Tilastokeskuksen julkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokeskuksen julkaisut"

Transkriptio

1 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1992/1993

2 il Tilastokeskus Ilm i Statistikcentralen Statistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1992/1993 Joulukuu 1994 Helsinki - Helsingfors 1994

3 Tiedustelut - Förfrågningar - Information Eini Karhulahti (90) PAINATUSKESKUS OY, HELSINKI 1994

4 3 LUKIJALLE -TILL LÄSAREN! - DEAR READER, Tilastokeskuksen julkaisut 1992/1993 jatkaa Tilastokeskuksen bibliografiaperinnettä. Tätä ennen on julkaistu Tilastojulkaisut , Tilastokeskuksen julkaisuja : Tilastotiedotukset ja Tilastokatsausten artikkelit , Tilastokeskuksen julkaisut ,1988/1989,1988/1990 ja 1988/1991. Tämä luettelo sisältää vuosina 1992 ja 1993 ilmestyneet tilastot. Tilastokeskuksen tuotannon lisäksi mukana ovat niiden valtion viranomaisten tilastosaijat, jotka ilmestyvät Tilastokeskuksen ilmiöaluesaijoissa. Luettelo on jäljestetty 30 tilastoaiheluokan mukaan. Lisäksi siinä on aakkoselliset nimeke- ja tekijähakemistot sekä luettelo ilmiöaluesaijoissa ilmestyneistä tilastojulkaisuista. Luettelo on tuotettu Tilastokiijaston kiijastojäijestelmästä. Sen on laatinut kirjastonhoitaja Eini Karhulahti Tilastokiijastosta. Statistikcentralens publikationer 1992/1993 ingår i en serie bibliografier. Tidigare har utkommit Statistiska publikationer , Statistikcentralens publikationer : Statistiska rapporter och artiklarna i statistiska översikter , Statistikcentralens publikationer ,1988/1989,1988/1990 och 1988/1991. I denna bibliografi ingår de statistiska publikationer som utkommit 1992 och Utöver Statistikcentralens egen produktion ingår här de statliga myndigheters statistik som utkommer i Statistikcentralens serier. Katalogen är indelad i 30 statistikområden och försedd med titeloch författarindex samt en förteckning över de enskilda publikationer som utkommit i olika serier. Katalogen har sammanställts ur Statistikbibliotekets egna register. Den har utarbetats av bibliotekarie Eini Karhulahti vid Statistikbiblioteket. Statistical Publications 1992/1993 is a sequel to the series of bibliographies issued on the publications of Statistics Finland. The previous bibliographies are Statistical Publications ; Statistical Publications : Statistical Reports and Bulletin of Statistical papers ; and Statistical Publications ,1988/1989, 1988/1990 and 1988/1991. This bibliography covers all statistical publications issued in 1992/1993. Besides the publications of Statistics Finland, the bibliography covers those statistical series of other government bodies that are published in Statistics Finland's series on different subject fields. The bibliography is arranged according to thirty subject field categories. It contains an alphabetical index of titles and of authors. In addition, it lists the individual titles published in each series. The bibliography has been produced from the register of the Library of Statistics and has been compiled by Librarian Eini Karhulahti. Helsinki 1994 Hellevi Yrjölä

5 5 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL - CONTENTS LUKIJALLE - TILL LÄSAREN - DEAR READER Sivu Sidan Page TILASTOT - STATISTIK - STATISTICS 01. Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics Ympäristötilastot - Miljö - Environment Väestötilastot - Befolkning - Population Asuminen - Boende - Housing Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. 17 Olycksfall i arbete - Labour market. Wages and salaries. Industrial accidents 06. Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Hunting and fishing Teollisuustilastot - Industri - Industry Energiatilastot - Energi - Energy Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction Kauppatilastot - Handel - Trade Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel och 34 telekommunikation. Turism - Transport and communications. Tourism 14. Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga 38 finanser - Financial markets. Public economics 15. Vakuutustilastot - Försäkringsväsen - Insurance Yritystilastot - Företag - Enterprises Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindexar. 49 Levnadskostnader - Prices. Cost of living 18. Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption Tulo- ja varallisuustilastot - Inkomst och förmögenhet. Skatter - 52 Income and wealth 20. Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and 59 crime 24. Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education 60 and research 25. Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. 65 Religion. Massmedia - Culture and leisure. Religion. Media 26. Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. 66 Partier - Elections. Parliament. Parties 27. Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen Theory of 68 statistics. Government statistical service 30. Muut - Övrigt - Others 71

6 6 TILASTOT ILMIÖALUEISARJOITTAIN - KATALOG ÖVER PUBLIKATIONER I STATISTIKCENTRALENS SERIER - LIST OF STATISTICAL PUBLICATIONS BY SUBJECT FIELD SERIES Sivu Sidan Page NIMEKEHAKEMISTO - TITELINDEX - TITLE INDEX 99 TEKIJÄHAKEMISTO - FÖRFATTARINDEX - AUTHOR INDEX 153

7 7 TILASTOT - STATISTIK - STATISTICS 01. Yleiset tilastojulkaisut Allmän statistik General statistics Aluebarometri / Tilastokeskus = Regionbarometern / Statistikcentralen. Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1- (1992-) (Suomen virallinen tilasto) (Tulot ja kulutus, ISSN ) Kaksi kertaa vuodessa ISSN Finlande en chiffres / Institut national de la statistique de Finlande. - Helsinki, (1985-) Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., esp., arab., jap. ja ven. ISSN Finlandia en cifras / Oficina central de estadisticas de Finlandia. - Helsinki, (1985-) Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., ransk., arab., jap. ja ven. ISSN Bulletin of statistics [Atk-tallenne] / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki, 1989, 11-(1989-) Kerran kuukaudessa Levyke ; myös suom. ja ruots.: Tilastokatsauksia ISSN Finljandija v cifrah / Central'noe statisticeskoe bjuro Finljandii. - Helsinki, (1984-) Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., ransk., esp., jap. ja arab. ISSN Euroavain : avoin ovi Eurooppaan [Atk-tallenne]. - Helsinki : Tilastokeskus, CD-ROM-levyke + käyttäjän opas ISSN X Finland i siffror / Statistikcentralen. - Helsinki, (1981-) Ilm. myös suom., engl., saks., ransk., esp., arab., jap. ja ven. ISSN Finland in figures / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki, (1981-) Ilm. myös suom., ruots., saks., ransk., esp., arab., jap. ja ven. ISSN Finnland in Zahlen / Statistisches Zentralamt Finnlands. - Helsinki, (1984-) Epäsäännöllinen Ilm. myös suom., ruots., engl., ransk., esp., arab., jap. ja ven. ISSN X Karelia in figures 1993 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Kunta-avain [Atk-tallenne] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1991-) 1 levyke 3,5"HD, 5,25"HD tai 3,5"DD, liite: Kunta-avain: käyttäjän opas ISSN

8 Kuntatieturi [Atk-tallenne] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, [1990]- (1990-) Levykejulkaisu ISSN X Käsikirjoja - Tilastokeskus = Handböcker / Statistikcentralen = Handbooks / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1- (1971-) Epäsäännöllinen ISSN Läänikatsaus. Oulun lääni / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-) ISSN Maailma numeroina : Tilastollisen vuosikirjan... kansainvälinen osa / Tilastokeskus = Världen i siffror : Statistisk årsbok..., internationella översikter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1987-) Erip.: Suomen tilastollinen vuosikiija, 1988 ei ilmestynyt ISSN Murmanskin alue / Murmanskin alueen tilastohallinto. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. ISBN Naisten strategiset luvut / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, Kierrekansio Neuvosto-Karjala numeroina / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-) Epäsäännöllinen ISSN St. Petersburg in figures 1993 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN StatFinTop [Atk-tallenne]. - Helsinki : Tilastokeskus, (1992-) ISSN Suomen tilastollinen vuosikirja / Tilastokeskus = Statistisk årsbok för Finland / Statistikcentralen Statistical yearbook of Finland / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1, (1879-) ISSN Suomen tilastollinen vuosikirja [mikrokortti] = Statistisk årsbok för Finland / Statistikcentralen = Statistical yearbook of Finland / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : CIS Tilastokeskus, (1888-) SuomiCD : tilastotietoja Suomesta [Atktallenne]. - Helsinki : Tilastokeskus, CD-ROM-levyke + käyttäjän opas Edelt.: Markkinaprofiilit : Etelä-Suomi [Atk-tallenne] ISSN Taskutilasto / Tilastokeskus. - Helsinki, (1981-) Ilm. myös ruots., engl., saks., ransk., esp., arab., jap. ja ven. ISSN Tietoaika : Tilastokeskuksen asiakaslehti. -Helsinki : Tilastokeskus, 1984,1- (1984-) Kerran kuukaudessa ISSN

9 9 Tilastokatsauksia : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Statistiska översikter / Statistikcentralen = Statistical bulletin / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki, (1984-) Neljä kertaa vuodessa ISSN Tilastokatsauksia [Atk-tallenne] / Tilastokeskus = Statistiska översikter : månadsöversikt / Statistikcentralen. - Helsinki, 1989, 11-(1989-) Kerran kuukaudessa Saatavana levykkeillä 5.25" ja 3.5"; myös engl.: Bulletin of statistics ISSN Tutkimuksia - Tilastokeskus = Undersökningar / Statistikcentralen = Studies / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1- (1966-) Epäsäännöllinen ISSN Viro numeroina / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-) Epäsäännöllinen ISSN Ympäristötilastot - Miljö Environment Ekologisesti kestävän kehityksen mittaaminen / Outi Arjopalo. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Ympäristö, ISSN ; 1994, 2) ISBN X Jäteluokitus : aakkosellinen hakemisto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Muistio / Tilastokeskus, ISSN ; 132) ISBN Luonnonvaratilinpito. Puuainestilinpito / Tilastokeskus = Natural resource accounts, wood material accounting / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1980/1990- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, ISSN ) Epäsäännöllinen ISSN Maanmittaus : Maanmittaushallituksen vuositilastoja = Lantmäteri : Lantmäteristyrelsens årsstatistiker = Land surveying : year statistics on the National Board of Survey. - Helsinki : Maanmittaushallitus, (1990-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, ISSN ) ISSN Talonrakennustoiminnan jätteet. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Ympäristö, ISSN ; 1993,7) ISBN Teollisen toiminnan ympäristönsuojelumenot / Tilastokeskus = Environmental expenditures of manufacturing and related industries / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1994-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, ) ISSN Teollisuuden jätteet = Industrial waste / Simo Vahvelainen, Kaj-Erik Isaksson. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Ympäristö, ISSN ; 1992,1) ISBN

10 10 Transport and the environment in Finland / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. ISBN (Ympäristö, ISSN ; 1992, 2b) ISBN Ympäristö / Tilastokeskus = Miljö / Statistikcentralen = [Environment] / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.YM: 1984,1-1986,1 Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. YM, Ympäristötilasto) ISSN Ympäristöasenteet ja kulutuskäyttäytyminen / laat. Eeva Heis-kanen...[et ai.]. - Helsinki : Tilastokeskus, Us. sivu-numerointijaksoja. - (Raportti / Tilastokeskus ; 1993, 1) Ympäristötilasto / Tilastokeskus = Environment statistics / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1977-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, ISSN ) Epäsäännöllinen Hm.: 1974: Tilastollisia tiedonantoja, 56 ; 1980: 67 ; 1987 ei missään saijassa ; [1994] Ympäristö-sarjassa Edelt.: Ympäristötilastollinen vuosikiija ISSN Väestötilastot - Befolkning - Population Formation of unions and families in Finnish cohorts born / Fjalar Finnäs. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN ; 197) ISBN Kuntien henkikirjoitettu väestö (1.1.) vuosina... : kantokykyluokka... /suuruusjärjestys... / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1983/1989- (1990-). - (Tilastokeskus. JT-moniste) Kuolemansyyt / Tilastokeskus = Causes of death / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Suomen virallinen tilasto) (Terveys, ISSN ) Ilm.:SVT.6B: Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 B, Kuolemansyyt ISSN Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja / Tilastokeskus = Dödlighets- och livslängdstabelier / Statistikcentralen = Life tables / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986/90- (1993-) - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Kerran viidessä vuodessa Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 16 A, Kuolleisuus : kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja ISSN Naisen elämänkulku ja perheellistyminen = The woman's life course and the family formation / Timo Nikander. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv., liitel. - (Väestö, ISSN ; 1992,1) ISBN Perheet / Tilastokeskus = Familjer / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Kerran kahdessa vuodessa Yhdistynyt julkaisuista: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. VÄ, Väestöjä Suomen virallinen tilasto. 6 C, Väestölaskenta Ilm.:TT.VÄ:

11 11 Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 C, Väestölaskenta 41 ISSN Perheet 1990 /Tilastokeskus = Familjer 1990 / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Väestö, ISSN ; 1992, 7) Perinataalitilastot / Sosiaali- ja terveyshallitus = Finnish perinatal statistics. - Helsinki : Sosiaali- ja terveyshallitus, (1990-). -(Suomen virallinen tilasto) (Terveys, ISSN ) 1987 julkaisija Lääkintöhallitus, ilm. saijassa Lääkintöhallituksen julkaisuja; Tekijät: Jouni Meriläinen...[et ai.] ISSN X Siirtolaisuus- ja ulkomaalaistilastot / Jouni Korkiasaari. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Väestö, ISSN ; 1993, 8) ISBN Socio-economic mortality differences in Finland / Tapani Valkonen...[et al.]. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Väestö, ISSN ; 1993, 1) ISBN Sosioekonomiset kuolleisuuserot / Tapani Valkonen...[et al.]. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Väestö, ISSN ; 1992, 8) ISBN Suomalaisnaisen perheellistyminen / Timo Nikander. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Väestö, ISSN ; 1992, 10) ISBN Tilastoja syntyneistä / Sosiaali- ja terveyshallitus = Statistics on births in Finland. - Helsinki : Sosiaali- ja terveyshallitus, (1992-). - (Suomen virallinen tilasto) ( (Terveys, ISSN ) ISSN Työssäkäyntitilasto / Tilastokeskus = Sysselsättningsstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Suomen virallinen tilasto) (Työmarkkinat, ISSN ) (Väestö, ISSN ) 1989(1992) saijassa: Työmarkkinat ISSN Työssäkäyntitilasto : opas / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-) Väestö / Tilastokeskus = Befolkning / Statistikcentralen = Population / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.VÄ:1968,1-1988,5 ; Useita alasarjoja Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. VÄ, Väestö) ISSN Väestöennuste kunnittain / Tilastokeskus = Befolkningsprognos kommunvis / Statistikcentralen = Population projection by municipalities / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988/ /2020 ( ). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Kerran kolmessa vuodessa Tilastokeskus. VÄ, Väestö Dm.:TT.VÄ: Jatkuu nim.: Väestöennusteet ISSN

12 12 Väestöennusteet / Tilastokeskus = Befolkningsprognoser / Statistikcentralen = Population projection / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993/2030- (1993-). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN Kerran kolmessa vuodessa Edelt.: Väestöennusteet kunnittain ISSN Väestölaskenta 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Helsinki : Tilastokeskus, Täydentyvä kierrekansio Väestölaskenta 1990 : opas / Pekka Myrskylä, Kaija Ruotsalainen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : liitel. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN ; 26) ISBN Väestölaskenta Osa 1, Väestön taloudellinen toiminta 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990, Del 1, Befolkningens ekonomiska verksamhet / Statistikcentralen = Population Census 1990, Vol. 1, Economic activity of the population / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 2, Työvoimamuutokset = Folkräkningen Del 2, Arbetkraftsförändringar / Staitstikcentralen = Population Census Vol. 2, Changes in the labour force / Statistics Finland.- Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 10, Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990 / Statistikcentralen = Population census 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Väestö, ISSN ; 1992, 5) ISBN Väestölaskenta Osa 3, Asuntokunnat ja perheet 1990 = Folkräkningen Del 3, Bostadshushåll och familjer 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol. 3, Household-dwelling units and families 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 4, Rakennukset ja toimitilat 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990, Del 4, Byggnader och verksamhetslokaler / Statistikcentralen = Population Census 1990, Vol. 4, Buildings and non-residential spaces / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 6, Asunnot ja asuinolot 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 6, Bostäder och boendeförhållanden 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol. 6, Dwellings and housing conditions 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 7A, Kuntatiedot : Etelä-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7A, Uppgifter om kommuner : Södra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN

13 13 Väestölaskenta Osa 7B, Kuntatiedot : Länsi-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7B, Uppgifter om kommuner : Västra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN X Väestölaskenta Osa 7C, Kuntatiedot : Keski- ja Pohjois-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7C, Uppgifter om kommuner : Mellersta och Norra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 8, Ammatti ja sosioekonominen asema 1990 = Folkräkningen Del 8, Yrke och socioekonomisk ställning / Statistik-centralen = Population Census Vol. 8, Occupation and socio-economic status / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 10, Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990 / Statistik-centralen = Population census 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. - (Väestö, ISSN ; 1992, 5) ISBN Väestölaskenta Osa 11, Taajamat 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 11, Tätorter 1990 / Statistikcentralen = Population census Vol. 11, Localities 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestön koulutusrakenne kunnittain / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Koulutus, ISSN ) (Koulutus ja tutkimus, ) (Suomen virallinen tilasto) Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus. KO, Koulutus ja tutkimus / Tilastokeskus ISSN Väestön neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Kvartalsstatistiken över befolkningen / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 2. neljännes- (1991-). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Neljä kertaa vuodessa Edelt: Väestönmuutokset kunnittain (neljännesvuositilasto) (ISSN Väestönmuutokset / Tilastokeskus = Befolkningsrörelsen / Statistikcentralen = Vital statistics / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1992-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Jatkaa osittain julkaisua: Väestörakenne ja väestönmuutokset, vuositilasto ISSN Väestönmuutokset kunnittain : vuositilasto / Tilastokeskus = Befolkningsrörelsen kommunvis / Statistikcentralen =VitaI statistics by municipality / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Ilm.:SVT.6A,Osa 3: Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 A 2. Väestörakenne ja väestönmuutokset kunnittain ISSN X

14 14 Väestörakenne / Tilastokeskus = Befolkningens sammansättning / Statistikcentralen = Structure of population / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Yhdistynyt julkaisuista: Väestörakenne kunnittain ja Väestörakenne ja väestönmuutokset ISSN Väkiluku kunnittain suuruusjärjestyksessä / Tilastokeskus = Befolkning kommunvis i storleks-ordning / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Edelt.: Väkiluku kunnittain ISSN Väkilukuarvio kunnittain / Tilastokeskus = Uppskattad befolkning kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN ) Tilastokeskus. VÄ, Väestö Ilm.:TT.VÄ: ISSN Asuminen - Boende - Housing Asuinolot. Ennakkotiedot / Tilastokeskus = Boendeförhållanden. Förhandsuppgifter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. AS, Asuminen Ilm.:TT.AS:1987 ISSN X Asuminen / Tilastokeskus = Boende / Statistikcentralen = Housing / Central Statistical Office of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen Ilm.:TT.AS:1986,1-1987,5. Us. alasarjoja Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. AS, Asuminen) ISSN Asumisen tuki ja aravavuokralaiset / Timo Matala. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Tutkimuksia/ Tilastokeskus, ISSN ; 199) ISBN Asuntojen hinnat : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1985, 3. neljännes- (1986-) - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. AS, Asuminen Ilm.:TT.AS: ISSN Asuntojen hinnat : vuositilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987/1989- (1990-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) ISSN Asuntotuotanto : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Bostadsproduktionen / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1968, 1. neljännes- (1969-) - (Rakentaminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Neljä kertaa vuodessa Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen

15 15 Ilm. :TT.RA: ISSN Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto : vuositilasto / Tilastokeskus = Bostadssamfundens bokslutsstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Asuminen, ISSN ) ( Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. YR, Yritykset Ilm.:TT.YR: ISSN Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto. Ennakkotilasto / Tilastokeskus = Bostadssamfundens bokslutsstatistik. Preliminära uppgifter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto ) Tilastokeskus. AS, Asuminen Ilm.:TT.YR: ;TT.AS: ISSN Kesämökit / Tilastokeskus = Fritidshus / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1991-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Epäsäännöllinen ISSN Kodinomistajaksi velalla : kotitalouksien asunnonhankinnan ja asuntovelkaantumisen ulottuvuudet / Kirsti Ahlqvist. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : liitel. - (Tutkimuksia/Tilastokeskus, ISSN ; 191) ISBN Koti - talous - asuntomarkkinat / Antti Siikanen, Ari Tyrkkö. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : kuv. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN ; 198) ISBN Rakennukset ja asunnot / Tilastokeskus = Byggnader och bostäder / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1989-). - (Asuminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Dm.: 1985 SVT.6C: 107:4 ISSN Rakentaminen ja asuminen : vuosikirja / Tilastokeskus = Construction and housing : yearbook / Central Statistical Office of Finland. -Helsinki : Tilastokeskus, (1990-). - (Rakentaminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Jatkaa osittain julkaisua: Asuntotuotanto ja Talonrakennustilasto ISSN X Talotietokansio : kaukolämpö / Rainer Forsblom, Juha Nurmela. - Helsinki : Tilastokeskus, Us. sivun.jaksoja. ISBN Talotietokansio : öljylämpötalot / Rainer Forsblom, Juha Nurmela. - Helsinki : Tilastokeskus, Us.sivun.jaksoja Vapaa-ajan asuinrakennukset / Tilastokeskus = Fritidsbostadshus / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-keskus, (1990-). - (Rakentaminen, ISSN ) (Suomen virallinen tilasto) Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen Ilm.:TT.RA:1984 ISSN Vuokratilasto : vuosijulkaisu / Tilastokeskus = Hyresstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-keskus, (1988-).-(Suomen virallinen tilasto ) Tilastokeskus. HI, Hinnat ISSN

16 16 Väestölaskenta 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990 / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, Täydentyvä kierrekansio Väestölaskenta 1990 : opas / Pekka Myrskylä, Kaija Ruotsalainen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. : liitel. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN ; 26) ISBN Väestölaskenta Osa 3, Asuntokunnat ja perheet 1990 = Folkräkningen Del 3, Bostadshushåll och familjer 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol. 3, Household-dwelling units and families 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 4, Rakennukset ja toimitilat 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1990, Del 4, Byggnader och verksamhetslokaler / Statistikcentralen = Population Census 1990, Vol. 4, Buildings and non-residential spaces / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 5, Kesämökit 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 5, Fritidshus 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol.5, Free-time residences 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. (Asuminen, ISSN ; 1992, 5) Väestölaskenta Osa 6, Asunnot ja asuinolot 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 6, Bostäder och boendeförhållanden 1990 / Statistikcentralen = Population Census Vol. 6, Dwellings and housing conditions 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 7A, Kuntatiedot : Etelä-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7A, Uppgifter om kommuner : Södra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 7B, Kuntatiedot : Länsi-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7B, Uppgifter om kommuner : Västra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN X Väestölaskenta Osa 7C, Kuntatiedot : Keski- ja Pohjois-Suomi : väestölaskentatietoja kunnittain = Folkräkningen Del 7C, Uppgifter om kommuner : Mellersta och Norra Finland : folkräkningsuppgifter kommunvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN Väestölaskenta Osa 11, Taajamat 1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen Del 11, Tätorter 1990 / Statistikcentralen = Population census Vol. 11, Localities 1990 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, s. ISBN

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001 Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto Statistikcentralen Statistikbiblioteket Statistics Finland Library of Statistics Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001 Tiedustelut:

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 963 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIX Vuonna 9 6 a STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny s e r ie -L

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1965 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LXI Vuonna 1965 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LXI

Lisätiedot

Maatilatilastollinen vuosikirja 2013. Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics

Maatilatilastollinen vuosikirja 2013. Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 120 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 120 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport

Lisätiedot

AMMATILLINEN KOULUTUS 2010. Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen koulutuksen mitoitus

AMMATILLINEN KOULUTUS 2010. Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen koulutuksen mitoitus 1 Veikko Autio, Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari, Leena Koski, Jukka Lehtinen, Seppo Montén, Ulla Taipale, Anneli Vasara AMMATILLINEN KOULUTUS 2010 Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Sosiaaliturva

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja 1 FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2005 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland

Lisätiedot

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register 2009 Maa-, metsä- ja kalatalous 2010 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery Maatilarekisteri 2009 Lantbruksregister 2009 Farm

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

MAATALOUDEN TALOUSTILASTOT EU:SSA JA SUOMESSA

MAATALOUDEN TALOUSTILASTOT EU:SSA JA SUOMESSA TIEDONANTOJA 197 1994 MAATALOUDEN TALOUSTILASTOT EU:SSA JA SUOMESSA SIMO TIAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 197 1994 IYA111

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen

Lisätiedot

Tilastollinen vuosikirja 2003. Statistisk årsbok 2003. Statistical Yearbook 2003

Tilastollinen vuosikirja 2003. Statistisk årsbok 2003. Statistical Yearbook 2003 11 9 9 9 2003 2 Tilastollinen vuosikirja 2003 Verkkopalveluna graafiset kuviot www.kela.fi/tilasto > Verkkotilastot > Vuosikirjan kuviot tekstitiivistelmä englanniksi www.kela.fi/tilasto > Verkkotilastot

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Terveys 2009 Hälsa Health Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Helsinki Helsingfors 2009 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries:

Lisätiedot

Helsingin seudun yritysraportti

Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2009

Päihdetilastollinen vuosikirja 2009 SVT Sosiaaliturva 2009 Socialskydd Social Protection SVT Päihdetilastollinen vuosikirja 2009 alkoholi ja huumeet Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2009 Yearbook of Alcohol and Drug Statistics

Lisätiedot

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1 Yritysrekisterin toimipaikkalaskuri internet-palveluna Haluatko tietää hotellien lukumäärän Suomen kunnissa? Entä tuoreet tiedot teollisuuden ja kaupan alan toimipaikkojen lukumääristä suuruusluokka tietoineen?

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntoraportti 2012

Helsingin seudun asuntoraportti 2012 Helsingin seudun asuntoraportti 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Yritysrekisterin Palveluopas 2014. Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014

Yritysrekisterin Palveluopas 2014. Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014 Yritysrekisterin Palveluopas 2014 Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014 1 Tietoa Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä Osoite: PL 3B, 00022 TILASTOKESKUS Käyntiosoite:

Lisätiedot

Tilastokeskuksen vuosiohjelma 2011 tilastot, tuotteet ja palvelut

Tilastokeskuksen vuosiohjelma 2011 tilastot, tuotteet ja palvelut 1(50) Tilastokeskuksen vuosiohjelma 2011 tilastot, tuotteet ja palvelut 1. TILASTOKESKUKSEN TUOTTAMAT TILASTOT... 3 Aikuiskoulutustutkimus... 3 Ajankäyttötutkimus... 3 Ajoneuvotilastot... 4 Alue- ja toimialatilastot...

Lisätiedot

Imaging frontiers, contesting identities / edited by Steven G. Ellis and Lud a Klusáková (Frontiers and identities : thematic work group 5 ; 2)

Imaging frontiers, contesting identities / edited by Steven G. Ellis and Lud a Klusáková (Frontiers and identities : thematic work group 5 ; 2) Imaging frontiers, contesting identities / edited by Steven G. Ellis and Lud a Klusáková (Frontiers and identities : thematic work group 5 ; 2) 305.8 (21.) 1. Identità 2. Multiculturalismo I. Ellis, Steven

Lisätiedot

Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020

Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020 Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020 Tulevaisuuden työpaikat osaajia tarvitaan Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari, Hannele Savioja Opetushallitus ja tekijät ISBN 978-952-13-3831-1 (nid.) ISBN

Lisätiedot

KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2025

KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2025 Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari ja Hannele Savioja KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2025 Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista Raportit ja selvitykset 2011:25 Opetushallitus

Lisätiedot

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen VTT TECHNOLOGY 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen

Lisätiedot

Koulutus Työvoima. tutkimuksia undersökningar research series. Helsingin seutu 2015 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL

Koulutus Työvoima. tutkimuksia undersökningar research series. Helsingin seutu 2015 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF tutkimuksia undersökningar research series 2005 3 HELSINKI URBAN FACTS 2005 SEPPO MONTÉ N Koulutus Työvoima Helsingin seutu 2015 Helsingin

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Käsikirjoja 49 Käsikirjoja 49 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Helsinki 2012 Tiedustelut: Matias

Lisätiedot