RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6 / Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA tiistaina klo KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen Reijo Korhonen Jorma Korhonen Lilja Pursiainen Markku Tuppurainen Tarja Oinonen Veijo Ovaskainen Rauno poissa poissa varajäsen varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Berg Jorma kunnaninsinööri,esittelijä,pöytäkirjanpitäjä Ahonen Matti kunnanhallituksen puheenjohtaja Korhonen Mikko kunnanhallituksen jäsen LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Teknisen lautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lilja Korhonen ja Rauno Ovaskainen. Varalle Tarja Tuppurainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Pentti Kainulainen Jorma Berg puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lilja Korhonen Tarja Tuppurainen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tekninen osasto klo toimistotyöntekijä Irma Hyvärinen

2 Tekninen lautakunta LAUSUNTO YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA LUPAHAKEMUKSESTA, RISSASEN SUO, TOIMINNAN LOPETTAMINEN VAPO OY, LAUSUNTOPYYNTÖ ISAVI/49/04.08/2013 Tekn.ltk 40 Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Rautavaaran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Rissasen suon turvetuotantoalueen ympäristöluvasta, ISAVI/49/04.08/2013. Lupahakemuksen on jättänyt Vapo Oy turvetuotantotoiminnan lopettamisesta. Hakemuksessa esitetään toimet toiminnan päättämiseksi. Lausunto on pyydetty lähettämään mennessä sähköpostilla word-dokumenttina osoitteeseen kirjaamo.ita(at)avi.fi Kunnaninsinöörin ehdotus: Vapo Oy on lopettanut turvetuotannon Rissasen suolla Tuotanto on päätetty lopettaa tuotannollisten vaikeuksien johdosta ja vesiensuojelun tason vuoksi. Vesienkäsittely on vastannut ns. perustasoa eli käytössä on neljä laskeutusallasta ja virtaamansäätöä. Hakemuksessa on ilmoitettu, että Rissasen suon aueet luovutetaan kokonaisuudessaan vuokranantajille kevään ja kesän 2013 aikana. Tuleva maankäyttö on todennäköisesti metsätalous. Jälkihoitovaiheessa alueelle ei tehdä vesiensuojelurakenteita. Alueella voidaan tehdä myös toimenpiteitä alueen uusia maankäyttömuotoja varten (jälkikäyttö). Vuokranantajia ovat yksityishenkilöt ja Rautavaaran kunta. Hakemuksen mukaan tuotannosta poistettujen alueiden vedet johdetaan laskeutusaltaiden kautta niin kauan, kun se on vesiensuojelun kannalta tarpeen eli siihen saakka kun alueet on otettu uuteen maankäyttöön tai ne ovat kasvittuneet tai kaksi vuotta turvetuotantotoiminnon lopettamisen jälkeen. Vesiensuojelurakenteiden toimivuutta tarkkaillaan silmämääräisesti. Rakenteet pidetään kunnossa kaksi vuotta toiminnan päätyttyä. Hakijan käsityksen mukaan toiminnan lopettaminen vähentää alueen vesistökuormitusta. Rautavaaran kunnan tekninen lautakunta ympäristönsuojeluviranomaisena antaa asiasta seuraavan lausunnon: Ympäristönsuojeluviranomaisen käsityksen mukaan tuotantoalueen vedet on johdettava laskeutusaltaiden kautta niin kauan, että alue on otettu uuteen maankäyttöön ja paljaana oleva turvepinta on saanut pysyvän kasvipeitteen. Vesiensuojelurakenteet on myös pidettävä kunnossa tuohon saakka; laskeutusaltaat on tyhjennettävä lietteestä ja virtaamasäätö on pidettävä kunnossa. Alueen vesistötarkkailua tulee myös jatkaa ainakin kaksi vuotta toiminnan päättymisen jälkeen. Toiminnanharjoittaja on velvollinen vastaamaan jälkihoidosta ja vesistötarkkailusta. Tarkkailutulokset on toimitettava myös Rautavaaran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valmistelija: ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen,

3 Tekninen lautakunta LAUSUNTO YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA LUPAHAKEMUKSESTA, RISSASEN SUO, TOIMINNAN LOPETTAMINEN VAPO OY, LAUSUNTOPYYNTÖ ISAVI/49/04.08/2013

4 Tekninen lautakunta MAA-AINESLUPA SAVON KULJETUS OY, RAUTAVAARA, NÄLKÄMÄNNIKKÖ, , ALALUOSTA Tekn.ltk 41 Tekninen lautakunta on kokouksessaan myöntänyt maa-ainesluvan Savon Kuljetus Oy:lle, Suurahontie 5, Kuopio. Päätöksessä on määrätty luvalle 4000 vakuus. Kunnaninsinöörin ehdotus Savon Kuljetus Oy on toimittanut tekniselle lautakunnalle päivätyn Pohjois-Savon Osuuspankin 4000 pankkisitoumuksen nro , joka on voimassa saakka. Rautavaaran kunnan tekninen lautakunta hyväksyy annetun pankkisitoumuksen. Sitoumuksen hyväksymisestä peritään hakijalta 31.

5 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MÄÄRÄRAHAJAKO 2013 Tekn. ltk 31 Rautavaaran kunta on hakenut korjaus-ja energia-avustusrahoja vuodelle 2013 seuraavasti: peruskorjaukset ,00 ja energia-avustukset 6.250,00, yhteensä ,00. Ara on myöntänyt kunnan hakeman ,00 kokonaan. Perusturvaosasto on tarkastanut hakemukset ja tehnyt selvitykset hakijoiden kelpoisuudesta. Perusturvan selvitys liitteenä numerotta. Tekninen toimisto on valmistellut korjausmäärärahojen jakoesityksen perusturvan lausuntojen mukaan. Lista hakijoista liitteenä numerotta. Ehdotus Tekninen lautakunta päättää myöntää vuoden 2013 korjaus- ja energia-avustuksia seuraavasti: ENERGIA-AVUSTUKSET Hakija Kust.arvio % Avustus Soininen Aarne , ,00 YHTEENSÄ , ,00 KORJAUSAVUSTUKSET Hakija Kust.arvio % Avustus Dunder Taisto 500, ,00 Korhonen Raili 530, , , ,00 Lukkarinen Keijo 1.500, ,00 Ikonen Bertta , ,00 Kuosmanen Seppo , ,00 Kilpeläinen Helvi , ,00 YHTEENSÄ , ,00 Korjaus- ja energia-avustukset yhteensä: ,00 Lisäksi tekninen lautakunta toteaa yhden hakijan ylittävän varallisuusrajan, joten hän ei ole Aralta haettavien avustuksen hakijoiden joukossa. Taisto Dunderille ja Keijo Lukkariselle myönnetään avustus ja muiden osalta toimitettava puuttuvat liitteet, jonka jälkeen asia käsitellään uudelleen.

6 Tekninen lautakunta KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MÄÄRÄRAHAJAKO 2013 Tekn. ltk 42 Kunnaninsinöörin ehdotus: Korjaus- ja energia-avustusten osalta jatkokäsittelyssä päätetään avustuksien myöntämisestä seuraavasti: ENERGIA-AVUSTUKSET Hakija Kust.arvio % Avustus Soininen Aarne , ,00 YHTEENSÄ , ,00 KORJAUSAVUSTUKSET Hakija Kust.arvio % Avustus Kaikki hyväksytyt hakemukset yhteensä Korhonen Raili 530, , , ,00 Ikonen Bertta , ,00 Kuosmanen Seppo , ,00 YHTEENSÄ , ,00 HYLÄTYT HAKEMUKSET: Kilpeläinen Helvi: Hakemus on hylätty. Rakennus on vaurioitunut pahoin keväällä sattuneessa tulipalossa.

7 Tekninen lautakunta VESI- JA VIEMÄRILINJOJEN LIITTYMISMAKSUT Tekn. ltk 43 Vesi- ja viemäriliittymähintojen rakennuskustannukset tulee saattaa vastaamaan paremmin toteutuneita kustannuksia, samalla hinnoittelua yhtenäistetään. Liittymähinta lasketaan alla esitetyllä laskukaavalla. Kunnaninsinöörin ehdotus Laskukaava: X m² x 6 x 3 = liittymishinta jätevedelle 6 = omakotitalon tulokerroin 3 = /m² omakotitalon kerrosala (hinta 2013) Hinnat alv 0 %. Pienin laskutettava kerros-m² määrään perustuva pinta-ala on 80 k-m². Liittymämaksun hinta muutetaan niin, että viemäriliittymän hinta on 5 /m² ja vesiliittymän hinta 2 /m² Hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti seuraavin tarkennuksin: Otetaan käyttöön yhtenevästi koko kunnan alueella. Laskuesimerkki 100 k-m2 omakotitalon vesi- ja viemäriliittymän hinnasta. Vesiliittymä 100m2 x 6 x 2 =1200 Alv0% Viemäriliittymä 100m2 x 6 x 5 =3000 Alv0% Liittymät yhteensä 4200 Alv0% Kokonaishinta 5208 Alv24%

8 Tekninen lautakunta VESI- JA VIEMÄRILAITOS, KÄYTTÖMAKSUJEN KOROTUS Tekn. ltk 44 Tekninen lautakunta on kokouksessaan korottanut vesi- ja jätevesihintoja siten, että vesi on 1,15 /m³ + alv 24 % (1,43 /m³) ja jätevesi 2,30 /m³ + alv 24 % (2,85 /m³) alkaen. Kunnaninsinöörin ehdotus Alustavasti on laskettu, että hintoja nostettaisiin veden osalta 0,05 /m³ ja jäteveden osalta 0,10 /m³. Tehtävillä korotuksilla on tarkoitus saada vesi- ja viemärilaitoksen tulosta kohti tilannetta, jossa menot ja tulot saataisiin tasapainoon. Tekninen lautakunta päättää korottaa vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksuja siten, että veden uudeksi hinnaksi tulee 1,20 /m³ + alv 24 % (1,49 /m³) ja jäteveden hinnaksi 2,40 /m³ + alv 24 % (2,98 /m³) alkaen. Hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti

9 Tekninen lautakunta PUISTON JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDON OSALTA TARJOUSKYSELY JA SELVITYS OMAN TYÖN OSUUDESTA JA HINNOITTELUSTA Tekn. ltk 45 Rautavaaran kunnan yleisten alueiden kunnossapito on tapahtunut työllistämistoimina, kunnan oman organisaation ohjauksessa. Rakennettu puisto-alue lisää nurmialuetta huomattavasti. Kapasiteettivajeen takia on selvitettävä vaihtoehdot, tehdäänkö yleisten alueiden kunnossapito jatkossa kunnan omana työnä, jolloin on palkattava henkilö hoitamaan alueita vai yksityistetäänkö toiminto. Kunnaninsinöörin ehdotus Selvitetään tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet yhtenäiseksi kokonaisuudeksi tarjouskyselyn ja toimenkuvakartoituksen pohjaksi. Kartoitetaan kustannukset ja kalustohankinnat, mikäli tehdään omana työnä. Tehdään tarjouskyselyt.

10 Tekninen lautakunta PALOASEMAN KATTOREMONTIN JA KUNTOKARTOITUKSEN SEKÄ MAHDOLLISEN SUUNNITTELUN KUSTANNUKSET Tekn. ltk 46 Paloaseman korkeamman osan vesikatteessa on havaittu vuotoja. Korkean osan ja matalan osan liitoskohta vuotaa, ilmeisesti virheellisen liitosrakenteen takia. Käyttäjäkyselyn perusteella vuotoja on ilmennyt usean vuoden ajalta. On ilmeistä että rakennuksen yläpohjassa on myös ns. lämpövuotoja. Vesikatteen saumat ja läpiviennit on juotettu bitumilla viikolla 33/-13. Yläpohja vaatii tarkemman tutkimuksen ja korjaussuunnitelmat mahdollisten lahoja mikrobivaurioiden kartoittamiseksi. Samalla on selvitettävä yläpohjan lisäeristämisen käytännöllinen toteutustapa, ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän ohjauksen toiminta. Kunnaninsinöörin ehdotus Kuntokartoitus rakenteiden osalta saadaan tehtyä omana työnä, samoin rakennesuunnittelu, mikäli yhtenäistä työskentelyaikaa saadaan järjestettyä. Lisämääräraha kuntokartoituksen, tutkimuksen ja korjaussuunnitelman osalta tarvitaan n Esitetään siirrettäväksi kustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentaminen (investointi).

11 Tekninen lautakunta VARASTORAKENNUKSEN AITAUS JA LUKITUSJÄRJESTELMÄ Tekn. ltk 47 Kunnanvaraston (Kuutamopolku) materiaalihallinnassa on ilmennyt ongelmia. Kunnaninsinöörin ehdotus Rakennetaan varaston ympärille aita, portit ja lukitus niin että maankaatopaikalle menevä tie on myös valvonnan ja maankaatopaikan käyttö laskutuksen piirissä. Varastolle tarvitaan myös muutoksia lukitusjärjestelmään esim. kortti tai lätkäavaimet. Arvioitu lisämäärärahan tarve budjettiin vuodelle 2013 on n Esitetään siirrettäväksi kustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentaminen (investointi). Hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti seuraavin tarkennuksin. Maankaatopaikalle menevä tie jää aitaamatta.

12 Tekninen lautakunta KEITTIÖN PERUSKORJAUKSEN SELVITYSTYÖN MÄÄRÄRAHA Tekn. ltk 48 Teknisen lautakunnan päätökseen pohjautuen keskuskeittiön peruskorjausvaihtoehdon selvittämiseen tarvitaan määräraha kattamaan luonnossuunnittelu, kuntoarvio ja kustannusarvio. Kunnaninsinöörin ehdotus Arvioitu lisämäärärahan tarve luonnossuunnittelu- ja selvitystyötä varten on n Esitetään siirrettäväksi kustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentaminen (investointi).

13 Tekninen lautakunta KESKUSKEITTIÖN SUUNNITTELUKUSTANNUKSET Tekn. ltk 49 Keskuskeittiön suunnitteluun on vuodelle 2013 budjetoitu määräraha Kokonaistarve on Kunnaninsinöörin ehdotus Arvioitu lisämäärärahan tarve on n Esitetään siirrettäväksi kustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentaminen (investointi).

14 Tekninen lautakunta LÄMPÖKAMERAN HANKINTA KIINTEISTÖKARTOITUKSEEN Tekn. ltk 50 Rautavaaran kunnan omistamissa kiinteistöissä on havaittu alustavissa tarkastuksissa ongelmia mm. lämpö- ja energiatalouteen liittyvissä seikoissa. Rakennusten lämpövuodot muodostavat eräissä kiinteistöissä huomattavan osan rakennuksen energiankulutuksesta. Lämpökamerakuvauksella saadaan nykyisin luotettavaa tietoa mahdollisista lämpövuodoista kunto- ja rakennuksen riskikartoitusta varten. Kunnaninsinöörin esitys Hankitaan lämpökamera kunnan käyttöön. Lämpökuvauksen ostohinta on alustavan selvityksen perusteella n e/h alv 0%. Työtä on myös mahdollista myydä yksityisille. Arvioidut hankintakustannukset ovat n Arvioitu lisämäärärahan tarve on Esitetään siirrettäväksi kustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentaminen (investointi).

15 Tekninen lautakunta MONITOIMITALON LÄMMÖNVAIHDIN Tekn. ltk 51 Rautavaaran kunnan omistamissa monitoimitalokiinteistöissä on havaittu alustavissa tarkastuksissa ongelmia mm. lämpö- ja energiatalouteen liittyvissä seikoissa talotekniikan osalta. Lviasiantuntijan arvion mukaan monitoimitalon lämmönvaihtimen käyttöaika on päättymässä. Kunnaninsinöörin esitys Hankitaan tarjousten perusteella monitoimitalolle uusi lämmönvaihdin. Arvioidut hankintakustannukset asennuksineen ovat n Arvioitu lisämäärärahan tarve on Esitetään siirrettäväksi kustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentaminen (investointi).

16 Tekninen lautakunta KIPARIN KELKKARÄNNIN PURKU Tekn. ltk 52 Kiparinrinteen kelkkaränni on ollut käyttämättä vuodesta 1997 alkaen. Rännin rakenteet ovat osin lahonneet ja materiaali on vaikeasti hyödynnettävää kustannustehokkaasti. Rakenteet on purettava maisemallisista syistä johtuen. Kunnaninsinöörin esitys Rakenteet puretaan konetyönä niin, että kyllästetyt tavarat irrotetaan ja muut osat (soveltuvin osin) käytetään esim. energian tuotantoon. Arvioidut kustannukset kone- ja henkilötyötuntien osalta on n Arvioitu lisämäärärahan tarve on Esitetään siirrettäväksi kustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentaminen (käyttömeno).

17 Tekninen lautakunta ENERGIASELVITYKSET, MÄÄRÄRAHA Tekn. ltk 53 Kiinteistöjen energiaselvitykset on päivitettävä ja osaan selvitys on tehtävä. Energiaselvityksen tekeminen vaatii energiatodistusten laatijan pätevyyden. Selvitykset on tilattava konsulttityönä. Kunnaninsinöörin esitys Pyydetään tarjoukset. Alustava arvio kustannuksista on Arvioitu lisämäärärahan tarve on Esitetään siirrettäväksi kustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentaminen (käyttömeno).

18 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekn. ltk 54 Teknisen lautakunnan tiedoksi saatetaan alla luetellut ilmoitusasiat: 1. Kunnaninsinöörin tekemät viranhaltijapäätökset :t Maakuntahallitus/Pöytäkirja ; Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat (Rautavaaran kunnan aloite Pohjois- Savon liitolle pitkien välimatkojen ja harvaanasutuille kunnille laadittavasta erillisohjelmasta ja selvityshenkilön nimeämisestä). Ehdotus Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Merkitään tiedoksisaaduksi

19 Tekninen lautakunta POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2014 TALOUSARVIOESITYS Tekn. ltk 55 Pohjois-Savon pelastuslaitos on pyytänyt päätöksensä mukaisesti kuntien lausuntoa pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvioesityksestä mennessä. hakemus on tullut tekniseen toimeen Keskimääräinen maksuosuuden nousu on n. 2,7 %. Kunnaninsinöörin esitys Hyväksytään talousarvioesitys

20 Tekninen lautakunta POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2014 VARALLAOLOVAHVUUS Tekn. ltk 56 Pohjois-Savon pelastuslaitos on pyytänyt päätöksensä mukaisesti lausuntoa varallaolovahvuuksista. Pelastuslaitoksen suunnitelman mukaan Rautavaaralle jäisi pelkästään yksikönjohtaja päivystys koko vuoden ajaksi. Kunnaninsinöörin esitys Rautavaaralta on pitkät välimatkat naapurikuntiin ja lisäavun saanti kestää pitkään ennen kuin saapuu paikalle. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Rautavaaran päivystysvahvuudeksi ympärivuoden 1+1.

21 Tekninen lautakunta TIEDOKSI: SAVON VOIMA VERKKO OY:N HAKEMUS YHDYSKUNTATEKNISTEN JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIJOITTAMISEKSI (MRL 161, 162 JA 163$) Tekn. ltk 57 Savon Voiman suunnitelman, koskien tilaa Martinmäki mukaan, 20 kv ilmalinjaa saneerataan nykyiselle paikalle n. 230 m matkalta. Lisäksi linja siirtyy uudelle johtoalueelle n. 60 m matkalta liitteen 1 mukaisesti. Hakemuksessa esitetty raivausalueen leveys on 10 m puun rungosta runkoon. Suunniteltu johtoalue sijaitsee metsämaalla. Suunnitelman mukaista toteutustapaa ilmajohdolla maakaapelin sijasta, Savon Voima Verkko Oy perustelee toimintavarmuudella, mahdollisen maakaapelivian korjaamisen hitaudella ja kaapeloinnin rakentamiskustannuksilla. Kunnaninsinöörin esitys Hakemuksessaan Savon Voima Verkko Oy toteaa, ettei ole päässyt yksimielisyyteen maanomistajan kanssa suunnitelman mukaisen linjan rakennustavasta. Savon Voima Verkko Oy pyytää, että Tekninen lautakunta määrää johdon sijoittamisesta liitteen 1 mukaisesti Martinmäki tilan osalta ja samalla pyytää lupaviranomaista määräämään, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kun se on saanut lainvoiman (MRL 144 $), koska maanomistajalle aiheutuva haitta on vähäinen. MRL:ssa mainitun vakuuden osalta toimitaan lautakunnan määräämällä tavalla. Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Suoritetaan asianosaisten kuulemiset. Merkitään tiedoksi. Suoritetaan asianosaisten kuulemiset.

22 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta VALTUUTETTUJEN ALOITTEET / KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YRITYSKIINTEISTÖJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN POISTAMINEN Kvalt Valtuutetun aloiteoikeus: Rautavaaran kunnan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan (hyväksytty kunnanvaltuustossa ) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Keskustan valtuustoryhmän aloite Rauni Pursiainen, Marita Riekkinen, Jorma Korhonen, Eero Kukkonen ja Matti Ahonen/Yrityskiinteistöjen rakennuslupamaksujen poistaminen Valtuustoaloitteessa esitetään: Rautavaaran kunta tarjoaa yrittäjille erilaisia tukipalveluja yritystoiminnan tukemiseksi. Lisäksi Rautavaaran keskustan valtuustoryhmä esittää, että kunta poistaa yrityskiinteistöjen rakennuslupamaksut. Valtuustoaloite on tämän pöytäkirjan liitteenä 3. : Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää keskustan valtuustoryhmän aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisesti. Khall 205 Esityslistan liite: Keskustan valtuustoryhmän aloite , liite 2. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää keskustan valtuustoryhmän tekemästä valtuustoaloitteesta elinkeinolautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot. Lausunnot tulee toimittaa kunnanhallitukselle klo mennessä. : Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

23 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta VALTUUTETTUJEN ALOITTEET/KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YRITYSKIINTEISTÖJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN POISTAMINEN Tekn. ltk Kunnaninsinöörin esitys Tekninen lautakunta hylkää esityksen kustannusvastaavuus periaatteen nojalla.

24 Tekninen lautakunta MUUT ASIAT Tekn. ltk 59 Rautavaaran kunnan alueiden talvikunnossapitoon ja muihin traktoritöihin liittyen järjestetään hankintalain mukainen tarjouskilpailu. Päätetty järjestää hankintalain mukainen tarjouskilpailu.

25 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6 / 2013 Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: Pykälät: 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Rautavaaran kunta, Tekninen lautakunta, PL 24, Rautavaara. Pykälät: 42, 43, 44 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Hallintovalituksen saa tehdä se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta hallintopäätös koskee. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kuopion hallinto-oikeus, PL 1744, Kuopio, käyntiosoite: Puijonkatu 29 A 2. krs, Kuopio Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Kunnallis- ja hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90,00 euroa.

26 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6 / 2013 Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset välittäjälle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Maa-aineslain mukaiset päätökset Valitusviranomainen Kuopion hallinto-oikeus, Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, Kuopio puh , fax , sähköposti: Seuraaviin päätöksiin, pykälät: Valitusoikeus ja valitusaika Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Maa-aineslain mukaisissa asioissa valitusoikeus on myös alueellisella ympäristökeskuksella. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Kuopion hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. annetaan julkipanon jälkeen ja se katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun se on annettu. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Päätöksen antopäivä: Viimeinen muutoksenhakupäivä: Valituskirja Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivän on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

27 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6 / 2013 Maankäyttö- ja Rakennuslain (MRL) mukaiset päätökset Valitusviranomainen: Kuopion Hallinto-oikeus, PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio Pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päättyy Kunnallisvalitus ja hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus, Korsholman puistikko 43, PL 204, Vaasa Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä: Päättyy 30 päivää päätöksen antopäivästä, viimeinen muutoksenhakupäivä: Ympäristönsuojelulain :n mukaan tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. Valituskirjelmä on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallintooikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmään on liitettävä: - tämä päätös alkuperäisenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjojen toimittaminen Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle) Nimi ja postiosoite: Rautavaaran kunta, tekninen lautakunta, PL 24, Rautavaara Valtuutus: Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2010 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.04.2010 klo 9.00-10.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-18:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot