Huviksi ja hyödyksi: kokemuksia ikääntyvien atk-taitojen opiskelusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huviksi ja hyödyksi: kokemuksia ikääntyvien atk-taitojen opiskelusta"

Transkriptio

1 Huviksi ja hyödyksi: kokemuksia ikääntyvien atk-taitojen opiskelusta Teknologia ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen tukena Jyväskylä Anneli Hietaluoma Puheenvuoron sisältö Kolmas ikä Kolmannen iän opiskelu / myöhemmän iän opiskelu Ikääntyvien yliopistotoiminta Suomessa Jyväskylän Ikääntyvien yliopisto, jossa tarjolla myös tietoyhteiskuntataitojen opetusta: Geronet Geronet-kokemukset, kivijalkana vertaistutor-toiminta sekä yhteistyö kaupungin vanhuspalveluitten kanssa Haasteet ja tulevaisuuden mahdollisuudet: yhteistyössä kolmasikäläisten kanssa Jyväskylästä senioriopiskelun edelläkävijä? Keski-Suomesta senioreitten IT-osaamisen mallimaakunta?

2 Taustaa käsitteille kolmas ikä ja myöhemmän iän opiskelu / kolmannen iän opiskelu elinajan pidentyminen ja elämänkulun uudelleen jäsentyminen elinikäisen oppimisen periaatteen ulottaminen yhä myöhempään elämänvaiheeseen syntyi uusia käsitteitä (esim. Moody, 2004): older adult education, late-life learning, education for the third age eläkeläisyys: laaja elämäntyylivalikoima, uusien mahdollisuuksien aikaa, dynaamisuus, aktiivisuus kolmas ikä (alku n v.; takaraja n. 80 v.), pitkä ajanjakso työnjätön ja varsinaisen vanhuuden välissä kolmannen iän käsite syntyi Ranskassa jo 1950-luvulla, teorian loi Peter Laslett (1989); suomalaisia tutkijoita mm. Marja Tikka, Antti Karisto Mikä on kolmas ikä? Professori Peter Laslett ( ) määritteli kolmannen iän teoriansa kirjassaan A Fresh Map of Life (1989) jossa hän erotti neljä ajanjaksoa 1. LAPSUUS ja NUORUUS riippuvuus, kasvatus, sosialisaatio 2. TYÖNTEKO, ELANTO, TUOTANTO riippumattomuus, kypsyys ja vastuullisuus 3. ELÄKELÄINEN KOLMAS IKÄ omakohtainen täyttymys, vapaus toteuttaa itseään 4. VANHUUS uusi riippuvuuden aika ennen kuolemaa, yksinäisyys ja väistyminen, autonomian kaventuminen

3 Myöhemmän iän opiskelu Kolmannen iän yliopistotoiminta Virallinen alku Etelä-Ranskassa, Toulousen yliopisto (prof. Pierre Vellas, alkoi kesäkursseista 1972, protestina uudelle aikuiskoulutuslainsäädännölle, joka ulottui vain työikäisiin aikuisiin) Kolme päämallia, paljon variaatioita Ranskan malli (1973, tiukasti sidoksissa yliopistoon) Brittiläinen malli (1982 Cambridge, Peter Laslett, keskinäisen avun filosofia, pienryhmiä, opiskelijat ohjaajina) USA:n malli (taustalla 1962 alkanut Learning in Retirement Institute LIR, sittemmin LLL, Life Long Learning Institutes) ja 1975 aloittanut Elderhostel toiminta (koulutus + matkailu, educational travel) Kv. liitto AIUTA perustettiin 1976, kongresseja joka 2. vuosi; 1994 kv. kongressi oli Jyväskylässä (Preparation for Ageing)

4 Ikääntyvien yliopistotoiminta Suomessa tuli Suomeen hitaasti: aloitus Jyväskylä; syksyllä 1985 Helsinki tarve kyseenalaistettiin korkeakouluako aikuiskoulutustako vaiko gerontologiaa? (Anna-Liisa Sysiharju, 1987) kolmannen iän käsite oli suomalaisille vieras UNESCO 1976: iäkkäiden aikuiskasvatustavoitteet mukaan UNESCO 1985: korostettiin, että aikuisilla tulee olla iästä riippumaton oikeus oppimiseen YK:n laaja ikääntymistä käsittelevä kongressi World Assembly on Ageing, Wien, 1982 myös Suomessa alkoi keskustelu ikääntyneitten opiskelutarpeista; vastuuta mm. korkeakouluille useita artikkeleita alan lehdissä (Marja Tikka, A-L Sysiharju) Ikääntyvien yliopistot Suomessa 1 Jyväskylä ( ) 2 Helsinki, Turku, Tampere, Joensuu, Kuopio, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Åbo Akademi,

5 Ikääntyvien yliopistojen opiskelijamäärät Helsingin yliopisto Joensuun yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuopion yliopisto Lapin yliopisto Oulun yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo akademi Ikääntyvien yliopistojen (U3A) asema suomalaisessa aikuiskoulutuksessa Määritelty avoimen yliopisto-opetuksen erityistoimintamuodoksi (1991, Opetusministeriö) Kaikki Suomen Ikääntyvien / Ikäihmisten yliopistot (10) toimivat yliopistojen yhteydessä Pääsääntöisesti toimintaa organisoi yliopiston Avoin yliopisto yhteistyössä alueen kesäyliopiston sekä kansalais- ja työväenopistojen kanssa. Jyväskylän U3A toimintaa järjestetään Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän kesäyliopiston yhteistyönä. Maakunnassa toimivat U3A-ryhmät on organisoitu kansalais- ja työväenopistojen kautta. V alkoi valtakunnallinen U3A-toiminnan kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on vahvistaa ikääntyvien yliopistotoiminnan profiilia sekä mm. löytää toiminnalle pysyvämpi rahoitus. Ks. kehittämishankkeen raportit, toim. Leena Meriläinen ja Satu Helin: Oikeus elinikäiseen opiskeluun, 2007 ja Ikääntyvien yliopistotoiminnan kehittäminen, V suositukset: vapaan sivistystyön oppilaitokset tiiviisti mukaan U3A toiminnan organisointiin

6 Ikääntyvien yliopistotoiminnan päätavoitteet Edistää ikääntyvien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Edistää sukupolvien välistä koulutuksellista tasa-arvoa ja vuoropuhelua Tukea ikääntyvien selviytymistä muuttuvassa maailmassa tarjoamalla mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen Vastata ikääntyvien ajankohtaisiin koulutustarpeisiin (esim. tietoyhteiskuntataidot) Tukea ikääntymistä koskevaa tutkimustoimintaa Edistää ikääntyvien kokemuksen, tiedon ja asiantuntemuksen käyttöä yhteiskunnan ja kulttuurin resurssina Ehkäistä liian aikaista raihnaista vanhenemista sekä iän myötä tulevia sairauksia ja dementiaa (Ikääntyvien yliopistotoiminnan valtakunnallinen strategia ) Jyväskylän yliopiston Ikääntyvien yliopisto Maan ensimmäinen Ikääntyvien yliopisto, perustettu Ohjelma koostuu monitieteisistä luentosarjoista, seminaareista, opintomatkoista ja julkaisutoiminnasta (seminaareista valmistuvat antologiat, raportit ja tutkielmat). Vuodesta 2000 yhtenä tärkeänä tavoitteena on ollut vastata ikääntyvien konkreettisiin ja ajankohtaisiin koulutustarpeisiin myös tietoyhteiskuntataitojen alueella (Geronet: ikääntyville räätälöity atkopetus ja tutorointi). Luentoja järjestetään myös Jyväskylän ulkopuolella yhteistyössä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa (Hankasalmi, Karstula, Keuruu, Laukaa, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski, Kokkola). Kansainväliseen toimintaan on osallistuttu toiminnan alusta alkaen: AIUTAn jäsenyys 1986, AIUTAn kongressi Jyväskylässä 1994, ensimmäiset Sokrates-projektit 90-luvulla. Lukuvuonna ikääntyvien koulutuksen kehittämistyötä 12 muun maan kanssa.

7 Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston organisointimalli Ikääntyvien yliopiston johtosäännön (uusittu ja hyväksytty ) 1 (Toiminta-alue ja toteuttajatahot) mukaan: Ikääntyvien yliopistotoiminta on Jyväskylän yliopistossa järjestettävä avoimen yliopisto-opetuksen erityismuoto, joka tarjoaa ikääntyville mahdollisuuden yliopistolliseen opiskeluun muodollisiin suorituksiin tähtäämättä. Toiminta toteutetaan Jyväskylän yliopiston sekä sen Avoimen yliopiston, Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän kesäyliopiston yhteistyönä. Käytännön työ organisoidaan Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n ylläpitämässä Jyväskylän kesäyliopistossa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat yhteistoimintaoppilaitokset ja niiden sijaintikunnat. JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON TOIMINTAKAAVIO Rahoitus -OPM: tuntiperusteinen valtionosuus -opiskelijamaksut -JKL:n kaupunki - EU - OPH - KS Liitto - LS lääninhallitus Käytännön järjestelyt mm. opettajat, ohjelmat; tilavaraukset vahtimestarit KV-toiminta AIUTA, e-lill Add Life!,, Sofia, AIUTA-BID (Latin America) Tutortoiminta / Päivystykset: Viitanetti, päiväkeskukset, kirjastot Opiskelijat -suunnitteluryhmä 5-6krt/vuosi -opintomatkaryhmä, Geronettyöryhmä, tutorkokoukset Jyväskylän kesäyliopisto -päävastuu IKYOsta -hallitus valvoo toimintaa Ikääntyvien yliopisto -vastuu johtoryhmällä (4krt/vuosi) Valtakunnallinen yliopistoyhteistyö NEKU (10 yliopistoa), AF (19 yliopistoa) yhteinen kehittämistyö Jyväskylän kaupunki -osana ennaltaehkäisevää vanhustyötä -säännöllinen avustus: opiskelijamaksut kohtuulliset -vanhuspalveluitten strategiat, työryhmät, -eläkeläisneuvosto -seniori info -yhteistyö kulttuuritoimen kanssa -valtakunnallinen vanhustenviikko -vapaaehtoistyö (tutorit ym.) Jyväskylän yliopisto ja yliopiston avoin yliopisto -osana aikuiskoulutusta -avoimen yo:n erityismuoto, -emeritus- ja opetusyhteistyö -rehtorin tuki (opetustilat maksutta) Oppilaitosyht.työ/ koordinaatio: 8 yhteistyöoppilaitosta eri puolilla Keski-Suomea

8 mukana uudessa maailmassa Uusi aika tuo uudet huolet. Minulle se toi uuden tietokoneen. Hieno ja palveleva, omapäinen. Ei tottele uutta herraansa, ei suostu yhteistyöhön, uhittelee. Ei muka tunne kumppaniaan. Heittelee ivallisia huomautuksia, niin kuin tehdään osaamattomalle. Huomaa minun olevan kyvytön, tietämätön, muistamaton, Kieltä ja polkuja hallitsematon. Siis täydellinen nolla. Osaan jo sulkea koneen ilman huomautusta, että suljit väärin, toiminnot pitää tarkastaa. Kirjoittamaan pääsen tuurilla. Sähköpostia yritin eilen, turhaan. En tiennyt, mikä on miuku, vaikka olen kirjoittanut erilaisilla koneilla ainakin viisikymmentä vuotta. Ne olivat kuolleita, tottelivat. Tämä on kai elävä, jotenkin ilkeäkin. Olisiko vika kuitenkin minun. Nämä harmit ovat niitä pienimpiä todellisten rinnalla. Yritän itseopiskelua, sillä tahdon vanhuudestani huolimatta olla mukana uudessa maailmassa. Yrjö Junikka, Mistä vanhat miehet tehty? (v ) Geronet tietoyhteiskuntataitoja ikääntyville Geronet alkoi OPM:n osittain rahoittamana hankkeena ( ). Toiminta jatkuu osan Jyväskylän Ikääntyvien yliopistoa: senioreille räätälöityjä atk-kursseja ja vertaisohjaajatoimintaa. Vuosittain vertaisohjaajat eli tutorit (32 henkilöä) tekevät lähes 4000 vapaaehtoistyötuntia.

9 pyrkii VALJASTAMAAN seniorien omia voimavaroja PIRISTÄMÄÄN seniorien arkielämää YLLÄPITÄMÄÄN toimintakykyä VARMISTAMAAN atk:n perustaidot kaikille KEHITTÄMÄÄN vaihtoehtoisia opetustapoja TUKEMAAN ikäihmisten selviytymistaitoja Geronetin tietotekniikan kursseja Alkeet Internet Tekstinkäsittely Kuvankäsittely Tutorkoulutusta (työpaja, päivityskurssit) Virustorjunta Kännykän käyttö Sukututkimus tietokoneella Geronet-tutorien jatkuva kouluttaminen Internet-sivujen käyttökelpoisuuden arviointi

10 Geronet-koulutuksen pääperiaatteet Kurssit räätälöidään senioreitten tarpeisiin (aiheet, pituus, hinta) Opetus on havainnollista ja selkokielistä (materiaalien ohessa atk-sanasto, jossa kaikki vieraat sanat on selitetty suomeksi) Kokoontumiset aina 3 tuntia, jotta opetuksen lomaan mahtuu riittävästi harjoittelua ja kertaamista Kannustetaan virheisiin: konepelko pois! Ilmapiiri leppoisa ja ystävällinen: yhteinen kahvitauko yhtä tärkeä kuin opetustunnit Opetustilanteissa aina mukana tutoreita (3-5 tutoria / opiskelijaa) Opettajilla ja tutoreilla tietoa iän tuomista muutoksista oppimiseen (säännöllisesti koulutusta, esim. Ikä ja oppiminentapahtumat, kouluttajina mm. Susanna Paloniemi, Virpi Uotinen) GERONET -TUTORIEN TOIMINTA-ALUEET ALUEET Tutorointi ATK-luokissa ATK-tuki vanhainkodissa Tutoreitten työpajat Oma kouluttautuminen

11 Vertaisapua ATK-luokassa Tutoreitten motivointi ja koulutus Tutoreiksi värvätään atk-taidoissaan pidemmälle ehtineitä senioreita; atk-taidot hankittu mieluiten Geronet-kursseilla) Tutoreitten tietoja päivitetään kunkin kurssin edellä järjestettävällä täsmäkoulutuksella. Lisäksi järjestetään Ikä ja oppiminen-teemaseminaareja (kahden vuoden välein). Uusien taitoja opiskellaan mm. tutor-vetoisissa workshopeissa pe-iltapäivisin kaupunginkirjastolla Palautekeskustelut toiminnan kehittämisen tärkeä työkalu (vastuutiimi kunkin kurssin jälkeen sekä koko tutorkunnan kokouksissa noin 2-3 krt/lukuvuosi) Säännölliset tutortapaamiset ja virkistäytyminen (joulupuuro, kevätretki, opintomatkat) Tutoreita käytetään asiantuntijoina (verkkosivujen käytettävyys, teknologian haltuunoton esteet ja ongelmat); Geronet-toiminta esillä myös useissa opinnäytetöissä.

12 TUTORILTA TOIVOTUT OMINAISUUDET: tutoriksi tuleminen helppo tutorina oleminen vaativa empaattinen + huumorintajuinen hyvä itsetunto + vahva itseluottamus atk-taidot taidot + Geronet tuntemus sitoutunut + kohtuullinen terveys sosiaalinen + vastuullinen hienotunteinen + herkkä lähestymiskyky 15 OPISKELIJAA ATK-luokan muodostavat 5 TUTORIA 1 OPETTAJA GERONETISSÄ ON ~30 VAPAAEHTOIS-TUTORIA

13 OPETTAJA 1. joko nuori, taitava, korkeasti koulutettu tai vanhempi, taitamattomampi ja hitaampi 2. opettaa tekemällä ja sitten selittää 3. etenenee tilanteen vaatimalla hitaudella suosii erehtymään tässä ja nyt toistaa monta kertaa tärkeät toimet 4. parempi opettaa vähän kuin unohtaa paljon OPISKELIJAT ikähaarukka v heterogeeniset opiskelijaryhmät 80% naisia 10% kurssilaisista käyttää atk:ta 40% ymmärtää hieman englantia 10% tuntee iän tuomia vaivoja 99% erittäin motivoituneita oppimaan

14 Haasteet ja mahdollisuudet Väestö ikääntyy: kaikki panostukset ennaltaehkäisevään työhön ovat tarpeen; toteutus senioreitten tarpeista, ehdoilla ja avulla (whom, with, by) Onnistunut kolmas ikä luo pohjaa onnistuneelle vanhenemiselle: vanhustuminen ja vanhuus tavoittelemisen arvoista, ainutkertaista, ei vain sosiaali- ja terveyspoliittinen pommi Kolmasikäläiset yhteiskunnan resurssina: profiili selkeytyy, tutkimus monipuolistuu Jyväskylän seudulla on hyvä vanheta; tieteen, koulutuksen ja käytännön vanhustyön vuoropuhelu toimii; yhteistyöllä jo pitkät perinteet. VÄESTÖN KESKIMÄÄRÄINEN VUOSIMUUTOS IKÄRYHMITTÄIN SEUTUKUNNISSA Lähde: Tilastokeskus

15 Vaiheet Oikeus elinikäiseen oppimiseen Tasanne tasanteelta, seestymällä, mihinkään juuttumatta vaellamme. Kahleita ei elämän henki siedä, se vaiheittain vain avartaa ja nostaa. Jos yksiin ympyröihin kotiudumme ja viihdymme, jo nuutuminen uhkaa. Vain aina antautuen uuteen matkaan vältämme jähmettävän tottumuksen. (Herman Hesse: Vaiheet, suom. Anna-Maija Raittila) Kuva: Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston vanhin opiskelija, s.1912 Kiitos!

Nyt se on se väylä löytyny Toimintatutkimus ikääntyvien yliopiston taidepiiristä

Nyt se on se väylä löytyny Toimintatutkimus ikääntyvien yliopiston taidepiiristä Nyt se on se väylä löytyny Toimintatutkimus ikääntyvien yliopiston taidepiiristä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Kuvataidekasvatus Kevät 2012 Soila Mikkonen Elina Partanen Lapin yliopisto, taiteiden

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni

Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni Suomen Setlementtiliitto ry S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy Valokuvat: Emil Bobyrev, Alejandro Lorenzo, Matti Rajala,

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot -liike on ihmisen muotoinen 2 2013 Nuorten mediapaja Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot 2 13 Setlementtiliitto 3 5 7 9 12 16 20 24 26 28 [ pääkirjoitus ] Tehdään

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

Esteettömästi saavutettavissa

Esteettömästi saavutettavissa Turun ammattikorkeakoulun raportteja 82 ILONA TANSKANEN & TUIJA SUOMINEN-ROMBERG (TOIM.) Esteettömästi saavutettavissa Turun ammattikorkeakoulun raportteja 82 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009 Kannen

Lisätiedot

TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN. ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta

TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN. ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta 2 Julkaisija: ATK Seniorit Mukanetti ry Toimittaja: Sirpa Keinänen Kansi: Eija Lehtimäki Painopaikka: Tampereen yliopistopaino Oy Tampere

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

Tämän lehden sisällöstä

Tämän lehden sisällöstä KOKEMUS & KOULUTUS 2 TAMPEREEN OHJAUSRYHMÄ PIIRROS HEIKKI HJELT ROVANIEMI KEMI Tämän lehden sisällöstä OULU Näillä sivuilla on tietoa kokemuskoulutuksesta niin toiminnassa mukana oleville kuin siihen vasta

Lisätiedot

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka-analyysejä 2010:1 Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Taidekasvatus on yleisen huomion kohteena erityisesti perusopetuksen uuden tuntijaon

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön Päivi Hanni-Vaara, Outi Kähkönen ja Minttu Merivirta 2012 rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot