VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VILLA BREDAN PALVELUKESKUS PERUSKORJAUS JA LISÄRAKENTAMINEN HANKE HANKESUUNNITELMA

2 VILLA BREDA / HANKE HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ HANKKEEN PROJEKTIRYHMÄ HANKKEEN PERUSTIEDOT HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT TEKNISET LÄHTÖKOHDAT LAAJUUS RAKENNUSTOIMINNAN JÄRJESTELYT JA TOIMINTA NIIDEN AIKANA VÄISTÖTILAT AIKATAULU RAKENNUSKUSTANNUKSET RAKENNUSKUSTANNUSENNUSTE KÄYTTÄJÄN KUSTANNUKSET ENSIKERTAISEN KALUSTAMISEN JA VARUSTAMISEN KUSTANNUSENNUSTE KÄYTTÖKUSTANNUSENNUSTE RAHOITUSSUUNNITELMA 6 2 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT HANKKEESTA TEHDYT PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET TONTIN NYKYISET RAKENNUKSET 7 3 HANKKEEN PERUSTELUT TARPEET JA KIIREELLISYYS 7 4 RAKENNUSPAIKKA SIJAINTI JA HALLINTA KAAVA- JA KIINTEISTÖTIEDOT TONTIN YMPÄRISTÖ TONTIN OMINAISUUDET LIIKENNE JA PAIKOITUS KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA 9 5 SUUNNITTELUTAVOITTEET YLEISET TAVOITTEET KAUPUNKIKUVALLISET TAVOITTEET TOIMINNAN KUVAUS JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET TILATAVOITTEET JA TILAOHJELMA TILAOMINAISUUDET TILAOHJELMA PIHAAN LIITTYVÄT TAVOITTEET PIHAN KÄYTTÖ RAKENNUSTEKNISET TAVOITTEET LVIA-TEKNISET TAVOITTEET SÄHKÖTEKNISET TAVOITTEET 18

3 HANKESUUNNITELMA sivu 1 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Kauniaisten kaupunginvaltuuston hyväksymässä Kauniaisten ikääntymispoliittisessa strategiassa vuosille on määritetty ikäihmisten asumiseen ja hoitoympäristöihin liittyvät linjaukset vuosille Linjausten mukaan ikäihmisten asumiseen kiinnitetään Kauniaisissa huomiota ja kehitetään uusia asumismuotoja sekä palveluja asumiskonsepteja. Villa Bredan palvelukeskus-hankkeella pyritään vastaamaan näihin tavoitteisiin ja kehittämään aluetta laadukkaaksi ja houkuttelevaksi asuin- ja palveluympäristöksi. Alue sijaitsee Bredantien varrella keskeisellä paikalla. Aluetta kehitetään vanhuspalvelujen keskuksena, jonne keskitetään palvelut neuvonnasta ja nykyistä laajemmasta päiväkeskustoiminnasta ympärivuorokautiseen hoitoon ja hoivaan. Villa Bredan palvelualue täydentää olemassa olevia Tammikummun, Villa Anemonen ja Villa Apollon palveluita. Tammikummun terveyskeskussairaalassa on 30 potilaspaikkaa, kohderyhmänä kuntoutus- ja akuuttihoitoa tarvitsevat kauniaislaiset sekä selvitys- ja arviointijaksolla olevat ikäihmiset, jotka eivät enää selviydy kotihoidon turvin omissa asunnoissaan. Muistisairaiden hoivakoti Anemonessa on 22 asukaspaikkaa sekä pienimuotoista päivätoimintaa. Villa Apollon ryhmäkodissa on 6 asukaspaikkaa. Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia vuosille sekä Maisemaraportti 2011 korostavat erityisesti senioriasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen liittyviä kysymyksiä. Tehostetun palveluasumisen yksiköiden rakentaminen keventää kaupungin laitospainotteista palvelurakennetta halutulla tavalla. Ryhmäkodit mahdollistavat palveluiden suuntaamisen eri käyttäjäryhmille, ikäihmisten lisäksi esimerkiksi kehitysvammaisille on mahdollista suunnitella oma tuetun asumisen yksikkö. Tehostetun palveluasumisen paikkoja tulee rakennettavaksi yhteensä 64 kpl, joista kpl on tarvittaessa osoitettavissa muille kuin ikäihmisten palveluille. Lisäksi tehostetun palvelunasumisen tarpeisiin toteutetaan kaksi intervallihuonetta. Päiväkeskus palvelee jatkossa nykyistä suurempaa käyttäjämäärää. Keittiötiloja on laajennettava, jotta voidaan tuottaa ateriat palveluasumisyksiköihin ja lounasvieraille. Ennaltaehkäisevää työtä varten tarvittavia askartelu-, kokoontumis- ja liikuntatiloja tulee niin ikään laajentaa ja mahdollistaa joustava monipuolinen tilojen hyödyntäminen. Päiväsairaalatoiminta ja vastaanottotilat eri toimijoille monipuolistavat palvelutarjontaa. Terveysaseman yhteydessä nykyisin toimiva kotihoito siirtyy Villa Bredan palvelukeskuksen tiloihin. Tämän hankesuunnitelman rinnalla kulkee Villa Bredan alueelle tulevien vuokrakerrosasuntotalojen hankesuunnitelma.

4 HANKESUUNNITELMA sivu 2 Hankkeen laajuus on hym 2 palvelukeskuksen tilat 565 hym 2 kotihoitokeskuksen tilat 290 hym 2 tehostetun palveluasumisen ryhmäkotitilat hym 2 yhteistilat hym 2 tekniset tilat 200 hym 2 Tavoitehinta on 15,0 M (alv 0)

5 HANKESUUNNITELMA sivu Hankkeen ohjausryhmä 1.2 Hankkeen projektiryhmä 1.3 Hankkeen perustiedot Kaupunginjohtaja Torsten Widén Kaupunginkanslia kaupunginsihteeri Gun Söderlund Rahatoimisto talousjohtaja Mikael Enberg Sosiaali- ja terveystoimi vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Ahlström vs. sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Myhrberg vs. vanhushuoltopäällikkö Minna Koskinen terveyskeskuslääkäri Heljä Lotvonen Yhdyskuntatoimi yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju maankäyttöpäällikkö Mauri Liimatainen rakennuttajapäällikkö Tommi Metsälä Käyttäjän edustaja: vs. vanhuspalvelupäällikkö Minna Koskinen Tilaajan edustaja: rakennuttajapäällikkö Tommi Metsälä Rakennuttajakonsultti: kilpailutetaan hankkeen edetessä Pääsuunnittelija: kilpailutetaan hankkeen edetessä Arkkitehtisuunnittelija: kilpailutetaan hankkeen edetessä Villa Bredan palvelukeskus. Hankenumero on Osoite Bredantie 16, Kauniainen Toiminta Vanhusten palvelukeskus, vanhainkoti ja kaupungin keskuskeittiö. Lisäksi tontilla on purettavissa rivitaloissa tuetun asumisen asuntoja. Käyttäjä Kauniaisten kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimi Tilaaja / rakennuttaja Kauniaisten kaupunki / Yhdyskuntatoimi Tontti 4. kaupunginosa, korttelin 48 tontti 9.

6 HANKESUUNNITELMA sivu Hankkeen lähtökohdat Villa Bredassa toimii nykytilanteessa vanhusten palvelukeskus, 18-paikkainen vanhainkoti sekä kaupungin oma keskuskeittiö. Lisäksi erillisissä, vuonna 1974 valmistuneissa rivitaloissa on 29 asuntoa pääosin tuettua asumista varten. Teknisen käyttöikänsä lopussa olevat rivitalot tullaan purkamaan. Nykyisessä palvelukeskuksessa tehdään osittainen peruskorjaus sekä uudisrakennuksena laajennusosa. Hankkeen toteuttamisen mahdollistava asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä hanketta palvelevan esisuunnittelun kanssa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen Kiinteistön tuleva omistaja on Kauniaisten kaupunki. 1.5 Toiminnalliset lähtökohdat 1.6 Tekniset lähtökohdat Rakennukseen tulevat toiminnot toimivat yhteistyössä keskenään ja tarjoavat kokonaisvaltaisia palveluja asukkaille ja käyttäjille. Vanhusten palvelukeskus toimii myös vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Osa tiloista ja piha on käytettävissä kokoontumiseen, kerhoihin ja harrastuksiin. Peruskorjattavalle osalle sijoitetaan palvelukeskuksen ja kotihoidon toimintoja, näitä tukevia yhteistiloja sekä kaupungin oma keskuskeittiö. Uudisrakennukseen sijoitetaan tehostetun palveluasumisen ryhmäkodit. Palvelukeskus toimii myös vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Tiloissa varaudutaan iltakäyttöön; osa tiloista ja piha on käytettävissä kokoontumiseen, kerhoihin ja harrastuksiin. Peruskorjattavalla osalla sijaitseva kaupungin keskuskeittiö palvelee jatkossa myös ryhmäkoteja sekä kotihoidon asiakkaita. Kiinteistön tulevat käyttäjät ovat sosiaali- ja terveystoimen vanhus- ja vammaispalvelut. Hankkeessa sovelletaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tavoitteena on elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus, mihin pyritään arkkitehtonisin ratkaisuin, muuntojoustavuudella, hyvällä lämmöneristävyydellä ja tiiveydellä, ilmanvaihdon energiatehokkuudella sekä suunnittelemalla kiinteistö helposti huolettavaksi ja ylläpidettäväksi. Hankkeessa käytetään uusiutuvaa kallioenergiaa sekä tilojen lämmitykseen että ylilämpöisten tilojen jäähdytykseen. Nykyinen palvelukeskusrakennus on valmistunut vuonna 1992 ja osaan sen tiloista tehdään toiminnallisia muutoksia. Lisäksi rakennuksen talotekniikka on osittaisen peruskorjauksen tarpeessa.

7 HANKESUUNNITELMA sivu Laajuus Kaavoitusta tukeneen arkkitehtisuunnittelun pohjalta Villa Bredan palvelukeskushankkeen kokonaislaajuus on hyötyala hym 2 Hanke sisältää sekä uudisrakentamista että olemassa olevan palvelukeskuksen peruskorjausta. Kokonaislaajuus jakaantuu tarveselvityksessä esitettyjen tietojen pohjalta uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden kesken seuraavasti: Peruskorjaus: hyötyala hym 2 Uudisrakentaminen: hyötyala hym 2 Suunnitelmille asetetaan tavoitteeksi että hyötyala saavutetaan eikä bruttoalaa ylitetä. 1.8 Rakennustoiminnan järjestelyt ja toiminta niiden aikana Väistötilat 1.9 Aikataulu 1.10 Rakennuskustannukset Palvelukeskuksen ja Villa Bredan vanhainkodin asukkaat, asiakkaat ja henkilökunta tarvitsevat korvaavia tiloja. Päiväkeskuksen toimintojen tilapäisinä väistötiloina voidaan käyttää Tammikummun ja Villa Junghansin tiloja, joissa kummassakin on vanhuspalveluiden toimintaa. Villa Bredan vanhainkodin asukkaiden väistötilajärjestelyt on järjestettävissä eri palveluntarjoajien kanssa. Henkilökunta siirtyy asiakkaiden mukana väistötiloihin. Kaavoitusvaihetta palvelleen tilantarveselvityksen pohjalta tehdyn aikatauluarvion mukaan hankkeen ajantarve, kaupungin oma päätöksentekoprosessi huomioiden, kaupunginvaltuuston investointipäätöksestä vastaanottopäätökseen on n. 30 kk (suunnittelu n. 12 kk ja rakentaminen n. 18 kk) Rakennuskustannusennuste Tavoitehinta on 15,0 M (alv 0) /hym 2 peruskorjattavien tilojen osalta /hym 2 uudisrakennuksen osalta /hym 2 Erittely eri tilojen kustannusten osuuksista: palvelukeskuksen tilat 9,7 %, 1,45 M (alv 0) kotihoitokeskuksen tilat 5,0 %, 0,75 M (alv 0) tehostetun palveluasumisen tilat 59,3 %, 8,9 M (alv 0) yhteistilat 21,3 %, 3,2 M (alv 0) tekniset tilat 4,7 %, 0,7 M (alv 0)

8 HANKESUUNNITELMA sivu Käyttäjän kustannukset Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennuste Käyttäjähallintokunnan kustannuksiksi kuuluvan ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennustetta ei ole määritetty. Kustannukset eivät sisälly hankkeen investointimäärärahaan Käyttökustannusennuste 1.12 Rahoitussuunnitelma Ylläpitokustannusennuste on: 1,0 M /vuosi (alv 0), sisältää pääomakulut 0,25 M /vuosi (alv 0), ilman pääomakuluja Käyttäjähallintokunnan toimintamenoennuste 3,93 M /vuosi (alv 0), josta henkilöstömenoennusteen osuus on 2,92 M /vuosi (alv 0). Käyttäjähallintokunnan toimintatuloennuste 1,22 M /vuosi (alv 0). Nettoennuste on 2,7 M (alv 0), jossa lisäystä nykytilanteeseen n. 1,1 M. Kaupunginvaltuuston ( 73) ja ( 81) hyväksymässä vuoden 2012 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa hankkeelle on varattu 0,1 M vuodelle 2012, 0,2 M vuodelle 2013, 2 M vuodelle 2014, 7 M vuodelle 2015 ja 7 M vuodelle HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT 2.1 Hankkeesta tehdyt päätökset ja selvitykset Vanhuspoliittinen ohjelma Sosiaali- ja terveyslautakunta Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia Kaupunginvaltuusto Tarveselvitys Sosiaali- ja terveyslautakunta Hankkeen edetessä tehtävät päätökset Hankesuunnitelma (alustavat luonnokset & tavoitehinta) Sosiaali- ja terveyslautakunta Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luonnossuunnitelmat & kustannusarvio Sosiaali- ja terveyslautakunta Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus

9 HANKESUUNNITELMA sivu 7 Urakoitsijakilpailutus Yhdyskuntalautakunta 2.2 Tontin nykyiset rakennukset Rekisterinmukaiset tiedot tontilla olemassa olevista rakennuksista ovat seuraavat: Palvelukeskus & vanhainkoti: k-m 2 Rivitalot: yhteensä k-m 2 Muut: 7 krs-m 2 Tontilla sijaitsevassa Villa Bredan palvelukeskuksessa tehdään osittainen peruskorjaus osana tätä hanketta ja rivitalot puretaan. 3 HANKKEEN PERUSTELUT 3.1 Tarpeet ja kiireellisyys Kauniaisissa 75 vuotta täyttäneiden määrä lähes kaksinkertaistuu vuosina noin 1300 asukkaaseen (Tilastokeskus). Erityisen nopeaa kasvu on vuodesta 2015 alkaen. Kaupungilla ei ole omana palvelutuotantona tehostettua palveluasumista tällä hetkellä lainkaan, ostopalvelua hankitaan nyt 21 paikkaa. Nykyinen palvelukeskus on jäämässä tiloiltaan riittämättömäksi, ja ikäihmisten aktiivista arkea tukemaan laajennusosa tarjoaa puitteet monipuolisen toiminnan kehittämiselle keskeisellä paikalla Kauniaisten keskustassa. 4 RAKENNUSPAIKKA 4.1 Sijainti ja hallinta Tontti sijaitsee Kauniaisten kaupungin 4. kaupunginosassa. Tontti on Kauniaisten kaupungin omistuksessa. Tontin pinta-ala on m Kaava- ja kiinteistötiedot Tontti on osoitettu asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Rakennusoikeus on kem 2, joka vastaa tehokkuutta e= 0,6. Kaava sallii enintään 3-kerroksisia rakennuksia. Kulku tontille ohjataan Palokunnankujan kautta; Bredantielle on osoitettu liittymäkielto. Tontilla tulee autopaikkoja varata rakennuslupahakemuksen yhteydessä esitetyn selvityksen perusteella, kuitenkin vähintään 1 ap/200 k-m 2. Autopaikkoja saa sijoittaa rakennusten alimpiin kerroksiin. Auton säilytyspaikat saa rakentaa asemakaavassa merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Autopaikkoja saa rakentaa myös toiselle tontille kiinteistöjen välisin sopimuksin.

10 HANKESUUNNITELMA sivu Tontin ympäristö 4.4 Tontin ominaisuudet 4.5 Liikenne ja paikoitus Piha- ja oleskelualueet, pääkulkuyhteydet ja rakennusten sisäänkäynnit on suunniteltava ja rakennettava esteettömiksi. Piha- ja oleskelualueet tulee suunnitella siten, että niiden yhteiskäyttö Y- ja viereisen AK-10-korttelialueen kesken on mahdollista. Rakennuslupavaiheessa on esitettävä selvitys siitä, että oleskelualueet on suojattu liikennemelulta rakennusten ja rakennelmien sijoittelulla sekä melusuojin. Melusuojaus on toteutettava ennen uusien rakennusten käyttöönottoa. Tontin lähiympäristö on pientaloaluetta ja rajautuu eteläsivultaan rantaradan ja tontin erottavaan suojaviheralueeseen (EV). Lisäksi Bredantien puolella tontilla sijaitsee muuntamo. Tilaaja teettää pohjatutkimuksen selvittääkseen tontin korkeusasemat, maaperän sekä perustamistavan. Kaavoitusvaihetta palvelleen arkkitehtisuunnittelun alustavien luonnosten pohjalta tehdyn melutarkastelumallinnuksen perusteella tontin etelän puoleiselle rajalle tulee tehdä melueste. Tontin eteläosassa säilyy varaus maanalaista johtoa varten. Johdon tarkka sijainti tulee selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä ja sijainti on huomioitava perustamisratkaisuja tehtäessä sekä melusuojauksen toteutuksessa. Lisäksi kaavoitusvaiheessa on teetetty tärinäselvitys, joka rajaa eteläsivun junanradan mahdollisesti aiheuttaman runkomelun takia rakennusten perustamistapaa sekä asuintilojen sijoittelua. Rakennuslupavaiheessa tulee huolehtia kaavamääräysten mukaisista selvityksistä, mm. melu- ja tärinätutkimusten osalta. Selvityksissä tulee huomioida Kaupunkiradan lisäraiteen mahdollinen vaikutus. Huoltoliikenteelle tulee olla varattu riittävä tila ja se pitää olla erotettuna muusta liikenteestä, varsinkin asukkaiden, saattoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus tulee ottaa huomioon. Kevyen liikenteen reitit liittyvät esteettömästi sisäänkäynneille johtaville reiteille. Polkupyörien pysäköinnille ja säilytykselle varataan lukittavaa säilytystilaa sisäänkäyntien yhteyteen (työntekijät, vieraat, asiakkaat). Kotihoidon tukipisteen autopaikkatarve on 8-9 kpl. Samanaikaisesti paikalla olevien muiden työntekijöiden määrä on kpl. Heistä autopaikka varataan 50 %:lle eli 12 autopaikkaa. Asukkailla ei ole tarvetta autopaikoille. Palvelukeskuksen asiakkaille ja vierailijoille varataan yhteensä 20 autopaikkaa.

11 HANKESUUNNITELMA sivu 9 Ajoliittymä tontille on Palokunnankujalta. Saatto- ja huoltoliikenne järjestetään Palokunnankujan kautta. Jättöliikenne palvelukeskukseen tulee hoitaa Bredantien kautta, josta katetun sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen tulee päästä invataksilla. Saatto- ja huoltoliikenne tulee erottaa niin toisistaan, että jalankulkijat eivät joudu peruuttavan ajoneuvon taakse. 4.6 Kadut ja kunnallistekniikka Katualuetta Palokunnankujalla levennetään sekä muutetaan alkupäästä hidaskaduksi ja loppupäästä kevyenliikenteen väyläksi erillisessä katu-urakassa, joka ei sisälly tähän hankkeeseen. Julkinen liikenne kulkee Bredantiellä, bussipysäkki sijaitsee tontin kohdalla ja junaasemalle on matkaa n m. Kaukolämpö-, vesi-, viemäri- sekä sähköliittymät sijaitsevat katualueella. Tietoliikennekaapeli sijaitsee osin tontilla ja on siirrettävä katualueelle. 5 SUUNNITTELUTAVOITTEET 5.1 Yleiset tavoitteet Yleisenä tavoitteena tontin ja rakennuksen suunnittelulle ovat käyttökelpoisuus, käytettävyys, kestävyys ja kauneus. Esteettömyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennuksessa tulee soveltaa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja vastaanottovaiheessa tulee noudattaa asiakirjojen Sisäilmaluokitus 2008 (RT ) sekä Terveen talon toteutuksen kriteerit (RT ) tavoitearvoja, ohjeita ja vaatimuksia. sisäilmastoluokka S1 rakennustöiden puhtausluokka P1 ilmanvaihtotöiden puhtausluokka P1 materiaalien päästöluokka M1 rakennuksen lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokka on RF2 akustinen luokitus on pääosin luokka C veden- ja kosteudenhallintasuunnitelma osana urakoitsijan laadunvarmistussuunnitelmaa Kohde on tavoitetasoltaan normaalia tavoitetasoa, vaativuusluokka A. Rakennesuunnittelun vaativuusluokka on A. (RakMK A2). Elinkaari- ja energiatehokkuusvaatimukset Rakennuksen ja pihan elinkaaritaloudellinen tarkasteluaika on 50 vuotta ( vuotta) ja primäärisesti kantavien rakenteiden (perustukset ja kantava runko) osalta 100 vuotta. Energiatehokkuus tulee ottaa suunnittelun keskeiseksi tavoitteeksi ja edellytetään, että kaikki suunnitteluosapuolet pyrkivät ratkaisuillaan samaan päämäärään.

12 HANKESUUNNITELMA sivu 10 Vaadittava energiatehokkuusluokka on A. Energiatehokkuuden toteutuminen varmistetaan hankkeen eri vaiheissa erilaisin menetelmin. Rakennuslupahakemukseen lasketaan lämmitysenergiatarve ja energiatehokkuusluokka. Energiankulutuslaskelmat todennetaan rakennussuunnitteluvaiheessa. Rakennusvaiheessa energiatehokkuuden toteutuminen edellyttää valvontaa sekä huolellista toteutusta. Tämä varmistetaan lämpökuvauksella ja ilmanvuotoluvun mittauksella. Tavoitteena on elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus, mihin pyritään seuraavin keinoin: 1. Arkkitehtoniset ratkaisut Rakennus suunnitellaan kompaktiksi ja vaipan ala optimoidaan tilaratkaisun puitteissa. Tilat sijoitellaan, ikkunat suunnataan ja suunnitellaan lämpötalouden ja luonnonvalon hyödyntämisen kannalta oikein. Auringon aiheuttama ylilämpeneminen ehkäistään ensisijaisesti ulkopuolisella aurinkosuojauksella (esim. katoksilla, seinäkkeillä). Rakennus tulee varustaa riittävillä räystäillä, vesikate tehdään saumapellistä ja ulkopuolisella vedenpoistolla. Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia, ettei esim. kattovesien poistojärjestelmässä tarvita sähkösaattolämmityksiä. 2. Muuntojoustavuus Runkojärjestelmä (pysty- ja vaakarakenteet) valitaan siten että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia (jännevälit, kerroskorkeus ja hyötykuormamitoitus). Talotekniikan nousukuilut keskitetään. 3. Hyvä lämmöneristys ja tiiveys Rakennuksen lämmönläpäisykertoimina käytetään RakMK D tasoa. Rakennus suunnitellaan tiiviiksi, erityisesti lävistykset ja saumat. Ilmanpitävyysvaatimukseksi asetetaan ilmavuotoluvun arvo q 50 0,7 l/h. Vaatimuksen toteutuminen varmistetaan mittaamalla rakennusvaiheessa ennen pintatöiden ja talotekniikkatöiden aloittamista ja vaatimuksen täyttyminen on sakollinen välitavoite. 4. Ilmanvaihdon energiatehokkuus Ilmanvaihdon energiatalous huomioidaan jakamalla laitos käyttövyöhykkeisiin sekä lämmön talteenotolla. Ilmanvaihtokonehuoneiden sijainti optimoidaan siten, että pitkiltä ja risteäviltä kanavilta vältytään, ts. puhallinsähkönkulutus minimoidaan. 5. Ylläpidettävyys ja huollettavuus Kiinteistö, rakennus ja pihat, suunnitellaan helposti huollettavaksi ja ylläpidettäväksi. Materiaalit valitaan siten, että uusimistarve on normaalia kunnossapitoa. 5.2 Kaupunkikuvalliset tavoitteet Kauniaisten maankäyttöä ja rakentamista ohjataan asemakaavoituksella. Tavoitteet on esitetty tarkemmin asemakaavaselostuksessa. 5.3 Toiminnan kuvaus ja toiminnalliset tavoitteet Villa Bredassa tulee toimimaan nykyinen vanhusten palvelukeskus laajennettuna, 17- paikkainen vanhainkoti, kaupungin oma keskuskeittiö, neuvonta- ja vastaanottotiloja (se-

13 HANKESUUNNITELMA sivu 11 niorineuvola, kampaaja, jalkojenhoito jne.) sekä nykyiseen rakennukseen kytketyssä laajennusosassa tehostetun palveluasumisen ryhmäkodit (60 asukasta). Paikoitusjärjestelyissä on huomioitava sekä henkilökunnan että Villa Bredan asiakkaiden paikoitustarpeet. Saattoliikennettä tontilla on runsaasti, kuin myös tavarantoimituksia. Henkilökunnan määrä on nykyisin 32 henkeä ja tämän hankesuunnitelman mukaisen hankkeen valmistuttua yhteensä n. 90 henkeä. Yksikkö nykytilanne arvio perusteet (henkilöä) jatkosta Palvelukeskus johtaja, toiminnanohjaajat, laitoshuoltajat, neuvontapiste Keittiö toiminnan laajeneminen, myös vkl Yrittäjät 2 2-? kampaaja, jalkojenhoitaja, +? Granin lähiapu - 2 toimipiste siirtyy Villa Bredaan Seniorineuvola päiväsairaala ym. vastaanottotoiminta fysioterapia / liikunnanohjaaja ennakoiva toiminta ja asukkaat hoitohenkilökunta mitoitus 0,7 osastonhoitaja laitoshuoltajat 3 5 kotihoito siirtyy terveyskeskuksesta Villa Bredaan huolto 2 3? yhteensä Tilatavoitteet ja tilaohjelma Yleistä Tilat ovat turvalliset, terveelliset ja toimivat. Sekä palvelukeskuksen että ryhmäkotien suunnittelua tulee ohjata esteettömyys, viihtyisyys ja käyttäjäystävällisyys. Esteettömyys toteutetaan laajasti: esteettömien kulkumahdollisuuksien lisäksi valaistus sekä väri- ja äänimaailma tukevat esteetöntä käyttöä. Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huolehtia siitä, että tilat tarjoavat moniaistisesti ja kokonaisvaltaisesti miellyttäviä tilakokemuksia. Suurten tilojen, käytävien ja aulojen meluisuutta estetään suunnitteluratkaisuin. Ääntä tuottavat tilat sijoitetaan erilleen tai erotetaan puskurivyöhykkein tiloista, joissa tarvitaan hiljaisuutta.

14 HANKESUUNNITELMA sivu 12 Tilojen ja toimintojen suunnittelussa ja sijoittamisessa on huomioitava huoltoliikenteen järjestäminen ja tarvikkeiden kuljettaminen asiakastilojen häiriintymättä. Huonejärjestelyin ja värejä käyttämällä pyritään tekemään tiloista helposti hahmottuvat ja mahdollistamaan myös apuvälineitä käyttävien tai näkövammaisten orientoituminen tilassa. Pohjakerrokseen tehdään pieni viilennettävä hyvästijättöhuone, jossa omaiset voivat jättää hyvästit ennen vainajan siirtoa. Palvelukeskuksen / päivätoiminnan tilat Tavoitteena on mahdollistaa nykyistä monipuolisempi viriketoiminta, joten ryhmätiloja suunnitellaan muuntuviksi ja erilaisten harrastusryhmien käytön mahdollistaviksi. Suurempia tiloja tulee voida jakaa tarvittaessa pienemmiksi. Kotihoitokeskuksen tilat Suunnittelun tavoitteena on saada tarkoituksenmukaiset työtilat kotihoidon tukipisteelle. Osastonhoitaja, kotihoidon ohjaaja ja apuvälinevastaava tarvitsevat omat toimistotilat. Kotihoidon työntekijöiden käytössä tulee olla riittävät tilat kirjallisia töitä ja työn suunnittelua varten. Tiimien kokoukset järjestetään palvelukeskuksen kokoustiloissa. Tehostetun palveluasumisen tilat Ryhmäkodit suunnitellaan palvelemaan useita erilaisia käyttäjäryhmiä siten, että asukas saa asua tutussa yksikössään muistisairauden ja toimintakyvyn heikkenemisen edetessä. Tilat tulee suunnitella riittävän väljästi siten, että apuvälineiden käyttäminen luonnistuu. Viihtyisyyteen panostetaan sekä tilaratkaisuilla että sisustussuunnittelulla. Suunnittelussa hyödynnetään asiantuntija-apua. Yhteistilat Palvelukeskuksen aulatilat ja ruokasali tulee suunnitella siten, että kaikkien käyttäjäryhmien on turvallista, esteetöntä ja vaivatonta liikkua ja orientoitua talossa. Huomioidaan mm. näkövammaiset, liikuntarajoitteiset ja muistisairaat tilojen ryhmittelyllä, värien käytöllä jne. Keittiö Keittiö toimii valmistuskeittiönä. Ruoka valmistetaan keittiössä ja kuljetaan sieltä ryhmäkoteihin, kotipalvelun asiakkaille sekä kaupungin eri toimipisteisiin. Henkilökunnan tilat Henkilökunnan tilat palvelevat koko rakennuksen henkilökuntaa ja osassa niistä tulee olla myös mahdollisuus pienimuotoisiin kokouksiin. Lisäksi rakennukseen tulee järjestää erilliset tilat seuraaville teknisille toiminnoille: lämmönjakohuone kiinteistönhoidon varasto jakamotila sähköpääkeskus Tilaominaisuudet Tilaominaisuudet määritellään tarkemmin rakennustapaselostuksessa.

15 HANKESUUNNITELMA sivu Tilaohjelma Hankkeen valmistelussa ja toteutussuunnittelussa tutkitaan nykyisen palvelukeskuksen osalta mahdolliset muutokset ja peruskorjauksen laajuus sekä tutkitaan niiden teknistaloudelliset edellytykset. Myös tilaohjelma tulee tarkentumaan toteutussuunnittelun yhteydessä. Hankesuunnitelman yhteydessä tehdyn tilaohjelman pohjalta alustava tilantarve Villa Bredan nykyisen rakennuksen peruskorjauksen (PK) sekä uudisrakentamisen (U) osalta ovat seuraavat: Palvelukeskus yhteensä 565 hym 2 palvelukeskus päiväkeskustoiminta yhteensä 140 hym 2 o kerhotilaa, monitoimikäyttö (PK) o varastotilaa, myös yhdistykset (PK) o aulatilat (PK) ohjaus ja neuvonta yhteensä 70 hym 2 o toimisto / info, aulaemäntä (PK) o toimisto, palvelutalo (PK) o johtaja (PK) o monistus + varastot (PK) o wc-tilat (PK) harrastetoiminta, kulttuuri yhteensä 150 hym 2 o kerhotila, monitoimikäyttö (PK) o askartelu- yms. harrastetilaa (PK) o kirjasto (PK) o lukusali (PK) o varastotila (PK) liikunta, kuntoutus yhteensä 160 hym 2 o liikuntasali + varastot (PK) o ohjaaja (PK) o sauna + pukuhuoneet (PK) o saunottaja / hieroja / fysioterapeutti (PK) muut aktiviteetit yhteensä 45 hym 2 o palvelukeskuksen vastaanottotilat (PK) o aputilat (PK) Kotihoitokeskus yhteensä 290 hym 2 tilapäinen ja säännöllinen apu kotiin yhteensä 70 hym 2 o kotihoidon toimisto (PK) o kotihoidon ryhmähuone (PK) o kotihoidon /-palvelun varasto (PK/ U) o sosiaalitilat henkilökunnan sosiaalitilojen kohdalla päiväsairaala yhteensä 70 hym 2

16 HANKESUUNNITELMA sivu 14 o o o vastaanottotilat (PK) lepohuone (PK) aputilat (PK) välimuotoinen asuminen yhteensä 150 hym 2 o intervalliasuminen, 2 huoneistoa (yhteensä 80 hym 2 )(PK) o perhekoti (70 hym 2 )(PK) Tehostettu palveluasuminen yhteensä 2625 hym 2 (yksiportainen ympärivuorokautinen hoito) ryhmäkodit (60 asukasta) (PK + U) (osin peruskorjattavalla osalla, pääosin uudisrakennuksen osalla) o vaatehuolto o siivouskomerot o huuhteluhuoneet o henkilökunnan toimistot o henkilökunnan wc-tilat o hoitoväline- ja lääkevarasto o saunayksikkö o lähivarastot Yhteistilat yhteensä hym 2 ravintolapalvelut yhteensä 375 hym 2 o ruokasali & kabinetit (PK) o keittiö (PK) o sosiaalitilat henkilökunnan sosiaalitilojen kohdalla o aulatilat voivat toimia laajennusvarana tapahtumatori, näyttely-, virkistys- ja monitoimitilat yhteensä 200 hym 2 o aula (U) o näyttelytilat (U) o monitoimitila (musiikki ym.) (U) o Grani-keittiö (PK) o naulakot, wc-tilat (U) ulkopuolisille palveluntarjoajille vuokrattavat tilat yhteensä 70 hym 2 o kampaamo (PK) o jalkahoito (PK) o muu tilavaraus (PK) o aputilat (PK) varastotilat yhteensä 270 hym 2 o vanhassa osassa (PK) o uudessa osassa (U) vaatehuolto ja siivoustilat yhteensä 80 hym 2 o vanhassa osassa (PK) o uudessa osassa (U)

17 HANKESUUNNITELMA sivu 15 henkilökunnan sosiaalitilat yhteensä 100 hym 2 o vanhassa osassa (PK) o uudessa osassa (U) Tekniset tilat yhteensä 200 hym 2 o vanhassa osassa (PK) o uudessa sisäänkäynnissä (U) o uudessa osassa (U) 5.5 Pihaan liittyvät tavoitteet Piha-alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida liikuntarajoitteisten, apuvälineitä käyttävien, ikäihmisten tarpeet sekä tontin jyrkkyys. Pihalla on aurinkoisia paikkoja sekä suojaa sateelta, tuulelta ja auringon paahteelta. Piha suunnitellaan helposti valvottavaksi, katvealueita tulee välttää. Sisäänkäynnit ja pihapinnoitteet suunnitellaan siten, että rakennukseen ei kantaudu tarpeettomasti likaa ja roskaa. Teiden ja pihojen aurauksen, lumenluonnin ja hiekoituksen vaatimat tilat otetaan huomioon. Piha-alueen jalankulun pääkulkuväylät varustetaan sulanapidolla Pihan käyttö Pihan tulee soveltua virkistykseen ja sekä suunnittelussa että toteutuksessa tulee huomioida palvelukeskuksen sekä viereisen kerrostalon asukkaiden tarpeet piha-alueiden yhteiskäytölle. 5.6 Rakennustekniset tavoitteet Tilaaja teettää tarvittavan pohjatutkimuksen sekä alustavan perustamistapalausunnon. Rakennuksen alapohja tehdään tuulettuvana, ryömintätilan tulee olla RakMK:n mukainen ja tarvittaessa kulkusilloilla varustettu. Rakennuksen vesikate tehdään saumapellistä ja ulkopuolisella vedenpoistolla. Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia, ettei esim. kattovesien poistojärjestelmässä tarvita sähkösaattolämmityksiä. Akustinen luokitus on pääosin luokkaa C, väliseinissä ääneneristysmääräysten mukaan. Rakennus varustetaan hissillä. Kosteiden ja märkien tilojen seinät tehdään kivirakenteisina. Maanvaraiset alapohjarakenteet varustetaan radonpoistovalmiudella. Kaikissa sisäpinnoissa, kalusteissa, varusteissa ja laitteissa käytetään helppohoitoisia, esteettisesti korkeatasoisia, kestäviä, käyttötarkoitukseensa soveltuvia materiaaleja. Rakennuksen ikkunat ja ovet toteutetaan alumiinirakenteisina.

18 HANKESUUNNITELMA sivu LVIA-tekniset tavoitteet Veden- ja kosteudenhallintasuunnitelma tulee tehdä osana urakoitsijan laadunvarmistussuunnitelmaa (tarkemmin urakkaohjelmassa). Yleistä LVIA -suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu. Suunnittelun lopputuloksena tulee olla laitos, joka 50 vuoden ( vuotta) elinkaaritarkastelussa osoittautuu kokonaistaloudeltaan edullisimmaksi. Asennus-, huolto- ja teknisten tilojen suunnittelussa on huomioitava niiden käyttömahdollisuudet ja kustannusvaikutukset koko elinkaaren ajalle laskettuna. LVIA -laitteiden hoito, kunnossapito ja uusiminen on välttämättömyys, joka suunnittelussa on huomioitava. Ilmanvaihtokonehuoneiden pinta-alatarve on noin 5 % bruttoalasta laskettuna. Ilmanvaihtokonehuoneiden sijainti optimoidaan siten, että pitkiltä ja risteäviltä kanavilta vältytään, ts. puhallinsähkönkulutus minimoidaan. Talotekniikan nousukuilut keskitetään. Tilasuunnittelussa tulee huomioida kiinteistöhuollon tilantarve, noin 7 m² ja sijainti maantasokerroksessa. Tähän tilaan tulee valvomolaitteisto- ja toimistokalustus, jossa huomioidaan säilytystilat rakennuksen piirustuksille yms. materiaalille sekä kiinteistöhuollon tarvikkeille. Tila tulee varustaa ATK-valmiudella. Energiatehokkuus tulee ottaa suunnittelun keskeiseksi tavoitteeksi ja edellytetään, että kaikki suunnitteluosapuolet pyrkivät ratkaisuillaan samaan päämäärään. Sähkölämmityksen käyttöä tulee kaikin tavoin välttää. Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia, ettei esim. kattovesien poistojärjestelmässä tarvita sähkösaattolämmityksiä. LVIA -laitteiden suunnittelussa pitää pyrkiä myös vettä säästäviin ja sähkötehokkaisiin ratkaisuihin, jotta Kauniaisten kaupungin sopimat energiansäästövelvoitteet voitaisiin toteuttaa. Energian ja veden kulutusmittaukset suunnitellaan Kauniaisten kaupungin tekemän ohjeen mukaan. Maanvaraiset alapohjarakenteet varustetaan radonpoistovalmiudella. Suunnitteluratkaisujen tulee taata käyttäjälle puhdas ja terveellinen sisäilmasto kaikissa käyttötilanteissa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteiden kosteuden hallintaa, puhtaiden materiaalien käyttöä, puhdasta rakentamista yleensä ja etenkin ilmanvaihtolaitoksen osalta sekä riittävää, erilaisiin käyttötilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa. Lämmitys ja kylmiöt Suunnittelussa tulee tarkastella kahta vaihtoehtoista lämmitysvaihtoehtoa: A) Kallioenergia Rakennus lämmitys toteutetaan lämpöpumpulla, joka käyttää lämmönlähteenä kallioon kertyvää lauhdelämpöä sekä kalliolämpöä ja tarvittava lisälämpö tuotetaan sähkövastuksilla. Ylilämpöiset tilat jäähdytetään kallioenergialla. B) Hybridilämmitys kallioenergia & kaukolämpö

19 HANKESUUNNITELMA sivu 17 Rakennus lämmitys toteutetaan lämpöpumpulla, joka käyttää lämmönlähteenä kallioon kertyvää lauhdelämpöä sekä kalliolämpöä ja tarvittava lisälämpö tuotetaan kaukolämmöllä. Ylilämpöiset tilat jäähdytetään kallioenergialla. Molemmista vaihtoehdoista tulee suunnitteluvaiheessa selvittää elinkaarikustannukset, joiden pohjalta valitaan elinkaarikustannuksiltaan tehokkaampi vaihtoehto. Lisäksi aurinkolämmityksen hyödyntäminen tulee huomioida suunnitteluratkaisuissa. Lämmitettävät tilat varustetaan pääasiallisesti vesikiertoisella matalalämpöisellä lattialämmityksellä. Tekniset ja toisarvoiset tilat voidaan varustaa vesikiertoisella patterilämmityksellä. Lämmitysenergian vuotuiseksi ominaiskulutustavoitteeksi ja suunnittelun lähtökohdaksi otetaan 25 kwh/rm 3 Kylmiöiden kompressori- ja lauhdutusyksiköiden lauhdelämpöä tulee hyödyntää esimerkiksi käyttöveden esilämmityksessä. Vesijohdot ja viemärit Rakennus liitetään kaupungin vesi- ja viemäriverkkoihin. Myös ulkopuoliset katto- ja sadevedet johdetaan hallitusti sadevesiverkkoon. Viemärivesien pumppausta on mahdollisuuksien mukaan vältettävä. Syöksytorvet liitetään suoraan sadevesiviemäriin. Vesijohtojen kytkennät tehdään pääasiallisesti muovijohdoista suojaputkiin asennettuina. Vesi- ja lattialämmitysputkien jakotukit sijoitetaan tekniseen tilaan tai läpiviennit varustetaan tehdasvalmisteisella läpivientikappaleella sekä lattiakaivolla. Tiloissa, joissa lattiakaivon kuivuminen on todennäköistä, käytetään kuivakaivoja. Putkikuiluissa, paloletkukaapeissa yms. tarpeellisissa paikoissa tulee olla vuodonilmaisimet, joista hälytykset suoraan kaupungin keskusvalvomoon. WC-tiloissa sekä muissa käsienpesuun tarkoitetuissa vesipisteissä käytetään sähköverkkoon liitettyjä elektronisia hanoja. Sekä kylmän että lämpimän veden määrät mitataan. Myös keittiön vedenkulutukset (sekä kylmä että lämmin) mitataan erikseen. Rakennuksen vuotuiseksi veden ominaiskulutustavoitteeksi ja suunnittelun lähtökohdaksi otetaan 0,20m 3 /rm 3 /a. Lämpimän käyttöveden ominaiskulutus on 17,5 kwh/m²/a. Noudatetaan RakMk:n osan C2 ohjeistoa, johon Kauniaisten kaupunki on tehnyt omia lisävaatimuksia. Ilmanvaihto Sellaiset tilat, joiden käyttökuormitus on vaihtelevaa ja poikkeaa suuresti eri aikoina, tulee varustaa ilmamääräsääteisellä järjestelmällä. Ilmamääriä tulee voida muuttaa huonekoh-

20 HANKESUUNNITELMA sivu 18 taisella lämpötila-/hiilidioksidiohjauksella ja puhaltimien taajuusmuuttajilla. Tällaisissa tiloissa tulee ilmamääriä voida lisätä 20 % tehostuskäytössä. Auringon aiheuttamaa ylilämpöä tulee ensisijaisesti estää rakenteellisilla ulkopuolisilla aurinkosuojauksilla (esim. katoksilla, seinäkkeillä). Iv-tekniikan alustava konehuoneiden pinta-alavaraus on yhteensä noin 5 %. Rakennuksen ilmanvaihto varustetaan suodatuksella, tulo- ja poistoilmapuhaltimilla, tehokkaalla lämmön talteenotolla ja lämmityksellä (ei kuitenkaan sähkölämmitys). Myös ns. likaisten tilojen ilmanvaihtoon tulee suunnitella lämmön talteenotto. Rakennusmateriaalien on oltava päästöluokaltaan M1-luokkaa, ilmanvaihtojärjestelmän komponentit ovat päästöluokaltaan M1-tasoa, rakennustöiden puhtaudessa noudatetaan P1-luokkaa sekä "Puhdas ilmanvaihtojärjestelmä" suunnitteluohjeen tavoitteita. Ilmanvaihtolaitteisto mitoitetaan SFP-oppaan mukaisesti pienille painehäviöille sähköisen puhallinenergian säästämiseksi. Näin menetellen tulee SFP-luvun alittaa 2,0 kw/(m 3 /s), 1/1-teholla mitattuna. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huolehtia alustatilan painovoimaisesta ilmanvaihdosta ja tarvittaessa koneellisesta radonpoistosta. Rakennusautomaatio Rakennusautomaatiojärjestelmä toteutetaan nykyaikaisella DDC-tekniikalla. Tila- ja vyöhykekohtaisen ilmanvaihdon ohjauksessa voidaan hyödyntää ns. Modbus-väylää. Rakennusautomaatiojärjestelmän on oltava yhteensopiva nykyisten järjestelmien kanssa ja se liitetään kaupungin nykyiseen keskusvalvontajärjestelmään tietokantatasolla. Hälytyksien siirrot ja -historiat, energiaraportointi, käyttäjäoikeuksien määrittelyt ja - raportointi sekä Trendit on liitettävä nykyisen keskusvalvomo-ohjelmistoon tietokantatasolla. Huoltokirja Kohteesta tullaan laatimaan huoltokirja, johon kukin suunnittelija omalta osaltaan laatii tarvittavan aineiston. Huoltokirjan koordinoimisen ja kokoamisen tekee LVIA - suunnittelija. 5.8 Sähkötekniset tavoitteet Huoltokirjan tekemisessä käytetään Kauniaisten kaupungin laatimaa ohjetta. Huoltokirja liitetään kaupungin kiinteistöjen ylläpitojärjestelmään (Haahtela). Yleistä Sähköasennusten varustelutason pyrkimyksenä on olla ajanmukainen, laadukas ja tasainen. Kiinteistöön tehdään varavoimajärjestelmä.

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

VT 2, 8. krs SOTET muutos monitilatoimistoksi

VT 2, 8. krs SOTET muutos monitilatoimistoksi VT 2, 8. krs SOTET muutos monitilatoimistoksi 1 (9) hankenumero 0011 Hankesuunnitelma 14.12.2015 2 (9) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta aiemmin

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

Kilpailuehdotus Kohtaaminen

Kilpailuehdotus Kohtaaminen Kilpailuehdotus Kohtaaminen Alueen toimintakonseptin kuvaus Kohtaaminen -yhteenliittymän tavoitteena on päästä toteuttamaan Tesoman alueelle sen asuntotarjontaa monipuolistava laadukas ja toteutuskelpoinen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos, 4. kaupunginosan korttelin 48 tontti 8 sekä Palokunnankujan katualue (Bredantie 14-16)

Asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos, 4. kaupunginosan korttelin 48 tontti 8 sekä Palokunnankujan katualue (Bredantie 14-16) Yhdyskuntalautakunta 59 24.04.2012 Yhdyskuntalautakunta 129 16.10.2012 Kaupunginhallitus 273 23.10.2012 Asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos, 4. kaupunginosan korttelin 48 tontti 8 sekä Palokunnankujan

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Leppävaaran Urheilupuisto, katsomon katosrakenteen uudelleen rakentaminen

Leppävaaran Urheilupuisto, katsomon katosrakenteen uudelleen rakentaminen Hanke 6092 Leppävaaran Urheilupuisto, katsomon katosrakenteen uudelleen rakentaminen Korjaus Hankesuunnitelma 28.9.2016 ESPOON KAUPUNKI TILAPALVELUT-LIIKELAITOS INVESTOINTIEN RAKENNUTTAMINEN 2 1 Yhteenveto

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

Taiteilijoiden Työtilat: Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö

Taiteilijoiden Työtilat: Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö HANKESELOSTUS 1 (10) Kontulan Taiteilijatalot hnro 23.5.2014 Asunnot: Heka Kontula Kontulankaari 13 Taiteilijoiden Työtilat: Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö Luonnokset 23.5.2014 Sijainti Tontti Asemakaava

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Villa Bredan ja Palokunnankujan asemakaavan muutos, sitova tonttijako ja tonttijaon muutos

Villa Bredan ja Palokunnankujan asemakaavan muutos, sitova tonttijako ja tonttijaon muutos 16.1.2013 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Villa Bredan ja Palokunnankujan asemakaavan muutos, sitova tonttijako ja tonttijaon muutos Asemakaavaehdotuksesta (nähtävillä 6.11.-7.12.2012, MRA 27 ) annetut lausunnot

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja / 9 Ark Oy 0..0 ,9 m, m, m, m yr -990- -990-0. 0 0 0... 0 ap +9.9 +0.0 +0.... +. +9. 9. -990-0. 0.0 Sibeliuksenväylä 0. 0 0 pergola / melusuoja 0. pergola / melusuoja ap

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja Ark Oy, Punavuorenkatu, 000 Helsinki / 0.0.0 JUHOLANKATU, JÄRVENPÄÄ Kortteli, tontit ja R A K E N N U S T A P A O H J E YLEISTÄ Rakentamisohje koskee Järvenpään. kaupunginosan

Lisätiedot

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 HEKA HERTTONIEMI, KIRVESMIEHENKATU 2 HANKENUMERO 7301020 LUONNOKSET 7.3.2016 Sijainti Kortteli 43081 Kirvesmiehenkatu 2 00880 Helsinki Tontti Tontti sijaitsee

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Yleistä Järjestyksessä toinen elä ja asu seniorikeskus. Ensimmäinen avattu Kauklahdessa 2012 Sijainti Säterinkatu

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

JÄTKÄSAAREN VAIKEAVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINTATILAT

JÄTKÄSAAREN VAIKEAVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINTATILAT JÄTKÄSAAREN VAIKEAVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINTATILAT KOY HELSINGIN SUEZINKATU 3 SUEZINKATU 3 HANKESUUNNITELMA 18.8.2012 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALIVIRASTO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TILAYKSIKKÖ Sisältö

Lisätiedot

Kuva 1: Kepelin päiväkodin sijainti

Kuva 1: Kepelin päiväkodin sijainti HANKE 3687 KEPELIN PÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 28.4.2011 Espoon kaupunki / Tilakeskus-liikelaitos, talonsuunnittelu Arkkitehti Mika Rantala 2 Kuva 1: Kepelin päiväkodin sijainti 3 1 Yhteenveto

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ROADSHOW 2013 Sampo Vallius, arkkitehti SAFA kehittämisarkkitehti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ARA - erityiskohteen tulee sijaita tavallisen asumisen joukossa,

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot