LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus. Lappeenrannan kaupunki /2 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25. 201. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus. Lappeenrannan kaupunki 24.2.2014 1/2 Sosiaali- ja terveyslautakunta"

Transkriptio

1 Lappeenrannan kaupunki /2 Sosiaali- ja terveyslautakunta MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustus vuodelle 2014 Toivomme, että kuntanne avustaa Lasten ja nuorten puhelin - ja nettipalvelun toimintaa. Avustaessanne toimintaa kuntanne voi kirjata palvelun ehkäisevää lastensuojelutyötä toteuttavana toimintana kuntanne lastensuojelulaissa (417/2007) edellytettyyn lastensuojelusuunnitelmaan. Palvelun yhteystiedot voi myös laittaa kuntanne nettisivustolle sekä lapsille ja nuorille kohdistettuihin materiaaleihin. Lasten ja nuorten puhelin ja netti on ainoa kaikille alle 21 -vuotiaille suunnattu valtakunnallinen palvelu. Palvelu on avoinna vuoden jokaisena päivänä ja yhteydenotot ovat lapsille ja nuorille maksuttomia. MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset vastaavat lasten ja nuorten yhteydenottoihin ammattilaisten ohjauksessa. Lapsi tai nuori voi ottaa anonyymisti yhteyttä ja siksi hänen yhteystietojaan tai asuinkuntaansa ei rekisteröidä. Lasten ja nuorten puhelin ja netti kohtaa vuosittain kymmeniä tuhansia suomalaisia lapsia ja nuoria. Lapsi voi keskustella aikuisen kanssa nimettömänä ja luottamuksellisesti puhelimessa tai chatissä tai kirjoittaa sähköisen kirjeen. Tarvittaessa lasta tai nuorta kannustetaan ja motivoidaan hakemaan apua läheisiltä aikuisilta tai oman kunnan palveluista. Lasten ja nuorten nettikirjepalvelun käyttäjäkyselyyn ( ) vastanneista suuri osa haki apua perheen vaikeaan tilanteeseen tai vakaviin mielenterveydenongelmiin. Tulosten mukaan nettikirjepalvelu vastasi käyttäjien toiveisiin erittäin hyvin ja suurin osa vastaajista antoi saamalleen vastauskirjeelle kiitettävän kouluarvosanan. MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Toinen linja 17 PL Helsinki Faksi www. m l l.f i LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus Lasten ja nuorten puhelin- ja nettipalvelusta tiedotetaan kouluissa ja oppilaitoksissa sekä nuorten nettiyhteisöissä. Lisäksi palvelusta tiedotetaan lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Lapsiasiavaltuutettu on Lasten ja nuorten puhelimen ja netin yhteistyökumppani. Lapsiasiavaltuutettu pitää palvelua erittäin merkittävänä lapsen oikeuksien edistäjänä. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus kertoa huolistaan turvalliselle aikuiselle. Lapsiasiavaltuutettu hyödyntää palvelun tuottamaa tietoa lasten ja nuorten arjesta vaikuttamistyössään. MLL hakee Lappeenrannan kaupungilta euron avustusta Lasten ja nuorten puhelimen ja netin toimintaan. Haettavan avustuksen suuruus perustuu kunnassanne asuvien vuotiaiden lasten ja nuorten lukumäärään (lähde Tilastokeskus). Lisätietoja toiminnasta antaa päällikkö Tatjana Pajamäki, puh Hakemusasiaa hoitaa assistentti Ulla Tanttu, puh Avustustili: Mannerheimin lastensuojeluliiton tili, Nordea F , NDEAFIHH, viesti Toivomme, että kuntanne tukee lasten ja nuorten tärkeäksi kokemaa ehkäisevän lastensuojelutyön toimintaa sekä lasten ja nuorten oikeutta tulla kuulluksi. Yhteistyöterveisin, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Lapsiasiavaltuutetun toimisto Mirjarh Kalland pääsihteeri Maria Kaisa Aula lapsiasiavaltuutettu

2 2/2 Liitteet: Liite 1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Liite 2. Vuoden 2014 talousarvio Liite 3. Toimintakertomus 2013; toimitetaan sen valmistuttua Liite 4. Tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus 2013; toimitetaan niiden valmistuttua Liite 5. Ote yhdistysrekisteristä

3 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Lasten ja nuorten puhelimen ja netin toimintasuunnitelma 2014 Lasten ja nuorten puhelin ja netti on alle 21 -vuotiaille suunnattu palvelu, joka toimii vuoden jokaisena päivänä. Vuonna 1980 perustettu Lasten ja nuorten puhelin ( ) on ainoa valtakunnallinen, suomenkielinen, kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettu auttava puhelin. Soittaja voi puhua maksutta, nimettömänä ja luottamuksellisesti koulutetun aikuisen vapaaehtoisen kanssa. Puhelinpalvelun toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet, jotka on sovittu Vapaaehtoisen puhelinauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnassa. Vuonna 2002 avattu kirjepalvelu osoitteessa perustuu samoihin eettisiin ja toiminnallisiin periaatteisiin. Lasten ja nuorten puhelin ja netti tarjoaa nuorille myös mahdollisuuden kahdenkeskisiin chatkeskusteluihin MLL:n päivystäjien kanssa. Chat-palvelua toteutetaan MLL:n työntekijän ohjauksessa ja chat -yhteydenotot kirjataan samaan tilastointiohjelmaan Lasten ja nuorten puhelimen ja kirjepalvelun yhteydenottojen kanssa. Lasten ja nuorten puhelin- ja nettipalvelu päivystää ryhmäpäivystysmallin mukaisesti Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Pisteiden työntekijät kuuluvat keskusjärjestön henkilöstöön. Kaikki päivystyspisteet toteuttavat vapaaehtoisten kouluttamisen ja ohjauksen samalla tavalla. Mannerheimin Lastensuojeluliiton päivystysohjaajana toimiva työntekijä on aina läsnä tukemassa päivystysvuorossa olevaa vapaaehtoisten ryhmää. Tavoitteet: Lasten ja nuorten puhelimen ja netin tarjoama kuunteluapu ja tuki auttavat palvelun yhteydenottajia. Lasten ja nuorten puhelin ja netti tavoittaa erilaiset lapset ja nuoret. Lasten ja nuorten puhelin ja netti on tunnettu kohderyhmänsä joukossa. Palvelun yhteydenottojen sisältöjen perusteella MLL tuo vaikuttamistyössään esiin lasten ääntä ja puhuu osaltaan lasten puolesta. Lasten ja nuorten puhelin ja netti tarjoaa tehtävään soveltuville aikuisille mielekkään tavan toimia vapaaehtoisena eri-ikäisten lasten ja nuorten maailmassa. Toimenpiteet: Lasten ja nuorten puhelimen ja netin päivystysryhmiä ohjaa aina ammattityöntekijä. Vakavimmissa asioissa päivystäjä voi siirtää puhelun ammattilaiselle. Päivystysryhmiä ohjaavat työntekijät pitävät yllä ammattitaitoaan säännöllisellä työnohjauksella ja koulutuksilla. Eri paikkakunnilla toteutetuilla yhteneväisillä jatkokoulutuksilla vahvistetaan päivystäjien tietoutta ajankohtaisista lapsuutta ja nuoruutta koskevista teemoista. Osana EU:n rahoittamaa Finnish Safer Internet Centre -hanketta päivystäjiä koulutetaan vastaamaan myös lasten ja nuorten mediaan ja internetiin liittyviin kysymyksiin.

4 Lasten ja nuorten puhelimen ja netin esitteitä toimitetaan kouluihin. Toimintoa esitellään messutapahtumissa ja seminaareissa, joihin osallistuu lasten ja perheiden kanssa työtä tekeviä ammattilaisia. Puhelintiimin ammattilaiset moderoivat Nuortennetin keskustelupalstalle tulevia kirjoituksia ja ohjaavat tarvittaessa nuoria hakemaan itselleen apua. Keskustelupaistalle kirjoittaneiden nuorten kysymyksistä kerätään tilastotietoa ja kirjoitetaan vuosikooste. Päivystäjille järjestetään kaikissa päivystyspisteissä henkilökohtaisia tuumausvartteja. Jokainen palveluun tullut yhteydenotto kirjataan tilastointiohjelmaan, jonka tuloksista raportoidaan tiedotteissa sekä vuosiraportissa. Rahoitus: RAY-avustus Kuntien avustukset Koulujen päivätyökeräykset Yksityisten ja yritysten lahjoitukset Yritysyhteistyökumppanien tuki Arviointi: Palvelun käyttäjät arvioivat palvelua kyselyn avulla. Tilastointiohjelmaan kirjataan päivystäjän arvio jokaisen yhteydenoton onnistumisesta. Yhteydenottajat voivat jättää koko vuoden ajan palautetta internetissä olevan palautekaavakkeen kautta.

5 Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Lasten ja nuorten puhelin ja netti TUOTOT RAY-avustukset Kuntien avustukset Kohdennetut lahjoitukset OK-korvaukset Tuotot yhteensä KULUT j a p alkkiot Kuukausi p aikat Tunti p alkat Palkkiot Loma aikkavarauksen muutos Sosiaalikulut Sotu-maksut T EL-vakuutusmaksut Muut lakisääteis et vak.maksut Loma alkkavarauksen sos.kulujen muutos Toimintakulut Kotimaan matkakulut Ulkomaan matkakulut Tilaisuuksien ja kokousten kulut Aineiston hankinta- ja painatuskulut 6500 Palvelujen hankintakulut Ammattikirjallisuus ja -lehdet Muut toimintakulut _ Toimistokulut Toimistotarvikkeet Posti- ja ko iointikulut Puhelinkulutp ATK-kulut Kaluston hankinta ja kunnossa pito Toimitilakulut Toimitilojen vuokrakulut Toimitilojen hoitokulut Muut henkilöstökulut Henkilöstön kehittäminen Muut henkilöstökulut Muut kulut Jäsenmaksut 611 Muut kulut Osuus vhteisistä kuluista ATK-tuki Tiedotus alvelut Henkilöstöpalvelut p Laskentapalvelut Asiakas - ja toimisto palvelut Muut toimistokulut ja kaluston vuokraus (2)

6 Muut tilakulut Muut hteiset kulut y Kulut yhteensä Kulujäämä päällikkkö assistentti päivystysohjaaja suunnittelija 0,5 0,15 6,52 0,5 2 (2)

7 Patentti - ja rekisterihallitus Yhdistys- ja säätiöasiat REKISTERIOTE (3) Rekisterinumero : OTE YHDISTYSREKISTERISTÄ Ote annettu : VOI MASSAOLON ALKU: NIMI Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Mannerheims Barnskyddsförbund rf KOTIPAIKKA Helsinki OSOITE PL Helsinki REKISTERINUMERO MERKITTY REKISTERIIN NIMENKIRJOITUSTAPA (Rekisteröity ) Liiton nimen kirjoittavat joko liittovaltuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, liittohallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jokainen heistä yhdessä liiton pääsihteerin, hallinnosta vastaavan johtajan taikka liittohallituksen siihen määräämien toimihenkilöiden kanssa. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET NIMENKIRJOITTAJAT (Rekister öity ) Patentti- ja rekisterihallitus Arkadiankatu 6A puhelin Yhdistys - ja säätiöasiat PL 1190 faksi Helsinki

8 Patentti - ja rekisterihallitus Yhdistys- ja säätiäasiat REKISTERIOTE (3) Liittohallituksen puheenjohtaja, Simell Olli Gunnar, Raisio Liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja, Larmasuo Tarja Kyllikki, Helsinki- Liittohallituksen.2. varapuheenjohtaja, Rouhiainen Reino Olavi, -Mikkeli Liittovaltuuston puheenjohtaja, Kess Kaija-Liisa,. Hämeenlinna Liittovaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja, Heimo Jarmo Pekka Johannes, Paimio Liittovaltuuston toinen varapuheenjohtaja, Mustonen Anu Hilja Maarit, Jyväskylä Pääsihteeri, Kalland Mirjam Johanna,-Espoo Hallinnosta vastaava johtaja, Ristilehto Seppo Kalevi, Turku MÄÄRÄTYT NIMENKIRJOITTAJAT (Rekisteröity ) Liittohallituksen määräämät toimihenkilöt Järjestöjohtaja, Kalliomaa Milla Piritta, Helsinki Viestintäjohtaja, Partio Anna-Liisa, Espoo Ohjelmajohtaja, Rautava Marie Annikki Marguerite, Helsinki SÄÄNTÖMUUTOS (Rekisteröity ) Sääntömuutos on hyväksytty. NIMIHISTORIA Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Mannerheims Barnskyddsförbund rf Mannerheimin Lastensuojeluliitto - Mannerheims Bamskyddsförbund r.y Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto r.y. - General Mannerheims barnskyddsförbund r.f. Patentti- ja rekisterihallitus Yhdistys- ja säätiöasiat Arkadiankatu 6A PL 1190 puhelin faksi Helsinki

9 Patentti- ja rekisterihallitus Yhdistys- ja säätiöasiat REKISTERIOTE (3) H EN KI LOTI EDOT - Heimo Jarmo Pekka Johannes, Hahkapyölintie 79 1, Paimio Kalland Mirjam Johanna, Otakallio 1 B 17, Espoo Kalliomaa Milla Piritta, Kasarmikatu 1 D 75, Helsinki Kess Katariina Kaija Liisa, Leikkikuja 3, Hauho Larmasuo Tarja Kyllikki, Kotasuontie 21b B, Helsinki Mustonen Anu Hilja Maarit, Sorvaajantie 14, Säynätsalo Partio Anna-Liisa, Maininkitie 3-E 21, Espoo Rautava Marie Annikki Marguerite, Snellmaninkatu 23 A 6, Helsinki Ristilehto Seppo Kalevi, Rusthollinkatu 6 C 19, Turku Rouhiainen Reino Olavi, Teljokuja 6 13, Mikkeli Simell Olli Gunnar, Kanervakatu 4, Raisio Nimenkirjoittajien osoitetiedot on tulostettu väestötietojärjestelmästä. Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patentti ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta. MAKSUPERUSTELAKI Patentti- ja rekisterihallitus Yhdistys- ja säätiöasiat Arkadiankatu 6A PL 1190 puhelin faksi Helsinki

10 r

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2011 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

PAATOS 1(1) Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperainen ilman allekirjoitusta.

PAATOS 1(1) Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperainen ilman allekirjoitusta. gill PATINTT1- M SMISTIRIHAUmiS PATENT- OCH REGtSTERSTYRELSEN PAATOS 1(1) Dnro2015/504388Y ECONOMY PP FINLANDE 127125 Itella Posti Oy Kymenlaakson neuroyhdistys ry Anttila Veli-Pekka Vinkkitie 8 45360

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LIETO (opas päivitetty 05/2009) 2 Tämän Lapsiperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN 2012 3 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Lapsen ääni kysely 2010

Lapsen ääni kysely 2010 Lapsen ääni kysely 2010 Raportti lasten netin käytöstä Lapsen mielestä internetin auttamis- ja tukipalvelut ovat tarpeen erityisesti arkaluonteisissa asioissa. Joskus voi olla helpompi kirjoittaa asiasta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi

Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi 1 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry VUOSIKERTOMUS Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi KÄPY ry:n visio: Tavoitamme ja tuemme lapsensa kuoleman kokeneita perheitä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Liity joukkoon tue lasta

Liity joukkoon tue lasta Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoisia kaivataan kerhotoiminnassa, leireillä, retkillä ja tapahtumissa 2. Hoitaisitko mielelläsi lapsia? 3. Ryhtyisitkö mummiksi, vaariksi, kaveriksi tai kummiksi? 4. Toimi tukihenkilönä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2011 Tampereella maaliskuussa 2011 Koonnut tiedottaja Jaana Teräväinen jaana.teravainen@kvtl.fi Lämmin juhlavuoden tervehdys Tampereelta! Hyvä jäsenyhdistys, talvi alkaa olla voiton puolella

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot