Tavaraliikenteen vaunut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavaraliikenteen vaunut"

Transkriptio

1 Määräys 1 (33) Antopäivä: xx.xx.2012 Voimaantulopäivä: Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa Trafin aikaisemman määräyksen tavaraliikenteen vaunuista (TRA- FI/10805/ /2011) Soveltamisala: Tätä määräystä sovelletaan Liikkuva kalusto tavaraliikenteen vaunut -osajärjestelmään rautatielain (304/2011) 2 :n 1 momentin 2 kohdassa määritellyllä Suomen rataverkolla lukuun ottamatta Venäjän Federaatiosta tulevia yhdysliikenteessä käytettäviä tavaravaunuja. Tavaraliikenteen vaunut SISÄLTÖ I OSA YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 II OSA YHTEENTOIMIVUUDEN TEKNINEN ERITELMÄ LIIKKUVA KALUSTO TAVARALIIKENTEEN VAUNUT... 4 OSA III KANSALLISET VAATIMUKSET II osan avoimiin kohtiin sovellettavat kansalliset vaatimukset Liitännät käyttötoiminnan ja liikenteenhallinnan osajärjestelmään (II osa, kohta 4.3.3) Akselilaakerin kunnon tarkkailu (II osa, Liite JJ) Sivutuuliherkkyys (II osa ) Hitsisaumojen arviointi (II osa, kohta ) Pyörän kulkupinnan viat, kuten lovipyörät, hilseilyt tai lohkeilut, halkeamat, urat, onkalot jne. (II osa, Liite E; Suomen erityistapaus: II osa, kohta ) Pyörä (II osa, Liite L) Jarruanturat (II osa, Liite P, P.1.10, P.2.10) Huomioon otettavat asiat, joita II osassa ei käsitellä Staattinen akselipaino, massa pituusyksikköä kohden ja akselivälin geometria (II osa, kohta )... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Jarrutuskyvyn osatekijät (II osa ) Pystysuuntaisten kaarteiden aiheuttamat vaatimukset Kaarresäteet ja automaattikytkin... 7

2 Määräys 2 (33) Suomen ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän 1435 mm rataverkkojen välillä kulkeva liikkuva kalusto... 7 LIITE III.A. KOMPOSIITTIJARRUANTUROIDEN HYVÄKSYMINEN KÄYTETTÄVÄKSI ANKARISSA TALVIOLOSUHTEISSA... 8 LIITE III.B. VAATIMUKSET TAVARAVAUNUILLE, JOTKA LIIKENNÖIVÄT EUROOPAN LAAJUISEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN 1435 MM JA SUOMEN RATAVERKOLLA YLEISTÄ SOVELTUVUUS SUOMEN RATAVERKOLLE TELEILLÄ VARUSTETTU TAVARAVAUNU KAKSIAKSELINEN TAVARAVAUNU PYÖRÄKERTA JA PYÖRÄ KAHDEN KALUSTOYKSIKÖN VÄLINEN LIITYNTÄ JARRUT VARUSTEET MERKITSEMINEN TELIEN TAI PYÖRÄKERTOJEN VAIHTOTOIMENPIDE LISÄYKSET 15 LISÄYS 1 - Teli K16 ja sen vaatima tila LISÄYS 2 - Teli K16 ja sen liittymämitat vaunuun LISÄYS 3 - Telin pikairrotus LISÄYS 4 - Telin törmäysvaste ja telin noston vaatima tila LISÄYS 5 - Lehtijousi-lenkkiripustus - jousen tukeminen LISÄYS 6 - Akselinohjaimien tukirauta LISÄYS 7 - Pyöräkerran pyörien vaatimat tilat eri raideleveyksillä LISÄYS 8 - Pyöräkerta ja sen päämitat LISÄYS 9 - Vaunun ja telin välisten paineilmaliittimien sijoittelu LISÄYS 10 - Punnitusventtiilien ominaiskuvaaja kuorma-ohjauspaine LISÄYS 11 - Jarrukolmion mitat ja -kannattimen asemoinnin rajoittimet LISÄYS 12 - Jarrutangon pikairrotus LISÄYS 13 Lauttaliikenteen vaatimat varmistuslenkit LISÄYS 14 - Vaunun nostoon tarvittavan nostopukin muoto LISÄYS 15 - Nosturinostossa tarvittava nostopalkki LISÄYS Nosturin päämitat LISÄYS Nostoköysien ja nostopalkin kokoonpano LISÄYS 17 - Nostopisteen ympärillä oleva köyden varmistus... 33

3 Määräys 3 (33) I OSA 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tällä määräyksellä pannaan kansallisesti täytäntöön komission päätöksellä 2006/861/EY annettu Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän (jäljempänä TEN-verkko) liikkuva kalusto tavaraliikenteen vaunut osajärjestelmää (jäljempänä tavaravaunu) koskeva yhteentoimivuuden tekninen eritelmä, siten kun se on muutettu komission päätöksellä 2009/107/EY (jäljempänä WAG YTE) sekä komission päätöksellä 2012/464/EU. 2. WAG YTE:n vaatimukset ovat esitetty sellaisenaan tämän määräyksen II osassa ja niitä sovelletaan sekä TEN-verkolle että TEN-verkon ulkopuolelle käyttöönotettavaan kalustoon. 3. Tämän määräyksen III osaa sovelletaan II osassa mainituissa avoimissa kohdissa sekä niiltä osin, kuin II osassa viitataan kansallisiin määräyksiin. 4. TEN-verkolle käyttöön otettavan tavaravaunun tai osajärjestelmän vaatimustenmukaisuuden arvioinnista vastaa tämän määräyksen II osan osalta ilmoitettu laitos, joka on nimetty tehtäväänsä yhteentoimivuusdirektiviin 2008/57/EY mukaisesti. TEN-verkolle käyttöönotettavan tavaravaunun ja yhteentoimivuuden osatekijän EYvaatimustenmukaisuuden arvioinnissa käytettävät moduulit on määritelty II osassa kohdissa ja TEN-verkon ulkopuoliselle rataverkolle käyttöön otettavan tavaravaunun tai osatekijän käyttöönottoluvan edellytyksenä oleva vaatimustenmukaisuuden arviointi on tehtävä rautatielain (304/2011) 65 :n mukaisesti. 6. Tämän määräyksen III osan osalta käyttöönottoluvan edellytyksenä oleva vaatimustenmukaisuuden arviointi on tehtävä rautatielain (304/2011) 65 :n mukaisesti. 7. Liitettä III.B voidaan soveltaa osoittamaan II osan vaatimusten täyttyminen sellaisen tavaravaunun osalta, joka on tarkoitettu liikkumaan sekä Suomen rataverkolla, että Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän 1435 mm rataverkolla.

4 Määräys 4 (33) II OSA 1 YHTEENTOIMIVUUDEN TEKNINEN ERITELMÄ LIIKKUVA KALUSTO TAVARALIIKENTEEN VAUNUT Komission päätös 2006/861/EY 1 (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3345) Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän liikkuva kalusto tavaraliikenteen vaunut - osajärjestelmää koskeva yhteentoimivuuden tekninen eritelmä, siten kun se on muutettu komission päätöksellä 2009/107/EY 2 3 (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 38) sekä komission päätöksellä 2012/464/EU (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 4985.) 4 1 Komission päätös 2006/861/EY: Viitattu: Komission päätös 2009/107/EY: Viitattu Päätösten 2006/861/EY ja 2009/107/EY koonnos: Viitattu: Päätös 2012/464/EU: Viitattu

5 Määräys 5 (33) OSA III 1 KANSALLISET VAATIMUKSET 1.1 II osan avoimiin kohtiin sovellettavat kansalliset vaatimukset Tässä luvussa on esitetty II osan avoimiin kohtiin sovellettavat kansalliset vaatimukset Liitännät käyttötoiminnan ja liikenteenhallinnan osajärjestelmään (II osa, kohta 4.3.3) Liitännät käyttötoiminnan ja liikenteenhallinnan osajärjestelmään on esitetty määräyksessä Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta (TRAFI/18213/ /2010) 8.2 kohdassa. Kaikki vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat erityissäännöt on vahvistettu neuvoston direktiivin 96/49/EY ja sen liitteen (RID) kulloinkin voimassa olevassa versiossa. Myös kaikki poikkeukset, rajoitukset ja vapautukset on luetteloitu neuvoston direktiivin 96/49/EY kulloinkin voimassa olevan version osassa II Akselilaakerin kunnon tarkkailu (II osa, Liite JJ) Tavaravaunu on mahdollistettava akselilaakerin kunnon tarkkailu joko radanvarressa olevilla laitteilla tai tavaravaunun osana olevalla laitteella. Pyörän laakerien hälytysrajat tulee ilmoittaa tavaravaunun teknisissä tiedoissa. Tavaravaunun, jossa akselilaakerien kuntoa tarkkaillaan radanvarressa olevilla laitteilla, on täytettävä seuraavat vaatimukset: Valmistajan on ilmoitettava teknisissä tiedoissa laakeripesän alaosassa oleva mittauksen kohdealue (kohdealue I, II tai molemmat), jonka radan varteen asennettu kuumakäynti-ilmaisin pystyy esteettä näkemään. Standardissa EN :2009 kohdissa 5.1 ja 5.2 määritellyt kohdealueen mitat korvataan seuraavilla: Määritellyt kaksi erilaista kohdealuetta (I ja II) sulku- ja mittausalueineen ovat seuraavat: Kohdealueen I mitat: Mitan W TA on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin 50 mm Mitan L TA on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin 200 mm Mitan Y TA on oltava mm Mitan W PZ on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin 140 mm Mitan L PZ on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin 500 mm Mitan Y PZ on oltava 1080 mm ± 5 mm Kohdealueen II mitat: Mitan W TA on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin 14 mm Mitan L TA on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin 200 mm Mitan Y TA on oltava mm Mitan W PZ on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin 28 mm Mitan L PZ on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin 500 mm

6 Määräys 6 (33) Mitan Y PZ on oltava 894 mm ± 2 mm Sivutuuliherkkyys (II osa ) Suunnittelussa käytetty tuuliarvo ja arviointimenetelmä on huomioitava komission asetuksen 352/ mukaisessa riskien arvioinnissa Hitsisaumojen arviointi (II osa, kohta ) Kantavissa rakenteissa hitsisaumojen tulee olla standardin SFS-EN ISO 5817:2003/Cor. 1:2006 vähintään laatuluokan D mukaisia Pyörän kulkupinnan viat, kuten lovipyörät, hilseilyt tai lohkeilut, halkeamat, urat, onkalot jne. (II osa, Liite E; Suomen erityistapaus: II osa, kohta ) Pyörän kulkupinnan viat tulee käsitellä huollon yhteydessä Pyörä (II osa, Liite L) Valuteräksisten pyörien käyttö ei ole sallittu Jarruanturat (II osa, Liite P, P.1.10, P.2.10) Koko Euroopan alueella käyttöön hyväksytyt komposiittijarruanturatyypit on esitetty ERA:n julkaisemassa teknisessä asiakirjassa ERA/TD/ /INT 6. Suomen rataverkolla rajoittamattomaan käyttöön vaaditaan erillinen talvitestaus, johon liittyvät vaatimukset on esitetty tämän osan liitteessä III.A. 1.2 Huomioon otettavat asiat, joita II osassa ei käsitellä Staattinen akselipaino, massa pituusyksikköä kohden ja akselivälin geometria (II osa, kohta ) Korkeampi akselipaino on otettava suunnittelussa ja testauksessa huomioon. Kulkuominaisuudet on testattava standardin EN 15687:2010 mukaisesti, lukuun ottamatta testiolosuhteita seuraavien parametrien osalta: - raiteen geometria - nopeuden, kaarteisuuden ja kallistuksenvajauksen yhdistelmät. 5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 352/2009, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 6 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun riskien arviointia koskevan yhteisen turvallisuusmenetelmän hyväksymisestä 6 ERA:n tekninen dokumentti List of fully approved k composite brake blocks for international transport : viitattu

7 Määräys 7 (33) Enintään 25 tonnin radoilla vaunun sallittu hyötykuorma määritellään soveltamalla standardin EN 15528: ja 6.1 kohtaa. Liikenteenohjausjärjestelmien ominaisuudet asettavat vaunuille lisävaatimuksia (katso ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän YTE, liite A, lisäys 1) Jarrutuskyvyn osatekijät (II osa ) Jarrulajien käytöstä tavarajunassa määrätään (RVI/363/412/2008 Junan jarrutuskyky sekä jarrujen tarkastus ja koettelu ). Jarrupainoprosenttia kokonaismassasta käytetään edelleen hidastuvuusprofiileihin perustuvan menetelmän rinnalla; valmistajan on esitettävä nämä arvot Pystysuuntaisten kaarteiden aiheuttamat vaatimukset Laskumäen yli kulkemaan tarkoitetun tavaravaunun on testaamalla käytännössä tai simuloimalla osoitettava selviytyvän seuraavan säteisistä kaltevuustaitteiden pyöristysympyröistä pystysuunnassa: 250 m (huippu) ja 300 m (notko) vaakasuoran kaarresäteen ollessa samanaikaisesti 150 m. Tavaravaunun on testaamalla osoitettava selviytyvän kytkettynä laskumäen ohitusraiteen kaltevuustaitteen pyöristysympyrästä, jonka säde on 500 m (huippu ja notko) ja vaakasuoran kaarresäteen ollessa samanaikaisesti 150 m Kaarresäteet ja automaattikytkin Jos tavaravaunu on varustettu automaattikytkimellä, se on voitava kytkeä UIC mukaisesti suoran ja kaarteen R=150 m yhtymäkohdassa Suomen ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän 1435 mm rataverkkojen välillä kulkeva liikkuva kalusto Tavaravaunun, joka liikennöi sekä Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän 1435 mm että Suomen rataverkoilla, tulee täyttää osan II vaatimusten lisäksi tämän osan liitteen III.B vaatimukset.

8 Määräys 8 (33) LIITE III.A. KOMPOSIITTIJARRUANTUROIDEN HYVÄKSYMINEN KÄYTETTÄVÄKSI ANKARISSA TALVIOLOSUHTEISSA Komposiittijarruanturoiden hyväksyminen käytettäväksi ankarissa talviolosuhteissa - Käytännön luotettavuus- ja turvallisuustestimenetelmä riittävien jarrutusominaisuuksien varmistamiseksi Testijärjestelyt - viittä komposiittijarruanturoilla (jäljempänä anturat) varustettua testivaunua (UIC 541-4:n mukaisesti) käytetään normaalissa tavarajunakäytössä - kaikki anturat testivaunuissa (jäljempänä vaunu) tulee olla samaa tyyppiä ja läpäisseet UIC mukaiset kenttä- tai penkkitestit; kaikki vaunut on varustettava näillä testattavilla anturoilla. - testijakson tulee sijoittua siten, että testejä tehdään vähintään neljänä kuukautena viidestä marras- ja maaliskuun välisenä aikana. Kokonaistestimatka per yksikkö Marras- ja maaliskuun välisenä aikana Lämpötila -10ºC Lämpötila 0ºC Vähimmäistestimatka km km km km - testisuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat o kaikkien erityyppisten pyörävaurioiden tunnistaminen ja o kriteerit, joiden perusteella tietty vaurio johtaa pyörän uudelleen profilointiin tai vaihtamiseen o kaikkien erityyppisten anturavaurioiden tunnistaminen ja o kriteerit, joiden perusteella tietty vaurio johtaa anturan vaihtamiseen Koeajovastaava määrittelee kaikille seuraavassa kohdassa Testit, tarkastukset ja käyttörajaarvot luetelluille parametreille käyttöraja-arvot. Testit, tarkastukset ja käyttöraja-arvot - Ilmasto-olosuhteet testin aikana on dokumentoitava siten, että niiden oikeellisuus on varmistettavissa. Testivaatimusten täyttyminen on siis voitava esittää rinnakkain meteorologisen datan kanssa. - Suurin ja pienin ulkolämpötila on dokumentoitava kolmessa käytettävää rataosuutta kuvaavassa paikassa päivittäin testijakson aikana - Lumiolosuhteet on dokumentoitava seuraavasti:

9 Määräys 9 (33) o Onko pöllyävää lunta (kyllä/ei)? Sataako lunta (kyllä/ei)? Onko lunta radalla (kyllä/ei)? Olosuhteet dokumentoidaan mahdollisuuksien mukaan aina samassa neljässä paikassa rataosalla joka päivä testijakson aikana. - Kulkupäiväkirjaan tulee dokumentoida seuraavat asiat: o rataosat, joilla vaunut kulkivat o junan kohta, missä testattavat vaunut olivat, mikäli mahdollista o päivämäärät o lumen tiivistyminen anturoiden ympärille, jääkerroksen muodostuminen anturoiden ja pyörän väliin; onko havaittu vaikutusta jarruvoimaan, mikäli mahdollista - Anturat ja pyörät tarkistetaan säännöllisesti kerran viikossa tai aina 5000 km välein, kumpi ensiksi toteutuu, sekä testijakson päättyessä. Anturoita käytetään noudattaen valmistajan ilmoittamia käyttörajamittoja tai muita kunnossapito-ohjeita. Seuraavat asiat on tarkastettava: o Lumi- ja jääkertymät anturoiden ympärille ja pyörä-antura -kosketuspinnalle. HUOM! Jääkerros anturan ja pyörän välillä voi olla erittäin ohut. o Pyörän kulkupinnan kunto (halkeamat, pinnan kuoriutuminen, lohkeamat) o Anturan kosketuspinnan (ts. pyörään kosketuksessa pinnan) kunto (halkeamat, pinnan kuoriutuminen, lohkeamat) o Pyörän kulkupinnan profiili aina, kun anturat vaihdetaan tai ennen kuin pyörä profiloidaan uudelleen o Valokuvat pyörän kulkupinnasta ja anturan kosketuspinnasta testin alkaessa, aina 5000 km välein sekä testijakson päättyessä o käyttöraja-arvot ja vauriot: pyörän kulkupinnassa ei saa olla muita vaurioita kuin mitä on kuvattu valmistajan ilmoittamissa käyttöraja-arvoissa tai muussa kunnossapitoohjeessa kun anturat vaihdetaan kulumisen vuoksi, niissä ei saa olla halkeamia, kuoriutunutta pintaa tai lohkeamia. Dokumentaatio Testeistä tulee laatia suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen raportti. Raportissa on esitetty vähintään seuraavat tiedot: - Yhteenveto, sisältäen myös koeajovastaavan suosituksen Liikenteen turvallisuusvirastolle siitä, tulisiko testattu anturatyyppi hyväksyä käyttöön ankariin talviolosuhteisiin vai ei. - Loppupäätelmät jokaisesta kohdassa Testit, tarkastukset ja käyttöraja-arvot esitetystä parametrista. Päätös

10 Määräys 10 (33) Liikenteen turvallisuusvirasto tekee päätöksen anturan hyväksymisestä tai hylkäämisestä käytettäväksi ankarissa talviolosuhteisessa raportin perusteella.

11 Määräys 11 (33) LIITE III.B. VAATIMUKSET TAVARAVAUNUILLE, JOTKA LIIKENNÖIVÄT EUROOPAN LAAJUISEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN 1435 MM JA SUOMEN RATAVERKOLLA 1 YLEISTÄ Tavaravaunua (jäljempänä vaunu) koskevat vähimmäisvaatimukset on esitetty II osassa. Tässä liitteessä määritetään lisävaatimukset vaunulle, joka liikennöi sekä Suomen rataverkolla, että Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän 1435 mm rataverkolla (jäljempänä 1435 mm rataverkko), ja jonka pyörästö vaihdetaan erityisellä telinvaihtolaitteella (telivaunu) tai pyöräkerran vaihtolaitteella (kaksiakselinen vaunu) Lisäksi junalautalle menemään tarkoitetun vaunun mitoituksessa on otettava huomioon ajo junalautoille, jolloin vaunu on yhtä aikaa S-kaarteessa ja menossa rampille. S-kaarteen mitat ja lauttakulmarampin jyrkkyys riippuu käytettävästä lauttaterminaalista ja sen infrastruktuurista. Ramppikulman tutkiminen suoritetaan UIC 507 kohdan 2.2 mukaisesti. 2 SOVELTUVUUS SUOMEN RATAVERKOLLE Vaunun on läpäistävä II osan kohdissa ja esitetyt kulkuominaisuustestit Suomen rataverkolla, mikäli sen telit tai ripustukset eivät ole II osan liitteessä Y hyväksyttyä tyyppiä. 3 TELEILLÄ VARUSTETTU TAVARAVAUNU Vaunussa on otettava huomioon kaikki telin tai pyöräkerran vaihtoon liittyvät seikat siirryttäessä 1435 mm rataverkolta Suomen rataverkolle tai päinvastoin. Yhdysliikenteen vaunuun on oltava mahdollista liittää Suomen rataverkolle soveltuva teli, jolle on varattava riittävä liikevara kääntymistä varten. Riittävä liikevara on osoitettava graafisella ja sen jälkeen käytännön tilatarkastelulla, jossa simuloidaan telin kääntymiset pienimmissä vaaka- ja pystykaarteissa. Pienin huomioonotettava vaakakaarre on kaarevuussäteeltään 150 m S-kaarre 6 metrin välisuoralla. Pienin huomioon otettava pystykaarre on määritetty III osan kohdassa Jos käytetään K16 teliä, tilatarkastelussa voidaan käyttää apuna lisäyksen 1 mukaista tilavarausta. On varmistuttava siitä, että 1435 mm ja Suomen rataverkoille valitut telityypit ovat yhteensopivia keskenään. Telien liittymämitat vaunun runkoon on oltava samat. Jos käytetään K16 teliä, liittymämitat ovat lisäyksen 2 mukaiset. Telikeskiökupin kaarevuussäde on tällöin 190 mm mitattuna laakerimateriaalin yläpinnasta mm ja Suomen rataverkoille valitut telit on oltava helposti ja nopeasti irrotettavia vaunusta telinvaihdon yhteydessä. Toteutettu pikairrotus on oltava samanlainen molemmissa telityypeissä. Telin pikairrotuslaitteena voidaan käyttää lisäyksen 3 mukaista toteutusta. Jos valitaan toisentyyppinen pikairrotusratkaisu kuin on esitetty lisäyksessä 3, hakijan on todennettava sen toimivuus, laadittava riittävät käyttöohjeet sekä laadittava erityiset huolto-ohjeet rakenteen toimintakunnon varmistamiseksi.

12 Määräys 12 (33) Telin rakenteessa on oltava huomioitu telin nostomahdollisuus käyttäen erityisiä nostokoukkuja. Nostokoukuille on oltava järjestetty telirakenteeseen tila esimerkiksi lisäyksen 4 mukaisesti. Telin käsittelyä varten telin päät on oltava varustettu erityisillä törmäysvasteilla telin törmätessä toiseen teliin. Törmäysvasteet ja telin runko on mitoitettava telin törmäystapaukselle vasten pitkää teliletkaa nopeudella 1,0 m/s. Pitkäksi teliletkaksi katsotaan vähintään kymmenen telin ryhmä. Törmäysvasteen periaatepiirustus on esitetty lisäyksessä 4. 4 KAKSIAKSELINEN TAVARAVAUNU Vaunussa on otettava huomioon kaikki pyöräkerran vaihtoon liittyvät seikat siirryttäessä 1435 mm rataverkolta Suomen rataverkolle tai päinvastoin. Yhdysliikenteen vaunuun on oltava mahdollista liittää Suomen rataverkolle soveltuva pyöräkerta. Pyöräkerralle ja sen ripustukselle on varattava riittävä liikevara. Riittävä liikevara on osoitettava graafisella ja sen jälkeen käytännön tilatarkastelulla, jossa simuloidaan pyöräkerran ja ripustuksen liikkeet pienimmissä vaaka- ja pystykaarteissa. Pienin huomioonotettava vaakakaarre on kaarevuussäteeltään 150 m S-kaarre 6 metrin välisuoralla. Pienin huomioon otettava pystykaarre on määritetty III osan kohdassa Ripustus on oltava nopeasti ja helposti irrotettavissa siten, että pyöräkerta voidaan irrottaa ja vaihtaa vaunusta. Pyöräkerran asettuminen ripustukseen nähden oikeaan asentoon on oltava helppo toteuttaa ja oikea asettuminen on oltava helposti todennettavissa vaunun sivusta. Jotta ripustuksen putoaminen estettäisiin vaunua nostettaessa, vaunun ripustus on varustettava erillisillä tukiratkaisuilla. Jos käytetään lehtijousi-lenkkiripustusta, tukiratkaisuksi suositellaan lisäyksen 5 mukaista ratkaisua. Jos käytetään UIC:n mukaisia akselinohjainlevyjä ja lenkkiripustusta, akselinohjainlevyt yhdistävänä tukirautana suositellaan käytettävän lisäyksen 6 mukaista ratkaisua. Vaunun rungossa on huomioitava molemmille raideleveyksille tarkoitettujen pyöräkertojen vaatimat tilat. Jos käytetään UIC:n mukaista lenkkiripustusta, tilavaatimuksena on käytettävä lisäyksen 7 mukaista tilaa. 5 PYÖRÄKERTA JA PYÖRÄ Pyöräkertojen tulee olla Suomen rataverkkoon hyväksyttyjä. Pyöräkerran päämitat on esitetty lisäyksessä 8. 6 KAHDEN KALUSTOYKSIKÖN VÄLINEN LIITYNTÄ Puskin-vetolaiteyhdistelmän on täytettävä vähimmäispuskinpeittovaatimus 50 mm II osan kohdan mukaisesti vaunun ollessa kytkettynä toiseen vaunuun. Tarkastelussa käytetään aiotun käytön mukaisia, puskinten peiton kannalta kriittisimpiä kalustoyksikköyhdistelmiä.

13 Määräys 13 (33) Puskinlautasen mitoitus on oltava UIC mukainen. Jos käytetään puskimien keskilinjojen välisenä etäisyytenä 1750 mm, mitan arvona käytetään + 80 mm. Veto- ja puskinlaitteisiin liittyen rakenne on suunniteltava siten, että puskinvoimat eivät ylitä 250 kn kaarresäteeltään 150 m kaarteessa (II osa ). Puskinvoimatarkastelu on tehtävä simuloimalla aiotun käytön mukaisilla, kriittisimmillä kalustoyksikköyhdistelmillä. 7 JARRUT Käytettäessä automaattista kuormajarrua, paineilmaliittimien sijoitus telin ja vaunun välissä voidaan toteuttaa lisäyksen 9 kuvan mukaisesti. Pikaliittimien tyyppi on avoin. Punnitusventtiilin on oltava tyypiltään sellainen, jonka ohjauspaineen arvona on 0,8 (tyyppi 1) tai 0,88 bar (tyyppi 2) / 10 kn (UIC , kohta 3.4.1). Telin kuormitus ohjauspaineen funktiona on oltava lisäyksen 10 mukainen riippuen venttiilityypistä. Koko Euroopan alueella hyväksytyt jarruanturatyypit luettelevaan tekniseen dokumenttiin on viitattu III osan kohdassa Käytettäessä jarrutönkkiä, on niiden lukittuminen kumpaakin raideleveyttä vastaavaan asentoon toteuttava luotettavasti ja siten, että lukittuminen voidaan helposti todeta vaunun sivulta. Jarrutönkkien on mahdollistettava yhdenmukainen jarrutus 1435 mm ja Suomen rataverkoilla. Jarrujen toiminta Suomen rataverkolla on todennettava erillisellä jarrukokeella, jolla todennetaan, että jarrujärjestelmä täyttää II osan määräykset. Käytettäessä jarrukolmioita, se on toteutettava siten, että pyöräkerran vaihdon yhteydessä jarrutönkät voidaan säätää toiseen raideleveyteen ilman vaikeuksia. Jarrukolmion mitat ja jarrukolmion kannattimen asemoinnin rajoittimet suositellaan toteutettaviksi lisäyksen 11 mukaisesti. Jos valitaan joku toinen jarrukolmioratkaisu kuin on esitetty lisäyksessä 11, on hakijan todennettava sen toimivuus, laadittava riittävät käyttöohjeet sekä laadittava erityiset huolto-ohjeet rakenteen toimintakunnon varmistamiseksi. Jarruvivusto tulee olla irrotettavissa helposti ja nopeasti siirryttäessä 1435 mm rataverkolta Suomen rataverkolle ja päinvastoin. Pikairrotus suositellaan toteutettavaksi lisäyksen 12 mukaisella järjestelyllä. Jos valitaan joku toinen pikairrotusratkaisu kuin on esitetty lisäyksessä 12, hakijan on todennettava sen toimivuus, laadittava riittävät käyttöohjeet sekä laadittava erityiset huolto-ohjeet rakenteen toimintakunnon varmistamiseksi. 8 VARUSTEET Junalautoilla paikoillaan pysymisen varmistamiseksi vaunu on varustettava erityisillä varmistuslenkeillä. Kaksiakselisilla vaunuilla on oltava kummallakin sivulla vähintään 2 lenkkiä. Teleillä varustetuilla vaunuilla on oltava kummallakin sivulla vähintään 4 lenkkiä. Päätylenkit tulee olla nostopisteiden lähettyvillä. Erityisesti teleillä varustetuilla vaunuilla varmistuslenkit tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan tasavälein. Varmistuslenkkien toteutus suositellaan tehtäväksi lisäyksen 13 mukaisesti. Vaihtoehtoisesti toteutus on oltava sellainen,

14 Määräys 14 (33) että varmistuslenkin toiminta on vastaava huomioiden lujuus, reiän sisähalkaisija ja asemointi suhteessa vaunun alustan sivupalkkiin. Vaunu on varustettava vähintään kahdella siirtosangalla eli vaijerivetokoukulla. Vaijerivetokoukku on toteutettava UIC mukaisesti. Vaijerivetokoukut ja varmistuslenkit voidaan yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaikki edellä mainitut vaatimukset ovat kuitenkin voimassa myös yhdistelmäkoukulle. 9 MERKITSEMINEN Vaunu tulee merkitä II osan liitteen B mukaisesti soveltuvin osin. 10 TELIEN TAI PYÖRÄKERTOJEN VAIHTOTOIMENPIDE Vaunussa on oltava neljä nostopistettä symmetrisesti. Nostopisteet on suunniteltava lujuuden osalta II osan mukaisesti huomioiden koko vaunun nosto pyörästöineen. Vaunu on voitava nostaa ilman pyörästöä kahdella vaihtoehtoisella menetelmällä. Vaunussa on siksi oltava huomioitu nostopisteiden sijoittelun, niiden ympärillä olevien tilojen ja varusteiden puolesta molemmat nostovaihtoehdot. Vaihtoehto 1: Nosto radan sivulla sijaitsevilla tunkeilla Nostopisteet on sijoitettava siten, että vaunun nosto lisäyksen 14 mukaisella nostopukilla on mahdollista. Vaunun nostopisteiden muotoilussa on otettava huomioon erityisesti se, että poikkileikkauksessa vaunun molemmilla puolin olevien nostopisteiden maksimietäisyys tulee olla lisäyksen 15 mukaisesti vähintään 2800 mm. Vaihtoehto 2: Nosturilla nosto - vaijerien ja erityisen nostopalkin avulla Nostopisteen muotoilu on toteutettava siten, että vaihtoehdon 2 mukaisessa tavassa nostaa vaunu, lisäyksen 15 mukainen nostopalkki voidaan tuoda sivusuunnassa nostopisteen alle. Vaunun nostopisteiden on sijaittava vaunussa lisäysten 16.1 ja 16.2 mukaista nosturijärjestelmärakennetta vastaavasti etäisyydellä mm toisistaan vaunun pituussuunnassa. Nostopisteen kahden puolen on oltava pyörötangoin tai vastaavin elementein toteutettu järjestely, jolla varmistetaan nostovaijerien ja nostopalkin pysyminen paikallaan noston aikana. Esimerkki toteutetusta järjestelystä on esitetty lisäyksessä 17. Lisäksi nostopalkin pysymisen varmistamiseksi ainakin toisella puolen nostopistettä on oltava sivustoppari, jolla estetään nostopalkin luiskahtaminen nostopisteen alta. Nostopiste on sijoitettava suhteessa vaunun koriin, säiliöön ja muihin rakenteisiin siten, että nostovaijerit eivät kosketa vaunun rakenteisiin noston aikana.

15 Määräys 15 (33) LISÄYKSET LISÄYS 1 - Teli K16 ja sen vaatima tila

16 Määräys 16 (33) LISÄYS 2 - Teli K16 ja sen liittymämitat vaunuun

17 Määräys 17 (33) LISÄYS 3 - Telin pikairrotus

18 Määräys 18 (33) LISÄYS 4 - Telin törmäysvaste ja telin noston vaatima tila

19 Määräys 19 (33) LISÄYS 5 - Lehtijousi-lenkkiripustus - jousen tukeminen

20 Määräys 20 (33) LISÄYS 6 - Akselinohjaimien tukirauta

21 Määräys 21 (33) LISÄYS 7 - Pyöräkerran pyörien vaatimat tilat eri raideleveyksillä

22 Määräys 22 (33) LISÄYS 8 - Pyöräkerta ja sen päämitat

23 Määräys 23 (33) LISÄYS 9 - Vaunun ja telin välisten paineilmaliittimien sijoittelu

24 Määräys 24 (33) LISÄYS 10 - Punnitusventtiilien ominaiskuvaaja kuorma-ohjauspaine

25 Määräys 25 (33) LISÄYS 11 - Jarrukolmion mitat ja -kannattimen asemoinnin rajoittimet

26 Määräys 26 (33)

27 Määräys 27 (33) LISÄYS 12 - Jarrutangon pikairrotus

28 Määräys 28 (33) LISÄYS 13 Lauttaliikenteen vaatimat varmistuslenkit Symmetrinen taso vaunun pituussuunnassa Kiskon selän taso

29 Määräys 29 (33) LISÄYS 14 - Vaunun nostoon tarvittavan nostopukin muoto

30 Määräys 30 (33) LISÄYS 15 - Nosturinostossa tarvittava nostopalkki

31 Määräys 31 (33) LISÄYS Nosturin päämitat

32 Määräys 32 (33) LISÄYS Nostoköysien ja nostopalkin kokoonpano

33 Määräys 33 (33) LISÄYS 17 - Nostopisteen ympärillä oleva köyden varmistus Pyörätanko, jolla nostoköyden pysyminen on varmistettu Sivustoppari, jolla on estetty nostopalkin luiskahtaminen ulos

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. tammikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. tammikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. tammikuuta 2015 (OR. en) 5314/15 ADD 1 TRANS 17 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. tammikuuta 2015 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n asiak.

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi Määräysluonnos 1 (9) Antopäivä: 01.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (9) Antopäivä: xx.xx.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Määräys 1 (48) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (48) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (48) Antopäivä: 13.12.2011 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.1.2012 Voimassa: Toistaiseksi Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Komission päätöksellä 2011/229/EU annettu Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Määräysluonnos 1 (11) Antopäivä: x.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.20xx Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa TRAFI/18213/03.04.02.02/2010

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10.8.70

N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10.8.70 13/Nide 01 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 159 370L0388 N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10870 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä

EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä Erityisasiantuntija Ville-Veikko Savolainen SFS 7.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yhteentoimivuuden tekniset eritelmät

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä Määräys 1 (91) Antopäivä: 31.12.2012 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2013 (19.07) (OR. en) 12541/13 TRANS 400 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2013 (19.07) (OR. en) 12541/13 TRANS 400 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2013 (19.07) (OR. en) 12541/13 TRANS 400 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. heinäkuuta 2013 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Mittauspisteiden sijainti ALB-kilven sijainti Laskentapaineet Yleisesti jarruhidastuvuusmittauksissa käytettävät laskentapaineet ovat VOLVO

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot

TAVARAVAUNUJEN SUURIMMASTA SALLITUSTA KUORMASTA, JUNAPAINOSTA JA JUNAN KOKOONPANOSTA

TAVARAVAUNUJEN SUURIMMASTA SALLITUSTA KUORMASTA, JUNAPAINOSTA JA JUNAN KOKOONPANOSTA 1(14) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 21.10.2008 RVI/725/412/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Junaturvallisuussääntöön liittyvät

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat Määräys 1 (27) Antopäivä: 29.11.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 25 2 momentti. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013

Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013 1 (6) Viestintävirasto 2 A/2013 M Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät

Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät Rengasfoorumi 2.10.2014 Jussi Salminen Erityisasiantuntija Analyysit; merenkulku, tieliikenne, ympäristö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

LIMO 1 Liikkuvan kaluston yleiset tekniset määräykset SISÄLTÖ

LIMO 1 Liikkuvan kaluston yleiset tekniset määräykset SISÄLTÖ LIMO 1 Liikkuvan kaluston yleiset tekniset määräykset 1 SISÄLTÖ 1 LIIKKUVAN KALUSTON YLEISET TEKNISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Liikkuvan kaluston ulottuma (LKU)... 3 1.2 Radan rakenne, geometria ja sallitut

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kouvolan laskumäen käyttöohje

Kouvolan laskumäen käyttöohje OHJE 1 (5) Korvaa/muuttaa Järjestelyopastimien käyttö laskumäessä Dnro 2338/741/2008 Kouvolan laskumäen käyttöohje 0400 109 E 111 LIVI/1685/06.04.01/2015 (soveltuvin osin) Kohdistuvuus Asiasanat Voimassa

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Kunnossapitoyksikön päällikkö

Kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO KESKUS BANFÖRVALTNINGS CENTRALEN 8.11.2004 1277/731/2004 STANDARDIN SFSEN 13450 RAIDESEPELIKIVIAINEKSET KANSALLINEN SOVELTAMISOHJE Ratahallintokeskus on hyväksynyt standardin SFSEN 13450 Raidesepelikiviainekset

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 12.9.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 242/11 KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä elokuuta 2001, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kannettaville tietokoneille

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus LUONNOS 29.8.2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kaivoslain (621/2011) 134

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO L 242/4 II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 22 päivänä elokuuta 2001, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi henkilökohtaisille

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Jussi Tuominen Laatupäällikkö 24.1.2013 NCC Roads Oy 1 Sisältö 1. Tausta ja asfalttimassan CE-merkintään liittyvät vaatimukset 2. Tuottajan

Lisätiedot

Uuden liikkuvan kaluston hyväksyttäminen Suomeen. Hannu Lehikoinen, Fenniarail Oy RATA 2018, , Turku

Uuden liikkuvan kaluston hyväksyttäminen Suomeen. Hannu Lehikoinen, Fenniarail Oy RATA 2018, , Turku Uuden liikkuvan kaluston hyväksyttäminen Suomeen Hannu Lehikoinen, Fenniarail Oy RATA 2018, 23.1.2018, Turku Uhka rautatieliikenteen kilpailukyvylle Kalustovaatimuksiin liittyvät haasteet ovat olleet merkittävä

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Pelastusylitarkastaja Mira Leinonen 4.2.2016 Taustaa rautatietunneleita koskeville normeille Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva keskeisin lainsäädäntö

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2013R0321 FI 01.07.2015 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION ASETUS (EU) N:o 321/2013, annettu 13 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

JUNAN JARRUTUSKYKY SEKÄ JARRUJEN TARKASTUS JA KOETTELU

JUNAN JARRUTUSKYKY SEKÄ JARRUJEN TARKASTUS JA KOETTELU 1(11) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.5.2008. RVI/363/412/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Junaturvallisuussäännön luvun 4.8 Jarrujen

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Voimassa: 01.01.2013 alkaen Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

ecall-hätäviestijärjestelmä

ecall-hätäviestijärjestelmä ecall-hätäviestijärjestelmä Atte Melasniemi Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 12.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö: ecall - mikä se on? ecall-säädökset ecall-käyttöönotto

Lisätiedot

annettu 20 päivänä toukokuuta 1975,

annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, 13/N de 04 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 113 375L0322 N:o L 147/28 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 9.6.75 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, pyörillä varustettuihin maatalous-

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (5) Asianumero Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 83 Muutostiedot:

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

l off, mm kuormauksen aikana

l off, mm kuormauksen aikana 4. Kuormien sijoittaminen vaunuihin 4.1. Vaunuun kuormattujen tavaroiden ja kiinnitysvälineiden yhteenlaskettu paino ei saa ylittää vaunuun merkittyä kantavuutta, ja kun kuorma tukeutuu kahteen vaunuun,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 5963 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 5963 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) 11932/17 ADD 1 TRANS 347 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 104/20 Euroopan unionin virallinen lehti 24.4.2010 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 347/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Apurungon valinta ja kiinnitys. Kuvaus. Suositukset

Apurungon valinta ja kiinnitys. Kuvaus. Suositukset Kuvaus Kuvaus Runko, apurunko ja vahvistus käsittelevät yhdessä erilaisia kuormituksia, joita ajoneuvoon kohdistuu käytön aikana. Apurungon mitoitus ja rakenne, kiinnitys ja vahvistus määräytyvät useiden

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt :n osan 1 YLEISET PERUSTEET Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Teknisen yksikön päällikkö Markku Nummelin Korvaa edellisen 1. osan. Voimassa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 23.1.2009,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 23.1.2009, FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.1.2009 K(2009)38 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 23.1.2009, Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmiä koskevista yhteentoimivuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2013R0321 FI 01.01.2014 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION ASETUS (EU) N:o 321/2013, annettu 13 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Kaikissa maissa sovelletaan lakisääteisiä vaatimuksia ajoneuvoille, joilla ajetaan yleisillä teillä. EU:ssa ne koordinoidaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12141/14 ADD 1 ENV 689 STATIS 80 RECH 333 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

RATAVERKKOSELOSTUS PIETARSAAREN SATAMA. (LJ-C56, , versio 1)

RATAVERKKOSELOSTUS PIETARSAAREN SATAMA. (LJ-C56, , versio 1) PIETARSAAREN SATAMA (LJ-C56, 09.12.2016, versio 1) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1. Esittely 1.2. Yhteystiedot 1.3. Julkaiseminen 1.4. Rataverkon välinen yhteistyö 2. RATAVERKOLLE PÄÄSY 2.1. Yleiset edellytykset

Lisätiedot

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Dnro 67/011/2015 Sisällys 1. Teollisen kylmän suunnittelu... 2 1.1 Ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittaminen... 2 1.2

Lisätiedot