Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018"

Transkriptio

1 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2

3 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

4

5 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus Kuopion kaupungin kehitysnäkymät 1.1. Väestö Asuminen Elinkeinot ja työllisyys Hyvinvointi Taloudelliset lähtökohdat 2.1. Talouden kehitysnäkymät Kuntatalous Kuopion kaupungin talous Kuopion kaupungin strategia Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut 4.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan lähtökohdat Toimintakulut Verotulot Valtionosuudet Henkilöstö Ilmastovaikutukset Yritysvaikutukset Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta 5.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne Sitovat toiminnalliset tavoitteet Käyttötalousosan sitovat määrärahat Tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan sitovat määrärahat Talousarvioon sisältyvät riskit Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta Tilivelvolliset viranhaltijat Talousarviossa annettavat toimintavaltuudet Talouden tasapainottaminen Käyttötalousosa 7.2. Palvelualueet Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue... 79

6 Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Isäntäkuntapalvelut Konsernihallinto Keskusvaalilautakunta Tarkastustoimi Konsernipalvelu Tilakeskus Yleishallinto Pohjois-Savon pelastuslaitos Ydinkaupungin käyttötalous yhteensä (ilman taseyksiköitä) Ydinkaupungin käyttötalous yhteensä (ydinkaupunki ja taseyksiköt) Liikelaitoksille asetetut tavoitteet Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet Investointiosa Investointiosan esitystapa Koonti nettoinvestoinneista vuonna Investointiosan erittely vuonna Suunnitelmakauden investoinnit Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelma Taloussuunnitelman tuloslaskelman perusteet Rahoitusosa Rahoituslaskelma Taloussuunnitelman rahoituslaskelman perusteet Liitteet Liite 1: Kuopion väestö Liite 2: Kuopiolaisten hyvinvointi Liite 3: Kuopion Vesi Liikelaitos Liite 4: Kallaveden Työterveys Liikelaitos Liite 5: Kuntatekniikka Liikelaitos Liite 6: Asuntotuotannon etenemiskartta

7 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2015 talousarvio on valmisteltu erittäin haastavien taloudellisten olosuhteiden vallitessa. Kansainvälisestä taloudesta on saatu talouskasvua tukevia merkkejä. Euroalueen ennustetaan kääntyvän tulevana vuonna pieneen, noin prosentin kasvuun kahden negatiivisen vuoden jälkeen. Suomen talous on supistunut kaksi vuotta peräkkäin eikä sen odoteta kääntyvän kasvuun kuluvana vuonnakaan. Suomen talouden vuoden 2015 kasvuennuste on myös hyvin alhainen, 1,2 %. Talouden tilanne, ja sitä osaltaan ohjaava ilmapiiri, on herkkä ja altis negatiivisille shokeille. Suomen julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen alavireisen suhdanteen vuoksi. Sopeutustoimet ovat osittain hillinneet alijäämän hallitsematonta kasvua. Alijäämän ennustetaan hitaasti pienenevän sopeutustoimien ja viriävän talouskasvun myötä. Suomen julkisen talouden rahoitusasema on kansainvälisesti heikentynyt. Sen paraneminen edellyttäisi toimenpiteitä, joilla vahvistetaan talouskasvun edellytyksiä, kohotetaan työllisyysastetta ja lisätään julkisen talouden tehokkuutta. Kuntatalouden ahdinkoa ovat lisänneet valtion päättämät merkittävät valtionosuusleikkaukset, jotka ajoittuvat vuosille Kuntien tehtävien vähennykset eivät sen sijaan ole laisinkaan toteutuneet hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisina. Kuntien tehtäviä on lisätty ilman, että tehtävien lisäyksen aiheuttamaa kustannusten nousua olisi asianmukaisesti kompensoitu. Kuntien toiminnan ja talouden suunnitteluun lisäsävyä tuo tuleva sote-uudistus, joka on määrä toteuttaa vuoden 2017 alusta. Tarkkaa tietoa toteutusmallista ja uudistuksen talous- ja muista vaikutuksista ei vielä ole. Mittavan haasteen kuntatalouteen tuo väestön ikääntyminen. Kuntalain muutoksen myötä kuntatalouden tasapainotusvaatimukset tiukkenevat ja edellyttävät kunnilta entistä tiukempaa toiminnan ja talouden yhteensovittamista. Kuopion kaupunki on linjannut elinvoiman ja kasvun tavoitteekseen. Näissä tavoitteissa on onnistuttu. Aiempaa suurempi väestönkasvu ja lisääntyvät työpaikat ovat kaupungille mahdollisuus, mutta verorahoituksen vaimean kasvun tilanteessa myös taloudellinen haaste. Kaupunki on toteuttanut mittavia tasapainotustoimenpiteitä jo usean vuoden aikana ja etenee pysyvin rakenteellisin muutoksin. Menojen kasvua on saatava hillittyä vastaamaan aiempaa hitaampaa tulojen kasvua. Kuopion kaupungin vuoden 2014 talous tulee syyskuun lopun tilannetietojen mukaan toteutumaan talousarvion mukaisena eli noin 19 milj. euroa alijäämäisenä. Talousarvioon sisältyi tuloveroprosentin korottaminen 1 %-yksiköllä, joka tuo lisää verotuloa noin 16 milj. euroa. Kuopion Energia liikelaitos yhtiöitetään joulukuussa Yhtiöittämisen yhteydessä syntyy kirjanpidollista myyntivoittoa, joka yhdessä ammattikorkeakoulun yhtiöittämisjärjestelyjen kanssa rakentaa kaupungille varsin mittavan ylijäämäisen taseen. Tämä ei kuitenkaan paranna kaupungin rahoitusasemaa. Valtionosuusleikkaukset aiheuttavat vuonna 2015 Kuopion kaupungille 29 milj. euron tulonmenetyksen, jossa on uutta vuodelle 2015 kohdistuvaa leikkausta noin 6 milj. euroa. Valtionosuusuudistus oikaisee vajaa puolet Kuopion menetyksistä asteittain useamman tulevan vuoden aikana. Ketjuuntuneet kuntaliitokset antavat henkilöstölle pitkäaikaisen työsuhdeturvan ja rajaavat siten käytettävissä olevia toimenpidemahdollisuuksia henkilöstömenojen vähentämiseksi. Talousarvio on laadittu tuottavuus- henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelmien tavoitteita noudattaen, ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon myös kaupungin kasvuohjelman pyrkimykset. Palvelurakennetta edelleen kevennetään ja palveluverkostojen toimintaa tehostetaan kaikissa kaupungin palveluissa. Kuopion kaupunki turvaa asukkaidensa palvelujen saatavuuden. Toiminnan painopisteitä palveluissa ovat ennaltaehkäisevä toiminta ja asiakkaiden omatoimisuuden tukeminen. Vuoden 2015 osalta on erityisesti nostettava esiin mittavat verkosto- ja tehostamistoimet asiakastarpeiltaan laajentuvien perusturvan, terveydenhuollon ja koulutuspalveluiden osalta. Useat nyt päätöksentekoon tulevat toimet tuovat kaivattuja kustannustason nousua hillitseviä vaikutuksia mittavammin kuitenkin vasta suunnittelukauden tulevina vuosina. Sopeutustarpeen suuruudesta ja sopeutuksen toteuttamisen haasteellisuudesta kertoo se, että vuoden 2015 talousarvio on 22 milj. euroa alijäämäinen. Suunnitellut toimet ovat välttämättömiä, jotta kaupungin toiminnallinen talous saadaan tasapainottumaan neljävuotisen suunnittelukauden kuluessa. 5

8 Kaupunki panostaa vahvan ja monipuolisen elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksiin päämäärätietoisesti kuten aiempinakin vuosina. Tämä luo edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle, työllisyyden paranemiselle sekä verotulojen kasvulle tulevaisuudessa. Kaupunkirakenteen kehittämisessä painotetaan täydennysrakentamista ja olemassa olevan palvelurakenteen ja verkoston hyödyntämistä. Kaupunki toiminnallaan edesauttaa Kuopion kehittymistä jatkossakin elinvoimaisena ja houkuttavana kasvukeskuksena. Ydinkaupungin nettomenot (toimintakate) ovat -618 milj. euroa. Toimintakatteen verrannollinen kasvu edelliseen vuoteen on noin 1,9 %. Verorahoituksen kasvun arvioidaan olevan hyvin vähäistä valtionosuusleikkauksista ja yleisestä taloustilanteesta johtuen. Vuosikate on talousarviossa 15,3 milj. euroa, mikä on kaupungin investointitarpeeseen nähden liian alhainen. Investointitasoa on edelleen alennettu aikaisempiin vuosiin verrattuna. Nettoinvestoinnit ovat noin 42 milj. euroa. Investointeja on priorisoitu, niiden kustannustasoja on arvioitu kriittisesti ja osa investoinneista on siirretty toteutettavaksi tulevina vuosina. Investointien kattamiseksi kaupungin velkamäärä kasvaa ensi vuonna noin 30 milj. euroa. Lainamäärä asukasta kohden on tällöin noin euroa. Velkaantumisen kasvun hidastuminen edellyttää tulevina vuosina nykyistä parempaa vuosikatetta. Kuopion kaupunki ja Maaningan kunta yhdistyvät Liitoksen myötä kaupungin väkiluku ylittää asukkaan rajan ja pinta-ala kasvaa noin 575 km2. Päätös Kuopion kaupungin ja Juankosken kaupungin yhdistymisestä on tehty. Kuopion kaupungin väestönkasvu ja työpaikkojen lisääntyminen on kansallista kärkeä. Kaupungin elinvoimaan vaikuttaa myös kykymme järjestää ja tuottaa kuopiolaisille heidän tarvitsemansa palvelut ja tukea ennakoivaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa ja aktiivista elämäntapaa. Julkisen talouden pitkään jatkuva kriittinen tilanne, jonka osana Kuopion talous on myös kovalla koetuksella, uhkaa rajata toimintaedellytyksiämme ja vaikeuttaa strategiamme tavoitteiden saavuttamista. Edessämme on isoja haasteita, mutta yhdessä kaupunkitasoiseen ymmärrykseen perustuen voimme kääntää haasteet mahdollisuuksiksi ja uudistukset kaupunkimme menestykseksi. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja 6

9 1. Kuopion kaupungin kehitysnäkymät 1.1 Väestökehitys- ja ennuste Kuopion väestönkasvu on jatkunut voimakkaana jo muutaman vuoden ajan. Vuonna 2013 Kuopion väestölisäys oli 1206 asukasta ja väestönkasvun arvioidaan pysyvän samalla tasolla myös lähivuosina. Kuopion luonnollinen väestönlisäys oli noin 200 henkeä ja muuttovoitto noin 1000 henkeä. Luonnollinen väestönlisäys on vuosittain hieman pienentynyt kuolleiden määrän kasvun takia ikärakenteen vanhetessa. Kuntien välisestä muuttoliikkeestä saatu muuttovoitto on edelleen kasvanut osin sen vuoksi, että pääkaupunkiseudulle lähtevien määrä on jonkin verran vähentynyt. Maahanmuuton ja maastamuuton väestömäärät ovat edelleen pieniä, mutta siirtolaisuudesta syntyvä nettomuutto kattaa edelleen noin viidesosan väestönmuutoksesta. Vuoden 2014 alussa Kuopiossa oli asukasta ja Kuopion seudulla asukasta. Vuoden 2014 tammi-syyskuun aikana Kuopion väestökehitys oli edellisvuoden tavoin hyvin positiivinen. Syyskuun 2014 loppuun mennessä luonnollinen väestönmuutos oli 104 henkeä (syntyneet 858, kuolleet 754). Kuntien välinen muuttovoitto oli 885 henkeä ja siirtolaisuuden 180 henkeä. Kokonaisväestönlisäys oli 1169 henkeä, joka on enemmän kuin viime vuoden vastaavan ajankohdan väestönlisäys 950 henkeä. Syyskuun lopussa Kuopiossa oli asukasta. Tähän saakka toteutuneen väestökehityksen perusteella vuodelle 2014 ennakoitu noin 1200 asukkaan väestönkasvu tullaan saavuttamaan. Maaningan ja Kuopion kuntaliitoksen toteutuminen vuodenvaihteessa 2014/2015 lisää väkilukua noin 3800 hengellä Kuopion väestönmuutokset tammisyyskuu Luonn. muutos Muuttovoitto/-tappio Siirtolaisuus (netto) VUOSI YHTEENSÄ Lähde: Tilastokeskus, Aluejako vuoden 2014 mukainen koko aikasarjassa Kuopion väestömäärä kasvaa uusimman Kuopion oman väestöennusteen mukaan lähivuosina vuosittain noin 1200 hengellä. Väestömäärän arvioidaan olevan vuoden 2015 alussa noin ja vuonna 2020 noin asukasta. Väestömäärät kasvavat lähes kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti 75 vuotta täyttäneiden kohdalla. Ennusteessa noin 80 prosenttia väestömäärän lisäyksestä olisi muuttovoittoa ja 20 prosenttia luonnollista väestönlisäystä. 7

10 1.2. Asuminen Kuopion asuntotuotannon määrä on lisääntynyt viime vuosina. Vuonna 2013 uusien valmistuneiden asuntojen määrä ylitti selvästi 900 asunnon tason ja myös tänä vuonna lähelle vastaava määrä on mahdollista valmistua. Eri alueille jakaantunut ja selvästi lisääntynyt kerrostalotuotanto on nostanut asuntotuotannon määrää. Tänä vuonna kerrostaloasuntoja on valmistunut keskustaan, Niiralaan, Männistöön, Puijonlaaksoon, Pihlajalaaksoon ja Lehtoniemeen. Runsas asuntojen tarjonta aktivoi asuntomarkkinoita, vaikkakin asuntojen hintojen nousu on ollut viime vuosina selvästi maltillisempaa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2014 asuntojen hinnat ovat Kuopiossa taas kääntyneet nousuun. Kuopion tavoitteena on kaavoittaa ja tarjota useita, monipuolisia ja houkuttelevia alueita ja tontteja asumisen tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa tonttireservejä, jotka ovat melko niukat tällä hetkellä. Tulevina vuosina asuntotuotannossa tavoitellaan vähintään viime vuosien, noin 800 asunnon tasoa. Tämä tarkoittaa aktiivista maanhankintaa, ripeää kaavoitusta ja sujuvaa täydennysrakentamista uusien alueiden rinnalla. Täydennysrakentaminen on Kuopion vahva tavoite ja kaavoituksen painopiste tulevina vuosina. Useiden uusien täydennysrakentamisalueiden kaavoitus ja näillä rakentamisen käynnistyminen on ohjelmoitu tulevalle viisivuotiskaudelle ( ). Asumisen tarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa ja tulevina vuosina ikääntyvien asumisen tarpeet erityisesti korostuvat. Pienten asuntokuntien määrä on Kuopiossa lisääntynyt jo pitkään ja tämän kehityksen ennakoidaan edelleen jatkuvan. Vuonna 2013 valmistui yhteensä 958 asuntoa, joista 585 asuntoa oli kerrostaloissa, noin 140 rivitaloissa ja noin 230 omakotitaloissa. Eniten kerrostaloasuntoja valmistui Lehtoniemeen, Keskustaan ja Pihlajalaaksoon. Omakotitaloista 70 prosenttia sijoittui Saaristokaupunkiin ja loput 30 prosenttia maaseutualueille. Tulevalla viisivuotiskaudella Kuopioon odotetaan valmistuvan yhteensä noin uutta asuntoa. Tämä tarkoittaa keskimäärin 800 uutta asuntoa vuodessa. Asunnoista noin 66 prosenttia ennakoidaan tulevan kerrostaloihin, noin 18 prosenttia rivitaloihin ja noin 16 prosenttia omakotitaloihin. Lähivuosina tuotannon tavoitetason saavuttamista uhkaavat uusiin täydennysrakentamisalueisiin kohdentuvat jo tehdyt ja mahdolliset kaavavalitukset, jotka viivästyttävät kaavojen valmistumista. Nämä valitukset voivat pienentää tulevien vuosien tuotantotasoa. Tulevalla viisivuotiskaudella on tavoitteena saada Savilahden ensimmäinen asumisen asemakaava ja alueen ensimmäiset asunnot valmiiksi. Vastaavasti tavoitellaan asumisen rakentamisen käynnistymistä Valkeisen entisen sairaalan korttelissa sekä Sakkyn alueella Haapaniemellä. Molemmilla alueilla ensimmäisten asuntojen ennakoidaan valmistuvan vuonna

11 1.3. Elinkeinot ja työllisyys Kuopiossa on monipuolinen elinkeinorakenne. Työpaikkamäärät ovat suurimmat terveys- ja sosiaalipalveluissa, kaupan alalla, koulutuksessa ja rakentamisessa sekä teollisuudessa. Viime vuosina työpaikkojen määrän kasvusta noin puolet on suuntautunut terveys- ja sosiaalipalveluihin. Muita kasvavia toimialoja ovat olleet yritysten hallinto ja tukipalvelutoiminta, kauppa ja majoitus- ja ravitsemistoiminta. Eniten työpaikat ovat vähentyneet teollisuudessa, energiahuollossa, maa- ja metsätaloudessa sekä kiinteistöalalla. Kuopiossa oli noin työpaikkaa vuoden 2012 lopulla uusimpien Tilastokeskuksen työssäkäyntitietojen mukaan. Työpaikkojen määrä kasvoi vuoden 2012 aikana noin 900 työpaikalla, mikä vastaa 1,8 prosentin vuosimuutosta. Kuopion 14 vertailukaupungin kesken Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi eniten sekä vuoden 2012 aikana, että viiden vuoden ajanjaksolla. Vuonna 2012 työpaikkojen määrä väheni koko maassa 0,6 prosenttia. Yritysten liikevaihdon määrällä mitaten suurimmat toimialat Kuopion seudulla ovat kauppa, teollisuus ja rakentaminen. Kuopion seudun yritysten liikevaihdosta reilu kolmannes tulee kaupan alalta. Kuopion seudun yritysten liikevaihto vuonna 2013 oli 5,15 miljardia euroa. Vuoden 2014 tammi-kesäkuun ajalta toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 2,41 miljardia. Liikevaihto väheni edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 2,1 prosenttia. Vientiliikevaihto väheni Kuopion seudulla tammi-kesäkuun aikana 7,6 prosenttia ja viennin osuus liikevaihdosta oli noin 11 prosenttia. Koko maassa liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 0,6 prosenttia. Koko maassa vienti kasvoi 1,3 prosenttia. Kuopion kehitys aluejako koko aikasarjassa Väestömuutos % 0,2 0,3 0,6 0,7 0,7 0,6 1,2 1,1 tammi-syys henkilöä tammi-elo Asuntotuotanto lkm Työpaikkakasvu % 3,0 2,7 0,9-0,9 0,9 2,1 1,8 lkm Yritysten liikevaihdon tammi-maalis muutos, 2010=100 % 8,6 9,2 7,5-11,4 6,4 6,2 3,2 2,9-0,1 Yritysten palkkasumman tammi-kesä muutos, 2010=100 % 4,2 6,5 9,5 2,5 3,8 6,6 4,0 3,7 0,0 Viennin muutos tammi-kesä (TOL C Teollisuus, seutu) % 19,1 10,2 14,1-25,3 12,9 18,3 5,8 2,8-7,6 syysk.loppu Työttömyys-% 11,4 10,4 9,8 11,6 11,3 10,4 10,3 11,2 11,6 Työttömiä keskim.kk Lähteet: Väestörekisterikeskus, Kuntarekisterit, Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö 9

12 Työttömyys 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 Työttömyys Kuopiossa ja koko maassa vuosina ,2 11,9 Kuopio Koko maa 4,0 2,0 Kuopion työttömyys on aika ajoin koko maan työttömyyttä matalammallaa tasolla 0,0 Kuopion työttömyys on kasvanut edelliseen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna valtakunnallisen kehityk- sen mukaisesti kaksi vuotta yhtäjaksoisesti. Vuonna 2013 Kuopion työttömyysaste oli keskimäärin 11,2 pro- senttia, kun se koko maassa oli 11,3 prosenttia. Työttömien määrä on lisääntynyt kuukausittain edellisvuo- teen verrattuna syyskuusta 2012 lähtien. Kuopiossa työttömyyden heikentyminen alkoi muutamia kuukausiaa koko maataa hitaammin ja on kehitys on ollut lievempää kuin koko maassa. Syyskuunn 2014 lopussa Kuopios- sa oli 5904 työtöntä ja työttömyysaste oli 11,6 prosenttia. Vuoden 2013 syyskuuhunn verrattuna työttömiä oli noin 590 henkilöä enemmän. Kuopion seudulla oli syyskuun lopulla työtöntä jaa työttömyysaste oli 11,0 prosenttia. Maaningan työttömyysaste oli 8,8 prosenttia ja Siilinjärven työttömyysastee 8,5 prosenttia. 10

13 Kuopion työttömyysaste vertailukaupunkiensa joukossa oli viidenneksi pienin pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien ja Vaasan jälkeen. Vuoden aikana Kuopion työttömyys on noussut 1,0 prosenttiyksikköä ja koko maassa nousu on ollut 1,1 prosenttiyksikköä Hyvinvointi Hyvinvointipolitiikan ja johtamisen tavoitteet ja painopistealueet seuraavana, joista neljä ensimmäistä on painopisteitä: Kuntalaisten yhteisöllisyys, aktiivisuus ja osallisuus Ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen alueellinen, moniammatillinen yhteistyö (palvelualueiden poikki + kolmas sektori) Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy (erityisesti ammatillisten oppilaitosten nuoret) Nuorten ja ikäihmisten mielenterveys ja päihdeongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen Verkostoyhteistyö, vertaisryhmien hyödyntäminen Kaikille ikäryhmille viihtyisä, terveellinen, turvallinen ja aktiivisuuteen kannustava ympäristö (esim. väkivallattomuus) Lasten, nuorten ja vanhusten koteihin vietävä tuki tavoitteena aktiivinen, pärjäävä kuntalainen Vaikuttavat toimintamallit Viestinnän hyödyntäminen ja tehostaminen Kuopiolaisten hyvinvoinnin tila Kuopiolaisten kokemuksellisesta hyvinvoinnista tehtiin kysely Otakantaa -palvelun kautta keväällä Tulosten mukaan kuopiolaisten kokemuksellista hyvinvointia vahvistavat :1) luontoympäristöön, väljään ja siistiin ympäristöön ja rakentamiseen liittyvät asiat, 2) toimiva ja turvallinen liikenne ja kunnossapito, 3) omaehtoinen toiminta ja aktiivisuus, 4) monipuolinen tiedonsaanti, palaute-, yhteydenpito- ja yhteydenotto sekä vaikuttamiskanavat sekä tapaamiset, 5) riittävä toimintakyky ja terveys, 6) riittävät ja helposti saavutettavat lähipalvelut, 7) työ, mielekäs toiminta ja vapaa-aika sekä 8) sosiaalinen tuki, ystävät ja hyväksytyksi tuleminen. Vastaavasti kokemuksellista hyvinvointia heikensivät edellä mainittujen asioiden toimimattomuus tai puuttuminen. Joulukuussa 2013 toteutetun Urgenche-hankkeen kyselyssä kerättiin tietoa kuopiolaisten terveydestä, hyvinvoinnista ja asumiseen ja elinympäristöön liittyvistä kokemuksista. Tulosten (N=781) mukaan kuopiolaisten koettu terveys on hieman Suomen keskimääräistä tasoa parempaa. Tulosten mukaan 83 % kuopiolaisista kuuluu hyvän henkisen hyvinvoinnin omaaviin WHO-5 -indeksin avulla mitattuna. Parhaiten näyttäisivät voivan vuotiaat ja heikoiten vuotiaat. Kuopiolaiset olivat tyytyväisimpiä perhe-elämäänsä, asuntoonsa ja koulutukseensa. Asunnoissaan kuopiolaiset ovat tyytyväisimpiä lämmitysjärjestelmään ja tyytymättömimpiä ilmanvaihtoon. Kuopiolaisista 25 % kärsii melko usein tai pysyvästi liian korkeista lämpötiloista asunnossaan kesäisin. Vastaavasti 11 % kärsii liian matalasta lämpötilasta talviaikaan. Tyytymättömimpiä kuopiolaiset olivat Suomen taloudelliseen tilanteeseen. Arvioitaessa kuopiolaisten onnellisuutta asteikolla 1-10, yli 65 % kuopiolaisista arvioi onnellisuutensa arvoksi 8 tai yli. Terveytensä arvioi vähintään hyväksi 65 % ja huonoksi tai erittäin huonoksi 6 %. Kuopiolaisista 30 % kokee ilmansaasteiden vaikuttavan negatiivisesti heidän terveyteen ja hyvinvointiin. Kuopion omien indikaattoritietojen perusteella hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvot PM10 uq/m3 ovat olleet laskusuunnassa (v. 2012) ja terveydensuojeluviranomaisen tekemien asunnontarkastuksia on tehty kaksinkertainen määrä verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen (v. 2012). Kuopiossa on kuntajohdon ja kunnan keskushallinnon terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) noussut merkittävästi (78,9 v. 2013) ja Kuopio. TEA-pistemäärä kuvaa, miten hyvin terveydenedistämisaktiivisuus toteutuu kunnassa. Pistemäärä 100 tarkoittaa, että toiminta on kaikilta osin oletetun hyvän käytännön ja hyvän laadun mukaista. 11

14 Kuopiolaisten hyvinvoinnin tilaa väestöryhmittäin suhteessa vertailukaupunkeihin (Joensuu, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Tampere ja Turku) on seuraavassa kuvattu valtakunnallisten, hyvinvointikertomuksessa käytettävien indikaattorien perusteella (Lähde: THL: SOTKAnet ja Kouluterveyskysely 2013). Lapset, nuoret ja lapsiperheet: Kuopiolaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden tilanne suhteessa vertailukaupunkeihin on monen indikaattorin osalta hyvä. Esimerkiksi yksinhuoltajaperheiden osuus kaikista lapsiperheistä (20,8 % v. 2013) ja ahtaasti asuvien lapsiperheiden osuus kaikista lapsiperheistä (27,5 % v. 2013) ovat Kuopiossa vertailukaupungeista toiseksi matalimmat. Myös lasten pienituloisuusaste on Kuopiossa (14,4 v. 2012) vertailukaupunkeja parempi. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiaiden nuorten osuus (8,0 % v. 2012) ja vuotiaiden nuorten työttömien osuus (13,5 % v. 2013) vastaavan ikäisestä väestöstä ovat Kuopiossa matalammalla tasolla kuin vertailukaupungeissa tai koko maassa keskimäärin. Kouluterveyskyselyn mukaan kuopiolaiset lapset ja nuoret kokevat tulevan koulukiusatuiksi harvemmin, heillä on useimmiten vähintään yksi hyvä ystävä ja he kokevat vähemmän vanhemmuuden puutetta kuin lapset ja nuoret koko maassa keskimäärin. Samoin kuopiolaisista ja lapsista ja nuorista harvempi kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kuin vertailukaupungeissa tai koko maassa keskimäärin. Itsensä tosi humalaan vähintään kerran kuussa juovien ja tupakoivien kuopiolaisten nuorten osuus on laskenut peruskoulun yläluokilla ja lukiolaisten keskuudessa ja osuudet ovat matalammalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin. Kuitenkin nuuskan käyttö on lisääntynyt yläluokilla ja erityisesti lukioissa. Kovia huumeita kuopiolaiset nuoret ovat kokeilleet harvemmin kuin nuoret vertailukaupungeissa tai koko maassa keskimäärin. Monen indikaattorin osalta Kuopio poikkeaa vertailukaupungeista huonompaan suuntaan. Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus kaikista lapsiperheistä (11,4 % v. 2012) on Kuopiossa vertailukaupungeista kolmanneksi korkein. Vaikka toimeentulotukea saaneiden vuotiaiden nuorten osuus (18,9 % v. 2012) ja toimeentuloa pitkäaikaisesti saaneiden vuotiaiden nuorten osuus (3,9 % v. 2012) ovat Kuopiossa hieman laskeneet edellisestä vuodesta, ovat ne edelleen vertailukaupunkien joukossa korkeimpia. Itä-Suomen poliisilta saatujen tilastojen mukaan perheväkivaltatilanteet, jotka ovat yksi kolmesta suurimmista lastensuojelun syistä, ovat Kuopiossa kasvussa: v oli 620 ja v oli 772 tapausta. Lastensuojelun asiakkuuteen ohjautuu Kuopiossa useampi lapsi kuin vertailukaupungeissa. Sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevien 0 17-vuotiaiden (10,7 % v. 2012) että kodin ulkopuolelle sijoitettuja vuotiaiden (2,1 % v. 2012) osalta Kuopio on vertailukaupunkien kärkipäätä. Hyvinvointilupaus: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus pienenee. Tavoitetaso v.2015: < 2 % % 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 Kodin ulkopuolelle sijoitetut vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Kuopio Joensuu Oulu 1,4 Tampere 1,2 Jyväskylä 1,0 0,8 0,6 Lahti Turku

15 Hyvinvointilupaus: 21,0 % Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista Yhä suurempi osa 8-9.luokan oppilaista kokee terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi. Tavoitetaso v.2015: Yli 90 % kokee terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 Kuopio Joensuu Oulu Tampere Jyväskylä 14,0 13,0 12,0 Lahti Turku Hyvinvointilupaus: Koulutuspaikan saa yhä useampi vuotiaista nuorista. Tavoitetaso v.2015: 95 % Koulutuksen keskeyttää enintään 5 % nuorista. % 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Kuopio Joensuu Oulu Tampere Jyväskylä Lahti 5,0 Turku Työikäiset: Työikäisten hyvinvoinnin osalta Kuopiossa korostuvat mielenterveyteen sekä tuki- ja liikuntaelimiin liittyvät ongelmat, jotka näkyvät sekä työkyvyttömyyseläkkeiden myönnöissä että palvelujen käytössä. Kuopiossa mielenterveysongelmien ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien vuotiaiden osuus (5,0 % v. 2013) vastaavan ikäisestä väestöstä on selvästi suurempi kuin vertailukaupungeissa tai koko maassa keskimäärin. Samoin psykiatrian avohoitokäyntejä (568 / 1000 asukasta v. 2012) ja psykiatrian laitoshoidon hoitopäiviä (496,9 / 1000:tta vuotiasta kohden v. 2013) on runsaasti suhteessa muihin vertailukaupunkeihin. Työkyvyttömyyseläkettä tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi saavien vuotiaiden osuus vuonna 2013 oli noin 2 %. Työikäisten, vuotiaiden vaikeasti työllistyvien osalta kehitys Kuopiossa on ollut myönteinen ja heidän osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on Kuopiossa (4,3 % v. 2013) alhaisempi kuin vertailukaupungeissa tai koko maassa keskimäärin. Pitkäaikaistyöttömyys oli Kuopiossa vuonna 2013 samalla tasolla koko maan kanssa, keskimäärin 25,1 %. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on Kuopiossa ollut nousussa viime vuosina, ollen 3,2 % vuonna 2012 ja siten vertailukaupungeista toiseksi korkein Joensuun jälkeen. 13

16 Hyvinvointilupaus: Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien osuus vuotiaista vähenee. Tavoitetaso v. 2015: enintään 3 % % 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien osuus vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Kuopio Joensuu Oulu Tampere Jyväskylä Lahti Turku Hyvinvointilupaus: % 9,5 Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % vuotiaista Työkyvyttömyyseläkettä saavien vuotiaiden osuus laskee. 9,0 8,5 8,0 Kuopio Joensuu Tavoitetaso v.2015: < 8 % 7,5 7,0 6,5 Oulu Tampere 6,0 Jyväskylä 5,5 Lahti 5,0 4,5 Turku

17 Seniorit: Täyttä kansaneläkettä saavien 65 vuotta täyttäneiden osuus (2,1 % v. 2013) vastaavan ikäisestä väestöstä on Kuopiossa keskitasoa suhteessa muihin vertailukaupunkeihin. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus (2,7 % v. 2012) ja säännöllisen kotihoidon piirissä olevien yli 75-vuotiaiden osuus (9,8 % v. 2013) ovat vertailukaupungeista pienimmät. Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus (92,2 % v. 2012) on Kuopiossa yli hyvinvointilupauksen tavoitetason ja vertailukaupungeista suurin. Hyvinvointilupaus: % 93 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa. 92 Kuopio Tavoitetaso v.2015: > 92 % Joensuu Oulu Tampere Jyväskylä 88 Lahti 87 Turku Toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseen painopistealueittain v. 2015: Ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen alueellinen, moniammatillinen yhteistyö (palvelualueiden poikki + kolmas sektori) Asiakkaita tuetaan ja kannustetaan omatoimisuuteen sekä käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäämisen tuen palveluissa. Kaupunginosien palveluja kootaan monipalvelukeskuksiin. Erityisesti kulttuurin ja liikunnan aktivointia sekä kansalaisopiston tarvelähtöistä toimintaa kohdistetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin kohderyhmänä ikäihmiset, lapset ja nuoret, erityisryhmät, työttömät ja syrjäytymisvaarassa olevat. Liikuntapalveluissa aktivoidaan uuden liikuntapalvelusuunnitelman mukaisesti uusia käyttäjiä ja ohjataan heidät edelleen muiden palveluntarjoajien toiminnan piiriin tai omaehtoisiin palveluihin asiakasvaikuttavuuden parantamiseksi. Rakennetaan kumppanuuteen perustuvia yhteistyöverkostoja ennaltaehkäisyn, varhaisen tukemisen ja moniammatillisen yhteistyön lisäämiseksi. Lastensuojelun painopistettä siirretään avohuollon tukitoimenpiteisiin ja lastensuojelun tarvetta ennalta ehkäiseviin varhaisen tuen palvelumuotoihin. Toteutetaan kaupunkitasoinen verkosto Terve Kuopio -kioskin matalan kynnyksen palveluohjaukseen ja terveysneuvontaan uudistamalla vanhusten palveluohjauksen prosessi (Palvelutori Vanamo) Terveydenhuollon ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja kehitetään edelleen ja tarjotaan matalan kynnyksen asiakaslähtöistä palvelua. Omahoidon ohjausta tehostetaan, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä hoitotasapaino ja ehkäistään pitkäaikaissairauksien liitännäissairauksia. Avohoidon terveydenhuollon palveluissa ennaltaehkäiseviä palveluja kohdennetaan erityisesti suuren hoidon tarpeen omaaville. 15

18 Järjestetään terveydenhuoltohenkilöstölle motivoivan haastattelun koulutusta. Kaupungin yhteistyömuotoja kehitetään erityisesti päivähoidon, perusopetuksen, nuorisopalvelujen ja kolmannen sektorin välillä siten, että ennaltaehkäisevien palvelujen vaikuttavuus lisääntyy. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy (erityisesti ammatillisten oppilaitosten nuoret) Uudelleen organisoidaan perhetyön palveluja olemassa olevin resurssein. Kohdennetaan alkavan vastaanotto- ja arviointiyksikön toimintaa ja sosiaaliohjaajien työpanosta kotiutumisen mahdollistumiseen, tukihenkilötoimintaan ja ostopalvelujen tarvetta vähentävään työhön Turvataan sijaisperheille riittävät tukipalvelut. Toteutetaan nuorten pärjäämisen tuki -projektin tuottamat hallinnolliset ja toiminnalliset muutokset lasten ja erityisesti nuorten (mielenterveys)palveluissa. Seurataan ja arvioidaan nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista. Nuoret, joilla on vaara jäädä perusopetuksen jälkeen ilman koulutuspaikkaa, ohjataan tarvittavien palvelujen piiriin etsivän nuorisotyön ja REHTI-hankkeen avulla. Oppilashuollon työntekijät kehittävät uusia yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon ennaltaehkäiseviä menetelmiä. Suunnitellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa matalan kynnyksen palveluita lapsille, nuorille ja perheille. Nuorten ja ikäihmisten mielenterveys ja päihdeongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen Tehdään ehkäisevää päihdetyötä kaikille ikäryhmille PAKKA-toimintamallin mukaisesti eri teemoin mm. vanhempainillat, Huomaa Lapsi ryhmät, nuorille ja vanhemmille ennaltaehkäisevä päihdekeskustelua matalankynnyksen paikoissa ja ehkäisevän päihdetyön koulutusta sekä Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät. Aktivoidaan Savuton Kunta toimintaa. Selvitetään Patakukkulan yöpäivystykseen ja selviämisasemaan liittyvät asiakastarpeet ja mahdollisuudet selviämisaseman perustamiselle. Tehostetaan Kuopion mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukaista toimintaa: ennaltaehkäisevät ja matalankynnyksen palvelut käyttöön koko kaupungin tasolla, Terve Kuopio -kioskin toiminnassa mukana olo mielenterveyden ja päihdetyön asiantuntijatehtävissä, "Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällekkäiskäyttö" sekä "Portti terveysneuvontapisteen asiakkaiden hyvinvointi" - tutkimusten tulosten hyväksikäyttö palvelujen suunnittelussa, Mielenterveystalo-portaalin käyttöönotto sekä MIDAS -yhteistyön (järjestöyhteistyö) laajentaminen mielenterveyspalveluista kaikkia terveyspalveluja koskevaksi. Kehitetään "Matalankynnyksen mielenterveyspalveluja : Kuopion psykiatrian keskuksen 5 sairaanhoitajan osallistuminen terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan tiimityöhön. Kuntalaisten yhteisöllisyys, aktiivisuus ja osallisuus Asukkaiden osallisuutta ja paikallista vaikuttamista kehitetään (mm. paikallisdemokratia) Palveluiden eri käyttäjäryhmät osallistetaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Järjestetään osallisuuskoulutusta ja vakiinnutetaan osallisuusvastaavien verkosto. Asukastupien kehittämis- /osallisuusmallia sovelletaan myös muille alueille. Asukkaiden osallisuuteen ja paikalliseen vaikuttamista kehitetään kaupunkiympäristön palveluissa mm. sähköisen palautejärjestelmän avulla ja erillisten asukaskyselyjen avulla. Edistetään talkoorahan käyttömahdollisuuksia. Toimintakäytäntöjä kehitetään avohoidon terveydenhuoltopalveluissa tiimimallin suuntaan. Asiakkaan osallistaminen hoitoon ja työparityöskentely vahvistuvat. Vanhempien osallisuutta päivähoidossa vahvistetaan mm. kehittämällä sähköisiä asiakaskyselyjä. Osallistutaan lasten ja nuorten palvelujen toimintamallien kehittämiseen palvelualuerajojen yli yhdessä Nuorten pärjäämisen tukiprojektin kanssa Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuutta kehitetään osana oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Nuorisopalveluiden nuoriso-ohjelma päivitetään, erityistä huomiota kiinnitetään ennalta ehkäisevään nuorisotyöhön. Nuoret osallistetaan ohjelman päivitykseen. Oppijat ja huoltajat osallistetaan opetussuunnitelmatyöhön. Konsernipalveluissa kehitetään paikallisdemokratiamallia yhteistyössä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. 16

19 Selvitetään osallistuvan budjetoinnin mallia (kuntalain muutos) Verkostoyhteistyö, vertaisryhmien hyödyntäminen Aktivoidaan paikallisia toimijoita yksittäisistä ihmisistä järjestöihin toimimaan palveluiden tuottajina. Kehitetään ja monipuolistetaan toimintaa ja tuotetaan kohdennettuja toimintamalleja yhteistyössä eri palvelualueiden, seurakuntien ja 3. sektorin kanssa. Ohjataan järjestöjen toimintaa avustettavan toiminnan osalta kaupungin strategian mukaiseksi/ yhteistyöpalaverit, kehityskeskustelut. Edistetään kumppanuuksia järjestöjen ja kaupungin kesken. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan järjestäminen ja kehittäminen Valikko-työryhmän ja muiden toimijoiden kanssa. Kehitetään Terve Kunta -verkostoa ja Healthy Cities -toimintoja verkostosuunnitelmien mukaisesti. Perusturvan palvelualueella palvelukumppanuutta jatketaan tapaamalla säännöllisesti yritys- ja järjestökumppaneita. Toteutetaan Huomaa lapsi -vertaisryhmätoimintaa. Järjestöjen kanssa luodaan uusia kumppanuuksia. Verkostotyön läpinäkyvyyttä lisätään verkkosivujen kautta. Kaikille ikäryhmille viihtyisä, terveellinen, turvallinen ja aktiivisuuteen kannustava ympäristö Kaupunkiympäristön suunnittelussa, toteuttamisessa ja hoitamisessa otetaan huomioon turvallisuus ja terveellisyys. Edistetään esteettömyyden, liikenneturvallisuuden ja terveellisyyden huomioimista suunnittelussa, rakentamisessa, kunnossapidossa sekä jäte- ja vesihuoltoon liittyvissä palveluissa. Pyritään vaikuttamaan siihen, että rakentaminen tuottaa terveellistä ja viihtyisää sekä energiatehokasta asuinympäristöä. Myös neuvonnalla ja ohjauksella edistetään asukkaiden omatoimisuutta terveellisen ja viihtyisän elinympäristön luomiseksi. Rakentamisen ennakko- ohjauksessa painopisteenä ovat rakennusten terveellisyys, energiataloudellisuus, asuttavuus ja ympäristön huomioon ottaminen. Lasten, nuorten ja vanhusten koteihin vietävä tuki tavoitteena aktiivinen, pärjäävä kuntalainen Uudelleen organisoidaan perhetyön palveluja olemassa olevin resurssein. Kohdennetaan alkavan vastaanotto- ja arviointiyksikön toimintaa ja sosiaaliohjaajien työpanosta kotiutumisen mahdollistumiseen, tukihenkilötoimintaan ja ostopalvelujen tarvetta vähentävään työhön Painopistettä siirretään avohuollon tukitoimenpiteisiin ja lastensuojelun tarvetta ennalta ehkäiseviin varhaisen tuen palvelumuotoihin. Vaikuttavat toimintamallit ja viestinnän hyödyntäminen ja tehostaminen Kaikissa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminnoissa vahvistetaan viestintää ja markkinointia ja tehdään palveluiden vaikuttavuuden arviointia. Vaikuttavuutta lisätään perusturvan palvelualueella vireillä olevan arviointivälinehankkeen tuottamaa tietoa ja mahdollisuuksia hyödyntäen. Parannetaan palveluiden vaikuttavuutta sujuvin kasvun ja oppimisen palvelualueen palveluprosessein ja tarkoituksenmukaisin työnjaoin. Tapahtumien imagovaikutusten arviointi- ja hyödyntämismalli on käytössä ja tapahtumia hyödynnetään Kuopio-kuvan vahvistamisessa sekä hyvinvointia edistävien toimintamallien jalkauttamisessa. Rakennetaan kokonaisvaltaista hyvinvointipalveluiden markkinointi- ja viestintämallia yhdessä palvelualueiden kanssa. Parannetaan verkkosivuston toiminnallisuutta. Tehostetaan asukasviestintää monikanavaratkaisuina. Koulutetaan henkilöstöä vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa sosiaalisen median kanavissa. Tuetaan tiedolla johtamista ja kehitetään sähköistä asiointia. 17

20 Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat Kuopion strategia vuoteen 2020 Terve Kuopio -ohjelma, joka konkretisoi Terve Kunta-verkoston ja WHO:n Healthy Cities - verkostojen tavoitteiden toteuttamista Terve Kunta verkoston toimintasuunnitelma 2015 Pohjois-Savon hyvinvointiraportti 2012 Ikäystävällinen Kuopio -ohjelma vuosille Turvallisuussuunnitelma Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Kuopion nuoriso-ohjelma Ilmastopoliittinen ohjelma ja Kuopion energiatehokkuussopimus Kuopion kaupungin ympäristöstrategia Vesihuollon yleissuunnitelma vuoteen 2020 Liikenneturvallisuussuunnitelma Kotoutuminen Kuopioon - Toimenpideohjelma Vapaa-ajanpalveluiden kehittämissuunnitelma (päivitettävänä) Varhaiskasvatussuunnitelma Pienet lapset liikkeelle toimintamalli Varhaiskasvatussuunnitelma - Kasvattajan käsikirja Lastensuojelun toimintaohje Savuton Kunta toimenpideohjelma Asukastupa- ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelma Osallisuussuunnitelma ja asukasdemokratia (tulossa) 18

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupungin konserni 2014 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun Pelastuslaitos

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 16.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 Sisällysluettelo Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 n rakenne, sitovuus ja seuranta 13 Henkilöstö 16

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 NOKIAN KAUPUNKI Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kannen kuva: Tapsan Tahtien yhteislauluhetki Vihnuskodilla

Lisätiedot

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011 leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi SISÄLLYSLUETTELO I KUNNAN

Lisätiedot