ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto"

Transkriptio

1 ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

2 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3. TOIMITILOJEN ENERGIAN- JA VEDENKULUTUS 3.1 NYKYTILANNE Tilojen lämmön, sähkön- ja vedenkulutus Kiinteistöjen kulutusseuranta Energiakatselmukset Muut tehdyt energiansäästötoimet Uusiutuvien energianlähteiden käyttö energianlähteinä 3.2 SÄÄSTÖTAVOITTEET Liikuntaviraston toimitilojen säästötavoitteet 3.3 TOIMENPITEET Kiinteistöjen käyttö Kiinteistöjen ylläpito Kulutusseuranta Energiakatselmukset ja niiden perusteella toteutettavat toimenpiteet Toimenpiteet peruskorjausten yhteydessä Toimenpiteet uudisrakentamisen yhteydessä 4. TOIMINNAN ENERGIANKULUTUS 4.1 NYKYTILANNE Toiminnan lämmön-, sähkön ja veden kulutus Toiminnan energiankulutusseuranta Tehdyt energiansäästötoimet 4.2 TAVOITTEET 4.3 TOIMENPITEET 5. TUOTTEISIIN LIITTYVÄ ENERGIANKULUTUS 6. SEURANTA

3 3 ALKUSANAT Tämä energiansäästön edistämissuunnitelma liittyy Helsingin kaupungin liikuntaviraston toimintaan. Energiansäästön edistämissuunnitelma sisältää liikuntaviraston toimitiloihin ja toimintaan liittyvän energian- ja vedenkäytön tilanneselvityksen, niiden säästötavoitteet sekä toimenpiteet, joiden avulla tavoitteisiin aiotaan päästä. Lisäksi suunnitelmassa esitetään tavoitteiden toteutumisen seuranta ja tarkastaminen. 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTOMUUTOKSEN HILLINTÄÄN Helsingin kaupunki allekirjoitti Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriö alkaen) kanssa 4. joulukuuta 2007 energiatehokkuussopimuksen, jonka mukaan kaupunki tavoittelee vuoteen 2005 verrattuna yhdeksän prosentin energiansäästöä jaksolla Energiatehokkuussopimuksen allekirjoittivat kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen sekä Helsingin puolesta kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja hallintokeskuksesta kaupunginsihteeri Kristiina Matikainen. Vastaavan sopimuksen tekivät Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio ja Pori sekä mm. polttonesteiden jakelijat. Allekirjoittajia oli liki 30. Helsinki sitoutuu paitsi energiasäästöihin, myös toimimaan esimerkkinä muille energiatehokkuudessa. Työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan myöntää tukea energiansäästötoimiin ja osallistuu kehittämishankkeisiin. Helsingin kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on avainasemassa sopimuksen toteutumisessa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä 80 prosenttia kaupungin käyttämästä sähköstä ja lämmöstä kuluu rakennuksissa. Koska kiinteistöjä on paljon, energiankäytön tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys ja jatkuva seuranta ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tehty sopimus ja kaupungin energiankäytön tehostamissuunnitelma ovat tässä hyviä työvälineitä. Sopimuksen mukainen, vuonna 2006 voimaan tulleeseen EU:n energiapalveludirektiivin liittyvä säästötavoite on kova, etenkin kun sähkön kulutus näyttää nousevan vuosi vuodelta. Helsingin pitäisi säästää 128,78 gigawattituntia. Tähän päästäisiin, jos esim. kaikki kaupungin terveydenhuollon rakennukset suljettaisiin. Energiatehokkuussopimus koskee Kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, myös asuinrakennusten, katu- ja muun ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten energiankäyttöä siltä osin, kuin nämä toiminnot eivät ole jonkin muun sopimuksen piirissä. Kaupungin täysin omistamat yhtiöt, mikäli eivät ole muussa sopimuksessa, kuuluvat myös tämän sopimuksen piiriin. Ostettuja palveluita tämä sopimus koskee vain hankintamenettelyjen soveltamisen kautta. Energiansäästö, joka on seurausta Kaupungin toteuttamista toimenpiteistä, mutta ei koske Kaupungin omaa energiankäyttöä, voidaan laskea Kaupungin hyväksi, ellei säästö kuulu muun sopimusalan piiriin. Vuoden 2014 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiansäästötavoitteeksi asetettiin 6 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta. Energiansäästöneuvottelukunta esittää vuoden 2015 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiansäästötavoitteeksi 8 % vuoden 2010

4 4 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen ja kansainvälisen ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen sekä muiden kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen pyritään energiansäästöllä ja uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämisellä. Energiansäästöllä tarkoitetaan kaupungin omistamien rakennusten, kunnallisten palveluiden ja yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden parantamista. Energiatehokkuuden parantamisella tarkoitettiin kunnallisten palvelujen vaatiman energiapanoksen eli ominaiskulutuksen pienentämistä siten, että esimerkiksi rakennuskuutiometrin lämmittämiseen, sähkölaitteiden käyttöön, katukilometrin valaistukseen tai liikennesuoritteeseen tarvittava energiamäärä vähenee. Uusiutuvien energianlähteiden edistämisellä tarkoitetaan puusta ja muusta biomassasta, biokaasusta, vesivoimasta, auringosta, tuulesta, maalämmöstä, jätepolttoaineen biohajoavasta osasta ja muista uusiutuvista energianlähteistä saatavan energian hyödyntämistä kaupungin omassa toiminnassa. Tavoitteena on selvittää uusiutuvien energianlähteiden käytön mahdollisuudet ja soveltuvuudet kiinteistössä. Energiansäästötoiminta koskee kaikkea kaupungin hallinnassa tai vaikutuspiirissä olevaa kulutusta, kuten rakennuskantaa, liikennettä ja kuljetuksia, katuvalaistusta, vesihuoltoa sekä vaikuttamista yhdyskuntarakenteeseen. Rakennusten osalta on kysymys julkisten rakennusten ja muiden kaupungin hallitsemien rakennusten ylläpidosta, peruskorjauksesta ja uudisrakentamisesta. 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ Liikuntaviraston tehtävä on huolehtia liikuntapalvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä hyväksyttyjen tavoitteiden ja toimintalinjojen mukaisesti, yhteistyössä muiden virastojen ja viranomaisten sekä yhteisöjen, järjestöjen ja kuntalaisten kanssa. Liikuntaviraston toiminnan tuotteita ovat sisä- ja ulkoliikuntapaikat, liikuntapuistot, ulkoilualueet, ohjattu liikunta, venesatamat, uimarannat, kalastuksen valvonta, urheiluseura- ja laitosavustukset sekä leirintäalue. Useiden liikuntapaikkojen, kuten uimahallit, tekojääradat ja lämmitettävät jalkapallokentät ylläpitäminen vaatii melko runsaasti energiaa. Liikuntapaikkojen ominaiskulutukset ovatkin usein rakennuskuutiota kohden korkeampia, kuin esim. toimisto tai koulurakennuksissa. Uusia, paljon energiaa kuluttavia kohteita liikuntavirastolla ovat Kivikon hiihtohalli ja Kontulan tekojäärata, joiden kulutus tulee ottaa huomioon.

5 5 Liikuntaviraston energiankulutus ja energiansäästön vaikutusmahdollisuudet liittyvät seuraaviin osa-alueisiin: 1. Toimitilojen välitön energian- ja vedenkulutus. 2. Toiminnan energian- ja vedenkulutus, joka muodostuu uima-, liikunta ja jäähalleissa, uimaloissa, tekojääradoilla, urheilukentillä, ulkoilualueilla, venesatamissa, sekä Rastilan leirintäalueella. 3. TILOJEN ENERGIAN- JA VEDENKULUTUS 3.1 NYKYTILANNE Tilojen lämmön-, sähkön- ja vedenkulutus Tässä energiansäästön edistämissuunnitelmassa käsitellään 38 liikuntaviraston hallinnassa olevaa kiinteistöä, kaukolämmönkulutuspaikkaa, jotka energian ja veden kulutuksen kannalta ovat merkittävimmät. Lisäksi seurataan kaikkien noin 200 sähkökulutuspaikan kulutuksia. Tarkasteltavien kohteiden yhteispinta-ala ja tilavuus ovat seuraavat: pinta-ala m 2 tilavuus m 3 (2010: m 3 ) Liikuntaviraston tässä suunnitelmassa tarkasteltavien kiinteistöjen energian- ja vedenkulutus sekä niiden perusteella lasketut CO2-päästöt yhdentoista edellisen vuoden ajalta on esitetty taulukossa 1.

6 6 Taulukko 1. Energiankulutus sekä CO2-päästöt vuosilta Vuosi Lämpö kok.kul. GWh ominaiskul. kwh/m 3 Sähkö kok.kul. GWh ominaiskul. kwh/m 3 CO2- päästöt/1000 kg CO2-päästökertoimet g/kwh (Helsingin Energia) Kiinteistöjen kulutusseuranta Liikuntaviraston kaukolämpöverkostoon liitetyissä rakennuksissa on kuukausittainen kulutusseuranta lämmön osalta 100 % rakennuksista sähkön osalta 100 % rakennuksista veden osalta 90 % rakennuksista Jokaiselle kulutusseurantakiinteistölle on nimetty vastuuhenkilöt ja heidän toimintaansa valvovat Raimo Taulanne, Joonas Hautala, Olli Mäki ja Toni Lehti Energiakatselmukset Liikuntaviraston käytössä olevissa kiinteistöissä on tehty energiakatselmuksia vuosina yhteensä 17 kpl. Katselmoitujen kiinteistöjen tilavuus on m 3 (92 % tähän energiansäästön edistämissuunnitelmaan kuuluvien kiinteistöjen koko kannasta). Energiakatselmuksissa on löydetty säästöpotentiaalia keskimäärin seuraavasti:

7 7 CO2 päästöt/ 1000 kg *) lämpö 15 % 1,08 GWh 270 sähkö 5 % 0,52 GWh 130 vesi 2 % 1655 m 3 *)CO2-päästöt, kerroin 250 g/kwh sekä lämmölle että sähkölle Seurantakatselmuksia ei toistaiseksi ole katselmoiduissa kiinteistöissä tehty. Suurimmat ehdotetuista toimenpiteistä toteutettiin Töölön kisahallissa (A-osan lämmön talteenotto, sekä lv-verkoston perusparannus), jotka takaisinmaksuajaltaan ovat alle 10 vuotta. Tyypillisimpiä toimenpiteistä, joiden takaisinmaksuaika on ollut alle 1 vuotta, ovat: rakennusosien, kuten ovien ja ikkunoiden, korjaus, tiivistys ja uusiminen Lvis-laitteiden käyntiaikojen muutokset huonelämpötilojen laskeminen saunojen kiukaiden päälläoloaikojen muutokset valaistuksen ohjausmuutokset valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen (energiansäästölamput) sähkönostosopimusten muutokset kaukolämmön tilausvesivirtojen muutokset Muut tehdyt energiansäästötoimet Liikuntavirasto on parantanut energiatehokkuutta tiloissaan ja kiinteistöissään seuraavilla tavoilla: Perusparannushankkeet Huolto- ja pukusuojarakennusten lämmitystavan muutokset öljystä kaukolämpöön Energiansäästösuunnitelmat Vesikalusteiden korjaus ja uusiminen (vettä säästävät suuttimet ja vesilaitteet) Ohjaus- ja valvontajärjestelmien rakentamiset ja valaistuksen ohjausmuutokset Koulutus ja tiedotus Huonelämpötilojen tarkastus

8 SÄÄSTÖTAVOITTEET Liikuntaviraston toimitilojen säästötavoitteet On huomioitava, että liikuntaviraston kiinteistöissä, kuten uimahalleissa ja uimaloissa, jäähalleissa, tekojääradoilla sekä lämmitettävillä jalkapallokentillä energiaa ja vettä kuluu normaalin kiinteistökulutuksen lisäksi myös toimintojen tuottamisessa. Siksi ominaiskulutukset ovat hieman kaupungin keskimääräisiä lukemia korkeampia. Liikuntavirasto on asettanut omia toimitilojaan koskemaan seuraavat kulutusten säästötavoitteet: Taulukko 2. Toimitilojen lämmön ja sähkön ominaiskulutuksen toteutuneet kulutukset ja tavoitteet. Prosentuaalisen muutoksen vertailuvuosi on Ominaikulutustavoitteet Seurantavuosi toteutunut toteutunut toteutunut säästötavoite kwh/m 3 % kwh/m 3 % kwh/m 3 % tavoitetaso kwh/m 3 lämpö 36, , ,6 9 33,0 sähkö 21,8 7 20,2 5 20,6 9 19,8 Kuvissa 1-4 on esitetty liikuntaviraston kaukolämmön ja sähkön kulutukset viimeisiltä vuosilta sekä energiansäästöneuvottelukunnan ja energiatehokkuussopimuksen mukaiset säästötavoitetasot. Sähkön ja kaukolämmön kulutuksista pyritään jokaisesta säästämään tavoitteen verran, jotta kokonaisenergiankulutuksen säästötavoitteisiin päästäisiin.

9 9 Kuva 1. Liikuntaviraston kaukolämmönkulutus sekä tavoitetasot vuosille Liikuntaviraston kaukolämmönkulutus sekä tavoitetasot vuosille MWh abs. kulutus sääkorj. kulutus Kuva 2. Liikuntaviraston sähkönkulutus sekä tavoitetasot vuosille Liikuntaviraston sähkönkulutus sekä tavoitetasot vuosille (kaikki kohteet yht. n. 200 kpl) MWh

10 10 Kuva 3. Liikuntaviraston kaukolämpökohetiden sähkönkulutus sekä tavoitetasot vuosille Liikuntaviraston sähkönkulutus sekä tavoitetasot vuosille (kaukolämpökohteet, yht. 39) MWh Kuva 4. Liikuntaviraston kaikkien kohteiden kokonaisenergiakulutus (sähkö+kaukolämpö) yhteensä sekä tavoitetasot vuosille Liikuntaviraston kokonaisenergiankulutus sekä tavoitetasot vuosille (sähkö+sääkorj. kaukolämpö) MWh

11 TOIMENPITEET Kiinteistöjen käyttö Kiinteistöjen käytössä tehdään seuraavia toimenpiteitä energiatehokkuuden edistämiseksi: valitaan energiamerkinnältään A- tai B-luokan laitteita tai muutoin energiaa säästäviä laitteita (esim. ATK-laitteet, tulostimet) tehdään hankintapäätös perustuen hankkeen kokonaistaloudellisuuteen elinkaaren aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon käyttökulut, joita ovat esim. energiankulutus ja materiaalimenekki (esim. värikasetit), eikä pelkästään hankintahinta. Hankinnoissa otetaan huomioon Työ- ja elinkeinoministeriön antamat suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. selvitetään kiinteistöjen energiataloudellinen ja tarpeenmukainen käyttö (esim. tarpeen mukainen toiminta-aika, valaistus, lämpötila ) toimitaan yhteistyössä hallintokunnan kiinteistönhoidossa vastaavan tahon kanssa. Informoidaan tätä ilmenevistä vioista, normaalin käyttöajan ulkopuolisesta toiminnasta ja niissä tapahtuvista muutoksista. valvotaan, että annettuja ohjeita noudatetaan esim. tuuletus, valojen ja koneiden sammuttaminen järjestetään koulutustilaisuuksia (esim. tietty aihe/tilaisuus) järjestetään kiinteistöhoitohenkilöstölle käyttöä opastavaa koulutusta lisätään talotekniikkaa kohteisiin, joissa sillä voidaan saavuttaa säästöjä Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöjen ylläpidon tehostamiseksi tehdään esim. seuraavanlaisia toimenpiteitä, joista liikuntavirastossa vastaa osastot teknisen yksikön avustuksella. Laaditaan tiloille huoltokirja / ja toimintamalli (energiatalous ja sisäilma huomioiden). RambollFM-huoltokirjaohjelmisto on käytössä seuraavissa kohteissa Jakomäen uimahalli Uimastadion Töölön kisahalli Katajanokan vierasvenesatama Latokartanon liikuntahalli Kontulan tekojäärata Talin jalkapallohallissa Kivikon hiihtohallissa Myllypuron pallomylly

12 12 Uimarantarakennukset Hietalahti Kallahdenniemi Laajasalo Lauttasaari Marjaniemi Munkkiniemi Mustikkamaa Pikkukoski Valvotaan, että noudatetaan huoltokirjan ohjeita ja aikatauluja. Kerätään kulutusseurantatiedot ja tallennetaan seurantaohjelmaan tai toimitetaan ne muuten kulutusseurantaan ylläpitäville henkilöille. Seurataan energiankulutuksen (lämpö, sähkö ja vesi) muutoksia ja selvitetään poikkeamat sekä informoidaan käyttäjiä. Informoidaan huoltoa ilmenevistä vioista, käyttöhäiriöistä sekä normaalin käyttöajan ulkopuolisesta toiminnasta ja niissä tapahtuvista muutoksista. Toimitaan kiinteistön huollon ja loppukäyttäjän välisenä linkkinä. Järjestetään energiansäästökoulutusta kiinteistöhoidosta ja isännöinnistä vastaavalle henkilöstölle ja käyttäjille. Suoritetaan kiinteistöissä talotekniikan toimivuuden ja energiataloudellisuuden tarkastuksia. Lisätään talotekniikkaa kohteisiin, joissa sillä voidaan saavuttaa säästöjä. Pyritään järjestämään yhteistyössä HKR-Rakennuttajan energiayksikön kanssa seurantakatselmuksia kohteisiin, joissa energiakatselmus on aiemmin tehty Kulutusseuranta Liikuntavirasto on ottanut kaikki sähkönkulutuskohteet kulutusseurantaan vuonna Tavoitteena on jatkossa saada tekojääratojen kylmäkoneistojen sähkökulutukset erilliseen mittaukseen. Kulutusseurantaan käytetään Helsingin Energian Sävel+-ohjelmistoa Energiakatselmukset ja niiden perusteella toteutettavat toimenpiteet Energiansäästöpotentiaalin löytämiseksi ja energiansäästöinvestointien oikean kohdistumisen varmistamiseksi tehdään liikuntaviraston kiinteistöissä energiakatselmuksia yhteistyössä HKR-Rakennuttajan energiayksikön kanssa.

13 13 Katselmuksissa ehdotetuista toimenpiteistä toteutetaan takaisinmaksuajaltaan alle 3 vuoden säästötoimenpiteet 2 vuoden kuluttua katselmuksen toteuttamisesta. Investoinneista laaditaan toteuttamisohjelma, joka tarkastetaan vuosittain yhteistyössä HKR-Rakennuttajan energiayksikön kanssa Toimenpiteet peruskorjausten yhteydessä Peruskorjausten yhteydessä energiansäästöön liittyvät tavoitteet ovat seuraavanlaisia: asetetaan peruskorjattaville kohteille sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen maksimikulutustasot yhteistyössä rakennuttajan kanssa, silloin kun tasojen määrittäminen on mahdollista ja huolehditaan seurannasta otetaan energiansäästö huomioon suunnitteluvaiheen rakenne- ja laitevalinnoissa, tarkastetaan energiakatselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamismahdollisuudet, valaistusratkaisut, iv-ratkaisut jne hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten matalaenergiarakentamisohjetta hanke- ja suunnitteluvaiheessa toteutetaan laitteiden valinnassa energiansäästö valitsemalla energiamerkinnältään A- tai B-luokan laitteita tai muutoin energiaa säästäviä laitteita edesautetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa hallintokunnassa käyttäen apuna uusiutuvien energianlähteiden lisäämismahdollisuuksien kartoitushankkeen tuloksia huoltokirjat Toimenpiteet uudisrakentamisen yhteydessä Uudisrakentamisen yhteydessä energiansäästöön liittyvät tavoitteet ovat seuraavanlaisia: asetetaan uudisrakennuksille sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen tavoitetasot, joiden alittaminen tulee osoittaa laskennallisella tarkastelulla otetaan energiansäästö huomioon suunnitteluvaiheen rakenne- ja laitevalinnoissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten matalaenergiarakentamisohjetta hanke- ja suunnitteluvaiheessa valitaan uudisrakennuksiin energiamerkinnältään A- tai B-luokan laitteita tai muutoin energiaa säästäviä laitteita edesautetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa hallintokunnassa käyttäen apuna uusiutuvien energianlähteiden lisäämismahdollisuuksien kartoitushankkeen tuloksia huolehditaan seurannasta käytön aikana huoltokirjat

14 14 4. TOIMINNAN ENERGIANKULUTUS 4.1 NYKYTILA Toiminnan energiankulutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä uimahallien ja uimaloiden, jäähallien, tekojääratojen, lämmitettävien jalkapallokenttien, sekä leirintäalueen palvelujen tuottamiseen kulunutta energiaa ja vettä Toiminnan lämmön-, sähkön ja veden kulutus Toiminnan energiankulutuksen osuutta liikuntaviraston kokonaisenergian kulutuksesta ei tarkasti voida määritellä, mutta esim. tekojääradan kylmäkoneiston kuluttaman sähkön osuus kiinteistön kokonaissähkön kulutuksesta on n. 85 %. Myös uimahallin palveluiden tuottaminen kuluttaa kiinteistön kokonaiskulutuksesta n. 60 % Toiminnan energiankulutusseuranta Toiminnan energiankulutuksesta kuuluu kuukausittaisen kulutusseurannan piiriin lämmön osalta 94 % sähkön osalta 83 % veden osalta 64 % Jokaiselle toimintaan liittyvälle kulutuspaikalle on nimetty vastuuhenkilöt ja heidän toimintaansa valvovat Joonas Hautala, Olli Mäki, Raimo Taulanne ja Toni Lehti Tehdyt energiansäästötoimet Liikuntavirastossa toiminnassaan on aiemmin parannettu energiantehokkuutta mm. seuraavilla tavoilla: Automaatiojärjestelmien parannuksilla Valaisimien ja niiden ohjauksen parannukset LVI-järjestelmien parannukset ja säätöjen tarpeenmukaistaminen Vettä säästävien kalusteiden hankinta Koneiden ja laitteiden energiatehokkuuden parantaminen Rakennusteknisiä parannuksia

15 TAVOITTEET Vuoden 2014 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiansäästötavoitteeksi asetettiin 6 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta. Energiansäästöneuvottelukunta esittää vuoden 2015 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiansäästötavoitteeksi 8 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. 4.3 TOIMENPITEET Säästötavoitteiden saavuttamiseksi tehdään seuraavat toimenpiteet: toimintatapojen ja palvelutarjonnan suunnittelu kulutusseurannan järjestäminen katso kohta kulutusseuranta. laitteiden uusinnan yhteydessä pyritään energiansäästäviin ratkaisuihin ajoneuvot sekä työkoneet ja laitteet valitaan sellaiset, että polttoainekulutus ja / tai päästömäärät ovat mahdollisimman pienet lisätään energiaa säästävää ajo- ja käyttötapakoulutusta huomioidaan omassa toiminnassa energiatehokkuus / liikkuminen / paperinkäyttö seurataan toiminnan energiakulutusta ja analysoidaan muutoksia 5. TUOTTEISIIN LIITTYVÄ ENERGIANKULUTUS Liikuntavirasto pyrkii yhteistyössä kaupungin muiden virastojen ja laitosten, kaupunkikonserniin kuuluvien yritysten sekä yksityisten yritysten kanssa, määrärahojen puitteissa, vähentämään kaupungissa matkustamisen tarvetta ja polttoaineiden kulutusta seuraavilla tavoin: järjestämällä liikuntapalveluita koko kaupungin alueelle järjestämään jalankululle ja pyöräilylle mahdollisimman hyvät edellytykset hoitamalla vastuullaan olevien talvikunnossa pidettävien ulkoiluteiden auraukset varhain aamulla ympärivuotisen työmatkapyöräilyn mahdollistamiseksi pyrkimällä järjestämään liikuntapaikoille riittävät alueet polkupyörien säilytystä varten 6. SEURANTA Energiansäästön edistämissuunnitelma päivitetään seuraavan kerran 2015 ja uudistetaan tarvittaessa uudestaan kolmen vuoden välein. Energiansäästön edistämissuunnitelman on päivittänyt Joonas Hautala ja tarkastamisesta

16 16 vastaavat Joonas Hautala, Olli Mäki, Raimo Taulanne ja Toni Lehti. Säästötavoitteiden toteutumista seurataan kerran vuodessa. Säästötavoitteiden toteutuminen todetaan kulutustietojen kulutuspaikkojen paikallisen henkilökunnan keräämien tietojen perusteella.

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto 28.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos vuoden 2015 talousarvion liitteeksi 11.12.2014 1 1. Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitoksen energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä

Lisätiedot

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden kaupungin Energiatehokkuussopimus 2008-2016 Lahden kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Energiatehokkuustyö kampuksilla. Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy

Energiatehokkuustyö kampuksilla. Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy Energiatehokkuustyö kampuksilla Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy Energia- ja kestävyystavoitteet muokkaavat toimintaympäristöä 2 Kestävän kehityksen visio Energian rooli on merkittävä kestävän kehityksen

Lisätiedot

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-korkeakoulusäätiön ja Suomen valtion yhdessä omistama osakeyhtiö, perustettu vuonna

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Kaupunginkirjaston johtoryhmä 15.12.2010 Kaupunginkirjaston energiansäästösuunnitelman laatimista varten perustettiin 25.5.2010 työryhmä,

Lisätiedot

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat Terhi Harjulehto 15.3.2012 SISÄLTÖ Energiakolmio-esittely Toimintasuunnitelma-hankkeista - Toimeksianto - Toimintamalli, versiot

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 06.11.2007 Heikki Väisänen Kauppa- ja teollisuusministeriö 11/9/2007 1 Energiapalveludirektiivin sisällöstä ESD koskee kaikkea

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelma 2016 2017 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2016 2017 28.12.2015 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4 1.1

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelman luonnos 2012 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 3.12.2012 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut. Tiia Katajamäki Ympäristökeskus

Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut. Tiia Katajamäki Ympäristökeskus Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut Tiia Katajamäki Ympäristökeskus Stadin ilmasto -verkkosivut Stadinilmasto.fi- sivut avattu vuoden 2013 alussa, ensimmäinen uutiskirje joulukuussa 2012 Taustalla

Lisätiedot

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv Seurakuntien ympärist ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv ivä - SÄÄSTÄ ENERGIAA - Pentti Kuurola, LVI-ins. LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy Oulu Kuntoarviot Energiatodistukset Energiakatselmukset Hankesuunnittelu

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025 Lähtökohdat Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Lisätiedot

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa 24.2.2010 Kuntien energiatehokkuuden työkalut Mervi Weckström-Räisänen Energiatehokkuushankkeen projektipäällikkö

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Anna Sjövall Ympäristöasiantuntija Vantaan ympäristökeskus 29.10.2013 Mitä ekotukitoiminta on? Ekotukitoiminta

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

Kaupungin rakennusten energiankulutusdata. Katri Kuusinen 26.2.2015

Kaupungin rakennusten energiankulutusdata. Katri Kuusinen 26.2.2015 Kaupungin rakennusten energiankulutusdata Katri Kuusinen 26.2.2015 Nykyisiä tietokantoja kaupungin omista rakennuksista Vuosikulutukset Noin 3500 kohteen tiedot (palvelu- ja asuinrakennuksia) Kaukolämmönkulutus

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö on energiatehokas

Älykäs kiinteistö on energiatehokas Harald Schnur, divisioonan johtaja Älykäs kiinteistö on energiatehokas Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Sivu 1 Haasteemme Ilmaston lämpeneminen Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

Energiatehokkaat isännöinti-palvelut: VVO:n kokemuksia

Energiatehokkaat isännöinti-palvelut: VVO:n kokemuksia Energiatehokkaat isännöinti-palvelut: VVO:n kokemuksia 23.11.2010 Kimmo Rintala VVO:n esittely VVO on eläkevakuutusyhtiöiden ja ammattiliittojen omistama vuokra-asuntoyritys: Perustettu 1969 Asuntoja n.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus 2017-2025 Joensuun kaupunki xx.11.2017 Toiminnan tausta ja organisointi Joensuun kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 2025.

Lisätiedot

Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja

Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja TEM/7/05.05.01/2010 Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä Ministeriö), Suomen Kuntaliitto (jäljempänä Kuntaliitto) ja Motiva Oy (jäljempänä Motiva)

Lisätiedot

Case Sello: Kauppakeskuksen tehokkaat energiansäästöratkaisut. Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 10.4.

Case Sello: Kauppakeskuksen tehokkaat energiansäästöratkaisut. Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 10.4. Case Sello: Kauppakeskuksen tehokkaat energiansäästöratkaisut Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 10.4.2014 Kauppakeskus Sello Asiakaskäynnit 2013 22,6 miljoonaa Kokonaismyynti 2013

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Taloyhtiön energiansäästö

Taloyhtiön energiansäästö Taloyhtiön energiansäästö Hallitusforum 19.03.2011 Messukeskus, Helsinki Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä rakennusten energiatehokkuus on Energiatehokkuus paranee, kun Pienemmällä

Lisätiedot

Energiatehokkuus kaukolämpötalossa

Energiatehokkuus kaukolämpötalossa 0 Energiatehokkuus kaukolämpötalossa Turo Eklund Helsingin Energia Pitäjänmäki-seuran syyskokous 22.11.2010 Energiatehokkuuden määrittely Hyvä sisäilma, miellyttävät asumisolosuhteet ja rakennusten kunnon

Lisätiedot

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö

Lisätiedot

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti, Energiateollisuus ry Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Helsinki 9.11.2010 Laki energiamarkkinoilla toimivien

Lisätiedot

Taloyhtiön energiankulutus hallintaan

Taloyhtiön energiankulutus hallintaan Taloyhtiön energiankulutus hallintaan 01.02.2012, Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan Sali DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Tarjolla tänään Arkitodellisuus taloyhtiöissä Suunnitelmallinen energiatehokkuuden

Lisätiedot

Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen?

Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen? Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen? Matti Hellgrén Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Talokeskus Yhtiöt Oy!"#$%&'%(')*+,-.)/0)$1)%$1'&2134)5$%")."25$"")"'3"1.(1,5"6"#7&#(3.")5")$+5&#83'.$5")

Lisätiedot

Uusimmat energiatehokkaat käytännöt ja sovellukset julkisissa rakennuksissa ETSIVÄ-Energiankulutus- ja olosuhdeseuranta hankkeen esittely

Uusimmat energiatehokkaat käytännöt ja sovellukset julkisissa rakennuksissa ETSIVÄ-Energiankulutus- ja olosuhdeseuranta hankkeen esittely Uusimmat energiatehokkaat käytännöt ja sovellukset julkisissa rakennuksissa ETSIVÄ-Energiankulutus- ja olosuhdeseuranta hankkeen esittely Sirpa Eskelinen Helsingin kaupunki Rakennusvirasto HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Elinkaarimallin toimivuus energiatehokkuuden ajurina Kuopion energiatehokkaat koulut

Elinkaarimallin toimivuus energiatehokkuuden ajurina Kuopion energiatehokkaat koulut Elinkaarimallin toimivuus energiatehokkuuden ajurina Kuopion energiatehokkaat koulut Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjänä 2.12.2009 Heureka, Vantaa Inspira Oy Inspira Oy avustaa asiakkaitaan

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Miksi energiaeksperttejä? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus Oulun kaupunki, Tilakeskus Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa 24.2.2010 kiinteistöpäällikkö Johan Alatalo Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa Esityksen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma 8.5.2017 Sirpa Leino, Energiateollisuus ry Energia-ala lähtenyt heti vakuuttavasti mukaan Energia-alan sopimuksen kattavuus erittäin

Lisätiedot

Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt

Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt johtaja Senaatti-kiinteistöt 2010 (ennakkotietoa t tilinpäätöksestä) tä) VM:n alainen liikelaitos (laki 1.1.2011) n. 11 700

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Sisäilma ja terveys terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö 24.11.2015 Petri Kuisma Lapin AMK 23.11.2015 1 Sisältö Suunnitelmallinen sisäympäristö Kustannustehokkaat

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Aki Havia 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari 2017 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Yhteenveto energiakatselmoinnista

Yhteenveto energiakatselmoinnista Vaasa Rakennuksesta vastaava organisaatio: Vaasan Talotoimi Koulun nimi: Huutoniemen koulu Päärakennus 1954, peruskorjattu 1998 Liikuntasalirakennus 1957, peruskorjattu 2000 Päärakennus sekä liikuntasalirakennus.

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Esityksen sisältö Energiatehokkuus ja haasteet Energiatehokkuussopimus Mitä ja miksi? Tuloksia Tulevaisuus Tehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2016 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Liikuntatoimen investointien tarveohjelma 2014 ja TSE

Liikuntatoimen investointien tarveohjelma 2014 ja TSE 1 (5) UUDISRAKENTAMINEN URHEILULAITOKSET JA -KENTÄT (01) 3000 1 *Jätkäsaaren liikuntapuisto 2,000 1,000 1,000 3000 1 *Tehtaanpuiston kenttä, tekojäärata ja huoltorakennus 1,500 0,500 1,000 4000 3 Kalasatama,

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimuksesta tulevat velvoitteet. 2) nimeää KET -sopimuksen yhteyshenkilön. 7) raportoi vuosittain energiansäästön toteutumat

Energiatehokkuussopimuksesta tulevat velvoitteet. 2) nimeää KET -sopimuksen yhteyshenkilön. 7) raportoi vuosittain energiansäästön toteutumat Liittyminen Kuntasektorin Energiatehokkuussopimukseen YLK 13.10.2009 177 Taustaa Kauppa- ja teollisuusministeriö on lähettänyt keväällä 2007 lähettänyt pääkaupunkiseudun kaupungeille pyynnön ilmoittaa

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2015 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

Rakennusten energiatalous 26.2.2008. Motiva Oy. Johtava asiantuntija Tapio Jalo

Rakennusten energiatalous 26.2.2008. Motiva Oy. Johtava asiantuntija Tapio Jalo Rakennusten energiatalous 26.2.2008 Motiva Oy Johtava asiantuntija Tapio Jalo Energiapalveludirektiivi Voimaantulo 17.5.2006, kansallinen toimeenpano 17.5.2008 mennessä Soveltamisala koko energian loppukäyttö,

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta,

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, Valaistus Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, koulurakennuksissa valaistus voi kattaa jopa 40%. Valaistusta tulisi käyttää ainoastaan tarpeeseen ja

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset

Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Toiminnanjohtaja Jorma Säteri. Sisäilmasto ja energiatalous Suurin osa rakennusten energiankulutuksesta tarvitaan sisäilmaston tuottamiseen sisäilmastotavoitteet tulee

Lisätiedot

Taloudellisuuden ja tehokkuuden vuoksi

Taloudellisuuden ja tehokkuuden vuoksi Taloudellisuuden ja tehokkuuden vuoksi Kunta-alan energiatehokkuussopimus ja energiaohjelma tarjoavat tavat toteuttaa EU:n energiapalveludirektiivin vaatimuksia. Ne myös auttavat energiakustannusten hallinnassa.

Lisätiedot

Sähkönkulutus on kasvussa

Sähkönkulutus on kasvussa Sähkönkulutus on kasvussa Palvelu- ja julkisen sektorin osuus sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa on 19 %. Yksittäisen toimistorakennuksen sähkön kulutus voi jakautua esimerkiksi näin. Palvelu- ja toimistorakennuksessa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiaekspertin peruskurssi osa 1: lämpö & vesi 17.03.2014, Tampere DI Petri Pylsy Ekspertti ei kuitenkaan koske säätöihin, sen tekee aina kiinteistönhoitaja

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen 7.10.2015 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy vähentää

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto Energiakatselmustoiminta Suomessa Suuren yrityksen energiakatselmus Vapaaehtoinen katselmustoiminta 2 Suuren yrityksen energiakatselmukset

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Julkisivuyhdistys ry:n syyskokous 19.11.2009 Diana-auditorio, Helsinki Stina Linne Tekn yo. Esityksen sisältö Tutkimuksen taustat ja

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa. Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja

Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa. Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja Rakennetun ympäristön merkitys Suomessa Energiatehokkuuspotentiaali on pääosin hyödyntämättä

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Heikki Väisänen Energiaosasto 25.4.2013 TEM:n suunnitelman laatimisesta Taustalla valtioneuvoston periaatepäätöksen kirjaus ja sen taustalla

Lisätiedot