ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto"

Transkriptio

1 ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

2 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3. TOIMITILOJEN ENERGIAN- JA VEDENKULUTUS 3.1 NYKYTILANNE Tilojen lämmön, sähkön- ja vedenkulutus Kiinteistöjen kulutusseuranta Energiakatselmukset Muut tehdyt energiansäästötoimet Uusiutuvien energianlähteiden käyttö energianlähteinä 3.2 SÄÄSTÖTAVOITTEET Liikuntaviraston toimitilojen säästötavoitteet 3.3 TOIMENPITEET Kiinteistöjen käyttö Kiinteistöjen ylläpito Kulutusseuranta Energiakatselmukset ja niiden perusteella toteutettavat toimenpiteet Toimenpiteet peruskorjausten yhteydessä Toimenpiteet uudisrakentamisen yhteydessä 4. TOIMINNAN ENERGIANKULUTUS 4.1 NYKYTILANNE Toiminnan lämmön-, sähkön ja veden kulutus Toiminnan energiankulutusseuranta Tehdyt energiansäästötoimet 4.2 TAVOITTEET 4.3 TOIMENPITEET 5. TUOTTEISIIN LIITTYVÄ ENERGIANKULUTUS 6. SEURANTA

3 3 ALKUSANAT Tämä energiansäästön edistämissuunnitelma liittyy Helsingin kaupungin liikuntaviraston toimintaan. Energiansäästön edistämissuunnitelma sisältää liikuntaviraston toimitiloihin ja toimintaan liittyvän energian- ja vedenkäytön tilanneselvityksen, niiden säästötavoitteet sekä toimenpiteet, joiden avulla tavoitteisiin aiotaan päästä. Lisäksi suunnitelmassa esitetään tavoitteiden toteutumisen seuranta ja tarkastaminen. 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTOMUUTOKSEN HILLINTÄÄN Helsingin kaupunki allekirjoitti Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriö alkaen) kanssa 4. joulukuuta 2007 energiatehokkuussopimuksen, jonka mukaan kaupunki tavoittelee vuoteen 2005 verrattuna yhdeksän prosentin energiansäästöä jaksolla Energiatehokkuussopimuksen allekirjoittivat kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen sekä Helsingin puolesta kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja hallintokeskuksesta kaupunginsihteeri Kristiina Matikainen. Vastaavan sopimuksen tekivät Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio ja Pori sekä mm. polttonesteiden jakelijat. Allekirjoittajia oli liki 30. Helsinki sitoutuu paitsi energiasäästöihin, myös toimimaan esimerkkinä muille energiatehokkuudessa. Työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan myöntää tukea energiansäästötoimiin ja osallistuu kehittämishankkeisiin. Helsingin kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on avainasemassa sopimuksen toteutumisessa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä 80 prosenttia kaupungin käyttämästä sähköstä ja lämmöstä kuluu rakennuksissa. Koska kiinteistöjä on paljon, energiankäytön tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys ja jatkuva seuranta ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tehty sopimus ja kaupungin energiankäytön tehostamissuunnitelma ovat tässä hyviä työvälineitä. Sopimuksen mukainen, vuonna 2006 voimaan tulleeseen EU:n energiapalveludirektiivin liittyvä säästötavoite on kova, etenkin kun sähkön kulutus näyttää nousevan vuosi vuodelta. Helsingin pitäisi säästää 128,78 gigawattituntia. Tähän päästäisiin, jos esim. kaikki kaupungin terveydenhuollon rakennukset suljettaisiin. Energiatehokkuussopimus koskee Kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, myös asuinrakennusten, katu- ja muun ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten energiankäyttöä siltä osin, kuin nämä toiminnot eivät ole jonkin muun sopimuksen piirissä. Kaupungin täysin omistamat yhtiöt, mikäli eivät ole muussa sopimuksessa, kuuluvat myös tämän sopimuksen piiriin. Ostettuja palveluita tämä sopimus koskee vain hankintamenettelyjen soveltamisen kautta. Energiansäästö, joka on seurausta Kaupungin toteuttamista toimenpiteistä, mutta ei koske Kaupungin omaa energiankäyttöä, voidaan laskea Kaupungin hyväksi, ellei säästö kuulu muun sopimusalan piiriin. Vuoden 2014 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiansäästötavoitteeksi asetettiin 6 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta. Energiansäästöneuvottelukunta esittää vuoden 2015 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiansäästötavoitteeksi 8 % vuoden 2010

4 4 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen ja kansainvälisen ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen sekä muiden kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen pyritään energiansäästöllä ja uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämisellä. Energiansäästöllä tarkoitetaan kaupungin omistamien rakennusten, kunnallisten palveluiden ja yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden parantamista. Energiatehokkuuden parantamisella tarkoitettiin kunnallisten palvelujen vaatiman energiapanoksen eli ominaiskulutuksen pienentämistä siten, että esimerkiksi rakennuskuutiometrin lämmittämiseen, sähkölaitteiden käyttöön, katukilometrin valaistukseen tai liikennesuoritteeseen tarvittava energiamäärä vähenee. Uusiutuvien energianlähteiden edistämisellä tarkoitetaan puusta ja muusta biomassasta, biokaasusta, vesivoimasta, auringosta, tuulesta, maalämmöstä, jätepolttoaineen biohajoavasta osasta ja muista uusiutuvista energianlähteistä saatavan energian hyödyntämistä kaupungin omassa toiminnassa. Tavoitteena on selvittää uusiutuvien energianlähteiden käytön mahdollisuudet ja soveltuvuudet kiinteistössä. Energiansäästötoiminta koskee kaikkea kaupungin hallinnassa tai vaikutuspiirissä olevaa kulutusta, kuten rakennuskantaa, liikennettä ja kuljetuksia, katuvalaistusta, vesihuoltoa sekä vaikuttamista yhdyskuntarakenteeseen. Rakennusten osalta on kysymys julkisten rakennusten ja muiden kaupungin hallitsemien rakennusten ylläpidosta, peruskorjauksesta ja uudisrakentamisesta. 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ Liikuntaviraston tehtävä on huolehtia liikuntapalvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä hyväksyttyjen tavoitteiden ja toimintalinjojen mukaisesti, yhteistyössä muiden virastojen ja viranomaisten sekä yhteisöjen, järjestöjen ja kuntalaisten kanssa. Liikuntaviraston toiminnan tuotteita ovat sisä- ja ulkoliikuntapaikat, liikuntapuistot, ulkoilualueet, ohjattu liikunta, venesatamat, uimarannat, kalastuksen valvonta, urheiluseura- ja laitosavustukset sekä leirintäalue. Useiden liikuntapaikkojen, kuten uimahallit, tekojääradat ja lämmitettävät jalkapallokentät ylläpitäminen vaatii melko runsaasti energiaa. Liikuntapaikkojen ominaiskulutukset ovatkin usein rakennuskuutiota kohden korkeampia, kuin esim. toimisto tai koulurakennuksissa. Uusia, paljon energiaa kuluttavia kohteita liikuntavirastolla ovat Kivikon hiihtohalli ja Kontulan tekojäärata, joiden kulutus tulee ottaa huomioon.

5 5 Liikuntaviraston energiankulutus ja energiansäästön vaikutusmahdollisuudet liittyvät seuraaviin osa-alueisiin: 1. Toimitilojen välitön energian- ja vedenkulutus. 2. Toiminnan energian- ja vedenkulutus, joka muodostuu uima-, liikunta ja jäähalleissa, uimaloissa, tekojääradoilla, urheilukentillä, ulkoilualueilla, venesatamissa, sekä Rastilan leirintäalueella. 3. TILOJEN ENERGIAN- JA VEDENKULUTUS 3.1 NYKYTILANNE Tilojen lämmön-, sähkön- ja vedenkulutus Tässä energiansäästön edistämissuunnitelmassa käsitellään 38 liikuntaviraston hallinnassa olevaa kiinteistöä, kaukolämmönkulutuspaikkaa, jotka energian ja veden kulutuksen kannalta ovat merkittävimmät. Lisäksi seurataan kaikkien noin 200 sähkökulutuspaikan kulutuksia. Tarkasteltavien kohteiden yhteispinta-ala ja tilavuus ovat seuraavat: pinta-ala m 2 tilavuus m 3 (2010: m 3 ) Liikuntaviraston tässä suunnitelmassa tarkasteltavien kiinteistöjen energian- ja vedenkulutus sekä niiden perusteella lasketut CO2-päästöt yhdentoista edellisen vuoden ajalta on esitetty taulukossa 1.

6 6 Taulukko 1. Energiankulutus sekä CO2-päästöt vuosilta Vuosi Lämpö kok.kul. GWh ominaiskul. kwh/m 3 Sähkö kok.kul. GWh ominaiskul. kwh/m 3 CO2- päästöt/1000 kg CO2-päästökertoimet g/kwh (Helsingin Energia) Kiinteistöjen kulutusseuranta Liikuntaviraston kaukolämpöverkostoon liitetyissä rakennuksissa on kuukausittainen kulutusseuranta lämmön osalta 100 % rakennuksista sähkön osalta 100 % rakennuksista veden osalta 90 % rakennuksista Jokaiselle kulutusseurantakiinteistölle on nimetty vastuuhenkilöt ja heidän toimintaansa valvovat Raimo Taulanne, Joonas Hautala, Olli Mäki ja Toni Lehti Energiakatselmukset Liikuntaviraston käytössä olevissa kiinteistöissä on tehty energiakatselmuksia vuosina yhteensä 17 kpl. Katselmoitujen kiinteistöjen tilavuus on m 3 (92 % tähän energiansäästön edistämissuunnitelmaan kuuluvien kiinteistöjen koko kannasta). Energiakatselmuksissa on löydetty säästöpotentiaalia keskimäärin seuraavasti:

7 7 CO2 päästöt/ 1000 kg *) lämpö 15 % 1,08 GWh 270 sähkö 5 % 0,52 GWh 130 vesi 2 % 1655 m 3 *)CO2-päästöt, kerroin 250 g/kwh sekä lämmölle että sähkölle Seurantakatselmuksia ei toistaiseksi ole katselmoiduissa kiinteistöissä tehty. Suurimmat ehdotetuista toimenpiteistä toteutettiin Töölön kisahallissa (A-osan lämmön talteenotto, sekä lv-verkoston perusparannus), jotka takaisinmaksuajaltaan ovat alle 10 vuotta. Tyypillisimpiä toimenpiteistä, joiden takaisinmaksuaika on ollut alle 1 vuotta, ovat: rakennusosien, kuten ovien ja ikkunoiden, korjaus, tiivistys ja uusiminen Lvis-laitteiden käyntiaikojen muutokset huonelämpötilojen laskeminen saunojen kiukaiden päälläoloaikojen muutokset valaistuksen ohjausmuutokset valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen (energiansäästölamput) sähkönostosopimusten muutokset kaukolämmön tilausvesivirtojen muutokset Muut tehdyt energiansäästötoimet Liikuntavirasto on parantanut energiatehokkuutta tiloissaan ja kiinteistöissään seuraavilla tavoilla: Perusparannushankkeet Huolto- ja pukusuojarakennusten lämmitystavan muutokset öljystä kaukolämpöön Energiansäästösuunnitelmat Vesikalusteiden korjaus ja uusiminen (vettä säästävät suuttimet ja vesilaitteet) Ohjaus- ja valvontajärjestelmien rakentamiset ja valaistuksen ohjausmuutokset Koulutus ja tiedotus Huonelämpötilojen tarkastus

8 SÄÄSTÖTAVOITTEET Liikuntaviraston toimitilojen säästötavoitteet On huomioitava, että liikuntaviraston kiinteistöissä, kuten uimahalleissa ja uimaloissa, jäähalleissa, tekojääradoilla sekä lämmitettävillä jalkapallokentillä energiaa ja vettä kuluu normaalin kiinteistökulutuksen lisäksi myös toimintojen tuottamisessa. Siksi ominaiskulutukset ovat hieman kaupungin keskimääräisiä lukemia korkeampia. Liikuntavirasto on asettanut omia toimitilojaan koskemaan seuraavat kulutusten säästötavoitteet: Taulukko 2. Toimitilojen lämmön ja sähkön ominaiskulutuksen toteutuneet kulutukset ja tavoitteet. Prosentuaalisen muutoksen vertailuvuosi on Ominaikulutustavoitteet Seurantavuosi toteutunut toteutunut toteutunut säästötavoite kwh/m 3 % kwh/m 3 % kwh/m 3 % tavoitetaso kwh/m 3 lämpö 36, , ,6 9 33,0 sähkö 21,8 7 20,2 5 20,6 9 19,8 Kuvissa 1-4 on esitetty liikuntaviraston kaukolämmön ja sähkön kulutukset viimeisiltä vuosilta sekä energiansäästöneuvottelukunnan ja energiatehokkuussopimuksen mukaiset säästötavoitetasot. Sähkön ja kaukolämmön kulutuksista pyritään jokaisesta säästämään tavoitteen verran, jotta kokonaisenergiankulutuksen säästötavoitteisiin päästäisiin.

9 9 Kuva 1. Liikuntaviraston kaukolämmönkulutus sekä tavoitetasot vuosille Liikuntaviraston kaukolämmönkulutus sekä tavoitetasot vuosille MWh abs. kulutus sääkorj. kulutus Kuva 2. Liikuntaviraston sähkönkulutus sekä tavoitetasot vuosille Liikuntaviraston sähkönkulutus sekä tavoitetasot vuosille (kaikki kohteet yht. n. 200 kpl) MWh

10 10 Kuva 3. Liikuntaviraston kaukolämpökohetiden sähkönkulutus sekä tavoitetasot vuosille Liikuntaviraston sähkönkulutus sekä tavoitetasot vuosille (kaukolämpökohteet, yht. 39) MWh Kuva 4. Liikuntaviraston kaikkien kohteiden kokonaisenergiakulutus (sähkö+kaukolämpö) yhteensä sekä tavoitetasot vuosille Liikuntaviraston kokonaisenergiankulutus sekä tavoitetasot vuosille (sähkö+sääkorj. kaukolämpö) MWh

11 TOIMENPITEET Kiinteistöjen käyttö Kiinteistöjen käytössä tehdään seuraavia toimenpiteitä energiatehokkuuden edistämiseksi: valitaan energiamerkinnältään A- tai B-luokan laitteita tai muutoin energiaa säästäviä laitteita (esim. ATK-laitteet, tulostimet) tehdään hankintapäätös perustuen hankkeen kokonaistaloudellisuuteen elinkaaren aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon käyttökulut, joita ovat esim. energiankulutus ja materiaalimenekki (esim. värikasetit), eikä pelkästään hankintahinta. Hankinnoissa otetaan huomioon Työ- ja elinkeinoministeriön antamat suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. selvitetään kiinteistöjen energiataloudellinen ja tarpeenmukainen käyttö (esim. tarpeen mukainen toiminta-aika, valaistus, lämpötila ) toimitaan yhteistyössä hallintokunnan kiinteistönhoidossa vastaavan tahon kanssa. Informoidaan tätä ilmenevistä vioista, normaalin käyttöajan ulkopuolisesta toiminnasta ja niissä tapahtuvista muutoksista. valvotaan, että annettuja ohjeita noudatetaan esim. tuuletus, valojen ja koneiden sammuttaminen järjestetään koulutustilaisuuksia (esim. tietty aihe/tilaisuus) järjestetään kiinteistöhoitohenkilöstölle käyttöä opastavaa koulutusta lisätään talotekniikkaa kohteisiin, joissa sillä voidaan saavuttaa säästöjä Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöjen ylläpidon tehostamiseksi tehdään esim. seuraavanlaisia toimenpiteitä, joista liikuntavirastossa vastaa osastot teknisen yksikön avustuksella. Laaditaan tiloille huoltokirja / ja toimintamalli (energiatalous ja sisäilma huomioiden). RambollFM-huoltokirjaohjelmisto on käytössä seuraavissa kohteissa Jakomäen uimahalli Uimastadion Töölön kisahalli Katajanokan vierasvenesatama Latokartanon liikuntahalli Kontulan tekojäärata Talin jalkapallohallissa Kivikon hiihtohallissa Myllypuron pallomylly

12 12 Uimarantarakennukset Hietalahti Kallahdenniemi Laajasalo Lauttasaari Marjaniemi Munkkiniemi Mustikkamaa Pikkukoski Valvotaan, että noudatetaan huoltokirjan ohjeita ja aikatauluja. Kerätään kulutusseurantatiedot ja tallennetaan seurantaohjelmaan tai toimitetaan ne muuten kulutusseurantaan ylläpitäville henkilöille. Seurataan energiankulutuksen (lämpö, sähkö ja vesi) muutoksia ja selvitetään poikkeamat sekä informoidaan käyttäjiä. Informoidaan huoltoa ilmenevistä vioista, käyttöhäiriöistä sekä normaalin käyttöajan ulkopuolisesta toiminnasta ja niissä tapahtuvista muutoksista. Toimitaan kiinteistön huollon ja loppukäyttäjän välisenä linkkinä. Järjestetään energiansäästökoulutusta kiinteistöhoidosta ja isännöinnistä vastaavalle henkilöstölle ja käyttäjille. Suoritetaan kiinteistöissä talotekniikan toimivuuden ja energiataloudellisuuden tarkastuksia. Lisätään talotekniikkaa kohteisiin, joissa sillä voidaan saavuttaa säästöjä. Pyritään järjestämään yhteistyössä HKR-Rakennuttajan energiayksikön kanssa seurantakatselmuksia kohteisiin, joissa energiakatselmus on aiemmin tehty Kulutusseuranta Liikuntavirasto on ottanut kaikki sähkönkulutuskohteet kulutusseurantaan vuonna Tavoitteena on jatkossa saada tekojääratojen kylmäkoneistojen sähkökulutukset erilliseen mittaukseen. Kulutusseurantaan käytetään Helsingin Energian Sävel+-ohjelmistoa Energiakatselmukset ja niiden perusteella toteutettavat toimenpiteet Energiansäästöpotentiaalin löytämiseksi ja energiansäästöinvestointien oikean kohdistumisen varmistamiseksi tehdään liikuntaviraston kiinteistöissä energiakatselmuksia yhteistyössä HKR-Rakennuttajan energiayksikön kanssa.

13 13 Katselmuksissa ehdotetuista toimenpiteistä toteutetaan takaisinmaksuajaltaan alle 3 vuoden säästötoimenpiteet 2 vuoden kuluttua katselmuksen toteuttamisesta. Investoinneista laaditaan toteuttamisohjelma, joka tarkastetaan vuosittain yhteistyössä HKR-Rakennuttajan energiayksikön kanssa Toimenpiteet peruskorjausten yhteydessä Peruskorjausten yhteydessä energiansäästöön liittyvät tavoitteet ovat seuraavanlaisia: asetetaan peruskorjattaville kohteille sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen maksimikulutustasot yhteistyössä rakennuttajan kanssa, silloin kun tasojen määrittäminen on mahdollista ja huolehditaan seurannasta otetaan energiansäästö huomioon suunnitteluvaiheen rakenne- ja laitevalinnoissa, tarkastetaan energiakatselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamismahdollisuudet, valaistusratkaisut, iv-ratkaisut jne hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten matalaenergiarakentamisohjetta hanke- ja suunnitteluvaiheessa toteutetaan laitteiden valinnassa energiansäästö valitsemalla energiamerkinnältään A- tai B-luokan laitteita tai muutoin energiaa säästäviä laitteita edesautetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa hallintokunnassa käyttäen apuna uusiutuvien energianlähteiden lisäämismahdollisuuksien kartoitushankkeen tuloksia huoltokirjat Toimenpiteet uudisrakentamisen yhteydessä Uudisrakentamisen yhteydessä energiansäästöön liittyvät tavoitteet ovat seuraavanlaisia: asetetaan uudisrakennuksille sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen tavoitetasot, joiden alittaminen tulee osoittaa laskennallisella tarkastelulla otetaan energiansäästö huomioon suunnitteluvaiheen rakenne- ja laitevalinnoissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten matalaenergiarakentamisohjetta hanke- ja suunnitteluvaiheessa valitaan uudisrakennuksiin energiamerkinnältään A- tai B-luokan laitteita tai muutoin energiaa säästäviä laitteita edesautetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa hallintokunnassa käyttäen apuna uusiutuvien energianlähteiden lisäämismahdollisuuksien kartoitushankkeen tuloksia huolehditaan seurannasta käytön aikana huoltokirjat

14 14 4. TOIMINNAN ENERGIANKULUTUS 4.1 NYKYTILA Toiminnan energiankulutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä uimahallien ja uimaloiden, jäähallien, tekojääratojen, lämmitettävien jalkapallokenttien, sekä leirintäalueen palvelujen tuottamiseen kulunutta energiaa ja vettä Toiminnan lämmön-, sähkön ja veden kulutus Toiminnan energiankulutuksen osuutta liikuntaviraston kokonaisenergian kulutuksesta ei tarkasti voida määritellä, mutta esim. tekojääradan kylmäkoneiston kuluttaman sähkön osuus kiinteistön kokonaissähkön kulutuksesta on n. 85 %. Myös uimahallin palveluiden tuottaminen kuluttaa kiinteistön kokonaiskulutuksesta n. 60 % Toiminnan energiankulutusseuranta Toiminnan energiankulutuksesta kuuluu kuukausittaisen kulutusseurannan piiriin lämmön osalta 94 % sähkön osalta 83 % veden osalta 64 % Jokaiselle toimintaan liittyvälle kulutuspaikalle on nimetty vastuuhenkilöt ja heidän toimintaansa valvovat Joonas Hautala, Olli Mäki, Raimo Taulanne ja Toni Lehti Tehdyt energiansäästötoimet Liikuntavirastossa toiminnassaan on aiemmin parannettu energiantehokkuutta mm. seuraavilla tavoilla: Automaatiojärjestelmien parannuksilla Valaisimien ja niiden ohjauksen parannukset LVI-järjestelmien parannukset ja säätöjen tarpeenmukaistaminen Vettä säästävien kalusteiden hankinta Koneiden ja laitteiden energiatehokkuuden parantaminen Rakennusteknisiä parannuksia

15 TAVOITTEET Vuoden 2014 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiansäästötavoitteeksi asetettiin 6 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta. Energiansäästöneuvottelukunta esittää vuoden 2015 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiansäästötavoitteeksi 8 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. 4.3 TOIMENPITEET Säästötavoitteiden saavuttamiseksi tehdään seuraavat toimenpiteet: toimintatapojen ja palvelutarjonnan suunnittelu kulutusseurannan järjestäminen katso kohta kulutusseuranta. laitteiden uusinnan yhteydessä pyritään energiansäästäviin ratkaisuihin ajoneuvot sekä työkoneet ja laitteet valitaan sellaiset, että polttoainekulutus ja / tai päästömäärät ovat mahdollisimman pienet lisätään energiaa säästävää ajo- ja käyttötapakoulutusta huomioidaan omassa toiminnassa energiatehokkuus / liikkuminen / paperinkäyttö seurataan toiminnan energiakulutusta ja analysoidaan muutoksia 5. TUOTTEISIIN LIITTYVÄ ENERGIANKULUTUS Liikuntavirasto pyrkii yhteistyössä kaupungin muiden virastojen ja laitosten, kaupunkikonserniin kuuluvien yritysten sekä yksityisten yritysten kanssa, määrärahojen puitteissa, vähentämään kaupungissa matkustamisen tarvetta ja polttoaineiden kulutusta seuraavilla tavoin: järjestämällä liikuntapalveluita koko kaupungin alueelle järjestämään jalankululle ja pyöräilylle mahdollisimman hyvät edellytykset hoitamalla vastuullaan olevien talvikunnossa pidettävien ulkoiluteiden auraukset varhain aamulla ympärivuotisen työmatkapyöräilyn mahdollistamiseksi pyrkimällä järjestämään liikuntapaikoille riittävät alueet polkupyörien säilytystä varten 6. SEURANTA Energiansäästön edistämissuunnitelma päivitetään seuraavan kerran 2015 ja uudistetaan tarvittaessa uudestaan kolmen vuoden välein. Energiansäästön edistämissuunnitelman on päivittänyt Joonas Hautala ja tarkastamisesta

16 16 vastaavat Joonas Hautala, Olli Mäki, Raimo Taulanne ja Toni Lehti. Säästötavoitteiden toteutumista seurataan kerran vuodessa. Säästötavoitteiden toteutuminen todetaan kulutustietojen kulutuspaikkojen paikallisen henkilökunnan keräämien tietojen perusteella.

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelma 2016 2017 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2016 2017 28.12.2015 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4 1.1

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Sisäilma ja terveys terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö 24.11.2015 Petri Kuisma Lapin AMK 23.11.2015 1 Sisältö Suunnitelmallinen sisäympäristö Kustannustehokkaat

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät 23.10.2015 Kemi Jussi Rönty, VTT Sisältö: 1. Taustaa - miksi uimahalliportaali? 2. Portaalin sisältö

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet

Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet Timo Määttä 6.10.2010 Kuntakatselmuksen tausta Energiansäästöllä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä edistetään kasvihuone- kaasupäästöjen vähentämistä

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

ENERGIASÄÄSTÖ HEKAN KIINTEISTÖISSÄ

ENERGIASÄÄSTÖ HEKAN KIINTEISTÖISSÄ ENERGIASÄÄSTÖ HEKAN KIINTEISTÖISSÄ Ilta Hekan kanssa / 17.3.2016 Hotelli Presidentti Tekninen päällikkö Marko Parkkali MIKSI ENERGIAA PITÄÄ SÄÄSTÄÄ? EU-direktiivit Suomen lait ja asetukset Kuntien energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Talous- ja suunnittelutoimisto Talous- ja laskentayksikkö Sosiaaliviraston johtoryhmä 7.3.2012, liite 5 asia 6. ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET SISÄLTÖ Tampereen energiatase 2014 Pirkkalan energiatase 2014 Nokian energiatase 2014 Kangasalan energiatase 2014 Lempäälän energiatase 2014

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Energiatehokkuuspäivä 15.2.2016 Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Petri Kuisma Esityksen sisältö: 1. Aurinkoenergia 2. Energiatehokkuus Tuotannon liittäminen sähköverkkoon Mikrotuotannolla

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2011. Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali.

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2011. Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali. ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 2 / PAIKKA:, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali. AIKA: 1.4. kello 10.00 11.15 LÄSNÄ: Pekka Sauri, puheenjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Kai Forsén Jukka

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 37/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 07.04.2015 371 HEL 2014-012398 T 10 05 01 Päätös Käsittely Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki LED -hankkeen

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille?

Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille? Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille? Rakennusten osuus Suomen energiankulutuksesta on 40% ja ilmastopäästöistä 30%. Yli 30 000 kerrostalokiinteistöön energiatehokkuustoimenpiteitä

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka Energiatehokkuusvaatimukset Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset 10.1.2014 TAMK 2014 2 RES Uusiutuvan energian käytön

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 KUUMA-johtokunta 30.11.2016-85 Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGITEHOKKUUS Vuosina 2013-2016. Ekotukitoiminnalla pyritään vaikuttamaan käyttäjiin ja kiinteistönhoitajiin,

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Taidemuseo

Helsingin kaupungin Taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 21.12.2010 Hyväksytty johtoryhmässä 21.12.2010 2 1. Helsingin kaupungin taidemuseon energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Bionova Consulting, Tytti Bruce 3. kesäkuuta 2014 1. Kohteiden Bionova Consulting arviointimenetelmä

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla 15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla Juha Vuorenmaa, rakennuttajapäällikkö Marita Tamminen, projektipäällikkö Vantaan kaupunki, Tilakeskus Miksi ja millä perusteilla ESCOon -

Lisätiedot

Elinkeinoelämä Energiantuotanto

Elinkeinoelämä Energiantuotanto 1 Elinkeinoelämä Energiantuotanto Millaisia muutoksia verrattuna sopimuskauteen 2008 2016? ELINKEINOELÄMÄ ENERGIANTUOTANTO Uusi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus ja energiatuotannon toimenpideohjelma

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakennusvirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakennusvirasto ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2012 Helsingin kaupungin rakennusviraston energiansäästön toimintasuunnitelma... 2 1. Nykytilanne... 2 1.1 Rakennusviraston tehtävät

Lisätiedot

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Terhi Harjulehto 1.12.29 Elomatic-esittely Katselmustoiminnan tausta Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sievin kunta Energiantuotannon ja -käytön

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIATALOUS

RAKENNUSTEN ENERGIATALOUS RAKENNUSTEN ENERGIATALOUS RIL-Elinkaarijaosto ja Talonrakennusjaosto ja LIVI Yhteisseminaari 28 1 Teollisen vallankumouksen aallot Helsingin Sanomat 26. 2. 28 2 Energian loppukäyttö sektoreittain Suomessa

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

LOPPURAPORTIN TIIVISTELMÄ. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin KUUMA-seudun energiatehokkuuspotentiaalia 0- investoinneilla

LOPPURAPORTIN TIIVISTELMÄ. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin KUUMA-seudun energiatehokkuuspotentiaalia 0- investoinneilla Keski-Uudenmaan ympäristökeskus TR 24.11.2015 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN LOPPURAPORTIN TIIVISTELMÄ Hanke KUUMA-seudulla alkoi huhtikuussa 2013 hanke Julkisten kiinteistöjen

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot