Kunnanvirastossa tiistaina klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirastossa tiistaina 16.9.2014 klo 10.00 12.00"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ OLLEET JÄSENET JA TEHTÄVÄ Jäsenet Heinonen Esa Tapani Simo Nurminen Maria Inkinen Timo Oksala Riikka Sipilä Janne Suominen Nina puheenjohtaja 1. varapuh.joht. 2. varapuh.joht. jäsen jäsen jäsen jäsen Varajäsenet Seppä Juha Mäkinen Lassi Varga Katalin Laakso Merja Puustjärvi Krista Syrjälä Eero Viljanen Jarno MUUT LÄSNÄOLIJAT Saarnivaara Pekka Lauri Matti Hallberg Tanja Paavola Oili Laikko Outi KV:n puheenjohtaja KV:n I varapuheenjohtaja KV:n II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 164 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina ALLEKIRJOITUKSET Esa Heinonen Puheenjohtaja Outi Laikko pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarvasjoki Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla vahvistettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kunnanvirastossa tiistaina klo Pöytäkirjanpitäjä Outi Laikko

2 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 164 Kunnanhallituksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle sähköpostilla Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (KuntaL 58 2 mom.) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 165 Kunnan hallintosäännön 16 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittavaa jäsentä. Mikäli täytäntöönpanolla on erityinen kiire, voivat kullakin kerralla valitut pöytäkirjantarkastajat tarkastaa pöytäkirjan kunnanhallituksen samassa kokouksessa, jolloin tarkastamisesta mainitaan pöytäkirjassa.

3 Kunnanhallitus KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN SELITYSPYYNTÖ 166 Pasi Lappalainen asiakumppaneineen on tehnyt valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle valtioneuvoston päätöksestä yhdistää Liedon ja Tarvasjoen kunnat. Korkein hallinto-oikeus pyytää päivätyllä kirjeellään selitystä asiasta Tarvasjoen kunnanhallitukselta. Selitys on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen mennessä. Liite 1: Valitus Valmistelija: kunnanjohtaja Oili Paavola, puh Kunnanhallitus toteaa selityksessään, että 1. yleisesti ottaen valtioneuvoston peruspalvelujen arviointimenettelykriteereitä tulkitaan liian yksiselitteisesti. Esim. Tarvasjoen velka on syntynyt, kun kuntalaisten peruspalveluja on turvattu vuosikymmeniksi eteenpäin, 2. Tarvasjoen kunta on toiminut ennen kaikkea kuntalaisten palvelutason säilymiseksi ilman teennäisiä taloudenjärjestelykuvioita, joilla esim. velkamäärää olisi ollut mahdollista näennäisesti hävittää ja 3. selvitysmiesten vuoden 2014 alussa aloittama päämäärätietoinen tehtävä kiireisine aikatauluineen ei mahdollistanut aitoa vaihtoehtojen vertailua, mikä olisi ehkä kuitenkin johtanut nykyiseen tilanteeseen, tosin mahdollisesti maltillisemmin kannanotoin.

4 Kunnanhallitus NUORTENTALO TARVASHOVI OY:N LAINAN TAKAUS 167 Tarvasjoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan pykälissä 52 ja 53 päättänyt mm. että - Nuortentalo Tarvashovi Oy:n koko osakekannan siirtämistä kunnan omistukseen ryhdytään valmistelemaan ja - kiinteistön kiireelliset korjaus- ja huoltotoimenpiteet toteutetaan välittömästi ja että peruskorjausta valmistellaan siten, että kiinteistö tulee toimimaan sekä koulun liikuntatilana että monipuolisena vapaa-ajan toimintakeskuksena. Osakeyhtiön vaihtoehtoisista omistusjärjestelyistä on teetetty raportti helmikuussa Kiinteistöstä on teetetty monipuoliset kuntokartoitus-, ilmanlaatu- ja energiaselvitykset kuten myös useamman vuoden korjaussuunnitelma. Nuortentalo Tarvashovi Oy hakee päivätyllä kirjeellään kunnalta korjauslainan takausta sekä korotusta vuosiavustukseen. Lainan tarve vuosina on yhteensä Lainalle tarvitaan kunnan takaus. Lainaa nostetaan useammassa erässä korjaustöiden edetessä. Vuoden 2015 aikana lainaa on korjaussuunnitelman mukaisesti nostettava n Lainanhoitokulujen takia Tarvasjoen kunnan myöntämää vuosiavustusta Tarvashovi Oy:lle tulisi korottaa. Vuosiavustuksen tulisi olla vuonna 2015, vuonna 2016, vuonna 2017 ja siitä eteenpäin, kunnes korjauslaina on maksettu takaisin. Valmistelija: kunnanjohtaja Oili Paavola, puh Tarvasjoen kunnanhallitus esittää uuden Liedon kunnanhallitukselle, että Liedon kunta hyväksyy :n lainan takauksen Nuortentalo Tarvashovi Oy:n peruskorjauslainalle ja ottaa yhtiön lainan myötä kasvavan vuosittaisen avustustarpeen huomioon talousarvion laadinnassa.

5 Kunnanhallitus LAUTAKUNTA- JA TOIMIELINEDUSTUKSET LIEDON LAUTAKUNNISSA JA TOIMIELIMISSÄ 168 Valtioneuvosto on päättänyt lakkauttaa Tarvasjoen kunnan ja yhdistää sen Liedon kuntaan vuoden 2015 alusta lähtien. Liedon ja Tarvasjoen yhdistymissopimuksen mukaisesti Valtuusto täydentää Liedon kunnan lautakuntia yhdellä varsinaisella ja yhdellä varajäsenellä, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus ja jotka ovat toimineet Tarvasjoen kunnan vastaavissa luottamustehtävissä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan Tarvasjoen kunnan kaksi jäsentä ja varajäsenet jatkavat yhdistetyn kunnan lautakunnassa kunnallisvaalikauden loppuun. Samoin ympäristölautakunnan yksi Tarvasjoen kunnan jäsen ja varajäsen jatkavat kunnallisvaalikauden loppuun. Täydentämisen perusteena ei käytetä yhdistetyn valtuuston voimasuhteita. Uuden Liedon valtuusto on nimennyt ensimmäisessä kokouksessaan uuden Liedon kunnanhallituksen. Tarvasjoen kunnanhallitus ja valtuusto esittävät uuden Liedon kunnanhallitukselle edustajaehdotuksensa Liedon lautakuntien ja toimielinten kokoonpanoihin yhdistymissopimuksen mukaisesti eli kuhunkin yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Liedon lautakunnat ja toimielimet vuosina Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Kutsuntalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristöterveyslautakunta (Tarvasjoelta ovat jo edustajat) (Tarvasjoelta on jo edustaja) Elinkeinotoimikunta Liikenneturvallisuustyöryhmä Vanhus- ja vammaisneuvosto Esitystä tehtäessä on otettava huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Valmistelija: kunnanjohtaja Oili Paavola, puh

6 Kunnanhallitus Tarvasjoen kunnanhallitus esittää Tarvasjoen kunnanvaltuustolle lautakuntaja toimielinedustajaehdokkaiden nimeämistä uuden Liedon valtuustolle, joka täydentää Liedon lautakuntia ja muita mainittuja toimielimiä Tarvasjoen edustajilla.

7 Kunnanhallitus VUODEN 2014 ASUINRAKENNUSTEN JA ASUNTOJEN KORJAUSTOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIEN AVUSTUSTEN MÄÄRÄRAHAOSUUDET / NIMET JA JAKO / 169 Valtion asuntorahasto ilmoittaa päivätyllä kirjeellä vahvistaneensa vuoden 2014 korjausavustusten määrärahaksi euroa ja energiaavustusten määrärahaosuudeksi euroa. Kunnille osoitettavat määrärahat perustuvat kuntien ilmoittamiin hakemusmääriin. Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä kuntaan on saapunut korjausavustushakemus: 1) Artturi Savolaisen hakemus, suoritettavien toimenpiteiden kustannukset Määräaikaan mennessä kuntaan on saapunut energia-avustushakemuksia: 1) Kyllikki Laineen hakemus, suoritettavien toimenpiteiden kustannukset ) Eeva Kemppaisen hakemus, suoritettavien toimenpiteiden kustannukset Valmistelija: rakennustarkastaja Urpo Isotalo, puh hallintojohtaja Outi Laikko, puh Kunnanhallitus päättää myöntää korjaus- ja energia-avustukset seuraavasti: Korjausavustukset vanhusten ja vammaisten asuntojen korjauksiin: Artturi Savolainen Tarveharkintaisina pientalojen energia-avustuksina: Kyllikki Laine 300 Eeva Kemppainen Toimenpiteet tulee toteuttaa mennessä. Sovellettava lainsäädäntö: Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaittaavustuksista (1184/2005, valtionavustuslaki (688/2001) sekä valtioneuvoston asetus korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (128/2006) ja sekä ARAn vuonna 2014 antamat ohjeet korjaus- ja energia-avustuksista.

8 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUONNA Yleishallinnon tehtäväalueelle kuuluviin avustuksiin on varattu vuonna euroa, josta Nuortentalo Tarvashovi Oy:n avustus on euroa. Kunnanhallitukselle on ilman erillistä hakua saapunut kolme avustushakemusta vuodelle 2014: Sotainvalidien veljesliiton Tarvasjoen Marttilan Kosken Tl osasto ry:n anomus euroa Tarvasjoen Sotaveteraanit ry:n anomus euroa Härkätien Sydänyhdistys ry:n anomus 200 euroa Hakemuksiin on liitetyt tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta Vuonna 2013 Tarvasjoen kunta on myöntänyt Sotainvalidien veljesliitto ry:lle euroa, Tarvasjoen Sotaveteraanit ry:lle euroa ja Härkätien Sydänyhdistys ry:lle 100 euroa. Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: hallintojohtaja Outi Laikko, puh Kunnanhallitus jakaa avustuksina yhteisöille vuonna 2014: Sotainvalidien veljesliitto ry Tarvasjoen Sotaveteraanit ry Härkätien Sydänyhdistys ry Yhteensä 1600 euroa 2000 euroa 200 euroa 3800 euroa

9 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN TYÖRYHMÄÄN /KUNTALAIS- JUHLAN SUUNNITTELU 171 Kunnanhallitus keskusteli kokouksessaan tarpeesta järjestää kuntalaisille Tarvasjoen kunnan päättäjäisjuhlat. Kunnan johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan Johtoryhmän näkemys on, että tapahtuman suunnittelu tulisi antaa laaja-alaiselle työryhmälle, joka koostuu paikallisten aktiivisten yhdistysten edustajista ja muista toimijoista, virkamiehistä sekä luottamushenkilöistä. Tapahtuman suunnittelussa voidaan hyödyntää vuosien kokemusta Tarvasjoen kesäjuhlien järjestämisessä. Kunnanjohtaja nimeää työryhmän ja määrittelee kuluvan vuoden talousarviosta kuntalaisjuhliin tarvittavan määrärahan. Työryhmän kokoontumiskulut maksetaan yleishallinnon menokohdalta tilapäiset toimielimet (kp 1364). Kunnanhallitusta pyydetään nimeämään kaksi edustajaa työryhmään. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Valmistelija: hallintojohtaja Outi Laikko, puh Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa kuntalaisjuhlan suunnittelutyöryhmään.

10 Kunnanhallitus ERI LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJOJA 172 Kunnanhallitukselle on toimitettu jäljennökset seuraavien kokousten pöytäkirjoista: Pöytäkirjat ovat nähtävillä ennen kokousta ja kokouksen aikana, jolloin niihin voi tutustua. Tekninen lautakunta Valmistelija: toimistosihteeri-arkistonhoitaja Leila Salonius-Riippi p Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 17 :n nojalla, ettei edellä mainituissa lautakuntien kokouksissa tehtyjä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuntalain 51 :n mukaisesti muiden kuin niiden päätösten osalta, jotka lautakunnat ovat esittäneet kunnanhallituksen ratkaistavaksi.

11 Kunnanhallitus KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET 173 Kuntaan on toimitettu seuraavat kiinteistönluovutusilmoitukset: Tarvasjoen kunta on luovuttanut Henrik Isakssonille Tarvasjoen kunnasta Hornankallio nimisen tilan, kiinteistötunnus , pa m² Tarvasjoen kunta on luovuttanut Esa ja Maarit Heinoselle Tarvasjoen kunnasta Alistupa nimisen tilan, kiinteistötunnus , pa m² sekä Mikola nimisen tilan, kiinteistötunnus , pa m² Tarvasjoen kunta on luovuttanut Markus Heinoselle Tarvasjoen kunnasta Lepänaho nimisen tilan, kiinteistötunnus , pa m² Sirkka Nikander on luovuttanut Aleksi Hakokarille Tarvasjoen kunnasta Mattila nimisen tilan, kiinteistötunnus , pa m² Anne ja Jouni Kujanpää ovat luovuttaneet Mari ja Veijo Savolaiselle Tarvasjoen kunnasta Kaunisto nimisen tilan, kiinteistötunnus , pa m² sekä Kujanpää nimisen tilan, kiinteistötunnus , pa m² Anne ja Jouni Kujanpää ovat luovuttaneet Tomi Saarnivaaralle Tarvasjoen kunnasta seuraavat tilat: Koukkula, kiinteistötunnus , pa m² Peräranta, kiinteistötunnus , pa m² Tarva II, kiinteistötunnus , pa m² Valmistelija: toimistosihteeri-arkistonhoitaja Leila Salonius-Riippi, puh Kunnanhallitus päättää merkitä kiinteistönluovutusilmoitukset tiedokseen ja päättää, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan.

12 Kunnanhallitus TIETOON SAATETTAVAT 174 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjeet/tiedotteet: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ - Päätös /592/2014 Valtion erityisavustus pedagogiseen ICTohjaukseen perusopetuksessa VARSINAIS-SUOMEN ERITYISHUOLTOPIIRI KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS - Hallituksen pöytäkirja TURUN KAUPUNKI - Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan pöytäkirja /4 - Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan pöytäkirja /5 - Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan pöytäkirjanotteet: Jätemaksutaksan perusteiden muuttaminen Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan lehtiilmoitukset LIEDON KUNTA - Kunnanhallituksen pöytäkirja /15 - Yhdistymishallituksen pöytäkirja /2 - Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja /10 - Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja /7 - Uuden Liedon valtuuston pöytäkirja /1 - Ympäristöterveyslautakunta Uuden Liedon valtuuston pöytäkirjanote Kansanterveyslain mukaisen työterveyshuollon järjestäminen - Yhdistymishallituksen pöytäkirjanote /21 Valtuuston kokousten ilmoittamistapa vuosina Uuden Liedon hallituksen pöytäkirjanote Tarvasjoen ja Marttilan kuntien rakennustarkastuksen viranhaltijaa koskevan yhteistyösopimuksen irtisanominen - Uuden Liedon hallituksen pöytäkirjanote Kosken Tl., Auran, Marttilan, Pöytyän ja Tarvasjoen kuntien välillä solmitun ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuksen irtisanominen - Uuden Liedon hallituksen pöytäkirjanote Auranmaan elinkeino- ja yrityspalveluita koskevan järjestämissopimuksen irtisanominen - Uuden Liedon hallituksen pöytäkirjanote Tarvasjoen, Kosken Tl., Marttilan ja Oripään kuntien kesken solmitun aluearkkitehtitoiminnan yhteistoimintasopimuksen irtisanominen LOUNAIS-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Paimionlahden ja Piikkiönlahden tarkkailututkimus heinäkuussa 2014

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedokseen.

14 Kunnanhallitus TILAISUUKSIA JA MUISTAMISIA 175

15 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HValL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Etuostolaki 22 1 mom OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Tarvasjoen kunnanhallitus Hämeen Härkätie TARVASJOKI Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja puhelin Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2-4, TURKU Vaihde Kirjaamo Faksi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta päivää - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua kulloinkin voimassaolevan taksan mukaisesti. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laeissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

16 Kunnanhallitus

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot