIN - KATALOG ÖVER PUBLIKATIONER I STATISTIKCENTRALENS SERIER - LIST OF STATISTICAL PUBLICATIONS BY SUBJECT FIELD SERIES Sivu Sidan Page NIMEKEHAKEMISTO - TITELINDEX - TITLE INDEX 99 TEKIJÄHAKEMISTO - FÖRFATTARINDEX - AUTHOR INDEX 153

7 7 TILASTOT - STATISTIK - STATISTICS 01. Yleiset tilastojulkaisut Allmän statistik General statistics Aluebarometri / Tilastokeskus = Regionbarometern / Statistikcentralen. Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1- (1992-) (Suomen virallinen tilasto) (Tulot ja kulutus, ISSN ) Kaksi kertaa vuodessa ISSN Finlande en chiffres / Institut national de la statistique de Finlande. - Helsinki, (1985-) Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., esp., arab., jap. ja ven. ISSN Finlandia en cifras / Oficina central de estadisticas de Finlandia. - Helsinki, (1985-) Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., ransk., arab., jap. ja ven. ISSN Bulletin of statistics [Atk-tallenne] / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki, 1989, 11-(1989-) Kerran kuukaudessa Levyke ; myös suom. ja ruots.: Tilastokatsauksia ISSN Finljandija v cifrah / Central'noe statisticeskoe bjuro Finljandii. - Helsinki, (1984-) Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., ransk., esp., jap. ja arab. ISSN Euroavain : avoin ovi Eurooppaan [Atk-tallenne]. - Helsinki : Tilastokeskus, CD-ROM-levyke + käyttäjän opas ISSN X Finland i siffror / Statistikcentralen. - Helsinki, (1981-) Ilm. myös suom., engl., saks., ransk., esp., arab., jap. ja ven. ISSN Finland in figures / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki, (1981-) Ilm. myös suom., ruots., saks., ransk., esp., arab., jap. ja ven. ISSN Finnland in Zahlen / Statistisches Zentralamt Finnlands. - Helsinki, (1984-) Epäsäännöllinen Ilm. myös suom., ruots., engl., ransk., esp., arab., jap. ja ven. ISSN X Karelia in figures 1993 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Kunta-avain [Atk-tallenne] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1991-) 1 levyke 3,5"HD, 5,25"HD tai 3,5"DD, liite: Kunta-avain: käyttäjän opas ISSN

8 Kuntatieturi [Atk-tallenne] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, [1990]- (1990-) Levykejulkaisu ISSN X Käsikirjoja - Tilastokeskus = Handböcker / Statistikcentralen = Handbooks / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1- (1971-) Epäsäännöllinen ISSN Läänikatsaus. Oulun lääni / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-) ISSN Maailma numeroina : Tilastollisen vuosikirjan... kansainvälinen osa / Tilastokeskus = Världen i siffror : Statistisk årsbok..., internationella översikter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1987-) Erip.: Suomen tilastollinen vuosikiija, 1988 ei ilmestynyt ISSN Murmanskin alue / Murmanskin alueen tilastohallinto. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. ISBN Naisten strategiset luvut / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, Kierrekansio Neuvosto-Karjala numeroina / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-) Epäsäännöllinen ISSN St. Petersburg in figures 1993 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN StatFinTop [Atk-tallenne]. - Helsinki : Tilastokeskus, (1992-) ISSN Suomen tilastollinen vuosikirja / Tilastokeskus = Statistisk årsbok för Finland / Statistikcentralen Statistical yearbook of Finland / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1, (1879-) ISSN Suomen tilastollinen vuosikirja [mikrokortti] = Statistisk årsbok för Finland / Statistikcentralen = Statistical yearbook of Finland / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : CIS Tilastokeskus, (1888-) SuomiCD : tilastotietoja Suomesta [Atktallenne]. - Helsinki : Tilastokeskus, CD-ROM-levyke + käyttäjän opas Edelt.: Markkinaprofiilit : Etelä-Suomi [Atk-tallenne] ISSN Taskutilasto / Tilastokeskus. - Helsinki, (1981-) Ilm. myös ruots., engl., saks., ransk., esp., arab., jap. ja ven. ISSN Tietoaika : Tilastokeskuksen asiakaslehti. -Helsinki : Tilastokeskus, 1984,1- (1984-) Kerran kuukaudessa ISSN

9 9 Tilastokatsauksia : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Statistiska översikter / Statistikcentralen = Statistical bulletin / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki, (1984-) Neljä kertaa vuodessa ISSN Tilastokatsauksia [Atk-tallenne] / Tilastokeskus = Statistiska översikter : månadsöversikt / Statistikcentralen. - Helsinki, 1989, 11-(1989-) Kerran kuukaudessa Saatavana levykkeillä 5.25" ja 3.5"; myös engl.: Bulletin of statistics ISSN Tutkimuksia - Tilastokeskus = Undersökningar / Statistikcentralen = Studies / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1- (1966-) Epäsäännöllinen ISSN Viro numeroina / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-) Epäsäännöllinen ISSN Ympäristötilastot - Miljö Environment Ekologisesti kestävän kehityksen mittaaminen / Outi Arjopalo. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Ympäristö, ISSN ; 1994, 2) ISBN X Jäteluokitus : aakkosellinen hakemisto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Muistio / Tilastokeskus, ISSN ; 132) ISBN Luonnonvaratilinpito. Puuainestilinpito / Tilastokeskus = Natural resource accounts, wood material accounting / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1980/1990- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, ISSN ) Epäsäännöllinen ISSN Maanmittaus : Maanmittaushallituksen vuositilastoja = Lantmäteri : Lantmäteristyrelsens årsstatistiker = Land surveying : year statistics on the National Board of Survey. - Helsinki : Maanmittaushallitus, (1990-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, ISSN ) ISSN Talonrakennustoiminnan jätteet. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Ympäristö, ISSN ; 1993,7) ISBN Teollisen toiminnan ympäristönsuojelumenot / Tilastokeskus = Environmental expenditures of manufacturing and related industries / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1994-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, ) ISSN Teollisuuden jätteet = Industrial waste / Simo Vahvelainen, Kaj-Erik Isaksson. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Ympäristö, ISSN ; 1992,1) ISBN

10 10 Transport and the environment in Finland / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. ISBN (Ympäristö, ISSN ; 1992, 2b) ISBN Ympäristö / Tilastokeskus = Miljö / Statistikcentralen = [Environment] / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.YM: 1984,1-1986,1 Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. YM, Ympäristötilasto) ISSN Ympäristöasenteet ja kulutuskäyttäytyminen / laat. Eeva Heis-kanen...[et ai.]. - Helsinki : Tilastokeskus, Us. sivu-numerointijaksoja. - (Raportti / Tilastokeskus ; 1993, 1) Ympäristötilasto / Tilastokeskus = Environment statistics / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1977-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, ISSN ) Epäsäännöllinen Hm.: 1974: Tilastollisia tiedonantoja, 56 ; 1980: 67 ; 1987 ei missään saijassa ; [1994] Ympäristö-sarjassa Edelt.: Ympäristötilastollinen vuosikiija ISSN Väestötilastot - Befolkning - Population Formation of unions and families in Finnish cohorts born / Fjalar Finnäs. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN ; 197) ISBN Kuntien henkikirjoitettu väestö (1.1.) vuosina... : kantokykyluokka... /suuruusjärjestys... / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1983/1989- (1990-). - (Tilastokeskus. JT-moniste) Kuolemansyyt / Tilastokeskus = Causes of death / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Suomen virallinen tilasto) (Terveys, ISSN ) Ilm.:SVT.6B: Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 B, Kuolemansyyt ISSN Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja / Tilastokeskus = Dödlighets- och livslängdstabelier / Statistikcentralen = Life tables / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986/90- (1993-) - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Kerran viidessä vuodessa Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 16 A, Kuolleisuus : kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja ISSN Naisen elämänkulku ja perheellistyminen = The woman's life course and the family formation / Timo Nikander. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv., liitel. - (Väestö, ISSN ; 1992,1) ISBN Perheet / Tilastokeskus = Familjer / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Kerran kahdessa vuodessa Yhdistynyt julkaisuista: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. VÄ, Väestöjä Suomen virallinen tilasto. 6 C, Väestölaskenta Ilm.:TT.VÄ:

11 11 Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 C, Väestölaskenta 41 ISSN Perheet 1990 /Tilastokeskus = Familjer 1990 / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Väestö, ISSN ; 1992, 7) Perinataalitilastot / Sosiaali- ja terveyshallitus = Finnish perinatal statistics. - Helsinki : Sosiaali- ja terveyshallitus, (1990-). -(Suomen virallinen tilasto) (Terveys, ISSN ) 1987 julkaisija Lääkintöhallitus, ilm. saijassa Lääkintöhallituksen julkaisuja; Tekijät: Jouni Meriläinen...[et ai.] ISSN X Siirtolaisuus- ja ulkomaalaistilastot / Jouni Korkiasaari. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Väestö, ISSN ; 1993, 8) ISBN Socio-economic mortality differences in Finland / Tapani Valkonen...[et al.]. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Väestö, ISSN ; 1993, 1) ISBN Sosioekonomiset kuolleisuuserot / Tapani Valkonen...[et al.]. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Väestö, ISSN ; 1992, 8) ISBN Suomalaisnaisen perheellistyminen / Timo Nikander. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Väestö, ISSN ; 1992, 10) ISBN Tilastoja syntyneistä / Sosiaali- ja terveyshallitus = Statistics on births in Finland. - Helsinki : Sosiaali- ja terveyshallitus, (1992-). - (Suomen virallinen tilasto) ( (Terveys, ISSN ) ISSN Työssäkäyntitilasto / Tilastokeskus = Sysselsättningsstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Suomen virallinen tilasto) (Työmarkkinat, ISSN ) (Väestö, ISSN ) 1989(1992) saijassa: Työmarkkinat ISSN Työssäkäyntitilasto : opas / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-) Väestö / Tilastokeskus = Befolkning / Statistikcentralen = Population / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.VÄ:1968,1-1988,5 ; Useita alasarjoja Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. VÄ, Väestö) ISSN Väestöennuste kunnittain / Tilastokeskus = Befolkningsprognos kommunvis / Statistikcentralen = Population projection by municipalities / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988/ /2020 ( ). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Kerran kolmessa vuodessa Tilastokeskus. VÄ, Väestö Dm.:TT.VÄ: Jatkuu nim.: Väestöennusteet ISSN

12 12 Väestöennusteet / Tilastokeskus = Befolkningsprognoser / Statistikcentralen = Population projection / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993/2030- (1993-). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN Kerran kolmessa vuodessa Edelt.: Väestöennusteet kunnittain ISSN Väestölaskenta 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Helsinki : Tilastokeskus, Täydentyvä kierrekansio Väestölaskenta 1990 : opas / Pekka Myrskylä, Kaija Ruotsalainen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : liitel. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN ; 26) ISBN Väestölaskenta Osa 1, Väestön taloudellinen toiminta 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990, Del 1, Befolkningens ekonomiska verksamhet / Statistikcentralen = Population Census 1990, Vol. 1, Economic activity of the population / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 2, Työvoimamuutokset = Folkräkningen Del 2, Arbetkraftsförändringar / Staitstikcentralen = Population Census Vol. 2, Changes in the labour force / Statistics Finland.- Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 10, Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990 / Statistikcentralen = Population census 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Väestö, ISSN ; 1992, 5) ISBN Väestölaskenta Osa 3, Asuntokunnat ja perheet 1990 = Folkräkningen Del 3, Bostadshushåll och familjer 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol. 3, Household-dwelling units and families 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 4, Rakennukset ja toimitilat 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990, Del 4, Byggnader och verksamhetslokaler / Statistikcentralen = Population Census 1990, Vol. 4, Buildings and non-residential spaces / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 6, Asunnot ja asuinolot 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 6, Bostäder och boendeförhållanden 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol. 6, Dwellings and housing conditions 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 7A, Kuntatiedot : Etelä-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7A, Uppgifter om kommuner : Södra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN

13 13 Väestölaskenta Osa 7B, Kuntatiedot : Länsi-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7B, Uppgifter om kommuner : Västra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN X Väestölaskenta Osa 7C, Kuntatiedot : Keski- ja Pohjois-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7C, Uppgifter om kommuner : Mellersta och Norra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 8, Ammatti ja sosioekonominen asema 1990 = Folkräkningen Del 8, Yrke och socioekonomisk ställning / Statistik-centralen = Population Census Vol. 8, Occupation and socio-economic status / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 10, Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990 / Statistik-centralen = Population census 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Väestö, ISSN ; 1992, 5) ISBN Väestölaskenta Osa 11, Taajamat 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 11, Tätorter 1990 / Statistikcentralen = Population census Vol. 11, Localities 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestön koulutusrakenne kunnittain / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Koulutus, ISSN ) (Koulutus ja tutkimus, ) (Suomen virallinen tilasto) Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus. KO, Koulutus ja tutkimus / Tilastokeskus ISSN Väestön neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Kvartalsstatistiken över befolkningen / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 2. neljännes- (1991-). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Neljä kertaa vuodessa Edelt: Väestönmuutokset kunnittain (neljännesvuositilasto) (ISSN Väestönmuutokset / Tilastokeskus = Befolkningsrörelsen / Statistikcentralen = Vital statistics / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1992-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Jatkaa osittain julkaisua: Väestörakenne ja väestönmuutokset, vuositilasto ISSN Väestönmuutokset kunnittain : vuositilasto / Tilastokeskus = Befolkningsrörelsen kommunvis / Statistikcentralen =VitaI statistics by municipality / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Ilm.:SVT.6A,Osa 3: Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 A 2. Väestörakenne ja väestönmuutokset kunnittain ISSN X

14 14 Väestörakenne / Tilastokeskus = Befolkningens sammansättning / Statistikcentralen = Structure of population / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Yhdistynyt julkaisuista: Väestörakenne kunnittain ja Väestörakenne ja väestönmuutokset ISSN Väkiluku kunnittain suuruusjärjestyksessä / Tilastokeskus = Befolkning kommunvis i storleks-ordning / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Edelt.: Väkiluku kunnittain ISSN Väkilukuarvio kunnittain / Tilastokeskus = Uppskattad befolkning kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Tilastokeskus. VÄ, Väestö Ilm.:TT.VÄ: ISSN Asuminen - Boende - Housing Asuinolot. Ennakkotiedot / Tilastokeskus = Boendeförhållanden. Förhandsuppgifter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. AS, Asuminen Ilm.:TT.AS:1987 ISSN X Asuminen / Tilastokeskus = Boende / Statistikcentralen = Housing / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.AS:1986,1-1987,5. Us. alasarjoja Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. AS, Asuminen) ISSN Asumisen tuki ja aravavuokralaiset / Timo Matala. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Tutkimuksia/ Tilastokeskus, ISSN ; 199) ISBN Asuntojen hinnat : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1985, 3. neljännes- (1986-) - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. AS, Asuminen Ilm.:TT.AS: ISSN Asuntojen hinnat : vuositilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987/1989- (1990-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) ISSN Asuntotuotanto : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Bostadsproduktionen / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1968, 1. neljännes- (1969-) - (Rakentaminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen

15 15 Ilm. :TT.RA: ISSN Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto : vuositilasto / Tilastokeskus = Bostadssamfundens bokslutsstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Asuminen, ISSN ) ( Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. YR, Yritykset Ilm.:TT.YR: ISSN Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto. Ennakkotilasto / Tilastokeskus = Bostadssamfundens bokslutsstatistik. Preliminära uppgifter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto ) Tilastokeskus. AS, Asuminen Ilm.:TT.YR: ;TT.AS: ISSN Kesämökit / Tilastokeskus = Fritidshus / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1991-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen ISSN Kodinomistajaksi velalla : kotitalouksien asunnonhankinnan ja asuntovelkaantumisen ulottuvuudet / Kirsti Ahlqvist. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : liitel. - (Tutkimuksia/Tilastokeskus, ISSN ; 191) ISBN Koti - talous - asuntomarkkinat / Antti Siikanen, Ari Tyrkkö. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN ; 198) ISBN Rakennukset ja asunnot / Tilastokeskus = Byggnader och bostäder / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Dm.: 1985 SVT.6C: 107:4 ISSN Rakentaminen ja asuminen : vuosikirja / Tilastokeskus = Construction and housing : yearbook / Central Statistical Office of Finland. -Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Rakentaminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Jatkaa osittain julkaisua: Asuntotuotanto ja Talonrakennustilasto ISSN X Talotietokansio : kaukolämpö / Rainer Forsblom, Juha Nurmela. - Helsinki : Tilastokeskus, Us. sivun.jaksoja. ISBN Talotietokansio : öljylämpötalot / Rainer Forsblom, Juha Nurmela. - Helsinki : Tilastokeskus, Us.sivun.jaksoja Vapaa-ajan asuinrakennukset / Tilastokeskus = Fritidsbostadshus / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-keskus, (1990-). - (Rakentaminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen Ilm.:TT.RA:1984 ISSN Vuokratilasto : vuosijulkaisu / Tilastokeskus = Hyresstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-keskus, (1988-).-(Suomen virallinen tilasto ) Tilastokeskus. HI, Hinnat ISSN

16 16 Väestölaskenta 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990 / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, Täydentyvä kierrekansio Väestölaskenta 1990 : opas / Pekka Myrskylä, Kaija Ruotsalainen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : liitel. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN ; 26) ISBN Väestölaskenta Osa 3, Asuntokunnat ja perheet 1990 = Folkräkningen Del 3, Bostadshushåll och familjer 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol. 3, Household-dwelling units and families 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 4, Rakennukset ja toimitilat 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990, Del 4, Byggnader och verksamhetslokaler / Statistikcentralen = Population Census 1990, Vol. 4, Buildings and non-residential spaces / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 5, Kesämökit 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 5, Fritidshus 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol.5, Free-time residences 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. (Asuminen, ISSN ; 1992, 5) Väestölaskenta Osa 6, Asunnot ja asuinolot 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 6, Bostäder och boendeförhållanden 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol. 6, Dwellings and housing conditions 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 7A, Kuntatiedot : Etelä-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7A, Uppgifter om kommuner : Södra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 7B, Kuntatiedot : Länsi-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7B, Uppgifter om kommuner : Västra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN X Väestölaskenta Osa 7C, Kuntatiedot : Keski- ja Pohjois-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7C, Uppgifter om kommuner : Mellersta och Norra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 11, Taajamat 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 11, Tätorter 1990 / Statistikcentralen = Population census Vol. 11, Localities 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN

17 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour market. Wages and salaries. Industrial accidents Ansiotasoindeksi / Tilastokeskus = Förtjänstnivåindex / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1. neljännes- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Ilm.:IT.AT:1979,1-1988,1; kerran vuodessa ilm.: Vuosiansiot Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. AT) ISSN Ansiotasoindeksi [Atk-tallenne] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989/90- (1991-) Neljä kertaa vuodessa 1 levyke 3,5"2HD. Mahtuu 2 v. kerrallaan, saatavana 1985 alkaen ISSN Hinta- ja palkkatiedote / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1991-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto ) Epäsäännöllinen ISSN Julkisen sektorin tuntipalkat / Tilastokeskus = Timlöner för den offentliga sektorn / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1. neljännes- (1992-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) - Neljä kertaa vuodessa Edelt.: Kuntasektorin tuntipalkat ISSN Järjestöjen toimihenkilöiden palkat : ennakkotilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. PA, Palkat nm.:tt.pa: ISSN Keistä tuli työttömiä? : selvitys työttömien työnhakijoiden taustoista / Pekka Myrskylä. - Helsinki : Tilastokeskus, lehteä : kuv., liitel. Korkeakouluhenkilöstön ajankäyttötutkimus 1992 : ennakkotietoja / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Koulutus ja tutkimus, ISSN ; 1992, 10) ISBN Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työhön sijoittuminen / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Koulutus, ISSN ) (Koulutus ja tutkimus, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) ISSN Kunnallinen virkaluettelo : kunnallisen henkilörekisterin virat ja toimet palkkauokittain : lukumäärät ja kokonaisansiot / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) ISSN Kuntasektorin kuukausipalkat / Tilastokeskus = Månadslöner förkommunalanställda / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: ISSN

18 18 Kuntasektorin kuukausipalkat. Ennakko / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: ISSN Kuntasektorin tuntipalkat / Tilastokeskus = Timlöner förkommunalanställda / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1. neljännes-1991,4. neljännes ( ). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: Jatkuu nim.: Julkisen sektorin tuntipalkat ISSN Kuntasektorin työvoimakustannukset 1990 / Tilastokeskus = Labour costs in local government 1990 / Statistics of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : liitel. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN ; 194) ISBN Kuntien ammattinimekkeet v : aakkosjärjestyksessä / Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Raportti / Tilastokeskus, Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä ; 1985,10) Kuntien ammattinimekkeet v : ryhmiteltyinä / Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Raportti / Tilastokeskus, Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä ; 1985, 10) Kuntien tuntipalkkaisten ammattinimekkeet v : ryhmiteltynä : aakkosjärjestyksessä / Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Raportti / Tilastokeskus, Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä ; 1985,10) Liikenteen työntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Löner för anstallda inom samfärdsel / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992,1. neljännes- (1992-) - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa 1992,1 nimellä: Liikenteen työntekijöiden palkat. Autoliikenne ja ahtausala Edelt.: Liikenteen työntekijöiden palkat. Ahtausala ISSN Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Lant- och skogsarbetarnas löner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992,1. neljännes (1992-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Edelt.: Maataloustyöntekijöiden palkat ja Metsätaloustyöntekijöiden palkat ISSN Maataloustyöntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Lantarbetarnas löner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1966, 3/4. neljännes-1991,4. neljännes ( ). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: Jatkuu nim.: Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat ISSN

19 19 Metsätyöntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Skogsarbetarnas löner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1969, 2. neljännes-1991, 4. neljännes ( ). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: Jatkuu nim.: Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat ISSN X Metsätyöntekijöiden vuosiansiot / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1985/1986- (1988-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) ISSN X Palkat / Tilastokeskus = Löner / Statistikcentralen = Wages and salaries / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.PA:1966,1-1988,15. Us. alasarjoja Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. PA, Palkat ISSN Palkkatilasto / Tilastokeskus = Lönestatistik / Statistikcentralen = Wages and salaries / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1968-). - (Palkat, (Suomen virallinen tilasto) Kerran kahdessa vuodessa Ilm.:TT.PA: joka vuosi; erillisenä 1985/86 ISSN Palvelualan palkat : elokuu / Tilastokeskus = Lönerna för anställda inom servicebranchen : augusti / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1990, elokuu- (1991-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Edelt.: Liikealan palkat ISSN Rakennusalan työntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Arbetslönerna inom byggnadsbranschen / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1969,1, neljännes-1991, 4. neljännes ( ). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: Jatkuu nim.: Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden palkat ISSN Seurakuntien työntekijöiden palkat. Ennakkotilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) ISSN Sijoittumispankki [Atk-tallenne] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-) ISSN Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Lönerna för arbetstagare inom industrin och byggnadsbranschen / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1. neljännes (1992-). - (Palkat, (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Edelt.: Rakennusalan työntekijöiden palkat ISSN

20 20 Teollisuuden toimihenkilöiden palkat : vuositilasto / Tilastokeskus = Lönerna för tjänstemän inom industrin / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: ISSN Teollisuuden toimihenkilöiden palkat. Ennakko / Tilastokeskus = Industritjänstemännes löner. Förhandsuppgifter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: ISSN Teollisuuden työntekijöiden palkat : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Industriarbetarnas löner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987,4. neljännes-1991,4. neljännes ( ). - (Palkat, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. PA, Palkat Ilm.:TT.PA: Jatkuu nim.: Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden palkat ISSN Terveydenhuoltohenkilöstön vuositilasto / Sosiaali- ja terveyshallitus. - Helsinki : Sosiaali-ja terveyshallitus, ( ). - (Suomen virallinen tilasto) (Terveys, ISSN ) Nimeke : Terveydenhuollon ammattihenkilöstörekisterin vuositilasto Edelt.: Vuositilastot / Lääkintöhallitus, Terveydenhuoltohenkilöstön keskuskortisto Jatkuu nim.: Terveydenhuollon ammattihenkilöt ISSN Tutkinnon suorittaneiden jatko-opinnot ja työhön sijoittuminen vuonna 1988 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Koulutus ja tutkimus, ISSN ; 1992,1) ISBN Työelämän laatu : hyvinvoinnin koettuja muutoksia työssä = Arbetslivskvaliteten : förändringar som upplevts i välfärden i arbetet : työolokomitean mietinnön liiteselvitys. Bilagadel till arbetsmiljökommitténs betänkande / Timo Kolu. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Komiteanmietintö, ISSN ; 1991, 38) ISBN Työllisyys, työttömyys ja työolot : työvoiman vuosihaastattelu, syksy 1991 / Tilastokeskus = Employment, unemployment and employment conditions : supplementary labour force survey, autumn 1991 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Työmarkkinat, ISSN ; 1993,2) Työmarkkinat / Tilastokeskus = Arbetsmarknaden / Statistikcentralen = Labour market / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.TY:1969,1-1988,1. Useita alasarjoja Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. TY, Työvoima ISSN

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Tilastokeskuksen julkaisut

Tilastokeskuksen julkaisut Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1988/1991

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2006 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2006 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers 2014 Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers Den här symbolen visar att det finns närmare uppgifter på webbplatsen Österbotten i siffror. www.osterbottenisiffror.fi Tämä merkki

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 73,1 prosenttia, mikä oli hitusen alempi kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Yritysten/toimipaikkojen ammattirakenteet

Yritysten/toimipaikkojen ammattirakenteet Aineistokuvaus Yritysten/toimipaikkojen ammattirakenteet Sisältökuvaus Occu_tt_xxyy-aineistot kuvaavat henkilökunnan ammattirakenteita yritys- (tt=yr) ja toimipaikkatasolla (tt=tp) sekä niiden muutoksia

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2010

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2012 Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2010 Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenoissa hienoista kasvua Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot kasvoivat 2007 2009 keskimäärin

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Vesiviljelystä menestyvä elinkeino Saaristomerelle utopiaako?

Vesiviljelystä menestyvä elinkeino Saaristomerelle utopiaako? Vesiviljelystä menestyvä elinkeino Saaristomerelle utopiaako? Timo Mäkinen 1, Leena Forsman 1, Juha Grönroos 2, Markus Kankainen 1, Pekka Salmi 1, Jari Setälä 1, Kimmo Silvo 2, Jouni Vielma 1 1) Riista

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY 0 Yleistä. Tutkimusmenetelmät General. Research methods. 1 Filosofia. Philosophy 159.9 Psykologia Psychology

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Materiaalivirrat ja ilmastonmuutos Teollisen ekologian seuran seminaari 28.4.2008 Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus Teoreettinen lähestymismalli

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Miten haasteeseen vastataan: Capacity building

Miten haasteeseen vastataan: Capacity building Miten haasteeseen vastataan: Capacity building 4.12.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Qualifications of a sustainable health system Health spending outpaces GDP growth x 3

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Tilastokeskuksen julkaisut

Tilastokeskuksen julkaisut Tilastokeskus Tilastokirjasto Statistikcentralen T Statistikbiblioteket Central Statistical Office of Finland Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinatilastot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinatilastot PALKKATLASTO - LÖNESTATSTK 4. nelj. - 4. nelj. 1(5) DENTTSET HENKLÖT SOPMUSALOLLA TEOLLSUUS NDUSTR Kaivannaistoiminta Gruvindustri Malmikaivokset ja rikastamot Malmgruvor och anrikningsverk Elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Metsäalan hyvinvointiskenaariot: Metsien eri käyttömuotojen hyvinvointivaikutukset. Osahankkeen 1 esittely

Metsäalan hyvinvointiskenaariot: Metsien eri käyttömuotojen hyvinvointivaikutukset. Osahankkeen 1 esittely Metsäalan hyvinvointiskenaariot: Metsien eri käyttömuotojen hyvinvointivaikutukset Osahankkeen 1 esittely Risto Seppälä osahankkeen vetäjä Metsien käytön tulevaisuus Suomessa hankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

ESS-tilastojärjestelmä ja maanpeite-/- käyttötilastot

ESS-tilastojärjestelmä ja maanpeite-/- käyttötilastot ESS-tilastojärjestelmä ja maanpeite-/- käyttötilastot Leena Storgårds Työpaja 12.5.2016 Kansallisten maanpeite/käyttöaineistojen hyödyntäminen Lucas-inventoinnissa Sisältö 1. ESS-tilastojärjestelmä ja

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Regional Structure of Päijät-Häme

Regional Structure of Päijät-Häme Regional Structure of Päijät-Häme Pietari Peltonen, Antti Takkunen & Tuomas Toivio 5.10.2016 https://www.asikkala.fi/wp-content/uploads/2014/09/pulkkilanharju Päijät-Häme Population: 202 000 Land area:

Lisätiedot

The FINNISH RURAL INDICATORS Network Service

The FINNISH RURAL INDICATORS Network Service The FINNISH RURAL INDICATORS Network Service 19.8.2004 Yrjö Palttila yrjo.palttila@stat.fi 1 The FINNISH RURAL INDICATORS system provides an information basis for: Evaluating rural and regional policy

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Väestö Befolkning Population

Väestö Befolkning Population 43. Pinta-ala, väestö iän, kielen ja koulutusasteen mukaan, väestönmuutokset, toimialarakenne ja asuntokunnat Areal, befolkning efter ålder, språk och utbildningsnivå, befolkningsförändringar, näringsstruktur

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös Lausuntolomake Pvm:.3.05 Standardiehdotus: ISO 789 käännös 7) 3.).. yl Academic libraray = Tieteellinen kirjasto - määritelmä on liian suppea, sen pitäisi sisältää myös tieteelliset erikoiskirjastot:...

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa

Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa Leena Korpinen TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto toukokuu 10 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation May 10 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT. Mika Rekola Metsätieteiden laitos

Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT. Mika Rekola Metsätieteiden laitos Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT Mika Rekola Metsätieteiden laitos 28. 3. 2011 Sisällys Tutkijat ja ohjausryhmä Tutkimuksen tarkoitus Rahoitus Tausta Teoreettinen viitekehys

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Huhtikuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 20.5.2014 klo 9.00 Terveydenhuollon ja sosiaalialan työttömyys jatkaa kasvuaan. Kokkola ja Vaasa nousemassa suurimpien

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leila Kaunisharju Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Ekokem Finland Riihimäki ISO 9001:2008

Ekokem Finland Riihimäki ISO 9001:2008 Certificate No. 1111-12 has granted this certificate as proof that the quality system of complies with the requirements of the standard ISO 9001:2008 Certification covers Environmental management services

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 214 37/214 3.9.214 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla?

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Turku 19.11.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin 1 US

Lisätiedot

Agricultural policy supporting the structural development of farms and other rural enterprises in Finland

Agricultural policy supporting the structural development of farms and other rural enterprises in Finland 1 th -12 th Dec. 212, Ciechocinek Agricultural policy supporting the structural development of farms and other rural enterprises in Finland Dr. Maija Puurunen Centre for Economic Development, Transport

Lisätiedot