RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA KLO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA KLO KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X Kukkonen Eero, pj. Korhonen Jorma OLLEET X Partanen Rauha,vpj. Tuppurainen Tarja X Parviainen Leena Korhonen Lilja X Pursiainen Markku Pursiainen Erkki H XKekäläinen Kaarina Korhonen Elina XRydenfelt Samuli Korhonen Seppo XKokkonen Kirsi Sissonen Eija MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helvi Mustonen, esittelijä, perusturvajohtaja Arto Hakkarainen, kunnanhallituksen edustaja Unto Murto, kunnanjohtaja klo Anna-Liisa Väyrynen, sosiaalityöntekijä klo LAILLISUUS JA PÄÄ- Perusturvalautakunnan kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi TÖSVALTAISUUS ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauha Partanen ja Leena Parviainen ja varalle Markku Pursiainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA Eero Kukkonen Helvi Mustonen VARMENNUS puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Rauha Partanen Leena Parviainen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI KLO NÄHTÄVÄNÄ Ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

2 KOKOUSKUTSU NRO 6/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskuksen päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävästä avustuksesta Muutosten esittäminen hallintosääntöön Lähihoitajan palkkaaminen/kotihoito Lähihoitajan palkkaaminen Vanhustenviikko Ilmoitusasiat Lähihoitajan työsuhteen täyttölupa Lausunto/Itä-Suomen maahanmuuttostrategia PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo MERK: EERO KUKKONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

3 Perusturvalautakunta ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN PÄÄTÖS ASUINRAKENNUSTEN JA ASUNTOJEN KORJAUSTOIMINTAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ AVUSTUKSESTA Perusturvaltk 55 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on päätöksellään /18206/711/2012 myöntänyt Rautavaaran kunnalle korjausavustuksiin vuodelle 2012 yhteensä Määräaikaan mennessä avustushakemuksia saapui yhteensä 10. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen vanhuksen tai vammaisen kotioloissa selviytymisen kannalta. Ne voivat olla muun muassa peseytymistilojen rakentamista, rakennuksen lämpöeristyksen ja tiiviyden parantamista, LVIS - järjestelmien parantamista tai esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä. Vesi- ja jätehuollon sekä sähköistyksen kohtuulliset liittymiskustannukset ovat myös avustettavia kohteita. ARA antaa vuosittain hyvin yksityiskohtaiset ohjeet korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen, mitkä ovat kuntaa sitovia. ARA määrää myös, mitä henkilökohtaisten avustusten myöntöpäätök-sissä tulee ilmetä. Avustuksen enimmäismäärä on 40 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Erityisperustein avustus voi olla kuitenkin enintään 70 %, kun vanhus tai vammainen joutuisi välittömästi muuttamaan pois asunnosta ilman korjaustoimenpiteitä. Avustuksen edellytyksenä on lisäksi taloudellinen tarpeellisuus, joiden osalta ARA on asettanut selkeät tulorajat. Varallisuutena otetaan huomioon ainoastaan korjaustoimenpiteen jälkeen ruokakunnalle jäävä varallisuus lukuun ottamatta vähäistä noin /henkilö mahdollisiin sairauksiin tai hautauskuluihin varattua varallisuutta. Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaustoiminta edellyttää kunnassa tiivistä teknisen toimen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyötä. Avustuksen myöntämisestä on laadittu päätöslomake, mikä sisältää myös ohjeistuksen muun muassa avustuksen voimassaoloajasta, maksamisesta, käyttörajoituksesta, käytön valvonnasta sekä mahdollisesta palauttamisesta ja takaisinperinnästä (liitteenä numerotta). Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä menettelyn vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjausavustuksen myöntämisestä. Päätös: Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi.

4 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvalautakunta MUUTOSTEN ESITTÄMINEN HALLINTOSÄÄNTÖÖN Khall 176 Voimassa olevaan hallintosääntöön on tarpeen tehdä eräitä muutok sia. Ne johtuvat luottamushenkilöhallinnon muutoksista, sivistysosaston osastopäällikön tehtävien hoitajan muuttamisesta, päätösvallan määrittelystä, nimikemuutoksesta ja muista tarpeellisiksi todetuista muutoksista. Tärkeimmät muutokset ovat seuraavat: 1) Maaseutulautakunnan lakkauttaminen ja elinkeinolautakunnan perustaminen Maaseutulautakunnan nykyiset tehtävät ovat varsin vähäiset ja tässä muodossaan lautakunnan toiminnan jatkamiselle ei ole riittäviä perusteita. Vaihtoehdoksi on hahmoteltu uuden elinkeinolautakunnan perustaminen, jolle siirretään nykyiset maaseutulautakunnan tehtävät sekä kunnanhallitukselta elinkeinotoimeen liittyvät tehtävät. Nämä tehtävät keskitetään yhdelle toimielimelle. Elinkeinolautakunnan käytössä ovat elinkeinojen tulosalueen määrärahat. Elinkeinolautakunnan tehtäväalueet ovat seuraavat: - elinkeinojen kehittäminen - elinkeino-ohjelman toteutumisen seuranta ja tarkistaminen - yksityistieasiat - haja-asutusalueen vesi- ja jätevesihuolto - maatalouden kannustemääräraha - kylien kehittäminen Lautakuntaan esitetään seitsemää jäsentä ja sen esittelijänä toimisi talous- ja kehittämisjohtaja. 2) Sivistysosaston osastopäällikön tehtävien hoitaminen Osastopäällikön tehtäviä alkaa hoitaa alkaen rehtori Matti Korkalainen. Aluksi muutos on vuoden mittainen kokeilu, mutta muutoksen hallintosääntöön on silti tehtävä. Tarkemmat järjestelyt sovitaan sivistysosaston sisällä. 3) Viranhaltijan toimivalta sijaisten ja avoimen viran/toimen hoitajien valinnassa Nykyisin viranhaltijan päätösvalta on puoli vuotta ja se on osoittautunut liian lyhyeksi, kun lautakuntiin joudutaan usein tuomaan sijaisten ja avoimen viran/toimen hoitajien osalta päätöksiä tehtävässä jatkamisesta. Tämän vuoksi on perusteltua, että viranhaltijoiden päätösvalta olisi vuoden mittainen.

5 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvalautakunta ) Korjausavustukset Hallintosäännön muutoksella esitetään, että nykyisin teknisen lautakunnan toimivaltaan kuuluva korjausavustusten jako jaettaisiin kahteen osaan siten, että sosiaaliperusteiset avustukset jakaisi perusturvalautakunta ja energia-avustukset tekninen lautakunta. Tällöin sosiaaliperusteisten avustusten jakamisessa olisi sosiaalialan asiantuntemus vahvemmin mukana. 5) Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan päätösvalta Hallintosäännön muutoksella esitetään sosiaalityöntekijän päätösvaltaan lastenvalvojan päätösvaltaan kuuluvia asioita. Lisäksi sosiaaliohjaajalle määritellään päätösvaltaa päivähoitoon ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyen. 6) Muita muutoksia: - rakennusmestarin virkanimikkeen muuttaminen kunnanrakennusmestariksi aiheuttaa muutoksia myös hallintosääntöön - lisäksi esitetään, että hallintosäännöstä poistetaan vaatimus, että lautakuntien puheenjohtajien tulee olla valtuutettuja. Muutos ei koske tarkastuslautakuntaa. Hallintosääntö on esityslistan liitteenä nro 1. Muutokset on hallintosäännössä esitetty vahvennuksella. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy muutokset hallintosääntöön liitteen nro 1 mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan Keskustelun kuluessa Pentti Oinonen ehdotti, että hallintosäännöstä ei poisteta vaatimusta koskien, että lautakuntien puheenjohtajan tulee olla valtuutettu. Puheenjohtaja totesi, että Pentti Oinosen ehdotus kannattamattomana raukeaa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pentti Oinonen jätti päätökseen kirjallisen eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä nro 2. Kvalt 26 Hallintosääntö on esityslistan liitteenä nro Muutokset on hallintosäännössä esitetty vahvennuksella.

6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvalautakunta Keskustelun kuluessa Pentti Oinonen esitti, että hallintosäännön uudistusta ei toteuteta :n 5 osalta ja siinä säilytetään seuraava kohta: Lautakuntien puheenjohtajien tulee olla valtuutettuja. Puheenjohtaja totesi, että Pentti Oinosen esitys kannattamattomana raukeaa. Keskustelun kuluessa Ilkka Roininen esitti Raija Karppisen kannattamana, että hallintosäännön 58 :n kohdalla nimike rakennusmestari muutetaan nimikkeeksi kunnanrakennusmestari. Puheenjohtajan tiedustellessa, kannattaako kukaan kunnanhallituksen esitystä, kukaan ei ilmoittanut kannattavansa sitä. Puheenjohtajan tiedustellessa voidaanko Ilkka Roinisen esitys hyväksyä yksimielisesti, kukaan ei esitystä vastustanut. Puheenjohtaja totesi, että Ilkka Roinisen muutosesitys on tullut hyväksytyksi. Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen edellä selostetun muutoksen mukaisesti. Perusturvaltk 57 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan / 26 hyväksynyt hallintosääntöön lukien korjausavustusten päätöksen tekemiseen liittyvän muutoksen, missä ARAlta haettavia ja sen myöntämiä korjausavustuksia käsittelee kaksi hallintokuntaa. 4) Korjausavustukset Hallintosäännön muutoksella esitetään, että nykyisin teknisen lautakunnan toimivaltaan kuuluva korjausavustusten jako jaettaisiin kahteen osaan siten, että sosiaaliperusteiset avustukset jakaisi perusturvalautakunta ja energia-avustukset tekninen lautakunta. Tällöin sosiaaliperusteisten avustusten jakamisessa olisi sosiaalialan asiantuntemus vahvemmin mukana. Selostus: Tekninen toimi ottaa vastaan asiakkailta korjausavustushakemukset ja tekee edelleen avustushakemuksen ARAlle samalla energia-avustushakemusten kanssa. ARAn päätöksen jälkeen tekninen toimi toimittaa hakemukset sosiaalitoimeen. Voimassa olevan hallintosäännön mukaan perusturvalautakunta päättää vanhusten ja vammaisten korjausavustusten vuosittaisesta jakamisesta. Järjestely on osoittautunut toimimattomaksi käytännössä. Kysymys on aina asiakaskunnasta riippumatta rakentamisesta, rakennusten korjaamisesta tai muutostöistä, joihin sosiaalitoimen työntekijöillä ei ole minkäänlaista tietoa eikä osaamista. Prosessi lähtee asiakkaan tarpeesta parantaa asuinolojaan. Sosiaalitoimen asiantuntemus ja osaaminen liittyvät tulojen ja varallisuuden selvittämiseen, mitkä perustuvat asiakkailta saataviin tietoihin. Tämä osa korjausavustusten käsittelyssä on luontevaa ja järkevää hoitaa sosiaalitoimen työntekijöiden toimesta.

7 Perusturvalautakunta Korjausavustusten maksaminen edellyttää aina teknisen toimen tarkistukset ja rakennusvaihetodistukset (toteutuneet kustannukset ja valmiusasteprosentti ja maksettava avustus), jotta sosiaalitoimi voi suorittaa maksatukset asiakkaille. Tämä maksatusvaihe olisi hoidettavissa suoraan teknisestä toimesta ilman välikäsiä. Tällä hetkellä korjausavustusten ja energia-avusten rahatilauksia hoitaa kaksi työntekijää (sosiaalitoimi ja tekninen toimi), minkä voisi hoitaa yksi työntekijä, jolloin kokonaisuus olisi saman työntekijän hallinnassa eikä päällekkäistä työtä tehtäisi. Asiasta perusturvajohtaja on keskustellut rakennusmestari Mikko Hartikaisen kanssa Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, 1) että voimassa olevaan hallintosääntöön tehtävällä muutoksella kohdasta 5. luku/perusturvalautakunta/ 34, poistetaan kohta 9. sosiaaliperusteisten korjausavustusten jakamisesta. 2) että vastuu korjausavustusten kokonaisuudesta on yhdellä hallintokunnalla kuten se oli kunnanvaltuuston / 4 hyväksymässä hallintosäännössä (voimassa lukien) Perusteluina on, että ARAn avustusten kokonaisuudesta vastaa ja huolehtii yksi hallintokunta, millä on parhaat edellytykset hoitaa tehtävä asiantuntemuksella kokonaisvaltaisesti. Näin vältytään päällekkäisen työn tekemiseltä, resurssointi kohdentuu järkevästi ja työaika käytetään tehokkaasti. Sosiaalitoimen työntekijät tekevät yhteistyötä teknisen toimen kanssa korjausavustusten myöntämiseen liittyvissä hakijoiden tulo- ja varallisuusselvittelyissä, jolloin tarvittava asiantuntemus tältä osin taataan. Päätös: Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi.

8 Perusturvalautakunta LÄHIHOITAJAN PALKKAAMINEN/KOTIHOITO Perusturvaltk 58 Kunnanhallitus on päätöksellään / 109 antanut täyttöluvan lähihoitajan työsuhteen täyttämiseen alkaen toistaiseksi vanhus- ja vammaishuoltoon. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta vanhus- ja vammaistyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittää laaja-alaisesti osaamistaan. Lisäksi noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa (KVhL 9) ja valitun työntekijän on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi on vahvistettu 2.006,41 /kk, KVTES, hinnoittelukohta 04SOS06A. Lähihoitajan työsuhde on ilmoitettu haettavaksi klo 12 mennessä julkaistulla ilmoituksella kunnan ilmoitustaululla ja netti -sivuilla sekä mol.fi -sivuilla. Lähihoitajan työsuhdetta hakivat määräaikaan mennessä lähihoitajat Soili Hartikainen, Sirpa Huttunen ja Saara Pasanen, jotka kaikki haastatellaan Yhdistelmä (liitteenä numerotta) hakijoista toimitetaan kokoukseen osallistuville. Esitys annetaan kokouksessa haastattelujen jälkeen. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää 1. valita tehtävään lähihoitaja Soili Hartikaisen 2. että, toimessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa (KVhL 8). 3. että, tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES, hinnoittelukohta 04SOS06A mukaisesti, 2006,41 /kk 4. että, valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 5. alkusijoituspaikka työsuhteen alkaessa on kotihoito, mutta valitulla tulee olla valmius työskennellä myös asumispalveluyksiköissä. Päätös: Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi.

9 Perusturvalautakunta LÄHIHOITAJAN PALKKAAMINEN Perusturvaltk 59 Asumispalveluyksikkö Päivänsinessä on vapautunut lähihoitajan työsuhde. Kunnanjohtajalta saadun tiedon mukaan täyttölupaa ei tarvitse hakea, koska tehtävä on vapautunut koeaikana. Kunnanhallitus on kokouksessaan / 287 antanut täyttöluvan lähihoitajan työsuhteen täyttämiseen alkaen toistaiseksi, hinnoittelukohta 04SOS06A, tehtäväkuvaus on laadittu ja toimitettu kunnanhallitukselle täyttölupaa haettaessa. Kunnanhallitus on / 85 päättänyt hoitajien tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2006,41 /kk ( lukien). Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta vanhus- ja vammaistyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittää laaja-alaisesti osaamistaan. Lisäksi noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Lähihoitajan työsuhde on ilmoitettu haettavaksi klo 12 mennessä julkaistulla ilmoituksella kunnan ilmoitustaululla ja netti -sivuilla sekä mol.fi -sivuilla. Lähihoitajan työsuhdetta hakivat määräaikaan mennessä lähihoitajat Lenita Ahola, Miia Hartikainen ja Tiina Savolainen sekä lähiavustaja Tuija Oksman, joista kelpoisuusehdot täyttävät Lenita Ahola, Miia Hartikainen ja Tiina Savolainen haastatellaan Yhdistelmä (liitteenä numerotta) hakijoista toimitetaan kokoukseen osallistuville. Esitys annetaan kokouksessa haastattelujen jälkeen. Tiina Savolainen ilmoitti esteestään saapua haastatteluun ja Lenita Ahola ei saapunut haastatteluun. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää 1. valita tehtävään lähihoitaja Miia Hartikaisen 2. että, toimessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa (KVhL 8). 3. että, tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES, hinnoittelukohta 04SOS06A mukaisesti, 2006,41 /kk 4. että, valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 5. alkusijoituspaikka työsuhteen alkaessa on asumispalvelut (Päivänsini), mutta valitulla tulee olla valmius työskennellä myös kotihoidossa. Päätös: Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi.

10 Perusturvalautakunta VANHUSTENVIIKKO Perusturvaltk 60 Vietämme eurooppalaisen aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden vuotta Suomessa vuoden koordinoinnista vastaa Työterveyslaitos, mukana ovat myös sosiaali- ja terveysministeriö sekä Vanhustyön keskusliitto. Vanhustyön keskusliitto on toteuttanut Neljän polven treffit -kampanjaa teemavuoden osana. Perinteistä vanhustenviikkoa vietetään otsikolla Yhdessä vahvempia. Vanhustyön keskusliitto korostaa ikäpolvien, perheen ja yhteisön keskinäistä vastuuta sekä yhteenkuuluvuutta. Edelleen liitto kannustaa kohtaamiseen ja yhdessä olemiseen ja tekemiseen. Läheskään kaikki lapset eivät kohtaa ikäihmisiä normaalissa arjessaan. Keskusliitto on toteuttanut neljän polven treffejä muun muassa yhteisten ruokapitojen ja ruoanlaiton sekä liikunnan merkeissä ja syksyn suunnitelmissa on kulttuuri. Rautavaaran kunnassa ikääntyminen on haaste. Kunta on kiinnittänyt ansiokkaasti huomiota ikäihmisten asumisoloihin investoimalla asumispalveluyksikköihin, missä hoivatyön toteuttaminen asiakaslähtöisesti on mahdollista. Arvokasta asiakkaiden auttamistyötä arjessa tehdään koko perusturvan vastuualueella ammattitaitoisten työntekijöiden toimesta. Vapaaehtoistyö merkitsee iloa, hyvää mieltä ja osallisuutta asukkaille. Perusturvajohtajan ja rehtorin yhteistyö on merkinnyt koulupuolella muun muassa sitä, että yläkoulun valinnaisainetarjontaan on otettu Sukupolvien kohtaaminen -kurssi ja lukioon koulukohtaisena soveltavana kurssina, jonka voi suorittaa oppilaanohjauksen soveltavana omatoimisena suorituksena. Vuosittain järjestettävää vanhustenviikkoa on vietetty Rautavaaralla satunnaisesti. Kuluvan vuoden teema Yhdessä vahvempia haastaa toimijat vanhustenviikon toteuttamiseen. Vanhustenviikon ohjelman suunnittelu ja sen toteuttaminen vaatii myös taloudellista panostusta. Suunnitelmissa on saada viikolle monipuolista ohjelmaa, elämyksiä ja osallisuutta yli sukupolvien huomioiden myös asumispalveluyksikköjen asukkaat. Rautavaaran kunta on saanut valtiokonttorilta vanhustenhuollon edistämiseen varoja, joiden käytöstä kunnanhallitus päättää (khall / 102). Rautavaaran kunnan ikääntymispoliittisen strategian ja palvelurakenteen kehittämisohjelman vuoteen 2015 mukaan kaiken toiminnan perustana on positiivinen asennoituminen ikääntymiseen ja ikäihmisiin. Sekä kotona että palveluasunnoissa asuville turvataan mahdollisimman hyvä elämä, missä ikäihmiselle taataan ihmisarvo ja osallisuus. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin

11 Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että valtiokonttorilta saaduista varoista kohdennetaan 4000 vuoden 2012 vanhustenviikon toteuttamiseen. Keskustelun jälkeen perusturvajohtajan muutettu päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että valtiokonttorilta saaduista varoista kohdennetaan 6000 vuoden 2012 vanhustenviikon toteuttamiseen. Päätös: Muutettu päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi.

12 Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT Perusturvaltk 61 Saapuneet päätökset ja kirjeet: 1. Rautavaaran kunta/kunnanvaltuusto Aloite nuorisovaltuuston perustamiseksi/nuorisovaltuuston perustaminen Kysteri/perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitoksen siirtosopimuksen hyväksyminen Asumispalveluyksikkö Hopeapajun lisämääräraha vuodelle Pegasos Kotihoito ohjelman toimeenpanohanke/lisämääräraha ta 2011/Kysterin kuntien kotihoidon aluepegasos pääkäyttäjä 2 2. Rautavaaran kunta/kunnanhallitus Valtuutettujen aloitteet/valtiokonttorilta saatujen vanhushuollon edistämiseen tarkoitettujen varojen käyttöä Kysteri/Koillis-Savon palveluyksikkö/rautavaaran terveysaseman sulkeminen heinäkuuksi Lausunto Vaalijalan kuntayhtymän perussopimuksesta Rautavaara-Savotta:Neuvottelutulos työnhakijoiden palvelujen järjestämisestä/yhteistyön painopisteet Rautavaaran seurakuntien kanssa Muistio Kysterin Koillis-Savon palveluyksikön kesäajan toiminta 4. Suomen sotaveteraaniliitto /rintamaveteraaneille kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut/määräraha 5. Rautavaaran kunta/tarkastuslautakunta / 33/kunnan toimielinten pöytäkirjojen pöytäkirjaamiskäytäntö 6. Vaalijalan kuntayhtymä /kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjajäljennös pidetystä kokouksesta 7. Aluehallintovirasto 7.1 päätös ISAVI/1574/ /2011/Vuoden 2011 perustoimeentulotuen lopullinen valtionosuus 7.2 päätös ISAVI/1707/ /2011/palvelukoti 8. Valvira/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/päätös dnro 7822/ / Kuopion yliopistollinen sairaala/kysteri /kuntakierros Kysterin palveluyksiköissä kesällä 2012/Koillis-Savon palveluyksikkö Kaavilla 10. Kuopion kaupunki/perusturva ja terveydenhuolto/talous- ja velkaneuvonta /talous- ja velkaneuvonnan kustannukset vuonna 2011 Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

13 Perusturvalautakunta LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA Perusturvaltk 63 Vanhustenhuollossa on vapautunut lähihoitajan työsuhde. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus-vaatimuksista annettu laki ja asetus tulivat voimaan Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintonimike on lähihoitaja. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin sosiaalihuollossa on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tehtävään soveltuva tutkinto ( 8). Kelpoisuusvaatimuksen täyttyminen edellyttää koko lähihoitajan tutkinnon suorittamista, yksittäiset osasuoritukset eivät tuota kelpoisuutta. Sosiaalihuollon kelpoisuuslaissa tarkoitetun muun vastaavan tutkinnon tulee vastata laajuudeltaan lähihoitajan tutkintoa. Ammattitutkinnot eivät tuota lähihoitajan kelpoisuutta. Lähihoitajan tutkintoa edelsivät aikaisemmat kouluasteiset tutkinnot (muun muassa kodinhoitaja, kehitysvammaistenhoitaja, perushoitaja, apuhoitaja, mielenterveyshoitaja, mielisairaanhoitaja, vajaamielishoitaja). Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM:n julkaisuja 2008:3) sisältää strategisia linjauksia laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi kolmella osa-alueella: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja palvelurakenne henkilöstö ja johtaminen sekä asuin- ja hoitoympäristöt Henkilöstön tehtävärakenteen suunnittelussa on noudatettava ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaeissa ja -asetuksissa määriteltyjä kelpoisuusvaatimuksia ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuosituksia. Perusturvassa sekä vammais- ja vanhustyössä tarvitaan osaavia, ammatilliset kelpoisuudet omaavia työntekijöitä toteuttamaan palvelurakenne-muutosta ja valtakunnallista laatusuositusta sekä laaja-alaista hoivatyötä koko perusturvan alueella. Tehtäväkuvaus on laadittu, liitteenä numerotta. Kunnanhallitus on antanut vuoden 2012 täytäntöönpano-ohjeen henkilöstöasioissa: Palkkaukseen ja sosiaaliturvamenoihin varattuja määrärahoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Kunkin avoimeksi tulevan viran/toimen kohdalla selvitetään aina ensin mahdollisuus tehtävien hoitamiseksi jo olemassa olevalla henkilökunnalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kunnanhallitukselta haetaan lupa viran/toimen täyttämiseen. Lupa haetaan toistaiseksi voimassaolevien virka- /työsuhteiden täyttämiseen. Voimassa olevan hallintosäännön 2 luvun 18.1 :n mukaan kunnanhallitus päättää toistaiseksi otetun henkilöstön palkasta.

14 Perusturvalautakunta Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää 1) pyytää täyttölupaa lähihoitajan työsuhteen täyttämiseen toistaiseksi vanhus- ja vammaishuoltoon Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta vanhus- ja vammaistyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittää laaja-alaisesti osaamistaan. Lisäksi noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 2) esittää kunnanhallitukselle, että tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 2006,41 /kk, KVTES, hinnoittelukohta 04SOS06A 3) että alkusijoituspaikka on asumispalveluyksikkö Hopeapaju, mutta valitulla tulee olla valmiudet työskennellä laaja-alaisesti koko hoivaketjussa. Päätös: Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi.,

15 Perusturvalautakunta LAUSUNTO/Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Perusturvaltk 64 Pohjois-Savon ELY -keskus pyytää lausuntoa Itä-Suomen maahanmuuttostrategialuonnoksesta mennessä. Pohjois-Savon ELY keskus, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maahanmuuttotoimijat ovat valmistelleet yhteistyössä Itä-Suomen maahanmuuttostrategiaa vuoteen 2017 saakka. Perusturvajohtajan päätösehdotus: Viisivuotisen strategian toimet tähtäävät kansainvälistymisen kautta alueen hyvinvoinnin lisäämiseen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Strategian toimenpiteiden pääpaino on viranomais- ja muun toiminnan tehostamisessa kohdentuen erityisesti alueen maahanmuuttotoimijoihin ja päättäjiin. Strategian vieminen käytäntöön edellyttää alueen poliittisilta päättäjiltä ja johtavassa olevilta sitoutumista strategian tavoitteisiin ja tahtoa sen toteuttamiseen. Strategian tarkoitus on toimia alueen maahanmuuttoa ja sen tulevaisuuden tavoitteita linjaavana asiakirjana, jota hyödynnetään monipuolisesti eri maahanmuuttotoimijoiden työssä ja muiden kansainvälistymiseen ja maahanmuuttoon liittyvien strategisten asiakirjojen laadinnassa. Esitys annetaan kokouksessa. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen puhelin Perusturvalautakunta toteaa omalta osaltaan lausuntonaan kunnanhallitukselle Itä-Suomen maahanmuuttostrategia luonnoksesta seuraavaa: Laadittu 5-vuotinen Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 on hyvä alku maahanmuuttoon liittyvien asioiden hallitsemiseksi. Tosiasia on, että sekä Itä-Suomi että koko maa tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa omien palvelujen ylläpitämiseksi, mikä vaatii koordinoinnin kehittämistä. Maahanmuutto turvaa osaltaan myös kuntien työvoiman saantia. Työllistyminen, kielitaito ja koulutus ovat kotoutumisen tärkeimmät elementit. Useisiin ammatteihin liittyy korkea koulutus- ja kielitaitovaatimus. Tilanteessa, jossa kunnilla on jo valmiiksi vaikeuksia saada riittävästi henkilöstöä erityisesti sosiaalipalvelujen ylläpitämiseen, on kiinnitettävä huomiota, millaista maahanmuuttoa Itä-Suomi ja Rautavaaran kunta tarvitsee ja hallitsee. Työperäisessä maahanmuutossa tulee huolehtia siitä, ettei se kohdistu ainoastaan heikosti koulutetuille aloille ja töihin, joita paikallinen väestö ei suostu tekemään.

16 Perusturvalautakunta Ohjelman SWOT analyysissä eräänä heikkoutena todetaan kotouttamispalveluiden järjestämisvastuun pirstaleisuus ja toiminnan koordinoimattomuus, minkä saattaminen kuntoon on tärkeää. Yksittäisille kunnille suoriutuminen ko. palveluista kohtuudella on suuri haaste, mistä syystä seudullisen ja/tai maakunnallisen yhteistyön tiivistämiseen tulee kiinnittää huomiota. Valtio korvaa kotouttamislain mukaan kunnille pakolaisten vastaanotosta ja kotouttamisesta aiheutuvia kustannuksia. Vastaanottopäätökset kunnissa voivat aiheuttaa kuitenkin ongelmia ja kustannuksia muille kunnille, mikäli yksittäinen kunta ei kykene vastaamaan kotouttamistehtävistä. Viranomaisyhteistyön kehittämiseen ja palveluiden tehostamiseen maahanmuuton lisäkustannusten minimoimiseksi tulee kiinnittää huomiota. Päätös: Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi.

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57 Perusturvalautakunta Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 12.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA keskiviikko 19.3.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 39 24 Koillis-Savon Kehitys

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 11.8.2011 KOKOUSAIKA Torstai 18.8.2011 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot