Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Energiapalveluiden ajankohtaisseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Energiapalveluiden ajankohtaisseminaari"

Transkriptio

1 Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Energiapalveluiden ajankohtaisseminaari Timo Ritonummi TEM Energiaosasto

2 Esityksen sisältö Energiatehokkuus Direktiivejä, tavoite, globaali näkemys Energiatehokkuusdirektiivin (EED) rakenne Aikataulutusta, määräaikoja Lainsäädäntötarpeen hahmotusta Selvityksiä, linkkejä

3 Direktiivejä energiatehokkuudesta Energiatehokkuusdirektiivi (EED) Korvaa Energiapalvelu-, (ESD, 2006) ja CHP-direktiivin (2004) Tuli voimaan , +18 kk, toimeenpantava EED-työryhmän mietintö valmis, lainsäädäntötyö käynnissä Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD, 2010) Rakennusmääräykset, rakennusten energiatodistus Ekosuunnittelu- (Ecodesign-, 2009) ja energiamerkintädirektiivi (2010) Ekosuunn. asettaa minimit (hehkulamput pois); energiamerk. A+++ Komissio on päivittämässä energiamerkintädirektiivin ja osia ekosuunnitteludirektiivistä 2014 Ekosuunnittelu on vahva työkalu komissiolle; ~30 uutta (laitetta) vuoteen 2020 mennessä säästäen 770 TWh (66 Mtoe) vuonna

4 EU:n -20 % energiatehokkuustavoite skenaarioita eri ajoilta, laajenemista, non-energy uses pois BP tilastot EU-27 Baseline 2013 ~1570 Mtoe Suomi noin 33 Mtoe HUOM! Näissä luvuissa ja tavoitteessa ei ole non-energy uses, eli raaka-aineet kemiaan jne. jotka ovat ~ Mtoe + Kroatia -> EU-28 tavoite:1483 Mtoe EU-27 Source: DG ENER data

5 Globaali energiankulutuskuva hieman toinen 1990 = 1 4,5 1,4 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 China India non- OECD OECD USA Japan EU 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 OECD USA EU tavoite 2020 ~0, > Japan Tämä EU edell. kuvan tähtinä EU 0 0 rest non- OECD 30 % USA 18 % EU 13 % Maailman primäärienergian kulutus 2012 noin Mtoe (BP tilastot) India 4 % China 22 % Japan 4 % rest OECD 9 %

6 Energiatehokkuudella saadaan globaalia energiankulutuksen kasvua leikattua Globaali primäärienergian kulutus, Mtoe Current Policies = Nykypolitiikka skenaario IEA Wolrd Energy Outlook WEO 2012 Current Policies Scenario New Policies Scenario Efficient World Scenario 450 Scenario Vähennys vuoteen 2035 kivihiili öljyt maakaasu muut 450 skenaario FSU = entinen Neuvostoliitto other non-oecd FSU Indonesia India China other OECD 0 EU USA Taloudellisesti kannattavat energiatehokkuustoimet voivat puolittaa globaalin energiakul. kasvun vuoteen 2035; öljynkulutuksen vähennys (~13 milj.tynnyriä/pv) on Venäjän + Norjan tuotanto nyt

7 Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Direktiivi voimaan , tärkeimmät päivämäärät kansallisen energiatehokkuustavoitteen 2020 asettaminen Suunnitelma Art. 7 toimeenpanosta Kansallinen toimeenpano valmis Kaikkien suurten yritysten (ei pk-yritykset) pakolliset energiakatselmukset tehtynä ensimmäisen kerran xx/2013 komission artikla-kohtaiset tulkintaohjeet (eivät vieläkään valmiit!) NEEAP-3 + Art.4 korjausrakentamisen strategia valmistuu Art.5 Valtion keskushallinnon peruskorjaus- ja energiansäästötavoite laskutustietojen täsmällisyys myös niiden osalta, joilla ei ole etäluettavia mittareita Art. 14 Arvio kaukolämmön, -jäähdytyksen ja yhteistuotannon edistämisestä NEEAP-4 NEEAP-3 National Energy Efficiency Action Plan eli kolmas kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma, NEEAP-1 ja 2 olivat Energiapalveludir. (ESD) mukaiset raportit

8 Energiatehokkuusdirektiivin artiklat Ohjeellinen kansallinen energiatehokkuustavoite vuodelle 2020 (Art. 3) Sitova valtion keskushallintoa koskeva peruskorjaus/säästötavoite (Art. 5) Sitova kansallinen kumulatiivisen energiansäästön tavoite jaksolle (Art. 7) Pitkän aikavälin strategia rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta (Art. 4) Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa hankinnoissa (Art. 6) Energiakatselmusohjelmat ja -velvoitteet (Art. 8) Energiankulutuksen mittaamiseen ja laskutukseen liittyvät toimet (Art. 9, 10 ja 11) Kaukolämmön, -jäähdytyksen ja yhteistuotannon edistäminen (Art. 14) Energiatehokkuus sähkö- ja maakaasuverkoissa ja tariffeissa (Art. 15) Muita toimia energiatehokkuuden edistämiseksi (Art. 12, 16, 17, 18 ja 19) Lisäksi sanktiot (Art. 13), rahoitus ja rahastot (Art. 20) ja raportoinnit (Art. 24)

9 Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanon organisointi EED-TYÖRYHMÄ Viestintä ja kuulemistilaisuudet TEM TEM (pj), LVM, MMM, VM, YM Kuntaliitto, ET, EK, ÖKL, RAKLI, Kuluttajaliitto Säädösryhmä TEM kokoaa ERILLISVASTUUT Art. 3 ja 24 TEM Art. 4 YM Art. 20 TEM/VM Primäärienergia, loppukulutus, energiaintensiteetti Pitkän aikavälin strategia rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta Rahoitus Art. 5 pj. Pauliina Pekonen (VM) Art. 6 pj. Hannu Koivurinta (VM) Art. 7 pj. Heikki Väisänen (TEM) Art. 8 pj. Heikki Väisänen (TEM) Art pj. Pentti Puhakka (TEM) Art. 14 pj. Pentti Puhakka (TEM) Art. 15 pj. Markku Kinnunen (TEM) Art. 12, pj. Timo Ritonummi (TEM) Peruskorjaus/säästö, inventaariosuunnitelma -raportit, vaikutusarvio, energiahallintajärjestelmät Julkiset hankinnat Säästövelvoitteet, joustot, energiansäästöt, kumulatiivisuus, energiatehokkuussopimukset Energiakatselmukset Mittaus, laskutus Kaukolämpö/-jäädytys, yhteistuotanto Energian siirto ja jakelu Kuluttajat, energiapalvelut, tiedottaminen, vaikuttaminen

10 Energiatehokkuustavoitteet (Art. 3, 5 ja 7) Art. 3 Ohjeellinen kansallinen energiatehokkuustavoite vuodelle 2020 Tavoite energia- ja ilmastostrategian päivityksen yhteydessä: 310 TWh loppukulutus Tavoite ja vaikutus primäärikulutukseen ilmoitettiin Edistymisestä tämän tavoitteen osalta on raportoitava vuosittain (30.4.) Art. 5 Sitova valtion keskushallintoa koskeva peruskorjaus/säästötavoite jaksolle Peruskorjattava vuosittain 3 % valtion keskushallinnon rakennuksista tai saavuttaa vastaava säästö muilla toimilla; suunnitelma toimitettava komissiolle Art. 7 Sitova kansallinen kumulatiivisen energiansäästön tavoite jaksolle Säästötavoite 1,5 % vuosittain uutta säästöä (lisäisyys) Lasketaan vähittäismyyntiyritysten myymästä energiasta (vuosien ka) pl. liikenne, joustomekanismit (varhaiset toimet jne.) max. 25 % kumulatiivinen = saavutettavien vuosisäästöjen summa: varhainen parempi, vuoden 2014 toimi kumuloi 7 vuotta, vuoden 2020 vain yhden vuoden Säästövelvoite voidaan kohdistaa A) energiayhtiöille tai B) ottaa käyttöön muita politiikkatoimia edellyttäen, että niillä saavutetaan vastaava säästö tai yhdistelmä Jäsenvaltion ilmoitettava , miten toimeenpanee art. 7 (ml. alustava kantaluku, eli em. myyty energia), KOM 3 kk aikaa ehdottaa muutoksia Art. 3 koskee kaikkea energiaa (310 TWh), Art. 7 vain osaa myydystä (~190 TWh)

11 Artikla 7, velvoiteohjelma vs. muut toimet A) Velvoiteohjelma: Energianmyyjä (sähkö, kaukolämpö, lämmitysöljy, polttopuut jne.) tekee asiakkailleen vuosittain ( ) energiasäästöjä 1,5 % tilastoidusta myynnistä ( ) Ei ole myyntikatto ; 1,5 % pa. vastaisi yhtiökohtainen kiinteä luku Toimenpiteiden (standardi-) raportointi ja todentaminen ( päästök.) B) Vaihtoehtoinen kansallinen energiatehokkuusohjelma (KETO) Osoitettavat samat säästöt kumulatiivisesti (Suomi n. 50 TWh,kum) Toimenpide on pystyttävä raportoimaan (ei tiedotuskampanjat jne.) Velvoiteohjelman ja vaihtoehtoisen ohjelman yhdistelmä A+B Velvoiteohjelmaan päätymässä DK, IT, FR (on jo ko. ohjelmat) Yhdistelmää A+B esittävät muutamat maata, mm. UK, AT, (PL) Vain vaihtoeht. ohjelman (B) kannalla FI, SE, IE, NL, DE; loput

12 Artikla 7, jatkuu Suomella vahva energiatehokkuuskokonaisuus ja toimeenpano Ei kannata olla kahta ohjausta rinnan (säästösopimukset & velvoiteohjelma) & velvoiteohjelman luonti ml. todentaminen Aika rajallinen: ei keksitä pyörää uudestaan, käytetään nykyistä PÄÄTÖS: art. 7:ään Kansallinen energiatehokkuusohjelma, KETO Kuvataan nykyinen, jatkuvasti kehittyvä energiatehokkuustoiminta, seuranta ja raportointi (en.teh.sopimukset / Motiva) Nykyiset vapaaehtoiset Energiatehokkuussopimukset Tuovat arvokkaita, kumuloituvia säästöjä Sopimusten jatko -2020, aiesopimus allekirjoitetaan 11/2013 Katselmustoiminta (em. Sopimustoiminnan lisäksi) Rakennusmääräykset, korjausrakentaminen, lähiökorjausavustus 100 M Energiaverotus (EU-minimin ylittävältä osalta), jne

13 Artikla 7 ja KETO Tarvitaan ns. kantaluku (energian myynti ) ja siihen max. 25 % joustot (varhaiset toimet, päästökauppa jne.) Tilastokeskus laski luvun: (2010)-2012 datalla lopullinen 1/2014 Kantaluku: alustavasti (jousto 25 % jälkeen): tarve n. 50 TWh,kum, vastaava tasainen vuosisäästö 1,8 TWh vuosina Energiatehokkuussopimukset (-2020) yht. noin 30 TWh,kum säästöt, nykysopimusten vuodet tuovat n. 20 TWh,kum säästöt! Toimien (velvoiteohjelma tai vaihtoehtoinen) laskenta alkaa Heti alussa arvokkaimpia, kumuloituvia säästöjä: vain nykyinen tehokkuusohjelma ja muu käynnissä oleva tai käynnistyvä - ehtii tähän. Mahdollinen velvoiteohjelma paljon myöhemmin

14 Säästön kumulatiivinen laskenta Kumulatiivinen säästö on vuosisäästö kerrottuna investoinnin elinajalla EED Esimerkissä käytetty 2 TWh vuosisäästöä, joka vastaa suuruusluokkana jaksolla Suomessa tarvittavaa uutta energiansäästöä TWh,kum 2 TWh/a x 7 a = 14 TWh,kum ESD 9 % Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset tuovat arvokkaita säästöjä

15 Energiatehokkuuslainsäädäntö Energiatehokkuuslaki uusi laki, kokoaa nykyistä energiatehokkuustoimintaa & muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön (sähkömarkkinat jne.) Hahmottunut 6 kokonaisuutta Katselmukset; isot yritykset 4 v. välein, vapautus, E(M)V valvoo Akkreditointi; pätevyyden myöntää E(M)V, koulutus Motiva Energiatehokkuussopimukset; minimivaatimus jos ei sopimusta Mittaaminen ja laskutus; kaukolämmitys ja jäädytys, sähkömarkkinalainsäädäntö, rakentamismääräykset Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP); kustannushyötyanalyysi, kytkentä ympäristölupaan Energiatehokkuus siirtoverkoissa Lisäksi: valvonta, seuraamukset

16 Toimeenpanon tilanne, selvityksiä Työryhmän mietintö valmis, lainsäädäntötyö jatkuu: Mietintö: nykytilanne, muutostarve ml. Säädöstarve (jo pääosin tiedossa) / artikla Uusi energiatehokkuuslaki (katselmustoiminta, sopimukset, Motiva, Energiavirasto jne., sanktiot) ja muutoksia energiamarkkinalakeihin Selvityksiä, TEM Lämmityskustannusten jako, VTT, art. 9 Valmistui 11/2013 Kantaluku ( energiayhtiöiden myymä ), Tilastokeskus, art. 7 Valmistui 10/2013 ( datalla), 1/ datalla Velvoiteohjelma (1,5 % pa.) energianmyyjille (Lepistö/Ekroos), art. 7 Käynnistynyt, valmistuu 1..2/2014 Lämpöpumppuprojektin 3. vuosi, VTT & AALTO, art. 7 Valmistui 12/2013 Energiaverojen (EU-min. ylittävät) vaikutus, VATT, art. 7 Valmistuu 1/2014 Korjausrakentamisen strategia, VTT/YM, art. 4 Käynnistynyt, valmistuu alkuvuodesta 2014 (dir. DL ) ( CHP-kartoitus, art.14, tehdään 2014, dir.dl )

17 Vaikutusarvioita (nykytuntumalta) Art. 3: 310 TWh saavuttaminen - talouskehitys ja EE-työ (nykyinen + lisä) Art.4: korjausrakentaminen korj.rak. strategian toimeenpano ratkaisee Art. 5: julkiset rakennukset Senaatti-kiinteistö, lisäkustannuksia, vuokrat? Art. 6: julkiset hankinnat - ei suurta vaikutusta Art. 7: SUURIN TEKIJÄ JA EPÄVARMUUS Sopimustoiminnan jatkaminen, mahd. tiukentaminen ja laajentaminen Komission tulkintojen mahdollinen / tod.näk. kiristyminen (lisäisyys, todentaminen) tuo tarvetta lisätoimille Energiaverot helpoimpia (laskenta & seuranta, VATT-selvitys) Art. 8: katselmustoiminta tahti hieman kiihtyy, pieni kustannusnousu kohteille Art. 9-11: mittaus ja laskutus ei suuri kustannuksia, ellei huoneistokoht. mitt. Art. 14: kaukolämpö, -jäähdytys, CHP ei suuria kustannuksia Art. 15: siirtoverkot - ei suuria kustannuksia Art. 12, 16-19: tiedottaminen, kuluttajat jne. painoarvo nousee, samoin panostukset (Motiva, energiayhtiöt jne.) = kustannuksia SIIS: pieniä useita kustannuspuroja (vuokrat, energialaskut), summautuvat

18 Linkkejä Komissio, DG Energy, EED-sivut, mm. art. 3 & 7 raportit TEM, EED-työryhmän mietintö ja muita linkkejä rektiivin_toimeenpano Energiavirasto, EV: Energiamarkkinavirasto (EMV) muuttui EV:ksi , energiatehokkuuden tehtäviä (mm. Motiva-ohjelman tilaus, Ekosuunnittelukoordinointi, EED:n toimeenpanoa esim. raportoinnit jne.) ja ryhmä, ryhmäpäällikkö Heikki Wäiski Väisänen

Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo

Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta 6.4.013 Säätytalo EU:n 0 % energiansäästötavoite 00 Energiansäästötavoite Kasvihuonekaasujen vähentämistavoite Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työpaja 6.3.2014. Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla

Työpaja 6.3.2014. Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Työpaja 6.3.2014 Rakennusteollisuus RT ry LVI-talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö 6.3.2014 1 Rakennusten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA Euroopan komissio Notifiointi-ilmoitus TEM/2616/03.02.02/2013 Energiapääosasto Osasto C 0 Yksikkö C.3 ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA

Lisätiedot

Seuranta ja vaikutukset

Seuranta ja vaikutukset Seuranta ja vaikutukset Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmus- ja analyysi Uusiutuva energia Viestintä ja tiedonvaihto EU-hankkeet Energiatyöohjelma Loppuraportti 2014 Loppuraportti: Energiatyöohjelma

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 1 /2009 Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1 EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 Suomen energiatalous vuonna 2008... s. 19 Sisällys 1 Energia-alalla

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.29 DIREKTIIVIN 24/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN YHTEISTUOTANNON SOVELTAMISEEN ART 6 (1) - ARVIOINTI TEHOKKAITA

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Gaia Consulting Oy Iivo Vehviläinen Mikko Halonen Anna Kumpulainen Juha Vanhanen Esipuhe Maailman johtavista ilmastotutkijoista koostuvan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*: Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Uusiutuva energia - mahdollisuus vai haavekuva? Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Esityksen sisältö Miksi uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä? Suomen tavoite ja keinot Metsä- ja tuulienergiaa EU:n energian

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot