LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta AIKA kello 18:00-19:30 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 94 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 95 Lausunnon antaminen Keskustan korttelia 6, osaa korttelista 2 ja 6 katualuetta koskevasta asemakaavamuutoksen ehdotuksesta (AK 0182) 96 Lausunnon antaminen Virttaan kylän asemakaavaehdotuksesta 7 97 Energiansäästötoimenpiteet 8 98 Kaupungin energiankulutuksen vähentäminen/valtuustoaloite Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Loimaan Seudun Osuuspankki Vuokrasopimuksen irtisanominen/yrityspalvelut Metsästysvuokrasopimuksen hyväksyminen / Kojonkulman Seudun 19 Metsästysseura ry 102 Alastaron päiväkodin tontin hinnan vahvistaminen Määräalan ostotarjous tilasta Kangaslohko /Vierula 21 Harri 104 Talousarviomuutokset Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Lisälistan käsittely Rakennuttamisinsinöörin kelpoisuusehdot Työpäällikön kelpoisuusehtojen tarkistaminen 31

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta AIKA kello 18:00-19:30 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus OSALLISTUJAT LÄSNÄ Ahokas Pekka puheenjohtaja Reunanen Veli varapuheenj. Rämö Satu jäsen Koivistoinen Heini jäsen Pietilä Sirpa jäsen Saarikallio Iina jäsen Aho Sakari jäsen Lahtinen Timo jäsen Lepola Markku jäsen MUU Koota Jaana tekninen johtaja Korjonen Anja palvelusihteeri Suominen Teuvo kh:n puheenjohtaja Suominen Olavi kh:n edustaja Marjamäki Miro nuvan edustaja POISSA Rantala Jari kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Pekka Ahokas puheenjohtaja Anja Korjonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 2. päivänä lokakuuta 2014 TARKASTUS Veli Reunanen Timo Lahtinen

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus Anja Korjonen palvelusihteeri

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekla 93 Valmistelija: palvelusihteeri Anja Korjonen, puh Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekla 94 Valmistelija: palvelusihteeri Anja Korjonen, puh Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli Reunanen ja Timo Lahtinen.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Lausunnon antaminen Keskustan korttelia 6, osaa korttelista 2 ja katualuetta koskevasta asemakaavamuutoksen ehdotuksesta (AK 0182) 342/ /2013 Tekla 95 Valmistelija: suunnittelupäällikkö Rauno Ahtinen Loimaan kaupunginhallitus pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa liitteen mukaisesta päivätystä Keskustan korttelia 6, osaa korttelia 2 ja katualuetta koskevasta asemakaavamuutosehdotuksesta. Kaavamuutosehdotuksessa korttelin 6 Väinölänkadun puoleisten tonttien kerrosluku on nostettu kolmesta neljään ja rakennusoikeutta on lisätty. Korttelin 2 LPA -alueesta osa on liitetty viereiseen tonttiin 2-2 ja loppuosa on osoitettu korttelin 3 autopaikat. Katualueelle ei ole esitetty muutoksia. Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan luettavissa ja ladattavissa Loimaan kaupungin kotisivuilla LIITE 1/tekla Asemakaavan muutosehdotus Keskustan kortteli 6 osa korttelista 2 ja katualuetta Suunnittelupäällikkön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa päivätystä Keskustan korttelia 6 ja osaa korttelia 2 ja katualuetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy suunnittelupäällikön tekemän ehdotuksen. Hyväksyttiin.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Lausunnon antaminen Virttaan kylän asemakaavaehdotuksesta 621/ /2014 Tekla 96 Valmistelija: suunnittelupäällikkö Rauno Ahtinen p Loimaan kaupunginhallitus pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa liitteen mukaisesta päivätystä Virttaan asemakaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksen on laatinut AIRIX Ympäristö Oy:n Turun toimisto. Asemakaava käsittää Virttaan kylän vanhan kyläkeskuksen, joten asemakaava-alue on pitkälti rakennettu ja kaavan luonne toteava. Uusia rakentamattomia rakennuspaikkoja on sijoitettu lähinnä Lantinkujan ja Keihäskoskentien varrelle. Koko asemakaava-alueen pinta-ala on 74 ha. Alueella on vesijohtoverkosto varsin kattavasti ja viemäriverkkoa on rakennettu osalle kylää. Viemäriverkon rakentamista jatketaan lähiaikoina. Kaava-alueen tiestön muodostaa kylän halki kulkeva Virttaanraitti ja siitä haarautuvat yksityistiet. Virttaanraitti on ns. valtiontie, jonka hoitovastuu on Ely-keskuksella. Teitä kaavaehdotus alueella on kaikkiaan 4200 metriä, josta 400 m on kevyen liikenteen väylää. Kaikki tiet on kaavaehdotuksessa määritelty kaduiksi. Maankäyttöja rakennuslain 84 mukaan kadunpito asemakaava-alueella kuuluu kunnalle. Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan luettavissa ja ladattavissa Loimaan kaupungin kotisivuilta LIITE 2/tekla Virttaan asemakaavaehdotus Suunnittelupäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta lausuntonaan toteaa, että Virttaanraitti tulisi muuttaa yleisen tien alueeksi (LT), jolloin sen hoitovastuu jäisi edelleen Ely-keskukselle. Perusteluna tien läpikulkuliikenne, tie ei palvele pelkästään Virttaan asemakaava-aluetta. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy suunnittelupäällikön tekemän ehdotuksen. Hyväksyttiin.

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Energiansäästötoimenpiteet 467/ /2014 Tekla Valmistelija: työpäällikkö Janne Ilmalahti, p Vuosi 2014 on energiansäästön teemavuosi. Säästöä haetaan niin lämpö- kuin sähköenergian kulutuksiin. Käynnissä/valmisteilla on seuraavia toimenpiteitä: Puistokadun liikuntahallin kostutus Kostutusjärjestelmä on uusittu tammikuun aikana, uusi järjestelmä on tehokkaampi sekä vaatii vähemmän huoltoa. Puistokadun koulun sähkönkulutus väheni tammikuussa 4,3 % edellisvuoden lukemista. Sähkönkulutuksen muutosta seurataan edelleen. Taidetalo Kostutusjärjestelmään tehtyjen muutosten vaikutuksia seurattu syksyn 2013 aikana. Järjestelmän säädöissä sekä toiminnassa edelleen puutteita, joista tullaan esittämään tarvittaessa reklamaatio suunnittelijalle. Korjaustoimenpiteiden ja -kustannusten selvitys käynnissä. Lämpökuvaus Tilapalveluiden/rakennusvalvonnan käyttöön on hankittu lämpökamera, jolla on kartoitettu kiinteistöistä lämmönvuotoja sekä rakenteiden yleistä tiiveyttä. Laskelmia rakenteiden nykyisestä lämpöarvosta sekä mahdollisen lisäeristämisen kustannustehokkuudesta laaditaan kevään aikana. Kohteista esimerkkinä Peltoisten päiväkoti, kaupunginkirjasto sekä Hirvihovi. Ilmasto- ja energiatyöryhmä Työryhmässä käsitelty keinoja vähentää kaupungin sähkön sekä lämpöenergian käyttöä. Työryhmältä edellytetään konkreetteisa toimenpide-ehdotuksia. PTS-korjaukset Korjauskohteita on kartoitettu kaupungin kiinteistöistä. Viimeisimpänä kartoituksen kohteena Mellilän Tammi/ Mirjakodin valaisimien uusiminen ledvalaisimia ja liiketunnistimia käyttävään tekniikkaan, sekä lämmitysjärjestelmän uusimisen mahdollistamat säästöt.

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Katuvalojen ohjauksen automaatio (kunnallistekniikka) Katuvalojen ohjauskeskuksia tullaan uusimaan sekä liittämään automaatio-ohjauksen piiriin. Katuvalaistuksen kustannussäästöjä pyritään tehostamaan ohjelmoimalla kello-ohjauksen asetuksia sekä muita mahdollisia asetuksia (hämäräkytkimet) Työpäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee listauksen energiansäästön suunnitelmista ja toimenpiteistä tietoonsa saatetuksi. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy työpäällikön tekemän ehdotuksen. Hyväksyttiin. Tekla Valmistelija: työpäällikkö Janne Ilmalahti, p Huhtikuun loppuun mennessä on tehty/valmisteltu seuraavia energiansäästötoimenpiteitä: Taidetalo Kuivausjärjestelmän toimintaa on parannettu tyristoriohjauksella, joka mahdollistaa käyntitehon säädön rakennusautomaatiosta. Säädöllä pienennetään käyntiääntä sekä energiankulutusta. Energiansäästökohteiden kartoitus Schneider Electric Buildings Finland Oy:ltä on tilattu 16 ominaiskulutukseltaan eniten energiaa kuluttavan kiinteistön energiasäästöhankkeen kannattavuusselvitys. Kannattavuusselvitykseen kuuluu selvitykset investointikustannusten takaisinmaksuajoista sekä saavutettavista vuotuisista säästöistä. Selvitykseen valitut kiinteistöt ylittävät kansallisen vertailuarvon sähkön ja/tai lämmön kulutuksen osalta. Selvitys koskee seuraavia kiinteistöjä: Kartanonmäki (päärakennus/kuusela), Alastaron terveysasema, Keskuskoulu, Kitkonpuiston palvelukeskus, Opintien koulu, Alastaron yläaste, Lastentalon päiväkoti, Tiaisentien palveluasunto A, Loimaan paloasema, Puistokadun koulu, Keskusvarasto, Mellilän kirjasto, Työväenopisto, Hirvikosken kunnantalo, Mellilän palvelukoti (Tammi- ja Mirjakoti) ja Vesihovi. Lassila&Tikanoja Energiahallinnan kanssa tehdään yhteistyössä

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta testiluontoista taloautomaation seurantaa kolmessa kohteessa (Vesihovi, Keskuskoulu ja Taidetalo). Seurannassa selvitetään LVIA-järjestelmien toimintakykyä toimintaympäristön muutosten vaatimusten mukaisesti (mm. lämpötila, iv-koneiden puhallustason määrä, sähkön kulutuksen määrä). Ilmasto- ja energiatyöryhmä Työryhmässä käsitelty keinoja vähentää kaupungin sähkön sekä lämpöenergian käyttöä. Työryhmältä edellytetään konkreetteisa toimenpide-ehdotuksia. PTS-korjaukset Korjauskohteita on kartoitettu kaupungin kiinteistöistä seuraavasti: - Taidetalon yläpohjan lisälämmöneristämistä valmistellaan parhaillaan - Lapidus-hallin valaistuksen uusimisesta on pyydetty tarjous. Hallin vanhat valaisimet uusitaan energiatehokkaampaa tekniikka käyttäen - Mellilän Tammi/Mirjakodin valaisimien uusiminen led- ja liiketunnistimia käyttävään tekniikkan valmistelussa. Lisäksi selvitetään lämmitysjärjestlmän uusimisesta saatavia säästöjä Katuvalojen ohjauksen automaatio (kunnallistekniikka) Katuvalojen ohjauskeskuksien uusimisesta on tarjouspyyntökierros käynnissä. Katuvalaistuksen kustannussäästöjä pyritään tehostamaan ohjelmoimalla kello-ohjauksen asetuksia sekä muita mahdollisia asetuksia (hämäräkytkimet). Katuvalaistuksen kokoanismäärän kartoitus on saatu valmiiksi. Työpäällikön ehdotus: Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee listauksen energiansäästön suunnitelmista ja toimenpiteistä tietoonsa saatetuksi. Tekninen lautakunta hyväksyy työpäällikön tekemän ehdotuksen. Hyväksyttiin. Tekla 97 Valmistelija: työpäällikkö Janne Ilmalahti, puh Elokuun loppuun mennessä on tehty/valmisteltu seuraavia energiansäästötoimenpiteitä:

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Taidetalo Kuivausjärjestelmän toimintaa on parannettu tyristoriohjauksella, joka mahdollistaa käyntitehon säädön rakennusautomaatiosta. Säädöllä pienennetään käyntiääntä sekä energiankulutusta. Taidetalon vuoden 2013 sähkönkulutus oli kwh. Kuluvan vuoden tammi-elokuun sähkönkulutuslukema on yhteensä kwh. Rakennusautomaation säädöillä sekä ilmankuivaimen ohjausta muuttamalla sähkönkulutus on saatu pudotettua kuluvan vuoden aikana edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 45 %. Puistokadun liikuntahallin kostutus Puistokadun koulun sähkön kokonaiskulutus on laskenut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 6,1 %. Vertailua edellisen järjestelmän toteutuneisiin kulutuksiin vaikeuttaa toteutettu keittiösaneeraus. Keittiösaneerauksen myötä tuotettujen ruoka-annosmäärät ovat kasvaneet, mikä vaikuttaa koulun energiankulutukseen. Energiansäästökohteiden kartoitus Schneider Electric Buildings Finland Oy:ltä on tilattu 16 ominaiskulutukseltaan eniten energiaa kuluttavan kiinteistön energiasäästöhankkeen kannattavuusselvitys. Kannattavuusselvitykseen kuuluu selvitykset investointikustannusten takaisinmaksuajoista sekä saavutettavista vuotuisista säästöistä. Selvitykseen valitut kiinteistöt ylittävät kansallisen vertailuarvon sähkön ja/tai lämmön kulutuksen osalta. Selvitys koskee seuraavia kiinteistöjä: Kartanonmäki (päärakennus/kuusela), Alastaron terveysasema, Keskuskoulu, Kitkonpuiston palvelukeskus, Opintien koulu, Alastaron yläaste, Lastentalon päiväkoti, Tiaisentien palveluasunto A, Loimaan paloasema, Puistokadun koulu, Keskusvarasto, Mellilän kirjasto, Työväenopisto, Hirvikosken kunnantalo, Mellilän palvelukoti (Tammi- ja Mirjakoti) ja Vesihovi. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että vain kolmesta kiinteistöstä löytyi kartoituksen tuloksena potentiaalisia investoinneilla toteutettavia energiansäästöjä. Potentiaalisilla kohteilla tarkoitetaan investointeja, joista suora takaisinmaksuaika on viisi vuotta tai vähemmän. Potentiaalisten kohteiden yhteenlaskettu investointikustannus on , josta arvioidaan saavutettavan vuosittaista energiansäästöä yhteensä /v. Kartoituksen potentiaalisimmat kohteet ovat: - Kartanomäen keittiön poistoilman lämmöntalteenotto

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tiaisentien palveluasuntoihin lämmönvaihdon vakiopaineventtiili - Uimahalli Vesihovin huuhteluveden lämmöntalteenotto Kartoituksessa yhtenä osana käsiteltiin kiinteistöjen ylläpidosta löytyviä mahdollisia säästöjä. Suurimpana yksittäisenä säästökohteena todettiin olevan ilmanvaihdon käynnin säästäminen koulujen yöaikoina sekä viikonloppuisin, kun kiinteistössä ei ole käyttöä. Kartoituksessa vertailtiin kolmea eri vaihtoehtoa: -normaali nykyinen käyttö -ilmanvaihdon sammuttaminen yöksi sekä lisäksi käyttöaika viikonloppuina 3h/vrk -ilmanvaihdon tehon laskeminen 20 % teholle yöajaksi sekä käyttöaika viikonloppuina 3h/vrk Kartoituksen 16 kohteessa laskennallinen ilmanvaihdon kuluttama lämpö- ja sähköenergia on nykyisellä käytöllä yhteensä n /v. Tehon laskemisella 20 % teholle arvioidaan saavutettavan säästöjä n vuodessa. Lisäksi Lassila&Tikanoja Energiahallinnan kanssa tehdään yhteistyössä testiluontoista taloautomaation seurantaa kolmessa kohteessa (Vesihovi, Keskuskoulu ja Taidetalo). Seurannassa selvitetään LVIA-järjestelmien toimintakykyä toimintaympäristön muutosten vaatimusten mukaisesti (mm. lämpötila, iv-koneiden puhallustason määrä, sähkön kulutuksen määrä). Ilmasto- ja energiatyöryhmä Työryhmässä käsitelty keinoja vähentää kaupungin sähkön sekä lämpöenergian käyttöä. Työryhmältä edellytetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. PTS-korjaukset Korjauskohteita on kartoitettu kaupungin kiinteistöistä seuraavasti: - Kiinteistöjen lämpökamerakartoituksen tuloksena lämmöneristystä lisätään Peltoisten päiväkodin, kaupunginkirjaston sekä Hirvihovin rakenteissa - Lapidus-hallin, Hirvihovin liikuntahallin sekä pääterveysaseman valaistusta uusitaan energiatehokkaammaksi - Yleisenä käytäntönä kiinteistöjen kunnossapidossa valaisimia uusittaessa käytetään mahdollisuuksien mukaan liiketunnistimia sekä led-tekniikkaa. Katuvalojen ohjauksen automaatio (kunnallistekniikka) Katuvalojen ohjauskeskuksien asennus lähes valmis. Keskuksia uusittiin yhteensä 63 kpl. Katuvalaistuksen kustannussäästöjä pyritään tehostamaan ohjelmoimalla kello-ohjauksen asetuksia

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta sekä muita mahdollisia asetuksia (hämäräkytkimet). Katuvalaistuksen kokonaismäärän kartoitus on saatu valmiiksi. Työpäällikön ehdotus: Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee listauksen energiansäästön suunnitelmista ja toimenpiteistä tietoonsa saatetuksi. Tekninen lautakunta hyväksyy työpäällikön tekemän ehdotuksen. Hyväksyttiin.

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kaupungin energiankulutuksen vähentäminen/valtuustoaloite 566/ /2014 Tekla 98 Valmistelija: työpäällikkö Janne Ilmalahti, p Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloiteen kaupungin energiankulutuksen vähentämisestä.aloitteessa esitetään, että Loimaalla siirrytään vähitellen led-lamppujen käyttöön ja kaupungin käyttäjiltä edellytetään valojen sammuttamisesta huolehtimista. Kaupungin tulee selvittää, minkä kaikkien tilojen lämpötilaa voi säätää yö- ja loma-aikoina muutaman asteen matallammakis ja ryhtyä toimeen energiankulutuksen laskemiseksi Talousarviossa vuosi 2014 on nimetty energiansäästön teemavuodeksi. Tekninen ja ympäristöpalvelukekus on vuoden alusta alkaen valmistellut ja toteuttanut toimenpiteitä kaupungin energiankulutuksen vähentämiseksi. Suunnittelilla olevista ja tehdyistä toimenpiteistä on raportoitu osavuosikatsauksissa. Elokuun loppuun mennessä on tehty/valmisteltu seuraavia energiansäästötoimenpiteitä: Taidetalo Kuivausjärjestelmän toimintaa on parannettu tyristoriohjauksella, joka mahdollistaa käyntitehon säädön rakennusautomaatiosta. Säädöllä pienennetään käyntiääntä sekä energiankulutusta. Taidetalon vuoden 2013 sähkönkulutus oli kwh. Kuluvan vuoden tammi-elokuun sähkönkulutuslukema on yhteensä kwh. Rakennusautomaation säädöillä sekä ilmankuivaimen ohjausta muuttamalla sähkönkulutus on saatu pudotettua kuluvan vuoden aikana edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 45 %. Puistokadun liikuntahallin kostutus Puistokadun koulun sähkön kokonaiskulutus on laskenut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 6,1 %. Vertailua edellisen järjestelmän toteutuneisiin kulutuksiin vaikeuttaa toteutettu keittiösaneeraus. Keittiösaneerauksen myötä tuotettujen ruoka-annosmäärät ovat kasvaneet, mikä vaikuttaa koulun energiankulutukseen. Energiansäästökohteiden kartoitus Schneider Electric Buildings Finland Oy:ltä on tilattu 16 ominaiskulutukseltaan eniten energiaa kuluttavan kiinteistön energiasäästöhankkeen kannattavuusselvitys. Kannattavuusselvitykseen kuuluu selvitykset investointikustannusten

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta takaisinmaksuajoista sekä saavutettavista vuotuisista säästöistä. Selvitykseen valitut kiinteistöt ylittävät kansallisen vertailuarvon sähkön ja/tai lämmön kulutuksen osalta. Selvitys koskee seuraavia kiinteistöjä: Kartanonmäki (päärakennus/kuusela), Alastaron terveysasema, Keskuskoulu, Kitkonpuiston palvelukeskus, Opintien koulu, Alastaron yläaste, Lastentalon päiväkoti, Tiaisentien palveluasunto A, Loimaan paloasema, Puistokadun koulu, Keskusvarasto, Mellilän kirjasto, Työväenopisto, Hirvikosken kunnantalo, Mellilän palvelukoti (Tammi- ja Mirjakoti) ja Vesihovi. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että vain kolmesta kiinteistöstä löytyi kartoituksen tuloksena potentiaalisia investoinneilla toteutettavia energiansäästöjä. Potentiaalisilla kohteilla tarkoitetaan investointeja, joista suora takaisinmaksuaika on viisi vuotta tai vähemmän. Potentiaalisten kohteiden yhteenlaskettu investointiksutannus on , josta arvioidaan saavutettavan vuosittaista energiansäästöä yhteensä /v. Kartoituksen potentiaalisimmat kohteet ovat: - Kartanomäen keittiön poistoilman lämmöntalteenotto - Tiaisentien palveluasuntoihin lämmönvaihdon vakiopaineventtiili - Uimahalli Vesihovin huuhteluveden lämmöntalteenotto Kartoituksessa yhtenä osana käsiteltiin kiinteistöjen ylläpidosta löytyviä mahdollisia säästöjä. Suurimpana yksittäisenä säästökohteena todettiin olevan ilmanvaihdon käynnin säästäminen koulujen yöaikoina sekä viikonloppuisin, kun kiinteistössä ei ole käyttöä. Kartoituksessa vertailtiin kolmea eri vaihtoehtoa: -normaali nykyinen käyttö -ilmanvaihdon sammuttaminen yöksi sekä lisäksi käyttöaika viikonloppuina 3h/vrk -ilmanvaihdon tehon laskeminen 20 % teholle yöajaksi sekä käyttöaika viikonloppuina 3h/vrk Kartoituksen 16 kohteessa laskennallinen ilmanvaihdon kuluttama lämpö- ja sähköenergia on nykyisellä käytöllä yhteensä n /v. Tehon laskemisella 20 % teholle arvioidaan saavutettavan säästöjä n vuodessa. Lisäksi Lassila&Tikanoja Energiahallinnan kanssa tehdään yhteistyössä testiluontoista taloautomaation seurantaa kolmessa kohteessa (Vesihovi, Keskuskoulu ja Taidetalo). Seurannassa selvitetään LVIA-järjestelmien toimintakykyä toimintaympäristön muutosten vaatimusten mukaisesti (mm. lämpötila, iv-koneiden puhallustason määrä, sähkön kulutuksen määrä).

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Ilmasto- ja energiatyöryhmä Työryhmässä käsitelty keinoja vähentää kaupungin sähkön sekä lämpöenergian käyttöä. Työryhmältä edellytetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. PTS-korjaukset Korjauskohteita on kartoitettu kaupungin kiinteistöistä seuraavasti: - Kiinteistöjen lämpökamerakartoituksen tuloksena lämmöneristystä lisätään Peltoisten päiväkodin, kaupunginkirjaston sekä Hirvihovin rakenteissa - Lapidus-hallin, Hirvihovin liikuntahallin sekä pääterveysaseman valaistusta uusitaan energiatehokkaammaksi - Yleisenä käytäntönä kiinteistöjen kunnossapidossa valaisimia uusittaessa käytetään mahdollisuuksien mukaan liiketunnistimia sekä led-tekniikkaa. Katuvalojen ohjauksen automaatio (kunnallistekniikka) Katuvalojen ohjauskeskuksien asennus lähes valmis. Keskuksia uusittiin yhteensä 63 kpl. Katuvalaistuksen kustannussäästöjä pyritään tehostamaan ohjelmoimalla kello-ohjauksen asetuksia sekä muita mahdollisia asetuksia (hämäräkytkimet). Katuvalaistuksen kokonaismäärän kartoitus on saatu valmiiksi. Energiansäästöön tähtäävien toimenpiteiden valmistelu ja toteutus jatkuu osana jokapäiväistä toimintaa. Työpäällikön ehdotus: Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että aloite ei tässä vaiheessa aiheuta enempää toimenpiteitä. Tekninen lautakunta hyväksyy työpäällikön tekemän ehdotuksen. Hyväksyttiin.

17 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Loimaan Seudun Osuuspankki 659/ /2014 Tekla 99 Valmistelija: tekninen johtaja Jaana Koota, p Hirvikosken koulun asuntolassa on ollut tilat Mahlapuiston päiväkodin esiopetusryhmälle. Sisäilman laadun vuoksi esiopetustilat on tarpeellista siirtää muihin tiloihin. Loimaan seudun Osuuspankin kanssa on neuvoteltu Hirvikosken Osuuspankin entisen pankkirakennuksen kokoustilan, eteis- ja keittiötilojen vuokraamisesta esikoulun väistötiloiksi. Esikoulun toiminta vuokratiloissa on alkanut Vuokra-aika päättyy Vuokra on 800 /kk (alv 0). LIITE 3/tekla Liikehuoneiston vuokrasopimus Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen vuokrasopimuksen. Hyväksyttiin.

18 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Vuokrasopimuksen irtisanominen/yrityspalvelut 267/ /2013 Tekla 100 Valmistelija: tekninen johtaja Jaana Koota, p Tekninen lautakunta on hyväksynyt Loimaan Yrityspalvelujen ja Yrityshautomon vuokrasopimukset. Loimaan kaupunki on vuokrannut allekirjoitetulla sopimuksella Konda Capital Oy / c/o Realia Isännöinti Oy:ltä Loimaan virastotalosta yrityspalveluille tilat alkaen ja yrityshautomolle tilat väliseksi ajaksi. Yrityspalvelujen vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Yrityspalvelut siirtyvät ympäristöterveyspalveluilta vapautuviin Palininkatu 4:n tiloihin. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta päättää irtisanoa allekirjoitetun Loimaan kaupungin ja Konda Capital Oy / c/o Realia Isännöinti Oy:n välisen vuokrasopimuksen Yrityspalvelujen tiloista päättyväksi Hyväksyttiin.

19 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Metsästysvuokrasopimuksen hyväksyminen / Kojonkulman Seudun Metsästysseura ry 660/ /2014 Tekla 101 Valmistelija: suunnittelupäällikkö Rauno Ahtinen, puh Kojonkulman Seudun Metsästysseura ry:n ja Loimaan kaupungin välillä allekirjoitetun metsästysvuokrasopimuksen voimassaolo on päättynyt Uudesta vuokrasopimuksesta on laadittu liitteen mukainen luonnos. Sopimus on voimassa määräajan ja koskee kaikkea metsästystä sopimusluonnoksen mukaisella tilalla. Metsästysoikeus luovutetaan vastikkeetta. Loimaan kaupungin hallintosäännön 55 :n mukaan tekninen lautakunta päättää enintään viisi vuotta kestävästä rakennusten, kioskien, huonetilojen, urheilu- ja ulkoilualueiden ja muiden yleisten alueiden sekä niihin kuuluvien laitteiden vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttamisesta kaupunginhallituksen yleisten määräysten mukaisesti LIITE 4/tekla Metsästysvuokrasopimus, Kojonkulman Seudun Metsästysseura ry Suunnittelupäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen metsästysvuokrasopimuksen. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy suunnittelupäällikön tekemän ehdotuksen. Hyväksyttiin.

20 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Alastaron päiväkodin tontin hinnan vahvistaminen 161/ /2013 Tekla 102 Valmistelija: suunnittelupäällikkö Rauno Ahtinen p Loimaan kaupunginhallitus on päättänyt hankkia Alastaron päivähoitopalvelut Coronaria Päivähoito Oy:ltä. Yritys rakentaa Alastarolle uuden päiväkotirakennuksen. Rakennus on suunniteltu sijoitettavaksi Alastaron keskustaan rakentamattomalle tontille kirjaston ja yläkoulun läheisyyteen. Voimassa olevassa asemakaavasta kortteli on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Rakennustonttien yleisten luovutusehtojen mukaan tekninen lautakunta vahvistaa tonttien hinnat lukuun ottamatta Kartanomäenkadun varrella ja Loimaanportin alueella olevia tontteja. LIITE: 5/tekla Kartta Suunnittelupäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta vahvistaa 30. kaupunginosan (Alastaro) korttelin 22 maapohjan hinnaksi 5 / m2. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy suunnittelupäällikön tekemän ehdotuksen. Hyväksyttiin.

21 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Määräalan ostotarjous tilasta Kangaslohko /Vierula Harri 640/ /2014 Tekla 103 Valmistelija: suunnittelupäällikkö Rauno Ahtinen p Harri Vierula on jättänyt euron suuruisen ostotarjouksen n m2 määräalasta, joka rajoittuu Vierulan omistamaan tilaan. Määräala sijaitsee Virttaalla moottoriradalle johtavan Kievarintien varrella. Ostotarjouksen mukaan määräalaa tullaan käyttämään kotieläinpihatoiminnan laajentamiseen. Osasta määräalaa kaupungilla on tarjouksen tekijän kanssa määräaikainen vuokrasopimus, joka päättyy Loimaan seudun metsänhoitoyhdistyksen mukaan puuston arvo ostotarjouksen mukaisella alueella on 634 euroa. Loimaan kaupungin hallintosäännön 54 :n mukaan teknisen lautakunnan tehtäviin kuuluu huolehtia maan hankinnasta ja luovutuksesta LIITE 6/tekla Tarjous karttaliitteineen Suunnittelupäällikön tekemä ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myydä Harri Vierulalle karttaliitteen mukaisen n m2 määräalan Kankaslohko nimisesta tilasta, kiinteistötunnus Maapohjan hinta on euroa ja lisäksi puustosta peritään 634 euroa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy suunnittelupäällikön tekemän ehdotuksen. Hyväksyttiin.

22 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Talousarviomuutokset 2014 Tekla 104 Valmistelija: tekninen johtaja Jaana Koota, p Talousarvion 2014 investointiosaan on tarpeellista tehdä seuraavat muutokset: - Talonrakennus, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, hankeryhmät: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen erillishankkeet (94299) Perusturvalautakunta on päättänyt esittää, että vuoden 2014 investointiohjelmassa sosiaali- ja terveyspalvelujen talonrakennuksen hankeryhmässä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen erillishankkeiden (94299) euron määrärahaa käytettäväksi Kartanonpuiston ja Tammi/Mirjakodin jäähdyttävän ilmastoinnin hankintaan. Talousarviossa määräraha on kohdennettu mm. potilasturva/hälytysjärjestelmän uusimiseen ja laajentamiseen. - Talonrakennus, sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Keittiöremontit (94398) Kaupunginvaltuusto päätti , ettei Keskuskoulun keittiön muutostöitä jakelukeittiöksi tehdä vuonne Hanke toteutetaan vuonna Keittiöremonttien määräraha Puistokadun koulun keittiöremontin kokonaiskustannukseksi tulee Määrärahaa jää käyttämättä Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että talousarvion 2014 investointiosaan tehdään seuraavat muutokset: 1) Talonrakennus, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, hanketyhmät: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen erillishankkeet (94299); määräraha kohdennetaan Kartanonpuiston ja Tammi/Mirjakodin jäähdyttävän ilmastoinnin hankintaan 2) Talonrakennus, sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Keittiöremontit (94398), määrärahasta jää käyttämättä Puistokadun koulun keittiöremontit määrärahaksi jää Hyväksyttiin.

23 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus Tekla 105 Valmistelija: tekninen johtaja Jaana Koota, puh Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa todetaan, että säännöllinen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja olennainen osa kaupungin johtamis- ja talouden/toiminnan seurantajärjestelmää. Valtuustoon saakka vietävät osavuosikatsaukset tehdään ja tilanteiden mukaan. Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen toteutuma (suluissa vuoden 2013 toteutumat): (%) Ulkoinen Sisäinen U + S Henkilöstömenot 61,9 (71,1) 61,9 (71,1) Palvelujen ostot 53,6 (79,2) 50,5 (71,5) 52,1 (75,5) Aine- ja tarvikemenot 62,4 (61,1) 94,2 (19,9) 62,4 (61,1) Avustukset 11,8 (-) 11,8 (-) Muut toimintakulut 55,5 (64,8) 60,5 (66,8) 57,4 (65,7) Toimintakulut yhteensä 59,1 (67,0) 51,1 (71,1) 57,9 (67,6) Toimintatuotot 62,4 (56,7) 62,4 (67,1) 62,4 (65,2) Poistot 65,9 (66,3) 65,9 (66,3) Tilikauden yli-/alijäämä 60,3 (69,1) 64,8 (66,4) 41,5 (58,5) Toteutumatiedot (, ulkoiset) 8/2014 8/2013 erotus Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aine- ja tarvikemenot Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot Poistot Tilikauden yli-/alijäämä Henkilöstötilanne, merkittävät henkilöstömuutokset ja henkilöstömäärä (tosiasiallinen) ja muut merkittävät henkilöstöön liittyvät tiedot, esim. muutospaineet: Henkilöstö 108,81. Palvelukeskuksesta irtisanottu kaupunginhallituksen päätöksellä yksi virkasuhteinen ja yksi työsuhteinen työntekijä. Yksi huoltomestari ja yksi laitosmies siirtyvät Loimaan Veden palvelukseen. Tämän vuoksi osa Mellilän alueen kiinteistönhoitotehtävistä hankitaan ostopalveluna Hulmin Huolto Oy:ltä. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: Palvelukeskustasolla rakennustarkastajan toiminnasta on sisäisen tarkastuksen pohjalta tehty tutkintapyyntö poliisille

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 Tekninen lautakunta Aika 03.10.2014 klo 8:00-10:10 Paikka Kaupungintalo, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot