100 % 100 % Juhani Virkanen, laboratorioinsinööri, t, 0,05: Laboratoriolaitteet A51500 Maantieteen laitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "100 % 100 % 0 0 1 1 Juhani Virkanen, laboratorioinsinööri, t, 0,05: Laboratoriolaitteet A51500 Maantieteen laitos"

Transkriptio

1 lähituki infra sovellus tvt it-johto tutkimus yht atk tutkimus atk-henkilöt 1/6 muu yht yhteenveto (nimi, nimike, työsuhteen muoto, henkilötyöpanos, kuvaus atktehtävistä) laitos 75 % 25 % 100 % Lena Selänne, tietotekniikkasuunnittelija, t, 0,5: atk-tukihenkilön ja - yhdyshenkilön tehtävät, atk-neuvonta, www- ja alma-sivujen toimitus A5000X MLtdk kanslia 60 % 20 % 20 % 100 % Mikko Haaramo, ATK-tukihenkilö, t, 1: Mikon vastuulla on antaa tukea atkasioissa koko laitoksen henkilöstölle ja opiskelijoille. Laiteasennukset, ohjelmistot, tukitehtävät, käyttäjätuki, laitoksen verkkosivujen ylläpito, jne. 0 % Piilotuki,,, 0,2: Laitoksen ATK-tukihenkilö konsultoi laitoksen jonkin ohjelman käyttöön (GIS, piirrosohjelmat) erikoistunutta henkilöä ollessaan itse kykenemätön auttamaan. 70 % 10 % 20 % 100 % Ailio Hilkka, Atk-neuvoja, t, 0,8: Atk-tuki, neuvonta, atk-yhdyshenkil, ylläpitotehtäviä jne. A50700 Geologian laitos A50700 Geologian laitos A51500 Maantieteen laitos 50 % 50 % 100 % Blom Tom, Amanuenssi, t, 0,925: Atk-tekniset asiat, ylläpito A51500 Maantieteen laitos 100 % 100 % Arttu Paarlahti, yliopisto-opettaja, t, 0,05: Tvt-tukeen liittyvät asiat A51500 Maantieteen laitos 100 % 100 % Juhani Virkanen, insinööri, t, 0,05: Laboratoriolaitteet A51500 Maantieteen laitos 80 % 20 % 100 % Martti Nikunen, insinööri, t, 1: Laitetilaukset, laite- ja ohjelmistoasennukset, käyttäjätuki ja hallinnollisia ATK-tehtäviä A51600 Matematiikan ja tilastotieteen laitos 50 % 50 % 100 % Matti Taskinen, atk-ylläpitäjä, m, 0,2: Linux-ylläpito A51600 Matematiikan ja tilastotieteen laitos 25 % 50 % 25 % 100 % Petri Kutvonen, Tietotekniikkapäällikkö, t, 1: Tietojenkäsittelytieteen laitoksen ja HIIT/BRU:n tietoteknisten toimintojen suunnittelu, organisointi, johtaminen ja kehittäminen. Toimiminen laitoksen tietotekniikkaryhmän esimiehenä. Laaja-alaiset ja erittäin vaativat tietotekniset erityisasiantuntijatehtävät. Laitoksen laitteisto- ja ohjelmistohankintojen suunnittelu ja toteuttaminen.yliopistonlaajuiset ja valtakunnalliset internet-infrastruktuuriin liittyvät erittäin vaativat erityisasiantuntijatehtävät. Toimiminen laitoksen johdon konsulttina tietoteknisissä erityiskysymyksissä. 10 % 90 % 100 % Jani Jaakkola, Tietotekniikka-asiantuntija, t, 1: Tietojenkäsittelytieteen laitoksen Linux-palvelinten ylläpito, laitoksen Linux-verkon ylläpito ja laitoksen Linux-jakelun päivittäminen. Laitoksen verkosta, työasemista ja Linux-ohjelmistoista löytyvien tietorvaongelmien paikkaaminen. Linuxetäylläpito sekä etäylläpitojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen. Linuxneuvontatehtävät.

2 atk-henkilöt 2/6 40 % 60 % 100 % Pekka Niklander, Tietotekniikka-asiantuntija, t, 1: Kannettavien tietokoneiden ja langattoman lähiverkon ylläpito. Tarvike- ja materiaalihankinnat. Vaativat suunnittelu- ja laitteistotekniset erityisasiantuntijatehtävt palvelin- ja työasematietokoneiden ylläpidossa. Asiakaspalvelutehtävät käyttäjä-, ryhmäja postilistahhallinnassa. Vaativat neuvontatehtävät erityisesti henkilökunnalle. 100 % 100 % Mikko Rauhala, Tietotekniikka-asiantuntija, t, 1: Vaativat suunnittelu- ja laitteistotekniset erityisasiantuntijatehtävät tietojenkösittelytieteen laitoksen verkkoinfrastruktuurin ylläpidossa ja kehityksessä. Vaativat suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät laitoksen nauhavarmistusjärjestelmän ylläpidossa ja kehityksessä sekä palvelin- ja työasematietokoneiden ylläpidossa. Tiedotustehtävät. 50 % 50 % 100 % Sami Lehtinen, Tietotekniikkasuunnittelija, t, 1: Tietojenkäsittelytieteen laitoksen Windows-järjestelmien (palvelimet ja työasemat) ylläpito-, suunnittelu, kehitys- ja tukitehtävät. Laitoksenlaajuisen ohjelmistovalikoiman suunnittelu resurssit ja käyttäjien toiveet huomioon ottaen. Rutiinitehtävien automatisointi ja etäylläpidon kehitys. Erityisohjelmistojen asennus ja integrointi. Huoltojärjestelyt. 50 % 50 % 100 % Pasi Vettenranta, Tietotekniikkasuunnittelija, t, 1: Tietojenkösittelytieteen laitoksen Windows-palvelimien ylläpito, Windows-työasemien ylläpito. Windows-järjestelmäpalveluiden kokonaisvaltainen suunnittelu-, kehittämisä ja toteutustyö, ohjelmistoasennusten automatisoinnin kehitys- ja automatisoinnin kehitys- ja toteutustyö, turvallisuuspäivitykset, sejkä käyttötukitehtävät. 50 % 50 % 100 % Ville Hautakangas, Tietotekniikkasuunnittelija, t, 1: Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opetuksen,, tutkimuksen ja hallinnon tietojärjestelmien asennus ja ylläpito. Titetokantojen hallinta. Linux-palvelimien ja -työasemien vaativakin ylläpito. Kaikkien laitoksen järjestelmien käytön neuvonta ja käyttäjien avustaminen tavanomaisesta käyttötuesta vaativaan ongelmanratkaisuun. 25 % 75 % 100 % Sami Palhomaa, Tietotekniikka-asiantuntija, m, 1: Toimiminen tietojenkäsittelytieteen laitoksen verkko-opetuksen tukihenkilönä. Kaikki verkko-opetukseen liittyvät tehtävät verkkokurssien suunnittlusta eri sovellusten ylläpitoon. Erilaisten koulutustapahtumien koordinointi sekä toimiminen yliopiston ja valtakunnan laajuisissa yhteistyöverkostoissa mm. video-opetukseen ja oppimisalustoihin liittyen. 20 % 60 % 20 % 100 % Mikko Hirvonen, Vanhempi suunnittelija, t, 1: Palvelinten ja työasemien asennus, ylläpito, hankinta, kehittäminen ja hävittäminen A52500 Tähtitieteen laitos 100 % 100 % Sami Maisala, ATK-erikoistutkija, m, 1: Eso/Sampo -projektin suunnittelu ja toteutus? A52500 Tähtitieteen laitos 100 % 100 % Tero Oittinen, ATK-erikoistutkija, m, 1: A52500 Tähtitieteen laitos 100 % 100 % Marko Ullgren, ATK-erikoistutkija, m, 1: A52500 Tähtitieteen laitos 100 % 100 % Piilotuki,,, 2: Tutkimusprojektien erikoisohjelmien asentelu ja testaus A52500 Tähtitieteen laitos

3 atk-henkilöt 3/6 100 % 100 % Hannu Parviainen, Siviilipalvelusmies, m, 1: Koneiden ja ohjelmien asentelua A52500 Tähtitieteen laitos 100 % 100 % Aleksi Suutarinen, Siviilipalvelusmies, m, 1: A52500 Tähtitieteen laitos 10 % 90 % 100 % Kai Nordlund, Professori, t, 0,03: Laitoksen tietotekniikkayksikön esimies (A52800-A52870). GRID-koneiden käyttäjähallinta. Kiihdytinn tieteelliset ohjelmistot. 20 % 60 % 20 % 100 % Jukka Hienola, Laboratorioinsinööri, t, 1: Fysikaalisten tieteiden laitoksen (A52800-A52870) palvelinten ja IT-palveluiden päävastuullinen ylläpitäjä, palveluiden suunnittelu, toteutus, ylläpito ja jatkokehitys. Ilmakehätieteen osaston kokeellisen datan keruulaitteistojen ATK-tuki. Vastuu tietotekniikkayksikön budjetista. Laitoksen edustaja kampuksen tietoturvaryhmässä. Laitoksen hallinnon IT-tuki. ATK-yhdyshenkilö. 50 % 50 % 100 % Jussi Lehtola, Tutkimusavustaja, m, 0,53: ATK-tuki ja -tehtävät suurenergiaja teoreettisen fysiikan osastojen (A52830,A52840) henkilöstölle, sekä Röntgenfysiikka-osaston (A52850) Windows-tuki ja ylläpito. Suurenergia- ja teoreettisen fysiikan palvelimien ylläpito, sekä toissijainen vastuu laitoksen yleispalvelimen ylläpidosta. ATK-yhdyshenkilö. Erikoissovellusten (ml. Maple, Matlab) paketointi linuxille. Laitoksen Maple-yhdyshenkilö. 100 % 100 % Tom Sundius, Amanuenssi, dosentti, t, 0,5: Laitoksen ATK-yhdyshenkilö (A52800), laitoksen www-sivujen päivitys, toimiston IT-tuki, luentosalien tietokoneet 100 % 100 % Merja Blomberg, yli-insinööri, t, 0,05: Röntgenfysiikan osaston (A52820) ATKyhdyshenkilö ja laitehankinnoista vastaava. 20 % 80 % 100 % Martti Louhivuori, tutkija, m, 0,1: Röntgenfysiikan osaston (A52850) Linuxpalvelimien ja -työasemien ylläpito. 60 % 40 % 100 % Vikberg Sisko, insinööri, t, 0,7: Kiihdytin-osaston (A52820) rauta, windows, rekisterien ylläpito, ohjelmistolisenssit, atk-tuki, atkyhdys, mittaustietokoneiden ylläpito ja ongelmien ratkaisu, kiihdyttimien ohjauskoneiden ylläpito; töistä ei tule mitään, jos ei ole läsnä eli paikalla; ostot (vieminen ja tuominen) 100 % 100 % Järvi Tommi, tutkijakoul., m, 0,15: Kiihdytin-osaston (A52820) osastopalvelimen ja linux-järjestelmien ylläpito. Toissijainen vastuu laitoksen yleispalvelimen ylläpidosta. 90 % 10 % 100 % Risto Makkonen, Tutkija, m, 0,5: Ilmakehätieteiden osaston (A52860) yleinen atk-tuki, käyttäjien hallinta, www-ylläpito, tuotteiden tilaukset. 100 % 100 % Tommi Bergman, Tutkija, m, 0,25: Ilmakehätieteiden osaston (A52860) Linuxtuki, tulostimet. 100 % 100 % Henri Vuollekoski, Tutkimusavustaja, m, 0,2: Ilmakehätieteiden osaston (A52860) Windows-tuki.

4 atk-henkilöt 4/6 20 % 40 % 40 % 100 % Ari Hämäläinen, yliopistonlehtori, t, 0,2: Opettajankoulutusyksikön (A52810) työasemien hankinta, ylläpito ja tuki, Opettajan mittauskoneiden ja tietokonepohjaisten mittauslaitteiden hankinta ja ylläpito, yksikön webpalvelimen ylläpito, osa käsitekarttapalvelimen ylläpidosta. 50 % 50 % 100 % Tomas Kohout, assistant, t, 0,1: everything but web 100 % 100 % Selen Dayioglu, Ph.D. student, t, 0,1: web 100 % 100 % Olli-Pekka Matilla, Ph.D. student, t, 0,05: backup for everything 100 % 100 % Jussi Pitkänen, suunnittelija, m, 1: Käyttöjärjestelmien ja ohjelmien asennus, neuvonta ja opastus, ylläpito, ongelmatilanteiden selvittäminen, verkkosivujen ylläpito ja päivittäminen 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % Matti Jussila, Laboratorioinsinööri, t, 0,3: Henkilökohtaisten työasemien ylläpito, laitteita ohjaavien tietokoneiden ylläpito, laitteistokohtaiset erityissovellukset, palvelimien ylläpito, laiteasennukset. Rajoitettu ATK-tuki. Ohjelmistokehitys. 100 % 100 % Pentti Jyske, Assistentti, m, 0,1: Tulostimien ylläpito (esim. värikasetit). Laboratorion ATK-yhdyshenkilö. Web-OODIn käyttäjätuki. A52900 Kemian laitos A52910 Analyyttisen kemian A52910 Analyyttisen kemian 100 % 100 % Piilotuki,,, 0,2: Laitteiden käyttöohjelmien käytössä opastaa yleensä työn ohjaaja. Tutkijat avustavat toisiaan tietokoneiden käyttöön liittyvissä ongelmissa. A52910 Analyyttisen kemian 100 % 100 % Ilpo Mutikainen, Yli-insinööri, t, 0,005: Avustaa tarvittaessa A52920 Epäorgaanisen kemian 100 % 100 % Piilotuki,,, 0,01: Laboratorion tutkijat keskustelevat/avustavat toisiaan tieteenalakohtaisten ohjelmistojen käytössä, sekä konsultoivat koneiden tai tulostimien ongelmatilanteissa. 100 % 100 % Markus Metsälä, Laboratorioinsinööri, t, 0,2: Kaikki mahdolliset n toimintaan liittyvät atk-tehtävät. Laiteasennukset, ohjelmistotuki, atkyhdyshenkilö jne. 100 % 100 % Piilotuki,,, 0,1: Yleensä tämä tarkoittaa tutkimusryhmien sisällä tapahtuvaa atk-tukea asian osaavien väitöskirjatekijöiden toimesta. Tyypillistä erityisesti laskennallista tutkimusta tekevien ryhmien piirissä. A52920 Epäorgaanisen kemian A52930 Fysikaalisen kemian A52930 Fysikaalisen kemian 100 % 25 % 125 % Jorma Koskimies, atk-yhdyshenkilö, m, 0,1: A52940 Orgaanisen kemian 50 % 50 % 100 % Sami Heikkinen, lab.insinööri, t, 0,1: A52940 Orgaanisen kemian

5 atk-henkilöt 5/6 100 % 100 % Piiltuki,,, 0,3: A52940 Orgaanisen kemian 100 % 100 % Juha Solasaari, insinööri, t, 0,1: Kaikki mahdollinen: hankinta, laitteiden ja ohjelmien asennus, huolto ja korjaukset (joko itse tai huoltoon toimittaminen), laitteiden poistaminen. Irtaimistokirjanpito myös tietokoneiden osalta. ATK-yhdyshenkilö. A52950 Polymeerikemian 100 % 100 % Tommi Virtanen, tutkija, m, 0,05: Laboratorion kotisivujen ylläpito. A52950 Polymeerikemian 100 % 100 % Matti Elomaa, tutkija, m, 0,05: Satunnaisesti. A52950 Polymeerikemian 100 % 100 % Esa Puukko, tutkija, t, 0,2: käyttölupien hallinnointi, tietokoneiden tilaus, ohjelmistojen asennus, vikojen selvittäminen A52960 Radiokemian 100 % 100 % Kerttuli Helariutta, yli-insinööri, t, 0,1: Esa Puukon varahenkilö A52960 Radiokemian 50 % 50 % 100 % Dage Sundholm, Vanhempi tutkija, t, 0,13: atk-yhteishenkilö, atkvastuuhenkilö,. A52970 Ruotsinkielinen opetus (Kemian 100 % 100 % Olli Lehtonen, Post-doc, m, 0,05: Atk-avustaja A52970 Ruotsinkielinen opetus (Kemian 100 % 100 % Michael Patzschke, Yliopistonlehtori, m, 0,02: Atk-avustaja A52970 Ruotsinkielinen opetus (Kemian 100 % 100 % Jonas Jusélius, Prof. Tromsö, m, 0,005: Hyvä ystävä joka auttaa kun apu tarvitaan, entinen atk-asiantuntijamme A52970 Ruotsinkielinen opetus (Kemian 50 % 50 % 100 % Mikael Johansson, Jatko-opiskelija, m, 0,2: Atk-avustaja ja atk-asiantuntija A52970 Ruotsinkielinen opetus (Kemian 75 % 25 % 100 % Pekka J. Salminen, kirjastosihteeri, t, 0,33: Kirjaston henkilökunnan ja asiakkaiden atk-ympäristön ylläpito. Laitoksen atk-yhdyshenkilö ja tietoturvavastaava.

6 atk-henkilöt 6/6 100 % 100 % Ville Huhtala, kirjastonhoitaja, t, 0,05: Varahenkilö kirjaston atk-tukiasioissa. Oma arvio: noin 10 min / viikko. 100 % 100 % Timo Aalto, kirjastonhoitaja, t, 0,25: Digitaalisen julkaisuarkiston kehittäjä ja ryhmänvetäjä. 100 % 100 % Maria Kovero, kirjastonhoitaja, t, 0,05: Voyager -järjestelmään liittyviä atktukitehtäviä satunnaisesti. 0 % Teemu Nuutinen, tietotekniikkasuunnittelija, t, : elekronisten lehtien tietokannan kehitys 10 % 10 % 80 % 100 % Jukka Keskinen, Sovellussuunnittelija, t, 1: Seismisen asemavarkon tietotekniset ratkaisut. Laitoksen atk-järjestelmän suunnittelu, ylläpito ja tukihenkiötoiminta. CTBTO ydinkoekiltoaseman atk-järjestelmän ylläpito. A91400 Seismologian laitos 10 % 10 % 80 % 100 % Kari Komminaho, Sovellussuunnittelija, m, 1: Seimisten analyysi- ja luotausohjelmistojen suunnittelu, ohjelmointi ja ylläpito. Jukka Keskisen tehtävät tarvittaessa. 75 % 25 % 100 % Natalia Jiganova, tietotekniikka-asiantuntija, t, 1: Laitoksen atk-vastuuhenkilö antaa tukea atk-asioissa koko laitoksen henkilöstölle. Laiteasennukset, ohjelmistot, tukitehtävät, laitehankinta, jne. Lisäksi hoitaa webbi-, nimi,- ja postipalvelinta ja laitoksen hallinnon tiedostopalvelinta. Laitoksen atkyhdyshenkilö. A91400 Seismologian laitos A91500 Fysiikan tutkimuslaitos (HIP) 25 % 75 % 100 % Aaltonen Juha, lab.ins., t, 0,5: Laitteiden fyysinen huolto (eli hardwarevastuu), tulostimen hallinnointi. Toissijainen atk-tukihenkilö. Verkkopalvelujen kehittäminen tarvittaessa. Lab.insinöörin tehtäviin kuuluu myös muu tekninen tuki. A91500 Fysiikan tutkimuslaitos (HIP) 25 % 75 % 100 % Matti Kuula, Tutkija, t, 0,75: kaikki A94000 Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontalaitos (VERIFIN) 25 % 75 % 100 % Martin Söderström, Erikoistutkija, t, 0,1: melkein kaikki A94000 Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontalaitos (VERIFIN) 100 % 100 % Jörgen Palmgren, tietotekniikkapäällikkö, t, 0,04: tukitehtävät Kumpulan alueella A97800 Luonnontieteellinen keskusmuseo - kumpula 100 % 100 % Joachim von Schantz, atk-sunnittelija, t, 0,04: tehtävät Kumpulan alueella A97800 Luonnontieteellinen keskusmuseo - kumpula htv 13,91 9,00 0,43 1,49 0,90 7,71 33, kpl Atk-tehtävien osa-alueet lähituki = neuvonta, käyttäjätuki, atk-yhdyshenkilö, mikrotuki: työasemat, sovellukset, hankinnat infra = infrapalvelut (käyttäjähallintoteknologia, tiedostopalvelu, varmuuskopiointi, ylläpitojärjestelmät työasemille, palvelinratkaisut, sähköpostipalvelin, tietoliikenneverkon ratkaisut, osituskäyttöpalvelimia, tietokantoja, opetusteknologiaratkaisut, konesalit) näihin liittyvät ylläpito ja kehitystehtävät sovellus = sovelluskehitys, oma ohjelmistokehitys tvt = opetukseen liittyvät tukitoimet, verkkokirjoittaminen, www-sivut it-johto = tietotekniikkaan liittyvät johtamistehtävät tutkimus = tehtävät liittyvät suoraan tutkimustoimintaan tehtävien luonne atk = henkilö on selkeästi profiloitunut atk-henkilöstöön - ehto 1: henkilön työpanoksesta* yli 60% on atk-työtä (lähituki + infra+sovellus+tvt+it-johto) - ehto 2: henkilön työpanos atk-tehtäviin on vähintään 0,40 htv tutkimus - ehto 1: henkilön työpanoksesta* yli 60% on tutkimuksen atk-työtä (tutkimus) - ehto 2: henkilön työpanos atk-tehtäviin on vähintään 0,40 htv muu = henkilö luultavimmin tekee joitain atk-tehtäviä oman työn ohella tai työpanos on hyvin pieni - ehto: kaikki muut vaihtoehdot kuin edellä *kerättyjen vastausten työpanoksesta

TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS

TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITTO Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL ry. Toimittanut: YHL:n ATK-toimikunta 2. painos 2010

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS OSEKK-IT 30.9.2013 0 / 25. Asiakirjan nimi

PALVELUKUVAUS OSEKK-IT 30.9.2013 0 / 25. Asiakirjan nimi PALVELUKUVAUS OSEKK-IT 30.9.2013 0 0 / 25 Asiakirjan nimi Sisällys 1. Yleistä 3 2. Asiakaspalvelu 5 2.1. SERVICE DESK 5 2.2. LÄHITUKI 6 2.3. IT-HANKINNAT JA TILAUKSET 7 3. IT-infrastruktuuri 8 3.1. TOIMIALUEPALVELUT

Lisätiedot

Kemian laitoksen tietotekniikasta ja ICT- benchmarking. Yleistä

Kemian laitoksen tietotekniikasta ja ICT- benchmarking. Yleistä Kemian laitoksen tietotekniikasta ja ICT- benchmarking Yleistä Kemian laitoksella on henkilökuntaa noin 50 + 30 ja vierailevia tutkijoita ym. henkilöitä vaihteleva määrä. Opiskelijoita 200 300 kpl. ICT-Benchmarking

Lisätiedot

Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut

Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut Liite 1 1 (17) Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut Liite 1 2 (17) Sisällys 1 Nykytilan kuvaus 3 1.1 Tekesin nykyisen palvelutuotannon poikkeamia yleisesti palvelutuotannossa käytettyihin

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti 2(46) Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t) Hyväksyjä

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. 2 Hankinnan kohde. Kunnanhallitus TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN JA TYTÄRYHTIÖIDEN TIETOTEKNIIKAN ASIANTUNTIJAPALVELUISTA

SODANKYLÄN KUNTA. 2 Hankinnan kohde. Kunnanhallitus TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN JA TYTÄRYHTIÖIDEN TIETOTEKNIIKAN ASIANTUNTIJAPALVELUISTA SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN JA TYTÄRYHTIÖIDEN TIETOTEKNIIKAN ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 Kunnan yleisesittely 2 Hankinnan kohde Sodankylässä on 8.900 asukasta. Kunnan toiminta tapahtuu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSASTON ESITTELY...5 1.1 Yleistä...5 1.2 Hallinto ja yhteystiedot...7 1.3 Toimikunnat ja työryhmät...7 1.4 Laboratoriot...8 1.5 Tietotekniikan talon kirjasto...9 2. TUTKINTOJEN TAVOITTEET

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Elektroniikan laitos. Toimintakäsikirja Versio 3

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Elektroniikan laitos. Toimintakäsikirja Versio 3 Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta (ETA) Elektroniikan laitos Toimintakäsikirja Versio 3 Version hallinta Versio Päivitetty Laatinut Hyväksynyt Muutos 01 10.08.08 P.Kontio 02 21.08.08

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot

Kemian osaamisen kartoitus

Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Kemian osaamisen kartoitus Uusia tuotteita Hilkka Knuuttila koneenrakennusalalle Hilkka Knuuttila Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry 3/2008 PitkynPiiri Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry 2 Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn tarkoituksena on toimia ICT-alan parissa työskentelevien yksityisten

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Pauli Pesonen. Pääroolit. Järjestelmäasiantuntija, Senior. Ansioluettelo Päivitetty 1 / 2008

Pauli Pesonen. Pääroolit. Järjestelmäasiantuntija, Senior. Ansioluettelo Päivitetty 1 / 2008 Ansioluettelo Päivitetty 1 / 2008 Pauli Pesonen Osoite Nummenselkä 16 E 20, 03100 Nummela Puhelin 0400 553 425 E-mail pauli.pesonen@iki.fi Syntymävuosi 1967 Kansallisuus Suomi Kotisivut http://www.iki.fi/pauli.pesonen/

Lisätiedot

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORIO 99600 SODANKYLÄ 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 SGO:n perustehtävät... 4 3 SGO:n

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Työryhmän loppuraportti

Työryhmän loppuraportti Strategia- ja vaikuttavuushanke: Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Työryhmän loppuraportti 27.2.2015 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Toimeksianto

Lisätiedot

RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen

RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen Sisällys 1 PERUSTIETOJA ICT-YRITYKSISTÄ... 3 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriön julkaisuja 2006:52 Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot